Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban"

Átírás

1 Tájékztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, szeptember 21. 1

2 A év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel kapcslatban beérkezett szakértői megkeresések alapján az alábbi témakörökben szeretnénk tájékztatást adni szakértőink számára. A tájékztató levél témakörei: /2013. (VIII.30.) Krm. rendelet módsításából következő váltzásk szeptember 9- től 2. A minősítő bizttság összetételével kapcslats váltzásk 3. A minősítő bizttság elnökének kijelölésére vnatkzó szabályzás 4. A kirendelések szabályai a. A bizttsági tagk látgatásainak szervezése nemzetiségi intézményekben b. A bizttsági tagk látgatásának szervezése alapfkú művészeti isklákban 5. A prtfólió előzetes értékelésével kapcslats eljárásk 5.1 Hiányzó vagy tévesen feltöltött dkumentumk esetén Ha a prtfólió alapdkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre Ha a prtfólió szabadn választható dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre 5.2 Ha a prtfólió nem felel meg az annimitási és személyiségi jgi kritériumknak 5.3 Plágiumgyanú 5.4 Kivételt képező eljárásk Óvdapedagóguskat érintő eljárás Hspitálási napló cseréje 6. Dkumentálás a látgatást követően a. Iktatószám feltüntetése a látgatásk dkumentálásakr b. Jegyzőkönyvek módsítása 7. Önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats általáns tájékztatás 2

3 1. 326/2013. (VIII.30.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) módsításából következő váltzásk szeptember 9-től (A Krmány 249/2015. (IX. 8.) Krm. rendelete a pedagógusk előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendelet módsításáról) a. A jgalktó szerkezeti szempntból a rendeletet áttekinthetőbbé tette, kiegészítette az alkalmazást segítő értelmező rendelkezésekkel és a pedagógusk minősítési eljárásával kapcslats rendelkezéseket a jgalkalmazók számára is lgikusabb szerkezetbe rendezte. b. Gyakrnkk esetében: Az a pedagógus, aki még nem tett sikeres minősítővizsgát, de már van 2 év szakmai gyakrlati ideje, ugyanakkr nincs 6 év munkatapasztalata, feltéve, hgy nem alkalmazhatóak rá a nemzeti köznevelésről szóló törvény átmeneti szabályai, és új jgvisznyt létesít, 6 hónap gyakrlati időt kell kikötni. - Tvábbra is hatálys az a április 17-én bevezetett szabály, hgy a 2 éves gyakrlati időbe be kell számítani a krábban más munkáltatónál teljesített szakmai gyakrlat idejét is. c. Tvábbra is hatálys az a szabály, amely rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a tvábbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartzó intézményekben szakmai gyakrlatnak számító, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem ágazatba tartzó tevékenységekről. A Gyvt. hatálya alá tartzó intézmények kapcsán több váltzás is megjelent a Rendeletben. d. Megváltztt a Mesterpedagógus és Kutatótanár fkzat eléréséhez szükséges minősítési eljárás keretrendszere, szakaszai, a feltöltött Mesterpedagógusi\Kutatótanári pályázat részei/dkumentumai. e. Meghatárzásra kerültek azk az esetek, amelyekben az eljárás - bizttság kirendelése nélkül, vagy a minősítő bizttság eljárásának ideje alatt - megszűnik, ide értve azkat az eseteket is, amikr az Oktatási Hivatal (tvábbiakban: OH) megállapítja a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelenségét. f. Váltzik a minősítő bizttságk összerendelésének határideje. A tavasszal esedékes időpntkat és a hzzájuk rendelt bizttságkat a minősítés évét megelőző év december 15-ig kell meghatárznia az OH-nak, az őszi időpntkat és bizttságkat augusztus 10-ig kell összeállítani. g. Egyes esetekben, ha előre nem látható, elháríthatatlan knál fgva a minősítés évében már nem lehetséges az új prtfólióvédési időpnt kijelölése, az OH-nak lehetősége lesz a minősítési évet követő év március 31-ig megszervezni az új időpntt. Ebben az esetben a pedagógust emiatt hátrány nem érheti, sikeres minősítés esetén magasabb fkzatba srlás szintén abban az évben történik meg visszamenőlegesen, január első napjával. h. A Rendelet a 12/B. (5) bekezdése részletezi a tanúsítvány kiadására vnatkzó részletes eljárást és a tanúsítványban feltüntethető bejegyzéseket. Ennek megfelelően a minősítő vizsga 3

4 és a minősítési eljárás eredményéről az OH az összegző értékelés infrmatikai rendszerbe való felöltésétől számíttt tizenöt munkanapn belül elektrnikus tanúsítvány állít ki. i. A pedagógus sikertelen minősítő vizsga vagy minősítési eljárás esetén elektrnikus útn panasszal élhet az OH-nál, a tanúsítvány kiállításától számíttt 15 napn belül. A panasznak nem lehet alapja szakmai véleményeltérés a pedagógus és a bizttság között. Ha a panasznak az OH a minősítő bizttsággal knzultálva helyt ad, az OH a tanúsítványt módsítja, ellenkező esetben, ha a pedagógus a panaszt tvábbra is fenntartja, az OH elnöke szakértő bevnásával dönt a minősítő vizsga, minősítési eljárás új bizttság előtti megismétléséről. Ha új bizttságt nem rendelnek ki, tvábbi panasznak nincs helye. - Ettől függetlenül váltzatlanul megmarad az a lehetőség, hgy a pedagógus akár sikeres, akár sikertelen a minősítése a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jgát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számíttt 30 napn belül a bíróságtól kérje. - A tanúsítványban szereplő elíráskat az OH saját hatáskörében kijavíthatja. - A tanúsítvány kiadását követő 3 éven belül, ha az OH tudmására jut, hgy a pedagógus a feltételeknek való meg nem felelés miatt nem szerepelhetett vlna a minősítési tervben, a tanúsítványt visszavnja. j. Az rszágs pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusk minősítővizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő Mesterpedagógusk munkaidő-kedvezménye terhére ellátható feladatk száma és típusa pntsításra került, bővült a kör a szakmaiszlgáltatásban való részvétellel. A szakértői munka elvégzésével kapcslats költségek megtérítésének módja is váltzik. k. Átmeneti rendelkezések szabályzzák a Mesterpedagógus és Kutatótanár fkzat elérését célzó minősítési eljárásk ideiglenes rendjét. Tvábbá a rendelet pntsítja, hgy a tanítási évenként milyen kötelező feladatkat kötelesek teljesíteni legfeljebb 25 alkalmmal. Ezen pntkat a Rendeletben a 17/A. (1) bekezdése részletezi (minősítésekben való részvétel, tanfelügyelet, pedagógiai-szakmai szlgáltatásk, előadói felkérések). Felhívjuk figyelmüket, hgy a Rendelet 39/D. -a alapján a minősítő vizsga, minősítési eljárás megszervezését, lebnylítását és díjazását szabályzó rendelkezéseit a Rendelet módsításának hatálybalépésekr flyamatban lévő vizsgák és eljárásk esetében is alkalmazni kell azzal, hgy a módsító rendelet hatálybalépésekr kijelölt minősítő bizttság összetételét nem kell megváltztatni. Flyamatban lévőnek tekintjük mindazkat a vizsgákat, eljáráskat, ahl a tanúsítvány kiállítása még nem történt meg. 2. A minősítő bizttság összetételével kapcslats váltzásk a. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás bizttságának tagjai a következők: OH által kirendelt elnök, OH által kirendelt köznevelési szakértő, intézményi delegált (vagy az intézményvezető). b. Minősítő vizsga esetén a gyakrnk óra-/fglalkzáslátgatásán a pedagógus felkészülését támgató mentr is részt vehet. 4

5 c. Az intézményvezetők minősítése esetén a minősítő bizttság összetétele váltzik (delegált szakértő kirendelése intézményvezetői minősítés esetén): OH által delegált elnök, OH által delegált köznevelési szakértő (szaks), OH által delegált legalább 5 év intézményvezetői tapasztalattal rendelkező szakértő (az ebben a szerepkörben megbíztt szakértő feladata, hgy a prtfólió előzetes értékelése és a védés alapján értékelje az intézményvezető pedagóguskmpetenciáit, valamint részt vegyen véleményezési jggal az óra- /fglalkzáslátgatásn), a fenntartónak lehetősége van, hgy az intézményvezető minősítési eljárására képviselőt delegáljn. A fenntartó képviselője ebben az esetben véleményezési jggal rendelkezik, így az óra- vagy fglalkzáslátgatásn, illetve a védésen részt vesz, de a prtfóliót nem értékeli. d. Az egyházi fenntartású intézményekben dlgzó pedagógusk minősítésére kirendelt bizttság összetétele váltztt: OH által kirendelt elnök amennyiben az egyház a miniszterrel köznevelési szerződést kötött pedagógiai szakmai szlgáltatásk ellátásra, akkr az egyházi pedagógiai intézet által jóváhagytt szakértői jegyzéken szereplő szakértő, OH által delegált köznevelési szakértő (szaks), intézményi delegált (vagy maga az intézményvezető). e. Intézményi delegált kijelölése esetén az intézményvezető lyan munkatársat delegálhat, aki vezető státuszban van, esetükben már nem követelmény a szakvizsga. f. A minősítő bizttság működésének időtartama: A panaszeljárás bevezetésének megfelelően megváltztt a bizttság működésének időtartama. A minősítő bizttság a panasz benyújtására nyitva álló a tanúsítvány kiadásától számíttt 15. napt követő munkanapn szlik fel. Ha a pedagógus panasszal él, a minősítő bizttság a panasz alapján meghztt döntésnek megfelelő intézkedés megtételét követő munkanapn szlik fel. g. Összeférhetetlenség kezelése: bővült a minősítő bizttsági elnök és tagk összeférhetetlenségi szabályzása, nem lehet sem elnök, sem tag lyan személy, akitől a minősítés elfgulatlan leflytatása egyéb kból nem várható el (ezzel elkerülve az lyan eseteket, ahl ugyan nem áll fenn rkni kapcslat, ugyanakkr mégsem várható a tárgyilags minősítés). 3. A minősítő bizttság elnökének kijelölésére vnatkzó szabályzás Az Oktatási Hivatal a minősítő bizttság elnökét a Rendelet 7. (1) alapján rendeli ki. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás minősítő bizttság előtt flyik. A minősítő bizttság elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fkzatba srlt, az Országs szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jgszabályban fglaltak szerinti felkészítésben vett részt. 5

6 A Rendelet szerint az elnök csak az értékelt pedagógussal azns vagy magasabb fkzatba besrlt pedagógus lehet. A fenti kitételnek megfelelően rendeli ki az OH a bizttság elnökét a minősítési eljárás ellátására. A Rendelet tvábbá meghatárzza a minősítő bizttság elnökének felelősségét és legfntsabb feladatait. 4. A kirendelések szabályai a. A bizttsági tagk látgatásainak szervezése nemzetiségi intézményekben Az OH-nak elsődleges célja, hgy sikeresen, a minősítésben részt vevő minden fél számára kedvező feltételeket biztsítva valósuljanak meg a minősítési eljárásk. Nehézséget jelent, hgy a nemzetiségi nevelés-ktatás területe a rendelkezésre álló szakértők száma alapján hiányterület. Az OH törekszik az azns szakterülettel rendelkező szakértői kirendeléseket biztsítani. Annak érdekében, hgy a évi minősítési tervbe bekerült pedagógus elkészült prtfóliója értékelést kapjn, az OH a nyelvi egyezőséget tekinti priritásnak. Az Útmutató másdik, javíttt váltzatának kiadványában megadtt, pedagóguskmpetenciákra vnatkzó pntjai alapján hivatalunk döntése annak az elvnek megfelelően történt, hgy a prtfólió ilyen esetekben mindenképp egy pedagógus szakmai szemlélete mentén, eredeti nyelven legyen áttekinthető. b. A bizttsági tagk látgatásának szervezése alapfkú művészeti isklákban A jelenlegi összerendelési szabályrendszer szerint az alapfkú művészeti intézményekben dlgzó pedagógusk az általuk taníttt művészeti ág figyelembevételével a következő négy kategória egyikébe kerülnek besrlásra: - báb- és színművészeti ág. - képző- és iparművészeti ág, - táncművészeti ág, - zeneművészeti ág. A szakértők a kmpetenciák figyelembevételével szintén a fent felsrlt négy kategória szerint kerültek besrlásra és ennek figyelembevételével történik meg a kirendelésük is. A látgatásk szervezése srán a rendszer a kirendelt szakértő kiválasztásánál csak a négy említett kategória egyezését veszi figyelembe. A négy fő kategórián belüli kisebb szakmai különbségek a minősítés srán szükséges szakértői tevékenységben nem jelentenek hátrányt, tekintettel arra, hgy az eljárás célja a pedagógiai munka, a pedagógiai módszerek megfigyelése és azk bjektív értékelése. 5. A prtfólió előzetes értékelésével kapcslats eljárásk Felhívjuk figyelmét arra, hgy a szakértői feladatk jgszabály szerinti végrehajtása érdekében szükséges a védés napja előtti 25. napig a prtfólió tartalmának áttekintése vizsgálva azt, hgy a kötelezően feltöltendő, illetve a szabadn választható dkumentumk tartalma megfelel-e az Útmutatóban rögzített elvárásknak. 6

7 Amennyiben a kötelező dkumentumk hiánysak, vagy a feltöltött dkumentumk nem megfelelőek, akkr a szakértőnek a tájékztató pntja szerint kell eljárnia. Ha a szakértő a szabadn választható dkumentumk esetében állapít meg az elsődleges vizsgálat srán hiánysságt, akkr az pntban fglaltak az irányadók. 5.1 Hiányzó vagy tévesen feltöltött dkumentumk esetén Ha a prtfólió kötelező dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre: A Rendelet 9/B. (1) bekezdése részletezi a kötelezően feltöltendő dkumentumk körét. A 11/A. (1) bekezdése rögzíti, hgy a prtfólió akkr tekinthető feltöltöttnek, ha a nevelő-ktató munka szabadn választható dkumentumai kivételével az alapdkumentumk feltöltésre kerültek. A Rendelet 12/C (1) bekezdés f) pntja, valamint a 39/B. (2) bekezdése rögzíti, hgy amennyiben a prtfólió nem tekinthető feltöltöttnek, azaz a kötelező dkumentumk nem kerülnek feltöltésre, úgy megállapítandó a minősítési eljárás sikertelensége, melyről az OH kiállítja a tanúsítványt. Tehát a prtfólió összes kötelező elemét fel kell tölteni a nevelő-ktató munka szabadn választtt dkumentumain kívül. Vagyis lényegében csak a nevelő-ktató munka szabadn választtt dkumentumai és a prtfólió nem kötelező elemei (9/B. (2) bek.) pótlhatók. Teendők a kötelező dkumentumk hiánysságából adódó sikertelenség megállapítása esetén Hiánysnak tekintendő minden lyan dkumentum, ami nem felel meg a Rendelet fent felsrlt bekezdéseiben meghatárztt, kötelezően feltöltendő dkumentumk körének. A bizttság elnökének a döntés meghzatala előtt egyeztetnie kell a köznevelési szakértő taggal (szaks szakértővel). A bizttság elnöke nyilatkzatban rögzíti a kötelező dkumentumk hiánysságának tényét. A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hiánysságknak. A bizttság elnöke a nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány részletes kitöltésével teszi meg, és azt aláírva és beszkennelve megküldi a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke közvetlenül nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a köznevelési szakértő tagnak (szaks szakértőnek) egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) Ha a prtfólió szabadn választható dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre: A bizttság elnökének a hiánysság megállapítása kapcsán egyeztetnie kell a köznevelési szakértő taggal (szaks szakértővel). Az elnök haladéktalanul jelzi ben a pedagógusnak a hiányzó vagy hibásan feltöltött dkumentum pótlásának módját. A javíttt dkumentumt a pedagógus elektrnikus útn köteles eljuttatni az elnök részére a védést megelőző nap között. Az elnök a hiánypótlás kéréséről értesíti a bizttság tagjait.

8 Teendők, ha a hiánypótlás nem történt meg a megadtt határidőig A kért dkumentumk pótlásának elmaradása esetén a bizttság elnöke nyilatkzatban rögzíti a pótlás elmaradásának tényét. A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hiánysságknak. A bizttság elnöke a nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány részletes kitöltésével teszi meg, és azt aláírva és beszkennelve megküldi a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke közvetlenül nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a köznevelési szakértő tagnak (szaks szakértőnek) egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) Teendők a védés napján (amennyiben a hiánypótlás a megadtt határidőig megtörtént): A pedagógusnak a védés alkalmával az aláírásával elláttt javíttt dkumentumkat papíralapn is be kell nyújtania. A bizttság az értékelő felületről letölthető prtfólióvédési jegyzőkönyvben rögzíti a prtfólió módsításával kapcslats tényt, valamint a megldás módját és eredményét. A pótlólag benyújttt, aláírt dkumentumk a védési jegyzőkönyv mellékletét képezik, a jegyzőkönyvben tételesen fel kell srlni a mellékelt dkumentumkat, és a jegyzőkönyvet ezekkel együtt kell feltölteni az infrmatikai rendszerbe, a krábban is alkalmaztt módn, egy közös PDFfrmátumú fájlként. A hiánypótlásra benyújttt, aláírt dkumentumk eredeti, papíralapú példányát az elnök őrzi. 5.2 Amennyiben a prtfólió nem felel meg az annimitási és személyiségi jgi kritériumknak (pl. személyeket ábrázló ftót és/vagy a gyermekek/tanulók teljes nevét, pedagógus klléga nevét tartalmazza) 8 Az elnök haladéktalanul jelzi ben a pedagógusnak, hgy a évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezés jgáról és az infrmációszabadságról szóló törvény 3. (10) bekezdésében fglaltaknak nem felel meg a prtfólió, és tvábbítja annak javítási módját az alábbiak szerint. Az elnök a javítási felszólításról értesíti a bizttság tagjait. A javíttt dkumentumkat a pedagógusnak elektrnikus útn kell eljuttatnia az elnök számára a védés előtt legalább nappal. A javítás módja: Amennyiben a prtfólió lyan ftót tartalmaz, amelynek eredeti példányán gyermekek/tanulók szerepelnek, a pedagógus lyan módn javítja a dkumentumt, hgy a képen a gyermekek/tanulók ne legyenek felismerhetőek, vagy ftók nélkül küldi el azt. Amennyiben a prtfólió lyan dkumentumt tartalmaz, amelynek eredeti példánya tartalmazza a gyermek/tanuló teljes nevét, pedagógus klléga nevét, a név a dkumentum javíttt váltzatán kitakarásra vagy törlésre kerül.

9 Teendők a védés napján: A pedagógusnak a védés alkalmával az aláírásával elláttt javíttt dkumentumkat papíralapn is be kell nyújtania. A bizttság az értékelő felületről letölthető prtfólióvédési jegyzőkönyvben rögzíti a dkumentumk javításával kapcslats tényt, a megldás módját és eredményét. A javíttt, aláírt dkumentumk a jegyzőkönyv mellékletét képezik, a jegyzőkönyvben tételesen fel kell srlni a mellékelt dkumentumkat, és a jegyzőkönyvet ezekkel együtt kell feltölteni az infrmatikai rendszerbe, a krábban is alkalmaztt módn, egy közös PDF-frmátumú fájlként. A javíttt, aláírt dkumentumk eredeti, papíralapú példányát az elnök őrzi. 5.3 Plágiumgyanú esetén (amennyiben a pedagógus a prtfólió részét képező eredetiségnyilatkzatban a vállalt kötelezettségét megsértette) A minősítővizsgát, minősítési eljárást meg kell szüntetni, ha a minősítő bizttság megállapíttta, hgy a pedagógus a prtfólió részét képező eredetiségnyilatkzatban vállalt kötelezettségét megsértette. Ebben az esetben a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelen eredménnyel zárul. A bizttság elnökének a döntés meghzatala előtt egyeztetnie kell a szaks szakértővel. A bizttság elnökének hivatals, aláírt nyilatkzatban kell megerősíteni az eredetiségi nyilatkzatban vállalt kötelezettség megsértésének tényét, A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hibának. A nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány alapján kell részletesen kitölteni és azt aláírva és beszkennelve megküldeni a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a szaks szakértőnek egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) 5.4 Kivételt képező eljárásk Óvdapedagóguskat érintő eljárás Az óvdapedagógusk esetében is érvényesül a Rendelet 9/B. (2) bekezdése, a 11/A. (1)-(2) és a 12/C. (1)-(2) bekezdései. Ennek megfelelően a fentiekben ismertetett eljárásnak kell megvalósulnia. Nem minősül a prtfólió hiánys feltöltésének, ha az óvdapedagógusi prtfólióban a csprtprfil és a nevelési terv egy fájlként történő feltöltése miatt ezek közül a nevelési terv hiányzik. Ennek pótlására a szabadn választható dkumentumk esetén alkalmaztt, pntban leírt hiánypótlási rend szerint van lehetőség. Abban az esetben, ha a csprtprfil nem került feltöltésre, akkr az pntban leírtak szerint kell eljárni, a kötelező dkumentum hiánya miatt a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelen. 9

10 5.4.2 Hspitálási napló cseréje Amennyiben a pedagógus nem töltötte fel a hspitálási naplót, úgy érvényesül a Rendelet 11/A. (1)- (3) bekezdése. Ennek megfelelően az pntban ismertetett eljárásnak kell megvalósulnia. Ha a hspitálási napló feltöltésre került, de nem a minősítés előtt álló pedagógus által látgattt óra/fglalkzás leírását, elemzését, hanem az érintett pedagógusnál történt óra/fglalkzáslátgatás dkumentálását tartalmazza, ebben az esetben van mód a hspitálási napló cseréjére. Erre a szabadn választható dkumentumk esetén alkalmaztt, pntban leírt hiánypótlási rend szerint van lehetőség. 6. Dkumentálás a látgatást követően a. Jegyzőkönyvek iktatószám feltüntetése (Útmutató másdik, javíttt váltzatának X. fejezetében található részletes leírás alapján.) Az óra-/fglalkzáslátgatást követően el kell készülnie az óra-/fglalkzáslátgatási jegyzőkönyveknek, melyeket az OH által működtetett infrmatikai támgató rendszerbe kell feltölteni az alábbiak szerint: mindkét meglátgattt óráról/fglakzásról készüljön külön jegyzőkönyv; a jegyzőkönyveket intézményi iktatószámmal kell ellátni, és azkat alá kell írni; a prtfólióvédési és az óra-/fglalkzáslátgatási jegyzőkönyveken szerepelhet ugyanaz az iktatószám, de az alszámk legyenek eltérőek; a mellékletet képező dkumentumkat tételesen fel kell srlni; a minősített pedagógus által aláírt és beszkennelt dkumentumkat a jegyzőkönyvekkel közös PDF-fájlban, a jegyzőkönyvek mellékleteiként kell rögzíteni. b. Jegyzőkönyvek módsítása aláírásk (Útmutató másdik, javíttt váltzatának X. fejezetében található részletes leírás alapján.) A jegyzőkönyv frmátumának tartalmi váltzása lehetőséget ad arra, hgy intézményvezető minősítése esetén a fenntartó képviselője, gyakrnk minősítése esetén a mentr is aláírásával jelezze részvételét, valamint véleménye rögzítésre kerülhessen. A jegyzőkönyvben szükség szerint fel kell tüntetni a látgattt órán/fglalkzásn közreműködő pedagógiai asszisztens vagy fejlesztő pedagógus jelenlétét. Az eljárásrendekkel kapcslats fenti infrmációk az ktatas.hu ldal Saját ldalának Bizttság menüpntjában is elérhetőek, letölthetőek. 7. Önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats általáns tájékztatás A évi önértékeléssel és a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslatban előző levelünkhöz mellékeltük azt a kézikönyvet, melyből tájékzódhat az eljárásra vnatkzóan. A dkumentum részletesen felsrlja a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevők feladatait, a feladatk ütemezését és legfntsabb dkumentumait, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vnatkzó eljáráskat. A hnlap Saját ldalak/bizttság menüpntjában hamarsan elérhetőek a Gyakran Ismételt Kérdésekre adtt szakszerű válaszk, amelyek szintén a szakmai munkát segítik. 10

11 Felhívjuk figyelmét, hgy az önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats tudását, a jgszabályi váltzásk követését a következő időszakban, szeptember-któber flyamán a Mdle távktatási felületen bővítheti. A felkészülést tesztsrzat segíti, melynek sikeres kitöltése szakmai szakértői munkájának minőségét támgatja. A TÁMOP Köznevelési refrmk peratív megvalósítása c. kiemelt prjekt által készített nagymintás tesztelésről készült jegyzőkönyv biztsítja a kiemelt prjekt indikátrai teljesülésének bemutatását, igazlását. Kérjük, hgy az ktatas.hu ldalról a Saját ldal/bizttság/értékelési feladatk elvégzése menüpntból letöltött prjekt jegyzőkönyvet egy példányban kinymtatva, kitöltve, kék tintával, tllal aláírva szíveskedjék megküldeni a Prjektigazgatóság címére a látgatást követő 5 munkanapn belül! Amennyiben az adtt hónapban több alkalmmal betölti a minősítő bizttsági elnök vagy tanfelügyelet esetén - vezető szakértő tisztségét, úgy kérjük, hgy az utlsó alkalmat követő 5 munkanapn belül szíveskedjék megküldeni a dkumentumt. A minősítési eljáráskkal kapcslats szakmai kmmunikáció, valamint a jelzések mielőbbi feldlgzása érdekében a szakértői munkájával kapcslats kérdéseit a e- mail címre szíveskedjen megküldeni! Kérjük, minden esetben tüntesse fel a szakértői megkeresés tárgyát, a saját ktatási aznsítóját, valamint az adtt minősítési eljárásban részt vevő pedagógus ktatási aznsítóját is! Együttműködését köszönjük! Budapest, szeptember 21. Oktatási Hivatal Prjektigazgatóság 11

12 Tisztelt Szakértő Klléga! A szeptember 22-én közzé tett Tájékztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban levelünk tartalmával kapcslatsan beérkezett szakértői kérdések alapján az alábbi kiegészítéseket tesszük: 1. A prtfólió elemei infrmáció szerzésre szlgálnak a pedagógus kmpetenciáiról. A szakértők a feltöltött, de nem megfelelő dkumentum esetében tartalmi tisztázó kérdés lehetőségével élhetnek. Annak megítélése, hgy minden lyan elem megmutatkzik-e a dkumentumk által, melyből teljes körű értékelést lehet leflytatni, a szakértő hatásköre. A tartalmi kiegészítést az alábbi esetekben lehet kérni: 1. Feltöltött, de tartalmilag nem eléggé kidlgztt, kevés infrmációt tartalmazó dkumentum tartalmának pótlására vnatkzóan 2. Téves helyre vagy duplán feltöltött dkumentum módsítása az alábbi szabályk alapján: az eredetiségnyilatkzatban lévő frmai, tartalmi hibák krrigálása megtörténhet ezen felül az alábbi, kötelezően feltöltendő dkumentumk közül legfeljebb 2 dkumentum esetében történhet meg a tartalmi kiegészítés kérése Kötelezően feltöltendő dkumentumk 1. Szakmai önéletrajz 3. Intézményvezető esetében a munkáltatói igazlás 4. Intézményi életút bemutatása 5. Szakmai életút értékelése 6. Csprtprfil Csprtprfil 2. (amennyiben van) 8. Tematikus terv (maximum 2 db a csprtprfilhz tartzóan) 9. Tematikus tervhez kapcslódó reflexió óra/fglalkzás terv óra/fglalkzás tervhez kapcslódó reflexió óra/fglalkzás terv óra/fglalkzás tervhez kapcslódó reflexió óra/fglalkzás terv óra/fglalkzás tervhez kapcslódó reflexió óra/fglalkzás terv óra/fglalkzás tervhez kapcslódó reflexió óra/fglalkzás terv óra/fglalkzás tervhez kapcslódó reflexió óra/fglalkzás terv óra/fglalkzás tervhez kapcslódó reflexió 22. Esetleírás 23. Hspitálási napló 24. Hspitálási naplóhz kapcslódó reflexió A tartalmi kiegészítés megkérése az alábbi frmákban történhet: 1. prtfólióvédésre feltett kérdés frmájában vagy 2. a dkumentum elnök általi elektrnikus útn történő bekérése alapján annak eljuttatása az elnök részére. A tartalmi kiegészítés dkumentumait a prtfólióvédési jegyzőkönyvhöz szükséges csatlni.

13 Az alábbi táblázatban fglaljuk össze, hgy a különböző dkumentumtípuskhz kapcslódó eljáráskat: Eljárás elnevezése Dkumentum hiánypótlása Érintett dkumentum/érintett prbléma Szabadn választtt dkumentumk hiánya Óvdapedagógus minősítésekr a csprtprfil megléte esetében a nevelési terv hiánya Dkumentum javítása Annimitás, személyiségi megsértése jgk Dkumentum cseréje Hspitálási napló amennyiben a pedagógus nem egy általa látgattt óra/fglalkzás elemzését töltötte fel Eljárás Kötelező dkumentum megszüntetése egyértelmű hiánya Tartalmi kiegészítés kérése 1. Tartalmi kiegészítés kérése 2. Plágium Feltöltött, de tartalmilag nem eléggé kidlgztt dkumentumk Tévesen, téves helyre feltöltött dkumentum Tájékztató levél ( ) Tájékztató levél Tájékztató levél Tájékztató levél 5.2 Tájékztató levél Tájékztató levél Tájékztató levél 5.3 Eljárás Szabadn választtt dkumentum bekérése elektrnikus útn (a pedagógus a látgatás napját megelőző nap között pótlhatja a dkumentumt) A nevelési terv bekérése elektrnikus útn (a pedagógus a látgatás napját megelőző nap között pótlhatja a dkumentumt) Javíttt dkumentum bekérése elektrnikus útn, (a pedagógus a látgatás napját megelőző nap között pótlhatja a dkumentumt) csatlása a védési jegyzőkönyvhöz Dkumentum bekérése elektrnikus útn (a pedagógus a látgatás napját megelőző nap között pótlhatja a dkumentumt) Nyilatkzat megküldése az OH-nak Nyilatkzat megküldése az OH-nak A dkumentum kiegészítése a prtfólióvédésre feltett kérdés frmájában vagy a javíttt dkumentum elektrnikus bekérése útján A módsíttt (legfeljebb 2 db) dkumentum bekérése elektrnikus útn, csatlása a védési jegyzőkönyvhöz 2. A prtfólió hiányzó vagy hibás dkumentumainak pótlási vagy cserélési lehetőségére vnatkzó eljárásrendet a fent hivatkztt levelünk kiküldését követő naptól kell kötelező érvénnyel alkalmazni. Ha a pedagógus prtfóliójának kötelező dkumentumaira vnatkzóan a szakértő szeptember 22-ét megelőzően küldött ki hiánypótlási kérést a április 21-i levelünkben leírt eljárásrend alapján, akkr az eljárás menetét nem kell megváltztatni az új eljárásrendhez igazítva. Ebben az esetben a látgatás mindenképpen történjen meg, a pótlás kérésének tényét az elnök a prtfólióvédési jegyzőkönyvben rögzítse, a benyújttt dkumentumkat a jegyzőkönyvhöz csatlja.

14 Knkrét példán keresztül: amennyiben a szakértő, elnök egy kötelező dkumentum (pl. egy reflexió) pótlását kérte a pedagógustól szeptember 20-án, akkr ebben az esetben a pedagógus pótlhatja a dkumentumt, nem kell a minősítést felfüggeszteni és sikertelennek minősíteni. (Természetesen amennyiben a pótlás nem történik meg a megjelölt határidőre és módn, akkr a pedagógus minősítése sikertelen.) Szeptember 22-ét követően kiküldött hiánypótlási kérések esetében a Tájékztató levelünkben, illetve jelen levelünkben leírtak alapján kell eljárni. 3. A minősítés dkumentumaival kapcslats kiegészítés: a. az óra-/fglalkzáslátgatási jegyzőkönyvet, valamint a prtfólióvédési jegyzőkönyvet az intézmény látja el iktatószámmal/alszámmal, b. a jegyzőkönyvek és a jegyzőkönyvekhez mellékletként csatlt dkumentumk eredeti példányát az intézmény 5 évig őrzi, c. a védési jegyzőkönyv és a jegyzőkönyvhöz csatlt dkumentumk beszkennelt, elektrnikus váltzatát, valamint a szakértői tevékenységről vezetett nyilvántartást az elnök köteles a szakértői tevékenység igazlásaként 5 évig megőrizni, d. az óra-/fglalkzáslátgatás jegyzőkönyvét és a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatlt dkumentumk beszkennelt, elektrnikus váltzatát, valamint a szakértői tevékenységről vezetett nyilvántartást a szaks szakértő köteles a szakértői tevékenység igazlásaként 5 évig megőrizni (15/2015. (III.13.) EMMI rendelet 5. (6) bekezdés). Ismételten felhívjuk figyelmét arra, hgy a szakértői feladatk jgszabály szerinti végrehajtása érdekében szükséges a védés napja előtti 25. napig a prtfólió tartalmának áttekintése vizsgálva azt, hgy a kötelezően feltöltendő, illetve a szabadn választható dkumentumk tartalma megfelel-e az Útmutatóban rögzített elvárásknak. Együttműködését köszönjük! Budapest, któber 05. Oktatási Hivatal Prjektigazgatóság

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Táncművészeti Szakmai Kllégium nyílt pályázatt hirdet a 2011. nvember 15. és 2012. szeptember 30. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvnalú

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Összehasonlító fogyasztásmérési módszer városi, elővárosi és távolsági autóbuszokhoz

Összehasonlító fogyasztásmérési módszer városi, elővárosi és távolsági autóbuszokhoz 1. A mérés célja és általáns leírása Az alábbiakban részletezett összehasnlító fgyasztásmérési eljárás autóbuszk üzemanyag fgyasztásának a valós körülményeket (terhelés, ingadzó sebességprfil) reprezentáló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

Internátusi Szakmai Találkozó Szabadi Edit Pedagógiai előadó Kecskemét, március 23.

Internátusi Szakmai Találkozó Szabadi Edit Pedagógiai előadó Kecskemét, március 23. Internátusi Szakmai Találkzó Szabadi Edit Pedagógiai előadó Kecskemét, 2018. március 23. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendelet a pedagógusk előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazttak

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben