17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának őy1\.rs x KERfJLET a '!,\ k''ltse'gvete'si beve'tele eft, t)()lg1j1 rncstcri N''r'Aí ()NK()Ur\,l fiv:jta!a NYZAT b) finanszírzási bevétele: eft, f jl_ (Ar- -{ ---- j-:-- c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: eft, L:' lktat;)s?dr,: u}'t /C9.. JfJ,I<d) költségvetési kiadása: eft, /!Jrl,,Pf: ; 7 e) finanszírzási kiadása: eft,, j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: eft :: : / t,,z,;,".. ::....?'' r irj;;hl: l 1, i1'tp.;iekif!f 2... ijx'f V--ill!'L.. Lj (l) Az Onkrmányzat bevételeinek elszámlását az l. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat kiadásainak elszámlását a 2. melléklet határzza meg. 3. (l) Az Önkrmányzat felhalmzási kiadásait feladatnként a 3. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat felhalmzási kiadásait célnként a 4. melléklet határzza meg. 4. Az Önkrmányzat szciálplitikai juttatásait az 5. melléklet határzza meg. 5. Az Önkrmányzat működési célú pénzeszközátadásait és támgatásértékű kiadásait a 6. melléklet határzza meg. 6. Az Önkrmányzat felhalmzási célú pénzeszközátadásait és kölcsöneit a 7. melléklet határzza meg. 7. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási célú támgatásértékű bevételeit és pénzeszközátvételeit a 8. melléklet határzza meg.,:j r /'-..._

2 8. (l) Az Önkrmányzat költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkdó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bntásban a 9. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkdó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bntásban a 10. melléklet határzza meg. 9. Az Önkrmányzat önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a ll. melléklet határzza meg. 10. (l) Az Önkrmányzat működési és felhalmzású célú általáns tartalékainak év végi záró összegeit (módsíttt előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkrmányzat működési és fejlesztési célú általáns céltartalékainak év végi záró összegeit (módsíttt előirányzat) a 13. melléklet tartalmazza. ll. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határzza meg. 12. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 15. melléklet mutatja be. 13. Az Önkrmányzat közvetett támgatásait a 16. melléklet mutatja be. 14. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet határzza meg. 15. Az Önkrmányzat adósságállmányából származó fizetési kötelezettségeket a 18. melléklet mutatja be. 16. Az Önkrmányzat vagynkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 19. melléklet mutatj a be. 17. Az Önkrmányzat egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatását a 20. melléklet határzza meg. 2

3 18. Az Önkrmányzat adatait összevntan tartalmazó a) egyszerűsített médeget a 21. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásta 22. melléklet, c) egyszerűsített pénzfrgalmi jelentést a 23. melléklet határzza meg. 19. Az Önkrmányzat pénzeszközeinek egyeztetéséta 24. melléklet határzza meg. 20. (l) Az Önkrmányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek záró állmányát a 25. melléklet mutatja be. (2) Az Önkrmányzat részvényeinek záró állmányát a 26. melléklet mutatja be. 21. (l) Az Önkrmányzat jgi személy, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: l eft, b) módsíttt pénzmaradványa: l eft, c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: eft, d) szabad pénzmaradványa: l eft. (2) Az Önkrmányzat jgi személy, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határzza meg. (3) Az Önkrmányzat jgi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkdó intézmény a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatárzttak szerint használhatja fel. (4) Az önállóan működő intézmény a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatárzttak szerint használhatja fel. 22. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Kvács plgá jegyző!,}/ {/' \

4 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat bevételei J. melléklet a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám Megnevezés Teljesítés l. Működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajáts bevételei Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre Kamatbevételek Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ÁFA bevételek és visszatérülések ll. Intézményi működési bevételek összesen l Önkrmányzat sajáts működési bevételei 13. Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenfrgalmi adó Pótlékk, bírságk helyi adókból iparűzési adóból Bírságk helyi adókból iparűzési adóból Helyi adók összesen SZJA helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett közpnti adók Különféle bírságk 26. Egyéb sajáts flyó bevételek Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött Nrmatív, kötött felhasználású támgatás Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Közpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás Működési c. támgatásértékű bevételek Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési célú kölcsönök v.térülése Áht-n kívülről Működési bevétel mindösszesen Felhalmzásibevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev

5 l. melléklet a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat bevételei Srszám Megnevezés Felhalmzási célú támgatás értékű bevétel Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Felhalmzási bevételek mindösszesen Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírzására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra Felhalmzási hiány finanszírzására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhalmzási célú igénybevétele Pénzfrgalm nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel Értékpapírk bevételei Finanszírzás bevételei összesen Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Teljesítés l

6 2. me/lék/et a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat kiadásai Srszám l ll Megnevezés Személyi juttatásk összesen Munkaadót terhelő járulékk összesen Egészségügyi hzzájárulás Táppénz hzzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékk Munkaadót terhelő járulékk összesen Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen Szciálplitikai ellátásk és ellátttak juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalmzási célú pénzeszközátadás Felhalmzási célú kölcsön nyújtása Felhalmzási célú kölcsön törlesztése Felhalmzási kiadásk összesen Pénzfrgalmi kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék Fejlesztési célú céltartalék Céltartalék összesen Tartalékk összesen Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírzás átadása Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Idősek Otthna Klzsvári u Refinanszírztt beruházási hitel Hsszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírk vásárlása Finanszírzás kiadásai Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadásk KIADÁSOK ÖSSZESEN Teljesítés l OOO l

7 3. me/lék/et a 17/20 J 3. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Teljesítés l. Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan működő intézmények 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagyni értékűjgk vásárlása (Önkrmányzat) ll Vagyni értékű jgk vásárlása (Kis-Pngrác) Vagyni értékűjgk vásárlása (Bölcsödék) l Vagyni értékűjgk vásárlása (Isklák) Vagyni értékű jgk vásárlása összesen Szellemi termékek vásárlása 9. Hnlapfejlesztés l Szellemi termékek vásárlása összesen l 016 ll. Telkek vásárlása 12. Újköztemető előtti körfrgalm kiépítése Telkek vásárlása összesen Épületek vásárlása, létesítése 15. Okmányirda átépítése Újhegy sétány Közösségi Ház kialakítása Épületek vásárlása, létesítése összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése 19. Harmat u. 88. Általáns Iskla 20. Széchenyi Általáns Iskla faház vásárlás 21. Földutak szilárd burklattal való ellátása Bebek utca l. járműtárló vásárlása Csmópnt kiépítése - Kőér utca-gergely utca 24. Újköztemető előtti körfrgalmú csmópnt kiépítése Jégpálya építés (Ihász u. 24.) Árkád bevásárló közpntnál kerékpártárló elhelyezése 27. Gyakrló u. parkló zóna kialakítása 28. Népligeti középfőgyűjtő tehermentesítő járda és frgalm technikai fú Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 31. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkrmányzat) Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sprtközpnt) Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pngrác) Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék) l Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvdák) Isklák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése Pedagógiai Szlg. számítástechnikai eszköz beszerzés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen

8 3. me/lé/det a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Teljesítés Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkrmányzat) Kmmunikációs eszközök beszerzése (Önkrmányzat) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde TÁMOP 3.1.6) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvda) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskla) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kőbányai Sprtközpnt takarítógép vásárlás) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen Képzőművészeti alktásk vásárlása Képzőművészeti alktás (brnz zászló) Képzőművészeti alktásk vásárlása összesen Hangszerek vásárlása Hangszervásárlás (Önkrmányzat) Hangszervásárlás (Zeneiskla) Hangszerek vásárlása összesen Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Telkek vásárlása Szánkódmb növénytelepítés Telkek vásárlása összesen Épületek vásárlása, létesítése Sörgyár telep beruházásk Állmás utca 5. Alagsri helyiségek kialakítása Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása Kis Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció Mádi utca 4-6. óvda - tmaszba kialakítása Halm u. bölcsőde építés Kada Mihály Általáns Iskla trnacsarnk építése Épületek vásárlása, létesíatése összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése Sprtliget termálvízkutatás Földutak szilárd burklattal való ellátása Közműépítés- Feltámadt Krisztus templm vízelvezetés Máltai típusú játszótér építés Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése) Frgalmtechnikai munkák Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen l OOO 40 OOO

9 3. mellék/eta 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Épületek, építmények vásárlása, létesítése összesen Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pngrác) Gépek, berendezés, felszerelés beszerzés összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Beruházási munkái összesen KÖKERT Kft. Egyéb építmény vásárlása, létesítése Játszóterek, közterületek lekerítése Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen KÖKERT Nnprfit Kft. beruházási munkái összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN Teljesítés

10 4. melléklet a (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) Srszám Megnevezés Teljesítés L Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan Működő intézmények 2. Épületek felújítása 3. Füzér u Helytörténeti Gyűjtemény tervezés Kis-Pngrác prjekt KEOP pályázat- Hannat iskla felújítás KEOP pályázat- Gépmadár óvda felújítás KEOP pályázat - Zsivaj óvda felújítás KEOP pályázat- Fecskefészek bölcsöde felújítás ll. KEOP pályázat- Apró Csdák bölcsöde felújítás Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Népligeti középfőgyűjtő tehennentesítő járda és frgalm technikai felújítás Bihari-Balkán lakótelepen sprtpálya felújítás Medveszőlő-Székfűvirág utca játszótér felújítás Egyéb építmények felújítása összesen Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása Szent László Általáns Iskla Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása összesen Kőbányai Onkrmányzat és Onállóan Működő intézmények felújítási munkái összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt Épületek felújítása Fővársi Társasház felújítási pályázat önrész 23. Bihari u. 15. tető felújítás Feltámadt Krisztus templm felújítás Káplna téri Általáns Iskla felújítás 217 OOO 26. Endre utca 10. felújítása Gyennekek Átmeneti Otthna- felújítás l Vaspálya u. óvda - hiányzó helyiségek tervezése 29. Zsivaj u. óvda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése l Gyöngyike óvda felújítás tervezése Salgótrujáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése Salgótmjáni út 47- rvsi rendelő felújítása Fks u felújítás KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvda 35. KEOP pályázat - Apró Csdák Bölcsöde Salgótmjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás Lélek-Pnt prgram felújitási költségei Bihari 8/c pince felújitása Épület felújítása összesen Egyéb építmények felújítása

11 4. me/lék/et a 17/2013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) Srszám Járda felújításk Megnevezés Újhegyi sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. felújítási munkái összesen Épületek felújítása Endre utca 10. felújítása Épületek felújítása összesen Önkrmányzat felújítás összesen Kőkert Kft. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Felújításk összesen FELÚJÍT ÁS ÖSSZESEN Teljesítés ll

12 5. me/lék/et a 17! (1V. 22) önkrmányzati rendelethez eft-ban Szc. pl. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékk és dlgi kiadásk Srszám Megnevezése Teljesítés L Rendszeres szciális segély_ 2. Tartósan munkanélküli rendszeres szciális segélye Rendszeres szciális segély_ önk. rendelet alafián Egészségkársdtt személy_ek rendszeres szciális s(:_[ély_e Munkavégzéshez kapcslódó tám«!_g_atásk 6. Fglalkztatást helyettesítő támgatás ( vlt bérpótló járandóság) Időskrúakjáradéka Lakásfenntartási támgatás 9. Nrmatív lakásfenntartási támgatás Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támg_atása ll Egyéb lakásfenntartási támg_atás Adósságcsökkentési tám«!&_atás Áplási díj 14. Nrmatív áplási díj Különféle pénzbeli segélyek 16. Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély ll Rendszeres gyermekvédelmi támgatás 19. Óvdáztatási támgatás Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás Egyéb az önkrmányzat rendeletében megállapíttt juttatás 22. Kőbánya Karácsnya 5 OOO 23. Gyógyászati segédeszköz beszerzés Idősek üdültetése l Természetben nyú_ittt különféle seg_éh'ek 26. Köztemetés Közgyógyellátás Étkeztetés l Erzsébet utalvány Szciálplitikai ellátásk összesen

13 5. melléklet a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Szc. pl. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékk és dlgi kiadásk Srszám Megnevezése Teljesítés 31. E2yébpénzbeli tám2atás (krkedvezményes nyugdíj) E2yéb pénzbeli tám2atás (Törekvés Táncegyüttes, Kőbánya dí.i) E2yéb pénzbeli tám2atás (saját haltt) Áplási dí.i utáni.i árulék alanyi Járulék összesen Segélyek pstaköltsége 37. Rendszeres szciális segély pstaköltség Időskrúak járadéka pstaköltség Nrmatív lakásfenntartási támgatás pstaköltség Egyéb lakásfenntartási támgatás pstaköltsége Nrmatív áplási díj pstaköltség Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás pstaköltség Kiegészítő gyermekvédelmi támgatás pstaköltség Óvdáztatási támgatás pstaköltség Pénzbeli átmeneti segély pstaköltség l Temetési segély pstaköltség Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás pstaköltség Mzgáskrlátzttak közlekedési támgatás pstaköltség Adósságkezelési szlgáltatás pstaköltsége Egyéb önkrmányzati eseti pénzbeli ellátás pstaköltség Pstaköltség összesen Összesen

14 6. me!lék/et a 17!2013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám Megnevezés Teljesítés l ll Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen BRFK Wekerle Sándr Alapkezelő (Bursa Hungarica) Szabó Ervin Könyvtár l OOO Girgi Perlasca SZKI 551 Magyar Gyula Kertészeti SZKI 367 Pataky István Híradásipari SZKI 368 Zrínyi Miklós Gimnázium 350 Körösi Csma Sándr KKK 950 Kőbányai Görög Önkrmányzat 250 Kőbányai Blgár Önkrmányzat 100 Kőbányai Ruszin Önkrmányzat 140 Kőbányai Rmán Önkrmányzat 100 Kőbányai Hrvát Önkrmányzat 250 Kőbányai Örmény Önkrmányzat 240 Kőbányai Lengyel Önkrmányzat 240 Kőbányai Német Önkrmányzat 240 Kőbányai Rma Önkrmányzat l 250 Gyógytestnevelés támgatása Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi Uszda bankszámla maradványa Önállóan működő intézmények pénzmaradványa Kőbányai Kertvársi Általáns Iskla Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kivülre Vállalkzásknak KÓKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrácz prjekt) Exerem Kft ENI Bt. (Elefánt Patika) V állalkazó rvsk 20 ll. évi kártyapénzmaradványa 904 Háztartásknak Magyar Tibr érettségi díj a 27 Alapítványknak Rés Alapítvány Szép Szivárvány Alapítvány 390 Skprblémás Családkért Alapítvány 960 Pályakezdő Fiatalk Esély Alapítvány MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány 14

15 6. melléklet a (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám Me2nevezés Teljesítés Szent László Király Alapítvány 80 Havasi Gypár Alapítvány 375 Természetes Gyógyítás Alapítvány 60 Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 300 Aranycsapat Alapítvány 50 Magyar Kézművességért Alapítvány 50 Adler Alapítvány Hi-T ech Alapítvány Fókusz Alapítvány Ébredések Alapítvány Emberbarát Alapítvány Kőbányai Ászk Tehetségeket Támgató Alapítvány 300 Társadalmi szervezeteknek Vöröskereszt Törekvés Művelődési Közpnt 18 OOO Kőbánya Sprt Club Kőbányai Sprtszövetség 500 Kőbányai Diákk SE 15 OOO Kőbányai lfjusági Sprtegyesület 10 OOO Törekvés Sprtegyesület 17 OOO Törekvés Sprtegyesület (Bihari úti sprttelep) 667 Bem Bajtársi Egyesület 600 WlfPlgárőrség Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Frza) l OOO Kőbányai Trna Club Ráksmenti Mezei Őrszlgálat Ferencvársi Trnaklub 10 OOO Mntesí DSE l 693 Szent László DSE Start DSE l 844 Főnix DSE Zrínyi 200 l DSE 735 Túri DSE l 655 Újhegy-Sibrik DSE BemDSE 968 KadaDSE l 089 Kőbányáért Közhasznú Egyesület 400 Hungária Viktória Femina SC 200 HarmatDSE 968 Szent László Gimnázium DSE l 564 PremierDSE 735 White Sharks Hckey Club 20 OOO 15

16 6. me/lék/et a (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám lll Me2nevezés Teljesítés Sutemi Harcművészeti SE 150 Marcipán Tánc és Fitnesz SE 400 Kőbányai Sirály Tájfutó SE 300 Bifit SE 200 Sask SE 300 Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE 200 Sprtliget SE 300 Kőbányai Sprtszövetség Természetbarát Szakbizttság 400 Lmbik TSE 150 Barcza Geden Sprt Club 300 Ifjúsági Elsősegélynyújták Országs Egyesülete 70 Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége s Magyark Világszövetsége 80 Sibrik Kertszépítő Egyesület 50 Nagycsaládsk Országs Egyesülete 260 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 605 Mzgássérültek Budapesti Egyesülete 300 M-érték Kulturális Egyesület 150 Lkmtív Turista Egyesület 160 Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 240 Kőbányai Fiatalk Egyesülete 70 Hrvát Hagymányörző Egyesület 150 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület 200 Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 95 Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület 545 "A zene mindenkié" Egyesület 50 Wesley Jáns Óvda és Általáns Iskla Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség Havasi Gypár Egyesület Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Clrm Közhasznú Egyesület 231 BDDSZ 110 Pedagógusk Szakszervezete 339 MZTSZ 15 MKKSZ Védőnők 10 KKDSZ 17 EDD SZ Baptista Szeretetszlgálat Egyházaknak Wesley Jáns óvda és iskla Külsőkőbányai Szent Család Plébánia \

17 6. melléklet a 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám Meenevezés Tel_iesítés Kőbányai Szent György Plébánia 140 Budapest-Ráksfalvai Refrmátus Egyházközség 100 Kőbányai Szent László Plébánia Lengyel Persznális Plébánia 100 Budapesti Zsidó Hitközség 65 Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 120 EU-nak Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen l/l/

18 7. me/lék/et a (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. felhalm. c. támgatásért. kiadásk, pénzeszköztadásk, támgat. kölcsönök Srszám Megnevezés Teljesítés l. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége Fővársi Önkrmányzat (Kőér-Gergely utca kereszteződés 3. csmópnt) BVOP Őri Szálló bntása 5. Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticm rendszer) Bérlakás értékesítés nettó árbevétel 50%-a a Fővársi 6. Önkrmányzat részére Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk összesen 36 OOO 8. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztatásn kívülre 9. Vállalkzásknak Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely -park környezetvédelmi 10. felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása) ll. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrácz prjekt) BDK Kft. (Kőér-Gergely csmópnt) Vállalkzó fgrvsk műszer beszerzés l Mta-Engil Magyarrszág Zrt. (Gyakrló u. parkló) 15. Alapítványknak 16. Ovi-Fci Közhasznú Alapítvány (vi-fci prgram) Nnprfit szervezeteknek 18. Reginális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram Kőbányai Diákk Sprtegyesülete 150 OOO Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztatásn kívülre 20. összesen Önkrmányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívülre 23. Dlgzók lakásépítésére és vásárlására nyújttt kölcsön Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívülre összesen Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, pénzeszköz 25. átadásk és kölcsönök összesen

19 8. me/lék/et a (1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önk. jgi személy, Plg. Hivatal, Önállóan műk. int. Műk. és felhalm. c. támgat. bevétel és pénzeszközátvétel Srszám Megnevezés Teljesítés l ll Működési célú támgatásértékű bevétel Lelki-segítségtlyújtási prgram Turizmusfej lesztési támgatás Népszámlálás KMOP Kis-Pngrác lakótelep Bárka - Kispngrác támgatás URBACT Il.peratív prgram TÁMOP Isklai tehetséggndzás TÁMOP Táguló Világ Alsó tagzatsk részére alma támgatás Kerületi szakemberképzés, együttműködés és infrmációáramlás erősítés Kőbányai kábítószer-prevenciós prgrarnak kerületi megvalósítása Szermentesség,józanság, tiszta tudat, önreflexió, lelki fejlődés pályázat ELTE PK-GF-612 szakmai gyakrlat EL TE 2 hallgató - nyári gyakrlat Kőbányai Uszda bankszámlájának megszüntetése Pénzmaradvány rendelet alapján előirányzat krrekció Emberi E.M. - tanulmányi tehetséggndzás verseny Emberi E.M. - rma fiatalk tehetséggndzás Kirándulás az egészségért Nemzeti család Jelzőrendszer támgatás NFÜ KÖZOP 5.5- Interrndális csmópnt- Liget tér, Mázsa tér NFÜ - T ÁMOP támgatás EL TE tanárk kifizetése Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - EU-s támgatás Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - eik. állami pénzalaptól támgatás Kőrösi. Cs. S. Kult. Kö. -helyi önkrm. támgatás Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - kp-i ktg-vetési támgatás Kőbányai Szent László Gimnázium - EU-s támgatás Kőbányai Szent László Gimnázium - kp-i ktg-vetési támgatás T ám. ért.működési bev. OEP-től (EÜ szlg.) Működési célú támgatásértékű bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel Kőkert térfigyelő rendszer fel nem használt összeg visszautalása Kőbányai Sprt közhasznú alapítvány megszűnése Wlverhamptn angl aszisztensek lakbér támgatás URBACT Il. peratív prgram Hulladék és elemgyűjtés nyelvész rszágs verseny Nyári tábrzás támgatása Szimba pályázat OOO l ) / v{ 1

20 8. me!lék/et a (/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önk. jgi személy, Plg. Hivatal, Önállóan műk. int. Műk. és felhalm. c. támgat. bevétel és pénzeszközátvétel Srszán Megnevezés Teljesítés Mbi!Kids pályázat rajz Egész életen át tartó tanulás Danne támgatás Szakmai fejlődés támgatása Egészségnap támgatása Hátránys helyzetű gyerekek tábrztatása Körösi Cs. S. Kulturális Közpnt Kőbányai Szent László Gimnázium Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ÁH-n kívülről: Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Térfigyelő kamerák Örs vezér tere ÁH-n kívüli ber. c. pe. átv. Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről összesen: Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Szánkódmb bevétele Kis Pngrác lakótelep KEOP pályázat bevétele- Harmat Általáns Iskla felújítása Lelki-segítségnyújtási prgram Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek összesen:

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek. Tárgyévi támogatás Ft

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek. Tárgyévi támogatás Ft Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye Adler Alapítvány KMOP-5.1.1 pályázat programalap támogatása 2 916 000 Ft Adler Alapítvány Balkán u. 4-18. Társasház

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám Kaposvár, 2008. július 1.

XVIII. évfolyam 3. szám Kaposvár, 2008. július 1. XV. évflyam 3. szám Kapsvár, 2008. július 1. SOMOGY KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYE ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám. R É S Z SZEMÉLY ÜGYEK 51/2008. (V. 6.) KH A Smgy Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben