A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk."

Átírás

1 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti együttműködés hatéknyabb legyen, felesleges intézkedésekre (levelezésekre, többletmunkára, költségekre) ne kerüljön sr, - a hatósági feladatkat a szakhatóságk minél szakszerűbben, alapsabban végezzék el, az eljárási szabályknak megfelelő döntéseket hzzanak, ugyanakkr a munkájukat a lehetséges mértékben leegyszerűsítsék. A 60/1992. (XI. 17.) AB határzatban fglaltakra utalva fntsnak tartjuk kiemelni, hgy a tapasztalatk leírásával nem kívánunk az I. fkktól hatáskört elvnni, sem a döntés felelősségét átvenni, sem infrmális jgértelmezéseket adni, tájékztatásunk csupán segítőszándékú szakmai véleményként értelmezhető, amelyhez jghatás nem fűződik, annak semmi féle kötelező jgi ereje nincs. A felülvizsgálatk srán feltárt hibákat a döntések tartalmáhz igazdó srrendben csprtsítttuk. Bevezető rész A szakhatósági állásfglalásk (amint azt annak idején az Áe. Kmmentárból megtanulhattuk) ún. szttt hatáskörben hztt döntések, amelyekre a Ket. 44. (6) bekezdése értelmében (az tt felsrlt eltérésekkel) érvényesek a döntések tartalmával kapcslats, Ket ában megfgalmaztt követelmények. Mint minden döntésnek a szakhatósági állásfglalásnak is egyértelműen tartalmaznia kell az eljáró hatóság megnevezését. Az eljáró hatóság nem megfelelő megnevezése, semmiségi k lehet. A szakhatósági állásfglalásk jelentős részében a hatóság megnevezése nem a jgszabálykban meghatárztt módn ( Önkrmányzat Jegyzője ) történt, hanem helyette mindenféle más elnevezéssel szerepeltek: Plgármesteri Hivatal, Plgármesteri Hivatal Jegyzője, Plgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, Címzetes Főjegyzője, Várs Jegyzője Hatósági és Építésügyi irda stb. A bírósági jggyakrlat súlys eljárási hibának tekinti, ha eljáró hatóságként a jgszabályban meghatárztt hatósági jgkört gyakrló szerv helyett, valamelyik belső szervezeti egységének megnevezése szerepel. (A belső szervezeti egység megnevezése a döntésben az eljáró hatóság megnevezésétől elkülönülten legfeljebb, mint Ügyintézés helye megjelöléssel szerepelhet.) Nem vezet a döntés megsemmisítéséhez, de még sem tartjuk adekvát megnevezésnek, ha eljáró hatóságként például: a Plgármesteri Hivatal Jegyzője elnevezés szerepel (nem a hivatalnak van jegyzője, hanem skkal inkább a jegyzőnek és az önkrmányzatnak van hivatala), vagy Várs Címzetes Főjegyzője (hatóság elnevezése nem váltzik meg, hgy annak élén valamilyen cím viselésére jgsult vezető áll). A hatóság elérhetőségeinél a hatóság (székhelyének) pnts címét tüntessük fel (irányítószámkkal együtt), és ha ettől eltér, levelezési címét, valamint címét, telefn- és faxszámát, hnlapjának elérhetőségét. Akkr tekinthetjük az ügyfél tájékztatását megfelelőnek, ha a döntésen az ügyintéző teljes neve szerepel! [Ket. 72. (1) a) pntja szerint a döntésen szerepelni kell az ügyintéző nevének]. Megkönnyíti a későbbi ügyintézést és a tájékzódást, ráadásul az ügyfelek feleslegesen az ügyben nem minden esetben elmélyült jegyzőt sem zavarják, ha az ügyintéző neve alatt (mellett) szerepel (a körzet és mellék megjelölésével) a telefnszáma is.

2 2 Gyakri hiba, ha az ügy tárgyának megjelölésékr nem azt a dlgt határzzuk meg, amire valójában az eljárás irányul (hanem helyette pl.: Szakhatósági állásfglalás ). Az ügy tárgya a legtöbb esetben valaminek az engedélyezése, vagy ahhz kapcslódó, esetleg az engedélyt megelőző eljárás leflytatása, így pl.:.erőmű Kft. (1 Budapest,.. tér...) által megvalósítandó ~2400 Mw e villams összteljesítményű, kmbinált ciklusú gázturbinás erőmű előzetes vizsgálatának ügye. [Ha feltétlenül szükségét érezzük, akkr elfgadható, ha az ügy tárgyában azt írjuk pl.: szakhatósági állásfglalás benzinkút létesítése engedélyezésének ügyében.] A kialakult jggyakrlat szerint a szakhatósági állásfglaláskban (hgy azk véletlenül se kezdjen önálló életet) nem szükséges kiírni, hgy HATÁROZAT (pedig valójában az, ún. részhatárzat). A határzati frma mellőzése látszólags, és természetesen nem jelentheti azt, hgy a döntésből kimaradhat akár a rendelkező, akár indklás részt. A döntések átláthatóságát, értelmezését, és az érdemi döntés összeállítását elősegíti, ha: a címzés (érdemi döntés meghzatalára jgsult hatóság megnevezése és címe) utáni bevezető részben leírjuk, hgy: milyen ügyben, kitől, mikr érkezett, milyen ügyiratszámú megkeresés alapján járunk el [pl. ugyanabban az ügyben több megkeresés is érkezhet], a bevezető résztől a tényleges rendelkezéseket el lehet SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLÁS felirattal is különíteni [Ket. 72. (1) d) db) értelében ez a rész fg bekerülni az érdemi döntés rendelkező részébe], a szakhatósági állásfglalás indklás részét pedig a rendelkező résztől Indklás felirattal különítjük el. Szakhatósági állásfglalásk rendelkező része: A gyakrlatban szinte használhatatlank azk az állásfglalásk, amelyekben nincs egyértelműen megfgalmaztt [a Ket. 44. (6) illetve 72. (1) bekezdés d) pntjában felsrlt követelményeknek megfelelő] rendelkezés és attól [Ket. 72. (1) bekezdés e) pntjának megfelelő] elkülönült indklás rész. A rendelkező rész és az indklás rész elkülönítése azért fnts, mert az érdemi döntést hzó hatóságtól nem várható el (de nem is jgsult rá), hgy a szakhatóságk állásfglaláskat mintegy átértelmezve, felülbírálva abból kiszedegesse, hgy valójában mi is akart lenni a rendelkezés és mi az indklás. A szakhatóság döntésének, rendelkezésének összhangban kell lennie a kijelölés (jgszabályban megfgalmaztt) céljával, és egyben meg kell felelnie a Ket. 44. (6) bekezdés b) pntjában megfgalmaztt tartalmi követelményeknek: rendelkező része tartalmazza a szakhatósági hzzájárulást, az egyedi szakhatósági előírást, feltételt vagy a hzzájárulás megtagadását. A szakhatósági állásfglalásk csak lyan egyedi előírást és feltételeket tartalmazhatnak, amelyek megkövetelése knkrét jgszabályi rendelkezéseken alapul. Súlys eljárási hiba, ha a szakhatóság: lyan hatáskörben is eljár, amelyre a bevnás nem terjedt ki, vagy lyan kérdésben is állást fglal, amelyre egyébként van hatásköre, de az az adtt eljárásra nem terjed ki. Példák a hatáskörrel kapcslats súlys eljárási hibákra, amelyek az I. fkú szakhatósági állásfglalás megsemmisítését vagy megváltztatását vnják maguk után: helyi építési szabályzat előírásainak megfelelést vizsgálja, hltt a jegyzőt az eljárásba nem, mint építésügyi hatóságt vnták. A felülvizsgált eljárásban az elérhető legjbb technikának (BAT) megfelelést vizsgálják, vagy pl.: a hulladékgazdálkdás, levegő higiénés követelmények teljesülésére vagy

3 3 műemlék, régészeti lelőhely vnatkzásban tesznek megállapításkat. Ezeket más hatóság jgsultak vizsgálni (felügyelőség, ÁNTSZ, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szervei), ezekben a kérdéskörökben tett megállapításk hatáskör elvnást eredményeznek. Indklásrész: A szakhatósági állásfglalásk legprblémásabb része. Ket. 72. (1) bekezdés e) pntja szerint az indklás résznek tartalmaznia kell (többek között): ea) a megállapíttt tényállást és az annak alapjául elfgadtt biznyítékkat, eb) az ügyfél által felajánltt, de mellőzött biznyítást és a mellőzés indkait, ec) a mérlegelési, méltányssági jgkörben hztt határzat esetén a mérlegelésben, a méltányssági jgkör gyakrlásában szerepet játszó szempntkat és tényeket, ee) az ügyintézési határidő leteltének napját, az ügyintézési határidő túllépése esetén az arról szóló tájékztatást, hgy az ügyintézési határidőt mely, az ügyfélnek felróható kból nem tarttta be, vagy hgy az ügyintézési határidő túllépése esetén a 33/A. alkalmazásának van helye, ef) azkat a jgszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határzatt hzta, eg) a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jgszabályra történő utalást. Autmatikusan a döntés megsemmisítését vnja maga után, ha az I. fkú szakhatósági állásfglalás indklás részt egyáltalán nem tartalmaz, vagy abból nem állapítható meg a tényállás, vagy az hgy a szakhatóság a döntését milyen biznyítékk, körülmények mérlegelésére alapzta. Az ún. egysrs ( hzzájárulk ) típusú döntéseket hzó hatóságk nem érzik át annak súlyát, hgy felületes eljárásukkal akár több milliárds beruházásk megvalósulását, esetleg munkahelyek százainak létesítését, a településük, kistérségük fejlődését hátráltatják, vagy éppen elhetetlenítik azt. Tényállás és az annak alapjául elfgadtt biznyítékk: Az alábbiakra terjedjen ki: Hivatkzva a kérelemhez mellékelt dkumentációkra (mint kirati biznyítékra) szükséges rögzíteni, hgy a tervezett beruházás az illetékességi területhez képest hl helyezkedik el (irány, távlság stb.). A 347/2006. (XII. 23.) Krm. rendelet 4. számú melléklet 4. pntja szerint be kell vnni az eljárásba a jegyzőt Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartzik, azt érinti vagy lyan környezetveszélyeztetés frdulhat elő, amely elleni védelmet jgszabály feladat- és hatáskörébe utalja. Ebből az is következik, hgy számba kell venni, a döntésben fel kell srlni (ha szükséges knkrét jgszabályhelyek megjelölésével) azkat a jgszabálykat, amelyek a környezet illetve természetvédelem területén a jegyzőnek hatáskört illetve a lehetséges környezetveszélyeztetéssel összefüggésben hatáskört vagy feladatkört biztsítanak. Az alkalmaztt jgszabályk (teljesség igénye nélkül), amelyek helyi környezet- illetve természetvédelmi szempntból a jegyző hatáskörét vagy feladatkörét érinthetik: a helyi rendeleteknél: a környezetvédelmi alapról, a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlank rendjéről, a helyi hulladékgazdálkdási terv elfgadásáról, a települési flyékny és szilárd hulladékkal kapcslats hulladékkezelési helyi közszlgáltatásról, a helyi jelentőségű természeti terület, emlék védelméről szóló, helyi építési szabályzat (HÉSZ) környezetvédelmi és természetvédelmi előírásai (amennyiben tt szabályzták) stb. magasabb szintű jgszabályk: a természet védelméről szóló évi LIII. törvény, a környezetvédelem általáns szabályairól szóló évi LIII. törvény, a hulladékgazdálkdásról szóló évi XLIII. törvény, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatkat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Krm. rendelet, a fás szárú növények

4 4 védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Krm. rendelet, vagy az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Krm. rendelet stb. A jgszabályi előírásk, a rendelkezésre álló dkumentáció, a megismert tényállás összevetésével mérlegelni szükséges, hgy tervezett beruházás (prjekt) megvalósulása a védelem egyes tárgyaira milyen hatással lesz. A szakhatóságnak (jegyzőnek) hatáskörét illetően el kell döntenie, hgy egy-egy prjekt megvalósulásáhz fűződő közérdek (munkahelyek létesítése, a település fejlődéséhez szükséges adóbevételek növekedése stb.) és a helyi környezet és természet védeleméhez, értékeink megőrzéséhez fűződő érdekek (ami szintén közérdek) milyen módn egyeztethetők össze. Döntésének knkrét jgszabályi előíráskn kell alapulnia, és azt megfelelő biznyítékkkal is alá kell támasztani. Nem lehet azt állítani, hgy az I. fkú szakhatóságk a döntéshzatal szempntjából könnyű helyzetben vannak, belátható ugyanakkr, hgy megfelelően feltárt tényállás, biznyítékk és mérlegelésnél figyelembe vett körülmény állásfglalásban történő ismertetésének hiányában az elkövetett hibák rvslására különösen település vnatkzásában kellő helyismerettel nem rendelkező II. fkú hatóságk még nehezebb helyzetbe kerülnek. Éppen ezért elengedhetetlen, hgy már az első szakhatósági állásfglalásk használhatók és megalapzttak legyenek. Megjegyzés: A gyakran váltzó hatásköri szabályk miatt érdemes minden esetben az adtt eljárás szempntjából hatálys jgszabályi rendelkezéseket számba venni, ehhez segítséget nyújt a szakirdalm (pl.: Cmplex jgtár önkrmányzati hatásköri jegyzéke). A környezet- és természetvédelemmel kapcslats hatásköri feladatk összetettsége, és az eljáró hatóságk felelősségét jól érzékelteti, ha az EU hatálys jgszabály gyűjteményében megjelenő döntéseket áttanulmányzzuk, így pl.: az egyes köz- és magánprjektek környezetre gyakrlt hatásainak vizsgálatáról szóló A TANÁCS június 27-i 85/337/EGK irányelvét, vagy egy-két európai bírósági ügyet (pl.: C-98/03, C-194/94.) Döntésünk megalapzttságára utal, ha annak indklásában felsrljuk a figyelembe vett jgszabálykat, amelyek teljesülését az eljárásunk srán vizsgáltuk. Nem mellőzhető a felsrlás abban az esetben sem, ha azt állapítjuk meg, hgy amennyiben a prjekt kérelemhez csatlt dkumentációban leírt módn valósul meg, úgy az legalábbis a jegyző helyi környezet- és természetvédelmi feladat és hatáskörét érintően nem sérti a felsrlt jgszabálykban előírt rendelkezéseket. A fás szárú növények védelme tárgyában január 1-től a jegyző környezetvédelmi hatóságként jár el, ezért szakhatóságként történő bevnásakr minden esetben vizsgálnia kell, hgy a beruházás hatáskörét illetően közvetlenül érint-e fás szárú növényt. A természetvédelmével kapcslats törvényi szabályzás száms feladatt ró a jegyzőre. A tájékzódást segíti, ha KVVM által üzemeltetett, a Magyar Állami Természetvédelem hnlapján található tájékztató anyag: A jegyzőt természetvédelmi szakhatóságként 347/2006. (XII. 23.) Krm. rendelet 28. d) és e) pntjai jelölik ki. A jegyzőnek, mint természetvédelmi szakhatóságnak a természet és a táj védelmére vnatkzó nemzeti és közösségi jgi követelményeknek való megfelelés elbírálására vnatkzó szakhatósági feladatkörében krmányrendelet eltérő rendelkezése hiányában azt kell vizsgálnia, hgy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt ltalmuk biztsítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajk, tvábbá élőhelytípusk kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztsítása, valamint

5 5 c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azk természeti rendszereinek, jellegzetességének, bilógiai skféleségének, természetes vagy természetközeli állaptának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése nemzeti jgszabálykban és általáns hatályú, közvetlenül alkalmazandó közösségi jgszabálykban rögzített követelményeinek (Krm. rendelet 28/A. ). Hatáskör és illetékesség megállapítása: A Ket. 22. (1) bekezdése alapján: A hatóság a jghatóságát - ezzel összefüggésben az alkalmazandó jgt -, valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Mint arról már szó eset a döntésből ki kell tűnni annak, hgy a szakhatóság a hatáskörét és az illetékességét vizsgálta és megállapíttta. Általában is elbírálásra alkalmatlank azk az I. fkú döntések, amelyek indklásából hiányzik, hgy a hatóság milyen (pl.: környezetvédelmi, természetvédelmi, építésügyi) hatáskör(ök)ben járt el, illetve hatáskörét, illetékességét milyen knkrét jgszabályi előírásk alapján állapíttta meg. Az indklásban általában nem elegendő csupán a Ket ára hivatkzni, vagy csak azt a jgszabályhelyet megnevezni, amely alapján a szakhatóságt az eljárásba bevnták, hanem lehetőleg meg kell jelölni azkat a tvábbi jgszabálykat, jgszabályhelyeket (, ha van bekezdés és pnt), amely alapján a bevnt hatóság jgsult eljárni. Befejező rész: Zavarólag hat, ha eljáró hatóság megnevezése más a döntés fejrészében, más az aláírásnál valamint a hatóság bélyegző lenymatában. (Helyes, ha mindenütt Önkrmányzat Jegyzője megnevezés szerepel.) Kiadmányzásnál (aláírásknál) minden esetben fel kell tüntetni, hgy az aláíró a jegyző megbízásából jár el. Egyéb eljárásjgi kérdések: Kizárási kk: Ket. 42. (5) bekezdése szerint: A jegyző mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az őt fglalkztató önkrmányzat, a fglalkztató önkrmányzat társulása vagy az egyéb munkáltatói jgkat gyakrló plgármester ellenérdekű ügyfél, illetve a határzattal az önkrmányzat, a társulás vagy a plgármester jgsulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal. Nem állapítható meg (bjektív) kizárási k [azaz nem kell alkalmazni a Ket. 42. (5) bekezdését], ha a kérelmet nem az önkrmányzat, önkrmányzat társulása vagy plgármester terjeszti elő, illetve egyébként nem tekinthetők ellenérdekű feleknek. Az ellenérdekeltség hiánya vélelmezhető, ha a kérelmet előterjesztő ügyfél részére az arra jgsult (képviselő-testület, bizttság, plgármester) tulajdnsi hzzájárulást adtt. A tulajdnsi hzzájárulás megadása önmagában még nem eredményezi azt, hgy az önkrmányzat, önkrmányzat társulása vagy a plgármester közvetlenül jgsultságt szerez, kötelezetté válik, illetve kötelezettséget vállal. Amennyiben a jegyző a Ket. 42. (6) bekezdése alapján hatósága kizárását kezdeményezi ( kizárási kt jelent be ), úgy azt a szakhatóságként történő megkeresése beérkezését követően haladéktalanul tegye meg. A kizárási kkal kapcslats bejelentésből ki kell tűnnie, hgy a jegyző a hatósága kizárását knkrétan milyen körülményekre, biznyítékk alapzva kéri. A bejelentés elektrnikus útn, a hivatali kapun keresztül, az elbíráláshz szükséges dkumentumk (szkenner) bemáslásával is megtehető.

6 6 Általában bejelentés alapján, szubjektív kizárási k miatt másik eljáró hatóság jelelhető ki azn települések jegyzője esetében, amelyek egy jelentős beruházás helyszíneként közvetlenül érintettek. A felügyelőség megkeresései többnyire tartalmazták, hgy az eljárásba szakhatóságként bevnt hatóságnak, milyen szakkérdésben kell állást fglalni. Pl.: mint hatásterülettel érintett önkrmányzat jegyzőjét keresi meg, és a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően kéri a szakhatsági állásfglalás megadását. Megkeresések tartalma (megjegyzés a döntés meghzatalára jgsult hatóságk részére): Ahhz, hgy a szakhatóságk jgszerűen tudjanak eljárni a megkeresésben nem elegendő csupán a Ket-re hivatkzni, hanem: Pntsan meg kell jelölni azkat a jgszabály helyeket és hatásköröket, amelyek alapján az adtt szakhatóság bevnására sr került! Fel kell tüntetni a kérelem előterjesztésének napját [Ket. 65. (4)-(5) bek.], egyébként az eljárásba bevnt hatóság a gyakran váltzó jgszabályi környezet miatt nem tudja megállapítani, hgy döntésének meghzatalakr mikr hatálys rendelkezéseket kell alkalmaznia! A megismételt eljárásban meg kell jelölni, hgy az érdemi (másdfkú) döntés, melyik napn emelkedett jgerőre. Ket. szakhatóságkkal kapcslats szabályainak módsulása A közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény (tvábbiakban: Ket.) któber 1. előtt hatálys 44. (1)-(2) bekezdései szerint: (1) Jgszabály elrendelheti, hgy a határzat meghzatala előtt más hatóság (a tvábbiakban: szakhatóság) állásfglalását kell beszerezni. (2) A szakhatóságt az ügyben érdemi döntésre jgsult hatóság keresi meg, amely döntésének meghzatalánál kötve van a szakhatóságnak - a hatásköre keretei között kialakíttt - jgszabályn alapuló állásfglalásáhz. A szakhatóság bevnásával kapcslats rendelkezések któber 1-vel megváltztak, az módsíttt rendelkezéseket a megismételt (új) eljáráskban is kell alkalmazni: A módsíttt Ket. 44. (1) bekezdése szerint: Törvény vagy krmányrendelet az ügyben érdemi döntésre jgsult hatóság számára előírhatja, hgy az tt meghatárztt szakkérdésben más hatóság (a tvábbiakban: szakhatóság) kötelező állásfglalását kell beszereznie. A szakhatóság lyan szakkérdésben ad ki állásfglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartzik, ennek hiányában törvény vagy krmányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja. A szakhatósági állásfglalás megadásának tehát alapvetően két knjunktív feltétele van: az egyik, hgy az érdemi döntést hzó hatóság a szakhatóságt az eljárásba bevnja, a másik, hgy a megkeresett hatóság rendelkezzen azzal a hatáskörrel, amelyben bevnták. Gyakran előfrduló hiba, hgy a szakhatóság önállósítja magát, és lyan kérdésben is állást fglal, amelyre a bevnás nem terjedt ki. Jgszabálysértő például az a szakhatósági állásfglalás, amelynél a bevnás csupán a helyei környezet- illetve természetvédelemre vnatkztt, ennek ellenére építéshatóságként nyilatkznak arról is, hgy a tervezett beruházás egyébként megfelel a HÉSZ-nek, illetve településrendezési tervnek is. Egyéb eljárási hibák: Az ügyintézési határidőket (10 munkanap) nem tartják be. Nem csak azért mert a jgszabály megköveteli, hanem azért is mert a Ket. 33/A. -a határidő mulasztásra szankciókat helyez kilátásba érdemes betartani.

7 7 A felterjesztések döntő többsége késedelmesen vagy hiánysan érkezik be, ami a II. fkú és egyben az egész eljárás elhúzódásáhz vezet [nem csatlják a keletkezett iratkat, nem fejtik ki a fellebbezéssel kapcslats álláspntjukat, hltt ez utóbbi któber 1-től, a Ket (4) bekezdése alapján kötelező]. Hibás, ha egy eljárásn belül ugyanabban a hatáskörben több szakhatósági állásfglalást is kibcsátunk (különböző számn, időpntban). Ha az érdemi döntés meghzatala előtt a szakhatósági állásfglalás módsítására vagy kiegészítésére van szükség, akkr nem másik szakhatósági állásfglalást kell készíteni, hanem a Ket. szabályai szerint a krábbi döntésünket módsítani vagy kiegészíteni kell. Javaslatk: A határidők betartását elősegíti, és nem mellékesen jelentős pstai költségeket is meg lehet takarítani, ha a hatóságk az egymás közötti levelezésben a hivatali kaput használják. (Ha a hivatali kapun keresztül szkennelt aláírt és bélyegzővel elláttt dkumentumt küldünk, akkr azt külön nem szükséges pstázni.) A társhatóságk, felügyeleti szervek munkáját nem csak az krábban javaslt szakahatósági állásfglalás frma alkalmazása könnyíti meg, hanem az is, ha a döntéshez a társhatóság megkereső hatóság közvetlenül feldlgzható elektrnikus (lehetőleg Wrd) frmátumba is hzzájut. Beérkezett észrevételekre: 1. Kérdés: A jegyző szakhatóságként eljárhat-e, ha egyébként az adtt kérdéskörben nincs környezet- illetve természetvédelmi hatásköre? Válasz: A Ket. 41. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hgy: amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartzik, ennek hiányában törvény vagy krmányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja Az idézett rész értelmében tehát a jegyző akkr is jgsult szakhatóságként eljárni, ha egyébként nincs hatásköre, de az adtt kérdés vizsgálatát tv. vagy Krm. r. a hatáskörébe utalja. A 347/2006. (XII. 23.) Krm. r. 32/A. (1) bek. illetve ennek alapján a 4. számú melléklet 4. pntja szerint a jegyző helyi környezet- és természetvédelemmel kapcslatsan lyan kérdésben is eljárhat, amelyben egyébként nem lenne hatásköre. Például mik lehetnek ezek a kérdések (csak gndlatébresztőnek): valamilyen környezetvagy természetvédelmi kérdésben kncepciót készít elő a jegyző (feladatnak feladat, a prjektre kihatni kihathat), vagy a jegyző ideiglenes védelembe vesz valamilyen területet (egyelőre még nincs ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett védett érték, még is van ilyen), hulladékgazdálkdási tervet készít, hamarsan be fg telni a helyi tárló, és tárló hely megnyitásával kapcslats eljárás van flyamatban, vagy a tervezett beruházás megvalósulása esetén azt a meglévő szennyvízfeldlgzó kapacitás nem bírja el stb. Az évi LIII. tv. (Kt.) 48. (1)-(2) az önkrmányzat számára lehetővé teszi, hgy a magasabb szintű jgszabályknál szélesebb körben és tartalmmal szigrúbb intézkedéseket fgadjn el. Ez a tv. rendelkezés a környezetvédelmet illetően a felügyelőségek határain túlra tágítja a teret. 2. Kérdés: Miért szükséges pntsan behatárlni a védett terület távlságát a hatásterülettől? Válasz: Az előzetes vizsgálati eljárásban az érdemi döntés meghzatalára jgsult hatóság a hatásterületet becsléssel határzza meg, majd e becslésre támaszkdva vnja be szakhatóságként az érintett települések jegyzőit. A döntéseknek, illetve rendelkezéseknek knkrét biznyítékk mérlegelésével megállapíttt tényállásn kell alapulniuk, a tervezett beruházás (erőmű) és a védett terület távlságának behatárlása tényállási elem. Amennyiben a beruházás lehetséges helyszíne több település is lehet, úgy értelemszerűen több adatt kell megadni.

8 8 3. Kérdés: Akkr is kell állásfglalást adni, ha a településen nincs helyi természeti védelembe vett terület? Válasz: Álláspntm szerint igen. A Ket. 44. (1) bekezdése szerint: Törvény vagy krmányrendelet az ügyben érdemi döntésre jgsult hatóság számára előírhatja, hgy az tt meghatárztt szakkérdésben más hatóság (a tvábbiakban: szakhatóság) kötelező állásfglalását kell beszereznie. A szakhatóság lyan szakkérdésben ad ki állásfglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartzik, ennek hiányában törvény vagy krmányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja. A szakhatósági állásfglalás megadásáhz a Ket. szerint tehát az alábbi knjunktív feltételeknek kell teljesülniük: Az érdemi döntésre jgsult hatóság (felügyelőség) számára törvény vagy krmányrendelet előírja azt tt megjelölt szakkérdésben a kötelező állásfglalás beszerzését. Az érdemi döntést hzó hatóság a szakhatóságt az eljárásába bevnja. A megkeresett hatóság rendelkezzen azzal a hatáskörrel, amelyben bevnták, vagy ha nem rendelkezik, akkr az adtt kérdéskör megítélését törvény v. krmányrendelet a hatáskörébe utalja. A Ket. 44. (1) bekezdésével harmnizál a 347/2006. (XII. 23.) Krm. rendelet (tvábbiakban: R.) 32/A. (1) bekezdése illetve 4. számú melléklet 4. pntja a felügyelőség számára előírja, hgy a jegyzőt az eljárásba helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően akkr vnja be, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartzik, azt érinti, vagy lyan környezetveszélyeztetés frdulhat elő, amely elleni védelmet jgszabály a feladat- és hatáskörébe utalja. Lgikai összefüggések: Az R. hivatkztt rendelkezései a felügyelőség számára a hatásterülettel (illetve becsült hatásterülettel) érintett jegyzők bevnását előírja, ezzel teljesül a Ket. 44. (1) bekezdés első mndatában rögzített követelmény. A felügyelőség megkereste az érintett települések jegyzőit, mert úgy ítélte meg, hgy van lyan környezeti elem vagy rendszer, amely hatásviselő lehet, illetve előfrdulhat lyan környezetveszélyeztetés, amelynek védelme a jegyző feladat- és hatáskörébe tartzik. A vizsgált eljárásban ezek a feltételek nem vitásan teljesültek, illetve teljesülnek. Nem alapzza meg a jegyző részéről a hatáskör hiányának megállapítását az a körülmény, ha a szakhatóságként történő eljárása srán bebiznysdik, hgy hatáskörét illetően nincs lyan elem vagy rendszer, amely hatásviselő lehet, illetve feladat- és hatáskörét illetően környezetveszélyeztetés előfrdulása nem valószínűsíthető. Megjegyzés: Minden jegyzőnek van valamilyen helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats feladat és hatásköre (több is), amelyek alapján környezeti elemek vagy rendszerek védelme a hatáskörébe tartzik, tehát a szakhatósági állásfglalás megadását hatáskör hiányára hivatkzva nem lehet megtagadni. Megítélésünk szerint a feladatkör fgalmilag tágabb, mint a hatáskör (a hatósági feladatk ellátása is egyike a jegyző feladatainak). A jegyző feladatkörébe tartzik lyan tevékenység is, amelyben egyébként nincs hatósági hatásköre, például helyi környezetvédelemmel kapcslats kncepciók kidlgzásában való közreműködés, szabályzás előkészítése, hulladékgazdálkdási terv, természeti érték védetté nyilvánításával kapcslats eljárás megindítása stb. Az előzetes vizsgálatban adtt szakhatósági állásfglalás nem véletlenül a Ket.-tel összhangban kérdéskört említ, amiből az

9 9 is következik, hgy a jegyző a szakhatósági állásfglalásában egyébként lyan kérdésekre is kitérhet, amelyekre hatásköre csupán az R. 32/A. (1) bekezdése alapján terjed ki (egyébként nem). 4. Kérdés: Elfgadható-e, ha a szakhatósági állásfglalásn az eljáró hatóság megnevezése úgy szerepel, hgy.várs Jegyzője? Válasz: Igen, ez még nem vnja maga után a döntés megsemmisítését. Helyesebb lenne visznt, ha a jgszabályi rendelkezésekkel összhangban Várs Önkrmányzat Jegyzője megnevezést használnánk. 5. Kérdés: Több településnél az Ötv., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. (1) bekezdése, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet alapján nyilvánítanak védetté egy-egy építményhez tartzó földrészletet és annak növényzetét. A jegyzőknek szakhatósági állásfglalásuk megadásánál figyelemmel kell-e lenniük ezekre a helyi rendeletekre? Válasz: Véleményem szerint nem. Az alábbi alapvetésekből lehet kiindulni: Amennyiben helyi környezet- illetve természetvédelmi kérdéskört érint, és nem tartzik más hatóság hatáskörébe, akkr az általában a jegyző hatáskörbe tartzik. Hatásköri ütközés nagyn sk helyen előfrdulhat (pl.: hulladékgazdálkdás, levegőtisztaság, zajvédelem). Hl húzódnak jelen eljárás keretei? A válasz szempntjából az utóbbi kérdést tartm a legfntsabbnak, ugyanis ez az eljárás nem váltja ki, és nem is helyettesíti az építési engedélyezési eljárást, amiből az is következik (többek között), hgy: Jelen eljárás csak szrsan a környezet- és természetvédelemhez tartzó kérdésekkel fglalkzik (ebbe a körbe nem tartzik bele az épített környezet védelme). Jelen eljárásnak (előzetes vizsgálat) nem kell minden kérdéskörre kiterjedően választ adni. Megjegyzés: Az előzetes vizsgálati eljárás éppen e kérdéskört illetően élesen különbözik az előzetes knzultációs eljárástól (ami nem is tekinthető hatósági eljárásnak), az utóbbiban ugyanis a jegyző a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedő kérdéskörön túl, annak elbírálása kérdésében, hgy a tevékenység összhangban áll-e a településrendezési eszközökkel is nyilatkzhat.

10 10 Önkrmányzat Jegyzője 4..., Pf.:...../ -../ Hnlap:..hu Ügyiratszám: - /2010/... Ügyintéző:... (teljes név) Telefn: (..) -...(ha van, mellékkel) Tárgy:.. Kft. (10.. Budapest,..) által megvalósítandó ~2400 Mw e villams összteljesítményű, kmbinált ciklusú gázturbinás erőmű előzetes vizsgálata** Hivatkzási számuk:../ -./2010. Ügyintézőjük: dr.. vezető-főtanácss.-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére.. Pf.: 675 Tisztelt Felügyelőség!. Kft. kérelme alapján,..-..-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (...,.....) által Ny., vagy R. vagy Ny. telepítési helyen megvalósítandó ~2400 Mw e villams összteljesítményű, kmbinált ciklusú gázturbinás erőmű ** létesítése tárgyában leflytattt előzetes vizsgálati eljárásban../../../2010. ügyiratszámú, án beérkezett megkeresése alapján a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően szakhatósági állásfglalásmat az alábbiak szerint adm meg: 1. A tervezett tevékenységhez szakhatósági hzzájárulásmat feltételek kikötése nélkül megadm*** 2. A tervezett tevékenységhez szakhatósági hzzájárulásmat az alábbiak előírásával adm meg: *** 3. A tervezett tevékenységhez szakhatósági az alábbiak feltételekkel adm meg *** 4. A tervezett tevékenységhez szakhatósági a szakhatósági hzzájárulást megtagadm***. Állásfglalásm ellen önálló jgrvslatnak nincs helye, az érdemi döntésre jgsult hatóság határzata, illetve eljárást megszüntető végzés elleni jgrvslat keretében támadható meg. Indklás.-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség../../../2010. ügyiratszámú megkereséséhez csatlt dkumentáció alapján* helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően az alábbiakat állapítttam meg: Ny., vagy R. vagy Ny.** települések területén tervezett beruházás (tevékenység) a feladat és hatásköröm által érintett illetékességi területtől srrendben,,.km távlságra található. Eljárásm srán hatáskörömbe tartzóan vizsgáltam az alábbi önkrmányzati rendeletekbe fglalt, helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats előírásk

11 11 teljesülését:... (helyi rendeletek felsrlása). Megállapítttam, hgy amennyiben a tervezett tevékenység a becsatlt dkumentációkban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy azkban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jgszabály alapján a hatáskörömbe tartzik, jelentős állaptváltzás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető lyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jgszabály az önkrmányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja.*** ahhz, hgy azkban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jgszabály alapján önkrmányzat jegyzőjének hatáskörébe tartzik, a tervezett tevékenységre visszavezethetően állaptváltzás ne következhessen be, illetve feladat és hatáskörömet illetően környezetveszélyeztetés ne frduljn elő szükséges, hgy a tvábbi előírásk/feltételek teljesítése: ***.. annak a tevékenység következtében azkban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jgszabály alapján önkrmányzat jegyzőjének hatáskörébe tartzik, az alábbi állaptváltzás, illetve környezetveszélyeztetés bekövetkezése valószínűsíthető.***. Megállapításmat az alábbi körülmények támasztják alá:... (név, lakcím, engedély illetve névjegyzékbe vétel száma) i keltezésű szakértői vélemény alapján megállapítttam, hgy. (knkrét szükség szerint mérésekkel, kvantitatív adatkkal alátámaszttt biznyítékk, következmények, k-kzati összefüggések leírása). A feltárt biznyítékk alapján megállapítttam, hgy a tervezett létesítmény, illetve tevékenység a kérelemhez csatlt dkumentációban leírt módn megvalósulása esetén nem felel meg (jgszabály neve, száma,, bekezdés, pnt, szükséges mértékben idézve is azt) ban előírt követelményeknek. Mindezek alapján a rendelkező részben rögzítettek szerint döntöttem. A szakhatósági eljárásra vnatkzó ügyintézési határidő leteltének napja: Döntésem a már hivatkztt jgszabálykn kívül a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatkat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Krm. r. 32/A. (1) bekezdése, illetve ennek alapján a rendelet 4. számú melléklet 4. pntjában megállapíttt hatásköri és illetékességi szabálykn, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény (tvábbiakban: Ket.). 33. (8) bekezdése, 44, 45, 45/A. és 72. -a, a környezetvédelem általáns szabályairól szóló évi LIII. törvény (a tvábbiakban: Kvt.) 4, 12, 68. -a és 69. (2) bekezdés, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Krm. rendelet, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Krm. rendelet, a hulladékgazdálkdásról szóló évi XLIII. törvény, illetőleg a jegyző hulladékgazdálkdási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 20.) Krm. rendelet, valamint a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (a tvábbiakban: Tvt.) 4. rendelkezésein alapult. A jgrvslatra vnatkzó tájékztatást a Ket. 44. (9) bekezdése alapján adtam. Debrecen, március 10. Tisztelettel:..

12 12 Értesülnek 1.) Címzett 2.) Irattár *Nem teljes a felsrlás **Példaként szerepel ***Verzió jegyző megbízásából sztályvezető**

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása Az Elektrnikus levéltár prjekt keretében a hsszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályzási feltételek kidlgzása A papír alapú dkumentumk megbízható elektrnikus máslatával szemben támaszttt technikai

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal):

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal): 8. sz. Melléklet FOGALOMJEGYZÉK Általáns definíciók Az általáns definíciókat az Általáns pályázati útmutató az EGT és Nrvég Finanszírzási Mechanizmusk 2009-2014-es időszakára vnatkzóan c. dkumentumban

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok Dr. Fóriánné Hrváth Margit A bankári biztsítékk A garanciaintézmények kezességvállalása a pénzügyi válságban Biztsítékk helye szerepe a hitelezésben A bankk a kölcsönügyleteik mögé állíttt biztsítékkkal

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének támgatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1.-C,D A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben