1 Gf. szám ú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Gf. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának szabályzásáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -ára figyelemmel a flyamats költségvetési gazdálkdás biztsítása érdekében a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete rendeletet alkthat, amelyben felhatalmazást ad, hgy az önkrmányzat és költségvetési szervei, valamint a gazdasági társaságai a bevételeiket flytatólagsan beszedhessék és a kiadásaikat teljesíthessék. A fentiekben hivatkztt jgszabály értelmében előterjesztem a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetési gazdálkdásának szabályzásáról szóló rendelettervezetet (a tvábbiakban: Tervezet). Az előterjesztés 2. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek bevételeit és költségvetési támgatását, a 3. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek kiadását tartalmazza a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet eredeti ának, a szerkezeti váltzásknak és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1. ll.) Krm. rendeletnek a figyelembevételével. Az önállóan működő költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemeit kat, valamint a tervezett bevételeket a 4. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatm be, a közcélú fglalkzatás engedélyezett létszámát pedig a Tervezet 4. (2) bekezdésében határzam meg. Az egyéb működési és felhalmzási célú támgatás a a 5. mellékletben kerül meghatárzásra, az ellátttak pénzbeli juttatásai t az 6. melléklet tartalmazza. A beruházási és a felújítási k kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza. Az időszakban jelentkező - a rendelet készítésekr még nem ismert - fizetési kötelezettségek, valamint a tvábbi előre nem látható halaszthatatlan k fedezetéül az általáns tartalékkeret összege szlgál, amelyet a 9. mellékletben mutatk be. Amennyiben az időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a plgármester jgsult az leg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben való elhelyezésére. Abban a nem várt esetben, amennyiben az időszakban teljesülő bevétel nem fedezi az időaránysan jelentkező kiadást, úgy a személyi juttatás és a kapcslódó munkaadót terhelő járulék és adó fedezetére munkabérhitel vehető igénybe.

2 II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetési gazdálkdásának szabályzásáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, december " t?' J"-,. l L Kvács Róbert Törvényességi szempntból ellenjegyzem: \ í -7

3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2013. (... ) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának szabályzásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -ában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: l. Általáns rendelkezések 1. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a plgármestert az Önkrmányzatt megillető bevételek beszedésére és a gazdálkdás srán felmerülő, szükségessé váló kiadásk e rendelet szerinti teljesítésére. 2. (l) A költségvetési gazdálkdás időszakában szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a plgármester dönt. A plgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a srn következő ülésen tájékztatja. (2) A költségvetési gazdálkdás időszakában a plgármester az leg szabad pénzeszközt pénzintézeti betéthe helyezheti. 3. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a ai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fel. A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 4. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatárzttak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. l

4 (4) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából a) személyi juttatáskra, készletbeszerzésekre, kmmunikációs szlgáltatáskra, szlgáltatási kiadáskra, valamint reklám és prpagandakiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 2. Eljárási szabályk 5. (l) Az Önkrmányzat jgi személy alapai ellátásáhz szükséges kiadásk a 2. mellékletben meghatárztt kiemeit k időaránys mértékéig teljesíthetőek. (2) Az Önkrmányzat irányítása alá tartzó önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv flyamats működéséhez szükséges önkrmányzati támgatást az l. mellékletben meghatárztt költségvetési támgatás időaránys összege képezi, amely az alapító kiratban meghatárztt alapk ellátásáhz használható fel a 2. mellékletben meghatárztt kiemeit k szerint. (3) Az gazdálkdás idejére az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv közalkalmazttja részére bruttó 14 OOO Ft/fő/hó, a köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztattt részére bruttó Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatás fizethető ki azzal, hgy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmaztt, köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztattt részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárlható. (4) A plgármester a Képviselő-testület utólags jóváhagyásával az l. mellékletben meghatárztt támgatás összegétől az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben eltérhet. 6. (l) Az önállóan működő költségvetési szerv a flyamats működéséhez szükséges, az alapító kiratban meghatárztt alapai ellátásáhz a 3. mellékletben meghatárztt kiemeit k időaránys részét használhatja fel. (2) Az gazdálkdás idejére az önállóan működő költségvetési szerv közalkalmazttja részére bruttó 14 OOO Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni azzal, hgy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmaztt részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárlható. 7. (l) Az Önkrmányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határzza meg. (2) A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak létszáma (8 óra/munkanap) 379 fő. (3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatárztt engedélyezett létszámt az önállóan működő és gazdálkdó, az önállóan működő költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl. 2

5 8. Az önkrmányzat és önként vállalt ait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmzási célú támgatásának ait a 4. melléklet határzza meg, amely alapján a támgatásk időaránys teljesítéssei utalhatók. A Büntetés-végrehajtás Országs Parancsnksága Őri szálló bntása, a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Kis-Pngrác prjektre vnatkzó, a White Sharks Hckey Club, a reginális fejlesztési és felzárkóztatási LKFT LA-2 panelprgram, valamint a társasházi karnerarendszer támgatása egy összegben utalható. 9. (l) Az ellátttak pénzbeli juttatásának ait az 5. melléklet határzza meg. (2) A jgszabályban biztsíttt juttatásk esetében az időaránys az általáns tartalékkeret terhére túlléphető. 10. (l) A felhalmzási és a felújítási k közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsrlt - kötelezettségvállalásk alapján kimutattt - kiadása teljesíthető az előző évi költségvetési maradvány bevételének terhére. (2) A plgármester a Képviselő-testület utólags jóváhagyásával a 6. és a 7. mellékletben meghatárztt kn túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmzási és felújítási t, amelynek a fedezetét az általáns tartalékkeret terhére biztsítja. ll. (l) Az gazdálkdás időszakában jelentkező - e rendelet megalktásakr még nem ismert - áthúzódó fizetési kötelezettség, a tvábbi előre nem látható halaszthatatlan, valamint az európai uniós pályázat fedezetéül a 8. mellékletben meghatárztt általáns tartalékkeret szlgál. (2) A plgármester 15 OOO e Ft összeghatárig jgsult az (l) bekezdésben meghatárztt kifizetés fedezetét az általáns tartalékkeret terhére biztsítani. 3. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet január l-jén lép hatályba, és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló önkrmányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb március 31-én hatályát veszti. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 3

6 INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -a és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján biztsíttt jgkörében eljárva alktja meg a költségvetési gazdálkdás szabályzásáról szóló rendeletét A rendelettervezet l. alcíme általáns rendelkezéseket tartalmaz, így lehetövé teszi munkabérhitel felvételét, a költségvetési gazdálkdás időszakában jelentkező leg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben való elhelyezését, megfgalmazza a takaréks gazdálkdás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait. A rendelettervezet 2. alcíme bemutatja a kiemeit kat, az engedélyezett létszámt, a béren kívüli juttatásk havi összegét, az egyéb működési és felhalmzási célú támgatásk utalásának szabályát, a költségvetési gazdálkdás időszakában indítható felhalmzási és felújítási kat, valamint felhatalmazást ad a plgármesternek 15 OOO eft összegű átcsprtsításra az általáns tartalékkeret terhére. A rendelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 4

7 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése J. mellék/et a (....)önkrmányzati rendelethez eft-ban l Srszám Megnevezés Működési bevételek Működési célú támgatásk ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közpn ti, irányítószervi támgatás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele átm. átm. átm. átm. á tm. átm. l. Önkrmányzat jgi személy l l ebből: ll Önállóan működő intézmények Üllői U. J J 8. Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós u Káplna tér 4. (Ped. Szlg.) Körösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr KKK l l Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OOO l l Mind l l

8 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése 2. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez eft-ban l ll. 12. Srszám Megnevezés Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadásk Egyéb felhalmzási célú kiadásk Működési célú Beruházás Felújítás tartalékai á tm. átm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. l. Önkrmányzat jgi személy 697, l ebből: 2. Önállóan működő intézmények 691,1 3. Üllői u Gém u Harmat u Harmatu Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér. 4. ll. Keresztúri u Kőbányai út Ü j hegy sétány Szent László tér l. 15. Szent László tér Sibrik Miklós u Káplna tér 4. (P ed. Szlg.) 18. Körösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal 377,0 21. Kőrösi Csma Sándr KKK 50,5 22. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 0,0 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185, ll 989 ll 788!8 306!7 902!7 507!7 130!O 972!O 804!O 455!O 225!7 481!7!76! !9 952!9 687! OOO ! ! l Mind l 310, l

9 Önállóan mííködő intézmények költségvetése 3. me!lék/et a... / ( ) nkrmánj'zalt rendelethez eff-han l ll 12 Srszám Intézmény Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Előző évi Ellátttak Működési Intézményi Közpnti, költségvetési pénzbeli Be uházás bevételek működési irányítószet-vi maradvány juttatása bevételek támgatás igénybevétele átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. á tm. átm. átm. l. Gépmadár u. 15. bölcsőde 33,0 2 Mádt u bölcsőde 25,0 3. Újhegy stny bölcsőde 33,5 4 Újhegystny bölcsőde 32,5 5. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 6. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 12,5 7 Vaspálya u bölcsőde 17,0 8 Zsivaj u bölcsőde 26,5 9 MagJódi u. 29. bölcsőde 13,0 10. Kőbányai Egyesített Bólcsődék közpnt 5, ! l l l ! ll BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 227, Ászk u óvda 26,0 13. Gépmadár u. 15. óvda 29,5 14 Halm u. 7. óvda 26,0 15 Kada u 27. óvda 18,0 16 Kőbányai u. 38. óvda 18,0 17 :Maglódi u. 8. óvda 18,0 18. Mádi u óvda 21,5 19. Mádi u. 86/94. óvda 33,0 20. Mádi u óvda 18,0 21. Újhegy stny óvda 54,5 22. Újhegy stny óvda 33,0 23. Kékvirág u. 5. óvda 29,5 24 SaJgótarjáni u. 47. óvda 18,0 25. Hárslevelű u. 5. óvda 18,0 26 Vaspálya u óvda 18,0 27. Zágrábi u. 13. óvda 18,0 28 Zsivaj u. 1-3 óvda 18,0 29 Kőbányai u. 30. óvda 21, ] ll ll ll ll ll ll lio ll !O Ol! ] l l l lio l ll O l l! ! ]8! l l ÓVODÁK ÖSSZESEN 436,

10 Önállóan működő intézmények költségvetése 3. meffékfet a (. ) dnkrmányzatl rendelethez efl-bm lll ll 2 Srszám l Intézmény l Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő jámlék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak Működési pénzbeli Beruházás bevételek juttatása Intézményi működési bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közpnti, irányítószervi támgatás átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. 51 Kőbányai Sprtközpnt 52 Kőbányai Sprtközpnt-Újhegyi u 13. uszda 53 EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 6,4! , , l Bárka Kőb.Szc. és Gyermekjóléti Közpnt 55. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 56 Gyermekek Átmeneti Otthna 57. Kőbányai Caládsegítő Szaigálat 58 Idősellátás 0,0 0,01 Ol Ol Ol Ol 0,0 0,0 0,0 Ol Ol ül Ol 59 Hajléktalan prgram 0,0 60 Kis-Pngrác prjekt 0,0 61 SZOCIÁLIS INT, ÖSSZESEN 0,0 62. Önállóan rnűködő intézmények 691, l Ol Ol

11 Önkrmányzat támgatásértékű kiadásainak és pénzeszközátadásainak költségvetése 4. meflékfet az előterjesztéshez eft-ban Srszám l l 2. 3 Megnevezés Egyéb működési célú támgatásk államháztartásan belülre Wekerle Sándr Alapkezelő (Bursa Hungarica) Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásan beliilre BVOP Óri szálló bntása BKISZ prjekt (Kőbányán megvalósuló csatrnaépítés) Egyéb felhalmzás i célú támgatásk államháztartásn belülre Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre önként vállalt Vállalkzásknak 10 KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft ! ll Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) Háztartásknak 14. Alapítványknak 15 Rés Alapítvány Skprblémás Családkért Alapítvány Társadalmi szervezeteknek 18 Törekvés Művelödési Közpnt Kőbánya Sprt Club 8 OOO 8 OOO 20 Kőbányai Diákk SE Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület Törekvés Sprtegyesület WlfPlgárőrség Kőbányai Trna Club White Sharks Hckey Club Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 28. Nnprfit szervezeteknek 29 Reginális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram Társasházi karnerarendszer Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kíviilre Mind

12 Ellátttak pénzbeli juttatásainak költségvetése 5. mellék/et a.../2013. (......) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám Megnevezése önként v. f. l. 2. Családi támgatásk Rendkívüli gyennekvédelmi támgatás ~- Önkrmányzati segély Óvdáztatási támgatás Betegséggel kapcslats ellátásk Nrmatív áplási díj Közgyógyellátás Fglalkztatással, munkanélküliséggel ka cslats ellátásk Fglalkztatást helyettesítő támgatás 5 OOO 5 OOO 53 OOO 53 OOO 10. ll Lakhatással kapcslats ellátásk Nrmatív lakásfenntartási támgatás Adósságcsökkentési támgatás Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásf. tám. 17 OOO 17 OOO l 500 l Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai Óvdák úszástámgatás Bárka Kőbányai Szc. és Gyermekjóléti Közpnt (tábr) Bárka Kőbányai Szc. és Gyermekjóléti Közpnt (zsebpénz) Egyéb nem intézményi ellátásk Időskrúak járadéka Tartósan munkanélküli rendsz. szc. segélve Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapi án Evészségkársdtt szem. rendsz. szc. segélye Pénzbeli segély Pénzbeli temetési segély Saját haltt Köztemetés Gyógyászati segédeszköz beszerzés Étkeztetés Ellátttak pénzbeli iuttatásai 9 OOO 9 OOO l 250 l OOO

13 Beruházás költségvetés 6. melléklet a... /2013. (....) önkrmányzati rendelethez eft-ban l Srszám Feladat megnevezése önként vállalt l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk beszerzése 3. Vagynértékűjgk vásárlása 4. Szftverek fejlesztése 5. Szftver GvSys iratkezelő rendszer 6. Plisz mentőrendszer 7. Vagyni értékű jgk beszerzése 8. Telkek beszerzése 9. Óhegy park futópálya 10. Lechner Ödön szbr parképítés ll. Telkek beszerzése 12. Egyéb épület beszerzés, létesítés 13. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.) 14. KMOP Szivárvány idősek tthna napelemes pályázat 15. KMOP Uszda epkllektr pályázat 16. Egyéb épület beszerzés, létesítés OOO 10 OOO OOO l 016 l

14 Beruházás költségvetés 6. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban l Srszám Feladat megnevezése önként vállalt 17. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 18. Harmat u. 88. általáns iskla Útépítések, földút Szárnyas utcai ltp. parkló Bölcsődei pancslók kiépítése db műfúves fcipálya (MLSZ) 23. Hungária körút 5-7. Szám alatti mentőaállmás kapubehajlójának kiépítése 24. Egyéb építmények beszerzés, létesítés l 626 l Infrmatikai eszközök beszerzése 26. Infrmatikai eszköz beszerzés (Önkrmányzat) l Isklai számítógépek beszerzése GvSys iratkezelő rendszer l Ht sprt wi fi Kőrösi Csma sétány és Újhegyi sétány 30. Grup Wi se vagy Exchange serv er Választási eszközök l OOO 32. Nymtató knszlidáció Infrmatikai eszközök beszerzése l l OOO 6 OOO l OOO OOO

15 Beruházás költségvetés 6. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez ef t-ban l Srszám Feladat megnevezése önként vállalt 34. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 35. Gép, berendezések (Óvda) Gép, berend., felszerelés (Isklák) T ÁM OP Öveges prgram 38. Bölcsődei játszóeszközök vásárlása, létesítése Gép, berendezések (Kőbányai SprtközpntJ l Önkrmányzati telephelyek kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Önállóan működő intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése KMOP Szivárvány idősek tthna napelemes pályázat TV Wall az ülésterembe 44. Kőrösi Csma Sándr út antenna 45. Bebek utca telefnhálózat Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése l Kulturális javak beszerzése, létesítése 48. Kulturális javak beszerzése (Önkrmányzat) 49. Kulturális javak beszerzése, létesítése Jármű beszerzés, létesítés 51. Közterület-felügyelet részére l db szlgálati jármű l OOO 52. Jármű beszerzés, létesítés l OOO l OOO l OOO 53. Önkrmányzat beruházási mnnkái

16 Beruházás költségvetés 6. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám Feladat megnevezése önként vállalt 54. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által bnylíttt k 55. Telkek beszerzése 56. Fa ültetés 30 OOO 30 OOO 57. Telkek beszerzése 30 OOO 30 OOO 58. Egyéb épület beszerzés, létesítés 59. S l beruházás 60. Gergely utca l 02. bntása 61. Egyéb épület beszerzés, létesítés 62. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 63. Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés 64. Kis-Pngrác Prjekt parklóhelyek kiépítése 65. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 66. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beruházási munkái 15 OOO 15 OOO l l 552 l OOO l l Önállóan Működő és Gazdálkdó Intézmények 68. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 69. Körösi Csma Sándr KKK 70. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 71. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházásai 72. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 73. PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK 74. MINDÖSSZESEN l l

17 Felújítás költségvetés 7. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez ef t-ban ~rszá n l. 2. Feladat megnevezése l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épület felújítása 3. önként vállalt Kis-Pngrác prjekt 5. TÁMOP Öveges prgram Szent László Gimnázium 6. Szent László plébánia templm bejárati előcsarnk burklat felújítás 7. Épület felújítás Egyéb építmény felújítása 9. Helyi utak felújítása Népligeti középfőgyűjtő tehermentesítő felújítása 125 ll. Egyéb építmény felújítás Kőbányai Önkrmányzat felújítási munkái Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által bnylíttt k 14. Egyéb építmény felújítása 15. Útfelújítási prgram (Erdősi utca, Harmat u , Bányató utca 2-J O., Kőrösi Cs. 43-5l.belső út, Kis-Pngrác területén belső utak) Egyéb építmény felújítás Kőbányai Vagynkezelő Zrt. felújítási munkái FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN OOO OOO OOO

18 Működési célú tartalék költségvetés 8. melléklet a (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám l. l. Általáns tartalék Megnevezés Mind

19 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése 2. me/ léklel az ef{ife(jcsztéshez e Ft-ban l Srszám Megnevezés Működési bevételek Működési célú támgatásk ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közpnti, irányítószervi támgatás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele éví ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. l. Önkrmányzat jgi személy ll l l l ebből: 2. Önállóan működő intézmények Üllői U. J J Gém u l Hannat u Harmat u. 196-! Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér ll. Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós u l Káplna tér 4. (Ped. Szlg.) Kőrösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OOO ll l ll ! ! l l Mind! l l l

20 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése 3. meffékfet az előterjesztéshez e Ft-ban Srszám l Megnevezés ei. Létszám á tm. l. Önkrmányzat jgi személy 769,6 697,1 4. Kiadásk ei á tm. Személyi juttatás ei. á tm l Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó ei. á tm ll. ei. Dlgi kiadás á tm Ellátttak pénzbeli juttatása ei. á tm l ebből: 2. Önállóan működő intézmények 763,6 691,1 3. Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér. 4. ll. Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 15. Szent László tér Sibrik Miklós u Káplna tér 4. (Ped. Szlg.) 18. Körösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal 370,5 377,0 21. Körösi Csma Sándr KKK 50,5 50,5 22. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 110,3 0, l ll ! ! ! ! ! l l OOO l l ll ! !7! ! ! Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 0,0 185, l Ol Mind l 300,9 l 310, l l

21 Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése 3. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban l. Srszám Megnevezés l. Önkrmányzat jgi személy 14. Egyéb működési célú kiadásk ei Egyéb felhalmzási célú kiadásk Működési célú tartalékai ei. ei. á tm. á tm. á tm ei. Beruházás á tm ei. 23. Felújítás á tm ebből: 2. Önállóan működő intézmények 3. Üllői u Gém u Hannat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér. 4. ll. Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 15. Szent László tér Sibrik Miklós u Káplna tér 4. (P ed. Szlg.) 18. Kőrösi Csma Sándr u Plgármesteri Hivatal 21. Kőrösi Csma Sándr KKK 22. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt ! ! l Mind

22 Önállóan működő intézmények költségvetése -1. me/lék/et az előleijesztéshez eft-ban l ll Srszám Intézmény Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. l. Gépmadár u. 15. bölcsőde 32,5 33,0 2. Mádi u bölcsőde 24,5 25,0 3. Újhegy stny bölcsőde 33,5 33,5 4. Újhegy stny bölcsőde 33,0 32,5 5. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 6. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,0 12,5 7. Vaspálya u bölcsőde 18,0 17,0 8. Zsivaj u bölcsőde 25,5 26,5 9. Maglódi u. 29. bölcsőde 13,0 13,0 10. Kőbányai Egyesített Bölcsődék közpnt 5,5 5,5 ll. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 227,5 227,5 12. Ászk u óvda 23,5 26,0 13. Gépmadár u.!5. óvda 27,0 29,5 14. Halm u. 7. óvda 23,5 26,0 15. Kada u. 27. óvda 16,5!8, Kőbányai u. 38. óvda 16,5 18,0 17. MagJódi u. 8. óvda 16,5 18,0 18. Mádi u óvda 20,0 21,5 19. Mádi u. 86/94. óvda 30,5 33,0 20. Mádi u óvda 16,5 18,0 21. Újhegy stny óvda 49,5 54,5 22. Újhegy stny óvda 30,5 33,0 23. Kékvirág u. 5. óvda 27,0 29,5 24. Salgótarjáni u. 47. óvda 16,5 18,0 25. Hárslevelű u. 5. óvda 16,5 18,0 26. Vaspálya u óvda 16,5 18,0 27. Zágrábi u. 13. óvda 16,5 18,0 28. Zsivaj u óvda 16,5 18,0 29. Kőbányai u. 30. óvda 20,0 21, ! ! ! ll ll ll lll ! ll 604! \ ! ll ll ll !99! ! !O l l ! Oli ! ! \ c 30. ÓVODÁK ÖSSZESEN 400,0 436, ~

23 Önállóan működő intézmények költségvetése -1. me/lék/et a: e//ite~jesztéshez eff-ban L ll Srszám Intézmény Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm.l 51 Kőbányai Sprtközpnt 6,4 6,4 52. Kőbányai Sprtközpnt-Újhegyi u. 13. uszda 20,7 20,7 53. EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 27,1 27,1 54. Bárka Kőb.Szc. és Gyermekjóléti Közpnt 7,0 0,0 55. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 25,5 0,0 56. Gyermekek Átmeneti Otthna 8,5 0,0 57. Kőbányai Caládsegítő Szaigálat 23,0 0,0 58. Idősellátás 38,0 0,0 59. Hajléktalan prgram 5,0 0,0 60. Kis-Pngrác prjekt 2,0 0,0 61 SZOClÁLIS INT. ÖSSZESEN 109,0 0, !3 979! \ \ \ ! ll l \ \4 465 ] l ! \ l Ol Önállóan működő intézmények 763,6 691, l l

24 Önállóan működő intézmények költségvetése 4. melléklet az e/öie!.ji!szléshez eff-ban II Srszám Intézmény Beruházás M űködési bevételek Intézményi működési bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közpn ti, irányítószervi támgatás ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. l. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u.!27. bölcsőde Újhe>,'Y stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde!96 7. Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde! Kőbányai Egyesített Bölcsődék közpnt!80 ll. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u.!5. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda IlO 20. Mádi u óvda Újhegy stny óvda! Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN lio l ll l l ! l 897 lll l 926! l ! l ! l l 407 l ! ! ! ! l

25 Önállóan működő intézmények költségvetése -1. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han ! Srszám Intézmény Beruházás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közpnti, irányítószervi támgatás ei. á tm. ei. á tm. ei. átm éviei. átm. ei. átm. 51. Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtközpnt-Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bárka Kőb.Szc. és Gyermekjóléti Közpnt 55. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 56. Gyermekek Átmeneti Otthna 57. Kőbányai Caládsegítő Szaigálat 58. Idősellátás 59. Haj léktalan prgram 60. Kis-Pngrác prjekt 61. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ! l 573! ! ! ! ! Önállóan működő intézmények

26 Ellátttak pénzbeli jttatásainak költségvetése 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban L ls Srszám Megnevezése önként v. f. l. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás 40 OOO O. Önkrmányzati segély Óvdáztatási támgatás l 500 Betegséggel kapcslats ellátásk Nrmativ áplási díj 10 OOO 7. Köz_gyógyellátás 20 OOO 5 OOO 5 OOO 8. Fglalkztatással, munkanélküliséggel ka cslats ellátásk 9. Fglalkztatást helyettesítő támgatás 190 OOO 53 OOO 53 OOO 10. Lakhatással kapcslats ellátásk ll. Nrmatív lakásfenntartási támgatás 73 OOO 17 OOO 17 OOO 12. Adósságcsökkentési támgatás 36 OOO Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásf. tám. 8 OOO l 500 l Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai Óvdák úszástámgatás 358 Bárka Kőbányai Szc. és Gyermekjóléti Köznt (tábr) 700 Bárka Kőbányai Szc. és Gvermekióléti Közpnt (zsebpénz) 450 E!!véb nem intézményi ellátásk Időskrúak járadéka Tartósan munkanélküli rendsz. szc. segélve 46 OOO 9 OOO 9 OOO Rendszeres szc. segély önk. rendelet alaián Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélve Pénzbeli segély 40 OOO Pénzbeli temetési segély 15 OOO Saját haltt Köztemetés 15 OOO Gyógyászati segédeszköz beszerzés 28. Étkeztetés 5 OOO l 250 l Ellátttak pénzbeli iuttatásai OOO

27 Beruházás költségvetés 7. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban Srszám l Feladat megnevezése módsíttt módsíttt önként v. f módsíttt 7. önként vállalt 8. l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk beszerzése 3. Vagynértékű jgk vásárlása Szftverek fejlesztése 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 5. Szaftver GvSys iratkezelő rendszer 6. Plisz mentőrendszer 7. Vagyni értékű jgk beszerzése Telkek beszerzése 9. Óhegy park futópálya l OOO Lechner Ödön szabr parképítés l 200 l 143 ll. Telkek beszerzése Egyéb épület beszerzés, létesítés 13. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.) l KMOP Szivárvány idősek tthna napelemes pályázat l l OOO l 016 l KMOP Uszda nepkllektr pályázat Egyéb épület beszerzés, létesítés l 016 l

28 Beruházás költségvetés 7. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban Srszám l Feladat megnevezése módsíttt módsíttt önként v. f módsíttt 7. önként vállalt Egyéb építmények beszerzés, létesítés 18. Harmat u. 88. általáns iskla Útépítések, földút Szárnyas utcai ltp. parkló Bölcsődei pancslók kiépítése db műftives fcipálya (MLSZ) 23. Hungária körút 5-7. Szám alatti mentőaállmás kapubehajlójának kiépítése 24. Egyéb építmények beszerzés, létesítés Infrmatikai eszközök beszerzése 26. Infrmatikai eszköz beszerzés (Önkrmányzat) Isklai számítógépek beszerzése GvSys iratkezelő rendszer Ht sprt wifi Körösi Csma sétány és Újhegyi sétány 30. Grup Wi se vagy Exchange serv er Választási eszközök 32. Nymtató knszlidáció 33. Infrmatikai eszközök beszerzése l l l OOO l 626 l l l OOO 6 OOO l OOO OOO

29 Beruházás költségvetés 7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban Srszám l Feladat megnevezése módsíttt módsíttt önként v. f módsíttt 7. önként vállalt Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 35. Gép, berendezések (Óvda) Gép, berend., felszerelés (Isklák) l T ÁM OP Öveges prgram! Bölcsődei játszóeszközök vásárlása, létesítése 5 OOO Gép, berendezések (Kőbányai SprtközpntJ l Önkrmányzati telephelyek kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 41. Önállóan működő intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 42. KMOP Szivárvány idősek tthna napelemes pályázat 43. TV Wall az ülésterembe 44. Körösi Csma Sándr út antenna 45. Bebek utca telefnhálózat 46. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 5 OOO Knltnrális javak beszerzése, létesítése 48. Kulturális javak beszerzése (Önkrmányzat) 6! Kulturális javak beszerzése, létesítése Jármű beszerzés, létesítés l ! l 807 l l Közterület-felügyelet részére l db szlgálatijármű l OOO l OOO 52. Jármű beszerzés, létesítés l OOO l OOO 53. Önkrmányzat beruházási munkái

30 Beruházás költségvetés 7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban Srszám l Feladat megnevezése módsíttt módsíttt önként v. f módsíttt 7. önként vállalt Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által bnylíttt k 55. Telkek beszerzése 56. Faültetés OOO 30 OOO 57. Telkek beszerzése OOO 30 OOO 58. Egyéb épület beszerzés, létesítés 59. SJ beruházás 34 OOO 34 OOO 34 OOO J 552 J Gergely utca J 02. bntása 61. Egyéb épület beszerzés, létesítés 34 OOO 34 OOO 62. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 63. Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés 5 OOO Kis-Pngrác Prjekt parklóhelyek kiépítése Egyéb építmények beszerzés, létesítés 5 OOO Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beru házási munkái 39 OOO Önállóan Működő és Gazdálkdó Intézmények 68. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 69. Körösi Csma Sándr KKK Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Önállóan működő és gazdálkdó intézmények bernházásai BERUHÁZÁS ÖSSZESEN PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK 74. MINDÖSSZESEN OOO 34 OOO 15 OOO l l OOO l l l

31 Felújítás költségvetés 8. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban l Módsíttt ~rszá n Eredeti Feladat megnevezése Módsíttt önként v. f. Módsíttt Áthúzódó Áthúzódó önként v.f. Áthúzódó l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épület felújítása 3. Kis-Pngrác prjekt TÁMOP Öveges prgram Szent László Gimnázium Szent László plébánia templm bejárati előcsarnk burklat felújítás 7. Épület felújítás Egyéb építmény felújítása 9. Helyi utak felújítása Népligeti középfőgyűjtő tehermentesítő felújítása 5 OOO 5 OOO ll. Egyéb építmény felújítás 5 OOO Kőbányai Önkrmányzat felújítási munkái 5 OOO Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által bnylíttt k 14. Egyéb építmény felújítása OOO l Útfelújítási prgram (Erdősi utca, Harmat u , Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-5l.belső út, Kis-Pngrác területén belső utak) 40 OOO 40 OOO 22 OOO 62 OOO OOO Egyéb építmény felújítás 40 OOO 40 OOO 22 OOO 17. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. felújítási munkái 40 OOO 40 OOO 22 OOO 18. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 45 OOO OOO OOO OOO OOO

32 Működési célú tartalék költségvetés 9. melléklet az előterjesztéshez eft-ban Srszám l. Megnevezés l. Általáns tartalék Mind

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere t~f). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2013.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere / l_.j J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

53 'f. szám ú előterjesztés

53 'f. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 53 'f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés \)\ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20

Részletesebben

m. számú előterjesztés

m. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere m. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

i~: számú előterjesztés

i~: számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere i~: számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

á',c}. szám ú előterjesztés

á',c}. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere á',c}. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR /2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR /2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete IKTAT.~SRA ÁTVFVE' 2016 FEBR 1 9. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015.

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete /KTATÁSRA ÁTVFVF: 2016 FEBR 19, Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról B-udapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetési beszámló járól,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmúnyzal Képviselő-testület ülése 2011 FEBR 1 7 Budapest,.... Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere

Szentes Város Polgármestere Szentes Város Polgármestere U-16913/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 27-i ülésére a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati

Részletesebben

1 ;J tj1i te..., t~c.k (

1 ;J tj1i te..., t~c.k ( 1 ;J tj1i te..., t~c.k ( Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012. 1-111. havi várható

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

17/2016. (XI. 18.) önlwrmányzati rendelete

17/2016. (XI. 18.) önlwrmányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/201 (XI. 1) önlwrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 3/201 (II.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

~ számú előterjesztés

~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés ~ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010.

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :!J CO szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kapolcs

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek:

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.)

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2/2014. ( ) rendelete

2/2014. ( ) rendelete Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (11105) rendelete az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről (egységes szerkezet) Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

... sz. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alpolgármestere

... sz. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala Alplgármestere... sz. napirendi pnt Tárgy: Javaslat az rvsi rendelők karbantartási és felújítási feladatainak ütemezésére Tisztelt

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben