A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az isklában flyó nevelés és ktatás célmeghatárzása Az isklai ktató-nevelő munka legfntsabb pedagógiai alapelvei Az iskla alapvető céljai Az iskla legfntsabb feladatai Az alapkészségek (lvasás, írás, számlás) elsajátításának biztsítása Az indulási hátrányk csökkentése, esélyegyenlőség biztsítása Értékközvetítés Személyiségfejlesztés (kmpetenciák, önmegvalósítás, önképzés) Prblémamegldó gndlkdás kialakítása, az infrmációk értelmezése és feldlgzása Egészséges életmódra, családi életre nevelés Környezeti, környezetvédelmi nevelés Cselekedj lkálisan, gndlkdj glbálisan! Pályarientáció Szciális ellátásk biztsítása Gyermek- és ifjúságvédelem Az isklai ktató-nevelő munka pedagógiai eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az egészségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az egészségfejlesztés isklai feladatai Mindennaps testnevelés Környezeti nevelés Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A tanulói közösségek fejlesztésével kapcslats isklai feladatk Diák-önkrmányzati munka A pedagógusk helyi feladatai, az sztályfőnöki feladatk A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenységek A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A gyermekvédelmi feladatk ellátása A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenység Kapcslattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskla partnereivel... 24

3 A szülők közösségét érintő együttműködési frmák A tanulók közösségét érintő kapcslattartási frmák Kapcslattartás az iskla partnereivel A tanulmányk alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek: Az isklaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A csprtbntásk és az egyéb fglalkzásk szervezésének elvei Az iskla magasabb évflyamára lépés feltételei: A tanulók fizikai állaptának mérése és minősítése A tanulók értékelésének és minősítésének frmái Hétvégi házi feladatk Az isklai írásbeli beszámltatásk frmája, rendje, krlátai, szerepe... 33

4 P R E A M B U L U M "Dlgznunk kell, ha élni akarunk és akarunk élni, tehát dlgzni fgunk... Kiáltm a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára." /Kós Kárly/ "Jöhetnek utánam a fiatalk és flytathatják a munkámat, járhatják az utat, amit én is segítettem törni hittel, jóakarattal, népünkért, magyarságunkért, fiainkért." /Kós Kárly/ Isklánk Budapest egyik külső kerületében, kellemes, kertes környezetben, a Wekerletelepen működik. Nevét a híres magyar építészről, plihisztrról, Kós Kárlyról kapta. Az iskla épülete - amely az őt körülvevő teleppel egyszerre épült elmúlt 100 éves. Nylc évflyamunkra kb. 480 fő általáns isklás gyermek jár. Ahgy a környékre, úgy az isklára is családias légkör jellemző. A szülőkkel harmnikus kapcslatt alakítttunk ki - a szülői közösség aktív résztvevője az iskla életének. A Kós Kárly Hét hagymányőrző rendezvénysrzata, kulturális rendezvényeink, az élénk sprtélet, speciális helyi prgramjaink, szakköreink azt a célt szlgálják, hgy tanulóink a kötelező tananyag elsajátításán túl is képességeik és érdeklődésük szerint krszerű ismeretekhez juthassanak, tehetségüket kibntakztathassák, közösségben a közösségért tehessenek, hagymányaink tiszteletét megtanulják, lkálpatriótaként áplják szűkebb lakóközösségük múltját. A nevelőtestület pedagógiai filzófiája az emberközpntú iskla - valamennyi ktatási és nevelési dkumentumának összeállításánál arra törekszik, hgy ennek a filzófiának a szellemében fgalmazza meg a knkrét kritériumrendszert. Nevelőmunkánk fnts alapelve az egyéni bánásmód mind a tehetséget felmutató gyerekek, mind a felzárkóztatásra szrulók esetében. Hisszük és valljuk, hgy minden gyerekből haszns plgár nevelhető. Az iskla teljes közössége számára ad példát névadónk, aki az élet pártján álltt, valahányszr anyanyelvünk megbecsülésére, szülőföldünkhöz való ragaszkdásra, családi tűzhelyünk féltő őrizésére intett, és az élet pártján állva mutatta fel az alktómunka szentségét. Mert hazug beszéd száját el nem hagyta, rútat le nem írt, felhúztt fala még sha le nem mltt.." /Benkő Samu/. "A történelem tanúsága szerint az igaz embernek - legyen építész, író, képző- vagy zeneművész - mindenütt a világn, minden időben és minden körülmények között a srs által rendeltetett kötelessége vlt, van és lesz, hgy a maga népének és szülőhazájának srsát vállalja, és élete munkájával szülőhazáját és annak népét megbecsült hagymányaik szellemében hűségesen szlgálja." /Kós Kárly/

5 1. Az iskla nevelési prgramja 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az isklában flyó nevelés és ktatás célmeghatárzása Célunk az emberközpntú iskla megteremtése. A pedagógia számára ez azt jelenti, hgy a tanár a tanulót, a tanuló a tanárt, a tanár a másik tanárt, a tanuló a másik tanulót önmagával egyenrangú embernek tekinti, elismeri önállóságát, méltóságát, a természeti és a társadalmi visznyk által megengedett szabadság fkát, s a saját vágyait, érdekeit a többi ember érdekeinek figyelembevételével elégíti ki. Olyan iskla ez, amelyben a gyerek áll a pedagógiai gndlkdás középpntjában, amelyben őszintén emberiek a kapcslatk. Elfgadtt alapértékeink: a munka, szabadság, szeretet, tlerancia és felelősség. Ezen értékek alapján fgalmazzuk meg a nevelés célját nem irányul senki ellen, csak az egyes ember és az egész emberiség bldgulását szlgálja. Az isklát akkr humanizáljuk igazán, ha a gyereket természetének megfelelő tevékenységre szktatjuk, ha megismertetjük az alktás bldgságával, ha megismertetjük a társakkal való együttdlgzás örömével. A máskkal való közös munkában tanulja meg a tleranciát, a másk tiszteletét, szeretetét. Úgy kell szerveznünk a tanítási-tanulási flyamatt, hgy a gyereknek öröme legyen benne. Ennek keretében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, a gyerekeket bevnjuk saját isklai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az ktatás srán figyelembe vesszük, diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támaszttt követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, minden gyermek számíthat a pedagógusk jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb prblémáiban, az iskla életében szeretetteljes emberi kapcslatk kialakítására törekszünk Az isklai ktató-nevelő munka legfntsabb pedagógiai alapelvei Ismeretszerzés a tanulás tanulása A kgnitív ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása. Saját egyéni, hatékny tanulási módszerek kialakítása, a munkamemória kapacitásának növelése, az ismeretek előhívásának gyrsítása. A különféle kmmunikációs csatrnákn nyert infrmációk (verbális, vizuális, infrmatikus) értelmezése, feldlgzása. Társadalmi magatartás

6 Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagymányainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. Az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni tlerancia. A demkratikus nrmarendszer kiterjesztése a természeti, és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra is. Tleranciára, a másság elfgadására nevelés. A társadalmba való majdani beilleszkedésre való felkészítés. Egyéni és közérdek, többség és kisebbség visznyának megértése, a kirekesztés elutasítása. A bilógiai lét értékei A Föld glbális prblémáinak (környezetszennyezés) megértése. Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása, az egészséget és az életminőséget beflyásló betegségek megelőzése, saját mzgásprgram kialakítására képes egyén nevelése, egészségfejlesztés és megőrzés tudatsítása. A környezetvédelem lehetőségeinek megismerése, gyakrlása. Kialakítani a környezettel való harmnikus, knstruktív kapcslatt. Kmplex nevelői hatás A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet srán fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szlidaritásérzését, empátiáját. Gyakrlati módn igazlja a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékét Az iskla alapvető céljai Gyakrlatias, a tanulók önmegvalósítását szlgáló ktatás-nevelés megvalósítása. Ennek megfelelően az iskla pedagógiai prgramja és helyi tanterve felépítése szempntjából követelményközpntú, pedagógiai kncepciója szerint tanulóközpntú. Egyensúlyba helyezzük a személyiségfejlesztést azkkal a közvetíteni kívánt ismeretekkel, amelyek választ adnak az új évezred pedagógiai kihívásaira. Nevelőmunkánk fnts alapelve az egyéni bánásmód mind a tehetséget felmutató gyerekek, mind a felzárkóztatásra szrulók esetében. Hisszük és valljuk, hgy minden gyerekből haszns plgár nevelhető. Eszményeinkben lyan tanuló képe él, aki a közös családi és isklai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdnságkat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyittt, kreatív, alktó, becsüli a szrgalmas tanulást, a munkát, képes a prblémák érzékelésére és megldására,

7 gyakrlatias, képes eligazdni szűkebb és tágabb környezetében, jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), van elképzelése a jövőjét illetően, becsüli a tudást, öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékny módszereit, képes tudását tvább fejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni, tudását flyamatsan gyarapítja, bővíti, képes az értő lvasásra, gndlatait helyesen és szabatsan tudja megfgalmazni szóban és írásban, a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, ismeri, tiszteli, óvja, áplja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagymányait, az egyetemes kultúra legnagybb eredményeit, a társadalmilag elfgadtt nrmák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásfrmákat, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskla, társadalm) együttélését biztsító szabálykat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kmmunikáció elfgadtt frmáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, képes szeretetet adni és kapni, szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, a másságt, elítéli a kirekesztést, szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, testi és lelki szempntból is egészségtudats, szeret sprtlni, mzgni, igénye van az öntevékeny testedzésre, megjelenése és személyes környezete tiszta, áplt, gndztt. Nevelőink mindennapi nevelő és ktató munkája arra irányul, hgy a lehető legtöbb diákunk a differenciálás és a mtiváció eredményeképpen rendelkezzen végzős krára minél több itt felsrlt személyiségjeggyel.

8 Az iskla legfntsabb feladatai Az alapkészségek (lvasás, írás, számlás) elsajátításának biztsítása. A tanulók az 1-6. évflyam életkri szakaszában találkznak először tudmánys igényű ismeretekkel, a legfntsabb magatartási és viselkedési nrmákkal, értékekkel. Alapvető feladat az összefüggések felismertetése, a lényegkiemelés technikájának készségszintre történő emelése Az indulási hátrányk csökkentése, esélyegyenlőség biztsítása. Ennek érdekében elsősrban a tudás megszerzését és alkalmazását szlgáló pedagógiai eljárásk mellett szükséges az lvasási-számlási prblémák (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) gyrs felismerése és preventív kezelése Értékközvetítés A Kós Kárly Általáns Iskla az értékek egyensúlyára törekedve az értékek öt csprtját határzza meg: - a bilógiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke) -az én harmóniájára vnatkzó értékek (önismeret, önművelés) -a társas kapcslatkra vnatkzó értékek (tisztelet, szlidaritás, szeretet, tlerancia) - a társadalmi eredményességre vnatkzó értékek (flyamats tanulás, prblémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség) -a humanizált társadalm és világkép értékei (hazaszeretet, egyetemes emberi jgk tiszteletben tartása, az emberi kultúra értékeinek óvása) Személyiségfejlesztés (kmpetenciák, önmegvalósítás, önképzés). A gyermekközpntú alapkncepció és a prgram követelményközpntú felépítése az alapvető tanulói készségek, képességek és jártasságk fejlesztését szlgálja. Az ehhez vezető flyamat fnts eleme az ismeretek átadásán túl a tanulói önmegvalósítás (szabadn választható fglalkzásk) és önképzés (tehetséggndzás) segítése Prblémamegldó gndlkdás kialakítása, az infrmációk értelmezése és feldlgzása. Napjaink infrmációs flyamatai az iskla számára az adatk minőségi szűrését is jelenti. Szükség van tehát az értelmes, kreatív, kritikai gndlkdás fejlesztésére. Mivel a tanuló ennek a flyamatnak alktó részese, ezért kreativitása és innvációs törekvései fnts építőkövei a tanítás-tanulás szakaszának.

9 Egészséges életmódra, családi életre nevelés. Az integráció srán beépül valamennyi terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. A mentálhigiéniás prblémák kezelése és megldása, a családi értékek megőrzésére való törekvés a tanulói tevékenységek fejlesztésének általáns elemei Környezeti, környezetvédelmi nevelés Cselekedj lkálisan, gndlkdj glbálisan! A szűkebb környezet megóvásának készségszintre emelése lehetővé teszi lyan államplgárk képzését, akik felelősségteljesen vesznek részt a köz ügyeinek intézésében, és óvják, áplják környezetüket Pályarientáció Olyan szilárd alapismeretekkel rendelkező tanulók képzése a cél, akik az általáns iskla 8 sztályának elvégzés után képesek más isklatípusban tanulmányaik flytatására. Képesek magasabb rendű összefüggések megismerésére, a teljes életüket átszövő flyamats önképzésre Szciális ellátásk biztsítása. Alapvető feladat az egész naps ellátásk (ügyelet, délutáni fglalkzásk, szakkörök, napközi, tanulószba) és diákétkeztetés biztsítása a szülők igényeinek megfelelően, az iskla társadalmi környezetéhez alkalmazkdva Gyermek- és ifjúságvédelem Ezt a feladatt az iskla társadalmi környezetéhez alkalmazkdva végezzük. A tevékenységet gyermekvédelmi felelős irányítja félállásban. Szrsan együttműködik az sztályfőnökökkel, knzultál a Nevelési Tanácsadóval, a Családsegítő Közpnttal, az önkrmányzat és a krmányhivatal illetékeseivel. Munkáját a mindenkri jgi szabályzás szellemében végzi Az isklai ktató-nevelő munka pedagógiai eszközei, eljárásai Az általáns isklai ktató-nevelő munkát négy elkülönített, de egymáshz szervesen kapcslódó szakaszra bntjuk: az első évflyamn kezdődő és a másdik évflyam végéig tartó bevezető, a harmadik évflyamn kezdődő és a negyedik évflyam végéig tartó kezdő, az ötödik évflyamn kezdődő és a hatdik évflyam végéig tartó alapzó, a hetedik évflyamn kezdődő és a nylcadik évflyam végéig tartó fejlesztő szakaszra.

10 Első hárm szakasz (1-6. sztály) Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és prblémamegldáshz megalapzza a tanulási szkáskat. A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempnt az életkri jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapzása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakrlati és a közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése, fejlődésük flyamats követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés. Negyedik szakasz (7-8. sztály) Az alapműveltséget a differenciálódó tantárgyi rendszerben önálló tanulással, önműveléssel, gyakrltatással fejlesztjük tvább. Az isklai tanulás flyamatában a gyakrlatközpntúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható tudás gyarapítása, a prblémamegldó gndlkdás fejlesztése érvényesül. a tanulók megszerzett tudásukat valóságs feladatk, prblémák megldásában, knfliktusk kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakrlatkban és spntán élethelyzetekben is érvényesítik. A tanulási tevékenységben növekvő szerepet kap a közvetett kmmunikáció írásbeliség, vizuális kmmunikáció, számítógépes érintkezés és megjelenik a nem anyanyelven flyó kapcslatteremtés. A tanulás tanulása, az önálló tájékzódás, az infrmatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is hzzájárul az alapműveltség tvábbépítéséhez. A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempnt: az életkri jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapzása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása, a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, érési flyamataik követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. E szakaszban növekszik az együttműködésre építő (kperatív-interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módk szerepe. Növekszik a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módk aránya (megfigyelés, kísérlet, új infrmációs és kmmunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, mdellezés, szerepjáték stb.). Építünk a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre. Ezért heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kínálunk A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A személyiség fejlődése a tanulás pszichlógiájával kapcslats kérdéskör. A tudásvágy, környezetünk megértésének vágya az élet alapvető mtívuma. Valamennyi mtívum az értelem és az érzelem szétbnthatatlan öltözete. Az egészséges személyiség jellemzői: Nagymértékben kiterjesztett én-érzéssel rendelkezik Emberi kapcslataiban elfgadó Érzelmi biztnság jellemzi; elfgadja önmagát Valósághű, rugalmas észlelés Van humra, önismerete

11 Egységesítő életfilzófiával rendelkezik Az embert körülvevő kultúrának óriási szerepe van a személyiség kialakításában. Az eltérő gyermeknevelési módk megléte mellett az iskla saját pedagógiai hitvallásáhz illeszkedő szemléletet próbál közvetíteni úgy, hgy nem kérdőjelezi meg az individualizáció jgsságát, illetve jelenlétét. A tanórák speciális lehetőségein túl a személyiségfejlesztéshez közvetlenül kapcslódó témakörök és tevékenységek megjelennek az sztályfőnöki órák témáiban, a tanításn kívüli isklai szervezett tevékenységekben, a tanulás és a közösségi élet isklai és isklán kívüli színterein. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk lyan gyakran isklán kívüli prgramk szervezésére, amelyek keretében új tanulási-fejlesztési lehetőségekkel, élményszerű módkn és tevékenységekben történik meg tanítványaink skldalú személyiségfejlesztése, pl. rendhagyó órákn, prjektekben, erdei isklai prgramkn. Pszichlógiai munkaszintek és tevékenységi frmák isklánk adttságaihz igazdva A tevékenység szintje I. Szcilógiai szint II. Szciálpszichlógiai szint - nevelők (érdekvisznyk, knfliktusk) - sztályk (fejlődési, életkri, családi prblémák) III. Diádikus kölcsönhatásk szintje Ped. tanítvány Tanító tanuló IV. Individuális személyiségi szint A pszichlógiai szlgáltatás célja Az iskla szervezeti életének fejlesztése - közös tervezéssel, döntéssel - prblémahelyzetek megldási terveinek tantestületi szintű kidlgzása - stresszvédelem - a közösségi élet zavarainak feldlgzása (klikkek, sztárlás, széthúzás, stb.) - hátránys helyzetűek prblémáinak közösségi kezelése - Kmmunikációs készségfejlesztés - Empátiafejlesztés - Pzitív célú beflyáslás - stresszleküzdés - védelem a kiégéstől Alkalmaztt módszer Viták, megbeszélések - relaxáció, sprt, lazításk - drámajátékk, - megbeszélések, - szülők bevnása - interjú - drámajátékk - szerepjátékk, stb. Relaxációs gyakrlatk Vezetője A szlgáltatás kerettevékenysége Isklavezető - - pedagógus közösség rvs, védőnő, pszichlógus, lgpédus Pedagógusk, (isklapszich.) Pedagógus Isklapszich. bevnása igény esetén Állandó knzultáció Knzultáció pszichlógussal Knzultáció pszichlógussal

12 Ped.-k személyisége, hivatásukból eredő lelki prblémák (nem betegség) - pályakezdők segítése - egészségvédelem Csprts megbeszélés Tanulók fejlődésének zavarai - pubertás - beilleszkedés - tagzatváltás - pályarientáció - döntés felelőssége - készségfejlesztés a, szenzibilitás b, empátianövelés c, kreativitásfejl. d, kapcslat- és kmmunikációkészség fejlesztése - egyéni támgató munka - szakember bevnása, pl. védőnő, stb. - szakköri munka - tréningek Pedagógus, védőnő. pszichlógus knzultáció 1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási frmája, a krszerű egészségnevelés az egészségi állapt erősítésérre és fejlesztésére irányul. Ide tartzik például az egészséges táplálkzás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennaps testmzgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmnikus párkapcslat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztnságs környezet kialakítása, az egészségkársító magatartásfrmák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztnság megvalósítása. Az egészségfejlesztési feladatk megldása srán az iskla minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a nevelőtestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást; együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a szülők és a diákk között annak érdekében, hgy az iskla egészséges környezet legyen; egészséges környezetet, isklai egészségnevelést és isklai egészségügyi szlgáltatást biztsít, ezekkel párhuzamsan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és hasnló prgramjaival, valamint az iskla személyzetét célzó egészségfejlesztési prgramkkal;

13 kiemelt jelentőséget tulajdnít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő haszns eltöltésének, teret ad a társas támgatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztsító prgramknak; stratégiai célja, hgy a tanulókat élethsszig tartó, egészségtudats, fizikailag aktív életvezetésre szcializálja, a mtrikus műveltség eszközeivel személyiségüket fejlessze; lyan nevelési gyakrlatt flytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusk és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékt, támgatja az egyéni előrejutást; törekszik arra, hgy segítse tanulóinak, az iskla személyzetének, a családknak, valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi közösség vezetőivel, hgy utóbbiak megértsék, a közösség hgyan járulhat hzzá vagy éppen hgyan hátráltathatja az egészség fejlesztését. Az isklai egészségfejlesztésnek ahhz kell hzzájárulnia, hgy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hgy az egészséggel összefüggő kérdések fntsságát értsék, az ezzel kapcslats beállítódásk szilárdak legyenek, s knkrét tevékenységekben alapzódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempntjából lényeges területeknek az iskla pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie. Ezek közé tartznak az alábbiak: önmagunk ismerete egészségi állaptunk ismerete a mzgás fntssága környezetünk frmálása egészségünk érdekében egészséges táplálkzás. Következetesen támaszkdunk az sztályfőnökök és az isklai egészségügyi szlgálat szrs együttműködésére, a szaktanárk és a munkaközösség-vezetők munkájára. A feladat jellege közös prblémakezelést és egységes visznyulást igényel a résztvevők között: intézményvezető vagy megbízttja, egészségnevelő pedagógus, isklarvs, védőnő, diákönkrmányzatt segítő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, isklai pszichlógus, napközis és tanulószbai csprtk vezetői Az egészségfejlesztés isklai feladatai Isklánkban a teljes körű egészségfejlesztést elsősrban tanórákn és a mindennapi nevelési feladatk közé építve valósítjuk meg. Az egészséges életmódra nevelés színterei a szakórák (testnevelés, természetismeret, bilógia, sztályfőnöki), a sprtkörök, kirándulásk, szabadidős és erdei isklai prgramk, előadásk. Évente egyszer egy adtt témát kiemelve prjektnapt szervezünk (Egészségnap). Igyekszünk ráirányítani a gyerekek figyelmét arra, hgy milyen fnts saját egészségi

14 állaptuk ismerete - melyhez a mentális állapt is hzzátartzik -, egyes betegségek kialakulásának megelőzése. A gyerekek rendszeres isklarvsi vizsgálatn vesznek részt, a védőnővel és az isklai pszichlógussal flyamats kapcslatban állunk a felmerült prblémák megldása céljából. A tanulók napirendjét igyekszünk életkri sajátsságaiknak megfelelően alakítani. Alkalmanként meghívtt előadók segítségével világítunk rá egy-egy témára (szenvedélybetegségek, drghasználat, alkhlfgyasztás), tájékztatunk kialakulásukról, veszélyeikről. Felső tagzatn felvilágsító órákat szervezünk szakemberek bevnásával. A személyiségfejlesztést is az egészségfejlesztés részének tartjuk, ebben legfntsabb partnereink a szülők és a pszichlógusk. Elfgadó és befgadó közösség kialakítása a célunk, ahl minden gyerek kibntakztathatja a saját képességeit. Isklánk kiemelt feladatának tekinti a családi életre nevelést is, ebben szintén a szülők kiemelt partnereink, isklai színterei pedig a tanórák (sztályfőnöki, etika), valamint a szabadidős fglalkzásk, beszélgetések Mindennaps testnevelés A mindennaps testnevelésórák keretében alsó tagzatn heti egy órában népi gyermekjátéktánc fglalkzást tartunk, valamint önkrmányzati támgatás esetén órarendbe illesztett heti egy úszásórára kísérjük diákjainkat. A tantervben előírt úszásktatást 2-3. évflyamn teljesítjük tanórai keretben. A mindennaps testnevelésből maximum heti két órát a tanulók isklai sprtköri fglalkzásn vagy igazlt egyesületi edzésen is teljesíthetnek. Az ezeken való részvételt a tanóraival azns módn dkumentálni kell Környezeti nevelés A környezeti nevelés célja a környezettudats magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Távlabbról nézve a környezeti nevelés a természet s benne az emberi társadalm harmóniájának megőrzését, fenntartását célzza. Célja a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szkásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapzása. A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarrszágn is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztsítására irányul. Gndt kell arra frdítanunk, hgy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bnylultabb természeti, társadalmi, gazdasági és plitikai knfliktuskat kezelni, megldani. Meg kell alapznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, frmálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. E nevelési célk hatékny személyiségfrmálást, az önszabályzás és egyben a társas együttműködés és knfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsprtk és tágabb közösségek kialakítására

15 törekszik, előtérbe emelve azkat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. A környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiai gyakrlata kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcslat bemutatására és frmálására, egyben elősegíti a környezeti- és egészség-tudatsság erősödését. A pedagógiai gyakrlatban kiterjed a testilelki egészségnevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a knfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. A környezeti nevelés isklai gyakrlatában harmnikusan ötvöződik a környezettudmányi és a társadalmtudmányi ismeretek köre, hiszen csak az ember bilógiai és társas-társadalmi természetének sajátsságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs és az életviteli szkásk frmálása. A környezeti nevelés legfntsabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek életminőséghez fűződő jgaival, a biszféra iránti felelősségünkkel kapcslatsak, ezért hangsúlysan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szkáskat frmálóak. A környezeti nevelési kutatásk eredményeinek elemzése azt mutatja, hgy a környezeti ismeretek önmagukban nem elegendőek. Környezettudats életvitelt azk a személyek tanúsítanak, akik azn túl, hgy pnts ismereteik és fgalmaik vannak a környezetről, az aktuális környezetvédelmi prblémákról és tennivalókról képesek e célk érdekében felelősen cselekedni, sőt hisznek is tevékenységük jelentőségében. A környezeti nevelés srán felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak ismeretkészletét összekapcsló, harmnizáló pedagógiai törekvés. A környezeti nevelés minden pedagógus, illetve valamennyi isklatípus és tantárgy feladata (hiszen minden ugyanarról a világról szól), ugyanakkr az egyes különálló tantárgyakba fglalt környezeti vnatkzású ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell építeni. A környezeti nevelés az általáns törvényszerűségek felismerése mellett a gndlkdási képességek különböző szintjeit is fejleszti. A természettudmánys gndlkdás tanórán kívüli környezetben még hatéknyabban fejleszthető. A tantárgyak tartalmáhz illeszkedő, ám a hagymánys tanítási órákn kívüli isklai nevelési helyzetekben a környezeti nevelésnek száms lehetősége van, mindenekelőtt az isklai szabadidős helyzetekben, a tanulók művészeti, sprt, játék és közéleti tevékenységeinek srán. Ezek előkészítésekr, megvalósításakr szintén gndlunk a környezeti vnatkzáskra, a környezeti nevelés lehetőségeire, pl. állatk világnapjáhz, évszakkhz kapcslódó rendezvényeinkkel. A napközis fglalkzásk környezeti nevelési tartalma kifejezett, hiszen a tanulók életviteli kultúrájának, szkásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. A napközi prgramjaiban helyet kapnak a környezetfeltáró, érzékenyítő, megőrző prgramk, ezzel kapcslats játékk és cselekvések. Az isklai tehetséggndzás terén is helyet találhatunk a környezeti nevelésnek. A környezet iránt legfgéknyabb tanulók számára megrendezett versenyekre és vetélkedőkre való egyéni és csprts felkészülés alkalmas erre. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hgy a szkáss tanítási helyzetektől eltérő tanulás lyan képességek fejlesztésének is kedvez, amelyek nem kerülnek előtérbe a hagymánys tanórákn. Isklánk környezeti nevelésének jelmndata: "Cselekedj lkálisan, gndlkdj glbálisan!" Isklánk Örökös ÖKO-iskla, célunk a szűkebb környezet megóvásának készségszintre emelése. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk papír-, használtruha- és kupakgyűjtést,

16 szépítjük isklánkat (udvar zöldítése, knyhakert kialakítása), tisztasági verseny zajlik minden évben. Föld Napja alkalmából rendezett prgramjaink egy-egy környezetvédelmi téma feldlgzására épülnek, erdei iskláink alkalmával pedig egy-egy hazai táj jellegzetességeivel, állat-és növényvilágával, értékeivel ismertetjük meg tanulóinkat. Újnnan vállalt feladatunk az isklai tankert kialakítása és gndzása, amely elsősrban a mindenkr negyedik évflyamk aktív munkájával valósul meg Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az isklai elsősegélynyújtás ktatásának legfőbb célja fejleszteni a beteg, sérült és fgyatékkal élő emberek iránti elfgadó és segítőkész magatartást, megismertetni a környezet elsősrban a háztartás, az iskla és a közlekedés, a veszélyes anyagk egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakribb tényezőit, felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának frmái Szervezetten, a bilógia egészségtan tanterv részeként, 8. évflyamn Szépség, erő, egészség című fejezet kiegészítéseként. Osztályfőnöki, infrmatika-, technika- és testnevelésóra keretében minden tanév elején és később igény szerint. Önkéntes jelentkezés frmájában, tanórán kívüli csprtfglalkzásn, tanflyamn való részvétellel. Isklánk védőnőnk közvetítésével kapcslatt tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai a különböző versenyek megszervezésében segítik a közösségi munkát. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának frmái, módszerei, eszközei, tanulásszervezési módjai: Frmái Módszerei, eszközei Tanórán bilógia-, testnevelés-, előadás, prjekt, gyakrlat, sztályfőnöki vagy IKT-eszközök használata technikaórán Tanórán kívül szakkör, tanórán kívüli IKT-eszközök használata, fglalkzás vagy kirándulás keretében előadás, prjekt, gyakrlati bemutatók Önálló ismeretszerzés házi feladat, gyűjtőmunka IKT-eszközök használata, prjekt, kutatómunka

17 1.4. A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A közösség lyan együttműködésre szerveződött emberi csprt, amelyet a közös érdek, közös cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fnts az együttes élmény ereje, mert a közös szkásk révén kialakult elvárásk lesznek a szabályzók. Az igazi tanulói és más emberi közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szciális értékek hrdzója, közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni sajátsságait. Célja: A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibntakzását úgy, hgy azk egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el. A közösségi nevelés területei: a család, az iskla, az isklán kívüli közösségek. Tanulóink közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása - a Diák Önkrmányzattal együttműködve - nevelő-ktató munkánk alapvető feladata, célunk, hgy minden diákunk ismerje meg és sajátítsa el a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmnikus kapcslatk kialakítását lehetővé teszik. A közösségfejlesztés az a flyamat, amely az egyén és a társadalm közötti kapcslatt kialakítja, megteremti. Az isklánkban a közösségfejlesztés fő területei a: - tanórák - tanórán kívüli fglalkzásk - szaktárgyi órák - sztályfőnöki órák - napközi - szakkörök - kulturális és sprtrendezvények - kirándulásk, tábrk - határn túli magyarlakta területek meglátgatása isklai kirándulás és/vagy Határtalanul pályázat keretében a szülők anyagi vállalásától függően - témanapk interaktív módn kapcslódva a tananyaghz, pl. Nemzeti Összetartzás- Határtalanul témanap, természettudmánys π - nap diák-önkrmányzati munka, szabadidős tevékenységek. Mind a négy terület sajáts fglalkztatási frmát követel, másk az egyes területek feladatai, céljai, abban aznban megegyeznek, hgy valamennyien tevékenyen hzzájárulnak: az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításáhz, véleményalktó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi szkásk, nrmák elfgadásáhz (etikai értékrend), a másság elfgadásáhz, az együtt érző magatartás kialakulásáhz, harmnikus embertársi kapcslatk fejlesztéséhez.

18 A közösségfejlesztés srán nemcsak a pedagógusknak van feladatuk, hanem az isklában fglalkztattt valamennyi dlgzónak, sőt az isklát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcslatával az intézmény valamennyi dlgzója példaként áll a diákk előtt A tanulói közösségek fejlesztésével kapcslats isklai feladatk az isklai élet egyes területeihez, (tanórákhz: az sztály- és csprtközösségek, illetve tanórán kívüli tevékenységekhez: szakkör, sprtkör és érdeklődési körök) kapcslódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudats, tervszerű nevelői fejlesztése; nevelőmunkánk srán alkalmazkdnunk kell az életkrral váltzó közösségi magatartáshz; ösztönzést, útmutatást adni az egyéni érdeklődés, képesség, tehetség kibntakztatására, az önfejlesztés belső erőfrrásainak (pl. akaraterő, ambíció, igényesség) kiépítésére; megértetni, elfgadtatni az egyre inkább háttérbe szruló, de nélkülözhetetlen humán értékeket, mint: egymás megbecsülése, tisztelete, az empátia és tlerancia érzése egymás iránt, illetve a knfliktusk vállalása, ezek feldlgzása; a devianciáhz vezető szcializációs prblémák észre vétetése, ptenciális veszélyeinek tudatsítása, az ezekkel kapcslats felelősség felébresztése önmaguk és társaik iránt; a tanulói közösségek fejlesztése srán ki kell alakítani a közösségekben, hgy a nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni és ennek elérése érdekében összehangltan tevékenykedjenek, az elvégzett munkát értékelni tudják; fejlesztenünk szükséges diákjaink vitakészségének, kapcslat- és kmmunikációs képességeinek kibntakztatását; bátrítani a kezdeményezési szándékt és képességeket; a tanulói közösségekre jellemző, az összetartzást erősítő erkölcsi, viselkedési nrmák, frmai keretek és tevékenységek rendezetté válásának kialakítása, áplása; hangsúlyt helyezni az isklai isklán kívüli feszültségek, knfliktusk elemzésére, tapasztalatainak általánsítására; cáflni és elutasítani (elutasíttatni) a gyakran előtérbe kerülő, negatív tartalmú egyéni ambíciókat, mint pl.: a gátlástalanság, önzés, önközpntúság, visszaélés a közösség bizalmával; hagymányőrző tevékenységek szervezése, tudatsítása (nemzeti, népi, helyi, isklai hagymányk szintjén is); lehetőség szerint tanulóink skirányú igényeinek megfelelő sprtkörök szakkörök szervezése, indítása; igényes szabadidős tevékenységek szervezése; évente minimum két napn tanulmányi kirándulás szervezése (a szülői költségvállalástól függő prgrammal); lehetőség szerint (önkéntes szülői költségvállalással) erdei isklák szervezése.

19 Diák-önkrmányzati munka A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. Az isklai diákönkrmányzat munkáját a 5-8. sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diák-önkrmányzati vezetőség irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által megbíztt nevelő segíti. A diákönkrmányzat minden tanév elején elkészíti éves prgramját, amely az iskla munkatervének részét képezi A pedagógusk helyi feladatai, az sztályfőnöki feladatk A pedagógusk feladatainak részletes listáját személyre szabtt munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusk legfntsabb helyi feladatait az alábbiakban határzzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dlgzatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtarttt tanítási órák dkumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, szükség szerint különbözeti, sztályzóvizsgák lebnylítása, kísérletek összeállítása, dlgzatk, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebnylítása, tehetséggndzás, a tanulók fejlesztésével kapcslats feladatk, felügyelet a vizsgákn, tanulmányi versenyeken, isklai méréseken, isklai kulturális és sprtprgramk szervezése, sztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkrmányzatt segítő feladatk ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk ellátása, szülői értekezletek, fgadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt tvábbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és valamennyi isklai rendezvényen, tanulmányi kirándulásk, isklai ünnepségek és rendezvények megszervezése, isklai ünnepségeken és isklai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapn az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, isklai dkumentumk készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, sztálytermek rendben tartása és dekrációjának kialakítása. Az sztályfőnököt az sztályfőnöki munkaközösség vezetőjével knzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősrban a pedagógiai alkalmasságt és a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.

20 Az sztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskla pedagógiai prgramjának szellemében neveli sztályának tanulóit, munkája srán maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az sztály diákbizttságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és krdinálja az sztályban tanító pedagógusk munkáját. Kapcslatt tart az sztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az sztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szrgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az sztályával kapcslats ügyviteli teendőket: napló, anyakönyv vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatk szlgáltatása, biznyítványk megírása, tvábbtanulással kapcslats adminisztráció elvégzése, hiányzásk igazlása. Segíti és nymn követi sztálya kötelező rvsi vizsgálatait. Kiemelt figyelmet frdít az sztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatkra, kapcslatt tart az iskla ifjúságvédelmi felelősével, az isklapszichlógussal. Tanulóit rendszeresen tájékztatja az iskla előtt álló feladatkról, azk megldására mzgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatt tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az sztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatk megldását. Rendkívüli esetekben órát látgat az sztályban A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenységek A tehetséggndzás elszakíthatatlan részét képezi a színvnalas ktatásnak, intézményünkben ennek jelentős hagymánya van. A tehetséges tanulók képességeinek kibntakztatására, versenyekre való felkészítésére a pedagógusk szervezetten, illetve egyéni knzultáció keretein belül lehetőséget, támgatást nyújtanak A tehetséggndzás céljai intézményünkben: minden diákunk tehetségének felismerése és felkarlása, valamennyi tanulónk tehetségének minél skldalúbb kibntakztatása, tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés, a hátránys és halmzttan hátránys helyzetű tanulók felzárkóztatása, a tvábbtanulás, a pályarientáció segítése. Céljaink elérése érdekében feladatunk a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezőkészségének, prblémamegldó módszereinek szélesítése, alktóképességének előtérbe állítása, kreativitásának fejlesztése; a kulcskmpetenciák megalapzása, bővítése,

21 megszilárdítása és az egyénhez igazdó fejlesztés. Hangsúlyt helyezünk a mtiválásra személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás megfelelő frmáinak alkalmazásával. A tehetséggndzás lehetőségei tanórán, tanórán kívül és önálló frmában intézményünkben: egyéni és kiscsprts tehetséggndzó órák, verseny-előkészítő fglalkzásk, emelt óraszámú angl nyelvi ktatás, differenciálás, csprtbntás kperatív és prjektmódszer szakköri fglalkzásk, színház- és hangverseny-látgatásk, kiállításk megtekintése, tanulmányi versenyeken, pályázatn való részvétel, isklai kiállításk, pályázatk, szervezett szabadidős tevékenységek- akár külön sprtkörbe, szakkörbe irányítás, Kós Kárly-díj és a diákönkrmányzat elismerése a kiváló teljesítményt nyújtó diákk jutalmazására, múzeumlátgatásk, sztály- és isklai szintű prgramkn, ünnepségeken lehetőséget adunk a tehetség megmutatásának Isklai könyvtár és az iskla egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló/csprts használata pályázatk, kutatásk, kiegészítő anyagk tanulói feldlgzása, önálló ismeretszerzés segítése IKT-eszközök használatának támgatása A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A bármilyen isklai kudarcnak kitett, nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek srán történik: az egyéni képességekhez igazdó tanórai tanulás megszervezése, egyéni fglalkzás, rendszeres krrepetálás, felzárkóztatás napközi tthns fglalkzás és tanulószba keretében, az isklai könyvtár, valamint az iskla más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata, szrs kapcslat a nevelési tanácsadóval, a fejlesztő pedagóguskkal, a szakszlgálatkkal és a szakértői bizttságkkal, szükség esetén pszichlógus segítségének igénylése, együttműködő, bizalm teli kapcslat kialakítása a családkkal, ingergazdag környezet kialakítása, a gyermek személyiségének átgndlt és reális megítélése, a tanuló testi-lelki állaptának minél teljesebb felmérése, k-kzati összefüggések feltárása, negatív környezeti hatásk kiszűrése, a részképesség-kiesések lehetőség szerinti krrigálása, a nevelők és a tanulók személyes kapcslatai,

22 szükség esetén családlátgatásk, a szülők, a családk nevelési gndjainak segítése, a tvábbtanulás irányítása, segítése. A tanulási nehézségekkel küzdő diákjaink sikeresebb isklai haladása és beilleszkedése érdekében a rászruló tanulók egyéni fejlesztési ütemben haladhatnak, a munkaközösségek megbeszélésein a pedagógusk tájékztatják egymást a tanulók fejlődéséről A gyermekvédelmi feladatk ellátása Az iskla ifjúság- és gyermekvédelem feladata, hgy minden tanuló számára biztsítsa az esélyegyenlőséget és az egyéni fejlődéséhez szükséges nevelési-ktatási feltételeket. Az isklai gyermekvédelem célja: általáns prevenció a gyerekek prblémáinak krai felismerése és kezelése, megelőzve súlysabbá válásukat esélyegyenlőtlenségek mérséklése gyermeki jgk biztsítása Az isklának minden lehetséges eszközzel segítséget kell nyújtania a szülőknek ahhz, hgy gyermekeik személyes adttságaiknak megfelelően tegyenek eleget a törvényekben meghatárztt kötelezettségeiknek és sikeresek legyenek. Ennek érdekében a hátránys helyzetű, halmzttan hátránys helyzetű, különleges gndskdást igénylő, pszichés fejlős zavara miatt akadályztt, esetleg egészségileg kársdtt gyermekek esetében a következő feladatkat kell elvégeznünk: a tanulók fejlődését akadályzó körülményeinek feltárása, a hátrányk típusának megfelelő pedagógiai eszközök isklán belüli megtervezése a szülőkkel egyeztetve, szükség esetén külső segítség igénylése, adminisztratív intézkedések kezdeményezése kapcslattartás a belső és külső partnerekkel. Isklánk kiemelt feladata felderíteni a tanulók fejlődését veszélyeztető tényezőket, és pedagógiai eszközökkel a kárs hatáskat megelőzni, ill. krrigálni. Szülőktől, gyermekektől vagy az iskla pedagógusaitól érkezett jelzés esetén a gyermekvédelmi felelős családlátgatás keretében tárja fel a prblémás tanulók családi környezetét. Figyelmet frdítunk a szenvedélybetegségek megelőzésére, s a tanulók körében egyre sűrűbbé váló tanulási nehézségek kzta hátránys helyzet kezelésére. Minden pedagógus alapvető feladata, hgy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Az igazgatót az iskla félállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse segíti az intézmény gyermekvédelmi feladatainak megvalósításában. A gyermekvédelmi felelős nyilvántartást vezet a hátránys helyzetű tanulókról, fkzttan figyelemmel kíséri srsukat az sztályfőnökkel együttműködve, lehetőség szerint támgatást javasl, knkrét prbléma

23 esetén teamet hív össze a gyermek pedagógusaiból, rendszeres kapcslatt tart a terület valamennyi isklán kívüli szereplőjével, fgadó órákat tart, igény esetén speciális prgramkat szervez az érintett tanulóknak. A gyermekek védelmét minden pedagógus, sztályfőnök kiemelt feladatának tekinti A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenység Alapelvünk, hgy minden tanulónknak egyfrmán jga van megkapni minden lehetőséget képességei, tudása és személyisége maximális fejlesztéséhez. A tanulók szciális helyzetéből, esetleg hátrányaiból adódó különbségeket az isklai élet színterein igyekszünk kmpenzálni, lehetőség szerint a minimálisra csökkenteni. A szciális hátrányk enyhítését az alábbi tevékenységek szlgálják: az egyéni képességekhez igazdó tanórai tanulás megszervezése; a napközi tthn; a tanulószba; a diákétkeztetés; a felzárkóztató fglalkzásk; tehetséggndzó fglalkzásk; isklai tanulmányi, művészeti és sprtversenyek szervezése, ezekre tanulóink felkészítése; érdeklődés, igény és lehetőség alapján szakkörök szervezése; isklán kívüli prgramk szervezése; a diákönkrmányzattal együttműködve támgatjuk a tanulóink által kezdeményezett prgramk szervezését, megrendezését; sztálykirándulásk, erdei isklák, tábrk szervezése; a kiránduláskhz, tábrzáshz alapítványi segítség a rászrulóknak; az isklai könyvtár, valamint az iskla más létesítményeinek, eszközeinek (pl. sprt, számítástechnika) egyéni vagy csprts használata; együttműködés a Kispesti Művészeti Isklával, így tanulóinknak lehetőségük van helyben részt venni hangszeres és szlfézsórákn; együttműködés a szmszéds Tanuszdával, igény szerint az úszásktatást alsó tagzatn órarendbe építjük; a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcslatai; a szülők, a családk nevelési, életvezetési gndjainak segítése; a családlátgatásk; a tvábbtanulás irányítása, segítése; a tankönyvvásárláshz nyújttt segélyek; az étkezési díjak kifizetéséhez nyújttt segélyek; szrs kapcslat a plgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szlgálattal annak érdekében, hgy a szciális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.

24 1.7. Kapcslattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskla partnereivel Az iskla ktató-nevelő munkájának eredményességét jelentős mértékben beflyáslják az intézmény prblémamentes kapcslatai elsősrban a szülőkkel, tanulókkal, de természetesen az iskla egyéb partnereivel is. Döntő, hgy az iskla mennyire tudja elnyerni környezete támgatását - ehhez megfelelően közvetíteni kell az iskla célját, prgramját, és el is kell tudni fgadtatni azt. Ez pedagógiai szemléletében nyittt isklát feltételez. Célunk ennek a nyitttságnak a megőrzése. Ebből a szempntból is kiemelkedő szerepe van az sztályfőnöki munkaközösségnek, és skat segíthet a szülői munkaközösség is. A belső és külső infrmációs rendszer flyamats fejlesztése létkérdés a hatéknyság szempntjából. Az infrmációáramlás és a skldalú infrmációcsere döntő fntsságú, mert az infrmációk állandó cseréje, az érdekek, szándékk, vélemények nyílt és alaps elemzése és egyeztetése nélkül az isklai flyamatk résztvevői nap mint nap menthetetlenül félreértésekbe, knfliktuskba sdródhatnak A szülők közösségét érintő együttműködési frmák A szülőkkel való rendszeres kapcslattartás keretében évente hárm alkalmmal kerül sr szülői értekezletekre, két alkalmmal fgadóórákra, és alkalmanként szülői fórumkat tartunk aktuális kérdésekről. A szülőknek ezen alkalmakn felül is bármikr lehetősége van megkeresni gyermekük pedagógusait, egyeztetett időpntban külön fgadó órát igényelni. Elsősrban kisebb diákjaink érdekét szlgálja, hgy szüleik bejöhetnek az iskla épületébe, így szinte napi rendszerességgel találkzhatnak a pedagóguskkal. A szülők örömmel üdvözlik az iskla nyitttságát, pzitívumként értékelik az állandó kapcslattartás lehetőségeit, sőt több isklán kívüli, hétvégi prgramt maguk is kezdeményeznek. A rendszeres szülői értekezletek mellett a 7. és a 8. évflyam szülői részére külön pályaválasztási tájékztatót tart az iskla, s a beiratkzási stratégiánkat is sikeresnek könyvelhetjük el. A szülők képviseletére szülői munkaközösséget szerveztünk, amelynek isklai választmányába valamennyi sztály delegál képviselőt. Az isklai választmánynak vagy elnökének véleményét minden az iskla életét érintő fnts kérdésben kikérjük. A szülőket az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az iskla igazgatója és az sztályfőnökök tájékztatják a választmányi üléseken és a szülői értekezleteken, ezen kívül flyamatsan tájékzódhatnak az iskla hnlapjáról, internetes megjelenéseiből. A szülők és a pedagógusk együttműködésére az alábbi fórumk szlgálnak: a) Családlátgatás szükség, igény esetén. Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek ptimális fejlesztésének érdekében.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben