SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó

2 Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető Jgszabályi háttér A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata Az intézmény általáns jellemzői A közktatási intézmény jellemzői Az intézményi bélyegzők felirata: Az iskla működési rendjét meghatárzó dkumentumk Az intézmény működésének rendje A benntartózkdás rendje Gyermekek, tanulók Alkalmazttak Vezetők Munkarend Gyermekek, tanulók Alkalmazttak A nevelési év, tanév rendje Az egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályk Az egyéb fglalkzásk célja, szervezeti frmái, időkerete Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje Az intézmény helyiségeinek használata Bérbeadás Az intézményben flytatható reklámtevékenység szabályai Belépés és benntartózkdás rendje Az intézménybe jelentkező gyermekek, tanulók felvétele Az első sztálysk beisklázása Tvábbtanulás Átvétel más intézményből A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-ktató munka belső ellenőrzésének célja, feladatai Belső ellenőrzésre jgsultak A belső ellenőrzés kiemelt területei A belső ellenőrzés hatálya, módszerei, tapasztalatai Az intézmény vezetése, feladatmegsztás Az intézményvezető jgköre és feladatai Az intézmény vezetősége A vezetők közti feladatmegsztás, a kapcslattartás rendje, frmái / 82

3 Szent András Katlikus Általáns Iskla 2 / Az igazgatóhelyettes feladatai A vezetők közti kapcslattartás rendje Helyettesítési rend az intézményvezető, vagy helyettese akadályztatása esetére A képviselet rendje A kiadmányzás rendje Az intézmény belső és külső kapcslatai A vezetők és a szervezeti egységek közti kapcslattartás rendje Az isklaközösség Az intézmény nevelőtestülete, döntési, véleményezési jgköre Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcslattartása A nevelők szakmai munkaközösségei, kapcslattartás Alkalmi feladatkra alakult munkacsprtk, kapcslattartás Az alkalmaztti közösség, kapcslattartás A tanulók közösségei A sprtkör és az isklai vezetők közti kapcslattartás rendje Kapcslattartás a nevelők és a gyermekek, tanulók között Szülői közösségek, kapcslattartás Szülői munkaközösség Szülői Egyesület A szülői szervezet véleményezési, egyetértési jggal való felruházása Kapcslattartás a nevelők és a szülők között Az intézmény külső kapcslatainak rendszere, frmája, módja Az isklai hagymányk, ünnepek áplásával kapcslats feladatk Az iskla címere, zászlója Az intézmény ünnepei, hagymányai Intézményi védő-, óvó előírásk Tanuló- és gyermekbalesetek Az intézmény dlgzóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcslatsan Az intézmény dlgzóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendje A fegyelmi eljárás részletes szabályai Egyeztető eljárás Fegyelmi büntetés Kártérítés... 39

4 Szent András Katlikus Általáns Iskla 9.4. A fegyelmi eljárás flyamata Munkaköri leírás-minták Igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezető Osztályfőnök Pedagógus Könyvtárs-tanító Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Gazdasági ügyintéző Pénztárs Isklatitkár Gndnk Karbantartó Knyhai dlgzó Prtás Takarító Az intézményben kötelezően használt nymtatványk vezetése Az elektrnikus útn előállíttt, papíralapú nymtatványk hitelesítési rendje Az elektrnikus útn előállíttt, hitelesített és tárlt dkumentumk kezelési rendje Az intézményben használt nymtatványk: Az isklai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Az isklai könyvtárra vnatkzó általáns adatk, fenntartás, irányítás, elhelyezés a könyvtár működésének célja Az isklai könyvtárra vnatkzó általáns adatk: Jgszabályk, melyek a működést szabályzzák: A könyvtár jellege, elhelyezése: Bélyegzője: Kapcslatk: A könyvtár irányítása: Az isklai könyvtár gazdálkdása Az isklai könyvtár működésének célja: Az isklai könyvtár használatával kapcslats szabályk Isklai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai Az isklai könyvtár állmánnyal kapcslats tevékenysége A könyvtári állmányalakítás Az isklai tankönyvellátás megszervezésével kapcslats feladatk / 82

5 Szent András Katlikus Általáns Iskla A könyvtári mellékletei Záró rendelkezések Legitimációs záradék A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya: Az intézményi dkumentumk nyilvánssága Intézményi közzétételi lista Ratifikációs záradékk Mellékletek / 82

6 Szent András Katlikus Általáns Iskla 1. BEVEZETŐ 1.1. Jgszabályi háttér A közktatási intézmények működésének legfntsabb szabályait, a szervezeti és eljárási kérdéseket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet határzza meg A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata A szervezeti és működési szabályzat meghatárzza a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazttaknak és a vezetőknek a nevelési-ktatási intézményben való benntartózkdásának rendjét, a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, a belépés és benntartózkdás rendjét azk részére, akik nem állnak jgvisznyban a nevelési-ktatási intézménnyel, ha a nevelési-ktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcslattartás rendjét, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendjét, frmáját, tvábbá a vezetők közötti feladatmegsztást, a kiadmányzás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendjét, az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályztatása esetén a helyettesítés rendjét, a vezetők és a szülői szervezet, közösség közötti kapcslattartás frmáját, rendjét, a nevelőtestület feladatkörébe tartzó ügyek átruházására, tvábbá a feladatk ellátásával megbíztt beszámlására vnatkzó rendelkezéseket, a külső kapcslatk rendszerét, frmáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszlgálatkkal, a pedagógiai szakmai szlgáltatkkal, a gyermekjóléti szlgálattal, valamint az iskla-egészségügyi ellátást biztsító egészségügyi szlgáltatóval való kapcslattartást, az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagymányk áplásával kapcslats feladatkat, a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcslattartásának rendjét, részvételét a pedagógusk munkájának segítésében, az alapfkú művészeti iskla kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, az intézményi védő, óvó előíráskat, bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, annak meghatárzását, hgy hl, milyen időpntban lehet tájékztatást kérni a Pedagógiai prgramról, azkat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget a Szervezeti és működési szabályzat véleményezési jggal ruházza fel, 5 / 82

7 Szent András Katlikus Általáns Iskla a nevelési-ktatási intézményben a tanulóval szemben leflytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait, az elektrnikus útn előállíttt papíralapú nymtatványk hitelesítésének rendjét, az elektrnikus útn előállíttt, hitelesített és tárlt dkumentumk kezelési rendjét, az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadtt feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás mintákat, mindazkat a kérdéseket, amelyek meghatárzását jgszabály előírja, tvábbá a nevelési-ktatási intézmény működésével összefüggő minden lyan kérdést, amelyet jgszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályzni. az egyéb fglalkzásk célját, szervezeti frmáit, időkereteit, a diákönkrmányzat, a diákképviselők, valamint az isklai vezetők közötti kapcslattartás frmáját és rendjét, a diákönkrmányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támgatás biztsítása), az isklai sprtkör, valamint az iskla vezetése közötti kapcslattartás frmáit és rendjét, a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet, az alapfkú művészeti iskla kivételével az isklai, kllégiumi könyvtár Szervezeti és működési szabályzatát, a ban meghatárzhatók azk a nevelési-ktatási intézmény biztnságs működését garantáló szabályk, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkdó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcslatban nem álló más személyeknek. 6 / 82

8 Szent András Katlikus Általáns Iskla 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 2.1. A közktatási intézmény jellemzői Az intézmény neve: Szent András Katlikus Általáns Iskla OM aznsítója: Székhelye: 2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 4. Típusa: közktatási intézmény, nappali rendszerű általáns iskla, melyben alapfkú ktatási és nevelési tevékenység flyik 8 évflyamn. Elérhetőségei: Telefn: 06-26/ Fax: 06-26/ A működés kezdete: szeptember 1. Az intézmény alapítója: Szentendrei Római Katlikus Plébánia (2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. utca 2.), Szentendre, Az intézmény fenntartója: Esztergm-Budapesti Főegyházmegye (1014 Budapest, Úri u. 62.). A fenntartói jgkat az Esztergm-Budapesti Főegyházmegye megbízásából az Esztergm-Budapesti Főegyházmegye Katlikus Isklai Főhatósága (EKIF) gyakrlja (1035 Budapest, Kórház u. 37.) 2.2. Az intézményi bélyegzők felirata: Hsszú bélyegző: Körbélyegző: Szent András Katlikus Általáns Iskla 2000 Szentendre Bajcsy-Zsilinszky utca 4. Szent András Katlikus Általáns Iskla Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak: az intézményvezető és megbízása alapján a gazdasági vezető, és az intézményvezető-helyettes Az iskla működési rendjét meghatárzó dkumentumk Alapító kirat Működési engedély Pedagógiai prgram Nevelési prgram Helyi tanterv Házirend Éves munkaterv 7 / 82

9 Szent András Katlikus Általáns Iskla 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 3.1. A benntartózkdás rendje Gyermekek, tanulók Az iskla épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 7 órától 21 óráig tart nyitva. A tanulók felügyeletét az iskla óráig biztsítja. A tanulók isklában tartózkdására vnatkzó szabálykat a Házirend rögzíti óráig a zeneiskla tanárai és diákjai, illetve az intézményvezető által engedélyezett egyéb rendezvények, prgramk, tanflyamk, stb. résztvevői tartózkdhatnak az isklában. Ezeken részt vevő gyermekek felügyeletéről a szervező gndskdik. Az intézményt szmbatn, vasárnap és egyéb munkaszüneti napkn - az intézmény vezetője által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szkáss nyitvatartási rendtől való eltérésre esetenként az intézmény vezetője adhat engedélyt írásbeli kérelem alapján. A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapk időpntját - az adtt tanév rendjéről kiadtt miniszteri rendelet alapján - az éves munkaterv határzza meg. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határzza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudmására hzza. A nyári szünetben az irdai ügyeletet a fenntartó előírásai alapján kell megszervezni Alkalmazttak Az alkalmazttak benntartózkdását a munkaköri leírásukban fglaltak határzzák meg Vezetők Szrgalmi időben hétfőtől péntekig ig az intézmény vezetőjének, helyettesének, vagy megbízttjuknak az isklában kell tartózkdnia. A tanítási szünetek alatt a fenntartó előírásai alapján, az intézményvezető által meghatárztt és kihirdetett módn tartózkdnak a vezetők az épületben Munkarend Gyermekek, tanulók Az isklában reggel 7.10 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábíztt épületrészben a Házirend alapján a tanulók magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályk betartását ellenőrizni. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes engedélyével hagyhatja el az iskla épületét. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában is adhat engedélyt az intézményvezető, vagy annak távllétében az intézményvezető-helyettes az iskla elhagyására. Szrgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatals ügyek intézése az isklatitkári, illetve a gazdasági irdában történik, 7.30 és óra között Alkalmazttak Pedagógusk A pedagógusk jgait és kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény rögzíti. A pedagógusk munkarendjét a munkaköri leírásuk, a tantárgyfelsztásban, illetve az órarendben meghatárztt feladataik határzzák meg. A pedagógusk napi munkarendjét, az 8 / 82

10 Szent András Katlikus Általáns Iskla ügyeleti és helyettesítési rendet a vezető helyettes állapítja meg az intézményvezető jóváhagyásával, az intézmény működési rendjének függvényében. A pedagógus az aznapi feladatkra felkészülten köteles az isklában megjelenni, az első fglalkzás előtt 15 perccel. Rendszeres késés fegyelmi intézkedést vn maga után. Technikai dlgzók A technikai dlgzók (irdai dlgzók, knyhai dlgzók, takarítók, prtásk, stb.) munkarendjét a munkaköri leírásk szabályzzák A nevelési év, tanév rendje A nevelési év, tanév rendjét a mindenkri, az adtt tanév rendjéről kiadtt miniszteri rendelet szabályzza. Az éves munkaterv ennek alapján készül el Az egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályk A gyermekek, tanulók, pedagógusk az éves munkatervben meghatárzttak szerint közös imákn, szentmiséken, lelkigyakrlatkn, rendezvényeken vesznek részt. Az intézmény szellemiségéből adódóan a gyermekek, tanulók, alkalmazttak viselkedésének, megjelenésének, minden megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie. Az erre vnatkzó szabálykat a Házirend tartalmazza. Fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás indítható Az egyéb fglalkzásk célja, szervezeti frmái, időkerete Az isklában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján kell megszervezni. A tanítási órák 45 percesek. A tanítási órák és az egyéb fglalkzásk közti szünetek, valamint a főétkezésre biztsíttt hsszabb szünet rendjét a Házirend határzza meg. A tanulási idő, illetve a szabadidős fglalkzásk időpntja a mindenkri órarend függvényében kerül kialakításra. Az egyéb fglalkzáskat 17 óráig kell megszervezni, a tantárgyfelsztás függvényében. Az isklában a tanulók számára többek között az alábbi - az iskla által szervezett - tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszaks fglalkzásk működhetnek: hitéleti prgramk délutáni tanulás: napközi tthn, tanulószba tehetségfejlesztő, felzárkóztató fglalkzásk, szakkörök versenyek, vetélkedők, bemutatók kirándulásk múzeumi fglalkzásk isklai sprtkör, tömegsprt isklai könyvtár használata egyéb rendezvények Állandó hitéleti prgramk: Hétfő reggelenként ( A héten az alsósknak, B héten a felsősöknek) ig a káplán vezetésével közös reggeli elmélkedést tartunk a trnateremben. Minden más 9 / 82

11 Szent András Katlikus Általáns Iskla tanítási nap kezdetén az órát tartó pedagógus - a tanulók életkri sajátsságait figyelembe véve - reggeli percekkel hanglja rá a tanulókat a napra. Minden tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkznak. Az egyházi ünnepeinkről a reggeli elmélkedéseken, vagy közös szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján. A tanulók havnta egy isklamisén, és félévente egy-egy sztálymisén vesznek részt az éves prgram alapján. A családktól elvárjuk, hgy vasárnapnként rendszeresen vegyenek részt szentmisén, vagy istentiszteleten a saját egyházközségükben. A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum) Ballagó diákjaink szentmise keretében is elköszönnek isklájuktól. Tanulóink minden szünetben imádkzhatnak az iskla káplnájában. Minden évben megemlékezünk isklánk védőszentjéről. (Szent András Nap) Adventi időben segítjük és szrgalmazzuk a rrátékn való részvételt. Adventi lelkigyakrlatt szervezünk, gyónási lehetőséget biztsítunk. Közös karácsnyi ünnepséget szervezünk. Vízkeresztkr részt veszünk isklánk házszentelésén. Nagyböjtben lelkigyakrlatt szervezünk, gyónási lehetőség biztsítunk, Keresztútjárást tartunk. Anyák napján az első sztálysk műsrt adnak. Pünkösd havában a 3. évflyamsk első szent gyónására, és első szent áldzására kerül sr. Időszaks hitéleti prgramk : Atyákat, szerzeteseket hívunk meg hittan, illetve sztályfőnöki órákra. Az sztályk számára egyházi ünnepekkel kapcslats prgramkat szerveznek az sztályfőnökök, hittanárk. Az sztályknak karitatív munkákat szervezünk. Délutáni tanulás, napközi, tanulószba: A napközibe, tanulószbára történő felvétel a szülő kérésére történik a Házirend előírásai alapján, szükség esetén az sztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős, illetve az isklavezetés javaslatára. A felvételt az intézményvezető hagyja jóvá. A csprtk összeállításánál az isklavezetés figyel arra, hgy lehetőleg azns évflyamú, illetve azns délutáni elfglaltságú tanulók kerüljenek egy csprtba. A délutáni tanulás zavartalansága érdekében 15 óra után lehet elvinni a gyerekeket a napköziből. A pedagógus csak a szülő előzetes írásbeli nyilatkzata alapján engedheti haza a gyermeket. A napközis fglalkzásról való eltávzás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Tehetségfejlesztő, felzárkóztató fglalkzásk, szakkörök: A tehetségfejlesztő, felzárkóztató fglalkzásk, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskla tantárgyfelsztásában rögzíteni kell. A fglalkzáskra való jelentkezés: a felzárkóztató fglalkzásk kivételével önkéntes, 10 / 82

12 Szent András Katlikus Általáns Iskla a tanév elején történik, egy tanévre szól. A felzárkóztató fglalkzáskra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárk jelölik ki, részvételük a felzárkóztató fglalkzáskn kötelező. A tanórán kívüli fglalkzásk megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. Versenyek, vetélkedők, bemutatók Az iskla tehetséges tanulói tanulmányi, sprt és kulturális versenyeken vesznek részt. A legtehetségesebb tanulókat az isklán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárk a felelősek. Kirándulásk Az sztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében sztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kirándulás idejét az éves munkaterv határzza meg. A kirándulás tervezett helyét, idejét az sztályfőnökök az sztályfőnöki munkatervükben rögzítik. Az sztálykirándulás tervét a munkatervben meghatárztt időpntig, az sztályfőnök az intézmény vezetőjének szülői beleegyező nyilatkzattal leadja. Múzeumi fglalkzásk Az sztályfőnökök, szaktanárk a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése, a szabadidő haszns eltöltése érdekében sztályaik, csprtjaik számára múzeumi fglalkzást szervezhetnek. A különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts látgatáskn a tanulók részvétele ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A fglalkzás csak az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés után szervezhető meg. Egyéb rendezvények Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezető előzetes engedélyével lehet szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletről, az épület állagmegóvásáról a rendezvény szervezője gndskdik, azért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartzik Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje Az intézmény helyiségeinek használata Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: az intézmény tulajdnának megóvásáért, védelméért az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért az intézményi ban és tanulói Házirendben megfgalmaztt előírásk betartásáért A gyermekek, tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit a Házirendben meghatárztt módn használhatják. Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető engedélyével lehet, átvételi elismervény ellenében. Az intézmény helyiségeit csak előzetes intézményvezetői engedéllyel lehet használni, az intézményvezető által meghatárztt rend szerint. Térítésmentesen használhatja: az isklarvs, a védőnő, 11 / 82

13 Szent András Katlikus Általáns Iskla a plébáns, a káplán hittanórái, evangélikus lelkész hittanórái, a plébáns által támgattt közösségek (alfa, antióchia, házas hittancsprt stb.), szülő suli, szülő ksár, az intézményvezető által engedélyezett keresztény közösségi csprt. Az intézmény helyiségeiben, területén párt, plitikai célú mzgalm vagy párthz kötődő szervezet nem működhet, tvábbá az alatt az idő alatt, amíg az intézmény ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthz kötődő szervezettel kapcslatba hzható plitikai célú tevékenység nem flytatható Bérbeadás Az intézmény helyiségeit külső igénylőknek külön megállapdás alapján át lehet engedni, ha ez az isklai fglalkzáskat, rendezvényeket nem zavarja. Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek bérbeadása az intézményvezető jga és felelőssége. Bérbeadás kizárólag az intézmény vezetőjének engedélyével történhet. Az intézmény helyiségeit használó külső igénybevevők csak a megállapdás szerinti időben és helyiségekben tartózkdhatnak az épületben. A bérbeadás srán belépő személyek felügyeletéről a bérlő gndskdik, értük ő felel. Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek állagmegóvásáért a bérbeadás esetén a bérlő anyagi felelősséggel tartzik. A bérleti díjat az intézmény vezetője állapítja meg. Befizetése számla ellenében az intézmény pénztárába, illetve alapítványi támgatás frmájában történhet Az intézményben flytatható reklámtevékenység szabályai Az isklában csak az intézmény értékrendjének megfelelő, a gyermekeknek, tanulóknak szóló, az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, közéleti-, illetve kulturális tevékenységgel összefüggő reklámtevékenység flytatható. Az intézményben reklámtevékenység csak az intézményvezető engedélyével történhet, csak az intézmény pecsétjével elláttt, az intézményvezető által engedélyezett plakát kerülhet elhelyezésre Belépés és benntartózkdás rendje A nevelési év elején az intézményvezető az éves munkatervben megállapítja a szülői értekezletek, fgadóórák és egyéb lyan alkalmak időpntját, melyen a szülők, hzzátartzók az épületben tartózkdhatnak. Az iskla épületébe érkező szülők, ill. idegenek belépését a prtaszlgálat ellenőrzi. Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak. A tanulási időben reggeltől ig, ill. délután óráig a szülők és hzzátartzók az üvegajtó előtt várakznak gyermekeikre. A délutáni szabadidős fglalkzásk alatt csak nevük és a gyermek nevének megadásával léphetnek az épületbe. Gyermeket csak a szülő írásbeli engedélye alapján vihet ki idegen az épületből. Idegen érkezése esetén a prtás regisztrálja a vendég adatait (név, kihez, mikr érkezett, mikr távztt), majd értesíti a dlgzót, akihez érkezett. Csak annak pzitív viszszajelzése esetén engedheti, illetve szükség esetén kísérheti fel az épületbe. 12 / 82

14 Szent András Katlikus Általáns Iskla 3.9. Az intézménybe jelentkező gyermekek, tanulók felvétele Az első sztálysk beisklázása Az első sztálysk beisklázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. A beisklázást nem köti körzethatár. A felvétel alapvető szempntja, hgy a szülő és a gyermek gyakrlja vallását, rendelkezzen plébánsi ajánlással, keresztlevéllel, elfgadja a katlikus értékrendet, az intézmény pedagógiai prgramját és együttműködjön annak megvalósításában. Tvábbi szempntk: isklaérettség íráss igazlása, intézményünkbe már beírattt testvér, a Szent András Óvdából való érkezés, a család az egyházközséghez tartzása, szentendrei lakóhely. A leendő első sztálysk és szüleik februárban ismerkedési fglalkzásn vesznek részt, mely szóbeli beszélgetésből és játéks feladatkból áll. Célja a kölcsönös megismerkedés, az isklavárás megkönnyítése. A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt a plébáns, és a kllegák javaslata alapján. Az első sztályba történő beiratkzás feltétele, hgy a gyermek az adtt naptári évben a hatdik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. Az első évflyamba történő beiratkzáskr be kell mutatni: a gyermek felvételét javasló óvdai szakvéleményt, szükség esetén a szakértői bizttság véleményét, a gyermek születési anyakönyvi kivnatát, a gyermek lakcímkártyáját, szmatikus rvsi szakvéleményt, más egyházközségbe tartzás esetén lelkészi ajánlást, keresztlevelet Tvábbtanulás Isklánk 8 évflyammal működik, a nálunk tanulmányaikat befejezők középfkú isklában tanulhatnak tvább. Isklánkból a tanuló átiratkzhat: 8 sztálys gimnáziumba 4. év végén, 6 sztálys gimnáziumba 6. év végén, 4 sztálys gimnáziumba 8. év végén. A szülőket minden tanítási évben szülői értekezleten tájékztatjuk az adtt év beisklázási rendjéről Átvétel más intézményből A másdik-nylcadik évflyamba történő átvételnél alapvető szempnt, hgy a szülő és a gyermek gyakrlja vallását, rendelkezzen plébánsi ajánlással, keresztlevéllel, elfgadja a katlikus értékrendet, az intézmény pedagógiai prgramját és együttműködjön annak megvalósításában. Tvábbi szempntk: 13 / 82

15 Szent András Katlikus Általáns Iskla intézményünkbe már beírattt testvér, a család az egyházközséghez tartzása, szentendrei lakóhely. Az átiratkzáskr be kell mutatni: a tanuló születési anyakönyvi kivnatát, a tanuló keresztlevelét, a plébánsi ajánlást, a gyermek lakcímkártyáját, az elvégzett évflyamkat tanúsító biznyítványt, az előző iskla által kiadtt átjelentkezési lapt. A másdik-nylcadik évflyamba jelentkező tanulónak az iskla pedagógiai prgramjában meghatárztt követelmények alapján összeállíttt különbözeti vizsgát kell tennie azkból a tárgyakból, amelyeket előző isklájában a biznyítvány bejegyzése alapján nem tanult. A tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szrgalm érdemjegyeinek, valamint az adtt évflyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt. 14 / 82

16 Szent András Katlikus Általáns Iskla 4. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 4.1. A nevelő-ktató munka belső ellenőrzésének célja, feladatai Ellenőrizni lehet értékelés nélkül, de értékelni nem lehet ellenőrzés nélkül. A pedagógus munkájának értékelése lehetőséget ad arra, hgy fejlődését flyamatsan nymn kövessük. A nevelő-ktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékny működtetéséért az intézményvezető felel. Az ellenőrzés területeit, tartalmát, módszereit, ütemezését az éves munkaterv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánsságra kell hzni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések leflytatásáról az intézményvezető dönt. Az ellenőrzés feladata: biztsítani az iskla pedagógiai munkájának jgszerű működését, segíteni az intézményben flyó nevelő és ktató munka eredményességét, hatéknyságát, megfelelő infrmációt adni az intézményvezetőség számára a pedagógusk munkavégzéséről, kellő mennyiségű adatt és tényt nyújtani a külső és belső értékelések elvégzéséhez Belső ellenőrzésre jgsultak Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők, az intézményvezető által megbíztt pedagógus, gazdasági vezető. Az intézményvezető az intézményben flyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az intézményvezető-helyettes, és a gazdasági vezető munkáját, ennek egyik eszköze a beszámltatás. Az intézményvezető-helyettes, a munkaközösség-vezetők, és a gazdasági vezető a megbízásukból adódó területen végzik az ellenőrzést A belső ellenőrzés kiemelt területei Minden alkalmazttra vnatkzóan: munkafegyelem, elkötelezettség, példamutatás, szakmai tudás alkalmazása, az elvégzett munka minősége, segítőkészség, pntsság, megbízhatóság, felelősségvállalás, együttműködés, kmmunikáció, kapcslatk kezelése: kapcslat a munkatársakkal, felettesekkel, a gyerekekkel, tanulókkal, szülőkkel, kmplexitás, a keresztény értékek megjelenítése. 15 / 82

17 Szent András Katlikus Általáns Iskla Pedagóguskra vnatkzóan A nevelő és ktató munka színvnala tanítási órákn. A tanórákn és tanórán kívüli fglalkzáskn: a tanulók, gyermekek személyiségének fejlesztése, a tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenység, felzárkóztató tevékenység, tervezőmunka, felépítettség, szervezés, alkalmaztt módszerek, mtiválás, értékelés, tanulói munka, munkafegyelem, eredményesség a pedagógiai prgram, helyi tanterv tükrében. Osztályfőnöki tevékenység, közösségépítés. A nevelő-ktató munkáhz kapcslódó adminisztráció. A tanterem, csprtszba, flysó rendezettsége, dekrációja. A tanár-diák kapcslat. Egyéb: gazdasági ügyek, intézményi adminisztráció A belső ellenőrzés hatálya, módszerei, tapasztalatai Az általáns ellenőrzési feladatkat, az ellenőrzésben részt vevők jgait és kötelességeit a vnatkzó jgszabályk alapján a pedagógiai prgramban, illetve az éves munkatervben leírtak alapján kell elvégezni. Az egyes tanévekre vnatkzó ellenőrzési feladatkat, ezek ütemezését az isklai munkaterv határzza meg, melynek elkészítéséért az intézményvezető a felelős. Tanulók ellenőrzése A tanulói teljesítmény ellenőrzésének frmái: szóbeli, írásbeli, gyakrlati. Az ellenőrzés és értékelés módját, valamint a magatartás és a szrgalm minősítésének elveit a pedagógiai prgram tartalmazza. Pedagógusk ellenőrzése, értékelése Az ellenőrzés módszerei: a tanórák/fglalkzásk látgatása, dkumentumk vizsgálata, gyermekek, tanulók munkáinak vizsgálata, önértékelés, 16 / 82

18 Szent András Katlikus Általáns Iskla interjú, beszámltatás szóban és írásban. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagóguskkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. Az óralátgatás tényét a naplóban/csprtnaplóban rögzítjük. Az óra/csprtlátgatás szempntjait az éves munkaterv tartalmazza. Munkatársak ellenőrzése, értékelése: Az ellenőrzés módszerei: gazdasági ügyek / adminisztráció áttekintése, szúrópróbaszerű, illetve tételes ellenőrzése, dkumentumk vizsgálata, beszámltatás szóban és írásban. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel meg kell beszélni. 17 / 82

19 Szent András Katlikus Általáns Iskla 5. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, FELADATMEGOSZTÁS 5.1. Az intézményvezető jgköre és feladatai Az intézményvezető munkáját a magasabb jgszabályk, a fenntartó, valamint az iskla belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki. Felette a munkáltatói jgkat az EKIF intézményvezetője gyakrlja. A vezető kinevezésekr az Szentendrei Keresztelő Szent Jáns Római Katlikus Egyházközség plébánsának véleményezési jga van. Az intézményvezető munkáltatói jgát a plébánssal egyetértve gyakrlja. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkdásért, gyakrlja a munkáltatói jgkat, dönt az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben, amelyet jgszabály, kllektív szerződés, közalkalmaztti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatk elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai prgramját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jgkörébe tartzó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-ktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztsításáért, a nemzeti és isklai ünnepek munkarendhez igazdó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtéséért, az isklaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkrmányzatkkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika nrmáinak betartásáért és betartatásáért. Az intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és ktató munka, az egyes alkalmazttak munkája színvnalának külső szakértővel történő értékelése céljából Az intézmény vezetősége Az intézményvezető közvetlen munkatársait az alábbi vezető besztású dlgzók alktják: intézményvezető-helyettes, 18 / 82

20 Szent András Katlikus Általáns Iskla munkaközösség-vezetők, gazdasági ügyintéző Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. Az intézményvezetőt távllétében a munkáltatói és a kötelezettségvállalási jgkör kivételével, teljes jgkörrel az intézményvezető-helyettes helyettesíti (ld. Helyettesítési rend). Az intézményvezetőség rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatkról. Az intézmény vezetősége az intézmény egészére kiterjedő knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkezik. Az intézmény vezető, az intézményvezető helyettes, az alsós- és az sztályfőnöki munkaközösség vezető tanév előkészítésekr és minden hétfőn a feladatktól függően tartja megbeszéléseit. A vezetőségi megbeszéléseket az intézményvezető készíti elő A vezetők közti feladatmegsztás, a kapcslattartás rendje, frmái Az igazgatóhelyettes feladatai A igazgatóhelyettest az intézményvezető bízza meg a tantestület tagjainak javaslata alapján, és a fenntartó jóváhagyásával. Munkába állásával az intézmény belső ügyeire vnatkzóan titktartási kötelezettséget vállal. Az igazgatóhelyettes munkáját a munkaköri leírásában fglaltak szerint, a törvényi előírásknak megfelelően köteles az intézményvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. Segíti az intézményvezetőt a tervezés, szervezés, ellenőrzés, elemzés, értékelés munkájában. Beszámlási kötelezettséggel tartzik az intézmény vezetőjének. Az intézményvezető tartós távlléte esetén az iskla ügyeiben a munkáltatói és a kötelezettségvállalási jgkör kivételével, teljes jgkörrel helyettesíti. (Ha az másképpen nem rendelkezik.) A vezetők közti kapcslattartás rendje Az isklavezetés rendszeresen, az igazgató kezdeményezésére megbeszélést tart, melynek célja a feladatk előkészítése, és az előzőek értékelése. Az isklavezetés tagjai feladatukat a munkaköri leírásukban fglaltak, illetve az intézményvezető utasításai alapján végzik. Beszámlási kötelezettséggel tartznak az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezetőhelyettesnek Helyettesítési rend az intézményvezető, vagy helyettese akadályztatása esetére A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délután távzó vezető után a megbíztt alkalmaztt felelős az iskla működésének rendjéért, valamint ő jgsult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az intézményvezető vagy helyettese közül egyikük sem tud az isklában tartózkdni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére az alkalmaztti közösség egyik tagja kap megbízást. A megbízást a dlgzók tudmására kell hzni A képviselet rendje Az intézményt az intézményvezető, vagy annak megbízttja képviseli a különböző prgramkn, rendezvényeken. A képviselő az intézmény értékrendjének megfelelő módn, felelősen jár el az intézmény képviseletében. 19 / 82

21 Szent András Katlikus Általáns Iskla A kiadmányzás rendje Az intézményvezető az intézmény nevében kiadmányzza: Az intézmény működésével összefüggő jelentéseket, beszámlókat, a hatáskörébe tartzó szabályzatkat és utasításkat. A fenntartóval, felsőbb szintű egyházi és közigazgatási szervekkel flytattt levelezéseket, felterjesztéseket, tájékztatókat, jelentéseket. Saját nevében kiadmányzza: A nevelőtestület, munkaközösségek, szülők és tanulók részére összeállíttt tájékztató anyagkat, az általa készített jelentéseket, valamint a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvét. A gyermekekkel, alkalmazttakkal kapcslatban hztt döntéseket. Saját nevére érkezett kiadványk esetében a tett intézkedésekről szóló leveleket, kivéve azkat, amelyek tartalmuk alapján határzati frmába kell önteni. Alkalmazási kiratkat, egyéb személyi jellegű ügyekben hztt intézkedéseket. Az ügyintézők kiadmányzási jga: Intézmény ügyintézői a munkaköri leírásuk szerint jgsultak kiadmányzni az intézmény működtetésével kapcslats ügyeket. A gazdasági ügyeket a gazdasági vezető, illetve ügyintéző, az ügyvitellel kapcslats ügyeket az isklatitkár kiadmányzza. 20 / 82

22 Szent András Katlikus Általáns Iskla 6. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAI 6.1. A vezetők és a szervezeti egységek közti kapcslattartás rendje Az intézmény szervezeti egységei: alsó tagzat, felső tagzat, gazdasági vezetés. Az intézményvezetőt segítik az intézményvezető-helyettes, és a munkaközösség-vezetők, a munkaköri leírásában fglaltak szerint. Az alsó tagzatn flyó munkában az intézményvezetőt segíti az intézményvezető-helyettes, valamint az alsós, és napközis munkaközösségvezetők a munkaköri leírásukban fglaltak szerint. A munkaközösség-vezetők az intézmény vezetőjének, illetve az igazgatóhelyettesnek beszámlási kötelezettséggel tartznak. A felső tagzatn flyó munkában az intézményvezetőt segíti az intézményvezető-helyettes, valamint a munkaközösség-vezetők, a munkaköri leírásukban fglaltak szerint. A munkaközösség-vezetők az intézmény vezetőjének, illetve az intézményvezető-helyettesnek beszámlási kötelezettséggel tartznak. A gazdasági ügyekben a gazdasági vezető az intézményvezetővel egyetértésben, vele előzetesen egyeztetve, a munkaköri leírásában fglaltak szerint végzi feladatát. Az intézmény vezetőjének beszámlási kötelezettséggel tartzik Az isklaközösség Az isklaközösséget az alkalmazttak, a tanulók, a gyermekek és a szülők alktják Az intézmény nevelőtestülete, döntési, véleményezési jgköre A nevelőtestület tagjai az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazttja. A pedagógus felvételének elsődleges feltétele a katlikus értékrend elfgadása, a képzettség, és a rátermettség. A dlgzó felvételéről az intézményvezető dönt. A nevelőtestület az intézmény legfntsabb tanácskzó és döntéshzó szerve. Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és ktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcslats ügyekben, valamint a törvényben és jgszabálykban meghatárztt kérdésekben döntési, véleményező vagy javaslattevő jgkörrel rendelkezik. A nevelőtestület dönt: a Pedagógiai prgram elfgadásáról, a elfgadásáról, a Házirend elfgadásáról, a nevelési-ktatási intézmény Éves munkatervének elfgadásáról, a nevelési-ktatási intézmény munkáját átfgó elemzések, értékelések, beszámlók elfgadásáról, a tanulók magasabb évflyamba lépésének megállapítása, a tanulók sztályzóvizsgára bcsátásáról, a tvábbképzési prgram elfgadásáról, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, a tanulók fegyelmi ügyeiben, jgszabályban meghatárztt más ügyekben. 21 / 82

23 Szent András Katlikus Általáns Iskla A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatt tehet az intézmény működésével kapcslats valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jgszabályban meghatárztt ügyekben. Azkban az ügyekben, amelyek csak egy intézményegységet érintenek, az intézményegységben, mindkét intézményegységet érintenek, valamennyi érdekelt alkalmazttból és az intézmény vezetőjéből álló nevelőtestület jár el. Az óraadó a tanulók magasabb évflyamba lépésének megállapítása, a tanulók sztályzóvizsgára bcsátásáról, illetve a tanulók fegyelmi ügyei kivételével nem rendelkezik szavazati jggal. Az intézmény egészét érintő kérdésekben a nevelőtestületet megillető jgsítványkat kivéve azkat, amelyek a tanulói jgvisznnyal kapcslatsak a szakalkalmaztti értekezlet gyakrlja. A nevelőtestület nem ruházza át a jgkörébe tartzó feladatkat. A nevelőtestület értekezletei Egy tanév srán a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja a munkatervben meghatárztt időpntkban és témában: tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet, félévi értekezlet, félévi és év végi sztályzó értekezlet, nevelési értekezlet, munkaértekezlet, egy sztályban tanító nevelők értekezlete, munkaközösségi értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha az érintettek 1/3 része kéri, illetve ha az intézmény vezetője vagy vezetősége ezt indkltnak tartja. A nevelőtestületi értekezlet akkr határzatképes, ha azn tagjainak több mint 50%-a jelen van. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcslattartása Az intézményvezetőség az aktuális feladatkról a nevelői értekezleteken, a munkaközösségvezetőkön keresztül, a tanári szbában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint szóbeli, írásbeli tájékztatókn keresztül értesíti, tájékztatja a nevelőket A nevelők szakmai munkaközösségei, kapcslattartás Az intézményi munka hasnló feladatainak megldására a tantestület tagjaiból szakmai munkaközösségek alakulhatnak az intézményvezetőség döntése alapján, a fenntartó egyetértésével. Legalább öt pedagógus hzhat létre szakmai munkaközösséget. Az intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hzható létre. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkr is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség feladatai a szakterületükön belül: Részt vesz a nevelési-ktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében. Szakmai, módszertani kérdésekben segíti az vezetőség munkáját. 22 / 82

24 Szent András Katlikus Általáns Iskla Részt vesz az isklai ktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani krszerűsítés). Részt vesz az egységes követelményrendszer kialakításában, a tanulók ismeretszintjének flyamats mérésében, értékelésében. Segíti a pályakezdő pedagógusk munkáját. Gndskdik a pedagógus-munkakörben fglalkztatttak nevelő-ktató munkájának szakmai segítéséről. Segítséget nyújt a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések előkészítéséhez. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, a munkaköri leírásában fglaltak alapján. A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bízza meg legfeljebb öt évre. A szakmai munkaközösség az intézmény pedagógiai prgramja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállíttt munkaterv szerint tevékenykedik. Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: alsós munkaközösség, napközis munkaközösség, sztályfőnökök munkaközössége (5.-8. évflyamn), humán műveltségi terület munkaközössége, reál műveltségi terület munkaközössége, idegen nyelvi munkaközösség. A szakmai munkaközösség dönt a működési rendjéről és munkaprgramjáról, szakterületén a nevelőtestület által átruháztt kérdésekről, az isklai tanulmányi versenyek prgramjáról. A szakmai munkaközösség szakterületét érintően véleményezi a nevelési-ktatási intézményben flyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatt tesz a tvábbfejlesztésére. A szakmai munkaközösség véleményt nyilvánít szakterületét érintően a pedagógiai prgram, tvábbképzési prgram elfgadásáhz, az isklai nevelés-ktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásáhz, a felvételi követelmények meghatárzásáhz, a tanulmányk alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatárzásáhz. A munkaközösségek szrsan együttműködnek az isklavezetéssel, egymással, az intézmény dlgzóival a munkatervben meghatárztt feladatk elvégzésére. Rendszeres munkakapcslatban áll: Az alsós-, a szaktárgyi munkaközösséggel (átmenet, óralátgatásk, közös prgramk. ünnepek). Az alsós-, és a felsős sztályfőnökök munkaközösségével (nevelési kérdések, egységes értékelés). 23 / 82

25 Szent András Katlikus Általáns Iskla A szaktárgyi munkaközösségek egymással és az sztályfőnökök munkaközösségével (szakmai, pedagógiai kérdések). Az intézmények közötti munkaközösség jgkörét, működésének rendjét, vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapdás határzza meg. A munkaköri leírásban részletezett beszámlási kötelezettséggel tartzik az igazgatóhelyettesnek, illetve az intézmény vezetőjének Alkalmi feladatkra alakult munkacsprtk, kapcslattartás Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megldására a tantestület tagjaiból munkacsprtk alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsprtt az intézményvezetőség hzza létre, erről tájékzatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsprtk tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető bízza meg. A munkacsprtk szrsan együttműködnek az isklavezetéssel, az intézmény dlgzóival, szükség szerint a munkaközösségekkel a számukra kijelölt feladatk elvégzése érdekében. Beszámlási kötelezettséggel tartzik az igazgatóhelyettesnek, illetve az intézmény vezetőjének, az előre meghatárztt módn Az alkalmaztti közösség, kapcslattartás Az intézményi alkalmazttak közössége az intézménnyel alkalmaztti jgvisznyban álló dlgzókból tevődik össze. Az intézmény dlgzóit az intézmény vezetője alkalmazza, munkáltatói jgát ő gyakrlja. Az intézményi alkalmazttak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. Az intézményi alkalmazttak jgait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a Munka Törvénykönyve, valamint az ehhez kapcslódó rendeletek rögzítik. Az alkalmazttak a munkaköri leírásukban meghatárztt közvetlen feletteseikkel, az igazgatóhelyettessel, illetve az intézmény vezetőjével napi kapcslatban vannak A tanulók közösségei A tanulók közösségét az intézménnyel tanulói jgvisznyban álló tanulók összessége alktja. Isklaközösség Az isklaközösséget az intézménnyel tanulói jgvisznyban álló tanulók összessége alktja. Osztályközösség Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség élén, mint vezető pedagógus, az sztályfőnök áll. Az sztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg. Az sztályfőnökök sztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Diákk közösségei Az isklában diákközösség működik. A diákközösség tagjait az 5-8. sztályk delegálják. Vezetője a nevelőtestület tanára, akit az intézmény vezetője bíz meg. A diákközösség döntési jgkört gyakrl a nevelőtestület véleménye meghallgatásával saját közösségi életének tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában. A diákközösség a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: saját működéséről, hatáskörei gyakrlásáról. A diákközösség véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-ktatási intézmény műkö- 24 / 82

26 Szent András Katlikus Általáns Iskla désével és a tanulókkal kapcslats valamennyi kérdésben. Az isklai diákközösség véleményt nyilváníthat: a tanulók közösségét érintő kérdések meghzataláról, a Házirend elfgadása előtt, a tanulói pályázatk, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről, az isklai sprtkör működési rendjének megállapításáról, a könyvtár, a sprtlétesítmények működési rendjének kialakításáról. A diákközösség tanári felügyelettel térítésmentesen használhatja az iskla helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályzza az iskla működését. A diákközösség összehívását vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatárzttak szerint. Évente egy alkalmmal összehívásra kerül az isklai diákközgyűlés, melyen az intézmény vezetője, vagy megbízttja a tanulókat tájékztatja az isklai élet egészéről, az elért eredményekről. A diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető felelős A sprtkör és az isklai vezetők közti kapcslattartás rendje Az isklai sprtkör Az isklai sprtkörök célkitűzéseinek megfelelően a köznevelésről szóló törvény vnatkzó érvényes rendelkezései alapján működik a Sprtköri Szabályzatban fglaltak szerint. Az isklai sprtkör célja: Az intézmény pedagógiai prgramjával összhangban segítse elő a mindennaps testedzés megvalósítását és a sprtban tehetséges fiatalk versenyszerű fglalkztatását. A NAT követelményrendszerét és a Helyi tantervben fglaltakat figyelembe véve az isklai sprtkör prgramját úgy kell kialakítani, hgy erős szálakkal kötődjék a tanórai testneveléshez. Feladatait az isklára építve kell meghatárzni. Az isklai sprtkör önálló vagynnal nem rendelkezik. Az iskla a tanulók számára a mindennapi testedzést a testnevelés órán és a szabadn választható délutáni sprtfglalkzáskn biztsítja. Az iskla részt vesz a tanórán kívüli testnevelési és sprtfglalkzásk szervezésében, ellenőriz, beszámltat (félévenként), az alaptevékenységet megvalósító fglalkzásra a létesítményeket, eszközöket ingyenesen biztsítja, az alaptevékenységhez kapcslódó versenyekre az utazás költségeit állja Kapcslattartás a nevelők és a gyermekek, tanulók között A pedagógusk az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról a flysón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, az sztályfőnöki órákn, isklarádión, az isklaújságn, hnlapn keresztül tájékztatják a tanulókat. 25 / 82

27 Szent András Katlikus Általáns Iskla A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának frmái: Az sztályközösségek a prblémák megldására a diákközösség tagjai révén képviselik a tanulócsprtt az intézmény vezetőjénél. A tanulók gndjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik nevelőiket, illetve az intézményvezetőt. A tanulót és a tanuló szüleit a szaktanárk flyamatsan tájékztatják szóban és írásban a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról Szülői közösségek, kapcslattartás Az isklában a szülők jgaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő jggal rendelkező szülői szervezetet hzhatnak létre. A szülői szervezet, közösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfgadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról, azkban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jgt a szülői szervezetre átruházza. Az isklai szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jgk érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csprtját érintő bármely kérdésben tájékztatást kérhet a nevelési-ktatási intézmény vezetőjétől. A szülői szervezet véleményezési jggal részt vesz a tanulók jgainak érvényesítésével, kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-ktatási intézmény által hztt döntések, intézkedések ellen benyújttt kérelmek elbírálásában. A szülői szervezet véleményt nyilváníthat a nevelési-ktatási intézmény működésével kapcslats valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a szülői szervezet véleményét a Pedagógiai prgram, a, tvábbá a Házirend elfgadása előtt. A szülői szervezet az intézményvezető előzetes engedélyével térítésmentesen használhatja az iskla helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályzza az iskla működését. A szülő kötelessége, hgy gndskdjn gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hgy gyermeke teljesítse kötelességeit, tvábbá megadjn ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, biztsítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését, tiszteletben tartsa az iskla vezetői, pedagógusai, alkalmazttai emberi méltóságát és jgait, tiszteletet tanúsítsn irántuk, gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadásn, tvábbá biztsítsa gyermekének az isklapszichlógusi vizsgálatn és a fejlesztő fglalkzáskn való részvételét, ha a tanulóval fglalkzó pedagógusk kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatt tesz. Ha a szülő kötelezettségének nem tesz eleget, a krmányhivatal kötelezi kötelezettségének betartására. A szülő jga, hgy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszlgálat intézményét. megismerje az intézmény Pedagógiai prgramját, Házirendjét, tájékztatást kapjn az abban fglaltakról, gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 26 / 82

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIREND ISKOLA 2013 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Tisztelt Szülők!... 5 Kedves Diákunk!... 5 1. BEVEZETŐ... 6 Általános tudnivalók... 6

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben