IPR TÁMOP TÁMOP Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása"

Átírás

1 1 Fenntartó

2 Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP Rajzlás, festés, mintázás, kézimunka Játék Külső világ tevékeny megismerése Verselés, mesélés Munka jellegű tevékenységek Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi, és közösségi nevelés Az anyanyelvi, - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Kmplex személyiség fejlesztés 2

3 Tartalmjegyzék I. Felülvizsgálati nyilatkzat 7 II. Bevezető gndlatk 8 III. A helyi pedagógiai prgram módsításának törvényi háttere 9 IV. Adatlap Az intézmény neve, aznsító adatai, jgállása Az intézmény típusa, alapfeladatai, feladatellátás rendje 10 V. Az intézmény sajátsságai Igali Margaréta Óvda Igali Margaréta Óvda Smgyszili Tagóvda 18 VI. Erőfrrásaink Igali Margaréta Óvda Külső erőfrrásk Az igénylők köre Az óvdába járók szcikulturális háttere A gyermekek fejlettségi szintje A fenntartó hzzáállása, elvárása Belső erőfrrásk Személyi feltételeink A tvábbképzések frmái Az óvda tárgyi, eszközbeli feltételei A prgram eszközszükséglete Meglévő tárgyi feltételeink A játékeszközök bővítésének terve Az előmunkálatk összegzése Igali Margaréta Óvda Smgyszili Tagóvda Az igénylők köre Az óvdába járók szcikulturális háttere A gyermekek fejlettségi szintje A fenntartó hzzáállása, elvárása Tárgyi feltételeink Személyi feltételeink Humán erőfrrás szerepe 44 VII. Az intézmény pedagógiai hitvallása 46 VIII. Gyermekképünk 47 IX. Óvdaképünk, pedagógusképünk, dajkaképünk, szülőképünk Óvdaképünk Pedagógusképünk Dajkaképünk Szülőképünk 49 X. Alapelveink Alapelveink Pedagógiai alapelveink Kiindulási pntk Speciális elveink 52 XI. Prgramunk glbális cél, - és feladatrendszere Céljaink Közös célk Intézményi specifikus célk Integrációs prgramunk célja A kmpetencia alapú ktatás célja, feladata Feladataink Általáns feladataink 57 3

4 A kmpetencia alapú ktatás alapvető feladatai Az óvdai IPR feladatai Az óvdai nevelés általáns feladatai a személyiségfejlesztés területén Az óvdai nevelés általáns feladatai az egészséges életmód alakítása területén Az óvdai nevelés általáns feladatai az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés területén Az óvdai nevelés általáns feladatai az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása területén Településenként a feladatk specifikumai 62 XII. A pedagógiai prgram rendszere 64 XIII. A nevelés keretei Az egészséges életmód alakítása Célk Feladatk Az óvdapedagógus feladatai A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén A környezettudats magatartás megalapzása Az óvda egészségvédő prgramja Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés Cél Feladat Az óvdapedagógus feladatai Egyéni bánásmód A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén Az anyanyelvi, - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés megvalósítása Az anyanyelvi nevelés célja Az óvdapedagógus feladatai A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén Értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Célja Az óvdapedagógus feladatai A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén 96 XIV. Az óvdai élet megszervezésének elvei Az óvdai élet megszervezése Napirend, hetirend Javaslat a gyermekek napirendjének elkészítéséhez Javaslat a gyermekek hetirendjének elkészítéséhez Csprtszervezés Beszktatás elvei Az óvdai nevelőmunka tervezése Óvdánk személyi feltételei Óvdánk tárgyi feltételei Az óvdának a prgram céljaihz rendelt eszközrendszere Tevékenységünk keretei A gyermekek fejlettségállaptának mérése Ünnepek, ünnepélyek, jeles napk, hagymányk Célunk Ünnepeink tartalmi elemei A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén 114 XV. A prgram tevékenységfrmái A tevékenységekben megvalósuló tanulás Célunk 116 4

5 Tanulásukat támgató környezet megteremtése Az óvdapedagógus feladatai A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén Játék A játéktevékenység célja A játékkal kapcslats feladataink Az óvónő játéksegítő metódusai, a játékirányítás feladatai A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén Játékba integrált tanulás Verselés, mesélés Célunk Feladataink Az óvdapedagógus feladata a vers, mese tevékenység területén A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén Ének, zene, énekes játékk, gyermektánc Célunk Az óvdapedagógus feladata a zenei nevelés területén Feladatk A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén Rajzlás, festés, mintázás, kézimunka Célunk Az óvdapedagógus feladata A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén A mzgás, mzgáss játékk A mzgásfejlesztés célja A mzgásfejlesztés feladatai Az óvdapedagógus feladata A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén A külső világ tevékeny megismerése Célunk Feladataink Az óvdapedagógus feladata A környezet megismerése A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén Matematikai tartalmú ismeretek A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén Munka jellegű tevékenységek Célunk Feladataink Az óvdapedagógus feladata A fejlődés várható eredménye óvdáskr végén 168 XVI. A fejlődés jellemzői az óvdáskr végére 169 XVII. Sajáts feladataink Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek Célunk Feladataink A helyi óvdai integrációs prgram A helyi óvdai integrációs prgram céljai A helyi óvdai integrációs prgram jellemzői A nemzetiségi prgramunkkal járó feladatk Célunk A kisebbségi nevelés frmái 175 XVIII. Esélyegyenlőség az egyenlő hzzáférés biztsítása Sajáts nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 185 5

6 18.3. A kiemelkedő képességű gyermekekkel való egyéni fglalkzás A HH, HHH gyerekek differenciált fejlesztése, fejlődésének elősegítése Rmák integrációja Migrációs ppuláció integrációja 193 XIX. Az óvda kapcslatrendszere Óvda és gyermek Óvda Család Óvda Iskla Óvda Fenntartó Óvda Szűrővizsgálatkat ellátó szakemberek Óvda Étkezést biztsító vállalkzó Óvda Pedagógiai szakszlgálatk Óvda Szakmai szervezetek Óvda Családsegítő és Gyermekjóléti Szlgálat Óvda Közművelődési Intézmények Tagóvdák közötti kapcslattartás 206 XX. A pedagógiai prgrammal kapcslats intézkedések 207 XXI. Legitimációs záradék 208 Mellékletek: Jegyzőkönyvek Beisklázás eljárásrendje Beóvdázási prgram Az óvda mérési, értékelési rendszere Az óvda integrációs prgramja Fejlesztő prgram a hátránys helyzetű gyerekek integrált nevelésére Etnikai fejlesztő prgram 6

7 I. FELÜLVIZSGÁLATI NYILATKOZAT A Helyi nevelési prgramunk a módsíttt Óvdai Nevelés Országs Alapprgramja alapján került kidlgzásra, a helyi, környezeti, partneri igények figyelembe vételével. A helyi nevelési prgram figyelemmel van az Európai Uniós tagállamk egyik kiemelt XXI. századi célkitűzésére a tudás alapú társadalm megteremtésére. A tudás alapú társadalm megteremtésének biztsítéka az egész életen át tartó tanulás képességeinek elsajátítása, az alapkészségek és kulcskmpetenciák megfelelő szintű birtklása. Az alapprgram a hazai óvdai neveléstörténet hagymányaira, értékeire, nemzeti sajátsságaira, a pedagógiai és pszichlógiai kutatásk eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakrlatára épít. Biztsítja az alapvető gyermeki jgkat, a helyi igényeket, sajátsságkat. Meghatárzza a magyarrszági óvdákban flyó pedagógiai munka alapelveit. A prgram elkészítésekr figyelembe vettük a nemzeti, etnikai kisebbség óvdai nevelésének irányelveit. Alkalmazkdik a gyermek életkri sajátsságaihz: a kisebbség kultúrájának megismerésében, elsajátításában, kulturális hagymányk átörökítésében, fejlesztésében; fejleszti, áplja a kisebbségi hagymánykat, szkáskat. Óvdai nevelésünkben érvényesülnek a különböző innvatív pedagógiai törekvések, módszerek és az ezekhez kapcslódó eszközök alkalmazása. A felülvizsgálat és módsítás srán figyelembe vettük a sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelésének irányelvét is, valamint a kmpetencia alapú óvdai prgramcsmagt. Beillesztettük a kmpetencia alapú prgramcsmagt bevezető csprtk gyakrlatban szerzett tapasztalatait. A módsítás tvábbi indkai, hgy augusztus 31-el az Igali Általáns Művelődési Közpnt átszervezésre került, miszerint szeptember 1-jei dátummal a Büssüi tagóvda, a Zimányi tagóvda és az Igali Általáns Művelődési Közpnt Arany Jáns Művelődési Ház és Vársi Könyvtár nem része az intézménynek. A Büssüi Tarkabarka Tagóvda kilépett az Igal és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból, a Zimányi Tagóvda pedig jgutód nélkül megszűnt. Ettől az időpnttól az intézmény két óvdai intézménnyel, Igali Margaréta Óvda és a Smgyszili Tagóvda néven működik tvább. 7

8 II. BEVEZETŐ GONDOLATOK Tisztelt Olvasó! Az Igali Margaréta Óvda nevelőtestülete nevében köszöntöm mindazkat, akik érdeklődnek intézményünk Pedagógiai Prgramja iránt. Nevelési prgramunk ktató - nevelő munkánk alapdkumentuma. Egyértelmű képet ad intézményünk közös pedagógiai értékrendjéről, rögzíti a pedagógiai működés tartalmi és szervezeti kereteit. Nevelési prgramunkat szeretnénk minden kedves lvasó - szülő, pedagógus, fenntartó - figyelmébe ajánlani. Reméljük, hgy szülőként prgramunkat lvasva megtalálja a lehetőséget arra, hgy gyermeke intézményünkben egészségesen, biztnságban fejlődjön. Intézményünk átfgja Igal, Kazsk, Ráksi, Smgyszil és Gadács 3 8 éves gyermekeinek intézményes nevelését. Nevelési rendszerünk kidlgzásának alapját az Óvdai nevelés rszágs alapprgramjában megfgalmaztt értékek, elvek, célk, kiemelt fejlesztési feladatk, valamint partnereink elvárasa, igénye és hagymányaink jelentik. Hisszük és valljuk, hgy csakis a gyermekekkel együtt megélt és átélt flyamatk hatéknyak a nevelés szempntjából. Nevelőmunkánkat, illetve egész óvdai életünket a gyermek centrikusság jellemzi. Mindenkr figyelembe vesszük a gyermekek testi szükségleteit, egyéni és általáns fejlettségét, életkri sajátsságait, valamint lehetőségeinket, helyi adttságainkat. Ez az a dkumentum, mely az elkövetkezendő négy évre meghatárzza nevelő munkánkat, biztsítva a törvényességet, a nevelőtestület, az itt dlgzók szándékát, hgy szélesítsük a nevelési lehetőségeket, erősítsük a minőségi, a partnereink elvárásainak és elégedettségének megfelelő nevelést. A Pedagógiai prgram megfelel a hatálys törvényeknek, rendeleteknek és hsszabb távra iránytűje lesz az Igali Margaréta Óvdában és tagóvdájában flyó nevelőmunkának. Helyi Pedagógiai prgramunk biztsítja intézményünkben a szakmai önállóságt, megjelennek a prgramban a helyi igények és specialitásk, érvényesülnek a különböző innvatív törekvések. Ugyanakkr, hgy az önállóság a legkisebb mértékben se sérüljön, az egyes tagóvdák a krábbi általuk írt, vagy adaptál nevelési prgramt beépítették az új pedagógiai prgramba. De intézményünkben a gyermekek ellátása a lehetőségekhez mérten azns elvek, célk alapján történik. A módsítás srán arra törekedtünk, hgy prgramunk biznyító erejű legyen a közvetlen és közvetett partnereink számára. Szeretnénk tvábbra is élvezni az Önök bizalmát, szeretnénk egymás partnerei lenni abban, hgy gyermekeink bldg, együttműködésre kész, erkölcsi értékeket ismerő és tisztelő, a váltzáskhz rugalmasan, jól alkalmazkdó, saját akarattal, egészséges önbizalmmal rendelkező, döntésekre képes magyar és európai plgárk legyenek. Célunk, hgy az intézményünkbe járó gyermekek, tevékenységeik srán lyan krszerű, az életben is alkalmazható készségek, képességek, attitűdök kmpetenciák birtkába jussanak, amelyeket intézményünkből kikerülve egész életük flyamán képesek lesznek hasznsítani. Egy vidám gyermekkr emlékeivel és megalapztt tudással kerüljenek be az általáns isklába. A gyermekek iránt érzett közös felelősségünk, a partnereink irántunk érzett bizalma és együttműködő támgatása lesz garanciája nevelési prgramunk megvalósításának, intézményünk jó hírnevének. Köszönöm az alkalmaztti közösség minden tagjának, hgy - a gyermekeink mindenek felett álló érdekeit figyelembe véve a prgramunkban megfgalmazttak alkalmazásával nevelik és fejlesztik a hzzánk járó gyermekeket. Mindezek megvalósítása az általuk kialakíttt esztétikus, kulturált környezetben flyik. A prgram eddigi megvalósításában a nevelőtestület tagjai aktívan részt vettek, ezútn szeretném megköszönni munkájukat, elkötelezettségüket. Igal, 2013.szeptember 01. Cserné Fehér Mária Óvdavezető 8

9 III. A HELYI NEVELÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE A Pedagógiai prgram módsítását és kiegészítését az alábbi jgszabályk, törvények, rendeletek figyelembevételével készítettük el: A prgram a 363/2012. (XII. 17.) Krmány rendelet értelmében, az Óvdai nevelés rszágs alapprgramja alapján készült, magába fglalva a hazai és a helyi óvdai gyakrlatk eddigi tapasztalatait, eredményeit, szem előtt tartva, az évi LXXIX. Közktatási törtvényt, valamint, az azt módsító évi LXVIII. számú törvényt, majd évi CXC. törvényt a köznevelésről, annak végrehajtási rendeleteit, közktatás távlati fejlesztésének stratégiáját, a vársi közktatási kncepció irányelveit. Magyarrszág Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) krmányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módsításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/ (VIII. 28.) Krm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szlgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dlgzó pedagógusk évi támgatásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelésének irányelve 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszlgálati intézmények működéséről 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvdai nevelésének irányelve tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jgairól Egyezmény a gyermekek jgairól Egyesült Nemzetek UNICEF 185/1999. (XII.13.) Krm. rendelet a pedagógus-tvábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, amely a tvábbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Krm. rendeletet módsítja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LXV. tv. 41. a helyi önkrmányzatk társulásáról évi CXXXV. törvény 8.. /1/ és /4/ az intézményfenntartó társuláskról évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmzdításáról A többször módsíttt 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési ktatási intézmények működéséről 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet a kötelező felszerelési - és eszköz nrmáról 23/1997. (VI.4.) számú MKM rendelet és az azt módsító 37/2000. (X. 29.) rendelet a Fgyatéks gyermekek nevelésének irányelveiről és az azt módsító 2/2005.(III.1) OM rendelet a Sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelésének irányelve Figyelembe vettük a helyi társadalmi elváráskból felmerülő feladatkat, alkalmazva a már több éve jól bevált, működő nevelési-fejlesztési gyakrlatkat, módszereket, amelyeket helyi adttságaink lehetővé tesznek. 9

10 IV. ADATLAP 4.1. AZ INTÉZMÉNY NEVE, AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA Az óvda jgállása a 4/2013. (V.27.) határzattal elfgadtt alapító kirat szerint: Elnevezése: Igali Margaréta Óvda Székhelye: 7275 Igal, Szent István u Telephelye: 7276 Smgyszil, Szabadság u címe: OM aznsítója: Jgállása: Önállóan működő költségvetési szerv 4.2. AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA, ALAPFELADATAI, FELADAT-ELLÁTÁSI RENDJE Az intézmény adatai: Költségvetési törzsszáma: Az intézmény irányító szervének neve, székhelye: Igal és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7275 Igal, Szent I. u.107. Az intézmény fenntartója: Igal és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 7275 Igal, Szent I. u.107. Óvdai feladatk ellátására: Az Igali Margaréta Óvda és a Smgyszili Tagóvda esetén Igal Várs Önkrmányzat: Igal, Szent István u Bnnya Község Önkrmányzat: 7281 Bnnya, Petőfi utca 63. Gadács Község Önkrmányzat: 7277 Gadács, Fő u. 72. Kazsk Község Önkrmányzat: Kazsk, Kssuth u. 29. Ráksi Község Önkrmányzat: Ráksi, Fő u. 18. Smgyszil Község Önkrmányzat: Smgyszil, Szabadság u. 25. Az átalakítás módja, időpntja: Az intézmény szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általáns Iskla, Szakiskla és Diáktthn, valamint a Margaréta Óvda Igal és Tagóvdái, a Tarkabarka Tagóvda Büssü és a Tagóvda Zimány belvadásával a Batthyány Kárly Körzeti Általáns Isklába, mely átalakításra kerül Általáns Művelődési Közpnttá. Az Igali Általáns Művelődési Közpnt új intézményegységeként jön létre az Arany Jáns Művelődési Ház szeptember 1.-i dátummal jön létre, szervezetileg az Igali ÁMK Batthyány Kárly Körzeti Általáns Iskláhz csatlakzó Pedagógiai Szakszlgálat szeptember 1.-i dátummal csatlakzik az Igali Általáns Művelődési Közpnthz a Margaréta Óvda Igal Tagóvdájaként a Smgyszili Tagóvda szeptember 1.-i dátummal a Speciális Általáns Iskla, Szakiskla és Diáktthn önálló intézményegységként megszűnik, a Speciális Általáns Iskla és Speciális Szakiskla a Batthyány Kárly Körzeti Általáns Iskla tagzataként működik tvább január 1.-i dátummal Batthyány Kárly Körzeti Általáns Iskla, Pedagógiai Szakszlgálat és Speciális Szakisklai Tagzat nem része az Igali ÁMK-nak szeptember 1-jei dátummal a Büssüi tagóvda, a Zimányi tagóvda és az Igali Általáns Művelődési Közpnt Arany Jáns Művelődési Ház és Vársi Könyvtár nem része az intézménynek. Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény: óvda 10

11 Az intézmény gazdálkdási besrlása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkdási feladatait az Igali Közös Önkrmányzati Hivatal látja el. Az intézmény működési területe: Igali Margaréta Óvda és a Smgyszili Tagóvda esetén: Igal, Bnnya, Kazsk, Ráksi, Smgyszil és Gadács települések közigazgatási területe. Az óvdák közigazgatási területen kívülről is vehetnek fel növendékeket az engedélyezett létszámn belül. Az intézmény feladat ellátási helyei, intézményegységei: Igali Margaréta Óvda: 3 csprt 7275 Igal, Szent István u Igali Margaréta Óvda Smgyszili Tagóvda: 1 csprt 7276 Smgyszil, Szabadság u. 14. Az intézmény jgszabályban meghatárztt közfeladata és alaptevékenysége: Igali Margaréta Óvda és a Smgyszili Tagóvda esetén: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 5. (1) bekezdés a) pntja szerinti nevelés, mely a gyermek hárméves krában kezdődik, és addig az időpntig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. A közktatásról szóló évi LXXIX. tv., a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. alapján: Óvdai nevelés - Az óvda napi 8 órát meghaladó nyitvatartási időben gndskdik az 1-3. nevelési évben az óvdai feladatk ellátásáról. Gndskdik az óvdai étkeztetésről Hátránys és halmzttan hátránys helyzetű gyermekek óvdai nevelése A gyermek hárm éves krától ellátja- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatárzttak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatkat. Óvdai fejlesztő prgram szervezése. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, ktatható sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelése. Szakágazatk megnevezése, szakfeladatk: Szakágazat száma, megnevezése: Óvdai nevelés Óvdai intézményegységek feladata: Óvdai nevelés, ellátás Halmzttan hátránys helyzetű gyermekek óvdai fejlesztése ktatási, nevelési módszertani feladatk végzése ktatáshz kapcslódó kiegészítő tevékenység: óvdai fejlesztő prgram képesség kibntakztató felkészítés, integrációs nevelés, ktatás kmpetencia alapú nevelés bevezetése, működtetése (TÁMOP 3.1.4) A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, ktatható sajáts nevelési igényű gyermekek, tanulók óvdai nevelése, ellátása. Ennek keretében a szakértői bizttság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pntja szerint: a különleges bánásmódt igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizttság szakértői véleménye alapján értelmi vagy beszédfgyatéks, több fgyatéksság együttes előfrdulása esetén halmzttan fgyatéks, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlys tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályzási zavarral) küzd. értelmi (enyhe fkban sérült), beszédfgyatéks, több fgyatéksság előfrdulása esetén halmzttan fgyatéks, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlys rendellenségével küzdő gyermekek integrált nevelése, ktatása. a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlys rendellenességével küzdő gyermek integrált nevelése, ktatása 11

12 A szakértői és rehabilitációs bizttság vagy a nevelési tanácsadó által készített szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, ktatása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvdai nevelés, ellátás Cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven Óvdai intézményi étkeztetés Általáns isklai feladatellátáshz kapcslódóan: Isklai intézményi étkeztetés Az intézmény vállalkzási tevékenységet nem flytat. Az intézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 120 fő, melyből Óvdai férőhely 120 fő, melyből Igali Margaréta Óvda Igal 90 fő Tagóvda Smgyszil 30 fő A feladat ellátását szlgáló vagyn, a vagyn feletti rendelkezés jga: Igal Várs Önkrmányzatának tulajdnában lévő 1039/2 hrsz. számú, 964 m² alapterületű ingatlan, valamint az intézmény vagynleltárában nyilvántarttt tárgyi eszközök. A vagynnal való gazdálkdás srán az Igal Várs Önkrmányzat érvényben lévő önkrmányzat vagynáról és vagyngazdálkdás szabályairól szóló rendelet szerint kell eljárnia. Smgyszil Község tulajdnát képező 403 hrsz. alatti, 250 m² alapterületű ingatlan, valamint az intézmény vagynleltárában nyilvántarttt tárgyi eszközök. A vagynnal gazdálkdás srán a Smgyszil Községi Önkrmányzat érvényben lévő önkrmányzat vagynáról és a vagyngazdálkdás szabályairól szóló rendelet szerint kell eljárnia. Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézmény vezetője magasabb vezető besztású közalkalmaztt, akit pályázat útján a Társulási Tanács határztt időre, legfeljebb 5 évre bíz meg. A pályáztatás és a fglalkztatás tekintetében a közalkalmazttak jgállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek, a köznevelési törvénynek, valamint a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8) Krm. rendelet az irányadók. Felette az egyéb munkáltatói jgkat az Intézményfenntartó Tanács elnöke gyakrlja. Fglalkztatttjaira vnatkzó fglalkztatási jgviszny megjelölése: - Fglalkztatttjainak jgvisznya alapvetően közalkalmaztt, melyekre nézve közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. - Egyéb fglalkztatásra irányuló jgviszny tekintetében a Plgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. Az intézmény képviseletére jgsultak: Az intézmény általáns képviseletét az óvdavezető látja el. Az óvdavezető távlléte esetén az intézményt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatárztt srrendben következő helyettes képviseli, vagy az intézményvezető által megbíztt személy. Záradék: Jelen alapító kirat szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Igal és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3/2013.(V.27.) számú határzatával elfgadtt alapító kirat hatályát veszti. Az alapító kirat egységes szerkezetbe fglalását az Igal és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 4/2013. (V.27.) számú Társulási Tanácsi határzatával, minősített többséggel elfgadta. 12

13 V. AZ INTÉZMÉNY SAJÁTOSSÁGAI / az óvdák sajáts arculata/ 5.1. Igali Margaréta Óvda MOTTÓ: A gyermek fejlődése szempntjából döntő fntsságú, hgy érezze, nem csak szeretik, hanem lyannak szeretik, amilyen. /Hermann Alice/ Intézményünkről: Községünkben járási székhely lévén 1890-ben létesítettek először óvdát és napjainkig flyamatsan működik. A mindenkri társadalmi igényeknek és elvárásknak megfelelően Kazsk és Ráksi községek óvdáskrú gyermekei is helyet kaptak bővítve a szükségépületet 2, ill. 3 csprtra szeptemberében Igal, Kazsk és Ráksi óvdásai egy 100 férőhelyes, 4 csprts óvdát vehettek birtkukba. Az óvda a főútvnaltól távl, visznylag csendes helyen, 3780 m²-es telken, 900 m² beépített területtel, 2880 m²-es udvarral rendelkezik ban Ráksi önálló óvdát létesített. A gyermekek létszámától függően ettől kezdve az Igali Óvda 3-4 csprts önálló óvdaként működött. Az óvdánkat igénybe vevő gyermekek száma az elmúlt évtizedekben sajnálats módn csökkent, ezért a 2003/2004-es nevelési évtől 3 csprts óvdaként működünk szeptemberétől a Ráksi óvda jgutód nélküli megszűnésével ismét fgadjuk a Ráksi gyermekeket. Ugyanez év szeptember 1.-től, a Büssüi óvda intézményünk tagóvdája lett, 2008 szeptemberétől a Zimányi óvda is tagintézményként csatlakztt hzzánk szeptember 1.-i dátummal csatlakzik az Igali Általáns Művelődési Közpnthz a Margaréta Óvda Igal Tagóvdájaként a Smgyszili Tagóvda szeptember 1.-i dátummal a Speciális Általáns Iskla, Szakiskla és Diáktthn önálló intézményegységként megszűnik, a Speciális Általáns Iskla és Speciális Szakiskla a Batthyány Kárly Körzeti Általáns Iskla tagzataként működik tvább január 1.-i dátummal Batthyány Kárly Körzeti Általáns Iskla, Pedagógiai Szakszlgálat és Speciális Szakisklai Tagzat nem része az Igali ÁMK-nak szeptember 1-jei dátummal a Büssüi tagóvda, a Zimányi tagóvda és az Igali Általáns Művelődési Közpnt Arany Jáns Művelődési Ház és Vársi Könyvtár nem része az intézménynek. A Büssüi Tarkabarka Tagóvda kilépett az Igal és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból, a Zimányi Tagóvda pedig jgutód nélkül megszűnt. Ettől az időpnttól az intézmény két óvdai intézménnyel, Igali Margaréta Óvda és a Smgyszili Tagóvda néven működik tvább. Óvdánk vidéki színvnalhz visznyítva jól felszereltnek számít, tágas udvarral és trnateremmel is el van látva. Óvdánk minden irányból jól megközelíthető, ezért intézményünket igénybevevők nemcsak településünkön élnek, hanem másik 6 településről is vannak bejáró gyermekeink. A társulás területén élő gyermekek bejárása megldtt tömegközlekedéssel, ill. isklabusszal. A társulás területén érvényesül a szabad óvdaválasztás. Intézményünkre a nyitttság, a családias légkör jellemző. Igyekszünk a családi élethez közelítő, azt kiegészítő, de a közösségi életből fakadóan többet is adó, a játéknak maximálisan teret nyújtó, a helyi igényeket kielégítő, az isklai életmódra előkészítő nevelést biztsítani. Óvdánk szervesen bekapcslódik a várs életébe, ünnepeinek szervezésébe. Nevelési felfgásunk alaptézise: A pedagógiai gyakrlatunk csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes. A gyerekek számára a játék maga az élet. A gyermeki játék értékének, annak a nevelésben betöltött szerepének kiemelt jelentősége van. Tvábbá jellemző a testületre az újszerű 13

14 ismeretátadási frmák keresése, az óvónői személyiség kibntakzásának preferálása, az új nevelési módszerekkel való próbálkzásk. A helyi nevelési prgram biztsítja számunkra a közösségen belül a különféle törekvések egységesítését, a célkitűzések rendszerbe állítását, a tradíciók áplását, a kötöttségektől való elszakadását és az új szisztémák előtérbe helyezését. Rendkívül lényegesnek tartjuk, hgy a helyi prgramunk centrumában azk a nevelési területek kerüljenek, melyek leginkább megfelelnek a gyermekek szükségleteinek, fejlettségüknek, a szülők igényeinek, az óvónők felkészültségének és a meglévő tárgyi feltételeknek. Döntenünk kellett, hgy választunk, vagy saját prgramt írunk. Mindkét esetben elkerülhetetlen, hgy számt vessünk a jelenlegi nevelési munka helyzetével és átgndljuk a jövő nevelési gyakrlatát. Nevelőtestületünk a lehetőségek tanulmányzása után választtt prgramt, melyet adaptált: a helyi visznykhz alakítva szeretné beilleszteni a nevelési elképzeléseibe. Már krábban is törekedtünk az óvdai nevelés egy egy részterületének megújítására. Pl.: mzgásfejlesztés, felzárkóztatás, valamint kísérletet tettünk a gyermekek megfigyelési módszereire, lgpédiai fejlesztésére. Nagy Jenőné: Óvdai nevelés a művészetek eszközeivel c. prgramjával dlgzunk, amit 2004-ben átdlgztunk, figyelembe véve a helyi adttságkat, lehetőségeinket, ennek függvényében illesztettük bele nevelési elképzeléseinket. Ez a prgram magában fglalja a hazai óvdai gyakrlat legjbb tapasztalatait azért, hgy a tradicinális értékeket megőrizze. Átfgja az óvdáskr teljes nevelő- fejlesztő munkáját, az Óvdai nevelés rszágs alapprgramja szerint készült alternatíva. Ugyanakkr arra készteti az óvdapedagóguskat, hgy az egész napi óvdai életet még differenciáltabban, az egyéni szükségleteket, képességeket figyelembe véve szervezzék meg. Mi azért választttuk ezt a prgramt, mert pedagógiai elveink, hitvallásunk, a nevelésről valltt elveink, érzelmi, esztétikai beállítódttságunk tthnra talált ebben a szellemben. A művészetek eszközeivel hatunk a gyermekekre. Felhasználjuk a verset, a mesét, a dramatikus játékkat, az éneket, énekes játékkat, zenehallgatást, a rajzt, a mintázást, a kézimunka léleknemesítő erejét. A prgram a hagymányőrzést, a népi kultúra áplását, az óvdapedagógusk feladatának tekinti. A múlt, a hagymányk, a kultúra értékeket beépítjük a gyermekek nevelésébe. Olyan óvdapedagógusk vagyunk, akik ragaszkdunk népünk múltjáhz, és képes vagyunk azzal aznsulni és az ezzel járó feladatkat vállalni. Gyűjtjük és óvjuk falvaink még megmaradt értékeit. Jeles napjaink, ünnepeink, művészeti napjaink; Ovigaléria és Évszakkncertek adnak mérföldköveket képzeletbeli kalendáriumunkban. Prgramunk alappillére kettős: az érzelmekre épít és a gyermek esztétikai tevékenységét, alktókészségének fejlesztését hangsúlyzza. A másik alappillér a tevékeny óvdai élet megteremtése, melyben hangsúlyt kapnak a művészeti értékek, hgy a kreatív gndlkdási irányt megerősítsék. A prgram nagy szerepet szán a humrnak, mint feszültségldó módszernek. Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni: Feltételezzük, hgy minden gyermek vnzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alktó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvdában megkapja, kialakul az óvdás tartása, önállóvá, nyugdttá és kiegyensúlyzttá válik es nevelési évtől a kmpetencia alapú óvdai prgramcsmaggal egészítettük ki. A helyi nevelési prgram biztsítja számunkra a közösségen belül a különféle törekvések egységesítését, a célkitűzések rendszerbe állítását, a tradíciók áplását, a kötöttségektől való elszakadását és az új szisztémák előtérbe helyezését. Prgramunkra jellemző az innvatív, kmpetencia alapú nevelés. Megvalósításában segítő partnereink a szülők, a fenntartóink és a civil szervezetek, a várs lakói. Prgramunk: Segíti az esélyegyenlőség kialakítását, a gyermekek részképességeinek, képességeinek fejlesztését Segíti a felzárkóztatást Lehetőséget ad a kiemelkedő képességű gyermekek felismerésére, képességeik megerősítésére, kibntakztatására is Érzelmi gazdagságt biztsítunk a gyermekek számára a művészetek eszközeivel. Megerősíti az erkölcsi, szciális, intellektuális érzelmeket 14

15 Arra nevel, hgy a gyerekek tanuljanak meg nevetni, csdálkzni, felfedezni. A pedagógiai gyakrlatunk csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes, gyermek és családcentrikus. A gyermek személyiségének alakulásában meghatárzó, hgy milyen nevelési hatásk érik a családjában. A megfelelő módn kialakíttt szkásk és viselkedési frmák a gyermek számára megkönnyítik az óvdai közösségbe való beilleszkedést. Ezért nagyn fnts a családk nevelési szkásainak megismerése, közelítése az óvdai nevelési szkáskhz Célunk a családkkal való együttműködés, a családk segítése, erősítése. Kiemelkedően fntsnak tartjuk a családdal való együttnevelést, mert csakis ez szlgálja hatéknyan a gyermekek harmnikus fejlődését, a fejlődés zálga pedig az együttműködés, a közös felelősségvállalás. Hiszen célunk közös: testileg, értelmileg, szciálisan egészségesen fejlett, harmnikus személyiségű, az isklai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekek nevelése az egyéni és életkri sajátsságk figyelembevételével. A mi óvdánkban a tanulási flyamat kmplex, játéks keretben készít elő az isklai életmódra. Nap, mint nap váltzats, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befgadó, elfgadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csdáiról, a számk, a mennyiségek birdalmáról. Játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől. Fő törekvésünk, hgy a tanulási képességek célztt fejlesztésével minden gyermeket a lehetőségeihez képest felkészítsünk a zökkenőmentes isklakezdésre, isklai beilleszkedésre. A nevelés keretét az egészséges életmódra nevelés, az érzelmi nevelés és szcializáció biztsítása, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása és a személyiségfejlesztés alktja. Tartalmi frmái: hagymányőrzés, népszkásk, Tevékenységfrmái: játék; játékba integrált tanulás; vers, mese, dramatikus játék; ének, énekes játékk, zenehallgatás; rajzlás, mintázás, kézimunka; mzgás, mzgáss játékk; külső világ tevékeny megismerése; anyanyelvi nevelés; munka jellegű tevékenységek. Sajáts feladataink, speciális szlgáltatásaink: gyermekvédelem, lgpédia, általáns pszichlógiai tevékenység, a szciálisan hátránys helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésük elősegítése, sajáts nevelési igényű gyermekek nevelése, hitktatás, angl nyelvktatás. Alapelvünk nevelés- és gyermekközpntú, isklai életre felkészítő óvda minőségi megvalósítása. Olyan szeretetteljes óvdai légkör megteremtése, amelyben a gyermekek önmagukhz képest fejlődnek. Valamennyien azn munkálkdunk, hgy a hzzánk járó gyerekek nyugdtak, bldgk, élményekben gazdagk legyenek, kötődjenek a mesékhez, a zenéhez, az alktó tevékenységekhez. Mindezt ezért tesszük, hgy önállókká, kiegyensúlyzttakká, önmagukat értékelni és máskat elfgadni tudó emberekké váljanak. Ezért tartttuk fntsnak a TÁMOP es pályázatn való részvételt, hiszen ezáltal is gazdagíthattuk tudásunkat, fejleszthetjük tárgyi feltételeinket, amellyel értékesebb jövőt kínálhatunk a gyermekek számára és felkészítsük őket az élethsszig tartó tanulásra. Fő célunknak tartjuk, hgy már kisgyermekkrban megalapzzuk azkat a képességeket, készségeket, amelyek a későbbiekben egy pzitív személyiség kibntakzását segíthetik elő. Az óvdai tevékenységek, tapasztalatgyűjtések megszervezésével, nevelőmunkánkkal szeretnénk elérni, hgy a hzzánk járó gyerekek érdeklődő, nyittt, a szépre fgékny, a természetet, környezetét, a hagymánykat megismerő, munkájukban igényesek és lehetőségeikhez mérten alktók legyenek. 15

16 Szűkebb közösségünk tevékeny tagjává váljanak, fgadják el, és együttműködően alakítsák annak szkás- és szabályrendszerét, legyenek nyitttak másk véleményének meghallgatására, elfgadására, tudják elfgadni és megérteni a másságt. Kmpetencia alapú óvdai prgramcsmag beépítése A prgramcsmag bevezetése, alkalmazása és fenntartása a 2010/2011-es nevelési évtől mindhárm óvdai csprtban biztsíttt, óvdapedagógusaink flyamats képzésekkel és az önképzés lehetőségével élve sajátíttták el a kmpetencia alapú óvdai nevelésmódszertanát. Hsszú távú célunk a prgramcsmag bevezetésével hzzájárulni a községek gyermekeinek életen át tartó tanulásának megalapzásáhz, ezáltal a képzettségi szint javításáhz, a munkanélküliség, a szegénység csökkentéséhez. az egész életen át tartótanulás fntsságának tudatsítása a gyermekek általáns képzettségi szintjének javítása, ezáltal a fglalkztatttsági szint javítása a hátránys helyzetből adódó leszakadás csökkentése a társadalmi beilleszkedés elősegítése környezettudats magatartás kialakítása a kulcskmpetenciák fejlesztését támgató mdern pedagógiai módszertan alkalmazása, új szervezési eljárásk bevezetése, prjekt pedagógia alkalmazása, témahét megvalósítása, tevékenységközpntú pedagógiák megismerése és alkalmazása, hatékny gyermek megismerési technikák használata a pedagógiai munkánkban Rövid távú knkrét célk: A prgramcsmag sikeres beillesztéshez és alkalmazásáhz flyamatsan beszerzésre kerülő eszközök, játékk használatával óvdánkba járó gyermekek több és szélesebb körű ismerethez juthatnak, a mi segíti egyéni kmpetenciáik fejlődését. Célunk, hgy az intézménybe járó gyermekek 100 %-a hzzájuthassn e lehetőségekhez, hiszen többségük erősen ingerszegény környezetben él. Feladataink: Helyi innvációk megvalósítása, tvább fejlesztése és beépítése helyi prgramunkba. Innvációink részletes kidlgzása elektrnikus és papír frmátumban intézményünk dkumentációs tárában megtalálható Innváció megnevezése: ÓVODÁBA HÍVOGATÓ A gyermekek óvdai beilleszkedését segítő prgram, különös tekintettel a HH/HHH gyermekekre Fejlesztő játékgyűjtemény önálló intézményi innváció Az tthn és az óvda kapcslata a szeretet hónapjában (Karácsnyi ünnepkör) Igali Margaréta Óvda Mérési és értékelési rendszere Labdázás, mzgás az óvdában Jó gyakrlat étvétele Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni differenciált bánásmódra és a felzárkóztatásra. Kiemelt feladat az önellátás, a saját személyre irányuló felkészítés, az alulszcializált gyermekek fkztt gndzása, a kmmunikációs készségek elsajátítása, a beszédkészség fejlesztése, a krlátztt nyelvi kód átírása speciális, fejlesztő prgramkkal, speciális szakember segítségével, fejlesztési terv keretében. Az isklára felkészítő prgram differenciált fejlesztéssel, a kulcskmpetenciák igénybevételével történik. Az óvdában nincs szegregált gyermek, az előítélet-mentesség, az esélyegyenlőség lehetősége érvényesül. Az óvdai nevelés felvállalta a halmzttan hátránys helyzetű gyermekek segítését, az egyéni eltéréseket tleráló képességfejlesztést, és ehhez külső szakemberekkel nyújtunk segítséget, önképzési lehetőségeket keresünk. Az óvdapedagógusk képzettségük révén a differenciált fejlesztést megismerték, és próbálják kialakítani intézményük egyéni arculatát, melyben közpnti szerepet kap a tehetségfejlesztés, ez a nevelési prgramban is látható. A szciális készségek fejlesztése az önálló életvitelre való felkészülést szlgálják, a teljes értékű, mindennapi élethez szükséges készségek, képességek kialakítását. 16

17 A gazdasági megsztttság, a szegények létszámának növekedése az eddigieknél is nagybb felelősséget kíván az óvdától, lyan nevelési frmákat, melyek a szegényebb anyagi körülmények között élő gyermekek számára is lehetővé teszik tehetségük kibntakztatását. Ehhez kapcslódik egyik nyertes pályázatunk is: TÁMOP-3.3.2/08/ pályázat megvalósulása az Igali Margaréta Óvdában. Innvációink részletes kidlgzása elektrnikus és papír frmátumban intézményünk dkumentációs tárában megtalálható Innváció megnevezése: Hárm éves krban történő be óvdázást segítő prgramk, különös tekintettel a HH/HHH gyermekekre Halmzttan hátránys helyzetű gyerekek hátránykmpenzációja tervszerű, egyéni fejlesztéssel Preventív óvdai fejlesztés Drámajáték fglalkzásk az óvdában Zenevi Szín kép frma (ábrázlás, kézművesség) SZÜLŐK KLUBJA - Család-óvda kapcslat fejlesztése, egyenlő hzzáférést, esélyegyenlőséget biztsító prgramk - Óvda-család kapcslata - Közösségépítő, közösségfejlesztő prgramk Az óvda és az iskla együttműködése az óvdásk zavartalan isklai beilleszkedése érdekében Hívgat az iskla Fgjunk össze a gyermekek érdekében - Óvdai szakmai együttműködések - Szciális támgató prgram be óvdázás érdekében Fntsnak érezzük a kapcslattartást közvetlen és közvetett partnereinkkel. Arra törekszünk, hgy intézményünk munkájának minőségével elégedettek legyenek a szülők és egyéb partnereink, a ránk bíztt gyermekek pedig nyugdt, barátságs légkörben, minél bldgabban töltsék mindennapjaikat óvdánkban. Céljainkat Igal, Kazsk, Ráksi, Smgyszil, Gadács és Bnnya Önkrmányzatainak Intézményfenntartó Társulása, mint fenntartó, és egyéb pályázati frrásk által biztsíttt anyagi lehetőségek mellett valósítjuk meg. 17

18 5.2. Igali Margaréta Óvda Smgyszili Tagóvda Községünk, Smgyszil, Smgy megyében, Kapsvártól közútn 22 km-re, északkeletre, Igal közelében (5 km) helyezkedik el. Lélekszám: 806 fő. Lakói mezőgazdasági termelésből és a közeli várs nyújttta munkalehetőségekből élnek. A községben elég sk a munkanélküli és a nehéz anyagi körülmények között élő család, valamint az elmúlt években beköltözött rma család. A feltételezett cigány laksság több mint 50 %. A laksság jelentős számú rétege családi pótlékból és segélyekből él. Ezeknek a szülőknek a gyermekei alktják óvdásaink többségét. Az óvdai nevelőmunkát két főisklai végzettségű óvdapedagógus, egy fő dajka segítségével látjuk el. A község egyetlen óvdájába 1 vegyes csprts, 30 fős férőhellyel rendelkezik. A cigány nemzetiséghez tartzó gyermekek száma az óvdában körülbelül 60 %. Intézményünk ppulációját a magyar és a cigány nemzetiség adja. Ebből következően szülői kérésre a Cigány kisebbségi óvdai nevelés a kisebbségi óvdai nevelésének irányelve alapján az etnikai kisebbség számára kiegészítő nevelési prgrammal is rendelkezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a cigány gyermekek 3 éves krtól történő óvdai beíratására és ügyelünk a rendszeres óvdalátgatásukra is. Igyekszünk a hátrányk kmpenzálására, lehetőségeinkhez mérten törekszünk a cigány kultúra megismertetésére, hagymány áplására, az identitás tudat alakítására. E területen a gyermekek nevelése mellett feladatunknak tartjuk a szülők segítését is. Felismerve a különböző szci-kulturális háttérből érkező gyermekek közötti különbségeket, a magas létszámú cigány nemzetiség szükségleteit, a felzárkóztatás prblémája vezette el nevelő testületünket a tanulási készségeket, képességeket megalapzó, tanulási zavark megelőzését szlgáló fejlesztéshez. A lehetőségekhez mérten törekszünk a hátrányk kmpenzálására. Eddigi nevelőmunkánkat az ONP alapján végeztük, valamint helyi nevelési prgramunkban kész prgramt vettünk segítségül (Tevékenységközpntú Nevelési Prgram) szeptember 1-től az Igali ÁMK Margaréta Óvda Tagóvdájaként működünk tvább, így módsításra kerül az eddigi helyi nevelési prgramunk. A HNP-kat az Óvdai nevelés rszágs alapprgramja alapján készítettük el, nagymértékben figyelembe véve a Nemzeti etnikai kisebbség óvdai nevelésének irányelveit. A 2011/2012-es nevelési évben bevezetésre kerül az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) működtetése az óvdánkban, melynek elemeit már beépítettük nevelési prgramunkba. Intézményünkben a cigány gyermekek nagy száma indklttá teszi, hgy a Nemzeti etnikai kisebbség óvdai nevelésének irányelveiben megfgalmazttak alapján tudatsan, tervszerűen segítsük a cigány gyermekek beilleszkedését, fejlesztését, integrálódását az óvdai gyermekcsprtkba. A cigány szülők szeretnének alkalmazkdni a többségi társadalm szkás- és szabályrendszeréhez, s erre nevelik gyermekeiket is. Visznt szeretnék, hgy ha a cigány hagymányk, értékek nem kallódnának el, s az óvdába járó gyerekek megismerhetnék. Nyitvatartási időnk megváltzása, az óvda tagintézménnyé válása, és a szülők kérése, hgy gyermekük megismerhessék a cigány kultúra hagymányait, indklta, hgy a cigány kisebbségi kulturális prgram magyar nyelven prgramt bevezettük óvdánkban. Ebben helyet adtunk, segítjük saját hagymányaik megismerését, áplását is. A családnak és az óvdának együttesen ható ereje van a gyermek fejlődésére. Szeretnénk a családi nevelés jó példáját flytatni, kiegészíteni intézményes nevelésünkkel. Munkatársaimmal együtt fntsnak tartttuk, hgy a gyermekek igényeit a lehetőségeinkhez mérten maximálisan kielégítsük. Szeretnénk óvdánkban egy bldg gyermekkrt biztsítani a gyermekek számára, hiszen ismerjük családi körülményeiket és tudjuk, hgy tthn nem minden gyermek számára adttak a feltételek ehhez. A gyakrlat által megerősített és az elképzelt tartalmi munka színvnalas fejlesztése érdekében nevelőtestületünk akarata egységes. Legfntsabb számunkra, hgy a jövőben elégedettek legyenek a partnereink a munkánk minőségével. 18

19 VI. ERŐFORRÁSAINK 6.1. Igali Margaréta Óvda A gyakrlat által megerősített és az elképzelt tartalmi munka színvnalas fejlesztése érdekében nevelőtestületünk akarata egységes. Helyi nevelési prgramunk eredményes megvalósításáhz elengedhetetlen a feladatk elvégzését szlgáló feltételek megléte. Ennek feltérképezését segíti a meglévő erőfrrásk analízise. Ez magába fglalja: Feltételrendszerünk helyzetelemzését A meglévő és a jövőre kncentráló gndlkdás és szemléletmódunk tvábbfejlesztését Az erőfrrásk meghatárzói Külső erőfrrásk Az igénylők és igények: Gyermekadatk Várható tendenciák a gyermeklétszám alakulásában Az óvdába járók szcikulturális háttere A gyermekek fejlettségi szintje Fenntartói lehetőségek és elvárásk Belső erőfrrásk Az óvda nevelőtestületének, technikai állmányának szakmai kapacitása. Az óvda tárgyi és eszközbeli feltételei: Épület, felszereltség Berendezés: - játékeszközök - a tanulás eszközei - könyvtárállmányunk Többletbevételi frmák, frrásbővítés Külső erőfrrásk Megtörténtek a körültekintő felmérések arról, hgy az óvda-felhasználóknak: szülőknek, gyermekeknek, fenntartónak mire van igényük, szükségletük. Saját összeállítású kérdőívvel dlgztunk. A gyermekek összetételénél emelkedő tendenciát mutat a hátránys helyzetű és halmzttan hátránys helyzetű gyermekek száma. A szegények létszámának növekedése az eddigieknél is nagybb felelősséget kíván az óvdától, mint a különbözőségek elfgadását, tiszteletben tartását és kmpenzációt a hátrányk kiegyenlítésére. A hátránys helyzet hátterében a nyelvi hátrány ptenciálisan egy a sk közül, a krlátztt kódt beszélő gyermekek kmmunikációja, nrmakialakítása különbözőségeket mutat, s ezek hatással lehetnek a gyermek srsára. Hárm éve Integrációs Pedagógiai Prgrammal dlgzunk Az igénylők köre Óvdánkat igénybe vevők családjaink zöme településünkön él, de még négy másik közeli községből is vannak bejáró gyermekeink. Elláttt közktatási feladatk Elláttt gyerekek/tanulók száma 2008/ / / /2012 tanév tanév tanév tanév Óvda /2013 tanév 19

20 Az óvda prgramunk tekintettel van a hátránys/halmzttan hátránys helyzetű gyerekekre, a feladat ellátásában, a nevelésben különös figyelmet frdít erre a területre Az óvdába járók szcikulturális háttere Tanév Összlétszám Hátránys helyzetű Halmzttan hátránys helyzetű 2008/ / / / / Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek A gyermekek összetételénél emelkedő tendenciát mutat a hátránys helyzetű és halmzttan hátránys helyzetű gyermekek száma. Ez adódik a családi kapcslatk fellazulásából, az egyre erősödő gazdasági nehézségekből, társadalmi ellentmndásk és feszültségek fkztt felszínre kerüléséből, az értékrendszer válságából. Az anyagi javak megteremtése, az életszínvnal szinten tartásának kényszere egyre több energiát követel a szülőktől. A családban háttérbe szrul az dafigyelés egymásra, a szeretetteljes bánásmód. A családk szcikulturális helyzete különböző mértékben, de alacsny színvnalú. Magyarázza ezt a szülők alacsny isklázttsága, lakáshelyzete, kereseti visznyk, munkanélküliség, környezeti hatásk. Területükön a nagycsaládsk zöme halmzttan hátránys helyzetben van. A hátrányk a gazdasági nehézségekből, életmódbeli szkásaikból, alacsny műveltségből, nyelvi kultúrájuk alacsny színvnalából és a családtervezés hiánysságaiból fakad. Gyermekeik többsége ingerszegény környezetben él. A családkban a szciális prblémák mellett a szülők kulturálódási szkásainak hiányssága, a művelődés iránti igénytelensége is beflyáslja a gyermekek közötti fejlődési különbségeket. A gyermekek személyiségének fejlődését az tthni nevelési ártalmak is veszélyeztetik. A sajáts nevelési igényű, hátránys helyzetű, halmzttan hátránys helyzetű gyerekek integrált ktatása, a másság elfgadtatása, a más kultúrák megismertetése, az Igali óvdában fnts feladat. A szülők isklai végzettsége Iskla Apa Anya 8 általáns iskla 33.3 % 44.4 % Szakmunkásképző 41.6 % 22.2 % Érettségi 19.4 % 30.5 % Főiskla 5.5 % 5.5 % Egyetem 2.7 % - A családk lakáshelyzete Nagyszülőkkel közös családi ház 27.7 % Önálló családi ház 61.1 % Társasház 2.7 % Albérlet 8.3 % Szükséglakás 16.6 % 20

21 Családi visznyk Elvált, egyedül neveli gyermekét 16.6 % Vannak prblémáik, de megldhatók 33.3 % Szilárd a kapcslatuk 13.8 % Szilárd, harmnikus a kapcslatuk 38.8 % Kereseti visznyk Munkanélküli % Rkkantnyugdíjat kap 8.57 % Két keresettel rendelkezik % Környezeti hatásk Ingerszegény a gyermek környezete % Inger-gazdag a gyermek környezete 10 % Átlags % A táblázatkból minden vizsgált területen kitűnik, hgy óvdásaink családjainak szcikulturális helyzete különböző mértékben, de alacsny színvnalú. Magyarázza ezt a szülők alacsny isklázttsága, lakáshelyzete, kereseti visznyk, munkanélküliség, környezeti hatásk. Az összegyűjtött adatk igazlják a leírtakat. A veszélyeztetett és hátránys helyzetűek aránya növekszik. Területünkön a nagycsaládsk zöme halmzttan hátránys helyzetben van. A hátrányk a gazdasági nehézségekből, életmódbeli szkásaikból, alacsny műveltségből, nyelvi kultúrájuk alacsny színvnalából és a családtervezés hiánysságából fakad. Magas a csnka családban felnövők száma is. Sk családban a családfő nem rendelkezik állandó munkahellyel, alkalmi munkából igyekszik eltartani a családját. Magas azknak a szülőknek a száma is, akik 8 általáns isklát, vagy még azt sem végeztek, szakképzettséggel nem rendelkeznek, így elhelyezkedési gndjaik vannak. Sajns ez a tendencia erősödni fg az elkövetkező évek társadalmi, gazdasági törekvései miatt. Gyermekeink többsége ingerszegény környezetben él. A családkban a szciális prblémák mellett a szülők kulturálódási szkásainak hiányssága, a művelődés iránti igénytelensége beflyáslja a gyermekek közötti fejlődési különbségeket. A gyermekek személyiségének fejlődését a nevelési ártalmak is veszélyeztetik. Az érzelmi kapcslatk hiánya a legszembetűnőbb, a családn belüli érzelmi kapcslatt a tárgyi, anyagi gndk szrítják háttérbe. Nevelési szkásaikban még lényeges szerepet kap a durvaság, a verés. Sajns a büntetésnek ezt a módját skszr alkalmazzák, szerintük ez a leghatássabb, és az általuk kívánt hatást így érik el a leghamarabb. Nincs idejük, sem türelmük a gyermekük nevelésére. Egyre több lyan család van, akik az anyagi javak megszerzésének lehetőségét előnyben részesítik a gyermekekkel történő fglalkzással szemben. Megrövidül az-az idő, amelyet a családtagk együtt töltenek. A családban csak az esti órákat töltik együtt a gyermekekkel. Egyre kevesebb idő jut a közös beszélgetésekre, a gyermekekkel való fglalkzásra, pedig ezek a kölcsönös megismerés mellett, mással nem pótlható pzitív élmények frrásai lehetnek. Nagyn sk nevelési hiba, ill. az ebből adódó magatartási zavar ka lehet a szülők személyiségében megmutatkzó nemkívánats személyiségjegyek sra. Ilyenek lehetnek: türelmetlenség, ingerlékenység, durvaság, deviancia, elhanyagló nevelés, az életkri és egyéni sajátsságk szem elől tévesztése, kényeztetés stb. 21

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Szervezeti és Működési Szabályzata átdolgozott anyag 2014. szeptember 10. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések.7.old. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámolója

2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámolója 2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámlója A Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete teljes cél szerinti tevékenysége közhasznú tevékenység, mert mindaz amit az egyesület megvalósít, az 1997. évi

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben