1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe"

Átírás

1 és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefn- és telefaxszáma; elektrnikus levelezési címe Hivatals név: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Pstai cím: Kssuth tér 1. Várs/Község: Nyíregyháza Pstai irányítószám: 4400 Ország: HU Kapcslattartási pnt(k): Plgármesteri Kabinet A épület 113. szba Címzett: dr. Mester Enikő Telefn: +36 (42) Fax: +36 (42) A közbeszerzési eljárás fajtája Hirdetmény közzététele nélküli tárgyaláss eljárás, a Kbt (7) bekezdése a) pntja szerinti jgcím alapján, mert az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötvenmillió frintt. 3. A dkumentáció és a kiegészítő iratk rendelkezésre bcsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei A dkumentáció beszerzésének határideje: Dátum: június 27. napja 11:00 óra Helyszín: Ajánlatkérő 1. pntjában meghatárztt címe A dkumentáció ellenértéke: Az ajánlati dkumentációt Ajánlatkérő ellenérték nélkül bcsátja ajánlattevők rendelkezésére. 4. A közbeszerzés tárgya illetve mennyisége Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása Közlekedési fejlesztések utak felújítása, létesítése:

2 Vila u. útépítés: A jelenleg földalapú út szilárd burklatúvá történő átépítése, a terület víztelenítését szlgáló zárt rendszerű csapadékcsatrna részbeni reknstrukciójával ill. új szakasz kialakításával. Vila u.- Orgna u. összekötő szakasz útépítés: A tervezett szakasz az egyetlen alkalmas terület arra, hgy a két út közötti összeköttetést szabványs paraméterek betartása mellett biztsítani lehessen. Móricz Zs. u.- Bttyán J. u. elkerülő szakasz útépítés: A tervezett új szakasz lehetővé teszi, hgy a Huszártelep átmenő frgalma kikerülhesse a Huszár teret és ne terhelje a frgalm az egyébként is rssz nymvnal vezetésű útszakaszt. Bttyán J.- Dália u. burklat reknstrukció: A beavatkzás srán a kátyús, töredezett felület javítása és prfilzása előirányztt. A rehabilitált felületre AC-11 záró aszfaltréteg kerül kpórétegként. Bttyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása: A felújítással érintett lakóházak közötti stabilizált utak rehabilitációja tervezett 0/20 zúzttkővel kiékeléssel. A tevékenység keretében összesen 810 m új út építése és 681 m útfelújítás történik. Játszóhelyek létesítése több krcsprts játszó-és sprtlétesítményeket tartalmazó park kialakítása A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújíttt lakóépületek és intézmények környezetében. A tervezési területen kialakítandó zöldfelület elsődleges funkciója egy több krcsprts játszó- és sprtlétesítményeket tartalmazó park kialakítása. A területen jelenleg áthúzódó kitapstt ösvényeket alapul véve betnlap burklatú gyalgs utak kerültek tervezésre, a játszó- és sprtlétesítmények ezen utak mentén helyezkednek el. Aszfalts játszótér kialakítása festett játékkkal, kreatív mászófallal; salaks sprtpálya kialakítása labdafgó hálóval; kerítéssel körbevett hintázóhely eséscsillapító hmkkal és aszfalts streetball pálya kialakítása 4463 m² felújíttt zöldfelület 5. A szerződés meghatárzása Vállalkzási szerződés Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B- 09-2f- és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV): Fő tárgy: Útburklat építése Tvábbi tárgy: Utca burklása Gyalgút építése Gyalgsk által használt utak építése Parklóhely, pihenőhely építése Vízelvezetés és felszíni munka Kertépítési szlgáltatásk Park terepegyengetése Gyermekjátszótér terepegyengetése Sprtpálya terepegyengetése Becsült érték áfa nélkül: ,- Pénznem: HUF, amelyből a prjekten kívüli önrész: ,- Pénznem: HUF 6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje december 31. 2

3 7. A teljesítés helye Nyíregyháza, Huszártelep közterületek, Dália u., Vila u., Orgna u. 8091/3, 8086, 8086/2, 8095, 8111, 8084, 8073, 8075, 8077, 8079, 8081 hrsz. NUTS-kód: HU Az ellenszlgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vnatkzó jgszabálykra hivatkzás A szerződés finanszírzása az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f aznsítószámú támgatási szerződés alapján, szállítói finanszírzással történik. A támgatás intenzitása: 84, %. A prjekten kívüli önrészt Ajánlatkérő biztsítja saját költségvetésből. A Közreműködő Szervezet fizetési késedelméért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar frint. A részletes fizetési feltételeket a dkumentáció tartalmazza. A 4/2011. (I. 28.) Krm. rendelet 57. (1) bekezdés (1b) pntja alapján biztsítja a szállító részére a szerződés elszámlható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A kifizetésre köteles szervezet a Kbt (1) bekezdésében fglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napn belül köteles kifizetni Az előleg kifizetésének feltétele, hgy az előlegnyújtásra vnatkzó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési biztsítékt is. Az előleggel kapcslats biztsíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. Az előlegszámla teljes összegét az ajánlatkérő a részszámla összegébe számítja be. Amennyiben a részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét a végszámlából kell levnni. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztsíték felszabadítását is eredményezi. Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát fgad be. A részszámla a műszaki ellenőr által igazlt 50%-s műszaki készültségi fk teljesítésekr nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel. Ajánlatkérő az ellenszlgáltatást a Kbt előírásainak megfelelően, a számla kézhezvételének napját követő 30 napn belül teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkzót vesz igénybe az ellenszlgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Krm. rend ban fglalt előírásknak megfelelően történik. A Kbt ban meghatárztt feltételek a szerződésnek akkr is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapdtak meg. A vnatkzó rendelkezések, jgszabályk: évi XCII. tv. (Art.) 36/A ; 3

4 4/2011. (I.28.) Krmányrendelet 9. Annak meghatárzása, hgy az ajánlattevő tehet-e többváltzatú (alternatív) ajánlatt, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása Jelen eljárásban alternatív ajánlattételre nincs lehetőség. Jelen eljárásban részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. 10. Az ajánlatk értékelési szempntja Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempntk alapján. Részszempnt 1. A nettó Ajánlati Ár (HUF) 2. A késedelmi kötbér mértéke napnként Ftban kifejezve Súlyszám Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempntja esetén az ajánlatk - részszempntk szerinti - tartalmi elemeinek értékelése srán adható pntszám alsó és felső határa: Az adható pntszám valamennyi értékelési részszempnt esetén: A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti pnthatárk közötti pntszámt: Tvábbi infrmáció: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatk elbírálásáról (megjelent a Közbeszerzési Értesítő évi 61. lapszámában). 1. értékelési részszempnt esetén: A megajánltt legalacsnyabb ellenértékhez visznyítva fg pntt kapni az adtt ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsnyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pntt kapja, a többi ajánlattevő pntszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesre kerekítéssel) kerül meghatárzásra ( A értékként a fellvasólapn megajánltt, nettó ellenértéket veszi figyelembe az ajánlatkérő.): Az 1. részszempnt esetében az alkalmaztt képlet: (előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb: Pntszám (P) = Alegjbb/Avizsgált (Pmax - Pmin)+ Pmin ahl: P: a vizsgált ajánlati elem adtt szempntra vnatkzó pntszáma Pmax: a pntskála felső határa Pmin: a pntskála alsó határa Alegjbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4

5 Egyéb előírásk a nettó egyösszegű ajánlati árral kapcslatsan: A létrejövő szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés, az ajánlati kötöttség a megajánlásra kerülő nettó egyösszegű ajánlati árra jön létre. Az ajánlattevő által a Fellvasólapn megajánlásra kerülő egyösszegű átalányár a dkumentációban meghatárztt valamennyi feladat elvégzésére, megvalósítására kell, hgy vnatkzzn. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azn esetleges járuléks munkák is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a kiegészítő iratban és a dkumentációban, visznt a szakmai teljesítéshez hzzátartznak a szerződés tárgyának kifgástalan, teljes körű megvalósításáhz. Az átalányáras szerződésből adódóan, a Fellvasólapn megajánltt ellenértékért a műszaki dkumentumkban meghatárztt feladatkat teljes körűen, I. sztályú minőségben meg kell valósítani. Az ajánlattevő az átalányárat a feladat ismeretében kell, hgy megadja, az esetleg előre nem látható munkákra, ráfrdításkra és körülményekre tekintettel. Az ajánlatban szereplő összeget teljes egészében magyar frintban kell megadni. 2. értékelési részszempnt esetén: Abszlút módszer, a "flytns hasznssági függvény" módszere. Az ajánlattevőknek, a Fellvasólapn kell vállalást tenniük a vállalt késedelmi kötbér mértékére vnatkzóan. Értékelési tartmány: 0,1 millió Ft/naptári nap és 1 millió Ft/naptári nap között (beleértve a két szélsőértéket) ajánlatkérő lineárisan növekvő pntszámt szt ki az alábbi képlet szerint: P = [(KB-KBmin) / (KBmax-KBmin)] * (Pmax - Pmin) + 1 ahl: P: a vizsgált ajánlati elem adtt szempntra vnatkzó pntszáma KB: a megajánltt késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) KBmin: ,- Ft minimális vállalásként értékelt kötbér mértéke KBmax: ,- Ft a maximálisan elvállalandó kötbér mértéke Fnts figyelmeztetés! Az előírt mértéknél (KBmin nél) kedvezőtlenebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, mivel ez esetben nem felel meg a felhívásban meghatárztt feltételnek. KBmax nál nagybb mértékű KB érték esetén is a maximális pntszámt kapja az ajánlat ezen értékelési szempnt vnatkzásában. Ajánlatkérő hivatkzik a Kbt. 71. (7) bekezdésére, amely szerint: Az ajánlatkérő az ellenszlgáltatást tartalmazó értékelési szempntn vagy részszempntn (alszempntn) kívüli részszempntkkal (alszempntkkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcslatban az eljárást megindító felhívásban jgsult meghatárzni az adtt ajánlati elem azn legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállaláskra egyaránt a (3) bekezdés c) pntja szerinti pnthatár felső határával azns számú pntt ad, valamint jgsult meghatárzni lyan elvárást is, melynél kedvezőtlenebb az adtt ajánlati elem nem lehet. A késedelmi kötbérrel érintett napk maximális száma a 20 naptári napt nem érheti el, azt követően Ajánlatkérő élhet a meghiúsulási kötbér érvényesítésének 5

6 lehetőségével, valamint a vállalkzási szerződés felmndásával. Ajánlatkérő kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás tárgyáhz köthető megajánláskat értékeli. A fenti módszerekkel kiszámíttt pntszámk a súlyszámmal megszrzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pntt elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás azn belül valamennyi rész-számítás srán kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint (az 5 végű jegyek kerekítése felfelé történik) Ha több ajánlat ér el azns legmagasabb összpntszámt, akkr az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsnyabb ellenszlgáltatást tartalmaz. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkr arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtarttt, az azns legmagasabb összpntszámt elérő ajánlatk közötti srslással dönt. 11. A kizáró kk és a megkövetelt igazlási módk Az ajánlatkérő által előírt kizáró kk Az eljárásban a Kbt (1) bekezdésében fglaltaknak megfelelően a Kbt. 56. (1)- (2) bekezdéseiben fglalt kizáró kk az irányadóak. A megkövetelt igazlási mód A 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 12. -ban fglaltaknak megfelelően ajánlattevőnek nyilatkzatt kell benyújtania, hgy nem tartzik a kizáró kk hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pnt kc) pntját a 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 2. i) pnt ib) alpntjában fglaltak szerint kell igazlnia. A 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 10. -a értelmében az ajánlattevő az alvállalkzója és adtt esetben az alkalmasság igazlásában részt vevő más szervezet vnatkzásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkzatt köteles benyújtani a Kbt ában fglalt kizáró kk hiányáról. 12. Az alkalmassági követelmények Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatk és a megkövetelt igazlási mód: Ajánlattevő csatlni köteles: P.1. A 310/2011. (XII.23) Krm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pntja alapján az Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzfrgalmi számlájával kapcslats, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számíttt 12 hónapra vnatkzó, illetve az ezen időszakban megszűnt számlákra vnatkzó nyilatkzata, az alábbi tartalmmal: a pénzfrgalmi számla száma, a számlanyitás napja azaz, hgy mióta vezeti a bankszámláját, vlt-e srban állás a vizsgált időszakban. Srban állás alatt ajánlatkérő a évi LXXXV. tv pntját érti. 6

7 P.2. a 310/2011. (XII.23) Krm. rendelet 14. (1) c) pntja szerint az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi es gazdasági alkalmassága igazlható az előző két lezárt üzleti évre vnatkzóan (azaz a 2011 es évre vnatkzóan) a teljes általáns frgalmi adó nélkül számíttt - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban az általa végzett közbeszerzés tárgyából- építési, kivitelezési munkákáltaláns frgalmi adó nélkül számíttt - árbevételéről szóló nyilatkzatával, attól függően, hgy Ajánlattevő mikr jött létre, illetve mikr kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatk rendelkezésre állnak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha P.1. Bármely pénzügyi intézményénél vezetett pénzfrgalmi számláján, az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számíttt 12 hónapban, 30 napt meghaladó srban állás mutatkztt. P.2. /1 az ajánlattevő által az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző két lezárt üzleti év mindegyikében az elért teljes- általáns frgalmi adó nélkül számíttt - árbevétele nem éri el a 100,- millió Ft összeget, illetve /2 a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési munkák) származó általáns frgalmi adó nélkül számíttt bevétele nem éri el az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző két lezárt üzleti év mindegyikében a 80,- millió Ft-t. /2a a később létrejött gazdasági szereplő esetében a működés idejére vnatkzó közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele nem éri el a 80,- millió frintt. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatk és a megkövetelt igazlási mód: Ajánlattevő csatlni köteles: M1: A 310/2011. (XII.23) Krm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pntja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számíttt 5 év legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése a 16. (5) bekezdés előírásainak megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell tvábbá valamennyi lyan adatt, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha : M.1. ha nem rendelkezik összességében az alábbi referenciával: Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, teljesített összesen legalább bruttó ,- Ft értékben végzett útfelújítási referenciamunkával. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatk és a megkövetelt igazlási mód: Tekintettel arra, hgy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötvenmillió frintt, az Ajánlatkérő a Kbt a alapján jár el, így a 310/

8 (XII.23.) Krm. rendelet 14. (8) bekezdésének értelmében elfgadja Ajánlattevő nyilatkzatát is a fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről. A 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 14. (9) bekezdése alapján amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkzat valóságtartalmával kapcslatban, a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti felvilágsítás kérés keretében előírhatja a 14. (1) bekezdése szerinti igazlás benyújtását. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámló a céginfrmációs szlgálat hnlapján ( megismerhető, a beszámló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginfrmációs szlgálat hnlapján megtalálható beszámló csatlása a ajánlatban nem szükséges. Ha Ajánlattevő számviteli jgszabályk szerinti beszámlóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkzattal jgsult igazlni. Ha a beszámló nem érhető el a céginfrmációs szlgálat hnlapján, a mérleg szerinti eredmény igazlására elegendő beszámlóból a mérleg vagy az eredménykimutatás csatlása. A 310/2011. (XII.23) Krm. rendelet 14. (3) bekezdésének megfelelően: Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) vagy c) pntja szerinti (P.1. és P.2. pntban megfgalmaztt előírásk) irattal azért nem rendelkezik, mert lyan jgi frmában működik, amely tekintetében a beszámló, illetve árbevételről szóló nyilatkzat benyújtása nem lehetséges, az e pntkkal kapcslatban előírt alkalmassági követelmény és igazlási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkzattal vagy dkumentummal igazlhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékztatás kérése srán köteles alátámasztani, hgy lyan jgi frmában működik, amely tekintetében a beszámló, illetve árbevételről szóló nyilatkzat benyújtása nem lehetséges és tájékztatást kérni az e pntkkal kapcslatban előírt alkalmassági követelmény és igazlási mód helyett az alkalmasság igazlásának ajánlatkérő által elfgadtt módjáról. A közbeszerzési eljáráskban az alkalmasság és a kizáró kk igazlásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatárzásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Krm. rendelet 14. (4a) bekezdése szerint: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkzó kivitelezői névjegyzékében megjelenített megfelelő dkumentumk biznyítják, hgy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatárztt követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazló dkumentum helyének pnts megjelölését is köteles elfgadni az ajánlatkérő a meghatárztt dkumentumk benyújtása helyett. A közbeszerzési eljáráskban az alkalmasság és a kizáró kk igazlásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatárzásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Krm. rendelet 17. (1a) bekezdése szerint: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkzó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. (2) bekezdés előírásainak megfelelő dkumentumk biznyítják, hgy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatárztt követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazló dkumentum helyének pnts megjelölését is köteles elfgadni az ajánlatkérő a 15. (2) bekezdésében meghatárztt dkumentumk benyújtása helyett. 8

9 Az M.1. pntban meghatárztt alkalmassági követelmény több referenciával is igazlható. Amennyiben egy szervezet referenciaként lyan krábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben knzrcium vagy prjekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazlnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést knzrciumi, vagy prjekttársaság krábbi teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerezési Döntőbizttság: D.231/13/2011. határzata) Tekintettel arra, hgy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötvenmillió frintt, az Ajánlatkérő a Kbt a alapján jár el, így a 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 17. (6) bekezdésének értelmében elfgadja Ajánlattevő nyilatkzatát is, arról, hgy a fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről. A 310/2011. (XII.23.) Krm. rendelet 17. (6) bekezdése alapján amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkzat valóságtartalmával kapcslatban, a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti felvilágsítás kérés keretében előírhatja a 15. (1) bekezdése szerinti igazlás benyújtását. A Kbt. 55. (4) (6) szakaszának megfelelően: (4) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azn, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pntja szerint meghatárztt követelményeknek (gazdasági és pénzügyi követelmények: P.1. és P.2.), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vnatkztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (5) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkdva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcslat jgi jellegétől függetlenül Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vnatkzó pntjának megjelölésével azn alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazlása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőfrrására (is) támaszkdik. A kapacitásait rendelkezésre bcsátó szervezet az előírt igazlási módkkal azns módn köteles igazlni az adtt alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tvábbá köteles nyilatkzni, hgy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőfrrásk rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (6) Az ajánlattevő jelentkező az alkalmasság igazlása srán az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkdhat: a) ha az alkalmasság igazlásakr bemutattt, más szervezet által rendelkezésre bcsáttt erőfrráskat a szerződés teljesítése srán ténylegesen igénybe fgja venni és ennek módjáról nyilatkzik, ilyen nyilatkzatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkzóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény krábbi szállításk, szlgáltatásk vagy építési beruházásk teljesítésére vnatkzik, az ajánlattevő nyilatkzik arról, hgy milyen módn vnja be a teljesítés srán azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazlásáhz felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése srán, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazlása srán - az a) pntban fglaltakn túl - akkr is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazlásában részt vevő más szervezet nyilatkzatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazn kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztsítékk érvényesítésével nem térült meg. 9

10 13. Az ajánlattételi határidő június 27. napja 11:00 óra 14. Az ajánlat benyújtásának címe Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. Plgármesteri Kabinet A épület 113. szba Kérjük, hgy az ajánlatuk eredeti példányának teljes anyagát beszkennelt frmában, jelszó nélkül lvasható, de nem módsítható, lehetőleg pdf frmátumban CD-n is az ajánlat részeként mellékelni szíveskedjenek. Ennek elmaradása érvénytelenséget nem eredményez, az ajánlatkérő munkáját segíti. Amennyiben a papír alapn és az elektrnikusan benyújttt ajánlat tartalma eltér, úgy az ajánlatkérő a bírálatnál a papír alapn benyújttt ajánlatt veszi figyelembe. Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkzatt kell tennie és csatlnia arról, hgy az elektrnikus adathrdzót mellékelte, illetve, hgy az azn tárlt elektrnikus ajánlata e pnt feltételeinek megfelel. 15. Az ajánlattétel nyelve Az ajánlattétel nyelve a magyar azzal, hgy a magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 16. Az ajánlatk felbntásának helye és ideje, az ajánlatk felbntásán jelenlétre jgsult személyek Helyszín: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. Plgármesteri Kabinet A épület 113. szba Dátum: június 27. napja 11:00 óra Az ajánlatk bntásánál Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatárztt személyek lehetnek jelen. Az ajánlatk bntása a Kbt. 62. (3) (4) (6) bekezdésében fglaltaknak megfelelően történik. 17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama A tárgyalásk befejezésétől számíttt 30 nap. 18. Ajánlati biztsíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztsítékkra vnatkzó infrmáció: Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztsíték nyújtását. Szerződést biztsító mellékkötelezettségek: - Teljes körű jótállás (hiba bejelentési időszak) a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától kezdődően 12 hónaps időtartamban. 10

11 - Késedelmi kötbér (naptári napnként min.: ,- Ft max: ,- Ft). - Teljesítési biztsíték. Mértéke a nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-a. A Kbt (4) bekezdés szerinti időpntban (szerződéskötéskr) kell rendelkezésre bcsátani, és mértékét a végteljesítésre vnatkzó Teljesítési Igazlás kiállítása + 10 naptári napig tartó érvényességgel kell fenntartani. - Jótállási biztsíték. Mértéke a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %. A jótállási biztsítékt a Kbt (4) bekezdés szerinti időpntban (a jótállási kötelezettség kezdetének időpntjában: sikeres műszaki átadás-átvétel) kell rendelkezésre bcsátani és mértékét a jótállási kötelezettség lejártának napja + 10 naptári napig tartó érvényességgel kell fenntartani. A jótállási kötelezettség lejáratának napja a jótállási időszakt lezáró, utófelülvizsgálati eljárás befejezését követő, az utó-felülvizsgálati eljárás srán rögzített esetleges hibák, hiánysságk megszüntetéséről szóló igazlás kiállításának napja. - Előleg-visszafizetési biztsíték: Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, Ajánlatkérő előleg-visszafizetési biztsítéknyújtását írja elő, melynek határidőben történő rendelkezésre bcsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet 77. (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Krm. rendelet 57. (1b) bekezdésében fglalt szállítói finanszírzás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás srán kiválaszttt szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámlható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztsítéknyújtás kötelezettsége alól. Ennek megfelelően nyertes Ajánlattevő az igénybe venni kívánt előlegnek (Ajánlatkérő a szerződés elszámlható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztsítja) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámlható összegének 10%-ával csökkentett mértékének megfelelő összegű előleg visszafizetési biztsítékt köteles nyújtani a 4/2011. (I.28.) Krm. rendelet 57. (1d) pntjában fglaltak szerint, az előleg bekérő levél benyújtásával egyidejűleg, melynek futamideje az előleg bekérő dkumentum benyújtásától az előleggel való elszámlás időpntjáig tart. A (I. 28.) Krm. rendelet 57. (1) bekezdés (1d) pntjának alapján a gazdasági társaság vagy nnprfit szervezet szállító - cégjegyzésre jgsult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdnsának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfgadható a szállítói előleg biztsítékaként. A biztsítékt az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bcsátani, lyan módn, hgy az a fölötti rendelkezési jga az ajánlatkérőnek ettől az időpnttól kezdődően az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásnak (teljesítési véghatáridő) időpntja + 60 napig biztsíttt legyen. Az előlegszámla teljes összegét az ajánlatkérő az I. részszámla összegébe számítja be. Amennyiben az I. részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét a srn következő részszámlából kell levnni. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztsíték felszabadítását is eredményezi. A biztsítékk határidőre történő rendelkezésre bcsátásáról a Kbt (5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkznia kell. A biztsíték a Kbt (6) bekezdés a) pntjában fglaltak szerint teljesíthetők. Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia 11

12 biztsításával, vagy biztsítási szerződés alapján kiállíttt - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. 19. A tárgyalás leflytatásának menete és alapvető szabályai A tárgyalás helye: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala Plgármesteri Kabinet Közbeszerzési Referatúra 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. A épület I. em szba Az első tárgyalás időpntja: július óra 00 perc Az ajánlatkérő a tárgyaláskat az ajánlattevőkkel együttesen, egy szükség esetén több frdulóban flytatja le. Amennyiben több tárgyalás szükséges, az adtt tárgyalás lezárásakr kerül sr a következő tárgyalás időpntjának egyeztetésére. A tárgyaláskn 1-1 ajánlattevő részéről legfeljebb összesen 2 személy képviseltetheti magát a tárgyalásn. Mind az ajánlattevő, mind pedig annak alvállalkzója részéről kötelezettségvállalásra jgsult személy vehet részt a tárgyalásn ez lehet a cégkivnatban szereplő személy, vagy meghatalmaztt, ez utóbbi esetben a cégkivnatban szereplő cégjegyzésre jgsult személy által kiállíttt, 2 tanú által aláírt vagy közjegyzői kiratba fglalt meghatalmazást kérünk bemutatni. Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit a tárgyalás lezárását közvetlenül követően minden, az adtt tárgyalási frdulóban részt vevő ajánlattevőnek átad, a távllevőknek pedig megküld. Amennyiben ajánlattevő részéről nincsenek jelen a tárgyalásn vagy ajánlatukat nem módsítják, az eredetileg benyújttt ajánlat kerül értékelésre. Ajánlattevő az ellenszlgáltatás mértékére vnatkzóan az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatt tehet vagy a megadtt ajánlatát fenntarthatja a tárgyalás srán. A végleges ajánlat benyújtása írásban, fellvasólapn történik. Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a dkumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekri tartalma szerint köti meg. A Kbt. 97. (2) bekezdésének megfelelően: A tárgyalás srán a közbeszerzés tárgya és feltételei nem váltzhatnak lyan módn, hgy a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei lyan jellemzőjében, illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekr beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadtt szerződéses feltételektől, amely nem tette vlna lehetővé tárgyaláss eljárás alkalmazását, b) az ajánlattételi felhívásban és a dkumentációban közölt feltételek lyan mértékben módsulnak vagy egészülnek ki, hgy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalásk befejezésével végleges ajánlatt tenni, vagy c) az értékelés szempntjai vagy módszere váltzna. 12

13 20. Az első tárgyalás időpntja Az első tárgyalás időpntja: július óra 00 perc 21. Tvábbi infrmációk: 1) A közös ajánlatt tevő nyertesek által létrehzandó gazdasági társaság, illetve jgi személy Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehzását nem teszi lehetővé és nem követeli meg (kizárja). 2) Ajánlattevő és alvállalkzója, valamint közös ajánlattevő által csatlandó iratk cégkivnatban rögzített képviselő aláírási címpéldánya/aláírás mintája (ha az ajánlatt aláíró vagy szignáló ettől eltérő személy teljes biznyító erejű magánkiratba fglalt meghatalmazása, amely tartalmazza a meghatalmaztt aláírását is); Nyilatkzat arról, hgy a cégadatkra vnatkzóan esetlegesen el nem bírált váltzásbejegyzés van-e flyamatban. Amennyiben igen, úgy köteles a vnatkzó nymtatvány máslati példányát becsatlni. A nemleges nyilatkzatt is kérjük becsatlni. 3) Ajánlattevő az alábbiakról köteles NYILATKOZNI ajánlatában: a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pntja értelmében ajánlattevő köteles az ajánlatban megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkzót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkzókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százaléks arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkzók közre fgnak működni; a Kbt. 55. (5) bekezdése alkalmazása esetén köteles megjelölni az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bcsátó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás vnatkzó pntjának megjelölésével azn alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazlása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőfrrására (is) támaszkdik. A nemleges nyilatkzatt is kérjük csatlni. a Kbt. 54. szerinti nyilatkzat, mely szerint ajánlattevő az ajánlattétel srán figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vnatkzó azn kötelezettségeket, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése srán meg kell felelni; a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszlgáltatásra vnatkzóan; a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján nyilatkznia kell arról, hgy a kis- és középvállalkzáskról, fejlődésük támgatásáról szóló törvény szerint mikr-, kisvagy középvállalkzásnak minősül-e. 13

14 Nyilatkzat arra vnatkzóan, hgy melyek azk a szervezetek, amelyek felett ajánlattevő a Plgári Törvénykönyv szerint többségi beflyást gyakrl, illetve melyek azk a szervezetek, amelyek az ajánlattevő felett gyakrlnak többségi beflyást. (A nemleges nyilatkzatt is kérjük csatlni.) Nyilatkzat üzleti titkra vnatkzóan. 4) A Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet az alábbiakról köteles NYILATKOZNI: az előírt igazlási módkkal azns módn köteles igazlni az adtt alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tvábbá köteles nyilatkzni arról, hgy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőfrrásk rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 5) Egyéb csatlandó nyilatkzatk - Nyilatkzat szerződéstervezet megismeréséről - Ajánlattevőnek csatlnia kell ajánlatában arra irányuló szándéknyilatkzatát, hgy a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztsítást a szerződéskötés időpntjáig megköti. (306/2011. (XII.23.) Krm. Rendelet 9. ). A beszerzés tárgyát lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztsítás értéké el kell, hgy érje a kivitelezés időszakára vnatkzóan legalább 50 millió Ft, és a legalább 25 millió HUF/káresemény mértéket. - - Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkzatt kell tennie és csatlni arról, hgy az elektrnikus adathrdzót mellékelte. 6) Frmai követelmények Az ajánlatt fellvasó lappal és tartalmjegyzékkel ellátva; zárt csmaglásban; 4 (négy) példányban (1 eredeti, 3 máslat) kell benyújtani. A külső csmaglást az alábbi felirattal kell ellátni: "Ajánlat Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés " - "Tils felbntani az ajánlattételi határidő lejártáig." Amennyiben az eredeti, illetve a máslat, valamint az elektrnikus adathrdzón beadtt ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nymtattt példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat tvábbi frmai követelményeire az ajánlati dkumentációban meghatárzttak az irányadóak. 7) Igazlásk benyújtásának módja A Kbt. 36. (3) bekezdése értelmében, az eljárásban valamennyi dkumentum egyszerű máslatban is benyújtható. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújttt dkumentumk ajánlattevő általi felelős frdítását is köteles elfgadni. 14

15 8) A hiánypótlás lehetősége Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztsít a Kbt ban részletezettek szerint. 9) Szerződéskötés Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatk értékelése srán a következő legkedvezőbb ajánlatt tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatk elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 10) A szerződés teljesítése srán érvényesíteni kívánt műszaki, szakmai szempntk Az alábbi szlgáltatási feladatk teljes körű ellátása: Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása A közbeszerzés tárgyát képező feladatk: Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f Szciális vársrehabilitáció) prjekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása Közlekedési fejlesztések utak felújítása, létesítése: Vila u. útépítés, Vila u.. Orgna u. összekötő szakasz útépítés, Móricz Zs. u. Bttyán J. u. elkerülő szakasz útépítés, Bttyán J. Dália u. burklat reknstrukció, Bttyán J. Dália u. közötti lakó utak felújítása (810 m új út építése, 681 m útfelújítás) Játszóhelyek létesítése több krcsprts játszó-és sprtlétesítményeket tartalmazó park kialakítása Aszfalts játszótér kialakítása festett játékkkal, kreatív mászófallal; salaks sprtpálya kialakítása labdafgó hálóval; kerítéssel körbevett hintázóhely eséscsillapító hmkkal és aszfalts streetball pálya kialakítása (4463 m² felújíttt zöldfelület) A részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a prjekttel kapcslats háttér infrmációkat az ajánlati dkumentáció részletezi. 11) Helyszíni bejárás Ajánlatkérő június hó 20. napján helyszíni bejárást tart. Találkzó 10 órakr az Ajánlatkérő I.1. pntban megjelölt címén. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályztt kérdések tekintetében a évi CVIII. tv. (Kbt.) előírásai az irányadóak. Jelen módsíttt ajánlattételi felhívás megküldésének napja: június

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatals név: Fővársi

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja. X o o

Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja. X o o 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatals név: Makó Várs

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatals név: Fővársi

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413527-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. --------------------------------------------./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzatának ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván indítani. 1.) Az ajánlatkérő

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:150128-2013:text:hu:html HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök 2014/S 054-089888. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök 2014/S 054-089888. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:89888-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök 2014/S 054-089888 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben