Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni."

Átírás

1 Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 20 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Az alábbi termékek Áfa mértéke 18 %. termékek Sor- szám Megnevezés 1. Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet) 0401-bıl Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különbözı arányú keverékébıl állnak, és amelyek minısége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétıl, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél) vtsz tıl 0406-ig bıl 3. Ízesített tej bıl bıl bıl 4. Gabona, liszt, keményítı vagy tej felhasználásával készült termék 1901 (kivéve: ) augusztus 1-tıl szolgáltatások Sorszám 1. Távhıszolgáltatás Megnevezés Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. A fentiek alapján 18 %-os a kulcs vonatkozik a tejre, sőrített tejre, tejszínre, tejfölre, íróra, aludttejre, vajra, sajtra, túróra. Ugyanígy kedvezménye adókulccsal adózik a kenyér, kifli, zsemle, kétszersült, gabonapehely, kakaós csiga. Továbbra is mentes az anyatej. 25 % Áfa terheli a tejport, a margarint, a mézeskalácsot. A távhı számlázással nem foglalkozunk, csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy az érintett hónap és a díjfizetés napja alapján találkozhatunk ebben az évbe olyan számlákkal, melyben az áthárított adó mértéke % is lehet.

2 Elıleggel érintett ügyletek esetében a július 1. elıtt fizetett elılegeknél az Áfa mértéke 20 %. Ha a vételár megfizetése (a tényleges teljesítés) július 1-e után esedékes, csak a fennmaradó részt terheli 25 %-os adó. Pl. A szerzıdés szerinti teljes vételár eft + Áfa június 1-én fizettünk eft elıleget, akkor az elszámolás a következık szerint alakul: Megnevezés Alap Áfa Összesen Elıleg eft 20 %-os Áfa-val Végszámlában árhátralék 25 %-os Áfa-val Összesen A határozott idıszakra szóló elszámolásnál (pl. bérleti díj, telefondíj) a törvény átmeneti szabálya alapján a következı esetek lehetségesek (itt a fı szabály, hogy a teljesítés napja, tehát az Áfa fizetésének napja a fizetési határidı): Elszámolási idıszak Esedékesség (mely idıszakra az ügylet vonatkozik) (teljesítési határidı) Áfa mértéke Június Június 20 % Június Július 20 % Június és Július Július 20 % és 25 % Július Július 25 % A számla és nyugta adására alkalmas pénztárgépeket augusztus 31-ig kell átállítani. Az átállításig kézi számlát, vagy nyugtát kell kibocsátani. Személyi jövedelemadó (Szja) január 1-tıl visszamenıleg módosul az adótábla. Az alsó 18 %-os kulcs nem eft összevont adóalapig, hanem eft-ig érvényes. E módosítás szerint adóznak az átalányadózók is. A munkáltató az elsı félévre számított adóelıleget újra számolja, a különbözetet (túl vont elıleget) ig juttatja vissza a munkavállalónak szeptember 1-tıl a családi pótlék címén az adóévben megszerzett bevétel egyéb jövedelem, amely adóterhet nem visel (úgy viselkedik, mint a nyugdíj). Ez azt jelenti, hogy az összevont adóalap része, de a rá esı adót nem kell megfizetni. A családi pótlék összegét %-ban kell megosztani a ténylegesen felvevı és a közös háztartásban élı házastárs (élettárs) között. Ha a szülı egyedül neveli gyermekét, akkor is csak az 50 %-át kell nála figyelembe venni. Nagyon fontos, hogy a munkavállaló tájékoztassa a munkáltatóját a családi pótlék összegérıl, hogy azt az adóelıleg levonásakor figyelembe lehessen venni. Ellenkezı esetben az adóbevalláskor keletkezhet adófizetési kötelezettség. Adómentes maradt a családi pótlék, ha ha saját jogon a gyermek maga kapja tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek után emelt összegben kapják gyámként, nevelıszülıként kapják szeptember 1-tıl hatályos módosítás szerint a március 31-i után született gyermek után kapott anyasági támogatás nem adómentes, hanem adóterhet nem viselı járandóság (mint a nyugdíj, a családi pótlék). 2

3 Egyszerősített vállalkozói adó (EVA) Az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény módosult, az adóalanyiság feltételeként elıírt bevételi értékhatár a adóévre vonatkozóan 25 millió forintról 26 millió forintra emelkedett. Fontos, hogy ez a megemelt értékhatár már 2010-re nem érvényes. Társadalombiztosítási járulék július 1-tıl a foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendı társadalombiztosítási járulék mértéke a minimálbér kétszeresének (2009-ben havi 143 eft) megfelelı járulékalapig 26 százalék, a járulékalap minimálbér kétszeresét meghaladó része után továbbra is 29 százalék. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér kétszereséig a tbjárulék mértéke 3 %-al csökken. Munkaadói járulék július 1-tıl a munkaadó a munkavállaló után a társadalombiztosítási járulékalap alapulvételével a minimálbér kétszeresének megfelelı járulékalapig 1 százalék, a járulékalap minimálbér kétszeresét meghaladó része után 3 százalék munkaadói járulékot fizet. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér kétszereséig a munkaadói járulék 2 %-al csökken. Vállalkozói járulék július 1-tıl az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulékalap után a minimálbér kétszeresének megfelelı járulékalapig 2,5 százalék, a járulékalap minimálbér kétszeresét meghaladó része után 4 százalék vállalkozói járulékot fizet. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér kétszereséig a vállalkozói járulék mértéke 1.5 %-al csökken. Táppénz, passzív táppénz augusztus 1-tıl a biztosítási jogviszony megszőnését követıen kezdıdı keresıképtelenség esetén (passzív jog) a táppénz napi összege nem haladhatja meg a minimálbér 150 %-ának 30-ed részét. Ez 2009-ben Ft. A passzív táppénz ettıl az idıponttól 30 nap lehet (eddig 45 nap volt). A rendes (nem passzív jogon számolt) táppénz havi felsı összege nem haladhatja meg a táppénz elsı napján érvényes minimálbér 400 %-át (2009-ben ez havi 286 eft). A táppénz a kórházi ápolás idıszakára és a két évnél rövidebb biztosítási idı esetén a figyelembe vehetı jövedelem naptári napi átlagának 50 %-a (eddig 60 % volt), két évnél hosszabb biztosítási idı esetén 60 %-a (eddig 70 % volt). Az üzemi baleset miatti keresıképtelenség esetén a táppénz 100 %-os, de ebbıl a körbıl kiemelésre került január 1-tıl az úti baleset, ahol a mérték 90 %. Betegszabadság augusztus 1-tıl a betegszabadság mértéke a távolléti díj 70 %-a (eddig 80 %-a volt). 3

4 Egyéb, fontos információk A vendéglátóhelyeknek május 1-tıl csak havonta kötelezı a standolás, de rendelkezniük kell készletforgalmi szabályzattal, melyben rögzítik a standolás náluk kialakított rendjét. Az átalányadózóknak és az EVA szerint bevételi nyilvántartást vezetı adózóknak is győjteniük kell költségszámláikat annak ellenére, hogy azokat nem számolják el. A környezetvédelmi termékdíj bevallását alátámasztó nyilvántartást a vállalkozás helyszínén kell vezetni és az ellenırzés során bemutatni. A könyvelésre csak a másolati példány adható le. Megindult a termékdíj elszámolásának ellenırzése. Az elmúlt napokban indult APEH ellenırzések során kérték bemutatni az aktuális számviteli szabályzatokat. Ismereteink szerint több ügyfelünk (újonnan alakult társaságok) nem rendelkezik ezekkel a szabályzatokkal. Csak a pénzkezelési szabályzat hiánya miatt 500 eft bírság szabható ki. Kérem az ügyvezetés intézkedését. Az adóalany köteles számlát kibocsátani abban az esetben is, ha részére egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy elıleget fizet, továbbá ha részére magánszemély elıleget fizet, és az elıleg összege eléri vagy meghaladja a forintnak megfelelı pénzösszeget, illetıleg akkor is, ha az ellenértéket a teljesítésig maradéktalanul megfizeti. Olaszliszka, június 12. Varga Ferenc sk. ügyvezetı 4

5 5

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

2011. évi adó- és számviteli törvény változások

2011. évi adó- és számviteli törvény változások 2011. évi adó- és számviteli törvény változások Tartalomjegyzék 1. SZJA és járulékváltozások 2011... 1 1.1. Személyi jövedelemadó...1 1.2. Társadalombiztosítás...3 2. Egyéb adó és számviteli változások

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom:

VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom: 2009. január Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! A 2009. év kezdetén, mint ahogy már azt minden évben megszokhattuk, számolnunk kell az adótörvények módosításaival, cseréjével és új szabályaival, melyek a

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): A jövedelemadó alapjának kiszámítása szuperbruttósítással történik, vagyis az adóalapot meg kell növelni 27%-kal. Az adótábla alkalmazásában a szuperbruttó alapja 5 mft-os

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı 2012 évi változások 2012 szeptember Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı Az oktatási segédlet szerzıi jogvédelem alatt áll. Kizárólag az OMI Kft által szervezett elıadáson használható

Részletesebben

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók

Társasági adó 2010 Naptári év szerint mőködı adózók Társasági adó, Eva, különadók 2010. 2011.-2013. - 1996. évi LXXXI. torvény (Tao. tv.) 2010. évi XC. törvény (2010. évközi módosítások) 2010. évi CXXIII. törvény (2011.-2013.) Társasági adó 2010 Naptári

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben