SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u , adószám: , államháztartási nyilvántartási száma: , értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca , képviseli: Dr. Maruzsa Zltán elnök) /tvábbiakban: Kiadó/Reklámközzétevő/ Hivatal a gndzásában megjelenő kiadványkban és médiumkban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi Általáns Szerződési Feltételek (tvábbiakban Feltételek) mellett vállalja. I. Általáns szabályk 1. A Hivatal lehetőséget biztsít a gndzásában illetve kiadásában megjelenő médiumkban a kereskedelmi reklámkra vnatkzó mindenkr hatálys jgszabályk illetve reklámetikai kódex előírásainak megfelelő tartós fgyasztási cikkek, élelmiszerek, egyéb kereskedelmi frgalmba hztt termékek és szlgáltatásk, szabadidős-, sprt és kulturális tevékenységek, illetve a hazai szervezésű és lebnylítású ktatási, képzési, tvábbképzési szlgáltatásk reklámzására. 2. A Reklámközzétevő gndzásában illetve kiadásában megjelenő médiumkban (a tvábbiakban: az OH Média ) hirdetés közzétételére a Reklámközzétevő és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (tvábbiakban: Megrendelő, azaz Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató) között hirdetési szerződés alapján kerülhet sr. 3. A hirdetési szerződés egyedi szerződéssel jön létre. 4. Felek a hirdetési szerződésben szabályzzák a knkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint a Reklámközzétevő által nyújttt knkrét engedmények feltételeit. 5. Jelen Feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hgy a Felek megállapdása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén a hirdetési szerződésben írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak. Vita és értelmezési prbléma esetén mindenkr a (tvábbiakban összefglalóként nevezett) Magyar Reklámetikai Kódexben fglaltakat kell alkalmazni. A Feltételekre a gazdasági reklámtevékenységről szóló évi XLVIII. tv. (tvábbiakban: Reklámtv.) rendelkezései az irányadóak. 6. A Hivatal Média hirdetései gyermek- és fiatalkrúaknak is szólnak, ezért az ezekben történő hirdetésre sk esetben speciális szabályk is vnatkznak. Ezen törvényi és etikai előírásk a jelen Feltételek mellékleteként szlgáló Hirdetői elvekben kerültek összegzésre, melynek betartását minden reklámzó vállalja. 7. A Hivatal a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató értesítése vagy hzzájárulása nélkül jgsult alvállalkzó igénybevételére. II. A hirdetési szerződés létrejötte, a hirdetés megrendelése és elfgadása 1. A hirdetési szerződés a Hivatalhz érkezett megrendelésnek a Hivatal által történő íráss visszaigazlásával jön létre. A Hivatalra nézve kizárólag az általa visszaigazlt szlgáltatásk kötelező érvényűek. A Reklámközzétevő a visszaigazlást szkennelve en küldi meg. Hirdetési szerződés jön létre akkr is, ha a Felek nem az előbb meghatárztt rend szerint járnak el, hanem a Felek egyedi szerződést kötnek a Reklámzó hirdetései közzétételére vnatkzóan. A knkrét hirdetések megrendelése írásban a Reklámközzétevőnél e célra rendszeresített frmanymtatvány ( megrendelőlap ) kitöltésével történhet. Oldal: 1/14

2 2. A megrendelés tartalmazza: a kívánt megjelenési időszakt, a hirdetendő terméket vagy szlgáltatást, a hirdetés témáját, a választtt médiumt, a megjelenés időtartamát és méreteit, a megjelenés helyét, a megjelenítések számát, a linket. A Megrendelőnek a megrendelésben a cégnyilvántartásban szereplő adatkkal egyezően meg kell neveznie vállalkzását, székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcslattartó személy nevét és elérhetőségét. 3. A Reklámközzétevő jgsult a szerződéskötést és/vagy megrendelését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát jelen Feltételek szerint ellenőrizni. Reklámközzétevő jgsult a Megrendelőtől megkövetelni mindazn szükséges biznylatkat, amelyek ahhz szükségesek, hgy a vnatkzó jgi szabályk alapján a hirdetés megjelenhessen. 4. A hirdetési szerződés akkr jön létre, ha a Reklámközzétevő arra jgsult képviselője a megrendelést írásban visszaigazlja. Amennyiben a hirdetés nem felel meg a Feltételeknek, a Reklámközzétevő jgsult a hirdetési szerződéstől elállni, és/vagy a megrendelést visszautasítani. 5. Amennyiben a hirdetés tartalma, frmája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a Reklámközzétevő által támaszttt követelményeknek vagy elképzeléseinek, kiadványa általáns hangvételének, akkr a Reklámközzétevő jgsult a hirdetési szerződéstől elállni, és/vagy a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti. 6. A Reklámközzétevő minden esetben teljesíti a reklámadóról szóló évi XXII. törvény3. - ának (3) bekezdése szerinti kötelezettségét. A nyilatkzat az írásbeli visszaigazlás, és az így létrejött hirdetési szerződés, illetve a Felek által kötött egyedi hirdetési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. III. A hirdetés tartalma és frmája 1. A Megrendelő a hirdetés szövegét az MTA Helyesírási Bizttsága által kidlgztt, közzétett és mindenkr hatálys magyar (külön igény esetén idegen-) nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatárzni. A Reklámközzétevő a hirdetés szövegén jgsult elvégezni a nyelvhelyességi szabályk szerint szükséges és egyéb nem tartalmi, érdemi javításkat, de erről Megrendelőt legalább telefnn értesíti, és e javításk elvégzésére a hiba mibenlétének közlésével együtt a Megrendelőnek módt ad. Amennyiben a Megrendelő a javításkkal nem ért egyet, és a kifgását kellő időben írásban jelzi, Reklámközzétevő jgsult a megrendelést visszautasítani. 2. Ha a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi váltztatásra is szükség van, úgy a Reklámközzétevő a hirdetést az általa javaslt módsításkkal jóváhagyás végett visszaküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő által írásban jóváhagytt, módsíttt hirdetés visszaérkezését követően a Reklámközzétevő írásban tájékztatja a Megrendelőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpntjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpnt a váltztatás miatt nem tartható. IV. Hirdetési krlátzásk és tilalmak 1. A Megrendelő nem kérheti lyan hirdetés megjelentetését, amelynek közlése jgszabályi tilalmba, a Magyar Reklámetikai Kódexének előírásaiba, vagy a Jelen Feltételek mellékletében rögzített Hirdetői Elvekbe ütközik, illetőleg alktmánys elveket sért vagy közerkölcsi szempntból kifgáslható. 2. Megrendelő köteles különös tekintettel figyelembe venni a Hirdetői Elvekben fglaltakat. 3. A Reklámközzétevő a megjelentetni kívánt hirdetés előfeltételeit a jgszabályban előírt reklámtilalmak és reklámkrlátzásk, valamint a Hirdetői Elvek szempntjából ellenőrizheti. A Reklámközzétevő megítélése szerint aggálys tartalmú hirdetések közzétételét megtagadhatja, mert nem képes vizsgálni, hgy a megjelentetni szánt hirdetés sérti-e harmadik személy bármely jgát vagy jgs érdekét. Oldal: 2/14

3 5. A hirdetési szöveg, illetőleg kép tartalmáért, azk technikai kialakításáért elsődlegesen a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató tartzik felelősséggel. Harmadik személy által ezzel kapcslatban támaszttt akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató köteles megtéríteni. 5. Megrendelő által megrendelt hirdetésre és annak tartalmára különösen a Reklámtv. rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató köteles figyelemmel lenni a Reklámtv. előírásaira, az általáns és különös reklámtilalmakra köteles valamennyi szükséges nyilatkzatt megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve a Reklámközzétevő írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni. V. Hirdetés-leadási határidő 1. Az OH Média hnlapjain megjelentetni kívánt hirdetést a tervezett megjelenés előtt minimum 2 (kettő) munkanappal krábban kell leadni. Az OH Média nymtattt kiadványaiban történő hirdetés esetén az anyagleadás határideje a megjelenés előtt 4 héttel krábban van. A Felek ettől eltérő anyagleadási határidőben is megállapdhatnak a hirdetési szerződésben. 2. A Reklámközzétevőt nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából eredően az előzetes megállapdás szerinti megjelentetés nem teljesíthető (ide értve a javításra visszaküldött hirdetés esetét is). Amennyiben az előbbiekben említettek alapján az adtt hirdetés leadása az egyedi szerződésben meghatárztt hirdetési időszak (tvábbiakban hirdetési időszak) ütemtervében kz késedelmet, ennek teljes felelősségét a Megrendelő viseli (ideértve azt az esetet is, amikr a hirdetési időszak részlegesen valósítható csak meg), a Reklámközzétevő ebben az esetben is teljes időszakra megállapíttt díjra jgsult. Reklámközzétevő törekszik a Megrendelő ilyen késedelme esetén is a hirdetési időszak ütemtervében meghatárztt megjelentetések teljesítésére. 3. Megrendelő tudmásul veszi, hgy határztt időre létrejött hirdetési szerződés esetén, a hirdetési szerződéstől történő teljes vagy részleges elállás illetve annak teljes vagy részleges felmndásakr is köteles megtéríteni a szerződésben rögzített hirdetési díjat. VI. Minőségi követelmények 1. A Reklámközzétevő csak elektrnikus frmában, lehetőleg en elküldött hirdetéseket fgad el. A hirdetés mérete nem lehet nagybb az OH Médiaajánlatában és banner paramétereiben meghatárztt méretnél (kbyte-ban). A Médiaajánlat és a banner paraméterek megtalálhatók az alábbi linken: 2. Ha a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató által leadtt hirdetés nem felel meg a Feltételekben leírt követelményeknek, erre őt a Reklámközzétevő írásban, az k megjelölésével figyelmezteti. VII. A Reklámközzétevő felelősségére vnatkzó szabályk 1. A reklámért elsősrban és mindenre kiterjedően a Reklámtv. valamint a vnatkzó jgszabályk rendelkezéseinek figyelembevételével a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató a felelős. A Reklámszlgáltatónak a reklám elkészítésénél úgy kell eljárnia, és a reklámt közzétevő Reklámközzétevő a közzétételnél úgy jár el, hgy a Reklámzó helytállási kötelezettségét nyilvánvalóvá, illetve lehetővé tegye. 2. A Reklámközzétevő kötelezettséget vállal arra, hgy az időben átadtt és elfgadtt hirdetést a megállapdás szerint megjelenteti. A reklámk elhelyezésekr a Reklámtv. elhelyezésre vnatkzó Oldal: 3/14

4 előírásainak betartása a Reklámközzétevő felelőssége. Ennek elmulasztása esetén a Reklámszlgáltatót és ügyfelét semmilyen felelősség nem terheli. 3. Ha a Reklámközzétevő által megjelentetett hirdetés a hirdetési szerződéstől eltérő, szövege egészben vagy részben lvashatatlan, az ábra, grafika (kép) nem felismerhető vagy a hirdetés nem az előre megállapdtt időpntban jelent meg, a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató elsősrban a hirdetési díj aránys leszállítását követelheti, másdsrban kérheti a hirdetés ismételt, kifgástalan megjelentetését. 4. Ha a hirdetés közzététele lyan kból marad el, amelyért a Reklámközzétevő a felelős, ide nem értve a VII. 3. pnt szerinti teljesítést, a Reklámközzétevő hirdetési díjra nem tarthat igényt. 5. A Reklámközzétevővel szemben bármely esetben a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra krlátzódik. Vis mairért a Reklámközzétevőt semmiféle felelősség nem terheli (Vis mairnak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő). 6. Mind a Reklámközzétevő, mind a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató aláveti magát az Önszabályzó Reklám Testület Alapszabályában meghatárztt Önszabályzó Reklám Testület Etikai Ad hc Bizttsága Eljárási Szabályzatának minden lyan etikai és jgvita tekintetében, amely jelen Feltételek alapján kerül megindításra. VIII. A hirdetési díj 1.A Reklámközzétevő a megrendelt hirdetést a mindenkr hatálys, hirdetési díj ellenében teszi közzé. A Tarifatáblázatban kerül rögzítésre az irányadó alapár, engedmények és felárak mértéke. A Tarifatáblázatt a Médiaajánlat tartalmazza. (Tvábbiakban, együtt: hirdetési díjak ) 2.A hirdetési díjak tartalmazzák a hirdetés közzétételével felmerülő szkáss technikai költségeket, nem tartalmazzák aznban a hirdetések elkészítését és átadási költségeit, valamint a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató által kért jelentősebb váltztatásk elvégzésének költségeit. Ez utóbbi költségek a hirdetési díjn felül a Reklámzót és/vagy Reklámszlgáltatót terhelik. 3. A Reklámközzétevő fenntartja magának a jgt, hgy prmóciós akciók esetén a hirdetési díjat a Tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg. 4. A Reklámközzétevő jgsult a Tarifatáblázatban szereplő hirdetési díjakat megváltztatni, aznban a váltzás tényét annak hatálybalépését megelőzően 30 (harminc) nappal köteles írásban (levélben, faxn vagy en) közölni a Reklámszlgáltatókkal és/vagy Reklámzókkal. Az árváltzás a Megrendelő által a közlés kézhezvételét megelőzően feladtt megrendelésekre nem vnatkzik. 5. A Reklámközzétevő különbséget tesz a Reklámszlgáltató és a Reklámzó között az engedmények érvényesítésében. Ügynökségi kedvezmény csak a Reklámszlgáltatónak, a mennyiségi kedvezmény mind a Reklámzónak, mind a Reklámszlgáltatónak adható. 6. A Reklámközzétevő és Reklámszlgáltató és/vagy Reklámzó a Hirdetési szerződésben rögzítik a kedvezményekkel csökkentett és felárakkal növelt egységárat. Amennyiben aznban a Reklámszlgáltató és/vagy Reklámzó Reklámközzétevővel keretszerződést köt, a mennyiségi kedvezmény számlázása a vállalt frgalmnak megfelelően történik, amíg azt a teljesített mennyiség túl nem lépi. Ez esetben a tvábbi kedvezmények megállapítása utólag történik (a kedvezmény visszamenőlegesen, a teljes frgalm után jár). Ha a keretszerződés alapján vállalt mértéket a teljesített frgalm nem éri el, a Reklámszlgáltató és/vagy Reklámzó köteles a Reklámközzétevő e tárgyban kiállíttt számlájának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napn belül a megelőlegezett engedmény és a Oldal: 4/14

5 tényleges teljesítés után járó kedvezmény közötti különbözet 20 %-kal (húsz százalékkal) növelt összegét megfizetni. 8. A díj megállapítása a Reklámközzétevő reklámszerverének adata alapján történik. Amennyiben a hirdetések kiszlgálásában a Reklámközzétevő által üzemeltetett reklámszerveren kívül, a Reklámzó vagy egy harmadik fél (a tvábbiakban idegen szerver) is részt vesz, és az idegen szerver adatai, valamint a Reklámközzétevő szerverének adatai közötti eltérés: a) az 5%-t (öt százalékt) nem haladja meg, a Reklámközzétevő elfgadja az idegen szerver adatait, b) a 10%-t (tíz százalékt) nem haladja meg, a Reklámközzétevő egyeztetési és/vagy ellenőrzési eljárást kezdeményezhet, mely srán állapítja meg a díjat, ezen eljárás elmaradása esetén elfgadja a két adat összegének felét, c) a 10%-t (tíz százalékt) meghaladja, a Reklámközzétevő a saját üzemeltetésében lévő szerver adatai szerint állapítja meg a díjat. IX. A számlázás rendje 1. A hirdetési díjat a Reklámközzétevő által kiállíttt számla ellenében kell megfizetni. 2. A Reklámközzétevő a teljesítés után 15 (tizenöt) banki naps átutalással fizetendő számlát állít ki. Amennyiben a teljesítés a tárgyhót követő időszakra is áthúzódik, a Reklámközzétevő jgsult a tárgyhóra aránysan esedékes és teljesített teljesítésről számlát kiállítani. 3. Ha a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató a részére kiküldött számla összegét részben kifgáslja, a nem kifgáslt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Megrendelő a számviteli előírásk szerint, de legkésőbb a fizetési határidn belül köteles a kifgásait előterjeszteni. 4. A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése esetén - ettől eltérő megállapdás hiányában - a Reklámközzétevő 12%-s (tizenkét százaléks) késedelmi kamatt számít fel, valamint a behajtással felmerülő költségeket is a Reklámszlgáltatóra és/vagy a Reklámzóra hárítja. A Reklámtv. szerinti reklamáció a késedelmi kamat-számításk kezdetét nem függeszti fel. 5. Amennyiben a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató a hirdetési díjat alaps indk nélkül határidőre nem fizeti meg, a Reklámközzétevő jgsult a Reklámzó és/vagy Reklámszlgáltató tvábbi hirdetéseinek közzétételét felfüggeszteni előzetes írásbeli értesítés után, melyben a fizetési kötelezettség teljesítésére tvábbi 8 (nylc) naps határidőt biztsít, illetőleg jgsult újabb megrendelés elfgadását megtagadni. Az ebből eredő kárért a Reklámközzétevőt felelősség nem terheli. 6. Jelen Feltételekben nem szabályztt kérdésekre a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv., valamint a Reklámtv. vnatkzó rendelkezései értelemszerűen irányadóak. Budapest, január Oktatási Hivatal Oldal: 5/14

6 MELLÉKLET HIRDETŐI ELVEK Hirdetési kategóriák és egyéb definíciók Egyes reklámtevékenységhez kapcslódó fgalmak törvényi vagy etikai frráskban különböző módn definiáltak. A Hivatal médiafelületeivel kapcslatsan az alábbiak szerinti definíciókat tekintjük érvényesnek: Plitikai reklám: Plitikai reklámnak minősül mindazn reklám, mely egy plitikai párt vagy plitikai célú társadalmi szervezet egyértelműen beaznsítható célját szlgálja a meggyőzés eszközeinek használatával. Az egyértelműen társadalmi célú reklámk nem minősülnek plitikai reklámnak. Társadalmi célú reklám: Olyan nn-prfit és államigazgatási szervezetek által közzétett reklám, mely valamely társadalmi csprt fejlődését tűzi ki célul, nem kapcslható egyértelműen termék vagy szlgáltatás értékesítéséhez, s az üzenetére több, egymással egyenértékű válasz is adható. Prfitrientált szervezetek hirdetései különleges esetekben tekinthetők társadalmi célúnak, a Hivatal fenntartja magának a jgt, hgy a közzététel előtt a reklám társadalmi célú mivltát elbírálja. Teaser reklám: Olyan reklám, mely a kampány egy később megjelenő elemére hívja fel a figyelmet az emberi kíváncsiság felkeltése által, a hirdetett termék/szlgáltatás megnevezése nélkül. Az itt nem részletezett fgalmak tekintetében az évi XLVIII. törvény ( Reklámtörvény ) fgalmi meghatárzásait tekintjük irányadónak. Általáns irányelvek Az Oktatási Hivatal médiafelületein hirdetési tevékenység az alábbiak figyelembevételével flytatható: Jgszabályi, etikai feddhetetlenség A reklámzó által a Hivatal médiafelületein közzétett reklámnak meg kell felelnie a létező jgszabályi előírásknak és etikai szabályknak, különös tekintettel a jelen dkumentumban alább felsrlt frráskra. A reklám közvetlenül vagy közvetetten sem kmmunikálhat jgszabályba, etikai vagy erkölcsi nrmákba ütköző magatartást ösztönző, támgató, igazló vagy azt elnéző módn. Igazdás az ajánláskhz A reklámzónak a jelen dkumentumban nem felsrlt reklám- és más, releváns szakmai ajánláskat, nrmákat és szkásjgt figyelembe kell vennie a reklám elkészítése és elhelyezése srán. Oldal: 6/14

7 Aznsíthatóság Szükséges, hgy a bármilyen felületen megjelenő hirdetésből a hirdető kiléte egyértelműen aznsítható legyen. Egyértelműség Reklámzó által közzétett reklám szövegezésének, a hirdetésben közölt ajánlatnak egyértelműnek kell lennie. A Reklámzónak különös figyelmet kell frdítania a pnts és hiteles tájékztatásra, egyértelmű megfgalmazásra. A Reklámzónak által közzétett reklám nem fgalmazhat a célcsprtk tekintetében félreérthető módn. Teaser reklám különleges esetekben helyezhető el a médiafelületeken, a Hivatal. fenntartja a jgt, hgy a teaser reklám elhelyezéséről egyedileg döntsön. Az emberi méltóság tiszteletben tartása A hirdető által közzétett reklám nem tartalmazhat népek, nemzetiségek, etnikumk, vallásk, nemek vagy krsztályk közötti hátránys megkülönböztetést, illetve nem támgathat ilyen nézeteket. A reklám nem kmmunikálhat erőszaks magatartást ösztönző, támgató, igazló vagy azt elnéző módn. A reklám nem kelthet félelmet. A reklám nem tartalmazhat lyan elemeket, és nem kelthet lyan összhatást, amely az emberi élet, az egészség vagy a testi épség veszélyeztetését ösztönzi, támgatja, igazlja vagy elnézi. Az ktatás szerepe A reklám tiszteletben kell tartsa a pedagógust és az ktatási intézményt, nem tartalmazhat lyan elemeket vagy nem kelthet lyan összhatást, mely ezek létjgsultságát, munkáját, szerepét minősíti, megkérdőjelezi, elítéli vagy negatív színben tünteti fel. A reklámnak meg kell felelnie a magyar helyesírás szabályainak, a hirdetőnek törekednie kell az idegen nyelvű, illetve a célcsprt számára idegen, ismeretlen kifejezések használatának mellőzésére. A reklámnak meg kell felelnie az általáns illemtani szabályknak. A reklám nem tartalmazhat babnákat, hiedelmeket, azkra nem hivatkzhat. A népi hagymányk ábrázlása elfgadható. Gyermekkrú és fiatalkrú célcsprt esetén a reklám a tanárkat, illetve az intézményt közvetítő eszközként nem használhatja. A család, szülők szerepe A reklámnak tiszteletben kell tartania a családt, a szülői szerepeket, nem tartalmazhat lyan elemeket, vagy nem kelthet lyan összhatást, mely ezek létjgsultságát, szerepét megkérdőjelezi, elítéli, vagy negatív színben tünteti fel. Gyermekkrú és fiatalkrú célcsprt esetén a reklámban a szülői engedéllyel igénybe vehető, megvásárlható szlgáltatáskat (szülő által aláírandó szerződés) meg kell különböztetni a következő felirattal: A termék/szlgáltatás csak szülői engedéllyel vásárlható meg/vehető igénybe!. Gyermekkrú és fiatalkrú célcsprt esetén a reklám a szülőket közvetítő eszközként nem használhatja. Gyermekkrú és fiatalkrú célcsprt esetén a reklám közvetlenül nem gyűjthet személyes adatkat. Az intézményvezető szerepe Oktatási intézményekben reklámzni csak az intézmény vezetőjének engedélyével szabad. Az engedélyeztetési kötelezettség a reklámztt termék, szlgáltatás jellegére, a reklám tartalmára, a reklámzás módszerére és a közzététel helyére egyaránt vnatkzik. Az egészség védelme Azn termékek és szlgáltatásk reklámjai nem helyezhetők el, melyek igénybe vétele, fgyasztása rendeltetés-szerű használat mellett is kárs hatással lehet a gyermek- és fiatalkrúak szervezetére. Oldal: 7/14

8 Az alkhl tartalmú italk reklámzása az Oktatási Hivatal kezelésébe tartzó OH Médiumában tils. Ertika ábrázlása Tils a reklámzásban az ertika, a szexualitás öncélú a reklám tárgya, témája által nem indklt felhasználása. Az emberi testnek a jó ízlés határai között történő ábrázlása nem kifgáslható. Az ábrázlás milyenségének eldöntésére a Hivatal jgsult. Gyermek- és fiatalkrú célcsprt esetén az ertika, a szexualitás ábrázlása kizárólag társadalmi célú kmmunikáció keretében valósulhat meg. Plitikai reklám Az Oktatási Hivatal. világnézeti és plitikai irányzatktól független intézmény, felületein plitikai reklámk nem helyezhetők el. Szerencsejáték Nem tehető közzé lyan reklám, mely szerencsejátékként az állami adóhatóságnál történő bejelentésre kötelezett szlgáltatásra hívja fel a figyelmet. PR cikkek A Hivatal médiafelületein alaps és egyértelmű megkülönböztetés mellett tehető közzé lyan hirdetés, mely a szerkesztett tartalmba ágyazttan jelenik meg. A PR cikkek száma nem haladhatja meg a szerkesztett tartalmként megjelenő cikkek számának 2%-át. Érdekellentét A Hivatal fenntartja a jgt, hgy mind a saját, mind a hazai ktatási intézmények gazdasági és/vagy szakmai érdekeit, valamint jó hírnevét, társadalmi megítélését sértő hirdetések megjelentetését visszautasítsa. Egyéb irányelvek A reklám nem tartalmazhat lyan elemeket, és nem kelthet lyan összhatást, amely az emberi élet, az egészség vagy a testi épség veszélyeztetését ösztönzi, támgatja, igazlja vagy elnézi. A reklám nem kelthet lyan összhatást, hgy a reklámztt cég/termék/szlgáltatás igénybe vétele, megvásárlása bármilyen módn kötelező lenne, illetve meg nem vásárlása vélt vagy valós hátránys helyzetet teremt. Kötelező erejű külső és egyéb jgfrrásk A jelen dkumentum előírásainak megfgalmazásáhz az alábbi irányadó jgszabályk és egyéb jgfrrásk szlgáltak alapul: A reklámzásról a következő jgszabályk rendelkeznek: évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenységről ( Reklámtörvény ) évi LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykrlátzás tilalmáról ( Tpvt. ) évi CLV. tv. a fgyasztóvédelemről ( Fgyasztóvédelmi törvény ) évi CIII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkzáskról ( Hpt. ) évi CIII. törvény a határkat átlépő televíziózásról szóló európai egyezményt módsító, Strasburgban, szeptember 9-én kelt (któber 1-jén elfgadásra megnyittt) Jegyzőkönyv kihirdetéséről ( Strasburgi Egyezmény ) Oldal: 8/14

9 2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámk és az üzletfeliratk, tvábbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről évi XLVII. a fgyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakrlat tilalmáról évi CLXXXV. törvény a médiaszlgáltatáskról és a tömegkmmunikációról (Médiatv.) évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (Sajtótv.) évi XXII. törvény a reklámadóról (Reklámadó tv.) Egyéb jgfrrásk: Bírósági határzatk A mindenkri hatálys, a Magyar Reklámszövetség és az Önszabályzó Reklám Testület által készített Magyar Reklámetikai Kódex A fenti jgszabályknak és jgfrrásknak - a Hivatal médiafelületein való hirdetési tevékenységével kapcslatban, a ptenciális célcsprt reklámzási szempntból kiemelten kezelt vltára való tekintettel - az alábbi kitételei különleges jelentőséggel bírnak: I. A Reklámtörvény szabályai A Reklámtörvény 3. c) pntjának megfgalmazása szerint: Fiatalkrú: aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennylcadikat még nem A Reklámtörvény 1. (1) és (2) megfgalmazása szerint: a) A törvény hatálya a reklámzóként, reklámszlgáltatóként vagy reklám közzétevőjeként végzett gazdasági reklámtevékenységre, a szpnzrálásra, a reklámközvetítésre, a médiahirdetési felületek (reklámhelyek) értékesítésére, valamint az ezek tekintetében alkalmaztt magatartási kódexekre terjed ki. Törvény vagy az annak végrehajtására kiadtt jgszabály az egyes árukra vnatkzó vagy az egyes kmmunikációs eszközök útján megvalósuló gazdasági reklámtevékenységre külön szabálykat állapíthat meg. Ha a külön törvény eltérően nem rendelkezik, az ilyen szabályk megsértésére e törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. b) Általáns reklámtilalm és reklámkrlátzásk 7. (1) Tils az lyan reklám, amely erőszaks, illetve a személyes vagy a közbiztnságt veszélyeztető magatartásra ösztönöz. (2) Tils az lyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet kársító magatartásra ösztönöz. 8. (1) Tils az lyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkrúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését kársíthatja. (2) Tils az lyan gyermek-, illetve fiatalkrúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkrúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen beflyáslására, különösen azáltal, hgy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázl, vagy témájának meghatárzó eleme az erőszaks módn megldtt knfliktus. (3) Tils az lyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkrút veszélyes, erőszaks vagy a szexualitást hangsúlyzó helyzetben mutat be. (4) Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvdában, általáns isklában és általáns isklai tanulókat fgadó kllégiumban tils a reklámtevékenység. E tilalm nem vnatkzik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, tvábbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az ktatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet flytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósulásáhz bármilyen frmában hzzájárulást nyújtó vállalkzás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adtt tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére. Oldal: 9/14

10 9. (1) Tils az lyan reklám, amely a nemiséget súlysan szeméremsértő nyíltsággal ábrázlja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázl (prngráfreklám). (2) Tils a szexuális szlgáltatás reklámja. A szexuális szlgáltatás fgalmát és reklámzásának tvábbi krlátzásait külön törvény állapítja meg. (3) Tils az lyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul. (4) Nem kell alkalmazni az (1) és (3) bekezdés szerinti tilalmat a szexuális terméken, tvábbá a szexuális termékek üzletén belül elhelyezett reklámra. A szexuális termék, illetve a szexuális termékek üzlete fgalmát külön jgszabály állapítja meg. 10. Tils az lyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy frgalmazása jgszabályba ütközik. 11. Tils a tudatsan nem észlelhető reklám. 14. (1) Tils fegyver, lőszer, rbbanóanyag és a közbiztnságra különösen veszélyes eszköz reklámja. (2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti tilalmat a) a kizárólag az (1) bekezdés szerinti termék frgalmazásával vagy felhasználásával hivatásszerűen fglalkzó személyek számára szóló szakmai célú reklámra, b) a fegyver vagy lőszer külön jgszabály szerinti fegyverszaküzletben, illetve annak a fegyver, illetve lőszer frgalmazása céljából kialakíttt elkülönített helyiségében, valamint a külön jgszabály szerint engedélyezett lőfegyver-kiállításn elhelyezett reklámjára, és 15. Tils a külön jgszabályban meghatárztt veszélyes eb, tvábbá az állatviadal reklámja. 16. Tils emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámzni. 17. Tils a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja. 18. (1) Tils alkhltartalmú ital lyan reklámja, amely a) gyermek-, illetve fiatalkrúaknak szól, b) gyermek- vagy fiatalkrút mutat be, c) alkhltartalmú ital mértéktelen fgyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkhlfgyasztástól való tartózkdást, d) az alkhl fgyasztását jbb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcslja össze, e) lyan benymást kelt, hgy az alkhl fgyasztása hzzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez, f) azt állítja vagy lyan benymást kelt, hgy az alkhlnak gyógyászati tulajdnsága van, serkentő vagy nyugtató hatású, g) azt állítja vagy lyan benymást kelt, hgy az alkhl személyes knfliktusk megldásának eszköze lehet, vagy h) a magas alkhltartalmat az italk pzitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyzza. (2) Tils közzétenni alkhltartalmú ital reklámját a) sajtótermék első brítólapjának külső ldalán, illetve hnlap esetén a nyitó ldaln, b) színházban vagy mziban 20 óra előtt, illetve gyermek-, illetve fiatalkrúak számára készült műsrszámt közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően, c) egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csmaglásán, és d) köznevelési és egészségügyi intézményben, tvábbá ilyen intézmény bejáratától légvnalban mért kétszáz méteres távlságn belül szabadtéri reklámhrdzón. 19. (1)Tils a dhánytermék reklámja. (2) Az (1) bekezdésben meghatárztt tilalm kiterjed a dhánytermék közvetett reklámjára is. Dhánytermék közvetett reklámja különösen az a reklám, amely a) a dhányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a dhánytermékkel összefüggésbe hzható bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dhánytermék reklámzására, b) a dhányterméket más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be, vagy c) más árut dhánytermék elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutat be. 21. (1) Tils a gyermek-, illetve fiatalkrúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám. Oldal: 10/14

11 (2) Tils közzétenni szerencsejátékhz kapcslódó reklámt lyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkrúakhz szól. (3) Tils közzétenni lyan reklámt, amely az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékt népszerűsíti. (4) Tils lyan reklámban szerepelni, amely az állami adóhatóság engedélye nélkül Magyarrszág területén szervezett szerencsejátékt népszerűsít. 22. (1) Tils közzétenni temetkezési szlgáltatás reklámját egészségügyi intézmény területén, épületének falán és kerítésén, valamint az erre a célra kijelölt hely kivételével temető területén. E krlátzás nem vnatkzik a temetkezési szlgáltatók nevét és telephelyének címét, elérhetőségét, valamint a nyújttt szlgáltatás teljeskörűségére utaló megjegyzést az egyes szlgáltatók megkülönböztetése nélkül, ábécésrrendben tartalmazó, az egészségügyi intézmény infrmációs irdájában elhelyezett tájékztatóra. (2) Temetkezési szlgáltatásról szóló reklámban a szlgáltató hnlapján közzétett reklám kivételével csak a szlgáltató neve, megkülönböztető megjelölése, elérhetőségének módja és időtartama, valamint a temetkezés szó, illetve a nyújttt szlgáltatásknak és azk díjának tárgyszerű kegyeleti jgkat nem sértő felsrlása tüntethető fel. III. A Hpt. szabályai A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkzáskról szóló évi CCXXXVII. törvény a kiemelten védi a fiatalkrúakat (18 éves krig). A fiatalkrúakat betételhelyezésre, hitelfelvételre vagy egyéb pénzügyi szlgáltatás igénybevételére felhívó reklámt hitelintézet mint reklámzó esetében legalább két rszágs napilapban, szövetkezeti hitelintézet mint reklámzó esetében pedig legalább egy napilapban és egy rszágs napilapban közzé kell tenni. Ezen túl a törvény az alábbi reklámzással kapcslats szabálykat tartalmazza: 270. Tils a srslásra vnatkzó reklám. E tilalm nem vnatkzik a nyereménybetét-srslásra A Hpt., valamint a végrehajtására kiadtt jgszabályk a fgyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakrlatra, így különösen az ügyfelek tájékztatásra vnatkzó rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a fgyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakrlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben meghatárztt szabályk szerint jár el, ha a jgsértés fgyasztót érint. Oldal: 11/14

12 IV. Stasburgi egyezmény Az egyezmény 11. Cikke az alábbiak szerint rendelkezik: (3)A gyermekeknek szóló vagy gyermekeket felhasználó reklámzásnak és televíziós vásárlásnak tartózkdnia kell mindentől, ami sértheti a gyermekek érdekeit, és tekintettel kell lennie különleges fgéknyságukra. (4) A televíziós vásárlás nem ösztönözheti a kiskrúakat áruk és szlgáltatásk vásárlására és bérletére irányuló szerződések megkötésére. V. A Magyar Reklámetikai Kódex szabályai A Magyar Reklámszövetség Etikai Bizttsága megalkttt egy reklámtevékenységet szabályzó etikai kódexet (Magyar Reklámetikai Kódex 2009), melynek 13. cikkelye rendelkezik a gyermekeknek és fiatalknak szóló reklámk követelményeiről az alábbiak szerint: 13. Cikkely Gyermekek és fiatalk védelme (1) A gyermekeknek és fiatalkrúaknak szóló reklámzás srán különös gndssággal kell eljárni. (2) A gyermekeknek szóló reklámzás srán különös gndssággal kell eljárni a reklám aznsíthatósága érdekében. A fikciós reklámelemek, a képzeletbeli figurák, szereplők reklámban való megjelenítése srán is elvárás, hgy a gyermek számára azk az eredeti közegüktől könnyen elhatárlhatók legyenek. (3) A gyermekeknek, fiatalkrúaknak vagy gyermekek és fiatalkrúak szerepeltetésével készült reklám nem tartalmazhat lyan kijelentést, vizuális megjelenítést, vagy hangeffektust, amely szellemileg, erkölcsileg és fizikailag a kárukra lehet, kihasználja hiszékenységüket, tapasztalatlanságukat és érzésvilágukat. (4) A reklámztt játék tényleges természetét és felhasználási lehetőségeit illetően a reklám nem lehet félrevezető és megtévesztő. Így különösen a termék bemutatása srán tils a használatáhz szükséges életkrt, ügyességet alábecsülni; eltúlzttan bemutatni a termék valódi méretét, értékét, tartósságát, teljesítményét; eltitklni, hgy a bemutattt eredményt csak tvábbi tartzékk, elemek, gyűjthető darabk beszerzésével lehet elérni. (5) A reklám nem célzhatja, hgy gyermekekben lyan tudat alakuljn ki, hgy ha a reklámztt árut nem szereznék meg, akkr szégyenkezniük kellene, vagy hátrányba kerülnének. (6) A reklám nem sugallhatja azt, hgy amennyiben a gyermek maga vagy az általa felkért személy nem veszi meg az adtt terméket, illetve nem veszi igénybe az adtt szlgáltatást, akkr valamiféle kötelességét vagy ígéretét szegi meg. (7) A reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkrúak előtt a szülők és a nevelők tekintélyét, és nem ösztönözhet velük szembeni engedetlenségre. (8) A reklámban az ár megjelenítése nem lehet a gyermek számára megtévesztő, például aránytalanul alacsny árra utaló. (9) A reklám nem sugallhatja, hgy a reklámztt termék megvásárlása kivétel nélkül valamennyi család számára könnyen elérhető. Oldal: 12/14

13 (10) A reklámhz kapcslódó nyeremény esetében, amennyiben a nyeremény jellege ezt indklja (pl. élőállat, jellemzően szülői segítséggel használható eszköz, rendezvény belépő), tiszteletben kell tartani az afeletti rendelkezéshez kapcslódó szülői mérlegelés jgát. (11) A reklám nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkrúak, szülők, nevelők iránti bizalmát. (12) A gyermek- és fiatalkrúaknak szóló reklám üzenetének tartalmára és annak megjelenítésére is tekintettel nem mutathat rssz magatartási mintát, negatív erkölcsi értéket elfgadttnak vagy elfgadhatónak. (13) Gazdasági reklám nem mutathat gyermek- és fiatalkrúakat veszélyes helyzetben. Gyermekkrú szereplőt a reklám nem mutathat például utcai környezetben, frgalmi helyzetben egyedül, ly módn, ami a szereplő életkrának megfelelő krú gyermekek számára veszély frrása lehet. (14) A gyermekkrúakhz szóló reklám nem indíthatja őket arra, hgy bármilyen kból számukra ismeretlen felnőtt személyekkel kapcslatt keressenek vagy létesítsenek, tvábbá számukra idegen helyet keressenek fel. (15) A kifejezetten felnőtteknek szánt termékek reklámját tils gyermekeknek vagy fiatalknak szóló médiakörnyezetben elhelyezni. (16) A reklámban gyermekek lyan terméket, amelynek használata veszélyes vagy kckázats csak felnőtt felügyelete mellett használhatnak. A gyermekeket tils a reklámban úgy ábrázlni, amint gyógyszereket és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket egyedül használnak. (17) A vnatkzó jgszabályk által nem tilalmaztt esetekben is csak az intézmény vezetőjének engedélyével szabad reklámzni a gyermekek vagy fiatalkrúak részére fenntarttt ktatási és szciális intézményekben. Az engedélyeztetési kötelezettség a reklámztt termék, szlgáltatás jellegére, a reklám tartalmára, a reklámzás módszerére és a közzététel helyére egyaránt vnatkzik. Az intézmény vezetőjének azt a jgát, hgy a knkrét reklám közzétételét saját hatáskörében engedélyezze vagy tiltsa, nem szabad szerződésben krlátzni. (18) Az isklai reklám nem zavarhatja az ktató-, nevelőmunkát különös tekintettel az isklaidőre, a tanítás rendjére, valamint a tanórákra. (19) Az lyan termék vagy szlgáltatás reklámzása srán, ahl a reklámzás egyben értékesítési és/vagy szlgáltatás-igénybevételi lehetőséggel pársul (például interneten történő reklámzás vagy egyéb reklámk, amelyek telefnhívással megvalósuló igénybevételre ösztönöznek), a reklámzónak különös figyelmet kell frdítania arra, hgy az áruvásárlásra vagy a szlgáltatás igénybevételére vnatkzó jgnyilatkzat előtt a gyermekek szerezzék meg a szülői vagy törvényes képviselői beleegyezést. (20) A gyermekkrúakat célzó kereskedelmi kmmunikáció srán a gyermekek által érthető kifejezésekkel kell megadni a reklámztt ajándék, pályázat vagy verseny, a reklámztt áruhz való hzzájutás pnts és részletes feltételeit. A közlésnek alkalmasnak kell lennie arra, hgy az ajánlatt és annak feltételeit a gyermekek pntsan megértsék. Oldal: 13/14

14 VI. Bírósági határzatk BH Összhangban a törvényi szabályzással a bíróság kimndta, hgy tils az lyan reklám közzététele, amely a gyermek-és fiatalkrúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére kársító hatással járhat. Internetes médiafelületekre vnatkzó irányelvek Navigációs szabadság Az Interneten megjelenő reklámk nem krlátzhatják a látgatók navigációs szabadságát. A látgatók számára minden esetben biztsítani kell a lehetőséget, hgy a reklámt, vagy az azt tartalmazó ldalt egyszerűen bezárják, minimalizálják vagy arról elnavigáljanak. Sávszélesség Az Interneten megjelenő reklámk csak indklható mértékben vehetik igénybe a látgató rendelkezésére álló sávszélességet. A nagy fájlméretű vagy a látgató kérése nélkül sugárztt reklámk esetében a hirdető feladata, hgy megvizsgálja ezt a sávszélességet, s ennek megfelelő méretű reklámt szlgáljn ki a felhasználó részére. Tartalmfgyasztás Az Interneten megjelenő reklámk nem krlátzhatják a médiafelület rendeltetésszerű használatát. Azn reklámfrmák és technikai megldásk kerülendők, melyek a médiafgyasztást akadályzzák. Felbukkanó ablakk Reklám funkciót betöltő felbukkanó ablakk elhelyezésére kizárólag a médiaajánlatban meghatárztt felületeken nyílik lehetőség. Ezeken a felületeken az egy látgatás alkalmával csak egy felbukkanó ablak szlgálható ki. A felbukkanó ablakk használata esetén a hirdető törekedjen arra, hgy egy látgató krlátztt számú alkalmmal találkzzn ugyanazzal a hirdetéssel. Oldal: 14/14

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Hirdetések közzétételére

Hirdetések közzétételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hirdetések közzétételére A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a www.ozdsporjta.hu weboldal üzemeltetője ( Frölich Tamás egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. május 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 (23). Általános Szerződési Feltételek (a CM Sales Kft. Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételei) A jelen Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: HÁSZF, vagy

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Webbeteg Kft.(Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u 20, Adószám: 23981306-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-023339) kizárólagos üzemeltetője a www.webbeteg.hu portálnak. A Megrendelő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.

AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. AZ M-RTL Zrt. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben