1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe"

Átírás

1 és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefn- és telefaxszáma; elektrnikus levelezési címe Hivatals név: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Pstai cím: Kssuth tér 1. Várs/Község: Nyíregyháza Pstai irányítószám: 4400 Ország: HU Kapcslattartási pnt(k): Plgármesteri Kabinet A épület 113. szba Címzett: dr. Mester Enikő Telefn: +36 (42) Fax: +36 (42) A közbeszerzési eljárás fajtája Hirdetmény közzététele nélküli tárgyaláss eljárás, a Kbt (7) bekezdése a) pntja szerinti jgcím alapján, mert az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötvenmillió frintt. 3. A dkumentáció és a kiegészítő iratk rendelkezésre bcsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei A dkumentáció beszerzésének határideje: Dátum: június 27. napja 11:00 óra Helyszín: Ajánlatkérő 1. pntjában meghatárztt címe A dkumentáció ellenértéke: Az ajánlati dkumentációt Ajánlatkérő ellenérték nélkül bcsátja ajánlattevők rendelkezésére. 4. A közbeszerzés tárgya illetve mennyisége Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása Közlekedési fejlesztések utak felújítása, létesítése:

2 Vila u. útépítés: A jelenleg földalapú út szilárd burklatúvá történő átépítése, a terület víztelenítését szlgáló zárt rendszerű csapadékcsatrna részbeni reknstrukciójával ill. új szakasz kialakításával. Vila u.- Orgna u. összekötő szakasz útépítés: A tervezett szakasz az egyetlen alkalmas terület arra, hgy a két út közötti összeköttetést szabványs paraméterek betartása mellett biztsítani lehessen. Móricz Zs. u.- Bttyán J. u. elkerülő szakasz útépítés: A tervezett új szakasz lehetővé teszi, hgy a Huszártelep átmenő frgalma kikerülhesse a Huszár teret és ne terhelje a frgalm az egyébként is rssz nymvnal vezetésű útszakaszt. Bttyán J.- Dália u. burklat reknstrukció: A beavatkzás srán a kátyús, töredezett felület javítása és prfilzása előirányztt. A rehabilitált felületre AC-11 záró aszfaltréteg kerül kpórétegként. Bttyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása: A felújítással érintett lakóházak közötti stabilizált utak rehabilitációja tervezett 0/20 zúzttkővel kiékeléssel. A tevékenység keretében összesen 810 m új út építése és 681 m útfelújítás történik. Játszóhelyek létesítése több krcsprts játszó-és sprtlétesítményeket tartalmazó park kialakítása A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújíttt lakóépületek és intézmények környezetében. A tervezési területen kialakítandó zöldfelület elsődleges funkciója egy több krcsprts játszó- és sprtlétesítményeket tartalmazó park kialakítása. A területen jelenleg áthúzódó kitapstt ösvényeket alapul véve betnlap burklatú gyalgs utak kerültek tervezésre, a játszó- és sprtlétesítmények ezen utak mentén helyezkednek el. Aszfalts játszótér kialakítása festett játékkkal, kreatív mászófallal; salaks sprtpálya kialakítása labdafgó hálóval; kerítéssel körbevett hintázóhely eséscsillapító hmkkal és aszfalts streetball pálya kialakítása 4463 m² felújíttt zöldfelület 5. A szerződés meghatárzása Vállalkzási szerződés Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B- 09-2f- és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV): Fő tárgy: Útburklat építése Tvábbi tárgy: Utca burklása Gyalgút építése Gyalgsk által használt utak építése Parklóhely, pihenőhely építése Vízelvezetés és felszíni munka Kertépítési szlgáltatásk Park terepegyengetése Gyermekjátszótér terepegyengetése Sprtpálya terepegyengetése Becsült érték áfa nélkül: ,- Pénznem: HUF, amelyből a prjekten kívüli önrész: ,- Pénznem: HUF 6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje december 31. 2

3 7. A teljesítés helye Nyíregyháza, Huszártelep közterületek, Dália u., Vila u., Orgna u. 8091/3, 8086, 8086/2, 8095, 8111, 8084, 8073, 8075, 8077, 8079, 8081 hrsz. NUTS-kód: HU Az ellenszlgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vnatkzó jgszabálykra hivatkzás A szerződés finanszírzása az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f aznsítószámú támgatási szerződés alapján, szállítói finanszírzással történik. A támgatás intenzitása: 84, %. A prjekten kívüli önrészt Ajánlatkérő biztsítja saját költségvetésből. A Közreműködő Szervezet fizetési késedelméért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar frint. A részletes fizetési feltételeket a dkumentáció tartalmazza. A 4/2011. (I. 28.) Krm. rendelet 57. (1) bekezdés (1b) pntja alapján biztsítja a szállító részére a szerződés elszámlható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A kifizetésre köteles szervezet a Kbt (1) bekezdésében fglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napn belül köteles kifizetni Az előleg kifizetésének feltétele, hgy az előlegnyújtásra vnatkzó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési biztsítékt is. Az előleggel kapcslats biztsíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. Az előlegszámla teljes összegét az ajánlatkérő a részszámla összegébe számítja be. Amennyiben a részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét a végszámlából kell levnni. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztsíték felszabadítását is eredményezi. Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát fgad be. A részszámla a műszaki ellenőr által igazlt 50%-s műszaki készültségi fk teljesítésekr nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel. Ajánlatkérő az ellenszlgáltatást a Kbt előírásainak megfelelően, a számla kézhezvételének napját követő 30 napn belül teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkzót vesz igénybe az ellenszlgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Krm. rend ban fglalt előírásknak megfelelően történik. A Kbt ban meghatárztt feltételek a szerződésnek akkr is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapdtak meg. A vnatkzó rendelkezések, jgszabályk: évi XCII. tv. (Art.) 36/A ; 3

4 4/2011. (I.28.) Krmányrendelet 9. Annak meghatárzása, hgy az ajánlattevő tehet-e többváltzatú (alternatív) ajánlatt, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása Jelen eljárásban alternatív ajánlattételre nincs lehetőség. Jelen eljárásban részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. 10. Az ajánlatk értékelési szempntja Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempntk alapján. Részszempnt 1. A nettó Ajánlati Ár (HUF) 2. A késedelmi kötbér mértéke napnként Ftban kifejezve Súlyszám Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempntja esetén az ajánlatk - részszempntk szerinti - tartalmi elemeinek értékelése srán adható pntszám alsó és felső határa: Az adható pntszám valamennyi értékelési részszempnt esetén: A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti pnthatárk közötti pntszámt: Tvábbi infrmáció: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatk elbírálásáról (megjelent a Közbeszerzési Értesítő évi 61. lapszámában). 1. értékelési részszempnt esetén: A megajánltt legalacsnyabb ellenértékhez visznyítva fg pntt kapni az adtt ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsnyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pntt kapja, a többi ajánlattevő pntszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesre kerekítéssel) kerül meghatárzásra ( A értékként a fellvasólapn megajánltt, nettó ellenértéket veszi figyelembe az ajánlatkérő.): Az 1. részszempnt esetében az alkalmaztt képlet: (előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb: Pntszám (P) = Alegjbb/Avizsgált (Pmax - Pmin)+ Pmin ahl: P: a vizsgált ajánlati elem adtt szempntra vnatkzó pntszáma Pmax: a pntskála felső határa Pmin: a pntskála alsó határa Alegjbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4

5 Egyéb előírásk a nettó egyösszegű ajánlati árral kapcslatsan: A létrejövő szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés, az ajánlati kötöttség a megajánlásra kerülő nettó egyösszegű ajánlati árra jön létre. Az ajánlattevő által a Fellvasólapn megajánlásra kerülő egyösszegű átalányár a dkumentációban meghatárztt valamennyi feladat elvégzésére, megvalósítására kell, hgy vnatkzzn. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azn esetleges járuléks munkák is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a kiegészítő iratban és a dkumentációban, visznt a szakmai teljesítéshez hzzátartznak a szerződés tárgyának kifgástalan, teljes körű megvalósításáhz. Az átalányáras szerződésből adódóan, a Fellvasólapn megajánltt ellenértékért a műszaki dkumentumkban meghatárztt feladatkat teljes körűen, I. sztályú minőségben meg kell valósítani. Az ajánlattevő az átalányárat a feladat ismeretében kell, hgy megadja, az esetleg előre nem látható munkákra, ráfrdításkra és körülményekre tekintettel. Az ajánlatban szereplő összeget teljes egészében magyar frintban kell megadni. 2. értékelési részszempnt esetén: Abszlút módszer, a "flytns hasznssági függvény" módszere. Az ajánlattevőknek, a Fellvasólapn kell vállalást tenniük a vállalt késedelmi kötbér mértékére vnatkzóan. Értékelési tartmány: 0,1 millió Ft/naptári nap és 1 millió Ft/naptári nap között (beleértve a két szélsőértéket) ajánlatkérő lineárisan növekvő pntszámt szt ki az alábbi képlet szerint: P = [(KB-KBmin) / (KBmax-KBmin)] * (Pmax - Pmin) + 1 ahl: P: a vizsgált ajánlati elem adtt szempntra vnatkzó pntszáma KB: a megajánltt késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) KBmin: ,- Ft minimális vállalásként értékelt kötbér mértéke KBmax: ,- Ft a maximálisan elvállalandó kötbér mértéke Fnts figyelmeztetés! Az előírt mértéknél (KBmin nél) kedvezőtlenebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, mivel ez esetben nem felel meg a felhívásban meghatárztt feltételnek. KBmax nál nagybb mértékű KB érték esetén is a maximális pntszámt kapja az ajánlat ezen értékelési szempnt vnatkzásában. Ajánlatkérő hivatkzik a Kbt. 71. (7) bekezdésére, amely szerint: Az ajánlatkérő az ellenszlgáltatást tartalmazó értékelési szempntn vagy részszempntn (alszempntn) kívüli részszempntkkal (alszempntkkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcslatban az eljárást megindító felhívásban jgsult meghatárzni az adtt ajánlati elem azn legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállaláskra egyaránt a (3) bekezdés c) pntja szerinti pnthatár felső határával azns számú pntt ad, valamint jgsult meghatárzni lyan elvárást is, melynél kedvezőtlenebb az adtt ajánlati elem nem lehet. A késedelmi kötbérrel érintett napk maximális száma a 20 naptári napt nem érheti el, azt követően Ajánlatkérő élhet a meghiúsulási kötbér érvényesítésének 5

6 lehetőségével, valamint a vállalkzási szerződés felmndásával. Ajánlatkérő kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás tárgyáhz köthető megajánláskat értékeli. A fenti módszerekkel kiszámíttt pntszámk a súlyszámmal megszrzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pntt elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás azn belül valamennyi rész-számítás srán kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint (az 5 végű jegyek kerekítése felfelé történik) Ha több ajánlat ér el azns legmagasabb összpntszámt, akkr az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsnyabb ellenszlgáltatást tartalmaz. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkr arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtarttt, az azns legmagasabb összpntszámt elérő ajánlatk közötti srslással dönt. 11. A kizáró kk és a megkövetelt igazlási módk Az ajánlatkérő által előírt kizáró kk Az eljárásban a Kbt (1) bekezdésében fglaltaknak megfelelően a Kbt. 56. (1)- (2) bekezdéseiben fglalt kizáró kk az irányadóak. A megkövetelt igazlási mód A 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 12. -ban fglaltaknak megfelelően ajánlattevőnek nyilatkzatt kell benyújtania, hgy nem tartzik a kizáró kk hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pnt kc) pntját a 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 2. i) pnt ib) alpntjában fglaltak szerint kell igazlnia. A 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 10. -a értelmében az ajánlattevő az alvállalkzója és adtt esetben az alkalmasság igazlásában részt vevő más szervezet vnatkzásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkzatt köteles benyújtani a Kbt ában fglalt kizáró kk hiányáról. 12. Az alkalmassági követelmények Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatk és a megkövetelt igazlási mód: Ajánlattevő csatlni köteles: P.1. A 310/2011. (XII.23) Krm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pntja alapján az Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzfrgalmi számlájával kapcslats, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számíttt 12 hónapra vnatkzó, illetve az ezen időszakban megszűnt számlákra vnatkzó nyilatkzata, az alábbi tartalmmal: a pénzfrgalmi számla száma, a számlanyitás napja azaz, hgy mióta vezeti a bankszámláját, vlt-e srban állás a vizsgált időszakban. Srban állás alatt ajánlatkérő a évi LXXXV. tv pntját érti. 6

7 P.2. a 310/2011. (XII.23) Krm. rendelet 14. (1) c) pntja szerint az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi es gazdasági alkalmassága igazlható az előző két lezárt üzleti évre vnatkzóan (azaz a 2011 es évre vnatkzóan) a teljes általáns frgalmi adó nélkül számíttt - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban az általa végzett közbeszerzés tárgyából- építési, kivitelezési munkákáltaláns frgalmi adó nélkül számíttt - árbevételéről szóló nyilatkzatával, attól függően, hgy Ajánlattevő mikr jött létre, illetve mikr kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatk rendelkezésre állnak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha P.1. Bármely pénzügyi intézményénél vezetett pénzfrgalmi számláján, az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számíttt 12 hónapban, 30 napt meghaladó srban állás mutatkztt. P.2. /1 az ajánlattevő által az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző két lezárt üzleti év mindegyikében az elért teljes- általáns frgalmi adó nélkül számíttt - árbevétele nem éri el a 100,- millió Ft összeget, illetve /2 a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési munkák) származó általáns frgalmi adó nélkül számíttt bevétele nem éri el az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző két lezárt üzleti év mindegyikében a 80,- millió Ft-t. /2a a később létrejött gazdasági szereplő esetében a működés idejére vnatkzó közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele nem éri el a 80,- millió frintt. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatk és a megkövetelt igazlási mód: Ajánlattevő csatlni köteles: M1: A 310/2011. (XII.23) Krm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pntja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számíttt 5 év legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése a 16. (5) bekezdés előírásainak megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell tvábbá valamennyi lyan adatt, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha : M.1. ha nem rendelkezik összességében az alábbi referenciával: Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, teljesített összesen legalább bruttó ,- Ft értékben végzett útfelújítási referenciamunkával. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatk és a megkövetelt igazlási mód: Tekintettel arra, hgy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötvenmillió frintt, az Ajánlatkérő a Kbt a alapján jár el, így a 310/

8 (XII.23.) Krm. rendelet 14. (8) bekezdésének értelmében elfgadja Ajánlattevő nyilatkzatát is a fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről. A 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 14. (9) bekezdése alapján amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkzat valóságtartalmával kapcslatban, a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti felvilágsítás kérés keretében előírhatja a 14. (1) bekezdése szerinti igazlás benyújtását. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámló a céginfrmációs szlgálat hnlapján (www.e-beszaml.kim.gv.hu) megismerhető, a beszámló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginfrmációs szlgálat hnlapján megtalálható beszámló csatlása a ajánlatban nem szükséges. Ha Ajánlattevő számviteli jgszabályk szerinti beszámlóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkzattal jgsult igazlni. Ha a beszámló nem érhető el a céginfrmációs szlgálat hnlapján, a mérleg szerinti eredmény igazlására elegendő beszámlóból a mérleg vagy az eredménykimutatás csatlása. A 310/2011. (XII.23) Krm. rendelet 14. (3) bekezdésének megfelelően: Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) vagy c) pntja szerinti (P.1. és P.2. pntban megfgalmaztt előírásk) irattal azért nem rendelkezik, mert lyan jgi frmában működik, amely tekintetében a beszámló, illetve árbevételről szóló nyilatkzat benyújtása nem lehetséges, az e pntkkal kapcslatban előírt alkalmassági követelmény és igazlási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkzattal vagy dkumentummal igazlhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékztatás kérése srán köteles alátámasztani, hgy lyan jgi frmában működik, amely tekintetében a beszámló, illetve árbevételről szóló nyilatkzat benyújtása nem lehetséges és tájékztatást kérni az e pntkkal kapcslatban előírt alkalmassági követelmény és igazlási mód helyett az alkalmasság igazlásának ajánlatkérő által elfgadtt módjáról. A közbeszerzési eljáráskban az alkalmasság és a kizáró kk igazlásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatárzásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Krm. rendelet 14. (4a) bekezdése szerint: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkzó kivitelezői névjegyzékében megjelenített megfelelő dkumentumk biznyítják, hgy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatárztt követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazló dkumentum helyének pnts megjelölését is köteles elfgadni az ajánlatkérő a meghatárztt dkumentumk benyújtása helyett. A közbeszerzési eljáráskban az alkalmasság és a kizáró kk igazlásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatárzásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Krm. rendelet 17. (1a) bekezdése szerint: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkzó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. (2) bekezdés előírásainak megfelelő dkumentumk biznyítják, hgy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatárztt követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazló dkumentum helyének pnts megjelölését is köteles elfgadni az ajánlatkérő a 15. (2) bekezdésében meghatárztt dkumentumk benyújtása helyett. 8

9 Az M.1. pntban meghatárztt alkalmassági követelmény több referenciával is igazlható. Amennyiben egy szervezet referenciaként lyan krábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben knzrcium vagy prjekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazlnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést knzrciumi, vagy prjekttársaság krábbi teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerezési Döntőbizttság: D.231/13/2011. határzata) Tekintettel arra, hgy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötvenmillió frintt, az Ajánlatkérő a Kbt a alapján jár el, így a 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 17. (6) bekezdésének értelmében elfgadja Ajánlattevő nyilatkzatát is, arról, hgy a fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről. A 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 17. (6) bekezdése alapján amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkzat valóságtartalmával kapcslatban, a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti felvilágsítás kérés keretében előírhatja a 15. (1) bekezdése szerinti igazlás benyújtását. A Kbt. 55. (4) (6) szakaszának megfelelően: (4) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azn, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pntja szerint meghatárztt követelményeknek (gazdasági és pénzügyi követelmények: P.1. és P.2.), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vnatkztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (5) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkdva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcslat jgi jellegétől függetlenül Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vnatkzó pntjának megjelölésével azn alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazlása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőfrrására (is) támaszkdik. A kapacitásait rendelkezésre bcsátó szervezet az előírt igazlási módkkal azns módn köteles igazlni az adtt alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tvábbá köteles nyilatkzni, hgy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőfrrásk rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (6) Az ajánlattevő jelentkező az alkalmasság igazlása srán az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkdhat: a) ha az alkalmasság igazlásakr bemutattt, más szervezet által rendelkezésre bcsáttt erőfrráskat a szerződés teljesítése srán ténylegesen igénybe fgja venni és ennek módjáról nyilatkzik, ilyen nyilatkzatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkzóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény krábbi szállításk, szlgáltatásk vagy építési beruházásk teljesítésére vnatkzik, az ajánlattevő nyilatkzik arról, hgy milyen módn vnja be a teljesítés srán azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazlásáhz felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése srán, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazlása srán - az a) pntban fglaltakn túl - akkr is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazlásában részt vevő más szervezet nyilatkzatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazn kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztsítékk érvényesítésével nem térült meg. 9

10 13. Az ajánlattételi határidő június 27. napja 11:00 óra 14. Az ajánlat benyújtásának címe Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. Plgármesteri Kabinet A épület 113. szba Kérjük, hgy az ajánlatuk eredeti példányának teljes anyagát beszkennelt frmában, jelszó nélkül lvasható, de nem módsítható, lehetőleg pdf frmátumban CD-n is az ajánlat részeként mellékelni szíveskedjenek. Ennek elmaradása érvénytelenséget nem eredményez, az ajánlatkérő munkáját segíti. Amennyiben a papír alapn és az elektrnikusan benyújttt ajánlat tartalma eltér, úgy az ajánlatkérő a bírálatnál a papír alapn benyújttt ajánlatt veszi figyelembe. Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkzatt kell tennie és csatlnia arról, hgy az elektrnikus adathrdzót mellékelte, illetve, hgy az azn tárlt elektrnikus ajánlata e pnt feltételeinek megfelel. 15. Az ajánlattétel nyelve Az ajánlattétel nyelve a magyar azzal, hgy a magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 16. Az ajánlatk felbntásának helye és ideje, az ajánlatk felbntásán jelenlétre jgsult személyek Helyszín: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. Plgármesteri Kabinet A épület 113. szba Dátum: június 27. napja 11:00 óra Az ajánlatk bntásánál Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatárztt személyek lehetnek jelen. Az ajánlatk bntása a Kbt. 62. (3) (4) (6) bekezdésében fglaltaknak megfelelően történik. 17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama A tárgyalásk befejezésétől számíttt 30 nap. 18. Ajánlati biztsíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztsítékkra vnatkzó infrmáció: Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztsíték nyújtását. Szerződést biztsító mellékkötelezettségek: - Teljes körű jótállás (hiba bejelentési időszak) a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától kezdődően 12 hónaps időtartamban. 10

11 - Késedelmi kötbér (naptári napnként min.: ,- Ft max: ,- Ft). - Teljesítési biztsíték. Mértéke a nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-a. A Kbt (4) bekezdés szerinti időpntban (szerződéskötéskr) kell rendelkezésre bcsátani, és mértékét a végteljesítésre vnatkzó Teljesítési Igazlás kiállítása + 10 naptári napig tartó érvényességgel kell fenntartani. - Jótállási biztsíték. Mértéke a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %. A jótállási biztsítékt a Kbt (4) bekezdés szerinti időpntban (a jótállási kötelezettség kezdetének időpntjában: sikeres műszaki átadás-átvétel) kell rendelkezésre bcsátani és mértékét a jótállási kötelezettség lejártának napja + 10 naptári napig tartó érvényességgel kell fenntartani. A jótállási kötelezettség lejáratának napja a jótállási időszakt lezáró, utófelülvizsgálati eljárás befejezését követő, az utó-felülvizsgálati eljárás srán rögzített esetleges hibák, hiánysságk megszüntetéséről szóló igazlás kiállításának napja. - Előleg-visszafizetési biztsíték: Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, Ajánlatkérő előleg-visszafizetési biztsítéknyújtását írja elő, melynek határidőben történő rendelkezésre bcsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet 77. (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Krm. rendelet 57. (1b) bekezdésében fglalt szállítói finanszírzás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás srán kiválaszttt szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámlható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztsítéknyújtás kötelezettsége alól. Ennek megfelelően nyertes Ajánlattevő az igénybe venni kívánt előlegnek (Ajánlatkérő a szerződés elszámlható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztsítja) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámlható összegének 10%-ával csökkentett mértékének megfelelő összegű előleg visszafizetési biztsítékt köteles nyújtani a 4/2011. (I.28.) Krm. rendelet 57. (1d) pntjában fglaltak szerint, az előleg bekérő levél benyújtásával egyidejűleg, melynek futamideje az előleg bekérő dkumentum benyújtásától az előleggel való elszámlás időpntjáig tart. A (I. 28.) Krm. rendelet 57. (1) bekezdés (1d) pntjának alapján a gazdasági társaság vagy nnprfit szervezet szállító - cégjegyzésre jgsult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdnsának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfgadható a szállítói előleg biztsítékaként. A biztsítékt az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bcsátani, lyan módn, hgy az a fölötti rendelkezési jga az ajánlatkérőnek ettől az időpnttól kezdődően az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásnak (teljesítési véghatáridő) időpntja + 60 napig biztsíttt legyen. Az előlegszámla teljes összegét az ajánlatkérő az I. részszámla összegébe számítja be. Amennyiben az I. részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét a srn következő részszámlából kell levnni. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztsíték felszabadítását is eredményezi. A biztsítékk határidőre történő rendelkezésre bcsátásáról a Kbt (5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkznia kell. A biztsíték a Kbt (6) bekezdés a) pntjában fglaltak szerint teljesíthetők. Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia 11

12 biztsításával, vagy biztsítási szerződés alapján kiállíttt - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. 19. A tárgyalás leflytatásának menete és alapvető szabályai A tárgyalás helye: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala Plgármesteri Kabinet Közbeszerzési Referatúra 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. A épület I. em szba Az első tárgyalás időpntja: július óra 00 perc Az ajánlatkérő a tárgyaláskat az ajánlattevőkkel együttesen, egy szükség esetén több frdulóban flytatja le. Amennyiben több tárgyalás szükséges, az adtt tárgyalás lezárásakr kerül sr a következő tárgyalás időpntjának egyeztetésére. A tárgyaláskn 1-1 ajánlattevő részéről legfeljebb összesen 2 személy képviseltetheti magát a tárgyalásn. Mind az ajánlattevő, mind pedig annak alvállalkzója részéről kötelezettségvállalásra jgsult személy vehet részt a tárgyalásn ez lehet a cégkivnatban szereplő személy, vagy meghatalmaztt, ez utóbbi esetben a cégkivnatban szereplő cégjegyzésre jgsult személy által kiállíttt, 2 tanú által aláírt vagy közjegyzői kiratba fglalt meghatalmazást kérünk bemutatni. Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit a tárgyalás lezárását közvetlenül követően minden, az adtt tárgyalási frdulóban részt vevő ajánlattevőnek átad, a távllevőknek pedig megküld. Amennyiben ajánlattevő részéről nincsenek jelen a tárgyalásn vagy ajánlatukat nem módsítják, az eredetileg benyújttt ajánlat kerül értékelésre. Ajánlattevő az ellenszlgáltatás mértékére vnatkzóan az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatt tehet vagy a megadtt ajánlatát fenntarthatja a tárgyalás srán. A végleges ajánlat benyújtása írásban, fellvasólapn történik. Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a dkumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekri tartalma szerint köti meg. A Kbt. 97. (2) bekezdésének megfelelően: A tárgyalás srán a közbeszerzés tárgya és feltételei nem váltzhatnak lyan módn, hgy a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei lyan jellemzőjében, illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekr beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadtt szerződéses feltételektől, amely nem tette vlna lehetővé tárgyaláss eljárás alkalmazását, b) az ajánlattételi felhívásban és a dkumentációban közölt feltételek lyan mértékben módsulnak vagy egészülnek ki, hgy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalásk befejezésével végleges ajánlatt tenni, vagy c) az értékelés szempntjai vagy módszere váltzna. 12

13 20. Az első tárgyalás időpntja Az első tárgyalás időpntja: július óra 00 perc 21. Tvábbi infrmációk: 1) A közös ajánlatt tevő nyertesek által létrehzandó gazdasági társaság, illetve jgi személy Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehzását nem teszi lehetővé és nem követeli meg (kizárja). 2) Ajánlattevő és alvállalkzója, valamint közös ajánlattevő által csatlandó iratk cégkivnatban rögzített képviselő aláírási címpéldánya/aláírás mintája (ha az ajánlatt aláíró vagy szignáló ettől eltérő személy teljes biznyító erejű magánkiratba fglalt meghatalmazása, amely tartalmazza a meghatalmaztt aláírását is); Nyilatkzat arról, hgy a cégadatkra vnatkzóan esetlegesen el nem bírált váltzásbejegyzés van-e flyamatban. Amennyiben igen, úgy köteles a vnatkzó nymtatvány máslati példányát becsatlni. A nemleges nyilatkzatt is kérjük becsatlni. 3) Ajánlattevő az alábbiakról köteles NYILATKOZNI ajánlatában: a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pntja értelmében ajánlattevő köteles az ajánlatban megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkzót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkzókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százaléks arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkzók közre fgnak működni; a Kbt. 55. (5) bekezdése alkalmazása esetén köteles megjelölni az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bcsátó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás vnatkzó pntjának megjelölésével azn alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazlása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőfrrására (is) támaszkdik. A nemleges nyilatkzatt is kérjük csatlni. a Kbt. 54. szerinti nyilatkzat, mely szerint ajánlattevő az ajánlattétel srán figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vnatkzó azn kötelezettségeket, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése srán meg kell felelni; a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszlgáltatásra vnatkzóan; a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján nyilatkznia kell arról, hgy a kis- és középvállalkzáskról, fejlődésük támgatásáról szóló törvény szerint mikr-, kisvagy középvállalkzásnak minősül-e. 13

14 Nyilatkzat arra vnatkzóan, hgy melyek azk a szervezetek, amelyek felett ajánlattevő a Plgári Törvénykönyv szerint többségi beflyást gyakrl, illetve melyek azk a szervezetek, amelyek az ajánlattevő felett gyakrlnak többségi beflyást. (A nemleges nyilatkzatt is kérjük csatlni.) Nyilatkzat üzleti titkra vnatkzóan. 4) A Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet az alábbiakról köteles NYILATKOZNI: az előírt igazlási módkkal azns módn köteles igazlni az adtt alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tvábbá köteles nyilatkzni arról, hgy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőfrrásk rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 5) Egyéb csatlandó nyilatkzatk - Nyilatkzat szerződéstervezet megismeréséről - Ajánlattevőnek csatlnia kell ajánlatában arra irányuló szándéknyilatkzatát, hgy a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztsítást a szerződéskötés időpntjáig megköti. (306/2011. (XII.23.) Krm. Rendelet 9. ). A beszerzés tárgyát lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztsítás értéké el kell, hgy érje a kivitelezés időszakára vnatkzóan legalább 50 millió Ft, és a legalább 25 millió HUF/káresemény mértéket. - - Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkzatt kell tennie és csatlni arról, hgy az elektrnikus adathrdzót mellékelte. 6) Frmai követelmények Az ajánlatt fellvasó lappal és tartalmjegyzékkel ellátva; zárt csmaglásban; 4 (négy) példányban (1 eredeti, 3 máslat) kell benyújtani. A külső csmaglást az alábbi felirattal kell ellátni: "Ajánlat Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés " - "Tils felbntani az ajánlattételi határidő lejártáig." Amennyiben az eredeti, illetve a máslat, valamint az elektrnikus adathrdzón beadtt ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nymtattt példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat tvábbi frmai követelményeire az ajánlati dkumentációban meghatárzttak az irányadóak. 7) Igazlásk benyújtásának módja A Kbt. 36. (3) bekezdése értelmében, az eljárásban valamennyi dkumentum egyszerű máslatban is benyújtható. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújttt dkumentumk ajánlattevő általi felelős frdítását is köteles elfgadni. 14

15 8) A hiánypótlás lehetősége Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztsít a Kbt ban részletezettek szerint. 9) Szerződéskötés Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatk értékelése srán a következő legkedvezőbb ajánlatt tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatk elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 10) A szerződés teljesítése srán érvényesíteni kívánt műszaki, szakmai szempntk Az alábbi szlgáltatási feladatk teljes körű ellátása: Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása A közbeszerzés tárgyát képező feladatk: Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása Közlekedési fejlesztések utak felújítása, létesítése: Vila u. útépítés, Vila u.. Orgna u. összekötő szakasz útépítés, Móricz Zs. u. Bttyán J. u. elkerülő szakasz útépítés, Bttyán J. Dália u. burklat reknstrukció, Bttyán J. Dália u. közötti lakó utak felújítása (810 m új út építése, 681 m útfelújítás) Játszóhelyek létesítése több krcsprts játszó-és sprtlétesítményeket tartalmazó park kialakítása Aszfalts játszótér kialakítása festett játékkkal, kreatív mászófallal; salaks sprtpálya kialakítása labdafgó hálóval; kerítéssel körbevett hintázóhely eséscsillapító hmkkal és aszfalts streetball pálya kialakítása (4463 m² felújíttt zöldfelület) A részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a prjekttel kapcslats háttér infrmációkat az ajánlati dkumentáció részletezi. 11) Helyszíni bejárás Ajánlatkérő június hó 20. napján helyszíni bejárást tart. Találkzó 10 órakr az Ajánlatkérő I.1. pntban megjelölt címén. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályztt kérdések tekintetében a évi CVIII. tv. (Kbt.) előírásai az irányadóak. Jelen módsíttt ajánlattételi felhívás megküldésének napja: június

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a ' 1 ) :;, számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és intézményei

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

Kiemelt Projekt Felhívás. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

Kiemelt Projekt Felhívás. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése Kiemelt Prjekt Felhívás a Környezet és Energia Operatív Prgram KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című knstrukcióhz Érvényes: 2015. május Tartalm A. DOKUMENTUM

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Pstacím: 1385 Budapest, Pf. 846 ffice@ersteny p.hu Telef n: (+36 1) 411 3200 Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Szlgáltatási és Elszámlási Szabályzat Jelen szabályzat hatályba lépésének napja: 2015. któber

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

Családjog 2. óra. Szülők és gyermekek jogai és kötelezettségei. 1. Szülők jogai és kötelezettségei:

Családjog 2. óra. Szülők és gyermekek jogai és kötelezettségei. 1. Szülők jogai és kötelezettségei: Családjg Családjg 2. óra 1. Szülők jgai és kötelezettségei: Szülők és gyermekek jgai és kötelezettségei Attól kezdve, hgy gyermek született van, mindkét szülőt terheli, közösen és külön-külön is gyakrlják.

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS Támgatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és szlgáltató tevékenységekhez kapcslódó új épület építése, létesítése, a szükséges

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

X o o o o. Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

X o o o o. Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatals név: Méhkerék Község Önkrmányzata Pstai cím: Kssuth u. 80 Várs/Község:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM részére RENDELET VÉLEMÉNYEZÉS Készült: 2013. február 26. Az MNVH Leader szaksztályának a LEADER PROGRAM FRISSÍTÉSE 3.0 címet viselő, 2013. januárjában indíttt prgramjának

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Magyarrszági Reginális Operatív Prgram Vidékfejlesztési prgramt kiegészítı településfejlesztés c. pályázati felhívásáhz Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A prjektek az Európai Unió

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása pályáztatásához

2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció 2 db DORR utóülepítő medence járófelületének felújítása pályáztatásáhz Debrecen, 2015.

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Az energetikai fejlesztési projekt megvalósításának körülményei javaslat a projekt lezárására

Az energetikai fejlesztési projekt megvalósításának körülményei javaslat a projekt lezárására Az energetikai fejlesztési prjekt megvalósításának körülményei javaslat a prjekt lezárására 2015. március Kat Cnsulting Magyarrszág Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím:

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS XXIV. Bálványsi Nyári Szabadegyetem és Diáktábr 2013. július 27. szmbat 14.00 óra I. 20 éves az NKA prgramsrzat ismertetése A

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Közktatási intézmények beruházásainak támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Adatkarbantartó - Felhasználói kézikönyv Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Kft. Prjekt megnevezése:

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

E-ú tdí j informá cio k ú gyfeleknek

E-ú tdí j informá cio k ú gyfeleknek E-ú tdí j infrmá ci k ú gyfeleknek Jelen dkumentum a 2013. évi LXVII. törvény alapján az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal aránys díjjal kapcslatban tartalmaz infrmációkat

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat

Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat 2040 Budaörs, Agip u. 4. Hivatals prmóciós részvételi- és játékszabályzat Fgyasztói prmóció a magyarrszági Agip töltıállmáskn (tvábbiakban töltıállmás, töltıállmásk): Sprts, elegáns, lasz! Diadra Gld Cllectin

Részletesebben

Pályázati felhívás. Fontosabb feltételek még :

Pályázati felhívás. Fontosabb feltételek még : Pályázati felhívás A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (tvábbiakban: ajánlatkérő) ajánlatt kér közvilágítás távfelügyeleti rendszer szállítására, installálására

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1 5.; Tel.: 06-27-511-150; Fax: 06-27-511-141

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1 5.; Tel.: 06-27-511-150; Fax: 06-27-511-141 Tisztelt Intézményvezetı Úr/Asszny! Fıisklánk tanterve szerint a II. évflyams Titkárságvezetı felsıfkú szakképzésben részt vevı hallgatóinknak tanulmányaik IV. félévében egy általuk választtt, megfelelı

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általáns Szerződési Feltételek ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Az Általáns Szerződési Feltételek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Prgram Fenntarthatóbb életmódt és fgyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprjektek c. pályázati knstrukcióhz Kódszám:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PECSÉTMESTER.HU BÉLYEGZŐ WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK legutóbb módsítva: 2012. június 10. napján I. A Pecsétmester webáruház tulajdnsa, üzemeltetője Cégnév: MuntainValley Kereskedelmi és Szlgáltató

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2. napirendi pnt Pályázati cél: Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, krszerűsítése. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA prtálján

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben