IFFK 2013 Budapest, augusztus Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos"

Átírás

1 IFFK 2013 Budapest, augusztus Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudmányi Dktri Iskla H 9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel: ; Absztrakt: tanulmánymban arra keresem a választ, hgyan vált a lgisztika interdiszciplináris területté, mely tényezők kzták a lgisztika megváltzását, miért vált az alapjában véve műszaki területként definiált lgisztika a gazdasági élet kulcsszereplőjévé. A tanulmány utlsó fejezetében a hazai lgisztikaktatatást megvizsgálva fglalm össze megállapításaimat. 1. BEVEZETÉS Skszr teszik fel emberek maguknak a kérdést, hgy mi is pntsan a lgisztika? A nevéből valami lyasmire asszciálhat a laikus, hgy a lgikával van összefüggésben. Nagyt nem téved, ugyanis mint minden rendszerben a lgisztikai rendszerekben is lehet lgikát találni, visznt téved az, aki azt mndja, hgy a lgisztika csupán szállítmányzás és raktárzás. Egy KKV-k körében végzett tanulmány eredményéből kiderült, hgy a cégek 90 %-a raktárzást és szállítást ért a lgisztika alatt, és kevés helyen működik tudatsan a cégen belüli lgisztikai flyamat.[1] A lgisztika napjainkban már több mint szállítmányzás. Valójában a lgisztikát definiálni nagyn nehéz, hiszen mind-mind lyan terület srlható alá, amely krábban más (tudmány)területekhez tartztt. Egy megállapítás aznban bizts, a lgisztika kmplexitása ma már képes önállóan irányítani cégeket, szervezeteket. Napjainkra interdiszciplináris területté nőtte ki magát, mert valahl a társadalmtudmányk és a természettudmányk között helyezkedik el. [2] A mai piaci visznyk legfntsabb jellemzője a gyrs váltzás. A vállalatk állandó alkalmazkdásra kényszerülnek, ráadásul a legtöbb ágazatban a termelőkapacitásk meghaladják a keresletet. A vásárlói igényeket, véleményeket megismerni, és ezeket az igényeket gyrsan, hatéknyan kielégíteni: mindez a piaci siker (sőt, a piacn maradás) alapvető feltételévé vált. Hazánkban (a többi rendszerváltó rszághz hasnlóan) a fenti jelenségek hatását felerősítette, hgy a piaci kihívásk együtt jelentkeztek a társadalmigazdasági útkeresés nehézségeivel. A kilencvenes évek elején a magyar köznyelvben a marketing és a lgisztika még ritkán használt és jelentésében az átlagember számára meglehetősen titkzats vlt. Mára mindkét szakterület megnevezése a sajtóban, médiumkban gyakran, talán túlságsan is gyakran használt kifejezés lett. [3] Ezen tényezők összessége inspirált arra, hgy a témában mélyebben elmerüljek és megírjam tudmánys diákköri dlgzatmat. Tanulmánymn keresztül egy általáns képet szeretnék adni azkról az általam vélt legfntsabb területekről, amelyek a lgisztika (és a gazdaság) megváltzását kzták. Az átalakulást, ha úgy tetszik paradigmaváltásnak is nevezhetjük, mert ellentétes azkkal a szabálykkal, elvekkel és előfeltevésekkel, amelyek krábban igaznak biznyultak. A régi paradigma már nem képes alkalmas a valóság pnts leírására, lehetetlen egyetlen diszciplínába gyömöszölni, ezért szükséges annak mstani összetételét megvizsgálni. 2. A LOGISZTIKA ÉRTELMEZÉSE Mit értünk lgisztika szó alatt? Definiálható-e egyáltalán? A lgisztikának, mint tudmánynak nincs egyértelműen elfgadtt értelmezése. Különböző nyelvterületeken másként és másként határzzák meg, hgy mit értenek alatta. Évtizedekre visszamenőleg skan és skfélképpen fgalmazták meg a lgisztikát, és annak lényegét. Általánsságban megállapítható, hgy a lgisztika értelmezésének irányzatait mindenki a saját (kutatási) szakterülete, saját szemszögéből nézve közelítette meg. A teljesség igénye nélkül kutatásm srán a következő definíciókra bukkantam: 2.1.Német nyelvterületen A német nyelvterületeken a lgisztikát elsősrban üzemi, üzemgazdasági szinten, a vállalatn belül vizsgálják. Pfhl 1972-es definíciója szerint: A lgisztika tartalmaz minden lyan tevékenységet, amellyel egy hálózatban mzgáskat és tárláskat alakítanak ki, irányítanak és szabályznak. Az együttes működés a hálózatban tárgyak és infrmációk áramlását indítja meg úgy, hgy teret és az időt minél eredményesebben hidalják át. Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

2 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks Gysi 1975-ös definíciója szerint: A lgisztika nem más, mint a rendszerelmélet alkalmazása az anyagáramlás területén. [4] Reinhardt Jünemann 1989-es definíciója szerint: A lgisztika anyagk, személyek, energiák, és infrmációk rendszereken belüli áramlásának tervezésével, szervezésével, irányításával, és ellenőrzésével fglalkzó tudmány. [5] Ezen megfgalmazásk alapján megállapítható, hgy a lgisztika lyan ellátó tevékenység, amely megldja a vállalatkn belüli és a cégek közötti anyagáramlást, tvábbá arra szlgál, hgy a teljes újratermelési flyamat anyagáramlási rendszerét átfgja, szervezze és irányítsa. 2.2 Angl nyelvterületen Az angl nyelvterületeken inkább a mikrgazdasági rendszerek (vállalatk) közötti anyagáramlásra, valamint a piaci és az üzleti flyamatkra, és ezek szervezésére helyezik a hangsúlyt. Az Amerikai Lgisztikai Társaság által elfgadtt definíció: A lgisztika nyersanyagk, félkész termékek, és késztermékek hatékny áramlásának tervezését, megvalósítását és ellenőrzését szlgáló tevékenységek integrációja. Ezek a tevékenységek magukba fglalják a vevőszlgálatt, a kereslet előrejelzést, az elsztást, a készletgazdálkdást, az anyagmzgatást, a szállítást, a termelésprgramzást, és egyéb tevékenységeket is. Az Amerikai Egyesült Államk Lgisztikai Tanácsa 1998-ban eképp fgalmazta meg: A lgisztika az ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management, röviden SCM) részeként alapanyagk, félkész- és késztermékek, valamint a kapcslódó infrmációk származási helyről felhasználási helyre való hatáss és költséghatékny áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási flyamata, a vevői elvárásknak történő megfelelés szándékával. [6] Rnald N. Balln definíciója szerint: A lgisztika feladata az alapanyag beszerzéstől a végső fgyasztásig terjedően az anyagáramlásban előfrduló összes szállítási, rakdási, tárlási tevékenységek szervezése, irányítása és ellenőrzése azzal a céllal, hgy az áramlásban lévő anyag időben és a legkisebb ráfrdítással a megfelelő helyre jussn. 2.3 Hazai szakirdalm A hazai szakirdalm a lgisztika műszaki, gazdasági, elméleti, és gyakrlati kérdéseivel egyaránt fglalkzik. Megközelítésére leginkább a német és az angl felfgás ötvözése a jellemző. A lgisztika feladata az anyagk és infrmációk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben adódó feladatk megldásáhz és tartós végrehajtásáhz szükséges tárgyi feltételek megteremtése. [6] A krtárs lgisztika egyik neves hazai alakja, Chikán Attila a lgisztikát az értékteremtő flyamatk egyik tényezőjeként említi a termelés és a szlgáltatás mellett. [7] Körmendi Lajs szerint: A lgisztikát az ellátás tudmányaként szktuk definiálni. Ennél skkal többet mnd az, amikr egy ésszerű gndlkdásmódként, filzófiaként említjük. Ezen filzófia közpntjában - mint hadszíntér - a piac, illetve a piaci verseny áll és ennek prminens főszereplője a vevő, krszerűbben a fgyasztó, a felhasználó. [8] Földesi Péter megfgalmazása: A lgisztika anyagk, infrmációk áramlásának szervezése, irányítása valamely tudatsan választtt célrendszer megvalósítása érdekében. [9] Igazából azt lehet mndani, hgy mindegyik megfgalmazás igaz, azzal a megkötéssel, hgy a lgisztika nem eszköz, hanem szemléletmód a célk eléréséhez. 3. QOU VADIS LOGISTICA: 5M, 6M, 7M, 9M? A lgisztikát másféleképpen az úgy nevezett M-ekkel is szkták jellemezni. Az 5M egy általáns elfgadtt alapfeltétel, amely révén a lgisztikai szervezeteknek meg kell felelniük partnereik elvárásainak. Ezek az M-ek a kr előrehaladtával bővültek, így ma már beszélhetünk 6M-ről, 7M-ről 9M-ről is. Ha az 1. sz. táblázatt megvizsgáljuk, megállapítható, hgy az M-ek alapjában véve nem váltztak, csak lyan elemekkel bővültek, amelyek ma már igénylik azt, hgy nagybb figyelem frduljn rájuk, és nem valamely M-részeként, hanem önálló tényezőként kezeljük. Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

3 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks 5M 6M 7M 9M Megfelelő termék Megfelelő áru (szlgáltatás) Megfelelő anyag (áru) Megfelelő anyag Megfelelő mennyiségben Megfelelő mennyiségben Megfelelő mennyiségben Megfelelő mennyiségben Megfelelő állaptban Megfelelő minőségben Megfelelő minőségben Megfelelő minőségben Megfelelő helyen Megfelelő helyen Megfelelő helyre Megfelelő helyre Megfelelő időben Megfelelő időben Megfelelő időpntban Megfelelő időpntban Megfelelő ár mellett Megfelelő költséggel Megfelelő költséggel Megfelelő ügyfélnek Megfelelő személyek Megfelelő energia Megfelelő infrmáció 1. táblázat A "Megfelelőségek" evlúciója A lgisztikára vnatkzó definíció skféleségének, ill. időben bővülő tartalmának elsődleges külső és belső kai: flyamatsan váltzó piaci környezet, ill. szlgáltatási igények, a szlgáltatást igénybe vevők egyre skrétűbb rendszerkezelési, ill. szlgáltatási igénye, a piaci környezet-, ill. az egyes piaci igények váltzásainak, ill. bővülésének gyrs, dinamikus jellege, a hagymánys módn értelmezett lgisztikai kiszlgálási flyamatba beépülő elsődleges hzzáadtt finishing, értékteremtő tevékenységek egyre növekvő aránya: pl. címkézés, végszerelés, csmaglás, ill. átcsmaglás, marketingcsmaglás, knfekcinálás, végszerelés, stb. krábban lkális szeparált részrendszerek srzataként kezelt ellátási lánc flyamatainak teljes körű, glbális módn történő kezelési igénye, lehetősége, a teljes ellátási láncra kiterjedő utsurcing flyamatsan növekvő igénye, a vertikális, ill. hrizntális integráció mértékének flyamatsan bővülő lehetősége, ill. követelménye, az egyes rész-szlgáltatásk, ill. a teljes ellátási lánc működtetése srán fellépő intenzív kperációs igény, ill. ennek lehetősége, a lgisztika köztes helyzetéből fakadó alábbi új lehetőségek: a teljes ellátási lánc egyes szereplői közötti integráló, krdináló szerep, ill. ennek IT rendszer-lehetősége, a lgisztika területén jelentkező szinergikus hatásk érvényesítése a teljes ellátási lánc flyamata srán, az integrált lgisztikai IT rendszerek fejlesztési eredményei, ill. hálózats rendszerműködés eredményeként megnyíló új lehetőségek, az ellátási lánc hálózats rendszerműködésből következő infrmatikai határfelületek váltzó, egyre kiterjedő mértéke és egyéb IT rendszerekhez történő kapcslódása, a flyamats innváció eredményeként elért új IT rendszerkezelési eljárásk gyakrlat szintjén történő felhasználása és alkalmazása, pl.: flyamats szimuláció, flyamatvezérlés, kereslet előjelzési eljárásk, stb. a krábbi lkális rendszerkezelési megldáskat egyre inkább felváltja a glbális szemlélet ill. megközelítés, ennek megfelelően szimuláció alapján történő tervezés és flyamat-irányítás glbális ptimumra történő tervezés igénye, ill. lehetősége, dinamikus rendszerkezelés, ill. járattervezési igények, ill. lehetőség, Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

4 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks az általáns versenyhelyzet a lgisztikai szlgáltatáskkal szembeni általáns és egyedi minőségi rendszer-igényeket is flyamatsan növeli. Mindezen váltzásk egyben flyamats paradigmaváltást is eredményeznek, mivel a régi megldáskkal, ill. módszerekkel hsszú távn már nem lehet versenyképes szlgáltatást nyújtani, az új megldásk a flyamats innváció eredményeként permanens váltzás állaptában vannak, mindezeken túl a lgisztika területén nem létezik egyetlen, minden feladatra adekvát közös és egységes rendszermegldás. [10] Jggal merül fel a kérdés, hgy meddig nőhetnek az M- ek számai, hvá tart a lgisztika? Ezt jelenleg megjóslni nehéz, mert a flyamatsan átalakuló glbális világban a gyártóknak és szlgáltatóknak újabb és újabb kihívásknak kell megfelelni, amelyek újabb és újabb M- ek beépüléséhez vezethetnek. 4. AZ INTERDISZCIPLINÁRIS LOGISZTIKA Az előző fejezetekben megismerhettünk néhány megfgalmazást. Véleményem szerint a lgisztika legtágabb értelmezését Kirsch definíciója adja. A lgisztikát a gazdaságban és a gazdaságn kívül, a termelő és nem termelő területekre is lehet értelmezni. Rendszeren belüli és rendszerek közötti flyamatkra nézve is vizsgálja a lgisztikát, nem csupán az anyagk és termékek, valamint az infrmáció áramlását jelöli meg, mint a lgisztika által lefedhető flyamatkat, hanem lgisztikai flyamatként fgja fel a személyek és az energia áramlását is. A lgisztika az energiának, az infrmációnak, a személyeknek és különösen az anyagknak (alapanyagk és késztermékek) az egyes rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának alakítása, irányítása, szabályzása és megvalósítása. Kirsch definíciója jól érzékelteti, hgy a lgisztikát nem lehet csak az anyagáramlásra és a hzzá kapcslódó infrmációáramlásra szűkíteni, hiszen a gazdasági alkalmazást megelőző katnai alkalmazásnál is már többről vlt szó, mint az anyagk áramlási flyamatának ptimalizálásáról. A személyek és tárgyak éppúgy tárgyai lehetnek az áramlási flyamatnak, mint az anyagk. [11] Dr. Knll Imre állíttta fel azt az interdiszciplináris ellátási lánc mdellt, amelyben szemlélteti az egyes tudmányágak kapcslódását a lgisztikáhz. Ennek alapja az úgynevezett A-mdell vlt, amely hárm területre fókuszált: beszerzés és termeléstámgatás; készletezési menedzsment; illetve disztribúció és értékesítés. Ez a mdell a glbalizált vállalatrendszereknek nem felelt meg, ezért a hálózatsan kapcslódó elemekből kialakult a 1. sz. ábrán látható új mdell. 1. ábra Az SC-B bővített interdiszciplináris ellátási lánc [12] Külön ki kell emeli, ezekben az általában hatalmas gazdasági ptenciált hrdzó szervezetekben az ember szerepét. A feladatk skldalúsága ugyanis szinte kényszeríti, hgy itt lyan, knstruktív aggyal rendelkező, különféle szakterületű emberek együttműködése jöjjön létre, melyet jggal nevezhetünk interdiszciplináris csprtmunkának. A társadalmi felemelkedés legfntsabb alapját, a szellemi ptenciál fejlesztése, vagyis a tudás-társadalm arányának növelése adhatja. A lgisztika tudmány hazai helyzetét is kmly mértékben érinti, a kutatás-fejlesztés Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

5 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks magyarrszági helyzete. Eléggé váltzó, de az elmúlt években már pzitív trendjeire álljn itt néhány adat: A K+F-re 1995-ben a GDP-nek mindössze kb. 0.6 %-át frdítttuk, ma ez az érték 0,9-1,0 % körüli, remélt célkitűzéseink szerint 2005-re eléri a 1.4 %-t, ez pedig közelít az Európai Uniós értékhez. [13] A Lisszabni Szerződés refrmjainak értelmében 2010-re az éves GPD 3%-át kell a K+F-re frdítani. 2. ábra A multidiszciplináris interdiszciplináris lgisztika szerepe [2] Összefglalásként megállapítható, hgy a lgisztika a vállalatk legszerteágazóbb, legkülönfélébb funkciókat megvalósító tevékenysége. Ezért egyfelől multidiszciplináris, mert több tudmány eredményeit magában fglalja, másrészről interdiszciplináris, mert ezeket az eredményeket összehangltan alkalmazza. Lényegében egy szemléletmódt jelent, amely sikerét annak köszönheti, hgy a krábbi elképzelések különálló funkciókra taglt vállalatát újra egységben próbálja szemlélni, és az egész rendszer hatéknyságát próbálja javítani. Tvábbi megjegyzés, hgy mivel nagyn sk párhuzamsság van, és jól össze lehet kapcslni a lgisztikai flyamatk analízisét a közlekedési rendszerek flyamatanalízisével (mindkettő pzitív rendszer) haszns kutatási terület a témakörben ezeknek a kapcslatknak a feltárása. [19], [20], [21]. Sztchasztikus lgisztikai flyamatk, MARKOV mdellek és dinamikus rendszerek. Dinamikus/számítási lgisztikai mdellek. Tvábbá, a témakörben, a véletlen gráfk tulajdnságaival kapcslats Erdős-Rényi elméletet, amely a gráfelmélet és a valószínűségelmélet határterületét fedi le.) 5. LOGISZTIKAI TRENDEK [14],[15] 5.1. A glbalizáció és a lgisztika kölcsönhatásai A XXI. század első évtizedeire az áruszállítási igények egyre intenzívebb növekedését prgnsztizálják világszerte közlekedési és lgisztikai szakemberek. Ennek fő kaként a glbalizációt jelölik meg, de emellett a krszerű gyártási, és kereskedelemszervezési eljárásk pl.: JIT-elvű beszállítás, készletszegény gyártás, az ECR (Efficient Cnsumer Respnse = hatékny válaszadás a fgyasztói igényekre) elsztási stratégia elterjedése, a gyártási mélység csökkenése, és ezzel egyidejűleg az utsurcing (kiszervezés) részarányának növekedése, valamint a termékválaszték növekedése és a termékek életciklusának lerövidülése is ebbe az irányba ható tendenciák. Mivel az egyes értékteremtő lánckban egyre több más rszágba települt partner vesz részt a legtöbb rszágban, a nemzetközi szállítási feladatk várhatóan nagybb ütemben nőnek mint a belföldiek. A fentiekben felsrlt kk következtében az áruszállítási feladatk jellemzői egyéb szempntból is megváltznak: nő a szállításk gyakrisága, csökken a küldemények nagysága és a tömegáruk aránya, nő az átlags szállítási távlság, egyedibbekké válnak az egyes áruszállítási feladatk, ugyanakkr nőnek az áruszállítási szlgáltatásk minőségével kapcslats követelmények (pl. pntsság, Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

6 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks gyrsaság, megbízhatóság), valamint a gazdaságssági és az öklógiai követelmények is. 5.2 Lgisztikai elvárásk, a lgisztika fejlődése A glbalizáció mellett a gazdaság napjainkban végbe menő átalakulását a következő, együttesen ható tendenciák jellemzik: az infrmációs és kmmunikációs (I+K) technlógiák rhams fejlődése; az e-gazdaság kialakulása; a termékek életciklusának lerövidülése; az ügyfelek vállalati flyamatkbavaló integrációjára (vevőintegráció) törekvés. A vállalatknak ezeket a fejlődési iránykat kell követniük, ha a piaci versenyben elfglalt helyüket megőrizni, illetve javítani akarják. A lgisztika fnts szerepet tölt be e gazdasági átalakulás flyamatában. Döntő mértékben járul hzzá ahhz, hgy a vállalatk meg tudjanak felelni az új gazdaság (new ecnmy) szabta követelményeknek, amelyek maguk után vnják a lgisztikai követelmények átalakulását is. Az új lgisztikai követelményeknek való megfeleléshez a lgisztika flyamats fejlesztésére van szükség A lgisztikai célkitűzések már az elmúlt 30 évben is flyamatsan átalakultak a fejlett ipari rszágkban. Míg krábban a lgisztika elsősrban a vállalati anyagáramlásra összpntsíttt, napjainkban egyre inkább egységes flyamatirányító funkciót kap, nemcsak a vállalatkn belül, hanem a több vállalat együttműködéseként megvalósuló ellátási lánckban is. Ezzel párhuzamsan flyamatsan kibővült a vállalati lgisztika tevékenységi köre is. A klasszikusnak tekinthető lgisztikai funkciók (anyagmzgatás, raktárzás stb.) mellett ma már az lyan átfgó tevékenységeket is a lgisztika feladatkörébe srlják, mint pl. az ellátási lánc irányítása, az anyagigény tervezése, a hulladékkezelés, a területgazdálkdás stb. 5.3 Új lgisztikai menedzsmentkncepciók Az új lgisztikai követelmények teljesítése érdekében az utóbbi időkben száms új lgisztikai menedzsment (irányítási) kncepciót fejlesztettek ki. Így például az SCM (Supply Chain Management = ellátásiláncirányítás) kncepciót, amely együttesen szemléli a teljes értékteremtő lánct, valamint a benne található gyártási és lgisztikai flyamatkat. Megldáskat nyújt az egész értékteremtő lánc felépítésére, irányítására és tvábbfejlesztésére a nyersanyag-kitermeléstől, a feldlgzásn, termékelőállításn és az értékesítésen át, egészen a felhasználóknak nyújttt, a termékhez kapcslódó szlgáltatáskig. Az e-lgisztika, amely az e-business (elektrnikus üzletvitel) feltételének tekinthető, ugyancsak a teljes ellátási lánc ptimalizálására törekszik, a lánc tervezési és irányítási funkcióinak elektrnikus útn történő lebnylításával. Az e-fulfillment a beszállítói és vevői megrendelésekkel kapcslats összes flyamattervezési, irányítási funkcióinak lgisztikai szlgáltatók általi elvégzését jelenti az e-lgisztika módszereivel. 5.4 Új típusú lgisztikai szlgáltatásk és rendszerintegrátrk A gazdaság átalakulása, és ennek hatására a lgisztikai követelmények megváltzása következtében megváltzik a lgisztikai szlgáltatásk iránti kereslet: nő a szállítandó áruk mennyisége; csökken a küldemények nagysága; nő a küldemények értéke; nő a szállításk gyakrisága; nő a nemzetközi szállításk részaránya; nő az átlags szállítási távlság; nőnek a lgisztikai szlgáltatásk minőségével kapcslats követelmények, előtérbe kerül a gyrsaság, pntsság, megbízhatóság, míg a szállítási költségek csökkentése kevésbé hangsúlys nő a kmplex (szerződéses lgisztikai) és az értéknövelő szlgáltatásk iránti igény. Az ipari és kereskedelmi vállalatk részéről egyre nagybb az igény arra, hgy a megrendelésekkel kapcslats minden tevékenységet a rendelésfelvételtől kiindulóan, a rendelésfeldlgzásn, a kiszállításn és a fizetésen át, egészen a vevőknek nyújttt szerviz szlgáltatáskig egy szlgáltató hajtsn végre. Ezért a lgisztikai szlgáltatók és megbízóik között a krábbiaknál skkal mélyebb, tartósabb és szélesebb tevékenységi körre kiterjedő üzleti kapcslat alakul ki. Megjelent a szerződéses lgisztika fgalm, ami a következőképpen definiálható: a szerződéses lgisztika lyan hsszútávú szerződésben rögzített, kmplex lgisztikai tevékenység, amelyet egy, a tevékenységi körre vnatkzó pályázati kiírást megnyert lgisztikai szlgáltató lát el. A szerződések határideje függ a szlgáltatók által megvalósítandó beruházásktól, illetve az átveendő és/vagy meglevő személyzettől, valamint lgisztikai eszközöktől, létesítményektől (pl. járműpark, raktári telephely). Ezekn nem csak azkat a feladatkat végzik el, amelyeket szaksdtt szlgáltatásként nyújtanak (pl. szállítás, készletgazdálkdás szervezése), Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

7 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks hanem átveszik az ellátási lánc egyes részterületeinek irányítását is, így rendszerszlgáltatókká válnak. A rendszerszlgáltatásk általában a következőket fglalják magukban: lgisztikai alapszlgáltatásk (rakdás, szállítás, raktárzás); lgisztikai infrmációs szlgáltatásk az anyag-, illetve áruáramlás irányításáhz; kiegészítő infrmációs szlgáltatásk pl. a küldemények követéséhez; járuléks lgisztikai szlgáltatásk (pl. kmissiózás, csmaglás); kiegészítő szlgáltatásk (pl. árazás, címkézés, összeszerelés stb.). A lgisztikai rendszerszlgáltatók átfgó, a mindenkri ügyfelek igényeihez igazdó lgisztikai szlgáltatáskat nyújtanak. Ezek a fejlesztéstől, tervezéstől kiindulóan a teljes vállalati lgisztika, illetve az egész ellátási lánc irányítására és megvalósítására is kiterjedhetnek a saját és együttműködő partnereik erőfrrásait igénybe véve. Az ún. 3PL szlgáltatók (Third Party Lgistics System Prviders) szlgáltatásai csak az ellátási lánc egy részére terjednek ki, míg a 4PL szlgáltatók (Furth Party Lgistics System Prviders), megbízás esetén a teljes ellátási lánc irányításáért és megvalósításáért felelnek. Az ellátási lánc valamennyi résztvevőjét összekapcsló I+K rendszerük révén krdinálják az anyagáramlást és a résztvevők erőfrrásainak felhasználását. A lgisztikai szlgáltatók főbb csprtjairól a 3. ábra nyújt áttekintést. A jelenlegi gyakrlatban még ritkán frdulnak elő az 5PL szlgáltatók (Fifth Party Lgistics System Prviders), akik nem rendelkeznek saját fizikai lgisztikai erőfrráskkal, hanem virtuális lgisztikai szlgáltatók (pl. lgisztikai cnsulting, illetve IT cégek), akik I+K rendszerük és nagy lgisztikai knw-hw-juk révén a lgisztikai hálózatkban együttműködő lgisztikai szlgáltatók tevékenységeit krdinálják 3. ábra A lgisztikai szlgáltatási piramis szintjei és azk tartalma [15] 1 PL: First Party Lgistics az a mdell, ahl a vállalat a lgisztikai feladatait saját humán-, és eszköz erőfrrással látja el. A feladat ellátásáhz külső szlgáltatót nem vesz igénybe. PL: Secnd Party Lgistics az a mdell, ahl a vállalat az alaptevékenységhez kapcslódó biznys lgisztikai alapfunkciókat külső szlgáltatóval végeztet el egy rövid távú vagy eseti együttműködés keretén belül. Ez a mdell, mivel igazi partneri viszny nem alakul ki, nem éri el a 3 PL szintet. 3 PL: Third Party Lgistics az a mdell, ahl a hagymánys szállítás, raktárzás, stb. keretén belül kmplex lgisztikai funkciók és szlgáltatásk alakulnak ki hsszú távú partneri kapcslatban. Ezeket, a szlgáltatáskat nevezzük 3 PLP-nek (Third Party Lgistics Prvider). 4 PL: Furth Party Lgistics az a mdell, ahl már nem egyes hagymánys lgisztikai területek, hanem ellátási lánck versenyeznek egymással. Ezekben az esetekben a 4 PL szlgáltatók már csak integrátr és krdinátr szerepet töltenek be az ellátási lánckban, vagy ezek között. 5 PL: Fifth Party Lgistics ez a mdell jelenleg kialakulás alatt áll. Napjainkban tekinthetjük egy lehetséges lgisztikai ellátási jövőképnek is. Az 5 PL mivel egyáltalán nem rendelkezik fizikai erőfrráskkal, ezért a szlgáltatás alapját a szlgáltató menedzsmentjének knw-hw-ja képezi. Ezt a mdellt nevezzük virtuális lgisztikai szlgáltatásnak. Előnye lehet ennek a mdellnek, hgy a vállalati megbízók, vállalati határkat átlépő lgisztikai flyamatait annak krdinálását, egy virtuális (pl.: tanácsadó) szlgáltató veszi át. Eddigi tapasztalati hátránya ennek a mdellnek, hgy a megbízók szívesebben adják át a lgisztikai flyamataik kezelését lyan szlgáltatóknak, akik rendelkeznek saját fizikai erőfrráskkal. [15] A lgisztikai műveletekben egyre nagybb hatéknysággal elıtérbe került az interdiszciplináris ellátási lánc, amelynek működését meghatárzza az anyag és infrmációáramlás. Ezekben a rendszerekben egyre jbban érzékelhetővé válik a tér-idő-infrmáció átívelés jelentősége. A gazdasági és a társadalmi rendszer eredményességének hátterét egy jól közremőködő lgisztikai flyamat képezi, de egy ellátási lánc, ellátási láncrendszer vagy háló alapzza meg. Ehhez kiindulásként a legfőbb elemeket össze kell illesztenünk. Így az új technlógiákat, a gazdasági és lgisztikai trendeket, a plitikai és társadalmi hatáskat, és természetesen a környezetünket meghatárzó nagybb és kisebb hatáselemeket. A világban a gyakrlata annyira elterjedt, hgy már mikr szinteken a vállalatk küldetésük megfgalmazásába is szerepeltetik a versenystratégiai Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

8 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks elgndlásaikat. A verseny ennek következtében részévé vált a termelő/ szlgáltató szervezeteknek. Ma már tt tartunk, hgy a legnagybb frmációban is a verseny a működés meghatárzó eleme, úgy a glbalizációnak, mint a kisvállalatnak. Ebben a környezetben a lgisztika súlypnti szerepét az ellátási lánc és a hálózatk töltik be. A verseny már ennél is többet kíván. Ez a fejlıdés véleményem szerint csak a hálózatközpntú lgisztikai hálózat kialakítása lehet. Az eltelt évtized igazlta, és kellı alapt adtt arra, hgy a fejlődés az ellátási hálók integrálásával érhetı el. Tökéletesebbé tétele versenykövetelmény. Ezt támasztja alá: a vállalatk fkzódó kncentrációja, a gazdasági súlypnteltlódásk a nemzetközi méretek felé, egyre jbban szélesedik az ellátási lánct körülvevő infkmmunikációs környezet, felgyrsult az üzleti flyamatk, vállalatk átszervezése gazdaságplitikai indíttatásból, a vevői igények megváltzása, más vállalatkkal való integráció. A felsrltak rendszerbe való integrálásával a nehézségek csökkenthetık. A versenykörnyezetben a váltzásk következtében számlni kell új tagk és ellátási lánck bıvítésével, amelyek nagy térbeli kiterjedéssel működnek vertikális és hrizntális mzgással a hálózatk között és azkn belül. [16] 6. A LOGISZTIKA OKTATÁS HELYZETE 6.1 Középfkú ktatás Lgisztika ktatás tekintve a középisklák kevésbé specializáltak (többnyire humán vagy reál elkülönülés látható) [1], de szerencsére Magyarrszágn felismerték annak a jelentőségét, hgy érdemes a lgisztikát már középisklai keretek között ktatni. Az ilyen képzést nyújtó szakközépisklák (Pl: Pannn Idegenfrgalmi és Lgisztikai Szakközépiskla és Kllégium Székesfehérvár, Kemény Gábr Lgisztikai és Közlekedési Szakközépiskla Békéscsaba stb.) középszintű lgisztikai végzettséget (OKJ) csak az 5-öd, vagy 6-d év (technikum) után adnak. Ezen intézményeken kívül máshl is megszerezhetőek az Országs Képzési Jegyzék szerint jelenleg érvényben lévő lgisztikai szakképesítések: - Gazdálkdási menedzser-asszisztens (európai lgisztika) Lgisztikai műszaki menedzserasszisztens Lgisztikai szervező Lgisztikai ügyintéző Nemzetközi szállítmányzási és lgisztikai menedzser Nemzetközi szállítmányzási és lgisztikai szakügyintéző Felsőfkú ktatás Biznys speciális szakterületeken diplmát csak mesterszakn lehet szerezni: A blgnai-rendszer hztt már kézzel fgható eredményeket e téren, mert megjelent a lgisztika, mint önálló szak. Ahhz, hgy ma valaki Magyarrszágn lgisztikai megnevezéssel diplmát kapjn, öt évet kell tanulnia, mert el kell végeznie egy mesterszakt (mivel lgisztikai alapszak még nincs), ami tulajdnképpen néha felesleges.[18] A mai magyar lgisztikai felsőktatás prblémás területe, hgy más és más az egyes ktatási intézmények lgisztika-felfgása közötti különbség és a eltérő a szakmai nyelvezet. Kiemelt prbléma, hgy ma Magyarrszágn nincs knkrétan definiálva, hgy ki számít lgisztikusnak, nem egységes a képzés. Hazánkban jelenleg hat egyetemen flyik lgisztikus képzés, de jelenleg ez egyáltalán nem egységes. Mind a hat felsőktatási intézményben eltérő elnevezést kaptak a lgisztikával fglalkzó tanszékek, illetve más-más kutatási területtel dlgznak. Ha (keletről nyugat felé haladva) srra vesszük a felsőktatási intézményekben megtalálható szakkat megállapítható, hgy széles spektrumt fgnak át a szűkebb gépészmérnöki szakmától a közgazdasági vnatkzáskig. - Misklci Egyetem Lgisztikai Menedzsment M.Sc. és Lgisztikai Mérnöki M.Sc. Gazdálkdástudmányi Kar ill. Gépészmérnöki és Infrmatikai Kar, Anyagmzgatási és Lgisztikai Tanszék Szakvezető: Dr. habil. Illés Béla - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest Katnai Lgisztikai Vezeztő M.Sc. Blyai Jáns Katnai Műszaki Kar, Katnai Lgisztikai Intézet, Lgisztika Tanszék Szakvezető: Prf. Dr. Báthy Sándr - Budapesti Crvinus Egyetem Lgisztikai Menedzsment M.Sc. Gazdálkdástudmányi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet, Lgisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Szakfelelős: Prf. dr. Chickán Attila Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

9 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks menedzsement szakk között egyirányban megldtt, mert mérnöki végzettséggel lehet menni lgisztika menedzsment szakra, frdítttan visznt nem igaz. Felvetődik a kérdés, hgy jó ez jó-e? Az, hgy közgazdász végzettséggel nem lehet valaki mérnök tulajdnképpen jó, mert nem engedi hgy alapképzettség hiányában a ktatás felhíguljn, és ezáltal biztsítva lesz éles határ a különböző tudmányterületek között. 4. ábra A hazai lgisztika ktatás térképe [saját szerkesztés] - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Lgisztikai Mérnöki M.Sc. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Anyagmzgatási és Lgisztikai Rendszerek Tanszék (Krábban: Építőgépek, Anyagmzgatógépek és Üzemi Lgisztika Tanszék) Szakvezető: Dr. Bhács Gábr C.Sc. - Pannn Egyetem, Veszprém Lgisztikai Menedzsment M.S.c. Gazdaságtudmányi Kar, Szervezés és Vezetés Tanszék Szakvezető: Dr. Kvács Zltán C.Sc. - Széchenyi István Egyetem, Győr Lgisztikai Mérnöki M.Sc. Műszakai Tudmányi Kar, Barss Gábr Építési és Közlekedési Intézet, Lgisztikai és Szállítmányzási Tanszék Szakfelelős: Dr. Földesi Péter C.Sc. Az egyes mesterképzési szakk Képzési és Kimeneti Követelményét (tvábbiakban KKK), megvizsgálva megállapítható, hgy az alapképzettségeket tekintve elég széles körből lehet jelentkezni lgisztikai mesterképzésre. A lgisztikai mérnöki mesterszakra történő belépéshez, teljes kreditérték beszámításával egyedül a közlekedésmérnöki alapszak vehető figyelembe. Ugyenez a lgisztika menedzsment esetén már szélesebb kört mutat: a kereskedelem és marketing, a gazdálkdási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkdás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőfrrás, a közszlgálati, az alkalmaztt közgazdaságtan alapképzési szakk. Aznban az első két félévben leteendő kreditpótlási kötelezettséggel más szakkról is be lehet kerülni lgisztikai mesterszakra. Az átjárás a mérnöki és 7. ÖSSZEFOGLALÁS Ha mégis ilyen skrétű az ktatás, felvetődik a kérdés, hgy nem lenne-e célszerű létrehzni, egy egységes platfrmt, melynek alapját a hat féléves lgisztikai menedzser alapképzés (B.Sc) jelentené. Itt a műszaki menedzser szakhz hasnlóan, vegyesen lehetne ktatni a természet -és társadalmtudmánys tárgyakat lgisztikai megközelítésben és ez a hárm év segítené eldönteni a hallgatóknak, hgy inkább a műszaki vagy a közgazdasági területre specializálódjanak tvább. Ezáltal az a harmadik lehetőség és megteremtődik, amely azk számára nyújt megldást, akik nem akarnak tvább tanulni mesterszakn, mert így a hat szemeszter elvégzésével egy általáns lgisztikai diplmát kapnak. A prbléma megldását az intézmények közötti knzrcinális együttműködések kialakítása, az egyes kapcslódó tudmányterületek összehangltabb ktatási struktúrája, illetve a lgisztikai alapszak elindítása jelenthetik. Tvábbi ptenciált jelenthetnek az úgynevezett psztgraduális képzések, ahl a gyrsan váltózó gazdasági igényekhez kell rugalmasan alkalmazkdni. A szakirányú felsőfkú tvábbképzés (krábbi nevén szakmérnöki képzés) keretében már krábban diplmát szerzett szakemberek mélyülhetnek el egy visznylag szűkebb területen. Ez ad lehetőséget arra, hgy azkat a területeket is lefedje, amelyek a gyrsan váltzó igények miatt a BSc vagy MSc képzésbe csak késéssel tudnának beépülni. Ugyanakkr a szakterületek közötti átjárás egyik fnts eszköze a szakirányú tvábbképzés. [18] KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS TÁMOP A-11/1/KONV : Hibrid és elektrms járművek fejlesztését megalapzó kutatásk - A prjekt a Magyar Állam és az Európai Unió támgatásával, az Európai Szciális Alap társfinanszírzásával valósul meg. TÁMOP C-11/1/KONV : "Smarter Transprt" - Kperatív közlekedési rendszerek infkmmunikációs támgatása - A prjekt a Magyar Állam és az Európai Unió támgatásával, az Európai Szciális Alap társfinanszírzásával valósul meg. Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

10 Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks FELHASZNÁLT IRODALOM [1] Szabó Z., Vízhányó A.: Hgyan támgathatja hatéknyan a lgisztika a vásárlási flyamatt?, Lgisztikai Évkönyv, Magyar Lgisztikai Egyesület, , (2007) [2] Knll Imre: Interdiszciplináris lgisztika a gazdaságplitikában, Kvásznai Kiadó, Budapest, (2006) [3] Kmármi Nándr: Marketing-lgisztika, Akadémiai Kiadó, Budapest (2006) [4] Pató Gábrné Szűcs Beáta: Kmpetenciák, feladatk lgisztikai rendszerekben, Dktri (Ph.D) értekezés, Gazdálkdás- és Szervezéstudmányk Dktri Iskla, Veszprém (2006) [5] Reinhardt Jünemann: Materialfluß und Lgistik, Springer Verlag Kiadó, Berlin (1989) [6] Szegedi, Z., Prezenszki, J.: Lgisztika-menedzsment, Kssuth Kiadó Budapest, (2003) [7] Chikán A., Demeter K. (szerk.): Az értékteremtő flyamatk menedzsmentje, 3. kiadás, Aula Kiadó, Budapest, (2003) [8] Körmendi Lajs: Divat, avagy szükségszerűség a lgisztika?, Plvax, 2.szám, (2007) [9] Földesi Péter (szerk.): Lgisztika I-II., Elektrnikus jegyzet, Széchenyi István Egyetem, Győr, (2006) [10] Lukvich László: A minőség fgalma és gyakrlati alkalmazása a lgisztikai szlgáltatásban a Lgisztikai szlgáltatók szemszögéből I. rész, Transpack, 3.sz.(2009) [11] Sticz László: Az integrált lgisztikai rendszer szervezetei és munkaflyamatai, Katnai Lgisztika, 2. sz. (2009) [12] Knll Imre: Interdisciplinary supply chain factrs, Supply Chain Cuncil Eurpean Cnference, Budapest, (2008. któber) [13] Knll Imre: Gazdasági-társadalmi kölcsönhatásk és együttműködés az ellátási láncban, LOGI-TECH Knferencia, Budapest, (2002. szeptember) [14] Tarnai Júlia: Glbalizáció és lgisztika, Magyarrszág az ezredfrdulón, Stratégiai tanulmányk az MTA-n, Budapest, (2005) [15] Trembenszki László: A lgisztikai menedzsment visznya az utsurcinghez. Katnai Lgisztika 1. szám (2007) [16] Estók Sándr: Hálózatközpntú integrált interdiszciplináris lgisztikai, Katnai Lgisztika, 3. sz. (2009) [17] Földesi Péter: A blgna-i flyamat, a többlépcsős képzés helyzet, Lgisztikai és Szállítmányzási Tanszék hnlapja Fórum (2009. május) [18] Földesi Péter: Lgisztika, képzés, megldás a válságra (?), Integrátr Fórum (2009. május) [19] Péter, T. (2012) Mdeling nnlinear rad traffic netwrks fr junctin cntrl, Internatinal Jurnal f Applied Mathematics and Cmputer Science (AMCS), 2012, Vl. 22, N. 3. pp DOI: /v [20] Péter, T., Szabó, K. (2012). A new netwrk mdel fr the analysis f air traffic netwrks. In: Peridica Plytechnica-Transprtatin Engineering 40/1 (2012) di: /pp.tr web: tr ISSN (nline versin); ISSN (paper versin) [21] Oussama Derbel, Tamás Péter, Hssni Zebiri, Benjamin Murllin and Michel Basset (2012). Mdified Intelligent Driver Mdel, Peridica Plytechnica- Transprtatin Engineering 40/2 (2012) di: /pp.tr web: tr ISSN (nline versin); ISSN (paper versin) Internetes frrásk: Cpyright 2013 Budapest, MMA. Editr: Dr. Péter Tamás

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Az anyagk tulajdnságait atmjaik fajtája, kémiai kötésük jellege és kristályszerkezete együttesen határzza meg. A fentiekre a szén egy tipikus példa. A tiszta szén gyémánt

Részletesebben

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft.

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. 2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nn-prfit Kft. SAJTÓKÖZLEMÉNY DUÁLIS KÉPZÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN 1 ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ PROJEKT ZÁRÓ DISSZEMINÁCIÓS

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

1. Gépkezelés rövid története:

1. Gépkezelés rövid története: 1. Gépkezelés rövid története: Amikr a jelentősebb építőipari magáncégeket államsíttták, nemzeti vállalatkká vnták össze, az építőiparban mindössze 300-400 kisebb gépet üzemeltettek (összteljesítményük

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása Az Elektrnikus levéltár prjekt keretében a hsszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályzási feltételek kidlgzása A papír alapú dkumentumk megbízható elektrnikus máslatával szemben támaszttt technikai

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN Misklci Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Magyar Nyelvtudmányi Intézeti Tanszék NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN SZAKDOLGOZAT MAGYAR ALAPSZAK (BA) Készítette: Herbák Andrea magyar nyelv

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

SZABÁLYOZOTT FELVONÓ HAJTÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK HÁLÓZATI ÉS KÖRNYEZETI ZAVARAI

SZABÁLYOZOTT FELVONÓ HAJTÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK HÁLÓZATI ÉS KÖRNYEZETI ZAVARAI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK (JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK) DOKTORI ISKOLA SZABÁLYOZOTT FELVONÓ HAJTÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK HÁLÓZATI ÉS KÖRNYEZETI ZAVARAI PhD

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai , Kiindulási pntk: 1. A pedagógia kmmunikáció elméletéből 1. Az andragógiai flyamatkból A tanítási tanulási flyamat rendszeres és módszeres tudásközvetítés (a tanár közöl, bemutat, a tanulók felelnek,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A logisztika definíciói, logisztikai rendszerek 101. lecke Napjainkban

Részletesebben

Már meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások

Már meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások Már meglévő Micrsft szftverlicencekhez kapcslódó emelt szintű knzultációs, frissítési és terméktámgatási szlgáltatásk Tartalmjegyzék 1 MEGAJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA...2 1.1 Terméktámgatási szlgáltatásk

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Iszlám-közel-kelet tanulmányok

Iszlám-közel-kelet tanulmányok Iszlám-Közel-Kelet tanulmányk BCE-TK nemzetközi tanulmányk (BA) II. évflyam 2008/2009, tavasz Tartalm Kurzusinfrmációk 1. Bevezetés a Közel-Kelet és Észak-Afrika tanulmányzásába 2. A közel-keleti és észak-afrikai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

A görög információs társadalom

A görög információs társadalom A görög infrmációs társadalm Szerzı(k): Kerstin Siakas, Assistant Prfessr, Alexander Technlgical Educatinal Institutin f Thessalniki, Greece, siaka@it.teithe.gr Themis Ktsials, Research Assciate, Alexander

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

30. A hidegháború. Előzmény:

30. A hidegháború. Előzmény: 30. A hideghábrú Előzmény: II. világhábrú (1939-1945) szövetséges hatalmak tengelyhatalmak A világhábrú alatt az Egyesült Államk (USA) és a Szvjetunió (SZU) még együttműködik, mindkettő tagja a szövetséges

Részletesebben

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak.

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak. Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szciális hatásk nélkül, e hatásk érvényesülésének flyamatát nevezzük szcializációnak. A szcializáció tartalma: maga a kultúra, vagyis mindazknak az

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve 1 20080215. Az Országs Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve Budapest, 2008. február Bevezetés 3 1. Átfgó cél... 2 2. Kiemelt kulcsfntsságú feladatk... 3 3. Épület... 3 3.1 Alap megerősítés... 3 3.2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN BSC IN SOFTWARE ENGINEERING TEACHING AND MAINTAINING EXPERIENCES AT THE FACULTY OF INFORMATICS OF THE

Részletesebben

I. Adatok, adatgyűjtés

I. Adatok, adatgyűjtés I. Adatk, adatgyűjtés Adatgyűjtés adatk minőségének értékelése. Gazdasági adatkról lesz szó! Adat: rögzített ismeret. Számszerű adatkkal fgunk fglalkzni. Általában az adatk nem teljes körűek (kmplettek).

Részletesebben