GJ9. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GJ9. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról L Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. Az Áht. 34. (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét Az előte1jesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 1 (l) bekezdése és a 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját és plgármesteri hatáskörben végrehajttt módsításkat önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bntásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általáns tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és nként Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 4. és melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg III. negyedévében eft-tal emelkedett. Az államháztartásan belülről kaptt működési célú támgatás összege a júniusi lemndás következtében eft-tal csökkent, amelyből a települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása srn eft-ról, aszciális és gyermekjóléti ellátáskhz kaptt támgatás srn eft-ról mndtunk le. A kiegészítő jövedelempótló támgatásknál a teljesítési adatk alapján a fglalkztatást helyettesítő támgatás jgcímen eft -emelés, a rendszeres szciális segély jgcímen eft emelés, az adósságcsökkentési támgatásknál l O 800 eft -csökkentés, a nrmatív lakásfenntartási támgatásnál eft -csökkentés vlt indklt. Az "Itthn vagy - Magyarrszág szeretlek" prgramsrzat keretében l 500 eft támgatást, a közszférában dlgzók június- augusztus havi bérkmpenzációjára eft támgatást kaptt az Önkrmányzat.

2 A nyári szünidős diákk munkavégzésének támgatására, július hónapra a Fővársi Krmányhivatal eft-t biztsíttt az Önkrmányzat részére. Az augusztus havi fglalkztatás támgatását któber hónapban flyósítják A Kőbányai Egészségügyi Szlgálatnál a megszűnő rvsi praxisk miatt eft-tal csökkent az OEP-finanszírzás bevétele, a Kőrösi Csma Sándr KKK a TÁMOP /1/KMR Kulturális szakemberek képzése pályázatn eft pályázati támgatást kaptt. A felhalmzási célú támgatásk között a belterületi földutak szilárd burklattal való ellátása címén kaptt támgatás eft összeggel növelte a költségvetés főösszegét. A működési bevételek között a legjelentősebb emelést, eft-t az önkrmányzati telephelyek (isklák) I. félévben beflyt bérleti díjai 50%-ának sítása eredményezte. Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek - és telephelyeik - bevételi és kiadási át Az előterjesztés 8. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan müködő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A 389/2013. (VIII. 29.) KÖKT határzat a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat közalkalmaztt asszisztens álláshelyeinek számát egy fővel csökkentette egy felnőtt házirvsi praxis működtetésének vállalkzói frmába történő átkerülése miatt. A 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat tvábbi 14 fővel csökkentette a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat létszámát 7 házirvsi praxis működtetésének váltzása miatt, egy házi gyermekrvsi praxis megszüntetése miatt, valamint két gyermek-fgrvsi körzet megszüntetése miatt. A 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határzat szeptember l-jétől 9,5 fő óvdapszichlógus álláshelyet, a 319/2013. (VI. 27.) KÖKT határzat szeptember l-jétől 27 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet engedélyezett az óvdák részére. Az előterjesztés 9. melléklete az ellátttak pénzbeli juttatásainak -váltzásait tartalmazza. Az előterjesztés l O. és ll. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmzási célú támgatáskat tartalmazza. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés 1 melléklet tartalmazza. 14. melléklete, a céltartalékk alakulását a A felhalmzási célú hitel állmányát és törlesztőrészletét a 16. melléklet tartalmazza. Az európai uniós támgatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi ait előterjesztés 17. melléklete tartalmazza. az III. negyedévben az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - Képviselőtestületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben: 2

3 444/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat az államháztartásn kívüli támgatás átvételének jóváhagyásáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat, mint jgi személy részére jóváhagyja - a Kis Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja prjekt évi támgatásának elszámlása eredményeként- a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Ft összegű támgatásának visszavételét. A fenti összeget a Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkrmányzati rendelet 13. melléklet 14. srára (bevételi kiesés miatt képzett céltartalék) helyezi. 2. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint költségvetési rendeletben történő tvábbi átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat engedélyezett létszámának csökkentéséről és a létszámcsökkentéshez kapcslódó költségvetési k módsításáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat engedélyezett létszámát szeptember 30-ai hatállyal 14 fővel csökkenti. 2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat bevételi és kiadási ait az l. melléklet alapján módsítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében a tvábbi szükséges intézkedések megtételére. I. melléklet a (IX 19.) KÖKT határzathz Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bevételi és kiadási -, és engedélyezett létszámváltzás összesen Megnevezés Összeg Személyi juttatás OOO Ft Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási OOO Ft adó Dlgi kiadásk OOO Ft Egyéb működési támgatás államháztartásrr kívülre OOO Ft KIADÁSI E. I. V ÁL TOZÁS ÖSSZESEN OOO Ft Intézményi működési bevétel OOO Ft (nyújttt szlgáltatásk bevétele) Intézményi működési bevétel l 350 OOO Ft ( tvábbszámláztt szlgáltatásk bevétele) Működési célú támgatás államháztartásrr belülről (OEP OOO Ft támgatás) Működési célú önkrmányzati támgatás OOO Ft BEVÉTELI E.I. VÁLTOZÁS ÖSSZESEN OOO Ft Létszámcsökkentés összesen - 14 fő Il. Hatásvizsgálat Az Önkrmányzat költségvetési rendelete módsításának elfgadását az Áht. 34. (5) bekezdése, valamint az Áh t. 83. (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. 3

4 Az előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a III. negyedévében végrehajttt testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű -módsításk és átcsprtsításk. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, nvember )4'' Törvényességi szempntból ellenjegyzem: 4

5 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2013. (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) l. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési hiány: eft, d) finanszírzási bevételek: l l eft, e) finanszírzási kiadásk: eft, f) finanszírzási többlet: eft, g) összes hiány: l l ef t, h) a hiány belső finanszírzása: l l e Ft. (3) A (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapj án l l e Ft összegben pénzfrgalm nélküli bevétel biztsítj a." 2. (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet ll. melléklete helyébe a melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép.

6 (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatály ba. (2) Ezt a rendeletet szeptember 30-ától kell alkalmazni. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2

7 INDOKOLÁS A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet módsítása (a tvábbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódsítás srán az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a III. negyedévében végrehajttt testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű módsításk és átcsprtsításk. 3

8 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek /.me/lék/et a.../2013. (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l Srszám Megnevezés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 3. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 4. Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek összesen 6. Felhalmzási bevételek összesen 7. Működési célú átvett pénzeszköz összesen 8. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 9. Költségvetési bevételek összesen Finanszírzási bevételek összesen 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami Működés Kötelező l Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen l

9 3. melléldet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2. me/lék/et (.....) ónkn11ány:=aft rendelethez eft-hm Srszám Megnevezés Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l Költségvetési kiadásk Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatásai _ ll Egyéb működési célú kiadásk Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Működési célú céltartalék Működési célú tartalék és céltartalék összesen Beruházásk Beruházásk (pénzügyi befektetés) Felújításk Egyéb felhalmzási célú kiadásk Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre Eb>yéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen Felhalmzási célú általáns tartalék Fejlesztési célú céltartalék Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen ll Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet_(költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) ll Finanszírzási kiadásk Finanszírzási kiadásk összesen Finanszírzási hiány/többlet Előző évi pénzmaradvány elszámlása 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásk 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN ll l

10 4. melléklct l. Önállóan működií és gazd. intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me/lék/et a (..) Onkrmányzafr rendelethez eff-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői U Gém u Hannat u. 88. Harmatu Hungária krt Jászberényi u Kada LL Káplna tér. 4. Keresztúri u ll Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l 14. Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Kőrösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

11 l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények mííködési célú támgatásai ÁH-n belülről 3. melléklel a (... ) önkrnráf~vzati rendelethez eff-ban Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt 22. Gé pinadár u. 1 bölcsőde Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 2 Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 28. Vaspálya u. 8- bölcsőde 29. Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda 34. Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 38. óvda 38. MagJódi u. 8. óvda 39. Mádi u óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u óvda

12 l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények műküdési célú támgatása i ÁH-n belülről 3. me/lék/et a (....) nkrmányza11 rendelethez eft-ban Srszám l Újhegy stny óvda 43. Újhegy stny óvda Intézmény kötelező önként állami 44. Kékvirág u. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda 49. Zsivaj u óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u. 13. uszda 54. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 5 Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 56. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt! Gyermekek Átmeneti Otthna 58. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 59. Idősellátás 60. LÉLEK -prgram 61. Kis-Pngrác prjekt 62. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN J

13 4. mclléldet 3. me/lék/et u ( ) nkr111ány~a11 rende/ethe::; 2. Önállóan műk. és gazd. intézmények, eff-han önállóan műk. intézmények felhalmzási célú tíungatásai ÁH-n belülről Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK J Önkrmányzat jgi személy J Ebből: 2. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér. 4. Keresztúri u ll Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. JS. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

14 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me!lékfel a (.... ) nkrmányzatt rendelethez e Ft-hun Srszám l Intézmény kötelező önként állami 22. Gépmadár u. 1 bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 2 Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgóta~jáni u bölcsőde 28. Vaspálya u. 8- bölcsőde 29. Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászk u óvda 34. Gépmadár u. 1 óvda 3 Halm u. 7/b. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 38. óvda 38. MagJódi u. 8. óvda 39. Mádi u óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41 Mádi u. 127.óvda ' L.. ---

15 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 3. me/lék/et a... 20/3. (.. ) önkrmányzati rendelethez eff-han Srszám l Újhegy stny óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Kékvirág u. óvda 4 SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda 48. Zágrábi u. 13/a. óvda 49. Zsivaj u óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda Intézmény kötelező önként állami 51. ÓVODAK ÖSSZESEN 52. Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u.!3. uszda 54. EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 5 Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 56. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 57. Gyermekek Átmeneti Otthna 58. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 59. Idősellátás 60. LÉLEK -prgram 61. Kis-Pngrác prjekt 62. SZOCJALJS INT. ÖSSZESEN 63. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 64. MINDÖSSZESEN

16 4. melléldet 3. ön,íllóan műldidő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények l<özhatalmi bevételei 3. me/lék/er... 20/3. (....) nkrmány:::afl rende!ethe::: cft-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. ~ ll J Önkrmányzat jgi személy I 35 Ebből Üllői u. I 18. Gém u Harmat u. 88. Hannat ll Hungária krt 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr ll Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klllturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

17 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei 3. me/lék/et a (....) nkrmányzati rendelethez e Ft-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 1 bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Magiádi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda

18 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei 3. me/lék/et a... "2013. (...) önkrmányzalr rendelethez eff-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 4. mclléldet 4. Önállóan mííködií és gazdállwdó intézmények, önállóan mííködií intézmények működési bevételei 3. me/lék/et 20/3. (....) önkrmány:::uti rcndc/cthc:::. el,.t-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami 20! ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l Önkrmányzat jgi személy l ll Ebből Üllői u ll 796 Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Sze nt László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 528 Körösi Csma Sándr u ll 250 Plgármesteri Hivatal ll ll 250 ll Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szaigálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l ]

20 4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez eff-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 1 bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde!2 693! SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 7780 Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde!9 543! Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 20 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk LL 1-3. óvda Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda

21 4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei 3. me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez ef/t-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami 42. Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt : 5 629! Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szaigálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MlNDÖSSZESEN l J

22 4. mclléklet ÖnlÍIIóan mííködií és gazdálkdó intézmények, önállóan mííködő intézmények felhalmzási bevételei 3. tilellék/et 20 I 3. (... ) rjnkrmány::ft rendelethez e Ft-hn Srszám l Intézmény kötelező önként líiiami ÖNALLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK l ll Önkrmányzat jgi személy Ebből Üllői LL ))8. Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér 1. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt

23 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények fclhalmzási bevételei 3. me/lék/et a (.....) nkrmány::ali rendelet he:: eff-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt Gépmadár u. 1 bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 1 óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda

24 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan műkiidő intézmények felhalmzási bevételei 3. me/lék/er a (.....)önkrmányzati rendelethez e Fr-han Srszám l Intézmény kötelező önként állami Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN 63. ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 64. MINDÖSSZESEN ,

25 4. melléklet 6. Önállóan rnűldidő és gazdálkdó intézmények, önállóan mííködő intézmények mííködési célú átvett pénzeszközei 3. me/lék/et a (.... ) nkn11úny::ft rendelethez el 't-hm1 Srszám l Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l ll J Önkrmányzat jgi személy Ebből: Üllői u. l 18. Gém u Hannat u. 88. Harmat u Hungária krt 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Sze nt László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKO DÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

26 6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei 3. melléklet a (....) imkrmányza/t rendelelhez e Ft-han Srszám J Intézmény kötelező önként állami ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u.! bölcsőde 290 Mádi u.!27. bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny.!5-17. bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. l-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 290 Ászk u. l-3. óvda Gépmadár u.! óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda

27 6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei 3. me/lék/et a... '2013. (......) imkrmányzalt rendelethez eff-han Srszám Intézmény kötelező önként állami Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda 100 Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 100 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 390 ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN IOO 390 I 0 834

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

5. A rendelet 1-7.,9-10.,14.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7.,9.-10.,14. mellékletei lépnek.

5. A rendelet 1-7.,9-10.,14.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7.,9.-10.,14. mellékletei lépnek. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(VII..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Vaszar

Részletesebben

A 2013/2014. nevelési év szeptember 2-ai adatait az óvodák a részükre megküldött "Év eleji gyorsstatisztika"

A 2013/2014. nevelési év szeptember 2-ai adatait az óvodák a részükre megküldött Év eleji gyorsstatisztika G'eL'. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai nevelési-ktatási intézményekben a 2013/2014. nevelési-ktatási

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

hgl-1. számú előterjesztés

hgl-1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere hgl-1. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg (A szövege

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám 2/162-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 10. -i nyilvános ülésére. Bedő Lajos Sándor polgármester

1.NAPIREND Ügyiratszám 2/162-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 10. -i nyilvános ülésére. Bedő Lajos Sándor polgármester 1.NAPIREND Ügyiratszám 2/162-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 10. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben