Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata"

Átírás

1 BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

2 Tartalmjegyzék 1 BEVEZETÉS VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BESZERZÉS ÉS IGÉNYKEZELÉS JELENLEGI GYAKORLAT BEMUTATÁSA KONKRÉT FEJLESZTÉSI JAVASLAT KINTLÉVŐSÉG KEZELÉS JELENLEGI GYAKORLAT BEMUTATÁSA KONKRÉT FEJLESZTÉSI JAVASLAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS JELENLEGI GYAKORLAT BEMUTATÁSA A kötelezettségvállalás, utalványzás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazlás és az érvényesítés tekintetében bekövetkező jgszabályi váltzásk A kötelezettségvállalással, utalványzással, ellenjegyzéssel, szakmai teljesítés igazlással és az érvényesítéssel kapcslats szabályzat módsítása SZÁMLAENGEDÉLYEZÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS JELENLEGI GYAKORLAT BEMUTATÁSA KONKRÉT FEJLESZTÉSI JAVASLAT Mellékletek 1.számú melléklet: Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványzás, ellenjegyzés rendje 2

3 PÉNZÜGYI FOLYAMATOK FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala Szervezetfejlesztés Pénzügyi Flyamatk felülvizsgálata 1 Bevezetés A Helyzetelemzés összefglaló áttekintést adtt Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala szervezeti állaptáról, a hivatali struktúra jelenlegi helyzetének elemzéséről. A Helyzetelemzés elkészítését követően a Kncepcinális tervben került meghatárzásra, hgy milyen módn, pntsan mely szervezetfejlesztési módszertan az, amely a kívánt eredményt a szervezetre vnatkzóan a lehető leghatássabban képes biztsítani. Mind a szervezeti struktúra jellemzése, mind pedig a stratégiai célk meghatárzása srán figyelemmel vltunk a pénzügyi flyamatk eredményességének javítására, mint a Hivatal működésének egyik kulcsfntsságú elemére. 2 Vezetői összefglaló Jelen dkumentum tárgya a Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkrmányzat által elnyert ÁROP 3.A.1/B pályázat megvalósítása keretében a pénzügyi flyamatk felülvizsgálata. A felülvizsgálat kiterjed a beszerzés és igénykezelés, a kintlevőség kezelés, a kötelezettségvállalás, valamint a számlaengedélyezés és utalványzás rendszerére. A felülvizsgálat srán bemutatásra kerül a pénzügyi flyamatk jgszabályi háttere, a jelenleg alkalmaztt gyakrlat, és meghatárzásra kerülnek az elvárt fejlesztési irányk és lépések. 3 Beszerzés és igénykezelés 3.1 Jelenlegi gyakrlat bemutatása Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkrmányzatánál a beszerzések és igénykezelések ad hc módn történnek. Külön a beszerzésekre vnatkzóan szabályzat nem került megalktásra. A Számviteli Plitika VI. fejezete, a Pénzkezelési-, pénzgazdálkdási és kötelezettségvállalási szabályzat tartalmaz néhány rendelkezést a beszerzésekre vnatkzóan, de részletes szabályzás, amelyben a feladat és felelős megjelölése is szerepelne jelenleg nincs az Önkrmányzatnál. 3

4 A Plgármesteri Hivatalban a költségvetés összeállításakr minden szervezeti egység leadja a beszerzésekre vnatkzó tervét, amelyet egységesítenek, és így terjesztenek a Képviselő-testület elé elfgadásra. Az elfgadtt költségvetés alapján a beszerzésekre vnatkzó igények ad hc módn kerülnek leadásra, erre vnatkzóan külön IT eszközállmány nem áll rendelkezésre. Az önállóan működő, de önállóan nem gazdálkdó költségvetési szervek tekintetében Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Gazdasági Ellátó Szlgálata végzi a beszerzések igénykezelését. 3.2 Knkrét fejlesztési javaslat A beszerzésekre vnatkzóan szabályzatt kell alktni, amelyben az önállóan működő és önállóan gazdálkdó, valamint az önállóan működő és beszerzéseiket Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Gazdasági Ellátó Szlgálatán keresztül lebnylító költségvetési szervek beszerzési igénykezelésének eljárási rendjét rögzíteni kell. A szabályzatban a beszerzés flyamatát résztevékenységekre kell bntani. Tevékenységenként ki kell jelölni a felelősöket, és határidőket kell meghatárzni. A beszerzések gördülékeny lebnylítása és a költségvetés naprakész vezetése érdekében fejleszteni kell a jelenlegi IT eszközállmányt, hgy a beszerzés flyamatának infrmatikai támgatása megvalósuljn. 4 Kintlévőség kezelés 4.1 Jelenlegi gyakrlat bemutatása A pénzügyi feladatk ellátására Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkrmányzatánál a FORRÁS SQL pénzügyi-számviteli szftvert használják. Ez a prgram alkalmas többek között költségvetés-tervezésre amely funkció bevezetése mst van flyamatban -, előirányzat figyelésre, a kötelezettségvállalás infrmatikai támgatására, szállítói és vevő számlák nyilvántartására és vezetésére, az ÁFA-val kapcslats ügyintézés lebnylítására, banki és akár pénztár műveletekre, az intézmény törzsadatainak vezetésére. 4.2 Knkrét fejlesztési javaslat 4

5 A kintlévőség kezeléssel kapcslatsan a jelenlegi FORRÁS SQL prgram használatának kibővítésére lenne szükség, annak érdekében, hgy ne csak a vevői számlák kerüljenek a rendszerből kiállításra, hanem a kintlévőségek állmányának naprakész infrmációjáhz is hzzá lehessen jutnia a vezetőségnek, hiszen az Önkrmányzat likviditásának megítélése szempntjából ez az infrmáció nélkülözhetetlen. A FORRÁS SQL prgram használatával kapcslatsan decemberében készült flyamat felmérés, amely a kintlévőség kezelés kapcsán a vevő számlák vezetése terén az alábbi hiánysságkat tárta fel: A vevő számlák csprts duplikálása funkció nem kerül alkalmazásra, pedig a havnta ismétlődő számlázáskat ez nagyban megkönnyítené. A devizás vevői számlák kezelésének prgram nyújttta lehetőségeit az ügyintézők nem ismerik. A mérlegszámlák alátámasztására a vevői számlák teljesítésének lehetősége nem kerül használatra. Az ügyintézők nem alkalmazzák a késedelmi kamatbekérő funkciót. A szerződések rögzítése nem megfelelő, így nem támasztja alá a számlázás rendszerét. Igény merült fel a behajthatatlan követelés, követelés elengedés generatív útn történő előállítására. Fentiek alapján megállapítható, hgy egyrészt a FORRÁS SQL prgram valamennyi a kintlévőség kezelés terén jelenleg használható alkalmazása nem kerül kihasználásra, másrészt a prgram fejleszthető, ezért javaslt a FORRÁS SQL prgramt használó ügyintézők tvábbképzése, illetve a prgram tvábbfejlesztése. 5 Kötelezettségvállalás 5.1 Jelenlegi gyakrlat bemutatása Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkrmányzatánál a kötelezettségvállalás, utalványzás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazlás és érvényesítés a Számviteli Plitikában kerül szabályzásra. A szabályzat még a krábbi 217/1998.(XII.30.) Krm. rendelet (tvábbiakban: régi Ámr.) alapján készült, ezért ennek a 292/2009.(XII.19.) Krm. rendelet (tvábbiakban: új Ámr.) szerinti módsítása szükséges. A szabályzat a kötelezettségvállalásra, utalványzásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés igazlásra és érvényesítésre jgsultak körét a dkumentum mellékleteként csatlt 1. számú melléklet mutatja be. 5

6 5.1.1 A kötelezettségvállalás, utalványzás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazlás és az érvényesítés tekintetében bekövetkező jgszabályi váltzásk Az új Ámr. a krábbi 217/1998.(XII.30.) Krm. rendelethez képest a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványzás, érvényesítés és szakmai tejesítés igazlás tekintetében az alábbi váltzáskat vezette be: Kötelezettségvállalás esetében: Meghatárzásra került a kötelezettségvállalás fgalma (új Ámr. 72. (1) bekezdés): Kötelezettségvállalásnak minősül az a fglalkztatatásra irányuló jgviszny létesítéséről, szerződés (megállapdás) megkötéséről, támgatás biztsításáról, illetve más, pénzben kifejezhető értékű szlgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jgnyilatkzat, amelyet a) a költségvetési szerv, a helyi önkrmányzat, a helyi, illetve az rszágs kisebbségi önkrmányzat, a többcélú kistérségi társulás, vagy a jgi személyiségű társulás a költségvetése előirányzatainak terhére, b) a közpnti és a fejezeti kezelésű előirányzat, alap felett rendelkezni jgsult szerv a közpnti és a fejezeti kezelésű előirányzat, alap frrásainak terhére vállal, ideértve az áru vagy szlgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazlt megrendelést, a jóváhagytt feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámaszttt és a Kincstárnak az adtt év december 20-áig bejelentett, a pénzügyminiszter rendeletében meghatárzttak szerint a feladatfinanszírzási körbe vnt előirányzatk felhasználásáhz kapcslódó kmányt, a krmányhatárzat alapján átcsprtsíttt előirányzat felhasználására tett és a határzat megjelenésétől számíttt hatvan napn belüli intézkedés dkumentumát, tvábbá a nyertes pályázókról a 135. (3) bekezdése szerint kiadtt döntési listát is. A közbeszerzések vnatkzásában a kötelezettségvállalás előzetes, feltételes tanúsítása szabályzása is megtörtént (új Ámr. 72. (2) bekezdés): A közbeszerzésekről szóló törvény (a tvábbiakban: Kbt.) és a felhatalmazása alapján kiadtt krmányrendeletek szerint - a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító - feladtt hirdetmény, megküldött részvételi, ajánlattételi felhívás, tvábbá a pályázati kiírás, az azns célú előirányzatk esetében a meghirdetett támgatási knstrukció dkumentumai a kötelezettségvállalást előzetesen, feltételesen tanúsítják. Ezen intézkedések kiadására - ideértve az annak vállalására és ellenjegyzésére vnatkzó előíráskat is - a kötelezettségvállalás általáns szabályait kell alkalmazni azzal, hgy a lekötött keretet fel kell szabadítani, amennyiben az intézkedést visszavnják. Az EU frrásból finanszírztt nrmatív jellegű támgatásk esetében kötelezettségvállalásra jgsult lehet a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is (új Ámr. 72. (5) bekezdés). Az új Ámr. (72. (9) bekezdés) előírja, hgy a települési önkrmányzatk többcélú kistérségi társulása nevében kötelezettséget az Áht. 74/B. -ában meghatárztt személy, a helyi önkrmányzatk jgi személyiségű társulásainak nevében kötelezettséget - ide nem értve a társulás irányítása alá tartzó költségvetési szervek előirányzatait - a társulási tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmaztt, a megállapdásban megjelölt személy vállalhat. 6

7 Az rszágs kisebbségi önkrmányzat nevében az önkrmányzat elnöke, az rszágs kisebbségi önkrmányzat hivatala nevében - közgyűlési felhatalmazás alapján - a hivatal vezetője vállalhat kötelezettséget. Az rszágs kisebbségi önkrmányzat nevében kötelezettségvállalásra az elnöki és elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályztatásuk esetén az rszágs kisebbségi önkrmányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatárzttak szerint a közgyűlés összehívására és vezetésére kijelölt testületi tag jgsult. (új Ámr. 72. (10) bekezdés) A régi Ámr. az ,-Ft-t el nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámlási és végelszámlási eljáráshz kapcslódó bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében tekint el az írásbeli kötelezettségvállalástól. Az új Ámr. (72. (11) bekezdés) gazdasági eseményenként ,-Ft-t el nem érő összeghatárig emeli azn kifizetéseket, amelyek esetében nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás, és ezen kivételi körbe plusz elemként beépíti még a pénzügyi szlgáltatásk igénybevételéhez kapcslódó kiadáskat is. Az új Ámr. (72. (11) bekezdés) írásbeli kötelezettségvállalás és ellenjegyzés nélkül is teljesíthetőnek minősíti a Kincstári körön kívüli természetes és jgi személyekkel, jgi személyiség nélküli egyéb szervezetekkel szemben fennálló kötelezettségeket, ha a kötelezettség jgsultsági feltételeit, annak összegét vagy az összeg megállapításának módját, tvábbá a felek valamennyi jgát és kötelezettségét jgszabály, nemzetközi szervezetben való tagsági viszny, illetve jgerős bírósági, hatósági döntés teljes körűen meghatárzza, így különösen a nrmatív és nrmatív jellegű hzzájárulásk, nemzetközi kötelezettséggel kapcslats hzzájárulásk, kártalanítási, kártérítési és megtérítési kötelezettségek, valamint az admányztt díjakhz, kitüntetésekhez kapcslódó pénzbeli juttatásk esetében. Az új szabályzás (új Ámr. 72. (13) bekezdése) szerint a fejezeti kezelésű előirányzatk esetében a szakmai, műszaki teljesítés határidejét úgy kell megállapítani, hgy a pénzügyi teljesítés határideje - ha jgszabály másként nem rendelkezik - nem haladhatja meg a tárgyévet követő év június 30-át. A régi Ámr (5) bekezdés b) pntja a fejezeti kezelésű előirányzatk esetében rendelkezett az éven túli kötelezettség tárgyévet követő előirányzata terhére történő kifizetésről is. Az új szabályzás az éven túli kötelezettség tárgyévet követő előirányzata terhére történő kifizetésről nem rendelkezik, ezért ezek esetében az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 12/A-12/B. és a 22-23/A. -aiban fglaltakat figyelembe véve kell eljárni. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: Az új szabályzásban költségvetési szerv típusnként részletesen meghatárzásra került az ellenjegyzésre jgsultak köre. Az új Ámr. 74. (2) bekezdés f) pntja alapján: A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére helyi önkrmányzat nevében vállalt kötelezettség esetén a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt, az önkrmányzati hivatal állmányába tartzó köztisztviselő írásban jgsult. Az új Ámr a részletesen szabályzza a kötelezettségvállalást követő nyilvántartásba vétel, a kötelezettségvállalás értékének meghatárzását és a szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatáhz kapcslódó kötelezettségeket. 7

8 Szakmai teljesítés igazlása: Az új Ámr. 76. (2) bekezdése előírja, hgy a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek meghatárztt körére nézve is a szakmai teljesítés igazlásának kötelezettségét. A január 01. napját megelőzően hatályban lévő szabályzás nem élt azzal a lehetőséggel, hgy nem szükséges külön szakmai teljesítés igazlást előírni azkra az esetekre nézve, ha a kiadás teljesítéséhez kizárólag az alábbi szempntkat szükséges vizsgálni: az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hgy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás szervezetei beszámlási és könyvvezetési kötelezettségének sajátsságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Krm. rendelet, az új Ámr. előírásait, tvábbá a belső szabályzatkban fglaltakat megtarttták-e. Az európai uniós frrásból finanszírztt támgatásk esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható a szakmai teljesítés igazlására. Az írásban adtt megbízásban a szakmai teljesítést igazló személy feladatait tételesen meg kell határzni. (új Ámr. 76. (4) bekezdés) A régi Ámr. szerint a jegyző vlt jgsult a szakmai teljesítés igazlására jgsult személyeket kijelölni. Az új szabályzás ezen jgsultsággal a kötelezettségvállalót ruházza fel. Új összeférhetetlenségi szabály, hgy a szakmai teljesítés igazlására irányuló feladatt sem végezheti el az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hzzátartzója, vagy maga javára látná el (új Ámr. 80. (2) bekezdés). Érvényesítés: Új szabályzás, hgy amennyiben az érvényesítő jgszabályk, illetve a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatainak megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványzónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványzó erre írásban utasítja. (új Ámr. 77. (2) bekezdés) Szintén új rendelkezés, hgy az európai uniós frrásból finanszírztt támgatásk esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatk ellátására. Az írásban adtt megbízásban az érvényesítő feladatait tételesen meg kell határzni. (új Ámr. 77. (5) bekezdés) A régi Ámr (4) bekezdése alapján érvényesítést a gazdasági szervezet vezetője, illetve a jegyző által írásban megbíztt, legalább középfkú isklai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dlgzó végezhet. A települési, illetve területi kisebbségi önkrmányzat esetében az érvényesítést az önkrmányzati hivatal ezzel megbíztt, az e bekezdésben meghatárztt képesítéssel rendelkező dlgzója végzi. Az új szabályzás az érvényesítésre jgsult személyek, valamint azk kijelölésére az új Ámr. 74. (2) bekezdését a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére vnatkzó szabálykat rendeli el alkalmazni. 8

9 Új szabályzás az összeférhetetlenség körében, hgy az érvényesítő személy már nemcsak a kötelezettségvállalásra, utalványzásra jgsult, hanem a szakmai teljesítést igazló személlyel sem lehet azns (új Ámr. 80. (1) bekezdés). Utalványzás: A régi Ámr a alapján utalványzásra az önállóan gazdálkdó költségvetési szerv, illetve a részben önállóan gazdálkdó költségvetési szerv vezetője vagy az általa, illetve a költségvetési szerv vezetője vagy az általa, illetve a költségvetési szerv vezető testülete által írásban felhatalmaztt személy jgsult. A helyi önkrmányzati hivatalnál utalványzásra a plgármester vagy az általa írásban felhatalmaztt személy jgsult. A körjegyzőség mint önállóan gazdálkdó költségvetési szerv esetében utalványzásra a körjegyző vagy az általa felhatalmaztt személy jgsult. Az új Ámr. az utalványzásra jgsult személyek, valamint azk kijelölésére a 72. (3) (10) bekezdéseit a kötelezettségvállalásra vnatkzó szabálykat rendeli el alkalmazni. Az új szabályzás a termékértékesítésből, szlgáltatásból beflyó bevétel beszedésén kívül a közigazgatási hatósági határzatn alapuló bevétel beszedését, tvábbá a pénzügyi szlgáltatásk kiadásait és bevételeit, illetve az európai uniós frráskból nyújttt támgatásk külön jgszabály szerinti lebnylítási számláról történő kifizetése esetében is lehetővé teszi az utalványzás elmaradását. Utalványzás ellenjegyzése: Az új szabályzás a krábbi rendelkezéseket vette át, azk csak pntsításra kerültek A kötelezettségvállalással, utalványzással, ellenjegyzéssel, szakmai teljesítés igazlással és az érvényesítéssel kapcslats szabályzat módsítása A kötelezettségvállalás, utalványzás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazlás és érvényesítés szabályzata még a régi Ámr. alapján készült. A szabályzat csak a helyi visznykat rögzíti, nem veszi át az Ámr. rendelkezéseit, hanem a Krm. rendelet alkalmazását követeli meg, amelyet a szabályzat a helyi visznyk vnatzásában csak kiegészít. Mégis az új Ámr. hatályba lépése néhány pntn megköveteli a szabályzat módsítását: A Szabályzat III/A a) pnt 1. pntjában a kötelezettségvállalás fgalmát az új Ámr. szerint kell meghatárzni. A III/A a) pnt 2. pntjában ,-Ft-ban kell megjelölni az írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő gazdasági események értékhatárát. A Szabályzat III/A b) pnt 7. pntja szerint, ha a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történik, erről a jegyzőnek a Képviselő-testületet 8 napn belül kell tájékztatnia. Ezen rendelkezés módsítása az alábbiak szerint javaslt: 9

10 Amennyiben az ellenjegyzésre jgsult a kötelezettségvállalásban fglaltakkal nem ért egyet, akkr erről a kötelezettségvállalót, illetve a költségvetési szerv vezetőjét írásban haladéktalanul értesítenie kell. Ha ennek ellenére a költségvetési szerv vezetője írásban az ellenjegyezés elvégzésére utasítja az ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak eleget tenni. A Képviselő-testület srn következő ülésén - köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vnást. A III/A d) 4. pnt még a régi Ámr. szabályait alkalmazza az érvényesítésre jgsultakra vnatkzóan: érvényesítést a gazdasági szervezet vezetője, illetve a jegyző által írásban megbíztt, legalább középfkú isklai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dlgzó végezhet. A települési, illetve területi kisebbségi önkrmányzat esetében az érvényesítést az önkrmányzati hivatal ezzel megbíztt, az e bekezdésben meghatárztt képesítéssel rendelkező dlgzója végzi. (régi Ámr (4) bekezdése) Az új szabályzás az érvényesítésre jgsult személyek, valamint azk kijelölésére az új Ámr. 74. (2) bekezdését a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére vnatkzó szabálykat rendeli el alkalmazni. A III/A d) 7. pntját ki kell egészíteni azzal, hgy az érvényesítésre jgsult személy nemcsak a kötelezettségvállalásra és utalványzásra, hanem a szakmai teljesítés igazlásra jgsult személlyel sem lehet azns. A Szabályzat III/A f) 6. pntja a III/A b) 7. pnthz hasnlóan előírja, hgy ha az utalványzás ellenjegyzése utasításra történik, a jegyző a Képviselő-testületet 8 napn belül köteles erről tájékztatni. Ezen rendelkezés módsítása srán a jegyző számára a srn következő képviselő-testületi ülésre történő beterjesztési kötelezettséget kell előírni. A III/C 15. pntját módsítani kell az új Ámr. szerinti összeférhetetlenségi szabályk alapján: Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványzási, ellenjegyzési és a szakmai teljesítés igazlására irányuló feladatt nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hzzátartzója, vagy a maga javára látná el. Célszerű lenne külön függelékben összegyűjteni azn személyeket, akik felhatalmazás alapján jgsultak a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, az utalványzásra és annak ellenjegyzésére, tvábbá érvényesítésre és a szakmai teljesítés igazlására. Szintén függelékben javaslt lenne rendezni a helyettesítési rendet, azaz azn jgsultak körét, akik a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, az utalványzásra és annak ellenjegyzésére, tvábbá érvényesítésre és a szakmai teljesítés igazlására csak akkr jgsultak, ha a felhatalmaztt személyek akiknek neveit 10

11 szintén függelék rögzíti az előző javaslat alapján akadályztvta vannak az eljárásban. 6 Számlaengedélyezés és utalványzás 6.1 Jelenlegi gyakrlat bemutatása A számlaengedélyezés és utalványzás infrmatikai támgatása a FORRÁS SQL prgramn keresztül történik. Az utalványzás eljárási rendje a Számviteli Plitika VI. fejezetében, a Pénzkezelési-, pénzgazdálkdási és kötelezettségvállalási szabályzatban keretében kerül rögzítésre. A szabályzat szerint utalványzásra az alábbi személyek jgsultak: Önkrmányzati feladatellátáshz kapcslódó rend esetében: plgármester, alplgármester, Pénzügyi és Költségvetési irda kijelölt dlgzója. A Plgármesteri Hivatal feladatellátásáhz kapcslódó személyi jellegű rend esetében: plgármester, alplgármester, Pénzügyi és Költségvetési irda kijelölt dlgzója. A Plgármesteri Hivatal feladatellátásáhz kapcslódó dlgi jellegű rend esetében: plgármester, alplgármester, Pénzügyi és Költségvetési irda kijelölt dlgzója. Választási eljáráskhz kapcslódó rend esetében: jegyző, 11

12 a jegyző távllétében a helyi választási irda vezetőjének helyettese. 6.2 Knkrét fejlesztési javaslat A FORRÁS SQL prgram nyújttta infrmatikai lehetőségek teljes körű kihasználása, illetve ha szükséges, a prgram fejlesztése az alábbi célknak megfelelően: A szerződések nyilvántartási rendszerének naprakész vezetése. A Pénzügyi és Költségvetési Irdán az utalványzásra jgsultak körének névszerinti meghatárzása és a helyettesítési rend kialakítása. A szállítói számlák teljes körű pénzügyi infrmatikai kezelése. 12

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK AZ ARHITEL PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztár Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére Tartalm 1. Alapismeretek a. Alapfgalmak b. A tagsági jgviszny c. Igénybe vehető szlgáltatásk és azk módja

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben