A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL"

Átírás

1 Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/ Hnlap: OM: A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Készítette: Németh Tamásné igazgató Tartalm Tartalm... 1 Bevezetés... 2 A házirend fgalma, hatálya... 2 A házirend célja... 2 A házirend feladata... 2 A házirend szabályainak alapjai... 2 A házirend elfgadásának szabályai... 3 A házirend felülvizsgálata, módsítása... 3 A tanulók közösségeinek meghatárzása, diákkörök létrehzásának szabályai...3 A házirend nyilvánsságra hzatala... 4 Általáns elvárásk... 4 Tanulói jgk és kötelességek gyakrlása... 5 A tanuló jgai... 5 A diákönkrmányzat jgai... 5 A diákprblémák feltárásának módjai... 6 Prblémakezelés módjai... 6 Jgrvslat a döntések, intézkedések ellen... 6 A tanuló kötelességei... 7 A számnkérés frmái, (napi dlgzatk mennyisége, fajtái)... 8 A tanulók, a szülők véleménynyilvánításának rendje, frmái... 8 A tanulók rendszeres tájékztatásának rendje és frmái... 8 A Diáksprtkör - ISK támgatása... 9 Az iskla munkarendje... 9 Nyitvatartás, tanítási órák és szünetek rendje... 9 A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az isklai rendezvények előkészítésében A tanulókra vnatkzó anyagi kártérítési felelősség szabályai A tanulók tantárgyválasztása Távlmaradás, mulasztás igazlása, késés a tanóráról A tanórán kívüli tevékenységek rendje A napközis/tanulószbai fglalkzáskra való jelentkezés és a fglakzásk rendje rendje Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata... 14

2 2 Tilalmak a tanulók magatartásával és a különböző dlgk bevitelével kapcslatban...15 Fizetési kötelezettséggel járó szabályk A szciális és nrmatív támgatásk eljárási rendje Alanyi jgn kapható juttatásk Nem alanyi jgn kapható juttatásk A tanulókra vnatkzó védő-óvó előírásk, szabályk A testi épség megőrzése Egészségügyi ellátás Egyéb rendelkezések A tanulók jutalmazása A tanulókkal szembeni fegyelmi intézkedések Záró rendelkezések LEGITIMIZÁCIÓ Bevezetés A házirend fgalma, hatálya A házirend az intézmény életének alapvetőszabályait, a jgkat és a kötelességeket, a munkarenddel kapcslats rendelkezéseket rögzítő dkumentum. Az aláíráskkkal hitelesített házirend személyi hatálya az intézményben fglalkztattt közakalmazttakra, az intézmény tanulóira, és a tanulók szüleire (gndviselőire) terjed ki. A házirend területi hatálya kiterjed az intézmény területén flyó isklai életre (beleértve az intézménybe való érkezéstől az nnan való távzásig az isklai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is), valamint az intézmény területén kívüli isklai rendezvényekre, prgramkra, kiránduláskra. A házirend az elfgadása és a kihirdetése után (a dkumentum aláírásának dátuma) lép hatályba és a következő módsításig érvényes (időbeli hatály). A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést vn maga után. A házirend célja A házirend célja, lyan helyi jgfrrás létrehzása, amely az alapját képező jgszabálykkal és az intézmény többi szabályzatával együtt együtt biztsítja az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes ktató- nevelő munkát, és a kiegyensúlyztt közösségi életet. A házirend feladata A házirend legfntsabb feladata azknak a szabályknak a meghatárzása, amelyek biztsítják az intézmény: törvényes működését a közösen elfgadtt szabályk, nrmák megtartásával a közösség életének szervezését pedagógia prgramjában megfgalmaztt célk megvalósítását az ktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását szabályzzák az isklahasználók, de főként a gyermekek,tanulók egymással való kapcslatát kialakítják azkat a belső rendszabálykat, amelyek megtartásával biztsítják az egyéni és kllektív jgk érvényesülését A házirend szabályainak alapjai a közktatásról szóló többször módsíttt évi LXXIX törvény 11. (1) bekezdése, 40. (7) bekezdése, 59. (5) bekezdése, 62., valamint a többi vnatkzó paragrafusai az ktatási intézmények működésére vnatkzó többször módsíttt 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 9. (7) beketdése, 31. (2) bekezdése

3 3 az államigazgatási eljárás általáns szabályairól szóló évi IV. törvény és az 1991.évi LXIV törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jgairól Szóló Egyezmény isklai és óvdai életre vnatkzó szabályai a házirend egyéb frrásai az intézmény krábbi házirendje,az intézmény pedagógiai prgramja, és a nevelőtestület ktató- nevelő munkára vnatkzó célkitűzései A házirend elfgadásának szabályai A házirend tervezetét a nevelők, a diákk és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskla igazgatója készíti el. A házirend tervezetét megvitatják: a nevelőtestület, az isklai tanulóközösségek, illetve azk képviselői, a diákönkrmányzat és a szülői szervezetek. Véleményüket javaslatukat küldötteik útján juttatják el az iskla igazgatójáhz, aki a véleményeket egyezteti, összesíti. Az iskla igazgatója a tantestület a diák-önkrmányzat, az isklaszék, véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezik a szülői szervezetek és a diákönkrmányzat vezetősége, majd egyetértésük esetén a házirendet az iskla nevelőtestülete fgadja el. Ha az egyetértés jg gyakrlói (isklaszék- ennek hiányában a szülői munkaközösség, a diákönkrmányzat) közül bármelyikük nem ért egyet a házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkr azt írásban meg kell indklnia. A vitattt kérdést, módsítást a nevelőtestületnek 30 napn belül újból kell tárgyalnia, s vagy módsítja álláspntját, vagy pedig fenntartja azt. Vitás esetekben 3 fős bizttságt kell létrehzni a vitattt kérdések végleges rendezésére. A házirend aláírása hitelesíti mind az elfgadást, mind az egyetértési jgk gyakrlását. A házirend felülvizsgálata, módsítása Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módsítani: ha jgszabályi váltzásk következnek be ha az igazgató, a nevelőtestület a diákönkrmányzat, az isklaszék együttesen igényt tartanak erre Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módsítását javaslhatja: az iskla igazgatója a nevelőtestület a szülői szervezet a diákönkrmányzat isklai vezetősége A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az igazgatónak. A felülvizsgálatt a javaslat beérkezését követő 30 napn belül be kell fejezni (egyeztetés, elfgadás) s annak eredményét a módsíttt házirendben rögzíteni kell. A tanulók közösségeinek meghatárzása, diákkörök létrehzásának szabályai Tanulói közösségek diákönkrmányzat sztályközösség napközis csprt tanulószbásk csprtja szakkör sprtkör Az isklában a tanulók nagybb közösségének a tanulók létszámának 2/3-a, illetve egy teljes tanulóközösség minősül

4 4 Diákkörök Az isklában diákkörök működhetnek: szakkör, énekkar, művészeti csprt, sprtkör. A diákkörök létrehzására javaslatt tehet az iskla igazgatójának az adtt tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, pedagógus, diákönkrmányzat, szülői közösség vezetősége. A javaslt diákkör létrehzásáról a minimális létszám megléte esetén a tantárgyfelsztás és az éves munkaterv elfgadásakr - a nevelőtestület dönt. A diákkört pedagógus, esetleg az iskla által felkért nagykrú személy vezethet. Amennyiben a tanuló jelentkezik a diákkörbe, annak tevékenységében a tanév végéig köteles részt venni. Diákönkrmányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. A Diákönkrmányzat tevékenységét az sztálykban megválaszttt küldöttekből álló vezetőség irányítja. A Diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által megbíztt nevelő segíti, képviseletükben eljár. Képviseletét a diákönkrmányzatt segítő nevelő látja el, és egyben felelős a Diákönkrmányzatt megillető javaslattételi, véleményezési, egyetértési jgk érvényesülésének biztsításáról. Új diákönkrmányzat létrehzásáról, az iskla igazgatóját haladéktalanul értesíteni kell. A diákönkörmányzat szervezeti és működési rendjét e szabályzat melléklete tartalmazza. A házirend nyilvánsságra hzatala A házirendet az elfgadástól számíttt 8 napn belül nyilvánsságra kell hzni, melyről az intézmény igazgatója köteles intézkedni. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: tanári szba tantermek flysó hnlap A házirendből 1-1 példányt kapnak: beíratkzáskr és a házirend váltzásakr minden gyermek/szülő diákönkrmányzat vezetője a diákönkrmányzatt segítő pedagógus isklaszék vezetője a szülői szervezetek vezetői az sztályfőnökök A házirendet minden tanév elején ismertetni kell: sztályfőnöki óra keretében a tanulókkal illetve szülői értekezleten a szülőkkel Általáns elvárásk Intézményünk nevelőtestülete fntsnak tartja a következőket: az intézmény valamennyi tanulója (életkrának figyelembevételével) ismerje meg az intézmény múltját, s áplja annak hagymányait az iskla használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény pedagógiai prgramjában megfgalmaztt célkat, nrmákat az iskla tanulói fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék isklánk jó hírnevét, s tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait az isklai élet minden területén mindenki vigyázzn saját maga és másk testi épségére, tulajdnára, az iskla épületére és vagynára

5 5 Tanulói jgk és kötelességek gyakrlása A tanuló jgai a tanulói jgviszny a beíratás napján jön létre, a gyermek (szülő) ettől kezdve gyakrlhatja jgait minden tanulónak jga van az egyenlő bánásmód elvéhez, sem közvetlen, sem közvetett módn nem érheti hátránys megkülönböztetés ingyen vagy kedvezményes tanszerellátásra kérvényt benyújtani, melyet az sztályfőnök tvábbít az igazgatóhz hgy adatait az iskla biztnságs körülmények között kezelje, tárlja adttságainak, érdeklődésének és képességeinek megfelelő nevelésben és ktatásban részesüljön képességeihez mérten tvábbtanuljn, illetve alapfkú művészetktatásban vegyen részt tehetségének felimerése és fejlesztése érdekében személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jgát tiszteletben tartsák és védelmet biztsítsanak számára kultúrált frmában tájékzódjn érdemjegyeivel, tanulmányi előmenetelével,és az isklai élettel összefüggő kérdésekről kérdéseire érdemi választ kapjn a tanuló jga, hgy a témazáró dlgzatk időpntjáról egy héttel előre értesüljön egy tanítási napn kettőnél több témazáró dlgzatt ne írjn dlgzatát 10 munkanapn belül kiértékelve visszakapja véleményt mndjn az iskla működésével, életével, a pedagógusk munkájával kapcslats kérdésekben (a megfelelő fórumkn, nem zavarva a tanítási órák és a fglalkzásk rendjét), ly módn, hgy az ne sértse másk emberi méltóságát javaslatt tegyen az intézmény működésével kapcslatsan a diákkat érintő kérdésekben részt vegyen az isklai tanulóközösségek fglalkzásain, az iskla által szervezett prgramkn, rendezvényeken, versenyeken napközitthns, vagy tanulószbai ellátásban részesüljön látgassa az intézmény könyvtárát, infrmatika termét, nyitvatartási időben az iskla helyiségeit, felszereléseit rendeltetésszerűen használja pedagógus felügyelete mellett szülei beleegyezésével válasszn a választható tantárgyakból, de a választtt fglakzáskn egész évben részt kell vennie gyakrlhassa vallását, de ly módn, hgy azzal ne akadályzza az isklai ktató nevelő munkát, valamint ne sértse meg másk emberi méltóságát, személyiségi jgait kezdeményezze diákönkrmányzat, vagy diákkör létrehzását választhat és választható diákönkrmányzati tisztségviselőnek, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön saját isklai életével összefüggő kiadásk mérsékléséhez szciális segélyt, támgatást kapjn, ha ezt családi helyzete indklttá teszi vitás ügyekben, prblémás esetekben segítséget kérjen sztályfőnökétől, a szaktanárktól, a gyermekvédelmi felelőstől, az iskla igazgatójától a tanuló a biznyítványátvételét követő 15 napn belül szülői aláírással az igazgazgatónál kezdeményezheti, hgy független vizsgabizttság előtt tegyen javítóvizsgát a tantárgyválasztásra az intézmény elfgadtt helyi tantervének, és a vnatkzó jgszabályknak az előírásai az irányadók (243/2003.(XII.17. Krmányrendelet 9., a 11/1994. (VI:8.) MKM rendelet 4/A. (1) bek.b, pnt ) A diákönkrmányzat jgai véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési ktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcslats valamennyi kérdésben évente egy alkalmmmal jgsult diákközgyűlést összehívni, a diákönkrmányzat működésének és a tanulói jgk gyakrlásának áttekintése céljából

6 6 egyetértési jgt gyakrl a közktatási törvény 64 (2) bekezdésében meghatárztt kérdésekben. a nevelőtestület véleményének kikérése melllett dönthet egy tanításnélküli munkanap prgramjáról. A diákprblémák feltárásának módjai Alapelvek a tanulót hátránys megkülönböztetés ügyének intézése, hivatali eljárás srán vagy azt követően nem érheti a tanulót ért, vagy vélelmezett sérelmek feltárásakr valamennyi érintett számára biztsítani kell a véleménynyilvánítás lehetıségét a tanulót vagy képviselőjét teljes körűen tájékztatni kell jgairól, lehetőségeiről a tanuló knfliktusait, sérelmének rendezését lehetőleg keletkezésének szintjén kell megldani (pl. sztályközösség) lehetőség szerint a prblémák megldását az iskla szervezetén belül kell megvalósítani A tanuló személyes ügyei, tthni prblémái, isklai knfliktusai megldásáhz segítséget kérhet: Isklán belül: attól a pedagógustól, akiben leginkább megbízik, sztályfőnökétől pedagógusaitól diákönkrmányzattól igazgatóhelyettestől igazgatótól gyermekvédelmi felelőstől Isklán kívül: a szülőtől, gndzótól más meghatalmazttól Prblémakezelés módjai négyszemközti megbeszélés feltáró, egyeztető beszélgetés, érintettek meghallgatása diákönkrmányzat bevnása családlátgatás, szülők behívása igazgatói beszélgetés gyermekjóléti szlgálat bevnása amennyiben a gyermek sérelmét nem sikerül megnyugtatóan rendezni a fenntartó települési önkrmányzat Plgármesteri Hivatala jegyzőjétől jgrvslatt kérhet. Jgrvslat a döntések, intézkedések ellen A tanuló képviseletére szülője, gndzója vagy más meghatalmazttja jgsult. A tanuló képviselője az intézmény döntése, intézkedése ellen kérelmet nyújthat be, minden esetben az iskla igazgatójáhz, kérelmében a kifgáslt döntés megjelölésével. Jgrvslat Akinek sérelme van, a következő fórumkn kérheti azk érdemi megválaszlását, rvslását: szaktanár sztályfőnök/napközis csprt vezetője igazgató diákönkrmányzat isklaszék szülői munkaközösség

7 7 A felsrlt lehetőségeket a célszerűség szerint kell igénybe venni.az itt felsrlt fórumkn tett intézkedések eredménytelensége esetén a közktatási törvényben meghatárztt jgrvslati eszközök vehetők igénybe: egyéni érdeksérelemre való hivatkzással felülbírálati kérelem, melyet az isklaszék vagy a nevelőtestület tagjaiból álló legalább 3 tagú bizttság vizsgál ki jgszabálysértésre való hivatkzással törvényességi kérelem, melynek kivizsgálására a fenntartó jgsult A tanuló képviseletére szülője, gndzója vagy más meghatalmazttja jgsult. A tanuló képviselője az intézmény döntése, intézkedése ellen kérelmet nyújthat be, minden esetben az iskla igazgatójáhz, kérelmében a kifgáslt döntés megjelölésével. Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni. A teljes biznyssághz való jg elve alapján a tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. A tanuló kötelességei tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dlgzóit, és tanulótársait úgy éljen jgaival, hgy azzal másk és az iskla közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályzzn jgainak gyakrlásában tanuljn szrgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákn, a tanórán kívüli fglalkzáskn az sztályfőnök, szaktanár útmutatása szeritn köteles résztvenni a differenciált fglalkzáskn (felzárkóztatás, tehetséggndzás), ennek megtagadása iagazlatlan órát vn maga után tartsa tiszteletben azt a tényt, hgy társainak jga van a nyugdt körülmények közötti tanulásra a tanítási órákhz szükséges taneszközöket, felszerelését, és az ellenőrzőkönyvét mindig hzza magával, más eszközt az isklába ne hzzn, a szükségesnél nagybb értéket képviselő tárgyakért az iskla felelősséget nem vállal a tanszerek, a felszerelés 5-ször feljegyzett hiánya beszámít a szrgalm jegybe a felszerelés hiánya nem mentesít a számnkérés alól az ellenőrző könyvet/tájékztató füzetet köteles minden nap elhzni az isklába, az ellenőrző/ tájékztató füzetet 5-szöri hiánya (félévente) fegyelmező intézkedést vn maga után az ellenőrző könyvét/tájékztató füzetét köteles a pedagógus kérésére átadni, és a kaptt érdemjegyet beírni/beíratni az sztályfőnök rendszeresen ellenőrzi az érdemjegyek és egyéb bejegyzések beírását, aláíratását és egyeztei a naplóval is a kaptt jegyet és isklai bejegyzést, még aznap, de legkésőbb 2 napn belül köteles aláíratni a szülővel ismerje meg és minden az iskla által szervezett prgramn tartsa be a házirend előírásait az isklában és az isklai rendezvényeken viselkedjen kulturáltan, és magatartásával mutassn példát az isklában megjelenése, öltözködése áplt és ízléses, az életkrának megfelelő legyen, az isklai ünnepélyeken viseljen ünneplő ruhát, lányknak fehér blúz és sötét szknya a fiúknak fehér ing és sötét öltöny vagy hsszú nadrág vigyázzn az iskla felszerelésére, berendezéseire, azkat előírásszerűen kezelje, az általa kztt kárt térítse meg figyeljen a mellékhelyiségek kulturált használatára óvja a falakat, a dekrációt, ügyeljen padja tisztaságára, rendjére az kztt kárt köteles aznnal jelenteni az ügyeletes nevelőnek, és az igazgatónak, a fegyelmezetlenségből vagy gndatlanságból kztt kárt meg kell téríteni, a fegyelmezetlenség miatti kárkzás fegyelmi fkzatt vn maga után a tanuló köteles vigyázni saját maga és tanulótársai, pedagógusai testi épségére, tvábbá köteles tiszteletben tartani társai és az iskla pedagógusai és dlgzói személyiségi jgait

8 8 a fiatal szervezetre különösen kárs hatású dhányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fgyasztásától tartózkdjn a tanuló kötelessége, hgy életkrának megfelelő mértékben közreműködjön az iskla rendben tartásában a tanuló kötelessége, hgy az intézmény vezetői, tanárai utasításait - az ésszerűség határán belül - teljesítse a tanuló kötelessége, hgy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazttnak, ha saját magát, társait, az iskla alkalmazttait vagy máskat veszélyeztető állaptt, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, tvábbá (amennyiben állapta lehetővé teszi), ha megsérült önbíráskdásnak helye nincs a tanuló kötelessége, hgy elsajátítsa és betartsa a tűzvédelmi és balesetvédelmi szabálykat, melyek e házirend mellékletét képezik és a tanév kezdetekr az sztályfőnök vagy az arra kijelölt szakember a tanuló tudmására hzza. a tanuló kötelessége, hgy részt vegyen az iskla által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatkn, hiányzásait e házirendben szabályzttak szerint igazlja A számnkérés frmái, (napi dlgzatk mennyisége, fajtái) a számnkérés (felelés) történhet szóban, írásban dlgzatnak minősül az összefglaló vagy témazáró írásbeli számnkérés egy napn csak két dlgzatt lehet íratni, ennek időpntját egy héttel a megírás előtt közölni kell az sztállyal, és a pedagógus a naplóban elözetesen jelezni köteles a srrend megállapítása érdekében e szabályzás nem érinti az írásbeli feleletet, röpdlgzatt, az előző 1-2 óra anyagának akár a teljes sztályt érintő számnkérését az eredmények közlése előtt nem íratható újabb dlgzat. ha a tanuló a dlgzatát a tanár hibájából az értékelési határidő lejárta után ismerheti csak meg, eldöntheti, hgy érdemjegye bekerüljön-e az sztályzó naplóba a felmérő tájékzódó jellegű írásbeli munkákat nem sztályzzuk. értékelésük a tvábbhaladást segíti, de nem minősít, jó jegy esetén a diák kérheti az sztályzatba történő beszámítását A tanulók, a szülők véleménynyilvánításának rendje, frmái A tanulók a jgszabálykban biztsíttt jgaik érvényesítése érdekében az iskla igazgatóságáhz, az sztályfőnökükhöz, az iskla nevelőihez vagy a diákönkmányzathz frdulhatnak. Az iskla életét érintő kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választtt képviselőik útján közölhetik, melyekre 30 napn belül kell érdemi választ kapniuk. A véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben, másk emberi méltóságának tiszteletben tartásával történjen. A szülők szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik útján frdulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal, véleményükkel az iskla igazgatóságáhz, az adtt ügyben érintett tanuló(k) sztályfőnökéhez, az iskla nevelőihez és a diákönkrmányzathz. A tanulók rendszeres tájékztatásának rendje és frmái A tanulókat az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskla igazgatója a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalmmal, a DÖK munkáját segítő pedagógus a DÖK vezetőségi ülésein, illetve a tanári szba mellett elhelyezett hirdetőtáblán flyamatsan tájékztatja. Az sztályfőnök és az sztály képviselője flyamatsan tájékztatják az sztály tanulóit az aktuális tudnivalókról. A szülőket az iskla életének egészéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az iskla igazgatója a Szülői Szervezet ülésein, az sztályfőnök a szülői értekezleten tájékztatja. A tanulót és szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusk szóban és a tájékztató füzeten keresztül írásban tájékztatják. A tájékztatás tvábbi lehetőségei: hnlap, isklaújság, (évente kétszer) isklarádió

9 9 Az isklaújság és a hnlap működtetése: Mindkettő a tájékztatást, az infrmációk közlését, a tehetséggndzást, az önmegvalósítást, a szórakztatást szlgálja és egyúttal fórum a diákk, pedagógusk, szülők részére. Mindkettő felnőtt szakmai irányítással és felelősséggel kerül nyilvánsságra. Működési költségüket az iskla költségvetése tartalmazza. A Diáksprtkör - ISK támgatása Előzetes kérés alapján az iskla a ISK részére köteles térítésmentesen helyszínt (pl.:trnaterem, sprtudvar, stb.) biztsítani. Ezen helyszínek használatánál a ISK tagjaira, és a velük együtt fglalkzókra ugyanazn szabályk vnatkznak, mint az iskla bármely tanulójára. Az iskla Diáksprtköre saját SZMSZ szerint végzi tevékenységét. Éves munkatervet készít, melyben a várható kiadásait is megjeleníti. Az iskla éves költségvetésében szerepelteti a ISK finanszírzásával kapcslats előirányzatát. Az iskla munkarendje Nyitvatartás, tanítási órák és szünetek rendje Az iskla épülete szrgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 7 00 órától délután óráig tart nyitva. Az isklát szmbatn, vasárnap és egyéb munkaszüneti napkn az iskla igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével zárva kell tartani. A szkáss nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskla igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján. A tanulóknak tanítás előtt 15 perccel meg kell érkezni az isklába, és 7 35 órakr az ügyeletes pedagógusk kíséretében léphetnek be az iskla épületébe. Rssz idő esetén (különösen hideg idő, havazás vagy eső, vihar) a krábban megérkező bejáró diákk a flysón gyülekezhetnek a már tt tartózkdó technikai dlgzók, vagy pedagógusk külön engedélye alapján. A tanítás előtti gyülekezés helye: az iskla udvara, rssz idő esetén a flysón kell gyülekezni. A szülők a gyermekeiket csak az iskla bejárat ajtajáig kísérhetik, valamint a tanítás végén is csak tt várhatják őket. Az isklában a csengetési rend az alábbi: Óra Időtartam Szünet flysó tízóraizás udvari szünet udvari szünet flysó flysó A tanítási órák ideje: 45 perc Azk a tanulók, akik tízóraira is befizettek, az óvdai ebédlőben tízóraiznak és az egyik ügyeletes pedagógus irányításával vnulnak át da. Az interaktív táblák védelme érdekében, a szünetekben és más alkalmakkr sem tartózkdhatnak diákk a tantermekben felnőtt felügyelete nélkül. Ezért a flysón vagy az udvarn kell tízóraizniuk is. Az ebédelés rendje: óra között ebédelnek a napközisek és azk a felsős tanulók, akiknek csak öt órájuk vlt. Azk a tanulók akiknek van hatdik órája, annak befejezése után önállóan mennek át ebédelni. Minden sztály köteles a tantermét tisztán, rendesen hagyni a tanítási órák után. Az utlsó tanítási óra után, ha délutáni isklai fglalkzása van, az iskla bejárata előtt fegyelmezetten várakzik, a szaktanár kíséretével megy a fglalkzás színhelyére. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az sztályteremben, a flysókn, vagy az udvarn töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az sztályterem előtt kell gyülekezniük, és tt fegyelmezetten kell várniuk a tanárt. Ez alól kivételt képeznek azk az alsós sztályk, amelyeknek termében nincs interaktív tábla.

10 10 Becsengetés után a tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik A tanítási óra kezdetén és végén a tanulók a tanárt vagy az órát látgató személyt néma felállással köszöntik. A tanítási órákn a tanuló köteles: tanfelszerelését, füzeteit, könyveit, előkészíteni tanórán figyelni képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni társai munkáját magatartásával nem akadályzhatja, és zavarhatja Az isklai érdemjegyek, tájékztatásk, közlések céljára rendszeresített ellenőrző könyvet/tájékztató füzetet a tanuló köteles napnta magával hzni, és kérésre aznnal átadni a pedagógusnak. Az ellenőrző könyv hivatals kmány. A tájékztató füzeteket - az 1-2. sztályban - az sztályfőnökök vezetik. A 3-8. évflyamn tanulók kötelesek az ellenőrző könyvükbe adataikat, tanáraik nevét beírni, feleléskr a pedagógusnak átadni, a bejegyzéseket gndviselőjükkel aláíratni A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenörző könyvbe beírt) kérésére, az sztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskla épületét. Rendkívüli esetben -szülői kérés hiányában - az iskla elhagyását csak az iskla igazgatója engedélyezheti. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az isklai rendezvények előkészítésében Az iskla rendben tartásában a tanulók elsősrban kulturált viselkedésükkel vesznek részt. Elvárás, hgy a tanuló kulturáltan és szakszerűen használja a közös tulajdnt (az iskla épületét, berendezéseit és felszereléseit), vigyázzn a tisztaságra, erre társait is figyelmeztesse, a terem elhagyásakr a padjában és alatta, a flysókn és az udvarn maga után ne hagyjn szemetet. Flyadék kilccsanása esetén a takarítóeszközök segítségével szüntesse meg a csúszásveszélyes állaptt. Az iskla épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskla helyiségeinek használói felelősek: az iskla tulajdnának megóvásáért, védelméért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, a Házirendben megfgalmaztt előírásk betartásáért. Az iskla rendben tartásában a tanulók hetesként vesznek részt. A hetesek feladatai A hetesek megbízatása (sztálynként két fő) egy-egy hétre szól, az sztályfőnök kijelölése lapján A hetesek nevét az sztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek kiválasztása a hagymánysan történik - az sztálynaplóba beírt srrend alapján. Egy sztályban mindig két hetes van, ha egyik vagy mindkettő hiányzik, az sztályfőnök figyelmeztetése nélkül, az új hetes(ek) a névsrban következő tanulók lesznek. A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 10 perccel kezdik meg. A hetesek feladatai az alábbiak: gndskdnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, stb.) a szünetben a termet kiszellőztetik a szünetben a tanulókat a flyósóra, vagy az udvarra kiküldik az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az sztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem, érkezik meg, jelentik az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek óra végén gndskdnak az sztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakkat, leltják a villanyt, összeszedik a szemetet, a tanítás végén felrakatják társaikkal a padkra a székeket, stb.) A tanulókra vnatkzó anyagi kártérítési felelősség szabályai Az iskla tanulói felelősek saját és társaik testi és lelki épségéért, felszerelésük állaptának megőrzéséért, az iskla felszereléseiért és berendezéseiért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartznak,

11 11 az iskla épületében észlelt kárkzást (rngálást, firkálást stb.) vagy balesetet kötelesek aznnal jelenteni az órát tartó vagy ügyeletes pedagógusnak, rendkívüli esetben az iskla igazgatójának gndatlan vagy szándéks kárkzás esetén jgszabálykban előírt módn és mértékben helyreállításra, kártérítésre kötelezhetők. A kártérítés módját, pnts mértékét az iskla igazgatója a kársulttal egyeztetve, szükség esetén a szülői képviseletet bevnva határzza meg. Lehetséges módzatk: A kár saját kezű helyreállítása (pl. firka lesúrlása, falradírzás). A kárt szenvedett tárgy másik hasnló minőségű tárggyal történő pótlása. A kár helyreállíttatása saját költségen. Az iskla által szervezett helyreállítás költségének megfizetése. A tanulók tantárgyválasztása Az iskla helyi tanterve a tanulók számára a Pedagógiai Prgramban meghatárztt választható (nem kötelező) tantárgyak tanulását biztsítja: Az iskla igazgatója minden tanév májusban az sztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve sztályfőnöki órákn értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. Kiskrú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcslats döntését az sztályfőnöknek. Az isklába újnnan beiratkzó tanuló, illetve a szülő a beiratkzáskr írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcslats döntését az iskla igazgatójának. A tanuló, illetve a szülő az adtt tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módsíthatja a tantárgyválasztással kapcslats döntését. Távlmaradás, mulasztás igazlása, késés a tanóráról A tanulónak a tanóráról, vagy tanórán kívüli fglalkzásról történő hiányzását szülői, vagy rvsi igazlással kell igazlni. A szülő egy tanévben legfeljebb hárm tanítási napt igazlhat. Ennél hsszabb időre történő távlmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskla igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazlást a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni. A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli k miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló sztályfőnökét. A tanuló a szülői, vagy az rvsi igazlást az sztályfőnökének mutatja be, legkésőbb a mulasztást követő első sztályfőnöki órán. Az engedélyezett távllét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótlnia kell a tanár(k) által megszabtt határidőn belül. A diák nem hivatkzhat arra, hgy nem vitték el hzzá a leckét, ennek megkérdezése saját kötelessége. Ez természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hgy sztálytársai ebben segítsék. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár köteles az sztálynaplóba bejegyezni. a késések időtartamai összeadódnak és beszámítanak a mulasztásba. Annak a tanulónak a mulasztása, aki igazlt k nélkül késik, az igazlatlan mulasztásk körébe tartzik. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és az igazlatlan mulasztása együttesen a 250 órát, illetve egy adtt tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanítási év végén nem sztályzható. Kérésre a nevelőtestület engedélyével a tanuló sztályzóvizsgát tehet. Aznban a nevelőtestület az sztályzóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazlatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát. Amennyiben a tanuló sprtrendezvényeken, tanulmányi versenyeken az isklát képviseli, távlmaradása igazlt mulasztásnak számít. A tanórán kívüli tevékenységek rendje Az iskla a tanórai fglakzásk mellett - igény - szerint tanórán kívüli fglalkzáskat szervez. Ezek a következők:

12 12 Napközi tthn, tanulószba. A közktatási törvény előírásainak megfelelően, ha a szülők igénylik az isklában tanítási napkn a délutáni időszakban az első-negyedik évflyamn napközi tthn, az ötödik-nylcadik évflyamn tanulószba működik. A tanítási szünetekben a munkanapkn igény esetén összevnt napközis csprt üzemel, ha ezt lyan tanulók szülei igénylik, akiknek tthni felügyelete nem megldtt. Diákétkeztetés. A napközi tthnba és a tanulószbai fglalkzásra felvett tanulók napi hármszri étkezésben (tízórai, ebéd, uzsnna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskla ebédet (menzát) biztsít. Az iskla fenntartója által megállapíttt étkezési térítési díjat minden hónapban, legkésőbb az adtt hónap tizedik napjáig kell befizetni. A tanév első hetére az isklában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztsítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus utlsó hetében befizeti. Az iskla a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkr tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést két nappal előre lemndja. Tehetséggndzó, felzárkóztató és egyéni fglalkzásk. Az egyéni képességek minél jbb kibntakztatását, a tehetséges tanulók gndzását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhz kapcslódó tanórán kívüli tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk segítik. Isklai sprtkör. Az isklai sprtkör tagja az iskla minden tanulója. Az isklai sprtkör sprtcsprtjainak fglalkzásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztsítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sprtágakban az isklai és isklán kívüli sprtversenyekre. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szlgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hbbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését az iskla igazgatójának megbízása alapján lyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskla dlgzója. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók tvábbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sprt, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az isklában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az isklán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. Kirándulásk. Az iskla nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az sztályk számára évente egy alkalmmal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kirándulásn önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Erdei iskla. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a tábrszerű módn, az iskla falain kívül szervezett, több napn keresztül tartó erdei isklai fglalkzásk. Az ötödik sztálys tanulók vesznek részt az erdei isklai fglalkzáskn, a felmerülő költségeket a szülők fedezik, de ahhz, az iskla is hzzájárulhat. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts látgatásk. A tanulók részvétele ezeken a fglalkzáskn ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Szabadidős fglalkzásk. A szabadidő haszns és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hgy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazdva különféle szabadidős prgramkat szervez (pl.: túrák, kirándulásk, tábrk, színház- és múzeumlátgatásk, klubdélutánk, táncs rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Isklai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napkn látgatható isklai könyvtár segíti. Az iskla létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata. A tanulók igényei alapján az iskla igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hgy az iskla létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sprtlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók tanári vagy szülői felügyelet mellett egyénileg vagy csprtsan használják.

13 13 Hit- és vallásktatás. Az isklában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskla nevelő és ktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásktatást szervezhetnek. A hit- és vallásktatásn való részvétel a tanulók számára önkéntes. A délutáni tanórán kívüli fglalkzáskat az iskla nevelői óra és óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpntkról a szülőket előre értesíteni kell. A tanórán kívüli fglalkzáskra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató fglalkzásk, valamint az egyéni fglalkzásk kivételével önkéntes. A tanórán kívüli fglalkzáskra a tanulónak az adtt tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. A felzárkóztató fglalkzásra, valamint az egyéni fglalkzásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárk jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató fglalkzáskn, valamint az egyéni fglalkzáskn kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskla igazgatója adhat. A tanórán kívüli fglalkzáskról történő távlmaradást is igazlni kell. A tanórán kívüli fglalkzáskról ismételten igazlatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a fglalkzásról kizárható. A tanulmányi kirándulásk, erdei iskla és egyéb isklán kívüli prgramk költségeit a szülő viseli, aznban ehhez az intézmény hzzájárulhat. Az előbbiekben felsrlt tanórán kívüli rendezvények csak pedagógus irányításával és felügyelete mellett szervezhetők meg és bnylíthatók le. A tanórán kívüli fglakzáskra a tanulók szülői íráss engedéllyel jelentkezhetnek és arról a szülő engedélyével maradhatnak távl. Ha a tanuló saját és szülői kérés alapján felvételt nyert valamely nem kötelező fglalkzásra, akkr az ezeken a fglakzáskn való részvétel a tanítási év végéig kötelező. Onnan kimaradni csak igazgatói engedély alapján, indklt esetben lehet. A tanórán kívüli fglalkzáskról való eltávzásra, valamint az igazlt és igazlatlan távllétre a tanórákra vnatkzó szabálykat kell alkalmazni. Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkdhatnak az iskla területén. Az isklai munkaterv szerint szervezett kiránduláskn, isklai kulturális rendezvényeken, évnyitón és évzárón minden tanulónak részt kell vennie. Indklt esetben az igazgató adhat felmentést - egyeztetve az sztályfőnökkel. Az isklai ünnepélyeken való részvétel minden tanuló számára kötelező ( betartva a vallási és felekezeti hvatartzásból adódó szkáskat). A fglalkzáskról való távlmaradást a szülő kérheti, ill. igazlja. A tanulók tagjai lehetnek isklán kívüli egyesületeknek, szervezeteknek is szülői engedéllyel. Erről az sztályfőnököt is tájékztatni kell. A napközis/tanulószbai fglalkzáskra való jelentkezés és a fglakzásk rendje rendje A napközis fglalkzásk az órarendben rögzített rend szerint (a délelőtti tanítás befejezése után) kezdődnek, és 16 óráig tartanak, levegőzéssel és játékkal, játéks sprtfglalkzással kezdődnek. Lehetőség szerint a szabadban! Kötelező tanulási sáv: A napközis tanulók a tanulási sáv idejében az iskla szervezett szakkörökön, tanflyamkn, sprtkörökön, zenei irányú fglalkzáskn csak a szülők beleegyezésével vehetnek részt úgy, hgy a szülő biztsítja a tanuló másnapi tanítási órákra való felkészülését. A kötelező tanulási sávban a szülők nem zavarhatják a tanulmányi munkát. A flysón a tanítási idő után gyerekek csak pedagógusk felügyeletével tartózkdhatnak. A napközis csprt az órarendhez igazdva kezdi meg prgramját. A tanulók étkeztetése és 13 óra között történik. 16 óra előtt eltávzni csak a szülő írásbeli kérésére lehet rendkívüli esetben. A szülők gyermeküket jó idő esetén az iskla bejárata előtt, rssz idő esetén az előtérben várhatják.

14 14 A napközibe/ tanulószbára való jelentkezés a megelőző tanév végén történik. A napközibe utólagsan beiratkzni, illetve a napközit lemndani csak hónap elején lehet, az igazgató engedélyével. Aki a napközibe nem iratkztt be, azért a tanítás után felügyeletet és felelősséget nem vállalunk. A napközi tthnba, illetve a tanulószbára minden jelentkező tanuló felvételt nyer, amíg a csprt összlétszáma el nem éri a Közktatási törvényben meghatárztt felső határt. Amennyiben a napközis vagy tanulószbai csprtk létszáma meghaladná a közktatási törvényben elıírt létszámt, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azk a tanulók, akiknek felvételét jgszabály elrendeli, mindkét szülője dlgzik, illetve a szülő egyedül neveli, illetve akik felvétele szciálisan indklt. Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az előre kihirdetett időpntban az isklatitkárnál történik. Az étkezés lemndása előző napn 9 óráig az isklatitkárnál lehetséges. Az étkezési díjak befizetésére pénzkezelési szabályk miatt csak a kijelölt időpntkban van lehetőség! A napközis és a tanulószbai fglalkzásról való hiányzást a szülőnek igazlnia kell. A tanuló a napközis vagy a tanulószbai fglalkzásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távzhat el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában a tanuló eltávzására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. Az a napközis tanuló, aki szrgalmával, magatartásával és közösségi munkájával flyamatsan példát mutat a tanév végén Kiváló napközis tanuló jutalmban részesíthető. A napközis csprtkban az alábbi tanulói felelősök működnek: tanulmányi felelős tisztaságfelelős játékfelelős A tanulmányi felelősök feladatai: gndskdnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az sztálytanító és a napközis nevelő asztalára készítik figyelik a csprt tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcslats prblémákra A tisztaságfelelősök feladatai: felügyelnek a napközis terem, valamint a msdók rendjére, tisztaságára ellenőrzik a kézmsás, tisztálkdás rendjét a tanulás végén letörlik a táblát A játékfelelős feladatai: a nevelőnek segít a játékfglalkzásk szervezésében, lebnylításában felügyel a csprt játékainak megóvására rendet tart a csprt játékszekrényében Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata Az iskla tanulóinak, dlgzóinak jga, hgy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja. Az alábbi szaktermek használatáhz a szaktanár engedélye szükséges: trnaterem számítástechnikai terem szertárak nyelvi labr technikaterem és tanknyha fejlesztőszba Az iskla tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Nem célszerű az isklába nagybb összeget, értéktárgyat hzni. Az iskla ezekért és az udvarn lévő kerékpárkért felelősséget nem vállal. Az audivizuális eszközöket csak a tanár helyezheti üzembe.szúró és vágó eszközöket, valamint gyúlékny anyagkat csak szakórán, felnőtt jelenlétében használhatnak a tanulók. Az iskla területére csak az intézmény dlgzói jgsultak gépkcsival vagy mtrkerékpárral behajtani, a megfelelő óvatsság mellett. A balesetek elkerülése végett ehhez más esetekben az igazgató engedélye szükséges. Az iskla udvarán a tanulók számára a kerékpárzás tils.

15 15 A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fkzttan ügyelve a rendre és a tisztaságra. Vagynvédelmi kkból az iskla helyiségeit, tantermeit az utlsó óra illetve fglakzás után kulccsal be kell zárni. A szaktermeket és egyéb helyiségeket minden eltávzás után be kell zárni. A bezárt termek kulcsát a tanári szbában, az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. Az intézmény helyiségei, az igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerződésben meg kell határzni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. Az isklai létesítmények hasznsításából származó bevételeket a vnatkzó rendeletek alapján lehet felhasználni. Az iskla sprtlétesítményei csak akkr adhatók bérbe, ha az nem gátlja az iskla sprtkör működését. E létesítmények bérbeadásáhz a diákönkrmányzat előzetes hzzájárulása illetve az isklaszék egyetértése szükséges. Tilalmak a tanulók magatartásával és a különböző dlgk bevitelével kapcslatban Tils: a dhányzás, a szeszesital fgyasztás és minden egyéb kársító szer használata, fgyasztása petárda és egyéb rbbanás-, vagy tűzveszélyes eszköz, gázspray, valamint illatspray használata és behzatala az iskla egész területén a rágógumi, a sztyla, a tökmag és a pálcikás nyalóka fgyasztása tils az iskla területén máskat megbtránkztató módn kármkdni, viselkedni, másk testi épségét veszélyeztető szerszámkat, fegyvereket hzni a rendezvények alkalmával a büfé pharait, üvegeit a tantermekbe vinni a belső udvarkn a kerékpárzás, mtrzás, fára mászás és minden lyan játék, ami az épület épségét és a tanulók testi épségét veszélyezteti minden szúró-, vagy vágószerszám, eszköz, kés, lló stb. engedély és felügyelet nélküli használata igazgatói engedély nélkül kereskedelmi tevékenységet flytatni, beleértve a csere-berét is tils rádió, walkman, magnó, elektrms játék, stb. behzatala, illetve használata, tils mindennemű szerencsejáték mbiltelefn használata tanítási idő, óraközi szünetek és egyéb fglalkzásk ideje alatt, az isklába érkezéskr azt ki kell kapcslni és csak az iskla épületének elhagyása után használható az isklába behztt mbiltelefnkért, hangtechnikai eszközökért az iskla felelősséget nem vállal, ezeket a tanulók csak szülői engedéllyel hzhatják magukkal a mbiltelefn számlógépként tanítási órán nem használható a tilttt eszközöket engedély nélküli használat esetén a diák köteles átadni a pedagógusnak, aki azt letétbe helyezi az isklatitkárnál, és csak a szülő veheti át személyesen, a tanuló pedig fegyelmi intézkedésben részesül idegeneknek az intézmény területén tartózkdni TILOS, kivéve, ha fénymáslást végeztetnek, illetve a könyvtárat vagy a számítógép termet veszik igénybe, vagy az intézmény vezetője által megrendelt szlgáltatást teljesítenek, vagy bérelik az intézmény valamely helyiségét Nem javaslt kzmetikai cikkek közül a rúzs, arc-, szem- és hajfesték, körömlakk használata, tetválás, testékszer alkalmazása, mivel ezek a gyermeki bőrre ártalmasak vagy veszélyezteti a tanulók testi épségét. Fizetési kötelezettséggel járó szabályk Az iskla Pedagógiai Prgramja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében flyó ktatást minden tanév elején az iskla munkaterve határzza meg. Az ktatási törvény előírásai alapján, az iskla fenntartója által megállapíttt szabályk szerint az ktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskla vezetője dönt. A döntés előtt kikéri a nevelőtestület és a szülői szervezet, valamint az Isklaszék véleményét. A Pedagógiai Prgramban szereplő erdei iskla megszervezése előtt az iskla kikéri az Isklaszék és a Szülői Munkaközösség véleményét. A térítési- és tandíjakat minden hó 15. napjáig előre kell befizetni az isklatitkárnál.

16 16 Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről az isklaititkár gndskdik, ha a tanuló tanulói jgvisznya megszűnik, vagy ha az isklából tartósan igazltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas fglalkzásn, önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskla vezetője dönt. Az berszedett étkezési térítési díjakat havnta, az isklatitkár az önkrmányzat részére pstai útn csekken fizeti be. A befizetett étkezési térítési díjat a gndviselő szülő - kérésére az önkrmányzat az alábbiak szerint téríti vissza: a tanuló mulasztása, betegsége esetén a lemndandó napt megelőző nap 9 óráig a tanuló gndviselője személyesen vagy telefnn lemndhatja az isklatitkárnál az étkezést az előre lemndtt étkezés befizetett díja a következő befizetésnél kerül jóváírásra a szlgáltatás végleges lemndását írásban az iskla igazgatójáhzl kell benyújtani a tanuló gndviselőjének ha túlfizetése van, a gndviselő kérésére az önkrmányzat, a tanuló gndviselőjének átutalással visszafizeti a térítési díjat, legkésőbb a tanév végén vagy a tanulói jgviszny megszűnésekr A szciális és nrmatív támgatásk eljárási rendje Alanyi jgn kapható juttatásk A tanuló (szülője) alanyi jgn, jgszabályban meghatárztt feltételek esetén ingyenes tankönyvellátásban és 50%-s étkezési támgatásban részesülhet. Nem alanyi jgn kapható juttatásk Szciális kérelem alapján Nagyszentjáns Község Önkrmányzata a jgszabályban biztsíttt juttatásk mellett a rendelkezésre álló frráskból tvábbi ingyenes vagy kedvezményes juttatást biztsíthat a tanulóknak. A feltételeket isklai hirdetményben teszi közzé. A tankönyv vásárlásáhz biztsíttt nem alanyi jgn járó állami támgatás tanulók közötti szétsztásának módjáról és mértékéről, szciális indkk alapján, évente a gyermek- és ifjúsági felelős, illetve - az sztályfőnökök véleményének kikérése után - az iskla igazgatója dönt. Az igények elbírálásakr előnyben részesül az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező minimálbér másfélszeresét, akinek szülei, vagy maga a gyermek rkkant, tartósan beteg, aki rendszeres gyermekvédelmi támgatásban részesül, aki állami gndztt, aki egyéb erősen indklt szciális rászrultsággal bír. Az igényjgsultságt nvember 15-ig hivatals igénylőlapn kell benyújtani. A jgsultsághz jövedelemigazlás is szükséges. A tanulókra vnatkzó védő-óvó előírásk, szabályk A testi épség megőrzése A tanuló kötelessége, hgy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztnságát védő ismereteket; betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az sztályfőnökétől, illetve a nevelőitől halltt, a balesetek megelőzését szlgáló szabálykat. Az isklai védő, óvó előírásk megismerése: A tanév eleji első sztályfőnöki órán az sztályfőnökök a tanulókat tűz- és balesetvédelmi ktatásban részesítik. A jegyzőkönyvezett baleset után ezt az ktatást átismétlik és isklagyűlés keretében a tanulságkat levnják. A tanév első fizika, kémia, technika, infrmatika és testnevelés óráján a szaktanárk a tantárgy sajátsságainak megfelelő balesetvédelmi ktatásban részesítik a tanulókat.

17 17 A megfelelő ruházat- és ékszerviselésre vnatkzó balesetvédelmi előíráskat a tanulónak jga van ismerni a kiemelten veszélyes órákn. A sprtfglalkzáskn a tanulóknak - az utcai (isklai) ruházat helyett sprtfelszerelést kell viselniük. A kötelezően előírt felszerelés: trnacipő, fehér zkni, fehér trikó, sötét alsó. A sprtfglalkzáskn a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyaklánct, lógó fülbevalót. Az isklán kívüli prgramkat megelőzően a kísérő pedagógus a prgram sajátsságainak megfelelő balesetvédelmi ktatásban részesíti a tanulókat, melynek jegyzőkönyve az iskla irattárába kerül. A tanulók tanévenként egy alkalmmal tapasztalatt szereznek - tűzriadó keretében az iskla kiürítéséről, melynek levnulási rajza minden tanteremben jól látható helyen található. A tanulók, épségük megőrzése érdekében, állandó felügyelet mellett tartózkdnak az isklában. A tanulók közvetlen felügyelet nélkül nem tartózkdhatnak a könyvtárban, trnateremben, a technika és számítástechnika teremben, az udvarn és a sprtudvarn, valamint az irdákban és szertárakban, és nem tartózkdhatnak egyedül a műszaki helyiségekben. A tanulók a szünetekben és a tanítási időn kívül az ügyeleti munka megkönnyítésére az sztálytermekben csak nyittt ajtó mellett tartózkdhatnak. A tanuló aznnal jelentse az iskla valamelyik dlgzójának, ha őt, társait vagy máskat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, rbbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel. Ha rsszul érzi magát, ha megsérült, azt is aznnal jelentse az iskla valamelyik nevelőjének -amennyiben ezt állapta lehetővé teszi, a balesetekről jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a tanulót (szülőt) illeti meg. Egészségügyi ellátás A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben a házi rvs és az isklai védőnő biztsítja. Az isklarvs elvégzi vagy szakrvs részvételével biztsítja a tanulók egészségügyi állaptának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: fgászat évente két alkalmmal belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalmmal, a kijelölt sztályknak szemészet kétévente egy alkalmmal a tanulók rtpédiai szűrése kétévente egy alkalmmal A kötelezően előírt védőltásk csak a szülő írásbeli tájékztatása után, annak egyetértésével adhatók be. Az isklai védőnő végzi el a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalmmal, illetve szükség szerint az intézmény vezetőjének kérésére. Az iskla épületében dhányzni csak felnőtt, nagykrú személyeknek a kijelölt helyen lehet. A dhányzóhelyet a felnőttek részére az iskla vezetője jelöli ki. Egyéb rendelkezések Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, a védőnő, a gyermekvédelmi szlgálat és a gyermekvédelmi felelős neve és elérhetősége az intézmény bejáratánál van kifüggesztve. Az iskla elektrms riasztórendszerrel van ellátva. Tanítási időben a tanulói hivatals ügyek intézése az igazgatói, igazgatóhelyettesi irdában történik az óraközi szünetekben illetve tanítás után. A tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére az iskla külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről az iskla és a plgármesteri hivatal hirdető táblájára kitett hirdetésekből szerezhetnek tudmást. Az isklai rendezvények helyét és időpntját évente az isklai munkaterv fglalja össze. Isklai rendezvénynek minősül: isklai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró) nemzeti ünnepek helyi rendezvények diák és sprt napk isklai kirándulásk

18 18 nyílt napk A tanulók jutalmazása Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: példamutató magatartást tanúsít vagy flyamatsan jó tanulmányi eredményt ér el vagy az sztály, illetve az iskla érdekében közösségi munkát végez vagy az isklai, illetve az isklán kívüli tanulmányi, sprt, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadáskn, bemutatókn vesz részt vagy bármely más módn hzzájárul az iskla jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskla jutalmban, részesíti Az isklai jutalmazás frmái Az isklában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, napközis nevelői dicséret, sztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szrgalmért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szrgalmért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló biznyítványába be kell jegyezni. Az egyes tanévek végén, valamint a nylc éven át kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulók nevelőtestületi dícséretben részesülnek, klevelet és könyvjutalmat kapnak., melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskla közössége előtt vehetnek át. Az isklai szintű versenyek első hárm helyezettje klevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskla közössége előtt vehetnek át. Az isklán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadáskn, bemutatókn eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csprts dicséretben és jutalmban lehet részesíteni. A felsrlt dicséretekre, jutalmakra az iskla bármely pedagógusa javaslatt tehet. A jutalmak daítéléséről az erre jgsult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, sztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni, illetve az sztálynapló megjegyzés rvatába be kell jegyezni. A tanulókkal szembeni fegyelmi intézkedések Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit flyamatsan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazlatlanul mulaszt, vagy bármely módn árt az iskla jó hírnevének büntetésben, lehet részesíteni. Fegyelmező intézkedések Az iskla pedagógusa által adtt szóbeli figyelmeztetés, melyet az sztályfőnök a magatartás vagy szrgalm értékelésekr vesz figyelembe. Az iskla pedagógusa által adtt szaktanári vagy sztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés vagy intés, melyet a pedagógus a tanuló tájékztató füzetébe és az sztálynaplóba ír be. Igazgatói írásbeli figyelmeztetés vagy intés, melyet az igazgató a tanuló tájékztató füzetébe, az sztályfőnök az sztálynaplóba ír be. Tantestületi intés.

19 19 Fegyelmi büntetések Fegyelmi büntetésben részesülhet a Házirend súlys megsértéséért a tanuló a jgszabályk szerint leflytattt fegyelmi eljárás srán. Ezek az alábbiak lehtenek a közktatási törvény 6. (1) alapján: megrvás; szigrú megrvás; meghatárztt kedvezmények, juttatásk csökkentése, illetőleg megvnása; áthelyezés másik sztályba, tanulócsprtba vagy isklába; eltiltás az adtt isklában a tanév flytatásától; kizárás az isklából. Tanköteles tanulóval szemben az eltiltás az adtt isklában a tanév flytatásától; kizárás az isklából fegyelmi büntetés nem alkalmazható. Az áthelyezés másik sztályba, tanulócsprtba vagy isklába fegyelmi büntetés akkr alkalmazható, ha az iskla igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskla igazgatójával megállapdtt. A meghatárztt kedvezmények, juttatásk csökkentése, illetőleg megvnása; fegyelmi büntetés szciális kedvezményekre és juttatáskra nem vnatkztatható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskla igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A nevelőtestület a tanulókkal szembeni fegyelmi jgkörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint látja el. Az isklai büntetések kiszabásánál a fkzatsság elve érvényesül, amelytől indklt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló gndatlan, vagy szándéks kárkzása esetén a tanuló szülője a magasabb jgszabálykban előírt módn és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pnts mértékét az iskla igazgatója határzza meg. Záró rendelkezések Jelen Házirend jén lép életbe, s ezzel egyidejűleg a krábbi Házirendek szabályai hatályn kívül kerülnek. A dkumentum szerves mellékletét képezi az intézmény diákönkrmányzatának szervezeti és működési szabályzata. Az abban fglaltakat a házirend szabályainak érvényesítése srán kötelező figyelembe venni. Az intézmény köteles a házirendet a tárgyévi váltzatban, újranymás kivételével hárm köteles példányban ingyenesen elküldeni az Országs Széchenyi Könyvtár (OSZK Kötelespéldány Szlgálat, 1827 Budapest, Budavári Palta F épület) címére. Tvábbi egy példányt az intézmény székhelye szerinti illetékes megyei könyvtárnak.

20 20 LEGITIMIZÁCIÓ A nevelőtestület a Hunyadi Mátyás Általáns Iskla házirendjének elfgadása mellett döntött: Nagyszentjáns, pedagógus pedagógus pedagógus A nevelőtestület döntésével a diákönkrmányzat egyetért: Nagyszentjáns, DÖK vezető tanuló diákönkrmányzatt segítő pedagógus A nevelőtestület döntésével a szülői szervezet egyetért: Nagyszentjáns, szülő szülő szülő Nagyszentjáns Község Önkrmányzata..számú határzatával jóváhagyta a Hunyadi Mátyás Általáns Iskla házirendjét. Nagyszentjáns, Unger Vilms plgármester Az intézményi házirend az illetékes szervek egyetértésével kihirdetve: Nagyszentjáns, Németh Tamásné igazgató

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Lichnerova 71, 903 01 Senec Organizációs részei: Gymnázium Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Gimnázium s vyučovacím jazykom maďarským Stredná

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Ráczné Sisa Ágnes igazgató Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Márk 10: 14-15) TARTALOM 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSE SZABÁLYZAT

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Általános Iskola OM 030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- KIK076012 Készítette: Nevelıtestület HÁZIRENDJE Házirend I. Bevezetı rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben