2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:"

Átírás

1 Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja neve: Családi állapta: TAJ száma: Lakóhely (bejelentett): Tartózkdási hely (bejelentett): Egyéb elérhetőség (cím, telefn): A kérelem indklása: 2. A kérelem benyújtásának időpntjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hzzátartzók adatai: 2.1. Gyermek(ek) adatai, aki(k) részére a beisklázási segélyt kéri: Név Anyja neve Születési hely, idő Látgattt intézmény neve, címe 1 / 5

2 Közös háztartásban/lakásban élő egyéb személyek adatai: Név Anyja neve Születési hely, idő Rkni kapcslat 2. Jövedelmi adatk Felelősségem tudatában kijelentem, hgy a saját, valamint a velem együtt lakó családtagjaim a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelme az alábbi: (A jövedelmekről minden esetben igazlást kell csatlni!) A jövedelem típusa 1. Munkavisznyból és más fglalkzási jg visznyból származó (ebből: közfglalkztatásból származó jövedelem) 2. Társas és egyéni vállalkzásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3. Táppénz, gyermekgndzási támgatásk (gyed, gyes, gyet, családi pótlék, tgyás) 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szciális ellátásk 5. Önkrmányzat és munkaügyi szervek által flyósíttt ellátásk 6. Egyéb jövedelem(pl. ösztöndíj, értékpapírból származó, ingatlan eladásból származó jöv.) Összes nettó jövedelem 7. Összes nettó jövedelmet csökkentő tényezők (tartásdíj összege) Kérelmező Házastárs/ élettárs A családban élő közeli hzzátartzók gyermekek Összesen A család egy főre jutó havi nettó jövedelme (az ügyintéző tölti ki): Ft/hónap 2 / 5

3 Felelősségem tudatában kijelentem, hgy a közölt adatk a valóságnak megfelelnek. Tudmásul veszem, hgy a kérelemben közölt adatk valódiságát a szciális igazgatásról és a szciális ellátáskról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szciális hatáskört gyakrló szerv az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. Hzzájárulk a kérelemben szereplő adatknak a szciális igazgatási eljárásban történő felhasználásáhz, kezeléséhez. Vének, év hónap nap Kérelmező törvényes képviselő aláírása szülő/gyám Törvényes képviselő aláírása szülő/gyám Tájékztató a kérelem kitöltéséhez A kérelmet augusztus 1-je és nvember 30-a között lehet benyújtani, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét betölti. I. Személyi adatk Család: egy lakásban együtt lakó, tt bejelentett lakóhellyel vagy tartózkdási hellyel rendelkező közeli hzzátartzók közössége. Közös háztartásban élő közeli hzzátartzónak az alábbi személyek számítanak: a szülő, a szülő házastársa vagy élettársa a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytató gyermek a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőktatási intézmény nappali tagzatán tanulmánykat flytató gyermek, krhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fgyatéks gyermek az előző pntkba nem tartzó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény alapján a szülő vagy házastársa által eltarttt rkn. Lakóhely vagy tartózkdási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az kmányirdánál bejelentett és a lakcímet igazló érvényes hatósági igazlványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkdási hely. Egyedülálló: az a személy, aki hajadn, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. II. Jövedelmi adatk Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatárztt, belföldről vagy külföldről származó megszerzett vagyni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, tvábbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkzói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hzzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hzzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatk alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkzási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás, egészségbiztsítási hzzájárulás és járulék, egészségügyi szlgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztsítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 3 / 5

4 Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkzói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás alapjául szlgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazlt kiadáskkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támgatást flyósítttak, annak a flyósíttt támgatással növelt összegénél), akkr a bevétel csökkenthető az igazlt költségekkel, tvábbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt alkalmanként adtt önkrmányzati segélyt, lakásfenntartási támgatást, adósságcsökkentési támgatást, rendkívüli gyermekvédelmi támgatást, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújttt pénzbeli támgatást, kiegészítő gyermekvédelmi támgatás melletti pótlékt, nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, anyasági támgatást, tizenharmadik havi nyugdíjat és a szépkrúak jubileumi juttatását, súlys mzgáskrlátztt személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, vakk személyi járadékát és a fgyatékssági támgatást, fgadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztsíttt juttatást, házi segítségnyújtás keretében társadalmi gndzásért kaptt tiszteletdíjat, energiafelhasználáshz nyújttt támgatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített fglalkztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a háztartási munka ellenértéke. A családi pótlékt, az árvaellátást és a tartásdíj címén kaptt összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt flyósítják. A havi jövedelem kiszámításakr irányadó időszak: rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkzásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kaptt összeg egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hgy azn hónapknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevalltt éves jövedelemnek e hónapkkal aránys összegében kell beszámítani. Jövedelem típusai: 1. Munkavisznyból és más fglalkztatási visznyból származó jövedelem: különösen a munkavisznyban, közalkalmaztti, köztisztviselői jgvisznyban, krmánytisztviselői jgvisznyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szlgálati jgvisznyban, hnvédség, rendvédelmi szervek, plgári nemzetbiztnsági szlgálatk hivatáss és szerződéses szlgálati jgvisznyában flytattt munkavégzésre irányuló tevékenységből, tvábbá szövetkezet tagjaként flytattt személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem. 2. Társas és egyéni vállalkzásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni tvábbá a jgdíjat, a bérbeadó, a választtt könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszlgáltatást. 3. Táppénz, gyermekgndzási támgatásk: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgndzási díj, gyermekgndzási segély, gyermeknevelési támgatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 4. Önkrmányzat és munkaügyi szervek által flyósíttt ellátásk: különösen az időskrúak járadéka, a rendszeres szciális segély, a fglalkztatást helyettesítő támgatás, az áplási díj, az adósságcsökkentési támgatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támgatásként flyósíttt keresetpótló juttatás. 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szciális ellátásk: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hzzátartzói nyugellátásk; krhatár előtti ellátás, szlgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rkkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rkkantsági járadék, rehabilitációs járadék, plitikai rehabilitációs ellátásk, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszlgálati járadék. 6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatásk, nevelőszülői díj, szciális gndzói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyni 4 / 5

5 értékű jg átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden lyan jövedelem, amely az előző srkban nem került feltüntetésre. Szükség esetén a nyilatkzatk rvatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben flytatható. 7. Összes nettó jövedelmet csökkentő tényezők: Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. A kérelemhez szükséges mellékletek az iskla igazlása a tanulói jgviszny fennállásáról hitelt érdemlő jövedelemigazlásk A rendszeres jövedelmeknél a Magyar Államkincstár, a Munkaügyi Közpnt, önkrmányzat, nyugdíjflyósító szerv, illetve az Egészségbiztsítási Pénztár által flyósíttt ellátásknál pstaszelvény/bankszámlakivnat, kereső tevékenységből származó illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállíttt jövedelemigazlás vagy fizetési jegyzék nyújtható be. Vállalkzásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállíttt dkumentum nyújtható be. 18. életévet betöltött gyermek esetén az ktatási intézmény igazlása a nappali ktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jgvisznyról egyetemi, főisklai hallgató esetén az ktatási intézmény igazlása az ösztöndíj összegéről egyedülálló, különélő szülő esetén: az egyedülállóság tényére vnatkzó nyilatkzat (egyedülálló aki: hajadn, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa) a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére flyósíttt magasabb összegű családi pótlék utlsó havi kifizetésének igazlása (pstaszelvény, bankszámlakivnat) a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vnatkzó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hztt gyámhatósági határzat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakrlására vnatkzó gyámhivatali jegyzőkönyv, a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés máslata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkzata, valamint a gyermektartásdíj utlsó havi összegének igazlása (bankszámlakivnat, pstaszelvény). Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset máslata, vagy a tartásdíj bírói útn történő végrehajtása iránti kérelem igazlása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratk máslata. munkanélküli esetében: álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határzat máslata és pstaszelvény/bankszámlaértesítő az utlsó havi kifizetett ellátásról jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkaügyi kirendeltség igazlása arra vnatkzóan, hgy az állástalan jgsult-e álláskeresési ellátásra (a dkumentum benyújtása nem kötelező, aznban a szciális helyzet vizsgálatánál hitelt érdemlően igazlhatja a munkanélküli szciális rászrultságát.) 5 / 5

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez 3. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.Személyes adatok Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:.

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Érkezett: Átvevő: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:...TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimrôl, családom és velem közös háztartásban

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben