K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 12/2012. (II. 15.) sz. Kth. Középtávú tervezés az Áht. 29. (3) bekezdése alapján a évi adósságt keletkeztető jgügyletek meghatárzása Határzat 1./ Kerekegyháza Várs Képviselő-testülete évben nem tervez krmányzati hzzájárulást igénylő adósságt keletkeztető jgügyletet. 2./ A Képviselő-testület a határzat 1. sz. melléklete alapján az önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 353/2011. (XII. 30.) Krmányrendelet 2. sz. melléklete szerint mutatja be a adósságt keletkeztető jgügyletek fizetési kötelezettségeit és a bevételeket. Egyben felhatalmazza a plgármestert a vnatkzó adatszlgáltatásra a Magyar Államkincstár felé. Felelős: Dr. Kelemen Márk plgármester Határidő: március 15. A határzatról értesül:. - Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi irda - Magyar Államkincstár A kivnat hiteléül: Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. plgármester jegyző Kerekegyháza, február 16. Vincze Miklós jegyző

2 1. sz. melléklet a 12/2012. (II.15.) Kth. határzathz Az önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség eft tárgyév Saját bevétel és adóságt keletkeztető ügyletből Megnevezés erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 1. évben 2. évben 3. évben Helyi adók Osztalékk, kncesszióss díjak Díjak, pótlékk, bírságk Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyni értékű jg értékesítése,vagynhasznsításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcslats megtérülés Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartzása * Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartzása Hitelvisznyt megtestesítő értékpapír Adtt váltó Pénzügyi lízing Halaszttt fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartzása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartzása Hitelvisznyt megtestesítő értékpapír Adtt váltó Pénzügyi lízing Halaszttt fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel *Tárgyévben törlesztendő felvett, átvállalt hitel és annak tőketartzásából ezer Ft a december 31-i flyószámla hitel állmány. Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

3 Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 13/2012. (II.15.) sz. Kth. Bölcsődevezetői pályázat kiírása Határzat Kerekegyháza Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A és 20/B -ai és a szciális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) sz. Krm. rendelet és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján pályázatt ír ki bölcsődevezetői munkakörre az alábbiak szerint: Kerekegyháza Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) pályázatt hirdet a Kerekegyerdő Bölcsőde (6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a ) bölcsődevezető (magasabb vezető ) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére. Munkakörbe tartzó lényeges feladatk: Az intézménybe járó gyermekek ellátásának megszervezése, az intézmény működése, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztsítása, irányítása, a működtetés előkészítése. A költségvetési szervek vezetői számára jgszabályban előírt pénzügyi, gazdasági jgkörök felelősségteljes ellátása. A megbízáshz szükséges feltételek: - A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 2/B pntjában előírt képesítés: csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgndzó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgndzó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gndzó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gndzó (OKJ), vagy csecsemő- és gyermekgndzói (OKJ), kisgyermekgndzó, -nevelői (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakktató, védőnő, felsőfkú szciális alapvégzettség, pedagógus - legalább 5 év felsőfkú végzettséget vagy felsőfkú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szciális ellátás, illetve a közktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakrlat - felhasználó szintű számítástechnikai ismeret - büntetlen előélet - cselekvőképesség A pályázat elbírálásakr előny: jó szervező, kmmunikációs- és kapcslatteremtő-képesség, helyismeret, szciális szakvizsga megléte A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a mtivációs céljait is az intézmény vezetésére vnatkzó prgramt a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel isklai végzettséget tanúsító kiratk máslatát 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biznyítványt az előírt szakmai gyakrlatról szóló igazláskat a pályázó nyilatkzatát arról, hgy - a pályázati anyagában fglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hzzájárul - mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatárztt kizáró k vele szemben nem áll fenn

4 - nyertes pályázóként vagynnyilatkzatt tesz - a pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásáhz hzzájárul-e. Illetmény, juttatásk: A közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) és a Kjt-nek a szciális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) sz. Krmányrendelet rendelkezései szerint. A magasabb vezetői megbízás időtartama: május 31-től május 31-ig szól. A közalkalmaztti jgviszny időtartama: magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmaztti jgvisznyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmaztti jgvisznyba kinevezésbe kerül. A közalkalmaztti jgviszny határzatlan időre szól, az intézménynél újnnan létesített jgviszny esetén a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A (4) bekezdésében fglaltak kivételével 3 hónap próbaidő kikötésével. A KSZK internetes ldalán lévő közzététel napja: február 20. A pályázat benyújtásának határideje: március 31. A pályázat benyújtásának módja és helye: 1 példányban, zárt brítékban, személyesen vagy pstán nyújtható be pályázat Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Jegyzőjének ( 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) címezve, a brítékn feltüntetve a munkakör megnevezését Bölcsődevezető. A pályázat elbírálási határideje: április 30. A pályázatk elbírálásának módja: a szakértő bizttság az érvényes pályázatt benyújtókat meghallgatja. Véleményezésüket követően a pályázatkról Kerekegyháza Várs Képviselőtestülete dönt. A pályázattal kapcslatsan infrmáció kérhető : 76/ vagy a 70/ telefnszámn, Versztáné Csrba Mónika aljegyzőtől. 2. Kerekegyháza Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hgy a pályázatt a KSZK prtáln február 20-i határidővel tegye közzé, a Szciális Közlönyben, valamint a helyben szkáss módn jelentesse meg. 3. A Képviselő-testület a szakértő bizttságba /257/2000. (XII.26.) Krm. rendelet 1/A (9) bekezdés szerinti bizttságba/ az Ügyrendi Bizttság tagjait, a Jegyzőt delegálja, a szakmai szervezet által javaslt személyt bizttsági tagként elfgadja. Felelős: Versztáné Csrba Mónika aljegyző Határidő: pályázati kiírás és jgszabályk szerint Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. plgármester jegyző A kivnat hiteléül: Kerekegyháza, február 16. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete K I V O N A T

5 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 14/2012. (II.15.) sz. Kth. Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény az Egész Életen Át Tartó Tanulás Prgram Cmenius Isklai együttműködések alprgram pályázat benyújtása Határzat 1./ Kerekegyháza Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetért a Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény az Egész Életen Át Tartó Tanulás Prgram Cmenius Isklai együttműködések alprgramja: A víz az életünkben című kiírásra készített pályázatának benyújtásával, bruttó Ft ( EUR) összegű támgatás elnyerése érdekében. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a pályázat eredményeként megvalósuló prjekt végelszámlásakr visszatartásra kerülő 20%-s költség előfinanszírzására, melynek összege előreláthatólag Ft. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlásk teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk plgármester Határidő: aznnal 4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hgy a pályázat pzitív elbírálása esetén az adtt évi költségvetési rendeletek elkészítésekr a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. plgármester jegyző A kivnat hiteléül: Kerekegyháza, február 16. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete K I V O N A T

6 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 15/2012. (II.15.) sz. Kth. Magyar Tanyasi Termék Termeltető Feldlgzó és Értékesítő Közhasznú Nnprfit Kft. társasági szerződésének módsítása Határzat 1./ Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete, az Önkrmányzat mint tulajdns nevében elfgadja a Magyar Tanyasi Termék Termeltető Feldlgzó és Értékesítő Közhasznú Nnprfit Kft. társasági szerződése módsítását az alábbi tartalmmal: 2. (1) pnt a Társaság cégneve az alábbiakra módsul: Magyar Tanyasi Termék Termeltető Feldlgzó és Értékesítő Közhasznú Nnprfit Kft. 3. (2)-(8) pntjai az alábbiakra módsulnak: (2) A társaság a fenti kiemelt céljainak megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pntja szerinti alábbi - a társadalm és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló - közhasznú cél szerinti tevékenységeket végzi: Tudmánys tevékenység, kutatás Társadalmtudmányi, humán kutatás, fejlesztés Egyéb természettudmányi, műszaki kutatás, fejlesztés Mns egyéb szakmai, tudmánys, műszaki tevékenység Nevelés, és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Mns egyéb ktatás Kulturális képzés Kulturális tevékenység, Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése Kulturális örökség megóvása, Történelmi hely, építmény, egyéb látványsság működtetése Környezetvédelem, Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Hátránys helyzetű csprtk társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (főtevékenység) Munkaerőpiacn hátránys helyzetű rétegek képzésének, fglalkztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is

7 és a kapcslódó szlgáltatásk Munkaerőkölcsönzés Munkaközvetítés Közhasznú szervezetek számára biztsíttt - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szlgáltatásk Az elektrnikus közszlgáltatásk alapszlgáltatásként történő biztsítása, Egyéb infrmáció-technlógiai szlgáltatás Számítógép-üzemeltetés Bűnmegelőzés és áldzatvédelem Közbiztnság, közrend (3) A társaság a fenti feladatainak, céljainak megvalósítása érdekében szrsan együttműködik minden lyan személlyel, amely a fenti célk megvalósítását elősegíti vagy támgatja. (4) A társaság nem zárja ki, hgy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szlgáltatásaiból, ezt kifejezetten biztsítja. (Ksztv. 4. (1) bek. a.) A Társaság vállalkzói tevékenysége: (6) A társaság vállalkzási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azkat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkdása srán elért eredményét nem sztja fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatárztt tevékenységére frdítja. (Ksztv. 4. (1) bek. b.)-c.)) (7) Tevékenységi körök: Élelmiszer, ital, dhányáru nagykereskedelme Élelmiszer jellegű blti vegyes kiskereskedelem Élelmiszer, ital, dhányáru kiskereskedelme Raktárzás, tárlás Üzletvezetés, vezetői tanácsadás Húsfeldlgzás, -tartósítás, húskészítmény gyártása Gyümölcs-, zöldségfeldlgzás, -tartósítás Halfeldlgzás, -tartósítás Növényi, állati laj gyártása Tejfeldlgzás Pékáru, tésztafélék gyártása Egyéb élelmiszer gyártása Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkdás és kapcslódó szlgáltatásk Üzleti élet szabályzása, hatéknyságának ösztönzése Üzletviteli tanácsadás Reklámügynöki tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudmánys, műszaki tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szlgáltatás M.n.s. egyéb ktatás Knferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8 A kivnat hiteléül: Ha valamely gazdasági tevékenység flytatását jgszabály ide nem értve az önkrmányzati rendeletet hatósági engedélyhez (tvábbiakban működési engedély) köti, a társaság e tevékenységét csak az engedély birtkában végezheti. A társaság tagjai kijelentik, hgy a társasági szerződésben meghatárztt tevékenységi körökből az állami, kncessziós vagy engedélyhez kötött tevékenységet nem, vagy csak engedély birtkában, annak megfelelően gyakrlja. (8) A társaság közvetlen plitikai tevékenységet nem flytat, szervezete pártktól független és azknak anyagi támgatást nem nyújt. (Ksztv. 4. (1) bek. d.)) Slt Várs Önkrmányzata a tagsági jgvisznyának megszüntetéséből fakadóan, Slt Várs Önkrmányzata Ft-s törzsbetétének egyenlő arányban történő értékesítésével a tagk részére, valamint a Gt (4) bekezdésének rendelkezései alapján: Kerekegyháza Várs Önkrmányzata megvásárlja Slt Várs Önkrmányzata Ft-s üzletrészét, valamint Kerekegyháza Várs Önkrmányzata a tulajdnában álló törzsbetétet tvábbi Ft-tal megemeli, így Kerekegyháza Várs Önkrmányzata tulajdnában álló törzsbetét értéke Ft-ra módsul. ügyvezető megválasztása: az ügyvezetői feladatkat a tvábbiakban Brencsák András (an.: Pgányvári Zsuzsanna, lakik: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca em. 41.) látja el. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a plgármestert a vnatkzó társasági szerződések módsító kirat, egységes szerkezetű társasági szerződés, valamint az üzletrész átruházási szerződés aláírására Felelős: Dr. Kelemen Márk plgármester Határidő: aznnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hgy a költségvetési rendelet következő módsításakr a 214/2011. (XII. 14.) Kht. sz. határzatában fglaltak figyelembe vétele mellett az Ft-s törzsbetét emelés költségét vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határzatról értesül: Vincze Miklós jegyző, és általa - Magyar Tanyasi Termék Nnprfit Kft. - Pénzügyi Irda Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. plgármester jegyző Kerekegyháza, február 16. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

9 Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének február 15-én megtarttt zárt ülése jegyzőkönyvéből 16/2012. (II.15.) sz. Kth. Kerekegyháza Kdály és Árkszállási utcák útépítési és útfelújítási kivitelezési munkái tárgyú, Kerekegyháza Várs Önkrmányzata, mint ajánlatkérő által leflytattt egyszerű nemzeti eljárási rend, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, a nyertes ajánlattevő kiválasztása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete a következő Határzatt hzta: 1./ Kerekegyháza Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a 216/2010. (X. 27.) Kth val elfgadtt Kerekegyháza Várs Önkrmányzata közbeszerzési szabályzatának 8. c) pntban. biztsíttt jgkörében eljárva Kerekegyháza Kdály és Árkszállási utcák útépítési és útfelújítási kivitelezési munkái tárgyban kiírt, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. /tvábbiakban: Kbt./ 251. (2) bekezdése szerinti, nemzeti értékhatárkat elérő, általáns egyszerű közbeszerzési eljárást befejező alábbi L E Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T hzza: Megállapítja, hgy: a fenti tárgyban leflytattt eredményes közbeszerzési eljárás nyertese az ÚT-ÉP-KER 97 Kft - t, 1165 Budapest, Dióssy Lajs u.28. az összességében másdik legelőnyösebb ajánlattevő: Fehér és Fehér Kft, 5900 Orsháza, Szőlő körút 9. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban, a dkumentációban, valamint az ajánlattevő ajánlatában fglaltakkal megegyező vállalkzási szerződés teljesítésével az ÚT-ÉP-KER 97 Kft - t, 1165 Budapest, Dióssy Lajs u.28.bízza meg. A Képviselő-testülete felkéri a plgármestert a vállalkzási szerződés előkészítésére, aláírására. I N D O K O L Á S Kerekegyháza Várs Önkrmányzata, mint ajánlatkérő december 22-én a Kbt (2) bekezdés szerinti nemzeti értékhatárkat elérő közbeszerzési eljárást indíttt. A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya: Kerekegyháza Kdály és Árkszállási utcák útépítési és útfelújítási kivitelezési munkái I. A közbeszerzési eljárásba meghívttak: ÚT-ÉP-KER Kft 1165 Budapest, Dióssy Lajs u.28. Fehér és Fehér Kft

10 5900 Orsháza, Szőlő körút 9. SchmidtGép Kft 8428 Brzavár, 0102/ hrsz. Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújttt ajánlatk bntására január 31-én órai kezdettel került sr. Ajánlattételi dkumentációt az alábbi ajánlattevők nyújtttak be. Az ajánlattételek srszáma a bntásról készített jegyzőkönyv szerinti időrendi srrendben került feltüntetésre. 1. Az ajánlattevő neve: Fehér és Fehér Kft 5900 Orsháza, Szőlő körút Az ajánlattevő neve: SchmidtGép 2002 Kft Brzavár, 0102/ hrsz. 3. Az ajánlattevő neve: ÚT-ÉP-KER 97 Kft Budapest, Dióssy Lajs u.28. II. Benyújttt ajánlatk értékelése az Ajánlattételi Felhívás előírásai alapján 1. Az ajánlattevő neve: Fehér és Fehér Kft 5900 Orsháza, Szőlő körút 9. Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Indklás: Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban fglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. Hiánypótlásra nem került sr. 2. Az ajánlattevő neve: SchmidtGép 2002 Kft Brzavár, 0102/ hrsz. Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Indklás: Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban fglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. Hiánypótlásra nem került sr. 3. Az ajánlattevő neve: ÚT-ÉP-KER 97 Kft.

11 1165 Budapest, Dióssy Lajs u.28. Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Indklás: Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban fglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. Hiánypótlásra nem került sr.. III. Érvényes ajánlatk bírálata az ajánlatk bírálati szempntja alapján: A bírálati szempnt alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető adat: 1. Az ajánlattevő neve: Fehér és Fehér Kft 5900 Orsháza, Szőlő körút 9. A bírálati szempnt alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető adat: 1.Ajánlati ár összesen: nettó Ft 27% ÁFA Ft bruttó Ft 2. Jótállás időtartama: 24 hónap 2. Az ajánlattevő neve: SchmidtGép 2002 Kft Brzavár, 0102/ hrsz. A bírálati szempnt alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető adat: 1.Ajánlati ár összesen: nettó Ft 27% ÁFA Ft bruttó Ft 2. Jótállás időtartama: 12 hónap 3. Az ajánlattevő neve: ÚT-ÉP-KER 97 Kft Budapest, Dióssy Lajs u.28. A bírálati szempnt alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető adat: 1.Ajánlati ár összesen: nettó Ft 27% ÁFA Ft bruttó Ft 2. Jótállás időtartama: 36 hónap

12 4. Az érvényes ajánlatk értékelése a következő táblázatba fglalva Az ajánlattevő neve: Fehér és Fehér Kft Az ajánlattevő neve: SchmidtGép Kft Az ajánlattevő neve: ÚT-ÉP-KER Kft Az elbírálás A részszempntk részszempntjai súlyszámai (adtt esetben (adtt esetben alszempntjai is) az alszempntk súlyszámai is) 1.Ellenszlgálta tás összege ( bruttó Ft-ban). 2. A vállalt jótállás időtartama (naptári hónapban megadva) A súlyszámmal szrztt értékelési pntszámk összegei ajánlattevőnként : Értékelési pntszám Értékelési pntszám és súlyszám szrzata Értékelési pntszám Értékelési pntszám és súlyszám szrzata Értékelési pntszám Értékelési pntszám és súlyszám szrzata ,6 11, ,2 50 Az ajánlati ár (1. részszempnt) vnatkzásában a legalacsnyabb érték a legkedvezőbb, míg a jótállás időtartama (hónapkban) (2. részszempnt) esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Valamennyi részszempnt esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb, míg a legkedvezőtlenebb a legalacsnyabb értékelési pntszámt (1-5 pnt). A köztes ajánlatk pntszáma a lineáris aránysítással kerül kisztásra. A rész-szempntkra kaptt pntszámkat szrzni kell a hzzárendelt súlyszámkkal. A súlyszámkkal szrztt pntértékek összege az elért pntszám. A legmagasabb értékű pntszámt elérő ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatt adó a nyertes. Eljárási döntésekre vnatkzó javaslatk Az ajánlatk értékelése alapján megállapítható, hgy az ajánlatk bírálati szempntja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatt az ÚT-ÉP-KER Kft, 1165 Budapest, Dióssy Lajs u.28., míg az összességében másdik legelőnyösebb ajánlatt a Fehér és Fehér Kft, 5900 Orsháza, Szőlő körút 9. tette. Tekintettel arra, hgy a közbeszerzési eljárásban az ÚT-ÉP-KER Kft, 1165 Budapest, Dióssy Lajs u.28. az összességében legelőnyösebb ajánlatt nyújttta be, ezért a Képviselő-

13 testület, mint ajánlatkérő az eljárás nyertesének hirdeti ki és ajánlatát fgadja el, rendelkező részben fglaltak szerint. a Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kelemen Márk plgármestert az eredményes közbeszerzés lezáró határzatának aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk plgármester Határidő: aznnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. plgármester jegyző A kivnat hiteléül: Kerekegyháza, február 16. Vincze Miklós jegyző

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 8-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 8-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 8-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 05. június 5-ei rendkívüli közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből.. napirendi pnt: Előterjesztés intézményekkel kapcslats

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S

433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása bölcsődevezető álláshelyre Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére 2846-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 2011. december 14-ei ülésére Tárgy: Az 53/2011 (III. 30.) Kth. és az 54/2011. (III. 30.) Kth. határozatok módosítása: ipari terület, építési telek értékesítési árának

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázat kiírása Előadó:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Melléklet: pályázati kiírások. Javaslat. oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására

Melléklet: pályázati kiírások. Javaslat. oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE JK. 22089/2011. Melléklet: pályázati kiírások Javaslat oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeire történő pályázat kiírására Előkészítésért felelős:

Részletesebben

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.,évi költségvetéséről

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.,évi költségvetéséről Bácsbkd Nagyközség Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkrmányzati rendelete az önkrmányzat 2014.,évi költségvetéséről Bácsbkd Nagyközség Önkrmányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-ai ülésére Tárgy: A STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház igazgatói álláspályázat kiírása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal):

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal): 8. sz. Melléklet FOGALOMJEGYZÉK Általáns definíciók Az általáns definíciókat az Általáns pályázati útmutató az EGT és Nrvég Finanszírzási Mechanizmusk 2009-2014-es időszakára vnatkzóan c. dkumentumban

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor

2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 23-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője Ó z d, 2011. október 20. A Képviselő-testület a 12/KH/2011. (I.20.) és a 13/KH/2011.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása.

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása. Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat

Részletesebben

Előterjesztés Vállalkozási szerződés Püspökladány, belterületi vízrendezése megvalósítására.

Előterjesztés Vállalkozási szerződés Püspökladány, belterületi vízrendezése megvalósítására. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Előterjesztés Vállalkozási szerződés Püspökladány, belterületi vízrendezése megvalósítására. Püspökladány Város Önkormányzata 2013.

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben