Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók"

Átírás

1 Társasági adó, Eva, különadók évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) évi CXXIII. törvény ( ) Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Adóalap A adóévi adókötelezettség megállapításakor a pozitív adóalapot es , valamint a es közötti idıszakra az adóév naptári napjai alapján arányosan kell megosztani. Az adóalapot a mőködés napjainak aranyában akkor is meg kell osztani, ha az adózó adóalapja a jövedelem-(nyereség-) minimum. Adómértek a es közötti idıszakra a pozitív adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék (választható); a es közötti idıszakra a pozitív adóalap 250 millió forintot meg nem haladó része után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék (nem választható, megilleti az adózót). Az I. félévre választható vagy a sávos (10/19 százalékos) adószámítás, vagy a 19 százalékos adószámítás. A II. félévre jár a 10/19 százalékos adószámítás. A 10%-os adómértek az I. félévre 50 millió Ft adóalapig alkalmazható 5 feltétel egyidejő fennállása eseten, a II. félévre 250 millió Ft adóalapig alkalmazható bármely feltétel nélkül. Az I. félévre a 10%-os adókulcs alkalmazassanak 5 feltétele: az adózó a es közötti idıszakra számított adóalapja után adókedvezményt nem vesz igénybe, és a es közötti idıszakban az általa foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább fel fı (azzal, hogy az átlagos állományi létszámot a havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján kell meghatározni), vagy választása szerint az adóévben legalább egy fı, és a es közötti idıszakban es az azt megelızı adóévben (2009- ben) az adózó adóalapja vagy az adózás elıtti eredménye legalább a jövedelem- (nyereség-)minimum összegével egyezik meg, és a es közötti idıszakban es a megelızı adóévben (2009.) az adózó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, és az adózó a es közötti idıszakban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma es legalább az adóév elsı napján érvényes minimálbér kétszerese ha az adózó székhelye a külön jogszabályban megnevezett leghátrányosabb települések

2 valamelyikében van, akkor a minimálbér szorzatának a és közötti idıszakra számított összegére vall be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. Az adózó az I.félévi adóalaprész után adókedvezményt nem vehet igénybe: Az adózónak az adóévre lehetısége van adókedvezmény érvényesítésére, legfeljebb azonban olyan összegben, amelyre a második félévi adóalap utáni adó fedezetet nyújt. Például, ha az adózó adóévi számított adója 100: az I. félévre 80, a II. félévre 20., akkor az ıt megilletı 40 egység ( 70%-os ) adókedvezménybıl maximum (20 x 0,7) 14 egységnyit vehet igénybe. Fizetendı adója 86. A létszám az I. félévben legalább fel fı, vagy választás szerint az adóévben legalább 1 fı. Például, ha az adózó havi átlagos létszáma: hóban (0,3 + 0,4 +0,4 + 0,5 + 0,4 + 0,3) 2,3 : 6 = 0,38 fı, és a hóban: (0,4 + 1, ), akkor 14,3 : 12 = 1,19 fı, (ez utóbbi választása esetén e feltétel teljesül). A KSH kiadvány szerint a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kerekítés nélkül tizedesjeggyel számolunk. Az I.félévben és az azt megelızı adóévben az adóalap vagy az adózás elıtti eredmény legalább a j-ny-m összegével egyezik meg, kivéve: - ha az adózó a Tao. tv. 6. (6) bekezdésének hatálya alá tartozik (az elıtársasági, vagy az azt követı adóévérıl van szó, vagy elemi kar sújtotta, vagy olyan szervezeti formában mőködik például alapítvány amelyre nem vonatkoznak a j-ny-m szabályok), - ha az adózóra a Tao. tv an hatályos 19. -ának (8) bekezdése vonatkozik (mert a elıtt jogelıd nélkül alakult vagy jött létre átalakulással, amely esetben a megelızı a jogelıd adóévére nem kell vizsgálni e feltételt). E feltétel I.félévre teljesülésének vizsgálatánál mivel az I.félévre meghatározott adóalap naptári napok alapján arányosított, ugyanígy az adózás elıtti eredmény, illetve a j-ny-m esetében is az egész évre meghatározott összegük aranyos részét kell figyelembe venni. Az I.félévben és a megelızı adóévben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott, a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelés hiányát nem állapította meg a munkaügyi hatóság, az adóhatóság vagy az egyenlı bánásmód követelményének ellenırzésére jogosult hatóság jogerıs és végrehajtható hatósági határozata, illetıleg a határozat bírósági felülvizsgálata eseten jogerıs bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi, vagy az egyenlı bánásmódról es az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírságot; A bevallott járulék-minimum feltétel akkor teljesül egy, a 2010.év egészében folyamatosan mőködı, nem a leghátrányosabb térségben székhellyel rendelkezı adózónál, ha pl. az általa az I.félévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 15 fı, ha az I. félévre bevallott tb-járulék legalább ( x 2 x 15 x 6 x 0,27) ezer forint.

3 Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózók Adóalap A 2010-ben kezdıdı adóév adóalapjának meghatározása az Art. 6.számú melléklete alapján az üzleti év elsı napján hatályos szabályok szerint történhet, az üzleti év teljes idıtartamara. A naptári évtıl eltérı üzleti éves adózók adókötelezettségének megállapítása során ezért soha nincs adóalap arányosítás. Adómértek Az új szabály a törvénymódosítás i hatályara tekintettel a an, vagy ezt követıen kezdıdı üzleti évre alkalmazható. A elıtt kezdıdı üzleti évre a régi, a atol kezdıdı üzleti évre az új szabályok az irányadóak. Az új szabály szerint az adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, az e feletti részre 19%. A fentiek vonatkoznak a végelszámolás alatt álló adózókra is. 1. Példa A cég naptári éves, teljes évben mőködı adózó. A adóévi adóalapja e Ft. Beruházási hitel után fizetett kamat címen e Ft adókedvezményre jogosult. I. félévi adóalap: ( : 365 x 181) = e Ft II. félévi adóalap: ( : 365 x 184) = e Ft A) változat: Ha választja az I. félévre a 10%-os adókulcsot I.félévi adó: ( x 10%) + ( x 19%) = e Ft II.félévi adó: x 10% = e Ft Számított éves adó: ( ) = e Ft Adókedvezmény (korlát x 70%) e Ft Fizetendı adó: e Ft B) változat: Ha az I. félévre 19%-os adókulcsot alkalmaz I.félévi adó: x 19% = e Ft II.félévi adó: x 10% = e Ft Számított éves adó: ( ) = e Ft Adókedvezmény (korlát x 70%) e Ft Fizetendı adó: e Ft 2. Példa B cég naptári évtıl eltérı üzleti éve: közötti idıszak, üzleti éve egészében folyamatosan mőködött. A adóévi adóalapja e Ft. Beruházási hitel után fizetett kamat címen e Ft adókedvezményre jogosult. A) változat: Ha választja a 10%-os adókulcsot Éves adó: ( x 10%) + ( x 19%) = e Ft Adókedvezményre a sávos adókulcs miatt nem jogosult Fizetendı adó: e Ft B) változat: Ha 19%-os adókulcsot alkalmaz Számított éves adó: ( x 19%) = e Ft Adókedvezmény (korlát: x 70%) e Ft Fizetendı adó: e Ft

4 Az adómegtakarítás Ha az adózó a 10%-os adómérték szerinti adószámítást választotta a I. félévre(a naptári éves adózó), a elıtt kezdıdı adóévére (a naptári évtıl eltérı üzleti éves adózó es a végelszámolás alatt álló adózó), a es/vagy a adóévére (bármely adózó), akkor az adómegtakarítás (a meg nem fizetett 9, illetve 6%) összegének a felhasználásara vonatkozó feltételekét meg teljesítenie kell. Az adózó az adómegtakarítást az adóév utolsó napján az eredménytartalékból a lekötött tartalékba történı átvezetéssel köteles kimutatni (utoljára december 31-ével), es azt a lekötése adóévet követı négy adóévben a vonatkozó közösségi rendelet figyelembevételével is fel kell használni, a lekötése adóévében hatályos szabályok szerint. Közösségi rendelet: az elsıdleges mezıgazdasági termelést is végzı adózónál az 1857/2006/EK rendelet, más adózónál a 800/2008/EK rendelet, vagy az 1998/2006/EK (de minimis) rendelet. Adófizetés, elılegfeltöltés Az adófizetés változatlanul a mar bevallott adóelılegek alapján történhet. Függetlenül attól, hogy év közben - egyrészt nıtt az adókulcs (16-rol 19%-ra), - másrészt azonban szelesedett a 10%-os adókulcs alkalmazási köre (250, illetve 500 millió forint értékhatárig), összességében felmerülhet, hogy kevesebb adót kell fizetni, mint a korábban (a 0829., illetve a számú bevallásokban) a adóévre bevallott (befizetett) adóelılegek. Ez esetben az egyébkent feltöltésre kötelezett adózónál a feltöltés összege nulla (azt is be kell vallania). A bevallásra a 1046.szamú bevallás szolgál (ha nullás is). Megfizetni a bevallott adóelılegekét kell, kivéve, ha esedékesség elıtt az adózó el az Art. 42. szerinti lehetıseggel (mérséklést kér). Számításokat 10, vagy 19%-kal mar a feltöltéshez kell végezni (a legalább 90%-os teljesítés érdekében). Tao. tv. 26. (10) bekezdésében az 50 millió helyébe 100 millió lép; azaz nem kell az adóelıleget kiegészíteni, ha az adóévet megelızı adóévi árbevétel nem több 100 millió forintnál. A Tao. tv. elızıek szerint módosított rendelkezéseit a at követıen teljesítendı adóelıleg kiegészítésre is alkalmazni kell, ide értve a naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózókat is. Hatály: Fenti módosítások an lepnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy az e napot követıen teljesítendı adóelıleg kiegészítésre érvényes az új szabály, azaz a en, vagy azt követıen történı feltöltés megítélésénél irányadó a 100 millió forintos mentes határ. Így kell eljárni az eltérı üzleti éves adózóknak is, függetlenül attól, hogy az adóévük melyik naptári évben kezdıdik. Magyar Karmentı Alap részére adott támogatás A támogatás 50%-a csökkenti az adózás elıtti eredményt, a nyereség összegéig (legfeljebb a pozitív adózás elıtti eredmény összegében), igazolás alapján

5 A támogatás az adóalapnál elismert költség (nyilatkozat nélkül, mivel az Alap nem Társasági adóalany, nincs a Tao. tv. 3. sz. melléklet A fejezet 13. pontja szerinti növelı tétel) Hatály: A 2010-ben kezdıdı adóévben adott juttatásokra vonatkozik! NEM VALTOZIK adott támogatások (nyilatkozattal vagy anélkül) Meg kell növelni az adózás elıtti eredményt: az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás elıtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetıségő részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülı nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámolója elkészítését követıen azzal igazol. Nyilatkozat nélkül csak akkor nem kell növelni, ha a juttatásban részesülı nem Társasági adóalany (pl. költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, magánszemély)! Adómérték változásai 2011-tıl ellenırzött külföldi Társaságinak az a külföldi illetıségő nem magánszemély minısül, amelynél az egyéb feltételek teljesülése mellett a ténylegesen fizetett adó, illetve veszteséges gazdálkodás és negatív adóalap eseten az adott állam által meghirdetett adó nem éri el a 10%-ot tol megszőnik a 19%-os adómérték a Társasági adó a pozitív adóalap 10%-a lesz. Bejelentett részesedés Az adózás elıtti eredmény a bejelentett részesedés nem pénzbeli vagyoni hozzájáruláskent történı kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó részével, azaz az apportálassal elért rendkívüli eredménnyel is csökkenthetı, ha a részesedést az adózó legalább 1 évig az eszközei között tartotta nyilván (az adóévi árfolyamnyereség mellett). Módszerek a szokásos piaci ár megállapítására A szokásos piaci ár az eddigi módszer mellett a következı két módszerrel is meghatározható (5 + 1 módszer lesz): ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerrel Az ügylet nyereségének felosztása megfelelı vetítési alap (például költség, árbevétel) alapján, ahogyan független felek megosztottak volna. nyereség-megosztásos módszerrel. Teljes nyereség megosztása (gazdaságilag indokolt alapon). Maradvány (rezidium) nyereség megosztása (két lépésben: elsı lépésben az üzlet típusra jellemzı alaphozam felosztása, második lépésben a rezidium felosztása független felek általi felosztásnak megfelelıen, figyelemmel a használt erıforrásokra (pl. nagy értékő immateriális dolog birtoklása).

6 Reprezentáció, üzleti ajándék az adóalapnál - a évtıl sem elismert költség a reprezentáció [a vendéglátás (étel, ital) es a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidıprogram stb.)], továbbá - a évtıl új szabálykent nem elismert költség a minimálbér 25%-at meg nem haladó üzleti ajándék [a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termek, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány)]. Természetbeni juttatások helyett juttatások. Külföldi szervezettel összefüggésben (kamat, jogdíj, meghatározott szolgáltatások díja) megszőnik 2011-tıl az adókötelezettség Külföldrıl származó kamatjövedelemmel összefüggésben - megszőnik a mentességi szabály es a bevétel 75%-abol történı jövedelemszámítás. Látvány-csapatsport támogatása Az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség lesz, ha azt az adózó Látvány-csapatsport támogatásara adja. Látvány-csapatsport: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong. [Tao. tv pont., 3. sz. mell. B/15.] Kinek adható támogatás? A Látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, a tagjaként mőködı sportszervezet, vagy a Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére a törvényben meghatározott részletes feltételek mellett. Az adózó támogatási igazolás alapján adókedvezményt vehet igénybe az adóéve és az azt követı három év adójából, az adó 70%-a erejéig [Tao. tv. 22. (4)-(5) bek.]. A kedvezményekre vonatkozó rendelkezések az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követı 15. napon lepnek hatályba (az ezt követıen nyújtott támogatásokra érvényes). Például: ha a kedvezményt megalapozó rendelkezések az elızıek szerint an hatályba lepnek, akkor az e nap es e között nyújtott támogatás alapján az adózó adókedvezményre jogosult, amelyet 4 adóév alatt vehet igénybe (a évek adójából), a minden évi számított adója 70%-a mértékéig. Ha ben 500 egység támogatást nyújt, es a évi számított adója 100 egység, akkor adóját 70 egységgel csökkentheti (az egész évre). A fennmaradó 430 egységet a években érvényesítheti, figyelemmel a minden évi 70%-os korlátra. A sporttal összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXIII.törvény Egyszerősített vállalkozói adó Az Eva szerinti adózás szabályai alapvetıen nem változnak. Módosítások: A tevékenységet szüneteltetı, a GYES-en, GYED-en lévı Evás egyéni vállalkozónak pénzforgalmi bankszámlával sem kell rendelkeznie 2011-tıl, de a tevékenység szüneteltetését a bankszámlát vezetı hitelintézetnek is be kell jelentenie. Ennek elmulasztása adókövetkezményeit az egyéni vállalkozó viseli. Nem szőnik meg 2011-tıl az egyéni vállalkozó adóalanyisága a cselekvıképesség korlátozásakor sem (2010-ig csak annak elvesztésekor nem szőnt meg).

7 Az osztalékot kiváltó adót 25% helyett 16%-kal kell számítani. Pontosítások (az Szja tv. szerinti 16%-os kulcshoz igazítás, pl. az osztalékadót kiváltó adó alapjából levont, magánszemélynek utóbb természetbeni juttatáskent adott juttatás után 44% helyett 16% az adó). 1.) Pénzügyi szervezetek különadója Új adónem ( évekre) A július 1-jen mar lezárt üzleti évi beszámolóval rendelkezı pénzügyi szervezet a évben különadó megállapítására, bevallásara es fizetésére kötelezett. A pénzügyi szervezet a különadó fizetési kötelezettséget 2010.szeptember 30-áig állapítja meg es vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatóságnak. (10P90 sz. nyomtatvány) A különadót a évben két egyenlı részletben szeptember 30-aig es december 10-eig fizeti meg. A megállapított es bevallott különadót a évben kell az adózás elıtti eredmény terhére elszámolni. 1.) Pénzügyi szervezetek különadója A különadó mértéke: a) hitelintézet eseten az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15%, az e feletti összegre 0,5%, b) biztosító eseten 6,2%, c) egyéb pénzügyi szervezet eseten: ca) pénzügyi vállalkozásnál 6,5%, cb) befektetési vállalkozásnál 5,6%, cc) tızsdénél 5,6%, cd) árutızsdei szolgáltatónál, kockázati tıkealap- kezelınél 5,6%, ce) befektetési alapkezelınél 0,028%. 1.) Pénzügyi szervezetek különadója A pénzügyi szervezet 2011-ben különadó megállapítására, bevallásara és fizetésére kötelezett. Bevallás, adófizetés: az adót eig kell megállapítani, az esedékességének megfelelı részletezésben (negyedévenként) bevallani, s negyedévenként, 4 egyenlı részletben, a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megfizetni, kivéve a 2010-ben jogelıd nélkül létrejött adózót, vagy az adófizetésre es bevallásra a en hatályos szabályok szerint aig nem kötelezett, naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózót, amelynél az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján eig kell megállapítani, bevallani az adót es 2 egyenlı részletben eig es eig kell megfizetni. A adóévre bevallott különadót a adóév adózás elıtti eredménye terhére kell elszámolni. Adóalap: azonos a adóévre elıírtakkal, figyelemmel hitelintézeteknél a pontja szerinti fogalmi meghatározásra, amely szerint a módosított mérlegfıösszeg megállapítása 2011-tıl módosításra kerül. A különadó mértéke [Kjtv. 4/A. (6)]:

8 Hitelintézet: az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15%, a e feletti összegre 0,53%. Biztosító: az adóalap 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5%, 8 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%, az e feletti összegre 6,4%. Egyéb pénzügyi szervezetek eseten azonos a évi mértékekkel. A hitelintézet által az adóévre fizetendı különadó (0,15%, ill. 0,53%) összeget legfeljebb annak mértékéig csökkenti az általa az adóévre hitelintézetek különadója címen [ld: 2.) adónem] fizetett (fizetendı) összeg [Kjtv. 4/A. (7)]. 2.) Hitelintézetek különadója A hitelintézet a 2011-ben kezdıdı adóévére vonatkozóan különadó megállapítására, bevallásara es fizetésére kötelezett. Adóalap: ± adóévi adózás elıtti eredmény + az adózás elıtti eredmény terhére a pénzügyi szervezetek különadója [1.) adónem] címen fizetett (fizetendı) összegnek megfelelıen ráfordításként elszámolt összege. Adóalap Adómérték: 30%, de annak összege nem haladja meg a hitelintézetet pénzügyi szervezetek különadója címen az adóévet terhelı, a 4/A. (7) bekezdésében foglaltak figyelmen kívül hagyásával kiszámított összeget. Adóalap x 30% [2.) adónem] <= pénzügyi szervezetek különadója [1.) adónem] 3.) Ágazati különadó Új adónem ( évekre) hatályba lep en Adóalany 2010-ben az, aki jen vagy azt követıen a évben a 2. szerinti tevékenységet végzı jogi személy, Art. szerinti egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, továbbá külföldi illetıségő szervezet, magánszemély, ha belföldön fióktelepen végez ilyen tevékenységet. Adóköteles (2. ) - a bolti kiskereskedelmi tevékenység, - a távközlési tevékenység, - az energiaellátó vállalkozási tevékenysége (nem csak az energiaellátási tev.) Adóalap az adóévben a 2. szerinti tevékenységbıl származó nettó árbevétel (a adóév tekintetében is a teljes adóévi nettó árbevétel). Átmeneti szabálykent a évi adóelıleget december 20-aig kell megállapítani, bevallani, megfizetni, a évi, 2. szerinti tevékenységbıl származó nettó árbevétel alapján es a vonatkozó adómértékkel számítva. A évi adó alapja a évi, 2. szerinti tevékenységbıl származó nettó árbevétel, amely szerinti adókötelezettséget az adóévet követı év 150. napjáig kell megállapítani, bevallani. Ennek alapján két egyenlı részletben adóelıleg fizetési kötelezettség is van az adóév 7. es 10. hónapjának 20. napjáig. Az egyes ágazatokat terhelı különadóról szóló évi XCIV. törvény (Aktv.)

9 Fogalmi meghatározások Bolti kiskereskedelmi tevékenység: a jen hatályos TEAOR 08 szerinti alábbi tevékenységek: ágazat (gépjármő-kereskedelem, ide nem értve a gépjármő, pótkocsi nagykereskedelmet) ágazat (gépjármőalkatrész-kiskereskedelem), ágazat (motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása, ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmet), ágazatok (kiskereskedelem, azon belül például nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem, gépjármő üzemanyag-kiskereskedelem, egyéb háztartási cikk kereskedelem, piaci kiskereskedelem, nem bolti, piac kiskereskedelem). Nem az adózó, nem a bolt TEAOR száma számit, hanem az, hogy az adózó végez-e ilyen TEAOR alá tartozó tevékenységet (ennek nettó árbevétele után kell adózni). Kiskereskedelmi tevékenység: a fogyasztónak történı kis kiszereléső értékesítés; nem tartozik ide a nagykereskedelmi értékesítés (a viszonteladónak, más nagykereskedınek történı eladás). Távközlési tevékenység: az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása. Energiaellátó: a távhıszolgáltatás versenyképesebbé tételérıl szóló évi LXVII. törvény (Távhı tv.) 10. -ának 1. pontja szerinti energiaellátó (ideértve a villamosenergiáról szóló törvény vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatót is), ha a Távhı tv. szerinti energiaellátói minıségében végzett tevékenységébıl származó, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele az adóévet megelızı évben a tevékenységet adóévben kezdı energiaellátó eseten az adóévben eléri az összes, számviteli törvény szerinti nettó árbevétel legalább 5%-at. (Ez utóbbival lesz szőkebb az Aktv. szerinti energiaellátók köre a Robin Hood adó szerinti energiaellátóktól.) Nettó árbevétel: - a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany eseten a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, - a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó Evás adóalany esetében az Eva tv. szerinti, áfa nélküli bevétel, - az Szja tv. hatálya alá tartozó adóalany esetében az Szja tv. szerinti, áfa nélküli bevétel. Adómértek: Bolti kiskereskedelmi tevékenység eseten, az adóalap: millió Ft-ot meg nem haladó része után 0%, millió Ft-ot meghaladó, de 30 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 0,1% milliárd Ft-ot meghaladó, de 100 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 0,4%, milliárd Ft-ot meghaladó része után 2,5%. Távközlési tevékenység eseten, az adóalap: millió Ft-ot meg nem haladó része után 0%, millió Ft-ot meghaladó, de 500 millió Ft-ot meg nem haladó része után 2,5%, millió Ft-ot meghaladó, de 5 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 4,5%, - 5 milliárd Ft-ot meghaladó része után 6,5%. Energiaellátó vállalkozási tevékenység végzése eseten az adóalap 1,05%-a.

10 Ágazati különadó törvények 2013-ig Különadó törvények hatálya Robin Hood adó A távhıszolgáltatás versenyképesebbe tételérıl szóló évi LXVII.törvény (Távhı tv., energiaellátók jövedelemadója) - Hatályba lepett: jen - Hatályát veszti: jen, azzal, hogy az adóalany a adóévre vonatkozó adómegállapítási, -bevallási, -fizetési kötelezettségeit a en hatályos szabályok szerint teljesíti. Ágazati különadó (Aktv.) Az egyes ágazatokat terhelı különadóról szóló évi XCIV. törvény - Hatályba lep: en - Hatályát veszti: jen, azzal, hogy az adóalanynak a 2012.adóévre vonatkozó adómegállapítási, -bevallási, adó- es adóelılegfizetési kötelezettségeit a en hatályos szabályok alapján kell teljesíteni. Budapest, december 8. Forrás: Adozona.hu Ácsné Molnár Judit

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013. 2011. január

Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013. 2011. január Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013 2011. január ADÓMÉRTÉK Társasági adó 2010 A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, amelyeket a Tao. tv.

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. évben kezdıdı adóévben a Bér Község Önkormányzat illetékességi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2009. adóévben a B O R D Á N Y önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap. adóévben a Barcs Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Adóváltozások 2010/2011

Adóváltozások 2010/2011 Adóváltozások 2010/2011 Társasági adó Helyi Iparűzési adó Megszűnő kisadók Egyes ágazatokat terhelő különadók Önellenőrzési lehetőségek Innovációs járulék Illeték 2 Társasági adó Adókulcs változás 500

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Elıtársasági bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben Kunbaracs önkormányzat

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Társasági adó (innovációs járulék) 2010.

Társasági adó (innovációs járulék) 2010. Társasági adó (innovációs járulék) 2010. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) és a módosító törvények 2010. évi XC. törvény 2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CLIII. törvény Társasági adó 2010. Naptári

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185... TiszalokiKozosOnkormányzati Hivatal : Érkezett: Eladó: ı Szám: Elıirat: BEVALLÁS a helyi

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

A Kettészakadt 2010-es adóévünk!!

A Kettészakadt 2010-es adóévünk!! A Kettészakadt 21-es adóévünk!! Minden évben egyre bonyolultabbá válik az életünk, az adótörvények évközi változásaival és ennek a gyakorlati alkalmazásával. Így az év vége felé, a megszokott adófeltöltési

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

BEVALLÁS. A helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. A helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2010. adóévben a CELLDÖMÖLK város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl /Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2009. adóévben a Hásságy Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal H-6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53. +36(06-62) 529-505 Telefax: +36(06-62) 529-505 Web: www.ferencszallas.hu E-mail: onkormanyzat@ferencszallas.koznet.hu HELYI

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegő 2.4. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó bevallása

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegő 2.4. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó bevallása HELYI I PARŐZÉSI A DÓBEVAL LÁS 2012. adóévrıl Pomáz Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Pomáz Város Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2013. évben kezdıdı adóévben a Barcs Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet Változások Társasági adó Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része 2010. január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53. szám : 62/529-505 Fax: 62/529-505 Helyi iparőzési adó számlaszáma: 11735074-15357243-03540000 HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012.

Részletesebben

2010. évi... törvény az egyes ágazatokat terhel ő különadóról

2010. évi... törvény az egyes ágazatokat terhel ő különadóról 2 -T/ //s i iivacal a É,certr 2010 OKT 1 5. 2010. évi.... törvény az egyes ágazatokat terhel ő különadóról Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának javítása érdekében, az általános adófizetés i

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 /568-159; Fax: 34/ 369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ I. fejezet. Általános rendelkezések

Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ I. fejezet. Általános rendelkezések Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Vaszar önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS Kübekháza Községi Önkormányzat: Iparőzési adó számlaszáma: 11735005-15354343-0354000 Mulasztási bírság számlaszáma: 11735005-15354343-0361000 Késedelmi pótlék számlaszáma: 11735005-15354343-0378000 HELYI

Részletesebben

2011. adóévrıl Pomáz Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

2011. adóévrıl Pomáz Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl HELYI I PARŐZÉSI A DÓBEVAL LÁS jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 1. Azonosító adatok: Az adózó neve (cégneve): nyilvántartási száma: címe (lakóhelye, székhelye): Pomáz Város Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8.

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2008. adóévben a Kisújszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről.

Részletesebben

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség Csörög Község Önkormányzata 14/2005.(XII.28.) rendelete a HELYI ADÓKRÓL Egységes szerkezet * Módosítás: 1/2006.(I.27.) ; 15/2009.(XII.2.) és 18/2012.(XI.30.) rendeletekkel* Csörög Község Önkormányzatának

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Szentgotthárd önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig Bordányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatóság 6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44. 18. sz. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez B E V A L L Á S A helyi iparőzési adóról állandó jellegő

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben