A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége másdik félévi támgatásának pályázat kiírásáról I. Tartalmi összefglaló A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság 562/2011. (VIII. 22.) határzatával a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenységének 20 ll. másdik félévi támgatására kiírt pályázatra a Humán Irda Oktatási, Kulturális és Civil Csprthz hét db pályázat érkezett be. A rendelkezésre álló keretösszeg: l 500 OOO Ft, ebből a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság a pályázók között l 385 OOO Ft-t szétszttt, maradt 115 OOO Ft. A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság 559/2011. (VIII. 22.) határzatával a kőbányai székhelyű sprtszervezetek 20 ll. másdik félévi sprtcélú támgatására kiírt pályázatra a Humán Irda Oktatási, Kulturális és Civil Csprthz 27 db pályázat érkezett be. A rendelkezésre álló keretösszeg: OOO Ft. Ebből a bizttság a pályázók között OOO Ft-t szttt szét. A keretösszegből 500 OOO Ft maradt. II. A végrehajtás feltételei A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság a fentiekben leírt kettő pályázatból fennmaradt összegre (615 OOO Ft) pályázatt hirdet a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenységének támgatására. Döntési javaslat: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttsága meghzza az előterjesztés l. mellékletében fglalt határzatt. Budapest, któber 5. a-~ Radványi Gábr Törvényességi szempntból ellenjegyzem: ~~ jegyző

2 l. mellékelt az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttsága.... /2011. (... )határzata a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége másdik félévi támgatásának pályázati kiírásáról A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság pályázatt ír ki a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenységének támgatására a határzat l. melléklete szerinti tartalmmal. Határidő: Feladatkörében érintett: któber 13. a kerületfejlesztési és külkapcslati szakterületért felelős alplgármester az Oktatási, Kulturális és Civil Csprt vezetője

3 l. mellékelt a határzathz A BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KULTURÁLIS OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT hirdet a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenységének támgatására 20 ll. másdik félévi pályázati kiírás A pályázat rendelkezésére álló összeg 615 OOO Ft. 1./ A pályázat célja: a./ Kőbányai hátránys helyzetű gyerekek sprtcélú támgatása b./ Hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenységének támgatása 2.1 A pályázók köre: Pályázatt kizárólag azk a kőbányai sprtegyesületek, ktatási intézmények (óvdák, isklák), illetve egyesületek nyújthatnak be, akik a szeptember 19. kiírt pályázatn nem vettek részt. 3.1 Pályázat időszaka: 20 ll. július l. és 20 ll. december 31. között. 4.1 Pályázat tartalma és pályázható költségek: a./ Kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtegyesületi, vagy intézményi tanflyami díj ainak, vagy tagdíjainak támgatása Kizárólag sprt és mzgáskultúrával kapcslats térítési díjak támgatása (tanflyami díjak, egyesületi tagdíjak) b./ Hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenységének támgatása Nemzetközi versenyek utazási költségei 5.1 A pályázatnak tartalmaznia kell: 2-2 példányban az adatlapt a pntsan és lvashatóan kitöltött adatkkal, és az alábbi kötelező mellékleteket: a./ Hátránys helyzetűek támgatása esetén: aa. tanflyamk, szaksztályk tevékenységének bemutatását, melyben a hátránys helyzetű gyermekek fglakztatása történik; ab. résztvevők számát, ebből a kőbányai hátránys helyzetűek számát részletezve: név, lakcím, intézmény megnevezését, illetve intézményvezető vagy sprtegyesületi elnök által, a hátránys helyzetet igazló dkumentumt; ac. a prgram részletes költségvetését (tanflyami bevételek és kiadásk), igényelt összeget, ebből támgattt gyermekek számát, időtartamt, melyre a gyermek a támgatást kapja; ad. az iskla igazgatója által hátránys helyzetet igazló dkumentumt. b./ nemzetközi versenyeken résztvevők támgatása esetén ba. nemzetközi verseny leírását, vagy a versenykiírást;

4 bb. be. gyermek/ek/ adatait, eredményeit, iskláját, az egyesület elnökének a javaslatát, igazlását; a prgram részletes költségvetését (szállás, utazás, nevezési díj költségeit és a pályáztt összeget). 6.1 A pályázat benyújtása: Az adatlapt, és a pályázati kiírást elektrnikusan pstázzuk a tagszervezetek részére, illetve letölthető a hnlapról 20 ll. któber 17 -től. Egy szervezet egy pályázatt nyújthat be, 2 eredeti példányban a kötelező mellékletekkel együtt, a Budapest Fő várs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala, Humán Irda Oktatási, Kulturális, Civil Csprtjánál (1102 Budapest, X. kerület Bánya utca 35.). Tvábbi infrmáció kérhető Nagy Istvántól telefnn. A maximálisan elnyerhető támgatás összege 50 OOO Ft/fő. A pályázat benyújtásának határideje: któber 28. (péntek) óra A pályázatk elbírálására a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság nvemberi bizttsági ülésén kerül sr. A támgatási összegről és annak felhasználásról Támgatási szerződés készül. Az elnyert összegek átutalása az aláírt szerződés visszaküldésének függvényében történik. 7.l Elszámlás A támgatásban részesülő egyesületek az elnyert összeggel az eseményt követő másdik hónapban, de legkésőbb tárgy év december 31-ig kötelesek elszámlni. Az elszámlás határidejétől eltérni nem lehet! Amennyiben az egyesület a megjelölt határidőig nem száml el, a támgatást köteles a határidő lejártát követő nylc munkanapn belül a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat számlájára visszautalni. Az a pályázó, aki nem száml el a megadtt időre, a következő év pályázatából kizárja magát. A pályázó köteles feltüntetni, ha a pályázatáhz kaptt más önkrmányzati támgatást. A támgatást csak a "Támgatási Szerződésben" megjelölt célra lehet felhasználni. A mindkét fél által aláírt, elfgadtt szerződés utólags módsítására nincs lehetőség. 8./ Egyebek: A támgattt pályázók nevét, és a támgatás összegét a pályázat kiírója a médiában nyilvánsságra hzza. Budapest, 20 ll. któber 5. Révész Máriusz elnök

5 Beérkezés dátuma: Pályázat iktatási száma: BUDAPEST, FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATIADATLAP a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenységének támgatására. I.! A PÁLYÁZÓ ADATAI: Neve: Címe: Levél címe: e-ma il címe: A számlatulajdns bankszámlaszáma: Adó száma: A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefnszáma: II./ A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI FEDEZET: a prgram teljes összege Ft a rendelkezésre álló önerő Ft az igényelt támgatás összege Ft A megvalósítás időszaka: 20 ll. július l ll. december 31.

6 III./ A TÁMOGATOTT TANFOLYAM TAGLÉTSZÁMA: Tanflyami, szaksztályi taglétszám összesen: Ebből hátránys helyzetűek száma, akikre a támgatást kéri: D D IV. A CSATOL T MELLÉKLETEKET KÉRJÜK MEGJELÖLNI (" X")! l. számú melléklet: tevékenység bemutatkzása, illetve a nemzetközi esemény leírása 2. számú melléklet: a támgattt résztvevők megnevezése és azk adatai, a kiírás szerinti igazlásk 3. számú melléklet a prgram költségvetése 4. számú melléklet: egyéb csatlni kívánt referenciák Budapest, 20 ll. PH. a pályázó szervezet hivatals képviselőjének aláírása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;61. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kihirdetve: 2010. április 1. 1 Papkeszi Községi önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Iktató szám: Sz-127/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat az

Részletesebben