GJ9. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GJ9. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról L Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. Az Áht. 34. (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét Az előte1jesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 1 (l) bekezdése és a 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját és plgármesteri hatáskörben végrehajttt módsításkat önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bntásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általáns tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és nként Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 4. és melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg III. negyedévében eft-tal emelkedett. Az államháztartásan belülről kaptt működési célú támgatás összege a júniusi lemndás következtében eft-tal csökkent, amelyből a települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása srn eft-ról, aszciális és gyermekjóléti ellátáskhz kaptt támgatás srn eft-ról mndtunk le. A kiegészítő jövedelempótló támgatásknál a teljesítési adatk alapján a fglalkztatást helyettesítő támgatás jgcímen eft -emelés, a rendszeres szciális segély jgcímen eft emelés, az adósságcsökkentési támgatásknál l O 800 eft -csökkentés, a nrmatív lakásfenntartási támgatásnál eft -csökkentés vlt indklt. Az "Itthn vagy - Magyarrszág szeretlek" prgramsrzat keretében l 500 eft támgatást, a közszférában dlgzók június- augusztus havi bérkmpenzációjára eft támgatást kaptt az Önkrmányzat.

2 A nyári szünidős diákk munkavégzésének támgatására, július hónapra a Fővársi Krmányhivatal eft-t biztsíttt az Önkrmányzat részére. Az augusztus havi fglalkztatás támgatását któber hónapban flyósítják A Kőbányai Egészségügyi Szlgálatnál a megszűnő rvsi praxisk miatt eft-tal csökkent az OEP-finanszírzás bevétele, a Kőrösi Csma Sándr KKK a TÁMOP /1/KMR Kulturális szakemberek képzése pályázatn eft pályázati támgatást kaptt. A felhalmzási célú támgatásk között a belterületi földutak szilárd burklattal való ellátása címén kaptt támgatás eft összeggel növelte a költségvetés főösszegét. A működési bevételek között a legjelentősebb emelést, eft-t az önkrmányzati telephelyek (isklák) I. félévben beflyt bérleti díjai 50%-ának sítása eredményezte. Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek - és telephelyeik - bevételi és kiadási át Az előterjesztés 8. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan müködő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A 389/2013. (VIII. 29.) KÖKT határzat a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat közalkalmaztt asszisztens álláshelyeinek számát egy fővel csökkentette egy felnőtt házirvsi praxis működtetésének vállalkzói frmába történő átkerülése miatt. A 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat tvábbi 14 fővel csökkentette a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat létszámát 7 házirvsi praxis működtetésének váltzása miatt, egy házi gyermekrvsi praxis megszüntetése miatt, valamint két gyermek-fgrvsi körzet megszüntetése miatt. A 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határzat szeptember l-jétől 9,5 fő óvdapszichlógus álláshelyet, a 319/2013. (VI. 27.) KÖKT határzat szeptember l-jétől 27 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet engedélyezett az óvdák részére. Az előterjesztés 9. melléklete az ellátttak pénzbeli juttatásainak -váltzásait tartalmazza. Az előterjesztés l O. és ll. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmzási célú támgatáskat tartalmazza. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés 1 melléklet tartalmazza. 14. melléklete, a céltartalékk alakulását a A felhalmzási célú hitel állmányát és törlesztőrészletét a 16. melléklet tartalmazza. Az európai uniós támgatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi ait előterjesztés 17. melléklete tartalmazza. az III. negyedévben az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - Képviselőtestületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben: 2

3 444/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat az államháztartásn kívüli támgatás átvételének jóváhagyásáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat, mint jgi személy részére jóváhagyja - a Kis Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja prjekt évi támgatásának elszámlása eredményeként- a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Ft összegű támgatásának visszavételét. A fenti összeget a Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkrmányzati rendelet 13. melléklet 14. srára (bevételi kiesés miatt képzett céltartalék) helyezi. 2. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint költségvetési rendeletben történő tvábbi átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat engedélyezett létszámának csökkentéséről és a létszámcsökkentéshez kapcslódó költségvetési k módsításáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat engedélyezett létszámát szeptember 30-ai hatállyal 14 fővel csökkenti. 2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat bevételi és kiadási ait az l. melléklet alapján módsítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében a tvábbi szükséges intézkedések megtételére. I. melléklet a (IX 19.) KÖKT határzathz Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bevételi és kiadási -, és engedélyezett létszámváltzás összesen Megnevezés Összeg Személyi juttatás OOO Ft Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási OOO Ft adó Dlgi kiadásk OOO Ft Egyéb működési támgatás államháztartásrr kívülre OOO Ft KIADÁSI E. I. V ÁL TOZÁS ÖSSZESEN OOO Ft Intézményi működési bevétel OOO Ft (nyújttt szlgáltatásk bevétele) Intézményi működési bevétel l 350 OOO Ft ( tvábbszámláztt szlgáltatásk bevétele) Működési célú támgatás államháztartásrr belülről (OEP OOO Ft támgatás) Működési célú önkrmányzati támgatás OOO Ft BEVÉTELI E.I. VÁLTOZÁS ÖSSZESEN OOO Ft Létszámcsökkentés összesen - 14 fő Il. Hatásvizsgálat Az Önkrmányzat költségvetési rendelete módsításának elfgadását az Áht. 34. (5) bekezdése, valamint az Áh t. 83. (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. 3

4 Az előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a III. negyedévében végrehajttt testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű -módsításk és átcsprtsításk. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, nvember )4'' Törvényességi szempntból ellenjegyzem: 4

5 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2013. (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) l. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési hiány: eft, d) finanszírzási bevételek: l l eft, e) finanszírzási kiadásk: eft, f) finanszírzási többlet: eft, g) összes hiány: l l ef t, h) a hiány belső finanszírzása: l l e Ft. (3) A (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapj án l l e Ft összegben pénzfrgalm nélküli bevétel biztsítj a." 2. (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet ll. melléklete helyébe a melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép.

6 (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatály ba. (2) Ezt a rendeletet szeptember 30-ától kell alkalmazni. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2

7 INDOKOLÁS A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsítása (a tvábbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódsítás srán az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a III. negyedévében végrehajttt testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű módsításk és átcsprtsításk. 3

8 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek /.me/lék/et a.../2013. (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l Srszám Megnevezés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 3. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 4. Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek összesen 6. Felhalmzási bevételek összesen 7. Működési célú átvett pénzeszköz összesen 8. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 9. Költségvetési bevételek összesen Finanszírzási bevételek összesen 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami Működés Kötelező l Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen l

9 3. melléldet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2. me/lék/et (.....) ónkn11ány:=aft rendelethez eft-hm Srszám Megnevezés Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l Költségvetési kiadásk Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatásai _ ll Egyéb működési célú kiadásk Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Működési célú céltartalék Működési célú tartalék és céltartalék összesen Beruházásk Beruházásk (pénzügyi befektetés) Felújításk Egyéb felhalmzási célú kiadásk Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre Eb>yéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen Felhalmzási célú általáns tartalék Fejlesztési célú céltartalék Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen ll Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) ll Finanszírzási kiadásk Finanszírzási kiadásk összesen Finanszírzási hiány/többlet Előző évi pénzmaradvány elszámlása 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásk 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN ll l

10 4. melléklct l. Önállóan működií és gazd. intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me/lék/et a (..) Onkrmányzafr rendelethez eff-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői U Gém u Hannat u. 88. Harmatu Hungária krt Jászberényi u Kada LL Káplna tér. 4. Keresztúri u ll Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l 14. Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Kőrösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

11 l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú támgatásai ÁH-n belülről 3. melléklel a (... ) önkrnráf~vzati rendelethez eff-ban Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt 22. Gé pinadár u. 1 bölcsőde Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 2 Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 28. Vaspálya u. 8- bölcsőde 29. Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda 34. Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 38. óvda 38. MagJódi u. 8. óvda 39. Mádi u óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u óvda

12 l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények műküdési célú támgatása i ÁH-n belülről 3. me/lék/et a (....) nkrmányza11 rendelethez eft-ban Srszám l Újhegy stny óvda 43. Újhegy stny óvda Intézmény kötelező önként állami 44. Kékvirág u. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda 49. Zsivaj u óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u. 13. uszda 54. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 5 Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 56. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt! Gyermekek Átmeneti Otthna 58. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 59. Idősellátás 60. LÉLEK -prgram 61. Kis-Pngrác prjekt 62. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN J

13 4. mclléldet 3. me/lék/et u ( ) nkr111ány~a11 rende/ethe::; 2. Önállóan műk. és gazd. intézmények, eff-han önállóan műk. intézmények felhalmzási célú tíungatásai ÁH-n belülről Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK J Önkrmányzat jgi személy J Ebből: 2. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér. 4. Keresztúri u ll Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. JS. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

14 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me!lékfel a (.... ) nkrmányzatt rendelethez e Ft-hun Srszám l Intézmény kötelező önként állami 22. Gépmadár u. 1 bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 2 Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgóta~jáni u bölcsőde 28. Vaspálya u. 8- bölcsőde 29. Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászk u óvda 34. Gépmadár u. 1 óvda 3 Halm u. 7/b. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 38. óvda 38. MagJódi u. 8. óvda 39. Mádi u óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41 Mádi u. 127.óvda ' L.. ---

15 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me/lék/et a... 20/3. (.. ) önkrmányzati rendelethez eff-han Srszám l Újhegy stny óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Kékvirág u. óvda 4 SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda 48. Zágrábi u. 13/a. óvda 49. Zsivaj u óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda Intézmény kötelező önként állami 51. ÓVODAK ÖSSZESEN 52. Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u.!3. uszda 54. EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 5 Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 56. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 57. Gyermekek Átmeneti Otthna 58. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 59. Idősellátás 60. LÉLEK -prgram 61. Kis-Pngrác prjekt 62. SZOCJALJS INT. ÖSSZESEN 63. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 64. MINDÖSSZESEN

16 4. melléldet 3. ön,íllóan műldidő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények l<özhatalmi bevételei 3. me/lék/er... 20/3. (....) nkrmány:::afl rende!ethe::: cft-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. ~ ll J Önkrmányzat jgi személy I 35 Ebből Üllői u. I 18. Gém u Harmat u. 88. Hannat ll Hungária krt 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr ll Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klllturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

17 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei 3. me/lék/et a (....) nkrmányzati rendelethez e Ft-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 1 bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Magiádi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda

18 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei 3. me/lék/et a... "2013. (...) önkrmányzalr rendelethez eff-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 4. mclléldet 4. Önállóan mííködií és gazdállwdó intézmények, önállóan mííködií intézmények működési bevételei 3. me/lék/et 20/3. (....) önkrmány:::uti rcndc/cthc:::. el,.t-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami 20! ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l Önkrmányzat jgi személy l ll Ebből Üllői u ll 796 Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Sze nt László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 528 Körösi Csma Sándr u ll 250 Plgármesteri Hivatal ll ll 250 ll Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szaigálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l ]

20 4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez eff-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 1 bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde!2 693! SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 7780 Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde!9 543! Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 20 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk LL 1-3. óvda Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda

21 4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei 3. me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez ef/t-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami 42. Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt : 5 629! Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szaigálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MlNDÖSSZESEN l J

22 4. mclléklet ÖnlÍIIóan mííködií és gazdálkdó intézmények, önállóan mííködő intézmények felhalmzási bevételei 3. tilellék/et 20 I 3. (... ) rjnkrmány::ft rendelethez e Ft-hn Srszám l Intézmény kötelező önként líiiami ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l ll Önkrmányzat jgi személy Ebből Üllői LL ))8. Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér 1. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt

23 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények fclhalmzási bevételei 3. me/lék/et a (.....) nkrmány::ali rendelet he:: eff-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt Gépmadár u. 1 bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda

24 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan műkiidő intézmények felhalmzási bevételei 3. me/lék/er a (.....)önkrmányzati rendelethez e Fr-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN 63. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 64. MINDÖSSZESEN ,

25 4. melléklet 6. Önállóan rnűldidő és gazdálkdó intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei 3. me/lék/et a (.... ) nkn11úny::ft rendelethez el 't-hm1 Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l ll J Önkrmányzat jgi személy Ebből: Üllői u. l 18. Gém u Hannat u. 88. Harmat u Hungária krt 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Sze nt László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

26 6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei 3. melléklet a (....) imkrmányza/t rendelelhez e Ft-han Srszám J Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u.! bölcsőde 290 Mádi u.!27. bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny.!5-17. bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. l-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 290 Ászk u. l-3. óvda Gépmadár u.! óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda

27 6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei 3. me/lék/et a... '2013. (......) imkrmányzalt rendelethez eff-han Srszám Intézmény kötelező önként állami Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda 100 Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 100 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 390 ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN IOO 390 I 0 834

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

53 'f. szám ú előterjesztés

53 'f. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 53 'f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

1 Gf. szám ú előterjesztés

1 Gf. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere / l_.j J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere t~f). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2013.

Részletesebben

m. számú előterjesztés

m. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere m. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20

Részletesebben

IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR /2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR /2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR 1 9. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015.

Részletesebben

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés \)\ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmúnyzal Képviselő-testület ülése 2011 FEBR 1 7 Budapest,.... Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

i~: számú előterjesztés

i~: számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere i~: számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete /KTATÁSRA ÁTVFVF: 2016 FEBR 19, Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről

Részletesebben

á',c}. szám ú előterjesztés

á',c}. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere á',c}. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról B-udapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetési beszámló járól,

Részletesebben

17/2016. (XI. 18.) önlwrmányzati rendelete

17/2016. (XI. 18.) önlwrmányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/201 (XI. 1) önlwrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 3/201 (II.

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

5'l 1! számú előterjesztés

5'l 1! számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 5'l 1! számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek:

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

... sz. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alpolgármestere

... sz. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala Alplgármestere... sz. napirendi pnt Tárgy: Javaslat az rvsi rendelők karbantartási és felújítási feladatainak ütemezésére Tisztelt

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. február 3.- i ülésére Tárgy: Rendeletmódosítás Előadó: Takács Péter polgármester Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 1/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetését mindösszesen: e. Ft-ban állapítja meg, melyből

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetését mindösszesen: e. Ft-ban állapítja meg, melyből Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászkisér

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelete Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ör. számú rendeletének módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Cf~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság részére a Kőbánya közterületeiről a KŐKERT Nn-prfit

Részletesebben