A Kettészakadt 2010-es adóévünk!!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kettészakadt 2010-es adóévünk!!"

Átírás

1 A Kettészakadt 21-es adóévünk!! Minden évben egyre bonyolultabbá válik az életünk, az adótörvények évközi változásaival és ennek a gyakorlati alkalmazásával. Így az év vége felé, a megszokott adófeltöltési kötelezettségünkben és a bevallásoknál is jelentős jogértelmezési anomáliák merülhetnek fel. Ha esténként lefekvés előtt nem az e hétre alkotott adótörvényeket, iránymutatásokat olvassa a könyvelő, akkor könnyen eshet abba a hibába, hogy rosszul állapítja meg, vallja be az adóját, vagy az adóelőlegét. Jelen esetben az járt jól aki nem sietett, hiszen aki 21. december 17-ét követően tölti fel az társasági adóját (van rá három nap), rá már az új jogszabályok érvényesek, amit 21 novemberében módosítottak. Az alábbi APEH közleményt a Mikulás hozta az idén, azaz 21. december 6-án került fel a honlapra. Az új szabályozás értelmében a 21. december 16-át követően tehát december 17-én, vagy azután teljesítendő társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség (ún. feltöltési kötelezettség ) feltételéül szabott, az adóévet megelőző adóévre vonatkozó, éves szinten számított árbevételi értékhatár 5 millió forintról 1 millió forintra emelkedik. A feltöltési kötelezettség ez esetben tehát nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 1 millió forintot (tehát 1 millió forint, vagy annál kevesebb árbevétellel rendelkezett). A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók üzleti éve tekintetében akkor kell alkalmazni az új szabályt, ha a feltöltési kötelezettség határideje (adóév utolsó hónapjának 2. napja) 21. december 17. vagy azt követő nap, és amennyiben az adózó a feltöltést 21. december 17-én vagy azt követően teljesíti. Jelen cikkben és a közreadott kitölthető manuális táblázattal igyekszünk segítséget nyújtani az olvasóinknak abban, hogy a lehető legkevesebb problémával tudják megoldani a 21. dec. 2-i Társasági adó feltöltést. A számítási módszer gyakorlati alkalmazása nemcsak a feltöltésre kötelezetteknek, hanem minden Tao alanynak a végleges adó számításnál segítséget tud nyújtani. 1

2 A társasági adó alanyát általában nem csupán adóbevallási és fizetési, hanem adóelőlegbevallási kötelezettség is terheli, és az adóelőleg-fizetési kötelezettség a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózóknál és külföldi vállalkozóknál általában feltöltési kötelezettséget is eredményez. Tekintettel arra, hogy a 21. évi XC. Törvény 21. augusztus 16-i hatállyal módosította a Társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvényt, a módosítás következtében más- más adókulccsal kell kiszámolnunk a Tao kötelezettséget júniusig, és 21 július elsejétől decemberig terjedő időszakra, ez igaz a feltöltésre kötelezett vállalkozásokra is, de így kell majd az év végi Társasági adót is kiszámolnunk. Az éves eredményünk tervezését, már most december elején el kell kezdenünk,mert jelentősen befolyásolja majd az adóalap módosító tételek az év végi várható pozitív adóalapunkat. Továbbá az sem mellékes, hogy a várható üzleti tervünket, miképp tudjuk teljesíteni?? Az adófeltöltési kötelezettségünk december 2-i határidős, és ennek nem, vagy alulteljesítése komoly szankciókat von maga után, ami azt jelenti, hogy 1% -ra kell teljesíteni a feltöltést, de 9% -ig nem bírságol az adóhivatal. Kiknek kell feltöltést végezniük?? A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie ( feltöltési kötelezettség ). A feltöltési kötelezettség meghatározásánál a várható fizetendő adó összegét az Európai Uniótól és a költségvetéstől kapott támogatások miatt elszámolt bevétel esetén csak az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig megkapott támogatás figyelembe vételével meghatározott számított adóalap után kell meghatározni, vagyis az ezt követően megkapott támogatás miatt elszámolt bevételt az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésénél már nem kell figyelembe venni. A feltöltési kötelezettség azt a kettős könyvvitelt vezető adózót terheli, amelynek a kötelezettség teljesítésének napjára (hónapjára, negyedévére) adóelőleget kellett bevallania (akkor is, ha a bevallott adóelőleg összege nulla). Nem terheli ugyanakkor feltöltési kötelezettség az adózót, ha egyszeres könyvvitelt vezet, vagy a kötelezettség napjára (hónapjára, negyedévére) nem kellett adóelőleget bevallania (így például az elő társasági adóévet követő adóévben az adózónak nem kell már az adóévben befizetnie az adóévre fizetendő társasági adó 9 százalékát). 2

3 Nem terheli feltöltési kötelezettség a kettős könyvvitelt, vezető adózót, ha az adóévet megelőző adóévben éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 5 millió forintot. /1 millió forintot / A feltöltési kötelezettséget a naptári évvel megegyező üzleti évet választó adózó esetében az adóév december 2-áig, a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózónak az adóév utolsó hónapjának 2. napjáig kell teljesítenie. Kiknek nem kell Társasági adó feltöltést elvégezniük?? Nem terheli adóelőleg-bevallási és a-fizetési kötelezettség (és ennek alapján feltöltési kötelezettség sem) a következő adózókat: a) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete b) vízi társulat c) alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház (ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeket is), lakásszövetkezet és önkéntes kölcsönös biztosító pénztár d) a közhasznú szervezetként, kiemelkedően közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény e) a szociális szövetkezet és az iskolaszövetkezet, f) az ingatlannal rendelkező társaság tagja. Ha az adózó adóelőleg bevallására kötelezett, akkor az adóelőleget jellemzően adóbevallásában, az adóbevallás részeként vallja be. A fő szabály szerint adóelőleg-fizetésre kötelezett adóalanynak sem kell adóbevallásával egyidejűleg adóelőleget bevallania, ha a) a könyvvezetés pénznemének változtatása miatt kötelezett adóbevallásra, b) jogutód nélkül, vagy átalakulással történő megszűnése miatt ad be bevallást, c) a cégbejegyzési eljárás befejezése következtében kell adóbevallást benyújtania (vagyis az elő társasági időszakról készített bevallásban soha nem kell adóelőleg-bevallást benyújtani). Feltöltési kötelezettség elmulasztása: Az adóhatóság mulasztási bírságot a befizetett adóelőleg és a fizetendő adó 9 százalékának különbözete után állapít meg, vagyis a gyakorlatban a feltöltési kötelezettség a törvényben meghatározott eltéréssel az adóévre fizetendő adó 9 százalékára terjed ki. Ha az adózót feltöltési kötelezettség terheli, akkor annak összegét köteles az adóév utolsó hónapjának 2. napjáig bevallani. Az előleg bevallási kötelezettséget az 146 os megjelölésű nyomtatványon kell teljesíteni. Vigyázat!! 21 évtől az Iparűzési adó feltöltést is be kell vallanunk, az értékhatára megegyezik a Társasági adóéval. Az erre szolgáló nyomtatványokat, a helyi önkormányzatoknál lehet beszerezni, vagy a honlapjukról letölteni. 3

4 A társasági adó feltöltési kötelezettségünket úgy kell kiszámolnunk, hogy a 21. évi tényleges, valamint pluszban a hátralevő két hét várható adóalapjára vetítve megállapítjuk az adókötelezettséget, és ebből kivonjuk a 21. évi előlegként előírt összeget. Ha év közben nem teljesítettük pénzügyileg a kivetett adót, akkor is a kivetést kell kalkulálnunk, ami a folyószámlánkon látszik. Milyen adókulccsal és milyen módszerrel állapítsuk meg a Társasági adónkat?? Amennyiben megállapítjuk, hogy Tao feltöltésre kötelezettek vagyunk, akkor szedjük össze minden türelmünket ebben az évben (is), mert komoly számításokat és becsléseket kell elvégeznünk. Nem lesz egyszerű dolgunk akkor, amikor a 21 évre vonatkozóan, a társasági adó mértékét szeretnénk meghatározni. Hallottunk már a 1%-os társasági adóról, amire sokan csak legyintettek, az eddigi 1%-os lehetőség egyik sarokszámát 5 millióról kitolták 5 millióra. De nem. Ez egy másik 1%, ezért itt valóban egy jelentős adócsökkenésről beszélhetünk. Az új szabály értelmében társasági adó kalkulálásánál meg kell különböztetnünk két időszakot: 21. január 1-től június 3-ig, illetve július 1.-től december 31-ig terjedően. A két időszakot naptári napok alapján kell arányosítani, közbenső mérleg alkalmazására nincs lehetőség. A 21. adóévi adókötelezettséget a két időszak szerint megosztott adóalapra a következők szerint kell megállapítani, két lehetőség van: az első félévre meghatározott adóalap után választható a sávos adó megállapítás oly módon, hogy az adózó az adóalap 5 millió forintjáig (nincs felezés) az ezen időszakra előírt öt feltétel egyidejű teljesítése esetén 1 százalékos, az e feletti részre a 19 százalékos mértékkel számol, s a második félévre meghatározott adóalap után bármely feltétel nélkül megilleti az adózót a sávos adó megállapítás, mely szerint az adóalap 25 millió forintjáig (az 5 millió forint felezésével) 1 százalékkal, az e feletti részre 19 százalékkal kell a számított adót meghatározni [Tao. tv. 29/K. (4) bekezdés]; vagy az első félévre meghatározott adóalap egésze után választható az általános tételű 19 százalékkal számított adó, s a második félévre meghatározott adóalapnak függetlenül attól, hogy az adózó az első félévre meghatározott adóalapra alkalmazta-e a sávos adómértéket vagy sem, a 25 millió forintot meg nem haladó részére 1 százalékkal, az e feletti részre 19 százalékkal kell az adót számítani [Tao. tv. 29/K. (2) bekezdés]. 4

5 A választás lehetősége tehát csak az első félévi adóalap utáni adó megállapításra áll fenn, a második félévi adóalapra jár a sávos adómérték szerinti számítás. Az első félév: A társasági adó 19%. tehát választható a 1% adókulcs alkalmazása is, de meg kell felelni a törvényben meghatározott kritériumoknak. A következő feltételeknek együttesen kell teljesülnie: 5 millió adóalapra alkalmazható nem vesz igénybe a vállalkozás adókedvezményt átlagos állománya eléri az 1 főt (,5 fő arányosan) az adóévben és az azt megelőző évben eléri az adóminimumot (időarányosan, újonnan alakultakra nem vonatkozik) rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik (nincs jogerős szankció) átlagos jövedelmek minimum a minimálbér 1,5 szerese kivéve kistérségek. Ne felejtsük el, hogy az így megspórolt 9% adót lekötésben kell nyilvántartani és a következő 4 adóévben lehet bizonyos célokra felhasználni (beruházás, foglalkoztatás bővítés, stb.) Második félév: A vonatkozó 1%-os társasági adó 21 augusztusában került módosításra és július 1.-től kell alkalmazni. Az előző félévvel ellentétben nem választás eredménye, hanem ez a pozitív adóalap 5 millió forintot meg nem haladó összegéig alkalmazható. Nem kell semmilyen egyéb kritériumnak megfelelni az alkalmazásához és nem kell a különbözetét nyilván tartani. Tehát alap esetben a 1% 5

6 Példa I. Határozzuk meg a naptári év egészében működő adózó 21. évi társasági adófizetési kötelezettségét, ha az éves adóalapja 4 ezer forint és adókedvezmény igénybevételére nem jogosult. Adóalap szétosztása: ezer forintban Megnevezés Az adóalap megosztása 21. adóévi adóalap I. félévi adóalap (4 /365 x181) 21. II. félévi adóalap (4 /365 x184) Az adózás előtti eredmény megosztása a két félév között I. félév Az adózás előtti eredmény megosztása a két félév között II. félév Tao számítás Társasági adó kulcsa 21. I. félév 19.% Bizonyos feltételek mellett választható adókulcs 5 millió forint adóalapig A figyelembe veendő I. félévre eső adóalap még egyszer Normál esetben keletkezett társasági adó kötelezettség adókedvezmény figyelembevételével A kulcs szerinti választás eredménye adófizetési kötelezettség az I. félévre 1.% Társasági adó kulcsa 21. II. félév 1.% A figyelembe veendő II. félévre eső adóalap A figyelembe veendő II. félévre eső adóalap 1%- os kulcs alá eső része A figyelembe veendő II. félévre eső adóalap 19%- os kulcs alá eső része Társasági adófizetési kötelezettség (1%-os kulcs alá eső rész) Társasági adófizetési kötelezettség (19%-os kulcs alá eső rész) Igénybe vehető adókedvezmény Adókedvezménnyel csökkentett adófizetési kötelezettség Összes társasági adó fizetési kötelezettség a II. félévre Összes társasági adó fizetési kötelezettség 21 évre Társasági adó kalkulátor 21 - cegiranytu.hu 6

7 Példa: II. Egy 4 ezer adóalapú vállalkozás aki jogosult a kedvezményes kulcs választására az I félévben, annak az adókötelezettsége az alábbiak szerint alakul. 181/184 nap Az adózás előtti eredmény megosztása a két félév között I. félév Az adózás előtti eredmény megosztása a két félév között II. félév Társasági adó kulcsa 21. I. félév Bizonyos feltételek mellett választható adókulcs 5 millió forint adóalapig A figyelembe veendő I. félévre eső adóalap még egyszer Normál esetben keletkezett társasági adó kötelezettség adókedvezmény nélkül Normál esetben keletkezett társasági adó kötelezettség adókedvezmény figyelembevételével A kedvezményes 1%-os kulcs választása esetén keletkező adó kötelezettség / ha az első félévre a régi szabályok szerint is ez alapján számoltunk, ha nem volt meg a jogosultságunk, akkor a 19% ot kell figyelembe venni. A kedvezményes kulcsválasztás X A kulcs szerinti választás eredménye adófizetési kötelezettség az I. félévre Társasági adó kulcsa 21. II. félév 1.% A figyelembe veendő II. félévre eső adóalap A figyelembe veendő II. félévre eső adóalap 1%-os kulcs alá eső része A figyelembe veendő II. félévre eső adóalap 19%-os kulcs alá eső része Társasági adófizetési kötelezettség (1%-os kulcs alá eső rész) 2 16 Társasági adófizetési kötelezettség (19%-os kulcs alá eső rész) Adókedvezménnyel csökkentett adófizetési kötelezettség 2 16 Összes társasági adó fizetési kötelezettség a II. félévre 2 16 Összes társasági adó fizetési kötelezettség 21 évre 4 Társasági adó kalkulátor 21 - cegiranytu.hu adótanácsadó onlineado.hu 7

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu. Hírlevél 2010. /07.

Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu. Hírlevél 2010. /07. Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2010. /07. 2010. szeptember 30. (adó) Mentőöv Adó s fizes s - előre! Adóelőle g feltölté s, ava gy hol van mé g az idei hó? Igaz ugyan, hogy

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 20.) KT. Rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége 2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre

Részletesebben

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz FIGYELEM! Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásra nincs lehetőség! Bevallás

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2006. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2008. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2007. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Általános tudnivalók A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2013. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az egyéb önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2010. január 1-től az iparűzési adókötelezettséget Dorogon a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Az innovációs járulék

Az innovációs járulék ADÓVILÁG 2004.02.13. Az innovációs járulék 2004. január 1-jétől új kötelezettség, az innovációs járulékfizetés terheli a gazdasági társaságokat, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az egyéb önkormányzati adóztatást

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben