A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI"

Átírás

1 A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás hagymánys flyamatait, a tradicinális eszközökön kívül újabbnál újabb eszközök jelennek meg a PR tevékenységben is A szerzõ felvázlja a belsõ- és a külsõ public relatins leggyakrabban használt eszközeit A public relatins tevékenységnek nincsen általánsan elfgadtt magyar megfelelõje, de gyakran használják analóg magyar szakkifejezésként a kapcslatépítést, kapcslatszervezést, kapcslatáplást, bizalmépítést, közvélemény frmálást, közösségi kapcslatkat, stb. A thai és a német nyelv kivételével máshl nem frdíttták le az anglszász kifejezést, a világ összes többi nyelvén a public relatins szavakat alkalmazzák. A PR fgalm értelmezésére is legalább kétezer definíciót használnak. A public relatins-t leginkább a reklám tevékenységgel és az újságírással szkták összekeverni, aznban jelentõsek az eltérések a szakmai aktivitásk között annak ellenére, hgy valóban igen sk rkn vnás is megfigyelhetõ közöttük. A reklám és a PR eszközei aznsak ugyan, de az infrmáció tartalma és célja különbözik egymástól. A reklám célja közvetlenül a prfitszerzés, míg a Public Relatins közvetetten, pzitív hatású bizalmi helyzet kialakításával kíván prfitt, jó hírnevet eredményezni a szervezet számára. A PR eszközök csprtsításánál beszélhetünk külsõ és belsõ PR eszközökrõl. Külsõ PR eszközök : Személyes kmmunikációs eszközök Csprtkmmunikációs eszközök Tömegkmmunikációs eszközök A személyes kmmunikáció lehet elõadás, tárgyalás, lakssági fórum, knferencián elhangzó beszéd, párbeszéd, interjú, vita, levél, feljegyzés, stb., tehát szóban vagy írásban történhet. A kibcsátó és a befgadó (adó és a vevõ) mindig beaznsítható személy. A csprtkmmunikáció eszközei lehetnek : speciális írásbeli közlemények, mint például a nymtatvány, üzemi lap, évkönyvek, stb. rendezvény típusú tájékztatók, mint knferencia, prezentációk, üzleti találkzók, szimpóziumk, stb. zártterületi tájékztatók, például hirdetõtáblán elhelyezett közlemények. A tömegkmmunikáció eszközei lehetnek a televízió, rádió, sajtó, film, kiállításk, vásárk, szabadtéri reklámeszközök, stb.

2 Belsõ PR eszközök: A hagymánys tájékztató eszközök infrmálisak, vagy frmálisak lehetnek : A szóbeli kmmunikáció eszközei (infrmális: a személyes érintkezés, tájékztatás, tanácskzásk, frmális: knferenciák, gyûlések, utasításk kiadása) Írásbeli kmmunikációs eszközök (infrmális: hirdetõtáblák, vállalati hírlapk, vállalati közlemények, frmális: fgadódsszié, szervezeti irányelvek, vezetõségi közlemények) Szóbeli és írásbeli kmmunikációs eszközök (infrmális: a vezetõk és a dlgzók között, frmális: vállalati értekezletek) Vizuális kmmunikációs eszközök (infrmális: zártláncú televízió, videó, frmális: dia, mzgóképek). A valóságban a belsõ PR eszköztára skkal bõvebb, mivel száms külsõ PR eszközhöz besrlt eszközt is felhasználnak, vagyis jelentõs az átfedések száma. A szervezeti rendszeren belül szerteágazó infrmációs hálózat szükséges ahhz, hgy a szervezeti célk érdekében az infrmációk megfelelõ módn és minõségben jussanak el a címzettekhez. Az ilyen kmmunikációs hálózat az alábbi csatrnákból áll: Szlgálati út, amely az alá-, fölérendeltségi visznyknak megfelelõen a kétirányú infrmációáramlás lebnylítására hívattt. (A szlgálati út nemcsak a hnvédségen belül létezik, hanem a civil szervezeteknél is). A szervezeten belül a szakszervezetek és egyéb társadalmi szervezek alá- és fölérendeltségi vnalain keresztül akár gazdasági, akár a szervezet egészét érintõ infrmációk áramlanak. A vezetés, illetve a társadalmi szervek által vagy közösen, vagy egymástól függetlenül kialakíttt hálózat, amelyben az infrmációk csprttól csprtig, vagy személytõl csprtig tejednek, de nem személytõl személyig. Ilyen például a vállalati újság, munkaértekezletek, stb. Nem intézményesített kmmunikációk. Jellemzõjük, hgy az infrmációáramlás útja nem tudatsan kialakíttt, vagyis személytõl személyig terjedõ nem hivatals infrmációáramlásról van szó. Például a dlgzók a flysón hallanak infrmációt, de nem bizts, hgy azk hallják, akik érintettek a kérdésben. Flysói pletykának is szkták nevezni az ilyen jellegû kmmunikációt. A Public Relatins eszközei Az infrmáció-hrdzóknak az a funkciójuk, hgy a kmmunikátr üzenetét a célcsprtkhz eljuttassák. Az eljuttatás flyamata nemcsak az üzenetek célba juttatását, hanem az üzenetek frmába öntését is magában fglalja. A PR a kapcslat-, vagy kmmunikációszervezési flyamatban gyakran alkalmazza a közvetlen, direkt kmmunikációt. Buda Béla szavaival élve: "Az eddigi kutatásk szerint távlatilag a direkt és a nyílt kmmunikáció a legjbb stratégia." A klasszikus értelemben vett médián kívül száms más eszköz (például kiállítás) szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció- és tudásalapú társadalm egyre inkább megváltztatja az

3 infrmációáramlás hagymánys flyamatait, a tradicinális eszközökön kívül - a tudmánys-, technikai-, mûszaki fejlõdés következtében - újabbnál újabb eszközök jelennek meg a PR tevékenységben is. A következõkben röviden felvázljuk - a teljesség igénye nélkül - a Publik Reklatins tevékenység srán leggyakrabban használats eszközöket. 1. A krszerû infrmatikai eszközök: Az elmúlt években nagy arányú mennyiségi és minõségi fejõdés történt a tömegkmmunikációban, a számítástechnikában és a távközlésben is. A csúcstechnlógia ezen területeinek egymáshz való közeledése, knvergenciája is megfigyelhetõ. A digitalizáció következtében -melynek srán az infrmációt (szám, szín, kép, szöveg, hang, beszéd) elektrnikusan reprezentált szemjegyekké alakítják át - a távközlési hálózatk nagy sebességgel tvábbítják a digiteket, a számítógépek is nagy sebességgel tárlják és dlgzzák fel. Lehetõvé válik, hgy igénybe vegyük a tömegkmmunikációt és a távközlést, miközben számítógépen dlgunk (például rádiót hallgatunk az Interneten). A krszerû infrmatikai eszközök - mint például az Internet, intranet, , uzenet, telnet, hnlap, kmbinált fax - fénymásló - scanner, digitális fényképezõgép, elektrnikus tll, CD ROM, CD WROM, stb. - felhasználási köre egyre bõvül, és ezáltal felértékelik a PR tevékenység kmmunikációszervezõ lehetõségeit és hatéknyságát is. 2. A hírlevél (News Release) A sajtómunka egyik fnts eleme a hírlevél, amely kizárólag a nymtattt médiának szóló prfesszinálisan megírt cikk. Fnts, hgy a hírérték és újdnságérték már a sajtóanyag elején kiderüljön. A news release kulcs infrmációi: ki? mit? miért? hl? mikr? hgyan? A Media in Cyberspace Study II. által 1994-ben elvégzett felmérés szerint a szerkesztõi cikkek 20 %-a hírlevélbõl származtt. Fnts kiemelni, hgy amikr a leközlésért fizetünk, az reklámtevékenység, a PR esetében visznt nem errõl van szó. A PR aktivitás srán a hírnek kell kiváltania a sajtó munkatárainak érdeklõdését, azaz "el kell adnia magát". A new release elõsegíti a sajtókapcslatunk javulását. Szabad felhasználásra, ingyenesen bcsátjuk a sajtó rendelkezésére, sajtóftót is mellékelhetünk hzzá. 3. A PR filmek A leghatéknyabb infrmálási mód az infrmációs társadalmban az audivizualitás. A PR tevékenység srán igen gyakri a film-, és videtechnika különbözõ alkalmazása, mivel így a befgadó passzív maradhat, nem kell semmit sem tennie, csak hallgatni és nézni, az infrmáció pedig áramlik. A PR film mûfaji kategóriái: image film, referencia film, belsõ PR film, vide hírlevél, marketing PR film, B-rll, szpnzrált film, plitikai PR film, PR riprt, ktatófilm, marketing PR, közérdeklõdést fejlesztõ film, stb. 4. Sajtótalálkzók Jól lehet, vannak emberek, akik annyira szeretnek szerepelni, hgy szinte az sem számít nekik, hgy mit írnak róluk, csak írjanak valamit. Ezzel szemben egy szervezet esetében az a cél, hgy a nyilvánsság jól idõzítve érkezzen, pnts és szakszerû legyen, és összhangban legyen a szervezet célkitûzéseivel. Ennek érdekében kiemelt jelentõséggel bír a szerkesztõségekkel és az újságírókkal történõ együttmûködés. Tekintettel arra, hgy a szerkesztõi hír mindig hitelesebbnek tûnik, mint a szervezettõl származó, belátható, hgy a PR tevékenységen belül miért játszanak meghatárzó

4 szerepet a sajtókapcslatk. Ahhz, hgy a sajtó affinitása pzitív legyen a szervezet híreivel, infrmációival szemben, elengedhetetlen a kétldalú kmmunikáció. A legközvetlenebb és leghatéknyabb infrmáció átadási lehetõségek a sajtótalálkzók (sajtóreggeli, sajtóebéd, sajtóvacsra, sajtó-háttérbeszélgetés, sajtótájékztató, sajtóknferencia). A sajtótalálkzón az infrmációt a szervezet elsõ embere (vezetõ) adja, a PR szakember csak a szürke eminenciás szerepét tölti be szervezõként, vagy mderátrként. 5. Sajtóklub A sajtóklub a szervezet és egy kiválaszttt újságírói kör között a mindenkr érvényes jgszabályi feltételek által meghatárztt keretek között létre jött tartós együttmûködés, rendszeres infrmációcsere, amely minimális szinten sajtó- és háttérbeszélgetések srzatát jelenti. Az újságírók kiválasztása nagyn fnts, mivel a szakmai hzzáértésen túl nem mellékes az illetõ stílusa, etikai magatartása, aktivitása, érdeklõdése sem. A szervezet minden létezõ infrmációt az újságírók rendelkezésére bcsát - még a bizalmasakat is - a rendszeres, flyamats munka srán, így a standard újságírói team a legértesültebb lesz a szervezet társadalmi, plitikai, szakmai, üzleti aktivitásának és mûködésének bármely területét érintõ kérdésben. Külön megbízással "bértllnkként" is fglalkztathatók a team tagjai, természetesen legitim díjazással. Mivel a szervezet tevékenységérõl rengeteg infrmációt kapnak az újságírók, száms elõnyös publikáció születhet tervezetlenül, a szervezet szándékától függetlenül is. Krízishelyzetben a válság gyrs és hatékny kezeléséhez nagy segítséget jelent, hgy az újságírói klub tagjai képben vannak, ismerik a történéseket, háttéreseményeket, kkat, tehát nem manipulálhatók. Jól értesültségükkel elejét vehetik az esetleges álhírek elterjedésének, a válság elmélyítésének. 6. Sajtómnitring A sajtómnitring a sajtófigyelésbõl és a sajtóelemzésbõl áll. A sajtófigyelõ a megadtt kulcsszavak alapján figyeli és szelektálja a szervezettel kapcslats sajtómegjelenéseket, melyet a figyelt médiakör meghatárztt idõszakban kiadtt. Rendszerezés után a cikkeket dkumentálják, majd a publicitás elemzése következik. Az értékelésnél szemléletesebbé teszi a flyamatt, kiemeli a trendeket a vizuális illusztráció, diagram, grafikn. A sajtóelemzések meghatárztt szempntrendszer szerint történnek. 7. Rendezvények Philip Ktler szerint a PR tevékenységben "inkább a hírek kitalálása a kihívás, nem annyira a hírek megtalálása". A hírek kitalálásának hatékny módszerei a sajtómunka (sztrigenerálás, sajtótalálkzók, sajtó események) és az eseményteremtés. Az eseményteremtésnek sk frmája lehetséges a hadseregben is: bálk rendezése (például Brbála-napi tüzérbál), évfrdulók ünneplése, mûvészeti kiállításk (például a parancsnk faszbrainak kiállítása), kirándulásk szervezése (pld: nyugdíjas híradók kirándulása), avatásk, knferenciák, sprtesemények, hétvégék, túrák szervezése, (családi hétvége, túlélõtábr), nyílt napk, stb. Ha egy adtt szervezetnél semmi sem történik, minden nrmálisan mûködik, ez - kevés kivételtõl eltekintve - senkit sem érdekel, a sajtót meg pláne nem. (Egyes szervezetek esetében visznt éppen az a jó, ha nem történik semmi, és minden rendben mûködik.) Az eseményteremtésnek az a célja, hgy felkeltse a sajtó érdeklõdését a szervezet iránt. A rendezvények nagyszerûek a PR tevékenység srán,

5 mert ezekrõl lehet írni, vagyis, ha nincs semmi érdekes aktualitás, akkr "csinálni kell". A rendezvény legfntsabb sikertényezõi az idõpnt, a helyszín és a prgram. Hangsúlyzni kell, hgy a rendezvény megvalósítása rendezvényszervezõi feladat, a PR aktivitás pedig a rendezvény révén a hírnév aspektusait mérlegeli és a hírnevet gndzza. 8. Nymtatványk A szervezetek a PR tevékenység srán nagy mennyiségû papír alapú infrmációs eszközt használnak (kiadvány, nymtatvány, naptár, image prspektus, vállalati újság, termék szórólapk, klevelek, meghívók, hírlevelek, térképek, könyvek, arculati kézikönyv, sajtómappa, stb.). A nymtatvány kivitelezése a frmai és tartalmi tervezéssel kezdõdik. A tartalmi tervezés az eredeti anyagk megtervezését jelenti, amely lehet szöveg, ftó és grafika. A nymtatásra kész szöveganyag a kézirat, amelynek frmátuma: álló A/4 (210x297). Gépelési elõírás a 1,5 srtáv, 32 sr, srnként a szóközökkel együtt 60 karakter. A kéziratban a szigrú nymdai elõíráskat be kell tartani. A ftó fekete-fehér, vagy színes kivitelû lehet, feldlgzásuk scanner felhasználásával történik. Az így nyert srnként értelmezett, digitálisan kódlt infrmáció a számítógépben már szabadn manipulálható. A frmai tervezés az eredeti anyagk egymáshz való visznyának meghatárzását, rendszerezését, a frmai rendszer kialakítását jelenti. A nymtatványk technlógiai kivitelezése magasnymás, mélynymás, és síknymás (fszetnymás) nymótechnikai eljárás szerint történhet. A nymdatechnikában különbözõ papírfajtákat használnak, melyek a kötészetben nyerik el végleges frmájukat. A nymdai megrendelés minimális szempntjai az alak, méret, terjedelem, példányszám, papírfajta meghatárzása, színek száma, kötészeti munkálatk, ár, kiszerelés. 9. Prezentáció A prezentáció lehet elõadás, beszéd, bemutató, amelynek srán bemutatjuk, elõterjesztjük ötleteinket, javaslatainkat, terveinket azzal a céllal, hgy meggyõzzük a hallgatóságt állításaink igazáról. A hatáss prezentációnak tervezettnek és hitelesnek kell lennie. A közönség elõtti beszédnek is meg vannak az aranyszabályai, amelyeket be kell tartani. A tradicinális prezentációra a sk unalmas szöveg, kevés illusztráció lehet jellemzõ, a figyelem középpntjában álló elõadóra pedig hatással vannak az elõadást esetleg fárasztónak, unalmasnak tartó közönség reakciói. Ezzel szemben a High Tech prezentáció eszköztárával - videó, kivetítõ, számítógép - a prezentáció hatáslehetõségei óriásaik. Rendelkezésre állnak a számítástechnikára alapztt prezentáció szftver lehetõségei is, legismertebbek a Micrsft/Office: Pwerpint, Claris Impact, Aldus Persuasin. Fnts, hgy a prezentáció elõtt világs legyen, hgy mi a cél, kinek, hl, mit prezentálunk. A technikai elõkészületek srán elkészítjük a vázlatkártyákat a grafiknkkal, a piktgramkkal, az ábrákkal, stb. Használhatunk írásvetítõt, fóliákat, diavetítõt, magnót, videót, kivetítõt (pryektrt), mikrfnt, lézerpálcát. 10. Rad shw A rad shw a Marketing PR tipikus és kmplex aktivitása, lyan rendezvény, rszágjárás, amely flyamatsan ismétlõdõ állandó prgramt mutat be mindig más helyszíneken sugaras vagy körkörös szisztéma szerint. A prgram bármi lehet (termékbemutató, kncert, stb,) ami davnzza az embereket. Egy sztár, vagy közéleti ember megjelenése, kóstltatás, minta szétsztása, stb. még inkább felkelti az érdeklõdést. A cél, hgy közvetlen cég-, márka-, termék-, és szlgáltatás-kntektust alakítsn ki. A

6 rad shw lényegét legtalálóbban talán a "ha a hegy nem megy Mhamedhez, Mhamed megy a hegyhez" szólással lehet kifejezni. A rad shw a lkális kmmunikáció kmplex eszköze, a fgyasztói és piaci kapcslatépítés tradicinális frmája. 11. Rádió, televízió prdukciók Az audivizuális prdukció hárm részbõl tevõdik össze: a prdukció tervezésébõl (frgatókönyv elkészítése), a kivitelezésbõl és a prdukció sugárzásából. A frgatókönyv elkészítésének alapja a szervezet szakinfrmációit tartalmazó szakanyag. A prdukció elkészítéséhez filmszakmai ismeretekre van szükség. A frgatókönyv hang-ldalának elemei: a hang, a zene, és a zörej. A frgatókönyv kép ldalának elemei: a kameraállás (ez lehet a felvevõgép állásától függõen rézsuts, vízszintes, függõleges és mzgó), és a rögzítendõ képek fajtái (lehet ttal, secnd, premier és szuperpremier plan). A prdukció létrehzása kmplex technikai-mûszaki és mûvészi flyamat. A gyártás fázisai: a frgatás elõkészítése, a frgatás (felvétel) és az utómunka. A prdukció közzététele kizárólag az érvényes jgszabályknak megfelelõen történhet. Fnts annak eldöntése, hgy közérdekûnek minõsül-e, vagy sem, mert ettõl függõen kell fizetni a sugárzásért. Hatókör szerint a közzététel lehet rszágs, vagy helyi (reginális). A kmmunikációs eszközök fejlõdése Már az õsemberek is nagy távlságkra tudtak eljuttatni kódlt jeleket (füst, dbszó), de ezek mégis csak látó- és hallótávlságn belül vltak jól érthetõek. A 19. század közepétõl aznban szinte a végtelenbe nyúlnak az infrmáció idõbeli és térbeli tvábbításának lehetõségei. A telekmmunikáció "tele" elõtagja görögül távlságt jelent. Mrse 1837-ben találmányával és kódlási rendszerével megldtta az infrmáció nagy távlságú átvitelét idõveszteség nélkül. Bell találmánya 1876-tól már lehetõvé tette a kódlás idõvesztesége nélkül az emberi hang, beszéd tetszõleges távlságra történõ tvábbítását. Meg kell említenünk a telefn tökéletesítésében Marcni, Edisn, Puskás Tivadar szerepét is. Az új, üvegszálból készült ptikai kábelek megjelenésével napjainkban a telefónia új krszakt, új lehetõségeket jelent (telefax, videknferencia). A fényképezés, hangrögzítés, mzgókép rögzítése is látványs fejlõdést eredményezett. A rádió a hatvanas évekig meghatárzó szerepet töltött be a tömegkmmunikációban, ekkr helyet adtt maga mellett a televíziónak is, amely napjainkban az egyik legnagybb hatású eszköze az infrmáció tömegméretû terjesztésének. A kmmunikációs eszközök fejlõdésénél meg kell említenünk az ûrtávközlést is. A 70-es évektõl kezdõdõen egyre több emberhez jutnak el a Föld körül keringõ mûhldakról érkezõ infrmációk. Az 1950-es évektõl jelentek meg a személyi számítógépek. A telekmmunikációban egyre nagybb szerepe van a számítástechnikának. Az infrmatika és a telekmmunikáció egyre inkább összefnódik. Az Internet napjainkban egyre nagybb teret hódit. Az elsõ számítógépes hálózatt, az ARPANET -et az Amerikai Egyesült Államkban fejlesztették ki 1969-ben azzal a céllal, hgy egy atmcsapást is elviselni képes összekötött nagygépek hálózatát alkssák meg, amely egy-két eleme kiszakadása esetén is mûködõképes marad.

7 Az ARPANET ARPA - Internetre alakult a hetvenes évekre, amelynek irányítója a Pentagn vlt ban kettébmltt: Internetre és MILNET-re (katnai hálózat). Az Internet a személyközi kmmunikáció fnts eszköze is, kialakult az elektrnikus levelezés is. Az Internet új médiummá vált a 90-es évek elejére, amely lehetõvé teszi, hgy gyrsan és színvnalasan jussn el naprakész infrmáció mindenkihez. A kmmunikációs eszközök fejlõdésének flyamata aznban nem állt meg, a fejlõdés tvábbi óriási lehetõséget nyújt a Public Relatins aktivitásk számára is. Felhasznált irdalm 1. Csórián Sándr: Számítógépes hálózatk Kssuth Kiadó, Dr. Sándr Imre- Dr. Szeles Péter: Publik Relatin -avagy az uralkdás titka Mercurius Kiadó, Dr. Szeles Péter: Public Relatins Atalanta, Gyurgyák Jáns: Szerkesztõk és szerzõk kézikönyve Osiris Kiadó, Kálds Jáns: Az infrmatika alapjai Kssuth Kiadó, Kjell Ericksn - Dr. Szeles Péter: A sajtókapcslat - könyv a publicitás stratégiájáról STAR PR Ügynökség, Nagy Tibr: Az Internet alapjai Szalay Könyvkiadó és Kereskedõház, Rendezvényszervezõk kézikönyve Cmpexp, Szabó Katalin: Kmmunikáció felsõfkn Kssuth Kiadó, Szabó Tamás: Médiatervezés Aula Kiadó, 1998

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve 1 20080215. Az Országs Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve Budapest, 2008. február Bevezetés 3 1. Átfgó cél... 2 2. Kiemelt kulcsfntsságú feladatk... 3 3. Épület... 3 3.1 Alap megerősítés... 3 3.2

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudmányi Dktri Iskla H 9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel:+36-96-503-490;

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

30. A hidegháború. Előzmény:

30. A hidegháború. Előzmény: 30. A hideghábrú Előzmény: II. világhábrú (1939-1945) szövetséges hatalmak tengelyhatalmak A világhábrú alatt az Egyesült Államk (USA) és a Szvjetunió (SZU) még együttműködik, mindkettő tagja a szövetséges

Részletesebben

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása Az Elektrnikus levéltár prjekt keretében a hsszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályzási feltételek kidlgzása A papír alapú dkumentumk megbízható elektrnikus máslatával szemben támaszttt technikai

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Már meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások

Már meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások Már meglévő Micrsft szftverlicencekhez kapcslódó emelt szintű knzultációs, frissítési és terméktámgatási szlgáltatásk Tartalmjegyzék 1 MEGAJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA...2 1.1 Terméktámgatási szlgáltatásk

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

A görög információs társadalom

A görög információs társadalom A görög infrmációs társadalm Szerzı(k): Kerstin Siakas, Assistant Prfessr, Alexander Technlgical Educatinal Institutin f Thessalniki, Greece, siaka@it.teithe.gr Themis Ktsials, Research Assciate, Alexander

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN Misklci Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Magyar Nyelvtudmányi Intézeti Tanszék NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN SZAKDOLGOZAT MAGYAR ALAPSZAK (BA) Készítette: Herbák Andrea magyar nyelv

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Aktív idõskor Generációk egészsége

Aktív idõskor Generációk egészsége MEGHÍVÓ Az Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív idõskr Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. nvember 6-7-8. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasr 9. telefn: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014. WENFIS Mérnök Irda Kft. Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55. Telephely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. E-mail: inf@wenfis.hu www.wenfis.hu TISZAÚJVÁROS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Hydro-Probe Orbiter Használati útmutató

Hydro-Probe Orbiter Használati útmutató Hydr-Prbe Orbiter Használati útmutató ORB 1 mdell - statikus beépítés Ez a dkumentáció a standard érzékelőkábeles ORB 1 mdellhez készült FORGÓTÁNYÉROS KEVERŐKBEN TÖRTÉNŐ STATIKUS BEÉPÍTÉSHEZ VAGY SZÁLLÍTÓSZALAG-ALKALMAZÁSOKHOZ.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámolója

2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámolója 2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámlója A Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete teljes cél szerinti tevékenysége közhasznú tevékenység, mert mindaz amit az egyesület megvalósít, az 1997. évi

Részletesebben

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai , Kiindulási pntk: 1. A pedagógia kmmunikáció elméletéből 1. Az andragógiai flyamatkból A tanítási tanulási flyamat rendszeres és módszeres tudásközvetítés (a tanár közöl, bemutat, a tanulók felelnek,

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet Visszapillantó Bluetth tükör autós készlet Tisztelt Vásárló: Gratulálunk a választásáhz! A visszapillantó bluetth tükör autós készlet az előírt alkalmazás esetén maximális szabadságt kínálja önnek a gépjárműve

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben