Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról"

Átírás

1 Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb tudnivalóit fglaltuk össze. 1. Vnatkzó jgszabályk A fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats eljáráskat és elszámlást jelenleg az alábbi törvények szabályzzák: a Kúriának a pénzügyi intézmények fgyasztói kölcsönszerződéseire vnatkzó jgegységi határzatával kapcslats egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvény (tvábbiakban: frintsítási törvény), a Kúriának a pénzügyi intézmények fgyasztói kölcsönszerződéseire vnatkzó jgegységi határzatával kapcslats egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámlás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló évi XL. törvény a (tvábbiakban: elszámlási törvény), az egyes fgyasztói kölcsönszerződések devizanemének módsulásával és a kamatszabálykkal kapcslats kérdések rendezéséről szóló évi LXXVII. törvény. E törvények alapján a KDB Európa Bank Zrt. megkezdte a felkészülést az elszámlással kapcslats feladatk teljesítésére. Az elszámlás és a frintsítás tényleges megvalósítását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által készített rendeletek szabályzzák az elszámlás módszertana, képlete és valamennyi részlete vnatkzásában az alábbiak szerint: a) a prblémamentes szerződések (a fgyasztó egyszer sem esett késedelembe és nem részesült semmilyen kedvezményben) elszámlásának módszertana, b) a kedvezményekkel, illetve késedelemmel érintett szerződésekre, valamint az árflyamgátra, végtörlesztésre, áthidaló kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelőre vnatkzó speciális előírásk, c) a végelszámlás vagy felszámlás alatt álló pénzügyi intézmények elszámlási módszertana, valamint az elszámlási frdulónapkat és a pénzügyi teljesítés határideje, d) a fgyasztók tájékztatását rögzítő előírásk. 1

2 A rendeletek kihirdetéséről és a fgyasztók teendőiről, illetve a határidőkről az MNB hnlapján 1 és saját hnlapunkn és fiókhálózatunkn keresztül is tájékztatjuk ügyfeleinket. Közleményében 2 az MNB megerősítette, hgy az elszámlással összefüggésben a negyedik MNBrendelet megjelenéséig a fgyasztóknak nincs teendőjük, illetve hgy a pénzügyi intézmények is csak a negyedik rendelet megjelenését követően tudnak bővebb tájékztatást adni a fgyasztóknak. Ügyfeleink jövőre a Bank által küldött tájékztatólevélben értesülnek majd a kölcsönüket érintő elszámláskról és a frintsításról. 2. Az elszámlásban érintett szerződések A fenti törvények rendelkezései a május 1. és július 26. között kötött fgyasztói devizaalapú 3, frint- és devizakölcsön-, illetve lízingszerződésekre vnatkznak. A fenti jgszabályk így az elszámlási kötelezettség sem nem terjednek ki a hitelkártyákra és flyószámlahitelekre, valamint az állami kamattámgatással nyújttt lakáscélú frinthitelekre. 3. Az elszámlás elvei és egyéb szabályai A jgszabályk alapján az árflyamrésből és a bíróság döntése alapján tisztességtelennek minősülő egyldalú szerződésmódsításból származó fgyasztói túlfizetéseket az MNB rendeletben meghatárztt időben és módn a kölcsön előtörlesztéseként kell elszámlni. Az előtörlesztésként elszámlt túlfizetésekből Bankunk jgsult levnni az adtt időszakban általa nyújttt kedvezményeket. Kedvezménynek minősül minden lyan vagyni előny vagy juttatás (tőke, kamat vagy díj elengedése, kedvezményes árflyam alkalmazása), aminek következtében a fgyasztó szerződésben meghatárztt eredeti fizetési kötelezettsége csökkent. Tényleges kifizetésre abban az esetben kerül sr, ha a kölcsönszerződés megszűnt, de az elszámlást követően a pénzügyi intézménynek fizetési kötelezettsége marad fenn a fgyasztóval szemben. Speciális elszámlási szabályk érvényesek: azkra a kölcsönszerződésekre, amelyek július 26-án vagy azt megelőzően szűntek meg; ha Bankunk a szerződés megszűnését követően fennmaradó követelését követeléskezelőnek adta át (engedményezte); ha a fgyasztók devizaalapú hitelüket jgszabály alapján rögzített árflyamn végtörlesztették; ebben az esetben a fgyasztó március 1. és március 31. között kérheti a Bankunktól az elszámlás elkészítését. Ennek díja frint, melyet az elszámlási törvényben meghatárztt esetekben nem kell megfizetni vagy visszajár; ha a kölcsönszerződésben szereplő ingatlant a Nemzeti Eszközkezelő az elszámlás teljesítése előtt megvásárlta; ha a fgyasztók a jgszabályi lehetőséggel élve beléptek az árflyamgátba A Magyar Nemzeti Bank nvember 4-én kiadtt sajtóközleménye, mely elérhető az MNB hnlapján vagy a következő linkre kattintva: 3 devizában nyilvántarttt vagy devizában nyújttt és frintban törlesztett 2

3 Az elszámlás pnts módszertanát, képletét és valamennyi részletét minden esetben rendeletekben határzza meg az MNB. Az elszámlással kapcslats minden költség Bankunkat terheli. 4. Az elszámlás ügyfelek részére történő megküldése, határidők Bankunk minden érintett ügyfelének a kölcsönszerződésükre vnatkzó részletes elszámlást küld. A tájékztatás tartalmi és frmai követelményeit az MNB rendeletben határzza meg. Az elszámlás elküldésére az elszámlási törvény alapján 2015-ben kerül sr: az első félévben a devizaalapú hitelekre, a másdik félévben a frint- és a devizahitelekre vnatkzóan. A módsíttt elszámlási törvény rendelkezéseinek megfelelően a Banknak a devizaalapú hitelszerződések esetében március 1. és április 30. között kell az elszámlást az érintett ügyfeleiknek elküldeniük abban az esetben, ha az egyldalú szerződésmódsításra vnatkzó szerződéses kikötések tisztességtelenségével kapcslatsan peres eljárást indítttak, és az március 1-jéig véglegesen lezárul. (alapeset) Ha a peres eljárás március 1-jét követően fejeződik be véglegesen, az elszámlást az eljárás befejezését követő 60 napn belül kell ügyfeleiknek elküldeniük. a frint- és devizahitel-szerződések esetében augusztus 1. és szeptember 30. között kell az elszámlást elküldeniük ügyfeleik részére feltéve, hgy az egyldalú szerződésmódsításra vnatkzó szerződéses kikötések tisztességtelenségével kapcslatsan peres eljárást indítttak és az augusztus 1-jéig véglegesen lezárul. (alapeset) Ha a peres eljárás augusztus 1-jét követően fejeződik be véglegesen, az elszámlást az eljárás befejezését követő 60 napn belül kell ügyfeleiknek elküldeniük. 5. Az elszámlás és a frintsítás menetrendje Az elszámlás és a szerződésmódsítás frdulónapja a deviza és deviza-alapú szerződések esetén ; a frint hitelek esetén A deviza és a devizalapú jelzálghiteleknél január 1-jétől már az új, rögzített árflyamn esedékesek a törlesztő-részletek (CHF: 256,47, EUR: 308,97 frints árflyam). Az ügyfelek 4. pntban részletezett időpntkban megkapják a pstai tájékztatást az elszámláskról valamint a szerződés módsítás szövegét is. A deviza- vagy deviza-alapú jelzálgkölcsönnel rendelkezők a frintsításra vnatkzó; valamint - amennyiben igénylik és megfelelnek valamely feltételnek - a frintsítás mellőzésének igényléséhez szükséges dkumentációt is megtalálják a részükre kiküldendő anyagban. Ezután 30 napjuk van arra, hgy írásban jelezzék, ha kölcsönük szerződés szerinti devizanemét meg akarják tartani. Erre abban az esetben tarthatnak igényt, ha az alábbi feltételek valamelyikének megfelelnek: devizaalapú- vagy deviza jelzálgkölcsönük vége előtt lejár; vagy 3

4 az előírt 1 %-s kamatfelár-minimum miatt megnőne kölcsönük kamatszintje; vagy a szerződés devizanemében a törlesztő-részletet meghaladó jövedelem áll rendelkezésükre; vagy megfelelnek a január 1-től érvényes jövedelemaránys törlesztőrészlet és hitelfedezeti arány (PTI, LTV) követelményeknek, aminek értelmében 400 ezer frint alatti jövedelem és CHF hitel esetén legfeljebb 10 % (EUR hitelnél 25 %), efölött 15 % lehet a törlesztőrészlet a jövedelem arányában. Amelyik ügyfél nem jelzi a kölcsön eredeti devizanemének megtartását, akkr kölcsöne az értesítés kézhezvételét követő 31. napn - vagyis, ha az alapesetet tekintjük, körülbelül május-június flyamán- módsul, február 1. napjára visszamenőleges hatállyal, azaz kölcsönük autmatikusan frintsításra kerül. Az elszámlás és a frintsítás határidejére a többi esetben (tehát nem az alapesetet tekintve) a 4. pntban részletezettek az irányadóak. Akinek Bankunk ismeri a jelenlegi lakcímét és nem kezdeményezi vagy kezdeményezi, de nem jgsult arra, hgy deviza- vagy deviza-alapú maradjn a jelzálgkölcsöne, annak az elszámlás és a frintsítás "autmatikusan történik, azaz semmilyen kérelmet nem kell benyújtani. A törvény szerinti szerződésmódsulás alapján fizetendő új törlesztő-részletet az elszámlásra nyitva álló határidőt követő hónapban kell először teljesítenie az ügyfeleknek je és az új törlesztő-részlet fizetése között eltelt időszakra a Banknak - a későbbiek flyamán - ismét el kell számlnia. 6. Frintsíttt hitelek- kiváltása, kifizetése Ha megtörtént a deviza-alapú vagy devizahitel frintsítása, és az ügyfél nem elégedett a frintsíttt hitel feltételrendszerével, akkr hitelét költségmentesen felmndhatja a szerződésmódsulást követő 60 napn belül, vagyis az alapesetet véve az utlsóként tájékztatást kapó hitelesek esetében erre legkésőbb július 30-áig kerülhet sr. Egyéb esetben a 4. pntjában részletezett alapján. Az ügyfélnek a felmndást követő 90 napn belül ki kell egyenlíteni a tartzást - elvileg legkésőbb któber 28-ig le kell zárulniuk a hitelkiváltásknak. Abban az esetben, ha az ügyfél felmndja a hitelét, de nem tudja kifizetni azt semmilyen frrásból, akkr az adós ellen megindul a végrehajtási eljárás. 7. Az értesítő levelek tartalma Az MNB vnatkzó rendelete alapján az ügyfelek tájékztatására szlgáló értesítő az elszámlással és a szerződésmódsulással kapcslatban az alábbi adatkat tartalmazza: a tisztességtelenül felszámíttt díjakból adódó összeget, a jóváírt, beszámíttt, kifizetendő összeget, az elszámlás előtti és utáni adatkról szóló tájékztatást (lejárt tartzás összege, gyűjtőszámla hitelből, áthidaló kölcsönből eredő tartzás összege, nem esedékes tőketartzás összege), külön mellékletben a hiteltörténeti adatkat, a jgrvslati lehetőségekről szóló tájékztatást, 4

5 a szerződésmódsulás előtti és utáni adatkat: nem esedékes tőketartzás összegét, lejárt tartzás összegét, gyűjtőszámla hitelből eredő tartzás összegét, az éves kamat, kezelési költség összegét, kamatperiódus időtartamát, az új kamatperiódus kezdő időpntját, a szerződésmódsulást követően fizetendő törlesztőrészlet összegét a kölcsönszerződés lejáratát, a szerződésmódsulás lényegi elemeiről készített összefglalót, az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatt, a felmndási jgra vnatkzó figyelemfelhívást, a szerződésmódsulás alkalmazásának mellőzésére irányuló lehetőségekről szóló figyelemfelhívást és az ezzel összefüggő egyéb tájékztatást, a jgrvslati lehetőségekről szóló tájékztatást. 8. A frintsítás utáni kamatra vnatkzó szabályk a frintsíttt hitelek kamatperiódusa 3 hónap, főszabály szerint a hitel frintsítás utáni kamatszintje = 3 havi BUBOR + a devizahitel eredeti kamatfelára, de nem lehet magasabb a frintsíttt hitel kamatszintje, mint az eredeti vlt, visznt legalább 1 %-s kamatfelárat, vagyis (a jelenlegi BUBOR alapján) 3,1 %-s kamatt fel kell számítaniuk a bankknak, a kamatfelár lakáscélú kölcsönök esetén legfeljebb 4,5 %, szabad felhasználású kölcsönök esetén 6,5 % lehet, a fenti kamatfelárakat a rendszeresen felszámíttt díjak (admin fee) nélkül kell számítani. 9. A gyűjtőszámla hitelre vnatkzó szabályk a) A gyűjtőszámlahiteleket (GYSZH) érintő váltzásk január elsejétől lépnek hatályba. Az ügyfeleknek ekkr még a GYSZH törvényben rögzített árflyamn (180 HUF/CHF; 250 HUF/EUR) kell törleszteni a devizakölcsönt, és a frintsítási törvény szerint rögzített árflyamhz visznyítva (256,47 HUF/EUR; 308, 97 HUF/EUR) számlja ki a Bank az árflyamkülönbözetet, a mentesített követelésrészt, és ebben a hónapban még megtörténik az elszámlás a GYSZH terhére. b) február elsejétől leáll a GYSZH terhére történő flyósítás, tvábbá ettől a dátumtól megszűnik minden állami támgatás, tehát a mentesített követelésrész kedvezménye is. 5

6 i. Azknak az adósknak, akik igénylik a frintsítást, a devizahitelük frint törlesztőrészlete a GYSZH gyűjtési időszaka alatt nem lehet magasabb a januárjában frintban megfizetett törlesztőrészletüknél (ide nem értve az ügyleti kamat váltzásából adódó törlesztőrészlet emelkedést), amely a rögzített árflyamn, és nem a törlesztési árflyamn került kiszámításra. Ennek értelmében az ügyfél által 2015 februárjától a GYSZH gyűjtési időszakának végéig fizetendő törlesztrőrészlet az eredeti törlesztési ütemezésben rögzítettekhez képest kevesebb tőkére és járulékra (kamat + kezelési költségre) elengedő, mivel ettől az időpnttól már a hatálys jgszabályban rögzített törlesztési árflyamn (256,47 HUF/CHF; 308,97 HUF/EUR) történik a befizetett frintösszeg deviza ellenértékének átszámítása. Az így felhalmztt meg nem fizetett törlesztőrészlet összege a gyűjtési időszak végén tőkésítésre kerül majd. ii. Azknak az ügyfeleknek, akik jgsultak (lásd 5. pnt) és meg akarják tartani kölcsönük eredeti devizanemét, nyilatkzniuk kell, hgy tudmásul veszik, hgy a GYSZH törvényben rögzített árflyamn való törlesztés megszűnik. Ez azt jelenti, hgy devizaalapú jelzálgkölcsönüket nekik is a frintsítási törvényben rögzített árflyamn kell fizetniük tvább, majd később az elszámlást követően- a hivatals devizaközép árflyamn. A GYSZH egyenlege mindkét esetben a GYSZH törvényben rögzített 3 havi BUBOR-ral növekedhet a gyűjtési időszak végéig. A GYSZH törlesztését mindkét esetben a gyűjtési időszakt követően (a GYSZH szerződésben rögzítettek alapján) kell megkezdeni. 10. Az adóskat érintő feladatk Az ügyfeleknek végig kell gndlniuk, hgy az elszámlás és a frintsítás érinti-e őket. 11. Az elszámlás sikeres lebnylításában az adósknak együtt kell működniük a bankkkal, azaz: 1) aki igényt tart rá, a szerződés eredeti devizanemének megtartására irányuló nyilatkzatt alá kell írnia, 2) az adóstársak, kezesek, zálgkötelezettek a tájékztatást máslatban kizárólag egyedi kérelmezés esetén kapják meg, 3) az ügyfeleknek át kell gndlniuk, hgy a Bankhz bejelentett adatkban (név, lakcím) történt-e váltzás, és amennyiben igen, és azt még nem jelezték a Bank felé, az adatváltzást mielőbb be kell jelenteniük, a Bank által rendszeresített frmanymtatványn illetve módn. 4) abban az esetben, ha nincs az adósnak nincs élő hitele, és fizetési számlaszáma az elszámlást végző banknál, akkr a Bank által elfgadtt módn be kell jelenteni a fizetési számlaszámt, amelyre az összeget kéri, az átutalás innentől 15 napn belül történik. Amennyiben nincs bankszámlája, akkr a Bank által elfgadtt módn nyilatkzni kell arról, hgy pénztári készpénzkifizetés útján veszi át az összeget. 12. Flyamats tájékztatás, panaszkezelés Bankunk hlnapján az "Elszámlási és frintsítási infrmációk" cím alatt értesíti ügyfeleit az elszámlással és a frintsítással kapcslats infrmációkról, és elérhetővé teszi a kapcslódó 6

7 nymtatványkat. Ezen kívül hagymánys útn (fiók, telefn, stb.) is tájékztatást kell adnunk ügyfeleinknek. A tájékztatást követő 30 napn belül először a Bank kezeli a beérkező panaszkat, ezt követően a Pénzügyi Békéltető Testület az illetékes a panaszkezelésben. A Magyar Nemzeti Banknál a Pénzügyi Fgyasztóvédelmi Közpnt micrsite-ján szintén "Elszámlási és frintsítási infrmációk" 4 címen, illetve hagymánys útn (személyesen, telefnn, stb.) is elérhető a tájékztatás. 4 7

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsön/lízingszerződésekkel kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez 1. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez A 2. (1) bekezdés és a 9. (1) bekezdés szerinti, pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levél

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó

Részletesebben

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés; A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

2014. évi XL. törvény

2014. évi XL. törvény 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Ki számít a forintosítási törvény szerint fogyasztónak? (12.19.) A törvény értelmében fogyasztó az a magánszemély, aki nem üzleti, gazdasági célból

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

T/. számú. törvényjavaslat

T/. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/. számú törvényjavaslat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014.

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az

Részletesebben

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 3. számú kiegészítése a MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 6., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XL. törvény A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről 2014. december 7. napján hatályba lépett Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

T/2055. számú. törvényjavaslat

T/2055. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSLÁGv Y ÜL, H 7Á. A,A Érkezett : 2014 NOV 1 7 T/2055. számú törvényjavaslat az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben