Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg"

Átírás

1 Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009.

2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések, hatálya, célja A Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg szervezeti felépítésére és működésére vnatkzó szabályzatt, valamint annak mellékleteit az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fgadja el. Az elfgadáskr a jgszabályban meghatárzttak szerint egyetértési jgt gyakrl a diákönkrmányzat és az isklai Szülői Munkaközösség. Az elfgadáskr a jgszabályban meghatárzttak szerint előzetesen véleményezési jgt gyakrl a Közalkalmaztti Tanács. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteivel együtt az intézmény fenntartójának, Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának jóváhagyásával lép hatályba, és határzatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné válik. A Szervezeti és Működési Szabályzat és az egyéb belső szabályzatk (igazgatói utasításk) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dlgzójára nézve kötelező. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiterjed az iskla tanulóira és közösségeikre, valamint az isklával együttműködő szervekre, szervezetekre, személyekre. A módsításra a megalktásra vnatkzó szabályk érvényesek. Felülvizsgálatát szükség szerint kell elvégezni. A Szervezeti és Működési Szabályzat magasabb jgszabályk előírásainak figyelembevételével meghatárzza az intézmény - szervezeti felépítését - belső működési rendjét - a belső és külső kapcslataira vnatkzó megállapdáskat - azn rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a magasabb szintű jgszabályk rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskla más belső szabályzataihz, alapdkumentumaihz is Jgszabályi alapjául szlgáló törvények és rendeletek, a helyi dkumentumk Az SZMSZ alapjául szlgáló jgszabályk, rendelkezések: A munka törvénykönyve: 1992.évi XXII. törvény A közalkalmazttak jgállásáról (KJT): évi XXXIII. törvény A KJT végrehajtásáról közktatási intézményekben: 138/1992. évi (X.8.) krmányrendelet Az államháztartásról: 1992.évi XXXVIII.törvény Az államháztartás működési rendjéről: 217/1998.(XII.30.) krmányrendelet módsításáról A költségvetési szervek jgállásáról és gazdálkdásáról szóló: évi CV. törvény A közktatásról: évi LXXIX. törvény és módsításai A közktatási törvény végrehajtásáról: 20/1997. (II. 13.) krmányrendelet A nevelési-ktatási intézmények működéséről: 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet A közktatás minőségbiztsításáról és minőségfejlesztéséről: 3/2002. (II.15.) OM rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról: 130/1995. (X. 26.) krmányrendelet A kerettanterv kiadásáról: 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet 2

3 A tankönyvpiac rendjéről : évi XXXVII. törvény A sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatásának irányelvéről: 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet Az isklai tankönyvellátás rendjéről : 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet Az iskla-egészségügyi ellátásról : 26/1997. (XII. 3.) NM-rendelet A katasztrófák elleni védekezés és a plgári védelem ágazati feladatairól : 37/2001. (X. 12.) OM-rendelet A pedagógus-tvábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a képzésben részt vevők juttatásairól: 277/1997. (XII. 22.) krmányrendelet A tanév rendjéről szóló mindenkri miniszteri rendelet Az iskla működését meghatárzó helyi dkumentumk: 1. Az iskla tartalmi munkáját és működését meghatárzó helyi szabályk Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Prgram (nevelési prgram és a helyi tanterv) Házirend IMIP (intézményi minőségirányítási prgram) Belső szabályzatk (igazgatói utasításk) Éves munkaterv Az IGSZ /Intézmények Gazdasági Szlgálata) által kidlgztt szabályzatk és azk intézményi kiegészítései 2. Munkaügyi, munkajgi helyi szabályk Közalkalmaztti szabályzat 3. Az iskla egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatárzó szabályk: A közalkalmaztti tanács szervezeti és működési szabályzata A Szülői Munkaközösség szervezeti és működési szabályzata A diákönkrmányzat szervezeti és működési szabályzata Az alapító kirat a fenntartó nyilatkzata (határzata) az adtt nevelési és ktatási intézmény létrehzásáról, működtetéséről. A fenntartó ebben meghatárzza a közktatási intézmény típusát, feladatait, és dönt a működés feltételeinek biztsításáról. Az alapító kiratban szereplő feladatk alapján az iskla nevelőtestülete készíti el az intézmény pedagógiai prgramját, amely az isklában flyó nevelő és ktató munkát szabályzza. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékny működéséhez az isklai élet egyes területeire vnatkzóan az iskla igazgatója tvábbi belső szabályzatkat készít. Az intézmény működését meghatárzó önálló szabályzatk, igazgatói utasításk: a dlgzók munkaköri leírásai a belső ellenőrzési szabályzat munkavédelmi szabályzat tűzvédelmi utasítás, tűzriadó terv, bmbariadó terv gyakrnki szabályzat kckázatviselési szabályzat esélyegyenlőségi szabályzat balesetmegelőzési szabályzat iratkezelési szabályzat bélyegző használati szabályzat pstabntási szabályzat az IGSZ (Intézmények Gazdasági Szlgálata) által összeállíttt, az IGSZ és a hzzá rendelt önállóan működő intézmények -re vnatkzó szabályzat FEUVE (Flyamatba épített előzetes és utólags vezetői ellenőrzési szabályzat). Így: - eszközök és frrásk értékelésének szabályzata - számviteli plitika 3

4 - önköltségszámítási szabályzat - felesleges vagyntárgyak hasznsításának és selejtezésének szabályzata - leltárkészítési és leltárzási szabályzat - pénzkezelési szabályzat - belső ellenőrzési kézikönyv 1.3. Az intézményi alapdkumentumk nyilvánssága Az intézmény Pedagógiai Prgramja, Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata mellékleteivel együtt, az IMIP, az éves munkaterv, a Diákönkrmányzat SzMSz-e az intézmény valamennyi alkalmazttja, tanulója, valamint a tanulók szülei számára megtekinthető az intézmény könyvtárában a nyitvatartási idő alatt, illetve mindenki megtekintheti az intézmény hivatals hnlapján. A fentebb említett dkumentumk az intézmény tanári szbáiban, igazgatósági irdáiban lévő számítógépeken is telepítve vannak, illetve papír frmában kifüggesztésre kerülnek. Ezenkívül a Házirend megtalálható kifüggesztve az iskla aulájában lévő hirdetőfaln, az sztálytermekben, a tanári szbákban, valamint minden új tanulónak, illetve szüleinek átadásra kerül az intézményünkben való tanulás megkezdésekr. Az intézmény vezetője minden évben a leendő első sztálys tanulók szüleit a beíratási időpnt előtt szóban tájékztatja az isklában flyó nevelő-ktató munkáról, a működés rendjéről. Az intézmény aktuális tanévére vnatkzó munkaterve tartalmazza az iskla tanévre vnatkzó adatait, céljait, feladatait, a megvalósítandó munkaflyamatkat időpntk, határidők és felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti a Szülői Munkaközösség és a Diákönkrmányzat javaslatainak figyelembevételével. A tanulók tájékztató füzetébe/ellenőrzőjébe egy rövidített eseménynaptár kerül beragasztásra. A tanév helyi rendje és esetleges váltzásai az iskla hnlapján is megtekinthetők. A minőségirányítási prgram éves értékelése a MICS /minőségirányítási csprt/ vezetőjénél megtekinthető. Az alapdkumentumkról szóló tájékztatás kérhető előzetes időpnt egyeztetés után az iskla igazgatójánál, helyetteseinél, illetve az általuk megbíztt személynél. 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI 2.1. Az intézmény főbb aznsító adatai Az intézmény neve: Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg Német neve: Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg Az intézmény rövid neve: SNNÁI DNÖ Sprn Székhelye: 9400 Sprn, Fenyő tér 1. Hnlapja: A tagintézmény neve: Brennbergi Általáns Iskla a Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla tagisklája Grundschule Brennberg Filialschule der Deutschen Natinalitätenschule Ödenburg Telephelye: 9408 Brennbergbánya, Sprni u. 24. Az intézmény vezetője: az igazgató, akit a fenntartó önkrmányzat képviselőtestülete nevez ki az igazgató megbíztt magasabb vezető besztású közalkalmaztt Az intézmény OM aznsítója: Törzsszáma:

5 Alapító kiratának száma: 181/2009. (V.28.) Kgy.határzat módsítása szerint 250/2009. (IX.24.) Kgy. határzat Alapításának ideje: december 13. Fenntartója: SMJV Önkrmányzata, 9400 Sprn, Fő tér 1. Besrlása tevékenysége jellege szerint: közszlgáltató költségvetési szerv, közktatási közintézmény Besrlása a feladatellátáshz gyakrlt funkciói szerint: önállóan működő Jgállása: jgi személy Típusa: általáns iskla Évflyamainak száma: 8 évflyam Államháztartási szakágazati besrlása: Alapfkú ktatás (Alapfkú művészeti ktatás kivételével) Statisztikai számjele: Technikai alszámlaszáma: Adóigazgatási száma: Az intézmény gazdálkdásának frmája: az előirányzat feletti jgsultság szempntjából önállóan gazdálkdó szerv. Az intézmény önálló számlával nem rendelkezik, számlavezetését, pénzügyi-, gazdasági feladatait az IGSZ látja el. Az intézmény gazdasági szervezetének helye: Intézmények Gazdasági Szlgálata /IGSZ/ 9400 Sprn, Magyar u Az intézmény feladatai Alapfeladatai: Nappali rendszerű általáns műveltséget megalapzó alapfkú ktatás Sajáts nevelési igényű iskláskrú tanulók integrált ktatása Napközi tthns, tanulószbai ellátás Az iskla az első évflyamtól kezdődően kétnyelvű és nyelvktató illetve bővített nyelvktató német nemzeti kisebbségi ktatást flytathat. A nemzetiségi ktatás többletköltségét törvényben meghatárztt módn az állam, illetve a helyi önkrmányzat viseli. Az intézmény az alapító kiratában meghatárztt feladatait a jgszabályk alapján elkészített és elfgadtt, a fenntartó által jóváhagytt Pedagógiai Prgramja alapján végzi. Az iskla helyi tanterve elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség isklai ktatásának irányelvét, amely szerint biztsítani kell a kisebbségi népismeret, a kisebbség és anyarszága történelmének tanítását, kulturális hagymányainak, értékeinek megismerését. Az iskla szakfeladatai 2009-ben: Alaptevékenységek: Isklai intézményi közétkeztetés Önkrmányzatk, valamint többcélú kistérségi társulásk elszámlásai Általáns isklai nappali rendszerű nevelés, ktatás Napközitthni és tanulószbai fglalkzás (szrgalmi időben) Diáksprt Sajáts nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása Kiegészítő tevékenységek: Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként Közktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek Az iskla szakfeladatai január 1-től: Alaptevékenységek: Tankönyvfrgalmazás költségvetési szervnél Isklai intézményi étkeztetés 5

6 Üdülői, tábri étkeztetés (nyári napközi) Munkahelyi étkeztetés Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1 4. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1 4. évflyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása (1 4. évflyam) Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5 8. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5 8. évflyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása (5 8. évflyam) Általáns isklai napközi tthni nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók napközi tthni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi tthni nevelése Általáns isklai tanulószbai nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése Közcélú fglalkztatás Közhasznú fglalkztatás Isklai, diáksprt-tevékenység és támgatása Kiegészítő tevékenységek Munkahelyi étkeztetés Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa az iskla kiadásaiban: Flyóirat, időszaki kiadvány kiadása Knferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Aránya az intézmény kiadási előirányzatának évi 20%-s mértékét nem haladhatja meg, frrása támgatásn kívüli bevétel Az intézmény gazdálkdása Az ingatlan vagynt az Intézmények Gazdasági Szlgálata (IGSZ) tartja nyilván. Az iskla önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jgkörrel rendelkezik. Meghatárztt pénzügyi-gazdálkdási tevékenységét az IGSZ, mint önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv látja el. Az iskla és az IGSZ közötti munkamegsztás és felelősségvállalás rendjét az irányító (felügyeleti) szerv hagyja jóvá. Az iskla alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztsíttt pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. Az iskla éves költségvetését az IGSZ kezeli azzal, hgy a költségvetési keretek felett az iskla vezetője rendelkezik. Az iskla költségvetését felügyeleti szerve évente az IGSZ útján, az IGSZ költségvetésében tervezetten az igazgatóval egyeztetetten állapítja meg. Az intézmény a használatába adtt vagynnal az államháztartási törvényben és az önkrmányzat rendeleteiben fglaltak szerint gazdálkdik Az intézmény képviselete Az intézmény igazgatója általáns, teljes körű és önálló képviseleti jgsultsággal rendelkezik. Ennek alapján jgsult az intézményt bármely hatóság, hivatals szerv előtt és harmadik személyekkel szemben képviselni. Az intézmény vezetője az ügyek meghatárztt körében eseti vagy állandó meghatalmazással képviseleti jgsultságát átruházhatja az intézmény általa meghatárztt dlgzójára. Aláírási, bélyegzőhasználati jg az intézmény képviseletekr Az intézmény, mint jgi személy nevében aláírásra egy személyben az intézmény vezetője jgsult. A részletszabálykat a hatáskörök rendezik. 6

7 2.5. Vagynnyilatkzat-tételi kötelezettség Vagynnyilatkzat-tételre köteles besztás és munkakör: az intézmény igazgatója Az intézményigazgató vagynnyilatkzatának őrzése a fenntartó feladata. az igazgatóhelyettesek és a tagiskla vezetője Az igazgatóhelyettesek és a tagiskla-vezető a törvényi előírásknak megfelelően tesznek nyilatkzatt. /2007.CLII.tv. 152/3. / Vagynnyilatkzatuk őrzése az intézményvezető feladata. 3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 3.1. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetési szerkezete Az intézmény vezetője Az iskla élén az igazgató áll, aki az iskla felelős vezetője. Az igazgató jgállását a magasabb vezető besztás ellátásával megbíztt közalkalmazttakra vnatkzó rendelkezések határzzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jgkörét a Kt. állapítja meg. Ellátja tvábbá a jgszabályk által a vezető hatáskörébe utalt feladatkat. Megbízatása az intézmény alapító kiratában megfgalmaztt módn és időtartamra történik. Az intézményvezetőt az Önkrmányzat Közgyűlése bízza meg az irányító feladatk ellátásával, döntése előtt beszerzi az alkalmaztti közösség, a szülői szervezet, a diákönkrmányzat, a helyi német - kisebbségi önkrmányzat véleményét, majd a közgyűlés döntése után a helyi kisebbségi önkrmányzat egyetértését. Az igazgató az alkalmazttak tekintetében a teljes munkáltatói jgkat gyakrlja, és irányítja az iskla munkaszervezetét. Az iskla képviseletére az igazgató jgsult, akinek képviseleti jga általáns, teljes körű és önálló. Átruháztt hatáskörök: Az igazgató egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át: A kötelezettségvállalási jgköréből frint /egyszázezer frint értékhatárig történő aláírást az igazgatóhelyettesekre, illetve a tagiskla vezetőjére. Az utalványzási jgkörét a kötelezettségvállalás pntban meghatárzttak figyelembevételével az igazgatóhelyettesekre, illetve a tagiskla vezetőjére. A munkáltatói jgköréből a kiemelt jgkörök kivételével a munkáltatói jgkörbe tartzó egyéb intézkedéseket az igazgatóhelyettesekre, illetve a tagiskla vezetőjére. A munka- és tűzvédelmi tevékenység irányítását és ellenőrzését az igazgatóhelyettes 2, illetve a tagiskla vezetőjére Az iskla igazgatósága Az igazgatóhelyettesek és a tagiskla-vezető Az iskla igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alktják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi magasabb vezető besztású dlgzók tartznak: igazgatóhelyettesek és a tagiskla-vezető. Az igazgató vezetői tevékenységét két igazgatóhelyettes és a tagiskla vezető közreműködésével látja el. A vezetőség rendszeresen hetente, vagy szükség szerint tart megbeszélést az aktuális feladatkról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az igazgatóhelyettesek és a tagiskla-vezető megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgatóhelyettesek és a tagiskla-vezető személyéről a tantestület titks szavazással nyilvánít véleményt. 7

8 Igazgatóhelyettes és tagiskla-vezető csak az iskla határzatlan időre alkalmaztt pedagógusa lehet. Megbízásuk a munkáltató általi visszavnásig érvényes. A magasabb vezető besztás ellátásával megbíztt igazgatóhelyettesek és a tagisklavezető vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi visznyban látják el. Részletes feladataikat munkaköri leírásuk, feladatmegsztásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik Az iskla vezetősége Az Igazgatói Tanácsadó Testület (tvábbiakban: helyi Igazgatói Tanács) Az iskla vezetősége az igazgatónak az isklai élet egészére kiterjedő knzultatív, előkészítő, véleményező és javaslattevő jggal rendelkező testülete. A vezetőség tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a tagiskla-vezető - a szakmai munkaközösségek vezetői - a minőségbiztsítási csprtvezető - a Közalkalmaztti Tanács elnöke - a Szülői Munkaközösség elnöke - a nemzetiségi krdinátr és prgramszervező - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős - a diákönkrmányzat munkáját segítő felnőtt - a diákönkrmányzat gyermekvezetője (a tanulókat érintő knkrét kérdésekben) A helyi Igazgatói Tanács negyedévente, illetve az aktuális feladatknak megfelelően tart megbeszélést. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet. A megbeszéléseken a napirendi pntk témáitól függően vesznek részt a helyi Igazgatói Tanács tagjai. A megbeszéléseket az igazgató hívja össze, készíti elő és vezeti. A helyi Igazgatói Tanács tagjainak kérésére is összehívható megbeszélés. Az érintett tagkat a várható napirendi pntkról az igazgató előzetesen tájékztatja. A megbeszéléseken részt vehet a helyi Igazgatói Tanács által meghívtt személy is. Az iskla vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban fglaltak szerint ellenőrzési feladatkat is elláthatnak, illetve ellátnak Az iskla dlgzói Az iskla dlgzóit a magasabb jgszabályk előírásai alapján megállapíttt munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskla igazgatója alkalmazza. Az iskla dlgzói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik Az iskla tanulói Az ktatási törvényben meghatárztt létszámú sztálykban és tanulócsprtkban, valamint egyéb kisebb közösségekben végzik tanulmányi feladataikat Minőségbiztsítási csprt A minőségbiztsítási csprt vezetőjét határztt időre az intézmény igazgatója bízza meg. A csprt tagjait egy-egy tanévre szólóan a csprt vezetőjének javaslata alapján az igazgató bízza meg. Feladatuk: az intézményi minőségfejlesztés szakmai és szervezési munkájának irányítása az intézményegységek minőségfejlesztő munkájának krdinálása beszámlók, éves értékelések, jelentések elkészítése az alkalmaztti minősítés, értékelés krdinálása. 8

9 3.2. Az iskla szervezeti egységei Az iskla szervezeti egységei: alábbi felelős besztású magasabb vezető áll: alsó tagzat igazgatóhelyettes 1 napközi tthn igazgatóhelyettes 1 felső tagzat igazgatóhelyettes 2 tanulószba igazgatóhelyettes 2 tagiskla minőségbiztsítási csprt gazdasági dlgzók technikai dlgzók tagiskla-vezető igazgató igazgató igazgató 3.2. Az alkalmaztti kör szervezeti felépítésének vázlata IGAZGATÓ IGAZGATÓ - HELYETTES 1. IGAZGATÓ - HELYETTES 2. TAGISKOLA VEZETŐ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI, ESÉLYEGYENLŐSÉGI FELELŐS MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ NÉMET MUNKA- KÖZÖSSÉG VEZETŐJE NEMZETISÉGI KOORDINÁTOR ÉS PROGRAM - SZERVEZŐ GONDNOK ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ ISKOLATITKÁR FELSŐS OSZTÁLYFŐNÖKI MK. VEZETŐJE FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS MUNKAKÖZÖSSÉG - VEZETŐ MINŐSÉG- FEJLESZTÉSI CSOPORT ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATON TANÍTÓ NÉMET TANÁROK KARBANTARTÓK FELSŐS OSZTÁLYFŐNÖKÖK NAPKÖZI OTTHON MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐJE ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATON OKTATÓ-NEVELŐ PEDAGÓGUSOK PORTÁSOK SZAKMAI MUNKA - KÖZÖSSÉGEK VEZETŐI NAPKÖZI OTTHONBAN OKTATÓ-NEVELŐ PEDAGÓGUSOK ISKOLATITKÁR TAKARÍTÓK SZAKMAI MUNKA - KÖZÖSSÉGEK TAGJAI ALSÓ TAGOZAT MUNKAKÖZÖSSÉG - VEZETŐJE TAKARÍTÓK KONYHAI DOLGOZÓK KÖNYVTÁROS TANÁR ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ-NEVELŐ PEDAGÓGUSOK KONYHAI DOLGOZÓK DÖK VEZETŐJE TANULÓSZOBA VEZETŐ TANULÓ SZOBÁBAN OKTATÓ-NEVELŐ PEDAGÓGUSOK Az igazgató egyéb közvetlen kapcslattartó kötelezettsége: Közalkalmaztti Tanács Isklai Szülői Munkaközösség vezetősége Német Kisebbségi Önkrmányzat Az intézmény fenntartója IGSZ 9

10 4. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI 4.1. Az isklaközösség Az isklaközösséget az iskla dlgzói, a szülők és a tanulók alktják. Az isklaközösség tagjai érdekeiket, jgsítványaikat az e fejezetben felsrlt közösségek révén és módn érvényesíthetik Az isklai alkalmazttak közössége Az isklai alkalmazttak közösségét az intézménnyel közalkalmaztti jgvisznyban, valamint munkavisznyban álló dlgzók alktják. Vezetője az intézmény igazgatója. Véleményezési jg illeti meg az intézmény átszervezésével, megszüntetésével, feladatának megváltztatásával, nevének megállapításával, az intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavnásával összefüggő döntésekben, amelyet alkalmaztti értekezleten gyakrl. Az alkalmaztti közösség dönt az intézmény minőségirányítási prgramjának elfgadásáról. Össze kell hívni az alkalmaztti értekezletet a véleményezési jgkörébe tartzó fenntartói döntések meghzatala előtt, valamint akkr is, ha összehívását az alkalmazttak egyharmada a napirend megjelölésével kezdeményezi. Az alkalmaztti értekezleten a dlgzók legalább kétharmadának jelenléte szükséges. Az alkalmaztti értekezlet maga határzza meg, hgy milyen módn alakítja ki véleményét. Az isklai közalkalmazttak jgait és kötelességeit, juttatásait, valamint az isklán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jgszabályk (elsősrban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazttak jgállásáról szóló törvény, a közktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcslódó rendeletek), valamint az intézmény működését meghatárzó helyi dkumentumk rögzítik A nevelőtestület működésére vnatkzó szabályk A nevelőtestület vezetője az intézmény igazgatója. A nevelőtestület tagja az iskla valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazttja, valamint az ktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alábbi felsőfkú végzettségű dlgzók: nemzetiségi krdinátr és prgramszervező /szabadidő-szervező/ könyvtárs, illetve könyvtárs tanár. A nevelőtestület a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt döntési jgkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt esetekben. A nevelőtestület jgállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jgkörét a Kt., és a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló rendelet határzza meg. A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek előzetes állásfglalása alapján alakítja ki. Átruháztt hatáskörök A nevelőtestület a feladatkörébe tartzó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatárztt időre vagy alkalmilag bizttságt hzhat létre, illetve egyes jgköreinek gyakrlását átruházhatja másra. Az átruháztt jgkör gyakrlói beszámlási kötelezettséggel tartznak a nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi vagy tanév végi értekezlet időpntjában. A nevelőtestület döntési jgát átruházza: a tanuló sztályát tanító pedagógusk közösségére az alábbi területekkel kapcslatsan: a tanuló magasabb évflyamra lépésének engedélyezése a tanuló számára a tanító, illetve a szaktanár által javaslt sztályzatnak a tanuló javára történő esetleges módsítása sztályközösségek, egyének nevelőtestületi értékelése - tanulmányi munka, magatartás, szrgalm - a tanuló sztályzó vizsgára bcsátása 10

11 a mulasztás miatt nem sztályzható tanuló esetében az esetleges sztályzó vizsga engedélyezése. A tanuló sztályát tanító közösség köteles az esetlegesen felmerült vitákról, döntéseiről a nevelőtestületet a srn következő nevelőtestületi értekezleten tájékztatni. Ez a közösség akkr határzatképes, ha az érintett tanuló sztályát tanító pedagógusk legalább fele plusz egy fő jelen van. A döntés egyszerű szótöbbség mellett lép érvénybe. Szavazategyenlőség esetén az sztályfőnök szavazata dönt. az alábbi tagkból álló bizttságra a tanulók fegyelmi ügyeiben: igazgató vagy/és igazgatóhelyettesek/tagiskla-vezető sztályfőnök a tanulót tanító pedagógusk, illetve a tagjai közül delegált legalább két fő a Szülői Munkaközösség által a tagjai közül delegált személy a diákönkrmányzat által a tagjai közül delegált személy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős az igazgatóra, illetve az iskla vezetőségére a pedagógus-tvábbképzés éves beisklázási tervének megalktásában. A nevelőtestület véleményezési jgát átadja: a szakmai munkaközösségeknek a munkaközösség-vezető személyének megválasztásáról a munkaközösség-vezető munkájának értékelésekr a pedagógusk külön megbízásai elsztásakr a szakmai munkaközösségbe tartzó tantárgyak taneszközeinek, tankönyveinek kiválasztására. a szakmai munkaközösség-vezetőknek a szakmai munkaközösséghez tartzó tantárgyak tantárgyfelsztásának elfgadásáról jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattételnél Egyéb átruháztt jgkör: a pedagógiai prgram helyi tantervének kidlgzására megbízza a jgkör gyakrlójaként a szakmai munkaközösségeket A nevelőtestület a tanév flyamán rendszeresen tartandó és rendkívüli értekezletet tart. Rendszeresen tartandó értekezletek: tanévnyitó félévi és tanév végi sztályzó első félévet értékelő tanévzáró nevelési /tanévenként kettő/ szükség szerinti munkaértekezletek. Az igazgató hzzájárulásával szükség esetén az igazgatóhelyettesek, illetve a tagisklavezető a vezetésükhöz tartzó évflyamkn tanító pedagógusk részére felső tagzati, alsó tagzati, illetve tagisklai értekezletet hívhatnak össze. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfgadásáról. A nevelési értekezlet valamely nevelési-ktatási, szervezési, ügyviteli prbléma, jelenség kielemzésére, megldására hivattt. Munkaértekezlet aktuális feladatk megbeszélésének szükségessége szerint. Fenti értekezleteket az igazgató hívja össze és készíti elő. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada kéri, illetve ha az iskla igazgatója vagy az Igazgatói Tanácsadó Testület ezt indkltnak tartja. A magasabb jgszabálykban megfgalmazttak szerint: A nevelőtestületi értekezlet akkr határzatképes, ha azn tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jgszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titks szavazással is dönthet. 11

12 Az igazgatóhelyettesek és a tagiskla-vezető személyéről a tantestület titks szavazással nyilvánít véleményt. / pnt/ A munkaközösség-vezetők személyéről a munkaközösség tagjai titks szavazással is dönthetnek. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hzható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik, a határzatt az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határzati frmában kell megszövegezni. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül, amely kiemelten tartalmazza a nevelőtestület által hztt határzatkat. A jegyzőkönyvet az igazgató által megbíztt személy vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető, valamint két nevelőtestületi tag hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő nylc munkanapn belül kell elkészíteni. Az értekezletek összehívásának módja: a tanári szbákban elhelyezett hirdetőtáblán, illetve az igazgató egyéb elrendelése szerint. A tanári szbákban lévő hirdetőtáblákn elhelyezett közlemények figyelése, ellvasása minden pedagógus számára kötelező az iskla épületében végzett - munkakezdése előtt és befejeztével. Mikrértekezletek hívhatók össze egy-egy sztályközösségben tanítóknak, valamely tanulmányi, vagy fegyelmezési prbléma megldására. Összehívója az sztályfőnök, akinek előzetesen egyeztetni kell az iskla igazgatójával. Az sztályban tanítók kötelezően vesznek részt az értekezleten A szakmai munkaközösségekre vnatkzó szabályk Az isklában szakmai (funkcinális) munkaközösség hzható létre a gazdasági lehetőségek figyelembe vételével - valamely tantárgy, tantárgycsprt, vagy bármely pedagógiai szakterület gndzása, összefgása, szakmai minősége és módszertani fejlesztése, annak tervezése, szervezése és ellenőrzése érdekében. A szakmai munkaközösségek az igazgatóhelyettesek, illetve a tagiskla-vezető közvetlen irányítása alá tartznak. Kapcslatuk rendszeres és flyamats. A munkaközösség-vezetők az igazgató által meghatárztt módn és időben beszámlnak saját működési területükön végzett munkájukról, illetve a munkaközösségek éves munkájáról a tanévzáró értekezleten számlnak be a nevelőtestületnek. A német munkaközösség közvetlenül az igazgató által irányíttt. A szakmai munkaközösség döntési, javaslattételi és véleményezési jgköre gyakrlásával kapcslódik be az iskla vezetőjének munkájába. A munkaközösséget a munkaközösség-vezető képviseli. A munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg, előzetesen kikérve a munkaközösség tagjainak véleményét. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A szakmai munkaközösség-vezető legfőbb feladatai: irányítja és felelős a munkaközösség tevékenységéért munkaközösségi értekezleteket, megbeszéléseket hív össze összeállítja a munkaközösség éves munkaprgramját ellenőrzi a munkaközösség tagjainak munkáját beszáml a tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről. A szakmai munkaközösség-vezető jgai: bírálja és jóváhagyásra javaslja a munkaközösségi tagk tantervhez igazdó tanmeneteit ellenőrzi a munkaközösségi tagk szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást srzats hiánysságknál intézkedést kezdeményez a vezetők felé javaslatt tesz a tantárgyfelsztásra, a szakmai tvábbképzésekre, a pedagógusk teljesítményértékelésére. A munkaközösségek szakmai munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Munkatervüket évente, a tanév elején az igazgató által megadtt időpntra a munkaközösség tagjainak meghallgatásával, a Pedagógiai Prgrammal és az isklai munkatervvel összhangban készítik el. A munkaközösségi megbeszéléseket a munkaközösség-vezető hívja össze. A megbeszéléseken a munkaközösség tagjainak részvétele kötelező. 12

13 A szakmai munkaközösségek feladatai az adtt szakmai-pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése az isklai nevelő és ktató munka krdinálása, szakmai színvnalának emelése, belső fejlesztése, krszerűsítése egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének flyamats ellenőrzése, mérése, értékelése egységes értékelési rendszer kidlgzása, alkalmazása pályázatk, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebnylítása a pedagógusk tvábbképzésének, önképzésének szervezése, segítése a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatk véleményezése, felhasználása a pályakezdő pedagógusk támgatása, munkájának segítése a munkatársi közösség fejlesztése tanulók csprtba srlása a csprtbntással taníttt tantárgyaknál segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez a helyi tantervek kidlgzása, illetve módsítása. Isklánkban az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: alsó tagzats munkaközösség felső tagzats munkaközösség napközis munkaközösség német munkaközösség természettudmányi munkaközösség társadalmtudmányi munkaközösség tagisklai munkaközösség A szakmai munkaközösségek kapcslattartásának módját lásd pntban Alkalmi feladatkra alakult munkacsprtk, feladatkör (reszrt) felelősök Alkalmi feladatkra alakult (ad hc) munkacsprtk Az isklai munka egyes aktuális feladatainak megldására a tantestület tagjaiból munkacsprtk alakulhatnak a nevelőtestület, a minőségi vezető vagy az igazgatói Tanácsadó Testület javaslata, illetve az igazgató döntése alapján. Az alkalmi munkacsprt megalakulásáról tájékztatni kell a nevelőtestületet. Az egy sztályban tanítók külön közösséget, munkacsprtt is alkthatnak Feladatkör (reszrt) felelősök A nevelő-ktató munkát segítő feladatkör (reszrt) felelősök, akik teendőiket az egyes területeket érintő külön jgszabályk betartásával és a tantestület tagjainak (csprtjainak) bevnásával munkaköri leírásuk, illetve megbízásuk szerint látják el. Így: fejlesztő pedagógiai munkáért felelős fejlesztő- illetve gyógypedagógusk gyógytestnevelő gyermek és ifjúságvédelmi, esélyegyenlőségi felelős nemzetiségi krdinátr és prgramszervező pályaválasztási felelős Levegőcsprt az iskla PP-jában a környezet- és egészségvédelmi prgram megvalósítását segítő csprt 4.6. A Szülői Munkaközösség Az isklában a szülők jgainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében, a nevelő-ktató munka segítésére, valamint az isklahasználók érdekeinek jbb képviseletére Szülői Munkaközösség működik. Az sztályk Szülői Munkaközösségét az egy sztályba járó tanulók szülei alktják. Az sztály a Szülői Munkaközösség tagjait a szülői értekezleten választja meg. 13

14 Feladatuk az isklai Szülői Munkaközösséggel való kapcslattartás, az sztályközösség érdekvédelme, az sztály tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése. Munkájukat az sztályfőnökkel szrs együttműködésben végzik. Az sztályk szülői kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az sztályban választtt elnök vagy az iskla Szülői Munkaközösségének évflyamfelelőse, a Szülői Munkaközösség elnöke, illetve az sztályfőnök segítségével juttathatják el az iskla vezetőségéhez. Az isklai Szülői Munkaközösség az egyes sztályk szülői képviselőiből áll, akik évflyamnként évflyamfelelőst választanak. Az isklai Szülői Munkaközösség saját szervezeti és működési szabályzata, valamint ügyrendje alapján működik. Az isklai Szülői Munkaközösség legmagasabb szintű döntéshzó szerve az iskla Szülői Munkaközösségének elnöke, illetve vezetősége. A vezetőség az SZM belső ügyeiben döntési, a szervezeti jgsítványk közül véleményezési és egyetértési jgkörrel rendelkezik. Jgkörét a választmányi ülések között szükség szerint gyakrlja. A vezetőség az elnököt aláírási jggal ruházza fel. Az isklai Szülői Munkaközösséget az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jgk illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit kialakítja saját működési rendjét az isklai munkatervhez igazdva elkészíti saját munkatervét képviseli a szülőket és a tanulókat az ktatási törvényben megfgalmaztt jgaik érvényesítésében véleményezi az iskla pedagógiai prgramját, házirendjét, minőségirányítási prgramját, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azn pntjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcslatsak, valamint az igazgatói pályázatkat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcslats valamennyi kérdésben. Különböző témájú előadáskat, közös beszélgetéseket szervez a Szülői Klub keretein belül. Isklaszintű rendezvényeinkhez igénybe vesszük a Szülői Munkaközösség által felajánltt segítséget: Így pl. farsang, tábrzás, nemzetiségi karácsnyi ünnepség, nemzetiségi bál, kerti parti, esetenként sztálykiránduláskhz, színház-, mzi látgatáskhz szülői kíséret. Tanévente kétszer az isklai fgadóórák időtartama alatt - szülői fgadóórát tart az isklai Szülői Munkaközösség szervezete a szülők számára A tanulók közösségei Az sztályközösség Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség maximális tanulólétszáma jgszabályban meghatárztt. Az sztályközösség élén mint pedagógus-vezető az sztályfőnök áll. Az sztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az sztályfőnökök sztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az sztályfőnök jgsult az sztályközösségben tapasztalt prblémák megldására az sztályban tanító pedagóguskat megbeszélésre összehívni. Bnttt tanulócsprtban vesznek részt az sztályközösség diákjai azkn a tanítási órákn, amelyeknek eredményessége érdekében megfelelő feltételek megléte esetén - szükséges a kisebb tanulólétszám (német nemzetiségi nyelvi órák, technika, infrmatika). A napközis, illetve tanulószbai csprt Szülői igény alapján szerveződik, a csprtk tagjai több sztályból tevődnek össze. A diákkörök Az isklában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csprt, stb Az isklai diákönkrmányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. Az isklai diákönkrmányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja. 14

15 Az isklai diákönkrmányzat a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt jgkörökkel rendelkezik. Az isklai diákönkrmányzat jgsítványait az isklai diákönkrmányzatt segítő felnőtt érvényesítheti. A diákönkrmányzatt megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jg gyakrlása előtt aznban ki kell kérnie az isklai diákönkrmányzat vezetőségének véleményét. Az isklai diákönkrmányzat munkáját segítő felnőttet a nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg. Az isklai tanulóközösség legmagasabb tájékztató fóruma a diákközgyűlés. Az isklai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalmmal össze kell hívni, melyen az iskla igazgatójának vagy megbízttjának a tanulókat tájékztatnia kell az isklai élet egészéről, a tanulói jgk helyzetéről és érvényesüléséről, az isklai házirendben meghatárzttak végrehajtásának tapasztalatairól. A tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkrmányzat és az iskla vezetéséhez, kérhetik gndjaik, prblémáik megldását. A diákközgyűlés összehívását a diákönkrmányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlésen az iskla felső tagzats tanulói, vagy a diákönkrmányzat döntése alapján a diákk sztálynkénti küldöttei vesznek részt. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkrmányzat vezetői vagy az intézmény igazgatója kezdeményezi Az iskla közösségeinek kapcslattartása A vezetőség és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcslattartása az igazgató segítségével a megbíztt pedagógus vezetők és a választtt képviselők útján valósul meg. A kapcslattartás fórumai: az igazgatóság ülései a vezetőség /az Igazgatói Tanácsadó Testület ülései a különböző értekezletek megbeszélések. Az iskla igazgatósága az aktuális feladatkról a tanári szbákban elhelyezett hirdetőtáblán, írásbeli tájékztatókn keresztül, illetve szóban értesíti a nevelőket. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választtt képviselőik útján közölhetik az iskla vezetőjével, az igazgatóhelyettesekkel /tagiskla vezetőjével, az Igazgatói Tanácsadó Testület tagjaival, valamint a Szülői Munkaközösséggel. Az Igazgatói Tanácsadó Testület tagjai kötelesek: az isklavezetőség ülései után tájékztatni az irányításuk alá tartzó pedagóguskat az ülés döntéseiről, határzatairól az irányításuk alá tartzó pedagógusk kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, illetve az isklavezetőség felé A Szülői Munkaközösség és az iskla Az isklai Szülői Munkaközösség vezetősége és/vagy tagjai közvetlenül az iskla erre a célra megbíztt képviselőjével, vagy az igazgatóval tartanak kapcslatt. Az isklai Szülői Munkaközösség tagjait az iskla igazgatójának tanévenként legalább 1 alkalmmal össze kell hívnia, és ezen tájékztatást kell adnia az iskla feladatairól, tevékenységéről. Azkban az ügyekben, amelyekben a Szülői Munkaközösségnek a jgszabály véleményezési jgt biztsít, a véleményt az igazgató kéri meg az íráss anyagk átadásával. Az sztályk Szülői Munkaközösségének képviselőjével az sztályfőnök tart kapcslatt. ld. még PP(2008.) 3.4. pnt A nevelők és a tanulók A tanulókat az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az igazgató, vagy az általa megbíztt személy az isklai diákönkrmányzat vezetőségi ülésén a diákközgyűlésen évente 1 alkalmmal az aulában elhelyezett hirdetőtáblán és az iskla hivatals hnlapján keresztül flyamatsan 15

16 az isklarádión keresztül az sztályfőnökök az sztályfőnöki órákn tájékztatják. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az sztályfőnöknek és a tanulót tanító pedagógusknak flyamatsan szóban és írásban tájékztatniuk kell. A tanulók a jgszabálykban, valamint az iskla alapdkumentumaiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik, tisztségviselők útján az iskla vezetőségéhez, az sztályfőnökükhöz, az iskla nevelőihez, a diákönkrmányzathz vagy a Szülői Munkaközösséghez is frdulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik, tisztségviselők útján a társadalmi elvárásnak megfelelő módn - közölhetik az iskla igazgatóságával, vezetőségével, illetve a nevelőkkel. ld. még PP(2008.) 3.4. pnt A nevelők és a szülők A szülőket az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról, gyermekük előrehaladásáról az iskla: az isklai Szülői Munkaközösségen keresztül az iskla külső hirdetőszekrényében az aula hirdetőfalán szülői értekezleteken fgadóórákn nyílt tanítási napkn családlátgatásk alkalmával, szükség szerint az iskla hnlapján írásban tájékztatja. Az iskla vezetése tájékztatja a szülőket az iskla egészének életéről, az isklai munkaterv végrehajtásáról, a minőségfejlesztési munkáról, az aktuális feladatkról a Szülői Munkaközösség választmányi ülésen évente egy alkalmmal a szülők részvételével zajló isklai rendezvényeken /tanévnyitó, tanévzáró ünnepély/ alkalmanként a szülőkhöz eljuttattt írásbeli tájékztatókn keresztül - szükség szerint -. Fglalkzik a szülői közösségek által előterjesztett kérdésekkel, prblémákkal. Szükség esetén kivizsgálja és érdemben megválaszlja a szóban vagy írásban előterjesztett felvetéseket. Fglalkzik a szülők egyéni kéréseivel, javaslataival, ezekre személyesen, vagy a szülői képviselet útján válaszl. Az sztályfőnökök szülői értekezleten tájékztatják a szülők közösségét a tanév helyi rendjéről az iskla aktuális feladatairól, helyzetéről és célkitűzéseiről a tanulóközösségek fejlődéséről, munkájáról és megldandó feladataikról a szülők közreműködésének lehetőségeiről és szükségességéről. A szeptemberi szülői értekezleten bemutatkznak az sztályban tanító új pedagógusk. Az sztályfőnökök biztsítják a szülők számára, hgy gyermekük előmeneteléről, tanulmányi munkájáról tájékzódhassanak. Egyeztetik a szaktanítókkal és a szaktanárkkal való kapcslattartást, szükség esetén biztsítják a tájékztató megtartását. Egyéni prblémák, veszélyeztetettség esetén családlátgatás keretében tájékzódnak és együttműködnek a családdal. Gndskdnak arról, hgy a szülők a gyermekük eredményeiről írásban is megfelelő tájékztatást kapjanak, elsősrban a tájékztató füzeteken, illetve az ellenőrző könyveken keresztül. Az sztályfőnök a tájékztató füzet /az ellenőrző útján kéthavnta tájékztatja a szülőt gyermeke magatartásáról, szrgalmáról. A szülők ügyeinek megldásában segítséget nyújtanak azzal, hgy felvetéseiket a szaktanárknak, az iskla igazgatójának közvetítik. A tanítók, a napközis nevelők és a szaktanárk a fgadóórákn tájékztatják az érdeklődő szülőket a tanulók tevékenységéről, szakmai segítséget nyújtanak és tanácst adnak a tanulmányi munka tthni segítéséhez. Írásban tájékztatják a szülőket a tanulók magatartásáról és tanulmányi eredményeiről a tájékztató füzet /az ellenőrző könyv útján. 16

17 A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az sztályfőnök vagy a szaktanár írásban is behívja az intézményi fgadóórára. Ha a szülő a munkatervi fgadóórán kívül is beszélni szeretne gyermeke pedagógusával, telefnn vagy írásban előre egyeztetett időpntban is találkzhat az érintett pedagógussal. A szülői értekezletek és a fgadóórák időpntját az isklai munkaterv tartalmazza, az időpntkról a tájékztató füzet /az ellenőrző könyv útján értesítést kapnak a szülők. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az sztályfőnök, a Szülői Munkaközösség képviselője. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választtt képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskla igazgatójával, vezetőségével, pedagógusával vagy a Szülői Munkaközösséggel. A szülők és más érdeklődők az iskla pedagógiai prgramjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, intézményi minőségirányítási prgramjáról, illetve házirendjéről az iskla pedagógusaitól előre egyeztetett időpntban kérhetnek tájékztatást. Ezen dkumentumk nyilvánsak (ld.1.3.pnt), minden érdeklődő számára elérhetők, megtekinthetők: az iskla fenntartójánál, az iskla könyvtárában, az iskla hnlapján. Az intézmény tvábbá tájékztatja a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális infrmációkról is Szakmai munkaközösségek Az intézmény szakmai munkaközösségei összehanglják munkájukat, kidlgzzák együttműködésük, kapcslattartásuk rendjét. Ezek lehetnek óralátgatásk, belső szakmai tvábbképzések, tapasztalatcserék, megbeszélések, stb., melyeket munkatervükben is rögzítenek. Kiemelten kezelendő a felsős szakmai munkaközösségek és az alsós munkaközösség szakmai egyeztetései, valamint a német és a magyar tantárgyakat tanítók rendszeres knzultációi. A szakmai munkaközösség-vezetők egymással is rendszeresen flytatnak szakmai megbeszéléseket. A szakmai munkaközösségek elsősrban az óvdákkal, a középisklákkal, a Gyermekjóléti Szakszlgálattal, a Pedagógiai Szakszlgálattal és a MPIvel tartanak szakmai kapcslatt. Esetenkénti egyéb külső kapcslatkat lásd az 5. pntban Az intézményvezető és az Igazgatói Tanácsadó Testület kapcslata Az Igazgatói Tanácsadó testület tagjai e fórumn tehetik meg akár egyéni, akár munkaközösségük tagjainak - javaslataikat, észrevételeiket. Ezenkívül minden tagnak kijelölt heti fgadóórája van az igazgatónál, melyet szükség szerint tartanak meg A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek kapcslata A szakmai munkaközösségek tagjai által tett javaslatkat, észrevételeket a nevelőtestületi értekezletek, megbeszélések alkalmával a munkaközösség-vezetők terjesztik elő. A munkaközösség-vezetők egymással is flytatnak szakmai megbeszéléseket A két feladatellátási hely közötti kapcslatról A tagintézmény nevelési munkaközösségének pedagógusai egyúttal az intézményegység szakmai munkaközösségeinek is tagjai. A tagintézmény vezetője rendszeres, flyamats lehetőség szerint napi - kapcslatt tart fenn az intézmény igazgatójával A külföldön tanuló diákk Az iskla német nemzetiségi jellegéből/prfiljából fakadóan több tanulónk végzi tanulmányait külföldön. Tanulói jgvisznyuk szünetel, melyet a szülők minden tanév megkezdése előtt írásban kérnek az iskla igazgatójától. Isklánk azn tanulójának, aki tanulói jgvisznyát külföldön végzett tanulmányai miatt szünetelteti, jga van írásban benyújttt kérelmére az igazgató előzetes írásbeli engedélyével az isklai könyvtár használatára, az isklai rendezvényeken való részvételre, a sprtkörök látgatására, valamint jgsult az aktuális egészségügyi vizsgálatkn való részvételre, tvábbtanulással kapcslats tájékztatón szülőjével részt venni. 17

18 5. A VEZETŐK HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE Az igazgatót akadályztatása esetén az aznnali döntést nem igénylő kizárólags hatáskörében - munkáltatói, fegyelmi ügyek, valamint a gazdálkdási jgkörbe tartzó ügyek kivételével teljes felelősséggel az igazgatóhelyettesek, illetve tagiskla-vezető helyettesítik. Az igazgatót tartós távlléte esetén az általa megbíztt igazgatóhelyettes helyettesíti, a munkáltatói jgkör kivételével. Megbízás hiányában a gazdálkdási és pénzügyi kérdésekben való helyettesítést az igazgatóhelyettes 1, az egyéb területeken való helyettesítést az igazgatóhelyettes 2 látja el. Tartós távllétnek minősül a legalább kéthetes, flyamats távllét. Az intézményvezető tartós távlléte esetén a teljes vezetői jgkör gyakrlására külön íráss intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgatóhelyettesek egymást helyettesítik. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejű akadályztatása esetén az igazgató helyettesítése a felső tagzats, illetve az alsó tagzats munkaközösség-vezető feladata. A tagiskla-vezetőt akadályztatása esetén a tagiskla munkaközösség-vezetője helyettesíti. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei, illetve a fentebb említett munkaközösség-vezetők közül rendkívüli és halaszthatatlan k miatt egyikük sem tud az isklában tartózkdni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dlgzók tudmására kell hzni. Távllétük esetén ha a helyettesítésre más nem kaptt megbízást aznnali döntés esetén, a minőségügyi vezető, illetve a legmagasabb szlgálati idővel rendelkező pedagógus jgsult. Ha az említett személyek egyike sem tartózkdik az isklában - aznnali döntés esetén az isklában fglalkzást tartó, illetve az isklában tartózkdó pedagógus feladata intézkedni. Ha az isklában pedagógus még vagy már nem tartózkdik, - aznnali döntést igénylés esetén az intézményben szlgálatt teljesítő prtás feladata a hivatals szervek (rendőrség, tűzltóság, mentőszlgálat) értesítése, valamint az iskla vezetőinek elérése. Ha prtaszlgálat még vagy már nincs, az isklában tartózkdó technikai dlgzó(k) kötelessége a hivatals szervek értesítése, valamint az iskla vezetőjének elérése. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 6.1. Működési rend I Az iskla épületének általáns rendje, nyitva tartása Az iskla főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét kell elhelyezni. Az épületre kihelyezett lbgók gndzása a gndnk feladata. Az iskla épülete szrgalmi időben hétfőtől péntekig általában 7.00 órától óráig tart nyitva. Az ettől való eltérést a helyiségek bérbeadása, vagy alkalmankénti rendezvények szervezése igazgatói engedéllyel - indklja. Munkaszüneti napkn az épület zárva, ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. A tagiskla szrgalmi időben hétfőtől péntekig általában 8.00 órától óráig tart nyitva. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. A nyári szünetben az irdai ügyeletet a fenntartó utasítása szerint kell megszervezni Biztnsági rendszabályk Az intézményi és személyi vagynvédelem miatt az A épületben található főbejáratnál prtaszlgálat működik 7 órától 19 óráig. Ugyancsak ez idő alatt van telefnügyelet. 18

19 A B épületben prtaügyelet nincs. A B épület utcai bejárata csak óra között van nyitva. Az ettől való eltérés csak igazgatói engedéllyel lehetséges. A prtaszlgálatt ellátó feladata, illetve távlléte esetén az ügyeletes technikai dlgzóé, hgy az épület bejárati kapuján át illetéktelen személyek ne juthassanak az intézmény területére. Vagynvédelmi kk miatt az üresen hagytt termeket a tanítási órák, illetve tanórán kívüli fglalkzásk után, a takarítást követően zárni kell. A szaktantermeket a tanítási órát tartó szaktanár nyitja és zárja. A karbantartó gndskdik a zárak használhatóságáról. Az épület nyitását, zárását, áramtalanítását, a riasztás beállítását az arra kijelölt dlgzó végzi. A riasztórendszer használatára a kijelölt dlgzók jgsultak, nyilvántartásukról és a szükséges tennivalókról a gndnk gndskdik. A takarítók feladata a helyiségek zárása, illetve a bezárás ellenőrzése, az elektrms berendezések áramtalanításának, a lámpák leltásának, a vízcsapk elzárásának az ellenőrzése Működési rend II A helyiségek és berendezések használatának rendje Az iskla dlgzói, tanulói az iskla létesítményeit, helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit kötelesek - rendeltetésüknek megfelelően - a jgszabályi munkavédelmi előírásk szerint - az állagmegóvás szem előtt tartásával használni. Az iskla minden dlgzója és tanulója felelős - a közösségi tulajdn védelméért, állagának megőrzéséért - az iskla rendjének, tisztaságának megőrzéséért - az energiafelhasználással való takarékskdásért - a tűz- és balesetvédelem, valamint a munka- és egészségvédelmi szabályk betartásáért. Minden pedagógus és technikai dlgzó köteles a fentiekben jó példával elöl járni, és a tanulókat erre nevelni. A tantermek (szertárak, trnaöltözők, stb.) tűzvédelmi, balesetvédelmi biztnságáért, rendjéért, tisztaságáért, vagynvédelméért különleges felelőssége van az sztályfőnöknek, illetve az arra kijelölt személynek Az alkalmazttak helyiséghasználata A dlgzók az intézmény helyiségeit, létesítményeit, berendezéseit nyitvatartási időben akkr és lyan módn használhatják, hgy az ne veszélyeztesse a nevelő-ktató tevékenységet és az intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmaztt a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskla valamely helyiségét, az igazgatótól kell kérvényeznie a használat céljának és időpntjának megjelölésével A tanulók helyiséghasználata A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit tanítási időben és azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a terembesztásban feltüntetett időben tartózkdhatnak, kizárólag a szaktanárk jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak szervezett fglalkzás vagy engedélyezett diákkör keretében tartózkdhat az isklában a házirend betartásával A szaktantermek használati rendje A speciálisan felszerelt szaktantermekben (számítástechnika-terem, technika-rajz terem, trnaterem), a könyvtárban jól látható helyen külön helyiséghasználati rendet kell kifüggeszteni. A szaktantermek, a könyvtár, a trnaterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető hagyja jóvá. Az isklai könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata állapítja meg. 19

20 A berendezések használata Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartznak. Kivételes esetekben a bútrk (székek, padk) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata csak a használati utasítás betartásával engedélyezett Karbantartás és kártérítés A gndnk és a karbantartók felelősek az intézmény helyiségeinek balesetmentes használhatóságáért, és az azkban elhelyezett eszközök karbantartásáért. Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a karbantartást kérő Hiba bejelentő nymtatványn bejegyezni az aulában található gyűjtőládák -nál -, a kitöltött nymtatványt a ládában elhelyezni, illetve halaszthatatlan esetben a gndnk tudmására hzni. A hibás eszközöket le kell adni a gndnknak a hiba megjelölésével. Az újbóli használatbavételről a gndnk ad tájékztatást. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jgszabály alapján selejtezni kell. Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a kárkzónak meg kell térítenie. A tanulók által kztt kárkról az sztályfőnök köteles a szülőt értesíteni, tvábbá az igazgatóhelyettessel /tagiskla-vezetővel egyeztetve a kárt felmérni, és a kártérítést a szülővel, gndviselővel rendeztetni Telefnhasználat hivatals ügyek intézésére az iskla dlgzói az igazgatóhelyettesi irdában lévő telefnkészüléket használhatják a hívás dátumát, kát, a hívtt telefnszámt, a hívó fél nevét lvashatóan a telefnhasználati füzetbe be kell jegyezni, s a bejegyzést aláírással ellátni magáncélra csak az iskla aulájában elhelyezett nyilváns készüléket használhatják az iskla dlgzói és tanulói a készülék rendeltetésszerű használatát a prtás figyelemmel kíséri Utcáról belépő idegen a készüléket csak sürgős, rendkívüli esetben (mentő, tűzltó, rendőrség) használhatja Eszközök átvétele Az isklában történő ktató-nevelő munkáhz szükséges technikai eszközöket, amelyek a gndnki, ill. pénztári irdában vannak elhelyezve, átvételi aláírással viheti ki a pedagógus. Ha közalkalmaztt kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, és azt kivinni az iskla épületéből, akkr ezt írásban kell kérvényeznie. Az indk mérlegelése után az iskla igazgatója dönt az engedély megadásáról. A kölcsönkérő alkalmazttnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak az igazgató és a gndnk együttes aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, amelynek egyik példányát a gndnknak kell leadni és iktatni, másik példány az igénybevevőnél marad. A berendezés visszaszlgáltatásakr a gndnknak rá kell vezetnie a példánykra a visszaszlgáltatás dátumát, és az egyik példány az intézmény irattárába kerül, a másik pedig a közalkalmazttnál marad Dhányzás A nemdhányzók védelmére vnatkzó előírásk szerint SMJV aktuális rendeletének értelmében az intézmény 10 méteres körzetében tils a dhányzás. Erre a tanév eleji szülői értekezleten a szülők figyelmét is felhívjuk. Az iskla épületében dhányzni kizárólag csak a kijelölt helyen lehet, amely nem lehet a tanulók által is használt helyiség. A kijelölt helyiségben a tűzvédelmi előírásk betartására különös hangsúlyt kell fektetni. A helyiségekben keletkező kárkért a használók a felelősek. A dhányzóhely(ek) kijelölése az igazgató feladata Reklámtevékenység Az isklában mindenfajta reklámtevékenység tils. Ez alól kivételes esetben az iskla igazgatója felmentést adhat, amennyiben az adtt reklám a tanulóknak szól és az 20

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 05. június 5-ei rendkívüli közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből.. napirendi pnt: Előterjesztés intézményekkel kapcslats

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 3600 Ózd.Újváros tér 1. E-mail: ujvaroster@freemail.hu Tel./Fax:06-48/472620 Web: www.ujvarosteri-ozd.sulinet.hu 1 Tartalom I. Bevezetés... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben