ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény általáns jellemzői Az ÁMK által ellátandó és a szakfeladatrend szerint besrlt alaptevékenységek: Az alaptevékenységet meghatárzó jgszabályk Az ÁMK legfntsabb dkumentumai Pecsétjeinek lenymata Az intézmény székhelye Az intézmény típusa Intézménytípusk megnevezése Az intézmény egységei Intézmény befgadóképessége Az intézmény jgállása Az intézmény feladatellátásáhz biztsíttt vagyn megnevezése Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása Az intézmény vezetőjének megbízása 12.. II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 1.Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény intézményegységei, szervezeti egysége és feladatuk a többcélú intézményben Az intézményegységek közötti kapcslatk A kiadványzási (aláírási) jgkör gyakrlása Az intézmény dlgzói Az igazgatótanács, szakalkalmaztti értekezlet, alkalmaztti közösség, alkalmaztti értekezlet A vezetők és a szülői közösség közötti kapcslattartás rendje Az intézményegységek és szervezeti egységek közötti együttműködés, a vezetőkkel való kapcslattartás rendje A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje Külső kapcslatk rendszere, frmája és módja A vezetők bent tartózkdási rendje A működtetés rendjére vnatkzó általáns rendelkezések Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 26.. III. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK SZERKEZETE, VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 1. Az igazgató felelősségi és feladatköre Vezető hatáskör átruházása Tagintézmény-vezető, egységes pedagógiai szakszlgálat, valamint könyvtári intézményegységvezetők feladatai Óvdai és Bölcsődei intézményegység-vezető feladatai Az alapfkú művészetktatás és művelődési ház intézményegység-vezető feladatai Az általáns helyettes feladatai A gazdasági vezető feladatai A vezetők helyettesítési rendje Az intézmény vezetőségének tagjai, együttműködésük Intézményi védő-, óvó előírásk A dlgzók feladatai a gyermek, tanuló balesetek esetén Rendkívüli esemény, bmbariadó esetén szükséges teendők Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagymányk áplásával kapcslats feladatk Tájékztatás a nevelési prgramról, az SZMSZ-ről, a házirendről és a minőségirányítási prgramról Záró rendelkezések 34.. IV. Az SZMSZ kötelező mellékletei 35. Függelék: Az SZMSZ-hez kapcslódó egyéb szabályzatk

3 1. sz. melléklet: Szervezeti felépítés sz. melléklet: Az óvdai és bölcsődei intézményegység működésének szabályai sz. melléklet: Ványai Ambrus Általáns Iskla Intézményegységének működési szabályai számú melléklet: József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfkú művészetktatási Intézmény intézményegységének működési szabályai számú melléklet: Nevelési Tanácsadó és Egységes pedagógiai szakszlgálat intézményegysége működési szabályai sz. melléklet: Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének működési szabályai 80. Függelék

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Szabályzza az Általáns Művelődési Közpnt működésének rendjét. Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és betartatásával biztsítsa az intézmény jgszerű működését. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dlgzójára, a bölcsődébe, az óvdába, isklába, alapfkú művészetktatási intézmény egységbe járó, szakszlgálatt, nevelési tanácsadót, könyvtárat és művelődési házat igénybe vevő gyermekekre, tanulókra a gyermekek, tanulók szüleire, az intézményben működő közösségekre, szervezetekre, illetve mindazkra, akik az intézménnyel kapcslatba kerülnek, azáltal, hgy igénybe veszik szlgáltatásait, illetve segítik az intézményt szlgáltatásai megvalósításában. 1. Az intézmény általáns jellemzői Az intézmény neve: Általáns Művelődési Közpnt Rövidített neve: ÁMK Az intézmény címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty M. u Az alapító kirat száma, kelte: /2011. (..) Kt. hat. Nyilvántartási száma: Adószáma: OM aznsító száma: Az alapító kirat aznsítója: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Az alapítás időpntja: augusztus 1. Alapító szerv megnevezése: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Ecsegfalva Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Az intézmény fenntartója: Felügyeleti szerv: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Ecsegfalva Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Az intézmény működési területe: - általáns isklai nevelés-ktatás és óvdai nevelés tekintetében Dévaványa várs és Ecsegfalva község közigazgatási területe - nevelési tanácsadás, krai fejlesztés és gndzás, és egységes pedagógiai szakszlgálat tekintetében Dévaványa várs, Ecsegfalva község és Bucsa község közigazgatási területe - könyvtári ellátás, alapfkú művészetktatás, közösségi művelődési tevékenység, bölcsődei ellátás tekintetében Dévaványa várs közigazgatási területe 4

5 2. Az ÁMK által ellátandó és a szakfeladatrend szerint besrlt alaptevékenységek: Szakágazat száma: alapfkú ktatás Az intézmény alaptevékenységébe tartzó feladatk szakfeladatrend szerint: óvdai intézményi étkeztetés Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátttak száma isklai intézményi étkeztetés Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátttak száma önkrmányzatk elszámlásai a költségvetési szerveikkel Feladatmutató: - Teljesítménymutató: óvdai nevelés, ellátás Kapacitásmutató: Feladatmutató: Teljesítménymutató: férőhelyek száma óvdapedagógusk száma ellátást igénylők száma ellátttak száma sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelése, ellátása Feladatmutató: sajáts nevelési igényű ellátttak száma általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Kapacitásmutató: férőhelyek száma pedagógusk száma Feladatmutató: tanulók száma sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1-4. évflyam) Feladatmutató: sajáts nevelési igényű tanulók száma általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Kapacitásmutató: férőhelyek száma pedagógusk száma Feladatmutató: tanulók száma sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5-8. évflyam) Feladatmutató: sajáts nevelési igényű tanulók száma alapfkú művészetktatás zeneművészeti ágban Kapacitásmutató: férőhelyek száma pedagógusk száma Feladatmutató: tanulók száma alapfkú művészetktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Kapacitásmutató: férőhelyek száma pedagógusk száma Feladatmutató: tanulók száma általáns isklai napközitthni nevelés Kapacitásmutató: férőhelyek száma Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 5

6 sajáts nevelési igényű tanulók napközitthni nevelése Teljesítménymutató: sajáts nevelési igényű tanulók száma pedagógiai szakszlgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás Teljesítménymutató: a szakszlgáltatást igénybe vevők száma krai fejlesztés, gndzás Teljesítménymutató: a szlgáltatást igénybe vevők száma fejlesztő felkészítés Teljesítménymutató: bölcsődei ellátás Kapacitásmutató: Feladatmutató: Teljesítménymutató: a szlgáltatást igénybe vevők száma férőhelyek száma tárgyév december 31-én az ellátást igénylők száma tárgyév srán összesen az ellátttak száma éves átlagban közművelődési tevékenységek és támgatásuk Kapacitásmutató: férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma Teljesítménymutató: látgatttság (fő) Eredményességi mutató: a látgatttság, a tevékenységre frdíttt időt, a rendszeresség gyakriságának növekedése (%) könyvtári állmány gyarapítása, nyilvántartása Kapacitásmutató: a dkumentumk tárlására szlgáló tárlóhelyek nagysága (fm) Feladatmutató: a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatárztt, beszerzendő dkumentumk száma (db) Teljesítménymutató: könyvtári állmány gyarapdása (db/kötet) Eredményességi mutató: az állmány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint könyvtári állmány feltárása, megőrzése, védelme Kapacitásmutató: a feldlgzással, raktárzással és állmányvédelemmel fglalkzó munkatársak száma (fő) Feladatmutató: a feldlgzásra beérkezett dkumentumk száma (db) Teljesítménymutató: a feldlgztt, ill. restaurált dkumentumk száma (db) könyvtári szlgáltatásk Kapacitásmutató: lvasótermek száma és a szlgáltató terek nagysága (m 2 ) Feladatmutató: a kiszlgált lvasói kör nagysága (fő) Teljesítménymutató: a használatk száma (nline is) (alkalm + db) Eredményességi mutató: használói (lvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) isklai, diáksprt-tevékenység és támgatása Feladatmutató: résztvevők száma építményüzemeltetés Feladatmutató: - Teljesítménymutató: - 6

7 Feladata az óvdai nevelés, az óvdai neveléshez kapcslódóan a gyermekek szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztsítja az óvdában alkalmazttak munkahelyi étkeztetését is. Az intézmény az óvdai nevelés keretében ellátja a sajáts nevelési igényű gyermekek közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizttság szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfgyatéks, autista, több fgyatéksság együttes előfrdulása esetén halmzttan fgyatéks, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra visszavezethető tartós és súlys rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra vissza nem vezethető tartós és súlys rendellenességével küzdő - a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvdai nevelését is integrált frmában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvdai nevelését. Feladata az általáns isklai alapfkú nevelés-ktatás. Az általáns isklában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középisklai, illetve szakisklai tvábbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalmba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata tvábbá a sajáts nevelési igényű - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizttság szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfgyatéks, autista, több fgyatéksság együttes előfrdulása esetén halmzttan fgyatéks, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra visszavezethető tartós és súlys rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra vissza nem vezethető tartós és súlys rendellenességével küzdő gyermekek isklai nevelése, ktatása (szegregált és integrált frmában). A hátránys helyzetű tanulók felkészülését segítő fglalkzásk, a halmzttan hátránys helyzetű gyermekek esélyteremtését szlgáló integrációs felkészítés szervezése. Ellátja a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, ktatását is. Az ktatáshz kapcslódó kiegészítő tevékenység a napközi-tthni és tanulószbai ellátás, valamint az ecsegfalvi 5-8. évflyams tanulók számára a dévaványai ktatási intézménybe történő napnkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti autóbuszjárattal. Feladata a gyógytestnevelés ellátása az általáns isklai tanulókra vnatkzóan. Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszlgálati feladatk ellátása. Feladata az alapfkú művészetktatás. Az alapfkú művészetktatás a művészi kifejezőkészséget alapzza meg, illetve felkészít a szakirányú tvábbtanulásra Az alapfkú művészetktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azn tvábbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat minden tanuló. Közművelődési feladatk ellátása: az isklarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttktatási lehetőségek, megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagymányainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szkásk gndzása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befgadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gndzása, az ismeretszerző, az amatőr alktó, művelődő közösségek tevékenységének támgatása, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztsítása. A könyvtár: gyűjteményét flyamatsan fejleszti, feltárja, megőrzi, gndzza és rendelkezésre bcsátja, tájékztat a könyvtár és a nyilváns könyvtári rendszer dkumentumairól és szlgáltatásairól, biztsítja más könyvtárak állmányának és szlgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dkumentum- és infrmációcserében, gyűjteményét és szlgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. A költségvetési szerv vállalkzási tevékenysége: nincs 3. Az alaptevékenységet meghatárzó jgszabályk: évi LXXIX. törvény a közktatásról - 137/1996. (VIII. 28.) Krm. rendelet az Óvdai nevelés rszágs alapprgramjának kiadásáról - 130/1995. (X. 26.) Krm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 7

8 - 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskla-egészségügyi ellátásról - 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módsításáról - 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelésének irányelve és a Sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatásának irányelve kiadásáról - 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közktatás minőségbiztsításáról és minőségfejlesztéséről - 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet a bölcsődék és közktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszk beszerzése támgatás igénybevételének részletes feltételeiről - 20/1997. (II. 13.) Krm. rendelet a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról - 150/1992. (XI. 20.) Krm. rendelet a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen fglalkztattt közalkalmazttak jgvisznyával összefüggő egyes kérdések rendezésére - 277/1997. (XII. 22.) Krm. rendelet a pedagógus-tvábbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a tvábbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről - 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszlgálatkról - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről - 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szlgáltatáskat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szlgáltatáskban való közreműködés feltételeiről - 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmaztti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről - 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagk bejelentéséről - 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről - 6/2001. (I. 17.) Krm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről - 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állmány ellenőrzéséről (leltárzásáról) és az állmányból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról - 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfkú művészetktatás követelményei és tantervi prgramjának bevezetéséről és kiadásáról - 150/1992. (XI. 20.) Krm. rendelet a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen fglalkztattt közalkalmazttak jgvisznyával összefüggő egyes kérdések rendezésére - 138/1992. (X. 8.) Krm. rendelet a közalkalmazttakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közktatási intézményekben - 243/2003. (XII. 17.) Krm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 6/2001. (I. 17.) Krm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 4. Az ÁMK legfntsabb dkumentumai: - P P - MIP - Házirend 8

9 - Munkaterv 5. Pecsétjeinek lenymata: Köralakú, középen a magyar címer, felső részén: Általáns Művelődési Közpnt felirattal alsó részén: Adószám Dévaványa, Vörösmarty u.6-8. Hsszú bélyegző az alábbi felirattal: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 5510 Dévaványa, Vörösmarty u Adószám: Az intézmény székhelye: Címe: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 5510 DÉVAVÁNYA VÖRÖSMARTY ÚT 6-8. Telefn: 66/483035, 66/ fax: 66/ E.mail: 7.Az intézmény típusa: Általáns művelődési közpnt, melynek intézményegységei: általáns iskla, óvda, bölcsőde, nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszlgálat, alapfkú művészetktatási intézmény, könyvtár, művelődési ház. 8. Intézménytípusk megnevezése: Óvdai nevelés, általáns iskla, alapfkú művészeti iskla, pedagógiai szakszlgálat 9. Az intézmény egységei: Megnevezés, cím Óvda ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5510 DÉVAVÁNYA, Eötvös u. 2. Telephelyei: DÉVAVÁNYA Kssuth u DÉVAVÁNYA Hajós u DÉVAVÁNYA Könyves u.13. Tagintézménye ECSEGFALVI ÓVODA 5515 ECSEGFALVA Árpád u. 8. Általáns iskla VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5510 DÉVAVÁNYA Vörösmarty u Telephelyei DÉVAVÁNYA Szeghalmi u DÉVAVÁNYA Kssuth u DÉVAVÁNYA 9

10 Körösladányi u. 1. Tagintézménye: ECSEGFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5515 ECSEGFALVA Árpádu.14. Alapfkú művészet-ktatás és közművelődés JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÁDÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZET-OKTATÁSI INTÉZMÉNY 5510 DÉVAVÁNYA Gyöngy u. 8. Egységes pedagógiai szakszlgálat NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 5510 DÉVAVÁNYA Bem u. 4. Könyvtár LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR 5510 DÉVAVÁNYA Árpád u Intézmény befgadóképessége: Óvdai nevelés: Dévaványán: Ecsegfalván: Általáns isklai ktatás: Dévaványán: Ecsegfalván: Napközi-tthni ellátás: Dévaványán: Ecsegfalván: Alapfkú művészeti ktatás: 250 fő 220 fő 30 fő 870 fő 750 fő 120 fő 430 fő 400 fő 30 fő 250 fő 11. Az intézmény jgállása: Önálló jgi személy. Gazdálkdási jgköre: Az intézmény teljes jgkörű szerv. Valamennyi az intézmény rendelkezésére bcsáttt saját előirányzata felett teljes jgkörrel rendelkezik. Feladatellátáshz kapcslódó funkciója: Az intézmény önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv. Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkdással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartzó előirányzat-módsítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyn használatával, hasznsításával, a munkaerő-gazdálkdással, a készpénzkezeléssel, analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi infrmációszlgáltatással összefüggő feladatait. Gazdálkdását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján flytatja. 11. Az intézmény feladatellátásáhz biztsíttt vagyn megnevezése: Ingatlank: Az intézmény székhelyén, intézményegységeiben, telephelyein lévő ingatlank és a rajta található épületek. Ingóságk: A mindenkri vagynrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkri leltár szerinti értékben meghatárztt ingóságk. 10

11 Pénzeszközök: Az önkrmányzat éves költségvetésében szereplő támgatás. Vagynnal kapcslats rendelkezési jg: A feladatk ellátásáhz az intézménynek rendelkezésre áll a Dévaványa Várs és Ecsegfalva Község Képviselő-testülete által rábíztt, a székhelyén, az intézményegységekben, a tagintézményben és a telephelyeken lévő épület ingatlan, valamint az intézmény leltár szerint nyilvántarttt eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök. Az intézmény használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapítók tulajdnát képező ingatlank, valamint az ingó vagyn feletti rendelkezési jg az ingyenes és teljes körű használati jg gyakrlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki. Az alapító önkrmányzatk tulajdnában és az intézmény használatában lévő vagyntárgyak feletti rendelkezési jg önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen vagyntárgyak elidegenítése és hasznsítása, rendeltetésszerű használata módsítása vnatkzásában az intézmény a rendelkezési jgnak és rendeltetésszerű használatnak megfelelően- az alapfeladat ellátása sérelme nélkül- az alapító önkrmányzatk vagynrendeleteiben fglaltaknak megfelelően az alapító önkrmányzatk döntenek. Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatárztt időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkr van lehetőség, ha az nem akadályzza az intézmény alapfeladatainak ellátását. Amennyiben a vagynrendeletek erről nem rendelkeznek, az intézmény használatában lévő ingatlank hasznsítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának maximált időtartama1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói jóváhagyás szükséges. 12. Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása. - az intézmény egységes pedagógiai, de több tantervi és nevelési prgrammal rendelkezik. 13. Az intézmény vezetőjének megbízása: Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilváns pályázat alapján, határztt időre (legalább 5 és legfeljebb 10 évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselőtestülete bíz meg Ecsegfalva Község Önkrmányzat Képviselő-testülete egyetértésével a 138/1992. (X. 8.) Krm. rendelet előírásai alapján. A megbízás előkészítése a Dévaványa Várs Önkrmányzat Oktatási Közművelődési és Sprt Bizttságának feladata. A pályázati eljárással kapcslats feladatkat Dévaványa Várs Jegyzője látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jgkat Dévaványa Várs plgármestere gyakrlja. Az intézményvezető-helyetteseket, intézményegység - vezetőket, tagzatvezetőt, munkaközösségvezetőket az igazgatótanács és nevelőtestület véleményének kikérésével az igazgató nevezi ki. A pályáztatás és fglalkztatás tekintetében a közalkalmazttak jgállásáról szóló többször módsíttt évi XXXIII. törvény, a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a 138/1992. évi (X.8.) krmányrendelet előírásai az irányadóak. 11

12 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI Szervezeti felépítés, vezetőség, véleményezési, döntéshzó szervek 1.Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény élén az igazgató áll. Az intézmény irányítását igazgató-helyettes segíti. Az ÁMK vezetését az igazgatótanács segítségével az igazgató gyakrlja. Az általáns isklai egység vezetését az igazgató látja el. Az óvdai intézményegység vezetését az óvdai intézményegység-vezető végzi. Az. óvdai nevelés az intézményegység székhelyén kívül 4 telephelyen flyik, melyet a telephelyi vezetők irányítanak. Ők látják el a telephelyeken dlgzó óvdapedagógusk és dajkák munkahelyi irányítását is. Az alapfkú művészeti ktatás és művelődési ház intézményegység szakmai irányítását a művészetktatási intézményegység vezető látja el. Az egységes pedagógiai szakszlgálatt és nevelési tanácsadót intézményegység intézményegység-vezető irányítja. A Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszlgálat Intézményegységét intézményegység-vezető irányítja. A Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység irányítását intézményegység-vezető látja el. Az ÁMK működésében közreműködő gazdasági dlgzók, titkárság és technikai személyzet irányítása a gazdasági vezető feladata. Az ÁMK szervezeti felépítését az 1. sz. mellékletben látható ábra mutatja be. 2. Az intézmény intézményegységei, szervezeti egysége és feladatuk a többcélú intézményben Óvda és Bölcsőde Intézményegység Az óvda 220 férőhellyel, 12 fglalkztató csprtszbával rendelkezik. Az óvdai egységet vezetői besztású óvdapedagógus irányítja. Munkáját a telephelyek telephelyi vezetői segítik. Az intézményegység feladata: A pedagógiai munka flyamats fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztsítani a 3-7 éves krsztály nevelését, a gyermekek személyiségének fejlesztését. Tagintézménye az Ecsegfalvi Óvda. Keretei között működik a bölcsőde 24 fő befgadó képességgel, mely segít megldani az átmenet prblematikáját. Együttműködik a Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszlgálattal az gyermekek szakszlgálati ellátása érdekében. Gndskdik a szciálisan hátránys helyzetű gyermekek fejlesztéséről. Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajáts nevelési igényű, valamint a tanulási nehézsége, magatartási zavara miatt különleges gndzást kívánó gyermekek integrált fejlesztését. Működésének szabályait az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza. Ványai Ambrus Általáns Iskla Intézményegység Székhelyén rendelkezésére áll 17 tanterem, tvábbá nyelvi labr, kémiai terem, fejlesztő szba, számítástechnikai terem, trnaterem valamint a közös használatú több célú tér: isklai könyvtár. Hárm telephelyén rendelkezésre áll 21 tanterem, 1 trnaterem, 2 trnaszba és 3 fejlesztő szba. 12

13 Tagintézménye az Ecsegfalvi Általáns Iskla, ahl 4 tanterem, számítástechnika terem, trnaszba áll az alsó tagzats tanulók rendelkezésére. Az intézményegység feladata az integráción belül: Szrsan együttműködve a családdal biztsítja a 6-18 éves krsztály krszerű nevelését, ktatását, művelődését. Skldalú együttműködéssel megteremti a közéleti nevelés lehetőségeit az intézményi demkrácia frmáinak felhasználásával. Feltárja az óvda és az iskla egymásra épülésének módjait, flytatja az óvda nevelési tevékenységét, gndskdik a tehetségek fejlesztéséró1, a rászrulók felzárkóztatásáról, a tanulók képességeinek maximális kibntakztatásáról. Munkájában épít az alapfkú művészetktatási intézményegység funkciójából eredő lehetőségekre. Működésének szabályait az SZMSZ 3. sz. melléklete tartalmazza. József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfkú Művészetktatási Intézmény Intézményegysége Biztsítja a tanulók művészeti nevelését. A művészeti nevelés eszközeivel segíteni a tanulók személyiségfejlesztését, hzzájárul a közösségfejlesztéshez, az isklai hagymányk áplásáhz. Munkájában épít az óvda és az általáns iskla funkciójából eredő lehetőségeire. A Művelődési Ház feladata az isklarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttktatási lehetőségek, megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagymányainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szkásk gndzása, gazdagítása, az ismeretszerző, az amatőr alktó, művelődő közösségek tevékenységének támgatása, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztsítása. Működésének szabályait az SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza. Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszlgálat Intézményegysége Az egységes pedagógiai szakszlgálatt ellátó intézményegység biztsítja a nevelési tanácsadást; lgpédiai ellátást; gyógypedagógiai tanácsadást, krai fejlesztést és gndzást. A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hgy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztő fglalkztatása a pedagógus és a szülő bevnásával. A nevelési tanácsadás az óvda megkeresésére szakvéleményt készít az isklakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvdai neveléséhez, a tanuló isklai neveléséhez, ktatásáhz, ha a gyermek, tanuló egyéni adttsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indklja. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti szülő, tvábbá a szülő egyetértésével az óvda, iskla, kllégium. A nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichlógiai támgatást, fejlesztést, terápiás gndzást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támgatja a pedagógus nevelő, ktató munkáját, segíti a családdal való kapcslattartást. A fejlesztő fglalkzás, ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatárzttak alapján flyhat. A nevelési tanácsadó a szakvéleményben fglaltak végrehajtásának ellenőrzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiánysságkat. Feladata tvábbá, hgy a szakértői és rehabilitációs bizttság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvdai, isklai, kllégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlys rendellenességével küzdenek. 13

14 A lgpédiai szlgáltatás terén feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikmmunikációs zavark javítása, diszlexia megelőzése és reedukációja. A lgpédiai szlgáltatás keretében kell elvégezni az óvdai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek tvábbi pedagógiai, pszichlógiai, rvsi vizsgálatának kezdeményezését. A gyógypedagógiai tanácsadás, krai fejlesztés és gndzás terén feladata a sajáts nevelési igény megállapításának időpntjától kezdődően a gyermek krai fejlesztése és gndzása a szülő bevnásával, a szülő részére tanácsadás nyújtása. Működésének szabályait az SZMSZ 5. sz. melléklete tartalmazza A gyógypedagógiai tanácsadás, krai Az egységes pedagógiai szakszlgálatt ellátó intézményegység biztsítja a nevelési tanácsadást; lgpédiai ellátást; gyógypedagógiai tanácsadást, krai fejlesztést és gndzást. A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hgy a gyermek, a tanuló beilleszkedés,i tanulási magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztő fglalkztatása a pedagógus és a szülő bevnásával. A nevelési tanácsadás az óvda megkeresésére szakvéleményt készít az isklakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvdai neveléséhez, a tanuló isklai neveléséhez, ktatásáhz, ha a gyermek, tanuló egyéni adttsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indklja. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti szülő, tvábbá a szülő egyetértésével az óvda, iskla, kllégium. A nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichlógiai támgatást, fejlesztést, terápiás gndzást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támgatja a pedagógus nevelő, ktató munkáját, segíti a családdal való kapcslattartást. A fejlesztő fglalkzás, ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatárzttak alapján flyhat. Ellenőrzi a szakvéleményben fglaltak végrehajtását. Feladata tvábbá, hgy a szakértői és rehabilitációs bizttság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azknak a gyermekeknek, tanulóknak a az óvdai, isklai, kllégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra vissza nem vezethető tartós és súlys rendellenességével küzdenek. A lgpédiai szlgáltatás terén feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikmmunikációs zavark javítása, diszlexia megelőzése és reedukációja. A gyógypedagógiai tanácsadás, krai fejlesztés és gndzás terén feladata a sajáts nevelési igény megállapításának időpntjától kezdődően a gyermek krai fejlesztése és gndzása a szülő bevnásával, a szülő részére tanácsadás nyújtása. Működésének szabályait az SZMSZ 5. sz. melléklete tartalmazza. Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegység A könyvtár intézményegység feladata a Dévaványán élők számára nyilváns könyvtári ellátás biztsítása, a magyar kultúra értékeinek terjesztése. A könyvtár Dévaványa várs egészére kiterjedően infrmációs közpnti szerepkör betöltésével, diszkrimináció nélkül lehetővé teszi az általa gyűjtött, feldlgztt és megőrzött dkumentumkhz és infrmációkhz való szabad hzzáférést mely által hzzájárul az egyének és közösségek fejlődéséhez és rekreációjáhz. A könyvtár gyűjteményét és szlgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú infrmációszlgáltatást nyújt, valamint gyűjti a helyismereti infrmációkat és dkumentumkat. Működésének szabályait az SZMSZ 6 sz. melléklete tartalmazza. 14

15 Gazdasági irda szervezeti egység Az igazgató közvetlen irányításával működik. Ellátja az intézménybe, érkező iratk közpnti iktatását, az intézményegységekhez, telephelyekre való tvábbítását, valamint az irattárazást. Az igazgató irányításával ellátja mindazkat az adminisztrációs feladatkat, amelyek az intézmény működésével kapcslatsak. Pénzügyi és gazdálkdási kérdésekben funkcinális feladatkat ellátó szervezeti egység. Ellátja a költségvetési tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkdással, a vagyn kezelésével és használatával, a beszámlással, munkaerő-gazdálkdással és bérgazdálkdással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a könyvvezetéssel és a beszámlási kötelezettséggel, az adatszlgáltatással, valamint a gazdasági flyamatkba beépített belső ellenőrzéssel kapcslats feladatkat. Szervezi az épületek szükség szerinti felújítását, az általáns karbantartást, a takarítást és az egyéb segédmunkákat. 3. Az intézményegységek közötti kapcslatk Áttanításk, közös fglalkztatásk. A racinális munkaerő- gazdálkdási intézményi gyakrlata, hgy egyes pedagóguskat váltzó munkahelyeken fglalkztat az intézmény. Ebből adódóan a pedagógusk a kötelező óráikat különböző intézményegységekben teljesíthetik. Az áttanításkat a tantárgyfelsztásk rögzítik. 4. A kiadványzási (aláírási) jgkör gyakrlása Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jgsult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratk kivételével egymagában ír alá. Távlléte vagy akadályzatása esetén az aznnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratkat helyette az általáns helyettesítési feladatkat ellátó vezető látja el. Az intézmény gazdálkdásával kapcslats pénzügyi kötelezettséget vállaló iratkban az aláírás érvényességéhez két jgsult személy aláírása szükséges. A két aláíró közül az egyik a gazdasági vezető. Tartós akadályztatása esetén az ellenjegyző a számviteli-pénzügyi előadó. Pénzfelvétel, banki frgalm körében, csekk-kibcsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. Az óvdai intézményegység vezető, alapfkú művészetktatási és művelődési ház intézményegység-vezető, a könyvtár, valamint a nevelési tanácsadó és egységes pedagógiai szakszlgálat intézményegység-vezetője a vezetésük alá tartzó intézményegység szakmai tevékenységével kapcslats levelekre, saját hatáskörben tett intézkedésekre, tanügyigazgatási körébe tartzó ügyekre terjed ki. Az intézmény minden intézményegységében egyaránt az intézmény kör-és fejbélyegzőjét lehet használni az intézményvezető, vagy az őt helyettesítő általáns helyettes (egész intézményt érintő kérdésekben), az óvdavezető (kizárólag az óvdai egységet érintő ügyekben, az alapfkú művészetktatás egység vezető aláírásával (kizárólag az alapfkú művészetktatást és a közművelődést érintő ügyekben), a könyvtár intézményegység vezetője (kizárólag a könyvtárat érintő ügyekben) aláírásával. Cégszerű aláírásra jgsultak: intézményvezető, általáns helyettes, gazdasági vezető. 5. Az intézmény dlgzói Az intézmény dlgzóit a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézményvezető alkalmazza. A dlgzók munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az intézményben alkalmazttak köre pedagógus munkakörben, szakvizsgáztt pedagógus munkakörben, ügyviteli munkakörben, műszaki munkakörben, kisegítő és egyéb munkakörben alkalmazza az igazgató az intézményben. 15

16 6. Az igazgatótanács, szakalkalmaztti értekezlet, alkalmaztti közösség, alkalmaztti értekezlet Igazgatótanács Az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács tagjai választják meg. Tagjai: az óvdai egységből az óvda intézményegység-vezetője, az általáns isklai egységből az általáns helyettes, és az általáns isklai tagintézmény vezetője, az alapfkú művészetktatási intézményegység vezetője, könyvtári intézményegység vezetője, nevelési tanácsadó intézményegység vezetője, gazdasági vezető (7 fő). Állást fglal: az intézmény egészének működését beflyásló személyi és tárgyi feltételeket érintő javaslatkról, tvábbá mindazkról, amelyben az intézményvezető állásfglalást kér. Az igazgatótanács tagjai saját személyüket érintő kérdésekben nem fglalhatnak állást! Véleményezi az alkalmazttak erkölcsi és anyagi elismerését jelentő ügyeket, az intézmény fejlesztésére vnatkzó terveket. Feladata: az alkalmaztti értekezlet előkészítése. Dönt az alkalmaztti értekezlet összehívásának időpntjáról, napirendjéről. Előzetesen véleményezi az alkalmaztti értekezlet elé kerülő ügyeket, melyet az alkalmaztti értekezleten ismeretet. Az igazgatótanács negyedévente egyszer ülésezik. Az intézményvezető hívja össze. Rendkívüli igazgatótanácsi ülést legalább két tag indítványára össze kell hívni. Az intézményvezető, ha szükségesnek látja, összehívhatja az igazgatótanácst. Az igazgatótanács akkr határzatképes, ha tagjainak 50%-a plusz egy fő jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Vezetői megbízás, visszavnás esetén az érintett nem szavazhat. A szavazás ebben az esetben titksan történik. A döntésre jgsultak két harmadának támgatása szükséges a döntéshez. Az ktatási intézményegységek vezetői tanácsa Operatív ügyekben az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve. Élén az igazgató áll. Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető, óvdai intézményegység-vezető, alapfkú művészetktatási intézményegység-vezető, gazdasági vezető. Feladatköre: dönt saját munkaprgramjáról, javaslatt tesz az intézmény munkatervének összeállításáhz, gndskdik az igazgatótanács döntéseinek végrehajtásáról, állást fglal képzési, tvábbképzési, szabadságlási tervről, vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények alakulását, gndskdik a nyári nagytakarítás, karbantartás, ügyelet megszervezéséről, állást fglal mindazn kérdésekben, amelyet az intézményvezető előterjeszt. Vizsgálja, és állásfglalásával segíti a nevelési flyamatk egymásra épülését, az óvda, általáns iskla, művészeti iskla együttműködését, a nevelőmunkát segítő tevékenységeket, a gyermekvédelmi, környezetvédelmi, egészségvédelmi tevékenységet. A vezetői tanács üléseit a munkaprgramja szerint, de legalább kéthavnta egy alkalmmal tartja. A tagk kétharmadának jelenléte szükséges. Döntéseit, egyszerű szótöbbséggel hzza. Szakalkalmaztti értekezlet Nevelési, ktatási kérdésekben az intézmény legfntsabb tanácskzó és határzathzó szerve. Tagjai: az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben fglalkztattt főfglalkzású, részfglalkzású szakalkalmazttak, nevelő-ktató munkát segítő felsőfkú végzettségű alkalmazttak. 16

17 Döntési jgkörébe tartzik: Az intézményi stratégia elfgadása. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfgadása. Az intézmény éves munkatervének elfgadása. Az intézmény munkáját összefglaló elemzések, értékelések, beszámlók elfgadása. A szakalkalmazttak képviseletében eljáró pedagógus megválasztása. Az intézményvezetői pályázathz készített vezetési prgrammal összefüggő szakmai vélemény kialakítása. Az intézmény pedagógiai- művelődési prgramjának elfgadása. Véleménynyilvánítás: A szak-alkalmaztti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet az intézmény működésével kapcslats valamennyi kérdésben. A szak-alkalmaztti értekezletet évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni, ha hatáskörébe tartzó, döntési, véleményezési, javaslattevő jgkörének gyakrlására az intézményvezető elbírálása alapján szükséges. A szakalkalmaztti értekezlet akkr határzatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. A szavazatk egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határzatkat intézmény iktattt iratanyagába (irattárba) kerülnek határzati frmában. Az intézményvezetői pályázattal kapcslats döntésnél magasabb jgszabályk az irányadók. Az óvdai nevelőtestület A nevelőtestület az óvda pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben az óvdai egység legfntsabb tanácskzó és határzathzó szerve. A nevelőtestület tagja az intézményegység valamennyi óvdapedagógus munkakört betöltő alkalmazttja, valamint pedagógiai munkát segítő felsőfkú végzettségű alkalmazttja és a gazdasági vezető. Az óvda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvdai intézményegység működésével kapcslats ügyekben, valamint a közktatási törvényben és más jgszabályban meghatárztt kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jgkörrel rendelkezik. Döntési jgkörébe tartzik: Az óvdai nevelési prgram elfgadása Az óvdai egység szervezeti és működési szabályzat elfgadása Az óvda éves munkatervének elfgadása Az óvda munkáját átfgó elemzések, értékelések, beszámlók elfgadása Az óvdai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása Az óvdai házirend elfgadása Jgszabályban meghatárztt más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet: Az óvda működésével kapcslats valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a feladatkörébe tartzó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból meghatárztt időre, vagy alkalmilag bizttságt hzhat létre, illetve egyes jgköreinek gyakrlását (a jgszabályban előírtak kivételével) átruházhatja a szakmai munkaközösségre. A nevelőtestület értekezletei: A nevelőtestület a nevelési év srán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezleteit az intézmény éves munkatervében meghatárztt napirenddel és időpntkban az óvdai egység vezetője hívja össze. 17

18 Az óvdavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend hárm nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A nevelőtestület egy nevelési év srán az alábbi értekezleteket tartja: nevelési évet nyitó értekezlet őszi nevelési értekezlet tavaszi nevelési értekezlet nevelési évet záró értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvda lényeges prblémáinak megldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmaztti Tanács, az óvda vezetője, vagy a telephelyi óvdavezetők szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet fglalkzási időn kívül a kezdeményezéstől számíttt nylc napn belül kell összehívni. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A nevelőtestület döntéseit és határzatait, - jgszabálykban meghatárztt kivételekkel nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hzza. A szavazatk egyenlősége esetén az óvdai intézményegység-vezető szavazata dönt. A döntések és határzatkat intézmény iktattt iratanyagába (irattárba) kerülnek határzati frmában. Az általáns isklai nevelőtestület A nevelőtestület az általáns iskla pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben az általáns isklai egység legfntsabb tanácskzó és határzathzó szerve. A nevelőtestület tagja az intézményegység valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazttja, valamint pedagógiai munkát segítő felsőfkú végzettségű alkalmazttja és a gazdasági vezető. Az általáns iskla nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az általáns isklai intézményegység működésével kapcslats ügyekben, valamint a közktatási törvényben és más jgszabályban meghatárztt kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jgkörrel rendelkezik. Döntési jgkörébe tartzik: Az általáns isklára vnatkzó nevelési prgram elfgadása A tanterv elfgadása. Az isklai egység szervezeti és működési szabályzat elfgadása. Az iskla, éves munkatervének elfgadása. Az iskla munkáját átfgó elemzések, értékelések, beszámlók elfgadása. Az isklai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. Az isklai házirend elfgadása. Jgszabályban meghatárztt más ügyek. Az általáns isklai nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet: Az iskla működésével kapcslats valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a feladatkörébe tartzó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból meghatárztt időre, vagy alkalmilag bizttságt hzhat létre, illetve egyes jgköreinek gyakrlását (a jgszabályban előírtak kivételével) átruházhatja a szakmai munkaközösségre. A nevelőtestület értekezletei: A nevelőtestület a nevelési év srán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezleteit az intézmény éves munkatervében meghatárztt napirenddel és 18

19 időpntkban az általáns isklai egység vezetője hívja össze. Az egységvezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend hárm nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A nevelőtestület egy nevelési év srán az alábbi értekezleteket tartja: nevelési évet nyitó értekezlet őszi nevelési értekezlet félévi sztályzó értekezlet tavaszi nevelési értekezlet év végi sztályzó értekezlet nevelési évet záró értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az iskla lényeges prblémáinak megldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmaztti Tanács, az intézményvezető, helyettese, illetve a tagintézmény vezetője szükségesnek látja. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet fglalkzási időn kívül a kezdeményezéstől számíttt nylc napn belül kell összehívni. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A nevelőtestület döntéseit és határzatait, - jgszabálykban meghatárztt kivételekkel nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hzza. A szavazatk egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határzatkat intézmény iktattt iratanyagába (irattárba) kerülnek határzati frmában. Alapfkú Művészetktatási Intézmény nevelőtestület A nevelőtestület a művészeti iskla pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben a művészeti isklai egység legfntsabb tanácskzó és határzathzó szerve A nevelőtestület tagja az intézményegység valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazttja, valamint pedagógiai munkát segítő felsőfkú végzettségű alkalmazttja és a gazdasági vezető. A művészeti iskla nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az alapfkú művészetktatási isklai intézményegység működésével kapcslats ügyekben, valamint a közktatási törvényben és más jgszabályban meghatárztt kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jgkörrel rendelkezik. Döntési jgkörébe tartzik: A művészeti isklára vnatkzó nevelési prgram elfgadása A művészeti isklára vnatkzó tanterv elfgadása. A művészeti isklai intézményegység szervezeti és működési szabályzat elfgadása A művészeti iskla éves munkatervének elfgadása A művészeti iskla munkáját átfgó elemzések, értékelések, beszámlók elfgadása A művészeti isklai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása A művészeti isklai házirend elfgadása Jgszabályban meghatárztt más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet: A művészeti iskla működésével kapcslats valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a feladatkörébe tartzó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból meghatárztt időre, vagy alkalmilag bizttságt hzhat létre, illetve egyes jgköreinek gyakrlását (a jgszabályban előírtak kivételével) átruházhatja a szakmai munkaközösségre. A nevelőtestület értekezletei: A nevelőtestület a nevelési év srán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezleteit az intézmény éves munkatervében meghatárztt napirenddel és időpntkban a művészeti isklai egység vezetője hívja össze. 19

20 Az intézményegység-vezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend hárm nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A nevelőtestület egy nevelési év srán az alábbi értekezleteket tartja: nevelési évet nyitó értekezlet őszi nevelési értekezlet tavaszi nevelési értekezlet nevelési évet záró értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze a művészeti iskla lényeges prblémáinak megldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmaztti Tanács, az intézményvezető (művészeti isklai egység vezetője), helyettese, illetve a művészeti ktatás szakmai vezetője a szükségesnek látja. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet fglalkzási időn kívül a kezdeményezéstől számíttt nylc napn belül kell összehívni. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A nevelőtestület döntéseit és határzatait, - jgszabálykban meghatárztt kivételekkel nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hzza. A szavazatk egyenlősége esetén az egységvezető szavazata dönt. A döntések és határzatkat intézmény iktattt iratanyagába (irattárba) kerülnek határzati frmában. Az intézmény alkalmazttak (közalkalmazttak) közössége Az alkalmaztti közösséget az intézményben, közalkalmaztti jgvisznyban, valamint munkavisznyban álló dlgzók alktják. A közalkalmazttak jgait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jgszabályk (elsősrban a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazttak jgállásáról szóló törvény, a Közktatási törvény, (illetve az ehhez kapcsló rendeletek) valamint az intézmény közalkalmaztti szabályzata és a kllektív szerződése rögzíti.) A teljes alkalmaztti közösséget az intézményvezető hívja össze minden esetben, amikr ezt jgszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sr. Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év flyamán két alkalmmal az intézményvezető hívja össze az alkalmaztti értekezletet. Az értekezleteken az intézményvezető tájékztatja az intézmény dlgzóit az intézményi munkáról és ismerteti a srn következő feladatkat. A vezetői tanács döntése alapján évi egy alkalmmal a tájékztatás megtörténhet különkülön az intézményegységekben. Az alkalmaztti értekezlet határzatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül. Döntési jgköre van: az ÁMK szintű PP elfgadásáról az ÁMK szintű SZMSZ elfgadásáról - az ÁMK szintű minőségirányítási prgram (IMIP) elfgadásáról. Véleményezési jgköre van: - az intézmény átszervezésével, feladatának megváltztatásával, nevének megállapításával vagy módsításával. - az intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavnásával - a költségvetés meghatárzásával, módsításával összefüggő döntésekben. 20

21 A pedagógusk szakmai munkaközösségei Az intézményegységek pedagógusai szakmai munkaközösségeket hzhatnak létre. A munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési intézményben flyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Az óvdai egységben 1 szakmai munkaközösség működik. Az isklai egységben hat munkaközösség működik. Tanév elején történő döntés alapján, munkatervhez igazítva, a munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjai maguk közül választják ki. A szakmai munkaközösség, az intézmény éves célkitűzéseit figyelembe véve meghatárzza működési rendjét és elkészíti munkatervét. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az intézményvezető bízza meg. A munkaközösség vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A szakmai munkaközösség vezető (k) feladatai: figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, a szakmai és módszertani tevékenység irányítása, segítése, ellenőrzése a pedagógusk tvábbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, a pályakezdő pedagógusk munkájának segítése, a tervező munkában segítségadás, kísérje figyelemmel a szakirdalmat, az új módszereket, esetenként számljn be ezekről a munkaközösség fglalkzásain, a bemutató fglalkzásn látttakat értékelje, önként vállaljn feladatkat. 7. A vezetők és a szülői közösség közötti kapcslattartás rendje A szülői szervezet (közösség) A intézményben a szülők jgaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet (közösséget) működtetnek. Az óvdai csprtk, isklai sztályk szülői szervezeteit (közösségeit) az egy csprtba, sztályba járó gyermekek, tanulók szülei alktják. Minden csprtban, sztályban külön szülői szervezet működik, élükön az elnökkel és az őt segítő aktívákkal. Velük a csprtt vezető óvdapedagógusk, sztályfőnökök tartják a kapcslatt. Mindegyik egységben a csprtk, sztályk szülői szervezeteinek elnökei, maguk közül választják ki adtt egység szülői szervezetének tagintézményi képviselőjét, helyetteseit. Velük az intézményi partnerlistán szereplő kapcslattartó tartja a kapcslatt. A szülői szervezetek önmaguk által meghatárztt rend szerint működnek A csprtk, sztályk szülői szervezetei a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csprtkban, sztályban választtt elnök segítségével juttathatják el az adtt egység képviselőjének, aki tvábbítja kapcslattartónak a felvetést. Az egységek képviselői és helyettesei alktják az intézmény szülői szervezetének vezetőségét, akik maguk közül választják az elnököt. Az intézményi szülői szervezet választmánya (vezetősége) 6 tagú. Akkr határzatképes, ha ülésein jelen legalább 4 fő. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Az intézmény vezetőjének a szülői szervezet (közösség) választmányát (vezetőségét) nevelési évenként egy alkalmmal, össze kell hívnia, és tájékztatást kell adnia az intézmény feladatairól, tevékenységéről. 21

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben