MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás"

Átírás

1 A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/ AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött Nagyatádi Reginális Szennyvíztársulás (Székhelye: 7500 Nagyatád, Barss G. u. 9., cégjegyzékszám/törzsszám: , Adószám: , Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Zrt., Bankszámlaszám: , Telefn: , Telefax: , Képviseli: Ormai István társulási elnök) mint megbízó (a tvábbiakban: Megbízó ) és Nagyatád Mérnök Knzrcium Knzrciumvezető: Országs Vízügyi Beruházási Mérnöki Knzulens és Tervező Kft. (Székhelye: 1054 Budapest, Nagysándr József u. 6.; cjsz.: ; adószám: , Számlavezető bank: K&H Bank Zrt., Bankszámlaszám: , Telefn: , Telefax: , képviseli: dr.szabó Ferenc vezérigazgató önállóan, Szalay László víziközmű beruházási igazgató és dr.kenyeres Valéria jgtanácss együttesen) Knzrciumi tag: KAPOS HIDRO Kereskedelmi és Szlgáltató Kft. (Székhelye: 7400 Kapsvár, Buzsáki u. 48.; cjsz.: ; adószám: , Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.., Bankszámlaszám: , Telefn: , Telefax: , képviseli: Kulcsár László ügyvezető) Knzrciumi tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u ; cjsz.: ; adószám: , Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.., Bankszámlaszám: , Telefn: , Telefax: , képviseli: Lakits György ügyvezető igazgató) mint megbíztt (a tvábbiakban: Megbíztt ) között az alulírtt napn és helyen a következő feltételek mellett:tartalmjegyzék

2 Különös szerződési feltételek Mellékletek: 1. sz. melléklet: Általáns szerződési feltételek 2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékztatás 3. sz. melléklet: Műszaki leírás 4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv 5. sz. melléklet: Útmutató a váltztatásk, vállalkzói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módsításáhz 6. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkzat 7. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkzat a Kr. 15. (3) d) tekintetében (szakértők)

3 KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Preambulum A Megbízó közbeszerzési eljárásk útján szerződéseket kíván kötni az alábbi prjekt kivitelezésére: Nagyatád és környéke csatrnahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése elnevezésű KEOP-1.2.0/ aznsítószámú prjekt (a tvábbiakban: Prjekt ). A Szerződő felek a Szerződést a Prjekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a tvábbiakban: Kbt. ) rendelkezései szerint leflytattt egyik közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megbízó mint ajánlatkérő és a Megbíztt mint nyertes ajánlattevő között jött létre. I. A Szerződés tárgya A Szerződés tárgya Mérnöki és műszaki ellenőri szlgáltatásk biztsítása a Prjekt építési munkáinak krdinálására; a Prjekt keretében történő műszaki tervezési szlgáltatásk felügyelete. A Megbíztt által végzendő feladatk pnts körét és meghatárzását a 3. sz. mellékletként csatlt Műszaki leírás tartalmazza. Megbíztt köteles a szerződés teljesítése srán flyamatsan biztsítani, hgy rendelkezzen érvényes és hatálys Mérnöki tanácsadásra és/vagy műszaki ellenőrzésre vnatkzó MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási, és MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerszabvány szerinti környezetközpntú (környezetirányítási) rendszerre vnatkzó tanúsítvánnyal, vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztsítási és környezetirányítási tanúsítványkkal, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Krm. rendelet 17. (2)-(3) bekezdésben írt azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztsítási intézkedések, környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb biznyítékaival. Ennek a pntnak a megsértése súlys szerződésszegésnek minősül. Megbízó rendkívüli felmndással felmndhatja a szerződést, amennyiben a Megbíztt részére előírt MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási, és MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerszabvány szerinti környezetközpntú (környezetirányítási) rendszerre vnatkzó tanúsítványk érvényessége és hatálya a szerződés hatálya alatt bármilyen kból megszűnik és azt egyidejűleg újabb tanúsítvány becsatlásával Megbíztt nem pótlja. II. A Szerződés struktúrája A Megbíztt feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és az alábbi mellékletei szerint köteles teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabályztt kérdésekben az Általáns szerződési feltételek, a Feladat leírás, az ekként sem szabályztt kérdésekben a Szerződés tvábbi mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben meghatárztt dkumentumk egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség, eltérések és vita esetén a jelen Különös Szerződési Feltételek, valamint a számzását tekintve előbb álló mellékletben fglaltak az irányadók (rangsrrend).

4 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Általáns szerződési feltételek 2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékztatás 3. sz. melléklet: Műszaki leírás 4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv 5. sz. melléklet: Útmutató a váltztatásk, vállalkzói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módsításáhz 6. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkzat 7. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkzat a 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pntja tekintetében (szakértők) III. A Megbíztt tevékenységének a kezdete A Szerződés azn a napn lép hatályba, amikr azt a felek aláírták. A Megbíztt munkáját a Szerződés hatályba lépését követő első napn köteles megkezdeni. IV. A Megbíztt tevékenységének időtartama Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. Szerződő felek megállapdnak, hgy a Megbíztt a jelen Szerződésben meghatárztt tevékenységét a III. pntban megjelölt időpnttól kezdődően előreláthatólag 72 hónapra, de legalább, ill. legkésőbb a Megbízó és a Prjekt építési munkáit megvalósító vállalkzó közötti vállalkzási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni. V. Megbízási díj, fizetési feltételek 5.1. A megbízási díj: frint + ÁFA, azaz Egyszázhetvenötmillió frint + általáns frgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A támgatás szempntjából elszámlható költség erejéig a megbízási díj 83,144222%-a EU és költségvetési támgatásból, valamint 16,855778%-a saját önrészből kerül finanszírzásra. A jóváhagytt és elszámlható költségen felüli rész finanszírzása teljes egészében a Megbízót terheli. Számlák kifizetése a Kbt (1), (3) és (6) bekezdései szerint szállítói finanszírzással történik, Megbízó az ellenszlgáltatás összegét az igazlt teljesítést követően a Pénzügyi Ütemtervben meghatárzttak szerint, a kivitelezési munkák előrehaladásával aránysan átutalással fizeti meg Megbíztt részére (melyből adtt esetben levnásra kerül az előleg vnatkzó része) részére a KEOP-1.2.0/ aznsító számú prgram keretében kötött Támgatási szerződés és az NFÜ eljárásrendje szerint. A fizetési határidő a szerződésszerű és a jgszabályknak megfelelő számla Megbízó általi kézhezvételét követő 30 napn belül. A pénzügyi ütemtervet minden előrehaladási jelentés elkészítése srán aktualizálni kell A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbíztt tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékt és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése srán létrehztt mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). Megbízó nem jgsult a megbízási díjn felül tvábbi ellenszlgáltatás Megbízóval szemben történő érvényesítésére A Megbíztt felé történő kifizetések frintban kerülnek átutalásra a Közreműködő Szervezet által a Megbíztt 8.4. pntban meghatárztt bankszámlájára.

5 5.4. A Mérnök tevékenység előrehaladása srán benyújttt számlák mellékletét kell, hgy képezze a Mérnök által készített, Kedvezményezett által jóváhagytt Előrehaladási Jelentés, melynek ki kell térnie az adtt időszakra vnatkzó, Mérnök által végzett tevékenységekre, tvábbá a prjekt, Mérnök által értékelhető aktuális állására A Megbíztt a Szerződésben fglalt feladatk ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazlt tevékenysége alapján a Prjekt megvalósításának a fázisaihz igazdóan jgsult a díjazásra A kifizetések a 4. sz. mellékletben fglalt Pénzügyi ütemterv szerint történnek, minden esetben szerződésszerű és a jgszabályknak megfelelő számla alapján, a számlának a Megbízó általi kézhezvételét követő 30 napn belül, figyelemmel a vnatkzó jgszabályi rendelkezésekre: Kbt., 255/2006. (XII.8.) Krmányrendelet, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII.23.) Krmányrendelet, 4/2011. (I.28.) Krmányrendelet. A teljesítést igazló kiratk a számla mellékletét kell, hgy képezzék. A kifizetésnél Megbízó az Art. 36/A. szerint jár el A végszámla kibcsátásának alapját képező teljesítésigazlás feltételei: Sikeres üzempróba lebnylítása a kivitelező feladatát képező engedélyeztetések kapcsán szükséges infrmációk, adatk átadása, és az engedély kérések és mellékleteinek ellenőrzése és jóváhagyása a kivitelezés műszaki átadás-átvételének megtörténte a prjekt zárójelentésének a Közreműködő Szervezet által történő elfgadása A szlgáltatásk ÁFA tartalmára vnatkzóan a felek a mindenkri adójgszabályk szerint járnak el A Megbíztt nem fizet, illetve száml el a szerződés teljesítésével összefüggésben lyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pntja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbíztt adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Tvábbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdnsi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és az előző mndat szerinti ügyletekről az Megbízót haladéktalanul értesíti Amennyiben a Megbíztt az ajánlatában előleg kifizetését kérte, a jelen pnt is alkalmazandó. A Megbíztt frint, azaz tizenhétmillió-ötszázezer frint (legfeljebb V.1 pnt szerinti ellenérték (a szerződés elszámlható összege) 30%-ának megfelelő) előlegre jgsult, az előleg összegével azns összegű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló előlegvisszafizetési biztsíték ellenében, a Kbt (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I.28.) Krmányrendelet 57. (1b)-(1g) bekezdései alapján. Megbíztt a megkötött szerződés elszámlható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztsítéknyújtás kötelezettsége alól. A biztsíték szlgáltatását a Kbt 126. (6) a) pnt, illetve a 4/2011. (I.28.) Krm. rendelet előírásai alapján lehet nyújtani. A szerződés teljesítése srán az V.1 pnt szerinti ellenérték váltzása az előleg összegét nem érinti. Az előleg-visszafizetési biztsíték nyújtása az előleg rendelkezésre bcsátásának feltétele A évi CXXVII. törvény 59. (2) bekezdése értelmében az előlegnek a fizetendő általáns frgalmi adó összegét is tartalmaznia kell. Megbízttnak az előleg kifizetését követően a hatálys jgszabályknak megfelelő előlegszámlát kell kibcsátania. Az előleggel történő elszámlás részletszabályait a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határzza meg. A felvett előleggel a megvalósítás srán teljesítés aránysan kell elszámlni, a kibcsáttt számlákból teljesítés aránysan elsztva kerül levnásra A következő események bekövetkezése és fennállása esetén a Megbízó a Megbíztt íráss értesítésével, részben vagy egészben visszatarthatja a Megbízttnak járó kifizetéseket (beszámítás alapján, figyelemmel a Kbt. 130 (6) bekezdésére), vagy lehívhatja a teljesítési biztsítékt: a) a Megbíztt valamely Szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget; b) bármely egyéb, a Megbíztt érdekkörében felmerülő körülmény, amely a Megbízó véleménye szerint akadályzza vagy veszélyezteti a Prjekt eredményes teljesítését.

6 VI. A Szerződés biztsítékai 6.1. A Megbízttat a jelen Szerződésben meghatárztt bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a nettó Megbízási díj 0,5 %, de összesen legfeljebb a nettó Megbízási díj 25 %-a. 6.2 Megbíztt Meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha lyan kból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul, különösen akkr is ha a nettó megbízási díj 25%-át elérő késedelmi kötbér megfizetésére lenne köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Megbízási díj 25 %-ának megfelelő összeg. 6.3 A Megbízó az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Megbízó köteles 8 naptári napn belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Megbíztt a fenti irat kézhezvételét követő 3 napn belül magát érdemi indklással és azt alátámasztó biznyítékkkal nem menti ki, akkr a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben fglalt beszámítási feltételek (130. (6) bek.) teljesülésekr a kötbér a megbíztti számlába beszámítható. 6.4 Megbízó követelheti a fentieken túl felmerülő kárát (ide értve a nem vagyni kár miatti igényeket is). Ilyen kárnak tekintendő különösen amennyiben a Megbíztt magatartása vagy mulasztása miatt a támgatást nem, vagy nem teljes körűen flyósítják. 6.5 A kártérítés érvényesítésére a kötbér érvényesítésére vnatkzó szabályk megfelelően alkalmazandóak. 6.6 Amennyiben a Megbíztt az ajánlatában előleg kifizetését kérte, a jelen pnt is alkalmazandó. Előleg-visszafizetési biztsíték: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztsíték az igényelt előleg visszafizetésének biztsítékaként, mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével, amely legfeljebb a szerződés elszámlható összege 30%-ának megfelelő mértékű lehet, azzal, hgy Megbíztt a megkötött szerződés elszámlható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztsítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-visszafizetési biztsítékt a Kbt (6) bekezdés a) pntjában, illetve a 4/2011. (I.28.) Krmányrendeletben fglaltak szerint kell rendelkezésre bcsátani, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpntjáig. Az előleg-visszafizetési biztsíték nyújtása az előleg rendelkezésre bcsátásának feltétele.. Az előlegfizetési biztsíték elszámlásának szabályait a jelen szerződés V. fejezete tartalmazza. 6.7 A prjekt lezárásakr (sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekr) rendelkezésre állási biztsítékt kell nyújtania Megbízttnak, amelynek a mértéke a nettó megbízási díj 5 %-a. A rendelkezésre állási biztsítékt a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles a Megbíztt rendelkezésére bcsájtani a Kbt (6) bekezdés a) pntja szerint, és az ezt igazló dkumentumkat átadni. 6.8 A rendelkezésre állási biztsítéknak a Nagyatád és környéke csatrnahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése elnevezésű KEOP-1.2.0/ aznsítószámú prjekt srán a prjekt zárását követő minimum 12, maximum 48 hónapn keresztül rendelkezésre kell állnia, mely időszak alatt a prjekt kapcsán megkötött kivitelezési szerződések jótállásával kapcslatsan felmerült mérnöki, műszaki ellenőri feladatkat kell ellátnia Megbízttnak. Ezen kötelezettség nem teljesítése súlys szerződésszegésnek minősül, és a Megbízó jgsult a szerződéstől aznnali hatállyal elállni és a biztsítékt érvényesíteni. 6.9 A rendelkezésre állási időszak alatt, ha Megbíztt a rendelkezésre állási és ebből flyó kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítené a biztsíték terhére a Megbízó jgsult lehívást eszközölni. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Abban az esetben, ha a biztsíték pénzügyi alapja kimerül, a Megbízó jgsult a Szerződést aznnali hatállyal felmndani. A Megbíztt felhívásra - felmndás terhe mellett - köteles a biztsítékt az eredeti szintre feltölteni. Biztsíték kiegészítésére rendelkezésre álló határidő 8 munkanap. Ennek megtagadása egyldalú felmndási k.

7 6.10 Teljesítési biztsíték: a Megbíztt teljesítési biztsítékt köteles a Megbízó rendelkezésére bcsátani arra az esetre, ha a jelen Szerződésben fglalt kötelezettségeinek teljesítésével elmarad. A teljesítési biztsítékt a Megbízó ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett számú számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztsításával, vagy biztsítási szerződés alapján kiállíttt készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A teljesítési biztsítékt a szerződéskötés időpntjában kell Megbízó rendelkezésére bcsátani. A teljesítési biztsíték rendelkezésre bcsátását igazló dkumentumt Megbíztt jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Megbízó részére átadni. A teljesítési biztsíték mértéke, a szerződés szerinti, áfa nélkül számíttt ellenszlgáltatás 5%-a (azaz HUF, azaz Nylcmillió-hétszázötvenezer frint.). A teljesítési biztsíték nyújtásának frmája Megbíztt választása szerint: bankgarancia biztsítása tvábbá Megbízó számlájára történő befizetés.. A szerződés teljesítése srán az V.1 pnt szerinti ellenérték váltzása a teljesítési biztsíték összegét érinti. A teljesítési biztsítéknak a szerződéskötés időpntjában a Megbízó rendelkezésére kell állnia és a szerződés lejártát követő 15. napig kell érvényben és hatályban maradnia. A teljesítési biztsíték, jelen Szerződés bármely pntja alapján, lehívással történő csökkentése esetén, Megbíztt köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapn belül. A jelen Szerződésben meghatárztt bármely feladat nemteljesítése esetén a Megbízó jgsult a jelen Szerződést aznnali hatállyal felmndani és a teljesítési biztsítékt teljes egészében lehívni. A feladat nemteljesítésének minősül a meghatárztt időpntban teljesítendő feladat elmaradása esetén annak elmaradása, egyéb feladatk tekintetében amennyiben a Megbíztt a feladat ellátásával 20 napt meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, ha a hiba kijavítására nincs mód, vagy a hiba kijavítására 20 napn belül nem kerül sr Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megbízó kizárólags mérlegelési jgköre A Megbízó a biztsítékn túli igazlt kárának megtérítését is követelheti A Megbízó az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Megbízó köteles 8 naptári napn belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Megbíztt a fenti irat kézhezvételét követő 3 napn belül magát érdemi indklással és azt alátámasztó biznyítékkkal nem menti ki, akkr a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben fglalt beszámítási feltételek (130. (6) bek.) teljesülésekr a kötbér a megbíztti számlába beszámítható A Megbíztt a jelen szerződésre (prjektre) a szerződés aláírását követő 5 (öt) munkanapn belül a knkrét beruházási prjekt megvalósítása srán általa végzendő tevékenységre felelősségbiztsítást köteles kötni (vagy meglévő felelősség biztsítását kiterjeszteni jelen prjektre), melynek máslatát át kell majd adnia a Megbízónak, és amely jelen szerződés mellékletét képezi. A Megbíztt köteles lyan szakmai felelősségbiztsítással rendelkezni, amelyik amelynek értéke eléri Ft/kár és Ft/év összeget, amely kiterjed a környezetvédelmi kárra és a harmadik személynek kztt kárra is, tvábbá jelen prjektre vnatkzik és a Megbízó (közös ajánlattétel esetén valamennyi tag) valamint alvállalkzói tevékenységét is lefedi. A Megbízttnak a vele szerződő biztsító társaság által kiállíttt a jelen prjektre vnatkzó kötvényének máslatát is csatlnia kell. Amennyiben Megbíztt már létező felelősségbiztsítását kívánja jelen szerződésre kiterjeszteni, úgy köteles csatlni egy nyilatkzatt arra vnatkzóan, hgy a hivatkztt felelősségbiztsítás terhére alapíttt kötelezettségvállalásai a jelenlegi értékkel összeszámítva nem merítik ki a biztsítási szerződésben szereplő mértéket. A felelősségbiztsítási szerződés megkötésének, illetve kiterjesztésének hiánya súlys szerződésszegésnek minősül, mely aznnali felmndási k. VII. Értesítések A Megbízóval történő kmmunikációban, és az egyes feladatk elvégzése srán az elektrnikus utat kell előnyben részesíteni. A szerződés teljesítése srán a dkumentálás elektrnikus

8 adathrdzókn történik, és csak a felek által elfgadtt utlsó verziók kerülnek kinymtatásra, amelyet személyesen vagy pstán kell eljuttatni a felek Különös szerződési feltételekben meghatárztt címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámt is megadtak, ezen kmmunikációs eszköz is igénybe vehető. A tértivevényes ajánltt levél a feladása utáni ötödik napn akkr is átvettnek minősül, ha a másik fél, bármely kból is, nem veszi azt át. Valamennyi íráss kmmunikációban fel kell tüntetni a Szerződés fedőlapn szereplő elnevezését és számát. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dkumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartttnak tekintendő, ha azt a határidő utlsó napján óráig tértivevényes, ajánltt küldeményként feladták. A napkban megadtt határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására kt adó esemény napját követi. Amennyiben a határidő utlsó napja nem magyarrszági munkanap, a határidő az azt követő első magyarrszági munkanapn jár le. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hzzájárulást, jóváhagyást, igazlást vagy utasítást indklt késedelem nélkül írásba kell fglalni. A szóbeli közléseket utólagsan, indklt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A feleknek a Szerződés szerint egymáshz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: A Megbíztt részére: Szervezet: Országs Vízügyi Beruházási Mérnöki Knzulens és Tervező Kft. Szalay László víziközmű beruházási igazgató Címzett: Cím: 1054 Budapest, Nagysándr József u. 6. Telefnszám: Fax: A Megbízó részére: Szervezet: Nagyatádi Reginális Szennyvíztársulás Címzett: Ormai István társulási elnök Cím: 7500 Nagyatád, Barss G. u. 9 Telefnszám: Fax: VIII. Megbíztt jelentési kötelezettségei 8.1. A Megbíztt feladatainak teljesítése srán rendszeres jelentést, illetve a Megbízó kérésére külön jelentéseket készít a Prjekt előkészítésével, tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével, minőség-ellenőrzésével és üzemeltetésével kapcslatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével. A Megbíztt mindezen jelentésekből összefglaló jelentést készít a Prjekt üzembehelyezését követően (elő-zárójelentés) A Megbízó kérésére a Megbíztt köteles haladéktalanul infrmációkat adni a Szlgáltatáskról és a Prjektről. A Megbíztt a Prjekttel kapcslats fntsabb eseményekről, nehézségekről - a rendszeres íráss jelentésein túlmenően is - flyamatsan tájékztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen infrmációt bekérhet a Megbízttól, és jgsult azkat ellenőrizni A Megbíztt a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatkat szlgáltat, illetve részt vesz a Prjekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékztatók összeállításában A munkatervet a Megbíztt állítja össze a prjektcélk és a Megbízó utasításainak megfelelően. A Megbíztt a szerződés aláírását követően 10 (tíz) napn belül köteles a teljes időtartamra vnatkzó ütemtervet elkészíteni szöveges és grafikus (GANT illetve PERT diagram frmájában) frmában. A pénzügyi ütemtervet minden előrehaladási jelentés elkészítése srán aktualizálni kell.

9 A Megbízttnak a teljes időszakra vnatkzó ütemtervet minden negyedévet megelőző hónap első munkanapján negyedévre lebnttt (a negyedév aktuális feladatait tartalmazó) ütemtervjavaslat frmájában be kell nyújtania a Megbízó felé. Ennek elfgadása esetén ez lesz a teljesítés mérésének alapja. Az ütemterv aktualizálása nem minősül a szerződés módsításának A Megbízttnak a Szerződés teljesítése srán előrehaladási jelentéseket kell készítenie és ezeket pénzügyi jelentéssel kell kiegészítenie. A jelentéseket lyan frmában kell elkészíteni, ahgy azt a Megbízó kéri. A Megbízó a szakmai szkásk, saját belső nyilvántartási rendszere és a prjektjelentés(ek) által indklt frmákat írhatja elő magyar nyelven, nymtattt frmában. A Megbíztt köteles a megfelelő színvnalú jelentések nyújtására mind frmai, mind tartalmi szempntból Minden számláhz előrehaladási jelentést, a végszámláhz pedig zárójelentést kell mellékelni Közvetlenül a Szerződés teljesítési időszakának vége előtt a Megbízttnak zárójelentést kell összeállítania. A zárójelentés mellé kritikai tanulmányt kell mellékelnie azkról a jelentős prblémákról, amelyek a Prjekt megvalósítása srán felmerültek A zárójelentés végleges váltzatát a kivitelezés teljesítési időszakát követő 15 napn belül kell eljuttatni a Megbízóhz A Megbízónak a kézhezvételtől számíttt 10 napn belül értesítenie kell a Megbízttat a részére küldött dkumentumkat vagy jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén döntését indklni köteles. A zárójelentés esetében a fenti határidő 20 nap. Ha a Megbízó határidőn belül nem tesz észrevételt a dkumentumkra vagy jelentésekre, a Megbíztt kérheti azk írásbeli elfgadását. Ha a Megbízó az írásbeli kérés kézhezvételétől számíttt 20 napn belül sem tájékztatja a Megbízttat észrevételéről, a dkumentumkat és jelentéseket elfgadttnak kell tekinteni Ha egy jelentést vagy dkumentumt a Megbízó a Megbíztt által végrehajtandó módsításktól függően hagy jóvá, a Megbízó a kért módsításk végrehajtására határidőt ír elő A Megbízó a Megbíztt által összeállíttt és elküldött jelentések és egyéb dkumentumk jóváhagyásával igazlja azk Szerződésnek való megfelelését. IX. Egyéb különös feltételek 9.1. Közreműködők és felszerelések: A Megbízttnak biztsítania kell Közreműködői számára azn eszközöket és felszereléseket, amelyek leginkább elősegítik a Szlgáltatásk hatékny teljesítését. A Megbíztt felelőssége az igénybe vett Közreműködőkért: A Megbíztt felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azk a Megbíztt magatartása vagy cselekedetei lettek vlna. A Megbízónak valamely Közreműködő igénybevételéhez adtt hzzájárulása nem mentesíti a Megbízttat a Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól Megbíztt köteles a FIDIC Pirs könyv (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhz, évi magyar nyelvű kiadás) és a FIDIC Sárga könyv (Üzemek, telepek és tervezés-építési prjektek szerződéses feltételei elektrms és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkzó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, évi magyar nyelvű kiadás) rendelkezései szerint eljárni. A Megbíztt a Váltztatáskra vnatkzó FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkzói követelésékkel kapcslats FIDIC 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jgköreit a Megbízó és a KEOP Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakrlhatja a jelen szerződés mellékletét képező Útmutató a Váltztatáskhz, Vállalkzói követelésekhez és a Szerződés módsításáhz szerint A Megbíztt teljes körű felelősséggel tartzik a közösségi támgatás vagy a társfinanszírzói támgatás, illetve a megbízói önerő tekintetében a Megbízó valamennyi visszafizetési kötelezettsége vnatkzásában, amennyiben az a Megbízttnak felróható bármely kból következik be Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fgadják el, hgy a Kbt. és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljáráskat és az azk alapján megkötött szerződések teljesítését

10 rendszeresen ellenőrizhetik, és hgy részükre a jgszabály szerinti infrmáció megadása üzleti titkra való hivatkzással nem tagadható meg A Megbíztt számlavezető pénzintézete és számlaszáma: OVIBER Kft.: K&H Bank Zrt , KAPOS HIDRO Kft.: Raiffeisen Bank Zrt , UTIBER Kft.: Budapest Bank Zrt számú bankszámla A Szerződés a két fél általi aláírásával lép hatályba Megbízttnak a hazai, illetve az EU-s szabályzatk ismeretén túl a FIDIC általáns szerződéses feltételei szerint kell működnie és a prjekt előrehaladása srán a megkötött FIDIC alapú Építési Szerződés ismeretében szükséges eljárnia Az elszámlhatósági vizsgálatk megkönnyítése érdekében az Útmutató a váltzásk, vállalkzói követelések kezeléséhez és a szerződés módsításáhz c. dkumentum, tvábbá az Űrlap a Mérnök által elfgadtt, vagy elfgadásra javaslt váltztatás/követelés Közreműködő Szervezet felé történő bejelentéséhez c. űrlapk jelen szerződés mellékletét képezik, ezek szükséges esetén történő használata a teljesítés srán kötelező Megbízó jgsult és köteles a szerződést felmndani a Kbt (5) bekezdésére vnatkzó rendelkezéseinek megfelelően, ha 1) a Megbízttban közvetetten vagy közvetlenül 25%-t meghaladó tulajdni részesedést szerez valamely lyan jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pntjában meghatárztt feltételeknek. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Megbíztt tulajdnsi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 2) A Megbízttban közvetetten vagy közvetlenül 25%-t meghaladó tulajdni részesedést szerez valamely lyan jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pntjában meghatárztt feltételeknek. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Megbíztt a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. Jelen pntban említett felmndás esetén a Megbíztt a szerződés megszűnése előtt már teljesített szlgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jgsult A Megbíztt a Megbízó részére küldött nyilatkzattal felmndhatja a Szerződést, ha a Megbízó írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfgadtt teljesítés után járó összegeket azk esedékessé válásától számíttt 180 nap eltelte után sem. A felmndás a Megbízó általi kézhezvételtől számíttt 90 nap elteltével válik hatályssá A rendkívüli felmndás alkalmazása előtt - amennyiben erre lehetőség van és nem ismételt vagy a szerződés ill. a támgatás felhasználásának teljesíthetőségét kizáró szerződésszegés történt a sérelmet szenvedett fél köteles a másik fél figyelmét a szerződésszerű teljesítésre megfelelő határidő tűzésével felhívni Ha valamelyik fél úgy véli, hgy lyan vis mair körülmények frdultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, aznnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízttnak flytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakrlatban ésszerűen megvalósítható Ha a vis mair körülmények 180 napn át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jgában áll a Szerződést 30 naps felmndási idővel megszüntetni Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis mair akadályzza meg, amely a Szerződés aláírásának időpntja után következett be Vis mair alatt értendők különösen elemi csapásk, sztrájkk vagy egyéb munkahelyi zavargásk, hadüzenettel indíttt vagy anélküli hábrúk, blkádk, zendülés, lázadás, járványk,

11 földcsuszamlásk, földrengések, vihark, villámcsapásk, áradásk, zavargásk, rbbantásk, valamint egyéb hasnló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gndssággal sem tudnak kiküszöbölni Ha az egyik fél vis mair miatt akadályztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében, hgy az akadályztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit A szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén a felek a megszűnés hatálysulásának napján kötelesek egymással elszámlni A külföldi adóilletőségű Megbíztt köteles a szerződéshez arra vnatkzó meghatalmazást csatlni, hgy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízttra vnatkzó adatkat az rszágk közötti jgsegély igénybevétele nélkül A szerződés teljesítésére a Kbt ai megfelelően alkalmazandóak A szerződés módsítására kizárólag a Kbt ában meghatárztt esetekben és módn van lehetőség A Megbíztt a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatkat szlgáltat, illetve részt vesz a Prjekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékztatók összeállításában A Megbíztt a Szlgáltatásk teljesítésekr köteles a Prjektre és a Szlgáltatásra vnatkzó valamennyi tervet, iratt, dkumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak A Megbízttnak minden dkumentációt és műszaki tervet a Megbízó számára elfgadható, általánsan elfgadtt és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie, figyelembe véve a legújabb tervezési szakmai szkáskat A Megbíztt a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően, tvábbá a pályázat sikerességének előmzdításának figyelembevételével köteles teljesíteni. Megbízó részéről utasítást Ormai István társulási elnök személy adhat. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbíztt köteles erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasításáhz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkdik, az utasításból eredő kárk, s következmények őt terhelik A Megbíztt csak a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései szerint váltztathatja meg a Szlgáltatásk körében eljáró Közreműködőit. E rendelkezés megsértése súlys szerződésszegésnek minősül és a Megbízónak, a Megbízttal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a Szerződés aznnali felmndására ad kt Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a Szlgáltatásk teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkr is, ha cselekménye vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, tvábbá, ha kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indklással kérheti a Megbízttól a Közreműködő leváltását. A Megbíztt haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gndskdni a leválttt Közreműködő megfelelő pótlásáról A Közreműködő helyébe lépő másik Közreműködőnek legalább ugyanlyan képesítéssel és gyakrlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leválttt Közreműködőnek kellett rendelkeznie A Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcslatban felmerült költségeket a Megbízttnak kell viselni A Közreműködő a Szlgáltatásk teljesítéséhez tvábbi Közreműködőt nem vehet igénybe A Megbízttnak pnts és rendszeres nyilvántartáskat kell vezetnie a Szlgáltatáskkal kapcslatban keletkezett dkumentumk vnatkzásában A Szlgáltatásk teljesítésével kapcslats nyilvántartáskat a Szerződés teljesítésétől számíttt 5 éven át (illetve amennyiben a hatálys számviteli törvény a nyilvántartás részét képező valamely dkumentumra hsszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamn át) meg kell őrizni.

12 9.31. Minden jelentés és dkumentum, így például a térképek, diagrammk, rajzk, specifikációk, tervek, statisztikák, számításk, adatbázisk, szftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartásk, amelyeket a Megbíztt a Szerződés teljesítése srán állíttt össze, készített el vagy juttt a birtkába, a Megbízó kizárólags tulajdnát képezik. A Megbízttnak a Szerződés bármilyen kból való megszűnésekr át kell adnia a fenti körbe tartzó minden dkumentumt a Megbízó részére. Fenti szellemi alktásnak minősülő iratk vnatkzásában az átadással a Megbízó térbeli, időbeli és felhasználási szempntból krlátlan felhasználási jgt szerez, mely kiterjed az átdlgzásra és az átdlgztatásra is (különösen, de nem kizárólagsan). A felhasználási jg ellenértékét a megbízási díj tartalmazza A Megbíztt kifejezetten nyilatkzza, hgy a személyhez fűződő jgkn kívül lemnd minden jgáról az előálltt mű tekintetében, így a Megbízó szabadn felhasználhatja, publikálhatja, megsértheti az alktás(k) integritását, szabaddn élhet a gazdasági jgkkal A Megbíztt nem publikálhat cikkeket a Szlgáltatáskkal kapcslatban, nem hivatkzhat azkra harmadik személyek részére nyújttt szlgáltatásk srán a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Felek jelen szerződésből eredő jgvitáikat elsősrban békés útn kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetén jgvitájuk esetére kikötik a Nagyatádi Vársi Bíróság ill. a Kapsvári Törvényszék kizárólags illetékességét A szlgáltatás teljesítése srán a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. A szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktlmács flyamats biztsítása Megbíztt kötelezettsége és költsége, melyet a megbízási díj tartalmaz. Amennyiben megbíztt a feladatk szerződésszerű teljesítése srán, illetve a rendelkezésre állási időszak alatt a szlgáltatás nyújtásáhz, feladatai ellátásáhz a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkező szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretének hiányából adódó minden következményt, beleértve a szaktlmács, illetve szakfrdítás biztsítását, illetve mindezek költségét is, megbízttnak kell viselnie.

13

14 1. SZ. MELLÉKLET: A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

15 2. SZ. MELLÉKLET: KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

16 3. SZ. MELLÉKLET: MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... I/1. A Megbíztt által elvégzendő feladatk... I/2. A Megbíztt feladatai elvégzéséhez igénybe veendő személyek... I/2.1. A Mérnök... I/2.2. A Mérnök képviselője... I/2.3. Műszaki ellenőrök... I/2.4. Pénzügyi szakértő... I/2.5. Prjekt krdinátr... I/2.6. Közbeszerzési szakértő... I/3. A Megbíztt részéről közreműködő személyek elhelyezése... I/4. A Megbíztt felszerelése... I/5. A Megbíztt által a végrehajtás srán készítendő jelentések... I/6. A végrehajtás helyszínei... I/7. A Szerződés teljesítésének kritériumai... II. A Megbízó feladatai és kötelezettségei... III. Kapcslattartás és együttműködés a Megbízó és a Megbíztt között... Függelék: Előrehaladási jelentések frmája/tartalma

17 Bevezetés A Megbízó a Prjekt megvalósítására jelen Szerződésen felül az alábbi szállítási, megbízási, valamint vállalkzói szerződéseket köti: Prjektmenedzsment szervezet feladatainak ellátására, az eljárás becsült értéke nettó frint PR tevékenységek ellátására; az eljárás becsült értéke nettó frint Szennyvízcsatrna építésére kivitelező (FIDIC pirs könyv alapján) és a Szennyvíztisztító telep építésére kivitelező (FIDIC sárga könyv alapján) kiválasztása, az eljárás becsült értéke nettó Ft Eszközbeszerzés, az eljárás becsült értéke: nettó ,- frint A Megbíztt feladatai a közbeszerzési eljárásk előkészítésével és a közbeszerzési eljárásk eredményeképpen létrejövő fenti szerződésekkel kapcslatsan a következők: I/1 A Megbíztt által elvégzendő feladatk A Megbízttnak a jelen Szerződésben, valamint a Prjekt megvalósítására létrejövő szerződésekben fglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbíztt felelőssége a Prjekt megvalósításáhz szükséges építési és árubeszerzési szerződések felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint. A Megbíztt a Prjekt műszaki és költségellenőre. A Megbíztt feladata a Prjekt megvalósításának ellenőrzése a Támgatási Szerződésben a Prjektre meghatárztt műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, bjektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező frrásk legeredményesebb és leghatéknyabb felhasználása céljából és a prjektütemezések betartatásában. Megbíztt köteles a Prjekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módn végezni. A Megbíztt köteles ellenőrizni: a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkzási szerződés(ek)nek, vnatkzó jgszabályknak, műszaki és hatósági előírásknak való megfelelőségét, a vállalkzók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztsítás, valamint a teljesítési biztsíték megfelelőségét és flyamats érvényben tartását, a kivitelezésnek, az anyagknak, valamint a szakértelemnek a vállalkzási szerződésnek és a jóváhagytt kiviteli terveknek való megfelelőségét, az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a vállalkzási szerződésben fglaltak szerint. A beruházáshz kapcslódó eszközbeszerzések (csatrnatisztító, szippantó, aggregátr, traktr kmpsztálóhz, stb.) leszállításakr a műszaki átvétel, és a megbiznysdás a szerződés szerinti teljesítésről. A Megbíztt a következő feladatk végrehajtásában vesz részt: Az előkészítés időszakában:

18 írásbeli javaslat nyújtása a Megbízó számára a Prjekt megvalósításával kapcslats flyamatkra, technlógiai, illetve egyéb eljáráskra vnatkzóan; az engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkzási szerződésnél; javaslattétel indklt tervmódsításkra, illetve tervmódsítási kezdeményezések véleményezése, dkumentálása, a tervmódsításk engedélyeztetésében való közreműködés. A szükséges engedélyek és engedélymódsításk beszerzésében való közreműködés; a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebnylítása, dkumentálása; a tervezők által a vállalkzási szerződésük értelmében benyújttt tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hzzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azk jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak; írásbeli javaslat a Megbízó számára az üzemeltetési követelményeknek a tervekbe való beépítése tekintetében; a Prjekt megvalósítására irányuló, a kiegészítő beruházásk közbeszerzési dkumentáció(k) szakmai előkészítésének krdinációja, szakmai véleményezése. Magának a közbeszerzési dkumentációnak az elkészítése aznban nem tárgya e Szerződésnek; a Prjekt megvalósítására benyújttt közbeszerzési ajánlatk tekintetében szakmai szempntk szerinti vizsgálat és nyilatkzattétel. Megbíztt ennek érdekében közreműködik a Prjektet megvalósító egy vagy több vállalkzó, szállító, megbíztt kijelölésére irányuló közbeszerzési eljárás(k)ban, és segíti a Megbízó bíráló bizttsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a Bíráló Bizttságba tagt is delegál. Megbíztt ismeri a közbeszerzési eljárásk szabályait, ezért felelősséggel tartzik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló bizttsági taggal szemben összeférhetetlenségi k áll fenn; a Megbízó szakszerű támgatása a szerződések előkészítésében, megkötésében és módsításában. A kivitelezés időszakában: kitűzési alappntk helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkzóknak; hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkzatk átadása a vállalkzók részére; munkahely-munkaterület átadása a vállalkzóknak jegyzőkönyv készítése mellett; a vállalkzók által készített és benyújttt építési (kiviteli) tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hzzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azk jóváhagyása. közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbíztt köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében. Flyamats műszaki ellenőrzés ellátása: A 306/2011. (XII.23.) krmányrendelet 10. alapján a Kbt 128. (2) és (3) bekezdésében fglaltak teljesülésének ellenőrzése; annak ellenőrzése, hgy azn áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a kivitelezés srán, amelyeknek a Kbt. 2. (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell nyújtani az adtt helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó dkumentáció készítése nymtattt és elektrnikus frmában;

19 köteles gndskdni az építési munkák napi gyakriságú műszaki ellenőrzéséről az adtt építési helyszínen flyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztsításával; a műszaki ellenőri dkumentációk és iratk kezelése. A tervdkumentációk és a hatósági engedélyek, előírásk alapján a kivitelezés flyamats és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele; köteles rendszeres (az adtt helyszíne(ke)n flyó munkák bnylultságától és időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre. Köteles gndskdni arról, hgy a felmerülő prblémákat mindenkr megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kperációs megbeszéléseken elhangzttak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékztatásul köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bcsátani; az építési és felmérési naplók flyamats figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn belüli megírása; a vállalkzók számára a vállalkzási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása; az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése; a vállalkzók minőségbiztsítási prgramjának ellenőrzése; együttműködés a Megbízó, a finanszírzásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízttjaival, észrevételeik közlése és képviselete a vállalkzókkal, szállítókkal, megbízttakkal szemben; a váltztatási javaslatk és vállalkzói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és pntjai szerint) indkltságának vizsgálata és szükség esetén azk intézése és jóváhagyása a Szerződés mellékletét képező Útmutató a Váltztatáskhz, Vállalkzói követelésekhez és a Szerződés módsításáhz című dkumentum alapján; közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályk elhárításában. Krdináció: a Prjektben dlgzó vállalkzó(k), szállító(k) és megbíztt(ak) munkájának az összehanglása, bnylítása; valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztnsági kérdések ellenőrzése. Elszámlásk, jelentések valamennyi szerződésre vnatkzóan: a Prjekt megvalósítása srán kibcsáttt számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazlása (teljesítés igazlás); az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges biznylatk összeállítása, a számlaegyeztetések leflytatása.

20 Az átadás-átvételi eljárásk szabályszerű leflytatása: a vállalkzók és szállítók által kért időpntra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása; a vállalkzók és szállítók által biztsíttt, az átvételi eljáráshz szükséges dkumentumk ellenőrzése és felügyelete; a minőségi biznylatk dkumentációjának átvétele, ellenőrzése; a műszakilag szükséges kntrllvizsgálatk elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel kapcslats dkumentáció átadása a Megbízónak; a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatárzása, az aznnali javíttatásk elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása; nyilatkzattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadás-átvételi igazlás (FIDIC 10.1 pntja) kibcsátásával, valamint szállítási szerződések esetében az tt meghatárzttak alapján. A kivitelezési szakasz lezárása: a megvalósulási tervek és az átadási dkumentáció átvizsgálása és igazlása; a pénzügyi lezáráshz, aktiváláshz adatk, biznylatk szlgáltatása; a különféle támgatásk és frrásk elszámlása, számítógépes nyilvántartás működtetése; a végleges pénzügyi elszámlás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése; a keletkezett dkumentációk és iratanyagk rendszerezése és átadása a Megbízónak. A jótállási időszak alatt és annak végén: az egyes építmények, illetve létesítmények állaptának flyamats figyelemmel kísérése; az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás leflytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kaptt hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatssági felelősség körébe tartzó hibák, hiánysságk kijavíttatása; A FIDIC 11.9 pntja, valamint a szállítási szerződés szerinti teljesítési igazlás kiadása. A PR szlgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbíztt: együttműködik a PR-tanácsadóval; tájékztatja a Prjekt fnts eseményeiről, ütemtervéről, hgy a PR-tanácsadó sajtó-, illetve egyéb tájékztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani; megadja azkat a műszaki adatkat, melyek ahhz szükségesek, hgy a PR-tanácsadó elkészíthesse a tájékztató- és szóróanyagkat; kérésre tájékztatja a PR-tanácsadót a Prjekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről, alapelveiről stb.; a PR-tanácsadó által készített anyagkat a Prjekt műszaki szempntjai alapján ellenőrzi;

21 lehetővé teszi, hgy a PR-tanácsadó a Prjekt helyszínén filmet frgassn, ftózzn a tájékztató anyagk (filmek, kiadványk), archívumk elkészítéséhez stb.; részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakssági fórumkn, nyílt napkn és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként. Egyéb feladatk: adatszlgáltatással közreműködés a Prjekt megvalósítása srán felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azkn. A Megbíztt köteles a Prjekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Krmánya vagy az Európai Bizttság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Prjekt adminisztrációjába betekintést biztsítani, aznban a Megbízót az ellenőrök felé tvábbíttt dkumentációkról, infrmációkról előzetesen tájékztatni köteles; a Megbízttnak biztsítania kell, hgy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi; A Megbíztt feladatait szrs együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságkkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Prjekt sikere szempntjából releváns egyéb hatóságkkal, szervezetekkel és személyekkel; a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vnatkzó magyar hatósági előírásk flyamats és maradéktalan betartásának biztsítása. A terület természeti környezete A prjektterület a Dunántúli-dmbság nagytájhz, valamint Belső-Smgy középtájhz tartzik. A prjektben részt vállaló települések közigazgatási területei ezen belül a Nyugat- Belső-Smgy (Hármfa, Ötvöskónyi, Tarany, Nagyatád), valamint a Kelet-Belső-Smgy (Bakháza, Görgeteg, Kutas, Lábd, Rinyaszentkirály) kistájak részét képezik. A Nyugat- Belső-Smgy és Kelet-Belső-Smgy elnevezésű kistájak között a határt gyakrlatilag a Rinyák főbefgadója a Babócsai-Rinya jelenti. Földtani adttságk, talajtípusk A belső-smgyi medence teljes területét egykr tenger bríttta. A medence aljzatát elsősrban kristálys kőzetek jellemzik, amelyek mélytengeri üledékképződés flyamataként jöttek létre. Az üledékképződés jellegét tekintve teljesen karbnát menetes vlt. Az ezt követő hegységképződési flyamat befejeződésével a területet sekély tenger bríttta el, amelyben flytatódtt az üledékképződés flyamata, de itt már a karbnáts jelleg dminált. A terület kiemelkedésével az állóvízi üledékképzést felválttta a flyók felszínfrmáló munkája, amelyek flyamatsan rakták le hrdalékukat. A vízflyásk által leraktt üledék keresztrétegzett hmgén közepes-szemcseméretű kvarchmk. Az Alpk kiemelkedésével mind a vízflyásk iránya, mind a hrdalék jellege megváltzik, durva kavicss flyóvíziüledékképződés indul meg. A felszín kialakításában mind a víz, mind a szél fnts szerepet játsztt, bár a szél felszínalakító munkáját krlátzta a csapadéks éghajlat a magas talajvízszint és az erőteljes felszínbrítás. A környezeti elemek hatására rácss szerkezetű felszín jött létre, vízszintes és függőleges árkkkal. A belső-smgyi kistájat a hmkfelszín jellemzi. A terület futóhmkja erősen kptattt, közepes- és apró szemcseméretű. Ezen terület az rszág többi hmkterületéhez képest abban mutat eltérés, hgy a lepelhmk inkább genetikailag mintsem frmailag jelenik meg, kiterjedése igen váltzó, de vastagsága ritkán haladja meg a 2 métert. A lepelhmk nem más, mint egyenletesen elterített hmkréteg. Elterjedt felszínfrma a széllyuk, a szélbarázda, a garmada. A szélbarázdák több típusa előfrdul a vidéken, amelyek skszr párhuzamsan futhatnak, hsszúságuk eléri a métert. Mélységük általában 2-3 méter, de előfrdulnak mélyebb fltk is, amelyek a talajvízszintet is elérik. Megtalálhatók az vális-, a kör alakú- és a mindkét végén nyittt barázdák jellemző típusai.

22 A szélbarázdákból kifújt hmk legtöbb helyen garmadákba rendeződik, melyeknek két fő típusát különíthetjük el, az egyik a szélirányban elnyúló hsszanti, a másik a parabla alakú. Talajtani adttságk A hmks alapkőzeten zömmel agyagbemsódáss barna erdőtalajk és kvárványs barna erdőtalaj, agyagbemsódáss barna erdőtalajk képződtek. Általáns jellemzőjük a rssz termőképesség. Nagyatád környékén a genetikai talajtípusk közül a következő talajk találhatóak meg: agyagbemsódáss barna erdőtalaj 83%, löszön képződött vályg mechanikai összetételű barnaföld 3%, réti öntéstalaj 5%, réti talajk 5%, láps réti talajk 4%. Az agyagbemsódáss barna erdőtalajk kétféle altípusa is jelen van: löszös üledéken képződött és hmkn képződött agyagbemsódáss barna erdőtalajk. A löszhöz hasnló talajvisznykat találhatunk a táj hmks térszínein, mert itt is az agyagbemsódáss barna erdőtalajk az uralkdóak, és csak kevés a futóhmk, illetve a gyengén humuszs hmk. Mindezen talajvisznyk magyarázata abban keresendő, hgy a hmkterületek anyagában igen sk a finmabb, mállékny rész, és a különben is apró szemű hmk közti réseket kitölti az iszapfinmságú löszös anyag. Ennek következményeként a kilúgzási flyamatk hatására keletkezett felhalmzódási szintek nem tagltak, hanem összefüggő réteget alktnak. A területen megtalálható agyagbemsódáss barna erdőtalajk egyik fajtája tehát a löszös üledéken képződött barna erdőtalaj. A löszös üledéken képződött agyagbemsódáss barna erdőtalajk jelentékeny része még erdővel fedett, így az eróziótól védett. Minthgy aznban jelentékeny kiterjedésű lejtős felszíneket vntak már be a mezőgazdasági művelésbe, így gyakri a csnka szelvény. Az agyagbemsódáss barna erdőtalaj másik fajtája a hmkn képződő barna erdőtalaj. Belső-Smgy nagy kiterjedésű hmkterületein ezen talajfajta a legelterjedtebb. Éghajlat és vízrajz A település éghajlati jellegének a kialakulásában mind az atlanti-óceáni, mind pedig a mediterrán éghajlati hatásk egyaránt érvényesülnek. A terület mérsékelten meleg, mérsékelten nedves-nedves éghajlatú. A naps órák száma , amelynek a 40%-a a nyári hónapkra esik. A ködképződést vizsgálva megállapíthatjuk, hgy rszágs visznylatban az egyik legködösebb terület. Ködös napk száma kb. 40 nap/évre tehető. Belső-Smgyban az uralkdó szélirány a délnyugat-északkeleti. A terület kedvezőtlen helyzete a légáramlás tekintetében abban nyilvánul meg, hgy az észak-déli irányú szerkezeti mélyedés, mint szélcsatrna kevés védelmet biztsít. Nyugat-Belső-Smgyban pntsan az észak-déli nyitttság hatására a téli és a nyári félévben is leggyakribb az északi irányú, de elég nagy az észak-keleti és a délies szelek előfrdulása is. Az átlags szélsebesség: 3 m/s körüli. Az évi középhőmérséklet: 9,8-10 C, Az éves csapadék mennyisége: mm. A havi átlag csapadékmennyiség (mm): I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI XII Vízrajzi adttságk Nagyatád környékének földtani adttságai, felszíni frmái, éghajlata kedvező a felszín alatti vizek tárlása és a felszíni vízhálózat kialakulása szempntjából. Belső-Smgy legjelentősebb felszíni vízflyása a Rinya. Meglehetősen lassú a patak flyása, teljes hssza 76 km, vízgyűjtő területe pedig 921 km2. A patak Böhönye mellett ered és Nagyatádn átflyva Babócsa környékén a Drávába trkllik. Vizének minősége II. sztályú. A Rinya hmkból felépített vízgyűjtőjében a csapadéks időszak kzta jelentős vízszint ingadzás mérsékeltebben jelentkezik. A Rinyán a tavaszi hólvadás vagy a kra nyári esőzés vált ki vízszintemelkedést, a kisvizek időszaka pedig többnyire augusztus és szeptember táján következik be. A patak vízminőségét vizsgálva megállapítható, hgy szinte minden paraméter tekintetében (xigénháztartás, tápanyag (nitrgén és fszfr) háztartás, mikrbilógiai jellemzők, mikrszennyezők és txicitás, egyéb jellemzők) erősen szennyezetnek minősül, ezért V. vízminőségi sztályba srlandó, azaz erősen

23 szennyezett víz: különféle eredetű szerves és szervetlen anyagkkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként txikus víz Szennyvízbaktérium-tartalma közelít a nyers szennyvizekéhez. A bilógiailag kárs anyagk és az xigénhiány krlátzzák az életfeltételeket. A víz átlátszósága általában kicsi; zavars, bűzös, színe jellemző és váltzó. A bmlástermékek és a kárs anyagk kncentrációja igen nagy, a vízi élet számára krónikus, esetenként akut txikus szintet jelent. A terület vízháztartása nagyjából a csapadék térbeli elszlásáhz igazdik. Mivel Nagyatád és környéke visznylag sk csapadékban részesül. Fajlags leflyás átlagsan 2-4 l/s km2 víz. A leflyás felszín alatti hányada pedig helyenként eléri és meghaladja az 50%-t. Belső-Smgy laps, hmks térszíne Magyarrszágn szkatlanul állandó vizű vízhálózatt alakíttt ki a terület bő csapadékából. A talajvízszint átlagsan 2-4 méter, a talajvízszint ingadzás nem éri el az 1 métert, mennyisége nem jelentős. Kálcium-magnézium-hidrgénkarbnáts kémiai összetétel jellemzi, keménysége 25nk. A rétegvizek mennyisége 1-1,5 l/s x km2. Előfrdul a terülten ártézivíz (nymás hatására a felszínre emelkedő rétegvíz), amely kiváló minőségű ivóvizet szlgáltat. Az ártézikutakból átlagsan 15 keménységű fkú víz termelhető ki, prblémát kz aznban a magas vastartalm. Átlags mélységük 100 m. Nagyatád környéke ásvány és hévizekben is meglehetősen gazdag. Ajánlatkérő örökségvédelmi hatástanulmánnyal rendelkezik, amely összegzése az alábbi:

24

25

26 Egyéb beruházás, prjekt, amely a csatrna kivitelezési munkáira hatást gyakrlhat: A 68-as számú főút felújítása. Jelenleg nincs Ajánlatkérőnek infrmációja az Uniós támgatással megvalósuló beruházás tényleges indulásáról. A szennyvízberuházás hárm település belterületi szakaszain érinti a 68-as főközlekedési utat. Útfelbntással lehet elhelyezni a szennyvízcsatrnát: Ötvöskónyi Község belterületén 350 m, Lábd Község belterületén 130 m és Görgeteg Község belterületén 1350 m hsszúságban, valamint az útpadkában, illetve az árkban kell elhelyezni a szennyvízvezetéket Lábd Község belterületén 3000 m hsszúságban. A műszaki szakemberek egyöntetű véleménye szerint a vezetékekkel az út teljes egészében sajns nem kerülhető el, annak megbntása a fentiek szerint több helyen is szükséges lesz. I/2 A Megbíztt feladatai elvégzéséhez igénybe veendő személyek I/2.1. A Mérnök A Megbízttnak a műszaki ellenőri feladatk irányítására egy FIDIC-terminlógia szerinti Mérnököt kell kijelölni. A Mérnök felelős az I/5. pntban meghatárztt jelentések, az I/1. pntban meghatárztt kperációs megbeszélések, valamint az I/7. pntban meghatárztt havi munkaértekezletek jegyzőkönyveinek személyes elvégzéséért. Tvábbá felelős a kperációs megbeszélések összehívásáért és az azkn való elnöklésért. Váltztatási utasítást csak a Mérnök adhat ki, váltztatási javaslatt és vállalkzói követelést csak a Mérnök hagyhat jóvá. A Prjekt megvalósítása srán kibcsáttt számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazlása (teljesítési igazlás aláírása), ugyancsak a Mérnök feladata. Feladata még az alábbi szakértők által a jelen Szerződésben meghatárztt egyéb feladatk elvégzésének ellenőrzése, számnkérése és krdinációja. Mérnökként a Megbíztt által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni. I/2.2. A Mérnök helyettese (1 fő) Legalább egy szakértőt kell biztsítani, aki a Mérnök helyetteseként (a tvábbiakban: a Mérnök helyettese ) jár el. Feladata a Mérnök által részére kijelölt feladatk elvégzése és az általa átadtt hatáskörének gyakrlása azzal a krlátzással, hgy Váltztatási utasítást (FIDIC 13.1) a Mérnök helyettese nem adhat ki. Tvábbá Váltztatási javaslatt (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkzói követelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat jóvá. Mérnök képviselőjeként a Megbíztt által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni. I/2.3. Műszaki ellenőrök Helyszíni műszaki ellenőrök, akiket a különböző munkaterületekre sztanak be. A helyszíni műszaki ellenőröket a Mérnök felügyeli. Műszaki ellenőrként a Megbíztt által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.

27 I/3. A Megbíztt részéről közreműködő személyek elhelyezése A Megbíztt biztsítja a Szerződés teljes időtartamára a Szerződés teljesítéséhez szükséges irdá(ka)t, felszereléssel együtt. I/4. A Megbíztt felszerelése A Megbíztt a Közreműködőit megfelelően támgatja és felszereli. Ez különösen vnatkzik megfelelő adminisztratív, titkársági és frdítási szlgáltatáskra. A Megbízttnak szükség szerint gndskdnia kell megfelelő összegek átutalásáról a Szerződés keretében végrehajtandó tevékenységek támgatására, és biztsítania kell, hgy a Közreműködőit rendszeresen, határidőben fizessék ki. A Közreműködők munkájáhz szükséges eszközök, fgyóeszközök, biztnsági felszerelések biztsítása a Megbíztt feladata. I/5. A Megbíztt által a végrehajtás srán készítendő jelentések A Megbíztt feladatainak teljesítése srán rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére külön jelentéseket készít a Prjekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőségellenőrzésével kapcslatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével. A Megbíztt a Megbízónak a Prjekttel kapcslatsan az alábbiak szerint készít jelentéseket. Jelentés / Dkumentum Megjegyzés Tervezet beadása Előrehaladási jelentés A jelen feladatleírás függelékében meghatárztt tartalmmal kell elkészíteni. Az építési munkák vállalkzója részéről kiállíttt számlával együtt Előzetes zárójelentés (amennyiben a Megbíztt tevékenységének befejezése a Prjekt zárás időpntja utánra esik) Abban az esetben, ha a Megbíztt tevékenységének befejezése a Prjekt zárás időpntja utánra esik, akkr előzetes zárójelentést kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell a zárójelentésre vnatkzóan alább meghatárzttakat, és ezzel a jelentéssel egy időben kell elkészítenie a végszámláját is. A Prjekt megvalósítására megkötött vállalkzási és szállítási szerződésekben kikötött jótállási időszakk közül a legkésőbb kezdődő jótállási időszak kezdési időpntját követő 1 hónapn belül kell benyújtani

28 Jelentés / Dkumentum Megjegyzés Tervezet beadása Zárójelentés A Megbíztt tevékenységének időtartama végén (Különös szerződési feltételek IV. pnt) zárójelentést és végszámlát kell készíteni. A zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hgy felhasználásával a Megbízó a Prjekt zárójelentését el tudja készíteni és megfelelő időben a KEOP Közreműködő Szervezetnek benyújtani. A zárójelentés tervezetét legalább 1 hónappal a Megbíztt tevékenysége időtartamának lejárta előtt be kell nyújtani. Megbíztt vállalja, hgy a Megbízó írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalmmal srn kívüli jelentést készít. Az ilyen jelentéseket méltánys határidőn belül, a Megbízóval egyeztetve kell benyújtani. A Megbízttnak a fenti jelentéseit 2 nymtattt példányban és elektrnikusan kell a Megbízó által kinevezett Prjektmenedzser részére benyújtania. I/6. A végrehajtás helyszínei Bakháza, Görgeteg, Hármfa,Kutas, Lábd, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany települések közigazgatási területe I/7. A Szerződés teljesítésének kritériumai A Szerződés akkr tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes körűen teljesülnek: a vállalkzási szerződésekben fglaltak megvalósultak, a Prjekt valamennyi építési tevékenysége műszakilag és pénzügyileg (elszámlásk, kifizetések, aktiválás stb.) megvalósult; jóváhagytt frmában rendelkezésre állnak az építési szerződésekben előírt, a vállalkzó(k), által elkészítendő, a Megbíztt által jóváhagytt kézikönyvek, tervek, rajzk, leírásk a telepek működtetéséhez és fenntartásáhz; a vállalkzási és szállítási szerződés(ek)ben kikötött jótállási időszak eltelt.

29 II. A Megbízó feladatai és kötelezettségei Kivitelezési munkák megkezdéséhez rendelkezésre álló tervek megnevezése: Csatrnahálózat vízjgi létesítési engedélye meghsszabbításra került, az üzembehelyezésig, de legfeljebb május 31-ig érvényes A szennyvíztisztító telep elvi vízjgi engedélye megújításra került, jgerőre emelkedéstől számíttt egy évig hatálys. Rendelkezésre nem álló tervek megnevezése: Nyertes kivitelező feladata a megvalósítandó létesítmények vízjgi létesítési engedélyezési, építési, kiviteli és megvalósulási terveinek elkészítése, illetve a létesítmény megvalósításáhz szükséges minden szükséges tervezési feladat elvégzése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése, illetve a vízjgi üzemeltetési engedélykérelem benyújtása az illetékes hatósághz. A rendelkezésre álló tervek, engedélyek jelen dkumentáció mellékletét képezik. írásbeli és szóbeli infrmáció-szlgáltatás az adtt intézkedéssel kapcslatsan felmerülő témákban; a Prjekthez kapcslódó dkumentációk átadása a Szerződés aláírását követően, azn a nyelven és lyan frmában, ahgyan azk a Megbízó rendelkezésére állnak; krdináció a Prjekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések tvábbítása a Megbízttnak; a Megbíztt jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása; részvétel a Megbíztt által szervezett kperációs megbeszéléseken nyilatkzattételre feljgsíttt képviselővel;

30 a vállalkzók, szállítók és megbízttak Megbíztt által felülvizsgált és teljesítési igazlással elláttt számláinak ellenőrzése, és jóváhagyás esetén, tvábbítása a KEOP Közreműködő Szervezetnek. III. Kapcslattartás és együttműködés a Megbízó és a Megbíztt között A Megbíztt számára a szerződéses és prjektmenedzsment kérdésekben az első számú kapcslat a szerződésben ilyenként megjelölt személy lesz. A Szerződés teljesítésére vnatkzóan a Megbíztt és a Megbízó havnta munkaértekezletet tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján kell megállapítani. A munkaértekezletekről a Megbíztt az értekezletet követő hárm munkanapn belül jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek jóvá kell hagynia. A munkaértekezlet összehívása a Megbíztt feladata. Az értekezletre bármely fél hívhat résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek állandó meghívttjai a KEOP Irányító Hatóság, a KEOP Közreműködő Szervezet és a Megbízó képviselői. A Megbízó biztsítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a Megbíztt biztsítja. IV. A szerződéssel érintett beruházás főbb műszaki adatai, a mennyiségek tájékztató jellegűek: A szlgáltatással érintett beruházás becsült összértéke nettó (tartalékkerettel együtt), tartalékkeret nélkül ,- Ft A szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján: Az indikatív tervben bemutattt berendezések, létesítmények, műszaki megldásk kivitele tájékztató, indikatív jellegű, azzal egyenértékű műszaki megldásk is elfgadhatók. A kivitelezést végző Vállalkzó tehát egy adtt megrendelői követelmény biztsítására a hivatkzttól eltérő megldást is választhat, alkalmazhat, de a hivatkzttal való egyenértékűséget minden ilyen esetben neki magának kell biztsítania és biznyítania. A szennyvíztisztító telep bilógiai tisztítókapacitásának növelése a meglévő műtárgyak és gépészeti berendezések felhasználásával és átalakításával, valamint a szükséges új műtárgyak, berendezések kialakításával, beépítésével, iszapkezelő és kmpsztáló technlógiai vnal kiépítése a jelenlegi iszaptárzók területén. A szennyvíztisztító telep kapacitása: Jelenlegi: hidraulikai kapacitás: m3/d bilógiai kapacitás: LE BOI5 terhelés: kg BOI5/d Tervezett: hidraulikai kapacitás: m3/d bilógiai kapacitás: LE BOI5 terhelés: kg BOI5/d A szennyvíztisztító telepnek a következő kibcsátási határértékeknek megfelelő elflyó szennyvízminőséget kell teljesítenie a fejlesztést követően: Minőségi jellemzők Határérték Határérték jellege KOIKr (mg/l) 125 Technlógiai BOI5 (mg/l) 25 Technlógiai Összes lebegőanyag (mg/l) 35 Technlógiai Összes fszfr (mg/l) 2 Technlógiai

31 Összes nitrgén (mg/l) 15 (V. 1.-től XI. 15.-ig) 25 (XI. 16.-tól IV. 30.-ig) Technlógiai Ammónia-ammónium-nitrgén (mg/l) 20 Területi SZOE 10 Területi A tervezett, indikatív szennyvíztisztítási technlógia fő flyamatai: mechanikai tisztítás új gépi ráccsal és meglévő hmkfgóval, tervezett hmkzagy víztelenítéssel; szennyvízsztás; kétsrs bilógiai tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval és bilógiai fszfreltávlítással; ülepítés meglévő utóülepítő medencékben; iszapátemelés tervezett új átemelővel; iszapkezelés pálcás sűrítéssel és gépi sűrítéssel-víztelenítéssel, a meglévő iszaptárzók helyén kiépített elemekkel; zárt dbkmpsztáló technlógia a meglévő földmedencés iszaptárzók helyén. Építmények ismertetése: Mechanikai tisztítás: rács csere, hmkvíztelenítő beépítés Meglévő bilógiai fkzat: Osztómű: zsilipes sztó kialakítása Bilógiai reaktrtér: átalakítás Tervezett tömbösített műtárgy: 1 db, új Tervezett fúvógépház: 1 db, új Meglévő utóülepítők: váltzatlan Vegyszeradagló: 1 db, új, meglévő műtárgynál Pálcás sűrítő: 1 db, új (iszaptárzónál) Iszaptárzó medencék: 2. számú megmarad, műszaki védelem kiépítése; 1.,3.,4.,5.,6. számú medencék megszűnnek Napi iszaptárlók: 1 db, új, iker kialakítású Tervezett iszapvíztelenítő épület: 1 db, új (iszaptárzónál) Dbkmpsztáló épület: 1 db, új (iszaptárzónál) Tervezett csurgalékvíz átemelő: 1 db, új (iszaptárzónál) Kmpszt-tárló szín 1 db, új (iszaptárzónál) Szagtalanítás: műtárgyfedés bilógiai fkzatnál, 2 db bifilter telepítése Mnitring kutak a kmpsztáló telep közelében: 3 db, új Kapcslódó építmények: meglévő elektrms hálózat teljesítmény-bővítése, telepi vezetékek, belső térburklatk, füvesítés. Kapcslódó építmény és berendezések (kmpsztálás): Iszapfgadó Hrdzóanyag (szalma) tárló Hrdózóanyag szállítószalag Keverőcsiga Kmpsztáló gépház keverőtartálykkal (kmpsztáló db) fedetten Végtermék szállítószalag Hídmérleg Vízzáró szilárd burklatú fedett kmpszttárló terek, csurgalékvíz-gyűjtő csőhálózattal Csurgalékvíz-átemelő Szállító- és rakdó járművek Belső úthálózat

32 A kivitelezést végző Vállalkzó feladata a létesítmények megvalósításáhz szükséges összes tervezési feladat elvégzése, a szükséges engedélyek beszerzése, a létesítmények megvalósítása I. sztályú minőségben az ajánlatában vállalt határidőkre, valamint a próbaüzem (12 hónap) leflytatása. Támgatható tevékenységek elszámlható becsült értéke (tartalékkeret nélkül): nettó ,- Ft Nem elszámlható tételek becsült értéke (tartalékkeret nélkül): nettó ,- Ft(mely összeg a szennyvíztisztító telepre vnatkzó mindenkri érték 6,02%-a, mely összeg az Ipari és egyéb gazdálkdói tevékenységből eredő szennyvíz rendszerbe kötése indkl.) Csatrnahálózat kivitelezése a FIDIC Pirs könyv alapján: A térségben keletkező és összegyűjtött szennyvíz részben a várs meglévő hálózatán keresztül, részben pedig közvetlenül nymócsövön Nagyatád várs szennyvíztelepére kerül. A jelű északi ág ismertetése (Kutas, Ötvöskónyi): Az A jelű északi ágn érkezik összesen 198,8 m3/nap mennyiségű szennyvíz. Ezen szennyvíz összegyűjtésére és tvábbítására építendő összesen: fm NA 200 gravitációs csatrna 6 db szennyvízátemelő (ebből 2 db tvábbító) fm szennyvíz nymóvezeték B jelű keleti ág ismertetése (Rinyaszentkirály, Görgeteg, Lábd): A B jelű keleti ágról közvetlenül a szennyvíztelepre érkezik 326,8 m3/d szennyvízmennyiség. A rendszer kiépítéséhez építendő összesen: ,0 fm NA 200 gravitációs csatrna 11 db szennyvízátemelő (ebből tvábbító 3 db) ,5 fm szennyvíz nymóvezeték C jelű déli ág ismertetése (Hármfa, Bakháza, Tarany, Kivadár): A C ágról összesen 211,4 m3/nap mennyiségű szennyvíz érkezik a nagyatádi szennyvíztisztító telepre közvetlenül. A C ágn építendő összesen: ,5 fm NA 200 gravitációs csatrna 10 db szennyvízátemelő (ebből tvábbító 4 db) ,5 fm szennyvíznymócső (ebből tvábbító fm) A megvalósulás srán épül összesen fm bekötővezeték (gravitációs + nymtt), db bekötés (gravitációs + nymtt), 40 db házi átemelő, ,5 fm gravitációs gerincvezeték, fm nymóvezeték, 27 db hálózati átemelő, tvábbá a teljes szennyvízcsatrna hálózat szagtalanítása (17 db szabályztt nitrát-adagló berendezés, 12 db kén-hidrgén mérő, 14 db passzív bifilter, 14 db aktív bifilter, kapcslódó villams- és irányítástechnika). A kivitelezést végző Vállalkzó feladata a létesítmények megvalósítása I. sztályú minőségben az ajánlatában vállalt határidőkre, valamint a szaghatáskezelő rendszer próbaüzemének leflytatása. Támgatható tevékenységek elszámlható becsült értéke (tartalékkeret nélkül): nettó ,- Ft Nem elszámlható tételek becsült értéke (tartalékkeret nélkül): nettó ,- Ft Nem támgattt műszaki tartalm:

33 A fent ismertetett műszaki tartalmn belül Hármfa és Tarany településeken belül vannak lyan öblözetek, melyekben a lakóingatlank bekötéseinek száma nem éri el az egy kilméterre eső 45 darabszámt, emiatt nem elszámlható műszaki tartalmként kezelendők. Hármfán: C4/4 öblözet teljesen Kssuth Lajs utca vége 279-től 313-ig Rákóczi, Hársfa, Petőfi és Mező utcák teljes hsszban Taranyban: C2/4 öblözet teljesen Dózsa György utcában teljes hsszban Görgetegen: B2 öblözetben Széchenyi utcában a B2/2-7-0 csatrnából 354 fm 6 db bekötés B2/2-6-1 csatrnából 79 fm 3 db bekötés Petőfi utcában a B2/2-6-0 csatrnából 35 fm 1 db bekötés Összesen: 3442,5fm NÁ 200-as gravitációs csatrna 97 db NÁ 150 es gravitációs bekötés (974 fm) fm szennyvíznymócső 2 db szennyvízátemelő Nem elszámlható tvábbá a közterület-használati díjak költsége. Az állami tulajdnú, Közútkezelő kezelésében lévő utak tekintetében a közútkezelő által kötelezően előírt minimális műszaki tartalmú úthelyreállítás a prjektben képződött maradványfrrás, illetve a prjekt tartalékkerete terhére elszámlható. A többlet műszaki tartalm elszámlhatóságát - Közútkezelő kezelésében lévő utak tekintetében a közreműködő Szervezet vizsgálja.

34 Függelék a Műszaki leíráshz ELŐREHALADÁSI JELENTÉS FELÜGYELŐ MÉRNÖK Jelentési időszak: Prjekt címe: Prjekt száma: Készítette: Dátum: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett címe: Kedvezményezett prjekt menedzsere (pm): Kedvezményezett pm aláírása: Dátum: számú előrehaladási jelentés a Mérnök tevékenységéről és a Prjekt előrehaladásáról 1. Bevezetés: Saját (azaz a jelen Szerződésére vnatkzó) alapadatk összefglalása röviden (célszerűen táblázats frmában), ami nem váltzik (vagy csak nagyn keveset) a prjekt előrehaladása srán (szerződéses összeg, támgatási megszlás, szerződés kezdete, lejárta). Nyilatkzat, hgy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek (szerződéses pntra való hivatkzás). Ugyanlyan alapadat-összefglaló tábla, mint amit a saját szerződésével kapcslatban az első bekezdés szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre vnatkzóan. Nyilatkzat, hgy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatárzttak szerint halad előre, vagy annak megfgalmazása, hgy mi az, ami nem a szerződések szerint megy.

35 2. Összesítés a felügyelt szerződéseket végrehajtó vállalkzó/szállító/megbíztt jelentéseiről Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia, mikrra, és mit adtt le, mikrra. 3. Mérnök tevékenysége a jelentési időszakn belül - Tartalmi/érdemi összefglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról szerződésenként a jelentési időszakn belül. Mérnök által vizsgálandó legfntsabb szempntk az építési (vállalkzási) szerződés(ek) teljesítésével kapcslatban: kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfglalásk felelős műszaki vezető jgsultsága építési napló kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek) hiánysságk pótlása/javításk ellenőrzése indikátrk követésének megfelelősége költségek elszámlhatóságának ellenőrzése alvállalkzói szabály ellenőrzése Összefglaló, szöveges leírás a munkálatk állásáról, átadtt munkaterültek listája az átadás dátumával, engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az átadás dátumával. A munkálatk a terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkálatkat? Felmerült-e kérelem a tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a kérelmet benyújttták-e a Kedvezményezetthez és mikr, érkezett-e válasz, mi a kérelem tartalma: váltztatási javaslat vagy vállalkzói követelés? Felmerült prblémák/nehézségek leírása, milyen krrekciós intézkedések történtek. Alvállalkzók listája (cég neve, cégjegyzék száma, adószáma, milyen munkát végez, hl, mikrtól, a szerződéses érték hány %- ért). 4. Mellékletek: a. Kperációs megbeszélések jegyzőkönyvei b. Jóváhagytt tervrajzk listája (rajz neve, száma, ldalszám, a mérnökhöz való első benyújtás dátuma, hányszr kellett átnézni, jóváhagyás dátuma) c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni és labratóriumi vizsgálatkról. A minőségvizsgálati eredmények (megfelelt/nem felelt meg) közlésekr meg kell adni a vizsgálati szabvány megnevezését és számát, valamint a vizsgálatt végző pnts megnevezését. d. Táblázat/Kimutatás a jelentési időszakban felhasznált mérnöki óraszámról/mérnöknapról ha díjalapú a szerződés

36 e. Táblázat: hl flytak munkálatk adtt időszakban, és mely területre mikr ment ki helyszíni ellenőrzést tartani a mérnök f. Területről térkép, bejelölve hl flynak munkálatk, illetve mi az, ami teljesült, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás indklja ilyen melléklet elkészítését, egyébként nem szükséges havnta megismételni) g. Lista, hgy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikr, milyen számlák érkeztek be, mikr tvábbíttta h. Szerződésenként/területenként lista a hatósági állásfglaláskról, határzatkról, engedélyekről. Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikr adták ki és meddig érvényes. i. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsrlása kell, de mellékletek nélkül), ha történt az adtt időszakban j. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsrlása kell, de mellékletek nélkül), ha történt az adtt időszakban k. Alvállalkzók listája (ha a jelentésben máshl nem szerepel) l. Baleseti jegyzőkönyv m. Képek feliratzással, hgy mit ábrázl n. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC 8.3 pntja) és pénzügyi (FIDIC 14.4 pntja) ütemterv, amennyiben ezek váltztak az előző jelentéshez képest. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tarttt melléklet Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hgy a közbeszerzési eljárás dkumentumaiban szereplő esetleges meghatárztt gyártmányú, eredetű, típusú dlgra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalmra vagy védjegyre való hivatkzás a szerződéstervezet műszaki feltételeinek megvalósulásával kapcslatban csak a termék, vagy flyamat egyértelmű beaznsítását szlgálja, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatárzása érdekében történt, és az ilyen jellegű megnevezés mellé a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is da kell érteni, az Ajánlattevő ajánlatában szerepeltethet a megadttól eltérő terméket, flyamatt is, amennyiben az az ajánlati dkumentációban rögzített feltételeket legalább minimális szinten teljesíti, de ezt az ajánlattevőnek igazlnia kell (pl. tanúsítvány csatlásával).

37 4. SZ. MELLÉKLET: PÉNZÜGYI ÜTEMTERV Esedékesség A szennyvízcsatrna hálózat kivitelezésének készültségi fka 25 % (Pirs FIDIC) A szennyvízcsatrna hálózat kivitelezésének készültségi fka 50 % (Pirs FIDIC) A szennyvízcsatrna hálózat kivitelezésének készültségi fka 75 % (Pirs FIDIC) A szennyvízcsatrna hálózat eredményes műszaki átadás-átvétele (Pirs FIDIC) A szennyvíztisztító telep és kapcslódó létesítményei kivitelezésének készültségi fka 25 % (Sárga FIDIC) A szennyvíztisztító telep és kapcslódó létesítményei kivitelezésének készültségi fka 50 % (Sárga FIDIC) A szennyvíztisztító telep és kapcslódó létesítményei kivitelezésének készültségi fka 75 % (Sárga FIDIC) A szennyvíztisztító telep és kapcslódó létesítményei, valamint az üzemeltetéshez szükséges rakdó-szállító gépek eredményes műszaki átadás-átvétele (Sárga FIDIC) Kmbinált csatrnamsó-szippantó jármű eredményes műszaki átadás-átvétele (Eszközbeszerzés) Mérnöki rendelkezésre állási időszak vége [az összes létesítményre és beszerzett árura a jótállási időtartam letelt, a vállalkzó(k) részére a teljesítési igazlás kiadásra, a zárójelentés elfgadásra került] A vállalkzási díj %-a

38 5. SZ. MELLÉKLET: ÚTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Ez a segédlet kizárólag a KEOP prjektek megvalósítási fázisában felmerülő váltztatási eljárásk és vállalkzói követelések esetében használható fel, de fnts megjegyezni, hgy ez a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződések teljesítése srán szerzett tapasztalatt, amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában jelentkező, néha jgi szakismereteket is igénylő feladatkat megldani.

39 1. A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Fősztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése srán A prjekt kivitelezése srán felmerült pótmunkák elszámlhatóságának és közbeszerzési szempntból történő megalapzttságának a vizsgálata a Váltztatási eljáráskban, valamint a Vállalkzói követelések elbírálása srán elengedhetetlen a szabálytalanságk, és ebből adódóan a prjektre biztsíttt EU támgatás visszafizetésének elkerülése érdekében. A KSZ összeveti a prjekt alapdkumentumaiba (Támgatási Kérelem, Bizttsági Döntés, Támgatási Szerződés) fglalt, azaz a támgatásra jgsult, műszaki tartalmat a Váltztatással, illetve a Vállalkzói követeléssel érintett műszaki tartalmmal. Az elszámlhatósági vizsgálat srán megállapításra kerül, hgy a pótmunka költségei finanszírzhatóak-e a prjektre biztsíttt európai támgatási frráskból. Amennyiben a prjekt alapdkumentumai alapján a költségek nem elszámlhatóak a prjekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfgadtt végösszegében. Ugyanez vnatkzik arra az esetre, amikr a KSZ és KFF megítélése szerint a Megrendelő ldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempntból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazlják a Váltztatás vagy a Vállalkzói követelés alapjául szlgáló pótmunka elvégzését. A 4/2011. (I.28.) Krmányrendelet (Kr.) 44. (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jgi álláspntt ad. A Váltztatási javaslat vagy a Vállalkzói követelés támgathatóságáhz szükséges a KFF közbeszerzési-jgi szempntú egyetértő véleménye is. A Mérnök alapvető feladata a Vállalkzási szerződésben fglalt műszaki tartalm végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempntból. Tvábbi feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Váltztatás, a Vállalkzói követelés alapjául szlgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, a hzzá kapcslódó költségek nagyságát és a Vállalkzó ldalán felmerülő körülményeket. 2. Váltztatási eljárás, Vállalkzói követelés - Tartalékkeret 2.1 Váltztatásk, Vállalkzói követelések kezdeményezése Váltztatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Váltztatási utasítás kiadásával és a Vállalkzó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Vállalkzói javaslat benyújtásával. Tvábbá a Mérnök Váltztatási javaslatt kérhet be a Vállalkzótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Váltztatásként kezelendő a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban mindazn eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC pntjában rögzített definíció.

40 A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadtt Váltztatási utasítást nem előzi meg Vállalkzói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vnatkzó előzetes megállapdás nélkül adja ki. Ha a Vállalkzó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcslatban a megvalósításra vnatkzó határidő hsszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkzói követelést nyújthat be. A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkzó által benyújttt Vállalkzói javaslatban a Vállalkzó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a váltztatással kapcslats, a váltztatást alátámasztó valamennyi dkumentumt is. A Váltztatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hsszabbítására vnatkzó és/vagy többletköltség igényét is. A váltztatási eljárás srán a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelési eljárást nem lehet leflytatni. Nem keverendő össze a Váltztatási utasítás (FIDIC 13.1), a Váltztatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkzói követelés (FIDIC 20.1): - A Vállalkzói követelés lehet nem műszaki tartalmváltzással járó lyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes flytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagybb hólvadás, eső után; csatrna nymvnalában használatn kívüli közmű átvágása; helyszíni alappnt áthelyezés stb.). - A Vállalkzói követelés tvábbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadtt, műszaki tartalmváltzásra irányuló Váltztatási utasítás következménye is lehet. Ilyen utasítást a Mérnök jellemzően csak lyan kisebb fkú műszaki tartalmváltzáskra ad ki, amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkzói javaslatról csak Mérnök által kiadtt Váltztatási utasításról. - Váltztatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Váltztatási utasítás kiadása vagy a Vállalkzó által a FIDIC pnt, valamint a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújttt Váltztatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása után hajtható végre. A Vállalkzói követelés benyújtását aznban megelőzheti az annak alapjául szlgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése. A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkzói követelés jgszerűségének előfeltétele, hgy Vállalkzó a követelésére kt adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napn belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudmást szerzett vagy tudmást szerezhetett vlna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jgcíme. Tvábbá azt a tényt, hgy várhatóan Vállalkzó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hsszabbításra (pnts összeg/határidő meghatárzása nélkül) követelést fg benyújtani. A Vállalkzó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudmására jutását követő 42 napn belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indklt és alátámaszttt követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hgy a Vállalkzó írásban más időtartamt ajánl és azt Mérnök írásban elfgadja. A bejelentéseket srszámzva kell benyújtani, akár csak a Vállalkzói

41 követeléseket, aznban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefglalását is magába fglalhatja egy követelés. Abban az esetben, ha egy Vállalkzói követelésre kt adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: flyamats esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkzónak havnta kell Vállalkzói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napn belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatárztt költségek kifizetésére, visznt csak ekkr kell a jelen Útmutatóban a Vállalkzói követelésre meghatárztt eljárásrend szerint eljárni (KSZ, KFF bevnása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghsszabbítására irányul. A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatárzzák azkat az eseteket, amelyek bekövetkezésekr a Vállalkzó, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján szabályztt módn, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hsszabbítására jgsult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más kból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkzónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkr az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkzása esetén csak az adtt alcikkelyben meghatárzttakra terjedhet ki követelése. 1.9 Tervek vagy utasításk késedelme (költség+idő) 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő) 2.1 A helyszínre való bejutás jga (költség + idő) 4.7 Kitűzés (költség + idő) 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség+idő) 4.24 Régészet (költség+idő) 7.4 Üzempróbák (költség+idő) 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghsszabbítása (idő) 8.5 Hatóságk által kztt késedelmek (idő) 8.9 Felfüggesztés következményei (költség+idő) 10.3 Beavatkzás az átvételkri próbákba (költség + idő) 12.2 Elhalaszttt Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség) 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 13.7 A jgrendszer váltzásai miatti kiigazításk (költség+idő) 16.1 Vállalkzó jga a munka felfüggesztésére (költség) A Megrendelő kckázati körébe tartzó események és azk következményei (költség+idő) 19.4 Vis Mair következményei (költség+idő) 2.2 Váltztatási javaslatk és Vállalkzói követelések jóváhagyása a Mérnök, a Megrendelő és a KSZ részéről A Váltztatás és a Vállalkzói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkzó előzetesen, kncepcinálisan kell egyeztesse KSZ felelős prjektmenedzserével (pl. kperációs megbeszélésen, EK-n történő megbeszélésen stb.) és csak

42 ezután kezdhető meg a Váltztatási javaslat vagy a Vállalkzói követelés kidlgzása. Abban az esetben, ha a Vállalkzói követelés a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadtt Váltztatási utasítás eredménye, a kncepcinális egyeztetést az utasítás kiadását megelőzően kell megtartani. Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a kncepcinális egyeztetést, mivel lyan váltztatás vagy követelés alapjául szlgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általáns tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámlhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkr attól eltekinthetnek. Ilyenkr aznban jelentős a kckázata annak, hgy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújttt Váltztatási javaslatt vagy Vállalkzói követelést és azk támgatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Tvábbá ilyen esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi pntban meghatárztt határidő. A kncepcinális egyeztetés srán a KSZ megvizsgálja, hgy adtt prjekt szempntjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámlhatósági vagy közbeszerzési prblémát. Hangsúlyzandó, hgy ekkr még nem áll rendelkezésre a kidlgztt Váltztatási javaslat vagy Vállalkzói követelés, így ezek hivatals jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a prjekt alapdkumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán tájékztatást, segítséget nyújt elszámlhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pnts meghatárzása, valamint szükségszerűségének vizsgálata. Az egyeztetés elősegíti, hgy a KSZ-hez később hivatalsan benyújttt, már elkészített Váltztatási javaslat vagy Vállalkzói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ előtt, és azkat az alábbi pntban meghatárztt határidőn belül el tudja bírálni. A kncepcinális egyeztetés célja, hgy ne a Váltztatási javaslatk vagy Vállalkzói követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki, hgy az annak alapjául szlgáló munka a prjektből semmi esetre sem finanszírzható uniós frrásból. A KSZ által alkalmaztt minta közbeszerzési dkumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs jga a Váltztatáskat, valamint a Vállalkzói követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azkhz csak hzzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkr a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Váltztatási javaslatkhz és a Vállalkzói követelésekhez a váltzással érintett műszaki tartalm és/vagy a többletköltségek támgatásból történő finanszírzhatósága érdekében. Abban az esetben, ha a Vállalkzói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadtt Váltztatási utasítás eredménye, akkr a követelést megelőző Váltztatási utasítás kiadásáhz csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges. (A pnts eljárásrendet rögzíti a 3. függelék flyamatábrája.) A Váltztatási javaslat és a Vállalkzói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék tartalmazza.

43 2.2.2 Jóváhagyási határidők A Vállalkzó Váltztatási javaslatát, Vállalkzói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követő, 5 munkanapn belül tvábbítja a KSZ felé a saját jóváhagyásával és a Mérnök hzzájárulásával együtt. KSZ a Váltztatási javaslatnak, Vállalkzói követelésnek hzzá történő beérkezését követő 10 munkanapn belül válaszl Megrendelő részére előzetes jgi álláspntját kifejtve. Megrendelő a keletkezett dkumentumkat, az KSZ előzetes jgi álláspntjának kézhezvételét követően, aznnal megküldi a KFF-nek. A KFF-nek a Kr. 44. (2)-(5) bekezdéseiben rögzített flyamat eredményeként tett észrevételei alapján módsíttt dkumentumkat és magát a KFF észrevételeket a Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a módsíttt dkumentumk tartalmával történő egyetértése esetén, azkat jóváhagyja (szerződés módsítás ellenjegyzése). A szükséges jóváhagyásk (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök srszámzva hagyja jóvá a Váltztatási javaslatkat és a Vállalkzói követeléseket A Váltztatásk és Vállalkzói követelések elszámlása A váltztatáskból eredő és az adtt prjekt szempntjából elszámlható, Vállalkzónak járó többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a tartalékkeret terhére történik az elfgadtt követelés elszámlás is. 2.3 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatárztt feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkzó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfgadtt Végösszegét. A kivitelezés srán a kiigazításkat is magában fglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár). Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben: - a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámlhatósági kérdést nem vet fel, - a Kbt ában meghatárztt feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. (3) bekezdését alkalmazzák Tehát a Kbt. szerződésmódsításra (Kbt ) vnatkzó feltételeinek érvényesülniük kell a tartalékkeret - közbeszerzési eljárás leflytatása nélküli - felhasználásáhz. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélküli tárgyaláss eljárást (Kbt. 94. (3) bek.) kell leflytatni azért, hgy a pótmunka kifizethető legyen. A Tartalékkeret felhasználásáhz nem szükséges sem a Kbt ának figyelembe vétele, sem a 94. (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módn rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkr az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hgy a KFF nem vesz részt az eljárásban, a KSZ pedig csak a pótmunka elszámlhatóságát vizsgálja (összeveti a prjekt alapdkumentumaiba (Támgatási Kérelem, Bizttsági Döntés, Támgatási Szerződés) fglalt, azaz a támgatásra jgsult, műszaki tartalmat a Váltztatással, illetve a Vállalkzói követeléssel érintett műszaki tartalmmal). Csak az elszámlható pótmunkák finanszírzhatók támgatásból. 3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kckázata

44 Ha a felügyelt építési szerződésben érdekelt szerződő felek (Megrendelő, Vállalkzó) nem a jelen Útmutatóban fglaltaknak megfelelően járnak el (lsd utlsó mndata), és ennek következményeként a KSZ utólag az adtt pótmunka költségének vagy a váltzással érintett műszaki tartalmnak a szerződésben biztsíttt támgatásból történő finanszírzását nem hagyja jóvá, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hsszabbítást nem hagy jóvá utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírzhatók támgatásból. Mellékletek: flyamatábra

45

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatals név: Fővársi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének támgatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1.-C,D A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»*

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»* J V Ügyiratszám: J^?.^.í.Í ^ ^ Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : j^.ííxws)..) j &$>J./\/.eí.'X A szerződés tárgya: l.fl;.^m:fl&u i^jf.'i.jí m A kötelezettségvállalás a..íwmí.'ít... évi költségvetés..

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Kérelmi adatlap építőipari gépek és targoncák finanszírozási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkozások számára

Kérelmi adatlap építőipari gépek és targoncák finanszírozási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkozások számára Kérelmi adatlap építőipari gépek és targncák finanszírzási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkzásk számára Gép és Berendezés Finanszírzási Üzletág 1. Alapadatk A megvásárlandó gép(ek) Szállító gyártmánya,

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben