Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban"

Átírás

1 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP A vissza nem térítendő tőketámgatás célja az élelmiszeripar ágazati innváció ösztönzése, ezáltal az elavult technlógiai módszerek fejlesztése, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtése. Támgatás összege M Támgatás mértéke % Támgatható pályázatk 5000 db PÁLYÁZATI IDŐSZAK A pályázat beadható től ig. A pályázatk standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszsan kerülnek elbírálásra. Értékelési határnapk: április július któber január április július któber február 15. A megadtt értékelési határnapkig benyújttt prjektek együttesen kerülnek elbírálásra. A frrás várható kimerülése esetén a szakaszn belül tartalmi értékelési szempntknak való megfelelés szerinti srrendet állítanak. KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Támgatási kérelmet az alábbi feltételeket teljesítő támgatást igénylők nyújthatnak be: Mezőgazdasági termelő 1, aki 1 Mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező gazdálkdó szervezet, amely Magyarrszág területén mezőgazdasági termelő tevékenységet végez. 1 / 11

2 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés árbevételének 2 legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 3 származtt a pályázat benyújtását megelőző, vagy ha erre vnatkzóan adatkkal nem rendelkezik, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben, és tevékenysége Annex I. termék 4 feldlgzására 5 irányul. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikr- és kisvállalkzás 6, amely legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, és tevékenysége Annex I. termék feldlgzására irányul, valamint a támgattt tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő. Kllektív beruházás Kllektív prjektnek minősül a legalább öt jgilag és gazdaságilag egymástól független kedvezményezett által közösen végrehajttt prjekt, a résztvevők hatéknyságának és versenyképességének javítása érdekében. Kllektív prjektnek minősül a prjekt megvalósítására létrehztt knzrcium, mint kedvezményezett, a termelői csprt, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szciális szövetkezet. A termelői csprt, termelői szervezet, valamint szciális szövetkezet vagy knzrcium ha nem felel meg a mezőgazdasági termelőkre vnatkzó jgsultsági feltételeknek csak akkr pályázhat, ha minden egyes tagja külön-külön megfelel az abban fglalt jgsultsági feltételeknek. A támgatási kérelem benyújtására knzrciumi 7 frmában is van lehetőség. Knzrciumi tag csak lyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatárztt követelményeknek és jgsultsági feltételeknek megfelel és támgatásban részesülhet, valamint rendelkezik évi XVII. törvény 28. -a szerinti ügyfél-aznsítóval. A knzrcium tagk nem lehetnek egymásnak közeli hzzátartzói 8, illetve nem lehetnek egymásnak partner, illetve kapcslódó vállalkzásai. A knzrciumt a knzrciumi tagk által a knzrciumi szerződésben kijelölt tag képviselheti. Amennyiben egy knzrcium akár csak egyetlen tagja mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikr-és kisvállalkzás, úgy a knzrcium csak Annex I. terméket állíthat elő. Kizáró kk Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, 2 Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet flytató gazdálkdó gazdaságából a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege. 3 Mezőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást. 4 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés első mellékletében felsrlt termékek ( 5 Mezőgazdasági termék feldlgzása: mezőgazdasági terméken végrehajttt bármely művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenységet. 6 Vállalkzásk mérete: Mikr- és kisvállalkzásk közé azk tartznak, amelyeknek az összes fglalkztattti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő frintösszeg. Középvállalkzásnak minősül az a vállalkzás, amelynek összes fglalkztattti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő frintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő frintösszeg. Kategóriaváltás csak abban az esetben történik, ha a megszabtt határértéket két egymást követő számviteli időszakban is átlépi a vállalkzás. A partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minősülnek. Így a vállalkzás besrlásánál figyelembe kell venni a vállalkzás kapcslt vállalkzás(ai)nak és/vagy partnervállalkzás(ai)nak adatait is.(a Bizttság 651/2014/EU rendelete szerint.) 7 Knzrcium (272/2014. Krm. r. 3. (1) bek. 19. pnt): több kedvezményezett támgatásával megvalósuló prjektek esetében a részes felek (tagk) plgári jgi szerződésben szabályztt munkamegsztásán alapuló együttműködése a prjekt közös megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmzdítása és erre irányuló tevékenységük összehanglása céljából. 8 Közeli hzzátartzó: a házastárs, az egyeneságbeli rkn, az örökbefgadtt, a mstha- és a nevelt gyermek, az örökbefgadó-, a mstha- és a nevelőszülő és a testvér. 2 / 11

3 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcslatk követelményének; amely nem minősül átlátható szervezetnek 9 ; amely jgerős végzéssel elrendelt felszámlási, csőd-, végelszámlási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jgszabályban meghatárztt eljárás alatt áll. Reginális beruházási támgatás esetén nem nyújtható támgatás azn pályázó részére: amely nehéz helyzetben van 10 ; amely a kérelem benyújtását megelőző két évben azns vagy hasnló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támgatási kérelem benyújtásakr ezt tervezi a beruházás befejezését követő két éven belül. Fenti felsrlás nem teljes körű, csak a leglényegesebb kizáró kkat tartalmazza. FEJLESZTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK A pályázat keretében kizárólag a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás) és 11 (italgyártás) besrlás szerinti tevékenységek támgathatóak. Tvábbi iparági krlátzásk Nem nyújtható támgatás az alábbi TEÁOR kódk alatt flytattt tevékenységekhez: 10.9 Takarmány gyártása (10.91 Használlat-eledel gyártása, Hbbiállat-eledel gyártása); Szőlőbr termelése; 03.1 Halászat (03.11 Tengeri halászat; Édesvízi halászat); valamint 03.2 Halgazdálkdás (03.21 Tengerihal-gazdálkdás, Édesvízihal-gazdálkdás). MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE A prjektek megvalósításának helye Magyarrszág. A prjekt, amennyiben nem saját tulajdnú ingatlann valósul meg, igazlni kell a használat jgcímét, azzal, hgy a birtklás, használat, hasznk szedésének jga legalább a fenntartási időszak végéig biztsíttt kell legyen, tvábbá a tulajdnsk, sztatlan közös tulajdn esetén valamennyi tulajdnstárs teljes biznyító erejű magánkiratba fglalt nyilatkzata szükséges, mely szerint hzzájárul(nak) a beruházás megvalósításáhz. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE I. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, célterületek A. Célterület élelmiszer-feldlgzás hatéknyság-növelése Önállóan támgatható tevékenység, melynek célja magasabb hzzáadtt értékű termékek előállítása; valamint versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, ptimalizálása, piacra jutás elősegítése; illetve piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapztt kapacitásbővítés. Ennek keretében, reginális beruházási támgatásként elszámlható költségek: évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) pntja és 50. (1) bekezdés c) pntja szerint. 10 Az Európai Bizttság 651/2014/EU rendeletének 2. cikk 18. pntja. 3 / 11

4 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Termeléshez kapcslódó új eszközök, gépek beszerzése (gépbeszerzés esetén a gyártási évük nem lehet 2 évnél régebbi), új technlógiai rendszerek és kapacitásk kialakítása; Az anyagmzgatáshz és/vagy raktárzáshz és/vagy csmagláshz kapcslódó új eszköz beszerzése; A termeléshez, a vállalatirányításhz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infkmmunikációs rendszerekhez kapcslódó infrmatikai eszközök és szftverek beszerzése (számítógépes szftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jgk és védjegyek vagy eljárásk megszerzése (nagyvállalkzás esetén az elszámlható költség 50%-ában maximalizálva); Élelmiszer-feldlgzás hatéknyság-növelést szlgáló épületek, építmények kivitelezése. B. Célterület környezet erőfrrás-hatéknyságnövelése Önállóan támgatható tevékenység, melynek célja az energia-, illetve az egyéb inputhatéknyság fkzása. B.1. Célterület energiahatéknyság (legalább 10%-s) javítása, valamint a környezetterhelést egyéb módn csökkentő feldlgzási technlógiák és működési módszerek Ennek keretében, energiahatéknysági intézkedéshez nyújttt beruházási támgatásként elszámlható költségek: Épületek, építmények hőtechnikai adttságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólags külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / krszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés krszerűsítése, létesítése stb.); Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek krszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek krszerűsítése, hőtermelők cseréje krszerű, nagyhatásfkú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakaréks krszerűsítése, hulladékhő hasznsítási lehetőségek kiaknázása stb.); Világítási rendszerek krszerűsítése (Fényfrrásk, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek krszerűsítése, és az ehhez kapcslódó az igényekhez térben és időben alkalmazkdó műszaki megldásk kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.); Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása; épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakaréks technlógiák, berendezések beszerzése; Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakaréksságát, valamint emisszió-csökkentését célzó krszerűsítések (pl. melléktermékek és hulladékk fkzttabb hasznsítása, csmaglás krszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technlógiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.); Az erőfrráskkal való hatéknyabb gazdálkdáshz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése. A fenti tevékenységekkel összefüggésben az alábbi feltételeknek kell tvábbá teljesülnie: Épületkrszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költség ptimum szint 11 elérése elvárás. Bimassza felhasználásával nem kapcslt hőenergia-termelést megvalósító technlógia alkalmazása esetén a berendezés hatásfkának legalább 70%-snak kell lennie. B.2. Célterület megújuló energiafrrást hasznsító technlógiák Ennek keretében, megújuló energia termeléséhez nyújttt beruházási támgatásként elszámlható költségek: Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, és gazdasági-termelési flyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiafrrásból (napkllektr-, szilárd bimassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); Villamsenergia termelés (bigáz termelés, napelemes rendszer kialakítása). A fenti tevékenységekkel összefüggésben az alábbi feltételeknek kell tvábbá teljesülnie: 11 A költségptimalizált követelményszinteket a releváns területekre lebntva a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 5. számú mellékletet tartalmazza. 4 / 11

5 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Amennyiben a megtermelt megújuló energia értékesítése meghaladja az üzem saját éves átlags fgyasztását, úgy mezőgazdasági eredetű bimassza alapú megújuló energia megldás alkalmazása esetén a felhasznált alapanyag csak Annex I. termék lehet. Anaerb lebntás (bigáz technlógia) alkalmazása esetén a felhasznált gabnafélék, valamint a keményítőés cukrtartalmú növények (hulladékk, aratási maradványk, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagk mennyiségének 50 %-át. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű bimassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villams energia előállítása, úgy a technlógiai önfgyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságn belül hasznsítani kell. Biüzemanyag előállításáhz abban az esetben nyújtható támgatás, ha a beruházás fenntartható biüzemanyag előállítására irányul. Meglévő élelmiszeralapú biüzemanyag-előállító egység új generációs biüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására is nyújtható támgatás, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással aránysan csökken. II. Kapcslódó tevékenységek Önállóan nem támgatható tevékenységek, melyek csak az A, B célterületeknél meghatárztt tevékenységekkel összefüggésben támgathatóak és az alábbi krlátzáskkal minősülhetnek elszámlható költségnek: Általáns költségek pl.: prjekt előkészítés költségei (szakmai előkészítési, közbeszerzési költségek), építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és prjektmenedzsment költségek, egyéb szlgáltatásk költségei (pl.: tájékztatás és nyilvánsság) Összes elszámlható költségen belül max. 5%-ig, ezen belül: Közbeszerzési eljárásk leflytatása Maximum 1% Tájékztatás, nyilvánsság Maximum 0,5% Műszaki ellenőri szlgáltatás Maximum 1% Könyvvizsgálat Maximum 0,5% Prjektmenedzsment Maximum 2,5% Inputhatéknyságt nem érintő infrastrukturális beruházás költsége Ingatlan vásárlása, valamint természetbeni hzzájárulásként elszámlható a beruházáshz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke. (Összes elszámlható költségen belül max. 2%-ig) III. Nem támgatható Nem elszámlható mindazn költség, amely nem szerepel az elszámlható költségek között, különösen: a prjekt keretében működési költségek, bérköltségek és frgóeszközök vásárlása; a támgatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség; a támgatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támgatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 12 hónappal felmerült, az A. és B. célterületekhez kapcslódó általáns költségek (például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és prjekt-menedzsment költségek); illetve reginális beruházási támgatás esetén az alábbi költségek: a szinten tartást szlgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a krábban már használatba vett lyan tárgyi eszköz és támgatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkzó állami támgatást vett igénybe. Nem nyújtható tvábbá támgatás a megújuló energiafrrást hasznsító technlógiák alkalmazásával összefüggésben: ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló biüzemanyagkhz; 5 / 11

6 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés a vízvédelmi plitika terén az vnatkzó EU irányelvben 12 meghatárztt feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez; a létesítmény működésének megkezdését követően; a termelés eredményétől függően; működési célra. PROJEKT MŰSZAKI, SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Engedélyeztetéssel, dkumentumkkal, nyilvántartáskkal kapcslats feltételek Amennyiben szükséges, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Krm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt 13 kell készíteni, melyet legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges mellékelni. Engedély vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támgatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazló dkumentumt, valamint a hatósághz benyújttt építészetiműszaki tervdkumentációt csatlni. Legkésőbb az első építéssel kapcslats kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jgerős építési beleértve az engedélyezési záradékkal elláttt építészeti-műszaki tervdkumentációt (és vízjgi létesítési engedélyt). Építéssel járó prjekt esetén az adtt szakterületre jgsultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése akkr is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Építéssel, gépbeszerzéssel, beszerzéssel kapcslats elvárásk A prjekt költségvetését a piaci árakhz igazdóan, reális és költséghatékny módn kell összeállítani. A hatékny és eredményes pénzgazdálkdás elvét, valamint az átlags piaci árnak történő megfelelést a Támgatói Okirat hatályba lépését követően is biztsítani kell, tvábbá az esetleges géptípusváltzás, szállítóváltás és költségszerkezet-módsítás esetén is. Építési beruházás esetében a támgatási kérelem vnatkzásában a benyújtásakr hatálys, az MVH hnlapján közzétett Építési Nrmagyűjtemény (ÉNGY) alkalmazandó, így az elszámlható költségek nem haladhatják meg az építési munkanem tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számíttt összeget. Ha az ÉNGY nem tartalmazza az adtt építési tételt, akkr a következő lyan hatálys ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adtt építési tétel szerepel. Amennyiben egyáltalán nem srlhatóak be az ÉNGY tételaznsítói szerint, akkr a támgatást igénylőnek legalább 3 db azns műszaki tartalmmal rendelkező részletes és tételes egymástól és a kedvezményezettől független kibcsátótól származó árajánlatt kell a támgatási kérelméhez csatlni, és a pályázatban a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indklással kell ellátni. Amennyiben hárm árajánlat nem szerezhető be, úgy a frgalmazó nyilatkzatának ki kell terjedni arra, hgy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más frgalmazótól nem szerezhető be. Valamennyi technlógiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Energiahatéknyság javítását célzó beruházás esetén az adtt technlógiára vnatkzó releváns tanúsítvány megléte előírás. 12 A közösségi fellépés kereteinek meghatárzásáról szóló, któber 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. 13 Környezeti hatástanulmány: a környezeti hatásvizsgálati eljárást megalapzó szakmai dkumentum, amely a környezetvédelmi engedély megadására vnatkzó döntéshez szükséges infrmációkat tartalmazza. 6 / 11

7 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Gépberuházás esetén kizárólag lyan első üzembe helyezésű, a támgatási kérelem benyújtási időpntjáhz képest legfeljebb 2 éve gyárttt gépek, technlógiai berendezések beszerzése és beépítése támgatható. 3 db egymástól és a kedvezményezettől független, nem kizárólagsan magyar frgalmazótól származó, azns műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vnatkzó árajánlatt kell benyújtani. Amennyiben ezek nem szerezhetők be, úgy a frgalmazó nyilatkzatának ki kell terjedni arra, hgy az igényelt gép egyedi gyártású, vagy az más frgalmazótól nem szerezhető be. Az árajánlatk közül a pályázatban a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező gépet vagy technlógiai berendezést kell feltüntetni. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vnatkzó európai irányelveknek, szabványknak, illetve az azkat átültető magyar jgszabályknak, szabványknak, környezetvédelmi előírásknak. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE Támgatás összege: Igényelhető vissza nem térítendő tőketámgatás: egyéni prjekt esetén minimum 3 millió Ft, maximum 500 millió Ft, kllektív prjekt esetén minimum 3 millió Ft, maximum 1,5 milliárd Ft. Támgatás mértéke: A támgatás maximális mértéke KMR-ban (közép-magyarrszági régió) 40%, az rszág többi területén (nem KMR) 50%. A fentiek az alábbiak szerint módsulnak, figyelembe véve az egyes támgatható célterületeken a különböző támgatási kategóriákban elérhető maximális támgatási intenzitásra való tvábbi krlátzáskat: A. célterületen - élelmiszer-feldlgzás hatéknyság-növelése esetén: A támgatás reginális beruházási támgatásnak minősül. Régió Mikr- és kisvállalkzás Középvállalkzás Nagyvállalkzás Észak-Magyarrszág, az Észak-Alföld, a Dél- Alföld és a Dél-Dunántúl 50% Közép-Dunántúl 50% 45% 35% Nyugat-Dunántúl 45% 35% 25% KMR régió egyes kiemelt településein 14 40% 40% 35% KMR régió tvábbi kiemelt településein 15 40% 30% 20% 14 Abny, Alsónémedi, Áprka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Dmny, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farms, Felsőpakny, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Iplydamásd, Iplytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kcsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Máriansztra, Mikebuda, Mnr, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártnkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szb, Szklya, Tábrfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmártn, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámsmikla, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken. 15 Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Slymár településeken. 7 / 11

8 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés A támgatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén 50 millió euró és a 100 millió euró közötti elszámlható költségrészre az adtt területen fent meghatárztt mérték 50 % százaléka. B.1. célterületen energiahatéknyság javítása, valamint a környezetterhelést egyéb módn csökkentő feldlgzási technlógiák és működési módszerek bevezetése esetén: A támgatás energiahatéknysági intézkedéshez nyújttt támgatásnak minősül. Régiók KKV Nagyvállalkzás Nem KMR 50% 45% KMR régión belül egyes kiemelt településeken 16 40% 35% Összes többi településen KMR régión belül 40% 30% B.2. célterületen megújuló energiafrrást hasznsító technlógiák használata esetén: A támgatás megújuló energia termeléséhez nyújttt beruházási támgatásnak minősül. Feltételek Nem KMR régióban KMR régióban Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól aznsítható többletkmpnenseként meghatárzható, illetve amennyiben az elszámlható költség így nem határzható meg, akkr a támgattt beruházás költségének és egy, a támgatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasnló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számlható el. Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a fentiek szerinti hasnló, kevésbé környezetbarát beruházás. 45% 40% 30% Támgatáshalmzás Azns vagy részben azns aznsítható elszámlható költségek esetén állami támgatás abban az esetben halmzható más, helyi, reginális, államháztartási vagy uniós frrásból származó állami támgatással, ha az nem vezet a csprtmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizttság jóváhagyó határzatában meghatárztt legmagasabb támgatási intenzitás túllépéséhez. Állami támgatás különböző aznsítható elszámlható költségek esetén halmzható más, helyi, reginális, államháztartási vagy uniós frrásból származó állami támgatással. Ugyanakkr az egy prjekthez igénybe vett összes támgatás - függetlenül attól, hgy annak finanszírzása uniós, rszágs, reginális vagy helyi frrásból történik - támgatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támgatási szabálykban meghatárztt támgatási intenzitást vagy támgatási összeget. 16 Abny, Alsónémedi, Áprka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Dmny, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farms, Felsőpakny, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Iplydamásd, Iplytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kcsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Máriansztra, Mikebuda, Mnr, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártnkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szb, Szklya, Tábrfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmártn, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámsmikla, Vecsés, Verőce, Verseg, Zebegény, valamint Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Slymár településeken. 8 / 11

9 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Lehetséges prjektnagyság A reginális prjektrész (A. célterület) elszámlható költsége nem lehet nagybb, mint 100 millió eurónak megfelelő frintösszeg. Ha a prjekttel összefüggésben az értékesítésből, szlgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből (pl. közbeszerzési dkumentáció értékesítése) a megvalósítás időszakát magában fglaló teljesítési időpnttal számláztt bevétel keletkezik, akkr a teljesítés időpntját is tartalmazó elszámlási időszakban csökkenti a prjekt elszámlható költségeinek összegét. Felhívjuk a figyelmet, hgy a műszaki, szakmai tartalm csökkenése esetén az elszámlható költség és a támgatás összege aránysan csökkentésre kerül az érintett tulajdnságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. PROJEKT ÜTEMEZÉSE A prjekt ütemezésével kapcslats szabályk: A prjekt megvalósítása a benyújtást követő napn saját felelősségre megkezdhető. 17 Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által leflytattt, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás. A támgatói kirat kézbesítését követő naptól számíttt 6 hónapn belül a kedvezményezett köteles elszámlni a megítélt támgatás legalább 10%-ával. A prjekt végrehajtása srán legalább 1, de legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be, amennyiben az igényelt támgatás összege meghaladja a megítélt támgatás 10%- át, de legalább a kétszázezer frintt. A kedvezményezett köteles a Támgatói Okirattal jóváhagytt elszámlható kiadásk összegének legalább 80%-át teljesíteni. A prjekt fizikai befejezésére, illetve a záró kifizetési kérelem benyújtására a Támgatói Okirat kézbesítését követő naptól számíttt legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. FINANSZÍROZÁS A prjekt finanszírzásával kapcslats szabályk: A kedvezményezettnek legalább a prjekt összköltségének az igényelt támgatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját frrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támgatásból (pl. támgattt hitelből) állhat. Az önerő rendelkezésre állását igazló dkumentumkat legkésőbb az első kifizetési kérelem (ideértve az előleget is) benyújtásakr kell igazlni, kivéve, ha a pályázó nem igényel előleget és az egyszeri elszámlás lehetőségét választja. Ha a pályázó természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag egy lyan nyilatkzatt szükséges tennie, amelyben vállalja, hgy a prjekt megvalósítása srán biztsítani fgja azt. Az A. célterület esetében a reginális beruházási támgatással érintett elszámlható összköltség 25%-át kitevő igazlt saját frrással kell rendelkezni. Igazlás módja lehet például számlapénz, bankbetét, értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, tőkeemelés, zártvégű pénzügyi lízing, stb. A maximális előleg mértéke a megítélt támgatás 50%-a (előleg igénybevétele esetén biztsítéknyújtás is szükséges). 17 A prjekt részét képező gép/berendezés, beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azkhz kapcslódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet krábbi a támgatási kérelem benyújtását követő napnál. 9 / 11

10 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés A kedvezményezett a prjekt megvalósítás időszakában a megítélt támgatás 90%-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámlni kívánt költségeket teljes egészében lehívhatja (halaszttt önerő). A megítélt támgatás kifizetése a prjekthez közvetlenül kapcslódó számlák, illetve a prjekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazló egyéb dkumentumk alapján összeállíttt időközi és záró kifizetési igénylések alapján történik. Átalány alapú elszámlásra nincs lehetőség. Ha a kedvezményezett köztartzása meghaladja a megítélt támgatás 5%-át, de legalább az egymillió frintt, nem fizethető ki támgatás a részére, amíg köztartzását nem rendezte. A záró kifizetési kérelem alapján a támgatás flyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamely a prjektmegvalósításhz kapcslódó jgerős engedélyt. BIZTOSÍTÉKOK A kedvezményezettnek kizárólag az előleg igénylése esetén kell az előlegigényléssel egyidejűleg az előleg összegével megegyező összegű biztsítékt nyújtani. Az MVH nem adhat felmentést a biztsítéknyújtási kötelezettség alól. A biztsíték frmája lehet készpénzletét, garanciavállaló nyilatkzat, garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy biztsítási szerződés alapján kiállíttt készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. KÖZBESZERZÉS Felhívjuk a figyelmet a prjekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre, melynek költségei elszámlhatók a pályázatban. Az irányadó jgszabályban meghatárztt kötelezettségek megállapítása és betartása a támgatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata és felelőssége. A közbeszerzési kötelezettség megállapításáhz, a közbeszerzési eljárásk szabálys leflytatásáhz minden esetben a hatálys közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság hnlapján is lehet tájékzódni. Ha a támgatást igénylő a támgatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást flytat le, köteles a prgramzási időszakban az egyes európai uniós alapkból származó támgatásk felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Krm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. VÁLLALÁSOK A pályázatban az alábbi vállalásk mindegyikét kötelezően teljesíteni kell: Létszámtartás: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat fglalkztat, úgy vállalnia kell, hgy mind a prjekt megvalósítási ideje, mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a pályázat beadását megelőző teljes lezárt üzleti év fglalkztattti átlaglétszámát, illetve a fglalkztatttak számának bővítésére tett esetleges vállalását. 18 Fenntartási kötelezettség: A kedvezményezett a prjekt pénzügyi befejezésétől számíttt 5 évig a pályázónak vállalnia kell, hgy a támgattt beruházással létrehztt vagynt a fenntartja és a megvalósítás helyszínén üzemelteti, tvábbá termelő tevékenysége nem szűnik meg. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támgattt beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vnatkzó engedélyek és előírásk betartásával kell használni, üzemeltetni. 18 Amennyiben a pályázó a vállalt a pntzási szempntk közt feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet fglalkztat a fenntartási időszak időtartama alatt, akkr az intézkedésben való jgsulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és minden jgsulatlanul igénybevett többletpnt után a hatálys támgatói kiratban meghatárztt támgatási összeg 2,5%-a visszafizetendő. 10 / 11

11 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a prjekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amrtizáció, lpás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a prjekt tárgya saját frrásból bejelentést követően lecserélhető. Energiahatéknyság javítását célzó prjekt esetén legalább 10% fajlags energiahatéknyság javulás teljesítése elvárás, míg épületkrszerűsítés esetén az összesített energetikai jellemző 10%-s javulását kell igazlni. EGYÉB INFORMÁCIÓK Nem támgathatók azk a támgatási kérelmek, amelyek esetében a tartalmi értékelési szempntk alapján adtt összpntszám nem éri el a minimális 50 pntt, tvábbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 pntn belül a 30 pntt. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania: 50 millió Ft teljes prjektösszeg alatt egyszerűsített üzleti tervet, afelett részletes üzleti tervet. A prjekt megvalósítását szlgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazló eredeti dkumentumknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett frmában rendelkezésre kell állniuk. A támgatási kérelem részeként benyújttt költségvetésnek tartalmaznia kell a prjekt összes költségét. Nem nyújtható támgatás, amennyiben a vállalkzás a VP felhívás keretében már részesült támgatásban. A támgatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támgatási kérelmet nyújthat be. Tervezett keretösszeg: 151 Mrd Ft. Ebből 93,1 milliárd Ft az A. célterületre igényelhető, míg 57,9 milliárd Ft a B. célterületre. A támgattt pályázatk várható darabszáma: 5000 db. Tvábbi infrmációk a pályázatról: JOGI NYILATKOZAT A Pályázatnet Kft. mindent megtesz azért, hgy a dkumentumban közölt infrmációk pntsak, frissek és teljesek legyenek, de semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen infrmációk tartalmából vagy használatából eredő kárért. Jelen dkumentum kizárólag tájékztatási céllal készült, ennek megfelelően nem minősül jgi, számviteli vagy egyéb üzleti tanácsadásnak. A Pályázatnet Kft. fenntartja a jgt, hgy a dkumentum tartalmát részben vagy egészben bármikr megváltztassa. 11 / 11

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.3.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15)

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) Keretösszeg: 151 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: I. Önállóan támogatható tevékenységek:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI.

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI. ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.2.-16 A vissza

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELTÉTELRENDSZERE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELTÉTELRENDSZERE ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELTÉTELRENDSZERE A) A Felhívás 3.2.2. fejezete szerinti esetben, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználása, a vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db

Támogatási kérelmek várható száma 22,5 mrd 350 db Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15 portfólió Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15 A pályázat célja A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztése és az ezek eredményeként létrejövő innovatív

Részletesebben

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iratazonosító: R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: Projekt azonosítószám: Településképet meghatározó épületek külső

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK V Á L L A L K O ZÓ I H Í R L E V É L KEDVES OLVASÓINK! Egyre-másra jelennek meg a különböző pályázati felhívások. Azokból választjuk ki azokat, amelyek leginkább felkelthetik az Önök érdeklődését, és lehetőséget

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15

PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15 PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel: Tájékozató Kertészet korszerűsítése gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. pályázatról Kódszám: VP2-4.1.3.4-16 A konstrukció célja A jelen felhívás egyik

Részletesebben

Tájékoztató a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése. című, VP2-4.1.2-16 kódszámú pályázatról

Tájékoztató a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése. című, VP2-4.1.2-16 kódszámú pályázatról Tájékoztató a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című, VP2-4.1.2-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához!

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához! Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című pályázati felhívás! A pályázati kiírás célja

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér A konstrukció célja létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázatról Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal):

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal): 8. sz. Melléklet FOGALOMJEGYZÉK Általáns definíciók Az általáns definíciókat az Általáns pályázati útmutató az EGT és Nrvég Finanszírzási Mechanizmusk 2009-2014-es időszakára vnatkzóan c. dkumentumban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter *

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter * Állami Támogatások Joga 27 (2015/7) 3 17. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter * Tárgyszavak: csoportmentességi rendelet, környezetvédelmi támogatás,

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

Nem releváns. A kollektív beruházások meghatározása Lásd 8.1. fejezet. Az integrált projektek meghatározása Nem releváns

Nem releváns. A kollektív beruházások meghatározása Lásd 8.1. fejezet. Az integrált projektek meghatározása Nem releváns A kollektív beruházások meghatározása Lásd 8.1. fejezet. Az integrált projektek meghatározása A támogatható Natura 2000 területek és az egyéb, magas természeti értéket képviselő területek meghatározása

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázatok mezőgazdasági termelők tevékenységeinek korszerűsítésére, fejlesztésére, energiahatékonyságuk javítását célozzák.

Tájékoztató. A pályázatok mezőgazdasági termelők tevékenységeinek korszerűsítésére, fejlesztésére, energiahatékonyságuk javítását célozzák. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelentek a Kertészeti ágazat fejlesztésének támogatására címzett felhívások egy része, valamint a VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás formája: Támogatás összege: Támogatás

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben