Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP kódszámú) felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás"

Átírás

1 Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai az alábbi pntkat érintik: 1. Módsításra került a Felhívás tartalmjegyzéket követő, ÁÚF-re vnatkzó hivatkzása: A Felhívás elválaszthatatlan része az Általáns Útmutató a Felhíváskhz c. dkumentum (a tvábbiakban: ÁÚF), amelynek hatálys verziója megtalálható a hnlapn. A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támgatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támgatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 2. A Felhívás 1.2. pntban módsításra került a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8679 millió Ft-ra. 3. Az 1.3. A támgatás háttere pntban a hatálys Éves Fejlesztési Keret került megnevezésre. 4. A Önállóan támgatható tevékenységek A) pntja kiegészítésre került az alábbi támgatható tevékenységekkel: - a közfinanszírztt és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házirvsi és házi gyermekrvsi rendelőnek, fgrvsi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshz kapcslódó házirvsi, házi gyermekrvsi és fgrvsi ügyeleti ellátásnak helyt adó épületek felújításával (beleértve az épületgépészetet), átépítésével, bővítésével; - ingatlankiváltással; - hajléktalank ellátására létrehztt, területi ellátási kötelezettség nélküli házirvsi szlgálatnak helyt adó épületek építésével, felújításával, átépítésével, bővítésével. 5. A Önállóan nem támgatható, választható tevékenységek g) pntja kiegészítésre került: az udvarfelújításba beleértendő a kerítés építése, felújítása is. 6. A 3.2. A prjekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcslats elvárásk c. fejezet új pnttal került kiegészítésre, a csak energiahatéknyságt érintő fejlesztések támgathatóságával. 7. A Az önállóan támgatható tevékenységekre vnatkzó műszaki-szakmai elvárásk b) pntjában fglaltak az alábbiak szerint módsultak: b) Egy prjekt keretében igényelhető támgatás: - legalább egy házirvsi/fgrvsi praxishz/védőnői szlgálathz tartzó rendelő(k)nek/tanácsadó(k)nak helyt adó helyiség(ek)/épület(ek) fejlesztésére; - egy helyrajzi számn, egy vagy több épületben lévő egészségügyi szlgálatk/szlgáltatásk fejlesztésére; - több feladat-ellátási helyen/helyrajzi számn lévő több egészségügyi szlgálat/szlgáltatás fejlesztésére. 8. A Az önállóan támgatható tevékenységekre vnatkzó műszaki-szakmai elvárásk c. fejezet kiegészítésre került a közös használatú helyiségekre vnatkzó előíráskkal. 9. A Önállóan nem támgatható, választható tevékenységekre vnatkzó műszakiszakmai elvárásk fejezet c) pntja kiegészítésre került: a már krábban beszerzett, az egészségügyi alapellátáshz használt (gép)járművek esetében is támgatható a járművek tárlására garázs/tárló építése, kialakítása, felújítása. 10. A Műszaki elvárásk fejezet 1) Energiahatéknysági intézkedések pntja módsításra került. 11. A Önállóan nem támgatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vnatkzó műszaki-szakmai elvárásk fejezet 5) Akadálymentesítés pntja kiegészítésre került az alábbi előíráskkal: - Amennyiben az akadálymentesítés nem releváns, abban az esetben vagy a műszaki dkumentációk között tervezői nyilatkzattal vagy a támgatást igénylő nyilatkzatával szükséges ezt igazlni.

2 - Illetve kiegészítésre került a fejezet azzal, hgy rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevnása szükséges az infrastrukturális fejlesztést tartalmazó prjektek esetében ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás mellett új építés esetén is az akadálymentes előírásknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében. 12. A Mérföldkövekkel kapcslats elvárásk fejezetben az első mérföldkő kiegészítésre került az alábbi dkumentumkkal: - A prjekt klímakckázati elemzése, kckázatkezelési terve, környezeti állaptfelmérés - A támgatást igénylő nyilatkzata, a prjekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jgszabálynak való megfelelésről tvábbá arról, hgy a prjektnek a környezetének öklógiai állaptára, a vizek állaptára és a klímaváltzásra nincs hatása - Tervezői nyilatkzat a műemléki védelemről: az rszágs műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek, tvábbá a helyi védelem alatt álló bjektumk mentesülésére vnatkzó tervezői nyilatkzat 13. A Mérföldkövekkel kapcslats elvárásk fejezet 4. mérföldkő 6. mérföldkő pntja kiegészítésre került a mérföldkövekhez szükséges benyújtandó dkumentumkkal az alábbiak szerint: Benyújtandó dkumentumk: műszaki ellenőr beszámlója, ftódkumentáció, teljesítés igazlásk, stb. 14. A Mérföldkövekkel kapcslats elvárásk fejezet kiegészítésre került a 8. mérföldkővel az alábbiak szerint: 8. mérföldkő: A teljes prjekt fizikai befejezését is szükséges önálló mérföldkőként betervezni. Benyújtandó dkumentumk: műszaki ellenőr beszámlója, ftódkumentáció, teljesítés igazlásk, egyéb prjektzárást igazló dkumentumk (pl.: kifizetést igazló bankkivnatk, stb.), záró kifizetési igénylés. 15. A Mérföldkövekkel kapcslats elvárásk fejezet kiegészítésre került az alábbiak szerint: Amennyiben az indikátr teljesítése egybeesik a kivitelezés fizikai befejezésével, a két mérföldkő összevnható. 16. A Indikátrk fejezet esetében a Célértéknél szereplő dátum június 30-ról któber 31-re módsításra került. 17. A 4.1. Támgatást igénylők köre pnt kiegészítésre került: önállóan nem, de knzrciumi partnerként benyújthatnak támgatási kérelmet a Közalapítványk (GFO 561) is. 18. A 4.2. Támgatásban nem részesíthetők köre fejezet támgatási kérelemre vnatkzó előírásai módsultak: - a) pnt kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel: és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. - b) pnt törlésre került. 19. Módsításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend pntján belül a 1. Nem hiánypótltatható jgsultsági kritériumk: a) pntja jgszabályváltzás miatt a következőre: a) a támgatást igénylő által benyújttt nyilatkzat elektrnikus és elektrnikus aláírás használatának kivételével papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került. 20. Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend pntján belül a 1. Nem hiánypótltatható jgsultsági kritériumk: c) pntja jgszabályváltzás miatt: c) a támgatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támgatási szabályk alapján támgatható. 21. Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend pntján belül a 2. Hiánypótltatható jgsultsági szempntk e) és f) és pntja. e) A támgatást igénylő és a támgatási kérelem tárgya nem tartzik a Felhívás 4.2. pntjában és az Általáns Útmutató a Felhíváskhz c. dkumentum 2. pntjában meghatárztt kizáró kk alá. f) A támgatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pntjában meghatárztt előírásk teljesítését.

3 22. A 4.4 Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend pntban az 1.3. értékelési szempnt kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel: A támgatást igénylő és a támgatási kérelem tárgya nem tartzik a Felhívás 4.2. pntjában és az ÁÚF c. dkumentumban meghatárztt kizáró kk alá. 23. A 4.4 Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend pntban a 2.1. értékelési szempnt ( Ellátási körzet laksságszáma: elláttt betegek száma eléri a 900 főt, gyermek házirvsi szlgálat esetén 300 főt, vegyes praxis esetén 900 főt. ) minősítése kiegészítésre került a Nem relevánssal. 24. A 4.4 Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend pntban a 3.3. értékelési szempnt kiegészítésre került a védőnői humánerőfrrás bemutatásával az alábbiak szerint: A támgatást igénylő bemutatta, hgy rendelkezik megfelelő mértékű, a prjekt tartalmáhz illeszkedő rvsi, védőnői és asszisztenciális humánerőfrrással. 25. A 4.4 Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend pntban az 5.1. értékelési szempnt megfgalmazása módsításra került az alábbiak szerint: A kötelező alapellátási szlgáltatáskn túl egészségfejlesztési feladatk ellátása, preventív szlgáltatásk fejlesztése, egészségfejlesztő prgramknak helyt adó multifunkcinális helyiségek fejlesztése is része a prjektnek. 26. Az 5.4. Előleg igénylése pntn belül módsításra kerültek a szállítói előlegre vnatkzó szövegelemek. 27. Az 5.5. Az elszámlható költségek köre pnt kiegészítésre került az alábbi előírással: A knzrciumi tagk a prjekt keretén belül egymástól anyagt, árut, szlgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárlhatnak. 28. Az 5.5. Az elszámlható költségek köre pnt Ingatlanvásárlás költségei költségtípus alól törlésre került a kártalanítási költség. 29. Az 5.5 Az elszámlható költségek köre pntban a IV. Prjektmenedzsment költségkategória alatt az Egyéb prjektmenedzsment költség költségítpusn belül pntsításra került az alábbiak szerint a következő költségelem: prjektmenedzsmenthez kapcslódó irda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége. 30. Az 5.5 Az elszámlható költségek köre a saját teljesítésben is elvégezhető a tevékenységek felsrlásával. 31. Az 5.5 Az elszámlható költségek köre pnt kiegészítésre került az egyszerűsített elszámlási módra vnatkzó előíráskkal. 32. Az 5.5 Az elszámlható költségek köre pntn belül a napidíj egyszerűsített elszámlásának jgszabályi hivatkzása jgszabályváltzás miatt 437/2015. (XII. 28.) Krm. rendeletre módsult. 33. Törlésre került az 5.5 Az elszámlható költségek köre pntból az alábbi szövegrész: A kötelezően előírt nyilvánsság biztsításának költsége a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 című melléklet elemei esetében a Felhívás Kmmunikációs csmagk egységárai című mellékletében meghatárztt egységárak alapján egyszerűsített elszámlás keretében számlható el. 34. Az 5.6. Az elszámlhatóság tvábbi feltételei pnt kiegészítésre került az alábbiakkal: - Új építés, bővítés mellett átalakítás esetében is, a kivitelezés fajlags költsége nem haladhatja meg a nettó Ft/nettó m²-t. - Amennyiben a tervezett fejlesztés átalakítást és felújítást is tartalmaz, úgy az átalakítással érintett helyiségek esetében az átalakítás magasabb fajlags költsége csak az átalakítással érintett helyiségek esetében vehető figyelembe. (Pl.: belső válaszfal építése esetén a kialakuló két helyiség területe, hmlkzatbntással járó nyílászáró kialakítás esetén azn helyiség alapterülete, amelyhez a nyílászáró kapcslódik.) - A bővítés, átalakítás, felújítás definíciója a 253/1997. (XII.20.) Krm. rendelet 1. sz. mellékletében található meg. - Műemléki vagy helyi védelem alatt álló épületen tervezett beavatkzáskra a felhívás 5.6 pntjában meghatárztt fajlags költségek nem vnatkznak,

4 amennyiben azk az általánstól eltérő megldáskat tartalmaznak és erről a 266/2013. (VII. 11.) Krm. rendelet 1. melléklete, vagy jgelődjei szerinti SzÉS5 (építésügyi műszaki szakértői szakterület, műemléki részszakterület), vagy jgelődjei szerinti jgsultsággal bíró szakértő, vagy az EU más tagállamaiban jgsítványt szerzett, Magyarrszágn nyilvántartásba vett, az említett rendelet vnatkzó követelményeinek megfelelő, külföldi szakértői jgsultsággal rendelkező szakértő külön, jóváhagyólag, indklással nyilatkzik. - Műemléki védelem vagy helyi védelem alá eső épület esetében a szakértővel knzultálni kell az alkalmazni kívánt műszaki megldáskat illetően, és azkat amennyiben a tevékenység védett értéket érint a védett értékre vnatkzóan jóvá kell hagyatni. - Az akadálymentesítés költségei közül amennyiben felvnó kialakítása indklt, úgy azt a fajlags költségkrlát számításánál nem kell figyelembe venni. 35. Az 5.8. Nem elszámlható költségek köre d) Ingatlan és eszköz lízing, bérlet pntja kiegészítésre került az alábbi szöveggel: kivéve: prjektmenedzsment költség. 36. Az 5.8. Nem elszámlható költségek köre pnt kiegészítésre került: a f) használt építőanyag költségével. 37. Az 5.8. Nem elszámlható költségek köre g) Saját teljesítés kiegészítésre került az alábbiak szerint: kivéve: az 5.5. pntban felsrlt költségkategóriák költségtípusait. 38. A 6. A támgatási kérelem elkészítése srán csatlandó mellékletek listája pntból törlésre került a kötelezően csatlandó mellékletek közül az Alapító vagy létesítő kirat. 39. A 6. A támgatási kérelem elkészítése srán csatlandó mellékletek listája pnt kiegészítésre került az alábbi dkumentumkkal: - A prjekt klímakckázati elemzése, kckázatkezelési terve, környezeti állaptfelmérés - A támgatást igénylő nyilatkzata, a prjekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jgszabálynak való megfelelésről tvábbá arról, hgy a prjektnek a környezetének öklógiai állaptára, a vizek állaptára és a klímaváltzásra nincs hatása - Tervezői nyilatkzat műemléki védelemről: az rszágs műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek, tvábbá a helyi védelem alatt álló bjektumk mentesülésére vnatkzó tervezői nyilatkzat 40. A 6. A támgatási kérelem elkészítése srán csatlandó mellékletek listája pnt végén lévő szöveg módsításra került az alábbiak szerint: Felhívjuk figyelmét, hgy a felsrlt mellékleteket a támgatási kérelem elkészítésekr kell csatlni! A támgatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkzat c. dkumentum példányát pedig a támgatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektrnikus kitöltő prgram fgja generálni, így az a csatlandó mellékletek között nem került felsrlásra. A Nyilatkzat aláírását és elküldését, tvábbá támgatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának flyamatát az ÁÚF 3. pntja tartalmazza. 41. A 7. Tvábbi infrmációk pntn belül az ÁÚF tartalmjegyzéke kiegészítésre került a 3. d) valamint a 12. pnttal az alábbiak szerint: d) A támgatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben 12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztsító követelmények. 42. A 8. Felhívás szakmai mellékletei b) Általáns mellékletek pntja kiegészítésre került az Átláthatósági nyilatkzat mintával, illetve közzétételre került az Átláthatósági nyilatkzat minta. 43. A 8. Felhívás szakmai mellékletei b) Általáns mellékletek pntjában a Kmmunikációs csmagk egységárai c. melléklet neve módsításra került Kmmunikációs csmagk keretében elszámlható költségek felső krlátai címre, illetve közzétételre került a Kmmunikációs csmagk keretében elszámlható költségek felső krlátai c. melléklet. 44. Pntsításra került a Magyar Államkincstár elérhetősége az alábbi területspecifikus

5 mellékletekben: - Békéscsaba Megyei Jgú Várs - Debrecen Megyei Jgú Várs - Győr Megyei Jgú Várs - Hódmezővásárhely Megyei Jgú Várs - Kapsvár Megyei Jgú Várs - Kecskemét Megyei Jgú Várs - Nagykanizsa Megyei Jgú Várs - Nyíregyháza Megyei Jgú Várs - Pécs Megyei Jgú Várs - Salgótarján Megyei Jgú Várs - Szekszárd Megyei Jgú Várs - Székesfehérvár Megyei Jgú Várs - Szeged Megyei Jgú Várs - Sprn Megyei Jgú Várs - Tatabánya Megyei Jgú Várs 45. Módsításra került az alábbi területspecifikus mellékletekben a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: - Debrecen Megyei Jgú Várs - Nyíregyháza Megyei Jgú Várs - Pécs Megyei Jgú Várs - Szeged Megyei Jgú Várs - Szekszárd Megyei Jgú Várs - Szmbathely Megyei Jgú Várs - Sprn Megyei Jgú Várs - Veszprém Megyei Jgú Várs 46. Módsításra került Szekszárd Megyei Jgú Várs területspecifikus mellékletében a támgatás minimum összege. 47. Módsításra került az alábbi területspecifikus mellékletekben a támgatás maximum összege: - Nyíregyháza Megyei Jgú Várs - Pécs Megyei Jgú Várs - Szekszárd Megyei Jgú Várs - Szmbathely Megyei Jgú Várs - Sprn Megyei Jgú Várs - Veszprém Megyei Jgú Várs 48. Módsításra került az alábbi területspecifikus mellékletekben a tervezett támgatási igények maximum száma: - Győr Megyei Jgú Várs - Kecskemét Megyei Jgú Várs - Székesfehérvár Megyei Jgú Várs - Sprn Megyei Jgú Várs - Zalaegerszeg Megyei Jgú Várs 49. Módsításra került a beadási határidő záró dátuma Székesfehérvár Megyei Jgú Várs és Zalaegerszeg Megyei Jgú Várs területspecifikus mellékletében. 50. Az összes területspecifikus melléklet 5.3. A támgatás mértéke, összege fejezet b) pntja kiegészítésre került. 51. A Felhívás mellékletét képező Beszerezhető eszközök listája módsításra került. Törlésre kerültek a dkumentumból a **, ***-s megjelölések. 52. A Felhívás mellékletét képező Segédlet a Megalapzó dkumentum elkészítéséhez c. dkumentum módsításra került az alábbi pntkban: A Megalapzó dkumentum 2.1. Helyzetértékelés fejezetének 6) pntja kiegészítésre került: a jelenlegi személyi feltételek bemutatásakr szükséges kitérni, amennyiben releváns, a védőnői humánerőfrrással való ellátttságra is. A Megalapzó dkumentum 2.2. A prjekt céljainak, célcsprtjának bemutatása

6 fejezetének 1) pntja kiegészítésre került: A szakplitikai célkhz való illeszkedés bemutatása srán az alábbi szempntkra szükséges kitérni: - a területi sajátsságk figyelembe vételével a prjektjavaslat mennyiben járul hzzá a hzzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez (pl.: szakemberhiány, épület és eszközállmány hiánysságainak kezelése). - a szakmai prgram mennyiben járul hzzá a preventív egészségfejlesztési szemlélet támgatásáhz, az egészségtudats magatartás elősegítéséhez, az egyéni felelősségvállalás érvényesítéséhez a helyi közösségekben. - a szakmai prgram (pl.: új típusú szlgáltatáskat nyújtó szakemberek integrálásával, népegészségügyi szlgáltatásk nyújtásával) mennyiben járul hzzá a laksságközeli szlgáltatásk körének bővítéséhez. - a szakmai prgram az ellátás hatéknyságának növelése érdekében mennyiben segíti elő az alapellátásban dlgzók együttműködését, az alapellátók egymás közti munkamegsztását (pl.: helyben elérhető szlgáltatásk integrálása, praxisközösség, csprtpraxis kialakítása, stb.). - a kapuőri szerep megerősítésének célkitűzésével összhangban a szakmai prgram mennyiben járul hzzá az ellátási szintek közötti együttműködés javításáhz, a betegút menedzsment ptimalizálásáhz. A Megalapzó dkumentum 2.2. A prjekt céljainak, célcsprtjának bemutatása fejezetének 1) pntjában meghatárztt adatszlgáltatás alá eső mutatók kiegészítésre kerültek a Felújíttt tanácsadók száma mutatóval. A Megalapzó dkumentum 2.2. A prjekt céljainak, célcsprtjának bemutatása fejezetének 2) pntja kiegészítésre került: Itt szükséges tvábbá bemutatni a célcsprt(k) igényeit (pl.: van-e igény a prjekt keretében megvalósítandó beruházáskra és ez az igény alá van támasztva adatkkal/felmérésekkel/krábbi tapasztalatkkal), valamint hgy a prjekt az igényeknek megfelelően készült-e el. A Megalapzó dkumentum 2.3. A prjekt eredményeként megvalósuló egészségügyi szlgáltatói tevékenység leírása fejezetének 9) pntja kiegészítésre került: Annak bemutatása, hgy a prjekt a kötelező alapellátási szlgáltatáskn túl egészségfejlesztési feladatk ellátása, preventív szlgáltatásk fejlesztése, egészségfejlesztő prgramknak helyt adó multifunkcinális helyiségek kialakítása is része a prjektnek. A tervezett egészségfejlesztési prgramk rövid (pár mndats) bemutatása. 53. A Felhívás mellékletét képező Fajlags költségkimutatás c. dkumentum módsításra került: az építési tevékenység típusa (bővítés, építés) kiegészítésre került az átalakítással, illetve műemléki védelem alatt álló épületek fejlesztésével, tvábbá a Megújuló energiafrráskra jutó költség (Ft nettó) c. szlppal. 54. Módsult az Adatlap-kitöltési útmutató 2.4. Mérföldkövek fejezetének A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támgatás összege részre, tvábbá a 3.2. Költségvetés fejezet vnatkzó szövegrésze.

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal):

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal): 8. sz. Melléklet FOGALOMJEGYZÉK Általáns definíciók Az általáns definíciókat az Általáns pályázati útmutató az EGT és Nrvég Finanszírzási Mechanizmusk 2009-2014-es időszakára vnatkzóan c. dkumentumban

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Táncművészeti Szakmai Kllégium nyílt pályázatt hirdet a 2011. nvember 15. és 2012. szeptember 30. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvnalú

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének támgatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1.-C,D A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás

Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás Módosult a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését támogató felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Családbarát, munkába állást segítő intézmények,

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Zöld város kialakítása című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Zöld város kialakítása című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Zöld város kialakítása című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás.

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjáról

Ügyféltájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjáról Ügyféltájékztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. prgramjáról A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. prgramjának lényege, hgy a hátraléks tartzással rendelkező, szciálisan rászrult Ügyfeleket a Magyar Állam (a Nemzeti

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 05. június 5-ei rendkívüli közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből.. napirendi pnt: Előterjesztés intézményekkel kapcslats

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben