Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása"

Átírás

1 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP A vissza nem térítendő támgatás célja a hazai vállalkzásk kutatás-fejlesztési és innvációs tevékenységének növelése lyan hazai kutatás-fejlesztési és innvációs tevékenységek támgatásával, amelyek jelentős szellemi hzzáadtt értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szlgáltatásk, technlógiák, tvábbá ezek prttípusainak kifejlesztését eredményezik. Támgatás összege M Támgatás mértéke % Támgatható pályázatk db PÁLYÁZATI IDŐSZAK A pályázat beadható től ig január 12-én 0 órától a felfüggesztés esetleges felldásáig támgatási kérelmek nem lesznek benyújthatók A benyújttt prjektek együttesen kerülnek elbírálásra. A frrás várható kimerülése esetén pntszám szerinti srrendet állítanak. KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE A pályázatn lyan kettős könyvvitelt vezető jgi személyiségű 1 mikr-, kis-, és középvállalkzásk, illetve nagyvállalatk 2 indulhatnak, amelyek nem tartznak az EVA hatálya alá, valamint minimum 1 lezárt, teljes üzleti évvel 3 rendelkeznek és a legutlsó lezárt, teljes üzleti évben az éves átlags statisztikai állmányi létszámuk minimum 1 fő vlt. Knzrciumra vnatkzó szabályk A pályázatt knzrciumi frmában is be lehet nyújtani. Egy knzrcium legfeljebb 3 tagból állhat (a knzrciumvezetőt is beleértve). A knzrcium tagja csak lyan szervezet lehet, amely a pályázati felhívásban meghatárztt követelményeknek megfelel, tehát támgatásban részesülhet. A tagk száma és összetétele a támgatói döntés meghzataláig nem módsítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indklt esetben az irányító hatóság előzetes hzzájárulásával van lehetőség módsításra. 1 Felhívás keretében kizárólag a következő gazdálkdási frmakódk fgadhatóak el: 113 Krlátlt felelősségű társaság 114 Részvénytársaság 116 Közkereseti társaság 117 Betéti társaság 226 Külföldi vállalkzás magyarrszági fióktelepe 2 Nagyvállalat vagy KKV-val való knzrciumban adhat be támgatási kérelmet, vagy önállóan abban az esetben, ha a támgatási kérelemben bemutatja, hgy a prjekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hgyan részesülnek. 3 Az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele az 1 éves működési időtartamba. Elérhetőségek: 1 / 13

2 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Nem lehet knzrciumi tag a kizárólag prjektmenedzsment, vagy a kötelezően előírt nyilvánsság biztsításáhz kapcslódó feladatkat ellátni kívánó szervezet. A tagknak a knzrcium létrehzására irányuló együttműködési megállapdást kell kötniük, melyben a tagk arra vállalnak kötelezettséget, hgy a prjektet annak támgatása esetén a prjektdkumentációban meghatárztt módn közösen megvalósítják. A knzrciumt a Támgató irányában a knzrciumi együttműködési megállapdásban knzrciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A knzrciumi tagk a prjekt keretén belül egymástól anyagt, árut, szlgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárlhatnak. Tvábbi kizáró kk Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcslatk követelményének; amely nem minősül átlátható szervezetnek; amely nehéz helyzetben van; amely csőd,- felszámlási eljárás vagy végelszámlás alatt van; amellyel szemben a pályázat benyújtásának időpntjában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve elődszervezete, az APEH által indíttt végrehajtási eljárás van flyamatban; amelynek a pályázat benyújtását megelőző utlsó lezárt, teljes üzleti év saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke jgszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; aki a kérelem benyújtását megelőző két évben azns vagy hasnló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támgatási kérelem benyújtásakr ezt tervezi beruházás befejezését követő két éven belül; amely vállalkzás a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram (GOP) 1-es priritás keretében támgatásban részesült prjektjének záró elszámlását nem nyújttta be. Fenti felsrlás nem teljes körű, csak a leglényegesebb kizáró kkat tartalmazza. FEJLESZTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK Azn prjektek támgathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatárztt nemzeti vagy hrizntális ágazati priritásk vagy intelligens technlógiák valamelyikéhez, tvábbá a prjekt rendelkezik tudmánys-műszaki újdnságtartalmmal, vagy várható új prttípus/termék/technlógia/szlgáltatás létrehzása. Nemzeti vagy hrizntális ágazati priritásk: Intelligens technlógiák: Egészséges társadalm és jólét Betegségek megértése, krai diagnózis, fejlett rvsi és műszeres terápiák, klinikai módszerek, gyógyszerkutatás és fejlesztés, innvatív egészségipari és egészségturisztikai megldásk. Fejlett jármű- és egyéb gépipari technlógiák Gépipari KFI, fejlett gyártástechnlógiai rendszerek, krszerű anyagk és technlógiák (műszaki anyagtudmány, anyagtechnlógia, nantechnlógia, mechatrnika, elektrnika). Tiszta és megújuló energiák Zöldenergia megújulók és bienergia, atmenergia, energiahatéknyság. Fenntartható környezet Természeti erőfrrás gazdálkdás, fejlett környezetvédelmi Ftnika, lézertechnlógia Különleges anyagk, krszerű anyagk, mdern anyagtechnlógiák Binika Nem gépipari fémfeldlgzás Elektrnika és félvezető-technlógia Krszerű szénhidrgén technlógia (kőlaj, földgáz) Krszerű csmaglástechnikai technlógiák Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, Elérhetőségek: 2 / 13

3 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés technlógiák. Egészséges és helyi élelmiszerek Élelmiszer feldlgzás, helyben termelt és feldlgztt, nagy hzzáadtt értékű élelmiszerek. Agrár-innváció Mezőgazdaság, erdő-, vad-, hal és vízgazdálkdás, kertészeti technlógiák, agrár-bitechnlógia. Infkmmunikációs technlógiák és szlgáltatásk Az ágazati priritáskat segítő infkmmunikációs technlógiák, tvábbi infkmmunikációs technlógiák, valamint szlgáltatásk. Befgadó és fenntartható társadalm, élhető környezet Oktatás és képzés, egészségtudats nevelés és prevenció, szemléletfrmálás, vállalkzói kmpetenciák segítése, együttműködések kialakítása, hálózatsdás, szervezet- és menedzsmentfejlesztés, társadalmi innváció, helyi és térségi fejlesztési prgramkhz való csatlakzás, területfejlesztés, turisztika. intermedier, műtrágya és kzmetikumk gyártása) Építőipar (építőanyag-technlógiák) Textilipar Fa- és bútripar Lgisztika Kulturális és kreatív ipar Iparági krlátzásk Nem nyújtható: az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 4 Csekély összegű és Reginális beruházási támgatás; mezőgazdasági termékek feldlgzásáhz 5 vagy frgalmazásáhz Csekély összegű, Reginális beruházási és Kutatási infrastruktúráhz nyújttt beruházási támgatás, amennyiben: a támgatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkzás által frgalmaztt ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támgatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges tvábbadás; a halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldlgzásáhz Csekély összegű, Reginális beruházási, Vásárn való részvételéhez nyújttt támgatás; a (kkszgyártás, kőlaj-feldlgzás), (vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása), (hajó, csónak gyártása) kód szerinti tevékenységekkel kapcslats beruházáskra Reginális beruházási támgatás; a szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszlgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi útn történő személy- vagy áruszállítási szlgáltatás nyújtásáhz, vagy a kapcslódó infrastruktúráhz Reginális beruházási támgatás; az energiatermelési, energiaelsztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehzását szlgáló beruházáshz Reginális beruházási támgatás; a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez; kutatási infrastruktúra 6 fejlesztéséhez Reginális beruházási támgatás. 4 Elsődleges mezőgazdasági termelés a termőföld és az állattenyésztés a Szerződés I. mellékletében felsrlt termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltztató tvábbi műveletek végrehajtása nélkül; cntent/hu/txt/?uri=celex:12012e/txt 5 mezőgazdasági terméken végrehajttt bármely művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenységet Elérhetőségek: 3 / 13

4 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE Kizárólag a közép-magyarrszági régió (Budapest, Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztés támgatható. A megvalósulási helynek legkésőbb a pályázat benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie, a támgatási kérelem benyújtásának időpntjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jgsultja), tvábbá alkalmasnak kell lennie a prjekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkr tekinthető alkalmasnak, ha a prjekt tárgyát képező K+F+I tevékenység elvégezhető a helyszínen, a prjekt megvalósításhz biztsíttt a megfelelő infrastruktúra, valamint alkalmas a prjekt keretében fglalkztattt személyek egy időben történő elhelyezésére. A knzrcium minden tagjának megfelelő megvalósítási helyszínnel kell, rendelkeznie. Működő telephely/fióktelep igazlására szlgáló dkumentumk, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazlja a valódi működést: Iparűzési adó fizetésigazlás, vagy Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte, vagy Villany/Gázszlgáltatási számla, vagy érvényes szerződés. A prjektben fglalkztatttak tényleges a prjekthelyszínen történő fglalkztatásnak igazlására szlgáló dkumentumk, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajgi iratkkal együtt igazlja a fglalkztatást: prjektben fglalkztattt munkavállalók legalább 50%-ának a prjekttel azns, vagy szmszéds megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazlása 7, vagy a munkába járás dkumentumainak, egyéb, a fglakztatáshz kapcslódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazlása munkahelyi beléptető, biztnsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE Önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés és/vagy eljárási innváció tevékenység támgatható(k). Max. 500 millió Ft összköltségű prjekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innváció tevékenységek keretében elszámlható költségek együttesen el kell, hgy érjék a prjekt elszámlható költségeinek legalább 5%-át. Az 500 millió Ft-t meghaladó összköltségű prjekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innváció tevékenységek keretében elszámlható költségek együttesen el kell, hgy érjék a legalább 25 millió Ft összeget. Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szlgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúráhz nyújttt beruházási támgatás vagy reginális beruházási támgatás keretében végezhető. E két állami támgatási kategóriából prjekt szinten egy választható. I. K+F prjekttámgatás (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés) Felhívjuk figyelmét, hgy a évi LXXVI. törvény 36. (1) bekezdése alapján az SZTNH kérelemre minősíti a kérelemben megjelölt prjektet abból a szempntból, hgy az annak tartalmát képező tevékenységek a 3. szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e. A kutatás-fejlesztési minősítés külön kérelemre - 6 Kutatási infrastruktúra: lyan létesítmények, erőfrrásk és kapcslódó szlgáltatásk, amelyeket a tudmánys közösség az adtt területtel kapcslats kutatásáhz használ. 7 a prjekttel azns, vagy szmszéds megyében állandó/ideiglenes lakcímmel nem rendelkező munkavállalók esetében is biztsítani kell a prjekthelyszínen történő fglalkztatást igazló dkumentumk rendelkezésre állását. Elérhetőségek: 4 / 13

5 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés kiterjed arra is, hgy meghatárzza a prjekt ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát. Amennyiben a támgatási kérelemben szereplő kutatás-fejlesztési tevékenységekre vnatkzóan minősítéssel rendelkezik, a tartalmi ellenőrzés srán az érintett tevékenységek típusa autmatikusan elfgadásra kerül. Ipari kutatás (maximum a K+F prjekttámgatás kategória elszámlható költségeinek 50%-a) Alkalmaztt (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárásk vagy szlgáltatásk kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárásk vagy szlgáltatásk jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában fglalja kmplex rendszerek összetevőinek létrehzását, és beletartzhat a prttípusk labratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti srzatk gyártása, amennyiben ez az alkalmaztt kutatáshz és különösen a generikus technlógiák ellenőrzéséhez szükséges. Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkzás pályázhat, amelynek a prjekt szakterületéhez kapcslódó, legalább MA/Msc fkzatú diplmával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támgatási kérelem benyújtásakr is fglalkztattt alkalmazttja van, az alábbiak szerint: 250 millió Ft alatti prjektszinten igényelt támgatás esetén minimum 1 fő, minimum 250 millió és maximum 500 millió Ft prjektszinten igényelt támgatás esetén minimum 2 fő, 500 millió Ft prjektszinten igényelt támgatás felett minimum 3 fő. Amennyiben a vállalkzás a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez ipari kutatási feladatkat, úgy a támgatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fkzatát, és csatlni szükséges a szakmai önéletrajzát. Igénybe vett szlgáltatás esetén a szlgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hgy a csatlt piacfelmérésben részt vevő által kiállíttt tájékztatás (a tvábbiakban: tájékztatás) vagy ajánlat mellékletét kell, hgy képezze az alkalmaztt(ak) neve, végzettsége/fkzata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. Kísérleti fejlesztés önállóan támgatható Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudmánys, technlógiai, üzleti és egyéb, vnatkzó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javíttt termékek, eljárásk vagy szlgáltatásk kidlgzása céljából. Ide tartzhatnak például az új termékek, eljárásk vagy szlgáltatásk fgalmi meghatárzását, megtervezését és dkumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartzhat az új vagy javíttt termékek, eljárásk és szlgáltatásk prttípusainak és kísérleti mdelljeinek kidlgzása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szlgáltatás tvábbfejlesztése. Ide tartzhat a kereskedelmileg felhasználható lyan prttípusk és kísérleti mdellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságsan költséges ahhz, hgy az kizárólag demnstrációs és hitelesítési céllal történjen. A kísérleti fejlesztésbe még akkr sem tartznak bele azk a szkáss vagy időszaks váltztatásk, amelyeket meglévő termékeken, gyártósrkn, előállítási eljáráskn, szlgáltatáskn és egyéb flyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e váltztatásk fejlesztésnek minősülnek. K+F prjekttámgatás keretében elszámlható költségek: Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei A kutató, fejlesztő, technikus és egyéb kisegítő személyzet alapbére (munkabér, megbízási díj), személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatásk, pl. munkába járás költsége, cafeteria), valamint a fglalkztatást terhelő adók, járulékk számlhatók el, amennyiben a prjekt szakterületéhez kapcslódó végzettséggel rendelkeznek és tevékenységük közvetlenül a prjekt végrehajtásáhz kapcslódik, munkaköri leírás / megbízási szerződés szerint. K+F szlgáltatásk költségei (max. a K+F prjekttámgatás kategória elszámlható költségeinek 50%-áig) Harmadik féltől megrendelt K+F tevékenység díja. Elérhetőségek: 5 / 13

6 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Közvetlen a szakmai megvalósításhz kapcslódó anyagköltségek II. Csekély összegű (de minimis) támgatás Csekély összegű támgatás keretében elszámlható költségek: Prjekt előkészítési tevékenységhez kapcslódó költségek Előzetes tanulmányk, engedélyezési dkumentumk költségei (piackutatás, helyzetfelmérés, környezeti hatásvizsgálat, műszaki-, engedélyezési tervek ) max. a teljes prjektérték 5%-áig; Közbeszerzési költségek, max. a teljes prjektérték 1 %-áig. Prjektmenedzsment tevékenység, mely a prjektmegvalósítás alatt merül fel (knzrcium esetében kizárólag a knzrciumvezetőnél felmerült költségek) max. a teljes prjektérték 2,5%-áig Prjektmenedzsmenthez kapcslódó személyi jellegű ráfrdításk - munkabér, megbízási díj és annak járulékai, adói és személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatásk, pl. munkába járás költsége, cafeteria); Prjektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szlgáltatás díja. Prjekt szakmai megvalósításhz kapcslódó szakmai szlgáltatásk igénybevétele: Marketing, kmmunikációs szlgáltatásk költségei - kötelezően előírt nyilvánsság biztsítása (max. a teljes prjektérték 0,5 %-áig); Egyéb általáns (rezsi) költségek: mely közvetlenül prjekt végrehajtásáhz kapcslható (max. a teljes prjektérték 1 %-áig) III. Reginális beruházási támgatás Reginális beruházási támgatás keretében elszámlható költségek: Eszközbeszerzés: Kizárólag a beruházás érdekében felmerült, a prjektcélk megvalósításáhz szükséges technlógiát használó, a piacn elérhető, technlógiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése támgatható. Prjekt céljáhz feltétlenül szükséges építési és alapinfrastruktúra fejlesztés: Építéshez kapcslódó költségek: Építési (épület építése, bővítése, átalakítása, krszerűsítése) és alap infrastruktúra fejlesztés bekerülési értéke; Műszaki ellenőri szlgáltatás költsége (max. a teljes prjektérték 1 %-áig); Műszaki jellegű szlgáltatásk költségei: Szükséges engedélyezési dkumentumk, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szlgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is (a közbeszerzési költségeken kívüli előkészítési költségekkel közösen nem haladhatja meg a prjekt összes elszámlható költségének 5%-át.) Immateriális javak beszerzése a beruházás érdekében: szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, ltalm), szellemi termékek felhasználásának jga (összesen max. a teljes prjektérték 5%-áig). Nagyvállalatk esetében az immateriális javak költségei nem haladhatják meg a reginális beruházási kategória elszámlható költségeinek 50 %-át. IV. Kutatási infrastruktúráhz nyújttt beruházási támgatás Elérhetőségek: 6 / 13

7 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Kutatási infrastruktúra (651/2014-es EK rendelet 2. cikk 91.): lyan létesítmények, erőfrrásk és kapcslódó szlgáltatásk, amelyeket a tudmánys közösség az adtt területtel kapcslats kutatásáhz használ; beleértve a tudmánys felszerelést és eszközöket, a tudásalapú erőfrráskat - például gyűjteményeket, archívumkat vagy strukturált tudmánys infrmációkat -, lyan infkmmunikációs technlógiai infrastruktúrákat, mint a hálózat, a számítástechnikai eszközök, a szftverek és a távközlési eszközök, valamint a kutatáshz szükséges bármilyen más egyedi eszközt. E kutatási infrastruktúrák lehetnek egy helyszínre telepítettek vagy szétszórtak (hálózatba szervezett erőfrrásk). Kutatási infrastruktúráhz nyújttt beruházási támgatás keretében elszámlható költségek: Eszközbeszerzés: Kizárólag a beruházás érdekében felmerült, a prjektcélk megvalósításáhz szükséges technlógiát használó, a piacn elérhető, technlógiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése támgatható. Kutatási infrastruktúráhz felmerült építési és alapinfrastruktúra fejlesztés: Építéshez kapcslódó költségek: Építési (épület építése, bővítése, átalakítása, krszerűsítése) és alap infrastruktúra fejlesztés bekerülési értéke; Műszaki ellenőri szlgáltatás költsége (max. a teljes prjektérték 1 %-áig); Műszaki jellegű szlgáltatásk költségei: Szükséges engedélyezési dkumentumk, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei (illeték, igazgatási szlgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is (a közbeszerzési költségeken kívüli előkészítési költségekkel közösen nem haladhatja meg a prjekt összes elszámlható költségének 5%-át.) Immateriális javak beszerzése a beruházás érdekében: szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, ltalm), szellemi termékek felhasználásának jga (összesen max. a teljes prjektérték 5%-áig). V. Eljárási és szervezési innvációhz nyújttt támgatás önállóan támgatható Eljárás-innváció: új vagy jelentős mértékben javíttt termelési vagy szlgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szftverekben eszközölt jelentős váltztatáskat). Nem minősülnek innvációnak a kisebb váltztatásk vagy fejlesztések, a termelési vagy szlgáltatási képesség növelése lyan gyártási vagy lgisztikai rendszerek bevezetése révén, amelyek nagyban hasnlítanak a már használatban lévőkhöz, egy eljárás alkalmazásának beszüntetése, az egyszerű tőkepótlás vagy tőkenövelés, a kizárólag a tényezőárak, az egyedi igényekhez igazítás, a helyszín megváltzásáhz köthető váltzásk, a rendes szeznális és egyéb ciklikus váltzásk, valamint az új vagy jelentősen tvábbfejlesztett termékekkel flytattt kereskedelem. Eljárási innvációhz nyújttt támgatás keretében elszámlható költségek: Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei - fejlesztő, technikus és egyéb kisegítő személyzet alapbére (munkabér, megbízási díj) és annak járulékai, adói és személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatásk, pl. munkába járás költsége, cafeteria); Szakmai megvalósításhz kapcslódó szakértői szlgáltatás költségei: eljárási innvációs tevékenység díja (max az eljárási innvációs prjektrész 50 %-áig). VI. KKV-k vásárkn való részvételéhez nyújttt támgatás (max. 40 millió Ft költségig) Külföldi kiállításn vagy vásárn való első 3 részvétel támgatható a prjekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. Elszámlható költségek: beépítetlen, ill. beépített terület, ill. kiállító-helyiség bérleti díja, kiállító-helyiség / stand felállításával és működtetésével kapcslats költségek, kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége, területdíjhz kapcslódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztsítás). Elérhetőségek: 7 / 13

8 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Nem elszámlható költségek: Nem elszámlható mindazn költség, amely nem szerepel az elszámlható költségek között, különösen: a pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a prjekt előkészítéséhez kapcslódó költségeket; a pályázó által előállíttt/frgalmaztt eszköz, szftver, saját teljesítésként nyújttt szlgáltatás, saját maga által frgalmaztt rendszer bevezetésének költségei; a pályázó partner és/vagy kapcslt vállalkzásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hzzátartzójától és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hzzátartzóitól, valamint azk vállalkzásaitól beszerzendő eszközök vagy szlgáltatásk költségei; földmunkagépek, útépítőgépek, szerszámkészlet, készletek beszerzése; azn eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb knstrukció keretében, tvábbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázó bármely telephelyen már használatban vltak; reprezentációs költségek, utazási és szállásköltségek (pl kiállításkn való megjelenés esetén sem); jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkcsi, félpótkcsi beszerzése; termelési és/vagy szlgáltatási jellegű licenc, knw-hw éves ismétlődő (megújítási, frgalm utáni) díja; nem termelési és/vagy szlgáltatási jellegű knw-hw vásárlása a szftverek kivételével; terméktámgatási díj; infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámlható a bntási, depnálási, takarítási, kertépítési, a bntási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek; levnható ÁFA. PROJEKT MŰSZAKI, SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK A prjektnek a támgatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. A prjektben vállalt feladatk költségvetésének reálisnak kell lennie. Nem nyújtható támgatás lyan prjekthez, amely esetében a prjektgazda nem tesz eleget a szellemi tulajdnra vnatkzó jgtisztasági követelményeknek. Új, kereskedelmi frgalmban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technlógiai berendezések, eszközök, anyagk beszerzése és beépítése támgatható. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vnatkzó európai irányelveknek, szabványknak, illetve az azkat harmnizáló magyar rendeleteknek, szabványknak, környezetvédelmi előírásknak. A prjektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi frgalmával üzletszerűen fglalkzó, az adtt területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárlni, a piacn szkványs jótállási és szavatssági feltételek biztsítása mellett. Árajánlatkkal kapcslats fnts szabályk: Minden költségtétel alátámasztására 1 db, a pályázat benyújtásakr érvényes helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által magyar nyelven kiállíttt tájékztatás, vagy ajánlat csatlása szükséges, amennyiben ez nem támasztja alá megfelelően a költség realitását, az Irányító Hatóság tvábbi 2 db érvényes, egymástól független tájékztatás, vagy ajánlat bekérését írhatja elő. A támgatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között nem állhat fenn egyezés. A támgatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító szakmai kmpetenciái, gazdálkdási vagy tárgyi erőfrrásai nem alkalmasak a prjekt megvalósítására. Elérhetőségek: 8 / 13

9 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Amennyiben a prjekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális (épület, illetve alapinfrastruktúra) beruházást, akkr a Támgatási Szerződés (TSZ) megkötésének feltétele a jgerős építési engedély benyújtása. Amennyiben a támgatási kérelem benyújtásakr még nem áll rendelkezésre jgerős építési engedély, az engedélyező hatóság nyilatkzatát szükséges mellékelni, hgy az építési engedély iránti kérelem benyújtása megtörtént. Kutató-fejlesztő (felsőfkú végzettségű) munkatárs esetében legfeljebb Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámlható maximális személyi jellegű kiadásként, míg a technikus/ segédszemélyzet (középfkú végzettségű) esetében legfeljebb Ft/hó, prjektmenedzser esetében pedig legfeljebb Ft/hó. Meglévő fglalkztattt esetében az elszámlható személyi jellegű kiadásk csak indklt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támgatási igény benyújtását megelőző utlsó évi átlagbérhez képest. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei esetén a kutatók, fejlesztők, technikusk és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés / megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támgattt prjektben való fglalkztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számlható el. Távmunka kizárva. Kutatási infrastruktúráhz nyújttt beruházási támgatás igénybevétele estén tvábbi szabályk: A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hzzáférhetőnek kell lennie, és a hzzáférést átlátható és megkülönböztetés-mentes módn kell biztsítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírzó vállalkzás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hzzáférési lehetőséget kaphat. A túlztt kmpenzáció elkerülése érdekében a hzzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hzzájárulás mértékével és a hzzáférés feltételeit közzé kell tenni. A reginális beruházási támgatás igénybevétele estén tvábbi szabályk: A tervezett beruházás induló beruházásnak kell, hgy minősüljön. Induló beruházásnak lyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás minősül, amelyre teljesül az alábbi feltételek legalább egyike: egy új létesítmény létrehzatalát eredményezi; vagy egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését eredményezi; vagy egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyárttt termékekkel történő bővítését eredményezi /diverzifikáció/ (ez esetben az elszámlható költségeknek legalább 200 %-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántarttt könyv szerinti értékét); vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési flyamatának alapvető megváltztatását eredményezi /mdernizáció/ (ez esetben az elszámlható költségek összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltztatandó eredeti termelési flyamathz kapcslódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző hárm adóévben elszámlt terv szerinti értékcsökkenés összegét); vagy a részesedésszerzés kivételével lyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került vlna. A reginális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a prjekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak. Csekély összegű támgatás igénybevétele estén tvábbi szabályk: Az egy és ugyanazn vállalkzásnak minősülő vállalkzásk részére Magyarrszágn daítélt csekély összegű támgatás bruttó támgatástartalma nem haladhatja meg a eurónak megfelelő frintösszeget. A támgatás daítélése srán az adtt pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt daítélt csekély összegű támgatásk bruttó támgatástartalmának összegét kell figyelembe venni 3 pénzügyi év vnatkzásában. A prjektjavaslat csökkentett elszámlható összköltséggel, vagy csökkentett támgatási összeggel történő támgatására kell javaslatt tenni, ha a prjektjavaslat tervezett elszámlható költségei között lyan Elérhetőségek: 9 / 13

10 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés költségtétel szerepel, amely nem elszámlható, nem szükséges a prjekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE Támgatás összege: Igényelhető vissza nem térítendő támgatás: 50 és 1000 millió Ft között. Knzrcium esetén az egyes Knzrciumi tagk vnatkzásában a minimum igénybe vehető támgatási összeg 50 millió Ft, de a teljes Knzrcium vnatkzásában maximum 1000 millió Ft lehet. Az igényelt támgatás legalább 50%- át a knzrciumvezetőnek kell igényelnie. Támgatás mértéke: Támgatási kategória Kutatásfejlesztési prjektekhez nyújttt támgatás Mikr-, kisvállalkzás Középvállalkzás Nagyvállalat Ipari kutatás 70% 60% 50% Ipari kutatás, knzrcium esetén, ahl egyik tag sem viseli a költségek több mint 70%-át (nagyvállalat tag esetében legalább egy KKV-val társulva) 80% 75% 65% Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% Kísérleti fejlesztés, knzrcium esetén, ahl egyik tag sem viseli a költségek több mint 70%-át (nagyvállalat tag esetében legalább egy KKV-val társulva) 60% 50% 40% Csekély összegű támgatás (de minimis) 50% Reginális beruházási támgatás Nyugat-Dunántúl 45% 35% 25% Közép-Dunántúl 55% 45% 35% Dél-Dunántúl, Észak-Magyarrszág, Dél-Alföld, Észak-Alföld 70% 60% 50% Kutatási infrastruktúráhz nyújttt beruházási támgatás 50% Eljárási és szervezési innvációhz nyújttt támgatás 50% 15% 8 A kis- és középvállalkzás vásárn való részvételéhez nyújttt támgatás 50% nem igényelhet támgatást! Ha egy prjekt több tevékenységet fglal magában, az egyes tevékenységeket be kell srlni az egyes kutatásfejlesztési illetve egyéb kategóriák közé. A támgatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ide értve a knzrciumban résztvevőket is. 8 Nagyvállaltnak eljárási innvációs támgatási kategória alatt csak akkr nyújtható támgatás, ha az a támgattt tevékenység srán ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkzással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkzás viseli az összes elszámlható költség legalább 30%-át. Elérhetőségek: 10 / 13

11 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Lehetséges prjektnagyság A prjekt elszámlható összköltsége nem haladhatja meg az előző lezárt üzleti év nettó árbevételét (knzrcium esetén a tagk árbevétele összegzésre kerül). A kapcslt vállalkzás adatai is figyelembe vehetőek 100%-ban összegezve azt a pályázó vállalkzás adataival. Ha a prjekttel összefüggésben az értékesítésből, szlgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből (pl. közbeszerzési dkumentáció értékesítése) a megvalósítás időszakát magában fglaló teljesítési időpnttal számláztt bevétel keletkezik, akkr a teljesítés időpntját is tartalmazó elszámlási időszakban csökkenti a prjekt elszámlható költségeinek összegét. Felhívjuk a figyelmet, hgy a műszaki, szakmai tartalm csökkenése esetén az elszámlható költség és a támgatás összege aránysan csökkentésre kerül az érintett tulajdnságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. PROJEKT ÜTEMEZÉSE A prjekt ütemezésével kapcslats szabályk: A prjekt megvalósítása a benyújtást követő napn saját felelősségre megkezdhető. Ennél krábban csak a prjekt előkészítési tevékenység srán felmerült költségeket lehet elszámlni. (A knzrciumi megvalósítás esetében a megkezdettséget prjektszinten szükséges értelmezni.) Amennyiben a közbeszerzési eljárás leflytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fkztt figyelmet kell frdítani arra, hgy a prjekt megkezdését jelentő, a prjekt tárgyára vnatkzó megrendelés időpntja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás leflytatását. A prjekt fizikai befejezésére a prjekt megkezdését, vagy amennyiben a prjekt a Támgatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támgatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. FINANSZÍROZÁS A prjekt finanszírzásával kapcslats szabályk: A támgatást igénylőnek legalább a prjekt összköltségének az igényelt támgatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját frrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támgatásból (pl. támgattt hitelből) állhat. Nem támgatható, ha a saját frrás magánszeméllyel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkzással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztsíttt. A pályázónak legalább a prjekt elszámlható összköltségének 10 %-át kitevő állami támgatástól mentes igazlt saját frrással, reginális beruházási támgatással érintett elszámlható összköltség 25 %-át kitevő igazlt saját frrással kell rendelkeznie és azt legkésőbb az első kifizetési kérelem (ideértve az előleget is) benyújtásakr kell igazlnia, kivéve, ha nem igényel előleget és az egyszeri elszámlás lehetőségét választja. Előleg: a megítélt támgatási összeg legfeljebb 75 %-ának megfelelő, max. 450 millió Ft összegű előleg igényelhető. Amennyiben a maximális prjektnagyság meghatárzásakr a kapcslt vállalkzásk adatai is figyelembevételre kerülnek, akkr legfeljebb a tényleges támgatást igénylő(k) előző évi éves nettó árbevételével megegyező mértékű előleg igényelhető. A kedvezményezett a prjekt megvalósítás időszakában a megítélt támgatás 90%-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámlni kívánt költségeket teljes egészében lehívhatja (halaszttt önerő). A pénzügyi elszámlás benyújtásának végső határideje: a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb december 31. A két időpnt közül a krábbi az irányadó. Elérhetőségek: 11 / 13

12 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés BIZTOSÍTÉKOK A támgatást igénylő nem köteles biztsítékt nyújtani (272/2014-es Krm. rendelet 84. (2) bekezdése alapján). KÖZBESZERZÉS Felhívjuk a figyelmet a prjekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre, melynek költségei elszámlhatók a pályázatban. Figyelem! Nvember 1-től új közbeszerzési szabálykat kell alkalmazni a vállalkzásknak is az EU-s támgatásból megvalósíttt prjektek esetében. Az NGM tájékztatása szerint a közbeszerzési szabályk nvember 1-től váltznak, így az 50 százalék alatti támgatás intenzitással rendelkező vállalkzáskra is kiterjesztik a közbeszerzési kötelezettséget. Ebből eredően biznys feltételek teljesülése esetén a nvember 1. utáni beszerzések, megrendelések, szerződéskötések már közbeszerzési kötelezettséget vnhatnak maguk után. VÁLLALÁSOK Az alábbi vállalásk mindegyiket kötelezően teljesíteni kell: Üzleti hasznsíthatóság: A támgatást igénylő (knzrciumvezető) vállalja, hgy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehztt prttípus, termék, technlógia vagy szlgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a prjekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utlsó évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben (összességében) eléri a teljes megítélt támgatási összeg legalább 30%-át. 9 A pályázati prjekt K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevételt a számviteli nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani! K+F munkahelyteremtés (plusz pntért vállalható): A támgatást igénylőnek knzrcium esetén a vállalkzásknak - vállalni kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 1 üzleti évben a létrehztt K+F munkahelyeket 10 a bázislétszámhz 11 visznyíttt növekményként fenntartja. Bármely knzrciumi tagnál lehet fglalkztatva az új K+F munkavállaló. A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hgy a prjekt keretében megvalósítja azkat a tevékenységeket, amelyeket a támgatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában megjelölt. Fenntartási kötelezettség: a pályázónak vállalnia kell, hgy a támgattt beruházással létrehztt vagynt a prjekt pénzügyi befejezésétől számíttt 3 évig (nagyvállalat vagy nagyvállalati tagt is tartalmazó knzrcium esetén 5 évig) fenntartja és a megvalósítás helyszínén üzemelteti, tvábbá termelő tevékenysége nem szűnik meg, illetve tevékenységét nem helyezi át a támgatással érintett régiókn kívülre. A támgattt beruházással létrehztt vagyn ez idő alatt a támgató előzetes jóváhagyásával adható bérbe, terhelhető meg vagy idegeníthető el. Ez aznban nem akadályzza a gyrs technlógiai váltzásk miatt a fenntartási időszak alatt krszerűtlenné vált vagy meghibásdtt tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztsíttt. 9 Amennyiben a támgatást igénylő a támgatási kérelemben 30%-t meghaladó arányú üzleti hasznsíthatóságt vállal, úgy az üzleti hasznsíthatóság jelölt mértékű teljesítése minősül kötelező vállalásnak. 10 Olyan felsőfkú, valamint a középfkú végzettséggel rendelkező, a prjekt szakterületéhez kapcslódó végzettségű fglalkztatttak, akik munkaidejük legalább 50%-át munkaidő-nyilvántartással is igazlhatóan tudmánys kutatásra és fejlesztésre frdítják. 11 Bázislétszámnak minősül a támgatási kérelem benyújtását megelőző utlsó lezárt üzleti év teljes K+F összlétszáma. Elérhetőségek: 12 / 13

13 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés A támgató hzzájárul a prjekt által létrehztt szellemi alktáskhz fűződő jgk, valamint a prjekt eredményeként létrejövő prttípus, új termék, technlógia, szlgáltatás prjektmegvalósítás befejezését követő értékesítéséhez, ahhz nem kell előzetes egyedi jóváhagyást kérni az Irányító Hatóságtól. EGYÉB INFORMÁCIÓK Nem támgathatók azk a támgatási kérelmek, amelyek esetében a tartalmi értékelési szempntk alapján adtt összpntszám nem éri el a minimális 50 pntt. Nem nyújtható támgatás azn támgatást igénylő részére, amely a GINOP felhívás keretében az adtt naptári évben benyújttt támgatási kérelme kapcsán már részesült támgatásban; vagy amely vállalkzás vagy partner / kapcslt vállalkzása GINOP keretéből adtt naptári évben már részesült támgatásban. Knzrciumi frmában sem nyújthatnak be partner-, kapcslt vállalkzásk közösen támgatási kérelmet. Egy támgatást igénylő, egy adtt prjektre vagy annak részére az adtt telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támgatást nyújtó felhívásk közül csak egy felhívásra nyújthat be támgatási kérelmet. A támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. A támgattt támgatási kérelmek várható száma: db. Tvábbi infrmációk a pályázatról: Elérhetőségek: 13 / 13

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. portfólió Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 A pályázat célja A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre. portfólió Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 A pályázat célja A pályázat elsődleges célja, hogy a fiatalok számára közvetlen módón munkahelyet teremtsen, valamint az iskolai rendszerű

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA VEKOP-1.3.1-16 A Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16)

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) A pályázatok benyújtása 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig lehetséges. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés

Részletesebben

Kérelmi adatlap építőipari gépek és targoncák finanszírozási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkozások számára

Kérelmi adatlap építőipari gépek és targoncák finanszírozási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkozások számára Kérelmi adatlap építőipari gépek és targncák finanszírzási szerződés ÁTVÁLLALÁSÁHOZ társas vállalkzásk számára Gép és Berendezés Finanszírzási Üzletág 1. Alapadatk A megvásárlandó gép(ek) Szállító gyártmánya,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián

Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián 2016-ban várható Európai Uniós támogatások Projektfinanszírozás folyamata Projektgenerálás 1. Projekt ötlet

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15 portfólió Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15 A pályázat célja A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztése és az ezek eredményeként létrejövő innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága, célja... 3 2. A támogatásra rendelkezésre álló keret... 3 3. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma... 3 4. A támogatásra jogosultak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA... 4 2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS... 4 3. JOGOSULTSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 1. sz. melléklet KKV Versenyképességi Hitel TÉB előterjesztés Hatályos: 2016. május 1-től Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Beadási határidő: 2016. január 11-től lesznek beadhatók a támogatási kérelmek, illetve a felhívás első értékelési szakaszában

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Min. 1 900 000 forint, max. 30 000 000 forint.

Min. 1 900 000 forint, max. 30 000 000 forint. Beadási határidő Rendelkezésre álló forrás Támogatási intenzitás Támogatás összege Támogatható pályázatok száma Jogosultak Kizáró okok Támogatható tevékenységek 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben