PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: december 1-jétől* * Az intézmény szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép."

Átírás

1 PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: december 1-jétől* * Az intézmény szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép.

2 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék Igazgatói ajánló A. Bevezetés I. Nevelő-ktató munkánk közös jellemzői Intézményünk hitvallása Keresztyén hitvallásunk Névadónk Nevelő-ktató munkánk háttere, feltételei, küldetésünk Az intézmény szakmai működésére vnatkzó adatk (Alapító kirat szerint) Intézményünk múltja és jelene tagintézményi lebntásban Óvda Általáns iskla Középiskla Tárgyi feltételek Óvda Általáns iskla Középiskla Tanterület Személyi feltételek - nevelőtestületünk és munkatársaink Óvda Általáns iskla Középiskla Gimnázium Szakközépiskla Az óvdás gyermekek és az iskla tanulói B. Nevelési prgram II. Nevelési, pedagógia alapelvek és célk

3 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram 3. Alapelveink Az iskla keresztény nevelési alapelvei Hitéletünk Általáns iskla Középiskla Alapvető célkitűzéseink Az általáns iskla sajáts célja, feladatai A középiskla sajáts céljai, feladatai A felnőttktatás sajáts céljai, feladatai Nevelési és ktatási stratégiánk Óvdai nevelésünk és ktatásunk fő célkitűzései Általáns isklai nevelésünk és ktatásunk fő célkitűzései Középisklai nevelésünk és ktatásunk fő célkitűzései III. Pedagógiai feladataink, eszközeink és eljárásaink Feladataink Nevelő-ktató munkánk szakaszai Az alapfkú nevelés-ktatás bevezető és kezdő szakasza (1-4. évflyam) Az alapfkú nevelés - ktatás alapzó és fejlesztő szakasza (5-8. évflyam Kmpetencia alapú ktatás Napközi és tanulószba Délutáni fglalkzásk A középisklai nevelés-ktatás szakasza Gimnázium Szakközépiskla Felnőttktatás Személyiségfejlesztéssel kapcslats feladatk Érzelmi nevelés

4 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Az önfejlesztő magatartás területei Az egészségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az egészségfejlesztés isklai feladatai Egészségnevelési prgramunk Intézményünk középtávú egészségnevelési prgramja Az egészségnevelési prgram megjelenési frmái az intézményben: Célunk, feladataink Egészségnevelés a tantárgyi prgramkban Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának isklai terve Közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk A közösségnevelés flyamata, feladatai, frmái intézményünkben A közösségi nevelés speciális feladatai, eszközei és elvárásaink A diákközösségek nevelési céljai, feladatai: A személyiség- és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szlgáló tevékenységi frmák A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység helyi rendje Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység, egységes alapkra épülő differenciálás A sajáts nevelési igényű tanulók integrált ktatása A hátránys helyzetű és halmzttan hátránys helyzetű tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer) A tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenység A tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenységfrmák intézményünkben A tanulók pályaválasztását segítő tevékenység A pedagógusk helyi intézményi feladatai

5 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram 6.1. Módszertani és szakmai alapelveink Az sztályfőnökök Az sztályfőnöki munka tartalma és az sztályfőnökök feladatai A partnerkapcslatk frmái: tanuló szülő - pedagógus A tanulói közösség és kapcslattartásának rendje Diákkörök Diákönkrmányzat Diákközgyűlés A szülői közösség és kapcslattartásának rendje Az intézmény tagintézményei és pedagógusai közötti kapcslat Az iskla és az e-tanuló kapcslata a digitális középisklában A partnerkapcslatk egyéb frmái Az egyház és az iskla A gyermekjóléti szlgálatk és az iskla kapcslata Kulturális intézmények és az intézmény kapcslata Egészségügy és az intézmény kapcslata Az intézmény és a média kapcslata Az intézmény és a rendőrség kapcslata Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szlgáló intézkedések C. Az intézmény helyi tanterve IV. Oktató tevékenységünk Az ktatás szerkezete Általáns iskla Középiskla Nappali munkarend szerinti ktatás Gimnázium

6 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Szakközépiskla Felnőttktatás (esti munkarend szerinti) Tantárgyi struktúránk, tantárgyak választásának rendje Nemzeti, etnikai kisebbség isklai ktatása TÉT (természet - életmód - technika) képzés Emelt óraszámú ének-zene ktatás Emelt óraszámú nyelvktatás anglból Matematika-ktatás csprtbntásban Nívócsprts matematika-ktatás Szakközépisklai szakmai prgram Ágazati előkészítő képzés a szakközépiskla évflyamán Szakképzési évflyamk A szakmai elméleti órák (fglalkzásk rendje) A nyári gyakrlatk rendszere beszámíthatósági lehetőségek A gyakrlati képzés helye A választtt kerettanterv megnevezése A Nat műveltségterületeinek megjelenése a tantárgyak rendszerében Órahálók Kifutó rendszerű általáns isklai órahálók A 2015/2016-s tanév Általáns isklai órahálók (2013 szeptemberétől felmenő rendszerben) Kifutó rendszerű gimnáziumi órahálók Gimnáziumi órahálók 2013 szeptemberétől felmenő rendszerben A Digitális Középiskla kifutó rendszerű órakeretei (a s tanévben) A Digitális Középiskla felmenő rendszerű órakeretei a s tanévtől 143 6

7 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Szakközépisklai órahálók kifutó rendszerben Szakközépisklai óraszámk 2013 szeptemberétől felmenő rendszerben Az ktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Tanulói jgviszny Tanulói jgviszny keletkezése Tanulói jgviszny megszűnése Vendégtanulói jgviszny Magántanulói jgviszny Belépés, tvábbhaladás, átjárhatóság feltételei Az óvdai beíratás és tvábbhaladás Az óvdai beíratáshzás szükséges adminisztratív feltételek: Az általáns isklai felvétel és tvábbhaladás A középisklába való lépés feltételei Az sztályba srlás alapelvei A csprtbntásk szervezése A csprtbntásban megtarttt órák, fglalkzásk adminisztrálása A magasabb évflyamba lépés feltételei Az átjárhatóság feltételei Az isklaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai Tanulmányk alatti vizsgák rendje Osztályzó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga Vizsgatárgyak, vizsgarészek, vizsgaidőszakk, jelentkezés a vizsgákra A tanulmányk alatti vizsgák rendje: Vizsgák a Digitális Középisklában Az alkalmassági vizsgák szabályai Ellenőrzések, mérések, értékelések, minősítések

8 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram A tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges Általáns iskla Középisklai mérések Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei és frmái A tanulók értékelése az általáns iskla 1-4. évflyamán Az évflyams tanulók értékelésének, számnkérésének követelményei és frmái. A tanulók írásbeli beszámltatásának rendje és krlátai A tanulók magatartásának minősítése Az tthni (napközis, tanulószbai) felkészüléshez előírt házi feladatk meghatárzása Egységes elvek a tanulók dicséreténél, jutalmazásánál és fegyelmező, fegyelmi büntetésénél A digitális középiskla mérési, értékelési rendszere Az érettségi vizsgával kapcslats általáns feladatk A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv Matematika Történelem Idegen nyelv Fizika Kémia Bilógia Földrajz Filzófia Infrmatika Mzgóképkultúra és médiaismeret

9 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Testnevelés V. Nemzeti alaptantervben meghatárztt feladataink helyi rendje NAT feladatk Erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Államplgárságra, demkráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás máskért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatsság Pályarientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatsságra nevelés A tanulás tanítása Hit- és erkölcstan ktatása Mindennaps testnevelés Mindennaps művészeti nevelés Idegennyelv-ktatás Környezetnevelési prgram Környezetnevelési prgram keretei Rövid távú környezetnevelési prgram A prgramk erőfrrásai A környezetnevelés tantárgyi prgramjai Általáns iskla Középiskla Kulcskmpetenciák fejlesztése

10 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Természettudmánys és technikai kmpetencia Digitális kmpetencia Szciális és államplgári kmpetencia Kezdeményezőképesség Esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség A hatékny, önálló tanulás D. A Kiskőrösi Evangélikus Középiskla Harangvirág Óvdájának Pedagógia Prgramja VI. Óvdakép A keresztyén óvdai nevelés célja és alapelvei Gyermekkép Óvónők és dajkák Szülők az óvdában Keresztény óvdai nevelés feladatai, területe Az óvdai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása Környezettudats nevelés Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés Anyanyelvi, értelmi fejlesztés Hagymányaink, ünnepeink Anyanyelvi, értelmi fejlesztés Az óvdai élet megszervezése Napirend (ajánlás) Hetirend (ajánlás) Gndzás A pedagógiai munka tervezése A gyermekek fejlődésének nymn követése

11 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram 34. Az óvda kapcslatai Kapcslatunk a fenntartóval Kapcslatunk egyházközségünkkel Óvda- család kapcslata Társintézményekkel való kapcslat Bölcsőde A MEE óvdái A várs önkrmányzati óvdái Isklák Közművelődési intézményekkel való kapcslat Segítő intézmények, személyek Az óvdai élet tevékenységi frmái Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzlás, festés, mintázás, kézimunka Mzgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tanulás A fejlődés jellemzői az óvdáskr végére Német nemzetiségi nevelés Pedagógiai prgramunk (óvda) jgszabályi háttere Felhasznált és tanulmányztt irdalm E. Nyilvánsságra hzatal, legitimációs záradékk VII. Nyilvánsságra hzatal VIII. A Pedagógiai prgram hatálya

12 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram IX. A Pedagógia prgram elfgadása és jóváhagyása

13 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Igazgatói ajánló A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme (Példabeszédek 9,10) A pedagógia tevékenység tudats és szakszerű irányításáhz nélkülözhetetlen, hgy világs ismereteink, elképzeléseink legyenek nevelési- ktatási flyamataink szerkezetéről, elemeinek kölcsönhatásairól, megszervezésének elméleti és gyakrlati törvényszerűségeiről. Ennek szellemében készült Pedagógia prgramunk egy többcélú, közös igazgatású nevelési-ktatási intézmény (óvda, általáns iskla, gimnázium és szakközépiskla) alapdkumentuma, mely magába fglalja nevelési-ktatási alapelveinket, céljainkat és az azk megvalósításáhz szükséges eszközeinket, módszereinket. Bemutatja környezetünket, kapcslatrendszereinket, s mivel intézményünk világnézetileg elkötelezett, keresztény iskla, így a hitélettel kapcslats alapelveinket, tevékenységeinket is. Fntsnak tartjuk, hgy szakmai munkánk mind a tehetséggndzás, mind a felzárkóztatás területén magas színvnaln történjen, így Pedagógia prgramunkban rögzítettük az ezzel kapcslats feladatainkat, módszereinket is. Szeretnénk, ha tagintézményeink úgy kapcslódnának az egységes szervezethez, hgy közben megőriznék sajátsságaikat, eddig kialakult hagymányaikat így Pedagógiai prgramunk ennek a célkitűzésnek is meg kíván felelni. Pedagógia prgramunk főbb fejezetei: A) Bevezetés B) Nevelési prgram C) Az intézmény helyi tanterve D) A Kiskőrösi Evangélikus Középiskla Harangvirág Óvdájának Pedagógia Prgramja E) Legitimációs záradékk Szentgyörgyiné Szlvák Mária igazgató Kiskőrös, któber 15-én 13

14 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla A. Bevezetés Intézményi Pedagógiai Prgram I. Nevelő-ktató munkánk közös jellemzői 1. Intézményünk hitvallása 1.1. Keresztyén hitvallásunk Arról tudják majd meg rólatk, hgy a tanítványaim vagytk, hgy szeretettel vagytk egymás iránt (Jn 13,35) Az intézmény keresztyén szellemiségét az egymás iránti tisztelet, az elfgadás légköre biztsítja. Ennek kell áthatnia a tanár-diák, szülő-tanár, és a tantestület tagjai közti visznyt egyaránt, hgy példát mutathassn, s kialakítsa a gyermekben ugyanezt a hzzáállást. Az iskla mindent megtesz azért, hgy a szülőkkel is jó visznyt tartsn fenn, hiszen ők is egyenértékű társak a nevelésben. A szülők, a diákk, a tantestület egyöntetű véleménye, hgy az iskla gyermekközpntú, családias hangulatú. Ez egyrészt a fent említett evangélikus-keresztény szellemiségből adódik, másrészt ezt segíti a kisvársi környezet, mely lehetővé teszi az dafigyelést, a személyes törődést. Alapfeladatunknak tekintjük a gyermekek általáns alapműveltségének szilárd megalapzását, emellett kiemelt szerepet szánunk a keresztény iskla hagymányainak, szellemiségének megismerésére, hétköznapi életünkbe való beépítésébe. Jézus Krisztus a következő parancslatt adta tanítványainak: Az az én parancslatm, hgy úgy szeressétek egymást, ahgyan én szerettelek titeket. (Jn 15,12) A szeretet a teljes emberre irányul, nincs benne félelem, és szabaddá tesz. Az evangélikus nevelés és ktatás srán az értékek tvábbadása és a tanítás szeretetvezérelten valósul meg. Az evangélikusság a történelmi sajátsságai miatt is mindig nagy figyelmet frdíttt arra, hgy önaznsságát a kisebbségek hagymányainak fölvállalásával, sajáts jellemzőinek elismerésével, érdekeinek képviseletével összhangban szemlélje. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hgy a nevelés és ktatás srán egyetlen gyermeket se érhessen hátránys megkülönböztetés nemzetiségi, nemi vagy szciális helyzetéből adódó meghatárzttságai miatt. 14

15 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Jézus Krisztus példaként állíttta elénk a gyermekeket. Bizny az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalm (Zslt 127,3). A ránk bíztt gyermekek ezért Isten kegyelmének jelei a számunkra, kiknek élete és személyisége a keresztény nevelés srán teljesedhet ki igazán. A nevelői és ktatói munka megtervezésekr figyelembe vesszük és isteni ajándékként tekintünk az egyéni sajátsságkra és adttságkra, és azkra építve a személyiség egészének fejlesztését és kibntakztatását tűzzük ki célul. Az egyéni kiindulópnthz igazíttt elvárásk és fejlődési utak rendszerével célzttan, ugyanakkr skldalú módn fejlesztjük a gyermekek és a fiatalk képességeit és tehetségét Az evangélikus nevelés a teljes emberre irányul. Az önismeret, az önállóság, az önértékelés, az érzelmi, lelki és társas képességek fejlesztése lényeges szerephez jut a csprtfglalkzáskn és hittanórákn. A kiemelkedő elméleti fölkészítés mellett hangsúlyt fektetünk a családi életre nevelésre, a szelíd viszálykezelésre, a társas kapcslatk áplására, az egyéni hivatás megerősítésére, a szciális érzékenység fejlesztésére és a teremtett világ védelmére. A gyermekeket és a fiatalkat megismertetjük az Egyház száms szlgálati területével, és a közösségi szlgálat keretén belül lehetőséget biztsítunk a számukra, hgy önkéntesként bekapcslódjanak egy vagy több egyházi munkaágba. Az evangélikus hagymányk áplása mellett tiszteletben tartjuk a többi keresztény felekezet létét és a tanításbéli különbségeit. Tisztelettel frdulunk más vallásk képviselői felé, és hitelesen mutatjuk be tanításukat. Intézményünk működésének keretei, céljai megegyeznek a többi evangélikus közktatási intézményével, melyeket a Magyarrszági Evangélikus Egyház törvényeiben így határztt meg: Az evangélikus egyház közktatási intézményeinek célja az, hgy tanulóit evangélikus szellemben, a magyar haza hű plgáraivá, evangélikus tanulóit egyházunk öntudats, hű és áldzatkész tagjaivá, más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, - a lehetőséghez képest saját egyházuk segítségével is - nevelje. Minden tanulóját az érvényes állami közktatási törvényben megfgalmaztt ktatási cél kitűzésének megfelelően ktassa, és az egyes intézménytípusk sajáts céljainak megfelelően képezze ki." (MEE évi VIII. tv. 19. ) 15

16 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla 1.2. Névadónk Intézményi Pedagógiai Prgram Petőfi Sándr - magyar költő, frradalmár, nemzeti hős -, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja január 1-jén vársunkban, Kiskőrösön született. A mindössze 26 éves életpálya alatt vált irdalmi, plitikai és emberi legendává a magyar nép; illetve Magyarrszág szimbólumává Európa, sőt az egész világ számára. Büszkék vagyunk arra, hgy abban a kiskőrösi evangélikus templmban keresztelték, melynek ltára előtt mi is skszr megállhatunk, s valljuk, mindannyiunk erkölcsi kötelessége Petőfi szellemi örökségének megőrzése, a Petőfi-kultusz áplása. 2. Nevelő-ktató munkánk háttere, feltételei, küldetésünk A Magyarrszági Evangélikus Egyház Kiskőrösi Evangélikus Egyházközsége 1/2011 (II. 3.) határzatával döntött a kiskőrösi Harangvirág Evangélikus Óvda alapításáról, mely 2011 szeptemberében meg is kezdte működését. Ebben nagy segítséget nyújttt az önkrmányzat is, mely az egyház részére ingyenes használatba adta a vársközpntban található, 1981-ben átadtt óvdáját, mely kezdetben önkrmányzati fenntartású intézményként működött, majd augusztus 1-től a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 16 tagóvdájának egyikeként. Miután vársunkban rszágs szinten is kiemelkedően magas az evangélikus gyülekezethez tartzók aránya, így jgs igényként merült fel mind az Egyház, mind az önkrmányzat részéről, hgy az óvdán kívül az isklai ktatás területén is minél nagybb szerep jussn a keresztény szellemiségnek, világnézeti elkötelezettségnek. Így született meg a Magyarrszági Evangélikus Egyház Zsinatának döntése február 24-én az óvda feladatbővítéséről, a Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla létrehzásáról. Közös igazgatású, többcélú intézményünk augusztus 21-én kezdte meg munkáját. A Harangvirág Evangélikus Óvda ezzel ugyan veszített önállóságból, aznban a tagintézményi keret így is biztsítja számára a szakmai önállóságt. Intézményünkben az óvdán kívül általáns iskla (tagintézmény), gimnázium és szakközépiskla (székhely) is működik. Ez utóbbiak jgelődje a KTKT Egységes Iskla és Szakiskla két tagintézménye, a KTKT Általáns Iskla és Középiskla Petőfi Sándr Általáns Isklája, illetve a KTKT Általáns Iskla és Középiskla Petőfi Sándr Gimnáziuma, Kertészeti Szakközépisklája. 16

17 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Hagymányainkat, értékrendszerünket, céljainkat áthatja az evangélikus keresztény szellemiség. Úgy gndljuk, hgy az óvdával megalapztt 12 évflyams képzés kiváló lehetősége a tanulók személyiségének frmálására, szilárd erkölcsi alapjainak megteremtésére. A tehetséggndzást és felzárkóztatást már kisgyermek krtól megkezdjük. Arra törekszünk, hgy óvdásaink, tanulóink a képességeik kibntakztatását segítő nevelésben és ktatásban részesüljenek. Ezt a célt szlgálja, hgy diákjainknak már az általáns iskla alsó tagzatán lehetőségük nyílik az ének, illetve a nyelvi képzés területén magasabb óraszámú ktatásban részesülni. Gimnáziumunkban négy és hat évflyams képzés közül választhatnak tanulóink. Az általáns tantervű 4 évflyam kiváló lehetőség azknak a tanulóknak, akik egy hagymánys képzési rendű gimnáziumban kívánják flytatni és befejezni tanulmányaikat. A ös tanévtől már két tagzats gimnáziumi képzést is hirdetünk: matematikából és idegen nyelvből szeretnénk biztsítani az emelt óraszámt tehetséges diákjaink részére. Hatsztálys gimnáziumba azkat a diákkat várjuk, akik céliránysan készülnek az egyetemi felvételire. Szakközépisklánk fő prfilja a brász- és kertészképzés. Miután isklánk az rszág brtermésének 1/3-át adó Kunság Brvidék szívében található, 2014 szeptemberétől képzési kínálatunkat az e területhez szrsan kötődő turisztikai szervező és értékesítő, illetve vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző szakmákat megalapzó ágazati képzésekkel is bővítettük. Intézményünk ECDL vizsgaközpntként is működik, illetve fnts szerepet tölt be térségünk felnőttktatásában is (digitális középiskla). Képzési rendszerünkben meghatárzó a hittanktatás, a hitéletre nevelés. Áhítatk, csendes napk, istentiszteletek egészítik ki a hagymánys isklai mindennapkat. Intézményünk életében meghatárzó szerepet játszanak isklalelkészeink, hitktatóink, hiszen a 21. század kihívásai között még nagybb szükség van arra, hgy segítségükkel gyermekeink stabil, bizts értékrendet ismerjenek meg. Mindezt az ökumené szellemében kívánjuk közvetíteni így isklánkban lehetőséget biztsítunk a katlikus, refrmátus és felekezetközi (baptista, evangéliumi pünkösdi, egyéb) hittanktatásra is. 17

18 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram 2.1. Az intézmény szakmai működésére vnatkzó adatk (Alapító kirat szerint) Az intézmény neve hivatals neve: Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla rövid neve: Kiskőrösi Evangélikus Középiskla rövidített neve: Kiskőrösi Evangélikus Iskla tagintézmények neve: Kiskőrösi Evangélikus Középiskla Harangvirág Óvdája Kiskőrösi Evangélikus Középiskla Petőfi Sándr Általáns Isklája OM aznsítója: Intézmény székhelye (középiskla): 6200 Kiskőrös, Árpád utca 4. telephelye 1: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándr út 112. telephelye 2: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándr út Helyrajzi szám: 0311/20 óvdai feladatellátási hely: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 6. telephelye: 6200 Kiskőrös, Luther tér 3. (játszóudvar funkcióban) általáns isklai feladatellátási hely: Az intézmény alapítása 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándr út 7. alapító neve, székhelye: A Magyarrszági Evangélikus Egyház Kiskőrösi Evangélikus Egyházközsége 6200 Kiskőrös, Luther tér 3 alapítás éve: 2011 Az intézmény fenntartója: Magyarrszági Evangélikus Egyház 1085Budapest, Üllői út 24. Az intézmény felügyelete felügyeleti szerv: Magyarrszági Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői út 24.) 18

19 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Az intézmény törvényességi felügyeleti szerve: Az intézmény illetékességi és működési köre: rszágs Bács-Kiskun Megyei Krmányhivatal (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) Az intézmény típusa: vallásnézetileg elkötelezett, többcélú, közös igazgatású közktatási intézmény, melyben iskla, középiskla (gimnázium és szakközépiskla) működik. Az intézmény jgállása: önállóan gazdálkdó belső egyházi jgi személy Az intézmény munkarendje: nappali, felnőttktatásban esti Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 1575 fő Feladatellátási helyenként: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 4. gimnázium és szakközépiskla: 680 fő felnőttktatás: 150 fő 6200 Kiskőrös, Árpád u. 6 óvda: 125 fő 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándr út 7. általáns iskla: 620 fő Az Az intézmény évflyamainak száma: óvda: általáns iskla: gimnázium: 5 csprt 8 évflyams alapfkú ktatás 4 és 6 évflyams gimnáziumi ktatás, általáns műveltséget megalapzó, érettségi vizsgára és felsőfkú isklai tanulmányk megkezdésére felkészítő képzés, szakközépiskla: 4 évflyams, általáns műveltséget megalapzó, érettségi vizsgára és szakmai képzésre felkészítő nevelésktatás szakképzés: érettségire épülő szakmai képzés az 1/13., 2/14., illetve 3/15. évflyamn Az intézményben flytattt alaptevékenységek szakfeladatainak száma és megnevezésük 19

20 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram 8510 Isklai előkészítő ktatás 8520 Alapfkú ktatás 8531 Általáns középfkú ktatás 8532 Szakmai középfkú ktatás nappali munkarend szerint Az intézmény minden alaptevékenységében felvállalja a Nktv 47. alapján a sajáts nevelési igényű gyermekek nevelését, akik szakértői vagy rehabilitációs bizttság véleménye alapján integráltan nevelhetőek-ktathatóak. Ellátjuk a testi-, érzékszervi-, beszédfgyatéks, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlys rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlys rendellenességével küzdő tanulók integrált és inkluzív nevelését és ktatását. Egyéb tevékenységek alapító kiratban és működési engedélyben meghatárzttak szerint. 20

21 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram 2.2. Intézményünk múltja és jelene tagintézményi lebntásban Óvda Óvdánk szeptember 1-jén, önkrmányzati fenntartású, új építésű óvdaként kezdte meg nevelőmunkáját, majd augusztus 1-jétől a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 16 tagóvdájának egyikeként működött. Az utóbbi években felerősödött az egyházi óvda iránti igény a Magyarrszági Evangélikus Egyház, a Kiskőrösi Evangélikus Gyülekezet és a szülők részéről is. Az önkrmányzat részéről megszületett a döntés, hgy egyik óvdáját átadja az evangélikus egyház fenntartásába. A választást az épület vársközpnti elhelyezkedése, a templmhz való közelsége, kialakítása indklta szeptember 1-jétől az óvda Harangvirág Evangélikus Óvda néven, ökumenikus szellemiségű egyházi intézményként flytatta működését, az Országs Evangélikus Egyház fenntartásában, Lupták György esperessel és a helyi gyülekezettel történő szrs kapcslattartásban augusztusától egy általáns és egy középisklával is bővülve már mint a Magyarrszági Evangélikus Egyház legnagybb közktatási intézményének tagintézménye fgad napjainkban már 5 gyerekcsprtban maximum 125 gyermeket. Reményeink szerint az eddigi színvnalas pedagógiai munka hírnevét a kereszténység egyetemes értékeit közvetítő prgramunk tvább gazdagítja, kiteljesíti; egyúttal megalapzza a gyermekek hitéletét is Általáns iskla Áldtt a múlt. Az iskla megszentelt falai. A szülők, akik örömmel halltták: engedjétek hzzám jönni a gyermekeket, és bldgan küldték a gyermekeket az áldtt falak közé. Áldttak a tanítómesterek, kik a Mesterre, Jézusra néztek, tőle tanultak és az Ő tankönyvét élték és hirdették. És áldtt mindenekfelett az Isten, aki küldötte a mestert, aki úgy tanítja az embert, mint akinek hatalma van. Érték a százads múlt. Erőfrrás, zálg a jövendőre! Utat jelöl, biztat és kötelez! - ezekkel a szavakkal köszöntötte 1936-ban Bakay Péter főesperes százéves évfrdulóján általáns isklai tagintézmény jgelődjét, az Evangélikus Isklát, melynek története egészen a XVIII. századig visszanyúlik. 21

22 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Az isklai ktatás, amint az az adtt krra jellemző vlt, Kiskőrösön is az egyház keretein belül szerveződött. Az 1718-ban alapíttt község vezetőinek első dlga vlt, hgy az északi vármegyékből idetelepített szlvák evangélikus laksság számára létrehzza az egyházat. Az újratelepítés után két évvel már templmt építettek, papt és tanítót fgadtak. Az egyház első tanítója Szabadka György vlt 1720-tól 1723-ig. A szlvák anyanyelvű laksság részére hamarsan világssá vált, hgy a környező községekkel való kapcslattartás érdekében magyarul is meg kell tanulniuk, meg kell indítani a magyar nyelvű ktatást. Ezért 1810-ben a községalapító Wattay család támgatásával magyar nyelven tanító isklát állítttak fel. Mivel abban az időben szétszórtan vlt négy tanterem és négy tanítói lakás és ezek nem isklának készültek, felvetődött egy új iskla építésének terve ben a nagyszámúra duzzadt Wattay család felszttta a birtkt tagjai között, de a községet is, és az evangélikus egyházat is bőkezű admányban részesítették Az evangélikus egyház hívei szlvákul beszéltek, ezért külön alapítvány tettek a magyar egyház részére is Ez az admány jelentette vlna a magyar egyház templmáhz az induló tőkét, melynek már a helyét is kijelölték. Miután aznban mindkét egyház érezte az új iskla szükségességét, egyezséget kötöttek. A magyar egyház átadta a templm helyéül kijelölt telket iskla építés céljára, ezért a szlvákk templmában minden harmadik vasárnap magyarul tarttták az istentiszteletet őszén kezdődött meg a tanítás az újnnan épített akkr még négy tantermes Evangélikus Isklában, amely 1870-re még négy tanteremmel bővült. Az 1948-as államsításkr az iskla új nevet kaptt, ekkrtól lett Petőfi Sándr Állami Általáns Iskla, amely tehát az Evangélikus Iskla jgutódjaként működött tvább ig flyt még a tanítás a régi épületben, majd 1965-ben lebnttták a csöngős isklát, melynek létrehzásában már 150 évvel ezelőtt tetten érhető vlt a legkrszerűbb isklaépítési gndlat. A tantermek két ldalról kaptak természetes fényt, az ikertantermek közötti előtér jól elválaszttta egymástól a termeket és megakadályzta az áthallást. Krszerű vlt a fűtési rendszere; zárt, tágas isklaudvarral rendelkezett. A jelenlegi általáns isklai épület 1961-ben épült, majd a helyhiány miatt 1985-ben a krábbi 16 tanterem nylc tanteremmel bővült. 22

23 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Vársunkban az evangélikusság tvábbra is megtarttta többségét, a szcializmus idején is jelentős vlt a templmba járók száma, nem veszítette el hitét a keresztyén közösség, akkr is szép számmal kereszteltek és knfirmáltak gyerekeket az evangélikus gyülekezetben. Az iskla egyházi fenntartásba adása először a rendszerváltás után kerül szóba, majd hsszú évek után 2008-ban kezdődtek tárgyalásk az egyház és a várs önkrmányzata között. A tárgyalásk ideje alatt a várs közel félmilliárd frintt nyert az iskla felújítására, így a kiskőrösi evangélikus gyülekezet sk évtizedes álma, hgy gyermekeink egyházi isklában tanulhassanak, akkr nem valósulhattt meg ben a várs átadta egyik óvdáját (Árpád úti óvda), amely Harangvirág Evangélikus Óvda néven kezdte meg működését egyházi fenntartásban ben Kiskőrös várs képviselőtestülete megkereste a Magyarrszági Evangélikus Egyházat, hgy számára átadná a Petőfi Sándr Általáns Isklát és a Petőfi Sándr Gimnázium és Kertészeti Szakközépisklát február 24-én a Magyarrszági Evangélikus Egyház Zsinata döntött a két intézmény egyházi fenntartásba vételéről és óvdával együtt egy közös igazgatású,több célú közktatási intézménnyé alakításáról, s így 2012 szeptemberében újraindulhattt az egyházi ktatás a tagintézménnyé vált isklában, s így az elmúlt évtizedek eredményes, színvnalas ktató nevelő munkája e tanévtől kiegészült a keresztény szellemiségre alapuló ktató - nevelő munkával Középiskla 1903-ban Bajzák Jáns kleveles plgári isklai tanár miniszteri engedéllyel megnyittta magán plgári fiú- és leányiskláját. Jó hírneve, valamint a tanulók létszámának állandó növekedése indklttá tette egy új, krszerű iskla fölépítését. Az építkezés 1914-ben, Lehczki Jáns építész tervei alapján kezdődött, majd 1920-ban fejeződött be. Ekkr az iskla már állami kezelésbe került, és Petőfi Sándr Plgári Fiú- és Leányiskla néven a megye egyik jelentős alsó fkú középisklájává vált ben a tanítás abbamaradt, előbb német hadikórház, majd szvjet tábri kórház működött az iskla épületében, végül itt helyeztek el egy rsz tiszti isklát június 13-án a padlástérben tűz ütött ki, a plgári iskla kényszertantermekbe költözött, majd 1948 augusztusában meg is szűnt. 23

24 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram 1952 szeptemberében négyéves középisklai képzés indult Kiskőrösön az Állami Általáns Gimnáziumban tavaszán elkezdődött a leégett plgári iskla épületének rendbe hzatala - először négy, majd nylc tantermet sikerült helyreállítani az 1955-től már Állami Petőfi Sándr Általáns Gimnázium néven ismert isklában ben megkezdődött a plitechnikai ktatás az 5+1-es tanítási séma szerint, melynek értelmében 5 napi elméleti ktatás mellett 1 napi gyakrlati fglalkzásn vettek részt a tanulók ban indult meg a 4+2-es tanítási frmula, mely megteremtette a szőlőtermesztő és brkezelő szakközépiskla alapjait ban az iskla hivatals elnevezése Petőfi Sándr Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskla lett. A két isklatípus egy épületben működött, amely a létszámnövekedés miatt kevésnek mutatkztt, így 1969-ben bővítettek rajta ben az iskla neve Petőfi Sándr Gimnázium és Kertészeti Szakközépisklára, 1981-ben pedig Petőfi Sándr Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskla és Kllégiumra váltztt ban megkezdődött a hatsztálys gimnáziumi képzés, ami eredményeinek köszönhetően rövid idő alatt nagyn népszerű képzési frma lett mind a tanulók, mind a szülők körében. Az intézmény augusztus 1-jétől a "Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Isklája és Szakisklája" tagintézményévé vált KTKT Általáns Iskla és Középiskla Petőfi Sándr Gimnáziuma, Kertészeti Szakközépisklája névvel, majd egy újabb váltást követően 2012-ben a Magyar Evangélikus Egyház fenntartói irányításával a középisklában is megkezdődött a keresztény szellemiségű nevelés, ktatás Tárgyi feltételek Az intézmény tagintézményei négy feladatellátási helyen működnek. A szakközépisklai képzéshez szükséges tanterületen kívül- mely a várs szélén található - mind a székhelyként is funkcináló gimnázium és szakközépiskla, mind az óvda, mind pedig az általáns iskla a várs szívében, szinte egymás szmszédságában található. Mind az épületeket, mind az intézmény működéséhez szükséges tárgyi eszközöket azk tulajdnsa, Kiskőrös várs önkrmányzata 50 évre a Magyarrszági Evangélikus Egyház használatába adta. 24

25 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram A pedagógiai prgramunk végrehajtásáhz szükséges, a nevelő és ktató munkát segítő eszközök és felszerelések tekintetében magunkra nézve kötelezőnek tartjuk a 20/2012. évi (VIII.31.) EMMI rendelet ában, illetve ugyanezen rendelet 2. mellékletében leírtakat Óvda Az 1981-ben, eredetileg is óvdának épült tagintézményünk 2013 őszén egy uniós pályázatnak köszönhetően nemcsak bővült, de teljesen meg is újult. A bővítés keretében kialakításra került egy csprtszba a hzzá tartzó öltözővel és msdóval; trnaszba, lgpédiai és fejlesztő fglalkztató, rvsi szba, nevelői irda, kiszlgáló helyiségek. Az akadálymentesítés keretében külső feljárók, akadálymentes msdók és lift kerültek beépítésre. Megtörtént a nyílászárók cseréje, a külső hmlkzat is új színt kaptt. Az udvart körülvevő kerítés is újjáépült, a belső játszóterület zártabbá, védettebbé vált. A hátsó udvar füves, betns brítású, fákkal, bkrkkal, virágkkal tarkíttt, mára mát az tt található játékk is megfelelnek az uniós szabványknak. A nyári időszakban meleg vizes pancsló medence biztsítja a vízhez szktatást, a fürdőzést. A kinti mzgásfejlesztés segítői a kerékpárk, rllerek, ksárlabda palánkk, fcikapu stb. Az udvarn megfelelő számú eszköz, mászóka, hinta, babaház, hmkzó biztsítják a skldalú játék és mzgásszükséglet kielégítését. Kisebb udvarrész áll a kiscsprtsk rendelkezésére, hgy védettebben, biztnságsabban érezzék magukat a kezdeti időszakban. Csprtszbáink világsak, esztétikusak, bútrzatuk, felszereltségük szülői segítséggel, alapítványi támgatással flyamatsan bővül, szépül. A csprtszbák színvilágát az ízlésfrmálásn túlmenően pszichlógiai hatáskat is figyelembe véve alakítjuk ki. A csprtkban a gyermek létszámhz igazdóan megfelelő mennyiségű játék áll rendelkezésre. Tálalóknyhánk kialakítása, eszközállmánya megfelel a HACCP előírásainak. A kulturált étkezést gyermekméretű étkészletek, esztétikus textíliák biztsítják. Az óvda alkalmazttainak biztsítttak a helyiségek, a megfelelő munkakörnyezet. A szülők fgadása is esztétikus környezetben történik. Ezen felül raktárak, szertár, msó-szárító helyiség, szeméttárló, kerékpártárló található az óvdában. A felújítás srán mindent megtettünk annak érdekében, hgy óvdánk külső- belső környezete a gyermekek és a felnőttek biztnságát, kényelmét, egészségének megőrzését szlgálja. Az intézmény tárgyi feltételeinek tvábbi bővítésére 2008-ban létrehztuk az Árpád úti Óvdáskért Alapítványt, amely hsszútávn segíti a nevelés-tanulás 25

26 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram feltételeinek bővítését, prgramk megvalósítását. Helyiségek darab csprtszba 5 csprtöltöző 5 vizesblkk 4 nevelői szba 1 vezetői irda 1 fejlesztőszba 1 elkülönítő 1 knyha 1 személyzeti öltöző 1 személyzeti msdó 3 flysó, előtér 2 raktár, szertár, tárlóhelyiség Általáns iskla Az 1961-ben épült, majd 1985-ben bővített isklaépületünk 2010-ben, egy sikeres pályázatnak köszönhetően (DAOP-4.2.1/2F; az elnyert összeg: Ft) nemcsak megszépült, de bővült is: mdern tálaló knyha és étkező került kialakításra, emeletráépítéssel 3 tanterem, tetőtér-beépítéssel 2 infrmatikaterem, 1 könyvtárszba és 1 közösségi terem lett kialakítva. A két épületszárnyat mdern, üvegtetős aula köti össze, teret adva az alsó tagzatsknak közös prgramk lebnylítására. Befejeződött a nyílászárócsere, megtörtént az épület akadálymentesítése. Az alsó tagzatsk udvarán mdern játszóteret alakítttunk ki. A megelőző évben PPP beruházás keretében épült meg az iskla trnacsarnka ben 12 digitális táblával és 36 számítógéppel gazdagdtunk. A pályázatk keretén belül elavult bútrainkat, eszközeinket is mdernekre cseréltük. Összességében egy mdern, szépen felújíttt, rendkívül jól felszerelt isklában flyik az általáns isklai ktató-nevelő munka. Az iskla egyházi átvétele újabb átalakításkat generált : az iskla udvarán lévő külön épületben egy tantermet kellett kialakítanunk vizes blkkal, a kémia szertár felszerelését pedig a gimnáziumnak adtuk át, így nyertünk még egy csprtszbát. A kémiát eddig is 26

27 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram gimnáziumi tanárk taníttták, ettől a tanévtől kezdve pedig a mi tanulóink járnak át a gimnázium épületébe kémiaórákra. Helyiségek darab tanterem 24 szaktanterem 4 fejlesztő szba 1 közösségi terem 1 trnaterem 1 trnaszertár 1 sprtudvar 2 tagintézmény-vezető irdája 1 tagintézmény v. helyettesi irda 1 isklatitkári irda 1 gndnki irda 1 nevelőtestületi szba 1 könyvtár 1 aula 2 prta 1 ebédlő 1 melegítő knyha 1 msléktárló 1 teaknyha (felnőtt étkező) 1 öltöző 4 zuhanyzó 8 személyzeti WC 7 tanulói WC 16 mzgáskrlátztt WC 6 egyéb raktár 5 szertár 5 kazánház 1 büfé 1 27

28 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Középiskla Az iskla épülete kívülről, az Árpád utcáról nézve patinás, rendezett, s bár egyes részei felújításra szrulnak ami érthető is, hiszen maga a főépület lassan 100 éves lesz (1914 ben kezdték építeni), összességében nagyn rendezett, flyamatsan szépülő, fejlődő. Miután intézményünk vezetősége azt vallja, hgy maga a környezet is nevel, nem várva a nagy fejlesztési lehetőségekre, az utóbbi öt évben flyamats felújításk történtek. Ennek köszönhetően ez idő alatt teljesen megújult a főbejárat, megszépült két lépcsőház, 3 tanulói és egy nevelői vizesblkk. Az iskla számítógépparkja 2011-ben teljesen megújult, jelenleg csak a két infrmatikai szaktanteremben 38 munkaállmás áll a tanulók rendelkezésére. Tíz tanteremben rögzített interaktív tábla, a többiben hrdzható számítógépek, prjektrk segítik a szemléletesebb, váltzatsabb ismeretszerzést. A demnstrációs, illetve taneszközökkel való ellátttság elfgadható, a tárgyi feltételek javítása flyamatsan történik. Óriási lehetőségeket rejt magában a mst még nagybb részében beépítetlen tetőtér is, ami tökéletes hely lehetne különféle ünnepélyes jellegű megemlékezések vagy akár nagybb létszámú események megtartására. Helyiségek darab sztályterem 24 szaktanterem 6 szertár 7 könyvtár 1 aula 1 flysó 4 tanulói vizesblkk 4 tanári vizesblkk 2 lelkészi szba 1 prta 1 gazdasági irda 2 pénztár 1 igazgatói irda 1 igazgatóhelyettesi irda 1 isklatitkári irda 1 tanári szba 1 stúdiószba 1 28

29 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram technikai öltöző 1 kazánház pihenővel 1 gndnki lakás 1 sprtcsarnk 1 öltöző Tanterület Az isklavezetés elkötelezett a minőségi szakképzés tvábbfejlesztésében, annak tárgyi és személyi feltételeinek biztsításában. Az iskla mdern, jól felszerelt tanterülettel, tanpincével, számítógéptermekkel és a szakmai elméleti ktatáshz szükséges tantermekkel rendelkezik. A szakközépisklai ktatás gyakrlati képzésének helyszínén, a 12 ha-s tanterületen szinte minden tárgyi feltétel adtt a megfelelő színvnalú elméleti és gyakrlati ktatáshz, hiszen csak az utóbbi 10 évben krszerű szőlőfeldlgzóval, pincehelyiséggel, üvegházzal és pálinkafőző tanműhellyel bővült e telephely. Helyiségek Darab sztályterem 3 pálinkafőző szaktanterem 1 szabadtéri szaktanterem 1 kazánház 1 irda 1 személyzeti WC 2 üvegház 1 fóliaház 1 műhely 1 tanulói öltöző 2 tanulói vizesblkk 2 traktrgarázs 1 raktár 3 feldlgzó 1 tanpince 1 labr 1 palackzó 1 kóstló 1 gépszín 1 29

30 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram 2.4. Személyi feltételek - nevelőtestületünk és munkatársaink Az intézmény egységei óvda, általáns iskla, középiskla - közös irányítás alatt működnek. Ez a vezetési mdell a nevelési elvek egysége mellett a munkáltatói és gazdálkdási feladatk ellátása szempntjából célszerű igazán. Aznban az intézményünkre jellemző, nagy létszámú, összetett feladatkörű tagintézmények miatt igazából csak akkr biztsítható a hatékny nevelő és ktató munka, ha élükön lyan tagintézmény-vezetők állnak, akik szakmai kérdésekben döntési jgkörrel rendelkeznek. (Az intézmény jelenlegi szervezeti felépítése, irányítási struktúrája megtekinthető a hnlapunkn található SZMSZ-ben.). Az iskla személyi feltételrendszerét statisztikailag 100 % - s szaks ellátttság jellemzi. Ez aznban így magában még mindig kevés, hiszen a minőség zálga a hatékny tanári munka. Valljuk: az iskla ereje nem a falakban van, egy igazi pedagógus egy szál krétával is képes arra a csdára, amire tucatnyi számítógép sem. S erre a csdára azért is szükségünk van, mert a szülői/társadalmi/fenntartói igények egyaránt flyamatsan magas színvnalú képzésre ösztönöznek minket. Az intézményünkben fglalkztattt pedagógusk összlétszáma 2014-ben: 116 fő Ebből részmunkaidőben/óraadóként fglalkztattt, illetve tartósan távl tartózkdó: 25 fő. A nevelésben, illetve intézményünk keresztény szellemiségének kialakításában vezető szerepet töltenek az intézményünkben teljes munkakörben fglalkztattt isklalelkészeink (általáns isklai, középisklai), illetve az egyes felekezetek által delegált hitktatóink. 30

31 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram Az evangélikus pedagógusk aránya tagintézményenként * óvda általáns iskla középiskla evangélikus egyéb *óraadók, részmunkaidősök is szerepelnek ebben a 2013-as statisztikában Az életkrt tekintve tantestületünkben a pályakezdő pedagógustól a már nyugdíjasig minden krsztály képviselteti magát: Az ktató-nevelő munkán kívül természetesen nagyn sk fizikai, illetve adminisztratív jellegű tevékenység is hzzátartzik intézményünk életéhez. Technikai létszámunk jelenleg 39 fő igaz, közülük négy munkavállaló csak részmunkaidőben dlgzik. Feladatuk mst is nagyn sk, hiszen megközelítőleg 1200 tanuló (illetve óvdás) és 116 pedagógus munkájának zavartalanságát kell, hgy biztsítsák gyakrlatilag 4 nagy telephelyen 31

32 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram (intézményünkhöz tartzik egy 12 hektárs tangazdaság, s mellette még 6 ha szőlő- és szántóterületen is gazdálkdunk) Óvda Az óvdai tagintézményben a nevelő- ktató munkát óvdavezető irányítja, aki az intézmény vezetőségének tagja. vezeti. Az ötcsprts óvdában csprtnként két-két óvónő és egy-egy dajka dlgzik. Óvdapedagógusaink felsőfkú szakirányú végzettségük mellett száms, a prgram megvalósításáhz elengedhetetlen, egyéb végzettségekkel is rendelkeznek. vezető óvdapedagógus szakvizsga:1 fő drámapedagógus: 1 fő fejlesztő pedagógus:1 fő Az óvda pedagógiai munkáját külső szakemberek is segítik: (lgpédus, szurdpedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichlógus, ktatók-nyelv, tánc, mzgásművészeti), illetve a tagintézmény keresztény szellemiségű nevelésében kiemelkedően fnts szerep jut a helyi gyülekezet kántrának, hitktatójának, aki heti rendszerességgel tart fglalkzást a gyermekeknek. A nevelő munkát segíti még egy pedagógiai asszisztens is Általáns iskla A tagintézmény pedagógusainak többsége evangélikus vallású, jelentős részük gyakrló egyháztag, akik kmlyan veszik az új feladatt. Munkájában igényes, jól felkészült, a hagymánykat tisztelő, ugyanakkr innvatív tantestület végzi az ktató-nevelő munkát isklánkban. Alsó tagzatn 21 fő tanító végzi az ktató- nevelő munkát sztálytanítóként, napközis nevelőként és nemzetiségi nyelvet tanító pedagógusként. A felső tagzatn 18 tanár dlgzik, ebből 1 fő tagintézmény-vezető, 1fő helyettes. A pedagógusk közül 9 fő szakvizsgáztt, 4 vesz részt a nemzetiségi nevelés-ktatásban. Az ktató-nevelő munkát 1 fő könyvtárs és 1 fő isklatitkár segíti Középiskla A középiskla statisztikai pedagóguslétszáma 49 fő. A tantestület tagjainak közel 20%-a evangélikus vallású, ami megkönnyíti az evangélikus nevelés és ktatás iránti intézményi 32

33 Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskla Intézményi Pedagógiai Prgram elkötelezettség erősítését, de mellettük a más felekezethez tartzók is segíti a keresztény értékrend közvetítését a diákk felé. E missziós munka segítői a hittanktatók, irányítója pedig az isklalelkész Gimnázium A gimnázium statisztikai pedagóguslétszáma 40 fő, szaks ellátttságunk 100 % -s A közismereti tárgyak ktatói egyaránt feladatt kapnak a gimnáziumi és szakközépisklai sztálykban, míg a szakmai tárgyakat ktatók csak a szakközépisklai képzést választó diákk felkészítésében vesznek részt Szakközépiskla Az elméleti és gyakrlati képzést a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályztt feltételekkel rendelkező pedagógus, illetve más szakember láthatja el. Intézményünkben több éve együtt dlgzó, jó szakemberekből álló kreatív és innvatív team dlgzik, akik a szakképesítések közpnti prgramjainak kidlgzásában és a helyi tantervi követelmények megfgalmazásában is részt vettek 2.5. Az óvdás gyermekek és az iskla tanulói A jól ismert biblia idézet szellemében Engedjétek hzzám jönni a gyermekeket! az intézmény hárméves krtól a technikusi biznyítvány megszerzéséig ktatja és neveli a gyermekeket, fiatalkat. Az intézmény pedagógusai felkészültek mind a sajáts nevelési igényű, mind a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fgadására. Az óvdásk, diákk fele evangélikus vallású, ugyanakkr az intézménynek teljes jgú tagjai a más felekezethez tartzók is. A helybeli tanulókn kívül az intézmény fgadja a környező településekről bejáró tanulókat is, illetve a távlabbról érkezettek igénybe vehetik a várs kllégiumát. 33

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Verzió: 09 Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2,

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógiai program módosítása: 2013. március 31. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA. Dévaványa, 2008.

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA. Dévaványa, 2008. A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Dévaványa, 2008. 2 TARTALOM 1. Törvényi háttér, szabályzók.. 3 2. Helyzetelemzés, helyzetkép. 5 3. Erőfrrásk.15 4. Alapelvek, jövőkép, hsszú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: Zalaegerszeg, 2013.

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: Zalaegerszeg, 2013. A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: Zalaegerszeg, 2013. szeptember 1-től Szűcs Gergely Zsolt igazgató Zalaegerszeg. 2013.03.27. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A köznevelési intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok

A köznevelési intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok A köznevelési intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok Alapító okirat, szakmai alapdokumentum A kötelező tartalmi elemeket a nemzeti

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben