Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára"

Átírás

1 Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága. Budapest III., Bécsi út 173. Felelős kiadó: P. Ábrahám Béla tartmányfőnök Letölthető, nymtatható váltzat. Ajánlás Családunk, közösségeink emlékezetét leginkább történetekben őrizzük meg. Történeteket mesélünk róluk és ezzel adjuk tvább lelki, szellemi örökségüket. A következő generációk már nem mindig tudják ezeket értelmezni. A történetek és a szimbólumk megértését, helyes értelmezését segíteni kell. Vezetni kell a fiatalkat, hgy felfedezzék egy-egy életrajz ellvasása közben a főszereplő személyiségét, mtivációját, döntései hátterét. Különben csak száraz, elvnt, kötelező tananyag marad. Olyan valami, ami az eszükön és főleg a szívükön kívülre kerül. Bldg Sándr István egy közülünk. Élete alakulása, tanulmányai, küzdelmei a miénk. Ugyan sajáts krban élt, de ha megértjük élete hátterét, megtaláljuk benne a jelenidejűséget. Mindennapi, egyszerű karakterét felfedezve tt érezhetjük az sztálytársaink között. Ma sk fiatal hétköznapjait teszi nehézzé az az érzés, hgy különlegesnek, sikeresnek kell(ene) lennie. Mintha ez adná meg az élet értelmét. Sándr István élete bemutatja, hgy mi az igazi siker. Hgy nem áldzattá, hanem ajándékká kell válni. Ő megélte, hgy élete, hivatása az Isten ajándéka. Így tudta önmagát tvábbadni Dn Bscón és a szalézi közösségen keresztül a fiatalknak, önként és ingyenesen. Példája a mai fiatalkat is hívja az élet céljáról, a reményekről elgndlkzni. Bldg Sándr István élete mélységeit, hivatását szeretnénk jbban megismertetni és megértetni a mai fiatalkkal. Bízm abban, hgy ez a munkafüzet is ehhez ad indítást és segítséget. Sándr István bldggá avatásának első évfrdulóján P. Ábrahám Béla SDB tartmányfőnök 1

2 TARTALOM A füzet használatáról..3 Hittan 4-7 Történelem 8-11 Osztályfőnöki Tesztek Megldásk, felhasznált irdalm 20 Jelmagyarázat: A = aktivitás C = cél E = eredmény F = feladat H = hittan I = infrmáció O = sztályfőnöki T = történelem 2

3 A füzet használatáról Az ktatási segédanyagt azért hztuk létre, hgy segítsük és ösztönözzük Bldg Sándr István életpéldájának isklai tanórákn történő hasznsítását. Elsődleges célunk az vlt, hgy Sándr István nymán ajánláskat fgalmazzunk meg a pedagógusk számára a hittan és történelem tárgyak, valamint az sztályfőnöki órák megszkttól kicsit eltérő tartalmára. Ennek érdekében hárm felhasználási cél (Hittan, Történelem, Osztályfőnöki) szerint tagltuk a füzet feladatait, külön szimbólumkkal jelezve az adtt aktivitás egyéb helyeken és helyzetekben lehetséges alkalmazását. A segédanyagkban összegyűjtöttük azkat a krszakra jellemző, lényegesebb egyház-, vallás-, plitika- és kultúrtörténeti infrmációkat, amelyek hiányznak a tankönyvekből, így a diákk már meglévő tudását egészíthetik ki. Sándr István életének eseményeiből szöveghű dkumentumkat idézünk. Ezek helyettesítik az életrajzi összefglalót, ugyanakkr a feladatkba beépülnek, azkat alktják. Az eredeti iratkat a Dn Bsc Szalézi Társasága tartmányi archívuma és az Állambiztnsági Szlgálatk Történeti Levéltára őrzi. Jó szívvel egy lyan kínálatt nyújtunk át, amely megkönnyítheti a vértanúságból fakadó pzitív üzenetek frmális keretek közötti átadását és inspirációval szlgálhat a majdani jbb, kreatívabb, kötetlenebb feldlgzásk számára. B. Varga Judit 3

4 HITTAN A hit egyik megnyilatkzása a hűség Szélesebb és általánsabb értelmében a hűség: a lélek készséges és szívélyes ragaszkdása biznys személyhez vagy intézményhez... Épp ezért a hűség minden megnyilatkzása magában hrdzza a hit tényét, az értelem helyeslését és a lélek benső tetszését, szemben az illető személy vagy intézmény adttságaival és előnyeivel, ami visznt egyértelmű azzal a tisztelettel, amely a szívet szeretetre hanglja és megelégedéssel tölti el az önként vállalt függő visznyban (Részlet Ricaldne Péter egyetemes rendfőnök évi strennájából. In A Bsc Szent Jáns iránti hűség. Szalézi Művek, Rákspalta, ) Sándr István többször biznyíttta hűségét származási családjáhz, választtt családjáhz, a szaléziakhz, a hábrúban a hazájáhz és nem utlsósrban a rábíztt fiatalkhz. Amikr február elején belépett a rákspaltai szalézi ház ajtaján a rendfőnök újévi üzenete a hűségről szólt. "Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű." mndja a Biblia. (Lukács, 16,10) F Mit jelent ma a hűség a hitben, a családban, a barátságban? A Kiscsprts megbeszélés és közös szimblikus rajzk készítése a hűségről, esetleg személyes példák. C Csprtmunka fejlesztése, az egymás iránti bizalm és tapintat növelése. E A fiatal átgndlja és értékeli meglévő kapcslatait Istenhez, szüleihez, barátaihz. 4

5 HITTAN (és T) Skan vannak a meghívttak, de kevesen a választttak! I (Mt 22,14) Hgyan válhat valaki BOLDOGGÁ? A bldggá avatás és a szentté avatás annak az ünnepélyes kinyilvánítása, hgy az elhunyt hősiesen gyakrlta az erényeket (hitvalló), vagy pedig életét áldzva tanúságt tett Krisztusba vetett hitéről (vértanú). A BOLDOG és a SZENT Isten színe látására juttt, biztsan üdvözült, kiérdemelte a mennyrszágt. A kettő között az a különbség, hgy az Egyház a bldggá avattt személy tiszteletét egy adtt közösség számára (egyházmegye, szerzetesrend) engedélyezi, a szentté avatttét pedig az egész Egyház számára hivatalsan rendeli el. A bldggá vagy szentté avatást bárki kezdeményezheti a jelölt halálának helye szerint illetékes főpásztrnál, feltéve, ha eltelt legalább öt év az elhalálzás óta. A kezdeményező kötelessége a psztulátr kinevezése és a teljes anyagi háttér biztsítása is. A psztulátr telógiában, egyházjgban és történelemben jártas személy, akinek az a feladata, hgy mindent megtegyen az ügy előrehaladásáért. Ő gyűjti össze a biznyítékkat arra, hgy a jelölt valóban az életszentség hírében halt meg, és ő kéri a megyéspüspöktől, hgy kezdeményezze az eljárást. Ha vértanúról van szó, nincs szükség csdára a bldggá avatáshz, hitvalló esetében visznt csak akkr valósulhat meg, ha az ő közbenjárására történt feltételezett csda kivizsgálása lezárult. A csda lyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek tapasztalataink, ismereteink és a tudmány fényében. Bármilyen feltételezett csdát a Kngregáció elé lehet tárni, de az esetek 99 százalékában gyógyuláskról van szó. Történeti visszatekintés Az őskeresztények még maguktól, hivatals szabályzás, frmális jóváhagyás nélkül tisztelték vértanúikat, majd a 4. századtól a hitvallóikat is. A helyenként eltérő kritériumk és az előfrduló túlkapásk szükségessé tették az egész egyházra érvényes szabályzást. A történészek III. Sándr pápa július 6-án írt levelét tekintik azn pntnak, amikrtól a pápa kizárólags jgkörébe került a szentté avatás. Később nemcsak különbséget tettek az egyetemesen elismert szentek és a helyi tiszteletnek örvendő bldgk között, hanem az eljárást per frmájában flytatták le. Szükségessé vált a hiteles életrajz elkészítése és a személyhez fűződő csdák összegyűjtése ban V. Szixtusz pápa létrehzta a szentek ügyeiben is illetékes kngregációt, az eljárás részletes menetét pedig VIII. Orbán pápa ( ) határzta meg. A Szentek Ügyeinek Kngregációja 1969-ben nyerte el mai frmáját. 5

6 HITTAN (és O) F Egészítsétek ki a megfakult szöveget! Főtisztelendő Tartmányfőnök Atya! Alul., mint a szlnki ferencrendi plébánia lelkipásztra igazlm, hgy Sándr István h., jó er.., példás m etü, Szent Ferenc III. rendjének és a Credó egyesületnek a tagja s a Szalézi Rendbe való felvételét bizalmmal, legjbb lelkiismeretem szerint ajánlm. Legmélyebb tiszteletem kifejezésével vagyk a Főtisztelendő Tartmányfőnök Atya alázats szlgája: Szlnk, XII. 23. P. Szabó Plikárp plébáns A Írjatk rövid ajánlólevelet sztálytársatkról a következő cél érdekében: sztálytársatk szeretne bekerülni a közeli templm kórusába! Figyelj arra, hgy ki a levél címzettje! C Az írásbeli kmmunikáció, hivatals levelezés fejlesztése E Sándr István fiatalkri hitéletéről kapunk lényeges infrmációt, valamint megismerjük a krabeli hivatals levelezés szóhasználatát és erősítjük a mait. 6

7 HITTAN F Asszciációs játék A játékhz egy kisebb labdára (pl. teniszlabda) van szükség. Alakítsatk ki egy kört az sztályteremben. Akihez érkezik a labda, mndjn egy szót vagy gndlatt, ami a vértanúságról elsőként eszébe jut. A A tízperces játék végén beszéljétek meg közösen, hgy az elhangztt szavak közül miért pnt az juthattt eszébe társatknak. C A személyes vélemény, érzések kifejezése és a meggyőzési, érvelési készség erősítése E Jó hangulat, egymás iránti nyitttság, kíváncsiság 7

8 TÖRTÉNELEM I Sándr Istvánt július 28-án, a XV. nyári limpiai játékk (Helsinki) idején tartóztatták le. A katnai bíróság Fő utcai börtönébe szállíttták Budán, ahl több mint tíz hónapig tarttták fgva és erőszaks vallatásnak vetették alá. Sándr István kihallgatását Jámbr Árpád ávós őrnagy vezette. Fntsabb fgalmak a krszakból: Államvédelmi Hatóság (hivatals rövidítése Á. V. H., a köznyelvben ávó): a minisztertanács alá tartzó, a Hnvéd Határőrséget is magába lvasztó önálló szerv, amelynek feladata felderíteni a dlgzó nép ellenségeit, védeni és biztsítani a népi demkrácia állami, gazdasági és társadalmi rendjét. Az december 28-án kelt minisztertanácsi rendelet hzta létre. Kék ávó: az Á.V. H. belső karhatalmi alakulatai a tányérsapkájukn körbefutó kék szalagt és kékszínű váll-lapt viseltek. Zöld ávó: az Á.V. H. határőr alakulatai a tányérsapkájukn körbefutó zöld szalagt és zöld váll-lapt viseltek. Ügynökség, ügynök: Az államvédelmi szervek ügynöki munkájának alapelvei címet viselő első szabályzat (1955. január 15.) definiálta az ügynökség fgalmát. A meghatárzás szerint az ügynökség a Belügyminisztérium államvédelmi szerveinek titks apparátusa, az ügynök pedig a legkvalifikáltabb titks munkatárs. Személyi tulajdnsága és hírszerző lehetősége tette alkalmassá arra, hgy bejussn az ellenség köreibe, megnyerje azk és a belső reakció szervezeteinek bizalmát. A Belügyminisztérium III. Főcsprtfőnökségéhez tartztak, azn belül a köznyelvben csak besúgónak nevezett ügynökök a III/III (belső elhárítás) Csprtfőnökséghez. A másik két csprtfőnökség, a III/I (hírszerzés) és a III/II (kémelhárítás) is érintett vlt a belső reakció, a más véleményen lévők elleni eljáráskban. Klerikális reakció (a krabeli kmmunista meghatárzás szerint): az egyház leple alatt gyülekező népellenes elemek tevékenysége, amelynek célja a népi demkrácia megdöntése, a régi elnymó nagybirtks és tőkés rendszer és ezen belül a reakciós főpapk plitikai és gazdasági hatalmának visszaállítása. 8

9 TÖRTÉNELEM Sándr István letartóztatásakr álnevet használt. Kiss Istvánként dlgztt a Persil gyárban. Az őt és szerzetestársait figyelő ügynökök szintén álnevet, fedőnevet használtak, hgy kilétüket leplezzék. Sándr Istvánt többek között egy Baba fedőnevű ügynök figyelte. F A magyar történelemben nemcsak a kmmunista időszakban használtak álneveket, hanem például az es szabadságharcban is. Az alábbi életrajzból találjátk ki, kit rejt a Henri Dubis név? A krakkói vajdaságban 1791-ben született lengyel szabadságharcs, később magyar hnvéd altábrnagy. Az es lengyel szabadságharcban a liberális szárny egyik vezetője, majd Varsó katnai krmányzója és a hadsereg fővezére vlt. Teleki László felkérésére párizsi emigrációjából Henri Dubis néven francia cukrgyársnak álcázva magát jött Magyarrszágra január 30-án Kssuth rábízta a fővezérséget. A Csprtmunka: 4-5 fős csapatkban keressetek a nálatk lévő kstelefn segítségével minél több álnevet a magyar történelemből, irdalmból. 10 perc van rá. (A legtöbb álnevet találó csapat jutalmat is kaphat.) C Az kstelefn ks használata, az értelmes és haszns böngészés élménye, a vetélkedés csapatépítő ereje E A hétköznapi történelem, az egyéni srsk iránti érdeklődés felkeltése 9

10 TÖRTÉNELEM F Az alábbi párbeszéd Sándr István kihallgatásakr hangztt el Jámbr Árpád ávós őrnagy és a gyanúsíttt szerzetes között augusztus 9-én, a levéltárban őrzött jegyzőkönyv szerint. A kihallgatási idő ezen a napn 7 óra 40 perc vlt. A szövegben szereplő 21 éves Zana Albertet szintén kivégezték Sándr Istvánnal egy napn. Találjátk ki, hgy Sándr István milyen kérdésekre adhatta az alábbi két választ! -? őszén az Istvántelki útn találkztam Zana Albert vlt KIOE taggal, aki akkr már államvédelmi egyenruhában vlt. Kérdeztem Zanától, hgyan került az ÁVH-ra. Zana azt válaszlta, hgy katna akart lenni, ezért ment el az ÁVH-ra. Közölte akkr, hgy ő Pécsett teljesít szlgálatt és csak szabadságra jött haza. Én elmndtam Zanának, hgy a vlt KIOE tagk együtt vannak, lejárnak a Clarisseumba. Kértem, hgy keressen fel, ha Pesten lesz. -..? elején beszéltem vele, amikr már rendszeresen bejárt a szalézi templmba. Igyekeztem megállapítani, hgy megbízható-e számunkra, a szervezkedés számára. Megkérdeztem miért jár templmba, gyónni és áldzni. Zana azt felelte, hgy ezt meggyőződésből teszi. Elmndtta, hgy ő szemben áll a rendszerrel. Elítéli a kisiparsk szövetkezetbe tömörítését, a parasztság szövetkezeti gazdálkdásra való állítását, és igazságtalannak tarttta az egyházi reakció elleni állami intézkedéseket. A Vitassátk meg 4-5 fős csprtkban, hgy Sándr István valóban mndhatta-e ezeket, vagy az előre megírt frgatókönyv, kncepció tükröződik a válaszkban! C Megismertetni a kncepciós perek mechanizmusait E A történelmi dkumentumk kritikai megközelítése, a szövegkritika elsajátítása, a történelmi frráscsprtk felelevenítése 10

11 TÖRTÉNELEM Sándr István Rákspaltán (ma Budapest része, akkr önálló település), a Clarisseum nevű épületegyüttesben töltötte szalézi életét. Itt vlt a tartmányfőnökség, a templm, a Dn Bsc Nymda, az ratórium és az internátus, azaz kllégium az elemei isklai és a reálgimnáziumi tanulók számára. F Az alábbi kép a Clarisseumt ábrázlja az 1900-as évek elején. Képzeljétek el, milyen lehetett, amikr húsz évvel később a szaléziak tthna lett! Rajzljátk le elképzeléseteket vagy készítsetek tervrajzt a Clarisseum közötti életéről, amikr Sándr István is tt szlgált szalézi testvérként! A Kutatómunka csprtkban A Clarisseumt hazánk egyik legismertebb építésze, Ybl Miklós tervezte. Keressetek a következő órára Ybl által tervezett épületeket úgy, hgy az épület funkciója szerint végzitek el a gyűjtést! Az egyik csprt csak a kastélykat keresi, a másik a szakrális épületeket, a harmadik a középületeket stb. C Az alaps és precíz kutatómunka elérése, a kmplex feladatmegldás tudatsítása E A Clarisseum múltjának építészeti, várstörténeti, egyháztörténeti és szalézi történeti megismerése 11

12 OSZTÁLYFŐNÖKI A család Sándr Istvánt szrs kapcslat fűzte családjáhz, különösen édesanyjáhz. Több levelet őrzünk tőle Kedves jó Szüleim! megszólítással. F Az alábbiakban a Mezőnyárádról szeptember 8-án írt leveléből idézünk. Egészítsétek ki a megfakult szöveget! Kedves jó Szüleim! Nagy örömmel lvastam édesanyámtól kaptt levelet és tőlem telhetőleg iparkdm kielégíteni iránymba intézett érdeklődését. Fga. még körülbelül nylc hónap múlva lesz, ha a katnaság vagy más körülmény nem fgja megzavarni a nvi... A plébániára sk levelet és üdvözlő lapt küldöttem, de választ egyre se kaptam. Jóleső érzés hattt át mikr lvastam, hgy tőlünk is vltak a Kngresszusn és még azután Szentkútnál is a Szűz Anyánál. Nagyn szépen köszönöm értem küldött f és imákat, amit Szentkúti Szűz Anyánál értem i.tt biznyára meghallgatásra talált. Édes anya imája a fiáért az mindig hathats. Gndljanak rám imájukba, hgy jól végezzem azt az évet, mert ettől az évtől függ az egész sz.tesi lelki életem A Szituációs gyakrlatk, szerepjáték Mutassátk be, hgy a család az első és legjelentősebb környezet, ahl megtapasztaljuk az élet szépségét, a szeretet örömét, az ajándék ingyenességét és a megbcsátás vigaszát! C A meglévő családi kapcslatk átgndlása E Családi életre nevelés, a szülők és testvérek tisztelete 12

13 OSZTÁLYFŐNÖKI A munka Sándr István július 15-én kapta meg végbiznyítványát, amely szerint a kvács, a lakats, a vas-és fémesztergálys szakmák gyakrlására szerzett képesítést. F Beszéljétek meg, hgy ma mely szakmák a legnépszerűbbek a fiatalk körében és miért! A Töltsétek ki a pályaválasztást (is) segítő tesztet (lásd.: 14. ldal)! C A pályaválasztás nehézségeinek ldása E A választás megkönnyítése, a megfntlt döntés tudatsítása 13

14 O-TESZT 1. Szeretek gndlkdni, kreatív dlgkn törni a fejem. Egyáltalán nem Kis mértékben Közepesen Jelentős mértékben Teljes mértékben 2. Ha elrmlik valami tthn, szívesen megjavítm vagy segítek megjavítani. Egyáltalán nem Kis mértékben Közepesen Jelentős mértékben Teljes mértékben 3. A feladataimat gyrsan megldm, szeretek hamar túl lenni rajtuk. Egyáltalán nem Kis mértékben Közepesen Jelentős mértékben Teljes mértékben 4. Szívesen szervezek prgramkat a barátaimnak. Egyáltalán nem Kis mértékben Közepesen Jelentős mértékben Teljes mértékben Szeretek egyedül lenni. Egyáltalán nem Kis mértékben Közepesen Jelentős mértékben Teljes mértékben 6. Csapatban szeretek dlgzni. Egyáltalán nem Kis mértékben Közepesen Jelentős mértékben Teljes mértékben 7. Ha kapk egy feladatt, az számít, hgy jól végezzem el, nem az, hgy mielőbb megldjam. Egyáltalán nem Kis mértékben Közepesen Jelentős mértékben Teljes mértékben +1 Szeretek pntsan érkezni, ssem kések el. Egyáltalán nem Kis mértékben Közepesen Jelentős mértékben Teljes mértékben

15 OSZTÁLYFŐNÖKI A bldgság F Asszciációs játék A játékhz egy kisebb labdára (pl. teniszlabda) van szükség. Alakítsatk ki egy kört az sztályteremben. Akihez érkezik a labda, mndjn egy szót vagy gndlatt, ami a bldgságról elsőként eszébe jut. A A tízperces játék végén beszéljétek meg közösen, hgy az elhangztt szavak közül miért pnt az juthattt eszébe társatknak. C A személyes vélemény, érzések kifejezése és a meggyőzési, érvelési készség erősítése E Jó hangulat, egymás iránti nyitttság, kíváncsiság 15

16 H-TESZT Bldggá avatási ttó 1. Mit jelent az, ha valaki Bldg? 1 Szentként tiszteljük 2 A mennyrszágba került X Eljárás alá vnják 2. Kit nevezünk hitvallónak? 1 Aki életét adja Jézusért 2 Aki örökfgadalmat tesz X Aki hősiesen gyakrlja az erényeket 3. Hány csda kell a vértanú bldggá avatáshz? 1 Kettő 2 Egy X Egy sem 4. Ki kezdeményezheti a bldggá avatást? 1 Bárki 2 Csak a püspök X Csak az elhunyt rknai 5. Mikrtól dönt a pápa a szentté és bldggá avatáskról? óta óta X Nem ő dönti el 6. Ki az, akinek jelenleg nincs flyamatban a bldggá avatása? 1 Mindszenty József 2 Mártn Árn X Sándr István 7. Ki az, akinek már lezárult a bldggá avatása? 1 Brenner Jáns 2 Kaszap István X Apr Vilms +1 Kit nevezünk psztulátrnak? 1. A bldggá és szentté avatási eljárásknak a megyéspüspök vagy az illetékes elöljáró által kinevezett tisztviselőjét 2. A szentek életét kutató történészt X Aki, a bldggá avatást kezdeményezi 16

17 H-TESZT 1. Húzd alá a kakukktjást! a., vértanú, Isten szlgája, bldg, szent b., Apr Vilms, Sándr István, Mindszenty József, Salkaházi Sára c., Rákspalta, Szlnk, Mezőnyárád, Szmbathely 2. Állítsátk számzással helyes srrendbe Sándr István életének eseményeit! nymdász klevelet szerez örökfgadalmat tesz a bérmálás szentségében részesül álnéven dlgzik géplakatsi biznyítványt szerez kitüntetést kap harctéri bátrságáért belép a szaléziakhz letartóztatják bldggá avatják munkásifjakat szervez 3. Sándr Istvánt élete megpróbáltatásaiban, különösen a hábrúban és a börtönben, a rózsafüzér ima segítette. A rózsafüzér a magyark egyik legkedveltebb imádsága. A földműves fhásszal fgtt a munkájáhz és lvasóját az eke szarvára akaszttta. A székelyeknél a nagymamák az ötéves unkájuknak már taníttták a rózsafüzért. Eszközül cérnára fűzött brókát vagy a tíz ujjukat használták. A szülők szénahrdáskr a szekér után ballagva szintén ujjaikn számlták a rózsafüzért. Ma fából, gyöngyházból, fémből, műanyagból készül a szemek füzére. 4. Mit gndlsz, Sándr István és rabtársai a börtönben miből készíthették titkban a rózsafüzért? Karikázd be az általad legvalószínűbbnek vélt választ! alumíniumból, szalmából, kenyérbélből, rngyból 5. Mi a rózsafüzér másik neve? Húzd alá a helyes elnevezést! rózsakszrú, szentlvasó, rózsafhász, Mária-litánia 17

18 T-TESZT Sándr István életrajzi ttó 1. Hl keresztelték meg Sándr Istvánt? 1. A szlnki ferences templmban 2. Az esztergmi bazilikában X A péliföldszentkereszti szalézi templmban 2. Milyen szakmát tanult Sándr István? 1. nymdász 2. kőműves X vasesztergálys 3. Hány évesen lépett be a szalézi szerzetesrendbe mint laikus testvér? évesen évesen X 25 évesen 4. Hl van a Clarisseum, Sándr István nevelői tevékenységének egykri színhelye? 1. Szlnkn 2. Budapesten, Óbudán X Budapesten, Újpesten (Újpest és Rákspalta határán) 5. Mi vlt a Clarisseum eredetileg? 1. Lánynevelő intézet 2. Fiúnevelő intézet X Árvaház 6. A Clarisseumban a szaléziak nymdát is működtettek, ahl Sándr István is dlgztt. Mi vlt a nymda neve? 1. Dn Bsc Nymda 2. Clari Nymda X Szalézi Szent Ferenc Nymda 7. Sándr István Tűzkereszt kitüntetést kaptt a II. világhábrú alatti frntszlgálatáért. Miként szlgált csapatánál? 1. Híradósként 2. Lövészként X Harckcsi vezetőként +1 Hgy szólíttták a fiúk Sándr Istvánt a Clarisseumban? 1. Sándr testvér 2. István testvér X Sándr úr 18

19 T-TESZT Ttó Sándr István perének feldlgzásáhz 1. Sándr István a szerzetesrendek 1950-ben történt felszlatása után bujkálni kényszerült. Milyen álnevet választtt magának? 1. Nagy Sándr 2. Kiss István X István Sándr 2. Mi vlt annak az újpesti kcsmának a neve, amelynek névtáblája lekenése ürügyén letartóztatták a Clarisseumba járó fiatalkat? 1. Pkl csárda 2. Ördög kcsma X Sátán ivó 3. Sándr Istvánt július 28-án tartóztatták le. Mi vlt a vád ellene? 1. terrrcselekmény szervezése 2. demkrácia-ellenes összeesküvés X rbbantási kísérlet 4. Hgyan nevezték azt a kncepciós pert, amelyben Sándr Istvánt elítélték? 1. Szaléziak pere 2. Pártőrség pere X Nagyfiúk pere 5. Hány vádlttja vlt a pernek? X 4 6. Hány évi börtönre ítélték Ádám László tartmányfőnököt, a Sándr István-per XIII. rendű vádlttját? X Mi vlt Sándr István utlsó mndata, amit vádltt társaihz intézett? 1. Bcsánatt kérek. 2. Várlak benneteket a mennyrszágban. X Isten áldjn titeket. +1 Az Állambiztnsági Értelmező Kéziszótár hgyan határzta meg a beismerő vallmás fgalmát? 1. A gyanúsíttt beismerő vallmása akkr következik be, amikr elérkezik pszichikai tűrőképessége határáhz. A vallmás teljessége függ a kihallgatás feszültségétől. 2. Önként vállalt igazmndás. X Kényszer hatására aláírt vallmás. 19

20 Megldásk Bldggá avatási ttó X 3. X X 7. X H- TESZT 1. a., vértanú, mert a többi a szentté avatási eljárás szakasza b., Mindszenty József, mert az ő bldggá avatása még flyamatban van c., Szmbathely, mert a többi Sándr István életének a helyszíne 2. 6, 5, 1,8, 2, 4, 3, 9, 10, 7 4. kenyérbélből 5. szentlvasó Sándr István életrajzi ttó X X

21 X Ttó Sándr István perének feldlgzásáhz X Felhasznált és ajánltt irdalm B. Varga J. (szerk.) Dn Bsc lelkét kaptad Bldg Sándr István vértanú, szalézi testvér. Dn Bsc Kiadó, Budapest. Lengyel E. (szerk.) Szaléziak Magyarrszágn. Dn Bsc Kiadó, Budapest. (az ÁBTL internetes flyóirata)

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Nagy Frigyes Kant Alapítás: 1734 Hannver állam területe brit-alsószász persználunió Hatalmas anyagi ráfrdítás Oktatási privilégiumk, állami támgatással (ösztöndíjak) Tantárgyak Kutatás (Göttingeni Királyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

Aktív idõskor Generációk egészsége

Aktív idõskor Generációk egészsége MEGHÍVÓ Az Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív idõskr Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. nvember 6-7-8. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti"» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^.

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^. 1893. XXin. évflyam 1. szám. Vasárnap, január I5i Előfizetési árak: Egy évre.. Fél évre... Negyed évre. G frt kr. 3 frt kr. 1 fit 50 kr. Szerkesztőség r s kiadóh vatal: urczaparti-utcza 31. szám, hva a

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módsíttt 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országs Képzési Jegyzékről és az Országs Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Orosz C2 1 1 029 számú nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 029 számú nyelvi programkövetelmény Orsz C2 1 1 029 számú nyelvi prgramkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatt benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudmányi Kar A nyelvi képzésre vnatkzó adatk Nyelv megnevezése

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös Vlt egyszer egy SzKI írm, nekem néhány hónap híján, 20 évig nem csak munkahelyem vlt az SzKI, hanem egy lyan közösség is, amelyhez minden egyes tagjáhz meleg érzelmi kapcsl ejezni. A másik megjegyzésem:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

ZENTANDRASI UIRADO. MEGHívó. MEGHívó. Cincér lakodalom. Gazdag Erzsébet

ZENTANDRASI UIRADO. MEGHívó. MEGHívó. Cincér lakodalom. Gazdag Erzsébet ,,, ZENTANDRASI UIRADO Ára: 145 Ft XIV. évflyam 2. szám Gazdag Erzsébet Cincér lakdalm Körte csprt jelmezesei nagyn vidámak Ftó: Óvó néni Szörnyu sk a skadalm Al! a cincér lakdalm. Tücsök és a kabóca a

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudmányi Dktri Iskla H 9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel:+36-96-503-490;

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Verzió: 09 Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2,

Részletesebben

1. Gépkezelés rövid története:

1. Gépkezelés rövid története: 1. Gépkezelés rövid története: Amikr a jelentősebb építőipari magáncégeket államsíttták, nemzeti vállalatkká vnták össze, az építőiparban mindössze 300-400 kisebb gépet üzemeltettek (összteljesítményük

Részletesebben

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben:

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben: LiP akkumulátrk kezelése: LiP akkumulátrk előnyei a NiMh-val szemben: Azns teljesítménynél lényegesen kisebb súly Megfelelő kezelés esetén hsszabb élettartam Kiegyensúlyzttabb feszültséggörbe (értsd: míg

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft.

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. 2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nn-prfit Kft. SAJTÓKÖZLEMÉNY DUÁLIS KÉPZÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN 1 ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ PROJEKT ZÁRÓ DISSZEMINÁCIÓS

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai , Kiindulási pntk: 1. A pedagógia kmmunikáció elméletéből 1. Az andragógiai flyamatkból A tanítási tanulási flyamat rendszeres és módszeres tudásközvetítés (a tanár közöl, bemutat, a tanulók felelnek,

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Iszlám-közel-kelet tanulmányok

Iszlám-közel-kelet tanulmányok Iszlám-Közel-Kelet tanulmányk BCE-TK nemzetközi tanulmányk (BA) II. évflyam 2008/2009, tavasz Tartalm Kurzusinfrmációk 1. Bevezetés a Közel-Kelet és Észak-Afrika tanulmányzásába 2. A közel-keleti és észak-afrikai

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár.

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár. C s í k s z e r e d a, 1913. Ili, évflyam, 3. szám. Szmbat, január 18. CSIKfHIRLAP POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP E l ő f i z e t é s i á r a k : Egész évre 8 K, fél évre 4 K, negyed évre

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben