BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz február 21.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend hatálya A felvételi eljárásban közreműködő bizttságk létrehzása A felvétel szabályainak kialakítása, kihirdetése A számítógépes felvételi rendszer telepítése és üzemeltetése A beérkező "B" lapk fgadása, rendezése Alkalmassági vizsgák előkészítése, lebnylítása Adatfelvitel a számítógépes rendszerbe Vizsgabehívók, hiánypótlásra felszólító levelek kiküldése A felvételi vizsgák eredményeinek rögzítése A számítógépes adatállmány ellenőrzése A pntszámítás véglegesítése Felkészülés a pnthatár meghatárzásra, listázásk Pnthatár meghatárzás A kiértesítő nymtatványk elkészítése A felvettek névsrának átvétele, kiértesítés Fellebbezések elbírálása, kiértesítés A felvételi eljárás pénzügyi frrásainak elsztása

3 1. Az ügyrend hatálya 1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem (a tvábbiakban: BME) rektra az Egyetemi Tanács által július 5-én elfgadtt, majd a 234/2004. (VIII.6.) krmányrendelet előírásaival módsíttt, A BME 2005/2006. tanévre vnatkzó felvételi szabályzata" (FSZ) végrehajtási utasításaként, a vnatkzó jgszabályk és szabályzatk figyelembevételével, az alábbi Tanulmányi ügyrendet, (a tvábbiakban: Ügyrendet), mint rektri utasítást adja ki. 2. Az Ügyrendben az Oktatási Igazgatóság a Rektri Hivatal Oktatási Igazgatóságát, a KTH a Közpnti Tanulmányi Hivatalt, a DH az egyes kark dékáni hivatalait, a Neptun Üzemeltetés az Egyetemi Infrmatikai Szlgáltató Közpnt NEPTUN Üzemeltetését, az OFI az Országs Felsőktatási Felvételi Irdát jelöli. 2. A felvételi eljárásban közreműködő bizttságk létrehzása 3. A kark létrehzzák a felvételi eljárásban közreműködő bizttságkat a FSZ 5. pntja szerint legalább 1 hónappal a felvételi vizsgák időpntja előtt. 4. Az Egyetemi Fellebbezési Bizttságt a Rektr hzza létre (FSZ 5.1 pntja), elnöke az Oktatási Rektrhelyettes, tagjai az ktatási dékánhelyettesek. 3. A felvétel szabályainak kialakítása, kihirdetése 5. A felvételi költségtérítés összegét a jelentkezők az OFI-ba fizetik be. 6. A FSZ 2. pntja szerint a kark által megadtt infrmációk alapján a felvételi eljárás évét megelőző év augusztus 15-ig az Oktatási Igazgatóság és a DH-k az OFI-ba elküldik a Felsőktatási Felvételi Tájékztatóban megjelentetni kívánt anyagt, amely tartalmazza - az indítandó szakk jegyzékét, - a szaknként felvehető államilag finanszírztt és költségtérítéses létszámt, - a tandíjjal, a költségtérítéssel és a juttatáskkal kapcslats infrmációkat, - a felvételi követelményeket a BME Felvételi Szabályzat és a kark kiegészítései alapján, - egyéb, a jelentkezők számára szükséges infrmációkat. 7. Az érvényes FSZ-t minden év júliusának végéig az Oktatási Igazgatóság megjelenteti a hnlapján. 8. A felvételizőket a pályaválasztásról, a felvételi eljárásról a Diákközpnt tájékztatja a KTH és a DH-k által készített infrmációk alapján. Speciális szakmai kérdésekben a kari DH-hz irányítja az érdeklődőket. A felvételi beadásának határideje után a felvételi lapkkal kapcslatban KTH ad felvilágsítást 9. Külföldi és külföldi rendszerű középisklai eredmények beszámításáról az Oktatási Igazgatóság tájékztatja az érdeklődőket. A FSZ 6.7. pntja értelmében: a felvételre jelentkező kérheti a külföldön vagy külföldi rendszerű középisklában flytattt tanulmányai srán szerzett sztályzatainak, tvábbá az érettségi vizsgán elért eredményeinek hztt pntként történő elismerését. A kérelmekről az ktatásért felelős rektrhelyettes dönt a benyújttt dkumentumk alapján. (Ha nincs külön kérelem: a beadtt jelentkezési lapkat a KTH összegyűjti és átküldi az Oktatási Igazgatóságra.) Amennyiben a jelentkezőnek a felvételi tantárgy/ak/ból nincs érettségi vizsga eredménye, akkr előbb azt meg kell szereznie! - 3 -

4 4. A számítógépes felvételi rendszer telepítése és üzemeltetése 10. A felvételi eljárás lebnylítása az Oktatási Minisztérium, illetve az OFI irányításával zajlik, az általuk kiadtt ütemezés, eljárási szabályk, határidők alapján, a kezelésükben levő "Gólya" számítógépes infrmációs rendszerrel A Gólya prgramt a Neptun Üzemeltetés az alábbiak szerint telepíti: - a Neptun Üzemeltésen és a KTH-ban egy helyen kliens üzemmódban, írás és lvasás jggal. - a KTH többi munkahelyén terminál üzemmódban (a kliens prgram frame szerveren fut) írás és lvasás jggal. karnként a DH-ban egy terminálra, terminál üzemmódban, csak lvasási jggal, menüből választható lekérdezési lehetőség biztsításával. 12. Az OFI-val a BME a Neptun Üzemeltetésen keresztül tart fenn infrmatikai kapcslatt. A Neptun Üzemeltetés kinevezett munkatársa(i) felelős(ek) az infrmatikai kapcslat fenntartásáért, infrmatikai adatcsmagk frgalmának lebnylításáért az OFI és a BME között. Ugyancsak a Neptun Üzemeltetés felelős a "Gólya" szftver telepítéséért, működésének az egyetemi hálózatn keresztül történő flyamats biztsításáért, valamint a szftver működésével kapcslats infrmatikai kérdések OFI illetékesei felé tvábbításáért. 13. A KTH a kark bevnásával - ellenőrzi az infrmációs rendszer törzsállmányában szereplő intézményi adatk (IMA mátrix) helyességét, - ellenőrzi a jelentkezések érvényességét (a nem megfeleltethető "A", ill. "B" lapk esetén a jelentkezést az OFI érvényteleníti), - egyeztet és javít az "A" és "B" lapn eltérően megadtt adatk esetében, - egyeztet és javít egyéb prblémák esetén. A KTH a fenti feladatk ellátása srán az adatkezelés felgyrsítása céljából közvetlen kapcslatt tart fenn az OFI-val és a kari DH-kkal. Az IMA mátrix adatait módsítani ill. elfgadni a kar dékánja jgsult. A kar az esetleges módsítási igényeit a Neptun Üzemeltetésen keresztül juttatja el OFI-nak. 5. A beérkező "B" lapk fgadása, rendezése 14. A Neptun Üzemeltetés fgadja az "A" lapk alapján az OFI-ból érkező adatállmánykat és a BME adatállmányát rendszeresen frissíti. 15. A KTH fgadja a pstán érkező, illetve személyesen behztt "B" jelű jelentkezési lapkat. A DH-kban fgadtt B lapkat a DH (ha szükséges előzetes kari feldlgzás, akkr annak megtörténte után) eljuttatja KTH-ba, ahl iktatásra kerül. A KTH-ban fgadtt B lapkat a KTH iktatja. (ha szükséges előzetes kari feldlgzás, akkr eljuttatja a kari DH-ba, majd nnan a feldlgzás után visszakapja). A B lapk iktatása minden esetben KTH-ban történik. 16. Pstabntáskr, illetve átvételkr, kivéve az elektrnikus útn jelentkezőknél, a következő ellenőrzést kell elvégezni : - Ellenőrizni kell, hgy a BME valamely szakára történt-e a jelentkezés. Az eltévedt lapkat - más felsőktatási intézménybe előzetes telefnn történt egyeztetés után - ajánltt küldeményként kell eljuttatni rendeltetési helyükre. A jelentkező kitöltötte-e a vizsgatárgyakat a szakra vnatkzóan a kiadvány és a DH-k által adtt listák alapján

5 - Ellenőrizni kell, hgy megtörtént-e a felvételi eljárási költségek befizetése (csatlták-e a csekkszelvényt, átutalási igazlást). A befizetés elmulasztása esetén fel kell szólítani a jelentkezőt a pótlólags fizetésre, illetve tájékztatni kell, hgy a befizetés elmaradása esetén jelentkezése érvénytelen. - Ellenőrizni kell, hgy a "B" lapn felsrlt mellékleteket valóban csatlták-e. A felsrlásban szereplő, de a mellékletként nem csatlt irat hiányát a "B" lapra fel kell jegyezni. - Szaknként szét kell válgatni, szakkn belül betűrendbe kell rendezni a beérkező jelentkezéseket. A kihelyezett képzésre jelentkezők anyagát elkülönítetten kell kezelni. 17. A beérkező "B" lapkat iktatószámmal kell ellátni, ez történhet beérkezéskr, vagy a számítógépes adatrögzítéskr. A kihelyezett képzés székhelyét az iktatásnál célszerű figyelembe venni. 18. A "B" lapk a mellékletekkel együtt személyi anyagt (tasakt) alktnak, minden később beküldött dkumentum a számítógépes adatbázisban történt rögzítés után a helyére kerül a jelentkező anyagába (egy jelentkező több egyetemen belüli szakra jelentkezése esetén szaknként külön személyi anyag készül) 6. Alkalmassági vizsgák előkészítése, lebnylítása 19. Az alkalmassági vizsgáhz kötött szak dékánja vizsgafelelőst bíz meg az alkalmassági vizsga szervezésével, lebnylításával. 20. Az alkalmassági vizsgáhz kötött szak dékánja a vizsgafelelős javaslata alapján elfgadja a kiadandó vizsgafeladatt. 21. DH / KTH egyezteti az alkalmassági vizsgáhz kötött szak vizsgafelelősével a vizsgák ütemezését. 22. DH / KTH a beérkezett B lapk és a vizsgafelelőssel egyeztetett vizsgabesztás szerint adatbázisba viszi az alkalmassági vizsgáhz kötött szakra jelentkezettek adatait ( B lap iktatószáma; jelentkező neve; a jelentkező személyaznsságát igazló kmány száma; a jelentkező kiértesítési címe; a jelentkező vizsgabesztás szerinti vizsgaidőpntja) 23. DH / KTH - az rszágs adatbázisban rögzített A lapk adatai alapján a jelentkezési srrendet figyelembe véve - kiértesíti az alkalmassági vizsgáhz kötött szakra jelentkezetteket 15 nappal a vizsga előtt a vizsgáhz szükséges tudnivalókról (a vizsga időpntja, helye, a vizsgadíj befizetési módja, és annak igazlása, a vizsgán használats eszközök) 24. DH / KTH legkésőbb a vizsgát megelőző munkanap kezdetéig fgadja az alkalmassági vizsgáhz kötött szakra jelentkezettek vizsgaidőpnttal kapcslats módsítási igényét, és indklt esetben - a lehetőségek határain belül - elfgadja a módsítást, majd regisztrálja azt az adatbázisban. 25. DH / KTH az alkalmassági vizsgáhz kötött szakra jelentkezettek aktuális vizsganapra vnatkzó névsrát átadja a vizsganapt megelőző munkanapn a vizsgafelelősnek. 26. Rajz alkalmassági dlgzatk megtekintése: A DH felkéri a betekintésen való részvételre a szaktanárkat. A DH termet fglal a betekintés lebnylításáhz. A betekintésen személyesen megjelent felvételiző kijavíttt rajz dlgzatainak megtekintése után knzultálhat a jelen levő szaktanárral, reklamálhat a javítást illetően. A reklamációt a Kari Felvételi Bizttsághz kell címezni, amelynek a személyes adatkn kívül tartalmaznia kell a vizsgatárgy nevét, a rajzdlgzat típusát, a reklamáció kát. A jelentkező reklamációs igénnyel legkésőbb a betekintést követő másdik munkanapn 16 óráig élhet. E határidő után reklamáció nem fgadható el. A reklamációs kérvényeket a betekintésen részt vevő szaktanár véleményével a dlgzatkat felülvizsgáló bizttság kapja meg. A bizttság két napn belül hztt döntése után a kérvényeket véleményezve megküldi a DH-nak, aki a reklamációt követő hárm napn belül értesíti a jelentkezőt a döntésről. A DH átadja az eredményváltzást a KTH-nak a számítógépes rendszerben történő rögzítés céljából. 27. Az alkalmassági vizsgáhz kötött szak vizsgafelelőse a DH-tól / KTH-tól átvett névsr alapján lebnylítja az alkalmassági vizsgát, majd a feladatkat összegyűjti és ellenőrzött darabszám alapján íráss átadásátvételi jegyzőkönyv aláírása mellett átadja DH-nak / KTH-nak

6 28. A DH / KTH az alkalmassági vizsgáhz kötött szakra jelentkezettek feladatait kódlja és darabszám ellenőrzéssel a kódlistán átvetetve átadja a vizsgafelelősnek, aki a javítás lebnylítását megszervezi. 29. A DH / KTH az alkalmassági vizsgáhz kötött szakra jelentkezettek feladatait javítás után darabszám ellenőrzéssel átveszi a vizsgafelelőstől, majd dekódlja a feladatlapkat. 30. A DH / KTH az alkalmassági vizsgáhz kötött szakra jelentkezettek vizsgaeredményeit felviszi az adatbázisba. 7. Adatfelvitel a számítógépes rendszerbe 31. Az "A" lapk adatainak rögzítését tartalmazó, az OFI által átadtt rszágs felvételi prgram adatbázisát ki kell egészíteni a "B" lapk adataival (hztt pntk, érettségi-felvételi tárgyak, többletpntk.) és a hzzájuk tartzó dkumentációkkal. A feladatt a KTH munkatársai végzik. 32. "A jelentkező adatainak kezelésére a személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló LXIII. törvény rendelkezései az irányadók." (28/ ) 33. Legkésőbb ekkr (vagy az 5. rész 16 pntjában megadtt időben) megtörténik a "B" lapk (számítógépes) iktatása, vagyis az adatbázisban adtt iktatószámt fel kell tüntetni a "B" lap "Iktatószám" rvatában. 34. A számítógépes adatbázisba a mellékletek adatait be kell vinni (a felsőktatási intézmények felvételi eljárásainak általáns szabályairól szóló többször módsíttt 269/2000. (XII. 26.) krmányrendeletben és a FSZ 3.4, valamint 6.8 pntjaiban leírtak szerint). A KTH feladata a fgyatéks jelentkezők speciális igényeinek jelzése az esélyegyenlőségi krdinátrnak (Támpnt Irda) 8. Hiánypótlásra felszólító levelek kiküldése 35. A KTH hiánypótlásra felszólító levelet küld ki, amelyben a KTH nyugtázza a "B" lap beérkezését, és felhívja a figyelmet az esetlegesen hiányzó igazlásk pótlására. A hiánypótlásra történő felszólítás mellékletei lehetnek: - a középisklai érettségi eredmények igazlólapja, - a középisklai eredmények igazlólapja ( kutyanyelv ), amely tartalmazhatja az addig rögzített eredmény-adatkat, előzetes tájékztató a nyári teendőkről. A karkkal egyeztetett szöveget az Oktatási Igazgatóság adja. - nyilatkzat a finanszírzási és képzési (első vagy másdik képzés) frmáról - a kark által megadtt - az adtt képzéshez szükséges - egyéb hiányzó melléklet ill. adatszlgáltatás. - a számítógépes rendszerből kinymtattt hiánylista (amennyiben adatfelvitelkr a hiány-adatk rögzítésre kerültek). 9. A felvételi-érettségi vizsgák eredményeinek figyelembevétele és rögzítése 36. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett tantárgyi érettségi vizsga eredményének átszámítása a FSZ 6.6. pntja szerint a KTH feladata. 37. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szakmai tárgyból érettségizők esetében a krábbi szakmai előkészítő tárgyak megfeleltetésénél a KTH véleményt kérhet a DH-tól. 38. A KTH a DH-k által megadtt lista alapján állapítja meg, hgy az Országs Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfkú szakképzések, valamint a technikusi képesítő biznyítványk a kar szakirányának megfelelnek-e

7 39. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt megszerzett OSZTV eredmények megfeleltetése a évre vnatkzó Oktatási Miniszteri ajánlás alapján történik. 40. A jelentkezők által benyújttt sprtteljesítményeket igazló dkumentumt a KTH megküldi a Testnevelési Tanszéknek a többletpntk elbírálása céljából. 41. A nyelvvizsgákért adható többletpntkat - a jelentkező által beküldött dkumentumk alapján - a NYAK hnlapján lévő felsrlás alapján a KTH állapítja meg. Amennyiben ez egyértelműen nem állapítható meg, a KTH kikéri a Nyelvi Intézet állásfglalását. 42. Egy adtt tantárgyból a jelentkező döntése alapján többletpnt egyszer adható; vagy emelt szintű érettségi vagy nyelvvizsgabiznyítvány alapján 43. Külföldi vagy külföldi rendszerű középisklai eredmények hztt pntként való beszámításáról, valamint a jelentkező által megpályáztt szakk felsrlásáról az Oktatási Igazgatóság határzatban értesíti a KTH-t ben újraérettségizők, új tárgyból érettségizők az igazló dkumentumk beküldésével kérhetik az eredmény figyelembevételét. 10. A számítógépes adatállmány ellenőrzése A vizsgaközpntk által beküldött érettségi eredményeket az OFI juttatja el az adatbázisba. 45. A beérkező felvételi eredményt beflyásló igazlásk adatait a KTH munkatársai flyamatsan viszik fel a számítógépes rendszerbe, a Neptun Üzemeltetés a rögzített adatkat rendszeresen eljuttatja a számítógépes rendszer közpntjába (OFI). 46. A pótlásk beküldési határidejének lejártakr (június vége), valamennyi adat rögzítése után a KTH dlgzói a "B" lapk és mellékleteik, valamint a számítógépes adatállmányban szereplő adatk összelvasásával ellenőrzik a számítógépes adatállmányt: - Az adathiánykra (be nem küldött negyedik év végi eredmény, érettségi eredmény, nyelvvizsga, technikusi klevél stb.) a KTH felhívja a jelentkezők figyelmét - Ellenőrzik a legmagasabb középisklai- ill. felsőfkú isklai végzettséget igazló kirat meglétét. A jelentkezés évében érettségizők az érettségi biznyítványuk és a jelentkezési lap beadása után megszerzett egyéb biznyítványaik máslatát kézhezvételüket követően, de legkésőbb a Felsőktatási Felvételi Tájékztatóban (az Amit minden jelentkezőnek tudnia kell részben) megadtt határidőig meg kell küldeniük 11. A pntszámítás véglegesítése 47. Az adatk ellenőrzése után a számítógépes rendszerben a KTH megbíztt dlgzója elvégzi az adatk zárását, véglegesítését. Ellenőrizni kell, hgy az autmatikus pntszámítás a FSZ-nek megfelelően történik-e. A pntszámítási algritmus ellenőrzése és javítása a Neptun Üzemeltetés feladata. 48. A speciális pntszámítási eljáráskat - pl. kiegészítő képzés esetén - az érdekelt kar DH-a adja meg. 49. A lezárt eredményeket a Neptun Üzemeltetés juttatja el az OFI-nak. 12. Felkészülés a pnthatár meghatárzásra, listázásk 50. Az OFI elkészíti a felvett létszámk listájának "0" váltzatát. A "0" váltzat, illetve az OFI által a pnthatár megállapítást előkészítő tvábbi váltzatk alapján a kar vezetője felkészül a pnthatár meghatárzásra. A pnthatár meghatárzási flyamatban a Neptun Üzemeltetés készíti el a szükséges tájékztató táblázatkat. 13. Pnthatár meghatárzás 51. Az infrmatikai háttérrel segített eljárás srán a szaknként és képzéstípusnként megadtt felvett létszám, illetve minimális felvételi pntszám adatk elfgadásával a kar dékánja a felvétel kimndásáról vagy annak elutasításáról határzatt hz

8 52. A kar dékánja intézkedik az esetleges pótfelvételi eljárás megindításáról. A kar döntését követően a KTH fgadja a pótjelentkezéseket, előkészíti a kar részére a döntést és értesíti a felvetteket. 53. Neptun Üzemeltetés a felvételi eljárás zárásaként átemeli a Gólya prgram adatbázisából a felvettek adatait, előkészíti az új hallgatók felvételét a NEPTUN rendszerbe. Kezeli a fellebbezéssel bekerült hallgatók egyéni beillesztését a rendszerbe, valamint a nyelvi tárgyakra történő jelentkezéseket. A végleges adatk (fellebbezésekkel, pótfelvételivel együtt) a regisztrációs hét előtt elkészülnek. 14. A kiértesítő nymtatványk elkészítése 54. A későbbi gyrs pstázás érdekében a felvételi értesítő leveleket, illetve a felvetteknek kiküldendő egyéb anyagkat, nymtatványkat a KTH-ba kell eljuttatni július első hetének végéig, elektrnikus frmában is. A késve átadtt anyagk skszrsítására, pstázására a KTH nem köteles. A KTH a készítőkkel egyeztetve (a psta költségek csökkentése érdekében) átszerkesztheti, kicsinyítheti az anyagkat: A DH-k elkészítik és július első hetének végéig eljuttatják a KTH-ba a felvételi döntésről szóló levélben, vagy annak mellékleteként a beiratkzásig intézendő dlgkról, illetve a tanévnyitóról, beiratkzásról szóló tájékztatót. Az Oktatási Igazgatóság július első hetének végéig egyezteti a karkkal, skszrsítja és eljuttatja a KTH-ba a nyelvktatásról szóló tájékzatót, illetve jelentkezési lapt; a német és francia nyelvű képzésekről szóló tájékztatót és a jelentkezési lapt, a Neptun Hírlevelet, az egyetem részéről szükségesnek tarttt és az ktatási rektrhelyettes által kiküldeni engedélyezett kiadványkat, infrmációs anyagkat. A kari Hallgatói Képviseletek július első hetének végéig elkészítik és július első hetének végéig eljuttatják a KTH-ba a szc.tám. és kllégiumi férőhely igénylésekhez szükséges űrlapkat. A kari hallgatói képviseletek július első hetének végéig skszrsítják és eljuttatják a KTH-ba a gólyatábri meghívókat. A Neptun Üzemeltetés minden felvett hallgató számára névre szóló értesítést nymtat, amely tartalmazza a hzzáférési adataikat a NEPTUN tanulmányi rendszerhez és a pénzügyi rendszerhez. 55. Fentieken kívül csak kivételes esetben az ktatási rektrhelyettes íráss engedélyével kerülhet (a készítő által skszrsíttt) anyag a kiküldendő brítékkba. 15. A felvettek névsrának átvétele, kiértesítés 56. A KTH megkapja a felvett, a fel nem vett és a más jelentkezési helyre már felvett jelentkezők listáját, aminek alapján pstázza a kar dékánja, vagy megbízttja által aláírt felvételi értesítéseket. 57. A felvételről, vagy a felvétel elutasításáról szóló értesítésben a jelentkezőt tájékztatni kell a felvételi pnthatárról és az általa elért eredményről, a fellebbezés lehetőségéről, annak szabályairól, a nyári nyitva tartásról. 58. Az egyetemi életről a Diákközpnt a felvett hallgatók számára tájékztató anyagt készít. Az anyagk pstázása céljából a KTH a felvett hallgatók vnatkzó adatait a Diákközpnt rendelkezésére bcsátja. 16. Fellebbezések elbírálása, kiértesítés 59. A jelentkező a a felvételi döntés tudmására jutásától számíttt 15 napn belül fellebbezhet ellene. 60. A KTH fgadja a beérkező fellebbezéseket. A fellebbezésnek tetszőleges íráss frmátumban tartalmaznia kell: - a fellebbező nevét, - anyja nevét, születési idő, - 8 -

9 - értesítési címét, - a képzés nevét, ahvá nem nyert felvételt, - az értesítés szerint elért pntszámt, - a fellebbező szerint elért felvételi pntszámt és a saját pntszámítás részletezését, illetve - a vélt eljárási szabálysértés megnevezését, ami a felvétel elutasításáhz vezetett. 61. A KTH megbíztt alkalmazttja és a kari Felvételi Bizttság képviselője ellenőrzi a fellebbezésben szereplő panasz jgsságát, javaslattal kiegészítve készíti elő az anyagkat az Egyetemi Fellebbezési Bizttság ülésére. 62. Az Egyetemi Fellebbezési Bizttság dönt a fellebbezési ügyekben, a KTH alkalmazttja elkészíti a határzatkat, amelyeket az Egyetemi Fellebbezési Bizttság elnöke ír alá. A határzatt a döntést követő 3 munkanapn belül a KTH juttatja el az érintettekhez. 63. A fellebbezési döntéseket a Neptun Üzemeltetés megbízttja rögzíti a számítógépes felvételi adatbázisban. 17. A felvételi eljárás pénzügyi frrásainak elsztása 64. A felvételi eljárás srán beflyó összeg felsztásáról évente rektrhelyettesi utasítás rendelkezik. Budapest, február 21. (Dr. Mlnár Kárly) rektr - 9 -

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS [KXXX/2016]

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS [KXXX/2016] KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS [KXXX/2016] http://szszszr.hu inf@szszszr.hu amely létrejött egyrészről, mint megrendelő: EGYEDI SZOFTVER TERMÉK HIBAVIZSGÁLAT ÉS HIBAJAVÍTÁS TÁMOGATÁSA SZOLGÁLTATÁSRA név: röv.:

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz Közlekedési Tagzat A Közlekedési Tagzat 2002. március havi küldöttgyűlésén megújíttta a Tagzat Elnökségének és Minősítő Bizttságának összetételét. Az újjáválaszttt, illetve új tagkból álló elnökség éves

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

MIKROPROCESSZOROS KAZÁN KF + HMV HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ

MIKROPROCESSZOROS KAZÁN KF + HMV HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ MIKROPROCESSZOROS KAZÁN KF + HMV HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS 2 1. A frntpanel leírása 3 1 2 7 4 5 6 A szabályzó képe a megjelölt funkciókkal Az üzemi állapt leírása Befúvás KF szivattyú

Részletesebben

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN BSC IN SOFTWARE ENGINEERING TEACHING AND MAINTAINING EXPERIENCES AT THE FACULTY OF INFORMATICS OF THE

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 05. június 5-ei rendkívüli közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből.. napirendi pnt: Előterjesztés intézményekkel kapcslats

Részletesebben

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasr 9. telefn: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben