FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; B E S Z Á M O L Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 6096/ B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Nyírő Jószefné adóügyi ügyintéző KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, DECEMBER 18.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén rendelettel helyi adókat vezethet be. A helyi adóztatási jogot és ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítását az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény biztosítja, melynek célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. Földes Község Önkormányzatánál az alábbi helyi adók kerültek bevezetésre: 1) Magánszemélyek kommunális adója 23/2013. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet 2) Helyi iparűzési adó 25/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 3) Idegenforgalmi adó 24/2013. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet I. Helyi adók 1.) Magánszemélyek kommunális adója: március 1-jével került bevezetésre Földesen. Az adó alanya: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén építmény vagy telek tulajdonosa, valamint aki nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalany. Az adó mértéke: január 1-jétől az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként Ft. Azoknak a magánszemélyeknek, akiknek a családjában az egy főre eső, előző három havi kimutatható havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimumot (jelenleg: Ft), az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként Ft. Azoknak az egyedülálló magánszemélyeknek, akiknek az egy főre eső, előző három havi kimutatható havi nettó jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (jelenleg: Ft), az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként Ft. A törvényi maximum január 1-jétől ,8 Ft/adótárgy. Adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését és a bérleti jogviszony létrejöttét követő év első napjával keletkezik. Az adózónak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül (január 15-ig) kell adóbevallást tennie. 2.) Helyi iparűzési adó: július 1-jével került bevezetésre Földesen. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya: a vállalkozó.

3 3 Vállalkozónak minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a Ft-ot meghaladja. Az adó mértéke: január 1-jétől az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a, amely a törvényi maximumon van. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként Ft, amely a törvényi maximumon van. A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni. 3.) Idegenforgalmi adó: május 1-jével került bevezetésre Földesen. Az adó alanya: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke: január 1-jétől az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft. A helyi adókról szóló törvény alapján mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója, munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszaka. Önkormányzati rendelet alapján mentesség illeti meg a 70 év feletti életkorú által eltöltött vendégéjszakát. Az adó beszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15- éig kell bevallást tennie. II. Gépjárműadó Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 176 (1) bekezdés a.) pontja szerint január 1-jétől az adóhatóság a gépjárműadót a hatósági adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg kivetéssel. Az adó mértékét nincs hatásköre az önkormányzatnak meghatározni, az a gépjárműadó törvényben kerül szabályozásra. A személyszállító gépjárművek esetében a teljesítményen túl a gépjármű gyártási éve is befolyásolja az alkalmazandó adótételt.

4 4 Az adó mértéke a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW gyártási évet követő naptári évben 230 Ft/kW gyártási évet követő naptári évben 185 Ft/kW gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW Az adó alapja az autóbusz, nyerges vontató, lakókocsi, lakó pótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén 850 Ft. b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetében 1380 Ft. Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után Ft, míg a tehergépjármű után Ft adót kell fizetni. Adómentes a költségvetési szerv az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő ide értve a nevelő -, mostoha vagy örökbefogadó szülőt is egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Az adómentességeket a Polgármesteri Hivatal Adó irodájában beszerezhető bevallási nyomtatványon lehet kérni. Az adóiroda által kezelt további számlák Késedelmi pótlék: Valamennyi adónemre vonatkozó késedelmi pótlékot tartalmazza. Mértékét, számításának módját az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg. Egyéb bevételek beszedési számla: Ezen a számlán tartjuk nyílván a behajtásra kimutatott szabálysértési költséget. A költségvetési törvény szerint az adóhatóság által beszedett szabálysértési költségből származó bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti meg, ezért azt átutaljuk az önkormányzat számlájára. Idegen bevételek beszedési számla:

5 5 Az idegen helyről kimutatott köztartozások képezik az adók módjára történő behajtási tevékenység másik részét. a kimutatott igazgatási szolgáltatási díj és állam által megelőlegezett gyermektartásdíj adók módjára történő behajtása után 100%-ban utalásra kerül a behajtást kérő szervnek a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 60%-át kell elutalni a kimutató rendőrhatóság részére, 40% - a az egyéb bevételek számlán kerül előírásra és az önkormányzat bevétele marad. Adóhátralékok behajtása Az adóiroda számára egyre nagyobb gondot jelent az adóhátralékok behajtása. A végrehajtás eredményességét nagyban akadályozza az adós személyének fellelése, a munkahelyi adatok lekérése, valamint az adós jövedelme. Sok adózónak nincs nyilvántartott jogviszonya, a jövedelemforrások felderíthetetlenek, illetőleg többen minimálbérre vannak bejelentve, a nyugdíjasok nyugdíja alacsony, a segélyek pedig nem vonhatók végrehajtás alá. Az adóbehajtás érdekében minden évben azon hátralékosoknak, akik március 15-ig, illetve szeptember 15-ig nem teljesítették adófizetési kötelezettségüket felhívást bocsátunk ki, ami nem kötelező. Ez a hátralékosok egy részénél eredményre vezet. Kiküldött fizetési felhívások száma: évben: 740 db évben: 750 db évben: 770 db A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervétől ebben az évben 150 hátralékosnak küldtünk el megkeresést a munkahelyi adatok felderítése céljából. Kiküldött fizetésletiltások száma: évben: 143 db évben: 181 db évben: 228 db A letiltásokat nem minden esetben tudjuk foganatosítani és több esetben a következő évre húzódik át. Előfordul, hogy a letiltás megérkezése előtt az adózónak megszűnik a munkaviszonya, nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, esetleg a hátralékot már megelőzi egy másik folyamatban lévő letiltás. A letiltás hosszabb időre elhúzódó végrehajtási cselekmény, hiszen az adós munkabérének, nyugdíjának maximum 33 %-a vonható le. A gépjárműadóban az egy évet meghaladó hátralék miatt forgalomból való kivonásra tehetünk javaslatot az Okmányiroda felé. Ez az intézkedés eredményesnek bizonyul, mert legtöbb esetben az erről szóló levél kiküldése után az adót megfizették és a befizetés igazolásával már a forgalomból való kivonásra szolgáló javaslatot el sem küldjük az Okmányiroda felé. Így a gépjárműadó hátralékot csökkenteni tudtuk.

6 6 Vannak azonban olyan esetek is, amikor a behajtás, forgalomból való kivonatás során tulajdonos váltás történik. Ilyenkor az Okmányiroda nem tudja a gépjárművet kivonni a forgalomból, ez a hátralék ezért megmarad, mert az adott évben az adózót terheli a fizetési kötelezettség. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 161/A. -a értelmében az önkormányzati adóhatóság megkeresheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a legalább Ft-ot elérő helyi adóval illetve gépjárműadóval összefüggő tartozás végrehajtása céljából. Ebben az évben erre 187 adózó esetében került sor ben 10 vállalkozó adózó bankszámla számára nyújtottunk be azonnali beszedési megbízást a számlát vezető pénzintézetnél. A benyújtást több esetben meg kell ismételni, mivel a pénzintézet fedezethiány miatt nem tudja a megbízást teljesíteni. Nagymértékben növeli főleg az adópótlékban fennálló előző évi hátralékot a behajthatatlanná nyilvánított hátralékok összege. Behajthatatlanná nyilvánításra általában a felszámolás alatt álló és jogutód nélkül megszűnt vállalkozások esetében kerül sor. Adópótlékban közel Ft, iparűzési adóban Ft behajthatatlan hátralékot tartunk nyilván. Földes, december 9. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

7 7 KIMUTATÁS ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL (FÖLDES NAGYKÖZSÉG) 1 ADÓNEM / SZÁMLATÍPUS Kivetés adatok ezer Ft-ban évi évi évi Előző Előző Előző évi Bevétel Kivetés évi Bevétel Kivetés évi Bevétel hátralék hátralék hátralék Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok-, költségek) Összesen Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCIV. törvény 32 (1) bekezdése szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 % - a a települési önkormányzatot illeti meg. A szabályozás alapján január 1-jétől a gépjárműadó megosztott bevétellé vált, 60 % - ban állami, 40 % - ban önkormányzati részesedéssel július 1-jétől a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetében az adótétel 1200 Ft ról, 850 Ft ra csökkent. Ezzel is magyarázható évről évre a gépjárműadó kivetés csökkenése december 9-ei állapot szerinti kimutatás

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről.

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Tarján Község Jegyzőjétől 2831.Tarján Rákóczi u 39. É R T E S Í T É S a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Értesítem a Tisztelt Adózókat,

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Általános tudnivalók: Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. A helyi adókról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Adóügyek. Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata által bevezetett adónemekről

Adóügyek. Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata által bevezetett adónemekről Adóügyek Tel/Fax: 56/326-001, 56/563-085 E-mail cím: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu Levelezési cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. Ügyintéző: Czink Renáta Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-12:00

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA

ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA Ügytípus Rövid leírás Ügyintéző/ elérhetőség Helyi iparűzési adó Adóalany: az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1.

Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1. Ózdi Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI OSZTÁLY ADÓ CSOPORT 3600, Ózd Városháztér 1. Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13.00-16.00 szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 péntek: 08.00-12.00 Ügytípus Szolgáltatás díja,

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére Iktatószám: 3/8-22/1/2014. Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL 1 Kedves Egriek! Tisztelt Adózóink! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben