Grant Thornton Hungary News július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grant Thornton Hungary News. 2015 július"

Átírás

1 Grant Thornton Hungary News 2015 július

2 Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel Waltraud Körbler IB Grant Thornton Consulting Kft. E Tartalom A) július 1-tıl hatályos változások az Áfatörvényben 1.1. Idıszakos elszámolású ügyletek 1.2. Elektronikus számlázás B) július 5-tıl hatályos változások 1. Reklámadó törvény 2. A társasági adóról szóló törvény C) január 1-tıl hatályba lépı változások ( 2016-os adócsomag ) 1. Szja törvény 2. Áfa törvény 3. Különadó törvény 4. Adózás rendjérıl szóló törvény 2

3 A) július 1-tıl hatályos változások az Áfatörvényben 1.1. Idıszakos elszámolású ügyletek Mint arról már korábban tájékoztattuk Önöket, a évi XXV.törvény 8. alapján, változik az Áfa törvény 58. -a július elsejétıl az Áfa törvény kiegészül az 58/A. -sal, mely a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadói szolgáltatásokat végzıkre vonatkozik. Az új szabályozás szerint ezen szolgáltatást végzı cégek esetében az idıszakos elszámolású ügyletek teljesítési idıpontja az eddigi szabályozástól eltérıen nem a fizetési határidıvel egyezik meg, hanem az elszámolással vagy fizetéssel érintett idıszak végéhez igazodik. Ez alól a szabályozás alól két kivétel van: - Amennyiben a számla vagy nyugta kibocsátása és fizetési határideje is megelızi az elszámolási vagy fizetési idıszak utolsó napját, úgy az ügylet teljesítésének napja a bizonylat kibocsátásának napjával egyezik meg. - Amennyiben az elszámolási vagy fizetési idıszakot követıen esedékes a pénzügyi rendezés, úgy a fizetési határidıvel egyezik meg a teljesítés. Fontos megjegyezni, hogy ez a teljesítési idıpont nem lehet az elszámolási vagy fizetési idıszak utolsó napját követı 30. napnál késıbbi idıpont. Az új rendelkezéseket elıször a június 30. után induló elszámolási idıszakok esetén kell alkalmazni, ahol a fizetés esedékessége is ez idıpont utáni. A módosítás január elsejétıl minden idıszaki elszámolást alkalmazó ügylet esetén hatályos lesz Elektronikus számlázás A számlázáshoz, számlakibocsátáshoz kapcsolódó további változás, hogy az elektronikus számlát (e-számla) kibocsátó vállalkozásoknak az elıírásnak megfelelı adattartalmú xml, pdf vagy egyéb formátumú fájlokat az adóhatósági ellenırzés során a hatóság számára rendelkezésre kell bocsátani, a 23/2014 NGM rendelet mellékletében meghatározott szerkezet szerint. B) július 5-tıl hatályos változások 1. Reklámadó törvény Egy módosító törvény július 5-tıl megváltoztatja a korábban érvényben lévı 6 sávos adómértéket. A módosított törvény már csak két sávot különböztet meg a reklámadó mértékének megállapításakor. - Az adó mértéke a 100 millió forintot meg nem haladó adóalaprész után 0%. (Eddig a 0%-os adó az 500 millió forintot meg nem haladó adóalaprészre vonatkozott). - A 100 millió forintot meghaladó adóalaprész után a változást követıen 5,3%-os adókulcs alkalmazandó. A változás érinti azt az esetet is, amikor a reklámadó fizetésére a reklám közzétételének megrendelıje kötelezett. Ebben az esetben a korábbi 20%-os adómérték 5%-ra módosul. Ez az adómérték csak július 5. után alkalmazható. További változás, hogy a kapcsolt vállalkozások adóalapját ezután már csak akkor kell az adóalanyok adóalapjának összeadásával meghatározni, amennyiben a kapcsolt vállalkozási jogviszony augusztus 15-ét követıen, szétválás miatt keletkezett. 3

4 A módosító törvény hatálybalépésével lehetıség nyílik arra, hogy a január 1- jén hatályba lépett módosítás, mely szerint a társasági adó alapjának számításakor csak a 30 millió forintot meghaladó reklámköltségekkel kell az adó alapját megnövelni, visszamenılegesen a 2014-es évre is alkalmazható legyen. 2. A társasági adóról szóló törvény A társasági adóról szóló törvény 28. (2) bekezdése kiegészül azzal, hogy az adózónak a belföldi jövedelmére vonatkozó adókulcs megállapításánál figyelembe kell venni a külföldön szerzett jövedelmet is, amennyiben nemzetközi szerzıdés ezt lehetıvé teszi. A társasági adót érintı további változás, hogy a törvény kiegészül a Növekedési adóhitel alcímmel. Ennek értelmében a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén (ilyen feltétel például, hogy a növekmény legalább az elızı adóévi adózás elıtti eredmény ötszöröse, az adózó legalább negyedik éve adóalany, stb.) a vállalkozásoknak lehetıségük van arra, hogy a tárgy év és a megelızı év adózás elıtti eredményének különbségére jutó adót nem a tárgyévben, hanem az azt követı két adóév során kell megfizetni. A törvényben elıírt feltételek teljesülése esetén tárgyi eszköz beruházás és létszámnövelés estén a növekedési adóhitelre jutó adó adókedvezményként vehetı igénybe. A lehetıség már a 2015-ös adóévre is választható. C) január 1-tıl hatályba lépı változások ( 2016-os adócsomag ) 1. Szja törvény január 1-tıl a személyi jövedelemadó kulcsa a jelenlegi 16%-ról 15%-ra csökken, mely egyaránt érinti a béreket és a külön adózó jövedelmeket is. Kamat jövedelmek esetén január 1. után megszolgált jövedelmek esetén alkalmazható az alacsonyabb adómérték. A személyi jövedelemadó csökkentésével együtt a családi adókedvezmény mértéke is változik. Egy és három eltartott esetén csak a bruttó összeg változik, nettó adóban kifejezett értéke változatlan ( illetve forint eltartottanként). Két eltartott esetén mind a bruttó mind a nettó érték növekszik ban két eltartott esetén eltartottanként forinttal csökken a fizetendı személyi jövedelemadó. A törvény alapján a kedvezmény összege évre forintra nı. Az új házasok havonta érvényesíthetı együttes adóalap-kedvezménye forintról forintra nı. Az egyéb jövedelmek adóalapjának megállapításánál használt 1,19-szeres szorzó 1,18-szorosra módosul, míg egészségügyi hozzájárulással terhelt kamatjövedelemnél a szorzó 1,28 helyett 1, Áfa törvény Az Áfa törvény 3. számú melléklete kiegészül egy új sorral, mely alapján a 0203-as vámtarifaszám alá tartozó termékekre (házi sertéshús frissen, hőtve vagy fagyasztva (kivétel a és vámtarifaszám alá tartozó tételek)) is kiterjed az 5%-os adókulcs hatálya január 1-tıl minden cégre kiterjed az idıszakos elszámolású ügyletek teljesítési idıpontjára vonatkozó módosítás, mellyel már korábban ebben a hírlevélben is foglalkoztunk. 3. Különadó törvény A hitelintézeti különadó meghatározásánál 2016-tól az eddigi 2009-es évre vonatkozó beszámoló adatai helyett a 2014-es évre vonatkozó módosított mérlegfıösszeg alapján kell megállapítani a fizetési kötelezettséget. 4

5 A különadó mértéke hitelintézetek esetén 2016-tól az 50 milliárd forintot meghaladó adóalaprész után a jelenlegi 0,53 % helyett 0,31 %-ra változik, mely 2017-es évtıl tovább csökken 0,21 %-ra, azzal a megkötéssel, hogy a különadó mértéke nem haladhatja meg a adóévben fizetendı különadó összegét. Fontos kiemelni, hogy az említett adómérték csökkenés csak a hitelintézetekre vonatkozik. 4. Adózás rendjérıl szóló törvény január 1-tıl megváltozik a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottnak minısülı munkavállalókhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség. A bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztatott - családi és utónevét - adóazonosító jelét - születési idejét - biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszőnését - a biztosítás szünetelésének idıtartamát - heti munkaidejét - ellátott munkakörének FEOR-számát - végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezeket igazoló okirat számát és kibocsátójának nevét. 5

6 Kapcsolat IB Grant Thornton Consulting Kft. IB Grant Thornton Audit Kft. Vámház krt.13. H-1093 Budapest T F M E Az itt megjelölt információk általános természetőek, és olyan tényeken alapulnak, amelyek változhatnak. Ezek az információk nem minısülnek a Grant Thornton Hungary által az olvasónak nyújtott könyvelési, jogi és adótanácsadásnak, így semmiképpen nem értelmezhetık akként. Ezeknek az anyagoknak nem célja, hogy megfeleljenek bizonyos helyzeteknek és alkalmasak legyenek bizonyos körülmények közötti felhasználásra, és szükség lehet néhány itt nem tárgyalt adójogi és más tényezı figyelembe vételére. Ezért - mielıtt jelen információk alapján bármilyen döntést hoznak - tanácsos felvenni a kapcsolatot a Grant Thornton Hungary-vel vagy más adószakértıvel. Az adótörvények változásai, valamint egyéb tényezık - adott esetben visszamenılegesen is - befolyásolhatják az itt bemutatottakat. A Grant Thornton Hungary nem vállal felelısséget az olvasóknak ezekrıl a változásokról való tájékoztatásáért. 6

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben