-tts. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-tts. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló 20 l évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áh t.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 ( ) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. Az Áht. 3 (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rende letét. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az Ör. 15. (l) bekezdése és 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bntásban. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként A 201 évi összesített bevételi és kiadási kat az előterjesztés és 6. melléklete mutatja be. Az Áht. 30. (3) bekezdésének megfelelően a bevételi k teljesítési szintre rendezése megtörtént, így a bevételi és a kiadási főösszeg eft-tal csökkent. A pénzfrgalmi bevételek csökkenését ( eft) részben a finanszírzási bevételek emelkedése ( eft) finanszírzta, így a költségvetési hiány a finanszírzási bevételi többlettel emelkedett l eft-ra. Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 201 évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a tvábbiakban: Tv.) 3-8. melléklete alapján a helyi önkrmányzatkat megillető támgatásk 201 december 31-éig bekövetkezett módsításait: A Tv. mellékletében meghatárztt a feladatmutatókhz kötött és a nrmatív kötött felhasználású hzzájárulásk összege a 201 któberi lemndás következtében eft-tal csökkent. A nrmatív kötött támgatásk közül az egyes jövedelempótló támgatásk a a 201 december 31-ei tényadatk alapján a közpnti támgatás összegével, eft-tal emelkedett. A Tv. 5. mellékletében az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt k közül a belterületi utak szilárd burklattal való ellátására eft-t, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek támgatására eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. A belterületi utak szilárd burklattal való

2 ellátására biztsíttt összeget a Magyar Államkincstár részére 201 január 9-én visszautaltam, tekintettel arra, hgy a leutalás a Tv.-ben meghatárztt határidőn túl- 201 december 27-én - érkezett, így annak felhasználására nem tudtam kötelezettséget vállalni. A költségvetési szerveknél fglalkztatttak 201 évi bérkmpenzációjának támgatásáhz egyéb közpnti támgatásként 201 szeptember-nvember hónapkra eft pátt kaptt az Önkrmányzat. Az előterjesztés 7. és 8. melléklete kiemeit jgcímenként mutatja be az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik valamennyi bevételi és kiadási át Az előterjesztés 9. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A 382/201 (IX. 20.) KÖKT határzat a Janikvszky Éva Általáns Iskla engedélyezett technikai álláshelyeinek számát l fővel bővítette a kerületi úszásktatással összefüggő feladatkra. A 422/201 (X. 18.) KÖKT határzat a Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett álláshelyeinek számát 2 fővel csökkentette. A 490/201 (XII. 1) KÖKT határzat a köznevelési intézmények állami fenntartásba adásával kapcslatban a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyét 201 december 15-étől 5 fővel csökkentette (5 fő fejlesztő pedagógus), egyidejűleg a Kőbányai Kmplex Óvda, Általáns Iskla, Készségfejlesztő Speciális Szakiskla és Szakszlgáltató Közpnt engedélyezett álláshelyét 5 fővel emelte. A Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett álláshelyét 4 fővel (4 fő testnevelő), a Kőrösi Csma Sándr KKK engedélyezett álláshelyét 2 fővel csökkentette (2 fő úszásktató), egyidejűleg a Kőbányai Janikvszky Éva Általáns Iskla engedélyezett álláshelyét 6 pedagógus álláshellyel bővítette. Az előterjesztés l O. melléklete a társadalmi, és szciálplitikai juttatásk váltzásait tartalmazza. Az előterjesztés l és 1 melléklete a működési és felhalmzási pénzeszközátadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezi. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat feladatnként és célnként az előterjesztés 1 és a 1 melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés 15. melléklete, a céltartalékk alakulását a 16. melléklet tartalmazza. A tartalékk maradványa a bevételi kiesések fedezetére képzett céltartalékba összerendezésre került, kivéve a Kzma u. ingatlan eladása miatti várható fizetési kötelezettséget. A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 17. mellékletében történik, a 18. melléklet a működési és felhalmzásibevételek és kiadásk ainak következő 2 évi tervezett alakulását részletezi. A felhalmzási célú hitelek állmányát és törlesztő részleteit a 19. melléklet tartalmazza. A táblázatba beépítésre került a KEOP 5.0 épületenergetikai pályázatk finanszírzására igénybe vett pályázat megelőlegező hitelének összege, amelynek visszafizetése 201 februárjában megtörtént a pályázati támgatás összegéből 2

3 Az Európai Uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait az előterjesztés 20. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatkat az előterjesztés 21. melléklete srlja fe 201 III. negyedévében az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselőtestületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben: 438/201 (X. 18.) KÖKT határzat a Budapest X. kerület, Szállás utca 15. fszt. szám alatti lakás bérleti jg megváltása fedezetének biztsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat tulajdnában álló Budapest X. kerület, Szállás utca 15. fszt. szám alatti lakás bérleti jgvisznyát pénzbeli térítés ellenében megszünteti. A bérleti jgviszny pénzbeli térítésének frrása a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléket pnt srán áll rendelkezésre Ft összegben. A Képviselő-testület felkéri a plgármesteri a megállapdás aláírására. 498/201 (XII. 1) KÖKT határzat a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közktatási megállapdás módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Szép Szivárvány Alapítvány között ben létrejött és többször módsíttt közktatási megállapdást 201 december 20-ai hatállyal módsítja, tekintettel arra, hgy a Szép Szivárvány Alapítvány helyébe a Baptista Szeretetszlgálat Egyházi Jgi Személy lép. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert a közktatási megállapdás módsításának aláírás ára. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 201 február "N' Törvényességi szempntból ellenjegyzem: 3

4 J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../201 (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési hiány: l eft, d) finanszírzási bevételek: eft, e J finanszírzási kiadásk: e Ft, j) finanszírzási hiány: e Ft, g) összes hiány: eft, h) a hiány belső finanszírzása: l eft, i) a hiány külső finanszírzása: eft. (3) A (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapján l eft összegben pénzfrgalm nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pntja alapján eft összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztsítja." (l) A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (3) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l melléklete helyébe a l O. melléklet lép.

5 (ll) A Rendelet 1 melléklete helyébe a l melléklet lép. (12) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (13) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (15) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző

6 INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet módsítása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült e A bevételi és kiadási főösszeg a bevételi k teljesítési szintre történő rendezésének kötelezettsége miatt csökkent, mivel a felhalmzási bevételeknél jelentős visszarendezésre vlt szükség. A főösszeg csökkenést némileg kmpenzálta a finanszírzás bevételeinek emelkedése, amely a KEOP 5.0 épületenergetikai pályázat támgatást megelőlegező hitel felvételének köszönhető. A költségvetési rendeletmódsítás paragrafusai azkat a mellékleteket tartalmazzák, amelyek kiemeit ai a 201 IV. negyedévben krmány-, felügyeleti-, valamint intézményi hatáskörben módsultak.

7 Bevételi k J. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám Megnevezés Működési bevételek i működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból származó bevétel 5. Közhatalmi bevételek 6. i működéshez kapcslódó egyéb bevételek 7. Bérleti díjak Önkrmányzat 8. i ellátási díj 9. Alkalmazttak térítési díj a 10. Kötbér, egyéb kártérítés l Alkalmaztt, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése 1 ek egyéb sajáts bevételei 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 15. Kamatbevételek 16. Működési kiadáshz kapcslódó ÁFA visszatérülés 17. Kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk Áfa-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 19. ÁFA bevételek és visszatérülések 20. i működési bevételek összesen 21. Önkrmányzat sajáts működési bevételei 2 Építményadó 2 Telekadó 2 Iparíízési adó 25. Idegenfrgalmi adó 26. Helyi adók összesen 27. Pótlékk helyi adókból 28. Pótlékk iparüzési adóból 29. Bírságk helyi adókból 30. Bírságk iparíízési adóból 31. Pótlékk, bírságk összesen 3 SZJA helyben maradó része 3 Gépjárműadó 3 Átengedett közpnti adók 35. Különféle bírságk 36. Külön szlgáltatás (lakbér) 37. Lakbérek 38. Helyiség bérletek Plgármesteri Hivatal 39. Helyiség bérletek nem lakóingatlan 40. Közterület -használati díj 41. Területbérlet nem lakóingatlan 4 Területbérlet Plgármesteri Hivatal 4 Kiszámiáztt díjak (távhő) 4 Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,karn.) 45. Egyéb sajáts flyó bevételek 46. Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen ll l IlO

8 Bevételi k me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám Megnevezés Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött Nrmatív, kötött felhasználású támgatás Közpntsíttt, egyéb közpnti támgatás Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről OEP feladatk fmanszírzása KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel Önállóan működő intézmények Turizmusfejlesztési támgatás Lelki-segítségnyújtási prgram Népszámlálás KÖZOP pályázat Jelzőrendszeres segítségnyújtás Urbact prgram OOO Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, ön. működő int Működési célú támgatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről Háztartásknak nyújttt műk.c.tám. kölcsön visszatérülés 3 Működési bevétel mindösszesen Felhalmzási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Bérlakásk elidegenítése Nem lakás céljára szlgáló helyiségek elidegenítése Egyéb vagyni értékűjg értékesítéséből származó bevétel l 528 Beruházási előleg visszatérülés Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőkebevételei Munkáltatói kölcsön 12!72 Első lakáshzjutók támgatása Felhalmzási célú tám. kölcsön visszatérülése egyéb váll-tól 21 Egyéb vagyni értékűjg értékesítéséből származó bevétel Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről KEOP pályázat bevétele KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel Szánkódmb bevétele Lelki-segítségnyújtási prgram bevétele Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási bevételek mindösszesen Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása pénzmaradvány igénybevétele működési célra pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra Pénzfralm nélküli bevételek összesen l Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Finanszírzás bevételei összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 Nrmatív állami hzzájárulásk ai melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Srszám Megnevezés Állami nrmatív hzzájárulás Állami SZJA támgatás l Feladatmutatókhz kötött hzzájárulás közktatási feladatkhz l l szciális és egészségügyi feladatk pénzbeli szciális juttatás kmányirdák működése és gyámügyi igazgatási feladatk építésügyi igazgatási feladatk ll ll szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai családsegítés gyermekjóléti szlgálat üdülőhelyi feladatk OOO OOO Összesen Nrmatív kötött felhasználásó hzzájárulásk pedagógiai szakszlgálat OOO OOO pedagógus szakvizsga, tvábbképzés és felkészülés szciális tvábbképzés és szakvizsga sztályfőnöki pótlék OOO OOO gyógypedagógiai pótlék OOO OOO szakmai, tanügyigazgatási, infrmatikai feladatk ellátása szciális juttatásk, egyéb szlgáltatásk OOO OOO ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés OOO OOO egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése közcélú fglalkztatás Összesen Mindösszesen

10 Nrmatív állami hzzájárulásk ai me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Állami nrmatív hzzájárulás Megnevezés Állami támgatás SZJA Állandó népességszámhz kötött hzzájárulás település-üzemeltetési és igazgatási feladatk települési sprtfeladatk laktt külterülettel kapcslats feladatk építésügyi igazgatási feladatk térségi nrmatív hzzájárulás szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai családsegítés gyermekjóléti szlgálat Összesen Nrmatív állami hzzájárulás mindösszesen Közpntsíttt Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Közművelődés érdekeltség növelő támgatás 219 OOO 219 OOO Prémium évek prgram támgatása 770 OOO 770 OOO BTM gyerekek támgatása OOO OOO évről áthúzódó bérkmpenzáció támgatása Egyéb közpnti támgatás 201 évi bérkmpenzáció Önkrmányzat költségvetési támgatása

11 Nrmatív állami hzzájárulásk ai me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Állami nrmatív hzzájárulás Megnevezés Kiemeit jgcímek közötti krr. 201 Megszttt frrásk alakulása (deficit aránys) idegenfrgalmi adó 19 OOO OOO 19 OOO OOO üdülőhelyi feladatk OOO OOO Nrmatív frrásk összesen OOO OOO átengedett SZJA iparűzési adó ÁSZ vizsgálat miatti krrekció megsztása jövedelem differenciálódás miatti krrekció luxus adó Adókból részesedés összesen Megsztható frrásk összesen Nrmatív állami hzzájárulás összesen Közpnti frrás összesen Bázis időszak közpnti frrásai összesen Közpnti frrástöbblet bázisévhez visznyítva megszttt nrmatív + egyéb közpnti

12 Kiadási k me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez Srszám Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Megnevezés Szciálplitikai ellátásk, ellátttak pénzbeli juttatás ai 5. Működési célú támgatásértékű kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési kiadásk összesen 8. Felújítás 9. Beruházás 10. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás l Felhalmzási célú pénzeszközátadás 1 Felhalmzási célú kölcsön 1 Felhalmzási kiadásk összesen 1 Pénzfrgalmi kiadásk összesen 15. Működési célú általáns tartalék 16. Felhalmzási célú általáns tartalék 17. Általáns tartalék összesen 18. Működési célú céltartalék 19. Fejlesztési célú céltartalék 20. Céltartalék összesen 21. Tartalékk összesen 2 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzfrgalmi 2 bevételek- költségvetési kiadásk) 25. Idősek Otthna 26. Klzsvári u Refinanszírztt beruházási hitel 28. Hsszúlejáratú hitelek törlesztése 29. Finanszírzás kiadásai 30. Finanszírzási hiány/többlet 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN előiránvzat l OOO

13 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez Srszám ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szaigálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde l Szt. László tér 2- bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde l Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde Zsivaj u. 1- bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 77048

14 me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám Ászk u. 1- óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/9 óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 1 óvda Zsivaj u. 1- óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Bánya u. 3 ált. iskla Üllői u ált. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla Harmat u ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla Káplna tér. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegy sétány 1- ált.iskla Szt. László tér ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

15 melléklet a (...) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 1uszda EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN l

16 melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK 7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. Mádi u bölcsőde 9. Újhegy stny bölcsőde 10. Újhegy stny bölcsőde l az Önkrmányzat jgi személy alatt Szt. László tér 2- bölcsőde 1 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. Maglódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

17 melléklet a (...) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám Ászk u. 1- óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/9 óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 1 óvda Zsivaj u. 1- óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Bánya u. 3 ált. iskla Üllői u ált. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla Harmat u ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla Káplna tér. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Új hegy sétány 1- ált.iskla Szt. László tér ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

18 melléklet a (...) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 1 uszda EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK 7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. Mádi u bölcsőde 9. Újhegy stny bölcsőde 10. Újhegy stny bölcsőde l az Önkrmányzat jgi személy alatt Szt. László tér 2- bölcsőde 1 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. MagJódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

20 rnelléklet a (......) önkrmányzati rendelethez Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. Srszám Ászk u. 1- óvda 19. Gépmadár u. 15. óvda 20. Halm u. 7. óvda 21. Kada u. 27. óvda 2 Kőbányai u. 38. óvda 2 Maglódi u. 8. óvda 2 Mádi u óvda 25. Mádi u. 86/9 óvda 26. Mádi u. 127.óvda 27. Újhegy stny óvda 28. Újhegy stny óvda 29. Kékvirág u. 5. óvda 30. SaJgótarjáni u. 47. óvda 31. Hárslevelű u. 5. óvda 3 Vaspálya u óvda 3 Zágrábi u. 1 óvda 3 Zsivaj u. 1- óvda 35. Kőbányai u. 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN 37. Bánya u. 3 ált. iskla 38. Üllői u ált. iskla 39. Gém u. ált. iskla 40. Harmat u. 88. ált. iskla 41. Harmat u ált. iskla 4 Hungária krt. ált. iskla 4 Jászberényi u. 89. ált. iskla 4 Kada u. 27. ált. iskla 45. Káplna tér. ált. iskla 46. Keresztúri u ált. iskla 47. Kőbányai úti ált. iskla 48. Újhegy sétány 1- ált.iskla 49. Szt. László tér ált. iskla 50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

21 Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 5 Kró György AMI 5 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 5 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 55. Kőbányai Sprtközpnt 56. Újhegyi u.! uszda 57. EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 58. Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 59. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 60. Gyermekek Átmeneti Otthna 61. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 6 Idősellátás 6 LÉLEK -prgram 6 Kis-Pngrác prjekt 65. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 66. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 67. MINDÖSSZESEN

22 melléklet a (....)önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű bevételei Srszám ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy Plgármesteri Hivatal 108 Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 15. bölcsőde l Mádi u bölcsőde 9. Újhegy stny bölcsőde 10. Újhegy stny bölcsőde 101 l Szt. László tér 2- bölcsőde 1 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. Maglódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 1224

23 me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű bevételei Srszám Ászk u. 1- óvda Gépmadár u. 15. óvda 20. Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda 2 Kőbányai u. 38. óvda 2 MagJódi u. 8. óvda 79 2 Mádi u óvda Mádi u. 86/9 óvda 26. Mádi u.!27. óvda 27. Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda 31. Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda 3 Zágrábi u. 1 óvda 3 Zsivaj u. 1- óvda Kőbányai u. 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN Bánya u. 3 ált. iskla Üllői u ált. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla l Harmat u ált. iskla l Hungária krt. ált. iskla l Jászberényi u. 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla l Káplna tér. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegy sétány 1- ált.iskla Szt. László tér ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 16377

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben