PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés"

Átírás

1 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt támgassa azzal, hgy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technlógiai fejlesztéseihez kiszámítható frrást nyújt. Az S3 a teljes innvációs flyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támgatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazdva a fejlesztések két, piaci alapn nehezen finanszírzható fázisára kncentrál, a KKV-k házn belüli prttípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innvatív termékek, szlgáltatásk és eljárásk frgalmba hzatalára. A támgatásk révén a tudmánys eredményekből piacképes termékek, termékcsprtk és szlgáltatásk jönnek létre, amelyek hzzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innvációs tevékenységének fkzásáhz, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez. A felhívás a következő termékfejlesztési fáziskat támgatja: - prttípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdnságainak kialakítása, - a piacra vitel és azt megalapzó tevékenységek. A prjektek keretein belül a prttípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támgatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támgatására nem lehet támgatási kérelmet benyújtani. A Felhívás keretében kizárólag lyan prjektek támgathatóak, melyek technlógiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhz kapcslódnak; jelentős újdnságt és szellemi hzzáadtt értéket tartalmaznak; üzletileg hasznsíthatóak; valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdlgztt) termékek, szlgáltatásk és eljárásk prttípusfejlesztését VAGY prttípusfejlesztését és piacra vitelét célzzák. 2. Támgatást igénylők köre Jelen Felhívásra támgatási kérelmet nyújthatnak be: Mikr-, kis-, és középvállalkzásk, amelyek Magyarrszágn székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jgi személyiségű gazdasági társaságk, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jgi személyiségű gazdasági társaságk fióktelepei, amennyiben nem tartznak az EVA hatálya alá. Jelen felhívás keretében a támgatási kérelem benyújtására knzrciumi frmában nincs lehetőség.

2 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 2 Párhuzams támgatási kérelmekre vnatkzó szabályzás: A Felhívás esetében nem nyújtható támgatás azn támgatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram GINOP felhívás keretében az adtt naptári évben benyújttt támgatási kérelme kapcsán már részesült támgatásban. Amennyiben a támgatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatárztt partner vagy kapcslt vállalkzása a jelű Felhívásra egy értékelési szakaszban több támgatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújttt támgatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támgatási kérelem autmatikusan elutasításra kerül. Támgatásban nem részesíthető vállalkzásk köre: a) amelynek a saját tőkéje a támgatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságk esetében nem releváns), b) amelynek a támgatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jgszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságk esetében nem releváns), c) amely 50 millió frintt meghaladó támgatási összeget igényel, és a benyújttt prjektjének elszámlható összköltsége meghaladja a támgatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt), legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámló szerinti árbevétel összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságk esetében nem releváns), d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indíttt végrehajtási eljárás van flyamatban a támgatási kérelem benyújtásának időpntjában, e) amely vállalkzás vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatárztt partner vagy kapcslt vállalkzása ezen Felhívás keretéből adtt naptári évben már részesült támgatásban, f) ha a prjekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kckázatt hrdz, g) amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében 1-es priritás támgatásban részesült prjektjének záró elszámlását nem nyújttta be és annak benyújtását nem igazlta.

3 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 3 3. Kötelező vállalásk a) Tesztelt prttípus létrehzása A támgatást igénylő vállalja, hgy a prjekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prttípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő. b) Üzleti hasznsíthatóság A támgatást igénylő vállalja, hgy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehztt prttípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technlógia vagy szlgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele 1 a prjekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utlsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támgatási összeg legalább 30%-át. A mutató számítása a következőképpen történik: A1 A2 30% támgatás ahl A1, A2 a prjekt pénzügyi befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási időszak utlsó évéig) a K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétel, amelyet a számviteli nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani. Az üzleti hasznsíthatóság vállalása abban az esetben kötelező, amennyiben a prjekt keretében piacra vitelt is megvalósítanak, vagyis a támgatási kérelemben az alábbi tevékenységek bármelyike megjelölésre kerül: kis- és középvállalkzás részére nyújttt tanácsadási tevékenység; hazai vagy külföldi kiállításn vagy vásárn való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység; immateriális javakra és tárgyi eszközökre irányuló beruházási tevékenység. Ha a prjekt keretében a fent említett hárm tevékenység nem kerül megjelölésre a támgatási kérelemben, vagyis a prjekt csak prttípus fejlesztését tűzi ki célul, úgy az üzleti hasznsíthatóság vállalása pcinális. 4. A prjekt megvalósításának helyszíne A pályázó bejegyzett, működő, a prjekt megvalósítására alkalmas magyarrszági székhelye, telephelye vagy fióktelepe. 1 Az árbevétel részét nem képezi a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatárztt partner és/vagy kapcslt vállalkzásának árbevétele, tvábbá a kedvezményezett Ptk. szerinti hzzátartzóján és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjén keresztül kapcslódó vállalkzásk árbevétele.

4 4 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Nem támgatható a Közép-magyarrszági Régió területén megvalósuló fejlesztés. Kizárólag egy megvalósítási helyszín jelölhető meg. A megvalósulási helyszín akkr tekinthető alkalmasnak, ha a prjekt tárgyát képező K+F+I tevékenység elvégezhető a helyszínen, a prjekt megvalósításhz biztsíttt a megfelelő infrastruktúra. Működő telephely/fióktelep igazlására szlgáló dkumentumk, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazlja a valódi működést: Iparűzési adó fizetésigazlás. Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte. Villany/Gázszlgáltatási számla, vagy érvényes szerződés. A prjektben fglalkztatttak tényleges a prjekthelyszínen történő fglalkztatásnak igazlására szlgáló dkumentumk, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajgi iratkkal együtt igazlja a fglalkztatást: prjektben fglalkztattt munkavállalók legalább 50%-ának a prjekttel azns, vagy szmszéds megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazlása; a munkába járás dkumentumainak, egyéb, a fglakztatáshz kapcslódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazlása munkahelyi beléptető, biztnsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása. Az előző két bekezdésben felsrlt dkumentumk az első szakmai beszámlóhz bekérhetőek. A dkumentumk rendelkezésre állása a prjekt megvalósítási időszakában bármikr ellenőrizhető. 5. A prjekt megvalósításának ütemezése A prjekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap. 6. Támgatható tevékenységek a) Kutatás-fejlesztési prjekthez nyújttt támgatás keretében (minimum a prjekt összköltség 40%-a): Kísérleti fejlesztés Kísérleti fejlesztés körébe az alábbi tevékenységek srlhatóak: A kísérleti fejlesztéshez tartzhat az új vagy javíttt termékek, eljárásk és szlgáltatásk prttípusainak és kísérleti mdelljeinek kidlgzása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szlgáltatás tvábbfejlesztése. Ide tartzhat a kereskedelmileg felhasználható lyan prttípusk és kísérleti mdellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságsan költséges ahhz, hgy az kizárólag demnstrációs és hitelesítési céllal történjen.

5 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 5 b) Csekély összegű (de minimis) támgatás keretében (Kizárólag azn vállalkzásk esetében támgatható, amelyek a támgatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 2 veszik igénybe): Prjekt előkészítési tevékenység (max. 1%) Prjektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%) Iparjgvédelmi tevékenység Hazai vagy külföldi kiállításn vagy vásárn való részvétel, valamint piacra jutási tevékenység Kötelező nyilvánsság biztsítása tevékenység (max 0,5%) c) Reginális beruházás keretében(kizárólag azn vállalkzásk esetében támgatható, a támgatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 3 : Eszközbeszerzés Immateriális javak beszerzése (max. 10%) d) A kis- és középvállalkzás részére tanácsadáshz nyújttt támgatás keretében (maximum a prjekt összköltség 20%-a): Kis- és középvállalkzás részére nyújttt tanácsadási tevékenység Jelen felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támgatható. 7. Elszámlható költségek, költségvetési krlátk a) Kutatás-fejlesztési prjekthez nyújttt támgatás keretében (minimum a prjekt összköltség 40%-a): Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhz kapcslódó személyi jellegű ráfrdítás - munkabér, megbízási díj - személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatásk, pl. munkába járás költsége, cafeteria) - fglalkztatást terhelő adók, járulékk 2 Elsődleges mezőgazdasági termelés a termőföld és az állattenyésztés a Szerződés I. mellékletében felsrlt termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltztató tvábbi műveletek végrehajtása nélkül; 3 Reginális beruházás és kutatási infrastruktúra támgatási kategóriák közül egy prjektben csak az egyik tervezhető.

6 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 6 Szakmai megvalósításhz kapcslódó szlgáltatásk költségei (kutatás-fejlesztési prjekthez nyújttt támgatás max. 50%-a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja. Szakmai megvalósításhz kapcslódó egyéb költségek Anyagköltségek, amennyiben azkat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe. Beruházási költségek Eszközbeszerzés költségei - Kutatási-fejlesztési célt szlgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési prjekt megvalósítási időszakában való használatuk mértékéig (amrtizáció) Immateriális javak beszerzésének költsége - Harmadik féltől piaci árn megvásárlt szabadalmak és egyéb immateriális javak(pl. licenc, ltalm), valamint ezen immateriális javakhz kapcslódó hasznsítási jgk bekerülési értéke b) Csekély összegű (de minimis) támgatás keretében (kizárólag azn vállalkzásk esetében támgatható, amelyek a támgatás nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe): i. Prjekt előkészítéshez kapcslódó költségek Közbeszerzési költségek Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), amely nem lehet több a prjekt összes elszámlható költségének 1 %-ánál. ii. Prjekt menedzsmenthez kapcslódó költségek (max a prjekt elszámlható költségeinek 2,5%-a) Prjektmenedzsment személyi jellegű ráfrdítása a prjektmegvalósítás alatti prjektmenedzsment személyi jellegű ráfrdításai, Prjektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szlgáltatás díja A megvalósítás alatti prjektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szlgáltatás díja. iii. Szakmai megvalósításhz kapcslódó szlgáltatásk költségei Egyéb szakértői szlgáltatás költségei Hazai ltalmszerzés költségei - A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi irda, szabadalmi ügyvivő által nyújttt szakértői szlgáltatás költségei az alábbiak szerint: - újdnság kutatás és vizsgálat, kapcslódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb Ft/eljárás,

7 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 7 - ltalm összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzlásának költsége: legfeljebb Ft/eljárás, - dkumentációk benyújtásának, a hivatalk előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb Ft/eljárás, - érdemi szakmai és jgi tanácsadás költsége a képviselt (támgatást igénylő) részére: legfeljebb Ft/eljárás, - kapcslódó ügyvitel és technikai jellegű feladatk költsége (nem ügyvivői szakmai): legfeljebb Ft/eljárás. Külföldi ltalmszerzés költségei - A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi irda, szabadalmi ügyvivő által nyújttt szakértői szlgáltatás költségei az alábbiak szerint: - újdnság kutatás és vizsgálat, kapcslódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb Ft/eljárás, - ltalm összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzlásának költsége: legfeljebb Ft/eljárás, - dkumentációk benyújtásának, a hivatalk előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb Ft/eljárás, - érdemi szakmai és jgi tanácsadás költsége a képviselt (támgatást igénylő) részére: legfeljebb Ft/eljárás, - külföldi ügyvivői közreműködés költsége: legfeljebb Ft/eljárás, - kapcslódó ügyvitel és technikai jellegű feladatk költsége (nem ügyvivői szakmai): legfeljebb Ft/eljárás. - Frdítási díj (2,0 Ft/karakter) - Hatósági igazgatási szlgáltatási díjak: - bejelentési díj: hazai elsőbbségi bejelentés díja, külföldi bejelentés díja. Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szlgáltatás igénybevétele (max Ft) Piacra jutási tevékenységhez kapcslódóan igénybe vett szlgáltatásk: - Grafikai tervezési, frmatervezési és frdítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a hnlap fejlesztéshez kapcslódóan), - Árubemutatóhz, kiállításhz, vásárhz kapcslódóan tlmács igénybe vétele. Kötelezően előírt nyilvánsság biztsításának költsége (max. 0,5%) Marketing költségek Hazai vagy külföldi kiállításn vagy vásárn való részvételhez kötődő - beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja, - kiállítóhelység, stand felállításával és működtetésével kapcslats költségek, - kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

8 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 8 - területdíjhz kapcslódó egyéb kötelező költségek. Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan igénybe vett szlgáltatásk - marketingeszközök elkészítése, beszerzése - média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányk költsége. Egyéb szlgáltatási költség Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan igénybe vett szlgáltatásk - árubemutatón, kiállításn, vásárn bemutattt termék szállítmányzási és biztsítási költségei. iv. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhz kapcslódó személyi jellegű ráfrdítás Marketing munkatárs bérköltsége - munkabér, megbízási díj, - fglalkztatást terhelő adók, járulékk. Szakmai megvalósításhz kapcslódó útiköltség, kiküldetési költség Piacra jutás tevékenységhez kapcslódóan igénybe vett szlgáltatásk - árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei (legfeljebb 2 fő részére), - szállásköltség (legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb 2 fő részére, a kiállítási napk száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára). v. Általáns (rezsi) költségek, melyek közvetlenül kapcslódnak a prjekt végrehajtásáhz és melyek nem haladhatják meg a prjekt elszámlható költségeinek 1%-át Egyéb általáns (rezsi) költség c) Reginális beruházási támgatás keretében (kizárólag azn vállalkzásk esetében támgatható, amelyek a támgatás nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe): Eszközbeszerzés A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcslódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcslódó betanítás költségét is). A prjekt céljaihz kapcslódó, a piacn elérhető, a prjektcélk megvalósításáhz szükséges technlógiát használó eszközök beszerzése támgatható. Immateriális javak beszerzése A beruházás érdekében felmerült immateriális javak bekerülési értéke

9 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 9 d) A kis. és középvállalkzás részére tanácsadáshz nyújttt támgatás keretében (max a prjekt elszámlható költségeinek 20 %-a): Egyéb szakértői szlgáltatási költségek Tanácsadás igénybevétele: A külső szakértő szervezet által nyújttt, marketing és üzleti tanácsadási, szabványk alkalmazásával kapcslats, valamint a szellemi tulajdnra épülő innváció-menedzsment tanácsadás szlgáltatás díja, amely nem lehet időszaks vagy flyamatsan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcslódhat a vállalkzás szkáss működési költségeihez. Az elszámlhatóság tvábbi feltételei: Meglévő fglalkztattt esetében az elszámlható személyi jellegű kiadásk csak indklt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támgatási igény benyújtását megelőző utlsó évi átlagbérhez képest. Személyi jellegű kiadásk (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhetőségének felső krlátai: Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb Ft/hó prjektmenedzser esetében legfeljebb Ft/hó. technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb Ft/hó Az elszámlható költségek maximális mértéke Költségtípus Szakmai megvalósításhz kapcslódó szlgáltatásk költségei (kutatás-fejlesztési prjekthez nyújttt támgatás elszámlható költségeire vetítve) Maximális mértéke az összes elszámlható költségre, (kutatás-fejlesztési prjekthez nyújttt támgatás esetén az arra eső elszámlható költségekre) vetítve (%) 50% Immateriális javak beszerzésének költségei 10% Közbeszerzési költségek 1% Prjekt menedzsmenthez kapcslódó költségek 2,5% Kötelezően előírt nyilvánsság biztsításáhz kapcslódó költségek 0,5% Általáns (rezsi) költségek 1% Tanácsadási szlgáltatásk költsége 20% A kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével kapcslatban felmerült költségeknek minimuma az összes elszámlható költség 40%-ának kell lennie.

10 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 10 Nem elszámlható költségek Nem elszámlható semmilyen költség, ami az elszámlható költségek között tételesen nem szerepel, különösen az alábbiak: Saját teljesítés keretében felmerült, ill. partner-vagy kapcslt vállalkzás, vagy közeli hzzátartzó vállalkzása által szállíttt gépek, berendezések, immateriális javak és igénybe vett szlgáltatásk költségei. Utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembe helyezéséhez kapcslódóan) Járművek, pótkcsi, félpótkcsi beszerzése Földmunkagépek, útépítőgépek beszerzése Szerszámkészlet Szállítási biztsítás és a vámkezelés költsége Terméktámgatási díj. 8. Támgatás mértéke Támgatási kategória Mikr-, és Kisvállalkzás Középvállalkz ás Kísérleti fejlesztés 45% 35% Kísérleti fejlesztés, ha a prjekt eredményeit széles körben terjesztik, knferenciák, publikációk, nyílt hzzáférésű adattára vagy ingyenes vagy nyílt frráskódú szftverek útján 60% 50% Csekély összegű (de minimis) támgatás 70% Reginális beruházási támgatás Vas, Zala, és Győr-Msn-Sprn megyék Veszprém, Fejér, és Kmárm- Esztergm megyék Smgy, Baranya, Tlna, Nógrád, Heves, Brsd-Abaúj-Zemplén, Jász- Nagykun-Szlnk, Hajdú-Bihar, Szablcs-SzatmárBereg, Bács-Kiskun, Csngrád, Békés megyék Kis- és középvállalkzásk részére tanácsadáshz nyújttt támgatás 45% 35% 55% 45% 70% 60% 50%

11 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Támgatás összege a) Azn támgatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel az igényelhető vissza nem térítendő támgatás összege minimum 10 millió frint, maximum 130 millió frint. b) Azn támgatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel az igényelhető vissza nem térítendő támgatás összege minimum 10 millió frint, maximum 50 millió frint. 10. Önerő A támgatást igénylőnek legalább a prjekt összköltségének az igényelt támgatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját frrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támgatásból állhat. Saját frrásnak a kedvezményezett által a prjekthez igénybe vett, támgatást nem tartalmazó frrás minősül. A támgatást igénylőnek legalább a prjekt elszámlható összköltségének 10 %-át kitevő igazlt önerővel, reginális beruházási támgatással érintett elszámlható összköltség 25%-át kitevő igazlt saját frrással kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakr nyilatkzattal, kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakr (ideértve az előlegigénylést is) az előírt dkumentumk benyújtásával szükséges igazlni. 11. Biztsíték nyújtása A támgatást igénylő a 272/2014-es Krm. rendelet 84. (2) bekezdése alapján nem köteles biztsítékt nyújtani. 12. Előleg mértéke Jelen felhívás keretében támgattt prjektek esetében az utófinanszírzású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a) legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkező vállalkzásk esetében a prjekt megítélt támgatási összegének 75%-a. b) egy lezárt, teljes üzleti évvel nem rendelkező vállalkzásk esetében a prjekt megítélt támgatási összegének 40%-a.

12 Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Fenntartási időszak: A prjekt fenntartási időszaka a pénzügyi befejezést követő 3 év. 14. Rendelkezésre álló frrás, támgatható pályázatk várható száma A Felhívás meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támgattt támgatási kérelmek várható száma: db. 15. Benyújtási határidő A támgatási kérelmek benyújtása december 15-től december 14-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapkig benyújtásra került prjektek kerülnek együttesen elbírálásra: február május szeptember december március június december 14.

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 A pályázatok benyújtása 2016. január 11-től lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Kódszám A Felhívás indokoltsága és célja Rendelkezésre álló forrás Támogatási kérelmek várható száma Támogatható bemutatása tevékenységek Prototípus, termék-, technológia-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének a 1. Alapvető cél Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai

Részletesebben

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Támogatás nyújtása jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP-2.1.1-15)

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP-2.1.1-15) Vállalatok K+F+I tevékenységének a (GINOP-2.1.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. szeptember 30-tól, 2017. szeptember 29-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapig benyújtásra került projektek kerülnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Pályázati Kisokos VIII. rész

Pályázati Kisokos VIII. rész Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. szeptember 02. Alapvető cél Rendelkezésre álló forrás A támogatás mértéke Pályázók köre Gazdálkodásra vonatkozó feltételek A felhívás célja

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15. A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint.

GINOP-2.3.2-15. A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint. STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint. A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15 Pályázók köre 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (Nagyvállalat vagy KKV-val való konzorciumban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 GINOP Tájékoztató, 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től, 2017. június 22-ig lehetséges. Támogatás mértéke: maximum 50% Támogatás

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Aktuális pályázatok. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Aktuális pályázatok Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat célja: A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon

Részletesebben

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15)

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15) K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapig benyújtásra került projektek

Részletesebben

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi szűkítés GINOP-2.2.1-15 50 Mrd Ft 500 4000 mft Projektfüggő Mikro-, kis-,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd forint A támogatott projektek várható száma

Részletesebben

GINOP-2.2.1-15. A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd forint.

GINOP-2.2.1-15. A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd forint. K+F VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK GINOP-2.2.1-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd forint. A támogatási kérelem benyújtásának

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15 Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15 Pályázat hivatalos megjelenése: 2015. május 20. 1. Alapinformációk 1.1. Forrás összege: 5 Milliárd Ft 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendõ leghátránysabb helyzetû kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára GOP-2009-2.1.2/B 1. A támgatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883 Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma GINOP-1.2.2-15 Beadás kezdete 2015. 07. 09. Beadási határidő 2017. 07. 10. Támogatás célja

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Operatív program

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Operatív program Program neve Operatív program Kódszám A Felhívás indokoltsága és célja Rendelkezésre álló forrás Támogatási kérelmek várható száma Támogatható bemutatása tevékenységek Vállalatok K+F+I tevékenységének

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15 A projekteket minimum 50 millió Ft maximum 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatást nyújt. Támogatható tevékenységek

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A konstrukció célja A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10.

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10. GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10. 1. Alapinformációk 1.1. Forrás összege: 1,5 Milliárd Ft 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS Támgatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és szlgáltató tevékenységekhez kapcslódó új épület építése, létesítése, a szükséges

Részletesebben

FELHÍVÁS SAUDI HEALTH 2016 NEMZETKÖZI ORVOSI MŰSZER, KÓRHÁZELLÁTÁSI SZAKVÁSÁR KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL

FELHÍVÁS SAUDI HEALTH 2016 NEMZETKÖZI ORVOSI MŰSZER, KÓRHÁZELLÁTÁSI SZAKVÁSÁR KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL FELHÍVÁS SAUDI HEALTH 2016 NEMZETKÖZI ORVOSI MŰSZER, KÓRHÁZELLÁTÁSI SZAKVÁSÁR KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL Tisztelt Cégvezető! Az Arab-öböl térsége, ezen belül Szaúd-Arábia, száms üzleti lehetőséget

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Kódszám A Felhívás indokoltsága és célja Rendelkezésre álló forrás Támogatási kérelmek várható száma Támogatható bemutatása tevékenységek Vállalatok K+F+I tevékenységének

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprgram A DUNA TAKARÉK BANK Zrt-nél is igénybe vehető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által létrehztt Növekedési Hitelprgram (NHP) knstrukció. A Magyar Nemzeti Bank 2013. június elején indíttta

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Magyarrszági Reginális Operatív Prgram Vidékfejlesztési prgramt kiegészítı településfejlesztés c. pályázati felhívásáhz Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A prjektek az Európai Unió

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

Széchenyi2020 Vállalkozásfejlesztés 2015. Országos Gazdasági Szakmai Napok Országos Fémipari Ipartestület

Széchenyi2020 Vállalkozásfejlesztés 2015. Országos Gazdasági Szakmai Napok Országos Fémipari Ipartestület Széchenyi2020 Vállalkozásfejlesztés 2015 Országos Gazdasági Szakmai Napok Országos Fémipari Ipartestület Pályázati tájékoztató Mezőkövesd 2015.11.13. Készítette: ECONOSERVE Pályázati Kft. Benedek Bálint

Részletesebben

Kiemelt Projekt Felhívás. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

Kiemelt Projekt Felhívás. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése Kiemelt Prjekt Felhívás a Környezet és Energia Operatív Prgram KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című knstrukcióhz Érvényes: 2015. május Tartalm A. DOKUMENTUM

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS PROJECT QATAR 2016 NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARI TECHNOLÓGIAI ÉS ÉPÍTŐANYAG VÁSÁR 2016. MÁJUS 2-5. DOHA KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL

FELHÍVÁS PROJECT QATAR 2016 NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARI TECHNOLÓGIAI ÉS ÉPÍTŐANYAG VÁSÁR 2016. MÁJUS 2-5. DOHA KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL FELHÍVÁS PROJECT QATAR 2016 NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARI TECHNOLÓGIAI ÉS ÉPÍTŐANYAG VÁSÁR 2016. MÁJUS 2-5. DOHA KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL Tisztelt Cégvezető! Az Arab-öböl térségében igen nagyszámú és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex beruházásk támgatása a kmplex prgrammal segítendı leghátránysabb helyzető kistérségekben mikr-, kis- és középvállalkzásk számára

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

FELHÍVÁS. FOODEX SAUDI 2015 NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI VÁSÁR 2015 November 17-20. KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL

FELHÍVÁS. FOODEX SAUDI 2015 NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI VÁSÁR 2015 November 17-20. KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL FELHÍVÁS FOODEX SAUDI 2015 NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI VÁSÁR 2015 Nvember 17-20. KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTEL - TÁMOGATÁSSAL Tisztelt Cégvezető! Az Arab-öböl térsége igen jelentős élelmiszer imprtja révén - száms

Részletesebben

GINOP-1.3.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.3.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Közktatási intézmények beruházásainak támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-,, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-,, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3. Mikro-,, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1 1.3.1-15 15 A konstrukció célja A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben