Magánszemélyek kommunális adója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magánszemélyek kommunális adója"

Átírás

1 Magánszemélyek kmmunális adója Magánszemélyek kmmunális adójával kapcslats ügyintézés Ügyintéző: Bali András ( ) Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintézés határideje: 30 nap Vnatkzó jgszabályk az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló évi C. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény, a magánszemélyek kmmunális adójáról szóló 10/1999. (XII. 31.) Önkrmányzati rendelet évi C. törvény a helyi adókról évi XCII. törvény az adózás rendjéről Magánszemélyek kmmunális adójáról szóló 12/1999. (XII. 30.) önkrmányzati rendelet Ügymenet leírás: Magánszemélyek kmmunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkrmányzat illetékességi területén a naptári év első napján a lakás, üdülő, szabályzási tervnek megfelelő belterületi építési telek tulajdnsa, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyni értékű jg jgsultja, illetve nem magánszemély tulajdnában álló lakás bérleti jgával rendelkezik. (Nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jgviszny, amikr magánszemélytől bérel valaki lakást). Az adómérték tekintetében kérem lvassa el és az ide vnatkzó rendeletet. Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű váltzása tekintetében az adóalanyt 15 napn belül bejelentési kötelezettség terheli.

2 Iparűzési adó adó Iparűzési adóval kapcslats ügyintézés. Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintéző: Bali András ( ) Ügyintézés határideje: 30 nap Alkalmaztt jgszabályk az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a helyi adókról szóló évi C. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény a kmmunális adóról szóló 44/1995 (XII. 19.) Kgy. rendelet és az iparűzési adóról szóló 56/2000 (XII. 21.) Ör. rendelet évi C. törvény a helyi adókról évi XCII. törvény az adózás rendjéről A helyi iparűzési adóról szóló 12/2009. (XII. 17.) önkrmányzati rendelet Ügymenet leírás: Adófizetési kötelezettség terheli azt, aki a Bak község közigazgatási területén vállalkzási tevékenységet flytat. Adóelőleg fizetési határidő március 15. Adóbevallásk benyújtásának és adókülönbözet befizetésének határideje május 31. A megállapíttt éves adóelőleg másdik részének befizetési határideje szeptember 15. (fizetési meghagyás alapján) Adófeltöltés fizetési határideje december 20. Tájékztatás az iparűzési adóelőleg-kiegészítésről Önellenőrzéssel kapcslatban kérem keresse fel ügyintézőjét. Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű váltzása tekintetében az adóalanyt 15 napn belül bejelentési kötelezettség terheli.

3 Talajterhelési díj ügyintézés Talajterhelési díjjal kapcslats ügyintézés. Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintéző: Bali András ( ) Ügyintézés határideje: 30 nap Illetékes szerv: Önkrmányzati adócsprt Az eljárás jgi alapja: - A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX tv évi XCII. törvény az adózás rendjéről - Bak község Önkrmányzat képviselő-testületének 21/2004. (XII. 30.) önkrmányzati rendelete a talajterhelési díjról Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a természetes és jgi személyt, valamint jgi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkrmányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatrnára nem köt rá és helyi vízgazdálkdási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztárzót is) alkalmaz. Amennyiben a közcsatrnát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibcsátót a közcsatrna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díj alapja: a szlgáltattt víz mennyisége A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3 A talajterhelési díj mértéke: Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szrzó (Bakn 1)

4 Bevallás benyújtásának határideje: - a tárgyévet követő év március 31. Befizetési határidő: - a tárgyévet követő év március 31. Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű váltzása tekintetében az adóalanyt 15 napn belül bejelentési kötelezettség terheli.

5 Gépjárműadó ügyintézés Gépjárműadóval kapcslats ügyintézés Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintézés határideje: 30 nap Ügyintéző: Bali András ( ) Illetékes szerv: Önkrmányzati adócsprt Az eljárás jgi alapja: A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény Adókötelezettség: Az adókötelezettség a gépjármű frgalmba helyezését követő hónap 1. apján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a V" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával elláttt gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkr az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időaránys részét kell megfizetni. Az adókötelezettség az E" és P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával elláttt gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakr keletkezik. Az adó alanya: - Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a tvábbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdnsként szerepel. - Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdnsa vagy több üzemben tartója van, akkr közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a frgalmi engedélyt kiállíttták.

6 - Év közben újnnan vagy újra frgalmba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a frgalmba helyezés hónapjának utlsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdnsként szerepel. - Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hgy a hatósági nyilvántartásban ekkr még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdnsként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halál esetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdnsként bejegyeztek. - Amennyiben a gépjármű tulajdnjgában bekövetkezett váltzást a krábbi tulajdns (átruházó) a külön jgszabályban meghatárztt módn bejelentette, akkr a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpntját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időpnttól kezdve a krábbi tulajdnstól tulajdnjgt szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időpnttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdnsként. - Gépjármű tulajdn átruházása esetén, ha a tulajdnátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jgszabály által meghatárztt bejelentési kötelezettségének, akkr a tulajdnátszállás bejelentése évének utlsó napjáig a krábbi tulajdns az adó alanya. - Az adó alanya az E" és P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával elláttt gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta. Az adókötelezettség váltzása: Az adózót bejelentési kötelezettség terheli: amennyiben a tulajdnában álló gépjármű után adómentesség illeti meg, amennyiben a gépjárművét eltulajdníttták. A bejelentést a váltzást követő 15 napn belül kell megtennie. Az adó alapja: - Személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilwattban kifejezve. - autóbusz, a nyerges vntató, a lakókcsi, lakó pótkcsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). - tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke : Személygépkcsik és mtrkerékpárk vnatkzásában Ft/kW a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 a gyártási évet követő 4-7 naptári évben 300

7 a gyártási évet követő 8-11 naptári évben 230 a gyártási évet követő naptári évben 185 a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Tehergépjárművek, autóbuszk, nyerges vntatók, pótkcsik esetében Az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után légrugós vagy azzal egyénértékű rugózási rendszerű gépjármű esetén Ft/év egyéb gépjármű és pótkcsi esetén Ft/év "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával elláttt személyszállító gépjármű után "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával elláttt tehergépjármű után "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával kiadása esetén A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általáns szabályk az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal elláttt gépjárműre E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. Adómentesség Mentes az adó alól: - a költségvetési szerv, - a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdnában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, - az autóbusz, ha az adóalany a tárgy évet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés flytatásából származtt. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkznia kell. - az egyház tulajdnában lévő gépjármű, - a létesítményi tűzltóságt fenntartó gazdasági szervezetek azn tűzltó szerkcsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben, - a súlys mzgáskrlátztt személy, a súlys mzgáskrlátztt kiskrú, a cselekvőképességet krlátzó (kizáró) gndnkság alatt álló súlys mzgáskrlátztt nagykrú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mstha- vagy örökbefgadó szülőt is

8 egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő nem személytaxiként üzemelő személygépkcsija után legfeljebb frint erejéig. Ha a mentességre jgsult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkcsi után is fenn áll, akkr a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkcsi után jár. Adókedvezmény - 20%-s kedvezmény illeti meg azn autóbuszt, tehergépjárművet a nyerges vntató kivételével, amely után 30%-s kedvezmény jár -, amely a közúti járművek frgalmba helyezésének és frgalmban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpntja szerinti 5", 6", 7" vagy 8" környezetvédelmi sztály-jelzéssel (kóddal) elláttt. 30%-s kedvezmény illeti meg azn autóbuszt, tehergépjárművet a nyerges vntató kivételével, amely után 50%-s kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpntja szerint legalább 9", 10", 11", 12" környezetvédelmi sztály-jelzéssel (kóddal) elláttt. Az adó megfizetése Az adót félévenként két egyenlő részletben: március 15-ig szeptember 15-ig kell megfizetni.

9 Végrehajtással kapcslats ügyintézés Helyiadó tartzás, szabálysértési-, helyszíni- és közigazgatási bírság tartzás, adók módjára behajtandó köztartzás, eljárási költségmentességgel kapcslats ügyek. A köztartzásk behajtási eljárása hivatalból indul. Köztartzásk tekintetében fizetési kedvezmény (részletfizetés, tartzás mérséklés) kérelemmel a követelést kimutató közigazgatási szervhez kell frdulni. Ügyintéző: Bali András ( ) Ügyintézés: Az ügyintézés hivatalból indul Ügyintézés határideje: 30 nap Vnatkzó jgszabályk az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény. Az eljárás jgi alapja: évi C. törvény a helyi adókról évi XCII. törvény az adózás rendjéről Valamennyi ügyfél minden év augusztus másdik felében tájékztatást kap az adtt évi befizetéseiről és adókivetéseiről.

10 Adókönyveléssel és adóigazlással kapcslats ügyintézés Adóbefizetések, elszámlásk, adóigazlás ügyek. Ügyintéző: Bali András ( ) Ügyintézés: Az ügyintézés hivatalból vagy kérelemre indul. Ügyintézés határideje: 30 nap (adóigazlási ügyekben: 5 nap) Vnatkzó jgszabályk az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló évi C. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény. Az eljárás jgi alapja: évi C. törvény a helyi adókról évi XCII. törvény az adózás rendjéről Ügymenet leírás: Az adóigazlás illeték köteles melynek mértéke 3000 Ft (csekken, vagy készpénzben kell befizetni) illetve minden tvábbi hiteles példány 600 Ft mely összeget az illeték beszedési számlára kell befizetni. Adóigazlás kérhető személyesen vagy levélben az eljárási illeték befizetésének igazlásával illetőleg a felhasználás megjelölésével.

11 Fizetési könnyítés Ügyintéző: Bali András ( ) Ügyintézés: Az ügyintézés hivatalból vagy kérelemre indul. Ügyintézés határideje: 30 nap (adóigazlási ügyekben: 5 nap) Az eljárás jgi alapja: évi XCII. törvény az adózás rendjéről Az ügyintézés határideje: 30 nap Fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke: - magánszemélyek és egyéni vállalkzók esetén illetékmentes - gazdálkdó szervezetek esetén Ft Ügyintézési flyamat: - kérelem és adatlap benyújtása az abban kért igazláskkal együtt - illeték befizetése (gazdálkdó szervezetek esetén) - kérelem elbírálása Fizetési könnyítés: Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántarttt adóra engedélyezhető. Feltétele: a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahgy az adtt helyzetben tőle elvárható (látszik a fizetési szándék). a fizetési nehézség átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. nem engedélyezhető fizetési könnyítés a befizetett helyi adóra magánszemély esetében akkr is engedélyezhető a fizetési könnyítés, ha a kérelmező igazlja vagy valószínűsíti, hgy az adó aznnali vagy egy összegű megfizetése

12 családi, jövedelmi, vagyni és szciális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlys megterhelést jelent. Adómérséklés: Csak indklt esetben van rá lehetőség, ha a fizetési könnyítéssel a nehézség nem ldható fel. Feltétele: magánszemély esetén az adó, a pótlék- vagy bírságtartzás akkr mérsékelhető, ha azk megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hzzátartzók megélhetését súlysan veszélyezteti; vállalkzási tevékenységet flytató magánszemély, jgi személy vagy egyéb szervezet esetén az adóhatóság a pótlék- és bírságtartzást kivételes méltánysságból mérsékelheti, különösen akkr, ha annak megfizetése a gazdálkdási tevékenységet ellehetetlenítené.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA

ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA Ügytípus Rövid leírás Ügyintéző/ elérhetőség Helyi iparűzési adó Adóalany: az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

Adóigazgatás. Építményadó

Adóigazgatás. Építményadó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

Adóügyek. Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata által bevezetett adónemekről

Adóügyek. Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata által bevezetett adónemekről Adóügyek Tel/Fax: 56/326-001, 56/563-085 E-mail cím: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu Levelezési cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. Ügyintéző: Czink Renáta Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-12:00

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről.

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Tarján Község Jegyzőjétől 2831.Tarján Rákóczi u 39. É R T E S Í T É S a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Értesítem a Tisztelt Adózókat,

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Általános tudnivalók: Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. A helyi adókról

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1.

Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1. Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1. Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13.00-16.00 szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 péntek: 08.00-12.00 Ügytípus Szolgáltatás díja,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 6096/2014. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 09-én tartandó rendkívüli ülésére 7. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról Előterjesztő és előadó:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról

11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére. Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben