-tts. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-tts. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló 20 l évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áh t.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 ( ) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. Az Áht. 3 (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rende letét. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az Ör. 15. (l) bekezdése és 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bntásban. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként A 201 évi összesített bevételi és kiadási kat az előterjesztés és 6. melléklete mutatja be. Az Áht. 30. (3) bekezdésének megfelelően a bevételi k teljesítési szintre rendezése megtörtént, így a bevételi és a kiadási főösszeg eft-tal csökkent. A pénzfrgalmi bevételek csökkenését ( eft) részben a finanszírzási bevételek emelkedése ( eft) finanszírzta, így a költségvetési hiány a finanszírzási bevételi többlettel emelkedett l eft-ra. Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 201 évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a tvábbiakban: Tv.) 3-8. melléklete alapján a helyi önkrmányzatkat megillető támgatásk 201 december 31-éig bekövetkezett módsításait: A Tv. mellékletében meghatárztt a feladatmutatókhz kötött és a nrmatív kötött felhasználású hzzájárulásk összege a 201 któberi lemndás következtében eft-tal csökkent. A nrmatív kötött támgatásk közül az egyes jövedelempótló támgatásk a a 201 december 31-ei tényadatk alapján a közpnti támgatás összegével, eft-tal emelkedett. A Tv. 5. mellékletében az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt k közül a belterületi utak szilárd burklattal való ellátására eft-t, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek támgatására eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. A belterületi utak szilárd burklattal való

2 ellátására biztsíttt összeget a Magyar Államkincstár részére 201 január 9-én visszautaltam, tekintettel arra, hgy a leutalás a Tv.-ben meghatárztt határidőn túl- 201 december 27-én - érkezett, így annak felhasználására nem tudtam kötelezettséget vállalni. A költségvetési szerveknél fglalkztatttak 201 évi bérkmpenzációjának támgatásáhz egyéb közpnti támgatásként 201 szeptember-nvember hónapkra eft pátt kaptt az Önkrmányzat. Az előterjesztés 7. és 8. melléklete kiemeit jgcímenként mutatja be az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik valamennyi bevételi és kiadási át Az előterjesztés 9. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A 382/201 (IX. 20.) KÖKT határzat a Janikvszky Éva Általáns Iskla engedélyezett technikai álláshelyeinek számát l fővel bővítette a kerületi úszásktatással összefüggő feladatkra. A 422/201 (X. 18.) KÖKT határzat a Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett álláshelyeinek számát 2 fővel csökkentette. A 490/201 (XII. 1) KÖKT határzat a köznevelési intézmények állami fenntartásba adásával kapcslatban a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyét 201 december 15-étől 5 fővel csökkentette (5 fő fejlesztő pedagógus), egyidejűleg a Kőbányai Kmplex Óvda, Általáns Iskla, Készségfejlesztő Speciális Szakiskla és Szakszlgáltató Közpnt engedélyezett álláshelyét 5 fővel emelte. A Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett álláshelyét 4 fővel (4 fő testnevelő), a Kőrösi Csma Sándr KKK engedélyezett álláshelyét 2 fővel csökkentette (2 fő úszásktató), egyidejűleg a Kőbányai Janikvszky Éva Általáns Iskla engedélyezett álláshelyét 6 pedagógus álláshellyel bővítette. Az előterjesztés l O. melléklete a társadalmi, és szciálplitikai juttatásk váltzásait tartalmazza. Az előterjesztés l és 1 melléklete a működési és felhalmzási pénzeszközátadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezi. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat feladatnként és célnként az előterjesztés 1 és a 1 melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés 15. melléklete, a céltartalékk alakulását a 16. melléklet tartalmazza. A tartalékk maradványa a bevételi kiesések fedezetére képzett céltartalékba összerendezésre került, kivéve a Kzma u. ingatlan eladása miatti várható fizetési kötelezettséget. A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 17. mellékletében történik, a 18. melléklet a működési és felhalmzásibevételek és kiadásk ainak következő 2 évi tervezett alakulását részletezi. A felhalmzási célú hitelek állmányát és törlesztő részleteit a 19. melléklet tartalmazza. A táblázatba beépítésre került a KEOP 5.0 épületenergetikai pályázatk finanszírzására igénybe vett pályázat megelőlegező hitelének összege, amelynek visszafizetése 201 februárjában megtörtént a pályázati támgatás összegéből 2

3 Az Európai Uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait az előterjesztés 20. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatkat az előterjesztés 21. melléklete srlja fe 201 III. negyedévében az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselőtestületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben: 438/201 (X. 18.) KÖKT határzat a Budapest X. kerület, Szállás utca 15. fszt. szám alatti lakás bérleti jg megváltása fedezetének biztsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat tulajdnában álló Budapest X. kerület, Szállás utca 15. fszt. szám alatti lakás bérleti jgvisznyát pénzbeli térítés ellenében megszünteti. A bérleti jgviszny pénzbeli térítésének frrása a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléket pnt srán áll rendelkezésre Ft összegben. A Képviselő-testület felkéri a plgármesteri a megállapdás aláírására. 498/201 (XII. 1) KÖKT határzat a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közktatási megállapdás módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Szép Szivárvány Alapítvány között ben létrejött és többször módsíttt közktatási megállapdást 201 december 20-ai hatállyal módsítja, tekintettel arra, hgy a Szép Szivárvány Alapítvány helyébe a Baptista Szeretetszlgálat Egyházi Jgi Személy lép. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert a közktatási megállapdás módsításának aláírás ára. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 201 február "N' Törvényességi szempntból ellenjegyzem: 3

4 J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../201 (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési hiány: l eft, d) finanszírzási bevételek: eft, e J finanszírzási kiadásk: e Ft, j) finanszírzási hiány: e Ft, g) összes hiány: eft, h) a hiány belső finanszírzása: l eft, i) a hiány külső finanszírzása: eft. (3) A (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapján l eft összegben pénzfrgalm nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pntja alapján eft összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztsítja." (l) A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (3) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l melléklete helyébe a l O. melléklet lép.

5 (ll) A Rendelet 1 melléklete helyébe a l melléklet lép. (12) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (13) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (15) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző

6 INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet módsítása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült e A bevételi és kiadási főösszeg a bevételi k teljesítési szintre történő rendezésének kötelezettsége miatt csökkent, mivel a felhalmzási bevételeknél jelentős visszarendezésre vlt szükség. A főösszeg csökkenést némileg kmpenzálta a finanszírzás bevételeinek emelkedése, amely a KEOP 5.0 épületenergetikai pályázat támgatást megelőlegező hitel felvételének köszönhető. A költségvetési rendeletmódsítás paragrafusai azkat a mellékleteket tartalmazzák, amelyek kiemeit ai a 201 IV. negyedévben krmány-, felügyeleti-, valamint intézményi hatáskörben módsultak.

7 Bevételi k J. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám Megnevezés Működési bevételek i működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból származó bevétel 5. Közhatalmi bevételek 6. i működéshez kapcslódó egyéb bevételek 7. Bérleti díjak Önkrmányzat 8. i ellátási díj 9. Alkalmazttak térítési díj a 10. Kötbér, egyéb kártérítés l Alkalmaztt, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése 1 ek egyéb sajáts bevételei 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 15. Kamatbevételek 16. Működési kiadáshz kapcslódó ÁFA visszatérülés 17. Kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk Áfa-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 19. ÁFA bevételek és visszatérülések 20. i működési bevételek összesen 21. Önkrmányzat sajáts működési bevételei 2 Építményadó 2 Telekadó 2 Iparíízési adó 25. Idegenfrgalmi adó 26. Helyi adók összesen 27. Pótlékk helyi adókból 28. Pótlékk iparüzési adóból 29. Bírságk helyi adókból 30. Bírságk iparíízési adóból 31. Pótlékk, bírságk összesen 3 SZJA helyben maradó része 3 Gépjárműadó 3 Átengedett közpnti adók 35. Különféle bírságk 36. Külön szlgáltatás (lakbér) 37. Lakbérek 38. Helyiség bérletek Plgármesteri Hivatal 39. Helyiség bérletek nem lakóingatlan 40. Közterület -használati díj 41. Területbérlet nem lakóingatlan 4 Területbérlet Plgármesteri Hivatal 4 Kiszámiáztt díjak (távhő) 4 Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,karn.) 45. Egyéb sajáts flyó bevételek 46. Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen ll l IlO

8 Bevételi k me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám Megnevezés Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött Nrmatív, kötött felhasználású támgatás Közpntsíttt, egyéb közpnti támgatás Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről OEP feladatk fmanszírzása KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel Önállóan működő intézmények Turizmusfejlesztési támgatás Lelki-segítségnyújtási prgram Népszámlálás KÖZOP pályázat Jelzőrendszeres segítségnyújtás Urbact prgram OOO Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, ön. működő int Működési célú támgatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről Háztartásknak nyújttt műk.c.tám. kölcsön visszatérülés 3 Működési bevétel mindösszesen Felhalmzási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Bérlakásk elidegenítése Nem lakás céljára szlgáló helyiségek elidegenítése Egyéb vagyni értékűjg értékesítéséből származó bevétel l 528 Beruházási előleg visszatérülés Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőkebevételei Munkáltatói kölcsön 12!72 Első lakáshzjutók támgatása Felhalmzási célú tám. kölcsön visszatérülése egyéb váll-tól 21 Egyéb vagyni értékűjg értékesítéséből származó bevétel Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről KEOP pályázat bevétele KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel Szánkódmb bevétele Lelki-segítségnyújtási prgram bevétele Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási bevételek mindösszesen Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása pénzmaradvány igénybevétele működési célra pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra Pénzfralm nélküli bevételek összesen l Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Finanszírzás bevételei összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 Nrmatív állami hzzájárulásk ai melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Srszám Megnevezés Állami nrmatív hzzájárulás Állami SZJA támgatás l Feladatmutatókhz kötött hzzájárulás közktatási feladatkhz l l szciális és egészségügyi feladatk pénzbeli szciális juttatás kmányirdák működése és gyámügyi igazgatási feladatk építésügyi igazgatási feladatk ll ll szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai családsegítés gyermekjóléti szlgálat üdülőhelyi feladatk OOO OOO Összesen Nrmatív kötött felhasználásó hzzájárulásk pedagógiai szakszlgálat OOO OOO pedagógus szakvizsga, tvábbképzés és felkészülés szciális tvábbképzés és szakvizsga sztályfőnöki pótlék OOO OOO gyógypedagógiai pótlék OOO OOO szakmai, tanügyigazgatási, infrmatikai feladatk ellátása szciális juttatásk, egyéb szlgáltatásk OOO OOO ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés OOO OOO egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése közcélú fglalkztatás Összesen Mindösszesen

10 Nrmatív állami hzzájárulásk ai me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Állami nrmatív hzzájárulás Megnevezés Állami támgatás SZJA Állandó népességszámhz kötött hzzájárulás település-üzemeltetési és igazgatási feladatk települési sprtfeladatk laktt külterülettel kapcslats feladatk építésügyi igazgatási feladatk térségi nrmatív hzzájárulás szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai családsegítés gyermekjóléti szlgálat Összesen Nrmatív állami hzzájárulás mindösszesen Közpntsíttt Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Közművelődés érdekeltség növelő támgatás 219 OOO 219 OOO Prémium évek prgram támgatása 770 OOO 770 OOO BTM gyerekek támgatása OOO OOO évről áthúzódó bérkmpenzáció támgatása Egyéb közpnti támgatás 201 évi bérkmpenzáció Önkrmányzat költségvetési támgatása

11 Nrmatív állami hzzájárulásk ai me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez Ft-ban Állami nrmatív hzzájárulás Megnevezés Kiemeit jgcímek közötti krr. 201 Megszttt frrásk alakulása (deficit aránys) idegenfrgalmi adó 19 OOO OOO 19 OOO OOO üdülőhelyi feladatk OOO OOO Nrmatív frrásk összesen OOO OOO átengedett SZJA iparűzési adó ÁSZ vizsgálat miatti krrekció megsztása jövedelem differenciálódás miatti krrekció luxus adó Adókból részesedés összesen Megsztható frrásk összesen Nrmatív állami hzzájárulás összesen Közpnti frrás összesen Bázis időszak közpnti frrásai összesen Közpnti frrástöbblet bázisévhez visznyítva megszttt nrmatív + egyéb közpnti

12 Kiadási k me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez Srszám Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Megnevezés Szciálplitikai ellátásk, ellátttak pénzbeli juttatás ai 5. Működési célú támgatásértékű kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás 7. Működési kiadásk összesen 8. Felújítás 9. Beruházás 10. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás l Felhalmzási célú pénzeszközátadás 1 Felhalmzási célú kölcsön 1 Felhalmzási kiadásk összesen 1 Pénzfrgalmi kiadásk összesen 15. Működési célú általáns tartalék 16. Felhalmzási célú általáns tartalék 17. Általáns tartalék összesen 18. Működési célú céltartalék 19. Fejlesztési célú céltartalék 20. Céltartalék összesen 21. Tartalékk összesen 2 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzfrgalmi 2 bevételek- költségvetési kiadásk) 25. Idősek Otthna 26. Klzsvári u Refinanszírztt beruházási hitel 28. Hsszúlejáratú hitelek törlesztése 29. Finanszírzás kiadásai 30. Finanszírzási hiány/többlet 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN előiránvzat l OOO

13 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez Srszám ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szaigálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde l Szt. László tér 2- bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde l Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde Zsivaj u. 1- bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 77048

14 me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám Ászk u. 1- óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/9 óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 1 óvda Zsivaj u. 1- óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Bánya u. 3 ált. iskla Üllői u ált. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla Harmat u ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla Káplna tér. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegy sétány 1- ált.iskla Szt. László tér ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

15 melléklet a (...) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 1uszda EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN l

16 melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK 7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. Mádi u bölcsőde 9. Újhegy stny bölcsőde 10. Újhegy stny bölcsőde l az Önkrmányzat jgi személy alatt Szt. László tér 2- bölcsőde 1 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. Maglódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

17 melléklet a (...) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám Ászk u. 1- óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/9 óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 1 óvda Zsivaj u. 1- óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Bánya u. 3 ált. iskla Üllői u ált. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla Harmat u ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla Káplna tér. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Új hegy sétány 1- ált.iskla Szt. László tér ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

18 melléklet a (...) önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazd. intézmények, önállóan működő int. sajáts működési bevételei Srszám Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő Kró György AMI Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 1 uszda EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK 7. Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. Mádi u bölcsőde 9. Újhegy stny bölcsőde 10. Újhegy stny bölcsőde l az Önkrmányzat jgi személy alatt Szt. László tér 2- bölcsőde 1 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. MagJódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

20 rnelléklet a (......) önkrmányzati rendelethez Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. Srszám Ászk u. 1- óvda 19. Gépmadár u. 15. óvda 20. Halm u. 7. óvda 21. Kada u. 27. óvda 2 Kőbányai u. 38. óvda 2 Maglódi u. 8. óvda 2 Mádi u óvda 25. Mádi u. 86/9 óvda 26. Mádi u. 127.óvda 27. Újhegy stny óvda 28. Újhegy stny óvda 29. Kékvirág u. 5. óvda 30. SaJgótarjáni u. 47. óvda 31. Hárslevelű u. 5. óvda 3 Vaspálya u óvda 3 Zágrábi u. 1 óvda 3 Zsivaj u. 1- óvda 35. Kőbányai u. 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN 37. Bánya u. 3 ált. iskla 38. Üllői u ált. iskla 39. Gém u. ált. iskla 40. Harmat u. 88. ált. iskla 41. Harmat u ált. iskla 4 Hungária krt. ált. iskla 4 Jászberényi u. 89. ált. iskla 4 Kada u. 27. ált. iskla 45. Káplna tér. ált. iskla 46. Keresztúri u ált. iskla 47. Kőbányai úti ált. iskla 48. Újhegy sétány 1- ált.iskla 49. Szt. László tér ált. iskla 50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

21 Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő int. nrm., közp. és egyéb állami hzz. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez Srszám Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 5 Kró György AMI 5 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 5 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 55. Kőbányai Sprtközpnt 56. Újhegyi u.! uszda 57. EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 58. Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 59. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 60. Gyermekek Átmeneti Otthna 61. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 6 Idősellátás 6 LÉLEK -prgram 6 Kis-Pngrác prjekt 65. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 66. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 67. MINDÖSSZESEN

22 melléklet a (....)önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű bevételei Srszám ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat jgi személy Plgármesteri Hivatal 108 Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 15. bölcsőde l Mádi u bölcsőde 9. Újhegy stny bölcsőde 10. Újhegy stny bölcsőde 101 l Szt. László tér 2- bölcsőde 1 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 1 Vaspálya u bölcsőde 1 Zsivaj u. 1- bölcsőde 15. Maglódi u. 29. bölcsőde 16. Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 1224

23 me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű bevételei Srszám Ászk u. 1- óvda Gépmadár u. 15. óvda 20. Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda 2 Kőbányai u. 38. óvda 2 MagJódi u. 8. óvda 79 2 Mádi u óvda Mádi u. 86/9 óvda 26. Mádi u.!27. óvda 27. Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda 31. Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda 3 Zágrábi u. 1 óvda 3 Zsivaj u. 1- óvda Kőbányai u. 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN Bánya u. 3 ált. iskla Üllői u ált. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla l Harmat u ált. iskla l Hungária krt. ált. iskla l Jászberényi u. 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla l Káplna tér. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegy sétány 1- ált.iskla Szt. László tér ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 16377

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

53 'f. szám ú előterjesztés

53 'f. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 53 'f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere / l_.j J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20

Részletesebben

1 Gf. szám ú előterjesztés

1 Gf. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának

Részletesebben

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere t~f). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2013.

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

1 ;J tj1i te..., t~c.k (

1 ;J tj1i te..., t~c.k ( 1 ;J tj1i te..., t~c.k ( Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012. 1-111. havi várható

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmúnyzal Képviselő-testület ülése 2011 FEBR 1 7 Budapest,.... Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület

Részletesebben

i~: számú előterjesztés

i~: számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere i~: számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

m. számú előterjesztés

m. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere m. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés \)\ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./ 2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR /2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR /2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR 1 9. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015.

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben