A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az intézmény alapvető és szakmai dkumentumai és szabályzatai Alapító kirat Pedagógiai prgram Isklai Minőségirányítási Prgram Tvábbképzési és beisklázási terv Intézményi Esélyegyenlőségi Terv Intézményi éves munkaterv és beszámló Házirend Belső szabályzatk Az intézmény jellemzői, jgállása, gazdálkdása Munkáltatói jgk gyakrlója: Az intézmény általáns frgalmi adó alanyisága: Az alaptevékenység feltételei, frrásai: A feladatellátás frrásai: A költségvetés tervezése A költségvetési előirányzatkkal való gazdálkdás Költségvetési előirányzat-módsítási kezdeményezés Létszám és személyi juttatásk előirányzata A szabályzás eszközei: Felelősségi szabályk Gazdálkdási jgsultságk, rendelkezési jgkörök Gazdasági munkakörök, főbb feladatkörök: Ellenőrzés Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése Az intézmény szervezeti felépítése Az Igazgatótanács tagjai és jgai Magasabb vezető besztású munkakör megnevezése, jgállása, feladata: Vezető besztású munkakörök megnevezése, jgállása, feladata: A tagintézmény-vezető főbb feladatköre Az általáns tagintézmény-vezető helyettesének főbb feladatköre A tagintézmény-vezető helyettesének főbb feladatköre Kllégiumvezető főbb feladatköre A gyakrlatiktatás-vezető főbb feladatköre Gazdasági vezető főbb feladatköre Tangazdaság, tankert vezető főbb feladatköre Egyéb munkakörök megnevezése, jgállása, feladata: Egyéb csprtk Szakmai munkakörök, kiegészítő, kisegítő munkakörök, fizikai alkalmazttak A vezetők kapcslattartásának és helyettesítésének rendje A vezetők kapcslattartása A távllevő igazgató helyettesítése A tagintézmény-vezetők és egyéb vezetők helyettesítése Aláírási jgk Az intézményi közösségek, jgaik és kapcslattartásuk Nevelőtestület A Szülői Közösség Az Isklaszék A Közalkalmaztti Tanács Szakszervezetek Az iskla működését segítő alapítványk A Diákközösség Diákkörök Diákönkrmányzat Diákközgyűlés Az Osztályközösség Az isklai közösségek kapcslattartási rendje Az igazgató és a nevelőtestület

2 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium Az isklai munkaközösségek kapcslattartásának rendje A szülők tájékztatása, véleménynyilvánításának rendje A tanulók tájékztatása, véleménynyilvánításának rendje Egyéb isklai közösségek és a velük való kapcslattartás rendje A külső kapcslatk Az intézmény külső kapcslatainak rendszere, frmája és módja A nevelőtestület Az intézményi nevelőtestület jgállása Az isklai nevelőtestület jgállása A kllégiumi nevelőtestület jgállása A nevelőtestület feladata: A nevelőtestület egy csprtjára átruháztt jg Munkaközösségekre vagy azk tagjaira átruháztt nevelőtestületi véleményezési jgk A szakmai munkaközösségek Az intézményben működő szakmai munkaközösségek: A munkaközösségek kiemelt feladatai: Az iskla dlgzóinak jutalmazásának elvei A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés felsztásának elvei Nem pedagógus munkakörben dlgzók Előmeneteli rendszer Helyettesítési szabályk, díjazásk Az illetményre vnatkzó egyéb szabályk Illetménykiegészítés Illetménypótlék Jutalmazás A minőségi nevelő ktató munka díjazása: Béren felüli juttatásk Munkaruha juttatás: Védőruha biztsítás: Munkába járás költségtérítése: Étkezési hzzájárulás: Szciális, jóléti ráfrdításk: A közalkalmazttakra vnatkzó fegyelmi és kártérítési felelősség Fegyelmi felelősség Kártérítési felelősség A munkáltató kártérítési felelőssége A munkavállaló kártérítési felelőssége Az intézmény működési rendje Az iskla munkarendje A pedagógusk munkarendje A nem pedagógus közalkalmazttak munkarendje Az intézmény tanulóinak munkarendje A tanév helyi rendje A tanítási órák rendje A tanítási időben, a tanítási órákn kívüli tevékenységek rendje A mindennapi testedzés frmái Versenyek Egyéb prgramk, rendezvények A felnőttktatás rendje Isklarendszerű nappali felnőttképzés: Isklarendszeren kívüli szakmai képzés: Az intézmény nyitvatartási rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A belépés és benntartózkdás rendje Belépés Benntartózkdás Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje A tanulóra vnatkzó szabályk A tanulók jgállása A tanulók felvétele

3 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium Tanulói jgviszny A tanulmánykkal kapcslats vizsgakövetelmények Távlmaradásának, mulasztásának igazlására vnatkzó rendelkezések A tanulók jutalmazásának elvei és frmái A fegyelmező intézkedések frmái és alkalmazásának elvei Az anyagi felelősség Az intézmény védő, óvó előírásai Fntsabb általáns szabályk Az egyes munkakörökben dlgzók munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatai Jgkörök, feladatk A rendkívüli esemény, bmbariadó stb. estén szükséges teendők Eljárás baleset és tűz esetén Egyéb rendelkezések Az intézményi hagymányk áplása, ünnepségek rendje Az intézmény dlgzóinak feladata az isklai hagymányk áplása terén A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vnatkzó rendelkezések A térítési díj és tandíj csökkentése Az érettségire vnatkzó térítési díj Felnőttktatás térítési díja: A térítési díj, visszafizetése Az isklai tankönyvellátás rendje Tartós használatba vételű tankönyvek A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium, Kllégiumának szabályzata A kllégiumi nevelőmunka szervezeti felépítése a nevelők közötti feladatmegsztás: A növendékek közösségei: Kllégiumi növendékközösség Az önkrmányzat szervei A kllégium munkarendje A kllégiumi nevelők munkarendje A tanulók jutalmazásának elvei és eszközei Fegyelmező intézkedések és fegyelmi eljárás Együttműködés: Záró rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat véleményezése, elfgadása és jóváhagyása

4 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat lyan helyi dkumentum, mely a magasabb jgszabályk előírásainak figyelembe vételével meghatárzza az ktatási intézmény szervezeti felépítését, működésének rendjét, valamint a külső és belső kapcslatkra vnatkzó rendelkezéseket. 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya évi LXXIX. tv. A közktatásról évi LXXVI. tv. A szakképzésről évi XXXVII. tv. A tankönyvpiac rendjéről évi LI. tv évi XXXVIII. tv. Az államháztartásról A szakképzési hzzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támgatásáról évi XXXIII. tv. A közalkalmazttak jgállásáról évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről évi XLII. tv évi CXL. tv évi XXXI. tv. A nemdhányzók védelméről és a dhánytermékek fgyasztásának, frgalmazásának egyes szabályairól A kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi III. tv. A szciális igazgatásról és szciális ellátásról évi LXIII. tv 20/1997.(II.13.) Krmányrendelet. 217/1998.(XII.22.) Krmányrendelet 138/1992.(X.8.) Krmányrendelet 277/1997.(XII.22.) Krmányrendelet A személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról A közktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Az államháztartás működési rendjéről A közalkalmazttakról szóló évi XX- XIII. tv. végrehajtásáról a közktatási intézményekben A pedagógus - tvábbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a tvábbképzésben résztvevők juttatásáról és kedvezményeiről 4

5 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 30/1999. (II.15.) Krmányrendelet A diákigazlványról 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 5/1998.(II.18.) MKM rendelet 9/1989.(IV.30.) MM rendelet A nevelési - ktatási intézmények működéséről Az iskla - egészségügyi ellátásról A tankönyvvé nyilvánításról, a tankönyvtámgatásról, valamint az isklai tankönyvellátás rendjéről A művelődési intézmények nevéről, elnevezéséről és névhasználatáról 34/2001. (IX.14.) OM rendelet Az isklai sprttevékenységről 28/2000. (IX.21.) OM rendelet 24/2000. (VIII.29) OM rendelet évi XCIII. tv. A munkavédelemről 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés A kllégiumi nevelés rszágs alapprgramjáról A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes ktatási jgszabályk módsításáról szóló A szakképzés megkezdésének és flytatásának feltételeiről A szakmai vizsgáztatás általáns szabályairól és eljárási rendjéről 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet Az Országs Képzési Jegyzékről évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet A szakképzési hzzájárulásról és a képzés fejlesztésének támgatásáról 5

6 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat (tvábbiakban SZMSZ) hatálya a Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium alkalmazttaira tanulóira kllégista tanulóira különböző szintű közösségeire terjed ki. Az SzMSz és a mellékletét képező belső szabályzatk betartása az intézmény valamenynyi tanulójára, közalkalmazttjára nézve kötelező érvényűek. Az SzMSz a fenntartó jóváhagyásával, ennek hiányában, legkésőbb a nevelőtestület jóváhagyását követő 30. napn lép hatályba és határzatlan időre szól. 4 Az intézmény alapvető és szakmai dkumentumai és szabályzatai 4.1 Alapító kirat A fenntartó határzata a Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium működéséről, amelyben meghatárzza az iskla típusát, feladatait és a működési feltételeinek biztsítását. A 101/2007. (VII. 19.) Kgy. Határzattal módsíttt alapító kirat módsítását a Csngrád Megyei Önkrmányzat Közgyűlése a /2009 (V. 27.) Kgy. határzatával hagyta jóvá, július 1-i hatállyal. 4.2 Pedagógiai prgram Az alapító kiratban szereplő feladatk az alapja, az iskla nevelőtestülete készíti el, aminek része a helyi tanterv és a szakmai prgram. 4.3 Isklai Minőségirányítási Prgram Az közktatási intézmény nevelő-ktató munkájának másik legfntsabb irányító, szabályzó dkumentuma, mely meghatárzza az intézmény hsszú távra szóló elveit és azk megvalósítását szlgáló elképzeléseket. A feladatk hatékny, törvényes és szakszerű végrehajtásának flyamats javítása, fejlesztése céljából meghatárzza a minőségplitikát. Ennek végrehajtása érdekében ki kell építeni és működtetni a minőségfejlesztési rendszert. A minőségplitika az intézmény hitvallása" a minőségről; stratégiai és gyakrlat egyben. A minőségfejlesztési prgram rögzíti az intézmény működésének flyamatát; azkat a kulcsflyamatkat, melyek elsődleges fntsságúak az intézményi célk elérése érdekében. 6

7 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 4.4 Tvábbképzési és beisklázási terv Az intézményekben a tvábbképzés, átképzés rendezett tervezést igényel. A tervezésnél a 277/1997.(XII.22) krmányrendeletet (tvábbiakban: rendelet), az iskla középtávú fejlesztési tervét, a pedagógiai prgramját, minőségirányítási prgramját, valamint a szakmai munkaközösségek terveit kell figyelembe venni. 4.5 Intézményi Esélyegyenlőségi Terv Az Alktmány kimndja, hgy a Magyar Köztársaság biztsítja a területén tartózkdó minden személy számára az emberi és államplgári jgkat, bármely megkülönböztetés (faj, szín, nem, nyelv, vallás, plitikai vélemény, származás, vagyni, születési vagy egyéb helyzet szerinti) nélkül. Ez a rendelkezés felfgható a diszkriminációmentességhez fűződő alanyi jgként. Másrészt az Alktmány állami kötelezettségvállalást is megfgalmaz: a Magyar Köztársaság a jgegyenlőség megvalósítását az esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. 4.6 Intézményi éves munkaterv és beszámló A közktatási intézmény éves munkaterve elkészítésének flyamatleírása szerepelhet mint az intézmény működését segítő flyamat kulcsflyamatként az IMIP-ben. Ennek a dkumentumnak az elkészítését és elfgadásának rendjét a közktatási törvény szabályzza. Az éves munkaterv kötelező tartalmi elemeire a törvény rendelkezésein kívül részletes szabályk vnatkznak a nevelési és ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletből is. Ezeket egészíti ki az adtt évre a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet is. Az intézményi munkaterv és beszámló tartalmára határzhat meg helyben érvényes és kötelező tartalmi elemeket a közktatási intézmény fenntartója. Az éves munkaterv célja, hgy meghatárzza az iskla nevelő-ktató munkáját, szabályzza időben és felelősökre lebntva az éves feladatkat. 4.7 Házirend A HÁZIREND a Kt ; 40. (7)-(9) és ; valamint a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló többször módsíttt 11/1994. MKM rendelet alapján az iskla törvényes működésének biztsítására létrehztt jgi nrma. A házirend nem lehet ellentétes az SZMSZ szabályaival. Az iskla életének kllektíven megalkttt belső jgfrrása, az intézmény diákjai, pedagógusai és az intézménnyel jgvisznyban állók részére. 7

8 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 4.8 Belső szabályzatk Adatvédelmi szabályzat Alkalmazttak munkaköri leírása Árképzési szabályzat Belsőellenőrzési szabályzat Bélyegzőkezelési szabályzat Biznylati szabályzat Értékelési szabályzat FEUVE szabályzat Gépjármű használatának szabályzata Gyakrnki szabályzat Iratkezelési szabályzat Isklai csprtk működési szabályzata Költségvetési ellenőrzési szabályzat Könyvtár gyűjtőköri szabályzata Közbeszerzési szabályzat Kulcskezelési szabályzat Leltárzási szabályzat Munkavédelmi szabályzat Napsi szlgálat és nyári gyakrlat rendje Pénzkezelési szabályzat Selejtezési szabályzat Számviteli plitika Tankert működési szabályzata Tűzvédelmi szabályzat Utalványzási szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat tvábbi mellékleteként az isklai élet hatékny működéséhez az igazgató igazgatói utasításkban rendelkezhet egyes feladatk szakszerű megvalósítása érdekében. 5 Az intézmény jellemzői, jgállása, gazdálkdása Az intézmény neve: Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 8

9 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium Az intézmény székhelye, címe: 6900 Makó, Psta u Az intézmény fenntartója: Csngrád Megye Önkrmányzata; 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Az intézmény alapító kiratának kelte: augusztus 1. Az intézmény alapításának az éve: 2007 Az intézmény számlaszáma: Az intézmény adóhatósági aznsító száma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény OM aznsító száma: Az intézmény PIR száma: Munkáltatói jgk gyakrlója: fenntartó, igazgató, igazgatótanács, Egyéb munkáltatói jgk gyakrlói a tagintézmény-vezetők /A kllégiumt érintő munkáltatói jgk tekintetében a kllégiumvezető véleményének előzetes kikérésével/ 5.2 Az intézmény általáns frgalmi adó alanyisága: ÁFA körbe tartzó adóalany, negyedéves bevalló 5.3 Az alaptevékenység feltételei, frrásai: A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztsítja, rendeli hzzá a közszlgáltatásk végzésének mértékéig. A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium, mint önállóan gazdálkdó költségvetési szerv rendelkezik gazdasági szervezettel, amely ellátja a József Attila Gimnázium megállapdásban rögzített meghatárztt feladatait. 5.4 A feladatellátás frrásai: - önkrmányzati költségvetés: támgatás - saját bevételek - pályázati átvett pénzeszköz - fejlesztési, működési célra átvett pénzeszköz 5.5 A költségvetés tervezése A költségvetés tervezése srán az önálló intézmény iránymutatást ad a részben önálló költségvetési szervnek (József Attila Gimnázium) az elemi költségvetési javaslat elkészítéséhez, a Pénzügyminisztérium és a fenntartó által kiadtt tervezési segédlet- 9

10 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium nek megfelelően. Az önálló intézmény a költségvetési javaslatból összevntat készít, de a ad a részben önálló rendelkező költségvetési szerv előirányzatait elkülönítetten kezeli. Az önálló intézmény az összesített költségvetési irányszámkat kiemelt előirányzatnkénti bntásban terjeszti véleményeztetésre, feladategyeztetésre a Csngrád Megyei Közgyűlés Hivatala Közgazdasági sztályára. Az egyeztetési eljárásn az eljárási rendnek megfelelően a részben önálló intézmény vezetője és képviselője, az igazgató valamint a gazdasági vezető vesz részt. 5.6 A költségvetési előirányzatkkal való gazdálkdás A költségvetési intézmény az éves költségvetésben jóváhagytt előirányzatkn belül szabadn gazdálkdik. 5.7 Költségvetési előirányzat-módsítási kezdeményezés A költségvetés tervezésére, a jóváhagytt költségvetési előirányzatk módsítása, felhasználására, a költségvetés végrehajtására, a beszámlóra a közgyűlés által jóváhagytt kétldalú Ügyrendi megállapdás (az SZMSZ függelékét képezi) szabályai az irányadók. Jóváhagytt kiemelt költségvetési előirányzat módsítására az igazgató és a gazdasági vezető tehet javaslatt a Csngrád Megyei Önkrmányzat Közgazdasági sztályánál. 5.8 Létszám és személyi juttatásk előirányzata A megyei közgyűlés által jóváhagytt létszámkereten belül a munkáltatói jgk gyakrlása az intézmény igazgatójának feladat- és jgköre, a létszám- és illetmény előirányzatk keretein belül a vnatkzó törvényi szabályzás mellett szabadn gazdálkdhat. Az intézmény gazdálkdásából származó, szabadn felhasználható, bevétel felhasználásának tervezetéről, az intézmény érdekképviseleti szervezeteinek véleményezési jga van. 5.9 A szabályzás eszközei: A jgi szabályzás mellett a Csngrád Megye Közgyűlése által jóváhagytt Megállapdás, az Ügyrendi megállapdás, az SZMSZ és az ahhz kapcslódó szabályzatk, munkaköri leírásk, eseti rendelkezések. Az önálló intézmény peratív gazdálkdás vitelére vnatkzó gazdasági-pénzügyi szabályzatainak hatálya kiterjed a részben önálló költségvetési szervekre is: - Számviteli plitika 10

11 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium - Számlarend - Pénzkezelési szabályzat - Eszközök és frrásk leltárzási, leltárkészítési és selejtezési szabályzata - Értékelési szabályzat - Biznylati szabályzat és biznylati album - Szabályzat az analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcslatrendszeréről Az SZMSZ -hez kapcslódó saját belső szabályzatk naprakész vezetéséről, a jgszabályknak megfelelő hatályban tartásáról a költségvetési intézmény vezetője gndskdik a gazdasági vezető által Felelősségi szabályk Az államháztartási törvényben és az államháztartás működési rendjét szabályzó krmányrendeletben meghatárztt a költségvetés végrehajtásával összefüggő alapvető felelősségi szabályk, valamint a külön szabályzatk az irányadók Gazdálkdási jgsultságk, rendelkezési jgkörök A gazdálkdás vitelével összefüggő jgsítványk, egyes gazdálkdási jgsultságk gyakrlására az SZMSZ, a függelékét képező szabályzatkban meghatárzttak, a munkaköri leírásban fglaltak vnatkznak, ill. esetenként a névre szólóan kiadtt megbízáskban, felhatalmazáskban rögzítettek szerint gyakrlhatók Gazdasági munkakörök, főbb feladatkörök: A gazdasági irda az intézmény közös pénzügyi-, számviteli-, munkaügyi feladatait ellátó szervezet, melynek munkaköri összetétele a következő: Gazdasági vezető Pénzügyi ügyintéző Főkönyvi könyvelő Pénztárs Humán erőfrrás gazdálkdási ügyintéző Analitikus Nyilvántartó A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének részletes meghatárzását a munkaköri leírásk tartalmazzák, melyek az SZMSZ függelékét képezik. 11

12 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 5.13 Ellenőrzés A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium, valamint részben önálló intézménye (József Attila Gimnázium) esetében a belső ellenőrzési tevékenységet a Csngrád Megyei Önkrmányzat Hivatala Önkrmányzati Belső Ellenőrzése látja el a Belső Ellenőrzési Szabályzata alapján. Az Áht. Működési rendjéről szóló krmányrendelet alapján az SZMSZ függelékét képezi a Költségvetési ellenőrzés című eljárási rend. A flyamatba épített, előzetes és utólags vezetői ellenőrzés szabályzata részletesen tárgyalja a vezető ellenőrzési feladatait. 6 Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése 12

13 6.1 Az intézmény szervezeti felépítése A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium Igazgató Igazgatótanács Galamb József Tagintézmény-vezető Kllégiumvezető Kllégiumi nevelők Titkárság Gazdasági vezető Erdei Ferenc Tagintézmény-vezető Gazdasági alkalmazttak Isklatitkár Általáns tagintézményvezető helyettes Isklatitkár József Attila Gimnázium gazdasági sztálya Tagintézmény-vezető helyettes Rendszergazdák Oktatástechnikus Ifjúságvédelmi felelősök Gyakrlati ktatási vezető Munkaközösség vezetők Könyvtársk Munkaközösség vezetők Gyakrlati ktatási vezető Tankertvezető Nevelőtestület TMK vezető Nevelőtestület 13

14 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium Az intézmény: - egységes szervezeti rendszerben működik - belső szervezeti egységekre taglódik 6.2 Az Igazgatótanács tagjai és jgai Az igazgatótanács kmpetenciái: Az igazgatótanács a többcélú, közös igazgatású intézményekre vnatkzó jgszabályi rendelkezések alapján segítheti az igazgató munkáját. Az igazgatótanács megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Nyilváns pályázat alapján dönt a tagintézmény-vezetők határztt időre szóló megbízásáról és visszahívásáról. Egyéb munkáltatói jgkörrel nem rendelkezik. Az igazgatótanács szükség szerint tart megbeszélést az aktuális feladatkról Javaslatt tesz a jutalmazásra és a kitüntetésekre. Az igazgatótanács szavazati jggal rendelkező tagjai az intézmény igazgatója kllégiumvezető az Erdei Ferenc tagintézmény vezetője és a gyakrlati ktatás vezetője a Galamb József tagintézmény vezetője és a gyakrlati ktatás vezetője tagintézményenként két két, titks útn választtt pedagógus Tanácskzási jggal jelen van: gazdasági vezető Az igazgatótanácsi tagság személyhez kötött jg, azt átruházni nem lehet. Az Igazgatótanács működése Rendkívüli ülést a többcélú intézmény igazgatója vagy a tagk kétharmada kezdeményezheti az kk megjelölésével. Az Igazgatótanács akkr határzatképes, ha legalább 7 fő jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt. Az tagintézmény vezetői megbízáshz, a megbízás visszavnásáhz 5 igazgatótanácsi tag titks szavazás keretében adtt igenlő szavazata szükséges. A döntéssel érintett személyek a szavazásban nem vehet részt. 14

15 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium Az igazgatótanács tagjainak feladata az alkalmaztti közösséget tájékztatni az igazgatótanácsi ülés, döntéseiről. Minden lyan esetben, amikr jgszabály vagy az igazgatótanács saját döntése meghatárzza, titktartási kötelezettsége van. Az Igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyv készül. Döntési jgköre: A tagintézmény-vezetői pályázatk kiírásának feltételeiről a tagintézmény-vezetői megbízásról és a megbízás visszavnásáról a tagintézmény-vezetőkkel szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi büntetés megállapításáról a intézmény belső kitüntetéseinek daítéléséről saját ügyrendjéről 6.3 Magasabb vezető besztású munkakör megnevezése, jgállása, feladata: Munkakör megnevezése: igazgató Jgállása: magasabb vezető besztású egyszemélyi felelős vezető Kinevezési és megbízási rendje: Csngrád Megye Közgyűlésének kizárólags hatáskörébe tartzik az igazgató határzatlan időre szóló közalkalmaztti jgvisznyba történő kinevezése és határztt időre szóló vezetői megbízása. A kinevezési jgkör magába fglalja a felmentés, megbízás visszavnását, az összeférhetetlenség megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. Az egyéb munkáltatói jgkört a Közgyűlés elnöke gyakrlja, melyen a kinevezési jgkörön kívül minden más munkáltatói jgt kell érteni. Az igazgató feladatai, felelőssége Az isklát az igazgató képviseli. Ezt a jgkörét - az ügyek meghatárztt körére az Igazgatótanács tagjaira, munkaközösség-vezetőkre, esetenként az iskla más dlgzójára írásban átruházhatja. Az igazgató jga gazdálkdási szempntból: - a költségvetési előirányzatk - a költségvetési szakmai előirányzatk A gazdálkdás ellenőrzésének alapja az iskla FEUVE szabályzata. 15

16 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium A gazdálkdás szabályszerűségéért, a gazdasági tevékenységek jgszabályi követelményeinek megfelelő érvényesítéséért, az intézményen belüli megszervezéséért a költségvetési intézmény vezetője a felelős. Az Áht. Szabályzása értelmében felelőssége általánsan kiterjed: - az Alapító kiratban fglalt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeinek megfelelő ellátásáért - feladatai ellátásáhz a költségvetési szerv kezelésére, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű igénybevételéért - az intézmény gazdálkdásában a szakmai hatéknyság és gazdaságsság követelményének érvényesítéséért - a tervezésre, beszámlásra, infrmációszlgáltatásra vnatkzó kötelezettség megfelelő teljesítéséért, ezeknek a szlgáltatásknak a teljességéért, valódiságáért, hitelességéért való felelősség Az igazgató át nem ruházható hatáskörei: - gyakrlja a munkáltatói jgkat, - dönt az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben, amelyet jgszabály nem utal más hatáskörbe, - egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazttak fglalkztatására, élet- és munkakörülményeire vnatkzó kérdések tekintetében az Igazgatótanács tagjaival, - rendkívüli szünet elrendelése, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan k miatt a nevelési-ktatási intézmény működése nem biztsítható. Az igazgató az Igazgatótanács, gazdasági vezető, a nevelőtestület véleményének megkérdezése után dönt: - Az intézmény fejlesztési, beruházási terveinek megállapításában, az isklai költségvetésből az egyes szakterületekre frdítható pénzeszközök felsztásáról. - A pedagógus álláshelyek pályázatának kiírása, illetve a jelentkezett pedagógus felvétele ügyében (utóbbit a munkaközösség-vezetőn keresztül). - A tantárgyfelsztásról. A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást a kinevezési kirattal együtt a Közgyűlés elnöke adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi. 16

17 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 6.4 Vezető besztású munkakörök megnevezése, jgállása, feladata: Jgállása: vezető besztású közalkalmaztt Kinevezési és megbízási rendje: A közalkalmaztti jgvisznyba történő kinevezése és a vezetői megbízása az igazgató kinevezési jgkörébe tartzik. Felette teljes munkáltatói jgkört gyakrl A tagintézmény-vezető főbb feladatköre - a nevelőtestület vezetése és flyamats tájékztatása - az ktató-nevelő munka tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása A tagintézmény-vezető döntéseit az iskla dlgzói, vagy tanulói közösségeinek jgsultságait figyelembe véve hzhatja meg. A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi Az általáns tagintézmény-vezető helyettesének főbb feladatköre - Kapcslattartás a tagintézmények között - Az intézmény külső kapcslattartásának krdinálása - Kapcslattartás az intézmény vezetése és a technikai alkalmazttak között A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi A tagintézmény-vezető helyettesének főbb feladatköre - Kapcslattartás az intézmény vezetése és a pedagógusk között - A pedagógiai tevékenységet segítő ügyviteli tevékenység elvégzése. A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi Kllégiumvezető főbb feladatköre - Véleményt nyilvánít az igazgató hatáskörébe tartzó a kllégiumi dlgzókat érintő munkáltatói döntések előtt. - A kllégium dlgzói felett egyéb munkáltatói jgkat gyakrl /munkaidő besztás, szabadság, javaslat jutalmra stb./ - A tanulók kllégiumi felvételénél az SZMSZ pntja szerint jár el. A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi. 17

18 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium A gyakrlatiktatás-vezető főbb feladatköre - Irányítja és ellenőrzi a gyakrlati ktatásban részt vevő pedagógusk és gyakrlati ktatók szakmai - pedagógiai módszertani tevékenységét, ellenőrzi a tanulók előmenetelét, a gazdasági vezetővel együttműködve biztsítja a zavartalan munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket. - Felügyeli az elméleti és a gyakrlati képzés összhangjának megteremtését, egységesíti a két terület nevelési eljárásait. - Az önállóan működő gazdasági szervezeteknél gyakrlatn lévő tanulók ellenőrzése. A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi Gazdasági vezető főbb feladatköre - A gazdasági vezető segíti az igazgatót gazdálkdási, bérgazdálkdási jgkörének gyakrlásában. A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi Tangazdaság, tankert vezető főbb feladatköre Irányítja és megszervezi a tangazdaságban és tankertben flyó munkákat. Elvégzi a az igazgató, tagintézmény-vezető és a gazdasági vezető bevnásával tankert és a tangazdaság gazdálkdásával kapcslats feladatkat. A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi. 6.5 Egyéb munkakörök megnevezése, jgállása, feladata: Jgállásuk: beszttt közalkalmazttak, az igazgató irányítása alá tartznak Kinevezésük rendje: A kinevezési jgkört az igazgató gyakrlja Egyéb csprtk Egyéb csprtkat az igazgató saját hatáskörében hzhat létre. Ezekbe a csprtkba tagkat javaslhat, melyenek vezetőjét az igazgató egyetértésével a csprt tagk választanak meg. A csprtk az iskla feladatainak váltzásával átalakulhatnak, megszűnhetnek, illetve újak alakulhatnak, de működésüket a jelen SZMSZ mellékletében minden esetben szabályzni kell, melyet a csprt minden tagja aláírásával hagy jóvá. A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi. 18

19 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium Szakmai munkakörök, kiegészítő, kisegítő munkakörök, fizikai alkalmazttak Megnevezésük: pedagógusk, kllégiumi nevelők, gyermek- és ifjúságvédelmi nevelő, rendszergazda, könyvtárs, isklatitkár, gndnk, takarítók, karbantartó-udvars Jgállásuk: beszttt közalkalmazttak a tagintézmény-vezető és az általáns tagintézmény-vezető helyettes irányítása alá tartznak Kinevezésük rendje: A kinevezési jgkört az igazgató gyakrlja. Helyettesítésük rendje: a munkaköri leírásuk tartalmazza A részletes feladatkat tartalmazó munkaköri leírást az igazgató adja ki, mely jelen szabályzat függelékét képezi. 7 A vezetők kapcslattartásának és helyettesítésének rendje 7.1 A vezetők kapcslattartása A kapcslattartás legfőbb területe a vezetőség, melyet minden héten összehív az igazgató. Az Igazgatótanács összehívható minden rendkívüli esetben, mely aznnali döntést igényel. Ennek módjáról és idejéről az igazgató dönt. 7.2 A távllevő igazgató helyettesítése A távllevő igazgatót az általáns helyettesítési jgkörrel megbíztt Galamb József tagintézmény-vezető helyettesíti a Galamb József tagintézményre vnatkzó, míg az Erdei Ferenc tagintézmény-vezető az Erdei Ferenc tagintézményre vnatkzó ügyek ellátásában. Az igazgató és egyik tagintézmény-vezető távllétében a vezetői feladatkat a másik tagintézmény vezetője látja el. Ez a helyettesítés a távllévő igazgató helyettesítése címen a kijelölt helyettes helyettesítési és aláírási jgköréből nem ad átruházódó jgkat, csupán az adtt szakterületeken az aznnali intézkedést igénylő szakmai ügyekre, feladatkra és általánsan a tanulók megóvásával összefüggő kérdésekre terjed ki. Az aktuális helyettesítést a mindenkri isklatitkár tudmására kell hzni. 7.3 A tagintézmény-vezetők és egyéb vezetők helyettesítése Ha az általáns helyettesítési jgkörrel megbíztt tagintézmény-vezetők is akadályztatva vannak a vezetői feladatk ellátásában, a helyettesítési feladatkat az általáns tagintézmény-vezető helyettes látja el. Az ő akadályztatása esetén a Galamb József tagintézményben a tagintézmény-vezető helyettes, őt pedig a tagintézmény gyakrlati ktatásvezetője helyettesíti, míg az Erdei Ferenc tagintézményben a tá- 19

20 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium vllevő általáns tagintézmény-vezető helyettest a tagintézmény gyakrlati ktatásvezetője helyettesíti. 7.4 Aláírási jgk Az isklából kimenő összes iratt az igazgató írja alá, akadályztatása esetén csak az aláírási jgkörrel rendelkező személyek írhatnak alá az igazgató tudtával. A gazdasági vezető aláírása a cégszerű aláírást igénylő iratknál (pl. szerződéses megrendelések, pénzügyi elszámlásk, stb.) szerepel másdik aláíróként az aláírási címpéldány szerint. 8 Az intézményi közösségek, jgaik és kapcslattartásuk A vezetők és az isklaszék, valamint a szülői szervezet (közösség) közötti kapcslattartás frmái a Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégiumának egészére nézve hatálysak. A munkáltató az intézményi közösségek működési feltételeit térítésmentesen biztsítja, megfelelő tárgyaló, telefn, fénymásló és infrmatikai eszközök rendelkezésre bcsátásával. 8.1 Nevelőtestület intézményi nevelőtestület: isklai nevelőtestület kllégiumi nevelőtestület Az isklai és a kllégiumi nevelőtestületek együttesen képezik az intézményi nevelőtestületet. A nevelőtestület a tagjainak az értekezleteken való részvétel kötelező. A nevelőtestület jgkörébe utalt ügyek előkészítésére az alapvető dkumentumk elfgadásának kivételével - tagjaiból bizttságt hzhat létre. A bizttság a nevelőtestületnek száml be munkájáról. A nevelőtestület egyes esetekben jgkörét a bizttság részére átruházhatja. A tanév srán értekezleteket az éves munkatervnek megfelelően kell tartani, illetve akkr, ha a nevelőtestület egyharmada vagy az igazgató vagy a tagintézmény-vezető kezdeményezi. 8.2 A Szülői Közösség A közktatási törvény ai rendelkeznek a szülők közösségéről, valamint az isklaszékről. Ennek alapján a szülők meghatárztt jgaik érvényesítése, a kötelességük teljesítése érdekében közösséget hzhatnak létre. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata az alábbi jgkat állapítja meg a szülői közösség számára: 20

21 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium - A ballagó ruhák meghatárzásában, illetve minden egyéb, a tanulókat érintő anyagi terhet jelentő feladat elhatárzásában a szülői közösségnek döntési jga van. - A szülői közösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről. - Az sztályk szülői közösségeinek tevékenységét az sztályfőnökök segítik. A szülői közösségek véleményeiket, állásfglalásaikat, javaslataikat a választtt SZK elnök vagy az sztályfőnökök közvetítésével juttatják el az iskla vezetőségéhez. - Az intézmény szülői közösségét az iskla igazgatója tanévenként legalább két alkalmmal összehívja és tájékztatja az intézmény munkájáról és feladatairól. A szülői közösség elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcslatt. 8.3 Az Isklaszék A közktatási törvény ai rendelkeznek a szülők közösségéről, valamint az isklaszékről. A nevelő és ktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, tvábbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmzdítása érdekében az intézményben isklaszék alakulhat. Az isklaszék munkáját saját ügyrendje alapján végzi, melyet a hatálys törvények alapján kell elkészíteni. 8.4 A Közalkalmaztti Tanács Az intézmény közalkalmazttainak legalább 30%-nak kezdeményezésére, Közalkalmaztti Tanácst kell választani. A Közalkalmaztti Tanács megalakulását, működését, megszűnését a KJT i és a MT i szabályzzák. A Közalkalmaztti Tanács munkáját a Közalkalmaztti Szabályzat alapján végzi, melyet a hatálys törvények alapján az iskla igazgatójával egyetértésben kell elkészíteni. A Közalkalmaztti Tanács érdekegyezetést kezdeményezhet az iskla vezetőségével. Jgszabálykban meghatárztt együttdöntési, egyetértési és véleményezési jgát teljes körű érdekegyeztetéssel rendszeresen és flyamatsan biztsítva, érdekegyeztető fórumt működtet bármely fél kezdeményezésére. A munkáltató biztsítja a Közalkalmaztti Tanács tisztségviselőinek részére a feladataik ellátásáhz szükséges munkaidő kedvezményt. A kedvezmény felhasználásának módját a szerződő felek íráss külön megállapdásban rögzítik. 21

22 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 8.5 Szakszervezetek A munkavállalók alktmányban biztsíttt jga, hgy szciális, gazdasági és társadalmi érdekeik előmzdítása, védelme érdekében érdekképviseleti szervezetet, szakszervezetet alakítsanak. Az érdekképviseleti szervezetek létrehzását és működését a következő törvények, rendeletek szabályzzák: Alktmány 70/C, Mt , Kjt. 4. és az egyéb rávnatkzó törvények. A kapcslattartás frmáit a kllektív szerződés és a szakszervezet ügyrendje tartalmazza. A Közalkalmaztti Tanács érdekegyezetést kezdeményezhet az iskla vezetőségével. Jgszabálykban meghatárztt együttdöntési, egyetértési és véleményezési jgát teljes körű érdekegyeztetéssel rendszeresen és flyamatsan biztsítva, érdekegyeztető fórumt működtet bármely fél kezdeményezésére. 8.6 Az iskla működését segítő alapítványk Az intézmény a működését, illetve a tagintézményekhez köthetően működő alapítványk részére ingyenesen biztsítja a működésükhöz szükséges technikai eszközök hzzáférését (telefn, nymtató, helyiségek stb.) 8.7 A Diákközösség A közktatási törvény ai rendelkeznek a tanulóközösségeket és a diákönkrmányzatt érintő kérdésekben Diákkörök A törvény alapján az iskla tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hzhatnak létre. Az intézmény a pedagógiai prgram céljainak megfelelő diákköri tevékenységeket támgatja. Az isklában működő diákköröket az éves munkaterv tartalmazza Diákönkrmányzat A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkrmányzatt hzhatnak létre. A diákönkrmányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamenynyi kérdésre kiterjed. A diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség fgadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A diákönkrmányzat élén működési rendjében meghatárzttak szerint választtt isklai diákbizttság áll. A tanulóifjúságt az iskla vezetősége és a nevelőtestület előtt az isklai diákbizttság képviseli. A diákönkrmányzat tevékenységét az isklai diákmzgalmat segítő pedagógus támgatja és fgja össze. A diákönkrmányzat segítő pedagógusán keresztül is érvényesítheti jgait és frdulhat az iskla vezetőségéhez Diákközgyűlés A diákközgyűlés az iskla tanulóinak legmagasabb tájékztató-tájékzódó fóruma, amely a tanulóközösségek által megválaszttt küldöttekből áll. A diákközgyűlés nyilváns, azn bár- 22

23 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium melyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkrmányzat működési rendjében meghatárzttak szerint hívható össze. A DÖK tagjai az iskla vezetőségét bármikr felkereshetik. A diákönkrmányzat az iskla helyiségeit, berendezéseit térítésmentesen használhatja. 8.8 Az Osztályközösség Az azns évflyamra járó és közös tanulócsprtt alktó tanulók egy sztályközösséget alktnak. Tagjai a tanórák túlnymó többségét a csprtbntásk kivételével közösen látgatják. Az sztályközösség, mint az intézmény diákönkrmányzatának egysége - megválasztja az sztály diákbizttságát és az sztály titkárát, - küldötteket delegál az intézmény diákönkrmányzatának vezetőségébe Az sztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az sztályfőnök áll. Az sztályfőnököt a tagintézmény-vezetők és az sztályfőnöki munkaközösség vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. 8.9 Az isklai közösségek kapcslattartási rendje A szülők és más érdeklődők az iskla Pedagógiai Prgramjáról, Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Intézményi Minőségirányítási Prgramjáról, illetve Házirendjéről az iskla igazgatójától, tagintézmény-vezetőitől előre megbeszélt fgadóórákn kérhetnek tájékztatást Az igazgató és a nevelőtestület Az iskla különböző közösségeinek tevékenységét az igazgató fgja össze. A kapcslattartás rendszere, frmái a különböző értekezletek, fórumk, isklagyűlések, nyílt napk, tanácskzásk, fgadóórák. Az intézmény közösségeinek kapcslattartásában a rendszeres és knkrét időpntkat az iskla éves munkaterve tartalmazza. Az igazgatóság az aktuális feladatkról a pedagógusiban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékztatókn keresztül értesíti a pedagóguskat. Az isklavezetés ülései után tájékztatja az irányítása alá tartzó pedagóguskat az ülés döntéseiről, határzatairól. A szakmai vezetők az irányításuk alá tartzó pedagógusk kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetítik az igazgatóság, az isklavezetés felé. A pedagógusk kérdéseiket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri vezetőjük útján közölhetik az isklavezetéssel vagy az igazgatóval. Az iskla igazgatója a munkatervben meghatárztt időpntkban, valamint rendkívüli értekezleten tájékztatja a nevelőtestületet a legfntsabb aktuális kérdésekről. 23

24 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium Az órarendben rögzített szabad sávban tartható előre tervezett értekezlet a Munkaterv alapján, ettől eltérni rendkívüli esetben lehet. Rendkívüli értekezletet lehetőleg nagyszünetben kell megtartani, vagy a szabad sávban. Az előre tervezett értekezleteken a részvétel kötelező, melyről távl maradni az igazgató tudtával és beleegyezésével lehet Az isklai munkaközösségek kapcslattartásának rendje Az isklában működő munkaközösségek, az éves tervükben meghatárztt módn, egymás között félévente egyszer megbeszélést kezdeményeznek. A megbeszélésen a munkaközösségek vezetői, illetve az iskla vezetése van jelen. A megbeszélésre a munkaközösségek vezetői a tagk véleményének kikérésével tervezetet készítenek a következő témákban: közös prblémák munkaközösségek közötti együttműködési lehetőségek óratervezetek, óralesztásk felülvizsgálata felújítási, karbantartási ötletek, javaslatk A tervezetet a megbeszélés előtt egy héttel eljuttatják az iskla vezetőségének. Rendkívüli megbeszéléseket bármelyik munkaközösség vezetője kezdeményezhet az indk megjelölésével az iskla igazgatójánál A szülők tájékztatása, véleménynyilvánításának rendje Az igazgató tájékztatja az isklai szülői közösséget és az isklaszéket az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról évente legalább két alkalmmal. Az sztályfőnök az - sztály szülői értekezletén évente legalább két alkalmmal (9. és 12. évflyamn lehetőleg 3 alkalmmal) tájékztatja a szülőket. - szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet szervez, A tanuló egyéni haladásával kapcslats tájékztatásra az alábbi fórumk szlgálnak: - szülői értekezlet, - fgadóórák, - írásbeli tájékztatók. A szülői értekezletek és nyílt napk idejét az isklai munkaterv tartalmazza. A fgadóórák és írásbeli tájékztatók rendjét a Házirend szabályzza. A tanév első szülői értekezletén a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az igazgató, sztályfőnök és a szülői szervezet képviselője a szülői közösségben felmerülő prblémák megldására. Az értekezlet megtartásáhz a tagintézmény-vezető előzetes engedélye szükséges. 24

25 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium A tanulók tájékztatása, véleménynyilvánításának rendje A tanulók rendszeres tájékztatását, az isklai hirdetőtábla szlgálja, amelyre ki kell tenni minden lyan nevelőtestületi döntést, ami érinti a tanulókat. Az isklarádió szintén használható hasnló célra. A tanulók őket érintő kérdésekben kérhetik az igazgatói vagy tagintézmény-vezetői meghallgatást. A tanulók hivatals ügyeik intézését, isklai időben, az iskla titkárságán, gazdasági irdában az alábbiak szerint kérhetik: - szeptember 15-ig ig - szeptember 15-től ig, ig isklaidőn kívül (tanítási szünetekben): - minden héten szerdán ig Az sztályfőnökök sztályfőnöki órákn tájékztatják a tanulókat, a tanulók itt mndhatják el véleményüket, kérdéseiket. A tanulók egyéni haladásáról a szakpedagógusk, a tanuló kérése kötelesek tájékztatást adni. A tanulóval az sztálynaplóba beírásra kerülő jegyeket külön kérésre is közölni kell. Az intézmény pedagógusai a szülői fgadóórákn egyéni tájékztatást adnak a tanulókról a szülők számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső, skat hiányzó tanuló esetében, az sztályfőnök december első hetéig és a végzősöknél március utlsó, egyéb esetben április utlsó hetéig köteles tájékztatni a szülőt és a vezetőséget. Rendkívüli esetben az sztályfőnök haladéktalanul behívatja a szülőt. A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választtt képviselőik útján közölhetik az iskla igazgatójával, nevelőtestületével. Előzetes bejelentkezés alapján az iskla igazgatója és helyettesei, valamint a gyereket tanító pedagógusk bármikr fgadhatják a szülőket Egyéb isklai közösségek és a velük való kapcslattartás rendje Az isklában a közösségek rendeződése a következő: - Csprtk közösségeit képezik a szakkör, érdeklődési körök tagjai az isklai diáksprtkör tagjai. - Az iskla közösségét képezi valamennyi fent felsrlt egység, minden isklai szervezet, az isklai diákönkrmányzat tagjai A velük való kapcslattartás frmái, rendje: - a szakkörök, érdeklődési körök tagjaival kapcslatt tart a szakkör, érdeklődési kör vezetője a szaktárgyi munkaközösség vezetője a tagintézmény-vezető 25

26 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium - a diáksprtkör tagjaival kapcslatt tart a diáksprtkör pedagóguselnöke a testnevelő pedagógus a tagintézmény-vezető A kapcslattartás a közösség és a közvetlen vezető között rendszeres, a többi vezető között időszaks a feladatktól, prblémáktól függően. Az isklai diákönkrmányzat munkáját a függelék szerinti működési szabályzat rögzíti. A diákönkrmányzatt segítő pedagógus a jgszabályban előírtak szerint szervezi a diákközgyűlést. A diákközgyűlés évflyamnként vagy küldöttek részvételével is szervezhető. A tanulók véleményüket, javaslataikat, kéréseiket a közösség diákvezetője vagy a közösség felnőtt vezetője (pl. sztályfőnök) útján is tvábbíthatják. Önálló helyiséggel az isklai és kllégiumi diákönkrmányzat nem rendelkezik. A diákönkrmányzatk hivatals ügyintézéséhez az intézmény telefnjai, a telefax és az Internet eszközei is használhatók. Szabadidős rendezvények az isklai tagintézmény-vezető helyettessel és a kllégiumvezetővel való egyeztetés után az intézmény helyiségeiben tarthatók. A rendezvényekhez az intézmény szórakztató elektrnikai eszközöket lehetőségeihez mérten, előzetes egyeztetés alapján biztsít. 9 A külső kapcslatk Az intézmény napi kapcslatt tart fenn a várs középfkú intézményeivel: - József Attila Gimnázium, - Juhász Gyula Refrmátus Gimnázium és Szakképző Iskla, - Makói Magán Zeneiskla - Pápay Endre Óvda, Általáns Iskla, Alapfkú Művészetktatási Intézmény, Szakiskla, Diáktthn, Gyermektthn és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, - Szent István Egyházi Általáns Iskla és Gimnázium, Az intézmény külföldi testvérisklai kapcslatai: - Műszaki Iskla, Ada - Grup Sclar Mihai Eminescu, Zsmblya - Jannes Kájni Közgazdasági Szakközépiskla, Csíkszereda - Mezőgazdasági Szakiskla, Löbau 26

27 A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 9.1 Az intézmény külső kapcslatainak rendszere, frmája és módja Az isklai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskla igazgatóságának állandó munkakapcslatban kell állnia a következő intézményekkel: - Csngrád Megyei Önkrmányzat Hivatala Szeged, Rákóczi tér - Csngrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Szlgálat Közhasznú Társaság - Makó Várs Önkrmányzata Közktatási Osztály - Makó várs ktatási intézményei A munkakapcslat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. Az eredményes ktató-nevelő munka érdekében az isklarendszeres munkakapcslatt tart a(z): - Oktatási és Kulturális Minisztériummal - Szciális és Munkaügyi Minisztérium - Pénzügyminisztériummal - Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal - OH OKÉV Dél-alföldi Reginális Igazgatóságával, - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel, - Kézműves, Kereskedelmi és Iparkamarával, Agrárkamarával. Áplja kapcslatait a hasnló prfilú szakképző intézményekkel. Állandó kapcslatt tart az intézmény gyakrlati képzőhelyeivel, vállalkzókkal, cégekkel. A tanulók egészségi állaptának megóvásáért az iskla rendszeres kapcslatt tart fent a várs által kinevezett isklarvssal, az Isklaegészségügyi Szlgálattal. A kapcslatt az ifjúságvédelmi felelős, az isklatitkár és a védőnők krdinálják. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatk megldásában az ifjúságvédelmi felelős állandó (napi, illetve heti) kapcslatt tart: - a Gyermekjóléti Szlgálattal, - a Nevelési Tanácsadó Intézettel, - a Családsegítő Közpnttal, - az Önkrmányzat gyámügyi sztályával és szciális csprtjával, - a Drgcentrummal, - Csngrád Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csprtjával, - Pszichlógussal, pszichiáterrel. 27

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben