Pályázati Kisokos VIII. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati Kisokos VIII. rész"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szeptember 02. Alapvető cél Rendelkezésre álló forrás A támogatás mértéke Pályázók köre Gazdálkodásra vonatkozó feltételek A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése, olyan tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A rendelkezésre álló forrás: 50 Mrd forint. Támogatott pályázatok várható száma: db Nagyvállalatok esetében: 15 65%, KKV-k esetében: 35 80%. Támogatás összege: millió Ft, Konzorciumok esetén: M Ft. Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, vagy ezek konzorciumaik, a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó üzleti évben min. 1 fő volt. c) amelyek Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (nem EVA). Nem nyújtható támogatás azon, pályázó részére, 1. amely nem rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, 2. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 3. akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 4. amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti év beszámolója alapján a nettó árbevételét, konzorcium esetén, az árbevételek összegét. Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3- ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

2 Oldal 2 Kötelezettségvállalás Támogatható tevékenységek köre Üzleti hasznosíthatóság: A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatás legalább 30%-át. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: 1. Ipari kutatás (maximum 50%) Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek min. 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, min. napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. 2. Kísérleti fejlesztés Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 3. Projekt előkészítési tevékenység 4. Projektmenedzsment 5. Tájékoztatással és nyilvánosság 6. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele Regionális és/vagy Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében: 7. Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható. 8. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható. 9. Immateriális javak beszerzése: szabadalmak, egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen szellemi termékekhez kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése 10. Szolgáltatások igénybevétele A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében: 11. Eljárás-innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (a technikákban, felszerelésekben, szoftverekben eszközölt jelentős változtatások).

3 Oldal 3 A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás: 12. Kiállításon/vásáron való első három részvétel támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. Önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k). Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: 1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás ( munkabér, megbízási díj, bérjellegű juttatások, járulékok) 2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (Max 50%): a) Harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja. b) Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége. 3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: a) Anyagköltségek költségek Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 1) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (max 5%): a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (kötelező előzetes tanulmányok elkészítése: környezeti hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, engedélyezési dokumentumok, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák, szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, egyéb szakértői tanácsadás költségei) b) Közbeszerzési költségek (max 1%) 2) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek (max 2,5%) a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása b) Egyéb projektmenedzsment költség (iroda és eszközbérlet, anyag és kisértékű tárgyi eszközök költsége) c) Projektmenedzsment útiköltség, kiküldetési költség d) Projektmenedzsment szakértői szolgáltatás díja 3) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége: a) Műszaki ellenőr költsége (max. 1%) b) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. 0,5 %) c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj b) Egyéb szolgáltatási költségek Regionális beruházási támogatás keretében: 4) Általános (rezsi) költségek (max. 1%) Regionális/Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében: 1) Építéshez kapcsolódó költségek 2) Eszközbeszerzés költségei (új eszközök) 3) Immateriális javak beszerzésének költsége (max. 5%) (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) 4) A beruházásra aktivált szolgáltatások költsége A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében: 1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások (Fejlesztők, technikusok, egyéd kisegítő személyzet bére és járulékai) 2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei (Harmadik féltől megrendelt eljárási innovációs tevékenység díja)

4 Oldal 4 Költségek (folyt.) Projektidőszak Illetékes hatóság A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás: 1) KKV-k kiállításon vagy vásáron való részvételéhez kapcsolódó költségek (max. 40 M Ft): a) Marketing költségek - Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő szolgáltatások (bérleti díj, stand költségei) Maximum 24 hónap NGM - Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1539 Budapest, Postafiók 684 Beadási határidő szeptember szeptember 29. A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) GINOP Iparjog Alapvető cél Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Pályázók köre Területi korlátozás Rendelkezésre álló forrás A támogatás mértéke Támogatható tevékenységek köre a) Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az EGT területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei; Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját. b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei; c) Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság. Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 Mrd forint. A támogatott pályázatok várható száma: db A támogatás összege:1 6 millió Ft. A támogatás mértéke: max. 100% 1. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható): Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás), amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket. 2. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek: Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele,

5 Oldal 5 GINOP Iparjog Támogatható tevékenységek köre folyt... Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele; Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele; A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása; Európai szabadalom hatályosítása; A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek 3. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését. A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdonvédelem szempontjából szükséges lépések. I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi szolgáltatások költségei (max Ft) Újdonságkutatás, szabadalmazhatósági véleménnyel ellátott újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vélemény, jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás költsége költségek II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek Hazai oltalomszerzés esetén (max. 1 millió Ft): - A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei; - hatósági igazgatási szolgáltatási díjak 19/2005.(IV.12.) GKM rendelet alapján: bejelentési és kutatási díj, bejelentési díj, Írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja (ugyanazon bejelentés esetében kért újabb kutatás esetében valamennyi kutatási jelentés díja), megosztási díj, módosítási díj, vizsgálati díj, megadási díj, fenntartási díj (arányosan a megadástól visszamenőleg a bejelentésig tartó időszakra, továbbá előzetes befizetés esetén a megadást követő maximum 3 éves időtartamra). Külföldi oltalomszerzés esetén (max Ft): - A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei; - Fordítási díj (2,0 Ft/karakter); hatósági igazgatási szolgáltatási díjak: bejelentési díj: ~ hazai elsőbbségi bejelentés díja ~ külföldi bejelentés díja

6 Oldal 6 GINOP Iparjog költségek folyt... írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja, (ugyanazon bejelentés esetében kért újabb kutatás esetében valamennyi kutatási jelentés díja) fordítási díj (2,0 Ft/karakter), kutatási díj (beleértve az igénypontok számától vagy a bejelentés terjedelmétől függő további díjakat), vizsgálati díj (beleértve az igénypontok számától vagy a bejelentés terjedelmétől függő további díjakat), továbbítási díj, nemzeti fázis indításának hatósági költségei, megadási díj, európai hatályosítási díj, fenntartási díj (arányosan a megadástól visszamenőleg a bejelentésig tartó időszakra, továbbá előzetes befizetés esetén a megadást követő maximum 3 éves időtartamra). III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek (max Ft) A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költsége A Szellemi vagyonértékelést előkészítő adatgyűjtés és konzultáció, valamint a szellemi vagyon értékelési jelentés elkészítésének díja; Kezelő szervezet Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1539 Budapest, Postafiók 684. Beadási határidő szeptember szeptember 25. A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) További hasznos információk a következő tájékoztató levelekben is! Köszönjük, hogy hírlevelünket választotta! ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft Budapest, Városmajor u. 10. Tel: Fax: Büki Péter: Web oldal: Gazdaságfejlesztési osztály EEN tanácsadó iroda Rabi Zsuzsa Szabó András

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének a 1. Alapvető cél Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai

Részletesebben

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd forint A támogatott projektek várható száma

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Iparjog A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.3-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Iparjog A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.3-15 FELHÍVÁS Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében A Felhívás címe: Iparjog A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15 FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XVIII. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XVIII. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XVIII. sz. hírlevele Kedves Vállalkozó Társaim! Tisztelt Olvasók! Mellékelten megküldöm a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Felhívását, Felkérését a Kárpátaljai magyarok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: ERNYO_13 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás célja... 3 A.2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban tárgyú pályázathoz Kódszám: AGR_PIAC_13 1 Tartalom A.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Prototípusfejlesztés. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.7-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Prototípusfejlesztés. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.7-15 Glósz és Társa Kft. Prototípusfejlesztés, 2015. augusztus FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Megjelentek a várva várt pályázatok A 2014-2020-as uniós fejlesztési periódus nyitányaként október 10-én négy új kiírás jelent meg vállalkozások számára. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-,, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-,, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3. Mikro-,, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1 1.3.1-15 15 A konstrukció célja A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.2.1 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XX. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XX. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XX. sz. hírlevele Kedves Vállalkozó Társaim! Tisztelt Olvasók! Mellékelten megküldöm a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Felhívását, Felkérését a Kárpátaljai magyarok megsegítésére.

Részletesebben

GINOP-1.3.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.3.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára

ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára 1. Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások KDOP-2.1.1/G-11 5-50 millió Ft Támogatott projektek száma: 32 db

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési program tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési program tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési program tárgyú pályázathoz Kódszám: TÉT_13_DST 0 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 2 A.1. A

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben