17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának őy1\.rs x KERfJLET a '!,\ k''ltse'gvete'si beve'tele eft, t)()lg1j1 rncstcri N''r'Aí ()NK()Ur\,l fiv:jta!a NYZAT b) finanszírzási bevétele: eft, f jl_ (Ar- -{ ---- j-:-- c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: eft, L:' lktat;)s?dr,: u}'t /C9.. JfJ,I<d) költségvetési kiadása: eft, /!Jrl,,Pf: ; 7 e) finanszírzási kiadása: eft,, j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: eft :: : / t,,z,;,".. ::....?'' r irj;;hl: l 1, i1'tp.;iekif!f 2... ijx'f V--ill!'L.. Lj (l) Az Onkrmányzat bevételeinek elszámlását az l. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat kiadásainak elszámlását a 2. melléklet határzza meg. 3. (l) Az Önkrmányzat felhalmzási kiadásait feladatnként a 3. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat felhalmzási kiadásait célnként a 4. melléklet határzza meg. 4. Az Önkrmányzat szciálplitikai juttatásait az 5. melléklet határzza meg. 5. Az Önkrmányzat működési célú pénzeszközátadásait és támgatásértékű kiadásait a 6. melléklet határzza meg. 6. Az Önkrmányzat felhalmzási célú pénzeszközátadásait és kölcsöneit a 7. melléklet határzza meg. 7. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási célú támgatásértékű bevételeit és pénzeszközátvételeit a 8. melléklet határzza meg.,:j r /'-..._

2 8. (l) Az Önkrmányzat költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkdó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bntásban a 9. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkdó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bntásban a 10. melléklet határzza meg. 9. Az Önkrmányzat önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a ll. melléklet határzza meg. 10. (l) Az Önkrmányzat működési és felhalmzású célú általáns tartalékainak év végi záró összegeit (módsíttt előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkrmányzat működési és fejlesztési célú általáns céltartalékainak év végi záró összegeit (módsíttt előirányzat) a 13. melléklet tartalmazza. ll. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határzza meg. 12. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 15. melléklet mutatja be. 13. Az Önkrmányzat közvetett támgatásait a 16. melléklet mutatja be. 14. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet határzza meg. 15. Az Önkrmányzat adósságállmányából származó fizetési kötelezettségeket a 18. melléklet mutatja be. 16. Az Önkrmányzat vagynkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 19. melléklet mutatj a be. 17. Az Önkrmányzat egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatását a 20. melléklet határzza meg. 2

3 18. Az Önkrmányzat adatait összevntan tartalmazó a) egyszerűsített médeget a 21. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásta 22. melléklet, c) egyszerűsített pénzfrgalmi jelentést a 23. melléklet határzza meg. 19. Az Önkrmányzat pénzeszközeinek egyeztetéséta 24. melléklet határzza meg. 20. (l) Az Önkrmányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek záró állmányát a 25. melléklet mutatja be. (2) Az Önkrmányzat részvényeinek záró állmányát a 26. melléklet mutatja be. 21. (l) Az Önkrmányzat jgi személy, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: l eft, b) módsíttt pénzmaradványa: l eft, c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: eft, d) szabad pénzmaradványa: l eft. (2) Az Önkrmányzat jgi személy, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határzza meg. (3) Az Önkrmányzat jgi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkdó intézmény a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatárzttak szerint használhatja fel. (4) Az önállóan működő intézmény a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatárzttak szerint használhatja fel. 22. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Kvács plgá jegyző!,}/ {/' \

4 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat bevételei J. melléklet a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám Megnevezés Teljesítés l. Működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajáts bevételei Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre Kamatbevételek Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ÁFA bevételek és visszatérülések ll. Intézményi működési bevételek összesen l Önkrmányzat sajáts működési bevételei 13. Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenfrgalmi adó Pótlékk, bírságk helyi adókból iparűzési adóból Bírságk helyi adókból iparűzési adóból Helyi adók összesen SZJA helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett közpnti adók Különféle bírságk 26. Egyéb sajáts flyó bevételek Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött Nrmatív, kötött felhasználású támgatás Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Közpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás Működési c. támgatásértékű bevételek Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési célú kölcsönök v.térülése Áht-n kívülről Működési bevétel mindösszesen Felhalmzásibevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev

5 l. melléklet a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat bevételei Srszám Megnevezés Felhalmzási célú támgatás értékű bevétel Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Felhalmzási bevételek mindösszesen Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírzására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra Felhalmzási hiány finanszírzására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhalmzási célú igénybevétele Pénzfrgalm nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel Értékpapírk bevételei Finanszírzás bevételei összesen Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Teljesítés l

6 2. me/lék/et a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat kiadásai Srszám l ll Megnevezés Személyi juttatásk összesen Munkaadót terhelő járulékk összesen Egészségügyi hzzájárulás Táppénz hzzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékk Munkaadót terhelő járulékk összesen Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen Szciálplitikai ellátásk és ellátttak juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalmzási célú pénzeszközátadás Felhalmzási célú kölcsön nyújtása Felhalmzási célú kölcsön törlesztése Felhalmzási kiadásk összesen Pénzfrgalmi kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék Fejlesztési célú céltartalék Céltartalék összesen Tartalékk összesen Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírzás átadása Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Idősek Otthna Klzsvári u Refinanszírztt beruházási hitel Hsszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírk vásárlása Finanszírzás kiadásai Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadásk KIADÁSOK ÖSSZESEN Teljesítés l OOO l

7 3. me/lék/et a 17/20 J 3. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Teljesítés l. Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan működő intézmények 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagyni értékűjgk vásárlása (Önkrmányzat) ll Vagyni értékű jgk vásárlása (Kis-Pngrác) Vagyni értékűjgk vásárlása (Bölcsödék) l Vagyni értékűjgk vásárlása (Isklák) Vagyni értékű jgk vásárlása összesen Szellemi termékek vásárlása 9. Hnlapfejlesztés l Szellemi termékek vásárlása összesen l 016 ll. Telkek vásárlása 12. Újköztemető előtti körfrgalm kiépítése Telkek vásárlása összesen Épületek vásárlása, létesítése 15. Okmányirda átépítése Újhegy sétány Közösségi Ház kialakítása Épületek vásárlása, létesítése összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése 19. Harmat u. 88. Általáns Iskla 20. Széchenyi Általáns Iskla faház vásárlás 21. Földutak szilárd burklattal való ellátása Bebek utca l. járműtárló vásárlása Csmópnt kiépítése - Kőér utca-gergely utca 24. Újköztemető előtti körfrgalmú csmópnt kiépítése Jégpálya építés (Ihász u. 24.) Árkád bevásárló közpntnál kerékpártárló elhelyezése 27. Gyakrló u. parkló zóna kialakítása 28. Népligeti középfőgyűjtő tehermentesítő járda és frgalm technikai fú Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 31. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkrmányzat) Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sprtközpnt) Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pngrác) Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék) l Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvdák) Isklák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése Pedagógiai Szlg. számítástechnikai eszköz beszerzés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen

8 3. me/lé/det a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Teljesítés Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkrmányzat) Kmmunikációs eszközök beszerzése (Önkrmányzat) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde TÁMOP 3.1.6) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvda) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskla) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kőbányai Sprtközpnt takarítógép vásárlás) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen Képzőművészeti alktásk vásárlása Képzőművészeti alktás (brnz zászló) Képzőművészeti alktásk vásárlása összesen Hangszerek vásárlása Hangszervásárlás (Önkrmányzat) Hangszervásárlás (Zeneiskla) Hangszerek vásárlása összesen Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Telkek vásárlása Szánkódmb növénytelepítés Telkek vásárlása összesen Épületek vásárlása, létesítése Sörgyár telep beruházásk Állmás utca 5. Alagsri helyiségek kialakítása Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása Kis Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció Mádi utca 4-6. óvda - tmaszba kialakítása Halm u. bölcsőde építés Kada Mihály Általáns Iskla trnacsarnk építése Épületek vásárlása, létesíatése összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése Sprtliget termálvízkutatás Földutak szilárd burklattal való ellátása Közműépítés- Feltámadt Krisztus templm vízelvezetés Máltai típusú játszótér építés Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése) Frgalmtechnikai munkák Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen l OOO 40 OOO

9 3. mellék/eta 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Épületek, építmények vásárlása, létesítése összesen Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pngrác) Gépek, berendezés, felszerelés beszerzés összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Beruházási munkái összesen KÖKERT Kft. Egyéb építmény vásárlása, létesítése Játszóterek, közterületek lekerítése Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen KÖKERT Nnprfit Kft. beruházási munkái összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN Teljesítés

10 4. melléklet a (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) Srszám Megnevezés Teljesítés L Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan Működő intézmények 2. Épületek felújítása 3. Füzér u Helytörténeti Gyűjtemény tervezés Kis-Pngrác prjekt KEOP pályázat- Hannat iskla felújítás KEOP pályázat- Gépmadár óvda felújítás KEOP pályázat - Zsivaj óvda felújítás KEOP pályázat- Fecskefészek bölcsöde felújítás ll. KEOP pályázat- Apró Csdák bölcsöde felújítás Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Népligeti középfőgyűjtő tehennentesítő járda és frgalm technikai felújítás Bihari-Balkán lakótelepen sprtpálya felújítás Medveszőlő-Székfűvirág utca játszótér felújítás Egyéb építmények felújítása összesen Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása Szent László Általáns Iskla Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása összesen Kőbányai Onkrmányzat és Onállóan Működő intézmények felújítási munkái összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt Épületek felújítása Fővársi Társasház felújítási pályázat önrész 23. Bihari u. 15. tető felújítás Feltámadt Krisztus templm felújítás Káplna téri Általáns Iskla felújítás 217 OOO 26. Endre utca 10. felújítása Gyennekek Átmeneti Otthna- felújítás l Vaspálya u. óvda - hiányzó helyiségek tervezése 29. Zsivaj u. óvda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése l Gyöngyike óvda felújítás tervezése Salgótrujáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése Salgótmjáni út 47- rvsi rendelő felújítása Fks u felújítás KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvda 35. KEOP pályázat - Apró Csdák Bölcsöde Salgótmjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás Lélek-Pnt prgram felújitási költségei Bihari 8/c pince felújitása Épület felújítása összesen Egyéb építmények felújítása

11 4. me/lék/et a 17/2013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) Srszám Járda felújításk Megnevezés Újhegyi sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. felújítási munkái összesen Épületek felújítása Endre utca 10. felújítása Épületek felújítása összesen Önkrmányzat felújítás összesen Kőkert Kft. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Felújításk összesen FELÚJÍT ÁS ÖSSZESEN Teljesítés ll

12 5. me/lék/et a 17! (1V. 22) önkrmányzati rendelethez eft-ban Szc. pl. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékk és dlgi kiadásk Srszám Megnevezése Teljesítés L Rendszeres szciális segély_ 2. Tartósan munkanélküli rendszeres szciális segélye Rendszeres szciális segély_ önk. rendelet alafián Egészségkársdtt személy_ek rendszeres szciális s(:_[ély_e Munkavégzéshez kapcslódó tám«!_g_atásk 6. Fglalkztatást helyettesítő támgatás ( vlt bérpótló járandóság) Időskrúakjáradéka Lakásfenntartási támgatás 9. Nrmatív lakásfenntartási támgatás Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támg_atása ll Egyéb lakásfenntartási támg_atás Adósságcsökkentési tám«!&_atás Áplási díj 14. Nrmatív áplási díj Különféle pénzbeli segélyek 16. Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély ll Rendszeres gyermekvédelmi támgatás 19. Óvdáztatási támgatás Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás Egyéb az önkrmányzat rendeletében megállapíttt juttatás 22. Kőbánya Karácsnya 5 OOO 23. Gyógyászati segédeszköz beszerzés Idősek üdültetése l Természetben nyú_ittt különféle seg_éh'ek 26. Köztemetés Közgyógyellátás Étkeztetés l Erzsébet utalvány Szciálplitikai ellátásk összesen

13 5. melléklet a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Szc. pl. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékk és dlgi kiadásk Srszám Megnevezése Teljesítés 31. E2yébpénzbeli tám2atás (krkedvezményes nyugdíj) E2yéb pénzbeli tám2atás (Törekvés Táncegyüttes, Kőbánya dí.i) E2yéb pénzbeli tám2atás (saját haltt) Áplási dí.i utáni.i árulék alanyi Járulék összesen Segélyek pstaköltsége 37. Rendszeres szciális segély pstaköltség Időskrúak járadéka pstaköltség Nrmatív lakásfenntartási támgatás pstaköltség Egyéb lakásfenntartási támgatás pstaköltsége Nrmatív áplási díj pstaköltség Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás pstaköltség Kiegészítő gyermekvédelmi támgatás pstaköltség Óvdáztatási támgatás pstaköltség Pénzbeli átmeneti segély pstaköltség l Temetési segély pstaköltség Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás pstaköltség Mzgáskrlátzttak közlekedési támgatás pstaköltség Adósságkezelési szlgáltatás pstaköltsége Egyéb önkrmányzati eseti pénzbeli ellátás pstaköltség Pstaköltség összesen Összesen

14 6. me!lék/et a 17!2013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám Megnevezés Teljesítés l ll Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen BRFK Wekerle Sándr Alapkezelő (Bursa Hungarica) Szabó Ervin Könyvtár l OOO Girgi Perlasca SZKI 551 Magyar Gyula Kertészeti SZKI 367 Pataky István Híradásipari SZKI 368 Zrínyi Miklós Gimnázium 350 Körösi Csma Sándr KKK 950 Kőbányai Görög Önkrmányzat 250 Kőbányai Blgár Önkrmányzat 100 Kőbányai Ruszin Önkrmányzat 140 Kőbányai Rmán Önkrmányzat 100 Kőbányai Hrvát Önkrmányzat 250 Kőbányai Örmény Önkrmányzat 240 Kőbányai Lengyel Önkrmányzat 240 Kőbányai Német Önkrmányzat 240 Kőbányai Rma Önkrmányzat l 250 Gyógytestnevelés támgatása Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi Uszda bankszámla maradványa Önállóan működő intézmények pénzmaradványa Kőbányai Kertvársi Általáns Iskla Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kivülre Vállalkzásknak KÓKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrácz prjekt) Exerem Kft ENI Bt. (Elefánt Patika) V állalkazó rvsk 20 ll. évi kártyapénzmaradványa 904 Háztartásknak Magyar Tibr érettségi díj a 27 Alapítványknak Rés Alapítvány Szép Szivárvány Alapítvány 390 Skprblémás Családkért Alapítvány 960 Pályakezdő Fiatalk Esély Alapítvány MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány 14

15 6. melléklet a (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám Me2nevezés Teljesítés Szent László Király Alapítvány 80 Havasi Gypár Alapítvány 375 Természetes Gyógyítás Alapítvány 60 Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 300 Aranycsapat Alapítvány 50 Magyar Kézművességért Alapítvány 50 Adler Alapítvány Hi-T ech Alapítvány Fókusz Alapítvány Ébredések Alapítvány Emberbarát Alapítvány Kőbányai Ászk Tehetségeket Támgató Alapítvány 300 Társadalmi szervezeteknek Vöröskereszt Törekvés Művelődési Közpnt 18 OOO Kőbánya Sprt Club Kőbányai Sprtszövetség 500 Kőbányai Diákk SE 15 OOO Kőbányai lfjusági Sprtegyesület 10 OOO Törekvés Sprtegyesület 17 OOO Törekvés Sprtegyesület (Bihari úti sprttelep) 667 Bem Bajtársi Egyesület 600 WlfPlgárőrség Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Frza) l OOO Kőbányai Trna Club Ráksmenti Mezei Őrszlgálat Ferencvársi Trnaklub 10 OOO Mntesí DSE l 693 Szent László DSE Start DSE l 844 Főnix DSE Zrínyi 200 l DSE 735 Túri DSE l 655 Újhegy-Sibrik DSE BemDSE 968 KadaDSE l 089 Kőbányáért Közhasznú Egyesület 400 Hungária Viktória Femina SC 200 HarmatDSE 968 Szent László Gimnázium DSE l 564 PremierDSE 735 White Sharks Hckey Club 20 OOO 15

16 6. me/lék/et a (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám lll Me2nevezés Teljesítés Sutemi Harcművészeti SE 150 Marcipán Tánc és Fitnesz SE 400 Kőbányai Sirály Tájfutó SE 300 Bifit SE 200 Sask SE 300 Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE 200 Sprtliget SE 300 Kőbányai Sprtszövetség Természetbarát Szakbizttság 400 Lmbik TSE 150 Barcza Geden Sprt Club 300 Ifjúsági Elsősegélynyújták Országs Egyesülete 70 Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége s Magyark Világszövetsége 80 Sibrik Kertszépítő Egyesület 50 Nagycsaládsk Országs Egyesülete 260 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 605 Mzgássérültek Budapesti Egyesülete 300 M-érték Kulturális Egyesület 150 Lkmtív Turista Egyesület 160 Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 240 Kőbányai Fiatalk Egyesülete 70 Hrvát Hagymányörző Egyesület 150 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület 200 Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 95 Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület 545 "A zene mindenkié" Egyesület 50 Wesley Jáns Óvda és Általáns Iskla Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség Havasi Gypár Egyesület Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Clrm Közhasznú Egyesület 231 BDDSZ 110 Pedagógusk Szakszervezete 339 MZTSZ 15 MKKSZ Védőnők 10 KKDSZ 17 EDD SZ Baptista Szeretetszlgálat Egyházaknak Wesley Jáns óvda és iskla Külsőkőbányai Szent Család Plébánia \

17 6. melléklet a 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám Meenevezés Tel_iesítés Kőbányai Szent György Plébánia 140 Budapest-Ráksfalvai Refrmátus Egyházközség 100 Kőbányai Szent László Plébánia Lengyel Persznális Plébánia 100 Budapesti Zsidó Hitközség 65 Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 120 EU-nak Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen l/l/

18 7. me/lék/et a (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. felhalm. c. támgatásért. kiadásk, pénzeszköztadásk, támgat. kölcsönök Srszám Megnevezés Teljesítés l. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége Fővársi Önkrmányzat (Kőér-Gergely utca kereszteződés 3. csmópnt) BVOP Őri Szálló bntása 5. Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticm rendszer) Bérlakás értékesítés nettó árbevétel 50%-a a Fővársi 6. Önkrmányzat részére Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk összesen 36 OOO 8. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztatásn kívülre 9. Vállalkzásknak Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely -park környezetvédelmi 10. felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása) ll. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrácz prjekt) BDK Kft. (Kőér-Gergely csmópnt) Vállalkzó fgrvsk műszer beszerzés l Mta-Engil Magyarrszág Zrt. (Gyakrló u. parkló) 15. Alapítványknak 16. Ovi-Fci Közhasznú Alapítvány (vi-fci prgram) Nnprfit szervezeteknek 18. Reginális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram Kőbányai Diákk Sprtegyesülete 150 OOO Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztatásn kívülre 20. összesen Önkrmányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívülre 23. Dlgzók lakásépítésére és vásárlására nyújttt kölcsön Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívülre összesen Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, pénzeszköz 25. átadásk és kölcsönök összesen

19 8. me/lék/et a (1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önk. jgi személy, Plg. Hivatal, Önállóan műk. int. Műk. és felhalm. c. támgat. bevétel és pénzeszközátvétel Srszám Megnevezés Teljesítés l ll Működési célú támgatásértékű bevétel Lelki-segítségtlyújtási prgram Turizmusfej lesztési támgatás Népszámlálás KMOP Kis-Pngrác lakótelep Bárka - Kispngrác támgatás URBACT Il.peratív prgram TÁMOP Isklai tehetséggndzás TÁMOP Táguló Világ Alsó tagzatsk részére alma támgatás Kerületi szakemberképzés, együttműködés és infrmációáramlás erősítés Kőbányai kábítószer-prevenciós prgrarnak kerületi megvalósítása Szermentesség,józanság, tiszta tudat, önreflexió, lelki fejlődés pályázat ELTE PK-GF-612 szakmai gyakrlat EL TE 2 hallgató - nyári gyakrlat Kőbányai Uszda bankszámlájának megszüntetése Pénzmaradvány rendelet alapján előirányzat krrekció Emberi E.M. - tanulmányi tehetséggndzás verseny Emberi E.M. - rma fiatalk tehetséggndzás Kirándulás az egészségért Nemzeti család Jelzőrendszer támgatás NFÜ KÖZOP 5.5- Interrndális csmópnt- Liget tér, Mázsa tér NFÜ - T ÁMOP támgatás EL TE tanárk kifizetése Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - EU-s támgatás Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - eik. állami pénzalaptól támgatás Kőrösi. Cs. S. Kult. Kö. -helyi önkrm. támgatás Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - kp-i ktg-vetési támgatás Kőbányai Szent László Gimnázium - EU-s támgatás Kőbányai Szent László Gimnázium - kp-i ktg-vetési támgatás T ám. ért.működési bev. OEP-től (EÜ szlg.) Működési célú támgatásértékű bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel Kőkert térfigyelő rendszer fel nem használt összeg visszautalása Kőbányai Sprt közhasznú alapítvány megszűnése Wlverhamptn angl aszisztensek lakbér támgatás URBACT Il. peratív prgram Hulladék és elemgyűjtés nyelvész rszágs verseny Nyári tábrzás támgatása Szimba pályázat OOO l ) / v{ 1

20 8. me!lék/et a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önk. jgi személy, Plg. Hivatal, Önállóan műk. int. Műk. és felhalm. c. támgat. bevétel és pénzeszközátvétel Srszán Megnevezés Teljesítés Mbi!Kids pályázat rajz Egész életen át tartó tanulás Danne támgatás Szakmai fejlődés támgatása Egészségnap támgatása Hátránys helyzetű gyerekek tábrztatása Körösi Cs. S. Kulturális Közpnt Kőbányai Szent László Gimnázium Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ÁH-n kívülről: Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Térfigyelő kamerák Örs vezér tere ÁH-n kívüli ber. c. pe. átv. Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről összesen: Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Szánkódmb bevétele Kis Pngrác lakótelep KEOP pályázat bevétele- Harmat Általáns Iskla felújítása Lelki-segítségnyújtási prgram Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek összesen:

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

1 Gf. szám ú előterjesztés

1 Gf. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere / l_.j J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20

Részletesebben

53 'f. szám ú előterjesztés

53 'f. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 53 'f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés \)\ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek. Tárgyévi támogatás Ft

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek. Tárgyévi támogatás Ft Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye Adler Alapítvány KMOP-5.1.1 pályázat programalap támogatása 2 916 000 Ft Adler Alapítvány Balkán u. 4-18. Társasház

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere t~f). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2013.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1 ;J tj1i te..., t~c.k (

1 ;J tj1i te..., t~c.k ( 1 ;J tj1i te..., t~c.k ( Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012. 1-111. havi várható

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye 56-os Magyarok Világszövetsége Kőbányai tagszervezet támogatása 100 000 Ft 56-os Magyarok Világszövetsége A

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben