ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA"

Átírás

1 ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA Ügytípus Rövid leírás Ügyintéző/ elérhetőség Helyi iparűzési adó Adóalany: az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel vállalkozási tevékenységet végez. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.(htv. 37. (1) bek.) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. (Htv. 36. ) Adóalap: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve sávosan progresszív módon az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Adó mértéke: az adóalap 2%-a. Adókedvezmény, adómentesség: a hatályos helyi rendelet nem teszi lehetővé iparűzési adóban kedvezmény illetve mentesség lehetőségét. Morvai Terézia: 06-53/ Ügyintézés helye Szabadság tér 5. fsz. 4. Jogszabályi háttér a helyi adókról szóló évi C. tv. (Htv.), évi XCII. tv. az adózás rendjéről (Art.), Nagykőrös Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2006. Öt. számú rendelete a helyi iparűzési adóról, évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről, évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

2 Építményadó Adóalany: az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az 1. bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. (Htv. 12. ) Adóalap: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. A hasznos alapterület megállapításánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. Adó mértéke: 900ft/m2/év. Adómentesség: mentes az adó alól: - szükséglakás, - kizárólag háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség - ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja (Htv. 13. ), Török Katalin: 06-53/ Szabadság tér 5. fsz. 4. A helyi adókról szóló évi C. tv. (Htv.); évi XCII. Tv. Az adózás rendjéről (Art.); Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (I.29.) Öt. számú rendelete az építményadóról

3 Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó ezen kívül a helyi rendelet szerint : - A magánszemély tulajdonában álló lakás. - A magánszemély tulajdonában álló, 30 m2 alapterületet meg nem haladó garázs. Adóalany: Nagykőrös Város Önkormányzat illetékességi területén az a magányszemély, aki - lakás tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, - nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (24/2006. (XI.17.) Öt. számú Rendelet.) Adóalap: használatba vételi engedéllyel rendelkező építmény (lakás). Adó mértéke: - összkomfortos és komfortos lakás esetén: től: ft./év től: ft./év - félkomfortos és komfort nélküli lakás esetén: től: ft./év. (24/2006. (XI.17.) Öt. számú rendelet). Adómentesség: - szükséglakás - személyi adómentesség: a 70. életévet betöltött személy a vele élő házastársával, élettársával együtt, feltéve, hogy rajtuk kívül a lakásban más nem lakik. 24/2006. (XI.17.) Öt. számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról - szociális mentesség. Adóalany: -a Gjt.-ben foglalt kivétellel- az a személy, aki/amely a Kknyt. alapján vezetett járműnyilvántartásban (hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben Varga Nikolett: 06-53/ Török Katalin és Morvai Terézia: 06-53/ Szabadság tér 5. fsz. 3. Szabadság tér 5. fsz. 4. a helyi adókról szóló évi C. tv. (Htv.); évi XCIII. tv. az adózás rendjéről (Art.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2006. (XI.17.) Öt. számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról (Lakástv.) évi LXXXII. Tv. A gépjárműadóról (Gjt.), évi XCII. Tv. Az adózás rendjéről (Art.), évi LXXXIV. Tv a közúti közlekedési

4 tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. (Gjt.2. (1) bek.) Az adót az üzembentartó köteles megfizetni. (Gjt. 10. ) Adó alapja: a személyszállító jármű ide nem értve az autóbuszt- hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni; - autóbusz nyergesvontató, lakópótkocsi esetén: a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, (önsúlya); - tehergépjármű, pótkocsi adójának alapja: a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. (Gjt. 6. (1)-(3) bek.) Adó mértéke: Személyszállító jármű esetében: - gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft./kilowatt; - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft./ kilowatt; - gyártási évet követő naptári évben nyilvántartásról (Kknyt.), a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről, 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről,

5 230 Ft./kilowatt; - gyártási évet követő naptári évben 185 Ft./ kilowatt; - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft./kilowatt. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz,esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft, egyéb gépjárművek és pótkocsik után 1380 Ft a fizetendő adó. Adómentesség : mentes az adó alól - a költségvetési szerv, - a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, - a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű, - az egyház tulajdonában lévő gépjármű, - a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben, - a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-,

6 mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tulajdonában, üzembentartásában lévő egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit, legfeljebb Ft mértékig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár, - az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó, - az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - tulajdonában lévő gépjármű. (Gjt. 5. ) Adókedvezmény: - 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, a KöHÉM rendeletben meghatározott feltételek

7 Adókönyvelés Végrehajtás teljesülése esetén, - 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely megfelel a KöHÉM rendeletben foglaltaknak, - valamint a törvényben meghatározott egyéb esetekben.( ld. Gjt. 8. ) A Pénzügyi Iroda hatáskörébe tartozó, az adózók által befizetett összegek adónemenkénti lekönyvelése: a bank a napi befizetésekről kimutatást küld a Pénzügyi Irodának, e kimutatások alapján történik a könyvelés. Az adózók mind csekken, mind átutalással eleget tehetnek adófizetési kötelezettségüknek. 1. Adótartozás végrehajtása 2. További behajtásra átadott ügyek (adók mójára behajtandó köztartozások) 3. Felszámolás Varga Nikolett: 06-53/ Dr. Kocsis Csilla és Dr. Szűcs Renáta: 06-53/ Ihász Györgyné: 06-53/ Szabadság tér 5. fsz. 3. Szabadság tér 5. fsz. 1. fsz. 4. Számlaszámok: Iparűzési adó: Építményadó: Gépjárműadó: Mag.szem.komm.adója: Vállalkozók komm.adója: Talajterhelési díj: Késedelmi pótlék: Bírság: Egyéb: Idegen (pl. hulladékkezelési díj): Eljárási illeték: évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról (Vht.) évi XCII. tv. az adózás rendjéről (Art.) 81. d) alapján végzi az elsőfokú adóhatóság; 7004/2006 (AEÉ 4.) APEH irányelv a méltányossági jogkör gyakorlásáról az adómérséklése és a fizetési könnyítés engedélyezésére irányuló kérelmek elbírálása során követendő eljárásról; évi XLIX. tv. (Csődtv.) a csődeljárásról és

8 Hatósági bizonyítvány, adóhatósági igazolás kiállítása 1. adó és értékbizonyítvány 2. adóigazolás 3. vagyoni helyzet igazolása Török Katalin: 06-53/ Dr. Kocsis Csilla: 06-53/ Morvai Terézia és Török Katalin: 06-53/ Dr. Kocsis Csilla és Dr. Szűcs Renáta: 06-53/ Máté Bernadett: 06-53/ Morvai Terézia: 06-53/ Szabadság tér 5. fsz. 1., 3., 4. a felszámolási eljárásról; évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.); 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. tv. (Csődtv.), az Illetékekről szóló évi XCIII. tv (Itv.) évi III. tv. a polgári perrendtartásról (Pp.) évi XCIII. tv. az adózás rendjéről (Art.) Megjegyzés: Az ügymenet leírás aktualizálása a hatályos jogszabályok változására figyelemmel folyamatosan történik.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog HELYI ADÓK 2012 HELYI ADÓK JELLEMZŐI Magyarország Alaptörvénye biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben