Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés"

Átírás

1 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP A pályázati kiírás a kkv-k jelentős szellemi értéket tartalmazó fejlesztéseinek két, piaci alapn nehezen finanszírzható fázisára kncentrál, a kkv-k házn belüli prttípusfejlesztésére 1 és az ezek eredményeként létrejövő innvatív termékek, szlgáltatásk és eljárásk frgalmba hzatalára. A Felhívás keretében kizárólag lyan prjektek támgathatóak, melyek technlógiai fejlesztést 2 valósítanak meg, vagy ahhz kapcslódnak; és jelentős újdnságt és szellemi hzzáadtt értéket tartalmaznak; és üzletileg hasznsíthatóak; valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdlgztt) termékek, szlgáltatásk és eljárásk prttípusfejlesztését célzzák. Támgatás összege M Támgatás mértéke % Támgatható pályázatk db PÁLYÁZATI IDŐSZAK A pályázat beadható től ig. A támgatási kérelmek szakaszsan kerülnek elbírálásra. Értékelési határnapk: február május szeptember december március június december 14. A megadtt értékelési határnapkig benyújttt prjektek együttesen kerülnek elbírálásra. A frrás várható kimerülése esetén a szakaszn belül pntszám szerinti srrendet állítanak. 1 prttípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdnságainak kialakítása 2 technlógia fejlesztés eredményeként (2014. évi LXXVI. tv., innváció definíciója alapján) új vagy lényegesen módsíttt technlógiák, szlgáltatásk jönnek létre; új vagy lényegesen módsíttt technlógiák, szlgáltatásk piaci bevezetésére kerül sr, beleértve azkat a váltzáskat, amelyek csak adtt ágazatban (vagy adtt szervezetnél) minősülnek újdnságnak. Elérhetőségek: 1 / 11

2 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE A pályázatn lyan kettős könyvvitelt vezető jgi személyiségű mikr-, kis-, és középvállalkzásk 3 indulhatnak, amelyek nem tartznak az EVA hatálya alá. A támgatási kérelem benyújtására knzrciumi frmában nincs lehetőség. Tvábbi kizáró kk Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcslatk követelményének; amely nem minősül átlátható szervezetnek; amely nehéz helyzetben van 4 ; amely csőd,- felszámlási eljárás vagy végelszámlás alatt van; amellyel szemben a pályázat benyújtásának időpntjában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve elődszervezete, az APEH által indíttt végrehajtási eljárás van flyamatban; amelynek a pályázat benyújtását megelőző utlsó lezárt, teljes üzleti év saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke jgszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (a bekezdés egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságk esetében nem releváns); aki a kérelem benyújtását megelőző két évben azns vagy hasnló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támgatási kérelem benyújtásakr ezt tervezi a beruházás befejezését követő két éven belül; amely vállalkzás a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (GOP) 1-es priritás keretében támgatásban részesült prjektjének záró elszámlását nem nyújttta be. Fenti felsrlás nem teljes körű, csak a leglényegesebb kizáró kkat tartalmazza. 3 Mikr-, kis- és középvállalkzásk (kkv-k) közé a 250-nél kevesebb személyt fglalkztató vállalkzásk tartznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót (~ millió frint), és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót (~ millió frint). Kategóriaváltás csak abban az esetben történik, ha a megszabtt határértéket két egymást követő számviteli időszakban is átlépi a vállalkzás. A partner vagy kapcslt vállalkzásk egy vállalkzásnak minősülnek. Így a vállalkzás besrlásánál figyelembe kell venni a vállalkzás kapcslt vállalkzás(ai)nak és / vagy partnervállalkzás(ai)nak adatait is. (A Bizttság 651/2014/EU rendelete szerint.) 4 Nehéz helyzetben lévő vállalkzás: lyan vállalkzás, amely tekintetében a következő feltételek közül legalább egy fennáll: a) Krlátlt felelősségű társaság esetén (kivéve a kevesebb, mint hárm éve létező KKV-kat, illetve a kckázatfinanszírzási támgatásra való jgsultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő lyan KKV-kat, amelyek a kiválaszttt pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kckázatfinanszírzási beruházásra jgsultak) jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmztt veszteségek miatt. Ez abban az esetben frdul elő, ha a felhalmztt veszteségeknek a tartalékkból (és minden lyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének tekintenek) történő levnásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmztt összeg keletkezik. E rendelkezés alkalmazásában a krlátlt felelősségű társaság különösen a 2013/34/EU irányelv (1) I. mellékletében említett vállalkzástípuskat jelenti, és a jegyzett tőke adtt esetben magában fglal minden részvénytőkét. b) Olyan társaság esetén, ahl legalább egyes tagk krlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartzásai tekintetében (kivéve a kevesebb, mint hárm éve létező KKV-kat, illetve a kckázatfinanszírzási támgatásra való jgsultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő lyan KKV-kat, amelyek a kiválaszttt pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kckázatfinanszírzási beruházásra jgsultak), a társaság könyveiben kimutattt tőkének több m int fele nincs meg a felhalmztt veszteségek miatt. E rendelkezés alkalmazásában a társaság, ahl legalább egyes tagk krlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartzásai tekintetében különösen a 2013/34/EU irányelv II. mellékletében említett vállalkzástípuskat jelenti. c) Amennyiben a vállalkzás ellen kllektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jg alapján megfelel azknak a feltételeknek, amelyek a kllektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkzás hitelezői kérésére történő elindítására vnatkznak. d) Amennyiben a vállalkzás megmentési támgatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy szüntette meg a kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támgatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartzik. Elérhetőségek: 2 / 11

3 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés IPARÁGI KORLÁTOZÁSOK Nem nyújtható: az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 5 Csekély összegű és Reginális beruházási támgatás; mezőgazdasági termékek feldlgzásáhz 6 vagy frgalmazásáhz KKV-k részére tanácsadáshz nyújttt, Csekély összegű, Reginális beruházási és Kutatási fejlesztéshez nyújttt beruházási támgatás, amennyiben: a támgatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkzás által frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támgatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges tvábbadástól függ; a halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldlgzásáhz Csekély összegű, Reginális beruházási, KKV-k részére tanácsadáshz nyújttt támgatás; a (kkszgyártás, kőlaj-feldlgzás), (vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása), (hajó, csónak gyártása) kód szerinti tevékenységekkel kapcslats beruházáskra Reginális beruházási támgatás; a szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszlgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi útn történő személy- vagy áruszállítási szlgáltatás nyújtásáhz, vagy a kapcslódó infrastruktúráhz Reginális beruházási támgatás; az energiatermelési, energiaelsztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehzását szlgáló beruházáshz Reginális beruházási támgatás; a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez; kutatási infrastruktúra 7 fejlesztéséhez Reginális beruházási támgatás. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE Kizárólag a közép-magyarrszági régió (Budapest, Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztés támgatható. A megvalósulási helynek legkésőbb a pályázat benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie, a támgatási kérelem benyújtásának időpntjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jgsultja), tvábbá alkalmasnak kell lennie a prjekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkr tekinthető alkalmasnak, ha a prjekt tárgyát képező K+F+I tevékenység elvégezhető a helyszínen, a prjekt megvalósításhz biztsíttt a megfelelő infrastruktúra. A támgatást igénylő kizárólag egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg. A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szlgáló ingatlanra (szék helyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. 5 Elsődleges mezőgazdasági termelés a termőföld és az állattenyésztés a Szerződés I. mellékletében felsrlt termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltztató tvábbi műveletek végrehajtása nélkül; cntent/hu/txt/?uri=celex:12012e/txt 6 Mezőgazdasági terméken végrehajttt bármely művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenységet. 7 Kutatási infrastruktúra: lyan létesítmények, erőfrrásk és kapcslódó szlgáltatásk, amelyeket a tudmánys közösség az adtt területtel kapcslats kutatásáhz használ. Elérhetőségek: 3 / 11

4 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Működő telephely/fióktelep igazlására szlgáló dkumentumk, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazlja a valódi működést: Iparűzési adó fizetésigazlás, vagy Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte, vagy Villany/Gázszlgáltatási számla, vagy érvényes szerződés. A prjektben fglalkztatttak tényleges a prjekthelyszínen történő fglalkztatásnak igazlására szlgáló dkumentumk, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajgi iratkkal együtt igazlja a fglalkztatást: prjektben fglalkztatttak legalább 50%-ának a prjekttel azns, vagy szmszéds megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazlása, vagy a munkába járás dkumentumainak, egyéb, a fglakztatáshz kapcslódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazlása munkahelyi beléptető, biztnsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE I. K+F prjekttámgatás (kísérleti fejlesztés), min. a teljes prjektérték 40 %-a Kísérleti fejlesztés önállóan támgatható Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudmánys, technlógiai, üzleti és egyéb, vnatkzó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javíttt termékek, eljárásk vagy szlgáltatásk kidlgzása céljából. Ide tartzhatnak például az új termékek, eljárásk vagy szlgáltatásk fgalmi meghatárzását, megtervezését és dkumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartzhat az új vagy javíttt termékek, eljárásk és szlgáltatásk prttípusainak és kísérleti mdelljeinek kidlgzása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szlgáltatás tvábbfejlesztése. Ide tartzhat a kereskedelmileg felhasználható lyan prttípusk és kísérleti mdellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságsan költséges ahhz, hgy az kizárólag demnstrációs és hitelesítési céllal történjen. A kísérleti fejlesztésbe még akkr sem tartznak bele azk a szkáss vagy időszaks váltztatásk, amelyeket meglévő termékeken, gyártósrkn, előállítási eljáráskn, szlgáltatáskn és egyéb flyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e váltztatásk fejlesztésnek minősülnek. Önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támgatható. K+F prjekttámgatás keretében elszámlható költségek (min. a teljes prjektérték 40 %-a): Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei A fejlesztő, technikus és egyéb kisegítő személyzet alapbére (munkabér, megbízási díj), személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatásk, pl. munkába járás költsége, cafeteria), valamint a fglalkztatást terhelő adók, járulékk számlhatók el, amennyiben a prjekt szakterületéhez kapcslódó végzettséggel rendelkeznek és tevékenységük közvetlenül a prjekt végrehajtásáhz kapcslódik, munkaköri leírás / megbízási szerződés szerint. Távmunka kizárva! Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb Ft/hó, technikus / segédszemélyzet esetében legfeljebb Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) számlható el. K+F szlgáltatásk költségei (max. a K+F prjekttámgatás kategória elszámlható költségeinek 50%-áig) Harmadik féltől megrendelt K+F tevékenység díja. Közvetlen a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcslódó anyagköltségek. Elérhetőségek: 4 / 11

5 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Beruházási költségek: Eszközbeszerzés költségei: Kutatási-fejlesztési célt szlgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési prjekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amrtizáció). Immateriális javak beszerzésének költsége, max. a teljes prjektérték 10 %-áig (reg.ber immat. ktgeivel együtt): Harmadik féltől piaci árn megvásárlt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, ltalm), valamint ezen immateriális javakhz (szellemi termékekhez) kapcslódó hasznsítási jgk bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sr. II. Csekély összegű (de minimis) támgatás Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), max. a teljes prjektérték 1 %-áig. Prjektmenedzsment tevékenység, mely a prjektmegvalósítás alatt merül fel, max. a teljes prjektérték 2,5%-áig: Prjektmenedzsmenthez kapcslódó személyi jellegű ráfrdításk - munkabér, megbízási díj és annak járulékai, adói és személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatásk, pl. munkába járás költsége, cafeteria); Prjektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szlgáltatás díja. Prjekt szakmai megvalósításhz kapcslódó szakmai szlgáltatásk igénybevétele: Iparjgvédelmi tevékenység azaz egyéb szakértői szlgáltatás: hazai valamint külföldi ltalmszerzés és kapcsló költségek Kötelezően előírt nyilvánsság biztsításának költsége (max. a teljes prjektérték 0,5 %-áig) Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szlgáltatás igénybevétele (max. 5 millió Ft értékben) Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan grafikai tervezési, frmatervezési és frdítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a hnlap fejlesztéshez kapcslódóan), valamint árubemutatóhz, kiállításhz, vásárhz kapcslódóan tlmács igénybevétele. Hazai vagy külföldi kiállításn vagy vásárn való részvételhez kötődő elszámlható költségek: beépítetlen, ill. beépített terület, ill. kiállító-helyiség bérleti díja, kiállító-helyiség / stand felállításával és működtetésével kapcslats költségek, kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége, területdíjhz kapcslódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztsítás). Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan marketingeszközök elkészítése, beszerzése valamint média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányk költsége. Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan árubemutatón, kiállításn, vásárn bemutattt termék szállítmányzási és biztsítási költségei. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: Marketing munkatárs bérköltsége: szakmai megvalósításhz kapcslódó személyi jellegű ráfrdításk - munkabér, megbízási díj és annak járulékai, adói. Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan - árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei (legfeljebb két fő részére), valamint a szállásköltség (legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napk száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára). Egyéb általáns (rezsi) költségek: mely közvetlenül prjekt végrehajtásáhz kapcslható (max. a teljes prjektérték 1 %-áig) Prjektmenedzser és marketing munkatárs esetében pedig legfeljebb Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámlható maximális személyi jellegű kiadásként. Elérhetőségek: 5 / 11

6 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés III. Reginális beruházási támgatás Eszközbeszerzés: Kizárólag a beruházás érdekében felmerült, a prjektcélk megvalósításáhz szükséges technlógiát használó, a piacn elérhető, technlógiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése támgatható. Immateriális javak beszerzése a beruházás érdekében (KF immateriális javaival együtt, max. a teljes prjektérték 10%-áig) Harmadik féltől piaci árn megvásárlt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, ltalm), valamint ezen immateriális javakhz (szellemi termékekhez) kapcslódó hasznsítási jgk bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sr. IV. KKV-k részére nyújttt tanácsadási tevékenység (max. a teljes prjektérték 20 %-áig) Külső szakértő szervezet által nyújttt, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványk alkalmazásával kapcslats, valamint a szellemi tulajdnra épülő innváció-menedzsment tanácsadás szlgáltatás díja. Ez nem lehet időszaks vagy flyamatsan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcslódhat a vállalkzás szkáss működési költségeihez (pl. flyamats adótanácsadáshz, rendszeres jgi szlgáltatáshz). Nem elszámlható költségek: Nem elszámlható mindazn költség, amely nem szerepel az elszámlható költségek között, különösen: a pályázat benyújtása előtt felmerült költségek (kivétel a közbeszerzési költségeket); a pályázó által előállíttt/frgalmaztt eszköz, szftver, saját teljesítésként nyújttt szlgáltatás, saját maga által frgalmaztt rendszer bevezetésének költségei; a pályázó partner és/vagy kapcslt vállalkzásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hzzátartzójától és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hzzátartzóitól, valamint azk vállalkzásaitól beszerzendő eszközök vagy szlgáltatásk költségei; földmunkagépek, útépítőgépek, szerszámkészlet, készletek beszerzése; azn eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb knstrukció keretében, tvábbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázó bármely telephelyen már használatban vltak; reprezentációs költségek; jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkcsi, félpótkcsi beszerzése; termelési és/vagy szlgáltatási jellegű licenc, knw-hw éves ismétlődő (megújítási, frgalm utáni) díja; nem termelési és/vagy szlgáltatási jellegű knw-hw vásárlása a szftverek kivételével; terméktámgatási díj; levnható ÁFA. PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK A prjektnek a támgatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. A prjektben vállalt feladatk költségvetésének reálisnak kell lennie. Nem nyújtható támgatás lyan prjekthez, amely esetében a prjektgazda nem tesz eleget a szellemi tulajdnra vnatkzó jgtisztasági követelményeknek. Új, kereskedelmi frgalmban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technlógiai berendezések, eszközök, anyagk beszerzése és beépítése támgatható. A beszerezni kívánt eszközöknek Elérhetőségek: 6 / 11

7 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés meg kell felelnie a vnatkzó európai irányelveknek, szabványknak, illetve az azkat harmnizáló magyar rendeleteknek, szabványknak, környezetvédelmi előírásknak. A prjektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi frgalmával üzletszerűen fglalkzó, az adtt területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárlni, a piacn szkványs jótállási és szavatssági feltételek biztsítása mellett. Árajánlatkkal kapcslats fnts szabályk: Minden költségtétel alátámasztására 1 db, a pályázat benyújtásakr érvényes helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által magyar nyelven kiállíttt tájékztatás, vagy ajánlat csatlása szükséges, amennyiben ez nem támasztja alá megfelelően a költség realitását, az Irányító Hatóság tvábbi 2 db érvényes, egymástól független tájékztatás, vagy ajánlat bekérését írhatja elő. A támgatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között nem állhat fenn egyezés. A támgatást igénylő, illetve az ajánlat adó/szállító szakmai kmpetenciái, gazdálkdási vagy tárgyi erőfrrásai nem alkalmasak a prjekt megvalósítására. Meglévő fglalkztattt bérének elszámlása esetében az elszámlható személyi jellegű kiadásk csak indklt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támgatási igény benyújtását megelőző utlsó évi átlagbérhez képest. A reginális beruházási támgatás igénybevétele estén tvábbi szabályk: A tervezett beruházás induló beruházásnak kell, hgy minősüljön. Induló beruházásnak lyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás minősül, amelyre teljesül az alábbi feltételek legalább egyike: egy új létesítmény létrehzatalát eredményezi; vagy egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését eredményezi; vagy egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyárttt termékekkel történő bővítését eredményezi /diverzifikáció/ (ez esetben az elszámlható költségeknek legalább 200 %-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántarttt könyv szerinti értékét); vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési flyamatának alapvető megváltztatását eredményezi /mdernizáció/ (ez esetben az elszámlható költségek összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltztatandó eredeti termelési flyamathz kapcslódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző hárm adóévben elszámlt terv szerinti értékcsökkenés összegét); vagy a részesedésszerzés kivételével lyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került vlna. Figyelem! A reginális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a prjekt megvalósítási időszakának végéig termelési célra nem használhatóak! Csekély összegű támgatás igénybevétele estén tvábbi szabályk: Az egy és ugyanazn vállalkzásnak minősülő vállalkzásk részére Magyarrszágn daítélt csekély összegű támgatás bruttó támgatástartalma nem haladhatja meg a eurónak megfelelő frintösszeget. A támgatás daítélése srán az adtt pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt daítélt csekély összegű támgatásk bruttó támgatástartalmának összegét kell figyelembe venni 3 pénzügyi év vnatkzásában. A támgatás nem halmzható azns elszámlható költségek vagy azns kckázatfinanszírzási célú intézkedés vnatkzásában nyújttt állami támgatással, ha az így halmztt összeg meghaladná a csprtmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizttság jóváhagyó határzatában meghatárztt legmagasabb támgatási intenzitást vagy összeget. A prjektjavaslat csökkentett elszámlható összköltséggel, vagy csökkentett támgatási összeggel történő támgatására kell javaslatt tenni, ha a prjektjavaslat tervezett elszámlható költségei között lyan Elérhetőségek: 7 / 11

8 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés költségtétel szerepel, amely nem elszámlható, nem szükséges a prjekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE Támgatás összege: Igényelhető vissza nem térítendő támgatás: minimum 1 lezárt, teljes üzleti év 8 esetén 10 és 130 millió Ft között; ennek hiányában 10 és 50 millió Ft között. Támgatás mértéke: Támgatás kategória Mikr-, kisvállalkzás Középvállalkzás Kutatás - fejlesztési prjektekhez nyújttt támgatás Reginális beruházási támgatás Kísérleti fejlesztés 45% 35% Kísérleti fejlesztés - ha a prjekt eredményeit széles körben terjesztik knferenciák, publikációk, nyílt hzzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt frráskódú szftverek útján. 60% 50% Nyugat-Dunántúl 45% 35% Közép-Dunántúl 55% 45% Dél-Dunántúl, Észak-Magyarrszág, Dél-Alföld, Észak-Alföld 70% 60% Csekély összegű támgatás (de minimis) 70% A kkv-k részére tanácsadáshz nyújttt támgatás 50% Ha egy prjekt több tevékenységet fglal magában, az egyes tevékenységeket be kell srlni az egyes támgatási kategóriák közé. Lehetséges prjektnagyság 50 millió FT-t meghaladó támgatási összeg igénylése esetén a prjekt elszámlható összköltsége nem haladhatja meg az előző lezárt üzleti év nettó árbevételét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságk esetében nem releváns). Ha a prjekttel összefüggésben az értékesítésből, szlgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből (pl. közbeszerzési dkumentáció értékesítése) a megvalósítás időszakát magában fglaló teljesítési időpnttal számláztt bevétel keletkezik, akkr a teljesítés időpntját is tartalmazó elszámlási időszakban csökkenti a prjekt elszámlható költségeinek összegét. 8 Az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele az 1 éves működési időtartamba. Elérhetőségek: 8 / 11

9 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Felhívjuk a figyelmet, hgy a műszaki, szakmai tartalm csökkenése esetén az elszámlható költség és a támgatás összege aránysan csökkentésre kerül az érintett tulajdnságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. PROJEKT ÜTEMEZÉSE A prjekt ütemezésével kapcslats szabályk: A prjekt megvalósítása a benyújtást követő napn saját felelősségre megkezdhető. Ennél krábban csak a közbeszerzési költségeket lehet elszámlni. A prjekt fizikai befejezésére a prjekt megkezdését, vagy amennyiben a prjekt a Támgatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támgatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. FINANSZÍROZÁS A prjekt finanszírzásával kapcslats szabályk: A támgatást igénylőnek legalább a prjekt összköltségének az igényelt támgatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját frrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támgatásból (pl. támgattt hitelből) állhat. Saját frrásnak a kedvezményezett által a prjekthez igénybevett, állami támgatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkzásai vagy más szervei által közpntilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartzó uniós finanszírzást nem tartalmazó frrás minősül. Nem támgatható, ha a saját frrás magánszeméllyel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkzással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztsíttt. A pályázónak legalább a prjekt elszámlható összköltségének 10 %-át kitevő állami támgatástól mentes igazlt saját frrással, reginális beruházási támgatással érintett elszámlható összköltség 25 %-át kitevő igazlt saját frrással kell rendelkeznie és azt legkésőbb az első kifizetési kérelem (ideértve az előleget is) benyújtásakr kell igazlnia, kivéve, ha nem igényel előleget és az egyszeri elszámlás lehetőségét választja. Előleg: minimum 1 lezárt, teljes üzleti év 9 esetén a megítélt támgatási összeg legfeljebb 75 %-a ennek hiányában a megítélt támgatási összeg legfeljebb 40 %-a. A kedvezményezett a prjekt megvalósítás időszakában a megítélt támgatás 90 %-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámlni kívánt költségeket teljes egészében lehívhatja (halaszttt önerő). A pénzügyi elszámlás benyújtásának végső határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb december 31. A két időpnt közül a krábbi az irányadó. BIZTOSÍTÉKOK Az Irányító Hatóság a támgatói döntés meghzatalakr, az adtt prjekt kckázatsságának függvényében, egyedi döntés keretében a támgatást igénylőt biztsíték nyújtására kötelezheti, ennek hiányában a támgatást igénylő nem köteles biztsítékt nyújtani (272/2014-es Krm. rendelet 84. (2) bekezdése alapján). 9 Az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele az 1 éves működési időtartamba. Elérhetőségek: 9 / 11

10 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés KÖZBESZERZÉS Felhívjuk a figyelmet a prjekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre, melynek költségei elszámlhatók a pályázatban. Figyelem! nvember 1-től új közbeszerzési szabálykat kell alkalmazni a vállalkzásknak is az EU-s támgatásból megvalósíttt prjektek esetében, aznban a közbeszerzési törvény december 23. napján elfgadtt módsítása szerint ez a K+F+I támgatáskra, tehát erre a felhívásra sem fg vnatkzni. Amennyiben a közbeszerzési eljárás leflytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fkztt figyelmet kell frdítani arra, hgy a prjekt megkezdését jelentő, a prjekt tárgyára vnatkzó megrendelés időpntja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás leflytatását. VÁLLALÁSOK Az alábbi vállalásk mindegyiket kötelezően teljesíteni kell: Tesztelt prttípus létrehzása: Támgatást igénylő vállalja, hgy a prjekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prttípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő. Üzleti hasznsíthatóság (csak akkr kötelező, a prjekt keretében piacra vitelt 10 is megvalósítanak): A támgatást igénylő vállalja, hgy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehztt prttípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technlógia vagy szlgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a prjekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utlsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támgatási összeg legalább 30%-át. A K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevételt a számviteli nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani. A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hgy a prjekt keretében megvalósítja azkat a tevékenységeket, amelyeket a támgatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában megjelölt. A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hgy a prjekt Irányító Hatóság általi lezárásáig a tisztességtelen piaci magatartás és versenykrlátzás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 23. (2) bekezdésének megfelelően a vállalkzást közvetlen irányítása alatt tartja, így többek között közvetlen és közvetett tulajdnsi struktúráját az Irányító Hatóság tájékztatása nélkül nem váltztatja meg. Fenntartási kötelezettség: a pályázónak vállalnia kell, hgy a támgattt beruházással létrehztt vagynt, fejlesztést a prjekt pénzügyi befejezésétől számíttt 3 évig fenntartja és üzemelteti, tvábbá termelő tevékenysége nem szűnik meg, illetve tevékenységét nem helyezi át a támgatással érintett régiókn kívülre. A támgattt beruházással megszerzett eszköz, berendezés ez idő alatt a támgató előzetes jóváhagyásával adható bérbe, terhelhető meg vagy idegeníthető el. Ez aznban nem akadályzza a gyrs technlógiai váltzásk miatt a fenntartási időszak alatt krszerűtlenné vált vagy meghibásdtt tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztsíttt. A támgató hzzájárul a prjekt által létrehztt szellemi alktáskhz fűződő jgk, valamint a prjekt eredményeként létrejövő prttípus, új termék, technlógia, szlgáltatás prjektmegvalósítás befejezését követő értékesítéséhez, ahhz nem kell előzetes egyedi jóváhagyást kérni az Irányító Hatóságtól. 10 Ha a prjekt keretében a következő hárm tevékenység nem kerül megjelölésre a támgatási kérelemben, vagyis a prjekt csak prttípus fejlesztését tűzi ki célul, úgy az üzleti hasznsíthatóság vállalása pcinális: KKV-k részére nyújttt tanácsadási tevékenység hazai vagy külföldi kiállításn vagy vásárn való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység immateriális javakra és tárgyi eszközökre irányuló beruházási tevékenység reginális beruházási támgatás keretében Elérhetőségek: 10 / 11

11 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés EGYÉB INFORMÁCIÓK Nem támgathatók azk a támgatási kérelmek, amelyek esetében a tartalmi értékelési szempntk alapján adtt összpntszám nem éri el a 40-ből a minimális 20 pntt. Nem nyújtható támgatás azn támgatást igénylő részére, amely a GINOP felhívás keretében az adtt naptári évben benyújttt támgatási kérelme kapcsán már részesült támgatásban; vagy amely vállalkzás vagy partner / kapcslt vállalkzása GINOP keretéből adtt naptári évben már részesült támgatásban. Amennyiben a támgatást igénylő vagy partner / kapcslt vállalkzása a GINOP jelű Felhívásra egy értékelési szakaszban több támgatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújttt támgatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támgatási kérelem autmatikusan elutasításra kerül. Egy támgatást igénylő, egy adtt prjektre vagy annak részére az adtt telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támgatást nyújtó felhívásk közül csak egy felhívásra nyújthat be támgatási kérelmet. A támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támgattt támgatási kérelmek várható száma: db. Tvábbi infrmációk a pályázatról: JOGI NYILATKOZAT A Pályázatnet Kft. mindent megtesz azért, hgy a dkumentumban közölt infrmációk pntsak, frissek és teljesek legyenek, de semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen infrmációk tartalmából vagy használatából eredő kárért. Jelen dkumentum kizárólag tájékztatási céllal készült, ennek megfelelően nem minősül jgi, számviteli vagy egyéb üzleti tanácsadásnak. A Pályázatnet Kft. fenntartja a jgt, hgy a dkumentum tartalmát részben vagy egészben bármikr megváltztassa. Elérhetőségek: 11 / 11

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. portfólió Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 A pályázat célja A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15 portfólió Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15 A pályázat célja A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztése és az ezek eredményeként létrejövő innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre. portfólió Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 A pályázat célja A pályázat elsődleges célja, hogy a fiatalok számára közvetlen módón munkahelyet teremtsen, valamint az iskolai rendszerű

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16 A Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok Dr. Fóriánné Hrváth Margit A bankári biztsítékk A garanciaintézmények kezességvállalása a pénzügyi válságban Biztsítékk helye szerepe a hitelezésben A bankk a kölcsönügyleteik mögé állíttt biztsítékkkal

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Kérelmi adatlap építőipari gépek és targoncák finanszírozási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkozások számára

Kérelmi adatlap építőipari gépek és targoncák finanszírozási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkozások számára Kérelmi adatlap építőipari gépek és targncák finanszírzási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkzásk számára Gép és Berendezés Finanszírzási Üzletág 1. Alapadatk A megvásárlandó gép(ek) Szállító gyártmánya,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián

Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián 2016-ban várható Európai Uniós támogatások Projektfinanszírozás folyamata Projektgenerálás 1. Projekt ötlet

Részletesebben

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.,évi költségvetéséről

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.,évi költségvetéséről Bácsbkd Nagyközség Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkrmányzati rendelete az önkrmányzat 2014.,évi költségvetéséről Bácsbkd Nagyközség Önkrmányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve 1 20080215. Az Országs Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve Budapest, 2008. február Bevezetés 3 1. Átfgó cél... 2 2. Kiemelt kulcsfntsságú feladatk... 3 3. Épület... 3 3.1 Alap megerősítés... 3 3.2

Részletesebben