FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14"

Átírás

1 EFOP_ FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk A felhívás kódszáma: EFOP Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, régi típusú, általáns ápló és általáns asszisztens szakképesítésű, de tvábbi szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdlgzók képzettségének szintre hzása az Országs Képzési Jegyzékben szereplő áplói képesítés megszerzése céljából. Az ilyen szakképesítéssel nem rendelkezők számára a szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztsítására az élethsszig tartó tanulás megvalósítása érdekében. A Krmány a Partnerségi Megállapdásban célul tűzte ki az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítését és mtivációjának fkzását. A cél elérését a Krmány az Emberi Erőfrrásk Minisztériuma (EMMI) egy háttérintézménye és az állami és önkrmányzati fenntartású egészségügyi intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban fglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Krmány vállalja, hgy: a benyújttt támgatási kérelmekről a benyújtási határidőtől számíttt 30 napig dönt. a felhívás feltételeinek megfelelő prjekteket mindösszesen maximum Ft vissza nem térítendő támgatásban részesíti a rendelkezésre álló frrás erejéig. az előleggel kapcslats feltételeknek megfelelő támgattt prjekteknek a prjekt elszámlható költségei legfeljebb 25 %-ának megfelelő, de maximum 300 millió Ft összegű előleget biztsít.

2 A támgatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 1, hgy prjektjük megvalósításával hzzájárulnak: a Partnerségi Megállapdásban fglalt célk eléréshez, azaz az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítéséhez és ezzel az egészségügyi ellátórendszerben dlgzók mtivációjának fkzásáhz. az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, Országs Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel nem rendelkezők számára az Országs Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés megszerzéséhez, ezáltal biztsítva a szakmai előmenetelt az élethsszig tartó tanulás jegyében. 1 A támgatási kérelem benyújtására és megvalósítására száms egyéb feltétel vnatkzhat. Kérjük, tanulmányzza át ezeket a felhívás tvábbi fejezeteiben. 2

3 Tartalmjegyzék 1. A tervezett fejlesztések háttere A Felhívás indkltsága és célja A rendelkezésre álló frrás A támgatás háttere Ügyfélszlgálatk elérhetősége A Prjektekkel kapcslats elvárásk Támgatható tevékenységek bemutatása A támgatható tevékenységek állami támgatási szempntú besrlása A prjekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcslats elvárásk A prjektvégrehajtás időtartama A prjekt megkezdése A prjekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam Prjektekkel kapcslats egyéb elvárásk A prjekt területi krlátzása A fejlesztéssel érintett ingatlanra vnatkzó feltételek Indikátrk, szakplitikai mutatók, adatszlgáltatás Indikátrk Szakplitikai mutatók Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA frrásból megvalósuló felhívásk esetén Fenntartási kötelezettség Biztsítékk köre Önerő A támgatási kérelmek benyújtásának feltételei Támgatást igénylők köre Támgatásban nem részesíthetők köre A támgatási kérelem benyújtásának határideje és módja Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend A finanszírzással kapcslats infrmációk A támgatás frmája A prjekt javaslat maximális elszámlható összköltsége A támgatás mértéke, összege Előleg igénylése Az elszámlható költségek köre Az elszámlhatóság tvábbi feltételei Az elszámlható költségek mértékére, illetve arányára vnatkzó elvárásk

4 5.8 Nem elszámlható költségek köre Az állami támgatáskra vnatkzó rendelkezések A felhívás keretében nyújttt egyes támgatási kategóriákra vnatkzó egyedi szabályk A támgatási kérelem elkészítése srán csatlandó mellékletek listája Tvábbi infrmációk A felhívás szakmai mellékletei

5 A Felhívás elválaszthatatlan része az Általáns Útmutató a Felhíváskhz 1 verzió c. dkumentum (a tvábbiakban: ÁUF), mely a támgatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a prjektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Felhívásban fglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁUF-ban megfgalmaztt általáns előírásktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkzás történik, akkr a jelen dkumentumban szabályzttak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt támgatást igénylők figyelmét, hgy a Felhívás, az ÁUF, a támgatási kérelem adatlap, tvábbá ezek dkumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a váltztatás jgát fenntartja, ezért kérjük, hgy kövessék figyelemmel a hnlapn megjelenő közleményeket! 5

6 1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 1.1. A Felhívás indkltsága és célja A Semmelweis Tervben meghatárztt egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatkról, a kiemelt feladatk végrehajtásáhz szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Krm. határzat 1.1. pntja alapján az egészségügyi dlgzók humánerőfrrás helyzetének rendezése kiemelt, stratégiai fntsságú terület. A Nemzeti Fejlesztés 2030 Országs Fejlesztési és Területfejlesztési Kncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határzat A gyógyító Magyarrszág, egészséges társadalm, egészségügyi priritás című részében megfgalmaztt fejlesztésplitikai feladatk között kiemelt hangsúlyt kaptt az egészségügyi dlgzók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, hmgén fglalkzási csprtkra kidlgztt életpályamdellek kialakítása, valamint a szakképzési rendszer átalakítása. A Partnerségi Megállapdás az egészségügyi fejlesztések priritásai között fgalmazza meg az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítését és az ellátórendszerben dlgzók mtivációjának fkzását. A humánerőfrrás helyzet javítására irányuló törekvést tvább erősíti, hgy az egészségügyi ellátórendszerben fglalkztatttak krfája szinte teljes egészében tükrözi a társadalm idősödő tendenciáját. A Felzárkóztató áplói egészségügyi szakképzési prgram indítása lehetőséget ad az ellátórendszerben dlgzó, elavult szakképesítéssel bíró áplók számára az Országs Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztsítására az élethsszig tartó tanulás jegyében. Ezen személyek az egészségügyi munkaerőpiacn több kból - életkruknál fgva, illetve alacsny szakképesítésük, ebből következően pedig alacsny besrlási kategóriájuk és alacsny jövedelmük miatt - hátránys helyzetben vannak. A prgram a képzésben résztvevő személyek érdekein túl az egészségügyi ellátórendszerre is pzitív hatást gyakrl. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőfrrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvnalát, a biztnságs betegellátást, a kvalifikált munkaerő biztsításával pedig váltzhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése A rendelkezésre álló frrás A Felhívás meghirdetésekr a támgatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,9 milliárd Ft A támgattt támgatási kérelmek várható száma: 1 db. 6

7 1.3. A támgatás háttere A támgattt prjekt hzzájárul az Emberi Erőfrrás Fejlesztési Operatív Prgramban megfgalmaztt Gyarapdó tudástőke elnevezésű 3. számú priritási tengelyének keretében támgatandó intézkedések közül a 3.8 számú A humán közszlgáltatásban dlgzók szak-, át és tvábbképzése című intézkedéshez. Jelen felhívást az Emberi Erőfrrás Fejlesztési Operatív Prgram keretében az Emberi Erőfrrásk Minisztériuma (tvábbiakban: EMMI) EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg. Jelen felhívás frrását az Európai Szciális Alap és Magyarrszág költségvetése társfinanszírzásban biztsítja. 2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha tvábbi infrmációkra van szüksége, frduljn bizalmmal a Széchenyi 2020 ügyfélszlgálathz a telefnszámn, ahl hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fgadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcslats közleményeket a ldaln, ahl a Széchenyi 2020 ügyfélszlgálat elektrnikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Kérjük, hgy a támgatási kérelem összeállítása srán vegye figyelembe, hgy a prjekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 3.1. Támgatható tevékenységek bemutatása A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támgathatóak: a) Prjekt előkészítés - előzetes igényfelmérés, célcsprt elemzés - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése - egyéb szükséges háttértanulmányk, szakvélemények - egyedi képzési prtfólió összeállítása az előző szakképesítések és szakmai gyakrlatk beszámításával - közbeszerzési szakértői támgatás igénybevétele b) Prjektmenedzsment c) Prjekt szakmai megvalósítása 7

8 - Felzárkóztató képzési tananyag összeállítás, képzés (ktatás) és vizsgáztatás a szakmai és vizsgakövetelményekhez illeszkedő képzési tartalm meghatárzása a képzéshez szükséges tananyag (képzési prgram, jegyzet) kidlgzása, skszrsítása az elkészült egyedi prtfliók alapján a hmgén szintek kialakítása az elméleti és gyakrlati képzési helyszínek és ktatók megszervezése vizsgáztatás megszervezése, biztsítása, leflytatása - Egyéb szakmai végrehajtás szakmai területi és közpnti krdinációs tevékenységek d) Célcsprt számára biztsíttt támgatásk - mtivációs ösztöndíj biztsítása a képzésben résztvevőknek - a képzés ideje alatt a képzésben résztvevő helyettesítésének biztsítása e) Tájékztatás, nyilvánsság A fent megjelölt összes tevékenység megvalósítása kötelező A támgatható tevékenységek állami támgatási szempntú besrlása A felhívás keretében nyújttt támgatás nem minősül uniós versenyjgi értelemben vett állami támgatásnak A prjekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcslats elvárásk A prjekt tervezés és megvalósítása srán kérjük, vegye figyelembe, hgy a prjektben létrehztt eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásknak: Az európai uniós frrásból támgattt prjektek kedvezményezettje köteles a prjektre vnatkzó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jgszabálykat betartani, (Nem kizárólags jelleggel, lásd ÁÚF 10. pntja) a prjekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás srán keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempntjából jgszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a prjekt megvalósítása srán megszüntetni. A fejlesztéshez kapcslódó nyilváns eseményeken, kmmunikációjában és viselkedésében a támgatást igénylő esélytudatsságt fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csprtkra vnatkzó meglévő előítéleteket. Ha a támgatást igénylő ötven főnél több személyt fglalkztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdnban álló jgi személy, az igénylőnek igazlnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét, a az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmzdításáról szóló évi CXXV. törvény 63 -nak megfelelően. 8

9 A prjekt műszaki-szakmai tartalmának meghatárzásáhz az alábbi elvárásk figyelembe vétele szükséges: A prjekt keretében kizárólag az alábbi Országs Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések megszerzése támgatható: aznsító számú Gyakrló ápló aznsító számú Gyakrló csecsemő és gyermekápló aznsító számú Ápló Csecsemő és gyermekápló A képzésnek, illeszkednie kell a jelenlegi OKJ struktúráhz, ennek megfelelően két részből szükséges állnia: az első szakaszban a képzésben résztvevők a Gyakrló ápló/gyakrló csecsemő-és gyermekápló szakképesítést, míg a másdik szakaszban az Ápló/Csecsemő-és gyermekápló szakképesítést szerzik meg. A prjekt keretében a kedvezményezett kidlgzza a felsrlt 4 képzés mindegyikéhez a kapcslódó e gyedi képzési prgramt. A prjekt megvalósítását a külön krmányhatárzatban nevesített egészségügyi intézmények együttműködő partnerként történő bevnásával kell megvalósítani. A képzéseken az együttműködő partnerként bevnt egészségügyi intézmény azn teljes vagy részmunkaidős munkavállalója vehet részt, akit a partnerként részt vevő intézmény, a támgattt képzés időtartama alatt határzatlan idejű szerződéssel, munkavisznyban, közalkalmaztti, közszlgálati jgvisznyban fglalkztat és kizárólag közfinanszírztt egészségügyi ellátás nyújtásában vesznek részt. A képzésben részt vevők a prjektgazda előzetes felmérése alapján kerülnek bevnásra a prgramba, és a képzés lebnylítása a résztvevők számára készített egyedi képzési terv alapján valósul meg. A képzés időtartama az előzetes szakképesítések és szakmai gyakrlatk beszámításával kerül meghatárzásra. A várható átlags időtartam másfél év. Annak érdekében, hgy a felkínált képzési lehetőséget a célcsprt lehető legnagybb hányada minimális lemrzslódás mellett igénybe vegye, illetve a képzés időtartama alatt a képzésben résztvevő szakdlgzó távlléte miatt az egészségügyi ellátás színvnala semmiképpen ne csökkenjen, a prjekt megvalósítása srán a képzésben részt vevő személyek számára biztsítani kell: Mtivációs ösztöndíjat a képzés teljes időtartama alatt. A mtivációs ösztöndíj összege maximum bruttó 30 ezer Ft/fő/hó. A képzési időtartam alatt flyósítható ösztöndíj maximális időtartama nem lehet hsszabb, mint a képzettség megszerzéséhez szükséges kötelezően előírt képzési időtartam. A képzés lezárulta és a sikeres vizsga letétele közötti időszakra ösztöndíj nem flyósítható. A képzés idejére, a képzésben résztvevőt helyettesítő személyek részére helyettesítési díjat. 9

10 A prjektgazda a prjektbe együttműködő partnerként bevnt meghatárztt egészségügyi intézményekkel együttműködési megállapdást köt, annak érdekében, hgy biztsítható legyen a képzésben részt vevők számára ösztöndíj, illetve a képzés időtartamában őket helyettesítő személyeknek helyettesítési díj kifizetése. Az együttműködési megállapdásban a prjektgazda vállalja az előzetes felmérés alapján meghatárztt, a partnernél fglalkztattt szakdlgzók képzésének lebnylítását, tvábbá, az ezzel kapcslatsan felmerült költségek, ösztöndíjak és helyettesítési díjak az együttműködő partner részérére történő kifizetésével kapcslats prjektgazdai feladatkat. Az együttműködő partner vállalja a képzés ideje alatt a nála fglalkztattt szakdlgzó képzésben történő részvételének biztsítását, megfelelő helyettesítését, a képzésben résztvevővel együttműködési megállapdás megkötését, illetve az ösztöndíj és helyettesítési díj szakdlgzók részére történő kifizetését és az ezzel kapcslats adminisztráció lebnylítását. Az egészségügyi szlgáltatónál felmerült költségek engedményezési szerződés útján kerülnek megtérítésre. Az engedményezésre vnatkzó szerződés benyújtásáért a prjektgazda a felelős. A képzések lebnylítása érdekében a prgramba együttműködő partnerként bevnt intézmények a képzésben részt vevő náluk fglalkztattt szakdlgzóval kötött együttműködési megállapdásban rögzítik: - hgy az egészségügyi szlgáltató biztsítja a szakdlgzó számára a képzésben történő részvételt, a szakképzés ideje alatt - képzésben résztvevő szakdlgzó megfelelő helyettesítését, a helyettesítést ellátó munkavállaló számára helyettesítési díj fizetését - a szakdlgzó tvábbfglalkztatását a megszerzett szakképesítés szerinti munkakörben, munkavisznyban, közszlgálati, közalkalmaztti jgvisznyban legalább annyi ideig, amennyi ideig a mtivációs ösztöndíjat kapta főállásban (vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órás részmunkaidőben) - a szakdlgzó részére mtivációs ösztöndíj havi flyósítását a munkabérén felül, a szakképzés ideje alatt - a szakdlgzó vállalja, hgy legkésőbb a prjekt zárásáig megszerzi a szakképesítést - a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig fg főállásban, munkavisznyban, közszlgálati, közalkalmaztti jgvisznyban az egészségügyi szlgáltatónál dlgzni (vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órás részmunkaidőben), amennyi ideig a mtivációs ösztöndíjat kapta, - visszafizeti a képzési és a kapcslódó költségeket valamint a mtivációs ösztöndíjat, amennyiben saját érdekkörében felmerülő és neki felróható kból adódóan nem végzi el a képzést, illetve nem tesz eredményes szakmai vizsgákat a megadtt határidőn belül, vagy nem tesz eleget a képzés után munkavállalási kötelezettségének 10

11 A képzéseket lebnylító intézmény a Krmány 318/2014. (XII. 13.) Krm. rendeletével módsíttt, Az Országs Képzési Jegyzékről és az Országs Képzési Jegyzék módsításának eljárásrendjéről szóló 150/2012 (VII. 6.) Krm. rendeletnek megfelelően az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény, amely az aznsító számú Gyakrló ápló, az aznsító számú Gyakrló csecsemő és gyermekápló, az aznsító számú Ápló, illetve az Csecsemő és gyermekápló megjelölésű képzéseket isklarendszeren kívüli szakképzés keretében is indíthatja. A kijelölt intézménynek meg kell felelnie a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvénynek, illetve a 393/2013. (XI. 12.) számú krmányrendeletnek. A képző intézmény az ktatók kiválasztását az alábbi szempntknak megfelelően biztsítja: Elméleti képzés esetében: felsőfkú isklai végzettséggel rendelkezzen (rvsi diplma, diplmás ápló, kleveles ápló, stb.); rendelkezzen tanítási gyakrlattal egyetemen, főisklán, egészségügyi szakképző isklában, felnőttképzőnél, melyeket igazlni is tud; előnyt élvez bármilyen pedagógiai, vagy andragógiai végzettséggel rendelkező; előnyt élvez, aki vizsgaelnöki és/vagy szakértői névjegyzékben szerepel. Gyakrlati képzés esetében: felsőfkú isklai (rvsi diplma, diplmás ápló, kleveles ápló, stb.), vagy egészségügyi szakktatói, vagy egészségügyi gyakrlatvezetői végzettséggel rendelkezzen, igazlni tudja, hgy vezetett gyakrlatt egyetemi, főisklai, egészségügyi szakképzésben résztvevők számára, előnyt élvez bármilyen pedagógiai, vagy andragógiai végzettséggel rendelkező, előnyt élvez, aki vizsgaelnöki, és/vagy szakértői névjegyzékben szerepel. A képző intézmény a képzésben részt vevővel felnőttképzési szerződést köt a képzés megkezdésének időpntjáig, a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvénynek megfelelően. A prjektmenedzsmenttel kapcslatban elvárás, hgy a prjekt teljes hssza alatt legalább 20 órában a prjektgazda munkavégzésre irányuló jgvisznyban alkalmazzn prjektmenedzsert és pénzügyi vezetőt. A prjektmenedzsment tagjaival kapcslatban általáns elvárás, hgy legalább 3 éves (uniós prjektek megvalósításával kapcslats) releváns tapasztalattal és felsőfkú szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. A fentieken túl indklt esetben tvábbi prjektmenedzsment tagk alkalmazására is van lehetőség (prjektasszisztens, pénzügyi asszisztens, stb.) A prjekt befejezésekr kötelező a prjektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést a záró elszámlás részeként szükséges benyújtani. 11

12 Az egyes mérföldkövekkel kapcslats elvárásk a következők: A prjekt megvalósítása srán legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkő egy a prjekt megvalósítása szempntjából jelentős időpnt, esemény vagy a prjekt megvalósítása révén elért szakmai eredmény. A Kedvezményezett a tervezett mérföldkövek elérésekr köteles időközi kifizetési igénylésben beszámlni a prjekt keretében felmerült és elszámlni kívánt költségekről, a prjekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a prjekt eredményességéről, valamint hatéknyságáról. A másdik mérföldkőnek a prjekt záró kifizetési igénylésével kell egybeesnie. Felhívjuk a figyelmet, hgy a műszaki, szakmai tartalm csökkenése esetén az elszámlható költség és a támgatás összege aránysan csökkentésre kerül az érintett tulajdnságtól vagy képességtől való elmaradás arányában A prjektvégrehajtás időtartama A prjekt megkezdése Támgatás a támgatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett prjekthez nem igényelhető. A prjekt megvalósítását a benyújtást követő napn a támgatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a prjekt megkezdése nincs beflyással a támgatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása srán, tvábbá nem garantálja az igényelt támgatás elnyerését. A támgattt prjekt megkezdettségére vnatkzó részletes szabályzást az Általáns Útmutató a Felhíváskhz (tvábbiakban: ÁÚF) pntja tartalmazza A prjekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A prjekt fizikai befejezésére a prjekt megkezdését, vagy amennyiben a prjekt a Támgatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támgatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A prjekt fizikailag befejezett, amennyiben a prjekt keretében támgattt valamennyi tevékenység a Támgatási szerződésben meghatárzttak szerint, a Felhívásban meghatárztt feltételek mellett teljesült. A prjekt fizikai befejezés napjának a prjekt utlsó támgattt tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támgattt tevékenységtípusk fizikai teljesítettségére vnatkzó részletes szabályzást az ÁÚF c. dkumentum pntja tartalmazza. 12

13 A támgatást igénylő prjekttel kapcslats pénzügyi elszámlása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje február Prjektekkel kapcslats egyéb elvárásk A prjekt területi krlátzása Jelen knstrukció kizárólag a hat kevésbé fejlett régió földrajzi területére terjed ki. (Észak-magyarrszági, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli). A prjekt eredményeinek a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulniuk A fejlesztéssel érintett ingatlanra vnatkzó feltételek Jelen felhívás esetében nem releváns Indikátrk, szakplitikai mutatók, adatszlgáltatás Indikátrk Az alábbi indikátrkat szükséges a knstrukciónak teljesíteni, mely mutatók előrehaladásáról és végső teljesítéséről rendszeres adatszlgáltatási kötelezettség kerül előírásra: Indikátr megnevezése Célérték Magyarázat Tvábbképzési prgramkban résztvevő humán közszlgáltatáskban dlgzók száma A tvábbképzést biznyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszlgáltatásban dlgzók száma 760 fő A prtfólió elemzés alapján a képzési prgramt megkezdő szakdlgzók száma 680 fő A képzési prgramt (elméleti és gyakrlati) sikeres vizsgával záró szakdlgzók száma Felhívjuk a figyelmet, hgy a prgramzási időszakban az egyes európai uniós alapkból származó támgatásk felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Krm. rendelet alapján (a tvábbiakban: 272/2014. (XI.5.) Krm. rendelet) 88. -a alapján a kedvezményezett kizárólag a támgatás aránys csökkentése mellett jgsult csökkenteni az indikátr célértéket a támgatási szerződésben. Amennyiben egy indikátr nem éri el a prjektre a támgatási szerződésben meghatárztt érték 75%-át, a támgatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis mair esetét kivéve - a támgatás aránys részét, a rendeletben meghatárzttak szerint köteles visszafizetni. 13

14 Szakplitikai mutatók Jelen felhívás esetében nem releváns Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA frrásból megvalósuló felhívásk esetén Az 1304/2013/EK rendelet 5. cikke alapján az Európai Szciális Alapból támgattt résztvevők tekintetében a tagállamknak jelentési kötelezettségük van a rendelet mellékleteiben szereplő mutatókról. Az Európai Szciális Alapból nyújttt támgatás esetében a kedvezményezettnek vállalnia kell, hgy a prjektben résztvevő személyekre vnatkzóan biztsítja a szükséges egyéni adatk összegyűjtését és a megfelelő frmában az adatkat a támgató rendelkezésére bcsássa. Jelen knstrukció keretében a képzési prgramkban résztvevőkről legalább az alábbi szempntk vnatkzásában szükséges adatt gyűjteni: nem, életkr, isklai végzettség, munkaerő-piaci státusz, háztartásra vnatkzó adatk. A résztvevőkre vnatkzó adatgyűjtés személyes és különleges adatk kezelését jelenti, melynek srán az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatkkal összefüggő feladatk végzése által a Kedvezményezett adatfeldlgzóvá válik, és az adatfeldlgzásra vnatkzó szerződést írásba kell fglalni. Ezen adatfeldlgzási szerződés a Támgatási Szerződés mellékletét képezi. A személyes és különleges adatkat a Kedvezményezett bizalmasan, az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és mnitring célú adatszlgáltatásn kívül más célra nem használja fel Fenntartási kötelezettség A támgatást igénylő a prjekt befejezésétől számíttt 5 évig, a támgatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hgy a prjekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében fglaltaknak Biztsítékk köre A biztsítéknyújtási kötelezettségre vnatkzó részletes szabályzást az ÁÚF c. dkumentum 6. pntja tartalmazza Önerő A támgatást igénylőnek az igényelt támgatásn felül önrésszel nem kell rendelkeznie. 14

15 4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő infrmációkat vegye figyelembe. 4.1 Támgatást igénylők köre A támgatást igénylő kizárólag a Krmány által kijelölendő, alábbi feltételeknek megfelelő szervezet lehet: A gazdasági szervezetek gazdálkdási frma szerinti besrlásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti GFO 312 közpnti költségvetési szerv besrlású EMMI háttérintézmény és az alábbi feladatkat képes ellátni az 29/2015. (II. 25.) Krm. rendelet alapján: az egészségügyi szakdlgzók képzésével összefüggésben kidlgzza, előkészíti és felülvizsgálja a miniszter hatáskörében az egészségügyi ágazatba tartzó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, felnőttképzési tevékenységet flytat, isklarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket szervez és ellátja az egészségügyi szakdlgzók szakképzését lezáró vizsgáztatással kapcslatban a jgszabályban meghatárztt szervezési feladatkat, egészségügyi szakmai tvábbképzéseket szervez, meghatárzza - az általa szervezett tvábbképzések kivételével - az egészségügyi szakdlgzók szabadn választható tvábbképzéseinek pntértékét, egyes, jgszabályban meghatárztt egészségügyi tevékenység végzésére jgsító biznyítványk és klevelek (a tvábbiakban együtt: klevelek) tekintetében - a külföldi biznyítványk és klevelek elismeréséről szóló törvény alapján - végzi az klevelek elismerését hatósági biznyítványt állít ki, működteti az egészségügyi ágazati humánerőfrrás-mnitringrendszert, A prgramba az alábbi közfinanszírztt egészségügyi szakellátást nyújtó állami fenntartású fekvőés/vagy járóbeteg intézmények, illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányíttt közfinanszírztt egészségügyi szlgáltatást nyújtó háttérintézmények vehetnek részt együttműködő partnerként (KSH besrlással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): Közpnti költségvetési szerv (312); Helyi önkrmányzati költségvetési szerv (322); Az együttműködő partnerként bevnandó állami és önkrmányzati fenntartású intézmények listáját a Krmány hagyja jóvá, a lista az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kerül összeállításra. A listában szereplő intézményeken kívül más intézmény nem vehet részt a prgramban. A lista módsítása Krmány általi jóváhagyáshz kötött. 15

16 .Jelen felhívás keretében a támgatási kérelem benyújtására knzrciumi frmában nincs lehetőség. 4.2 Támgatásban nem részesíthetők köre Az ÁÚF Kizáró kk listáján túl, az alábbi szempntk szerint nem nyújtható támgatás azn támgatást igénylő részére: amely a 4.1 pnt szerint meghatárztt feltételeknek nem megfelelő szervezet. 4.3 A támgatási kérelem benyújtásának határideje és módja a) A támgatási kérelmek benyújtása nvember 17-től július 31-ig lehetséges. b) A támgatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektrnikus kitöltő prgramn keresztül. Felhívjuk a figyelmet, hgy a kitöltő prgramban véglegesített támgatási kérelemhez a Felhívás 6. pntjában leírt módn kell csatlni a kérelem elektrnikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkzatt is. A nyilatkzat papír alapú példányát ha azt nem minősített elektrnikus aláírással 2 látták el - pstai útn is be kell nyújtani az elektrnikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektrnikus benyújtást követő 3 napn belül zárt csmaglásban, pstai ajánltt küldeményként vagy expressz pstai szlgáltatás 3 /futárpsta-szlgáltatás 4 (garantált kézbesítési idejű belföldi pstai szlgáltatás) igénybevételével a következő címre: Emberi Erőfrrásk Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1373 Budapest 5. Pf Kérjük, hgy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támgatást igénylő nevét és címét. 2 Minősített elektrnikus aláírás: lyan - fkztt biztnságú - elektrnikus aláírás, amelyet az aláíró biztnságs aláírás-létrehzó eszközzel hztt létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bcsátttak ki. 3 A pstai szlgáltatáskról szóló évi CLIX. törvény (a tvábbiakban Psta tv.) pntjában fglaltak szerint expressz pstai szlgáltatás: az az időgarantált szlgáltatás, melynek keretében a pstai szlgáltató arra vállal kötelezettséget, hgy a pstai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapn, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapn, egyéb nemzetközi visznylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapn kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pntban fglalt többletszlgáltatásk közül legalább egyet teljesít: a) nymn követhető kezelés; b) utánvétel; c) tértivevény; d) értéknyilvánítás; e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkdási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 4 A Psta tv pntjában fglaltak szerint futárpsta-szlgáltatás: lyan - a küldemény felvételétől számíttt legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált pstai szlgáltatás, amelynek keretében a pstai szlgáltató arra vállal kötelezettséget, hgy a pstai küldemény felvételét végző személy a pstai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja ly módn, hgy a feladó ez alatt bármely időpntban rendelkezhessen a pstai küldemény címzettjének vagy címének a megváltztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hgy amennyiben pstafiók címre kell beküldeni a támgatási kérelmet, akkr futárpstai szlgáltatás a Psta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 16

17 4.4 Kiválasztási kritériumk és a kiválasztási eljárásrend A Felhívásra beérkező támgatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Krm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárásrendre vnatkzó tvábbi infrmációk az ÁÚF c. dkumentumban 3. pntjában találhatóak (A támgatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja). Jelen felhívás keretében támgatásban részesülhetnek azn prjektek, amelyek megfelelnek a vnatkzó jgszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azk mellékleteiben fglalt kritériumknak, valamint az alábbi kritériumknak: Nem hiánypótltatható jgsultsági kritériumk: a) A támgatást igénylő által benyújttt nyilatkzat elektrnikus és papír alapú példánya nem hibás vagy nem hiányzik, b) A támgatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) pntja és 50. (1) bekezdés c) pntja szerint, c) a támgatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támgatási szabályk alapján támgatható. Amennyiben a fenti nem hiánypótltatható jgsultsági kritériumknak a támgatási kérelem nem felel meg, akkr a támgatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. Hiánypótltatható jgsultsági szempntk: a) A támgatást igénylő a felhívásban meghatárztt lehetséges prjektgazdai körbe tartzik. b) A prjekt megvalósításának időtartama a felhívásban megadtt időintervallum maximumán belül van. c) A prjektgazda teljesíti a hrizntális szempntkat. d) A felhívás szerinti kötelezően csatlandó dkumentumk elektrnikus frmában benyújtásra kerültek. Amennyiben a fenti hiánypótltatható jgsultsági kritériumknak a támgatási kérelem nem felel meg, akkr hiánypótlási felhívásra kerül sr. 17

18 Tartalmi értékelési szempntk: ÁLTALÁNOS KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 1. A támgatást igénylő szervezetre (vagy knzrciumra) vnatkzó kiválasztási szempntk A támgatást igénylő szervezet az alapító dkumentuma vagy szervezeti és 1.1 működési szabályzata alapján a prjekt céljait szlgáló tevékenységek ellátására alkalmas és felhatalmaztt 1.2 A támgatást igénylő szervezet rendelkezik a pályázat céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatkkal A támgatást igénylő szervezet rendelkezik a pályázat céljainak eléréséhez 1.3 szükséges humán erőfrráskkal és infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek biztsításáhz szükséges cselekvési tervvel 1.4 A prjekt megvalósításáhz szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti stabilitást biztsító feltételek). 1.5 A prjektmenedzsment és szakmai vezető tapasztalata és alkalmassága megalapzttan bemutatásra kerül 2. A pályázat célkhz való illeszkedésének vizsgálatának szempntjai 2.1 Egyértelműen meghatárzza a prjekt keretében elérendő célkat 2.2 A prjekt céljai illeszkednek a szakmaplitikai környezethez és a felhívásban meghatárztt knkrét célkhz 2.3 A célcsprt megfelelően került meghatárzásra és részletesen bemutatásra kerül a célcsprt elérésének, bevnásának módszertana 2.4 A célk illeszkednek az igényekhez (pl. helyi igények, célcsprt igényei) és ez alátámaszttt 2.5 A prjekt hsszú távú hasznsulása bemutatásra került és alátámaszttt 2.6 Releváns esetben, a fejlesztések közti szinergikus kapcslódásk és lehatárlásk bemutatásra kerültek 3. A pályázat szakmai tartalmának megfelelőségének vizsgálata A pályázatban kizárólag támgatható tevékenységek szerepelnek, és a 3.1 prjektjavaslat az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza 3.2 Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett tevékenységek szükségesek a célk eléréséhez 3.3 A tervezett tevékenységek hzzájárulnak a számszerűsíthető eredmények eléréséhez 3.4 A vállalt indikátrk célértékei reálisak 3.5 A cselekvési ütemterv megalapztt, az egyes tevékenységek ütemezése megfelelő, illetve az egymásra épülése biztsíttt 3.6 A célk, a célkat szlgáló tevékenységek és az azkhz kapcslódó mutatók kherenciája, kidlgzttsága megfelelően bemutatásra került. 3.7 Kckázatelemzés releváns és teljes körű 4. Pénzügyi szempntk vizsgálata 4.1 A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen bemutatásra kerültek, azk szakmailag alátámasztttak és szükségesek a célk eléréséhez 4.2 A költségvetési tételek pénzügyi szempntból megalapzttak (ár-érték arány, piaci árnak való megfelelőség) 4.3 A szakmai tevékenységek és beszerzések ütemezése alátámasztja a likviditási tervet. 5. Fenntarthatóság és hrizntális szempntk 5.1 A pályázatban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése bemutatásra került Minősítés: Megfelelt Részben megfelelt Nem felelet meg 18

19 A fejlesztés eredményeinek hasznsulása a fenntartási időszakban bemutatásra került Az esélyegyenlőségi szempntk, illetve a Környezeti fenntarthatósági szempntk érvényesülnek SPECIFIKUS KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK A támgatást igénylő a felhívásban fglalt valamennyi kötelezően megvalósítandó tevékenységet betervezte. (Felhívjuk a figyelmét, hgy e feltétel nem teljesülése esetén a támgatási kérelem autmatikusan elutasításra kerül.) A támgatási kérelem megfelel a jelen felhívásban fglalt célkitűzéseknek, hzzájárul azk megvalósulásáhz és illeszkedik a kapcslódó jgszabályk adta keretekhez. A prjektjavaslat tervezett tevékenységei megfelelnek a jelen felhívásban fglaltaknak. Alkalmazásra kerülnek a prjekt eredményeit bjektív módn mérni képes belső prjektindikátrk, a Prjektgazda által meghatárztt indikátr értékek reálisan teljesíthetőek és mérhetőek. A támgatási kérelemben részletesen és teljes körűen megtervezésre és bemutatásra kerültek a fejlesztés által érintett tevékenységek. A támgatási kérelemben bemutattt prjektirányítási rendszer biztsítja a prjekt színvnalas megvalósítását, illeszkedik a prjekt szükségleteihez. Megfelelő emberi tudás és kapacitás, illetve tárgyi eszközök állnak rendelkezésre a támgatási kérelemben vállalt tevékenységek teljesítéséhez. A Prjektgazda által benyújttt költségvetés összhangban áll a vállalt szakmai feladatkkal, érvényesül a költséghatéknyság elve (az egyes tevékenységek költségei a piaci áraknak megfelelően tervezettek). A tervezett kiadásk szükségesek a prgram megvalósításáhz, a belső költségarányk indkltak és a tervezett költségek megfelelnek a felhívásban fglalt elszámlhatósági követelményeknek. 10. Kizárólag támgatható tevékenységek szerepelnek a Prjektgazda által tervezett tevékenységek között. 11. Érvényesülnek a hrizntális szempntk a prjekt megvalósítása srán. Minősítés: Megfelelt Részben megfelelt Nem felelet meg Minden egyes értékelési szempntt megfelelt / részben megfelelt / nem felelt meg kategóriák szerint kell minősíteni. Tájékztatjuk a Prjektgazdát, hgy a prjektjavaslat összességében megfelelt minősítést ér el, amennyiben az értékelési szempntk közül legalább 7 szempnt vnatkzásában részben megfelelt vagy megfelelt minősítést ért el. Nem támgathatók azk a prjektjavaslatk, amelyek esetében a fenti szempntrendszer alapján a prjektjavaslatra adtt összesen minősítés nem felel meg. A megfelel minősítés elérése nem jelenti autmatikusan a támgatás megítélését! Nem támgathatók tvábbá azk a prjektjavaslatk sem, amelyek esetében a 2., 9. és 10. szempntkra adtt minősítés nem megfelelt. 19

20 5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Kérjük a prjekt előkészítése srán vegye figyelembe, hgy a támgatást a prjekt megvalósítása srán csak akkr tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályknak. 5.1 A támgatás frmája Jelen Felhívás keretében nyújttt támgatás vissza nem térítendő támgatásnak minősül. 5.2 A prjekt javaslat maximális elszámlható összköltsége Jelen Felhívás keretében a prjekt elszámlható összköltsége legfeljebb Ft lehet. 5.3 A támgatás mértéke, összege a) Az igényelhető vissza nem térítendő támgatás összege: maximum Ft. b) A támgatás maximális mértéke az összes elszámlható költség 100% - a. 5.4 Előleg igénylése Jelen felhívás keretében támgattt prjektek esetében az utófinanszírzású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támgatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft. 5.5 Az elszámlható költségek köre A prjekt elszámlható költségei között azn költségek tervezhetők, amelyek a prjekt támgatható tevékenységeihez kapcslódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámlható költségek között, és megfelelnek az általáns elszámlhatósági feltételeknek. A prjekt nem elszámlható költségeinek a támgatható tevékenységekhez kapcslódó, nem elszámlható költségek, vagy a nem támgatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámlható költségek részei a prjekt összköltségének, aznban nem részei a prjekt elszámlható költségének. A költségek elszámlhatóságával kapcslats általáns előíráskat, tvábbá az egyes költségtípuskra vnatkzó részletes szabályzást a 272/2014. (XI.5.) Krm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályzás az elszámlható költségekről prgramzási időszak c. útmutató tartalmazza. Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számlhatók el: 20

21 Prjektelőkészítés költségei: Előzetes tanulmányk, engedélyezési dkumentumk költsége szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsprt elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás költsége (beleértve az egyedi képzési prtfólió összeállítását) szükséges engedélyezési dkumentumk, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szlgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei megvalósíthatósági tanulmány költsége egyéb szükséges háttértanulmányk, szakvélemények költsége szakértői műhelymunkák költsége előkészítéshez kapcslódó egyéb szakértői tanácsadás Közbeszerzés költsége közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési eljárás díja Beruházáshz kapcslódó költségek Eszközbeszerzés költségei bekerülési érték Szakmai megvalósításhz kapcslódó szlgáltatásk költségei Képzéshez kapcslódó költségek tananyag, segédanyagk kidlgzása, fejlesztése, skszrsítása engedélyezési, bejelentési, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak, vizsgadíj képzés lebnylításáhz kapcslódó szlgáltatásk költsége vizsga lebnylításáhz kapcslódó szlgáltatásk költsége képzéshez kapcslódó egyéb költségek a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja képzéshez, vizsgáhz kapcslódó egyéb költségek. Egyéb szakértői szlgáltatás költségei munkaköri alkalmassági vizsgálat díja felmérések, kimutatásk, adatbázisk, kutatásk, tanulmányk készítésének költsége Marketing, kmmunikációs szlgáltatásk költségei rendezvényszervezés, kapcslódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek egyéb kmmunikációs tevékenységek költségei Kötelezően előírt nyilvánsság biztsításának költsége Prjektszintű könyvvizsgálat költsége Szakmai megvalósításhz kapcslódó bérleti díj Szakmai megvalósításhz kapcslódó helyiségbérleti díj Szakmai megvalósításhz kapcslódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége Egyéb szlgáltatási költségek szerződésben rögzített hrizntális követelmények megvalósításának költségei biztsítékk jgi, közjegyzői, bankköltségei hatósági igazgatási, szlgáltatási díjak, illetékek 21

22 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhz kapcslódó személyi jellegű ráfrdítás munkabér fglalkztatást terhelő adók, járulékk személyi jellegű egyéb kifizetések Szakmai megvalósításhz kapcslódó útiköltség, kiküldetési költség utazási költség szállásköltség helyi közlekedés költsége napidíj és járulékai Célcsprt támgatásának költségei Célcsprt képzési költségei mtivációs ösztöndíj képzéshez kapcslódó költség képzéshez kapcslódó utazási, étkezés és szállás költség képzés ideje alatt a célcsprt tagt helyettesítő személy bérköltsége (bér és járulék) Prjektmenedzsment költség Prjektmenedzsment személyi jellegű ráfrdítása munkabér fglalkztatást terhelő adók, járulékk személyi jellegű egyéb kifizetések Prjektmenedzsmenthez kapcslódó útiköltség, kiküldetési költség utazási költség szállásköltség helyi közlekedés költségei napidíj Egyéb prjektmenedzsment költség prjektmenedzsmenthez kapcslódó irda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége prjektmenedzsmenthez kapcslódó anyag és kis értékű eszközök költsége Általáns (rezsi) költség Általáns vállalat-irányítási költség Egyéb általáns (rezsi) költség kmmunikációs és pstafrgalmi szlgáltatásk költsége közüzemi szlgáltatásk költsége őrzés költsége karbantartás/állagmegóvás költsége biztsítási költség bankszámla nyitás és vezetés költsége dkumentációs/archiválási költség Tartalék 22

23 Tvábbi infrmációk a költségek tervezésével kapcslatban: A prjektelőkészítési költségeknél a közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), nem haladhatják meg a prjekt összes elszámlható költségének 1%-át. A prjektelőkészítési költségek a közbeszerzési költségeken kívüli elszámlható költsége nem haladhatja meg a prjekt összes elszámlható költségének 5%-át. A prjektmenedzsmenttel kapcslatban elvárás, hgy a prjekt teljes hssza alatt legalább 20 órában a prjektgazda munkavégzésre irányuló jgvisznyban alkalmazzn prjektmenedzsert és pénzügyi vezetőt. A prjektmenedzsment tagjaival kapcslatban általáns elvárás, hgy legalább 3 éves (uniós prjektek megvalósításával kapcslats) releváns tapasztalattal és felsőfkú szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. A fentieken túl indklt esetben tvábbi prjektmenedzsment tagk alkalmazására is van lehetőség (prjektasszisztens, pénzügyi asszisztens, stb.) A prjektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a prjekt összes elszámlható költségének 2,5%-át. Közszféra kedvezményezett esetében a 272/2014. Krm. rendelet 5. sz. melléklete pntja alapján külső szakértői szlgáltatás nem vehető igénybe. A marketing költségek között kell tervezni a prjekt szakmai tevékenységhez kapcslódó, nem a kötelező kmmunikációs tevékenységek körébe tartzó költségeket, (pl. kiadványk, infrmációs füzetek készítése, elektrnikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatsság növelése, tájékztatás, kmmunikációs kampányk, stb.). A célcsprt támgatási költségei esetén az utazási költségek tervezésénél az alábbi költségek tervezhetőek: Helyi, helyközi, igazlt utazási költség a képzésben részt vevők számára a lakóhely és a képzés helyszíne, valamint a munkahely és a képzés helyszíne távlságra. A helyettesítési díjat a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint kell tervezni. A költségeket résztvevőnként és alkalmanként vagy időszaknként (óránként, napnként, hetenként) az adtt időszakban, adtt helyen szkáss díjtételek figyelembevételével kell tervezni és elszámlni. Eszközbeszerzésként a prjekt megvalósításáhz nélkülözhetetlen infrmatikai eszközök, irdai, irdatechnikai eszközök és irdabútrk beszerzési költsége számlható el. Képzési költségek lehetnek: Képzés megszervezése, lebnylítása, tananyag segédanyagk kidlgzása, fejlesztése, a prjekt keretében végrehajttt (tananyag) fejlesztéshez és képzéshez kapcslódó engedélyezési, bejelentési, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak, vizsgadíj (a Kmplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Krm. rendelet alapján kijelölt vizsgaelnök és vizsgabizttság és tagjai), a vizsga megszervezése és lebnylítása, biznyítvány nymtatvány díja, A 23

24 hrizntális vállalásk méréséhez és teljesítéséhez igénybevett szlgáltatásk díja. A pótvizsga díja nem elszámlható. Rezsi költségek lehetnek: A vállalat-irányítási tevékenységek (úgy, mint: jgi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kntrlling és egyéb a prjekt megvalósítását közvetetten szlgáló tevékenységek ráfrdításai. Ezek a költségek csak a rezsi költségeken belül számlhatóak el, más költség-kategóriákban nincs erre lehetőség. Az általáns (rezsi) költség nem haladhatja meg az elszámlható költségek összegének 1 %- át. Tartalék: A tartalék felhasználható a prjekt megvalósítása srán lyan előre nem tervezett, és a kedvezményezett, valamint a vele szerződő vállalkzó által előre nem látható a szerződéskötés alapjául szlgáló dkumentációban nem szereplő tevékenység (pl. pótmunka) költségének fedezésére, amely megfelel az elszámlhatóság feltételeinek, a prjekt eredeti célkitűzésének végrehajtásáhz és fenntarthatóságáhz elengedhetetlen. A tartalék nem lehet több mint a prjekt támgatási szerződésében meghatárztt összes elszámlható költségének 10%-a. Átalány alapú elszámlásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 5.6 Az elszámlhatóság tvábbi feltételei Prjekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfrdításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a prjekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszny alapján közvetlenül vagy közvetve nyújttt pénzbeli vagy természetbeni juttatásk számlhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékk lyan mértékben elszámlhatóak, amilyen mértékben a támgattt prjekthez kapcslódnak. A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a prjekt keretében való fglalkztatás arányában számlható el munkaidő-kimutatás alapján. Bérköltségek között elszámlható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alktásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. Szintén ebbe a kategóriába tartzik a prjekt végrehajtásában közreműködő azn személyek bére, akik számára a prjekt keretében nem kerül munkabér elszámlásra, hanem a munka elvégzése célfeladatk kiírásával ldható meg. Munkaviszny megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkavisznyra, közalkalmaztti jgvisznyra és a közszlgálati tisztviselői jgviszny megszűnésére/ megszüntetésére vnatkzó jgszabályk által előírt, kötelezően fizetendő juttatásk költsége lyan mértékben elszámlható, amilyen mértékben az a támgattt prjekthez kapcslódik függetlenül attól, hgy a munkavégzésre vnatkzó 24

25 szerződés, illetve a kllektív szerződés az elszámlás arányára vnatkzóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz. 5.7 Az elszámlható költségek mértékére, illetve arányára vnatkzó elvárásk A prjekt tervezése srán az egyes elszámlható költségtípusk vnatkzásában a következő krlátzáskat szükséges figyelembe venni: Költségtípus Prjekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárásk leflytatásának költsége) Maximális mértéke az összes elszámlható költségre vetítve (%) 5% Közbeszerzési eljárásk leflytatása 1% Prjektmenedzsment 2,5% Tájékztatás, nyilvánsság biztsítás 0,5% Könyvvizsgálat 0,5% Rezsi 1% 5.8 Nem elszámlható költségek köre A támgatható tevékenységekhez kapcslódóan nem elszámlható költségnek minősül mindazn költség, amely nem szerepel az 5.5. pntban, különösen: levnható áfa; kamattartzás kiegyenlítés; hitelkamat; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyfrgalmi költségek; deviza-átváltási jutalék; pénzügyi, finanszírzási tranzakciókn realizált árflyamveszteség; bírságk, kötbérek és perköltségek az peratív prgramban meghatárztt prgramterületen átnyúló prjektek támgatása föld, telek, ingatlan vásárlás; épületek építése, felújítása, átalakítása, javításk bekerülési költségei gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése), kivéve a kis értékű eszközbeszerzéseket. a prjekt keretében kidlgztt és megszervezett képzéseken kívüli, más képzőintézmény által szervezett képzésekhez kapcslódó költségek 25

26 5.9 Az állami támgatáskra vnatkzó rendelkezések Jelen felhívás szempntjából nem releváns A felhívás keretében nyújttt egyes támgatási kategóriákra vnatkzó egyedi szabályk Jelen felhívás szempntjából nem releváns. 6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA A támgatási kérelem elkészítésekr a következő mellékleteket szükséges csatlni: 1. Megvalósíthatósági Tanulmány 2. Likviditási terv Felhívjuk figyelmét, hgy a felsrlt mellékleteket a támgatási kérelem elkészítésekr kell csatlni. A Nyilatkzat c. dkumentumt vnalkóddal rendelkező példányát pedig a támgatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektrnikus kitöltőprgram fgja legenerálni, így az a csatlandó mellékletek között nem került felsrlásra. A Nyilatkzat aláírását és elküldését a 4.3. fejezet A támgatási kérelem benyújtásának határideje és módja b) pntjában meghatárztt módn kell elvégezni. A támgatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának flyamatát az Általáns Útmutató a Felhíváskhz c. dkumentum 3. pntja tartalmazza, amely letölthető a ldalról. 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Tájékztatjuk a tisztelt támgatást igénylőt, hgy a támgatási kérelmek elbírálása srán a támgatást igénylővel kapcslats, a közhiteles adatbáziskban elérhető adatk vagy azk egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartzó szervezetek által felhasználásra kerülnek. Az Irányító Hatóság fenntartja a jgt, hgy jelen Felhívást a jgszabályi környezet alakulásának megfelelően indklt esetben módsítsa, illetve jgszabályban meghatárztt esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indklással elláttt közleményt tesz közzé a ldaln. Tájékztatjuk a tisztelt támgatást igénylőt, hgy azn támgatási kérelmek esetében, ahl az értékelési flyamat alapján az irányító hatóság támgató döntést hz azzal a feltétellel, hgy a prjekt megvalósítása nem kezdhető meg, a döntést követően a támgatást igénylő és az irányító hatóság a prjekt előkészítésére és a megvalósításának támgatására támgatási szerződést köt. 26

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének támgatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1.-C,D A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Táncművészeti Szakmai Kllégium nyílt pályázatt hirdet a 2011. nvember 15. és 2012. szeptember 30. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvnalú

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal):

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal): 8. sz. Melléklet FOGALOMJEGYZÉK Általáns definíciók Az általáns definíciókat az Általáns pályázati útmutató az EGT és Nrvég Finanszírzási Mechanizmusk 2009-2014-es időszakára vnatkzóan c. dkumentumban

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben