Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat."

Átírás

1 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks elszámlású könyvelési, adótanácsadói és könyvvizsgálói szlgáltatásk esetében július 1-től, minden egyéb szlgáltatás esetében január 1-jétől a teljesítés időpntja főszabály szerint az elszámlási időszak utlsó napja. (A főszabály alkalmazásának feltétele, hgy az alkalmaztt dátumk miatt nem esik az ügylet a kivételek közé. (pl. ha a 2016-s éves díj fizetési határideje , akkr ez lesz a teljesítés napja is!) Kivételek: a teljesítés napja a számla kelte, ha a kibcsátás az elszámlási időszak végét vagy a fizetési határidőt megelőzi. (Pl. augusztusi időszakról aug. 10-ei fizetési határidővel, júl. 25-én történik a számlakibcsátás, a teljesítés napja is júl. 25-e lesz). a teljesítés napja a fizetési határidő, ha a fizetési határidő az elszámlási időszakt követő 30 napn belülre esik, függetlenül a számlakibcsátás napjától. (Pl. augusztusi időszakról szept. 10-ei fizetési határidővel számláznak, a teljesítés napja szept. 10-e lesz). a teljesítés napja az időszakt követő 30. nap, ha a fizetési határidő az elszámlási időszakt követő 30 napn túl esik. (Pl. augusztusi időszakról kt. 15-ei fizetési határidővel számláznak, a teljesítés napja szept. 30-a lesz). A módsítást azkban az esetekben kell először alkalmazni, amikr az elszámlással érintett időszak kezdete, valamint a fizetés esedékessége június 30-át, illetve december 31-ét követő időpntra esik. Az új elszámlási rendszer következményei: az időszak végét megelőző előrefizetéses knstrukciók a krábbihz képest jóval krábban eredményezik az adófizetést. Az irreálisan hsszú fizetési határidővel ezentúl már nem lehet az adófizetési kötelezettséget is késleltetni. A krábbi szabályzás mentén időszaks elszámlású ügyleteknél nem frdult elő előlegfizetés, mivel minden fizetési határidő egy új teljesítési időpnt vlt. Mst figyelni kell arra az esetre, ha a vevő az idő-

2 szak alatt esedékes díjat a számlakibcsátás hiánya ellenére is kifizeti, mert ez előlegnek minősül és Áfa fizetéssel jár. Oktatási intézményeknek nyújtható közcélú admány június 25-től az alapítványkhz és egyházakhz hasnlóan a törvényben fglalt feltételek teljesülése esetén Áfa felszámítása nélkül nyújtható az Oktatási intézmény részére az alapító kiratában meghatárztt tevékenységének támgatására - közcélú admány. Sertés kedvezményes adókulcsa január 1-jétől 5 %-ra csökken a házi sertéshús - frissen, hűtve vagy fagyasztva - Áfa kulcsa (vtsz: 0203-ból (kivéve: , )). II. A SZEMÉLYI JÖVDELEMADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Adómérték: a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében január 1-től az Szja 16%-ról 15%-ra fg csökkeni. Ezzel összefüggésben a törvény módsítja a családi kedvezmény, és az első házask kedvezménye átértékelését. Családi kedvezmény: az adókulcs csökkentésével összhangban módsításra kerül az érvényesíthető családi kedvezmény mértéke, amelynek eredményeképpen a hónapnként érvényesíthető családi kedvezmény mértéke adóban kifejezve 2016-tól kezdődően négy év alatt fkzatsan kétszeresére 10 ezer frintról 20 ezer frintra növekedhet. A családi kedvezmény (adóalap kedvezmény) adóalapból levnható összege kedvezményezett eltartttanként és hónapnként: - Egy eltarttt esetén Ft - Kettő eltarttt esetén: ban Ft - Hárm és minden tvábbi eltarttt esetén Ft. Első házask kedvezménye: a törvényjavaslat ugyancsak valrizálja az első házask kedvezménye címén a házastársak által együttesen érvényesíthető, az adóalapból levnható kedvezmény mértékét is, így az jgsultsági hónapnként tvábbra is frint adóban kifejezett kedvezményt jelent majd. A kamatjövedelmeket illetően a 15 százaléks mérték a január 1- jét követően megszlgált (keletkezett) kamatjövedelmekre vnatkzik. 2

3 Kiemelkedően tehetséges fiatalk adómentessége: új adómentes jgcímmel egészíti ki az Szja tv. 1. számú mellékletét a módsítás, miszerint adómentes a Nemzeti Tehetség Prgram keretében a kiemelkedően tehetséges fiatalk és a kiemelkedő tehetséggndzó magánszemélyek számára pályázatban meghatárztt feltételekkel és módn flyósíttt ösztöndíj. A rendelkezést a január 1-jét követően keletkezett bevételekre is lehet alkalmazni. III. AZ EKAER SZÁMOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK június 1-jétől egy EKAER számt kell megállapítani akkr, ha egy gépjárművel flytattt közúti fuvarzás egy feladó több felrakdási címéről és/vagy egy címzett több kirakdási (átvételi) címére történik. IV. KÖZMŰVEZETÉKEK ADÓJÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Adókötelezettség keletkezése A törvénymódsítás alapján közművezeték létesítése esetén az adókötelezettség csupán a közművezeték tényleges használatbavételét követő hatdik év első napján keletkezik. Adómentesség, adókedvezmény Amennyiben új nymvnaln létesítenek közművezetéket, tvábbá meglévő hírközlési vezetékhálózatn lyan hálózatfejlesztést hajtanak végre, amely a hálózat előfizetői szakaszán lehetővé teszi a legalább 100 Mbps sebességű adatkapcslati hzzáférést, akkr a vezetékhálózat fejlesztéssel érintett szakaszának használatbavételét követő öt évben az adó alapja a hálózatfejlesztéssel érintett szakasz méterben kifejezett hsszával csökkenthető és csak a használatbavételt követő hatdik év első napjától kell közműadót fizetni. V. VÁLTOZÁSOK HELYI ADÓK TEKINTETÉBEN Helyi iparűzési adó Önkrmányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény Az önkrmányzat rendeletében jgsult a házirvs, védőnő vállalkzó számára iparűzési adó mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkzási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió frintt nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi házirvs, védőnő vállalkzó számára aznsnak kell lennie. Ez a mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) támgatásnak minősül. 3

4 Új fgalm Házirvs, védőnő vállalkzó az a vállalkzó, aki/amely gazdálkdó szervezetként vagy egyéni vállalkzóként külön jgszabály alapján házirvsi, házi gyermekrvsi, fgrvsi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez, és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vnatkzó, az Országs Egészségbiztsítási Pénztárral kötött finanszírzási szerződés alapján az Egészségbiztsítási Alapból származik. VI. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Egészségügyi szlgáltatási járulék január 1-től a biztsítással sehl nem rendelkezők (és a kiegészítő tevékenységet flytató társas vállalkzók, egyéni vállalkzók, tagi munkavégzés esetén a szciális szövetkezet) részére az Egészségügyi szlgáltatási járulék fizetendő összege 7.050,- Ft/hónap lesz. Biztsítás hiányában fizetendő járulék esetében a kötelezettség fizetése tvábbra is pl. családtag által átvállalható. Külföldön élő magánszemély egészségügyi szlgáltatási járulék törlése Az állami adóhatóság törli a külföldön élő magánszemély egészségügyi szlgáltatási járulékfizetési kötelezettségét visszamenőleges hatállyal, ha a magánszemély hitelt érdemlően (kiratkkal) igazlja, hgy huzams ideje, életvitelszerűen külföldön tartózkdik és a tartózkdási helyén az egészségbiztsítási rendszer körébe tartzik. VII. A TÁRSASÁGI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Növekedési adóhitel Már a adóév tekintetében is igénybe vehető kedvezmény alkalmazásával az adózó választása szerint a tárgyévi adózás előtti eredményének a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része (tvábbiakban: növekedési adóhitel) után az adó megfizetését elhalasztja, vagyis a következő két adóév srán fizeti meg. Az adózás előtti eredmény növekményének megállapításakr nem vehetjük figyelembe a kaptt sztalék, kamat, valamint a kapcslt vállalkzáskkal flytattt ellenérték nélküli ügyletek kapcsán elszámlt bevételek összegét. A kedvezmény igénybevételének feltételei: 4

5 Az adózó társasági adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy krábban kezdődött, az adóévben és az adóévet megelőző hárm évben nem vett rész átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, az növekedési adóhitel eléri vagy meghaladja az adózó megelőző adóévi adózás előtti eredménye abszlút értékének az ötszörösét. Az adózó az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésének határidejéig (december 20-ig) nyilatkzhat a kedvezmény igénybevételéről, valamint ekkr állapítja meg a növekedési adóhitelre jutó adó összegét, amelynek 25%-át két egyenlő részletben a következő adóév első két negyedévében fizeti meg (a negyedév másdik hónapjának 20. napjáig). Az ezt követő negyedévekre már a május 31-i társasági adóbevallás alapján kerül a növekedési adóhitelre jutó adó megállapításra, a különbözet megfizetése tvábbi hat egyenlő részletben történik. Az adózónak lehetősége van a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegét csökkenteni, amennyiben a nyilatkzatt követő két adóévben tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg. Nem vehető igénybe a kedvezmény, amennyiben az adózó ugyanazn adóévben beruházásra vnatzó adókedvezményt vesz igénybe. Létszámnövekedés esetén feltétel, hgy a munkahelyet legalább 2 évig fenn kell tartani. A kedvezmény mértéke nem haladhatja meg az esedékessé nem vált adó összegének 70%-át. VIII. CSALÁDI CSŐDVÉDELEM Az Országgyűlés július 8-án elfgadta a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvényt, aminek értelmében a természetes személyek adósságrendezési eljárásában adómentessé váltak biznys jövedelmek. Ezek hatására az SZJA-t és az illetékeket is érintik váltzásk. SZJA-t érintő váltzásk A teljesség igénye nélkül ilyen például az adóssal bírósági adósságrendezési eljárásban kötött egyezségkötés srán elengedett követelés, tvábbá az a követelés, amelyet az adósnak a bírósági adósságrendezési eljárásban az adósságtörlesztési határzat alapján nem kell megfizetnie, tvábbá a közhasznú szervezettől vagy egyházi jgi személytől kaptt támgatás vagy admány biznys esetekben. Illetéket érintő váltzásk Természetes személyek adósságrendezésével kapcslats mentességek Mentes az ajándékzási illeték alól, összeghatárra tekintet nélkül a hitelezők által adós javára elengedett követelés, tvábbá az adósságtörlesztési határzatban 5

6 és a mentesítési határzatban az az összeg, amit nem kell az adósnak a hitelezők számára megfizetnie. Ha a magánszemély vagynszerző adósságrendezést kezdeményezett, és az említett eljárásk időszaka alatt a lakóház építésére alkalmas telektulajdnt értékesítik, akkr a meg nem fizetett illetéket az eredeti esedékességtől számíttt késedelmi pótlékkal megnövelt összegben nem kell megfizetni, tvábbá - ha a telektulajdnt megszerző vevő nyilatkzik arról, hgy a megszerzett telek után mentességet igénybe kíván venni vagy a telektulajdnt megszerzőnek a telekre elővásárlási jga van - az említett eljárásk alá vnt magánszemélynek a felfüggesztett illetéket nem kell megfizetni. Természetes személyek adósságrendezésével kapcslats eljárási illetékek Bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezésének illetéke frint. Adósságtörlesztési határzat módsításának illetéke frint. Az adósságrendezési nyilvántartásba történő bejegyzések törlésére irányuló kérelem illetéke frint. Budapest, július 22. Bergmann Irda Munkatársai 6

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

Elfogadták a 2016-os adócsomagot

Elfogadták a 2016-os adócsomagot Elfogadták a 2016-os adócsomagot Az Országgyűlés 2015. június 16-án elfogadta a Kormány 2016. évre vonatkozó adótörvény javaslatát. Az elfogadott változásokat jelen hírlevelünkben foglaltuk össze, kiemelve,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kmmunális adója Magánszemélyek kmmunális adójával kapcslats ügyintézés Ügyintéző: Bali András (92-461-001) Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintézés határideje:

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr! ..' s':,yyy űlés Hivwtale lrományszm : T / l.j--+ A 19.-L Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben