ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL"

Átírás

1 TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt

2 2 / 34 Tartalmjegyzék 1. BEVEZETÉS A használt fgalmak ismertetése Jgszabályi háttér 4 2. A FELADAT BEMUTATÁSA A feladat célja és terjedelme Elvégzett feladatk Alkalmaztt megközelítés, munkamódszer A feladat elvégzése srán elkészült eredmények Munkaköri leírás i mátrix SAMU-Ter2 szftveralkalmazás SAMU-Ter2 adatbázis SAMU-Ter2 adatbázis karbantartása SAMU-Ter2 adatbázis karbantartásának feltételrendszere SAMU-Ter2 szftveralkalmazás bevezetése SAMU-Ter2 szftveralkalmazás karbantartása SAMU-Ter2 szftveralkalmazás üzemeltetése MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK A munkaköri leírásk készítése srán felmerült észrevételeink A Hivatal hatálys SZMSZ-e és a munkaköri leírásk összevetése srán felmerült észrevételeink 16 MELLÉKLETEK 18 A. Munkaköri leírás sabln 19 B. Kérdőív a munkaköri leírás elkészítéséhez 22 C. Kérdőív a munkakör betöltéséhez elvárt feltételek összegyűjtéséhez 25 D. Kérdőív a dlgzói készségek összegyűjtéséhez 28 E. -Hatásköri mátrix 30 JOGI FIGYELMEZTETÉS 34

3 3 / BEVEZETÉS Kerekegyháza Várs Önkrmányzata ÁROP-1.A.2/A pályázatában célként fgalmazta meg belső flyamataik minőségének, hatéknyságának javítását, a hivatal szakmai munkája minőségének javulását és hatéknyabbá tételét. Valamint, hgy a döntési flyamatk javuljanak, váljanak átláthatóbbá, demkratikusabbá. Kerekegyháza Plgármesteri Hivatala igen fntsnak tarttta a munkaszervezés javítását és ezen keresztül a munkaidő hatékny kihasználását, és a pályázatban kiemelt célként fgalmazta meg teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálatát és krszerűsítését. A hatéknyságnövelés egyik eleme lehet a jbb munkamegsztás kialakítása a munkakörök és egyéni képességek összevetése révén. Ezen célk megvalósítása érdekében a kmplex szervezetfejlesztési prjekten belül egy lyan tevékenységelemző szftver beszerzését határzták el, mely a munkatársak teljesítményértékeléséhez bjektív mérést támgató eszközt ad, és a belső feladat-összefüggések elemzéséhez, valamint az új egységes munkaköri leírásk elkészítéséhez hatékny támgatást nyújt a Hivatal számára. A fenti célk elérése érdekében a prjekt keretein belül végrehajtttuk a tevékenységelemzési és munkaköri leírás készítési, valamint a döntési mátrix elkészítéséhez szükséges feladatkat. Az alábbiakban ismertjük az elvégzett tevékenységeket, az elért eredményeket és a munka srán szerzett tapasztalatainkat, megtett javaslatainkat. 1.1 A HASZNÁLT FOGALMAK ISMERTETÉSE a. Kntrllkörnyezet: Valamely tevékenység ellátásának, flyamat végrehajtásának menetét, valamint annak ellenőrzését meghatárzó külső és belső szabályzási környezet, valamint az arra épülő ellenőrzési rendszer. b. Besztás: a dlgzók szakmai besrlása (pl, könyvelő, ügyintéző stb.) c. Munkakör: egy adtt szakmai funkció, amely egyértelműen meghatárzza a hzzá tartzó feladatkat (pl. vevő-flyószámla- könyvelő, szciális ügyintéző stb.) d. -hatásköri mátrix: A döntés-hatásköri mátrix (i mátrix) a szervezetben létrehztt munkakörök (szerepkörök) és hatáskörök visznyának vizuális megjelenítésére szlgáló táblázat. e. Hatáskör: döntési típus, ami meghatárzza, hgy adtt munkakör milyen jggal és kötelességgel rendelkezik, adtt döntési tárgyban. Az alábbi hatásköröket használtuk: i. Véleményezés: A véleményezés, lyan tevékenység, amely valamely feladat hatáskörébe tartzó ügy, vagy dkumentum, esetleg szervezeti működési váltztatásra szóló kezdeményezésre vnatkzó előzetes áttekintést, vizsgálatt és minősítést fglal magába, kötelező erő nélkül. Minden esetben vezetői utasításra történik. ii. Javaslattétel: A javaslattétel lyan tevékenység, amely valamely feladat hatáskörébe tartzó ügy, vagy dkumentum, esetleg szervezeti működési váltztatásra szóló kezdeményezésre vnatkzó áttekintést, vizsgálatt és minősítést fglal magában, kötelező erő nélkül. Történhet vezetői utasítás nélkül is.

4 4 / JOGSZABÁLYI HÁTTÉR iii. Előterjesztés: Előterjesztési jg az Önkrmányzati Szervezeti és Működési Szabályzatban fglaltak szerint. A szervezet döntéshzatalának előkészítését segítő frmalizált tevékenység. iv. : Más szerepkör(ök) által elvégzett cselekvés elfgadása, vagy elutasítása. Mindig utólags. v. : A jgszabály által meghatárztt hatáskörben hztt döntés. A döntés meghatárzza a követendő tevékenységet, az előkészítés srán feltárt alternatívák egyikének kiválasztásával. A döntést az arra feljgsíttt szerepkör/munkakör betöltője hzza, és felelősséget is ő vállal érte. A döntés lehet: jgsító, engedélyező, tiltó vagy kötelező. vi. Kiadmányzás: A Kiadmányzási a már felülvizsgált, végleges kiadmány-tervezet jóváhagyását, külső szervhez, vagy személyhez elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányzásra jgsult részéről. Külső szervhez vagy személyhez iratt, kiadmányt csak az SZMSZ-ben meghatárztt kiadmányzási jggal rendelkező személy aláírásával lehet tvábbítani, elküldeni. vii. : Valamely feladat ellátása, kötelezettség teljesítése. viii. Előkészítés: Valamely feladat ellátásáhz, kötelezettség teljesítéséhez előzetesen szükséges tevékenység elvégzése, állapt létrehzása. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Krmányrendelet a következőkben rendelkezik: KONTROLLKÖRNYEZET 156. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles lyan kntrllkörnyezetet kialakítani, amelyben a) világs a szervezeti struktúra, b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri visznyk és feladatk, c) meghatárzttak az etikai elvárásk a szervezet minden szintjén, d) átlátható a humánerőfrrás-kezelés. (2) A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nymvnalát, amely a költségvetési szerv működési flyamatainak szöveges vagy táblázatba fglalt, vagy flyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és infrmációs szinteket és kapcslatkat, irányítási és ellenőrzési flyamatkat, lehetővé téve azk nymn követését és utólags ellenőrzését. A kntrllkörnyezet kialakítása szempntjából az alábbi kérdések vizsgálata fnts: A szervezet funkcinális és adminisztratív felépítése, a hierarchia szintjei, a belső szervezeti egységek egymáshz való visznya, kapacitása megfelel-e az ellátandó feladatknak? A szervezet célkitűzései összhangban vannak-e a döntéshzói célkkal? A rendelkezésre álló (humán- és anyagi) erőfrrásk összhangban vannak-e a kitűzött célkkal?

5 5 / 34 A szervezeten belül a célkkal összhangban kerültek-e kialakításra felelősségi- és feladatkörök? Meghatárzták-e az egyes munkakörök által ellátandó feladatkat, a betöltéséhez szükséges képzettséget, készségeket és képességeket? Rendszeresen értékelik-e a szervezeti, illetve az egyéni teljesítményeket, és megbeszélik-e az értékelés eredményeit az érintettekkel? A teljesítményértékelés alapján megítélhető-e a meghatárztt feladatk ellátásának hatéknysága és eredményessége? A rendszer szervezeti struktúrája, a működési szabályk biztsítják-e az infrmációk hatékny áramlását? Felelősségi és feladatkörök: A szervezeti célk teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatkat írásban (pl. alapító kiratban) kell rögzíteni. A fő feladatkból kiindulva meg kell határzni az egyes szervezeti egységek funkcióit, amelyet írásban is rögzíteni szükséges (pl. SZMSZ-ben, ügyrendekben). Minden dlgzónak rendelkeznie kell munkaköri leírással, amelyeket a szervezet céljainak és az adtt szervezeti egység funkcióinak figyelembe vételével kell kialakítani. Biztsítani kell, hgy a köztisztviselők a munkaköri leírásában fglaltakat teljes mértékben megismerjék, tvábbá fnts, hgy az egyes feladatk pnts tartalmáról részletes tájékztatást kapjanak. Fnts, hgy a szervezet minden dlgzója és vezetője tisztában legyen azzal, hgy kinek tartzik, illetve, hgy ki tartzik neki beszámlással munkájáról. Nagyban elősegíti a munkát, ha az egyes felelősségi szintek rendszerét és kapcslatát, illetve a hivatals dkumentumk aláírásának és jóváhagyásának előírt útvnalát írásban vagy szemléltető ábra segítségével elérhetővé teszik a költségvetési szerv minden dlgzója számára. Jelen dkumentumban a felelősségi és feladatkörök vizsgálatáhz szükséges eszköz kialakítása képezi feladatunkat.

6 6 / A FELADAT BEMUTATÁSA 2.1 A FELADAT CÉLJA ÉS TERJEDELME A Megrendelő elvárásai alapján a következő célkat fgalmaztuk meg: a SAMU-Ter2 adatbázis feltöltéséhez szükséges adatgyűjtési és elemzési feladatk elvégzése, majd az adatbázis feltöltése; a Megrendelő kijelölt munkatársainak aktuális feladatait tartalmazó munkaköri leírásk elkészítése; a SAMU-TER2 adatbázis felhasználóinak ktatása; a munkaköri leírásk Megrendelő jelenlegi SZMSZ-ével történő összevetése, elemzése, és az eredményekről Záró vezetői jelentés készítése. A prjekt 33 dlgzó felmérését fglalta magában a Megrendelő alábbi szervezeti egységein belül: Jegyző Aljegyző Igazgatási és Ügyviteli Irda Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irda Vársüzemeltetési és Műszaki Irda Vársi Okmányirda Vársi Gyámhivatal 2.2 ELVÉGZETT FELADATOK A Megrendelő által megfgalmaztt célk elérését a szervezetfejlesztési prjekt alprjektjének keretében valósítttuk meg. Az elvégzendő feladatkat hárm fő munkafázisn keresztül hajtttuk végre. Az alábbiakban nagy vnalakban ismertetjük a fázisk mentén elvégzett főbb feladatkat: A prjektindítás srán munkatársaink egy prjektindító megbeszélésen vettek részt, ahl rögzítették az együttműködés kereteit, tvábbá megkaptuk a felkészüléséhez szükséges háttérdkumentumkat. A kivitelezés fázisában került sr a munkaköri leíráskhz szükséges adatk gyűjtésére és elemzésére. Tanácsadóink a hatékny adatgyűjtéshez kialakíttt hmgén munkacsprtkban, illetve személyes interjúk, megbeszélések keretében, asszisztált kérdőíves lekérdezéssel végezték a tevékenységek felmérését. A munkaköri leírás sabln adatainak megfelelő kérdőíveket használtunk az adatgyűjtéshez (a Megrendelő által elfgadtt munkaköri leírás sablnt jelentésünk A Munkaköri leírás sabln melléklete tartalmazza). A Megrendelő munkatársaitól kaptt infrmációkat elemeztük és rendszereztük. Az egyes szervezeti egységek vezetőivel történt megbeszélések alapján végrehajtttunk az igényelt módsításkat, majd véglegesítettük a munkaköri leíráskat. A Munkaköri leírásk elkészítése mellett a Megrendelő vnatkzó sza-

7 7 / 34 bályzatainak felhasználásával elkészítettük a i mátrixt, ami az egyes döntések és az érintett szerepkörök/munkakörök, valamint a definiált hatáskörök, jgsultságk közötti vizuális megjelenítésére szlgáló táblázat. A döntési mátrixt a SAMU- Ter2 rendszer adatbázisába rögzítettük, tvábbi karbantartása tt lehetséges. A kivitelezés fázis végeredményeként SAMU-Ter2 felhasználói ktatást tartttunk a kijelölt munkatársak számára. 2.3 ALKALMAZOTT MEGKÖZELÍTÉS, MUNKAMÓDSZER A szükséges infrmációk megszerzésére, a munkaköri feladatk és tevékenységek meghatárzásáhz szükséges adatgyűjtésre a következő tanácsadói mód-szereket alkalmaztuk: Infrmációgyűjtés, egyeztetés Meglévő dkumentumk tanulmányzása: összegyűjtöttük és áttanulmányztuk a munkáhz kapcslódó, rendelkezésre álló hatálys dkumentumkat (pl.: SZMSZ, 1.sz. függelék, munkaköri leírásk,), az így szerzett infrmációkat felhasználtuk az adatgyűjtés tvábbi lépései srán. Hmgén, azns kmpetenciát (besztású) képviselő csprtk Egy adtt csprtban 5-10 fővel dlgztunk együtt. Szakmai műhelymunkák: az adtt hmgén csprtba tartzó valamennyi munkatárssal közösen asszisztált kérdőíves technika alkalmazásával végeztük el a munkaköri leíráskhz szükséges adatk összegyűjtését, a tevékenységek áttekintését, értelmezését Egyedi interjúk: egy-egy munkatárssal személyes mélyinterjút készítettünk. Ezt a módszert jellemzően az egyeztetések srán alkalmaztuk. Összegyűjtöttük a dlgzók meglévő készségeit Gyűjtött infrmációk, adatk elemzése, rendszerezése: a tanácsadók belső munkavégzés keretében értékelték a gyűjtött infrmációkat, elemezték, egységesítették a munkaköri feladatkat, és kialakíttták a munkaköri leíráskat. Munkaköri leírásk ellenőrzése, végső jóváhagyása: A munkaköri leíráskat végső szervezeti szintű jóváhagyásra átadtuk az illetékes irdavezetőknek, illetve a jegyzőnek és az aljegyzőnek. Az általuk tett módsításk átvezetését követően alakultak ki a végleges munkaköri leírásk. i mátrix elkészítése: A Megrendelő vnatkzó szabályzatainak felhasználásával összegyűjtöttük a döntési mátrix elkészítéséhez szükséges infrmációkat, s ez alapján a SAMU-Ter2 rendszer támgatásával összeállítttuk a döntési mátrixt. SAMU-Ter2 ktatás: A szftver használatát, kezelését a kijelölt munkatársak részére ktattuk az alábbi funkciók vnatkzásában: a tevékenységelemzés-munkaköri leírás karbantartás, a teljesítménymérés támgatása, döntési mátrix karbantartása.

8 8 / 34 SZMSZ és zárójelentés kidlgzása: munkánk záró feladata a felmérések srán kialakult munkaköri tevékenységek összevetése a Megrendelő Szervezeti és Működési Szabályzatában leírt tartalmakkal. A jelentés kidlgzásáhz a következő frráskra támaszkdtunk: Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzat, ügyrendje. A Képviselő-testület jóváhagyta: 181/2009. (IX. 15) sz. Kth. Hatálys: szeptember 15-től. 1. sz. függelék: A Plgármesteri Hivatal dlgzóinak feladat- és hatáskörei, helyettesítés rendje); alapul vettük a műhelymunkákn és a vezetőkkel történt megbeszéléseken elhangztt vnatkzó, releváns észrevételeket; a kialakult munkaköri leíráskban fglalt szervezeti egységekhez rendelt tevékenységeket összevetettük az SZMSZ vnatkzó tartalmával. 2.4 A FELADAT ELVÉGZÉSE SORÁN ELKÉSZÜLT EREDMÉNYEK A prjekt kivitelezése srán a következő a Hivatal működését támgató eredmények születtek: Munkaköri leírásk Egységes szerkezetű, strukturált, hatéknyan karbantartható munkaköri leíráskat alakítttuk ki. Pntsítttuk a besztás és munkakör fgalmát, kialakítttuk a pnts munkakör megnevezéseket, aznsítttuk a hasnló feladatkat, illetve munkaköröket. i mátrix. Az egyes döntések és az érintett szerepkörök/munkakörök, valamint a definiált hatáskörök, jgsultságk közötti vizuális megjelenítésére szlgáló táblázat. SAMU-Ter2 adatbázisába berögzítettük a döntések tárgyait, szerepköreit/munkaköreit és a döntéssel kapcslats hatásköröket. A rendszerből kinymtatható a döntési mátrix. SAMU-Ter2 (TER és TR) szftveralkalmazás (1.0 verzió) és dkumentációja A SAMU-Ter2 szftverhasználat engedélye 20 felhasználóra terjed ki. Átadásra került a felmért szervezeti egységekre és dlgzókra teljes körűen feltöltött adatbázis. Átadásra kerültek tvábbá a SAMU-TER2 szftveralkalmazás Felhasználói Kézikönyvei, illetve Üzemeltetési Kézikönyve. Záró vezetői jelentés (jelen dkumentum) A következő fejezetben bemutatjuk a prjekt azn termékeit, melyek részletesebb ismertetésre érdemesek.

9 9 / MUNKAKÖRI LEÍRÁS A felmérés és elemzés eredményeként kialakult munkaköri leírásk bemutatják a MeH munkatársai által végzett tevékenységeket. A munkaköri leírás tartalmazza a dlgzók főbb munkaköri adatait, munkaköri relációkat, munkaköri és egyéni feladatait, tvábbá a munkatárssal szemben támaszttt elváráskat és követelményeket. A dkumentált munkakörök alapján a dlgzók feladatai számn kérhetővé váltak. A munkaköri leírásk felépítésekr a következő szerkezetet alkalmaztuk: 1. Dlgzói törzsadatk, munkaköri relációk: a munkaköri leírás első egysége a dlgzóra vnatkzó, frmális munkaügyi adatkból áll. Itt kerül rögzítésre a munkatárs besztásának, besrlásának, munkakörének megnevezése, a fglalkztatás jellege, szervezeti egysége, munkáltatói jgkör gyakrlójának munkaköre, a közvetlen vezetőjének és a munkakör betöltőjét, annak távllétében helyettesítő(k) munkaköre(i), illetve a munkakört betöltő által helyettesített és az alárendeltségébe tartzó munkakörök. 2. Munkaköri és egyéni feladatk:a tevékenységi blkkban található a munkakör céljának rövid szöveges meghatárzása, a dlgzó munkaköréhez rendelt feladatai, valamint a munkaköréhez szrsan nem kötődő, de a munkakört betöltő személy egyéni kmpetenciái révén mégis hzzárendelt feladatai. 3. Munkakör betöltéséhez előírt feltételek: a munkaköri leírás következő egysége tartalmazza a munkakör betöltéséhez elvárt feltételeket, úgymint: Isklai végzettség a 9/1995. (II.3.) Krmányrendelet alapján, ahl ez értelmezhető. Nyelvtudás, valamely idegen nyelv ismeretének típusa, szintje. Elvárt psztgraduális képzés, tanflyam meghatárzása. Gyakrlati tapasztalat évben kifejezve szakmai, köztisztviselői, vezetői. Előírt vizsgák: Ügykezelői, Közigazgatási alapvizsga/versenyvizsga, Közigazgatási szakvizsga, TÜK vizsga. 4. Kapcslattartás terjedelme: szervezeten belül, illetve szervezeten kívül bntásban szövegesen megadva. 5. A munkakör ellátásáhz biztsíttt hatáskörök:,,

10 10 / 34 Kiadmányzás, Véleményezés, Javaslattétel,. 6. Munkakör ellátásra vnatkzó speciális törvények, szabályzatk: rendeletek, egyéb előírásk, belső utasításk, szabályzatk felsrlása. 7. Számítógép használatára vnatkzó, illetve a munkakör számítógépesnek nyilváníthatására vnatkzó meghatárzás. 8. A dlgzó jgállásának egységes meghatárzása. 9. Záradék: záró rendelkezések szabványs szöveges megfgalmazása, ami valamennyi munkaköri leírásra egységesen rákerül. A SAMU-Ter2 szftverrel előállítható munkaköri leírás mintája e jelentés A Munkaköri leírás sabln mellékletében található DÖNTÉSI MÁTRIX Az önkrmányzatk működésében a döntések meghzatalának jga a Képviselő-testületet illeti. A Képviselő-testület e jgsítványát az Önkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZében) rögzített módn átruházhatja a bizttságaira, a plgármesterre, az alplgármesterre, vagy plgármesteri hivatalának feljgsíttt köztisztviselőire. A döntések meghzataláhz szükséges tevékenységekhez kapcslódó hatásköröket szintén rögzíteni kell az Önkrmányzat, és a Plgármesteri Hivatal SZMSZ-ben. A döntési mátrix elkészítése az említett szabályzatkban rögzített szabályk, összefüggések kigyűjtésével készíthető el.,a tevékenységelemzési és munkaköri leírás készítési feladat részeként elkészítettük a SAMU-Ter2 rendszerben a döntési mátrixt. A döntési mátrix elkészítése hzzájárul a prjekt kitűzött célja, az általáns döntési kmpetenciák, eljárásk krszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése, eléréséhez. a i mátrixt a rendelkezésünkre bcsáttt alábbi szabályzatk áttanulmányzása alapján készítettük el: Kerekegyháza Várs Önkrmányzat 22/2007. (VIII. 15.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzat, ügyrendje. A Képviselő-testület jóváhagyta: 181/2009. (IX. 15) sz. Kth. Hatálys: szeptember 15-től. A döntés-hatásköri mátrix (i mátrix) a szervezetben létrehztt munkakörök (szerepkörök) és hatáskörök visznyának vizuális megjelenítésére szlgáló táblázat. A döntési-hatásköri mátrix áttekinthetővé teszi az egyes döntések meghzataláhz szükséges közreműködési frmákhz biztsíttt, jgköröket, megkönnyíti az áttekintést, ellenőrzést. Egy lyan célszerű, táblázats elrendezési frma, amely könnyen áttekinthetővé teszi a döntés meghzataláhz szükséges döntési, előterjesztési, jóváhagyási, véleményezési, előkészítési, végrehajtási, ellenőrzési feladatk szervezeti egységek (vezetők) közötti megsztását, így jól használható az eljárás utasításk, ill. kézikönyvfejezetek összeállításánál.

11 11 / 34 A mátrix készítésének fnts követelménye a döntési feladat megfelelő vezetési szintre való helyezése valamint az, hgy egy srban csak egy döntéshzót jelöljünk ki. Ugyanannak a tevékenységnek, feladatnak természetesen több végrehajtója, együttműködője, tájékztatttja is lehet. Amennyiben a mátrix elkészítését, kitöltését követően abban üres srt vagy szlpt találunk, akkr ez a flyamatban fölösleges feladatra, ill. fölösleges szerepkörre/munkakörre hívja fel a figyelmüket. A döntési mátrix felhasználható a vezető besztású dlgzók munkaköri leírásainak elkészítésénél is. A döntési mátrix összeállításáhz az alábbi összetevőket használtuk fel: ek tárgyai: ami a vnatkzó szabályzatkban rögzített döntések megadását jelentik. ek típusai: amelyek a vizsgálat szempntjából relevánsnak tekintett hatásköröket/jgköröket jelenti. Ez a szempntrendszer rugalmasan hzzáilleszthető a szervezet igényeihez. Jelen feladat srán az alábbi jgköröket alkalmaztuk (fgalmi meghatárzásukat lásd a 1.1 A használt fgalmak ismertetése pntban). véleményezés javaslattétel előterjesztés jóváhagyás döntés kiadmányzás végrehajtás előkészítés ek szereplői: azn szerepkörök/munkakörök megadását jelenti, amelyek, meghatárztt hatáskörben történő közreműködésükkel, részt vesznek a döntés meghzatalának biztsításában. A felsrlt hárm összetevőt a SAMU-Ter2 szftver támgatásával összekapcsltuk, s ezzel létrejött az elkészítésének és MS Excel táblázatba, illetve HTML dkumentumba történő elmentésének lehetősége. A döntési mátrix kétféle struktúrában jeleníthető meg. Az első váltzatban: A srk tartalmazzák a döntések tárgya adatkat (döntéseket). Az szlpk tartalmazzák a szerepkörök/munkakörök adatait. A cellák tartalmazzák a hatásköröket. Az másdik váltzatban: A srk tartalmazzák a döntések tárgya adatkat (döntéseket). Az szlpk tartalmazzák a hatásköröket. A cellák tartalmazzák a szerepkörök/munkakörök adatait.

12 12 / SAMU-TER2 SZOFTVERALKALMAZÁS A SAMU-Ter2 szftver áttekinthető módn, relációs adatbázisban tárlja azkat az adatkat, amelyek a munkatársak, az általuk elvégzett tevékenységek és a szervezet flyamataira vnatkznak. Ez a relációs adatbázis haszns segítséget nyújt a tevékenységek elemzésére, hiszen gyrsan kiszűrhetők a különböző prblémák, például ha egy feladatt párhuzamsan többen végeznek. Ugyancsak szerepe lehet a szftvernek akkr, amikr a szervezet működésén kell módsítani, például új munkatársak lépnek be, vagy biznys feladatkat szét kell sztanunk stb. A szftver támgatást nyújt a szervezetben definiált döntési kmpetenciák és szerepkörök/munkakörök közötti kapcslatk összeállításában és vizuális megjelenítésében. Erre a célra a döntési mátrix funkció (menüpnt) szlgál. A döntési mátrixt kétféle elrendezésben és azn belül kétféle utput frmátumban (MS Excel és HTML) képes megjeleníteni. A szftveralkalmazás a tevékenységelemzés és munkaköri leírás készítése mellett támgatja a szervezeti és egyéni teljesítménymérést is. Ezt a lehetőséget a munkaköri, illetve egyéni feladatkra frdíttt munkaidő-ráfrdításk (szervezeti és egyéni szintű) gyűjtésén és elemzésén keresztül biztsítja SAMU-TER2 ADATBÁZIS A szftveralkalmazást a Megrendelő által kijelölt szervezetei egységekre vnatkzó aktuális adatkkal feltöltött adatbázissal szállítttuk. Az adatbázis kialakítása srán flyamatsan ügyeltünk arra, hgy megfelelő minőségű adatk álljanak elő. Az adatminőséggel kapcslatban az alábbi szempntkat emeljük ki: Adatérvényesség: a megbeszélések és szakmai műhelymunkák srán megszerzett adatkat adatbázisba rögzítettük ellenőriztettük a Megrendelő vezetőivel. A javaslt váltzáskat átvezettük az adatbázisban. Knzisztencia: a különböző kapcslatk vizsgálatát kimutató riprtkat elemeztük, és a tapasztalt hiánysságkat javítttuk. Redundancia mentesség: minden adattáblát részletesen megvizsgáltunk, és az azns, vagy azns tartalmú bejegyzéseket összevntuk. Stilisztika: a felmérés srán gyűjtött feladatkat egységes stílusra (cselekvő szerkezet, lehetőség szerint elemi feladatkra bntás) hztuk SAMU-TER2 ADATBÁZIS KARBANTARTÁSA Az adatkarbantartás flyamata azért kiemelt jelentőségű, mert így biztsítható a SAMU-Ter2 adatbázis feltöltése, valamint a meglévő adatk aktualizálása, azk naprakészségének biztsítása. A karbantartás flyamata az alábbi lépésekből áll: 1. Az érintett szervezeti egység hivatals értesítést (pl. feljegyzés) küld a SAMU-Ter2 szftver adatainak karbantartására kijelölt, feljgsíttt munkatársa részére, amelyben az egységes munkaköri leírás sabln, illetve a döntési mátrix felépítése szerinti bntásban pntsan meghatárzza a kért váltztatást.

13 13 / A SAMU-Ter2 adatainak karbantartására kijelölt, feljgisíttt személy lefűzi a kaptt hivatals értesítést, majd az alapján végrehajtja a kért adatkarbantartást (módsítja az érintett munkaköri leírást, vagy a döntési mátrixt). 3. A módsíttt munkaköri leírást elektrnikus frmátumban kinymtatja (MS Wrd) és átadja az illetékes szervezeti egység vezetőjének. A döntési mátrix módsítása esetén nem szükséges külön kinymtatni és aláíratni, de célszerű a módsításk előtti állaptt MS Excel táblázatba, vagy HTML dkumentumba elmenteni és a módsítás napjának dátumával archiválni. Ez a javaslat lehetővé teszi a döntési mátrix fejlődésének történetiségében történő követését. 4. Az illetékes szervezeti egység vezetője az érintett dlgzóval egyezteti a módsíttt munkaköri leírást: a. kölcsönös elfgadás esetén aláírják azt, b. tvábbi módsítás kérése esetén megismétlődik az 1. pnttól leírt flyamat. 5. A munkáltatói jgkőr gyakrlója és a dlgzó által is aláírt módsíttt munkaköri leírást lefűzik a személyi anyagk közé SAMU-TER2 ADATBÁZIS KARBANTARTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Ahhz, hgy a SAMU-Ter2 szftveralkalmazásban tárlt adatk karbantartása hatéknyan, a megfelelő kntrllpntk beiktatásával történjen, biztsítani kell a szükséges peremfeltételeket, melyek a következők: SAMU-TER2 SZOFTVERALKALMAZÁS BEVEZETÉSE A SAMU-Ter2 adatbázis feltöltését és átadását követően ktatást tartttunk kijelölt és feljgsíttt adatrögzítőknek. Az ktatás célja vlt, hgy átadjuk a szüksége elméleti, módszertani ismerteteket, valamint az ktattt dlgzók a gyakrlatban sajátítsák el a szftver által biztsíttt funkciók kezelését. Fnts aznban hangsúlyzni, hgy a SAMU-Ter2 ktatás nem egyszeri feladat, hanem rendszeres időközönként elvégzendő tevékenység. Tapasztalat mutatja, hgy egy új alkalmazás bevezetése srán a felhasználók többször igénylik, hgy infrmációkat kapjanak a rendszer alkalmazásáról. Ennek több módszere is lehetséges: Ismételt tantermi képzés (javaslt verzióváltás/funkcióbővülés esetén; új munkatársak számára) A szftver kezelésére vnatkzó felhasználói dkumentációk kihelyezése az intézmény belső infrmációs felületén (pl.: intranet): SAMU-Ter2 támgatási lehetőség biztsítása SAMU-TER2 SZOFTVERALKALMAZÁS KARBANTARTÁSA A SAMU-Ter2 karbantartása alatt a tárlt adatkkal kapcslats karbantartási feladatkat értjük. A flyamatban a SAMU-Ter2 adatrögzítő kiemelt szerepet kap. Az ő feladata a SAMU-Ter2 alkalmazásba átvezetni a váltztatási igényeket. Az adatrögzítő munkavégzésével kapcslatsan a következő feltételeket fgalmaztuk meg:

14 14 / 34 a SAMU-Ter2 alkalmazás perátri szintű ismerete; ismerje a SAMU-Ter2-höz kötődő ügyviteli flyamatt, legyen tisztában a flyamatban betöltött szerepével, hatáskörével; munkaidejének meghatárztt részében végezze a SAMU-Ter2-vel kapcslats feladatkat; részesüljön flyamats képzésben verziókövetés, funkcióváltzás esetén SAMU-TER2 SZOFTVERALKALMAZÁS ÜZEMELTETÉSE A SAMU-Ter2 szftveralkalmazást (TER és TR) a Kerekegyháza Várs Plgármesteri Hivatalának kezelésében levő szerveren telepítettük. A felhasználói munkahelyekről ezt az alkalmazást érik el a felhasználók. A felhasználók közül a Megrendelő egy kijelölt infrmatikai munkatársa adminisztrátri, az Igazgatási és Ügyviteli Irda két kijelölt munkatársa karbantartói, a jegyző, aljegyző és a többi irdavezető, pedig lekérdezési jggal rendelkezik. A felhasználói nevet és jelszót a Megrendelő kijelölt infrmatikai munkatársa adhatja ki, illetve módsíthatja hivatals kérelem alapján. A Hivatalból eltávzó dlgzó esetén mielőbb eszközölni kell az alkalmazáshz való jgainak letiltását. A kijelölt SAMU-Ter2 rendszeradminisztrátrnak, illetve az adatkarbantartónak gndskdnia kell a SA- MU-Ter2-vel kapcslatban felmerülő (üzemeltetési, illetve felhasználói) prblémák megldásáról. Amennyiben helyben nem kezelhető a prbléma: felhasználási prblémákkal kapcslatsan az AAM Tanácsadó Zrt.-hez, jgsultsági és technikai prblémákkal kapcslatsan az AAM Technlgies Kft. kijelölt munkatársáhz lehet frdulni.

15 15 / MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK Az alábbiakban összegezzük azkat a megállapításkat és javaslatkat, amelyet a feladat végrehajtása srán szerzett tapasztalataink alapján alakítttunk ki. Az lyan jellegű észrevételek esetén, amelyeknél ez indklt, javaslatkat teszünk a szükséges beavatkzáskra, váltztatáskra. 3.1 A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SORÁN FELMERÜLT ÉSZREVÉTELEINK 1. A Plgármesteri Hivatalban krábban alkalmaztt munkaköri leírásk, bár kevésbé vltak részletesek, mint az új egységes munkaköri leírásk, megállapítttuk, hgy jól összeszedettek és nagymértékben aktuális állaptúak vltak. A munkaköri feladatk legfeljebb 10 százalékát kellett érdemben váltztatni, vagy azért mert már nem tartztt a munkaköri feladatk közé, vagy azért mert új munkaköri feladatként a munkakörhöz kellett csatlni. 2. Adatgyűjtési munkánk srán azt tapasztaltuk, hgy a fgalmhasználat és fgalmértelmezés nem egységes a besztás, és a munkakör fgalmak körül. A szakmai műhelymunkákn, illetve a kijelölt szervezeti egységek vezetőivel személyes megbeszélés srán közösen értelmeztük ezeket. Eredményül, a végleges munkaköri leíráskban egységessé váltak a besztás és munkakör megnevezések. 3. A felmért feladatkat két csprtba srltuk, úgymint munkaköri feladatk, illetve egyéni feladatk. Krábban a Hivatalban nem alkalmazták az egyéni feladat megkülönböztetését, de az új egységes munkaköri leírásk már tartalmazzák az egyéni feladatk meghatárzását is (amely dlgzó rendelkezik ilyennel). 4. A krábbi munkaköri leíráskban a helyettesítés, mint feladat jelent meg, az új munkaköri leíráskban visznt nem feladatként, hanem egy külön rvatként jelenítjük meg, s nem dlgzónévvel, hanem a munkakörök közötti relációként (ez ritkábban váltzik). 5. A munkakör betöltéséhez elvárt feltételek a krábbi munkaköri leíráskban nem jelentek meg, az új egységes munkaköri leíráskban, visznt részletesen feltüntetjük azkat. 6. Az adatgyűjtés srán azt tapasztaltuk, hgy az elvárt isklai végzettség (9/1195 (II. 3.) Krm. rendelet szerinti megadása, nem mindig egyszerű feladat (a krmányrendelet kihirdetése óta új képzettségek is megjelentek) az érintett vezetőkkel abban maradtunk, hgy ilyen esetekben életszerűen határzzuk meg ezt az elvárást. 7. Az egyes munkakörök betöltéséhez elvárt gyakrlati idők (szakmai, köztisztviselői, vezetői) meghatárzását a Hivatal vezetésével közösen állítttuk be, ez szükség szerint rugalmasan váltztatható. 8. A krábbi munkaköri leíráskban a dlgzók kapcslattartása feladatként jelent meg. Az új egységes munkaköri leíráskban ezt nem feladatként, hanem egy külön rvatban jelenítjük meg, szervezeten belüli és szervezeten kívüli bntásban. 9. Az új egységes munkaköri leíráskban feltüntetjük, hgy a munkakör betöltése igényli-e számítógép használatát, vagy sem, illetve, hgy számítógépes munkakörnek minősül-e. 10. A krábbi munkaköri leíráskban szerepelt egy lyan feladat, ami azt jelezte, hgy a munkakör betöltője végrehajtja a vezetők által adtt eseti feladatt is. Az új egységes munkaköri leírásk-

16 16 / 34 ban ilyen feladatt nem tüntetünk fel, hanem a záradékban alkalmazunk egy jgilag helytálló megfgalmazást erre a kitételre. 11. Az új egységes munkaköri leíráskban feltüntetjük a FEUVE ellenőrzési pntkat is (érintett vezetők munkaköri leírásában). 12. A belső ellenőrzésért felelős vezető krábbi munkaköri leírásában találtunk egy lyan feladatt is, ami tulajdnképpen a belső ellenőrzés eljárásrendjét írja le hsszú szöveges frmában. Ezt ugyan nem felel meg a feladat meghatárzásával szembeni klasszikus követelményeknek, de elfgadtuk, hgy a krábbi ÁSZ ellenőrzés egyik előírását valósíttták meg ily módn, s ezért ezt megldttuk az új egységes munkaköri leírásban is. 13. A munka srán elkészítettünk kettő lyan munkaköri leírást is, amelyek betöltője a feladat végrehajtásának időpntjában GYES-en vlt. ezekhez a munkaköri leíráskhz nem rendeltünk dlgzót, amikr az illető dlgzók újra munkába állnak, akkr kell végrehajtani a dlgzóhz rendelésüket. 14. A munkaköri leírásk kialakítása srán azt tapasztaltuk, hgy az Okmányirdai ügyintéző II és az Okmányirdai ügyintéző IV munkakörök gyakrlatilag egyfrmák. Az Okmányirda vezetőjével történt egyeztetés után úgy határztunk, hgy a két krábbi munkakört Okmányirdai ügyintéző II néven egyesítjük (ily módn a krábbi Okmányirdai ügyintéző IV munkakört megszüntetjük) s ennek a munkakörnek két dlgzó lesz a betöltője. A jegyző jóváhagyása után ezt az állaptt véglegesítettük. 15. A feladat végrehajtása srán az egyik dlgzó (Lajs Krisztina) eltávztt a Plgármesteri Hivatal állmányából, s az Ő munkakörét Nógrádiné Mészárs Erika vette át. Nógrádiné Mészárs Erika krábban elkészített új munkaköri leírása ily módn üres munkaköri leírássá vált (később betölthet az új dlgzó hzzárendelésével). 3.2 A HIVATAL HATÁLYOS SZMSZ-E ÉS A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK ÖSSZEVETÉSE SORÁN FELMERÜLT ÉSZREVÉTELEINK 2. A Plgármesteri Hivatal SZMSZ-ével kapcslatsan kijelenthetjük, hgy alapvetően egy jól öszszeállíttt, alapsan kidlgztt szabályzat. Megfelelő alapt nyújt a szervezeti egységek meghatárzásáhz, illetve a munkakörök kialakításáhz. 3. Az 1.sz. függelék részletesen tartalmazza a krábbi munkakörök megnevezését és az egyes munkakörökhöz rendelt feladatk felsrlását. Az új egységes munkaköri leírásk kialakítása srán eszközölt váltzáskat, aznban át kell vezetni ezen a dkumentumn is. 4. A munkaköri leírásk készítésekr azt tapasztaltuk, hgy a Jegyző közvetlen irányítása alatt dlgzók (Aljegyző, Kistérségi igazgatási referens) nem rendelhetők knkrét szervezeti egységhez, erre vnatkzóan az SZMSZ-ben sem találtunk választ. Erre megldást jelenthetne a Vársfejlesztési Irda létrehzása. 5. A pályázatíró és prjektmenedzser, valamint a plgármesteri titkár munkakörök betöltője az Igazgatási és Ügyviteli Irda állmányába tartznak, de a tényleges munkavégzésük javarészt nem tt történik. Erre is megldást jelenthetne az előző pntban leírt lehetőség. 6. Javasljuk kifejteni a munkaköri leíráskban is használats jgkörök, hatáskörök fgalmát például az alábbiak szerint:

17 17 / 34 a. Véleményezés: A véleményezés, lyan tevékenység, amely valamely feladat hatáskörébe tartzó ügy, vagy dkumentum, esetleg szervezeti működési váltztatásra szóló kezdeményezésre vnatkzó előzetes áttekintést, vizsgálatt és minősítést fglal magába, kötelező erő nélkül. Minden esetben vezetői utasításra történik. b. Javaslattétel: A javaslattétel lyan tevékenység, amely valamely feladat hatáskörébe tartzó ügy, vagy dkumentum, esetleg szervezeti működési váltztatásra szóló kezdeményezésre vnatkzó áttekintést, vizsgálatt és minősítést fglal magában, kötelező erő nélkül. Történhet vezetői utasítás nélkül is. c. Előterjesztés: Előterjesztési jg az Önkrmányzati Szervezeti és Működési Szabályzatban fglaltak szerint. A szervezet döntéshzatalának előkészítését segítő frmalizált tevékenység. d. : A jgszabály által meghatárztt hatáskörben hztt döntés. A döntés meghatárzza a követendő tevékenységet, az előkészítés srán feltárt alternatívák egyikének kiválasztásával. A döntést az arra feljgsíttt szerepkör/munkakör betöltője hzza, és felelősséget is ő vállal érte. A döntés lehet: jgsító, engedélyező, tiltó vagy kötelező. e. : Más szerepkör(ök) által elvégzett cselekvés elfgadása, vagy elutasítása. Mindig utólags. f. Kiadmányzás: A Kiadmányzási a már felülvizsgált, végleges kiadmány-tervezet jóváhagyását, külső szervhez, vagy személyhez elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányzásra jgsult részéről. Külső szervhez vagy személyhez iratt, kiadmányt csak az SZMSZ-ben meghatárztt kiadmányzási jggal rendelkező személy aláírásával lehet tvábbítani, elküldeni. g. : Valamely feladat ellátása, kötelezettség teljesítése. h. Előkészítés: Valamely feladat ellátásáhz, kötelezettség teljesítéséhez előzetesen szükséges tevékenység elvégzése, állapt létrehzása.

18 18 / 34 MELLÉKLETEK

19 19 / 34 A. MUNKAKÖRI LEÍRÁS SABLON Magyar Példa Hivatal Virág Vernika munkaköri leírása Munkaköri leírás Dlgzó nyilvántartási srszáma: Név: Virág Vernika Besztás: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Besrlás: (I., II., III. besrlási sztály) xxxxxxxxxxx Munkakör: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx FEOR száma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Munkakör kódja: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fglalkztatás jellege: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Költségvetési jelzőszám: (hat számjegy) Munkáltatói jgkör gyakrlója: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Szervezeti egység: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Munkakört közvetlenül irányító vezető munkaköre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A munkakört helyettesítő munkakör(ök): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A munkakört betöltő által helyettesített munkakör(ök): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alárendeltségébe tartzó munkakörök: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Munkavégzés helye: (150 karakter hsszú) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A munkakör célja: Ide nymtatjuk a munkakör rövid szöveges összefglaló bemutatását A dlgzó munkaköréhez rendelt, illetve egyéni feladatai: Itt jelenik meg a Munkakör megnevezése: Ide nymtatjuk a munkaköri feladatt (a srszám a feladat SAMU-Ter2 szftverben nyilvántarttt belső aznsító srszáma) Így néz ki az értelmezés rvat kinymtatva 1 Ide nymtatjuk a részfeladatt 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dlgzó egyéni feladatai: Ide nymtatjuk az egyéni feladatt (a srszám a feladat SAMU-Ter2 szftverben nyilvántarttt belső aznsító srszáma) Így néz ki az értelmezés rvat kinymtatva 1 Ide nymtatjuk a részfeladatt 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oldal: 1 / 3.

20 20 / 34 Magyar Példa Hivatal Virág Vernika munkaköri leírása Munkakör betöltéséhez előírt feltételek A munkakör betöltéséhez előírt állami isklai végzettség, illetve szakképesítés (a 9/1995. (II. 3.) Krm. rendelet alapján): Ide nymtatjuk az előírt isklai végzettséget (pl.: 9/1995. II.3 Krm.rend alapján: Államilag elismert középfkú végzettség) A munkakör betöltéséhez előírt nyelvtudás: (nyelv, nyelvtudás fka, típusa) Ide nymtatjuk az előírt nyelvtudást (pl.:angl Középfkú C) A munkakör betöltéséhez szükséges tanflyam/psztgraduális képzés: Ide nymtatjuk az előírt tanflyamkat/psztgraduális képzéseket (pl. nem írunk elő ilyet, s ezért kihúzzuk:---) Ügykezelői alapvizsga Közigazgatási alapvizsga Közigazgatási szakvizsga TÜK-vizsga Vezetői gyakrlat: Köztisztviselői gyakrlat: Szakmai gyakrlat: Igen Igen Igen Nem elvárás 3 év 3 év Egyéb, a munkakör betöltéséhez előírt feltétel, szükséges ismeret: Orvsi vizsgálat: Általáns üzem-egészségügyi vizsgálat Nemzetbiztnsági ellenőrzés (A - B - C): [B] Típusú Nemzetbiztnsági átvilágítás Számítógépes ismeret: MS Office prgramk általáns ismerete Jgi szakvizsga: Nem Kapcslattartás terjedelme: (szervezeten belül munkatársakkal, felettesekkel, alárendeltekkel, illetve más szervezetekkel való együttműködése) Szerveten belül: Ide nymtatjuk a belső szewrvezeti egységekkel történő kapcslattartást Szerveten kívül: Ide nymtatjuk a külső szervezettekkel történő kapcslattartást A munkakör ellátásáhz biztsíttt hatáskör(ök): [ ] [X] Előterjesztés [ ] [X] Véleményezés [X] Javaslattétel [X] [ ] Kiadmányzás A munkakörre vnatkzó speciális törvények, rendeletek, egyéb előírásk, illetőleg belső utasításk, szabályzatk: Ide nymtatjuk a a munkakör betöltését szabályzó külső jgszabálykat és belső szabályzatkat Munkáját, feladatát számítógép segítségével (képernyős eszköz használatával) végzi el, és munkaköre képernyős munkavégzésnek minősül. (50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet) Munkáját, feladatát számítógép segítségével (képernyős eszköz használatával) végzi el, de munkaköre nem minősül képernyős munkavégzésnek. (50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet) Munkáját, feladatát számítógép segítsége nélkül (képernyős eszköz használata nélkül) végzi el, így munkaköre nem minősül képernyős munkavégzésnek. (50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet)!!!a hárm fenti lehetőség közül értelemszerűen mindig csak az egyik jelenik meg!!! Oldal: 2 / 3.

21 21 / 34 Magyar Példa Hivatal Virág Vernika munkaköri leírása FEUVE ellenőrzési pntk: Flyamat Ellenőrzési pnt Ellenőrzést végrehajtó Ellenőrzés módszere Ellenőrzés típusa Ellenőrzés gyakrisága 1.1 xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzz Előzetes Havnta 1.2 xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzz Utólags Negyedévente 1.3 xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzz Flyamatba Félévente épített 1.4 xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzz Utólags Flyamatsan 1.5 xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzzzzz Flyamatba Rendszeresen épített!!!!ez a pnt csak akkr kerül kinymtatásra, ha az adatkat feltöltötték!!! Záradék: Ide nymtatjuk a dlgzó jgállásának meghatárzását pl. A köztisztviselők jgállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján határzatlan időre kinevezett köztisztviselő feladatát a jegyző irányítása alatt látja el. A munkakör betöltője felelős: - a rábíztt feladatknak a vnatkzó jgszabálykban, belső utasításkban, valamint felettese utasításaiban meghatárztt követelményeknek megfelelő, határidőre történő elvégzéséért, - a munka- és tűzvédelmi, plgári védelmi, rendészeti előírásk megismeréséért és betartásáért, - a rendelkezésére bcsáttt anyagk, eszközök, berendezések rendeltetésszerű és szakszerű használatáért, illetve azk megőrzéséért. A munkaköri leírás csak a rendszeresen ismétlődő, alapvető feladatkat, kötelezettségeket tartalmazza. Ezen kívül a munkakör betöltője - a munkáltató jgszerű utasítása esetén - köteles ellátni a munkakörhöz kapcslódó eseti feladatkat is. A munkaköri leírásban fglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező. ának elmulasztása köztisztviselő esetén fegyelmi felelősségre vnást, munkavállaló esetén rendkívüli felmndást vnhat maga után. A munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN A munkaköri leírást átvettem, az abban fglaltakat ismerem és tudmásul veszem. Budapest,... év... hó... nap a munkakör betöltője a munkáltatói jgkör gyakrlója Oldal: 3 / 3.

22 22 / 34 B. KÉRDŐÍV A MUNKAKÖRI LEÍRÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Kérdőív a munkaköri leírásk kidlgzásáhz 1. Név: 2. Titulus: 3. Besztás: 4. Munkakör: 5. Besrlás: I. II. III. besrlási sztály 6. Munkavégzés helye (max. 150 karakter hsszú): 7. Fglalkztatás jellege: (pl: teljes munkaidős, részmunkaidős, határztt időtartamra szóló, határzatlan időtartamra szóló) 8. Munkaügyi státusz (pl. Főállású, mellékállású, nyugdíjas, kilépett): 9. Aktív / Inaktív: 10. Munkáltatói jgkör gyakrlója: 11. Munkakört közvetlenül irányító vezető munkaköre: 12. A munkakört helyettesítő munkakör(ök): 13. A munkakört betöltő által helyettesített munkakör(ök): 14. Alárendeltségébe tartzó munkakörök:

23 23 / Munkaköri feladatk felsrlása: 2. Egyéni feladatk felsrlása:

24 24 / Admányztt cím(ek): 2. Szervezeti egység: 3. Költségvetési jelzőszám: 4. Első munkában töltött nap (ÉÉÉÉ.HH.NN frmátumban): 5. Évi rendes szabadsága: nap 6. Kapcslattartás terjedelme: (szervezeten belül munkatársakkal, felettesekkel, alárendeltekkel, illetve más szervezetekkel való együttműködése) 7. A munkakör ellátásáhz biztsíttt hatáskör(ök) ** : 1) 2) Előterjesztés 3) 4) Véleményezés 5) Javaslattétel 6) 7) Kiadmányzás ** a kiválasztandó hatáskörök esetén, a jbb ldalukn található jelölőnégyzetbe pipajelet kell tenni

25 1 / 1 25 / 34 C. KÉRDŐÍV A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ ELVÁRT FELTÉTELEK ÖSSZEGYŰJTÉSÉHEZ KEREKEGYHÁZA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Kérdőív a munkaköri Betöltéséhez előírt Feltételek Összegyűjtésére Munkakör és dlgzó: Dlgzó neve: Munkakör megnevezése: Munkakör célja (rövid, összefglaló ismertetése: FEOR szám: A munkakör betöltéséhez előírt nyelvtudás: Nyelv Nyelv Nyelv Nyelvtu dás fka Nyelvtu dás fka Nyelvtu dás fka Nyelvviz sga típusa Nyelvviz sga típusa Nyelvviz sga típusa A munkakör betöltéséhez előírt állami isklai végzettség, illetve szakképesítés a 9/1995. (II. 3.) Krm. rendelet alapján):

26 26 / 34 Elvárt gyakrlat: Szakmai gyakrlat (év) Köztisztviselői gyakrlat (év) Vezetői gyakrlat (év) Előírt vizsgák*: Ügykezelői alapvizsga igen nem Közigazgatási alapvizsga / versenyvizsga igen nem Közigazgatási szakvizsga igen nem TÜK-vizsga igen nem A munkakör betöltéséhez szükséges tanflyam/psztgraduális képzés (fkzat megjelölésével): * a helyes válasz aláhúzandó

27 27 / 34 A munkakör betöltésére vnatkzó speciális törvények, rendeletek, előírásk, illetőleg belső utasításk, szabályzatk (a legfntsabbak felsrlása): Egyéb, a munkakör betöltéséhez előírt feltétel, szükséges ismeret: Orvsi vizsgálat Nemzetbiztnsági ellenőrzés (A - B - C) Számítógépes ismeret Jgi szakvizsga Számítógép (képernyős eszköz) használata (50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet)*: A munkakör betöltése igényli számítógép (képernyős eszköz) használatát? A munkakör ellátása képernyős munkavégzésnek minősül? igen igen nem nem * a helyes válasz aláhúzandó

28 1 / 1 28 / 34 D. KÉRDŐÍV A DOLGOZÓI KÉSZSÉGEK ÖSSZEGYŰJTÉSÉHEZ KEREKEGYHÁZA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Kérdőív a dlgzói készségek Összegyűjtésére Munkakör és dlgzó: Dlgzó neve: Munkakör megnevezése: A dlgzó milyen állami isklai végzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkezik? (a 9/1995. (II. 3.) Krm. rendelet szerinti bntásban): A dlgzó milyen nyelvtudással rendelkezik? Nyelv Nyelv Nyelv Nyelvtu dás fka Nyelvtu dás fka Nyelvtu dás fka Nyelvviz sga típusa Nyelvviz sga típusa Nyelvviz sga típusa A dlgzó milyen gyakrlattal rendelkezik? Szakmai gyakrlat (év) Köztisztviselői gyakrlat (év) Vezetői gyakrlat (év)

29 29 / 34 A dlgzó milyen vizsgákkal rendelkezik?* Ügykezelői alapvizsga igen nem Közigazgatási alapvizsga igen nem Közigazgatási szakvizsga igen nem TÜK-vizsga igen nem A dlgzó milyen tanflyamt / psztgraduális képzést végzett el (fkzat megjelölésével)? A dlgzó milyen egyéb készséggel, ismerettel rendelkezik? Nemzetbiztnsági ellenőrzés (A - B - C) Számítógépes ismeret Jgi szakvizsga * a helyes válasz aláhúzandó

30 30 / 34 E. DÖNTÉS-HATÁSKÖRI MÁTRIX tárgya Munkakör (szerepkör) Képviselő tetület Bizttság Plgármester Jegyző Aljegyző Településfejlesz tési Irda Pénzügyi, Adó és Igazgatási és Költségvetési Ügyviteli Irda Irda Vársüzemeltet ési és Műszaki Irda Vársi Okmányirda Vársi Gyámhivatal Ökrmányzat éves költségvetési rendelete Véleményezés Véleményezés, Véleményezés, Önkrmányzat éves fejlesztési terve Véleményezés Véleményezés, Véleményezés, Véleményezés, Képviselő-testület és a bizttságk tevékenységével kapcslats feladatk Véleményezés Stratégiai tervezés Véleményezés Hatósági ügyek,,, Előkészítés Véleményezés PTK-ból eredő feladatk,, Előkészítés Véleményezés Szabálysértési ügyek Véleményezés Szciális ellátásk Előkészítés Véleményezés Munkanélküliség kezelésére irányuló feladatk Véleményezés, Vállalkzáskkal kapcslats ellenırzési és adminisztratív feladatk Előkészítés Véleményezés Emberi erőfrrás gazdálkdás (HR) Előkészítés Véleményezés Közérdekő bejelentések, panaszk intézésének krdinációja Kiadmányzás Kiadmányzás Kiadmányzás Közbiztnság, bűnmegelızéssel kapcslats feladatk Véleményezés Véleményezés, Véleményezés, Járványügyi és közegészségügyi feladatk,, Költségvetés tervezéssel, beszámlással kapcslats feladatk Véleményezés Vagyngazdálkdással kapcslats feladatk Véleményezés

31 31 / 34 tárgya Munkakör (szerepkör) Képviselő tetület Bizttság Plgármester Jegyző Aljegyző Településfejlesz tési Irda Igazgatási és Ügyviteli Irda Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irda Vársüzemeltet ési és Műszaki Irda Vársi Okmányirda Vársi Gyámhivatal Önkrmányzati pénzügyek, számvitel Véleményezés Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcslats feladatk Építéshatósági engedélyezések kötelezések,, Kmmunális feladatk Véleményezés Frgalmszabályzási, közlekedéshatósági feladatk Véleményezés Közterület-fglalással kapcslats feladatk Véleményezés,, Mezőgazdasági és növényvédelmi feladatk, Épület gndnkság Véleményezés Helyi környezetvédelmi ügyek Véleményezés, Tűzvédelmi hatósági Hnvédelmi, plgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatk Lakásgazdálkdással kapcslats feladatk Véleményezés, Okmány ügyintézés Kiadmányzás Kiadmányzás Anyakönyv, népességi ügyek Családi események szervezésével kapcslats feladatk Gyámság, gndnkság, örökbefgadás, gyermekvédelem,

32 32 / 34 tárgya Munkakör (szerepkör) Képviselő tetület Bizttság Plgármester Jegyző Aljegyző Településfejlesz tési Irda Igazgatási és Ügyviteli Irda Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irda Vársüzemeltet ési és Műszaki Irda Vársi Okmányirda Vársi Gyámhivatal Szciális intézmények törvényességi ellenőrzése; működésének engedélyezése vezetői pályázatának előkészítése Véleményezés, Ifjúsági és sprt feladatk Véleményezés Stratégiai tervezés krdinációja Véleményezés Kistérségi társulási feladatk Véleményezés Településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcslats feladatk Véleményezés Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, pályázati prjektmenedzsment Véleményezés Versenyeztetési feladatk Véleményezés, Előterjesztés Szerződéskötések támgatása, szerződés nyilvántartás, perképviselet Véleményezés Előterjesztés Beruházásk előkészítése, lebnylítása Véleményezés Előterjesztés Kmmunikációval kapcslats feladatk, hivatals hnlap szerkesztése Véleményezés Testvérvársi és külkapcslatk szervezése Véleményezés Előterjesztés Civil kapcslatk bnylítása Véleményezés Oktatási-nevelési, közmővelıdési intézmények fenntartói feladatainak előkészítése, végrehajtása Véleményezés Nemzeti és vársi ünnepek, kulturális, rendezvények előkészítése, lebnylítása Véleményezés Titkársági feladatk Belső ellenőrzési feladatk,

33 33 / 34 tárgya Munkakör (szerepkör) Képviselő tetület Bizttság Plgármester Jegyző Aljegyző Településfejlesz tési Irda Igazgatási és Ügyviteli Irda Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irda Vársüzemeltet ési és Műszaki Irda Vársi Okmányirda Vársi Gyámhivatal Választással kapcslats feladatk Iktatással, ügyiratkezeléssel, sejtezéssel kapcslats feladatk Flyamatba épített előzetes, utólags és vezetői ellenőrzés Kckázatkezelés, szabálytalanság kezelés Adatvédelem és Adatbiztnság Tűz és munkavédelem

34 34 / 34 JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dkumentum az AAM Vezetői Infrmatikai Tanácsadó Zrt. (tvábbiakban AAM) szellemi terméke. A dkumentumban fglaltak jgtalan felhasználása esetén az AAM jgsult a szerzői jg megsértése miatti jgszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dkumentum tartalma üzleti titk. Amennyiben hatálys jgszabály vagy a felek közötti szerződés máshgy nem rendelkezik, jelen dkumentum címzettje a dkumentumban fglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik félnek tudmására nem hzhatja AAM Vezetői Infrmatikai Tanácsadó Zrt. Minden jg fenntartva.

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása Az Elektrnikus levéltár prjekt keretében a hsszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályzási feltételek kidlgzása A papír alapú dkumentumk megbízható elektrnikus máslatával szemben támaszttt technikai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok Dr. Fóriánné Hrváth Margit A bankári biztsítékk A garanciaintézmények kezességvállalása a pénzügyi válságban Biztsítékk helye szerepe a hitelezésben A bankk a kölcsönügyleteik mögé állíttt biztsítékkkal

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben