MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK MINŐSÉG POLITIKA AZ ISKOLA BEMUTATÁSA LEÍRÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ADATOK, JŐVŐKÉP.6 3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS FOLYAMATAI BELSŐ ÉS KÜLSŐ DOKUMENTUMOK,FORMANYOMTATVÁNYOK,IRATOK KEZELÉSE A MIR SZÁMÁRA SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK KEZELÉSE Minőségirányítási kézikönyv Szabályzatk és tervdkumentumk A felnőttképzési tevékenység dkumentumai TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER AZ ÉRTÉKELÉS SZINTJEI A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ELJÁRÁS RENDJE INDIKÁTORRENDSZER MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER FOLYAMATOK RENDSZERE ,,Szépség- Kultúra Szakképző Iskla FOLYAMATTÉRKÉPE SZABÁLYOZOTT FOLYAMATOK BEÉPÍTÉSE AZ IMIP-BE VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE TERVEZÉS Szakmai tevékenység tervezése/képzési terv elkészítése Erőfrrás terv FELELŐSSÉGI KÖRÖK, HATÁSKÖRÖK VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK (HUMÁNERŐFORRÁS TERV) Általáns szabály Munkatársak kiválasztása, felvétele Új ktatók felvétele Az ktatók rendelkezésre állásának biztsítása Oktatók tvábbképzése Az emberi erőfrrásk megfelelőségének, rendelkezésre állásának dkumentálása INFRASTRUKTÚRA Képzési infrastruktúra Állandó képzési helyszín....42

3 Kihelyezett képzésekre vnatkzó szabályk Képzési eszközök Tananyagk biztsítása Munkakörnyezet FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FOLYAMATOK FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT Általáns adatk A flyamat szabályzása FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATLEÍRÁSA Előzetes tudásszint felmérése A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás AZONOSÍTÁS ÉS NYOMON KÖVETHETŐSÉG A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG DOKUMENTÁCIÓS RENDJE TÁMOGATÓ FOLYAMATOK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE A VEVŐI REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE/PANASZKEZELÉS MÉRÉS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK MEGELÉGEDETTSÉGE ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZER FEJLESZTÉS KÉPZÉSFEJLESZTÉSI TERV FOLYAMATOS FEJLESZTÉS VISSZACSATOLÁSOK A FEJLESZTÉSEKBE HELYESBÍTŐ ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 60 A nem-megfelelőségek kezelése...60

4 1.MINŐSÉGPOLITIKA Az élethsszig tartó és az élet minden területére kiterjedő tanulás mára az eredményes, hatékny és sikeres életpálya alapkövévé váltak. Intézményünk, mint gyakrló közművelődési intézmény a LLL megvalósítását képzéseiben és szlgáltatásaiban kiemelkedő fntsságúnak tartja. Világunkban a személyes hatéknyság a munkaerőpiacn megköveteli az ismeretek flyamats frissítését vagy éppen új ismeretek elsajátítását. Intézményünk ebben kíván a felnőttképzés jgszabályainak megfelelően közreműködni. A Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla nappali illetve felnőttképzési tevékenységével kívánja a képzésben résztvevő egyének hatéknyságát növelni, ezzel hzzájárulva személyes sikerükhöz. Ennek érdekében az intézményképzési prgramkat, tananyagkat fejleszt ki és valósít meg a munkaerő piaci elvárásknak és a képzést igénybe vevő szükségleteinek figyelembe vételével. Az intézmény kiemelt célja új munkakörök szakképzési hátterének biztsítása, új pályaválasztási irányk megteremtése, a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése. A Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla flyamats minőségi szlgáltatást kíván nyújtani ügyfeleinek az ő megelégedésükre. Az ügyfelekkel való kapcslatépítés srán középpntban az intézmény iránti bizalm megteremtése és erősítése áll. Céljaink megvalósítása elképzelhetetlen a képzési tevékenységbe vnt munkatársak közreműködése nélkül. A szervezet vezetői számára fnts a szlgáltatásk megvalósításában dlgzók egyéni elégedettségének fenntartás, növelése. Munkatársaink fejlődése érdekében biztsítjuk a tvábbképzés lehetőségét, mindenkr szem előtt tartva az egyéni képzési igényeket, szükségleteket. Munkatársainkat arra ösztönözzük, hgy munkájukat tudásuk, képességeik maximumát nyújtva végezzék. Minőségplitikánk és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ennek megfelelően képzéseink résztvevőinek visszajelzései alapján flyamatsan fejlesztjük, javítjuk tevékenységeinket. Az intézmény vezetésének alapvető akarata, hgy az intézménynél flyó munkák és tevékenységek srán valamennyi lényeges flyamat a vnatkzó szakmai előíráskhz, a piac sajátsságaihz és elvárásaihz igazdó módn legyen szabályzva. Az elkötelezett a jgszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének flyamats fejlesztése iránt. Munkatársainkkal közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgndljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, az azk eléréséhez vezető utakat. Flyamatsan követjük intézményünk életét, működését meghatárzó szabályzáskat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségplitikánkat, minőségcéljainkat valamint teljes minőségirányítási rendszerünket. Ebben a munkában legfőbb törekvésünk tevékenységeink flyamats jbbá tétele, fejlesztése.

5 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 2.1. LEÍRÁSA A Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla alapítási dátuma Az iskla 100%-ban magyar tulajdnú, felnőttképzési, nappali és szlgáltatási vállalkzás. Az iskla a régióban felkutatja, képzésbe bevnja és segíti a munkaerőpiacn a képzést sikeresen elvégzők elhelyezkedését. Az iskla nyilvántartásba vétele a felnőttképzést és nappali képzést flytató intézmények nyilvántartásában szeptember 1.-i hatállyal történt meg. A felnőtt és nappali képzési tevékenység egyik legfőbb távlati célja saját szakképzési rendszerének megteremtése (OKJ középfk, OKJ felsőfk). Az iskla ennek megfelelően alakítja partnerkapcslatait, ügyfélkörét. Természetesen a felnőtt és nappali képzési tevékenység minden lyan képzési igény kielégítésére is törekszik, amely a térség képzési piacán jelentkezik, s amelyekhez az iskla megfelelő személyi- és tárgyi feltételekkel rendelkezik SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Fenntartó Felnőttképzésért felelős vezető Ügyfélszlgálat Minőségirányítási vezető Igazgató/Vezető Alkalmaztti munkavisznyban lévő ktatók Megbízáss ktatók 1.ábra

6 2.3. ADATOK, JÖVŐKÉP Cég neve: Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla Székhelye: 9022 Győr, Arany Jáns utca 31/a. Adószáma: OM aznsító: Weblap címe: Jövőkép Célunk, hgy a régió munkaerő-piaci igényeit kielégítő széles szakmai alapzású, gyakrlat centrikus, a vállalkzói szemlélet alapjain nyugvó ktatás keretében szerezzék meg tanulóink a társadalm által elvárt, differenciált szakmai végzettségeket, s készüljenek fel a munkaerő piaci mbilitásra. A jövőben integrálni kívánjuk a felnőttképzési frmákat az iskla képzési struktúrájába: a tvábbképzések, átképzések, tvábbi szakmai képzettségek megszerzésének feltételrendszerével. El kívánjuk érni, hgy az ktatás flyamatában szerezzenek munkába állást segítő, prblémakezelő ismereteket, szóbeli, írásbeli, infrmatikai, kmmunikációs készségük fejlődjön, segítve a tvábbi ismeretszerzést, a társadalmi kapcslatk alakítását. Képesek legyenek az önálló eligazdásra, rendelkezzenek jgi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel. Az isklai partnerkapcslatk erősítésével, a technikai háttér jbb kihasználásával, a szülők intenzívebb bevnásával eredményesebbé kívánjuk tenni ktató-nevelő munkánkat. Célunk a különböző cégekkel meglévő isklai kapcslatk fejlesztésével, az isklai termelőtevékenység minőségének javításával, és a pályázatkn történő eredményesebb részvétellel az iskla hatéknyságának növelése. 3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSA A Minőségirányítási Kézikönyvben használt minőségirányítási és felnőttképzési fgalmakat a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. Tv. és végrehajtási rendeletei alapján használjuk. A minőségirányítási rendszer működtetése és a fgalmmeghatárzásk szempntjából elsődlegesen alkalmaztt jgszabályk: évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről (tvábbiakban: Fktv.) - 393/2013. (XI. 12.) Krm. rendelet a felnőttképzési tevékenység flytatásáhz szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést flytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést flytató intézmények ellenőrzésére vnatkzó részletes szabálykról - 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység flytatásának engedélyezési eljárása srán fizetendő igazgatási szlgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést flytató intézmények ellenőrzése srán kiszabtt bírság befizetésének rendjéről - 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztsítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizttság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól - 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai prgramkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazlásáról évi CLXXXVII. törvény - szakképzésről A megnevezett jgszabálykat kiegészítik a szervezet által flytattt OKJ-s képzésekre vnatkzó jgszabályi rendelkezések. A hatálys jgszabályk elérésének elsődleges frrása a hnlapn működtetett 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla minőségbiztsítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizttság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet alapján alakíttta ki minőségirányítási rendszerét. A rendszer kidlgzásának kiinduló pntja az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványban meghatárztt flyamatszemléletű minőségirányítási mdell:

7 A minőségirányítási rendszer flyamats fejlesztése Vevői A vezetőség felelősségi köre Vevői Gazdálkdás az erőfrráskkal Mérés, elemzés és fejlesztés Megelégedettség Követelmények Bemenet A termék előállítása Termék Kimenet E rendszer flyamatai közötti kölcsönhatáskat az egyes fő- és kiegészítő flyamatk kézikönyvi szabályzásainak belső hivatkzásaival, illetve e szabályzásk kereszthivatkzásaival mutatjuk be. A flyamataink srrendjét és kölcsönhatásait a 2. számú ábra szemlélteti. A Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla minőségirányítási rendszerében kijelöli azkat a flyamatkat, melyek a képzésben részt vevő felnőttek elvárásainak megfelelnek és az intézmény minőségplitikájával összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek, ideértve a képzéssel kapcslats dkumentumk, szerződések, tananyagk és taneszközök kezelésére vnatkzó eljáráskat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztnságs, a mindenki számára egyenlő hzzáférést biztsító környezet megteremtését is A minőségirányítási rendszer felépítése, dkumentációja és működő elemei, kialakíttt flyamatai biztsítják a rendszeres és flyamats ellenőrzést, amely lehetővé teszi a lehetséges hibafrrásk észlelését, a nem-megfelelőségek kainak feltárását, helyesbítését, valamint megelőzését. A minőségirányítási rendszert a Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla az alábbi tevékenységére alkalmazza: A évi LXXVII. tv. alapján szervezett tevékenység és a felnőttképzést kiegészítő tevékenység Minőségirányítási rendszerünk kialakítása, bevezetése és működtetése srán meghatárzzuk a felnőtt és nappali képzési tevékenység fő flyamatait, azk srrendjét és kölcsönhatásait, valamint a flyamatk eredményes működtetéséhez és szabályzásáhz szükséges kritériumkat, módszereket, és erőfrráskat. Minőségirányítási rendszerünkben figyelemmel kísérjük, elemezzük, értékeljük és flyamatsan fejlesztjük képzési és felnőtt illetve nappali képzési szlgáltatási flyamatainkat annak érdekében, hgy elérjük a tervezett eredményeket, és gndskdunk arról, hgy az ehhez szükséges infrmációk a rendelkezésünkre álljanak.

8 4.2.A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS FOLYAMATAI (2. ábra) Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla Minőségirányítási és felnőttképzési intézményi működési flyamatai Kiszlgáló flyamatk Felnőttképzési szlgáltatásk Képzési és értékelési flyamatk Partnerkapcslatk kezelése Képzési és kapcslódó tervek elkészítése Előzetesen megszerzett tudás, kmpetenciák felmérése Elhelyezkedési tanácsadás Képzési tevékenység szakmai előkészítése Képzés indítása (jelentkezés, tájékztatás, szerződések) Erőfrrásk tervezése (képzési és egyéb tervek alapján) Tananyagk, kellékanyagk rendelkezésre bcsátása Dkumentumk kezelése A képzési feltételek biztsítása (elméleti, gyakrlati) képzés Képzés és résztvevők értékelése Képzés zárása Képzési nyilvántartásk vezetése Munkatársak tvábbképzése Képzés értékelése, visszacsatlásk Képzési helyszínek kezelése Elégedettség mérése, értékelése, visszacsatlásk

9 4.3. BELSŐ ÉS KÜLSŐ DOKUMENTUMOK, FORMANYOMTATVÁNYOK, IRATOK KEZELÉSE A dkumentációs rendszer kialakításánál figyelembe vettük szervezetünk méretét, flyamataink bnylultságát és kölcsönhatásait, valamint az intézmény felkészültségét annak érdekében, hgy biztsítsa az eredményes működést, és megfeleljen a minőségplitikában és a minőségbiztsítási rendszert meghatárzó jgszabálykban előírt feltételeknek A MIR SZÁMÁRA SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK KEZELÉSE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A Minőségirányítási Kézikönyv a Llyd Ipartestületi Szakképző Iskla minőségirányítási rendszerének alapdkumentuma, amelyben: megfgalmaztuk a minőségirányítási rendszerünk alkalmazási területeit, bemutatjuk a jgszabályk által az akkreditált intézményektől megkövetelt dkumentált eljárásainkat, valamint a minőségirányítási rendszerhez tartzó flyamatkat és azk általáns, valamennyi képzési és képzési szlgáltatási flyamatra érvényes alapkövetelményeit, hivatkzva intézményünk működését szabályzó tvábbi dkumentumkra. Rögzíti az intézmény feladatait a követelményrendszer részletes szabályairól szóló évi LXXVII. tv., valamint az iskla vezetésének, illetve a megrendelői követelményeknek a teljesítésének igazlására. A Minőségirányítási kézikönyv eredeti példányáról szükség szerint darabszámú máslat készíthető. A kézikönyv érvényes váltzata flyamatsan elérhető az ügyfélszlgálatn. A kézikönyvet, mint ahgy a minőségirányítási rendszer fenntartásáhz szükséges dkumentumkat elsődlegesen a neve aznsítja SZABÁLYZATOK ÉS TERV DOKUMENTUMOK Szabályzó és terv dkumentumaink ( pl.: képzési prgram, képzési terv, humánerőfrrás terv) átvizsgálása és kiadás előtti jóváhagyása a képzési tevékenységért felelős vezető felelőssége A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG DOKUMENTUMAI A felnőttképzési tevékenység és a felnőttképzési szlgáltatásk biztsítása srán keletkező dkumentumkra vnatkzó részletes szabálykat a 9. fejezetben rögzítettük.

10 5. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2013/2014-es tanévben átdlgztuk, fejlesztettük az intézmény ellenőrzési értékelési ösztönző rendszerét. E hármas szrs egységet alkt, az így működtetett rendszert alkalmazzuk a teljes dlgzói körre. Az átdlgztt rendszer épült be az intézmény minőségirányítási rendszerébe. A szempntrendszer újdnsága a vezetői tevékenység értékelésére vnatkzó rész vlt, amely az első szintű vezetésre (igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető) és a középszintű vezetőkre (tanműhelyvezetők, munkaközösségvezetők, minőségügyi vezető) vnatkzik. Maga az értékelés súlyztt pntzással történik, összdlgzói szinten érvényesül, mindenki 200 pntt érhet el az értékelési szempntk alapján. Kialakításában a Pedagógiai Tanács és a munkaközösségek vettek részt, majd a nevelő testület fgadta el. Ez tvábbra is megmarad (az értékelési szempntkat tvább finmítttuk, kiegészítettük), valamint összehangltuk a KJT 40. -nak minősítésre vnatkzó előírásaival. Ez január elsejétől vált kötelezővé. Az összehanglt, megújíttt rendszert a nevelő testület elfgadta, így beépítésre kerül az IMIP-be. Az értékelés tvábbra is évente kétszer történik. A szakmai munkát a munkaközösség-vezetők értékelik, majd az első szintű vezetés ezt kiegészíti és véglegesíti. A pntkat 1-9. terjedő minősítő skálára váltjuk át, az előre megadtt számítási táblázat alapján. A pntzási rendszert mst a minősítés kategóriáinak is megfeleltettük, ehhez is meghatárztuk a százaléknak megfelelő pnthatárkat. Az értékelés alapja tvábbra is az eddig használt teljesítményértékelési rendszerünk, mert minősítésre nincs rendszeresen szükség. Minősíteni, akkr kell a dlgzót, ha: - a közalkalmaztt kéri (1992. XXXIII tv. 40 (1) e) - a közalkalmaztti jgviszny megszűnik (1992. XXXIII tv. 40 (1) e) - az igazgató elrendeli (1992. XXXIII tv. 40 (2)) - a közalkalmaztt magasabb vezetői besztásba lépése esetén (1992. XXXIII tv. 40 (1) a) - a törvény által meghatárztt fizetési kategóriánál magasabb fizetési kategóriába srlás történt (1992. XXXIII tv. 40 (1) c) - a várakzási idő csökkentésére kerül sr (1992. XXXIII tv. 40 (1) b) - a közalkalmaztt gyakrnki idejét tölti (1992. XXXIII tv. 40 (1) g) Az értékelés személyre szóló, amelyről mindenki személyes tájékztatót kaphat a területért felelős munkaközösségvezetőtől, illetve igazgatóhelyettestől. Az értékelési rendszer területei és szempntrendszere pedagóguskra és nem pedagóguskra egyaránt vnatkzik a specifikumk figyelembe vételével. A pedagóguskn belül eltérő szempntkat alkalmazunk: az első szintű vezetésre a közép szintű vezetőkre az elméleti tanárkra szakktatókra A pedagógusk esetében az értékelési rendszer kiegészül önértékeléssel és tanulói értékeléssel. Ez nem minősítő, hanem fejlesztő, véleményalktó értékelés.

11 Az önértékelés alapja a teljesítményértékelő szempntsr, ez alapján pntzza minden pedagógus a saját teljesítményét. Nem évente kerül sr egy dlgzóra, hanem a külső ellenőrzésben részt vevő munkaközösségek tanárait érinti, így erre is kb. négyévente. Az önértékelés eredményét összevetjük a vezetői értékelés eredményével, ha nagy az eltérés egyeztető, fejlesztő megbeszélésre kerül sr a területért felelős igazgatóhelyettes és a dlgzó között, amelynek eredményeit - erősségeket és fejlesztendő területeket - írásban rögzítik. A tanulói értékelés kérdőíves frmában történik. A tanulói értékelés szintén a külső ellenőrzésben részt vevő munkaközösségek tanárait érintik, így erre is kb. négyévente kerül sr. A tanulók kiválasztása a mintavételi szabályk betartásával történik. Ez is fejlesztő jellegű értékelés, a pedagógusk képet kaphatnak arról, hgy a tanulók milyennek látják őket.

12 Szempntk Szakmai pedagógiai tevékenység Szakmaiság Első szintű vezetés 5.1.Értékelési szempntrendszer Szempntk 20 Szakmai pedagógiai tevékenység Vezetői értékelés szempntjai Szakmaiság Iskla menedzselése - szakmailag igényes, naprakész -az iskla képviselete minden szinten - szakmai megújulásra képes-e? -az iskla iránti fkztt elkötelezettség -szakjának, szakmájának ismerete, újdnságai - PR tevékenység Módszertani kultúra - tvábbképzéseken való részvétel, tvábbadás, alkal- - kapcslattartás, visszajelzések (külső, belső) mazás Vezetői tulajdnságk, képességek Mérés, értékelés - munkaközösségen belüli feladatvállalás - személyes rátermettség - isklai feladatban való részvétel - vezetői stílus Módszertani kultúra - irányítókészség Tehetséggndzás, felzárkóztatás Szemléltetés - vezetői felkészültség -a rendelkezésre álló eszközök, berendezések ismere- - empátia Nevelési tevékenység 10 te, azk használata az ktatásban - határzttság - szemléltető eszközök készítése - nyitttság Általáns nevelési feladatk Módszertan - következetesség - új módszerek alkalmazása - megbízhatóság - innvációs tevékenység - titktartás Osztályfőnöki munka - IKT alkalmazása - felelősség vállalása -egyéni fejlesztések, ötletek megvalósítása, tapasztala- - elfgulatlanság Tanórán kívüli tk átadása - érdekérvényesítő képesség Tanóra szervezése Vezetői fejlesztő kreativitás Egyéb szempntk óra szervezése, vezetése -fejlesztő tevékenység, újítás, kezdeményezés - tanulókkal való együttműködés - prblémamegldás Isklával szembeni elkötelezettség pnts kezdés, befejezés Vezető szakmai felkészültsége Mérés, értékelés - szakmai felkészültség, elfgadttsága -egységes követelményrendszer kialakítása és betartá- - összefüggések átlátása Együttműködés, kapcslattartás, - - sa - területnek megfelelő kmpetencia kmmunikáció - a tanulók rendszeres értékelése, visszajelzés - ellenőrzési módszerek - különböző mérőeszközök alkalmazása Vezetői kmmunikáció, kapcslattartás Munkafegyelem, adminisztráció - - Tehetséggndzás, felzárkóztatás - kapcslattartás a besztttakkal - vizsgára, versenyre felkészítés -jó kmmunikáció (mk. feladatk megbeszélése, visz- Vezetői értékelés szempntjai felzárkóztatás szajelzés) Nevelési tevékenység -feladatk pnts kisztása, megbeszélése Iskla menedzselése 30 Általáns nevelési feladatk - knfliktuskezelés -tanulók megismerés, közösség frmálás, tanulóhz igazdó fejlesztés, pzitív emberi nrmák közvetítése Vezetői tulajdnságk, képességek 30 - tanulók elfgadása, megértése - sztály és személyiségfejlesztés Vezetői fejlesztő kreativitás 20 - tanulók mtiválása Osztályfőnöki munka Vezető szakmai felkészültsége 50 -a tanulók megismerése (családi háttér, tehetség, prblémák) -fegyelmi helyzet követése, szükséges intézkedések Vezetői kmmunikáció, kapcslat dicséretek, jutalmazásk tartás - az sztály közösségé frmálása -egy sztályban tanítók munkájának összefgása Tanórán kívüli Összesen: tanórákn kívüli tevékenységek szervezése és azkn való részvétel - prgramk, kirándulásk szervezése

13 Értékelési szempntrendszer Minősítés Első szintű Szempntk vezetés kiválóan alkalmas alkalmas kevéssé alkalmas alkalmatlan (80-100%) (60-79%) (30-59%) (30% alatt) Szakmai pedagógiai tevékenység 20 Szakmaiság Módszertani kultúra pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Mérés, értékelés Tehetséggndzás, felzárkóztatás Nevelési tevékenység 10 Általáns nevelési feladatk Osztályfőnöki munka Tanórán kívüli Egyéb szempntk - - Isklával szembeni elkötelezettség - - Együttműködés, kapcslattartás, kmmunikáció - - Munkafegyelem, adminisztráció pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Vezetői értékelés szempntjai % 60-79%t 30-59% 30% alatt t Iskla menedzselése pnt pnt 9-17 pnt 9 pnt alatt Vezetői tulajdnságk, képességek pnt pnt 9-17 pnt 9 pnt alatt Vezetői fejlesztő kreativitás pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Vezető szakmai felkészültsége pnt pnt pnt 15 pnt alatt Vezetői kmmunikáció, kapcslattartás pnt pnt pnt 12 pnt alatt Összesen: pnt pnt pnt 60 pnt alatt

14 Értékelési szempntrendszer Közép- Szempntk szintű Szempntk vezetés 80 Szakmai pedagógiai tevékenység Egyéb szempntk Szakmaiság Isklával szembeni elkötelezettség Szakmai pedagógiai tevékenység Szakmaiság 25 - szakmailag igényes, naprakész Munkafegyelem, adminisztráció - szakmai megújulásra képes-e? - pnts munkakezdés, befejezés - szakjának, szakmájának ismerete, újdnságai - közös szabályk betartása Módszertani kultúra 25 - tvábbképzéseken való részvétel, tvábbadás, alkal- - megbízhatóság mazás - ügyeletesi, helyettesi feladatk ellátása Mérés, értékelés 20 - munkaközösségen belüli feladatvállalás - adminisztráció pntssága - isklai feladatban való részvétel - határidők betartása Tehetséggndzás, felzárkóztatás 10 Módszertani kultúra Vezetői értékelés szempntjai Szemléltetés Vezetői tulajdnságk, képességek Nevelési tevékenység 40 - a rendelkezésre álló eszközök, berendezések ismerete, - személyes rátermettség azk használata az ktatásban - vezetői stílus Általáns nevelési feladatk 20 - szemléltető eszközök készítése - irányítókészség Módszertan - vezetői felkészültség Osztályfőnöki munka (csak sztályfő- - új módszerek alkalmazása - empátia nököknél) 10 - innvációs tevékenység - határzttság - IKT alkalmazása - nyitttság - egyéni fejlesztések, ötletek megvalósítása, tapasztala- - következetesség Tanórán kívüli 10 tk átadása - megbízhatóság Tanóra szervezése - titktartás Egyéb szempntk 20 - óra szervezése, vezetése - felelősség vállalása - tanulókkal való együttműködés - elfgulatlanság - pnts kezdés, befejezés - érdekérvényesítő képesség Isklával szembeni elkötelezettség 10 Mérés, értékelés Vezetői fejlesztő kreativitás - egységes követelményrendszer kialakítása és betartása - fejlesztő tevékenység, újítás, kezdeményezés Együttműködés, kapcslattartás, km a tanulók rendszeres értékelése, visszajelzés - prblémamegldás munikáció - különböző mérőeszközök alkalmazása Vezető szakmai felkészültsége Munkafegyelem, adminisztráció 10 Tehetséggndzás, felzárkóztatás - szakmai felkészültség, elfgadttsága - vizsgára, versenyre felkészítés - összefüggések átlátása - felzárkóztatás - területnek megfelelő kmpetencia Vezetői értékelés szempntjai 60 Nevelési tevékenység - ellenőrzési módszerek Általáns nevelési feladatk Vezetői kmmunikáció, kapcslattartás Iskla menedzselése tanulók megismerés, közösség frmálás, tanulóhz - kapcslattartás a besztttakkal igazdó fejlesztés, pzitív emberi nrmák közvetítése - jó kmmunikáció (mk. feladatk megbeszélése, visz- Vezetői tulajdnságk, képességek 10 - tanulók elfgadása, megértése szajelzés) - sztály és személyiségfejlesztés - feladatk pnts kisztása, megbeszélése Vezetői fejlesztő kreativitás 10 - tanulók mtiválása - knfliktuskezelés Osztályfőnöki munka Vezető szakmai felkészültsége 10 - a tanulók megismerése (családi háttér, tehetség, prblémák) Vezetői kmmunikáció, kapcslattartás 30 - fegyelmi helyzet követése, szükséges intézkedések - dicséretek, jutalmazásk - az sztály közösségé frmálása - egy sztályban tanítók munkájának összefgása Összesen: 200 Tanórán kívüli - tanórákn kívüli tevékenységek szervezése és azkn való részvétel - prgramk, kirándulásk szervezése

15 Értékelési szempntrendszer Szempntk Közép- Minősítés szintű vezetés kiválóan alkalmas alkalmas kevéssé alkalmas alkalmatlan Szakmai pedagógiai tevékenység % 60-79% 30-59% 30% alatt Szakmaiság pnt pnt 8-14 pnt 8 pnt alatt Módszertani kultúra pnt pnt 8-14 pnt 8 pnt alatt Mérés, értékelés pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Tehetséggndzás, felzárkóztatás pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Nevelési tevékenység % 60-79% 30-59% 30% alatt Általáns nevelési feladatk pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Osztályfőnöki munka (csak sztályfőnö- köknél) pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Tanórán kívüli pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Egyéb szempntk % 60-79% 30-59% 30% alatt Isklával szembeni elkötelezettség pnt 6-7pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Együttműködés, kapcslattartás, kmmunikáció Munkafegyelem, adminisztráció pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Vezetői értékelés szempntjai % 60-79% 30-59% 30% alatt Iskla menedzselése Vezetői tulajdnságk, képességek pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Vezetői fejlesztő kreativitás pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Vezető szakmai felkészültsége pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Vezetői kmmunikáció, kapcslattartás pnt pnt 9-17 pnt 9 pnt alatt Összesen: pnt pnt pnt 60 pnt alatt

16 Értékelési szempntrendszer Szempntk Pedagógus Szempntk Szakmai pedagógiai tevékenység Nevelési tevékenység Szakmai pedagógiai tevékenység 100 Szakmaiság Általáns nevelési feladatk - szakmailag igényes, naprakész -tanulók megismerés, közösség frmálás, ta- Szakmaiság 35 - szakmai megújulásra képes-e? nulóhz igazdó fejlesztés, pzitív emberi - prblémamegldás nrmák közvetítése -szakjának, szakmájának ismerete, újdnsá- - tanulók elfgadása, megértése Módszertani kultúra 30 gai - sztály és személyiségfejlesztés Mérés, értékelés 20 -tvábbképzéseken való részvétel, tvább- - tanulók mtiválása adás, alkalmazás Osztályfőnöki munka - munkaközösségen belüli feladatvállalás -a tanulók megismerése (családi háttér, tehet- -isklai feladatban való részvétel ség, prblémák) Tehetséggndzás, felzárkóztatás 15 Módszertani kultúra - knfliktuskezelés Szemléltetés -fegyelmi helyzet követése, szükséges intéz- -a rendelkezésre álló eszközök, berendezések kedések Nevelési tevékenység 60 ismerete, azk használata az ktatásban - dicséretek, jutalmazásk - szemléltető eszközök készítése -az sztály közösségé frmálása Általáns nevelési feladatk 20 Módszertan -egy sztályban tanítók munkájának összef- - új módszerek alkalmazása gása Osztályfőnöki munka (csak sztály innvációs tevékenység Tanórán kívüli -egyéni fejlesztések, ötletek megvalósítása, -tanórákn kívüli tevékenységek szervezése tapasztalatk átadása és azkn való részvétel főnököknél) Tanóra szervezése - prgramk, kirándulásk szervezése - óra szervezése, vezetése Tanórán kívüli 10 - tanulókkal való együttműködés Egyéb szempntk - pnts kezdés, befejezés Isklával szembeni elkötelezettség Mérés, értékelés - felelősség- és hivatástudat Egyéb szempntk 40 - egységes követelményrendszer kialakítása - iskla érdekeinek képviselete és betartása Együttműködés és kapcslattartás Isklával szembeni elkötelezettség 10 - a tanulók rendszeres értékelése, visszajelzés -együttműködés a kllégákkal, a munkakö- - különböző mérőeszközök alkalmazása zösséggel Tehetséggndzás, felzárkóztatás -kapcslata a tantestülettel, munkatársakkal 10 - vizsgára, versenyre felkészítés - kapcslattartás a szülőkkel Együttműködés, kapcslattartás, kmmunikáció - felzárkóztatás -isklai közösségi prgramkban való rész- Munkafegyelem, adminisztráció 20 vétel -egyéb isklai feladatk vállalása Munkafegyelem, adminisztráció - pnts munkakezdés, befejezés - közös szabályk betartása Összesen: megbízhatóság - ügyeletesi, helyettesi feladatk ellátása - adminisztráció pntssága - határidők betartása

17 Értékelési szempntrendszer Szempntk Pedagógus Minősítés kiválóan alkalmas alkalmas kevéssé alkalmas alkalmatlan Szakmai pedagógiai tevékenység % % % 30 % alatt Szakmaiság pnt pnt pnt 11 pnt alatt Módszertani kultúra pnt pnt pnt 10 pnt alatt Mérés, értékelés pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Tehetséggndzás, felzárkóztatás pnt 9-11 pnt 5-8 pnt 5 pnt alatt Nevelési tevékenység % % % 30 % alatt Általáns nevelési feladatk pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Osztályfőnöki munka (csak sztályfő- nököknél) pnt pnt 9-17 pnt 9 pnt alatt Tanórán kívüli pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Egyéb szempntk % % % 30 % alatt Isklával szembeni elkötelezettség pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Együttműködés, kapcslattartás, km pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt munikáció Munkafegyelem, adminisztráció pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Összesen: pnt pnt pnt 60 pnt alatt

18 Értékelési szempntrendszer Szempntk Szakktató Szempntk Szakmai pedagógiai tevékenység Nevelési tevékenység Szakmai pedagógiai tevékenység 120 Szakmaiság Általáns nevelési feladatk - szakmailag igényes, naprakész -tanulók megismerés, közösség frmálás, tanu- Szakmaiság 40 - szakmai megújulásra képes-e? lóhz igazdó fejlesztés, pzitív emberi nr- - prblémamegldás mák közvetítése - szakjának, szakmájának ismerete, újdnságai - tanulók elfgadása, megértése Módszertani kultúra 20 - tvábbképzéseken való részvétel, tvábbadás, - sztály és személyiségfejlesztés alkalmazás - tanulók mtiválása - munkaközösségen belüli feladatvállalás Csprtvezetői feladatk Mérés, értékelés 20 - isklai feladatban való részvétel -a tanulók megismerése (családi háttér, tehet- Módszertani kultúra ség, prblémák) Szemléltetés - knfliktuskezelés Tehetséggndzás, felzárkóztatás 20 - a rendelkezésre álló eszközök, berendezések -fegyelmi helyzet követése, szükséges intézke- Termelésirányítási feladatk 20 ismerete, azk használata az ktatásban dések - szemléltető eszközök készítése - dicséretek, jutalmazásk Módszertan -a csprt közösségé frmálása - új módszerek alkalmazása -egy csprtban tanítók munkájának összef- Nevelési tevékenység 40 - innvációs tevékenység gása -egyéni fejlesztések, ötletek megvalósítása, tapasztalatk átadása Tanórán kívüli -tanórákn kívüli tevékenységek szervezése és Általáns nevelési feladatk 10 Tanóra szervezése azkn való részvétel - óra szervezése, vezetése - prgramk, kirándulásk szervezése - tanulókkal való együttműködés Csprtvezetői feladatk 20 - pnts kezdés, befejezés Egyéb szempntk Tanórán kívüli 10 Egyéb szempntk 40 Mérés, értékelés Isklával szembeni elkötelezettség -egységes követelményrendszer kialakítása és - felelősség- és hivatástudat betartása - iskla érdekeinek képviselete -a tanulók rendszeres értékelése, visszajelzés Együttműködés és kapcslattartás - különböző mérőeszközök alkalmazása -együttműködés a kllégákkal, a munkaközös- Tehetséggndzás, felzárkóztatás séggel - vizsgára, versenyre felkészítés -kapcslata a tantestülettel, munkatársakkal Isklával szembeni elkötelezettség 10 - felzárkóztatás - kapcslattartás a szülőkkel Termelésirányítási feladatk -isklai közösségi prgramkban való részvé- - előkészítés tel Együttműködés, kapcslattartás, 10 - minőségi munkavégzés -egyéb isklai feladatk vállalása kmmunikáció - megrendelő megelégedettsége Munkafegyelem, adminisztráció - munkaszervezés - pnts munkakezdés, befejezés Munkafegyelem, adminisztráció 20 - közös szabályk betartása - megbízhatóság Összesen: ügyeletesi, helyettesi feladatk ellátása - adminisztráció pntssága - határidők betartása

19 Értékelési szempntrendszer Szempntk Szakktató Minősítés kiválóan alkalmas alkalmas kevéssé alkalmas alkalmatlan Szakmai pedagógiai tevékenység % 60-79% 30-59% 30% alatt Szakmaiság pnt 24-31pnt pnt 12 pnt alatt Módszertani kultúra pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Mérés, értékelés pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Tehetséggndzás, felzárkóztatás pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Termelésirányítási feladatk pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Nevelési tevékenység % 60-79% 30-59% 30% alatt Általáns nevelési feladatk pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Csprtvezetői feladatk pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Tanórán kívüli pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Egyéb szempntk % 60-79% 30-59% 30% alatt Isklával szembeni elkötelezettség pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Együttműködés, kapcslattartás, km pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt munikáció Munkafegyelem, adminisztráció pnt pnt 6-11 pnt 6 pnt alatt Összesen: pnt pnt pnt 60 pnt alatt

20 Szempntk Nem pedagógus Értékelési szempntrendszer Szempntk Szakmai tevékenység 100 Szakmai tevékenység Szakmaiság: Szakmaiság feladatellátásra való alkalmasság Módszertani kultúra tvábbképzéseken való részvétel, az tt hallttak a munkakörben megfelelő alkalma- Mérés, értékelés szakmai fejlődésre való alkalmasság - zökkenőmentes átállás az új feladatk elvégzéséhez Tehetséggndzás, felzárkóztatás - - Nevelési tevékenység - - zása Isklával szembeni elkötelezettség Egyéb szempntk Általáns nevelési feladatk isklán kívül az intézmény érdekeinek képviselete Osztályfőnöki munka - - Tanórán kívüli - - Egyéb szempntk 100 Isklával szembeni elkötelezettség 10 Együttműködés, kapcslattartás, kmmunikáció Munkafegyelem, adminisztráció 40 Összesen: felelősség és hivatástudat Együttműködés és kapcslattartás - együttműködés a pedagógus kllégákkal és nem pedagógus munkatársakkal - flyamats kapcslattartás külső szervekkel, szervezetekkel, partnerekkel Munkafegyelem, adminisztráció - munkaidő pnts betartása - precíz munkavégzés 50 - feladatk határidőre való elkészítése - helyettesítési feladatk pnts ellátása

21 Értékelési szempntrendszer Szempntk Nem pedagógus Szöveges értékelés kiválóan alkalmas alkalmas kevéssé alkalmas alkalmatlan Szakmai tevékenység % % % 30 % alatt Szakmaiság pnt pnt pnt 30 pnt alatt Módszertani kultúra Mérés, értékelés Tehetséggndzás, felzárkóztatás Nevelési tevékenység Általáns nevelési feladatk Osztályfőnöki munka Tanórán kívüli Egyéb szempntk % % % 30 % alatt Isklával szembeni elkötelezettség pnt 6-7 pnt 3-5 pnt 3 pnt alatt Együttműködés, kapcslattartás, km pnt pnt pnt 15 pnt alatt munikáció Munkafegyelem, adminisztráció pnt pnt pnt 12 pnt alatt Összesen: pnt pnt pnt 60 pnt alatt

22 5.2.AZ ÉRTÉKELÉS SZINTJEI Kit? Ki? Értékelés frrásai Gyakriság Dkumentumk első szintű veze- - igazgató - az értékelési évente 2 alkalm - vezetői beszá- tés - Kétévente az irá- szempnt- (nvember, május), mlók igazgató nyíttt önértékelés rendszer veze- dlgzói véle- Igazgatóhe- kiegészítéseként a tőkre vnatk- ménynyilvánító lyettesek (k- teljes dlgzói kör zó része értékelés 2 évente tatási-szervezési, vélemény- - munkaköri le- nevelési, szak- nyilvánító értéke- írás mai) lést ad - vezetői beszá- Gazdasági vezető mlók - napi peratív megbeszélések Középszintű - igazgató - az értékelési évente 2 alkalm - beszámlók vezetés - igazgatóhelyettesek szempnt- (nvember, május), - az igazgatóhe- tanműhely- - Kétévente az irá- rendszer dlgzói véle- lyettesek pn- vezetők nyíttt önértékelés - munkaköri le- ménynyilvánító tzáss és mi- munkaközös- kiegészítéseként a írás értékelés 2 évente nősítő értékelé- ség-vezetők munkaközösség - beszámlók se minőségügyi tagjai vélemény- - peratív meg- vezető nyilvánító értéke- beszélések lést adnak Pedagógus - munkaközösség-v. - óralátgatás évente 2 alkalm - munkaközös- Tanár - igazgatóhelyettes - az értékelési (nvember, május), ség-vezetők Szakktató - igazgató szempntrend- Önértékelés 4 pntzáss és Könyvtárs Önértékelés a vezetői szer évente, munkakö- minősítő érté- Rendszergazda értékelés szempnt- - eredményesség zösségeként meg- kelése Szabadidő rendszere alapján. - munkaköri le- határztt éves - igazgatói érté- szervező írás rend szerint. kelés Ifjúságvédelmi felelős Nem pedagógus titkárság - igazgató - dkumentálás évente 2 alkalm - az igazgató

23 Kit? Ki? Értékelés frrásai Gyakriság Dkumentumk rendszeres el- (nvember, május) pntzáss és lenőrzése minősítő érté- - munkaköri le- kelése írás - aláírási jg stúdiós - nevelési igazgatóhe- - munkaköri le- évente 2 alkalm - az igazgató lyettes írás (nvember, május) pntzáss és - igazgató - stúdió minősítő érté- kihasználtságá- kelése nak mérése gazdasági hivatal - gazdasági vezető - pénzügyi, évente 2 alkalm - az igazgató gndnk - igazgató számviteli (nvember, május) pntzáss és rendszer alap- ján minősítő érté- kelése - munkaköri leírás Prtaszlgálat - gndnk - munkaköri le- évente 2 alkalm - gazdasági veze- Karbantartó, - gazdasági vezető írás (nvember, május) tő pntzáss Gépkcsivezetők - igazgató Takarító sze- és minősítő ér- tékelése mélyzet - igazgatói érté- kelés 5.3.A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ELJÁRÁS RENDJEI A teljesítményértékelési eljárás az iskla minőségfejlesztési eljárásai között rögzített VEZETŐI ELLENŐRZÉS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS -- ÖSZTÖNZŐ RENDSZER alapján egymást kiegészítő és együtt működtetett rendszerként került szabályzásra. A dlgzók munkájának értékelését az egyes helyi vezetők ellenőrzési tapasztalatairól készült beszámlók alapján az isklavezetés végzi. Épít saját tapasztalataira, valamint arra az értékelési szempntrendszerre, amelyet a nevelőtestület fgadtt el és mindenki számára hzzáférhető: (a tanáriban a faliújságn és elektrnikus útn is). Az értékelések a vezetői ellenőrzéseken, a munka srán szerzett tapasztalatkn alapulnak.

24 Az értékelés évente két alkalmmal (május, nvember) az értékelési szempntrendszer alapján pntzással történik, a pntkat váltjuk át 9-es skálára, így számszerűsítjük. A teljesítményértékelés mellett kialakítttuk a minősítési rendszert is, ennek alkalmazására a teljesítményértékelés bevezetőjében említett módn van szükség. Az értékelési szempntrendszer alapján 200 pntt lehet elérni, amelynek a számszerűsítése a következő, valamint a pntkat megfeleltettük a minősítés kategóriáinak is , , , pnt kiválóan alkalmas pnt alkalmas pnt kevéssé alkalmas 60 pnt alatt alkalmatlan A pntkban az ugrás a %-s arányk miatt van , A szakmai munka, az alaptevékenység értékelése A munkaköri leírásban meghatárztt feladata minden vezetőnek (munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes, igazgató, tanműhelyvezető, gazdasági vezető, gndnk). A javaslatkat pntzással készítik el. A javaslatkat a vezetői értekezlet (igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető) megtárgyalja és dönt. Váltztatás esetén a javaslatra rávezetik az indklást. Minden I. szintű vezető általáns ellenőrzési jgkörrel rendelkezik az iskla teljes egészére, ezért a saját területeinek megfelelő javaslatkkal egészítik ki a helyi vezető javaslatát, jelzik azt is, ha nem értenek egyet. A vezetői értekezleten hztt döntésekről az illetékes vezetők személyre szóló indklással tájékztatják a javaslattevő vezetőket. A 9-es skálán rögzített értékelés alapján a knkrét jutalm összege egy számítógépes prgram segítségével kerül meghatárzásra Az értékelés módszere független a rendelkezésre álló frrás nagyságától. A számítógépes prgramban meghatárztt kategóriák rögzítettek, minden munkatársi körben 9-es skála szerint differenciáltak a jutalmak, munkatársi kategóriák közötti differenciálás a következő: tanár: 1, vezető: tanár*2, szakktató: tanár*0,8, adminisztratív: tanár*0,6, kisegítő: tanár*0,3.

25 Az értékelés minden esetben személyre szóló. A saját értékeléséről mindenki tájékzódhat. Külön kérésre a munkaközösség-vezető az isklavezetés tájékztatása alapján megindklja az értékelésben megfgalmazttakat. A minősítő értékelés mellett fntsnak tartjuk a fejlesztő értékelést is (ebben az első szintű vezetés és a középszintű vezetők érintettek). Az ellenőrzések és az értékelések szerves részét képezik az intézményösztönző rendszerének, mert az isklavezetés nagy hangsúlyt fektet arra, hgy a végzett munka megfelelő elismerésében részesüljön. A vezetői értékelés kiegészül az önértékeléssel és a tanulói értékeléssel. A nem alaptevékenység körébe tartzó tevékenységek értékelési rendszere. Ebbe a körbe tartznak a nem mindenkitől elvárható tevékenységek elismerése, mint pl. a rendezvények szervezése, a versenyeken való eredményes szereplés, önként vállalt nem munkakörbe tartzó feladatk elvégzése, team munkában való részvétel, isklai dkumentumk készítése, minőségbiztsítási feladatk elvégzése. Ezeknek a tevékenységeknek az értékelése elválik az alaptevékenység értékeléstől, így összehasnlíthatóvá, reálissá válik. Minden vezető munkaköri leírásában meghatárztt jg és kötelezettség a dlgzó munkájának értékelése és munkáltatói intézkedések kezdeményezése. Ez a jg érvényesül az alaptevékenységre és nem alaptevékenységre vnatkzóan is. A vezetőknek (minden vezetőnek, tvábbá minden team vezetőnek is) ezeket a tevékenységeket kell értékelni. A vezető az illetékes igazgatóhelyettesen keresztül javaslatt tesz a munkatárs elismerésére. A napi rendszerességgel megtarttt vezetői értekezleten a vezetés dönt a céljutalm, vagy egyszeri kereset-kiegészítés mértékéről. Ezek az értékelések közvetlenül kapcslódnak a tevékenységhez, lehetőség szerint aznnal. Az elismerés átadása személyes beszélgetés keretében az iskla köszönetének kinyilvánítása mellett a teljes vezetés és a javaslattevő vezető jelenlétében történik. Az így kiszttt elismerésekről a tantestület tájékztatást kap. Negatív értékelés A vezetők feladata az ellenőrzés és az értékelés, és ennek megfelelő munkáltatói intézkedések kezdeményezése. Az elismerések mellett a vezetők negatív értékelési frmákat is alkalmaznak. Minden vezető (minden vezetőnek, tvábbá minden team vezetőnek) munkaköri és megbízási feladata a dlgzó szóbeli figyelmeztetése a nem megfelelő feladatvégzés esetén. Ha ez nem hzza meg az eredményt, akkr az isklavezetés szóbeli megbeszélésre hívja a dlgzót. Ezeknek az értékelési fkzatknak semmilyen munkajgi következménye nincs, fejlesztő szándékkal kerülnek alkalmazásra. Amennyiben ezek a szintek nem vezetnek eredményre, akkr a teljes vezetés és az illetékes javaslattevő helyi vezető jelenlétében kerül sr a prbléma megbeszélésére, amely lezárásaként a dlgzó írásbeli feljegyzést kap a megbeszélt tartalmmal és az elvárt tevékenység meghatárzásával. Erről a tartalm és a személy megnevezésével a következő értekezleten tájékztatást kap a dlgzói kör, tvábbá a következő általáns értékelésnél 3 egység levnást kap a dlgzó. Ettől nagybb fegyelemsértéseknél a fegyelmi eljárás szabályai szerint flyik az eljárás. A másik új elem a pedagógus önértékelés. Ezzel az értékelési eszközzel évente egészítjük ki a vezetői értékelést, de minden kllégára négyévente kerül sr. Az értékelési szempntsr alapján mindenki értékeli a saját teljesítményét. A vezetőiés az önértékelés eredményeit és értékeit összevetik, kitérve az erősségekre és a fejlesztendő területekre is. Majd a dlgzó a terület igazgatóhelyettesével egyeztető megbeszélésen összegzi a tapasztalatkat, amelyet írásbeli értékelő megállapdásban rögzítenek és megteszik a megfelelő intézkedéseket.

26 Szintén új eleme lesz az értékelési rendszernek, hgy a tanulók is értékelik a tanárk ktatónevelő munkáját és módszertani kultúráját. Kérdőíves frmában történik, és egy tanuló 3-4 tanárról mnd véleményt, a tanulók kiválasztása a mintavétel szabályai alapján véletlenszerűen történik. Azért csak ennyiről, hgy ne váljn autmatikussá, sablnssá a kérdőívek kitöltése. Az eljárásrendet a minőségirányítási kézikönyv tartalmazza.

27 6. Indikátrrendszer Indikátr terület Indikátr Flyamat vagy eljárás szab. Felelős Gyakriság adatfrrás Taneszköz ellátttság és 1. - statisztikai adatk Stratégiai ill. éves terve- Igazgató évente finanszírzás - egyes szakterületek mérése, ösz- zés flyamatszabály- Gazdasági vezető Gazdasági gazdálkdási szevetése zás Munkaközösség tevékenység - pályázatk eredményei Vezetői ellenőrzés- f- vezető - saját bevételek lyamatszabályzás - önkrmányzati és állami támgatás egy főre számítva - egy tanárra jutó tanulók száma - tanterem kihasználtság - termelési bevételek A teljesítmények alakulása 2. - szintfelmérés A vizsgára történő célirá- Oktatási igazgatóhe- évente évflyamk szerint - vizsgák, érettségi nys felkészítés- flya- lyettes - OKÉV mérések matszabályzás Osztályfőnökök - bukásk, kitűnők, dicséretben Szaktanár részesülők száma Szakktató - versenyeken való részvétel ill. eredmény Bejövő ill. kimenő felvételi 3. - jelentkezők felvettek ará- Beisklázás - flyamat- Oktatási és nevelési évente arányk nya szabályzás igazgatóhelyettes Elhelyezkedési lehetőségek - któberben érdeklődő levél a Végzős végzett tanulóknak sztályfőnökök A szülői és tanulói elége partneri igény- és elégedettség Partneri igény és elége- Flyamatgazda évente dettség szintje felmérés dettség mérés flyamat - az isklába jelentkező tanulók szabályzás száma Az intézmény szervezeti 5. - az irányíttt önértékelés felhasz- Szervezeti kultúra fejlesz- Igazgató peridikus kultúrájának fejlesztése. nálható adatai tésének eljárásrendje 2,5-3 év Belső légkör alakulása - klímateszt

28 Indikátr terület Indikátr Flyamat vagy eljárás szab. Felelős Gyakriság adatfrrás A közvetlen partnerek elé szakképző iskla 11. évflyamára Beisklázás - flyamat- Nevelési igazgató- évente gedettségét alátámasztó jelentkezők és felvettek aránya szabályzás helyettes számszerű adatk túljelentkezés (ki-01) 7. - egy tanulóra jutó számítógépek - statisztikai adatk rendszergazda évente száma (ki-02) 8. - isklai tanműhelyben és külső - statisztikai adatk Szakmai igazgató- évente gyakrlóhelyen eltöltött gyakr- helyettes lati órák aránya (ki-03) A munkatársak elégedett dkumentummal igazlt infr- - tvábbképzések sta- Oktatási, szervezési évente ségét alátámasztó számsze- matikai ismeretekkel rendelkező tisztikai adatai igazgatóhelyettes rű adatk szakképzési pedagógusk aránya az összes szakképzési pedagóguslétszámhz visznyítva (ki- 04) szaks ellátttság mértéke (ki- - tvábbképzések sta- Oktatási, szervezési évente 06) tisztikai adatai igazgatóhelyettes - szaks ellátttság belső tvábbképzések óraszáma - tvábbképzések sta- Oktatási, szervezési évente az összes pedagógiai tevékeny- tisztikai adatai igazgatóhelyettes séget végzők létszámáhz visz- (kötelező és önkéntes nyítva (ki-11) tvábbképzés) jutalmaztt szakképző isklai - statisztikai adatk Igazgató évente pedagógusk száma a szakképző -értékelési szempntrendisklai pedagóguslétszámhz vi- szer sznyítva (ki-13) kilépő pedagógusk száma (ki- - statisztikai adatk Igazgató évente véve nyugdíjazás) a dlgzói létszámhz visznyítva (ki-15)

29 Indikátr terület Indikátr Flyamat vagy eljárás szab. Felelős Gyakriság adatfrrás egy főre jutó betegnapk száma - statisztikai adatk Gazdasági vezető évente (ki-16) valamilyen team-munkában - Vezetői ellenőrzés- Igazgató évente résztvevő szakképző isklai pe- flyamatszabályzás Minőségügyi vezető dagógusk száma a szakképzési - statisztikai adatk pedagóguslétszámhz visznyítva (ki-17) Az intézmény kulcsfnts külső ifjúságvédelmi szervek - statisztikai adatk Ifjúságvédelmi fele- évente ságú eredményei eljárásába kerülő szakképzős di- lősök ákk aránya az összes szakképzős tanulólétszámhz visznyítva (ki-19) vizsgaeredmények szakmánként A vizsgára történő célirá- Szakmai igazgató- évente (ki-20) nys felkészítés- flya- helyettes matszabályzás Oktatási, szervezési - statisztikai adatk igazgatóhelyettes a lemrzslódás mértéke a szak- - statisztikai adatk Nevelési igazgató- évente képző isklai tanulólétszámhz helyettes visznyítva (ki-21) adtt szakmát megkezdett és - statisztikai adatk Szakmai igazgató- évente befejezett tanulók aránya (ki-22) helyettes SZKTV-n rszágs döntőbe jutó - statisztikai adatk Szakmai igazgató- évente tanulók aránya a szakisklai ta- helyettes nulólétszámhz visznyítva (ki- 23) Szakmacsprts szakmai előké- - statisztikai adatk Szakmai igazgató- évente szítő Érettségi Tantárgyak Ver- helyettes senyen (SZÉTV) rszágs döntőbe jutó tanulók aránya a szak-

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft.

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. 2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nn-prfit Kft. SAJTÓKÖZLEMÉNY DUÁLIS KÉPZÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN 1 ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ PROJEKT ZÁRÓ DISSZEMINÁCIÓS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 05. június 5-ei rendkívüli közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből.. napirendi pnt: Előterjesztés intézményekkel kapcslats

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve 1 20080215. Az Országs Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve Budapest, 2008. február Bevezetés 3 1. Átfgó cél... 2 2. Kiemelt kulcsfntsságú feladatk... 3 3. Épület... 3 3.1 Alap megerősítés... 3 3.2

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

1. Gépkezelés rövid története:

1. Gépkezelés rövid története: 1. Gépkezelés rövid története: Amikr a jelentősebb építőipari magáncégeket államsíttták, nemzeti vállalatkká vnták össze, az építőiparban mindössze 300-400 kisebb gépet üzemeltettek (összteljesítményük

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN BSC IN SOFTWARE ENGINEERING TEACHING AND MAINTAINING EXPERIENCES AT THE FACULTY OF INFORMATICS OF THE

Részletesebben