KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: től

2 TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK, A KÖZBESZERZÉS BECSÜLT ÉRTÉKE... 7 A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI FELADATAIVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK... 8 A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉS... 9 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK, SZEMÉLYEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1.SZÁMÚ MELLÉKLET- KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A JANUÁR 1-JÉTŐL IRÁNYADÓ KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKRÓL 2.SZÁMÚ MELLÉKLET KIEMELT TERMÉKEK KÖRE 3. SZÁMÚ MELLÉKLET-KIEMELT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 4. SZÁMÚ MELLÉKLET- ÉRTESÍTÉS A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN MEGRENDELT BESZERZÉS TELJESÜLÉSÉRŐL 5.SZÁMÚ MELLÉKLET - KÖZBESZERZÉSI IGÉNYEK 6.SZÁMÚ MELLÉKLET ELŐTERJESZTÉS KÖZBESZERZÉSI ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 7. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT PÉNZÜGYI FEDEZET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 8. SZÁMÚ MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉSÉRŐL 9.SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET-MEGBÍZÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE 11. SZÁMÚ MELLÉKLET FOLYMATAÁBRA KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA 12. SZÁMÚ MELLÉKLET FOLYAMATÁBRA INFORMATIKAI TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 2

3 I. A Közbeszerzési Szabályzat célja és hatálya 1. A Nyugat-magyarrszági Egyetem (a tvábbiakban: Egyetem) a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a tvábbiakban: Kbt.) 5. (1) bek. c) pntjában meghatárztt Közbeszerzési Hatóság nyilvántartásában szereplő - ajánlatkérő szervezet. Az Egyetem a Kbt ában fglalt kötelezettsége, a közpénzek hatékny és ésszerű felhasználása, valamint széleskörű nyilváns ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében megalktja hatálys Közbeszerzési Szabályzatát. A Szabályzat meghatárzza az Egyetem által indíttt közbeszerzési eljárásk előkészítésének, leflytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Egyetem nevében eljáró, illetve az eljárásba bevnt személyek, valamint szervezetek felelősségi körét (különös tekintettel az eljárás srán hztt döntésekért felelős személyre/személyekre), valamint a közbeszerzési eljárásk dkumentálási rendjét, összhangban a vnatkzó jgszabálykkal. 2. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában megnevezett valamennyi szervezetre. A Szabályzat előírásait a közbeszerzési eljárásban az Egyetem, mint ajánlatkérő ldalán részt vevő valamennyi személy és szervezet köteles betartani. 3. A Közbeszerzési Szabályzat - a Kbt. legfntsabb elemeit kiemelve - alapvetően az Egyetemre vnatkzó sajáts és különös szabálykat tartalmazza, ezért azt a Kbt.-vel, annak végrehajtási rendeleteivel, a Közbeszerzési Hatóság Útmutatóival és ajánlásaival, valamint egyéb kapcslódó jgszabálykkal együttesen szükséges alkalmazni. II. A közbeszerzés tárgya 1. Közbeszerzési eljárást Kbt.-ben meghatárztt eljárási szabályk szerint - kell leflytatni az Egyetem által visszterhes szerződés megkötése érdekében, amennyiben az adtt beszerzés a Kbt. tárgyi hatálya alá tartzik, nem esik a Kbt. által nevesített kivételi kör alá, és becsült értéke eléri az adtt évre irányadó közbeszerzési értékhatárt. 3

4 2. Közbeszerzés tárgya: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Kbt.-ben meghatárztt közbeszerzési értékhatárkat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések tekintetében az alábbi beszerzései tárgyakra: közbeszerzési szerződések építési kncesszió [8. (5)] árubeszerzés [8. (2)] Az árubeszerzés frgalmképes és birtkba vehető ingó dlg tulajdnjgának vagy használatára, hasznsítására vnatkzó jgnak - vételi jggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában fglalja a beállítást és az üzembe helyezést is. építési beruházás [8. (3)] Az építési beruházás a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) a Kbt. 1. mellékletében felsrlt tevékenységek egyikéhez kapcslódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jgszabályban meghatárztt tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jgszabályban meghatárztt tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatárztt követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módn történő kivitelezése. szlgáltatás megrendelés [8. (4)] (4) A szlgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - lyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. szlgáltatási kncesszió [8. (6)] A közbeszerzés tárgya meghatárzásánál figyelemmel kell lenni a Közös Közbeszerzési Szójegyzékre (CPV-kód szerinti meghatárzás). A CPV-kódt már a közbeszerzés eljárás szakmai előkészítésének iratanyagában (8.sz. melléklet) is szükséges feltüntetni. Ha a közbeszerzés többféle beszerzési tárgyat fglal magában, a közbeszerzési eljárásra a beszerzés fő tárgya szerinti szabálykat kell alkalmazni. (Kbt. 22. ) Ha a beszerzés különböző elemei bjektíve nem szétválaszthatóak, és szükségszerűen egy szerződés tárgyát képezik, a szerződés megkötésére alkalmazandó szabálykat a beszerzés fő tárgya határzza meg. (Kbt. 23. (2) ) Ha a szerződés közbeszerzési szerződés és kivételi körbe tartzó beszerzés elemeit fglalja magában, akkr is szükséges közbeszerzési eljárást leflytatni /Kbt. 23. (6)/. Tekintettel arra, hgy az Egyetemre a közpntsíttt közbeszerzési rendszerről, valamint a közpnti beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25) Krmányrendelet hatálya kiterjed, a Krm. rendelet 1. sz. mellékletében felsrlt kiemelt termékek tekintetében értékhatártól függetlenül - az Egyetem a közpntsíttt közbeszerzés szabályait köteles alkalmazni, és a beszerzéseket a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) rendszerén keresztül megvalósítani.(a kiemelt termékek körét jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.) Tekintettel arra, hgy az Egyetemre a Nemzeti Kmmunikációs Hivatalról és a krmányzati kmmunikációs beszerzések közpntsíttt közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Krm. rendelet hatálya (a tvábbiakban: NKH Krm. rendelet) is kiterjed, az NKH Krm. rendelet 1. sz. mellékletében felsrlt kiemelt szlgáltatásk tekintetében az Egyetem az NKH Krm. 4

5 rendeletben meghatárzttak szerint köteles eljárni. Ezen szlgáltatásk beszerzésének krdinálását és az Nemzeti Kmmunikációs Hivatallal való kapcslattartást az Egyetem részéről az Ügyfélkapcslati és Tudásmenedzsment Közpnt végzi. (A kiemelt szlgáltatásk körét jelen szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza, ezen szlgáltatásk beszerzése tekintetében szükséges felvenni a kapcslatt az Ügyfélkapcslati és Tudásmenedzsment Közpnttal) A Kbt a szerint az ajánlatkérő a Kbt. 3. mellékletében meghatárztt CPV kódszámú egészségügyi, szciális és kulturális szlgáltatásk (mint például: Közigazgatási ktatási szlgáltatásk,, Közigazgatási egészségügyi szlgáltatásk, Közigazgatási házépítési szlgáltatásk, Iskla előtti ktatási szlgáltatásk, Felsőktatási szlgáltatásk, E-ktatással kapcslats szlgáltatásk, Egyetemi szintű felnőttktatási szlgáltatásk, Személyzeti képzési szlgáltatásk, Képzési létesítmény, Oktatási szlgáltatásk) esetében a közbeszerzési eljárásban való részvétel jgát fenntarthatja azn gazdasági szereplők részére, amelyek a) tevékenysége az tt meghatárztt egészségügyi, szciális és kulturális szlgáltatásk nyújtásáhz kapcslódó közfeladat ellátására irányul, b) működése nnprfit jellegű, ahl a nyereséget a szervezet közfeladatainak ellátására frdítják, vagy amennyiben a nyereség felsztásra kerül, akkr az a munkavállalóknak a szervezet irányításába való bekapcslódását szlgálja, c) irányítási vagy tulajdnsi struktúrája biztsítja a munkavállalók aktív részvételét a szervezet irányításában, vagy szükségessé teszi a munkavállalók, illetve a közfeladat ellátásában érdekeltek aktív részvételét, tvábbá d) a megelőző hárm évben nem kötöttek az ajánlatkérővel e bekezdés hatálya alá tartzó tárgyú szerződést. Az ilyen szerződés határztt időre, legfeljebb hárm évre köthető. A közbeszerzési eljárásban való részvétel jgának fenntartására az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkznia kell. 3. Kivételi körök: Jelen Szabályzat hatálya a Kbt. hatálya alá tartzó valamennyi közbeszerzésre kiterjed. A Kbt. alapján az alábbi kivételi körök tekintetében nem szükséges közbeszerzési eljárást leflytatni, aznban a kivételi kör alá tartzást dkumentummal alátámasztttan indklni szükséges: - a Kbt. 9. -a szerinti kivételi körök fennállása esetén egyáltalán nem szükséges (értékhatárra tekintet nélkül) közbeszerzési eljárást leflytatni (ezen kivételi körök közül az Egyetemet érinthetik különösen: in-huse beszerzések az Egyetem által kntrllált jgi személyek tekintetében, amennyiben a Kbt. 9. (1) h)/i) pntkban meghatárztt feltételek fennállnak; közfeladat átadása más Kbt. szerinti ajánlatkérőnek amennyiben a Kbt. 9. (1) j) pntban meghatárztt feltételek fennállnak; Kbt. 9. (8) bekezdésében meghatárztt speciális szlgáltatás megrendelések: építmény/ingatlan megszerzése; választttbírósági/közvetítői/ békéltetői tevékenység; Kbt. 9. (8) d) pnt szerinti jgi szlgáltatás igénybevétele; Kbt. 9. (8) e) pnt szerinti pénzügyi szlgáltatás; hitel- és kölcsönszerződések; 5

6 munkaszerződés/közalkalmaztti jgviszny; ha a szlgáltatást az Egyetem jgszabályban, vagy hatósági határzatban az EUMSZ 1 -szel összhangban meghatárztt kizárólags jg alapján nyújtja; biznys K+F szlgáltatásk 2 kivéve, ha eredményüket kizárólag az Egyetem hasznsítja tevékenysége srán, és az ellenszlgáltatást teljes mértékben az Egyetem teljesíti). - Nemzeti értékhatárkat meghaladó, de uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzéseknél a Kbt a szerinti kivételi körök fennállása esetén nem szükséges közbeszerzési eljárást leflytatni. Ezen kivételi körök közül az Egyetemet érinthetik különösen: tankönyv beszerzése 3 ; a Kbt. 3. melléklete szerinti szálldai és éttermi szlgáltatásk; könyvtárkezelési szlgáltatásk 4, pihenés, kultúra, sprt területén nyújttt szlgáltatásk 5 ; jgi szlgáltatásk; a Kbt. 3. sz. melléklete szerinti nettó 18 millió Ft. alatti becsült értékű szlgáltatásk 6 ; hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldlgztt zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabnafélék, kenyér és pékáru, méz, tjás, kertészeti növény beszerzése; 1 Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 2 CPV kódk: tól ig (Kutatási és fejlesztési szlgáltatásk és kapcslódó tanácsadói szlgáltatásk, Kutatási és kísérleti fejlesztési szlgáltatásk, Kutatási szlgáltatásk, Kutatólabratóriumi szlgáltatásk, Tengerkutatási szlgáltatásk, Kísérleti fejlesztési szlgáltatásk); Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése; Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technlógiai demnstráció; Tesztelés és értékelés 3 Kbt a) szerinti feltételekkel 4 CPV kódk: től ig: Könyvtárkezelési szlgáltatásk, Archiválási szlgáltatásk, Katalgizálási szlgáltatásk 5 CPV kódk: től ig: például: Szlgáltatásk a pihenés, kultúra és sprt területén, Mzifilmmel és videfilmmel kapcslats szlgáltatásk, Oktatófilm és videfilm gyártása, Reklám-, prpaganda-, ismeretterjesztő film és videfilm gyártása, Rádióval és televízióval kapcslats szlgáltatásk, Szórakztatási szlgáltatásk, Művészeti és irdalmi alktási és értelmezési szlgáltatásk, Műalktás, Művészeti szlgáltatásk, Színházi prducer, dalcsprt, együttes és zenekar szlgáltatása, Szerzők, zeneszerzők, szbrászk, mutatványsk és egyéb egyéni művészek által nyújttt szlgáltatásk, Írói ügynökségi szlgáltatásk, Képzési anyagk elkészítésével kapcslats szlgáltatásk, Műszaki szerzői szlgáltatásk, Üdülőterülettel kapcslats szlgáltatásk, Vásárral és vidámparkkal kapcslats szlgáltatásk, Pirtechnikai szlgáltatásk, Hangtechnikusi szlgáltatásk, Hírügynökségi szlgáltatásk, Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szlgáltatásk, Könyvtári és levéltári szlgáltatásk, Iratmegsemmisítési szlgáltatásk, Múzeumi szlgáltatásk, illetve emlékművek és műemlékek megőrzésével kapcslats szlgáltatásk, Btanikai és állatkerti szlgáltatásk, valamint természetvédelmi területi szlgáltatásk, Vadállmány-megőrzési szlgáltatásk, Sprtszlgáltatásk, Sprtlétesítmény-üzemeltetési szlgáltatásk, Sprttal kapcslats szlgáltatásk, Sprtesemény-szervezési szlgáltatásk 6 Például: Egészségügyi, szciális és ezekhez kapcslódó szlgáltatásk; közigazgatási, szciális, ktatási, egészségügyi és kultúrával kapcslats szlgáltatásk; kötelező társadalmbiztsításhz kötődő szlgáltatásk; nemzetközi szlgáltatásk; pstai szlgáltatásk; 6

7 az Egyetem alaptevékenysége ellátásáhz szükséges irdalmi (szakirdalmi, tudmánys) mű létrehzása, tanácsadói vagy személyi tlmácslási tevékenység; felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevétele; pénzfrgalmi szlgáltatás igénybevétele; pstai szlgáltatás; kulturállis javak körébe tartzó tárgyak megvétele; tervezési szlgáltatásk 7 és az ezekkel kapcslats ugyanazn építési beruházásra vnatkzó Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szlgáltatás, elemzés (CPV: ) /Prjekt- és tervelőkészítés, költségbecslés (CPV: ) / Költségszámítás, költségfelügyelet (CPV: ) / Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatárzása és jegyzékbe vétele (CPV: ) / Építési munka felügyelete (CPV: ). Ha a szerződés közbeszerzési szerződés, és e törvény alkalmazása alól kivételt képező szerződés elemeit fglalja magában, a szerződés megkötésére a közbeszerzési eljárásra vnatkzó szabálykat kell alkalmazni, függetlenül attól, hgy az e törvény alkalmazása alól kivételt képező szerződéses elemek értéke hgyan aránylik a teljes szerződés értékéhez. /Kbt. 23. (6)/ Amennyiben az Egyetem nettó 50 millió Ft. értékű szerződést közbeszerzési eljárás leflytatása nélkül kíván megkötni, a szerződéskötés előtt köteles a szerződéskötést a Miniszterelnökséget Vezető Miniszternek megküldött előterjesztéssel engedélyeztetni. (320/2015.(X.30.) Krm.rendelet 15. ). A szerződés értékét az egybeszámítási szabálykra figyelemmel szükséges meghatárzni, így azn szerződések jóváhagyásának kezdeményezése is szükségesek, melyek önmagukban nem érnék el az 50 millió Ft.-t, aznban más beszerzéssel együttszámítva már igen. III. A közbeszerzési értékhatárk, a közbeszerzés becsült értéke 1. Értékhatárk: A Kbt a szerinti hivatals dkumentumkban közzétett értékhatárk feletti beszerzések tekintetében amennyiben a kivételi körök alkalmazása nem lehetséges az Egyetem közbeszerzési eljárás leflytatására köteles. Az uniós értékhatárk időszaknként az Európai Unió Hivatals Lapjában, a nemzeti értékhatárk évente a közpnti költségvetésről szóló törvényben kerülnek meghatárzásra. A 7 CPV kódk: Épületekkel kapcslats építészeti szlgáltatásk, Szabadtéri területekkel kapcslats építészeti szlgáltatásk, Épületbővítéssel kapcslats építészeti szlgáltatásk, Előzetes tervek (rendszerek és integráció), Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk, Várstervezési szlgáltatásk, Tájrendezési szlgáltatásk, Belsőépítészeti szlgáltatásk 7

8 Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó értékhatárkat minden év elején közzéteszi hnlapján. A Közbeszerzési Hatóság ezen tájékztatója jelen Közbeszerzési Szabályzat 1. számú melléklete. 2. Becsült érték: ( ) A közbeszerzés megkezdésekr annak tárgyáért az adtt piacn általában kért vagy kínált ÁFA nélkül számíttt teljes ellenszlgáltatás értéke. A becsült érték meghatárzása srán az Egyetem valamennyi működési egységének beszerzési igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy különálló működési egység saját gazdálkdási szervezettel és működési költségvetése felett önálló rendelkezési jggal bír. Árubeszerzés becsült értékének meghatárzása szempntjából az azns vagy hasnló felhasználásra szánt áruk beszerzését egybeszámítani szükséges. Szlgáltatás megrendelése esetén a becsült érték meghatárzása szempntjából meghatárzó szempnt, hgy a szlgáltatás-megrendelések ugyanazn közvetlen cél megvalósítására irányulnak-e, valamint fennáll-e köztük műszaki/gazdasági/funkcinális egység. Tils a közbeszerzést ly módn részekre bntani, amely a közbeszerzési szabályk alkalmazásának megkerülésére vezet. A becsült érték meghatárzása céljából az ajánlatkérő köteles külön vizsgálatt végezni és annak az eredményét dkumentálni. A becsült érték meghatárzásának alapja: bjektív alapú módszerek lehetnek például: indikatív ajánlatk bekérése, arra szaksdtt szervek által végzett piackutatás, igazságügyi szakértő igénybevétele, szakmai kamarák által adtt díjszabásk ill. építési adatbázis, Közbeszerzési Hatóság által kiadtt árstatisztika, krábbi hasnló tárgyú szerződések elemzése. IV. A Nyugat-magyarrszági Egyetem közbeszerzési feladataival kapcslats általáns adminisztratív tevékenységek 1. Az Egyetem köteles a költségvetési év elején legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készíteni (Kbt. 42. ) az adtt évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. Újabb igény, vagy váltzás felmerülésekr a közbeszerzési tervet módsítani szükséges. A közbeszerzési terv elkészítésére a Közbeszerzési Irda, elfgadására a Gazdasági Igazgató jgsult. A közbeszerzési terv nyilváns, erre figyelemmel elfgadás után az Egyetem hnlapján közzé kell tenni. Az Egyetem köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) is közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módsítását. A közbeszerzési tervet a 320/2015. (X.30.) Krm. rendelet 23. -ának megfelelően az Miniszterelnökséget Vezető Miniszter részére is szükséges megküldeni legkésőbb minden év március 31-ig, valamint a módsítását (az alátámasztó indkkkal együtt) a módsítás elfgadását követő 3 munkanapn belül. 8

9 2. Az Egyetem éves közbeszerzéseiről a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 40. -a szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles közzétenni a Közbeszerzési Adatbázisban. Az éves statisztikai összegezés elkészítésével és közzétételével kapcslats feladatkat a Közbeszerzési Irda látja el. 3. Az Egyetem a Közbeszerzési Adatbázisban az alábbi közbeszerzési eljáráskkal kapcslats iratkat is köteles közzétenni (Kbt. 43. ): 8 - előzetes vitarendezéssel kapcslats adatkat (80. (2)), - in-huse szerződéseket (9. (1) h), i)) - közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul, - a szerződés teljesítésére vnatkzó adatkat /43. (1) f)/ - a szerződés mindegyik fél által történt teljesítését követő 30 napn belül, illetve 1 évnél hsszabb időre kötött szerződés esetében évente aktualizálva. A fenti adatkötelezettségre tekintettel az adtt szerződés megkötésében érdekelt szervezeti egység vezetője / teljesítés igazlás kiállítására felelős személy köteles - az in-huse beszerzésekkel kapcslatban a szerződéskötést követően haladéktalanul, - a közbeszerzési szerződések teljesítésével kapcslatban a rész- és végteljesítésről kiállíttt teljesítésigazlásk kiállítását követően haladéktalanul értesíteni és a szükséges tájékztatást megadni az Egyetem Közbeszerzési Irdájának. (A szerződés teljesítésével kapcslats tájékztatás mintáját a jelen Szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.) 4. Az Egyetem valamennyi közbeszerzési eljárását írásban (vagy elektrnikus közbeszerzés esetén elektrnikusan) köteles dkumentálni. A közbeszerzési eljárással kapcslatban keletkezett valamennyi iratt a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcslats összes iratt a szerződés teljesítésétől számíttt 5 évig meg kell őrizni. Az adtt közbeszerzési eljárás valamennyi dkumentumát a Közbeszerzési Irda szkennelt frmátumban is rögzíti az Egyetem elektrnikus adatbázisában. 5. Az Egyetem évi két alkalmmal június 30-ig és december 31-ig adatszlgáltatást teljesít beszerzéseiről az Miniszterelnökséget Vezető Miniszter Minisztériuma részére. Az adatszlgáltatáshz szükséges adatk körét a miniszter határzza meg. 9 V. A közbeszerzések tervezése 1. Az Egyetem köteles a költségvetési év elején legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készíteni (Kbt. 42. ) az adtt évre tervezett közbeszerzéseiről. 2. A közbeszerzési tervezéshez szükséges adatkat elsődlegesen a Gazdasági Igazgatóság nyújtja a Közbeszerzési Irdának legkésőbb minden év március 10-ig: A Közbeszerzési terv megfelelő 8 Amennyiben az adatk közzététele a KBA-ban nem lehetséges az Egyetem köteles azkat saját hnlapján közzétenni, és a Kbt.-ben meghatárztt határidőig elérhetővé tenni. A KBA-ban való közzétételért felelős: az Egyetem Közbeszerzési Csprtja /2015. (X.30.) Krm.rendelet 23. (3) 9

10 elkészítése érdekében az Egyetem Gazdasági Igazgatósága a Közbeszerzési Irdának tervezett beszerzésekkel kapcslatban adatt szlgáltat az Egyetem költségvetése (költségvetési kncepció, előzetes tervszámk) és a szervezeti egységek által szlgáltattt adatk alapján. Amennyiben a Gazdasági Igazgató szükségesnek látja, a Közbeszerzési Irda rendelkezésére bcsátja az előző év főkönyvi adatait, valamint az adtt évre elfgadtt/elfgadásra váró költségvetését. 3. A közbeszerzési terv előkészítése érdekében az Egyetem szervezeti egységei (Kark) vezetői felelősek azért, hgy a területén ismert, várhatóan felmerülő beszerzési igényekről minden év március 5-ig elektrnikus útn tájékztassák a Gazdasági Igazgatóságt, valamint a Közbeszerzési Irdát. (Jelen szabályzat 5. számú melléklete) 4. A Közbeszerzési Irda a megadtt adatk alapján minden év március 20-ig elkészíti az Egyetem éves közbeszerzési tervét, melyet elfgadásra megküld a Gazdasági Igazgatónak vagy a Gazdasági Igazgató által meghatalmaztt személynek. 5. Minden év március 5-ig az Egyetem közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekkel fglalkzó munkatársa is összefglalót készít a Közbeszerzési Irdának az előző év beszerzéseiről, melyben beszerzési tárgyanként és értékenként valamint lehetőség szerint szállítóként - feltünteti az előző évi beszerzéseket, valamint bemutatja az adtt évre tervezett közbeszerzés értékhatár alatti beszerzéseket. 6. Az elfgadtt közbeszerzési terv közzétételéről (KBA/Egyetem hnlapja) a Közbeszerzési Irda gndskdik legkésőbb minden év március 31-ig. 7. Új közbeszerzési igény felmerülésekr (pl.: új támgatási szerződés megkötése, többletfrrás megjelenése) a közbeszerzési terv a Közbeszerzési Irda által módsításra kerül, melyet úgyszintén a Gazdasági Igazgató fgad el. 8. Jóváhagytt kötelezettségvállalás esetén az érintett szervezeti egység (Kar) a kötelezettségvállalás jóváhagyását követően haladéktalanul értesíti a Közbeszerzési Irdát a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzéssel kapcslatban. (Ilyenkr a közbeszerzés feltüntetésre kerül a közbeszerzési tervben, vagy pedig elfgadtt közbeszerzési terv esetén: az elfgadtt terv módsításra kerül.) 9. Elfgadtt pályázat esetén a Pályázati Irda/érintett prjektmenedzser a pályázat elfgadását követően haladéktalanul értesíti a Közbeszerzési Irdát a tervezett/ pályázatban szerepeltetett közbeszerzéssel kapcslatban. (Ilyenkr a közbeszerzés feltüntetésre kerül a közbeszerzési tervben, vagy pedig elfgadtt közbeszerzési terv esetén: az elfgadtt terv módsításra kerül.) 10. A közbeszerzési terv nem vnja maga után az abban megadtt közbeszerzésre vnatkzó eljárás leflytatásának kötelezettségét, tvábbá le lehet flytatni a tervben nem szereplő, vagy ahhz képest módsíttt közbeszerzési eljárást. Ilyenkr a tervet aktualizálni szükséges. 10

11 VI. Közbeszerzési eljárás előkészítése 1. Beszerzési/Közbeszerzési igény felmerülésekr az Egyetem érintett szervezeti egységének illetékes munkatársa írásban értesíti a Közbeszerzési Irdát. A Közbeszerzési Irda megvizsgálja, hgy az adtt beszerzés valóban közbeszerzés köteles, és arról tájékztatást ad. Az érintett szervezeti egységeknek célszerű azzal kalkulálni, hgy a közbeszerzési igény felmerülését követően a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez több hetes beszerzés nagyságától, és szükséges engedélyeztetési eljárásktól függően hónaps előkészítés előzheti meg a közbeszerzési eljárás leflytatását. 2. A Közbeszerzési Irda a közbeszerzési eljárás közbeszerzési jgi előkészítését a tervezett közbeszerzéssel kapcslats, jóváhagytt kötelezettségvállalás, és jelen Szabályzat fedezetnek a rendelkezésre állását igazló, valamint a knkrét közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó 6. számú mellékletének kitöltött, valamint aláírt példányának az érintett szervezeti egység vezetője, illetve általa meghatalmaztt személy által történő benyújtását/megküldését követően kezdi meg. 3. Amennyiben a közbeszerzési eljárás támgattt prjektből finanszírztt, a Közbeszerzési Irda részére meg kell küldeni a hatálys Támgatási Szerződést, a támgatási szerződés költségvetését, valamint amennyiben van a kapcslódó közbeszerzési tervet. 4. Közbeszerzési eljárás szakmai előkészítését az érintett szervezeti egység /Kar/ illetékes munkatársa végzi: a szakmai előkészítés magában fglalja többek között: a közbeszerzéssel kapcslats helyzet- és piacfelmérést, amennyiben szükséges: előzetes piaci knzultációt /Kbt. 28. (4)/, közbeszerzés becsült értékének felmérése, dkumentálását (jelen Szabályzat III.2. pntja szerint). Építési beruházás esetén a közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a külön jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő tervek megléte. Külön jgszabályban fglalt esetekben az Egyetemnek tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gndskdnia kell. /Kbt. 28. (3)/. Szakmai előkészítés srán is figyelemmel kell lenni a Kbt.-ben megfgalmaztt alapelvek így különösen a verseny tisztasága, gazdasági szereplők esélyegyenlősége - betartására. A közbeszerzési eljárás szakmai előkészítéséhez tartzik tvábbá a közbeszerzési eljárás (kiírás) iratanyagát részét képező közbeszerzési dkumentumk műszaki leírásának (műszaki/szakmai tartalmának) meghatárzása. A műszaki leírás alapján biztsítani kell, hgy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempntból reális ajánlatt adni. Már a közbeszerzési eljárás előkészítése srán törekedni kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztsítására, a környezet - beszerzés tárgyára tekintettel biztsítható - védelmére és a fenntarthatósági szempntk figyelembevételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódsításk megelőzésére. 5. A közbeszerzési eljárás közbeszerzési jgi előkészítését a szakmai iratanyag alapján a Közbeszerzési Irda végzi el. Amennyiben a beszerzés tárgya és értéke indklttá teszi, a közbeszerzési eljárás lebnylításába külső szakértő vnható be. 11

12 A közbeszerzési jgi előkészítés többek között magába fglalja az alábbi dkumentumk elkészítését: Kbt. szerint irányadó eljárásfajta kiválasztása a műszaki/szakmai előkészítés által megadtt becsült érték és műszaki specifikáció alapján; felhívás és közbeszerzési dkumentumk közbeszerzési és jgi tartalmának meghatárzása; közbeszerzési eljárás eljárási iratanyagának előkészítése; szükséges bejelentési kötelezettségek, engedélyeztetések (Közbeszerzési Hatóság, Miniszterelnökséget vezető Miniszter, Emberi Erőfrrásk Minisztere stb.) megindítása. 6. A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően az alábbi tájékztatási és/vagy engedélyeztetési eljáráskat kell kezdeményezni: 10 - Emberi Erőfrrásk Minisztériuma: nettó 100 millió Ft. becsült értéket meghaladó közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 15 nappal tájékztatás küldése az EMMI Közbeszerzési Osztálya részére tájékztatási kötelezettség a /2016/VAGYONKB ikt.számú fenntartói utasítás alapján. - Miniszterelnökséget vezető Miniszter (MvM) engedélyeztetési eljárása az ún. beszerzési tilalm hatálya alá eső infrmatikai eszközök, bútrk, személygépjárművek és telefn beszerzésével (tilalm felldásával) kapcslatban az 1982/2013. (XII.29.) Krm. határzat alapján. 11 Felmentés iránti kérelmet meghatárztt űrlap kitöltésével az EMMI-n keresztül kell megküldeni a MvM részére. - Miniszterelnökséget vezető Miniszter (MvM) közpnti ellenőrzési és engedélyeztetési eljárása az államháztartás alrendszereiből (saját frrásból) finanszírztt beszerzésekre a 320/2015. (X.30.) Krm. rendelet alapján. a beszerzés becsült értékétől függő engedélyeztetési eljárás leflytatása kötelező: a közbeszerzési eljárást megelőzően előzetes engedélyeztetés (Krm. rendelet mellékletének, fedezetigazlásnak /jelen Szabályzat 7. számú melléklete/, eljárás dkumentumainak megküldése): időigénye megközelítőleg 1 hónap, flyamatba épített ellenőrzés az eljárási cselekményekkel párhuzamsan; az eljárás eredményes lezárása (összegzés megküldése) kizárólag az MvM szabályssági tanúsítványának kiállításával lehetséges nettó 50 millió Ft. értékű szerződés módsításának engedélyeztetése. - Európai uniós alapkból származó támgatásk felhasználásával finanszírztt közbeszerzés esetén a 272/2014. (XI.5.) Krm. rendelet vnatkzó szabályai szerinti utóellenőrzés, vagy uniós értékhatárt / illetve nettó 300 millió Ft. becsült értéket elérő építési beruházás esetén ex-ante (előzetes és flyamatba épített) ellenőrzés. - Egyéb nemzetközi együttműködésből származó támgatásk felhasználása esetén: a támgatás felhasználására vnatkzó eljárásrend (Útmutató, jgszabály) szerint. 10 A beszerzés tárgyától függően egyéb jgszabály is előírhat valamely hatóságknál előzetes engedélyeztetési eljárást, melynek szükségességét az adtt közbeszerzési eljárás előkészítésekr vizsgálni szükséges. 11 A tilalm felldására rendkívül indklt, egyedi esetben lehet kérni. Az eljárás több hónapig eltart, engedélyeztetés nélkül a tilalm alá eső eszközök beszerzése nem lehetséges. 12

13 7. Szükséges szakértelem: A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dkumentumk elkészítése, valamint az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevnt személyeknek együttesen rendelkezniük kell az alábbi szakértelemmel: szakértelem megnevezése közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelem közbeszerzési szakértelem 3. jgi szakértelem illetékes munkatárs elsődleges feladata 12 az érintett szervezeti egység /Kar/ illetékes munkatársa Közbeszerzési Irda (valamint külső szakértő bevnása esetén: külső szakértő) Közbeszerzési Irda jgi munkatársa (valamint külső szakértő bevnása esetén: külső szakértő) - közbeszerzési eljárás szakmai előkészítése, becsült érték meghatárzása, dkumentálása, - beszerzés tárgyának meghatárzása, - közbeszerzési eljárást megindító dkumentumk szakmai tartalmának (felhívás szakmai alkalmassági követelményeinek, értékelési szempntjainak meghatárzása, dkumentáció műszaki/szakmai tartalmának kidlgzása, szerződéstervezet szakmai értékelése támgatása) - beérkezett ajánlatk, hiánypótlásk, indklásk szakmai tartalmának értékelése - megkötött szerződés (rész)teljesítésével kapcslats tájékztatás nyújtása a Közbeszerzési Irda részére - közbeszerzési eljárás krdinálása, - javaslat az eljárás fajtájára - eljárás iratanyagának előkészítése, közbeszerzési tartalmának meghatárzása, - iratk illetékes hatóságk részére történő megküldése - beérkezett ajánlatk, hiánypótlásk, indklásk közbeszerzési tartalmának értékelése - szerződéskötést követő adatszlgáltatási feladatk - közbeszerzési eljárás krdinálása, vnatkzó jgszabályk betartásának követése, - javaslat az eljárás fajtájára, - eljárás jgi iratanyagának előkészítése, közbeszerzési jgi tartalmának meghatárzása, szerződéstervezet elkészítése, - közreműködés az iratk illetékes hatóságk részére történő megküldésében, - beérkezett ajánlatk, hiánypótlásk, indklásk közbeszerzési jgi tartalmának értékelése - szerződéskötéssel kapcslats feladatk - szerződésmódsítással kapcslats feladatk 4. pénzügyi az érintett szervezeti - közbeszerzési eljárás pénzügyi előkészítése, 12 A feladatk bővülhetnek az adtt közbeszerzési eljárás jellegétől függően. 13

14 5. szakértelem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 13 egység /Kar/ illetékes pénzügyi munkatársa, vagy pénzügyi szakértelemmel rendelkező munkatárs az Egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói címmel rendelkező munkatársa (Közbeszerzési Irda részéről), vagy külső szakértő közreműködés a becsült érték meghatárzásában, dkumentálása, - fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése, - közbeszerzési eljárást megindító dkumentumk pénzügyi tartalmának (felhívás pénzügyi alkalmassági követelményeinek, értékelési szempntjainak meghatárzása, dkumentáció pénzügyi tartalmának kidlgzása, szerződéstervezet pénzügyi szempntú észrevételezése pl.:számlázás, biztsítékk) - beérkezett ajánlatk, hiánypótlásk, indklásk pénzügyi tartalmának értékelése - megkötött szerződés számlázásával kapcslats tájékztatás nyújtása a Közbeszerzési Irda részére közbeszerzési szakértelemmel járó feladatk ellátása a 46/2015. (XI.2.) MvM rendelet szerint. 8. Bírálóbizttság: Az Egyetem az adtt közbeszerzéshez legalább hármtagú, fenti szakértelmekkel együttesen rendelkező Bírálóbizttságt köteles létrehzni. A Bírálóbizttság tagjai részt vesznek a közbeszerzési eljárás előkészítésében, valamint írásban dkumentáltan értékelik az ajánlatkat szükség esetén - a hiánypótláskat, indkláskat. A Bírálóbizttság által kötelezően elkészítendő dkumentumk: - jegyzőkönyv(ek) a Bírálóbizttság munkájáról /Kbt. 27. (4)/ tartalmaznia kell a Bírálóbizttság írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát az eljárást lezáró döntéshzó részére tartalmazhatja a tagk indklással elláttt bírálati lapjait tárgyaláss eljárás esetén az ajánlatkérő az ajánlatk bírálatát a Kbt a szerint több szakaszban végzi, melyre tekintettel több bírálati jegyzőkönyv készül több szakaszú eljárásban az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet készít a részvételi jelentkezések elbírálásakr és az ajánlatk elbírálásakr - a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően írásban dkumentálni szükséges az alábbiakat:(jegyzőkönyv jelen Szabályzat melléklete szerint) a közbeszerzési eljárás megindító iratk (felhívás és közbeszerzési dkumentumk) Bírálóbizttság általi elfgadását, a felhívás közvetlen megküldésével induló eljárás esetén az ajánlattevők kiválasztásának szempntjait 13 Részben vagy egészben európai uniós frrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szlgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió frintt meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetén. 14

15 adtt eljárásra vnatkzó felelősségi rendet A Bíráló Bizttság tagjait a rektr vagy a Kancellár vagy a Gazdasági Igazgató - önállóan eljárva - bízza meg, illetve kéri fel a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában (Jelen szabályzat 10. számú melléklete szerint). 9. Döntéshzó: az Egyetem nevében az eljárást lezáró döntést meghzó személy. A döntéshzatalra a Rektr vagy a Kancellár vagy a Gazdasági Igazgató önállóan is eljárva jgsult. A döntéshzó nem lehet a Bíráló Bizttság tagja. Különösen indklt esetekben testületi döntéshzatal is lehetséges a Kbt. 27. (5) szerint. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést jegyzőkönyvben dkumentálni szükséges pntsan meghatárzva az eljárás eredményességét, az érvényes/érvénytelen ajánlatk körét, valamint a nyertes ajánlattevő személyét. 10. Az Egyetem által leflytattt közbeszerzési eljáráskban jgszabály által előírt esetekben 14 külső megfigyelő, szakértő és bíráló bizttsági tag is részt vehet. 11. Összeférhetetlenség (Kbt.:25. ) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és leflytatásában az ajánlatkérő nevében lyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilags gyakrlására bármely kból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkzóként vagy az alkalmasság igazlásában részt vevő szervezetként - az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcslats tevékenységbe bevnt személy vagy szervezet, - az a szervezet, amelynek a) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizttságának tagját, b) tulajdnsát, c) az a) és b) pnt szerinti személy közös háztartásban élő hzzátartzóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcslats tevékenységbe bevnta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcslats tevékenységbe bevnt személy - különös figyelemmel a Bíráló Bizttság tagjaira írásban köteles nyilatkzni arról, hgy vele szemben fennáll-e összeférhetetlenség. (Összeférhetetlenségi nyilatkzat - Jelen szabályzat 9. számú melléklete szerint) 14 Különösen: uniós támgatásból megvalósuló közbeszerzések ex-ante ellenőrzése flyamán, vagy saját frrásból megvalósuló közbeszerzések MvM engedélyeztetése srán. 15 Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az lyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adtt közbeszerzéssel kapcslats helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpntjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatkat közölve kért tájékztatást, b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által flytattt előzetes piaci knzultációban [28. (4) bekezdés] vett részt, c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támgatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásáhz szükséges árajánlatt kaptt, feltéve, hgy az a), b) vagy a c) pnt alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás srán az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bcsáttt adatk körét meghaladó infrmációt. 15

16 VII. Alkalmazandó eljárásrend Jelen szabályzat 1.számú mellékletében bemutattt értékhatárk szerint az alábbi eljáráskat szükséges alkalmazni: becsült érték / beszerzés speciális jellege Uniós értékhatárkat elérő vagy meghaladó értékű beszerzés Uniós értékhatárkat elérő vagy meghaladó, a Kbt. 3. melléklete szerinti szciális és egyéb szlgáltatásk beszerzése Kncessziós beszerzési eljárásk Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzés egy része leválasztható, és a leválaszttt rész árubeszerzés/ szlgáltatás esetében ,-Ft.-nál, építési beruházásnál ,-Ft.-nál kevesebb becsült értékű, és a leválaszttt részek összértéke nem haladja meg a teljes becsült érték 20%-át /Kbt. 19. (4)/ A 168/2004. (V.25.) Krmányrendelet (Közpntsíttt közbeszerzés) 1. sz. mellékletében felsrlt kiemelt termékek A 247/2014. (X. 1.) Krm. rendelet (kmmunikációs beszerzések) 1. sz. mellékletében felsrlt kiemelt szlgáltatásk tekintetében Kbt. irányadó rendelkezése Kbt. II. Része szerint Kbt. III. Része szerint 16 Kbt. IV. Része szerint Kbt. III. Része szerint Kbt a és a 168/2004. (V.25.) Krm.rendelet szerint Kbt a és a 247/2014. (X.1.) Krm.rendelet szerint alkalmazandó eljárásrend - nyílt - meghíváss - innvációs partnerség (meghatárztt cél tekintetében) - tárgyaláss eljárás (meghatárztt feltételek fennállása esetén) - versenypárbeszéd (meghatárztt feltételek fennállása esetén) - hirdetmény közzététele nélküli tárgyaláss eljárás (meghatárztt feltételek fennállása esetén) Nemzeti eljárásrend szerinti szabályk ( ) Nemzeti eljárásrend szerinti szabályk ( ) 168/2004. (V.25.) Krm. rendelet szerint /2014. (X.1.) Krm.rendelet szerint 16 Kbt. szerinti kivételekkel /21. (2)/ /2014. (XI.5.) Krm. rendelet 97. -a szerint: az európai uniós támgatásk tekintetében a közpntsíttt közbeszerzési rendszer keretén belül leflytattt keretmegállapdáss eljárás esetében az eljárás másdik részének a Kbt. 19. (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számíttt becsült értéke az irányadó. Ha ezen rész becsült értéke az uniós értékhatárkat - építési beruházás, építési kncesszió esetén a hármszázmillió frintt - eléri vagy meghaladja és a közpnti beszerző szerv által leflytattt keretmegállapdáss eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása kötelező a kedvezményezettek számára. 16

17 Uniós értékhatár alatti, de nemzeti értékhatárkat elérő értékű közbeszerzések, ahl - építési beruházás becsült értéke: millió Ft. közötti - árubeszerzés/szlgáltatás becsült értéke: 18 millió ft. feletti valamint árubeszerzés/szlgáltatás becsült értéke 8 18 millió Ft. közötti vagy építési beruházás becsült értéke millió Ft. közötti és a beszerzés uniós támgatásból finanszírztt és Magyarrszág rszághatárán átnyúló prjekttel kapcslats építési beruházás becsült értéke 500 millió Ft. és uniós értékhatár közötti Árubeszerzés/szlgáltatás becsült értéke 8 18 millió Ft. közötti vagy építési beruházás becsült értéke millió Ft. közötti Kbt. III. Része szerint Kbt. III. Része szerint Kbt. III. Része szerint - Kbt a szerinti ún. szabadn kialakítható eljárás - Közbeszerzési Hatóságnak előzetesen megküldött összefglaló tájékztatással előzetesen meghirdetett és a tájékztatás alapján jelentkező ajánlattevőknek, valamint 3 felkérni kívánt ajánlattevőnek (kkv) megküldött felhívással indíttt nyílt / Meghíváss / tárgyaláss eljárás (Kbt.113. ) - nemzeti nyílt eljárásrend - általáns nemzeti eljárásrend szerint, - nyílt vagy hirdetmény nélküli tárgyaláss eljárás, ahl a felhívást a teljesítésre feltehetőleg képes 4 kkv gazdasági szereplőnek közvetlenül kell megküldeni (115. ) VIII. A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervezetek, személyek 1. Közbeszerzési Irda: Az Egyetemnek a vnatkzó jgszabályk által előírt közbeszerzési feladatait a Közbeszerzési Irda krdinálja/látja el. 1.1 A Közbeszerzési Irda által ellátandó tevékenységek különösképpen az alábbiak: - A Szabályzat IV.2. pntja szerinti éves statisztikai összegezés elkészítése, és gndskdás közzétételéről. - A Szabályzat V. pntja szerinti közbeszerzési terv előkészítése, közzétételével kapcslats feladatk. - A Kbt a szerint Közbeszerzési Szabályzat elkészítése, és jgszabályi/szervezeti váltzás esetén gndskdás módsításáról. A Közbeszerzési Szabályzatt a Közbeszerzési Irda készíti el, és az Egyetem Szenátusa hagyja jóvá. - A Kbt ában meghatárztt hirdetmények 18 közzététele/illetve külső szakértő bevnása esetén: közzétételének ellenőrzése. A hirdetmények közzététele srán a Közbeszerzési Irda a vnatkzó jgszabályk szerinti mintát alkalmazza, és tartja a kapcslatt a Közbeszerzési Hatósággal. A közzététellel kapcslats közzétételi díj megfizetésében a Gazdasági Igazgatóság működik közre. 18 előzetes tájékztató, nyílt eljárást indító ajánlati felhívás, részvételi felhívás, Kbt a szerinti saját beszerzési szabály szerinti felhívás,időszaks előzetes tájékztató, előminősítési hirdetmény,tervpályázati kiírás, kncessziós beszerzést indító hirdetmény, eljárás eredményéről szóló tájékztató, szerződés módsításáról szóló tájékztató 17

18 - A Kbt a szerinti nyilvánssággal kapcslats feladatk ellátása: így különösen a közbeszerzési terv, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések, az összegezések, a szerződés teljesítésének adatainak (jelen Szabályzat IV.5. pntjában meghatárztt infrmációk szerint), éves statisztikai összegezés feltöltése a Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisba (KBA), illetve amennyiben a KBA-ba való közzététel nem lehetséges intézkedik a dkumentumk Egyetem hnlapján történő közzétételéről. A hnlapn történő közzététel tekintetében az Egyetemi Infrmatikai Közpnt működik közre. A Közbeszerzési Irda nem felelős a hirdetmények, infrmációk határidőben történő közzétételének késedelméért, melyekre vnatkzóan az Egyetem szervezeti egységei nem, vagy hiánysan, vagy késedelmesen bcsátanak rendelkezésre infrmációt. 1.2 A Közbeszerzési Irda saját munkatársaival külső szakértő bevnása esetén: külső szakértő megbízásával - biztsítja a közbeszerzési eljárásk srán eljáró Bírálóbizttságban a közbeszerzési és jgi szakértelmet. (Jelen szabályzat V.7. pnt szerint) 1.3 A Közbeszerzési Irda szervezi a Bírálóbizttság ülését, gndskdik a Bírálóbizttság ülését dkumentáló jegyzőkönyv elkészítéséről, összegyűjti/rendelkezésre bcsátja a Bíráló bizttság munkájának elvégzéséhez szükséges adatkat. Külső szakértő bevnása esetén: a Közbeszerzési Irda ezen tevékenységét a külső szakértő átveheti. 1.4 A Közbeszerzési Irda külső szakértő bevnása esetén: külső szakértő végzi el az adtt közbeszerzési eljárás lebnylításával kapcslats cselekményeket. Ennek megfelelően elkészíti a közbeszerzési eljárás jgszabálykban előírt iratait, a Kbt.-ben meghatárztt alapelvek figyelembe vételével kapcslatt tart az érdeklődő gazdasági szereplőkkel, részvételre jelentkezőkkel ajánlattevőkkel; gndskdik a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötéséről (aláírással kapcslats feladatk), az érintett szervezeti egységek jelzése alapján megvizsgálja, hgy a Kbt. szerint van-e lehetőség a megkötött szerződés módsítására, valamint ellátja a módsítással kapcslats közbeszerzési és jg feladatkat. 2. Az Egyetem közbeszerzési tevékenységének irányítása a Kancellár feladata és hatáskörébe tartzik. Ezen feladatkörében ellátja a Közbeszerzési és beszerzési Irda irányítását. 3. A közbeszerzési eljáráskkal kapcslats szakmai/közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet a beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység (Kar, Közpnt, Igazgatóság) vezetője által kijelölt munkatárs biztsítja. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező munkatárs közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebnylításában való közreműködését a Rektr vagy a Kancellár vagy a Gazdasági Igazgató által kiállíttt megbízó levél (jelen szabályzat 10. melléklete) biztsítja. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező munkatárs többek között ellátja az alábbi feladatkat: - gndskdik a kapcslódó kötelezettségvállalás jóváhagyási eljárásáról, - intézkedik a közbeszerzési eljárás engedélyezését és fedezetigazlást alátámasztó dkumentumk (6. és 7. számú mellékletek) végelegesítésével és Közbeszerzési Irdának megküldésével kapcslatban, - gndskdik a közbeszerzési eljárás pnts szakmai tartalmának meghatárzásáról, melynek körében a beszerzés becsült értékét (alátámasztó iratkkal dkumentáltan) meghatárzza, elkészíti a közbeszerzési dkumentáció részét képező műszaki leírást, meghatárzza az eljárásban részt vevő ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit, javaslatt tesz az 18

19 ajánlatk értékelésének szempntjaira, szakmai észrevételeket tesz a szerződéstervezettel kapcsltban (pl. teljesítési határidő meghatárzása) - a közbeszerzési eljárás lebnylítása alatt alábbi tevékenységeket lát el: kiegészítő tájékztatás szakmai tartalmának meghatárzása, szükség esetén részt vesz az ajánlatk bntási eljárásán, részt vesz a Bíráló Bizttság ülésein, elvégzi az ajánlatk/hiánypótlásk/indklásk szakmai értékelését - amennyiben eltérő utasításra vagy megbízásra, kijelölésre nem kerül sr, a megkötendő szerződésben kapcslattartóként kerül megjelölésre, és felügyeli a szerződés teljesítésének flyamatát. Amennyiben a szerződés módsítása szükséges, azt előre jelzi a Közbeszerzési Irda felé, annak érdekében, hgy a módsítás körülményeinek jgszabálykkal való összhangja megvizsgálásra kerüljenek. A szerződés teljesítésével kapcslatban adatt szlgáltat (4.sz. melléklet) a Közbeszerzési Irdának. 4. Uniós támgatáskkal megvalósuló közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárásk lebnylításában hatéknyan közreműködik az adtt támgatás menedzsmentjével fglalkzó prjektmenedzser/pályázati Irda. Ezen közreműködés különösen kiterjed az alábbiakra: - Támgatási Szerződés mellékletét képező közbeszerzési terv közös kialakítása a Közbeszerzési Irdával, - tervezett közbeszerzés(ek) időbeli ütemezését az ütemezés elfgadását követően haladéktalanul közli a Közbeszerzési Irdával, - ügyel a 272/2014. Krm. rendeletben, valamint a Támgatási szerződésben meghatárztt határidők, közbeszerzési eljáráskkal kapcslats kötelezettségek betartására, - a közbeszerzési eljárás kiírásában közreműködik: meghatárzva az adtt támgatás által megkövetelt speciális feltételeket, finanszírzási módszert stb. - menedzseli a közbeszerzési eljárásk és közbeszerzési szerződésmódsításk flyamatba épített- és utóellenőrzését: a Közbeszerzési Irda által rendelkezésre bcsáttt dkumentumkat benyújtja az ellenőrző hatóságknak, illetve feltölti a Pályázati Tájékztató Felületre; hiánypótlással kapcslats nyilatkzatkat a Közbeszerzési Irda támgatásával elkészíti. 5. A közbeszerzési hirdetmények ellenőrzési díjának befizetésével kapcslats feladatkat a Gazdasági Igazgatóság látja el a Közbeszerzési Irda által rendelkezésre bcsáttt infrmációk alapján. 6. A közbeszerzésekkel kapcslats nyilvánsság tekintetében az Egyetemi Infrmatikai Közpnt működik közre a Közbeszerzési Irda által rendelkezésre bcsáttt infrmációk alapján. 7. Infrmatikai tartalmú beszerzési igény esetén az érintett Kar/szervezeti egység az Egyetemi Infrmatikai Közpnt bevnásával alakítja ki a beszerzés műszaki tartalmát. 8. Az Egyetem külső szakértőt kérhet fel a közbeszerzési tanácsadói feladatk ellátására. A külső szakértő felkérése a Közbeszerzési Irdán keresztül történik. A külső szakértővel az Egyetem közvetlenül köthet megbízási szerződést. A külső szakértő kiválasztása előzetes ármegajánlás, illetve szakmai indkk alapján történik. 9. A szerződés megkötése és teljesítése srán (megkötésre jgsult személyek, szerződés teljesítésének igazlása, jgsultja, a kifizetés feltételei, ellenőrzés szabályai) a Szervezeti és Működési valamint Kötelezettségvállalási Szabályzatkban rögzített előírásk irányadóak. 19

20 IX. Záró rendelkezések 1. Az Egyetem szervezeti egységeinek vezetői kötelesek a vezetésük alatt álló egység közbeszerzéseit figyelemmel kísérni, és jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrizni. 2. Jelen Szabályzat elfgadását követően haladéktalanul megküldésre kerül az Miniszterelnökséget Vezető Miniszternek a 320/2015. (X.30.) Krm. rendelet 23. (4) bekezdésének megfelelően. 3. Jelen szabályzatt a Szenátus a 21/2016. (III. 2.) számú határzatával fgadta el. A szabályzat március 2. napján lép hatályba. A Szabályzat rendelkezéseit a flyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 53/2012. (V.9.) számú határzatával elfgattt Közbeszerzési Szabályzat. Sprn, március 2. Prf. Dr. Faragó Sándr rektr dr. Dinnyés Álms kancellár 20

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. április 25., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról 1997 14/2016.

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal):

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal): 8. sz. Melléklet FOGALOMJEGYZÉK Általáns definíciók Az általáns definíciókat az Általáns pályázati útmutató az EGT és Nrvég Finanszírzási Mechanizmusk 2009-2014-es időszakára vnatkzóan c. dkumentumban

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok Dr. Fóriánné Hrváth Margit A bankári biztsítékk A garanciaintézmények kezességvállalása a pénzügyi válságban Biztsítékk helye szerepe a hitelezésben A bankk a kölcsönügyleteik mögé állíttt biztsítékkkal

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA) Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határzatával I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. cím A szabályzat

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása Az Elektrnikus levéltár prjekt keretében a hsszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályzási feltételek kidlgzása A papír alapú dkumentumk megbízható elektrnikus máslatával szemben támaszttt technikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM

BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM 2005. december hó TARTALOMJEGYZÉK Készítette: Főépítészi Irda 1 ÖSSZEFOGLALÁS 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS A vársrészt érintő váltzásk Önkrmányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V: 08.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS [KXXX/2016]

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS [KXXX/2016] KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS [KXXX/2016] http://szszszr.hu inf@szszszr.hu amely létrejött egyrészről, mint megrendelő: EGYEDI SZOFTVER TERMÉK HIBAVIZSGÁLAT ÉS HIBAJAVÍTÁS TÁMOGATÁSA SZOLGÁLTATÁSRA név: röv.:

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben