GJ l. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GJ l. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól és a működtetés egyes kérdéseinek felülvizsgálatáról I. Tartalmi összefglaló A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a tvábbiakban: Nkt.) 74. (l) bekezdése alapján az állam gndskdik - az óvdai nevelés, a nemzetiséghez tartzók óvdai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, ktatható sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelése kivételével- a köznevelési alapfeladatk ellátásáról. A köznevelési feladatt ellátó egyes önkrmányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 4. (l) bekezdése alapján a közktatási intézmények január l-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpntba (a tvábbiakban: Közpnt) történő belvadással az állam fenntartásába kerültek. Ettől a pillanattól kezdve megszűnt a krábbi költségvetési szervezeti státuszuk, a Közpnt szervezeti egységeivé váltak, megtartva a jgi személyiségüket. A fenntartói felelősség a szakmai fenntartási feladatkat fglalja magában. A nem szakmai működtetési feladatkhz kapcslódó irányítás és finanszírzás felelőssége megszlik a Közpnt és a működtető települési önkrmányzatk között. A működtetői szerep vállalásáhz a 3000 fő laksságszám feletti települési önkrmányzatk esetében hárm feltételnek együttesen kell teljesülnie: a) az intézmény állami fenntartásba kerülése, b) az intézményi vagyn tulajdnsa a települési önkrmányzat, és c) az intézmény a települési önkrmányzat illetékességi területén van [Nkt. 74. (4) bekezdése alapján]. A fenntartás és a működtetés elválasztásáhz az Nkt. és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: R.) rendelkezései együttesen nyújtanak segítséget. A működtetés egyedi feltételeit a Közpnttal kötött szerződésben kellett megállapítani [Nkt. 74. (6) bekezdése]. Ennek értelmében a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt között a köznevelési intézmények finanszírzása tárgyában a 87/2013. (III. 21.) KÖKT határzat szerint született megállapdás. A köznevelési intézmények szakmai működésének pénzügyi nehézségeit ismerve az Önkrmányzat - a lehetőségek figyelembevételével - maximális támgatási csmagt állíttt össze, és biztsíttta annak fedezetét a költségvetési rendeletben. A támgatás célja a diáksprt és diáklimpia, a Diák Sprt Egyesület és az Isklai Sprt Körök, a Diákönkrmányzat és a Kőbányai Diáktanács működésének biztsítása, valamint a pedagógiai prgramhz kapcslódó belépő jegyek, nevezési díjak, isklai kiemeit

2 rendezvények költségeihez, tvábbá a diáksprt- és ktatási eszközök beszerzési költségeihez fedezet biztsítása. Ezáltal a megváltztt jgi és gazdasági helyzetében is biztsítható a köznevelési intézmények magas színvnalú feladatellátása. A megállapdás aláírása az Önkrmányzat részéről március 28-án megtörtént, a Közpnt részéről aznban az aláírt példányk nem érkeztek vissza. A finanszírzási megállapdásban biztsíttt támgatási összeg két részletét (2013. április 30-áig OOO Ft összeg, augusztus 31-éig OOO Ft összeg) érvényes megállapdás hiányában az Önkrmányzat nem tudta átutalni. Ezért a 426/2013. (IX. 19.) KÖKT határzat alapján a megállapdást módsítani kellett. Tekintettel arra, hgy a vagyn az önkrmányzat tulajdnában maradt, a vagyn ingyenes használatba adására került sr. [Nkt. 76. (5) b) alpntjaj A 86/2013. (III. 21.) KÖKT határzat rendelkezik a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Közpnt között az ingó és ingatlan vagyn működtetéséről. A működtetés felelőssége a következők szerint definiálható: az önkrmányzat tulajdnában álló dlgk működőképességéért, üzemszerű használatra alkalmasságáért az önkrmányzat felelős. Az Nkt. szerint január l-jétől a Közpntnak ingyenes vagynhasználati jga van a működtető önkrmányzatk könyveiben december 31-én kimutattt intézményi (ingatlan és ingó) vagyn tekintetében január l-jét követően a vagyngyarapdás tulajdniása már aszerint válik el, hgy szakmai vagy nem szakmai beszerzés valósul meg. A december 31-én önkrmányzati tulajdnban lévő és ingyenes használatra átadtt szakmai eszközök, leltárban szereplő dlgk állagmegőrzése, karbantartása, felújítása, tvábbá új szakmai eszközök, felszerelések biztsítása a Közpnt feladata azzal, hgy az így beszerzett dlgi és tárgyi eszközök a tulajdnába kerülnek. A szakmai célú beszerzések finanszírzása a Közpnt feladata, ennek a frrása a évi költségvetésbe betervezésre került. A működtető önkrmányzat által beszerzett, az üzemeltetést szlgáló dlgk az önkrmányzat tulajdnába kerülnek. A köznevelési intézményeket működtető települési önkrmányzatk finanszírzási körébe tartzó dlgi kiadásk és bevételek körét az R. 8. melléklete határzza meg. A jgszabály alapelve, hgy a köznevelési intézményt működtető települési önkrmányzat kötelezően csak lyan dlgk müködőképességéért, üzemszerű használatának biztsításáért felel, amely a tulajdnában van, valamint lyan bevételekből részesülhet, amelyet az R. 8. melléklete felsrl. A bevételek körébe a rendelet a bérleti díjakat, a tvábbszámláztt szlgáltatásk értékét és az áfa-visszatérüléseket srlja. Az R. nagyn fnts szabályzást tartalmaz arról, hgy egyes szakmai jellegű bevételekből is részesülnie kell a működtető önkrmányzatnak az intézményi ellátási díjak (pl. szakmai tevékenységgel összefüggő tandíjak, térítési díjak, tvábbá a kötbér, egyéb kártérítési vagy bánatpénz bevételének) 30%-a illeti meg az önkrmányzatt. ll. liatásvizsgálat ILl. Költségvetés, bevételek, kiadásk Az Önkrmányzat január l-jétől a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendeletben meghatárztt előirányzat erejéig ellátja a köznevelési intézmények működtetésével kapcslats feladatkat. 2

3 intézmény eredeti módsíttt pénzügyi előirányzat előirányzat teljesítés felhasználható keret Bem József Ált. Isk OOO Ft Ft Ft Ft Fekete István Ált. Isk OOO Ft Ft Ft Ft Harmat Ált. Isk OOO Ft Ft Ft Ft Janikvs~ky Éva Magyar-Angl Két Tanítási Nyelvű Alt. Isk. (Székhely: Káplna tér) Janikvszky Éva Magyar-Angl Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Üllői út 118.) OOO Ft Ft Ft Ft OOO Ft Ft Ft Ft Kada Mihály Ált. Isk OOO Ft Ft Ft Ft Keresztury Dezső Ált. Isk OOO Ft Ft Ft Ft Kertvársi Ált. Isk OOO Ft Ft Ft Ft Kmplex Óvda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Speciális Szakisk OOO Ft Ft Ft Ft Széchenri István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Alt. Isk OOO Ft Ft Ft Ft Szent László Ált. Isk. l OOO Ft Ft Ft Ft Szent László Gimnázium OOO Ft Ft Ft Ft Szervátiusz Jenő Ált. Isk OOO Ft Ft Ft Ft Kró György Zeneiskla OOO Ft Ft Ft Ft Nevelési Tanácsadó OOO Ft Ft Ft Ft PSZK OOO Ft Ft Ft Ft Az előteljesztés 2. melléklete tartalmazza intézményenként a részletes költségvetési adatkat a augusztus 31-ei állaptnak megfelelően. 3

4 Az eltelt időszakban a vnatkzó törvényen túl az Önkrmányzat és az intézmények, valarnint az Önkrmányzat és a Közpnt között létrejött szerződések határzták meg a rnűködtetés, így a rnunka kereteit. A technikai dlgzók helyileg tvábbra is az intézményeknél látják el a feladatukat, de szervezeti szempntból január l-jétől a Plgármesteri Hivatal állmányába tartznak, rnunkájukat a Plgármesteri Hivatali Gazdasági Csprt krdinálja. A 176 technikai dlgzó és a 14 gazdasági ügyintéző átkerülésével ki kellett alakítani a rnűködés új szervezeti kereteit és szabályait (rnunkaszerződések, rnunkaköri leírásk kiadása, nyilvántartásk vezetése, szabadságlási rend kialakítása, a rnunkavégzés ellenőrzése stb.). Nagy nehézséget kztt a rnunkakörök kialakítása, nem rnűküdött rnegfelelően az az elgndlás, hgy egy gazdasági ügyintéző két isklát lássn el, így a nyár flyamán két új gazdasági ügyintézőt kellett beállítani két intézményben. Még rnindig van egy rnunkatárs, aki két intézmény gazdasági feladatait látja el. A létszámgazdálkdás keretében a rnunkáltató átirányítással élt, ami nagy ellenállásba ütközött, igazán csak a nyári tábrban sikerült alkalmazni. Egy státusz került átadásra személlyel együtt egyik intézményből a másikba (Fekete István Általáns Isklából a Szent László Girnnáziurnba). Az új tanév beindításával több helyen nőtt az ebédet igénybe vevő tanulók száma, ezért felvetődött a többletstátusz iránti igény. A jelenlegi létszámmal ugyanis nem lehet ellátni több száz gyermek étkeztetését (pl.: Janikvszky Éva Általáns Iskla, Fekete István Általáns Iskla, Széchenyi István Általáns Iskla). Az étkezök számának váltzását az előterjesztés 3. rnelléklete rnutatja. Kialakításra került az ellenőrzések rendszere. A Gazdasági Csprt rnunkatársai az intézmény vezetőjével együttesen ellenőrzik az intézményekben a gyermekétkeztetést, a HACCP és a rnunkavédelrni előírásk betartását. A tapasztaltakat és a szükséges intézkedéseket Ellenőrzési Naplóban rögzítik, ha hiánysságat észlelnek, visszatérnek és ellenőrizik, hgy kijavíttták-e a hibákat. Az intézmények irda- és tisztítószerrel történő ellátása flyamats vlt. Ez év végén lejár a hatálys beszerzési szerződés, az új pályázat kiírásának előkészítése flyamatban van annak érdekében, hgy január l-jétől se legyen semmi akadály a flyamats ellátásban. Az intézményekben kialakítttuk a vnalkóds vagynnyilvántartás rendszerét. A nagy értékű tárgyi eszközök vnalkódzása rnegtörtént. A kis értékű tárgyi eszközök vnalkódzása még flyamatban van, 3 intézményben fejeződött be (egy intézményben általában 5-8 OOO darab kis értékű eszköz van). Az intézményekben a gazdasági ügyintézők 50 OOO Ft ellátrnányt kapnak a kisebb beszerzésekhez, amellyel havnta elszámlnak A tapasztalatk azt biznyítják, hgy a zavartalan rnűködést nagyban segíti a készpénzes ellátmány. A karbantartási és egyéb anyagbeszerzések rniatt 142 db átcsprtsítás történt a fedezet biztsításáhz. Több intézmény a padk javításáhz vagy beépített szekrényekhez bútrlapt vásárlt, és a karbantartók segítségével elvégezték a felújításkat A nyári szünet idején valarnennyi intézmény több tantermet és egyéb helyiséget festett ki a szülők segítségével vagy külön vállalkzóval. A költségekhez a tartalékkeretemből l 500 OOO Ft-t biztsítttarn a következő intézményeknek: 4

5 srszám Intézmény neve A támgatás összege l. Bem József Általáns Iskla 100 OOO Ft 2. Harmat Általáns Iskla 125 OOO Ft 3. Janikvszky Éva Általáns Iskla Káplna 50 OOO Ft 4. J anikvszky Éva Általáns Iskla Üllői út OOO Ft 5. Kada Mihály Általáns Iskla 135 OOO Ft 6. Keresztury Dezső Általáns Iskla (vállalkzóval csináltatja) 250 OOO Ft 7. Nevelési Tanácsadó 50 OOO Ft 8. Széchenyi István Általáns Iskla 500 OOO Ft 9. Szent László Gimnázium 200 OOO Ft 10. Szervátiusz J en ő Általáns Iskla 50 OOO Ft Összesen 1500 OOO Ft A január-június időszak alatt a terembérletekből származó összeg 50%-a az isklákra vnatkzó dlgi költségvetésben jóváírásra került. Az intézmények javaslatai alapján kerültek az összegek a megfelelő főkönyvi számra. Az intézmény épületek bevételeit az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza június hónapig. 8 bevétel terhére Bérleti díj [Jl Intézmény neve beszerzett anyagk, ~ (50%-a) [Jl eszközök kisértékű tárgyi eszköz, l. Bem József Általáns Iskla l 150 OOO Ft szállítás t1:1 N 2. Fekete István Általáns Iskla 50 OOO Ft Tisztítószer 3. Harmat Általáns Iskla Ft kisértékű tárgyi eszköz egyéb 4. Janikvszky Éva Ált. Iskla 764 OOO Ft egyéb gép berendezés 5. Janikvszky Éva Ált. Iskla Tagintézmény 320 OOO Ft kisértékű tárgyi eszköz egyéb 6. Kada Mihály Általáns Iskla Ft kisértékű tárgyi eszköz ingatlan karbantartás, 7. Keresztury Dezső Általáns Iskla Ft kisértékű tárgyi eszköz, karbantartás. 8. Kertvársi Általáns Iskla Ft Számítógép karbantartás, belépők, szállítás, tisztítószer, 9. Széchenyi István Általáns Iskla Ft bérleti díj, szakmai anyag 10. Szent László Általáns Iskla Ft kisértékű tárgyi eszköz 5

6 ll. Szent László Gimnázium l Ft anyagbeszerzés, egyéb üzemeltetés 12. Szervátiusz Jenő Általáns Iskla 75 OOO Ft szakmai anyagk Összesen: Ft A évi pénzmaradvány és a évi bevétel terhére kérték az isklák a következő beszerzéseket intézmény Harmat Általáns Iskla J anikvszky Éva Ált. Isk. Tagintézmény J anikvszky Éva Általáns Iskla Kada Mihály Általáns Iskla beszerzett eszközök, szlgáltatásk prjektrk, tanulói székek, végerősítő, tábla, prszívók nagyteljesítményü hajszáritók, edények, laptpk íróasztal vásárlás Keresztury Dezső Általáns tantermek festése, 2 db prjektr, Iskla Kertvársi Ál. számítógép, Kró György Zeneiskla Széchenyi István Általáns Iskla Szent László Általáns Iskla Szent László Gimnázium Szervátiusz Jenő Általáns Iskla Számítógép kamerarendszer, 2 db laptp, hangszerekjavítása galambriasztó rendszer bövítése, knyhai felszerelések (tányérk, pharak) beszerzése, karnera rendszer krszerűsítése tanulói padk és székek fénycső armatúrák, műfuves pálya karbantartása Táblák A bevételt hzó szerződésekkel kapcslats eljárási rend zökkenőmentesen kialakult. A szerződés tárgya szerint a sprttevékenység és társasházi közgyülés céljára igénybe vett helyiségek kiadása a jellemző. 6

7 A január l augusztus 30. közötti időszakra kötött szerződések száma: E.. "' rjj l ~ Szerződések N Intézmény neve száma/db Bem József Általáns Iskla 10 Fekete István Általáns Iskla 6 Harmat Általáns Iskla 16 J anikvszky Éva Általáns Iskla Janikvszky Éva Általáns Iskla Tagintézménye 8 Kada Mihály Általáns Iskla 2 Keresztury Dezső Általáns Iskla 33 Kertvársi Általáns Iskla 6 Szent László Általáns Iskla Szervátiusz Jenő Általáns Iskla 4 ll. Széchenyi István Általáns Iskla Kmplex Általáns Iskla l 13. Kró György Zene és Képzőművészeti Iskla Szent László Gimnázium Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szlg. Közp. - Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 16. Szlg. Közp. Pedagógiai Szlg. - Intézményegysége Összesen: 243 ll A kiadáskkal kapcslats szerződések megkötésére a vállalkzókkal és az intézményekkel történt egyeztetés követően, többnyire váltzatlan feltételekkel került sr. Fő szabályként, határztt időtartamú, január június 30. közötti időszakra szóló szerződések készültek. Az intézmények által megkötésre javaslt szerződések száma: 23 db (fénymásló bérlése, fénymásló karbantartása, szennyfgó szőnyeg bérlése, vízadagló autmata bérlése, uszda karbantartása, klíma karbantartása, gázkazán karbantartása, tűzltó készülékek ellenőrzése). Ebből a megkötött szerződések száma: 18 db 7

8 Néhány esetben, ahl a kedvezőtlen feltételek nem tették lehetövé, a Plgármesteri Hivatal nem újíttta meg a szerződést. Más szempntból történt váltztatás a Bem József Általáns Iskla gázkazán karbantartásával kapcslatban, mivel a többi intézmény esetében is a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. végzi el ezt a feladatt, így a munkálatk elvégzésére itt is a Kőbányai Vagynkezelő Zrt.-t kértük fel. A szerződés hiánya nem jelentette az intézmény ellátatlanságát, amennyiben prbléma pl.: fénymásló javítása merült fel, több ajánlat figyelembe vétele után, a lehető legrövidebb időn belül megldást talált a Plgármesteri Hivatal. A félév alatt szerzett tapasztalatk alapján, négy kivételével, meghsszabbításra kerültek a szerződések december 31-éig. A négy szerződés (2 db vízadagló autmata bérlés, l db fénymásló karbantartás, l db fénymásló bérlés) megszüntetését a nem megfelelő minőségű szlgáltatás, a vállalkzó megbízhatatlansága, valamint takarékssági szempntk indklták. Az intézmények kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseit és szlgáltatásk igénybevételét legtöbbször néhány naps átfutási idővel sikerült lebnylítani. Nagy értékű tárgyi eszköz és szlgáltatás megrendelése, legalább hárm ajánlat bekérése után, az összességében legelőnyösebb kiválasztásával történt, az intézmény kérésének maximális figyelembevételével. Az ktatási célú eszközökre vnatkzó megrendeléseket a Közpnt Tankerületi Igazgatójának előzetes hzzájárulása után tvábbítttuk, ami meghsszabbíttta az ügyintézés idejét. A prbléma áthidalására született szóbeli megállapdás alapján az intézmények saját bevételei terhére igényelt eszközök megrendelése esetében nem szükséges a szignálás. A beszerzések srán elsősrban az utólags átutaláss fizetési mód alkalmazására törekedtünk, de néhány szállító cég rugalmatlansága miatt előre átutalás frmájában, sürgős feladat ellátásáhz szükséges eszközök vásárlása esetén készpénzes frmában is sr került a számla kiegyenlítésére Technikai álláshelyek felülvizsgálata az állami intézményfenntartó közpnt által fenntarttt isklákban A Közpnt által fglalkztatttak állmányába kerültek a pedagógusk és a nevelő-ktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dlgzók, így az isklatitkár, pedagógiai asszisztens, szabadidő szervező, úszómester, rendszergazda. A 339/2012. (VII. 5.) KÖKT határzatban a 2012/2013. tanévre meghatárztt technikai létszám együttesen tartalmazta a nevelő ktató munkát közvetlenül segítők, gazdasági, műszaki, valamint kisegítő munkakörben alkalmazttak létszámát. A szeptemberi és január l-jei létszám adatk eltérésének az ka tehát a fglalkztatttak egy részének a Közpntban történő alkalmazása. Az Nkt. 61. (5) bekezdése szerint a köznevelési intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazttak vesznek részt. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörökben az ellátandó feladatktól fiiggően ajánltt megldani a fglalkztatást. A technikai létszám újragndlásánál az alábbi alapelveket javasl m. 8

9 A knyhai dlgzók létszámának megállapításánál az étkezök létszámát indklt figyelembe venni az alábbiak szerint: étkezök knyhai dlgzók létszáma száma l , , ,5 401-felett 4 A takarítók létszámának megállapításáhz a takarítandó terület méretét indklt figyelembe venni az alábbiak szerint: takarítandó terület tanterem flysó, közlekedő mellékhelyiség óraszám meghatárzása 150m 2 /óra 700m 2 /óra 30m 2 /óra A technikai létszámnak a fentiek szerinti meghatárzását intézményenként az előterjesztés 5. melléklete, az álláshelyek tervezését a 6-7. melléklet tartalmazza. A tervezett technikai státuszk száma a következő: egyéb technikai létszám a kialakíttt nrma szerint gazdasági ügyintéző tervezett létszám Összes technikai létszám Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 7,75 l 8, 75 Feket e István Ált. Isk. (Harmat u ) 10,50 l 11,50 Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 10,50 l 11,50 Janikvszky Éva Magyar-Angl Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Székhely: 9,75 l 10,75 Káplna tér) Janikvszky Éva Magyar-Angl Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Üllői út 118.) 7,75 l 8, 75 Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u ) 8,50 l 9,50 9

10 Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 9,50 l 10,50 Kertvársi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) 7,50 l 8,50 Kmplex Óvda, Ált. Isk., Készségfejlesztő speciális Szakisk. és 8,25 l 9,25 Szakszlg. Kőzp. (Gém u. 5-7.) Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Újhegyi sétány 12,00 l 13, ) Sz en t László Ált. Isk. (Szent László tér l.) 11,50 l 12,50 Szent László Gimnázium (Körösi Cs. S. út ) Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 13,25 l 14,25 9,25 l 10,25 Zeneiskla 5,50 0,5 6,00 Nevelési Tanácsadó és PSZK 3,00 l 4,00 ÖSSZES 134,5 14,5 149 A technikai státuszk újragndlása hat új státusz kialakítását igényli. Ennek költségvetési vnzata egy hónapra: 588 OOO Ft személyi juttatás Ft munkaadót terhelő járulék, és két havi cafeteria juttatás: Ft személyi juttatás Ft munkaadót terhelő járulék Ft dlgi kiadás, összesen Ft. IL3. Étkeztetés A köznevelési feladatellátáshz ugyan kapcslódik, de attól ágazatilag elkülönült terület a gyermek, tanulói étkeztetés. Az intézményi ellátttak étkeztetése nem tartzik sem a köznevelés szakmai (fenntartói), sem a nem szakmai (működtetési) feladatai körébe, hanem az önkrmányzatk kötelező szciális alapellátásának a része. A gyermekek védelméről és a gyám ü gyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a tvábbiakban: Gyvt.) módsítása értelmében az önkrmányzatnak kell gndskdnia az általa fenntarttt óvdába, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó közpnt által fenntarttt isklába járó gyerekek, tanulók étkeztetéséről A fővárs közigazgatási területén lévő tankerületekben az állami intézményfenntartó közpnt által fenntarttt isklákban - a fővársi önkrmányzat által működtetett isklák kivételével - az étkeztetést a kerületi önkrmányzat biztsítja. A fővársi önkrmányzat köteles biztsítani az étkeztetést azn isklákban, amelyek működtetéséről gndskdik [Gyvt (2) bekezdése]. A Közpntnak, illetve a tankerületnek tehát biztsítania kell a flyamats adatszlgáltatást az önkrmányzat számára az étkeztetés megszervezéséhez, az ételrendelésekhez, és nem utlsó srban a nrmatív-kedvezményes étkeztetéshez biztsíttt közpnti támgatásk igényléséhez. Az önkrmányzat az általa működtetett isklákban január l-jétől augusztus 31-ig Ft-t utalt át az étkezést biztsító Penzió Kft. részére. Ezen időszak alatt aszülők 10

11 általi befizetés Ft vlt. Az önkrmányzatnak az isklákba járó tanujók étkeztetéshez tvábbi Ft támgatást kellett biztsítania Nyári napközis tábr A nyári szünidei prgram szervezése nem isklai feladat. Ezt a feladatt az önkrmányzatk a Gyvt ában fglaltak alapján kötelesek teljesíteni. A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkrának megfelelő nappali felügyeletét, gndzását, nevelését, fglalkztatását és étkeztetését kell megszervezni azn gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gndzói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő prgramban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb k miatt a napközbeni ellátásukról nem tudnak gndskdni. A napközbeni ellátás keretében biztsíttt szlgáltatásk időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazdik. A napközbeni ellátás egyik frmája az alternatív napközbeni ellátás, amely magában fglalja a szülő és a gyermek kapcslatát erősítő, a gyermek szcializációját támgató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szlgáltatást, a csellengő vagy egyéb kból veszélyeztetett iskláskrú gyermekek számára biztsíttt nappali felügyelet, sprt-, illetve egyéb fglalkzás és étkeztetés biztsítását feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel Az önkrmányzat kötelezettsége nem általáns érvényű, nem minden "vakációzó" tanulóra vnatkzik: egyedi, személyre szóló gndskdás szükségességét kell mérlegelni és ennek megfelelően intézkedni az ellátásról, aznban az Önkrmányzat a napközbeni ellátásra nem szrulók számára is megteremtheti a nyári felügyelet (étkeztetés, tábrztatás, játéks, sprts fglalkztatás stb.) feltételeit. Kézenfekvő vlt, hgy az Önkrmányzat a feladatkhz a tanítási szünetben "szabad kapacitású" közktatási intézményeik személyi és tárgyi feltételeit vette igénybe. A Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt által szervezett nyári napközis tábr a Kőbányai Janikvszky Éva Magyar-Angl Két Tanítási nyelvű Általáns Iskla Káplna téri székhelyének működött. III. A végrehajtás feltételei A hat új státuszhz szükséges fedezet [2013. nvember hónapra Ft (588 OOO Ft személyi juttatást Ft munkaadót terhelő járulék)] a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkrmányzati rendelet 12. melléklet 7. srában (közalkalmazttak és köztisztviselők előre nem tervezett bétjellegű kifizetéseinek tartaléka) rendelkezésre áll. IV. Döntési javaslat: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előtetjesztés l. mellékletében fglalt határzatkat Budapest, któber"~:' h~(~ Kvács Róbert Dr. Jegyz a ó Krisztián ll

12 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2013. (... )határzata az Önkrmányzat jgi személy isklai telephelyén a Plgármesteri Hivatal által fglalkztattt technikai személyzet részére álláshely biztsításáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Plgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 6 fővel megemeli azzal, hgy a létszámbővítés az Önkrmányzat jgi személy isklai telephelyének feladatellátását biztsítja. 2. A Képviselő-testület az l. pntban meghatárztt létszám-bővítés fedezetére Ft ( Ft személyi juttatás Ft munkaadót terhelő járulék Ft dlgi kiadás) összegű fedezetet biztsít a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkrmányzati rendelet 12. melléklet 7. sra (közalkalmazttak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 3. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az előirányzat-átcsprtsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Feladatkörében érintett: nvember l. a humán szakterületért felelős alplgármester a Humán Irda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Irda vezetője Személyügyi és Bérszámfejtési Csprt vezetője 12

13 2 2. melll!kler az el/itrjr:.lzlé.lhez Kmplex Óvda, Általáns Iskla, Speciális Szakiskla Költségvetés frgalma: 2013 Intézmények: 303 Csak kiadási sark. Bevételi jgcímek esetén a "Módsittt" szlp tartalma negativ. Főkönvvi szám UQvvitel- és számitástechn.eszközök vásárlása El Ügyvitel- és számitástechn.eszközök vásárlása El Uawitel- és számitástechn.eszközök vásárlása El Ugwitel- és számitástechn.eszközök vásárlása El Gyóavszer beszerzés El Gyógyszer beszerzés El Gyógyszer beszerzés El Gvóavszer beszerzés El Irdaszer, nymtatvány beszerzés El Irdaszer, nymtatvány beszerzés El Irdaszer, nvmtatvánv beszerzés El Irdaszer, nymtatvány beszerzés El rdaszer nymt.besz. szám.techn.tner El Irdaszer nvmt.besz. szám.techn.tner El Irdaszer nymt.besz. szám.techn.tner El Irdaszer nvmt.besz.(szám.techn.tner El Könw beszerzése El Könyv beszerzése El Könvv beszerzése El Könyv beszerzése El Flyóirat beszerzése El Fl óirat beszerzése El Fl óirat beszerzése El Fl óirat beszerzése El Egyéb infrmációhrdzó beszerz.kiad. El Egyéb infmnációhrdzó beszerz.kiad. El Eqyéb infmnációhrdzó beszerz.kiad. El Egyéb infrmációhrdzó beszerz.kiad. El Hajtó- és kenöaqyag beszerzés El Ható- és kenöanvaa beszerzés El Ható- és kenőanyag beszerzés El Ható- és kenöanvaa beszerzés El Szakmai anyag besz. El Szakmai anyag besz. El Szakmai anyaq besz. El Szakmai anyag besz. El Kisért.t.eszk.és szell.t.(kt.eszk.+diáksprt El Kisért.t.eszk.és szell.t. kt.eszk.+diáksprt El Kisért.t.eszk.és szell.t. kt.eszk.+diáksprt) El Kisért.t.eszk.és szell.t. kt.eszk.+diáksprt El Kisértékű tárgy.eszk. textilia El Kisértékű tár:gy,eszk.(textilia El Kisértékű tárqv.eszk. textilia El Kisértékű tárgy.eszk. textilia El Kisértékű tárvi eszköz eavéb El Kisértékű tárgyi eszköz egyéb El Kisértékű táravi eszköz{eavéb El Kisértékű tárgyi eszköz egyéb El Munkaruha, lmnaruha El Munkaruha, frmaruha El Munkaruha, lmnaruha El Munkaruha, frmaruha El Szakfeladat Intézmén v Létesitménv Eredeti 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex 001 O Szakmai infrmatikai fe'lesztés iskla 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex 0010 Szakmai infrmatikai felesztás iskla 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex 0010 Szakmai infrmatikai Ieiesztés iskla 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex 0010 Szakmai infrmatikai Ieiesztés iskla 303 Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns lskla(kmplex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns lskla_(km lex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meqbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Általáns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns Iskla (Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns IsklajKm lex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Km lex OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül 303 Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO megbntás nélkül Mód. nettó Mód. AFA Mód. bruttó Pü. tel'esítés Kif. maradé~

14 2 2. me/lék ll.!! az 1.!1/ÍirJI.!.\Zii;shc= Főkönyvi szám Szakleladat Intézmény Létesítmény Eredeti Mód. nettó Méd. AFA Méd. bruttó Pü. tel'esítés Kif. maradé~ Védőruha beszerzés El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Védőruha beszerzés El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Védőruha beszerzés El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Védőruha beszerzés El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés karb.anyag) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Eavéb anvaabeszerzés karb.anvaa) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Eavéb anyagbeszerzés karb.anvaa) El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés karb. anyag) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Eavéb anvaabeszerzés tisztítószer El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés tisztítószer El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Eavéb anvaabeszerzés (tisztítószer) El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Eavéb anvaabeszerzés tisztítószer El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés egyéb,anyag) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül OOO Eavéb anvaabeszerzés eavéb,anvaa) El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül OOO Egyéb anyagbeszerzés eavéb,anyag) El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül OOO Egyéb anyagbeszerzés egyéb, anyag) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül OOO Nem adatátvit.célu távközlés! d í' ak El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátvit.célu távközlés! d i' ak El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Nem adatátvit.célu távközlés! d í' ak El Gém u Altaláns Iskla (KmplexL OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátvit.célu távközlési d i' ak El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül Nem adatátviteli célú távközlésí dí'ak mbil telefn) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Nem adatátviteli célú távközlés! dí'ak mbil teleln El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül Nem adatátviteli célú távközlés! di'ak mbil teleln El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Nem adatátviteli célú távközlés! di'ak mbil teleln El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Adatátviteli célu távközlés! dí'ak El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Adatátviteli célu távközlés! díjak El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül Adatátviteli célu távközlés! d i' ak El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Adatátviteli célu távközlés! d í' ak El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb kmmunikációs szlgáltatásk El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül Eavéb kmmunikációs szláltatásk El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb kmmunikációs szlgáltatásk El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb kmmunikációs szlgáltatásk El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül Vásárlt élelmezés ellátttak El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Vásárlt élelmezés ellátttak El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Vásárlt élelmezés alkalmazttak El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül OOO Bérleti és lizingdi' El Gém u ltaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Bérleti és lizingdi' El Gém u ltaláns Iskla (Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Bérleti és lizingdi' El Gém u ltaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül Bérleti és lizin_g_dí' El Gém u ltaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Szállítási szlgáltatásk El Gém u ltaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül Szállítási szlgáltatásk El Gém u ltaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Szállítási szlaáltatásk El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Szállítási szlgáltatásk El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Villamsenergia-szaigáitatás d i' ak El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül OOO Távhő-és meleviz-szlaáltatás dí'ak El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Viz-és csatrnadí'ak El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül OOO Karbantartás, kisjav.{berendezések) El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Karbantartás, kis av. berendezések El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Karbantartás, kis av. berendezések El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Karbantartás, kisjav.(berendezések) El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Eavéb karbantartás 'ármüvek El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb karbantartás 'árművek El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Eavéb karbantartás 'árművek El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Evéb karbantartás 'árművek El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb üzemeltetés Sksz., nymd.,őrzés rendezvénv,eavéb Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Eavéb üzemeltetés Sksz., nvmd.,őrzés,rendezvény,egyéb Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb üzemeltetés Sksz., nymd.,őrzés,rendezvénv.eavéb Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Evéb üzemeltetés Sksz. nvmd.,őrzés,rendezvény,eavéb Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül Orvsi Vizsgálat El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Orvsi Vizsaálat El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO megbntás nélkül

15 2 2. me/lék/el az elijfl:wwóhez Főkönvvi szám Szakfeladat Intézmény Létesítmény Eredeti Méd. nettó Méd. AFA Méd. bruttó Pü. tel'esítés Kif. maradé~ Orvsi Vizsqálat El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Orvsi Vizsgálat El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Pstai szlaáltatásk El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Pstai szlgáltatásk El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Pstai szjgáltatásk El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Pstai szlaáltatásk El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Szemétés kéményssprási d í' ak El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meqbntás nélkül Takarítás, msatás, rvarirtás El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Takarítás, msatás, rvarirtás El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meqbntás nélkül Takarítás, msatás, rvarirtás El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Takarítás, msatás, rvarirtás El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Takarítás, msatás, rvarirtás El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Szakértés, frdítás, tlmácslás El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Szakértés, frdítás, tlmácslás El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Szakértés, frdítás, tlmácslás El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Szakértés, frdítás, tlmácslás El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Vásárlt közszlgáltatás egészségügy) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Vásárlt közszal áltatás eészséüvl El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Vásárlt közszlgáltatás eqészséqügy) El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meqbntás nélkül Vásárlt közszlgáltatás egészségügy) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül A. H. belül tvábbszámláztt szla. telefn, internet El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül AH. belül tvábbszámláztt szlq. eqyéb, bölcsődervs El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meqbntás nélkül OOO Pénzüvi szlaáltatásk kiadásai El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Reprezentáció Eavéb El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Reprezentáció Egyéb El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Reprezentáció Eavéb El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Reprezentáció Egyéb El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Reklám és_i)rq!jaganda kiadásk El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Reklám és prpaqanda kiadásk El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Reklám és prpaganda kiadásk El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Reklám és raaanda kiadásk El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Eqyéb kfl.dl kiad. belépő,'eqy,eqyéb El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb kfl.diclfl kiad.(belépő,jegy,egyéb El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Eavéb kfl.dl kiad. beléő,'eav,eavéb El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb kfl.dl kiad. belépő,'egy,egyéb El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Eavéb kfl.dl kiad. tanflvarnak El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb kfi.dl kiad. tanflyamk El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb kfl.dlg1 kiad. tanflyamk El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Eavéb kfl.dla1 kiad. tanflvarnak El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Eqyéb klf.dlgi kiad. késedelmi kamat El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad. késedelmi kamat) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Eavéb klf.dlai kiad. késedelmi kamat El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Eqyéb klf.dlgi kiad. késedelmi kamat El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.diq9i kiad.(bev. 50%-a) El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül 49 OOO 49 OOO 49 OOO Eavéb klf.dlqi kiad. bev. 50%-a El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül 7 OOO 7 OOO 7 OOO Egyéb klf.dlg1 kiad. bev. 50%-a El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül 36 OOO 36 OOO 36 OOO Eavéb klf.dlai kiad. bev. 50%-a El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül 11 OOO 11 OOO 11 OOO Egyéb klf.dlg1 kiad. tábr kirándulás,üdülés El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlg kiad.(tábr, kirándulás,üdülés El Gém u Altaláns Iskla (Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Evéb klf.dlqi kiad. tábr, kirándulás,üdülés El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meqbntás nélkül Egyéb klf.dlg1 kiad. tábr, kirándulás,üdülés El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Eavéb klf.dlai kiad. rendezvénvak El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Egyéb klf.dlqi kiad. rendezvények El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.diqf!i kiad. rendezvények) El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO meabntás nélkül Eavéb klf.dlgi kiad. rendezvénvak El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad. DOK tám. El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Eavéb klf.dlai kiad. DOK tám. El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül Eqyéb klf.dlgi kiad. DOK tám. El Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Eavéb klf.dlai kiad.(dok tám. El Gém u Altaláns Iskla Kmlex OOOOOO megbntás nélkül Rehabilitációs hzzájárulás Gém u Altaláns Iskla (Kmplex) OOOOOO megbntás nélkül._

16 2 2. mellék!et az eltrwsztéshez Főkönyvi szám Szakfeladat Intézmény Létesítmény Eredeti Mód. nettó Mód.AFA Mód. bruttó Pü. teresítés Kif. maradé~ Rehabilitációs hzzáárulás Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Rehabilitációs hzzáárulás Gém u Altaláns Iskla Kmplex) OOOOOO meabntás nélkül ! Rehabilitációs hzzá' árulás Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Helvi adók, eayéb vám illeték, adó' ell Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Helyi adók, egyéb vám, illeték, adó' ell Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül ül Helyi adók, egyéb vám, illeték, adó' ell Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Helyi adók, eayéb vám, illeték, adó' ell Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Ol Dí'ak egyéb befizetések bizt.,autópálya,műszaki,zöldkártya Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Dí'ak eayéb befizetések bizt.,autóálya,műszaki,zöldkártya Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Dí'ak, egyéb befizetések bizt.,autópálya,műszaki,zöldkártya Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül 14 OOO 14 OOO 14 OOO Díjak, egyéb befizetések bízt., autópálya, műszaki,zöldkártya Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Dí'ak, eayéb befizetések vaaynbiztsítási díi) Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Dí'ak, egyéb befizetések vagynbiztsítási díj) Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Dí'ak, eyéb befizetések (vagynbiztsitási díil Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO megbntás nélkül Dí'ak, eayéb befizetések vaaynbiztsitási dii) Gém u Altaláns Iskla Kmplex OOOOOO meabntás nélkül Osszesen OOO

17 213. me/lék/et az előleijesztéshez Harmat Általáns Iskla Költségvetés frgalma: 2013 Intézmények: 304 Csak kiadási sark. Bevételi jgcímek eselén a "Módsíttt" szlp tartalma negativ. Főkönvvi szám Vavni értékű 'gvásárlása El Vagyni értékű j()g vásárlása El Vagyni értékű jg vásárlása El Vagyni értékű jg vásárlása El Ugyvitel-és számitástechn.eszközök vásárlása El Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása El Ugyvitel-és számítástechn.eszközök vásárlása El Uvvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása El Egyéb gép, berendezések vásárlása El Egyéb gép, berendezések vásárlása El Egyéb gép, berendezések vásárlása El Egyéb gép, berendezések vásárlása El Gyógyszer beszerzés El Gyógyszer beszerzés El Gyógyszer beszerzés El Gyógyszer beszerzés El Irdaszer, nymtatvány beszerzés El Irdaszer, nvmtatvánv beszerzés El Irdaszer, nymtatvány beszerzés El Irdaszer, nymtatvány beszerzés El Irdaszer nymtbesz.(szám.techn.tner) El Irdaszer nymtbesz.(szám.techn.tner) El Irdaszer nymtbesz.(szám.techn.tner) El Irdaszer nymtbesz. szám.techn.tner El Könvv beszerzése El Könyv beszerzése El Könyv beszerzése El Könyv beszerzése El Flyóirat beszerzése El Flyóirat beszerzése El Flyóirat beszerzése El Flyóirat beszerzése El Egyéb infrmációhrdzó beszerz.kiad. El Egyéb infrmációhrdzó beszerz.kiad. El Evéb infrmációhrdzó beszerz.kiad. El Egyéb infrmációhrdzó beszerz.kiad. El Hajtó- és kenőanyag beszerzés El Hajtó- és kenőanyag beszerzés El Hajtó- és kenőanyag beszerzés El Hajtó- és kenőanyag beszerzés El Szakmai anyag besz. El Szakmai anyag basz. El Szakmai anyag basz. El Szakmai anva besz. El Kisért.teszk.és szeilt(kteszk.+diáksrt El Kisért.teszk.és szeilt(kteszk.+diáksrt El Kisért.teszk.és szeilt(kteszk.+diáksprt El Kisért. t eszk. és szell t (kt eszk. +diáksprt El Kisért.tárgy.eszk.,szeiUerm.(bútr) El Szakfeladat Intézmény Létesitménv Eredeti 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0029 Vagyni értékű jgjlsklák} 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0029 Vagyni értékű jg (Isklák) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0029 Vagyni értékű jg (Isklák) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0029 Vagyni értékű jg (Isklák) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0021 Isklai számítógépek beszerzése 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0021 Isklai számítógépek beszerzése 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0021 Isklai számítógépek beszerzése 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0021 Isklai számítógépek beszerzése 304 Harmat u. 88._t.ltaláns Iskla 0039 Gép, berend., felszerelés (Isklák} 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0039 Gép, berend., felszerelés (Isklák) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0039 Gép, berend., felszerelés (Isklák) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla 0039 Gép, berend., felszerelés (Isklák) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88._t.ltaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. ItaJáns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. ItaJáns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u. 88. ItaJáns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Harmat u. 88. ItaJáns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Harmat u~taláns Iskla 00_0000 megbntás nélkül Mód. nettó MMAFA Mód. bruttó Pü. teresité Ki!. maradél

18 213. me/lék/et az elóterjesztéshez Főkönyvi szám Szakfeladat lntézménv Létesítménv Eredeti Mód. nettó Mód. AFA Mód. bruttó Pü. teljesíté Kíf. maradél Kisért.tárQv.eszk.,szell.term. bútr El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Kisért.tármceszk.,szell.term.(bútr) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Kisért.tárgy.eszk.,szell term.(bútr) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Kisértékű tárgv.eszk. textília) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Kisértékű tárqv.eszk. textília) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Kisértékű tárav.eszk. textília El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Kisértékű tárav.eszk. textília El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Kisértékű tárvi eszköz eavéb El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Kisértékű tárvi eszköz eavéb El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Kisértékű tárvi eszköz eavéb El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Kisértékű tárgyi eszköz egyéb El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Védőruha beszerzés El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Védőruha beszerzés El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Védőruha beszerzés El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Védőruha beszerzés El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés (karb.anvaq] El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés karb.anvaa El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül EQyéb anyaqbeszerzés karb.anva El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Eavéb anvaqbeszerzés karb.anva El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Egyéb tisztítószer El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Egyéb anyagbeszerzés tisztítószer) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül EQyéb anyagbeszerzés eavéb,anvaa El 304 Harmat u. 88.-Aftaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül EQvéb anvaqbeszerzés eavéb,anva El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Eavéb anvaqbeszerzés eavéb,anva El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Eavéb anvaabeszerzés egyéb,anva El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátvit.célu távköztési díjak El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátvit.célu távköztési díjak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátvit.célu távköztési díjak El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátvit.célu távköztési dijak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátviteli célú távköztési díjak mbil telefn) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátviteli célú távköztési díjak mbil telefn) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátviteli célú távköztési dí'ak mbil telefn) El 304 Harmat u. 88.-Áftaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Nem adatátviteli célú távköztési dí'ak mbil telefn El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Adatátviteli célu távköztési dí'ak El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Adatátviteli célu távköztési díjak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Adatátviteli célu távköztési díjak El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Adatátviteli célu távköztési díjak El Harmat u. 88. Általáns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Egyéb kmmunikációs sziqáltatásk El 304 Harmat u. 88. Általáns Iskla OOOOOO meabntás nélkül EQyéb kmmunikációs szlaáltatásk El Harmat u. 88.7\ftaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Eavéb kmmunikációs szlaáltatásk El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Eavéb kmmunikációs szlaáltatásk El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Vásárlt élelmezés( ellátttak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Vásárlt élelmezés( alkalmazttak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül OOO Bérleti és lízingdíj El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Bérleti és lízingdíj El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Bérleti és lízingdíj El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Bérleti és lízinadíi El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Szallitasi sziqáltatásk El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Szállítási sziqáltatásk El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül OOO Szállítási szlgáltatásk El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Szállítási szlgáltatásk El Harmat u. 88. Általáns Iskla OOOOOO meabntás nélkül OOO Gázeneraia-szlaáltatás dí'ak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Villamseneraia-szlgáltatás dí'ak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül 6 OOO OOO OOO T ávhö-és melegvíz-szlgáltatás dí'ak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Víz-és csatrnadíiak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül OOO

19 213. me/lék/et az e/őfel)esztéshez Főkönyvi szám Szakfeladat Intézmény Létesítmény Eredeti Méd. nettó Méd. AFA Méd. bruttó Pü. tel'esíté Kíf. maradél Karbantartás, kisjav.(berendezések El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Karbantartás, kisjav. berendezések El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Karbantartás, kisiav. berendezések El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Karbantartás, kis av. berendezések El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül EQyéb üzemeltetés Sksz., nymd.,örzés,rendezvény,egvéb) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül EQyéb üzemeltetés Sksz., nymd.,örzés,rendezvény,egvéb) Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb üzemeltetés Sksz., nvmd.,örzés,rendezvénv,egvéb) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egvéb üzemeltetés Sksz., nymd.,örzés,rendezvénv,e<lvéb) Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Pstai szlqáltatásk El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Pstai szlgáltatásk El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Pstai szlgáltatásk El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Pstai szlgáltatásk El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Szemétés kéményseprési díjak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül OOO Takarítás, msatás, rvarirtás El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül OOO Szakértés, frdítás, tlmácslás El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Szakértés, frdítás, tlmácslás El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Szakértés, frdítás, tlmácslás El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Szakértés, frdítás, tlmácslás El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Vásárlt közszlgáltatás (Ped.szak.szlg.) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Vásárlt közszlgáltatás (Ped.szak.szlg.) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Vásárlt közszlgáltatás (Ped.szak.szlg.) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Vásárlt közszlgáltatás Ped.szak.szlg. El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül A.H. belül tvábbszámláztt szlg. telefn, internet El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Pénzüqyi szlqáltatásk kiadásai El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Pénzüvi szláltatásk kiadásai El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Pénzüvi szláltatásk kiadásai El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Pénzügyi szlgáltatásk kiadásai El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Külföldi kiküldelás El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Külföldi kiküldetés El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Külföldi kiküldelás El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Külföldi kiküldelás El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Reprezentáció Evéb El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Reprezentáció (Evéb El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Reprezentáció (Egyéb) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Reprezentáció (Egyéb) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Reklám és prpaganda kiadásk El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Reklám és prpaganda kiadásk El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Reklám és prpaganda kiadásk El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Reklám és prpaanda kiadásk El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Eqvéb klf.dli kiad. óvadék,kötbér,nevezési d í' El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Egvéb klf.dli kiad. óvadék,kötbér,nevezési d í' El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Evéb klf.dli kiad. óvadék,kötbér,nevezési d í' El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Evéb klf.dli kiad. óvadék,kötbér,nevezési d í' El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Evéb kfl.dlai kiad. belépö,jegy,egyéb) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb kfl.dlgi kiad. belépö,jegy,egyéb) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb kfl.dlgi kiad.(belépö,jegy,egyéb) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb kfl.dlgi kiad. belépö,jegy,egyéb) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb kfl.dlqi kiad. tanflyamk El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Eqvéb kfl.dli kiad. tanflvarnak El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Evéb kfl.dli kiad. tanflvarnak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Evéb kfl.dlai kiad. tanflyamk El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO mabntás nélkül Egyéb klf.dl~gi kiad. késedelmi kamat El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dl~gi kiad. késedelmi kamat El Harmat u. 88._Aitaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad. késedelmi kamat El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad.(késedelmi kamat El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad.(bev. 50%-a) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad.(bev. 50%-a) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül

20 213. me/lék/et az előterjesztéshez Főkönyvi szám Szakfeladat Intézmény Létesítmény Eredeti Mód. nettó Mód. AFA Mód. bruttó Pü. teresité Kif. maradél EQyéb klf.dlqi kiad. bev. 50%-a El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül EQvéb klf.dlai kiad.( bev. 50%-a El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad.(tábr, kirándulás,üdülés) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad.(tábr, kirándulás,üdülés) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad. tábr, kirándulás,üdülés) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad. tábr, kirándulás,üdülés) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Egyéb klf.dlqi kiad. rendezvények El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül EQyéb klf.dli kiad. rendezvénvak El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül EQvéb klf.dlai kiad. rendezvénvak El 304 Harmat u. 88. ltaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Eavéb klf.dlai kiad. rendezvények El Harmat u. 88.,A.italáns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Eavéb klf.dlai kiad. DOKtám.) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Eavéb klf.dlai kiad. DOK tám.) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad.(dok tám.) El 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Egyéb klf.dlgi kiad.(dok tám.) El Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Rehabilitációs hzzájárulás 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Rehabilitációs hzzájárulás Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Rehabilitációs hzzájárulás Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Rehabilitációs hzzájárulás 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Díjak, eqyéb befizetések vaqvnbiztsítási dí' Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meqbntás nélkül Dí'ak, eqvéb befizetések vaavnbiztsitási dí' Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO meabntás nélkül Dí'ak, eavéb befizetések vagynbiztsítási d í. 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Díjak, egy~b befizetések vagynbiztsítási díj) 304 Harmat u. 88. Altaláns Iskla OOOOOO megbntás nélkül Osszesen OOO

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

65{:. szám ú előterjesztés

65{:. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 65{:. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Humánszlgáltatási Bizttság részére az "56-s Frradalm és Szabadságharc" pályázati támgatás elszámlásáról

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Buda )cst Fúván1s X. kerület KiJbányai.. t F- " t.., l "sc C,li,Ul'iHJ!lYJ.at ;í.tpnsclu lcs UIC UiC.hjJ!:J 4 j 50 /t l{. 2011 JúN 16. Budapest,....

Részletesebben

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.,évi költségvetéséről

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.,évi költségvetéséről Bácsbkd Nagyközség Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkrmányzati rendelete az önkrmányzat 2014.,évi költségvetéséről Bácsbkd Nagyközség Önkrmányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete /KTATÁSRA ÁTVFVF: 2016 FEBR 19, Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról B-udapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetési beszámló járól,

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Ü É Ű É Á ó ó ó ó ó ó ü ű ű Í ó ű ü Ö ó ó ü ó ű ü Ö í ó ü ü í ü í ó ó ű ó ó ü ű í ó í ű ű ű ű í ű ű í í í í ü ü í í í ü ü í ü í ó ó í ó í í ó í ű ü ű ű ó ú í ó ó ű í ó ü ú ű ü ü Í ü ü í ű ű ü í ü í ű ó

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ű í í ü ü ü ü ü ü ü í í ü ü í í ű í ú ű í í í Á í ü É í í Ö Ö É ú ú ú í Á Ö ű í ú ú í í í í í ü ű í ü í Ö ú ű í ű í É í í ü ű í í ű í ú ű í í í í í ü í í Ö í ú í Í ú í ű í í ú ú í í ü ü ü í ú í É ÍÖ Ü

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben