Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:"

Átírás

1 Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön Frintban és Euróban (EUR) igényelhető Igénylési feltételek: Hiteligénylő: a) Devizabelföldi, természetes személy, aki rendelkezik: Magyar hatóság által kiállíttt érvényes személyaznsító kirattal (személyi igazlvány / személyaznsító igazlvány / személyi aznsítót és lakcímet igazló hatósági igazlvány) és Egy másdik, személyére kiállíttt kmánnyal (adó- vagy TB kártya vagy jgsítvány vagy útlevél, stb.). b) Amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik tvábbá: nyugdíjas igazlvánnyal és utlsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy ha a Hitelintézetnél vezetett lakssági számlára érkezik a nyugdíj, akkr az utlsó számlakivnattal. c) Állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik. d) Az igénylő életkra a kölcsön igénylésekr eléri a 18. életévet, e) Telefnnal rendelkezik (gazdaságilag aktív igénylő esetén, nyugdíjaskra nem vnatkzik): munkahelyi vezetékes nem mbil telefnnal (munkáltató nevén vagy címén) (alkalmazttak esetén) és tthni (az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó, vagy a bejelentett ideiglenes/tartózkdási lakcímére szóló) vezetékes telefnnal vagy mbiltelefnnal (előfizetéses, kártyás vagy a munkáltató által biztsíttt), amin elérhető az igénylő (alkalmazttak, egyéni vállalkzók, őstermelők, szellemi szabadfglalkzásúak esetén). f) Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme (GYED állmányú személy kölcsönigénylő és készfizető kezes nem lehet), amelynek havi nettó összege Takarék Classic Prémium Kölcsön esetén ,- Ft-nál nem kevesebb. Adóstárs bevnása esetén a (leendő) 1 a ,- Ft-t és egyikük havi nettó jövedelme sem lehet kevesebb, mint ,- Ft. Deviza Alapú Takarék Classic Prémium Kölcsön esetén ,- Ft-nál nem kevesebb. Adóstárs bevnása esetén a (leendő) a ,- Ft-t és egyikük havi nettó jövedelme sem lehet kevesebb, mint ,- Ft ,- Ft-nál nem kevesebb. Adóstárs bevnása esetén a (leendő) a ,- Ft-t és egyikük havi nettó jövedelme sem lehet kevesebb, mint ,- Ft. (A mellékállásból származó jövedelem mindkettő termék esetén figyelembe vehető, amennyiben a mellékállásra az e), g), h), i) és j) pntkban előírt feltételek teljesülnek.) g) Az igénylőnek jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja munkavisznyban kell állnia. h) Elvárt minimális munkaviszny: Nem pályakezdő igénylő esetén: minimum 12 havi flyamats munkavisznnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazlni. A munkavisznyban legfeljebb egyszeri 30 naptári napnál nem hsszabb megszakítás lehet. (A jelenlegi munkáltató is igazlhatja az előző munkáltatónál eltöltött munkavisznyt is. Amennyiben az igénylő alkalmaztti jgvisznya meghaladja a 3 hónapt, de nem éri el a minimálisan előírt 12 hónapt, mert előtte egyéni vállalkzó/őstermelő vlt, akkr a vállalkzói/őstermelői igazlvánnyal igazlhatja előző munkavisznyát.) Pályakezdő igénylő esetén (aki maximum 29. életévét töltötte be és 12 hónapnál rövidebb ideje dlgzik) az elvárt minimális munkavisznyban flyamatsan eltöltött idő 9 hónap, amelyet a jelenlegi munkahelyről kell igazlni. i) Határztt idejű munkaviszny esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszny lejáratától számíttt 6 hónapt. (Amennyiben a munkáltató az igénylővel időszaknként pl. évente, félévente, stb. újabb határztt idejű munkaszerződést köt, így gyakrlatilag flyamatsan ugyanannál a munkáltatónál dlgzik az igénylő, akkr amennyiben ez a flyamatsság minimum 3 éve fennáll a munkavisznyt határzatlannak tekintjük.)

2 j) Külföldi munkavállalás esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számíttt 6 hónapt. (Amennyiben a munkavállalási engedély nem előírás az érintett rszágban, akkr a munkáltatói jövedelem-igazlásn feltüntetett munkaviszny lejáratának időpntját kell figyelembe venni.) k) A bemutattt közüzemi számlán (ideértve a telefnszámlát is) nincs 3.000,- Ft-t meghaladó lejárt közüzemi tartzása, és a bemutattt közüzemi számla esedékességét maximum 15 nappal haladja meg a befizetési biznylatn szereplő befizetési dátum. l) Takarék Classic Prémium Kölcsön esetén az igénylő a nyugdíjas igénylőt kivéve legalább 2 hónapja bármely magyarrszági hitelintézetnél lakssági számlával rendelkezik vagy társtulajdns, amit számlakivnattal, számlaszerződéssel, vagy hitelintézeti igazlással kell igazlni. Kölcsönigénylő lap A kölcsönigénylést a (leendő) adós és ha van adóstárs és/vagy készfizető kezes együtt, írásban nyújtja/nyújtják be. A külföldi devizában történő finanszírzás általáns kckázatairól szóló nyilatkzatt aláírva kell a (leendő) adósnak benyújtania. Munkáltatói jövedelem-igazlás (30 naptári napnál nem régebbi) Amennyiben az igénylő: - Magyarrszágn vállal munkát, a munkáltatói jövedelem-igazlást a munkaadója állítja ki; - magyarrszági székhelyű vállalatn keresztül külföldön dlgzik vagy annak szervezésében került külföldre, a munkáltatói jövedelem-igazlást a devizabelföldi cég állítja ki; - magánútn talált külföldön munkát, csak abban az esetben igényelhet kölcsönt, ha hivatals és érvényes tartózkdási és munkavállalási engedéllyel rendelkezik. (Abban az esetben, ha az igénylő a Hitelintézetnél lakssági fizetési számlát nyit és vállalja, hgy a tvábbiakban erre a számlára érkezik átutalással a munkabére, a Takarék Classic Prémium Kölcsön igénylésekr nem előírás a lakssági számla múlt!) m) Az igénylőnek a Hitelintézetnél, illetve más magyarrszági hitelintézetnél vezetett lakssági frint számláján a hó végi kényszerhitele az utlsó 2 hónapban egyszer sem haladta meg a 3.000,- Ft-t. (Figyelmen kívül hagyható, ha a vizsgált időszakban egyszer a bankkártya éves kártyadíj terhelése vagy a negyedéves flyószámla-hitelkeret kamatterhelése miatt haladja meg a kényszerhitel a 3.000,- Ft-t.) n) Az igénylőnek a Hitelintézetnél nincs 30 naptári napt és 3.000,- Ft-t meghaladó késedelmes tartzása, illetve késedelmes kötelezettségvállalása. Az igénylő által tett nyilatkzat alapján ellenőrzött hitelezési feltételek: ) Büntetőeljárás nem flyik ellene. p) Nincs lejárt köztartzása. q) Nem flyik ellene végrehajtási eljárás, és egy vállalkzása sincs felszámlási, végelszámlási, vagy csődeljárás alatt. A hiteligényléshez szükséges dkumentumk: Szükséges nymtatványk Az igénylőnek a következő nymtatványkat kell kitöltenie, illetve kitöltetnie: 2 Szükséges dkumentumk Az igénylő által bemutattt dkumentumk: - magyar hatóság által kiállíttt, érvényes személyaznsító kirat (személyi igazlvány / személy aznsító igazlvány és személyi aznsítót és lakcímet igazló hatósági igazlvány); - egy másdik, személyére kiállíttt, érvényes kmánnyal (adóigazlvány vagy TB kártya vagy jgsítvány vagy útlevél, stb.); - gazdaságilag aktív kölcsönigénylők esetén minden esetben, és azn nyugdíjas kölcsönigénylők esetén, akik rendelkeznek számlával az utlsó 2 havi, magyarrszági banknál vezetett lakssági számla kivnat (lehetőleg arról a Hitelintézeti számláról, amelyikre a munkabérátutalásk érkeznek); Amennyiben az igénylő a Hitelintézetnél vezetteti lakssági számláját, nem kell a számlakivnatt bemutatnia, elégséges, ha a számlaszámát megadja.) Amennyiben az igénylő Takarék Classic Kölcsönt igényelt gazdaságilag aktív esetén sem igénylési feltétel a számla múlt. - az igénylő nevére vagy állandó lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkdási lakcímére szóló, kifizetett vezetékes vagy előfizetéses mbiltelefn számla, amennyiben csak kártyás mbiltelefnnal, vagy nyugdíjas esetén azzal sem rendelkezik, akkr egyéb közüzemi (elektrms áram- / gáz- / víz- / szemétdíj, kábel-tv / internet előfizetésről szóló számla) szlgáltató részéről kiállíttt számlakivnat, számlalevél. A bemutattt számlakivnat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazló feladóvevényt, vagy a

3 számlakivnatt, amelyről megállapítható a közüzemi szlgáltatói számlatartzás befizetésének teljesítése; - Készpénz átutalási megbízással történő fizetés esetén a legutlsó kiegyenlített, telefnszlgáltató részéről kiállíttt számlalevelet (a közüzemi számla keltétől számítva nem telhet el 34 naptári napnál több a kölcsönigénylés befgadásának napjáig) és a kifizetést igazló feladóvevényt kell benyújtani. - Lakssági fizetési számláról történő fizetés esetén azt a közüzemi számlát kell benyújtania az igénylőnek, aminek a kifizetését a legutlsó számlakivnat igazlja, amely számlakivnat keltétől számítva nem telhet el 34 naptári napnál több a befgadás napjáig; vagy ezen számlakivnat mellé benyújthatja ugyanarról a közüzemi díjról a legfrissebb közüzemi számlát is. - vállalkzói/őstermelői igazlvány; - az utlsó lezárt évről szóló 30 naptári napnál nem régebbi APEH jövedelem-igazlás és az adótartzásról szóló ún. nullás igazlás (arról, hgy nincs lejárt adótartzása) annak az esetében, aki - nem alkalmaztt, - akinek jövedelme alkalmaztti jgvisznyból és vállalkzásból is származik (a munkáltatói jövedelem-igazlás mellett), - aki a saját maga vagy családja által tulajdnlt cégben alkalmaztt (a munkáltatói jövedelem-igazlás mellett). Nyugdíjas esetén: - nyugdíjas igazlvány; - nyugdíjszelvény vagy ha számlára érkezik a nyugdíj, akkr az utlsó számlakivnat is, amelyen a nyugdíjjóváírás szerepel. Külföldi munkavállalás esetén (amennyiben az igénylő nem magyar cég külföldi telephelyén dlgzik) (a munkáltatói jövedelem-igazlásn túl) amennyiben az érintett rszágban előírás, kötelező: - tartózkdási engedély, - munkavállalási engedély KHR infrmáció A jelenleg hatálys jgszabályk alapján a hitelintézetek ügyfelei évente egy alkalmmal térítésmentesen jgsultak hivatals igazlást kérni a Közpnti Hitelinfrmációs Rendszert (KHR) üzemeltető cégtől arra vnatkzóan, hgy nem szerepelnek a KHR adatbázisában. Amennyiben a kölcsönigénylő ügyfél a kölcsön kérelem benyújtása előtt térítésmentes KHR lekérdezési jgával nem él, vagy ezt a lehetőséget már krábban igénybe vette, a 3 Hitelintézet kérdezi le az ügyfélre vnatkzó hitelinfrmációt, amelynek költségét az ügyfélnek kell megfizetnie. A Hitelintézet a kölcsön igényléskr a KHR-re vnatkzó részletes tájékztatót átadja az ügyfélnek. Felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hgy a KHR-ben való szereplés a kölcsönigénylés elutasításával jár, ezért javasljuk, hgy az igénylés benyújtása előtt éljen az évente egyszeri ingyenes adatlekérés lehetőségével. Kölcsönösszeg: Takarék Classic Prémium Személyi Kölcsön esetén Minimum ,- Ft, vagy ennek megfelelő EUR összeg Maximum ,- Ft, vagy ennek megfelelő EUR összeg. A kölcsön összegének ,- Ft-tal maradék nélkül szthatónak kell lennie. Minimum ,- Ft. Maximum ,- Ft. A kölcsön összegének 5.000,- Ft-tal maradék nélkül szthatónak kell lennie. A kölcsön knkrét összege - fenti pntban megjelölt intervallumn belül - és futamideje az igénylő igényei és jövedelmi helyzete alapján, az ügyfél-minősítési eljárás alapján kerül megállapításra Kölcsön futamideje: Takarék Classic Prémium Személyi kölcsön esetén Minimális futamidő: 12 hónap Maximális futamidő: 72 hónap Minimális futamidő: 12 hónap Maximális futamidő: 36 hónap Mindkét termék esetében a futamidőt 1 hónaps lépésközzel lehet igényelni. Hitelknstrukciók bemutatása Kinek kínálja a Hitelintézet a Takarék Classic és Classic Prémium Személyi kölcsönt? Aki gyrs ügyintézés mellett a flyószáma hitelekhez képest nagybb kölcsönhöz szeretne hzzájutni úgy, hgy egyéb fedezetet (értékpapír, ingatlan) nem kell biztsítania.

4 Azknak az ügyfeleknek, akik nem rendelkeznek lakssági számla múlttal más hitelintézeteknél de szeretnének kölcsönhöz jutni (Classic Kölcsön esetén). Miért érdemes a Takarék Classic/ Takarék Classic Prémium Személyi Kölcsönt a Hitelintézetnél igényelni? A Hitelintézetnél az igénylés benyújtását megelőzően dkumentumk nélkül tanácsadást, illetve előzetes kölcsönösszeg, törlesztő részlet és szükséges fedezeti összeg kalkulációt is igénybe vehet, így már az igénylés benyújtása előtt megtudhatja, hgy jövedelmével mekkra kölcsönösszeghez juthat. Amennyiben a kért futamidőre, az előminősítés srán megállapíttt adható kölcsönösszeg kevesebb, mint amire gndlt, hsszabb futamidő választásával, vagy adóstárs, illetve kiegészítő ingatlanfedezet bevnásával növelheti a felvehető kölcsönösszeg nagyságát. A kölcsön a flyósítási feltételek teljesülése után gyrsan flyósításra kerül. A kölcsöntartzásának törlesztési módját több lehetőségből választhatja ki Önnek írásban bejelentett igénye alapján bármikr lehetősége van előtörlesztésre. A deviza alapú kölcsön futamideje alatt az esedékes, frintban és devizában megfizetendő törlesztő részletek aznsak (kivéve, ha a kölcsön futamideje alatt kamatváltzás történt és a törlesztőrészletek a kamatváltzás napjával átszámításra kerültek). Az esedékes törlesztő részletek, illetve valamennyi felmerült tvábbi költség, díj és késedelmi kamat frint ellenértéke a kölcsön flyósításának napján a Hitelintézetnél a frinttal szemben használt érvényes deviza eladási árflyammal kerül megállapításra. A Hitelintézet amennyiben frintban törleszt az adós a kölcsön futamideje alatt minden naptári negyedév végén, illetve a kölcsön lejáratakr árflyam különbözet rendező tranzakció keretében száml el az adóssal. Árflyam különbözet rendező tranzakció keretében felszámíttt összeg a hitel flyósítása óta, illetve előző árflyam különbözet elszámlása óta az adós részéről megfizetett deviza összegek (tőke, kamat, késedelmi kamat, kezelési költség) és a tranzakciók teljesítésének napján érvényes deviza eladási árflyam és a kölcsön flyósításának napján érvényes deviza eladási árflyam különbözetének a szrzata. Amennyiben az árflyam különbözet rendező tranzakció keretében kiszámíttt összeg meghaladja az Ft-t, úgy Deviza hitel árflyam különbözet kerül felszámításra, melyet külön értesítés alapján kell az adósnak megfizetni. Amennyiben az árflyamváltzás az Adós számára kedvezően alakul, úgy a Hitelintézet a naptári év végén, illetve a lejáratkr a kimutattt többlet befizetéssekkel az Adós javára elszáml. Harmadik személynek fizetendő járuléks költségek: Jelenleg harmadik személyhez kapcslódó költségek a knstrukció kapcsán nem merülnek fel A tőketartzás törlesztése: A kölcsön törlesztése havi részletekben, a hónap az adós által választtt napján a kölcsön devizanemében történik. Az első törlesztőrészlet esedékessége a flyósítást követő naptári hónap adós által választtt naptári napja. Az igénylőnek amennyiben igényli, és a Hitelintézet számlavezető rendszere lehetővé teszi, lehetősége van maximum két hónap ( nincs erre lehetőség) türelmi idővel fizetnie az első törlesztő részletét. A türelmi idő nem beflyáslja a kölcsön szerződésben meghatárztt lejárati napját (a törlesztő hónapk száma csökken a türelmi hónapk számával). A törlesztő részletnek az esedékesség napjáig jóváírásra kell kerülnie. A törlesztő részletek havi perióduss annuitással kerülnek meghatárzásra. A törlesztés frintban és devizában is történhet. Előtörlesztés: Előtörlesztésre az Adós jgsult. Az Adós e szándékát köteles 3 munkanappal előbb írásban jelezni az Hitelintézet felé. Mérlegelési időszak hssza Az igénylés feltételei pntban felsrlt dkumentumk hiánytalan beérkeztét követően a hiteligénylést 30 banki munkanapn belül elbírálásra kerül. Kndíciók módsítása Hitelintézetünk csatlakztt a pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódex -hez, ennek megfelelően a hitel kndícióinak egyldalú módsítása kizárólag a kódexben szereplő k-lista alapján történhet, amelyről pnts infrmációt az ÁSZF/kölcsönszerződés tartalmaz. 4

5 A jelenleg hatálys jgszabályk alapján a hitelintézetek ügyfelei évente egy alkalmmal - térítésmentesen - jgsultak hivatals igazlást kérni a Közpnti Hitelinfrmációs Rendszert (KHR) üzemeltető cégtől arra vnatkzóan, hgy nem szerepel a KHR adatbázisában. Amennyiben a kölcsönigénylő ügyfél a kölcsön kérelem benyújtása előtt térítésmentes KHR lekérdezési jgával nem él, vagy ezt a lehetőséget már krábban igénybe vette, a Hitelintézet kérdezi le az ügyfélre vnatkzó hitelinfrmációt, amelynek költségét az ügyfélnek kell megfizetnie. Vis mair események hirtelen bekövetkező nagyfkú pénz- és tőkepiaci zavark bekövetkezése esetén a hitelintézet a zavark fennállásáig, átmenetileg egyldalúan módsíthat kamatt, díjat és költséget, amelyet haladéktalanul nyilvánsságra hz, a PSZÁF egyidejű tájékztatása mellett. Amennyiben az ügyfél a hitel bármely kndíciójának a Hitelintézet által egyldalúan történt emelését nem fgadja el, jgában áll a hitelszerződést a módsítás hatálybalépése előtt felmndani, amely esetben a Hitelintézet nem számít fel költséget. Felhívjuk szíves figyelmét, hgy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fgyasztóvédelmi hnlapján az Önt érdeklő termékkel kapcslats tvábbi infrmációk, összehasnlítást segítő alkalmazásk találhatók. Kérjük, hgy a végleges döntés előtt szíveskedjen a PSZÁF hnlapján is tájékzódni. 5

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A konstrukciót a SajóvölgyeTakarékszövezkezet (címe: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a SajóvölgyeTakarékszövezkezet (címe: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Joker Kölcsön kizárólag Forintban igényelhető Standard és Jolly Joker kölcsön Forintban

Részletesebben

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli fogyasztási (ingatlan fedezet nélkül) hiteléről Hatálybalépés napja: 2015. február 9. Lehetséges hitelcélok: Szabadon, hitelcél

Részletesebben

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés napja: 2014. június 01. Lehetséges hitelcélok: Szabadon,

Részletesebben

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet lakossági fizetési számlához Kapcsolódó folyószámlahitelről Hatálybalépés napja: 2015.

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet lakossági fizetési számlához Kapcsolódó folyószámlahitelről Hatálybalépés napja: 2015. ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet lakossági fizetési számlához Kapcsolódó folyószámlahitelről Hatálybalépés napja: 2015. február 09. Lehetséges hitelcélok: A folyamatos napi

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 20.

Hatálybalépés napja: 2015. február 20. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Hiteligénylő: a) Devizabelföldi, természetes személy,

Részletesebben

Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén:

Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2010.11.27. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Standard forint személyi kölcsön...

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, www:felsozsolcatakarek.hu A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2012.01.01. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések...

Részletesebben

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI A Deviza alapú ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI Hatályos: 2008. február 2-tıl Tartalomjegyzék I. Bevezetı rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Deviza Alapú JOLLY JOKER Kölcsön... 3 II.1.

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Igénylési feltételek: a. nagykorú, cselekvőképes, megfelelő mértékű igazolt jövedelemmel

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A hitelnyújtás általános feltételei: A hitel forintban folyósítható.

1/a. sz. melléklet. A hitelnyújtás általános feltételei: A hitel forintban folyósítható. Lehetséges hitelcélok A kölcsönt a Takarékbank finanszírozásában megvalósuló új lakásépítési projektek keretében épülő lakások megvásárlásához lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme HUF A hitelnyújtás

Részletesebben

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni.

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni. A Lombard kölcsönt a Hitelintézet szabad felhasználásra nyújtja. A kölcsön fedezetét bankszámlán elhelyezett forint vagy deviza betét, továbbá értékpapír számlán elhelyezett forgalomképes értékpapír kell

Részletesebben

Jelzáloghitel. Refinanszírozó hitel

Jelzáloghitel. Refinanszírozó hitel Jelzálghitel Termékek: Adósságrendező hitel Kiváltható vele jelzálghitel, személyi kölcsön, hitelkártyák, munkáltatói kölcsönök, autóhitel, flyószámlahitel, áruvásárlási hitel, diákhitel, önkrmányzati

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Örkény Deviza kiváltó jelzáloghitel A konstrukciót a Örkényi Takarékszövetkezet nyújtja (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a)

Örkény Deviza kiváltó jelzáloghitel A konstrukciót a Örkényi Takarékszövetkezet nyújtja (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a) A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló deviza alapú kölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztár Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére Tartalm 1. Alapismeretek a. Alapfgalmak b. A tagsági jgviszny c. Igénybe vehető szlgáltatásk és azk módja

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÁSI - SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató nem minősül jogilag

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben