KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1"

Átírás

1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1 2 KIK VÁLASZTHATJV LASZTHATJÁK K A TÉTELEST TELES ADÓT,, vagyis kik lehetnek a KATA alanyai? Mikr nem választhatv lasztható a KATA Egyéni vállalkzás Egyéni cég Kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság Kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság 3 Nem választhatja az ágt az a vállalkzás, amelynek az adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte vagy az említett időszakn belül jgerősen felfüggesztette. Nem választható az ág akkr sem, ha a vállalkzás Biztsítási ügynöki, brókeri, Biztsítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő, Saját tulajdnú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besrlású tevékenységből az ág választásának évében bevételt szerzett. 4 Kik lehetnek kisadózók? k? Egyéni vállalkzó Egyéni cég tagja Bt. Kkt. munkavisznyn kívüli bármely jgvisznyban közreműködő tagja. Mit vált v ki a KATA? vállalkzói személyi jövedelemadót vagy az átalányban megállapíttt jövedelem utáni adót; vállalkzói sztalékalap utáni adót; társasági adót; szciális hzzájárulási adót; egyéni járulékkat; személyi jövedelemadót; egészségügyi hzzájárulást; szakképzési hzzájárulást. 5 6 LEHETŐSÉGEI 1

2 Az alanyiság g létrejl trejöttette Az alanyiság g létrejl trejöttette Az ág az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nymtatványn tett azn bejelentéssel jön létre, hgy az adókötelezettségeit a KATÁ-ra vnatkzó rendelkezések szerint teljesíti. Nem akadálya az ág választásának, hgy a kisadózó vállalkzás átalányadót vagy evá-t választtt az adóévre. A bejelentkezéskr a vállalkzásnak be kell jelentenie a kisadózó magánszemélyeket is azzal, hgy jelölni kell, ki minősül főállású, illetőleg főállásúnak nem 7 minősülő kisadózónak. A KATA tehát nem csak az adóév egészére választható, vagyis év közben is át lehet térni erre az adózási módra. Az adóhatóság értesítő levélben tájékztatja majd az adózókat arról, hgy a KATA hatálya alá tartzó adózóként nyilvántartásba vette. A tájékztatás tartalmazza majd többek között az ág kezdő napját, a fizetendő adó összegét, rövid tájékztatót a KATÁval kapcslats adókötelezettségről. 8 Az alanyiság g létrejl trejöttének időpntja Az ág a bejelentést követő hónap első napjával jön létre. Az ágt választhatják az újnnan alakuló vállalkzásk is, ilyenkr az ág a vállalkzás nyilvántartásba vételének napjával jön létre. A választásról a bejelentkezéskr kell nyilatkzni. Az ág első alkalmmal Január 1-jével jöhet létre. Ki minősül l főállf llású kisadózónak? Főállású kisadózó az, aki a tárgyhó bármely napján nem áll legalább heti 36 órás fglalkztatással járó munkavisznyban; a Tbj. szerint nem minősül kiegészítő tevékenységet flytatónak; az uniós rendelkezés alapján nem minősül külföldön biztsítttnak; a kétldalú szciálplitikai egyezmények alapján nem minősül más államban biztsítttnak; 9 10 Ki minősül l főállf llású kisadózónak? Ki a főállf llásúnak nem minősülő kisadózó? Olyan magánszemély, aki december 31-én nem minősült a Tny.tv. alapján megállapíttt I., II. vagy III. csprts rkkantsági, baleseti rkkantsági nyugdíjra jgsultnak, és a megváltztt munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módsításáról szóló évi CXCI. törvény alapján nem részesül rkkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, vagy és nem részesül rkkantsági ellátásban és egészségi állapta a rehabilitációs hatóság kmplex minősítése alapján nem 50 százaléks vagy kisebb mértékű. 11 Az a magánszemély, aki bejelentett kisadózóként nem minősül főállásúnak. 12 LEHETŐSÉGEI 2

3 A KATA alanyának nak kit kell kisadózóként bejelentenie? A társaság mindazn tagját köteles kisadózóként bejelenteni, akik a munkaviszny kivételével bármilyen más jgvisznyban részt vesznek a kisadózó vállalkzás tevékenységében. E körbe tartznak a vezető tisztséget megbízási jgviszny keretében ellátó tagk, a személyes közreműködést vállaló tagk, valamint azk a tagk is, akik a társaság tevékenységében történő közreműködést megbízási jgviszny keretében végzik. Az előzőekből következik, hgy a bt és a kkt kisadózóként be nem jelentett tagja csak munkaviszny keretében működhet közre. A bejelentési kötelezettsk telezettség elmulasztásának következménye Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkzás a munkavisznyn kívül a vállalkzás tevékenységében közreműködő tagját nem jelenti be kisadózóként, az említett tag fglalkztatását be nem jelentett alkalmaztt fglalkztatásának kell tekinteni a bejelentés hónapjának utlsó napjával, ha az adóalany bejelenti, hgy a jövőben nem ezen törvény szerint teljesíti az adókötelezettségét; az egyéni vállalkzó vállalkzói jgállásának megszűnése vagy halála napjával; az egyéni cég, bt, kkt jgutód nélküli megszűnése napjával; 15 a vállalkzási frma megváltzása esetén a váltzás bekövetkezését megelőző nappal, ha a váltzás következtében a vállalkzás nem felel meg a törvényi feltételeknek; a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a kiválását követő nappal, ha a vállalkzás tevékenységében más, bejelentett kisadózó nem működik közre és ezen időpntig más kisadózó nem kerül bejelentésre; 16 a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a halálát követő nappal, ha a kisadózó társaságban más bejelentett kisadózó nem működik közre és 90 napn belül más kisadózó nem kerül bejelentésre; a tagsági jgviszny keletkezésének a napjával, ha a kisadózó társaságnak nem magánszemély tagja lesz; 17 a mulasztási bírságt megállapító határzat jgerőre emelkedésének a napjával, ha az ág időszakában elkövetett jgsértés miatt a vállalkzás terhére az adó-vagy vámhatóság számlavagy nyugtaadás elmulasztása, be nem jelentett alkalmaztt fglalkztatása vagy igazlatlan eredetű áru frgalmazása miatt mulasztási vagy jövedéki bírságt állapít meg; az adószám felfüggesztését vagy törlését megállapító határzat jgerőre emelkedésének a napjával, ha az adószám alkalmazását az ág időszaka alatt az adóhatóság jgerősen felfüggeszti vagy 18 törli; LEHETŐSÉGEI 3

4 a naptári negyedév utlsó napjával, ha a vállalkzás állami adóhatóságnál nyilvántarttt, végrehajtható adótartzása a negyedév utlsó napján meghaladja a 100 ezer frintt; a végelszámlás, a felszámlás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpntját megelőző nappal; az átalakulást megelőző nappal, ha a vállalkzás nem felel meg a kisadózás választási feltételeinek; 19 a törvényben meghatárztt, a kisadózási lehetőséget kizáró tevékenységből származó bevétel megszerzése esetén a bevétel megszerzését megelőző nappal. A törvényben meghatárztt esetekben az adóhatóság az ág megszűnéséről határzattal értesíti az adózót. Az ág megszűnésétől számíttt 24 hónapban az ág ismételten nem választható. 20 Az adó mértéke és megfizetése Tételes adó A vállalkzás a bejelentett főállású kisadózó után személyenként és havnta 50 ezer frint tételes adót fizet. A főállásúnak nem minősülő kisadózó magánszemély után a havi adótétel személyenként 25 ezer frint. A tételes adó egészét kell megfizetni abban az esetben is, ha a vállalkzás a hónap egészében nem állt a KATA hatálya alatt. Abban az esetben, ha a kisadózó a hónap bármely napján főállásúnak minősült, akkr az utána fizetendő adó 50 ezer frint. 21 A tételes t teles adó befizetésének határnapja A tételes adót a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A tételes adó választásáról szóló bejelentés végrehajtható kiratnak minősül. Az állami adóhatóság a kisadózó vállalkzás adófizetési kötelezettségét ezen végrehajtható kirat és az adóhatóság határzata alapján tartja nyilván. 22 Mikr nem kell megfizetni a KATÁ-t? Azkra a hónapkra, amelyek egészében a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgndzási díjban, gyermekgndzási segélyben, gyermeknevelési támgatásban, áplási díjban részesül; katnai szlgálatt teljesítő önkéntes tartaléks katna; fgvatarttt; egyéni vállalkzását szüneteltette. Mikr nem kell megfizetni a KATÁ-t? A fizetési kötelezettség alóli mentesülésnek feltétele, hgy a kisadózóként flytattt tevékenységébe tartzó munkát a magánszemély nem végez. Arra a hónapra, amelyben az előzőekben felsrltak valamelyike bekövetkezik, a tételes adót az adtt magánszemély után a vállalkzásnak meg kell fizetnie. Arra a hónapra aznban, amely hónapban az előzőekben említett kk megszűnnek, előfrdulhat, hgy az érintett kisadózó után nem kell a tételes adót megfizetni. Ennek feltétele, hgy figyelmen kívül hagyva a fenti kk miatt mentesített teljes hónapkat a fentiek szerinti állapt legalább 30 napig fennállt LEHETŐSÉGEI 4

5 Az adó mértéke és megfizetése A százal zaléks adó megfizetése Százaléks adó Amennyiben a kisadózó vállalkzás bevétele a 6 millió frintt meghaladta, akkr a 6 millió frintt meghaladó bevétel után a tételes adó mellett 40 százaléks mértékű adót is kell fizetnie. Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkzás a naptári év minden hónapjára nem vlt köteles a tételes adó megfizetésére, akkr a rá vnatkzó bevételi értékhatár annyiszr 500 ezer frint, ahány hónapra tételes adófizetési kötelezettsége vlt. 25 A százaléks adót az adóévet követő év február 25. napjáig kell bevallani és megfizetni. Amennyiben az ág év közben szűnik meg, akkr a százaléks adót bevallani és megfizetni az ág megszűnését követő 30 napn belül kell. Az értékhatár túllépése miatt az ág autmatikusan nem szűnik meg. 26 A kisadózót t megillető ellátásk A főállású kisadózó e jgállásának időtartama alatt biztsítttnak minősül, vagyis valamennyi, a Tbj-ben és a fglalkztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben meghatárztt valamennyi ellátásra jgsultságt szerez. Ellátási alapja havi frint. A nem főállású kisadózó e jgvisznya alapján nem lesz biztsíttt, így társadalmbiztsítási és munkanélküli ellátásra sem szerez jgsultságt. Fglalkztattti bejelentés A fglalkztattti bejelentést és a havi járulékbevallást aznban a kisadózó vállalkzásnak nem kell teljesítenie, az állami adóhatóság szlgáltat majd adatt a társadalmbiztsítási szervek részére a főállású kisadózó biztsíttti jgállásának időtartamáról és az ellátási alapjáról A kisadózó vállalkzás bevételi nyilatkzata A kisadózó vállalkzásnak az adóévet követő év február 25-éig nyilatkzatt kell tennie az adóévben adóalanyként megszerzett bevételeiről. Amennyiben az ág év közben szűnik meg, akkr a bevételi nyilatkzatt az ág megszűnését követő 30 napn belül kell benyújtani. 29 A kisadózó vállalkzás bevétele A kisadózó vállalkzás bevételének minősül mindaz a mástól bármely jgcímen és bármely frmában megszerzett vagyni érték, amelyet a tevékenységével kapcslatban kap. A bevétel részét képezi a támgatásként kaptt összeg, tvábbá a külföldön is adóköteles bevétel is. A törvény tételesen felsrlja, hgy melyek azk a bevételek, amelyeket nem kell figyelembe venni. Ilyen különösen az átháríttt frgalmi adó. 30 LEHETŐSÉGEI 5

6 A kisadózó vállalkzás bevétele Amennyiben a kisadózó vállalkzás az alanyi adómentességet választja január 1-jétől az alanyi mentesség bevételi értékhatára 6 millió frintra emelkedik akkr a bevételt bruttó módn kell figyelembe venni. Nyilvántart ntartási kötelezettsk telezettség A kisadózó adóalany vállalkzásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartást időrendben, flyamatsan és ellenőrizhetően kell vezetni. Szerepelnie kell benne a srszámnak, a nyugta vagy számla srszámának, a bevétel összegének és megszerzése időpntjának. A vállalkzásnak a számlán fel kell tüntetnie, hgy kisadózó Jövedelemigazlás A kisadózó magánszemély részére a jövedelemigazlás kiállításakr jövedelemnek a kisadózó vállalkzás utlsó bevételi nyilatkzatában szereplő bevétel 60 százaléka, több tag esetén annak fejenként egyenlő része minősül. Amennyiben a kisadózóra jutó bevétel a minimálbért nem éri el, akkr jövedelemként a minimálbért kell igazlni. Adatszlgáltat ltatási kötelezettség A 08-as bevallásban adatt kell szlgáltatnia az art szerinti adózónak a kisadózó vállalkzás részére kifizetett, 1 millió frintt meghaladó összeg esetén. A bevételi nyilatkzatban a kisadózó vállalkzásnak adatt kell szlgáltatnia a más adózótól megszerzett bevételről akkr, ha annak összege az 1 millió frintt meghaladja Munkavisznytól l való elhatárl rlás A törvény egyértelműen rögzíti, hgy a kisadózó vállalkzással kötött szerződést, ügyletet és más hasnló cselekményt annak valós tartalma alapján kell elbírálni, vagyis amennyiben a kisadózó vállalkzással kötött szerződés a tartalma szerint munkavisznyt leplez, akkr az adózási és egyéb jgkövetkezményeket a munkavisznyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. Áttérési szabályk A törvény eltérő szabálykat állapít meg az egyéni és a társas vállalkzásk vnatkzásában LEHETŐSÉGEI 6

7 Törvényi vélelem v megdönt ntése A törvény felsrl hat lyan körülményt, amely közül egynél több megvalósul, akkr az adóhatósági ellenőrzés srán felállíttt vélelmet, miszerint a szerződés munkavisznyt leplez, megdőltnek kell tekinteni. Köszönöm a figyelmet LEHETŐSÉGEI 7

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Vagyonőrként melyiket válasszam?

Vagyonőrként melyiket válasszam? Vagyonőrként melyiket válasszam? (felkínált lehetőségek a 2013. évi közterhek változásai tükrében) Egyre többször hangzik el a kérdés, hisz sürget az idő, decemberben a vállalkozásoknak dönteni kell, hogy

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Gazdaságpolitikai célok

Gazdaságpolitikai célok Dr. Kökényesi László A kisadózó vállalkozások Tételes Adója (KATA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Gazdaságpolitikai célok Mikrovállalkozások tömegesen vannak Nem

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben