NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése a helyi önkrmányzatkról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról a következő rendelet alktja: I. fejezet A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jgú Várs közigazgatási területén lévő iparsíttt technlógiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkrmányzati bérházak azn lakóközösségeire (tvábbiakban együtt: lakóközösség), ahl a lakóépület legalább 10 lakást tartalmaz. A rendelet alkalmazásában iparsíttt technlógiával épült lakóépületeknek minősülnek a panel, a blkk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetn vázas és egyéb iparsíttt technlógia felhasználásával épült lakóépületek. A. II. fejezet B. Általáns rendelkezések 2.. Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata felújítási támgatást állapít meg a költségvetésében az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújítására, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítására, krszerűsítésére, ezen belül a lakóépületek közös tulajdnában álló szerkezeti rendszerek és műszaki berendezések felújítására, pótlására és krszerűsítésére. Az önkrmányzati támgatás kiegészül a közpnti pályázatban elnyert állami támgatás mértékével.

2 2 Az (1) bekezdésben meghatárztt, elkülönített keretösszeg felsztása az önkrmányzat által kiírt nyilváns pályázatban meghatárzttak szerint történik. A pályázati kiírást a rendelet melléklete tartalmazza. 3.. Az önkrmányzat a 2.. (1) bekezdésében meghatárztt és elkülönített, tvábbá közpnti támgatással kiegészített összeget a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támgatásként egyszeri megítélt összegként nyújtja a lakóközösség részére a rendeletben szabályztt feltételek szerint. Az önkrmányzat az energiatakaréks felújítást támgató prgram általáns feltételeit és lebnylítási rendjét a rendelet aiban határzza meg. III. fejezet C. A pályázatn résztvevők, illetve a megpályázható munkák köre 4.. A felújítási támgatásra azk a Nyíregyháza Megyei Jgú Várs közigazgatási területén lévő lakóépületek lakóközösségei jgsultak, akik a rendeletben meghatárztt feltételeknek megfelelnek, és vállalják a felújítási költségek minimálisan a III. fejezetben megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírzását. 5.. (1) Az iparsíttt technlógiával épített lakóépületek energiatakaréks felújítására támgatás a következő munkálatkra igényelhető: Utólags hőszigetelési feladatk: nyílászárók szigetelése, cseréje, tető-, illetve pincefödém szigetelése, hmlkzatk hőszigetelése. épület északi falának hőszigetelése, a nyílászárók szigetelése, cseréje legalább 90%-ban Épületgépészeti rendszerek felújítása, krszerűsítése: meglévő fűtési berendezések és rendszerek krszerűsítése, energiatakaréks berendezésekre történő cseréje, hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek krszerűsítése, energiatakaréks berendezésekre történő cseréje, épületek közös részei világításának krszerű berendezésekre történő cseréje, felvnó krszerűsítése, illetve cseréje energia-megtakarítás esetén, szellőző rendszerek felújítása, krszerűsítése. Az (1) bekezdés II. pntjában felsrlt épületgépészeti rendszerek energiatakaréks felújítására, krszerűsítésére kizárólag akkr lehet pályázni, ha előzőleg az I.a. vagy az I.b. pntban meghatárztt szigetelési feladatt az

3 3 épületen ezen pályázat keretében elvégeztetik, vagy ha krábbi beruházásai révén az épület kielégíti a jelenleg érvényes hőtechnikai szabványkat. Ezen feladatkn túl támgatás nyerhető el egyéb gépészeti elemek felújítására, cseréjére vízhálózat, elektrms rendszer, csatrna hálózat abban az esetben, ha a felújítás egyidejűleg tartalmazza az I. pnt szigetelési feladatainak valamelyikét és ezentúl a II. témakörbe srlt műszaki feladatk valamelyikét. A támgatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határlt épületrész lehet. Nem igényelhető támgatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáskhz. IV. fejezet Pályázattal elnyerhető támgatás 6.. A támgatás frrása és mértéke: Az e rendelet 2. -ában fglaltak szerint elkülönített önkrmányzati költségvetési előirányzat kiegészül a prgramt támgató pályázható közpnti költségvetés által biztsíttt keretösszeggel. E keretösszegre az önkrmányzat jgsult pályázni knkrét, jóváhagytt lakóépület-felújítási prgram keretében. Az állami támgatás mértéke a beruházási értéknek legfeljebb az 1/3-a lehet. A költségmegsztás az épület egészének felújítási költségei vnatkzásában a következő: közpnti költségvetés: legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de lakásnként legfeljebb Ft. önkrmányzat: legalább a bekerülési költség 1/3-a, tulajdns lakóközösségek: legalább a bekerülési költség 1/3-a. A tulajdns lakóközösségek saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek frrása lehet az épület felújítási alapja, a tulajdnsk egyszeri hzzájárulása, valamint pénzintézeti kölcsön. Az önkrmányzati támgatás az adtt épület esetében a tulajdnsk szciális helyzete alapján differenciáltan is megállapítható, illetve részben vagy egészben átvállalhatja az őket terhelő saját részt. Ennek megfelelően egyes tulajdnsk esetében a saját részt az önkrmányzat illetve a tulajdnstársak részben vagy egészben átvállalhatják, aznban az állami támgatás egy lakásra eső része nem lehet magasabb, mint a lakásra eső felújítási költségek 1/3-a, lakásnként maximum frint A pályázatban a támgatás szempntjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, tvábbá a lebnylítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint az ÁFÁ-t

4 4 Nem pályázható, illetőleg támgatásból nem fedezhető a lakásn kívül, ugyanazn épületben létrehztt nem lakás célú ingatlank felújítása, krszerűsítése pl: földszinten kialakíttt üzlethelyiség, irda, stb. de egyéb frrásból a támgatásra nem jgsult munkálatk a támgatásban részesülőkkel egy időben elvégezhetők. V. fejezet A felújítási prgram eljárási rendje 7.. A prgramban való részvétel feltételei: A pályázattal érintett munka tartalma feleljen meg az e rendeletben fglaltaknak. A felújítással érintett lakóközösség írásbeli hzzájárulása. A lakóközösség rendelkezik a tervezett felújítási munka összes költségének 1/3 részével, illetőleg a lakóközösség igazlja, hgy valamely pénzintézethez hitelfelvételi kérelmet nyújttt be, és a hitelfelvételi kérelmet bírálatra befgadták. Az alapító kiratban vagy alapszabályban rögzítettek szerint jóváhagyták a hitel valamilyen frmában történő felvételét. Meglévő hő-diagnsztikai vizsgálati eredmény. A pályázathz mellékelni kell: a pályázó lakóközösségnek a teljes felújítás költségmegsztását lakásnként lebntva. A pályázatnak tartalmaznia kell a támgatás szempntjából elismerhető beruházási költségeket a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, a társasház közgyűlése (szövetkezetek esetében igazgatóság), illetve az alapszabály, alapító kirat szerint illetékes testület jegyzőkönyvét- hitelt érdemlő dkumentumt a felújítás és a hzzá szükséges részletes költségvetés elfgadásáról, és a nevében eljáró, szerződéskötésre jgsult meghatalmaztt kijelöléséről, a felújítással érintett tulajdnsi lakóközösség írásbeli hzzájáruló nyilatkzatát, pénzintézeti fedezetigazlást arról, hgy a felújítás céljára elkülönített összeg mint önrész a lakóközösség rendelkezésére áll, illetve igazlást arról, hgy hitelkérelmet nyújtttak be, melyet bírálatra befgadtak, a tervezett munka rövid leírását és minden lyan rendelkezésre álló iratt, mely az elbírálást segíti, kitöltött adatlapt. Az adatlap a Plgármesteri Hivatal Vagyngazdálkdási és Üzemeltetési Irdáján igényelhető, nyilatkzat arról, hgy a pályázónak nincs az önkrmányzat felé adótartzása, illetve adók módjára behajtható köztartzása, tvábbá nem áll adósságrendezési eljárás alatt, pályázati díj megfizetéséről szóló igazlást. A pályázati díj összege megegyezik a közpnti pályázat díjának összegével (jelenleg Ft), hőfizikai vizsgálatk jegyzőkönyvét, vagy erre irányuló munkára vnatkzó szerződést,

5 5 nyilatkzatt arról, hgy eredményes pályázat esetén a pályázatkról szóló kiértesítést követően 8 napn belül a szükséges saját erőt a pályázó Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata számú elkülönített számlájára átutalja, a lakóközösség közgyűlési határzatba fglalt nyilatkzatát arról, hgy a tervezett felújítási munka zavartalan végrehajtásáhz szükséges munkaterületet akadálymentesen biztsítja a kivitelező részére, a közmű üzemeltetők (Nyírtávhő Kft, Nyírségvíz Rt., Vársüzemeltetési Kht., Piac és Vagynkezelő Kft.) nyilatkzatát arról, hgy a támgatást igénylő lakás tulajdnsknak, illetve társasház közösségeknek nincs az érintett közmű üzemeltetőkkel szemben fennálló tartzása. A pályázathz kapcslódó tvábbi szabályk: Az épület felújítása srán nem lakás célú helyiségek tulajdnsainak is az elkülönített számlára rendelkezésre kell bcsátaniuk és igazlniuk kell a vállalt saját frrást. Amennyiben a végrehajtás lakóközösség által akadályztatásából, meghiúsulásából eredő jgilag elismerhető kk miatt az önkrmányzatt elmarasztalják anyagilag, azért a pályázó lakóközösség teljes körű felelősséget vállal. A benyújttt pályázatk frmai hiánypótlására, a hiánypótlásra felszólító értesítést követő 15 napn belül kerülhet sr. Az Önkrmányzat számára a pályázat beérkezésétől számítva legfeljebb 40 nap áll rendelkezésre, hgy hiánypótlást kérjen. Amennyiben a Gazdasági Minisztériumtól kaptt hiánypótlási felszólítás dkumentumai elsősrban lakóközösségtől szerezhetők be, az Önkrmányzatnak hiánypótlási felhívásra van lehetősége, ez esetben teljesítési határidő a felszólítást követő 8 napn belül van. A hiánypótlási felhívás nem, vagy részleges teljesítését követően tartalmi és/vagy alaki szempntból nem megfelelő pályázatk a tvábbi részletes pályázati értékelésből kizárhatók. A lakóközösség csak egy épület felújításának támgatására nyújthat be pályázatt. Amennyiben a lakóközösség több épületet kíván felújítani, úgy több pályázatt kell benyújtania. A lakóközösség a benyújttt pályázatát utólag nem módsíthatja. Ha a pályázó a benyújtást követően módsítani kívánja a pályázatát, azt írásban vissza kell vnni és a módsíttt pályázatt új pályázatként kell benyújtani. A benyújttt pályázat elbírálásáról legkésőbb a döntést követő 15 napn belül írásban tájékztatást kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hgy csak a közpnti pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támgatásban. A pályázatk elbírálása és a lakóépület-felújítási prgram jóváhagyását követően az önkrmányzat pályázatt nyújt be a Gazdasági Minisztériumhz a Széchenyi Terv Lakásprgramjára az állami támgatás elnyerésére. Az önkrmányzat a pályázat eredményéről történt értesítést követően eredményes pályázat esetén a Gazdasági Minisztérium által kijelölt pályázatkezelővel támgatási szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a közpnti támgatás flyósításának feltételrendszerét és annak ütemezését.

6 6 Az önkrmányzat a támgatási szerződés megkötését követően annak feltételrendszere és a flyósítás ütemezése ismeretében megállapdást köt a nyertes lakóközösségekkel. E szerződés tartalmazza az épület energiatakaréks felújításának támgatására vnatkzó állami és önkrmányzati feltételrendszert és a felújítási munkák ütemezését. A lakóépületek energiatakaréks felújítását az önkrmányzat bnylítja a jgszabályi előírásk (pl. közbeszerzési törvény, a lakáscélú támgatáskról szóló 12/2001. (I.31.) Krmányrendelet, stb.) figyelembe vételével. VI. fejezet A pályázatk elbírálásának szempntjai és a támgatás flyósítása 8.. Az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának prgramjában előnyt élvez az a pályázat: amely 1982 előtt épült lakóház energiatakaréks felújítására vnatkzik, melyben magasabb a megajánltt önrész, a saját erő mértéke, amely egyszerre nagybb lakásszámú lakóépület felújításra vnatkzik, amelynek az éves megtakarítás/összes beruházási költség hányadsa az adtt feladatra vetítve a legnagybb, amely a felújítás srán krszerűbb technikai megldáskat alkalmaz, amely közel azns technikai paraméterek esetén alacsnyabb fajlags költséget tartalmaz, Ezen túl tvábbi feltételek: A benyújttt pályázat alaki és tartalmi megfelelősége (az adatlap teljes körű kitöltése). A benyújttt költségvetés és tervek megalapzttsága. A helyi pályáztatást Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala bnylítja le. A lakóközösségek által benyújttt pályázatkat Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése a Vársüzemeltetési Bizttság előzetes véleményezése alapján bírálja el. A Közgyűlés a benyújttt pályázatk elbírálását esetenként a Gazdasági Bizttságra ruházhatja át. A támgatás flyósítása: 9..

7 7 Az önkrmányzat a ban meghatárztt önkrmányzati támgatást a költségvetésében elkülöníti. A pályázat kedvező elbírálásáról szóló értesítést követően átutalja az önkrmányzat saját erő részeként az erre a célra nyittt elkülönített számlájára. A Gazdasági Minisztérium által kijelölt pályázatkezelővel megkötött támgatási szerződés alapján flyósíttt közpnti támgatás szintén az önkrmányzatnak erre a célra nyittt számlájára flyik be a támgatási szerződésben meghatárztt ütemezés szerint. A közpnti pályázat kedvező elbírálása esetén az önkrmányzattal a pályázatkezelő támgatási szerződést köt. A támgatás flyósítása a támgatási szerződésben meghatárztt frrás összetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fkkal aránysan és utólagsan, a benyújttt számlák és teljesítést igazló dkumentumk, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. A lakóközösség a beruházás megkezdése előtt, a Minisztérium értesítését követően 8 napn belül köteles a saját önrészt az Önkrmányzat elkülönített számlájára befizetni. Az elnyert támgatás csak a pályázat befgadó nyilatkzatának kézhezvételét követően elvégzett munkák finanszírzására használható fel. VII. fejezet A felújítási prgram alapján történő elszámlás és ellenőrzés rendje 10.. A lakóközösség képviselője a támgattt munkák kivitelezésekr köteles az önkrmányzat megbízttjaival (jelenleg a Plgármesteri Hivatal Vagyngazdálkdási és Üzemeltetési Irdája) együttműködni, részükre a szükséges felvilágsítást megadni, a helyszín megtekintését flyamatsan biztsítani. A lakóépület-felújítási munkák (részmunkák) határidőre történő befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerülhet sr a támgatás flyósítására a kivitelezést végző vállalkzó által a pályázó társasház nevére kiállíttt, és a teljesítési igazlást tartalmazó (rész) végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a Plgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei, illetve megbízttai ellenőrzik, s felülvizsgálják az elkészített felméréseket, valamint számlákat. A kivitelezést végző vállalkzó végszámláján a teljesítést a lakóközösség képviselőjének is igazlni kell. A támgatást elnyert lakóközösség köteles biztsítani az önkrmányzat részére: a kivitelezés flyamatának mindenkri ellenőrzését, minden lyan kiratba történő betekintést, mely a támgatási szerződés teljesítését érintheti. Az elnyert támgatás feltételeit a megállapdásban kell meghatárzni.

8 8 Az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek felújításának támgatására vnatkzó keretösszeg az önkrmányzat éves költségvetésében kerül meghatárzásra. Amennyiben a beadási határidő előtt a támgatás éves közpnti vagy önkrmányzati kerete kimerül, vagy az önkrmányzat az érintett évben a felújítás támgatására nem tud fedezetet biztsítani, a támgatási eljárást leállítja, és a helyi médián keresztül erről felhívást tesz közzé. Az önkrmányzat költségvetésében meghatárztt támgatási előirányzat felhasználásáról a plgármester az éves költségvetési beszámló keretében tájékztatja a közgyűlést. A támgatást a felek által aláírt megállapdás keltezésétől számíttt egy évig lehet igénybe venni. Az ez idő alatt fel nem használt támgatási keret maradványát a pályázó elveszti. A tárgyévben szerződéssel lekötött támgatás flyósítása a következő évre aznban átvihető. A közpnti támgatás felhasználását a vállalt kötelezettségek betartását: megvalósítás, támgatás felhasználása, stb. az előirányzatt kezelő szerv megbízttja bármely időpntban jgsult ellenőrizni. VIII. fejezet Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye 11.. A pályázathz az alábbi mellékleteket kell csatlni: Összefglaló adatlap (1. számú melléklet) Adatlap (2. számú melléklet) Részletes állaptfelmérő adatlap (3. számú melléklet) Épület nyilvántartás adatlap (4. számú melléklet) 7.. (2) bekezdésében felsrlt dkumentumk A pályázatt 2 eredeti aláírású és 1 máslati példányban (a GM pályázathz csatlandó nem szkványs skszrsítási technikát igénylő felmérési tervrajzkat, látványterveket, fénykép mellékleteket 8 példányban) a Plgármesteri Hivatal Vagyngazdálkdási és Üzemeltetési Irdájáhz kell a pályázati hirdetményben előírt határidőn belül benyújtani. Záró rendelkezések 12.. E rendelet február 1. napján lép hatályba. Nyíregyháza, január 28.

9 9 Csabai Lászlóné plgármester Dr. Szemán Sándr jegyző E rendeletet február hó 1. napján kihirdetem. Nyíregyháza, február 1. Dr. Szemán Sándr jegyző Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (4400. Nyíregyháza Kssuth tér 1.) a Széchenyi terv Lakásprgramja keretében pályázatt hirdet az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks krszerűsítésének, felújításának támgatására A pályázók köre: társasházak, lakásszövetkezeti épületek lakástulajdnsai, akik 10 lakásegységnél nagybb épület, vagy dilatációval határlt épületrész energiatakaréks felújítását tervezik. A pályázat két lépcsős. A pályázók első lépcsőként az Önkrmányzathz nyújtják be támgatási igényüket. Az Önkrmányzat a lakóház felújítási prgramjával összhangban dönt a pályázat másdik lépcsőben való pályáztatásáról. Az önkrmányzat a kiválaszttt pályázatkat benyújtja a Gazdasági Minisztériumba állami támgatás elnyerésére. Az önkrmányzati és állami támgatás csak együtt adható. Az állami támgatás értéke a beruházás max. 1/3-a legfeljebb Ft Az önkrmányzati támgatás értéke a beruházás min. 1/3-a. A pályázat beadási határideje: flyamats augusztus 31-ig bezárólag Tvábbi infrmációk, valamint a részletes útmutató és adatlap átvehető a Plgármesteri Hivatal Vagyngazdálkdási és Üzemeltetési Irdáján (Nyíregyháza, Kssuth tér 1.) D épület I./150.sz. ügyfélfgadási időben. ( Tel.: , /110 ; /191)

10 10 Melléklet a 4/2002. (II.1.) számú önkrmányzati rendelethez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MJV. Nyíregyháza Önkrmányzata a Széchenyi Terv 2002 Lakásprgramjáhz kapcslódva pályázatt hirdet az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks krszerűsítésének, felújításának támgatására I. A támgatás célja Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata a 4/2002. (II.1.) számú rendelete alapján pályázatt ír ki az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatására a következők szerint. A támgatás célja az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek (a pályázat szempntjából iparsíttt technlógiával épült lakóépületeknek a panel, blkk, alagútzsalu, öntött, a vasbetnvázas és egyéb iparsíttt technlógia felhasználásával készült épületeket tekintjük) energiatakaréks felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek krszerűsítése, felújítása. II. A pályázók köre A pályázat srán 10 lakásegységnél nagybb társasházak lakástulajdnsai jelentkezhetnek önkrmányzati és közpnti támgatás elnyerésére társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkrmányzati bérházak energiatakaréks felújításának elősegítésére. A támgatást a rendeletében szabályztt módn lehet igénybe venni a MJV. Nyíregyháza közigazgatási határain belül elhelyezkedő, iparsíttt technlógiával épült épületek vagy dilatációval határlt épületrészek. III. A pályázható munkák köre II. Utólags hőszigetelési feladatk: nyílászárók szigetelése, cseréje, tető illetve pincefödém szigetelése, hmlkzatk hőszigetelése, Épület északi falának hőszigetelése, A nyílászárók szigetelése, cseréje legalább 90%-ban III. Épületgépészeti rendszerek felújítása, krszerűsítése: A. meglévő fűtési berendezések és rendszerek krszerűsítése, energiatakaréks berendezésekre történő cseréje,

11 11 B. hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek krszerűsítése, energiatakaréks berendezésekre történő cseréje, C. épületek közös részei világításának krszerű berendezésekre történő cseréje, D. felvnó krszerűsítése, ill. cseréje energia-megtakarítás esetén, E. szellőző rendszerek felújítása, krszerűsítése Az épületgépészeti rendszerek 2. pntban felsrlt energiatakaréks felújítására, krszerűsítésére csak akkr kerülhet sr, ha előzőleg az 1.a vagy az 1.b pntban meghatárztt szigetelési feladatt az épületen ezen pályázat keretében elvégeztetik, vagy ha krábbi beruházásai révén az épület kielégíti a jelenleg érvényes hőtechnikai szabványkat. Ezen feladatkn túl támgatás nyerhető el egyéb gépészeti elemek felújítására, cseréjére vízhálózat, elektrms rendszer, csatrnahálózat abban az esetben, ha a felújítás egyidejűleg tartalmazza az 1. pnt szigetelési feladatainak valamelyikét és ezen túl a 2. témakörbe srlt műszaki feladatk valamelyikét. A pályázat kétlépcsős. Elsőként az önkrmányzat jelen pályázati felhívásban nyilváns pályázatt ír ki az iparsíttt technlógiával épített minimum 10 lakáss lakóépületek energiatakaréks felújításának önkrmányzati támgatására. Amennyiben a lakóépület tulajdnsai (lakóközössége) vállalják a felújítási költségek minimálisan a IV. pntban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírzását, a felújítási pályázatt benyújthatják az önkrmányzathz. Másdik lépcsőben az önkrmányzat nyújtja be pályázatát a Gazdasági Minisztériumhz az állami támgatás elnyerésére lyan lakóépületek felújításáhz, amelyek beruházási költségeihez az önkrmányzat minimálisan a IV. pntban megjelölt mértékű helyi támgatást nyújt. Az önkrmányzati pályázat tárgya a Gazdasági Minisztérium felé pályázatnként egy épület felújításának támgatása. Nem igényelhető támgatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshz. A pályázó a benyújttt pályázatát utólag nem módsíthatja. Ha mégis módsítani kívánja, akkr a benyújttt pályázatát vissza kell vnnia és a módsíttt pályázatt új pályázatként, kell benyújtania. IV.A pályázattal elnyerhető támgatás Az állami támgatás az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek felújításának bekerülési költségéhez való hzzájárulás vissza nem térítendő támgatás frmájában. Az önkrmányzati támgatás vissza nem térítendő támgatás frmájában lehetséges.

12 12 Az állami támgatás mértéke a beruházási érték legfeljebb 1/3-a, de lakásnként maximum Ft lehet. A pályázónak a teljes felújítási költség megsztását lakásnként - a pályázatban be kell mutatnia. A költségmegsztás az épület egészének felújítási költségei vnatkzásában a következő: települési önkrmányzat minimum a bekerülési költség 1/3-a tulajdns/k minimum a bekerülési költség 1/3-a közpnti költségvetés maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásnként legfeljebb Ft. A lakásnkénti saját részt a tulajdnstársak egymás között részben vagy egészben átvállalhatják, aznban az állami támgatás egy lakásra eső része nem lehet magasabb, mint a lakásra eső felújítási költség 1/3-a, lakásnként maximum frint. A pályázatban a támgatás szempntjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, tvábbá a lebnylítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint az ÁFÁ-t. Támgatásból nem fedezhető a lakáskn kívüli, ugyanazn épületben létrehztt nem lakáscélú ingatlank felújítása, krszerűsítése, pl. földszinten kialakíttt üzlethelység stb., de egyéb frrásból a támgatásra nem jgsult munkálatk a támgatásban részesülőkkel egy időben elvégezhetők. A tulajdnsk saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek frrása többek között lehet az épület felújítási alapja, a tulajdnsk egyszeri hzzájárulása valamint bankhitel. A támgatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázóknak (tulajdns/knak) a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólags költségei merülnek fel, akkr azk megfizetésére a pályázó/k (tulajdns/k) köteles, az állami és önkrmányzati támgatás összege nem emelkedik. A támgatási döntés nem csökkentheti a pályázatban igényelt támgatás nagyságát. A döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támgatja a pályázatt, vagy elveti azt. A támgatás flyósítása utólag frrásaránysan történik, a támgatási szerződésben meghatárztt feladatk elvégzését követően. V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathz készített adatlapn nyújtható be a Plgármesteri Hivatal Vagyngazdálkdási és Üzemeltetési Irdájáhz Nyíregyháza Kssuth tér es szba A pályázati adatlap és az útmutató beszerezhető a Plgármesteri Hivatal Vagyngazdálkdási és Üzemeltetési Irdájában (Nyíregyháza Kssuth tér 1.

13 szba) február 1.-től. Az adatlap nem váltztatható sem tartalmában, sem alakjában. A pályázatt 3 példányban (2 eredeti, 1 máslat) a következő címre kell beküldeni: Plgármesteri Hivatal Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza Kssuth tér 1. Széchenyi Terv pályázatk Kódszám: SZT-2002-LA-2, A megkövetelt saját erő mértékének (a beruházás minimum 1/3-a) a meglétét hitelt érdemlően igazlni kell. A benyújttt pályázatk frmai hiánypótlására, a hiánypótlásra felszólító értesítést követő 15 napn belül kerülhet sr. A pályázatkezelő számára a pályázat beérkezésétől számítva összesen legfeljebb 30 nap áll rendelkezésére, hgy hiánypótlást kérjen. A pályázónak a pályázat benyújtásakr Ft pályázati díjat kell fizetnie az számú számla javára, amit a megfizetéséről szóló készpénzfizetési szelvény vagy az átutalási megbízás terhelési értesítőjének hitelesített máslatával kell igazlni. A pályázatk befgadása flyamats, augusztus 31-én zárul le. A támgatási keret mértékéig fgadunk be pályázatkat. VI. Az elbírálás szempntrendszere Előnyt élvez az a pályázat, amely 1982 előtt épült lakóház energiatakaréks felújítását célzza. Előnyt élvez az a pályázó, amely magasabb saját erőt tud biztsítani, ezáltal kevesebb állami támgatást vesz igénybe. Előnyt élvez az a pályázó, amely egyszerre nagybb lakásszámú lakóépület felújítását célzza meg. Előnyt élvez az a pályázó, amelynek az éves megtakarítás/összes beruházási költség hányadsa az adtt feladatra vetítve a legnagybb. Előnyt élvez az a pályázó, amely a felújítás srán krszerű technikai megldáskat alkalmaz. Előnyt élvez az a pályázó, amely közel azns technikai paraméterek esetén alacsnyabb fajlags költséggel végzi a felújítási munkákat. VII. Döntés előkészítés, döntési mechanizmus Az Önkrmányzat a benyújttt pályázatkat elbírálja, hgy alkalmas-e a másdik lépcsőben a GM felé pályázatra. A pályázatkat a Vársüzemeltetési Bizttság véleményezi.

14 14 A pályázatról a bíráló bizttság javaslata alapján -, a beérkezéstől, illetve a hiánypótlástól számíttt 30 napn belül a testület határzatt hz. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A tartalmi és/vagy frmai szempntból nem megfelelő, vagy hiánys pályázatk a tvábbi részletes pályázati értékelésből kizárhatók. A Gazdasági Minisztérium, Plgármesteri Hivatal, illetve annak megbízttjai a pályázatban szereplő adatkat a helyszínen is ellenőrizhetik. Az eredményről a döntést követő 15 napn belül írásban tájékztatjuk a pályázót. Csak az állami támgatást elnyert pályázóval köt az önkrmányzat is támgatási szerződést. A nyertes pályázók nevét és a megítélt támgatás mértékét az önkrmányzat a pályázók külön hzzájárulása nélkül hivatals lapban közzéteszi. VIII. Egyéb rendelkezések Az egyéb, a pályázatban nem szabályztt kérdésekben irányadó: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Krm. rendelet, a lakáscélú támgatáskról szóló 12/2001. (I.31.) számú Krmányrendelet valamint a Gazdasági Minisztérium vállalkzási célelőirányzatainak szabályzásáról szóló 1/2001.(I.5.) GM rendelet A Plgármesteri Hivatal megbízttjai jgsultak a vállalt kötelezettségek - megvalósítás, támgatás felhasználása - betartását bármikr ellenőrizni. A pályázattal kapcslatban tvábbi infrmációk kérhetők a (42) /191, valamint a (42) /391 telefnszámn. IX. A pályázat felépítése A pályázatt a tulajdnstársak által aláírva, 3 példányban kell beküldeni. A pályázatnak tartalmaznia kell: az ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP -t (1.sz.melléklet), részletes prjektleírást, a felújítás műszaki tartalmának részletes ismertetését, - szükség esetén a hatósági engedélyeket - valamint a műszaki tartalmnak megfelelő költségvetési főösszesítőt,

15 15 rövid prgramindklást, mely tartalmazza, hgy milyen szükségletek alapján, milyen kk miatt választtta a lakóközösség az adtt megvalósítást, a 3. sz. mellékletben szereplő ADATLAP -t az iparsíttt technlógiával épített lakóépületek felújításáról, valamint a RÉSZLETES ÁLLAPOTFELMÉRŐ ADATLAP 1. pntját kitöltve. A RÉSZLETES ÁLLAPOTFELMÉRŐ ADATLAP tvábbi pntjait nem kötelező kitölteni, de az értékelésnél előnyt élvez az a pályázó, aki ezt az adatlapt is teljes egészében kitölti, a felújítandó épület felmérési tervrajzait, a felújítás, krszerűsítés elvégzésére vnatkzó költségelőirányzatt kivitelezői ajánlatt, az 5. sz. melléklet szerinti adatlapt a támgatási döntésről, a megvalósításban vagy üzemeltetésben együttműködő szervek bekapcslása esetén azk együttműködési nyilatkzatát a pályázó lakóközösségnek a teljes felújítás költségmegsztását lakásnként lebntva. A pályázatnak tartalmaznia kell a támgatás szempntjából elismerhető beruházási költségeket a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, a társasház közgyűlése (szövetkezetek esetében igazgatóság), illetve az alapszabály, alapító kirat szerint illetékes testület jegyzőkönyvét- hitelt érdemlő dkumentumt a felújítás és a hzzá szükséges részletes költségvetés elfgadásáról, és a nevében eljáró, szerződéskötésre jgsult meghatalmaztt kijelöléséről, a felújítással érintett tulajdnsi lakóközösség írásbeli hzzájáruló nyilatkzatát, pénzintézeti fedezetigazlást arról, hgy a felújítás céljára elkülönített összeg mint önrész a lakóközösség rendelkezésére áll, illetve igazlást arról, hgy hitelkérelmet nyújtttak be, melyet bírálatra befgadtak, a tervezett munka rövid leírását és minden lyan rendelkezésre álló iratt, mely az elbírálást segíti, kitöltött adatlapt. Az adatlap a Plgármesteri Hivatal Vagyngazdálkdási és Üzemeltetési Irdáján igényelhető, nyilatkzat arról, hgy a pályázónak nincs az önkrmányzat felé adótartzása, illetve adók módjára behajtható köztartzása, tvábbá nem áll adósságrendezési eljárás alatt, pályázati díj megfizetéséről szóló igazlást. A pályázati díj összege megegyezik a közpnti pályázat díjának összegével (jelenleg Ft), hőfizikai vizsgálatk jegyzőkönyvét, vagy erre irányuló munkára vnatkzó szerződést, nyilatkzatt arról, hgy eredményes pályázat esetén a pályázatkról szóló kiértesítést követően 8 napn belül a szükséges saját erőt a pályázó Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata számú elkülönített számlájára átutalja, a lakóközösség közgyűlési határzatba fglalt nyilatkzatát arról, hgy a tervezett felújítási munka zavartalan végrehajtásáhz szükséges munkaterületet akadálymentesen biztsítja az önkrmányzat részére,

16 16 a közmű üzemeltetők (Nyírtávhő Kft, Nyírségvíz Rt., Vársüzemeltetési Kht., Piac és Vagynkezelő Kft.) nyilatkzatát arról, hgy a támgatást igénylő lakás tulajdnsknak, illetve társasház közösségeknek nincs az érintett közmű üzemeltetőkkel szemben fennálló tartzása. Minden lyan infrmációt csatlni kell, amely a beruházás szükségességét támasztja alá, annak minél teljesebb körű bemutatását teszi lehetővé. X. A szerződéskötés feltételei A támgatás felhasználására a másdik lépcsőről szóló döntés megtörténte után az önkrmányzat a pályázóval támgatási szerződést köt. A támgatási szerződést a döntésről szóló értesítéstől számíttt 30 napn belül meg kell kötni. Amennyiben ezen időn belül a pályázó hibájából nem kerül sr a szerződés megkötésére, a döntés érvényét veszti. A szerződés megkötéséhez szükség van a 217/1998 (XII.30.) Krmányrendelet 87. -ban előírt igazlásk bemutatására. A szerződés részletesen tartalmazza a támgatás pénzfelhasználásának, a pénzek kezelésének, a beruházás műszaki és gazdasági ellenőrzésének, minősítési követelményének, a beruházás utáni elszámlásnak a feltételeit. A támgatásban részesített beruházás műszaki tartalma a pályázatban szereplőhöz képest csak rendkívül indklt esetben és csak a Gazdasági Minisztérium engedélyével módsítható, amennyiben mégis megtörténne az engedély nélküli eltérés, az autmatikusan a támgatás elvesztését jelenti. A támgatás flyósítására akkr nyílik lehetőség ha a pályázó - a szerződéskötéstől számíttt maximum 90 napn belül - bemutatja az esetleg szükséges érvényes hatósági engedélyeket. Ez után a flyósítás a készültségi fkkal és a vállalt támgatással aránysan és utólagsan, a vállalkzó által benyújttt számlák és teljesítést igazló dkumentumk alapján történik, a számla benyújtását követő 30 napn belül. A támgatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését, az elvégzett munka műszaki tartalmát a Plgármesteri Hivatal és a Gazdasági Minisztérium, illetve annak megbízttai a számla kifizetése előtt a helyszínen is ellenőrizhetik. Nyíregyháza, 2002

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2003. (VIII. 28.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 44/2003. (VIII. 28.) számú. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2003. (VIII. 28.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról ( Egységes szerkezetben a 25/2004. (VIII.31.),

Részletesebben

25/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

25/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 25/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról szóló 44/2003. (VIII. 28.) számú rendelet

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2003. (V. 5.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben 26/2004.(VIII.31.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/2003. (V. 5.) számú. rendelete 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2003. (V. 5.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben 26/2004.(VIII.31.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 6-tól az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2015.(XII.18.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I 2-334/2009. Tárgy: PANELPROGRAM Üi.: dr. Forgó Mária Melléklet: Pályázati kiírás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Szciális fglakztatási prjekt a sárspataki

Részletesebben

20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T Melléklet P a k s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 1 2 / 2 0 0 6. ( I V. 2 8. ) s z á m ú r e n d e l e t e a l a p j á n N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Ösztöndíj 2016/2017. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Ösztöndíj 2016/2017. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Kárli Gáspár Ösztöndíj 2016/2017. tanév őszi félév Elsőéves, másdéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára I. Tájékztató a 2016/2017. tanév őszi félévében meghirdetett Kárli

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj

VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj Pályázati felhívás a 2017/18. tanév őszi félévére A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem (BME) Villamsmérnöki és Infrmatikai Kar Hallgatói Képviselet

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) Képvisel6-testülete

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben