OTP Bank Nyrt Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt Bp Nádor utca 21. Termékismertető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető"

Átírás

1 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank Zrt. nevére szóló, lakóingatlann bejegyzett CHF, JPY, EUR alapú, frintban törlesztett lakás- és szabadfelhasználású jelzálghitel törlesztőrészletén jelentkező jelentős árflyam-ingadzási hatás átmeneti tmpítása, és ezzel a devizakölcsönnel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele egy átmeneti időszakra vnatkzóan. 3. A hitel jellemzői: A hitel futamideje: gyűjtőszámlahitel szerződéskötésekr megegyezik a kapcslódó devizakölcsön hátralévő futamidejével. A futamidő a rögzített árflyam alkalmazási időszak lejártát követően a törlesztőrészlet nagyságától függően meghsszabbdhat. rögzített árflyam alkalmazási időszak: 60 hónapig vagy amennyiben az krábbi időpntra esik a devizakölcsön végső lejáratának időpntjáig, de legkésőbb június 30. napját megelőző utlsó törlesztés esedékesség napjáig tart. rögzített árflyam: azn árflyam, amelyen a devizakölcsön aktuális, devizában meghatárztt törlesztőrészlete átváltásra kerül frintra, és ezen frintösszeg kerül terhelésre az ügyfél bankszámláján annak beszedésekr svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, euró esetén a 250 HUF/EUR, japán jen esetén a 2,50 HUF/JPY Mentesített követelésrész: A devizakölcsön aktuális, devizában meghatárztt törlesztőrészletéből az ügyleti kamatra, kezelési költségre és díjakra eső beszedéskri aktuális maximum a legmagasabb árflyam- és rögzített árflyam közti árflyamkülönbség, melyet az ügyfélnek nem kell megfizetnie. legmagasabb árflyam: azn árflyam, amely felett a devizakölcsön aktuális, devizában meghatárztt teljes törlesztőrészletére eső beszedéskri aktuális és legmagasabb árflyamn közti árflyamkülönbséget a Magyar Állam fizeti meg a ügyfél helyett, svájci frank esetén a 270 HUF/CHF, euró esetén a 340 HUF/EUR, japán jen esetén a 3,30 HUF/JPY A hitel devizaneme: A hitel frintban kerül nyújtásra. Összege: a hitel összegét a következők alktják gyűjtőszámlahitel első flyósításakr a devizakölcsön 90 napt meg nem haladó hátraléka, amely a Bank által alkalmaztt aktuális árflyamn kerül átvezetésre. a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam, de kisebb, mint a legmagasabb árflyam, az aktuális és a rögzített árflyam különbözetével számlt, a törlesztőrészlet tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a legmagasabb árflyam, akkr a legmagasabb és a rögzített árflyam különbözetével számlt, a törlesztőrészlet tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben az aktuális árflyam a rögzített árflyamnál alacsnyabb, az ügyfél tvábbra is a rögzített árflyamn fizet, és az így keletkezett árflyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartzása teljes kiegyenlítésére nem kerül sr. Ezt követően a rögzítettnél alacsnyabb aktuális árflyammal számlt törlesztőrészletet kell megfizetni. Ha az árflyam újra a rögzített érték felett lesz, akkr az előbbiek szerinti különbözet újra a gyűjtőszámlahitel egyenlegét növeli. rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt az aktuális tőkeegyenlegre eső hármhavnta tőkésített ügyleti kamat. Hiteldíj: Csak ügyleti kamat kerül felszámításra. 3 havi kamatperiódusú váltzó kamat, amelynek mértéke a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt a kamatperiódus kezdő időpntjával érintett hónap 01. napján érvényes 3 havi BUBOR, amely hármhavnta tőkésítésre kerül, a rögzített árflyam alkalmazási időszakt követően 3 havi BUBOR+ kamatfelár (a 3 havi BUBOR 3 havnta, a kamatperiódus váltást megelőző hó utlsó munkanapját megelőző másdik napján (amennyiben ez a nap szmbatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző napn) kerül meghatárzásra), amelyet havnta törleszteni kell. A kamatfelár mértékét, amely a kapcslódó devizakölcsön céljával azns célra nyújttt frinthitelre meghatárztt piaci kamat mértékével egyezik meg, a Hitelező a mindenkr hatálys Hirdetményében teszi közzé. 4. A hitel igénylésének általáns feltételei: A hitelt igényelheti devizabelföldi természetes személy, aki a gyűjtőszámlahitel engedélyezésig az alábbi feltételeket teljesíti CHF, EUR vagy JPY alapú, lakóingatlan fedezetű devizakölcsönnel rendelkezik és azt frintban törleszti, és a hitelfelvevő magánszemély, és a devizakölcsön mögött jelzálgfedezet van, és OTP Lakástakarék szerződéssel vagy életbiztsítással kmbinált hiteleknél a kapcslódó élő OTP Lakástakarék szerződésnél vagy életbiztsításnál nincs 90 napt meghaladó hátraléka, és devizakölcsönnek a flyósításkr alkalmaztt árflyamn számíttt frint összege nem haladta meg a 20 millió frintt a devizakölcsön tartzást lyan ingatlanfedezet(ek) biztsítja, amelyen végrehajtással nincs, és/vagy nem szerepel elintézetlen széljegy a tulajdni lapn. devizakölcsönön nem lehet flyamatban szerződésmódsítás, és a kapcslódó devizakölcsön nem állhat fizetéskönnyítő prgram alatt: nem lehet a devizakölcsönhöz kapcslódóan élő áthidaló hitel 1.ldal

2 nem lehet flyamatban lyan le nem járt Adósvédelmi eszköz, amely keretében a törlesztőrészlet átmenetileg csökkentésre kerül, vagy a hitelt igénylő vállalja annak megszüntetését flyósításig, és a fedezet lakóingatlan és az építés célú devizakölcsön esetén a hitel teljes egészében kiflyósításra került, és amennyiben a devizakölcsön fedezetéül szlgáló lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapíttt jelzálgjg terhel, e zálgjg által biztsíttt valamennyi követelés tekintetében nem áll fenn 90 napt meghaladó késedelem valamint a gyűjtőszámlahitel első flyósításáig a rögzített árflyam alkalmazási időszak kezdetéig az alábbi feltételt teljesíti az ügyfél devizakölcsöne nem áll késedelemben, vagy 90 napnál nem hsszabb késedelme áll fenn A 90 napt meghaladó késedelemmel rendelkező adósk, amennyiben a 90 napn túli hátralékt egy összegben befizetik, és ezáltal a hátralékt 90 nap alá csökkentik a rögzített árflyam alkalmazási időszaka indulásáig, akkr részükre a flyósítás elindul. Gyűjtőszámlahitel iránti hitelkérelmet március 29-ig nyújthatja be az ügyfél. 5. A hitelt igénylő által benyújtandó dkumentumk:_ Teljes körűen kitöltött és aláírt gyűjtőszámlahitel igénylő lap és nyilatkzatk. A kapcslódó devizakölcsön kötelemben lévő minden igénylő/kötelezett személyi igazlványa; lakcímkártyája és adóigazlványa vagy külföldi államplgár esetén útlevél máslata. 30 napnál nem régebbi, hiteles teljes tulajdni lap. A tulajdni lap lekérdezésére a Bankfiókban is van lehetőség, mely szlgáltatásért díj nem kerül felszámításra. A kapcslódó devizakölcsön fedezetét képező ingatlan biztsítási kötvénye, valamint azn az OTP Jelzálgbank Zrt./OTP Bank Nyrt. kedvezményezetti jga előjegyzésének- és a díjfizetésnek az igazlása. Ha a lakáscélú ingatlant az OTP banki hitelen kívül más banki jelzálgjg is terheli, akkr annak igazlása, hgy nincs 90 napt meghaladó fizetési késedelem. Az igazlás kiállítása és annak benyújtása között 8 munkanapnál több nem telhet el. Ellenkező esetben új igazlás benyújtása szükséges. Életbiztsítással kmbinált hitel esetén 8 munkanapnál nem régebbi igazlás az életbiztsításról, hgy annak fizetésével nincs 90 napt meghaladó hátralék. 6. A hitel biztsítéka: A hitel biztsítékául a fedezetül felajánltt ingatlanra alapíttt, kapcslódó devizakölcsön javára krábban bejegyzett jelzálgjg, valamint elidegenítési és terhelési tilalm bejegyzése szlgál. 7. Szerződéskötés: A szerződésmódsítás megkötésére előírt feltételek teljesítésére a kérelem engedélyezését követő 60 napn belül van lehetőség, ellenkező esetben a kérelem hatályát veszti. A feltételek teljesítése esetén banki szerződésmódsítás kerül megkötésre, melyet egyldalú tartzáselismerő kiratba kell fglalni. A közjegyző által az kiratba fglalásért felszámíttt díj a OTP Jelzálgbank Zrt./OTP Bank Nyrt.-t terheli. 8. Flyósítás: A flyósítás a banki kölcsönszerződés módsítás egyldalú tartzáselismerő kirat 2 példányának, és annak készítéséről, az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálgbank Zrt. nevére szóló közjegyzői számla benyújtását követő, a kapcslódó devizakölcsön 2. esedékességekr indul. Az kiratt a banki szerződéskötést követő 60 napn belül kell benyújtani a bankfiókban, ellenkező esetben a szerződésmódsításban fglaltak szerint a szerződésmódsítás érvényét veszti. Amennyiben a flyósításkr a kapcslódó devizakölcsönnek 90 napt meghaladó hátraléka áll fenn, vagy a devizakölcsöne devizában kerül törlesztésre, akkr a flyósítás nem indul el, a szerződésmódsítás érvényét veszti. Amennyiben a gyűjtőszámlahitel első flyósításakr a kapcslódó devizakölcsönnek 90 napt meg nem haladó hátraléka van, az a Bank által alkalmaztt aktuális árflyamn kerül kiegyenlítésre a gyűjtőszámlahitel terhére. A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam, de kisebb, mint a legmagasabb árflyam, az aktuális és a rögzített árflyam különbözetével számlt, a törlesztőrészlet tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a legmagasabb árflyam, akkr a legmagasabb és a rögzített árflyam különbözetével számlt, a törlesztőrészlet tőkérészére és késedelmi kamat összegére eső összege kerül átvezetésre a gyűjtőszámlahitelre. Amennyiben az aktuális árflyam a rögzített árflyamnál alacsnyabb, az ügyfél tvábbra is a rögzített árflyamn fizet, és az így keletkezett árflyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartzása teljes kiegyenlítésére nem kerül sr. Ezt követően a rögzítettnél alacsnyabb aktuális árflyammal számlt törlesztőrészletet kell megfizetni. Ha az árflyam újra a rögzített érték felett lesz, akkr az előbbiek szerinti különbözet újra a gyűjtőszámlahitel egyenlegét növeli. Amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam, de kisebb, mint a legmagasabb árflyam, akkr devizakölcsön törlesztőrészletének ügyleti kamatra, kezelési költségre és díjakra eső árflyamkülönbözetét az ügyfélnek nem kell megfizetnie (mentesített követelésrész). Amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a legmagasabb árflyam, akkr devizakölcsön teljes törlesztőrészletének az aktuális és legmagasabb árflyam közti árflyamkülönbségét illetve devizakölcsön törlesztőrészletének ügyleti kamatra, kezelési költségre és díjakra eső, a legmagasabb és rögzített árflyam közti árflyamkülönbözetét az ügyfélnek nem kell megfizetnie. 9.Törlesztés: Gyűjtőszámlahitel: Rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt a gyűjtőszámlahitelnek törlesztési kötelezettsége nincs, az ügyleti kamat hármhavnta, illetve a rögzített árflyam alkalmazási időszak lejáratakr tőkésítésre kerül. A rögzített árflyam alkalmazási időszakának lejártát követően a fennálló tartzás és a rögzített árflyam alkalmazási időszak végén meghatárztt hátralévő futamidő alapján kerül meghatárzásra a törlesztőrészlet, amelyet havnta kell 2.ldal

3 megfizetni. A törlesztőrészlet megállapításakr figyelembevételre kerül a 163/2011. (VIII. 22.) Krmány rendeletben fglaltak, miszerint az nem haladhatja meg a devizakölcsön rögzített árflyamidőszak alatti utlsó frintban megfizetett törlesztőrészletének 15%-t. A törlesztési kötelezettség minden hónap 4-én 0. óra 00. percétől esedékes. (amennyiben ez az időpnt nem munkanap, akkr az azt követő első munkanapn). Kapcslódó devizakölcsön: Havnta az aktuális, devizában meghatárztt törlesztőrészlet rögzített árflyammal átválttt frint összegét kell megfizetnie a rögzített árflyam időszak alatt. Ha a kapcslódó devizakölcsön frintban fix törlesztésű, akkr a frintban fix törlesztés a rögzített árflyam alkalmazási időszakának kezdetekr lejáratásra kerül, és az ügyfélnek a tvábbiakban havnta az aktuális, devizában meghatárztt törlesztőrészlet rögzített árflyammal átválttt frint összegét kell megfizetnie a rögzített árflyam időszak alatt. Amennyiben a devizakölcsön lakástakarékkal vagy életbiztsítással kmbinált hitel, akkr a Lakástakarékpénztár vagy a Biztsító felé vállalt kötelezettséget is meg kell fizetni a rögzített árflyam időszak alatt, illetve a szerződés szerinti türelmi idő lejáratáig. A rögzített árflyam alkalmazási időszak lejártát követően a devizakölcsönnek új részlete kerül meghatárzásra az aktuális feltételek alapján. Amennyiben az eredetileg felvett devizakölcsön futamidejének végéig évente megújuló frintban fix törlesztésű knstrukció vlt, akkr a rögzített árflyam alkalmazási időszak lejártát követő aktuális árflyamn kerül meghatárzásra az új frintban fix részlet. Világhitelek esetén a rögzített árflyam alkalmazási időszakában devizanemváltás nem lehetséges. A devizakölcsönhöz kötött havi törlesztési biztsítás összegének megfizetésére nem vnatkzik a rögzített árflyam alkalmazás. Amennyiben az esedékes törlesztőrészlet vagy hátralék a hitelszámlára történő egyedi átutalással (pl. elektrnikus banki átutalás) kerül kiegyenlítésre, akkr az utalás összege az aktuális banki árflyamn kerül elszámlásra, ezért fnts, hgy a részlet megfizetéséhez a megfelelő összeg az esedékesség nap 0. óra 00. percétől a törlesztési bankszámlán álljn rendelkezése, vagy arra kerüljön befizetésre/átutalásra. 10. Kamat: Az ügyleti kamat a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt a kamatperiódus kezdő időpntjával érintett hónap 01. napján érvényes 3 havi BUBOR, amely hármhavnta tőkésítésre kerül, a rögzített árflyam alkalmazási i időszakát követően 3 havi BUBOR+ kamatfelár (a 3 havi BUBOR 3 havnta, kamatperiódus váltást megelőző hó utlsó munkanapját megelőző másdik napján kerül meghatárzásra), amelyet havnta törleszteni kell. A kamatfelár mértékét, amely a kapcslódó devizakölcsön céljával azns célra nyújttt frinthitelre meghatárztt piaci kamat mértékével egyezik meg, a Hitelező a mindenkr hatálys Hirdetményében teszi közzé. A Hitelező az üzletszabályzatban részletezett kk bekövetkezése esetén jgsult a kölcsön ügyleti kamatát egyldalúan megváltztatni. A referenciakamat-váltzás a hatálybalépését (minden kamatperiódus első hónapjának 4-e) követő srn következő esedékességtől érvényesül a törlesztő-részletben. 11.Előtörlesztés: Gyűjtőszámlahitel: Gyűjtőszámlahitelre előtörlesztés nem teljesíthető, amíg a devizakölcsönön tartzás áll fenn. Gyűjtőszámlahitel végtörlesztése csak kapcslódó devizakölcsön végtörlesztésével egyidejűleg tehető meg. Az ügyfélnek a végtörlesztési szándékát a Bank felé írásban jeleznie kell. Kapcslódó devizakölcsön: Az ügyfélnek elő- és végtörlesztési szándékát a Bank felé írásban jeleznie kell, ellenkező esetben a befizetett összeg autmatikusan előtörlesztésként elszámlásra kerül a devizakölcsön számlán. A devizakölcsön törlesztőrészleten felüli nem szerződésszerű részleges vagy teljes előtörlesztése, vagy a Lakástakarék szerződés, életbiztsítás összegének befrgatásakr annak összege aktuális banki árflyamn kerül elszámlásra a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt. Azaz a rögzített árflyam az elő- és végtörlesztésre nem vnatkzik. Elő- és végtörlesztéskr az adtt kölcsöntípusra vnatkzó mindenkr hatálys Hirdetményben meghatárztt szerződésmódsítási-, illetve átütemezési díj kerül felszámításra. Azn esetekben ahl a díj nem kerül felszámításra és figyelembe kell venni a fennálló tartzás összegét, tt a devizakölcsön és a gyűjtőszámlahitel együttes összege kerül figyelembevételre. A díjak mértékét a bank jgsult megváltztatni. A tvábbi részletes infrmációkat az adtt kölcsöntípusra vnatkzó mindenkr hatálys Hirdetmény tartalmazza. 12. Mnitring, felmndás: A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt az ügyfél Adósvédelmi fizetéskönnyítő eszközt az adtt devizakölcsönön nem vehet igénybe, teljes futamidő alatt szerződésmódsítást nem hajthat végre. A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt a gyűjtőszámlahitel ügyfél által nem szüntethető meg/függeszthető fel, kivéve ha a gyűjtőszámlahitel és a kapcslódó devizakölcsön együttesen végtörlesztésre kerül. hiteladós a rögzített árflyam alkalmazási időszaka alatt jgsult a kezdő időpnttól számíttt 36. hónapt követően, de legkésőbb a záró időpntt megelőző 2. törlesztés esedékességig egyldalú írásbeli nyilatkzatával a rögzített árflyam alkalmazásának megszüntetését a Banknál kezdeményezni. Ilyen kezdeményezés esetén a kérelem kézhezvételét követő 30 nap utáni első esedékességtől a rögzített árflyam alkalmazását megszüntetésre kerül, és amennyiben tartzás áll fenn a gyűjtőszámlahitelen, azt törleszteni kell 9. pntban fglaltak szerint. Gyűjtőszámlahitel késedelmes törlesztése esetén késedelmi kamat kerül felszámításra. Ha a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt a kapcslódó devizakölcsönön, illetve amennyiben lakástakarékkal vagy életbiztsítással kmbinált a hitel, akkr annak a Lakástakarékpénztár vagy a Biztsító felé vállalt kötelezettségből adódó, a rögzített árflyam alkalmazási időszakt követően a kapcslódó devizakölcsönön, gyűjtőszámlahitelen illetve amennyiben lakástakarékkal vagy életbiztsítással kmbinált a hitel, akkr annak a Lakástakarékpénztár vagy a Biztsító felé vállalt kötelezettségből adódó 3.ldal

4 90 napt meghaladó késedelembe esés áll fenn, akkr mind a devizakölcsön, mind a gyűjtőszámlahitel felmndásra kerül. Amennyiben a fedezetül szlgáló ingatlann harmadik személy általi végrehajtás indul el, akkr mind a devizakölcsön, mind a gyűjtőszámlahitel felmndásra kerül. A gyűjtőszámlahitelre vnatkzó hitelkeret-szerződésben meghatárztt súlys szerződésszegés esetén a Bankt megillető felmndási jg a devizakölcsönre vnatkzó kölcsönszerződés Bank általi felmndását is megalapzza. A felmndással kapcslats költségek az ügyfelet terhelik. Ha a készfizető kezesség beváltása, vagy a tartzás behajtása srán megállapítást nyer, hgy a háztartás bármely tagja a gyűjtőszámlahitel igénylése srán hamisíttt, valótlan tartalmú iratkkal, nyilatkzatkkal megtévesztette a Bankt, az ügyfeleknek a kezesség beváltásakr kifizetett összeg 150 %-át kell megfizetnie. Ha az igénylő a Banknak vagy az igazlást kibcsátónak valótlan adatt tartalmazó nyilatkzatt tett, és ez alapján juttt a támgatáshz (mentesített követelés rész, legmagasabb árflyamt meghaladó fizetési kötelezettség), a flyósíttt összeget az igénybevétel napjától felszámíttt, a Ptk (1) bekezdése szerint számíttt késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Bankn keresztül visszafizetni. 13. A hitelkérelem benyújtása: A hitelkérelmet és mellékleteit a kapcslódó devizakölcsönt flyósító vagy a hiteligénylő lakóhelye szerint illetékes OTP Bank Nyrt. ingatlanhitelezési tevékenységet ellátó fiókjáhz kell benyújtani. A befgadási feltételekről, a kérelemhez szükséges dkumentumkról a jelen tájékztatóból, illetve az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban érdeklődhet. 14. Tvábbi tájékztatás: A tájékztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű, az egyes feltételek a bírálat eredményétől függően váltzhatnak. Kérjük, a részletekről tájékzódjn az OTP Bank fiókjaiban vagy hnlapunkn (www.tpbank.hu) közzétett Üzletszabályzatkból és Hirdetményből. E knstrukcióval kapcslats tvábbi tájékztató a PSZÁF hnlapján (http://www.pszaf.hu) címen érhető el. Amennyiben Ön nem kívánja igénybe venni a gyűjtőszámlahitelt, vagy nem felel meg a szerződéskötési/flyósítási feltételeknek, de törlesztési nehézségei vannak, akkr banki Adósvédelmi Prgramunk keretében személyre szabtt megldást biztsítunk Önnek. havi törlesztési terhei mérséklésére. Kérje fióki ügyintézőink segítségét. Tájékztatókkal kapcslats kérdésekben érdeklődhet: Telefns Hitel Infrmációs Osztály Telefnszám: ; A kölcsönügylet vnatkzásában az OTP Bank Nyrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkzáskról szóló évi CXII. törvény alapján a Jelzálgbank kiemelt függő közvetítőjének minősül. 15. A gyűjtőszámlahitel igénybevétele Miben jelent segítséget? Hsszú távn, a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt előre láthatóvá, kiszámíthatóvá válik a havi törlesztési kötelezettség. A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt, amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam, az aktuális és a rögzített árflyam különbözetével számlt törlesztőrészlet tőkérésze és késedelmi kamat összege egy kedvező (3 havi BUBOR) kamatzású frint alapú hitelszámlán gyűlik össze. A tőrlesztőrészlet ügyleti kamatára, kezelési költségére, díjakra eső árflyamkülönbözetét nem kell megfizetni, amennyiben az aktuális árflyam magasabb, mint a rögzített árflyam. Amennyiben az aktuális árflyam a rögzített árflyamnál tartósan alacsnyabb, az ügyfél tvábbra is a rögzített árflyamn fizet, és az így keletkezett árflyamnyereség a gyűjtőszámlahitel egyenlegét csökkenti, amíg a gyűjtőszámlahitel tőke és kamattartzása teljes kiegyenlítésére nem kerül sr. Ezt követően a rögzítettnél alacsnyabb aktuális árflyammal számlt törlesztőrészletet kell megfizetni. Amennyiben a rögzített árflyam alkalmazási időszak indulásakr a devizakölcsönön 90 napn belüli hátraléka van, akkr az a gyűjtőszámlahitel terhére kerül kiegyenlítésre. A gyűjtőszámlahitel frintban kerül nyújtásra, így annak nincs árflyamkckázata. Mit érdemes megfntlni? A rögzített árflyam alkalmazás időszak lejártát követően az aktuális piaci árflyam lesz a mérvadó, azaz a devizakölcsönt a krábbi feltételek szerint kell törleszteni tvább. Az árflyamrögzítés időszaka alatt felhalmzódtt különbözet lényegében tvábbi hitelfelvételt jelent, amelyet kamatkkal együtt, havi részletekben, a devizakölcsön törlesztése mellett kell teljesíteni. Így az együttes törlesztési kötelezettség meghaladhatja a jelenlegi szintet is. A rögzített árflyam alkalmazás időszak lejártát követően a gyűjtőszámlahitelnek a kamata piaci kamatzásúvá válik, mértéke megegyezik majd a bank által nyújttt, a devizaalapú kölcsönnel azns célú frinthitel kamatával (3 havi BUBOR+kamatfelár). A gyűjtőszámlahitel frintban kerül nyilvántartásra és frintban fizeti vissza az ügyfél, így árflyamkckázat nincs, visznt kamatkckázata van, hiszen egy referencia kamathz (3 havi BUBOR) kötött kamatzású hitelről van szó, amely kamatperiódunként követi a referencia kamat váltzását. Jelenleg érvényben lévő jgszabályk alapján nincs lehetőség a szerződésmódsításra a gyűjtőszámlahitel igénybevételét követően (későbbiekben ez előnyösen váltzhat). A rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt az ügyfél tvábbi Adósvédelmi fizetéskönnyítő eszközt az adtt devizakölcsönön nem vehet igénybe, így amennyiben a devizakölcsönét még a rögzített árflyamn sem tudja fizetni, annak felmndása is bekövetkezhet, illetve elindulhat a behajtási flyamat. A gyűjtőszámlahitel vagy a devizakölcsön önmagában nem végtörleszthető, azk csak együttesen fizethetők vissza a lejárat előtt. 4.ldal

5 Közszférában dlgzók támgatása a Gyűjtőszámlahitelhez 1 Közszféra dlgzó: a közalkalmazttak jgállásáról szóló törvény hatálya alá tartzó fglalkztattt, a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartzó közszlgálati tisztviselő, a közigazgatási szervnél fglalkztattt munkavállaló, a közpnti államigazgatási szervekről, valamint a Krmány tagjai és az államtitkárk jgállásáról szóló törvény hatálya alá tartzó szakmai vezető, a fegyveres szervek hivatáss állmányú tagjainak szlgálati visznyáról szóló törvény hatálya alá tartzó hivatáss állmány tagja, a Magyar Hnvédség hivatáss és szerződéses állmányú katnáinak jgállásáról szóló törvény hatálya alá tartzó hivatáss és szerződéses állmány tagja, a bírák jgállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartzó fglalkztattt, az igazságügyi alkalmazttak szlgálati jgvisznyáról szóló törvény hatálya alá tartzó alkalmaztt, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazttak jgállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartzó fglalkztattt, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66/G. -a szerinti hivatáss nevelőszülő, a plgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkrmányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartzó főállású plgármester, az állam többségi beflyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jgvisznyban fglalkztattt személy. 2.Közszféra dlgzók támgatása: Amennyiben Ön közszférában dlgzó, és megfelel a feltételeknek, akkr gyűjtőszámlahiteléhez közszférában dlgzók kamattámgatását veheti igénybe. 3. Közszférában dlgzók kamattámgatásának jellemzői: A devizakölcsönhöz kapcslódó gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatainak csökkentéséhez kapcslódó kamattámgatás futamideje: a kamattámgatás a rögzített árflyam alkalmazási időszak alatt jár. mértéke: ha közszférában dlgzó gyermeket nem nevel, akkr évente 3 százalékpnt, ha gyermeket nevel a közszférában dlgzó, akkr az előbbi pnt szerinti kamattámgatásn felül gyermekenként tvábbi 1 százalékpnt. A kamattámgatás mértéke nem haladhatja meg a gyűjtőszámlahitel aktuális ügyleti kamatának mértékét. A közszférában dlgzó támgattt egy gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatainak csökkentéséhez veheti igénybe a kamattámgatást. A kamattámgatást ugyanazn lakóingatlanhz kapcslódó gyűjtőszámlahitelek vnatkzásában egy közszférában dlgzó igényelheti. 4. A kamattámgatás igénylésének feltételei: A közszférában dlgzó a munkáltatói igazlás kiállításának időpntjában fennálló fglalkztatási jgvisznnyal rendelkezik, és nem áll felmentés, lemndás vagy felmndás hatálya alatt, A közszférában dlgzó az eredeti devizakölcsön és a gyűjtőszámlahitel adósa vagy adóstársa, A közszférában dlgzó a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpntjáig bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen lakik, A közszférában dlgzó a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban legalább 50 százaléks tulajdni hányaddal rendelkezik, saját maga és vele közös háztartásban élő közeli hzzátartzója lakóingatlanban december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpntjáig az előbbi pnt szerinti, devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlann kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdnnal nem rendelkezett, és az igénylő és adóstársa írásban hzzájárul ahhz, hgy természetes személyaznsító adatait, lakcímét és pstacímét, személyaznsító igazlványának, úti kmányának vagy kártyafrmátumú vezetői engedélyének számát, adóaznsító jelét, a támgatásra vnatkzó infrmációkat a támgatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a pénzügyi intézmény a kincstár részére átadja, és az adatait a munkáltatója kezelje. támgatás akkr is igényelhető, ha az igénylőnek és vele közös háztartásban élő közeli hzzátartzójának. együttesen legfeljebb 50 százaléks tulajdni hányada van egy lyan lakóingatlanban, amely tulajdnközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdnukba a tulajdnukban lévő lakóingatlan lebntását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékzás jgcímén hasznélvezettel terhelten került a tulajdnukba és a hasznélvező bent lakik. A közszférában dlgzók támgatására való jgsultság a kérelem benyújtásakr fennálló körülmények alapján kerül megállapításra. A közszférában dlgzók támgatása iránti kérelmet március 29-ig a gyűjtőszámlahitel iránti kérelemmel együtt nyújthatja be az ügyfél. 5. Az igénylő által benyújtandó dkumentumk: Teljes körűen kitöltött és aláírt közszférában dlgzók támgatása iránti igénylő lap és nyilatkzatk. A kapcslódó devizakölcsön kötelemben lévő minden igénylő/kötelezett személyi igazlványa; lakcímkártyája és adóigazlványa vagy külföldi államplgár esetén útlevél máslata. 30 napnál nem régebbi, hiteles teljes tulajdni lap. A tulajdni lap lekérdezésére a Bankfiókban is van lehetőség, mely szlgáltatásért díj nem kerül felszámításra. 5.ldal

6 a gyermek születési anyakönyvi kivnata, elvált szülők esetén kiskrú gyermekeinek elhelyezésének a jgerős ítélet, az örökbefgadás esetén a gyámhatóság engedélyező határzata, gyámság esetén a gyámságt a gyámhatóság kirendelő határzata, a tvábbtanulás esetén az ktatási intézmény által kiállíttt igazlás, a megváltztt munkaképességű személlyé válás esetén az rvs szakértői szerv igazlása, a közszférában dlgzó fglalkztatási jgvisznyának fennállását igazló és annak tényét, hgy az igénylő nem áll felmentés, lemndás vagy felmndás hatálya alatt a munkáltatói jgkör gyakrlója által kiállíttt, a kamattámgatás iránti kérelem benyújtásának időpntjától számíttt 10 napnál nem régebbi, a munkáltató nevét, címét és adószámát is tartalmazó igazlás. Az igazlásnak tartalmaznia kell az előbbieken túl, hgy az ügyfél közszféra dlgzó esetén mely 1. pntbeli típusba tartzik. 6. Támgatásk visszavnása: Ha az igénylő a Banknak vagy az igazlást kibcsátónak valótlan adatt tartalmazó nyilatkzatt tett, és ez alapján juttt a támgatáshz (mentesített követelés rész, legmagasabb árflyamt meghaladó fizetési kötelezettség), a flyósíttt összeget az igénybevétel napjától felszámíttt, a Ptk (1) bekezdése szerint számíttt késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Bankn keresztül visszafizetni. 7. Közszférában dlgzók kamattámgatásának megszűnése: Ha a támgattt közszférában való fglalkztatási jgvisznya megszűnik és a közszférában való fglalkztatási jgvisznya megszűnésétől számíttt 60 napn belül a hitelintézet részére a) az újabb, közszférában való fglalkztatási jgviszny létesítését nem igazlja, és b) a munkáltató adatait nem jelenti be az állam az eredeti devizakölcsön közszférában való fglalkztatási jgviszny megszűnésétől számíttt 60 naps határidő lejártát követő első törlesztési esedékességének napjától az újabb, közszférában való fglalkztatási jgviszny létesítéséig nem nyújt kamattámgatást. Amennyiben a támgattt a közszférában való fglalkztatási jgvisznya megszűnésétől számíttt 60 napn túl a közszférában újabb fglalkztatási jgviszny létesítését a hitelintézet részére igazlja, az állam az eredeti devizakölcsönnek az újabb fglalkztatási jgviszny bejelentését követő másdik törlesztő részlete esedékessége napjától kamattámgatást nyújt. A közszférában dlgzó fglalkztatási jgvisznya megszűnését követően is jgsult a kamattámgatásra, amennyiben megváltztt munkaképességű személynek minősül és közszférában való fglalkztatási jgvisznya a megváltztt munkaképessége miatt szűnt meg, részére a társadalmbiztsítási szabályk alapján öregségi nyugdíjat állapítttak meg, vagy munkáltatója jgutód nélkül megszűnt. Ha a fglalkztatási jgviszny a közszférában dlgzó halála miatt szűnik meg, a kamattámgatásra az elhunyt közszférában dlgzó lyan örököse jgsult, aki a devizakölcsön fedezetéül szlgáló lakóingatlanát a pénzügyi lízingszerződés esetét kivéve megöröklő és a devizakölcsönért helytállni köteles. Az örökös az előbbi bekezdés szerinti ingatlann öröklés jgcímén szerzett tulajdnjgát és a kölcsön visszafizetésére vnatkzó kötelezettségét az ezen adatkat tartalmazó jgerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel (ide értve a részhagyatékátadó végzést, valamint a végzés kivnatát is), annak kézhezvételétől számíttt 8 napn belül a pénzügyi intézmény részére történő bejelentéssel igazlja. Amennyiben a közszférában dlgzó támgattt az eredeti devizakölcsön rögzített árflyamn való törlesztéséből eredő fizetési kötelezettségeinek 90 napt meghaladóan nem tesz eleget, ezt követően részére a kamattámgatás nem nyújtható. 6.ldal

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel

Termékismertető. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel Termékismertető 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: Magyarország területén lévő természetes személy részére nyújtott, OTP Lakáslízing Zrt.-vel deviza

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítési rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat.

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat. Ügyfél-tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról és a közszférában dolgozók kamattámogatásáról (gyűjtőszámlahitel és közszféra kamattámogatás) A kormány és a bankszövetség

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL /a 2011. évi LXXV. törvény alapján/ A hiteligénylő neve:... Az eredeti lízingszerződés száma:... Az eredeti lízingügylet típusa: Pénzügyi lízing Közszférában

Részletesebben

Tájékoztató ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére. 2011. augusztus 24.

Tájékoztató ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére. 2011. augusztus 24. Tájékoztató ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos információk ügyfeleink számára az OTP Bank Adósvédelmi Programjáról és az állami Otthonvédelmi Akciótervről 2011. augusztus 24. Az

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Igénylőlap. (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) Név: Személyi ig. szám:

Igénylőlap. (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) Név: Személyi ig. szám: Igénylőlap Gyűjtőszámlahitel és közszférában dolgozók támogatására (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) I. Személyi adatok: Név: Személyi ig. szám:

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben