Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése"

Átírás

1 Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hgy a nevelési-ktatási intézmény hgyan valósíttta meg saját pedagógiai prgramját.(frrás: 150. (1) A nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet ) Az átfgó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai prgramban kitűzött célk megvalósulásának eredményességéről adnak képet lyan módn, hgy közben számba veszik az intézmény adttságait, a nevelőtestület mint szakmai közösség együttműködésének frmáit, a nevelő-ktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az eredmények visszacsatlásának flyamatát. Az önértékelés srán az értékelők a belső és a külső partnereket is bevnják a flyamatba. Az átfgó intézményi önértékelés része a pedagógusk és a vezető önértékelése, de kiterjed lyan elvárásk vizsgálatára is, amelyek krábban a pedagógusk és a vezető értékelésénél nem jelentek meg. Az intézményi önértékelés flyamats, ötéves perióduskban zajlik, és ezalatt többször is sr kerülhet a pedagógusk és a vezető értékelésére, de az intézmény átfgó önértékelése az ötéves ciklusban egyszer történik meg. Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés a pedagógus és a vezető értékeléséhez hasnló módn az elvárásk teljesülésének vizsgálata alapján, a tapasztalatkat rögzítve, azkra hivatkzva történik meg, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatárzásával, valamint az öt évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves terveiben részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azk megvalósításának lépéseit. Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki: 1. Pedagógiai flyamatk (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés, krrekció) 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcslatk, együttműködés, kmmunikáció 5. Az intézmény külső kapcslatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. Az Óvdai nevelés rszágs alapprgramban megfgalmaztt elvárásknak és a pedagógiai prgramban megfgalmaztt intézményi célknak való megfelelés Az 1-2. és 4-6. területeken az intézményi adttságkat, az intézmény működésének jelenlegi állaptát méri fel az intézmény, a 3. és 7. területeken pedig az elért eredményeit veszi számba. (Frrás: Önértékelési kézikönyv óvdák számára Oktatási Hivatal) 1

2 Alsózslcai 2. sz. Óvda 1. Pedagógiai flyamatk 1.1.Tervezés: A stratégiai és peratív tervezés megvalósításának intézményi gyakrlata (PP, tvábbképzési prgram, beisklázási terv, intézményi éves munkaterv, elkészítése) Helyi Pedagógiai prgramunk módsításra került augusztus 31-én, melynek indka: Óvdánk a TÁMOP / aznsító számú, Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések megvalósítása a 2. sz. Napközitthns Óvdában Alsózslcán című pályázati prjektet valósíttta meg a ös időszakban. A pályázati prjekt srán bővítettük szakmai kmpetenciáinkat, eszköz - és partneri kapcslatrendszerünket. A pályázati prjekt elvárás rendszerének megfelelve, a megvalósítás eredményeire építve módsítjuk helyi pedagógiai prgramunkat. Módsíttt tartalmi területek: A gyermekek fejlődésének nymn követési rendszere Újszerű nevelési eljárásk, fejlesztések, mdern pedagógiai módszerek Differenciált fejlesztési módszerek Inkluzív, esélyegyenlítő óvdai nevelés feltételrendszere Az óvda-iskla átmenetet támgató rendszer Az intézményen kívüli partneri kapcslatk erősítése a HH és HHH gyermekek szüleinek bevnása az óvda mindennapi életébe Helyi pedagógiai prgramunk-nevelőtestületünk prgramfejlesztő munkájának eredménye. Prgramalktó munkánk srán kiemelt hangsúlyt helyeztünk arra, hgy az óvdánkba járó gyermekek szcikulturális hátterére tudatsan építve tervezzük meg, szabályzzuk nevelőfejlesztő munkánkat pedagógiai munkánkat az átdlgztt Pedagógiai prgramunk, valamint az erre a nevelési évre elkészített intézményi éves munkaterv alapján irányítttam. Az irányításhz 2

3 Alsózslcai 2. sz. Óvda szükséges tervek elkészítése a nevelőtestület bevnásával készültek. Az éves munkaterv összhangban vlt stratégiai dkumentumainkkal, pedagógus közösségünk terveivel. A Pedagógiai prgramunkban kijelölt célk megvalósítása érdekében fgalmaztuk meg kiemelt feladatainkat, nevelési területekként meghatárztuk szakmai fejlesztési munkánkat. Munkaközösségünket is céljaink megvalósulásának függvényében fejlesztő munkaközösségként fgadtuk el, amely hatéknyan segíti mindennapi munkánkat, gyermekink még sikeresebb felzárkóztatásáhz, fejlesztéséhez. Tvábbképzési feladatainkhz is fnts segítséget adtt pályázatunk, mivel a pályázati prjekt keretében a teljes nevelőtestület a következő szakmai tvábbképzéseken fejlesztette szakmai kmpetenciáit a gyermekek esélyegyenlítő nevelésének szlgálatában: 3 naps képzés frmájában: kperatív tanulásszervezési eljárásk az óvdában 3 naps képzés frmájában: tehetséges gyermekek és fejlesztésük az óvdában 30 órás akkreditált képzés frmájában: Stresszkezelés és Burnut prevenció A teljes nevelőtestület és szülők részvételével: 3 naps képzés frmájában: Knfliktuskezelés az óvdában Ezek a tvábbképzéseken tanultak beépülnek a mindennapi nevelőmunkánkba. A fenntartóval való jgszabály szerinti és mindennaps együttműködés biztsíttt vlt. Önértékelési csprtunk 2 fővel megalakult. Az intézményi stratégiai terv és az ktatásplitikai köznevelési célk visznya; az peratív tervezés és az intézményi stratégiai célk visznya (PP, munkaterv, házirend) Intézményünkben a törvényi és jgszabályi valamint az Óvdai nevelés rszágs alapprgramját figyelembe véve, az abban fglaltak szerint, tvábbá az óvdánkban flyó nevelőmunkánk tapasztalatai szerint megalkttt én hatályba lépő helyi Pedagógiai prgramunk alapján flyik a gyermekeink nevelése. Az intézmény más szakmai dkumentumait Pedagógiai prgramunkkal kherensen készítjük. Az éves munkaterv az előző nevelési év eredményei, az óvdavezetői pályázat alapján és a hatálys jgszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült. Óvdánk házirendje pedig a törvényi előírásknak való megfelelés érvényesítése céljából módsult. 3

4 Alsózslcai 2. sz. Óvda Helyi pedagógiai prgramunk nevelőtestületünk prgramfejlesztő munkájának eredménye. Prgramalktó munkánk srán kiemelt hangsúlyt helyeztünk arra, hgy az óvdánkba járó gyermekek szcikulturális hátterére tudatsan építve tervezzük meg, szabályzzuk nevelőfejlesztő munkánkat. A nevelési év kezdetén a csprt összetételének ismeretében végiggndltuk munkánk főbb célkitűzéseit, irányvnalát. A gyermekeink hátrányait ismerve megfelelően terveztük és szerveztük a gyerekek életét, játékát, tanulási tevékenységeit. Házirendünk gyermekeink biztnságs fejlődését szlgálja, az ő érdekükben készült. 1.2.Megvalósítás: A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámlók visznya, egymásra épülésének gyakrlata: Stratégiai terveink megvalósítása nevelési évekre bnttt, amelyekben megjelennek a Pedagógiai prgram, a vezetői pályázat, a tvábbképzési terv stb. aktuális céljai, feladatai. Óvdánk éves munkatervének, tervezési dkumentumainak, a pedagógiai munka stb. gyakrlati megvalósításában mindenki részt vesz. A munkatervben minden évben megfgalmazunk kiemelt feladatkat, melyek vagy közpnti irányelvekre, vagy hiánysságainkra épülnek. A nevelési évre, gyermekcsprtra tervezett egymásra épülő tevékenységek pedagógiai flyamatk a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárásk teljesülését szlgálják. Óvdánkra, az utóbbi években a flyamats innváció jellemző. Egymás munkáját flyamatsan segítve arra törekszünk, hgy az eddig elért szakmai színvnalunkat tartani tudjuk, esetlegesen új módszerekkel bővítsük. Nagy felelősség hárul ránk, hiszen gyermekeink összetételéből adódóan alapsan felkészültnek kell lennünk, hgy a gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelő szintre 4

5 Alsózslcai 2. sz. Óvda juttassuk el. Erről a tudásról az egyéni fejlődést nymn követő naplóban évente kétszer feljegyzést készítünk, melyet a szülőkkel ismertetünk. A szülők többé- kevésbé elégedettek, több szülőtől kapunk elismerő szavakat, panasz munkánkkal kapcslatsan ritkán érkezett. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámlók visznya: Fntsnak tartttuk az éves tervek és beszámló egymásra épülését. A következő év tervezése az év végi beszámló megállapításaira épült. A beszámló szempntjai pedig az óvda önértékelési rendszeréhez illeszkedik. A tudatsan, tervszerűen tervezett, felépített nevelőmunka biztsítja számunkra munkánk hatéknyságát, sikerességét. A pedagógusk éves tervezése és a terv tényleges megvalósulása: Pedagógiai Prgramunkra épülő, differenciált, pedagógiailag értékes, módszertanilag átgndlt nevelési tervet készítettünk, az intézményi szkásk megtartásával. A nevelési év fő feladatainak kiemelésével, a csprtban lévő gyermekek életkráhz és fejlettségéhez igazíttt tervezéssel: 3-4, 4-5, 6-7 évesek részére. A fejlődést elősegítő tartalmak tervezése: Éves tematikus terv: A négy évszak körfrgására és a külső világ tevékeny megismerésére építettünk. Heti terv: az éves tematika mentén építettük fel heti szinten tervezve a gyermeki tevékenységeket, kötött/kötetlen tevékenységeket. E tevékenységek rövid összefglalása/reflexiója a csprtnapló dkumentációját képezi. Napirend: a flyamats életszervezést tükrözi. Fnts a tevékenységek közötti harmnikus arányk kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. 5

6 Alsózslcai 2. sz. Óvda A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben fglaltaknak. A teljes pedagógiai flyamat követhető a tevékenységi tervben, a csprtnaplóban, valamint a gyermekek által készített prduktumkban. Tevékenységfrmák: Játék: A csprtk játékai skrétűek. A délelőtti játékban lehetőséget biztsítttunk arra, hgy a gyerekek tapasztalatkat szerezzenek, megvalósítsák ötleteiket, közben tanáccsal, egy-egy új eszközzel segítettük a játék tvábbfejlődését. Szívesen játszttak építőjátékkkal, fakcka, vasút, legó, asztali kirakókkal, memóriajátékkkal, különféle kártyákkal. Szerepjátékukhz a knyhai kellékek, babaszbai játékk, bábk nélkülözhetetlen kellékek vltak. Az udvari eszközök lehetőséget adtak a mzgáss tevékenységek gyakrlására. Munka: A kicsikre az önkiszlgáló munka jellemző: Fnts vlt, hgy megtanulják önmaguk ellátását a msdóban, öltözködéskr, étkezésnél (természetesen differenciáltan a fejlettséghez mérten kaptak felnőtt segítséget). Megtanulták a játékk elrakásának szabályait, környezetük rendjének megőrzésével kapcslats munkaflyamatkat. A nagyk: Napsi munkában már nemcsak önmagukat, hanem társaikat is kiszlgálták (terítés, megbízatásk teljesítése) A munka elvégzését külső szükségesség indklja, valamint teljesíteniük kell, munkájuk eredményét ők és másk is egyaránt tapasztalhatják. A munka felelősséggel jár, a tanulás hatására kialakul a gyermekben a munka céljának tudata, a felelősségérzet és képessé válnak arra, hgy számljanak tevékenységük következményeivel is. A munka hzzájárul az értelmi képességek fejlődéséhez, megalapzódik a munka iránti tisztelet, eredmények megbecsülése, 6

7 Alsózslcai 2. sz. Óvda fntsságának és hasznsságának értelme. Pl. saját környezetük tisztántartása, díszítése, napsi munka, önkiszlgálás, megbízásk teljesítése. Tanulás: Fnts tevékenységi frma vlt. Az óvdai nevelési flyamat egésze alkalmas arra, hgy spntán vagy irányíttt módn tanuljn a gyermek. A nevelési terület tárgya és anyaga határzza meg, hgy milyen módn és milyen szervezeti frmában tartja az óvónő. A tanulás lehetséges frmái óvdánkban: utánzáss, minta- és mdellkövetéses magatartás és viselkedés tanulása (szkásk) spntán, játéks tapasztalatszerzés cselekvéses tanulás a gyermeki kérdésekre adtt válaszkra építő tapasztalatszerzés az általunk irányíttt megfigyelés, felfedezés Az óvdai tanulás elsődleges célja a gyermekek kmpetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése, megfrmálása. Olyan képességek kimunkálása, amelyre az iskla építeni tud. Egészséges életmódra nevelés A nevelési év flyamán megvalósult: Az egészséges, biztnságs környezet kialakítása Megfelelő napirend kialakítása, gyerekek gndzása, önállóság fejlesztése Étkezési, önállósági, tisztálkdási szkásk kialakítása Mindennaps mzgás, levegőzés biztsítása, Egészségnap (Egészséges táplálékaink a zöldségek, gyümölcsök) Alvás, pihenés szkásainak kialakítása Saját környezet rendjének, gndzttságának kialakítása Az egészséges életmód iránti igény kialakítása Réteges öltözködés szkásainak kialakítása Heti gyümölcsfgyasztás Séták, kirándulásk szervezése Rendszeres testmzgás, trna, gyermek néptánc Rendszeres vízfgyasztás 7

8 Alsózslcai 2. sz. Óvda Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Feladatunknak tekintettük: Családias légkör kialakítását. Baráti kapcslatk kialakulásának segítését, támgatását. Felnőtt személyes példamutatását. Visszahúzódó gyerekek segítését. Egymás iránti érdeklődés fkzását. Szeretet kapcslatk erősítését, durvaság, agresszivitás elutasítását. Születésnapk megtartásával a közösségi kapcslatk erősítését. Közösségi érzéseket erősítő prgramk szervezését ( Farsangi bál, Anyák napja, gyermeknap, kirándulásk). Szciálisan érzékeny gyermekek segítését, érzékenység, nyitttság kialakítását. A közösségi érzés erősítését szlgálta, hgy érdeklődtünk beteg társuk hgyléte felől. Sk családi szervezett prgram alkalmával szülők, gyerekek, óvónők, dajkák együtt játszttunk. Ez a magatartásfrmálásn kívül örömfrrás is vlt mindannyiunk számára. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés Figyelembe vettük: A gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, előzetes tapasztalatait, egyéni képességeit. Alkalmaztuk: Színezd ki és rajzlj te is (diszlexia prevenció). Színezd ki és számlj te is (diszkalkulia prevenció) füzetek feladatait. Képességfejlesztő eszközöket, játékkat. Biztsítttuk: A cselekvő - felfedező tanulás lehetőségeit. Fntsnak tartttuk: Az anyanyelvi kmmunikációs készségek fejlesztését, szókincsbővítést, hangzójavítást, nyelvtörők játszását. 8

9 Alsózslcai 2. sz. Óvda A gyerekek érdeklődésére építve, váltzats tevékenységek biztsítását. A lassabban fejlődő gyerekek differenciált segítését. A tanköteles krúak lgpédiai fejlesztését. Lehetőséget adtunk: Kérdések feltevésére-válaszadásra. Önálló prblémamegldásra. Kihasználtuk: A különböző tevékenységi frmák közötti kapcslódási lehetőségeket. A nyelvi kmpetenciákat erősítették a gyermekdalk, mndókák, nyelvtörők. Olyan inger gazdag környezetet teremtettünk, amelyben a tapasztalatk élményként rögzülhettek kisgyermekeink tudatában. Olyan légkör alakult ki a csprtban, amelyben a gyerekek szívesen megnyilatkztak, meséltek, kérdeztek. Fejlesztő pedagógia A nagycsprts gyerekek körében ősszel a fejlesztőpedagógiai végzettséggel rendelkező óvó nénik pedagógiai felmérést végeztek. A vizsgálat célja az vlt, hgy melyek azk a fejlesztésre váró területek, amelyeket fejleszteni kell ahhz, hgy az óvdából kikerülő gyermekek biztsan és sikerrel tudják megkezdeni az általáns isklát. Az eredmények tükrében flyamats egyéni fejlesztésben részesültek gyermekeink. A Külső világ tevékeny megismerése Mivel gyermekeink ingerszegény családi környezetből érkeznek óvdánkba, nagyn fntsnak tartjuk, nélkülözhetetlen a környezettudats nevelés, ami mindennapi életünk része, törekedtünk a szép, tiszta környezet iránti igény felismertetésére, kialakítására. A gyerekek kirándulásk alkalmával: Megismerkedhettek a növény és állatvédelemmel. Megfigyelték a természet szépségeit, gyűjtögettek. Megnézték a háziállatkat. Az óvda udvarán: 9

10 Alsózslcai 2. sz. Óvda Leveleket gereblyéztek. Télen etették a madarakat, megfigyelték őket. A csprtszbában: Szelektíven gyűjtötték a papírhulladékt. Tavasszal babt, brsót csíráztattak, hajtattak. Barkácsláskr újrahasznsíttt anyagkat is használtak. Megismerték a vízzel való takaréksság szkásait. Mzgás A mzgás rendkívül fnts az óvdás gyermek életében, hiszen a nagymzgásk hatására alakulnak ki azk az idegpályák, idegi kötődések, kapcslatk, amelyek a gndlkdási műveletek, a kgnitív képességek fejlődését segítik. Biztsítttuk a mindennapi szabad mzgás lehetőségét az udvarn, vagy kirándulás alkalmával. Minden nap irányíttt testmzgást végeztek a gyerekek. A zsibngóban heti egy alkalmmal trna fglalkzás keretében szervezett, általunk irányíttt gimnasztika gyakrlatkat végeztek, de heti több alkalmmal mindennaps testmzgásra is lehetőséget biztsítttunk. Megismertek futó-, fgó-, verseny- és ügyességi játékkat. Vlt kúszás, mászás, támasz, egyensúlyzás, dbás. Trnáztak labdával, babzsákkal. A néptánc, rendszeres mzgásfrma a csprtkban. Rajzlás, festés, mintázás, kézi munka A kreatív tevékenységekhez a feltételek biztsítttak vltak. Nagyn fnts, hiszen óvdába kerüléskr semmilyen ismerettel nem rendelkeznek. Megismerkedtek a gyerekek különböző anyagkkal, eszközökkel, különféle technikákkal (hajtgatás, festés, ragasztás, gyurmázás, fűzés, tépés). A belső teret mindig az évszaknak megfelelően dekráltuk, ezeket a gyerekek önkéntelen észrevették, ebben éltek. 10

11 Alsózslcai 2. sz. Óvda A gyermekek valamennyi rajzát, alktását értékként kezeltük. Megnöveltük az alktásk elhelyezésének felületét a csprtszbában és az öltözőben, így állandóan gyönyörködhettek szülők, gyerekek és mi magunk is a prduktumkban. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Nemcsak gyermekeink hanem mi óvónők is kiemelkedő zenei adttságkkal rendelkezünk, ez meg is látszik óvdásaink zeneszeretetén. Szeretnek tapslni, énekelni, énekes játékkat játszani, zenére mzgni. A zenei nevelés alapvető feltételeit megteremtettük. Segítettük a gyerekeket, hgy zenei élményekhez jussanak (hagymányőrző előadás az óvdában művészek által). Frmáltuk zenei ízlésüket, esztétikai fgéknyságukat. Táncs mzdulatk, néptánc elemeinek felhasználásával fejlesztettük a gyerekek mzgáskultúráját. Altatáskr - mese után - halk dúdlgatással, énekkel ringatjuk őket álmba. Mesélés, verselés mndókázás. A gyermekek életkrának, nyelvi fejlettségének érdeklődésének megfelelő irdalmi anyagt válgattunk. Etető, tapsltató, lvagltató, vigasztaló mndókákat mndgattunk (kicsik ölbeli mndókái). Napnta hallgathattak mesét. A meséket szívesen dramatizálták, bábztak kitalált meséket is. A mesék erkölcsi mndanivalóját szóláskkal és közmndáskkal erősítettük meg. Kedvelték a találós kérdéseket is. Részesei vltak a nagycsprtsk 3 alkalmmal bábszínházi előadásknak (a jegyet a szülők vásárlják). 11

12 1.3. Ellenőrzés: Alsózslcai 2. sz. Óvda Az ellenőrzés működtetése az intézményben. (Ki, mit milyen céllal, milyen gyakrisággal, milyen eszközökkel) Óvdánk éves munkaterve alapján belső ellenőrzés történt. Célja, feladata: - Eredményes és hatékny nevelőmunka elősegítése, a kitűzött feladatk és az eredmények összevetése, ellenőrzés eredményeinek visszacsatlása az óvda működési flyamataiba. - Pedagógiai prgram, munkaterv, éves tématerv összevetése a működő gyakrlattal. Erősségeink, hiánysságaink feltárása és az abból adódó feladatk meghatárzása, pzitívumk erősítése, pedagógiai értékek kiemelése. A közös nevelői megbeszélések, prgramunk beválási tapasztalatainak megbeszélései, elemzései, a hiánysságk, eredmények felvázlása szakmai egyetértést eredményezett. Jól felkészültek, munkánkra igényesek vagyunk, igyekszünk tudásunk legjavát nyújtani, a dajka- óvónő kapcslat kiválónak mndható. A szakmai munka tudatsan tervezett, skszínű, ötletes és kreatív. A szakmai egyetértés tvább erősítette közösségünket, pedagógiai tevékenységünket. Pedagógiai ellenőrzés 2015/2016. nevelési évben az alábbiak szerint valósult /valósul meg: Az ellenőrzést végzők: 1.óvdavezető 2.óvdavezető-helyettes 3.munkaközösség-vezető 4.gyermekvédelmi felelős 12

13 Alsózslcai 2. sz. Óvda Az ellenőrzést végzők hatásköre: 1. Óvdavezető pedagógiai munka ellenőrzése vezető-helyettes munkájának ellenőrzése gyermekvédelmi felelős munkájának ellenőrzése munkaközösség vezető munkájának ellenőrzése 2. Vezető-helyettes technikai dlgzók munkájának ellenőrzése munkafegyelem ellenőrzése minden dlgzónál munkaidő megszervezése heti munkarend figyelemmel kísérése, kifüggesztése 3. Munkaközösség-vezető szakmai ellenőrzése segítség adás a munkaközösség tervében meghatárztt szempntk alapján 4. Gyermekvédelmi felelős óvónők csprtn belüli gyermekvédelmi munkájának ellenőrzése, segítségadás a családlátgatásnál. Az ellenőrzés kiemelt területei: 3 éves krban: - beszktatás, 13

14 Alsózslcai 2. sz. Óvda - egészséges életmódra nevelés, - dkumentumk ellenőrzése. 4-5 éves krban: - beszktatás, - egészséges életmódra nevelés, - fejlesztés tervezése, vezetés, dkumentumk ellenőrzése, - diszlexia prevenciós lehetőségei. 6-7 éves krban: - egyéni fejlesztés, isklaérettség vizsgálata, annak eredményei a fejlesztés tervezésében. Minden csprtnál: differenciált személyiségfejlesztés, rugalmasság, flyamatsság és kmplexitás, egészséges életmódra nevelés, hátránys helyzetű gyermekek dkumentációja. Az ellenőrzés ütemezése: Szeptember któber nvember Beszktatás visszaszktatás Tárgyi, környezeti feltételek kialakítása (díszítés) megfelel-e a krcsprt életkri sajátsságainak. 14

15 Alsózslcai 2. sz. Óvda Hgyan történt a gyermekek megismerése? Az ellenőrzés irányul az infrmációk dkumentálására. Óvónő dajka, dajka gyermek, óvónő szülő kapcslatának színvnala. Az ellenőrzés kiterjed a kapcslattartás területein alkalmaztt módszerek eredményességére. A csprtban kialakult módszer mennyire bensőséges, az óvónő vezetési stílusa megfelel-e a gyermek számára. Az ellenőrzés helye: minden csprt Az ellenőrzést végzi: óvdavezető Módszer: megfigyelés, beszélgetés, értékelés Határidő: nvember A csprtk vezetési és ktatási tervének ellenőrzése alapja a PP, a mk. munkaprgramja, illetve a munkaterv. Az ellenőrzés helye: minden csprt Az ellenőrzést végzi: óvdavezető, óvdavezető-helyettes Módszer: beszélgetés, értékelés, dkumentum elemzése Határidő: nvember ill. flyamats A dkumentum ellenőrzése Adatk feltüntetésének helyessége, naprakész állapt, nevelési ktatási terv. Felvételi és mulasztási napló pnts vezetése. Az ellenőrzés helye: minden csprt Az ellenőrzést végzi: óvdavezető Határidő: któber 15, ill. flyamatsan kéthavnta 15

16 Alsózslcai 2. sz. Óvda December január február 1. Differenciált személyiségfejlesztés, flyamatsság, kmplexitás, rugalmasság, különös tekintettel a hátránys helyzetű és tehetséges gyermekre. Ezen belül: a pihenőidő alatt a csendes tevékenység feltételeinek biztsítása, tudats, tervszerű, egyéni fejlesztés megvalósítása. Az ellenőrzés helye: középső - nagycsprt Az ellenőrzést végzi: óvdavezető-helyettes 2. A gyermekek felzárkóztatásának tervezése, dkumentálása Az ellenőrzés helye: minden csprt Az ellenőrzést végzi: fejlesztő munkaközösség- vezető Határidő: flyamatsan kéthavnta 3. Egészséges életmódra nevelésen belül balesetvédelmi és egészségvédelmi előírásk betartása balesetvédelmi ktatás (őszi téli tavaszi) beírása a csprtnaplóba ki tarttta, hány gyerek? Az ellenőrzés helye: minden csprt Az ellenőrzést végzi: óvdavezető helyettes Határidő: szeptember, február, ill. flyamats Módszer: megfigyelés 16

17 Alsózslcai 2. sz. Óvda március április május 1. Isklaérettség megállapítása Ezen belül: Milyen kísérletek történtek az kk megszüntetésére? Eredmény? Eredmény elemzése, más alternatívák keresése. 2. Diszlexia prevenció a gyakrlatban Hgyan épül be a prevenció a csprt ktatási tervében Az egyéni fglalkzásk lehetőségei a gyakrlati munka srán, segítségadás. A fejlesztés dkumentálása Az ellenőrzés helye: középső csprt Ellenőrzést végzi: munkaközösség vezető Módszer: megfigyelés, értékelés, dkumentumk elemzés Határidő: március 3. Egészséges életmódra nevelésen belül Az ezzel kapcslats szkásrendszer megszilárdítása (öltözködés, testáplás, étkezés) A felnőttek által kívánt szkásrendszer egységessége Az ellenőrzés helye: minden csprt Ellenőrzést végzi: óvdavezető-helyettes Módszer: megfigyelés, értékelés, beszélgetés Határidő: május 17

18 Alsózslcai 2. sz. Óvda június július augusztus 1. A nyári élet nevelés ktatási tervei. Az összevnt csprtkra tervezettek differenciáltsága, knkrétsága, megfelelő tartalmi tervezése 2. Szkásrendszer kialakítása az összevnt csprtknak 3. A felnőttek alkalmazkdása a rögzített szkásrendszerhez 4. A gyermek kreativitásának fejlesztési lehetőségei a nyári időszakban Az ellenőrzés helye: összevnt csprtk Ellenőrzést végzi: óvdavezető-helyettes Módszer: megfigyelés, beszélgetés, dkumentáció elemzése, értékelés 5. Technikai dlgzók munkamegsztásának megszervezése a nyári nagytakarítás és csprtösszevnás idején. Ellenőrzést végzi: óvdavezető-helyettes Módszer: beszélgetés Határidő: május Az egész év flyamán ellenőrzött: - Szülői értekezlet Az egész év flyamán knkrét időpnttal rendelkező ellenőrzések: Szülőkkel kialakult kapcslattartás ellenőrzése, szükség szerint családlátgatásn való részvétel 18

19 Alsózslcai 2. sz. Óvda Karácsnyi készülődés Kirándulás Az ellenőrzési tervben szerepel, hgy ki, mit, milyen gyakrisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. A csprtban végzett látgatás, azaz ellenőrzési frma, amely a legátfgóbb és legknkrétabb képet nyújtja a pedagógiai munkáról, ezért, ez nem nélkülözhető. A tervezett belső ellenőrzés srán az ellenőrzés célja vlt, a tényleges állapt összehasnlítása a pedagógiai prgrammal, annak cél- és feladatrendszerével, tvábbá visszajelzés az óvónőnek a munkája színvnaláról. Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben. Önértékelésben 4 fő óvónő vett részt, az ellenőrzések megállapításainak megfelelően (erősségek, fejleszthető területek) önfejlesztési tervet készítettek és a szükséges feladatkat ütemezték, végrehajtják. Az ellenőrzés és értékelés elengedhetetlen része a vezetői munkának, fnts az önértékelés, a tvábblépéshez szükséges reális értékelés, a hibák, esetleges hiánysságk feltárása, és az elismerés. Következtetések megfgalmazása. A pedagógiai gyakrlat ellenőrzésének tapasztalataiból részletes következtetéseket vntam le annak érdekében, hgy a következő nevelési évre meghatárzzuk az aktuális feladatkat. Felszínre került néhány hiánysság, amely a későbbiekben megldandó feladatt jelent Értékelés : Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusk szakmai munkájának értékelése.) Az értékelés tények és adatk alapján tervezetten és bjektíven történik. Fejlődött a szervezeti kultúra, javult a belső infrmációáramlás. A belső szabályzásk egyértelművé teszik, és megfelelő mederbe terelik intézményi flyamatainkat. 19

20 Alsózslcai 2. sz. Óvda Az értékelés területei: az óvdában elvégzett ellenőrzések eredményei tankötelezettségi mutatók óvdai beíratási mutatók partnereink visszajelzései (meghatárztt időközönként) éves munkaterv teljesültsége mérések eredményei technikai dlgzók munkájának eredménye fejlesztési eredmények krábbi intézkedések eredményei a váltzásk óvdánkra gyakrlt hatása gyermekvédelmi tevékenységek gyermekbalesetek száma hátránys és veszélyeztetett gyerekek Kikristálysdtak óvdánk fő értékei. A Pedagógiai prgram, mint alapdkumentum fntssága szem előtt tartása. A játék nevelőértékének hangsúlyzása Mindenki pluszt teljesít valamilyen területen egyéni képességei és igényei alapján Az esztétikus tárgyi környezet megőrzése Dlgzóink óvdai közérzete, kmfrtérzete kiegyensúlyztt A pedagógiai prgramban meghatárztt gyermeki értékelés működése a gyakrlatban: A gyermek fejlődését nymn követő dkumentáció. 20

21 Alsózslcai 2. sz. Óvda A gyermek fejlődését nymn követő dkumentáció az óvdás gyermek fejlődéséről flyamatsan vezetett, az intézmény nevelőtestülete által kifejlesztett dkumentum, melynek tartalmi rendszere kherens a mindenkri jgszabályi elváráskkal. A gyermek fejlődését nymn követő dkumentumt az adtt gyermek óvdapedagógusa: nyitja meg a gyermek óvdába lépésekr, majd a gyermek óvdai jgvisznyának idejében flyamatsan vezeti, a gyermek óvdai jgvisznyának megszűnésekr lezárja és átadja az intézményvezető számára, aki az irattárazás szabályainak megfelelve gndskdik annak tvábbi tárlásáról. A módsíttt Helyi pedagógiai prgram hatályba lépésekr a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 93/A. -ának megfelelve a gyermek fejlődését nymn követő dkumentáció tartalmazza: a gyermek anamnézisét, a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szciális, értelmi, beszéd, mzgásfejlődés), valamint az óvda pedagógiai prgramjában meghatárztt tevékenységekkel kapcslats egyéb megfigyeléseket, a gyermek fejlődését segítő megállapításkat, intézkedéseket, az elért eredményt, amennyiben a gyermeket szakértői bizttság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szlgáló intézkedésre tett javaslatait, a szakértői bizttság felülvizsgálatának megállapításait, a szülő tájékztatásáról szóló feljegyzéseket. A tanulási eredményeket flyamatsan követjük, elemezzük, szükség esetén krrigáljuk. A bemenettel (óvdába kerülés) kezdődően rendszeresen megfigyeljük és elemezzük a gyermekek fejlődését, amelynek alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk. Az a megállapítás nyert megfgalmazást, hgy bemenetkr gyermekinknél alacsny szciális érettségük, viselkedéskultúrájuk, neveltségi szintjük, a finmmtrika képességük, anyanyelvi fejlettségük, szókincsük. Fnts kiemelni azt is, hgy sk a beszédhibás gyermek, ezért nagy 21

22 Alsózslcai 2. sz. Óvda hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre. Legtöbben részképességek lemaradásával küzdenek, ezért javasltuk a pedagógiai szűrést, hgy az isklába lépés előtti évben fejlesztőpedagógusi fejlesztő fglalkzáskn vegyen részt az érintett gyermek Krrekció Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe: Az ellenőrzések srán feltárt infrmációkat felhasználjuk óvdánk stratégiai és peratív dkumentumainak elkészítése, módsítása srán. A külső és belső ellenőrzések, mérések, értékelések tapasztalatainak összessége alapján határztuk meg az éves feladatkat, a javítandó, fejlesztendő területeket. Óvdánkban évek óta bevált flyamata van a következő nevelési év fő pedagógiai irányvnalának meghatárzásának. Javaslatkat teszünk a következő év feladataira. A megfgalmaztt javaslatkat a záró nevelői értekezleten vitatjuk meg. Knszenzus által közösen kerülnek meghatárzásra a pedagógiai területek, rövid- és középtávú feladatk. A nyár flyamán ennek alapján készül a munkaterv, és a feladatkra készült intézkedési tervek. 2. Személyiség- és közösségfejlesztés: A pedagógiai prgramban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatk megvalósítása: Támgató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi óvdánkat. Mindenkri nevelési céljaink: a gyermekek életkri és egyéni sajátsságainak és eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele Az óvdapedagógus a tanulás irányítása srán személyre szabtt, pzitív, knkrét értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibntakzását. 22

23 Alsózslcai 2. sz. Óvda A helyi pedagógiai prgramunk alapvető feladatának tekinti a személyiség dimenziók harmnikus fejlesztését, a gyermekek erősségeinek/tehetségígéretük és esetleges hátrányainak feltárását. A személyiségértékek, tulajdnságk, képességek közül, az egyldalú fejlesztés elkerülésével, kiemelten alapzzuk meg az alábbiakat: a személyiség autnómiáját, pzitív énképét, önérvényesítő képességét, a saját szükségletek kifejezésének képességét, az érzelmi gazdagságt, a kulturált magatartás szkásait, az önfejlesztő magatartást, a másság tlerálását, a társakkal való együttműködést, az ön és társértékelésüket, a döntés, a választás, a rugalmas gndlkdás, a kreativitás képességét, természeti, környezetvédelmi technikák elsajátítása, a művészetek, a természeti, társadalmi környezetük iránti érzékenységüket. A tevékenységeivel és a gyermeki szabadság biztsításával támgatjuk a szcializáció szempntjából fnts szkáskat, magatartáskat: a kmprmisszumk, knszenzusk és az önérvényesítés stratégiáinak megtanulását, a kntaktuskeresést, a kmmunikálás és társalgás technikáinak elsajátítását, a társas knfliktuskban kevés felnőtt segítséggel a megldásk keresését, az önszabályzás, az önkntrll alakulását, a közös tevékenységekben az igényeknek, elképzeléseknek megfelelő szervezési teendők felvállalását, a gyermekek játékszükségletének kielégítését, az önkifejezés és az együttműködés kiteljesedését, a cigány nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. 23

24 Alsózslcai 2. sz. Óvda Óvdánk arculata a prgramjainkban, tevékenységeinkben is visszatükröződik. Fnts számunkra a személyiségfejlesztés, a sikeres isklai beilleszkedéshez szükséges testi, szciális és értelmi érettség kialakítása. Prevenciós szemlélettel a tanulási zavark megelőzésére törekszünk. Az eredményeket rögzítjük a Fejlődést nymn követő naplóba. Biztsítjuk a játék, a játéks tanulás elsődlegességét. A gyermekek egészséges és környezettudats életmódra nevelésének megvalósítása: A hármas feladatrendszer közül az Egészséges életmód alakítása az egyik legfntsabbat érvényesíti, vagyis az egészséges testi lelki fejlődést a fizikai állapt védelmét és fejlesztését. Az óvdai egészségnevelés szerepe a családban megvalósuló egészségvédelem kiegészítése, tvábbfejlesztése és szükség esetén annak krrekciója. Ezért ez irányú munkánk elképzelhetetlen a családk bevnása, együttműködése nélkül. Nevelési rendszerünkbe beépül a családk Egészségnevelési prgramja a védőnő és az óvda rvsának bevnásával, mely keretében egészségnevelési témákban szervezünk tájékztató előadáskat a szülők számára. Ezeken az előadáskn részletesen, szemléletesen ismertetjük óvdánk egészséges életmódra nevelési feladatait, tvábbá segítséget kezdeményezünk a felmerült hiánysságk, prblémák megldásába, bevnva a Családsegítő Szlgálatt. Ezeket a célkat valamennyien óvdánk arculatának megfelelően, a módszertani önállóság biztsításával valósítjuk meg a gyermekek szükségleteit szem előtt tartva. 24

25 Alsózslcai 2. sz. Óvda A gyerekek személyes és szciális készségeinek, képességeinek megismerésére és fejlesztésére különféle módszereket és eszközöket használunk. Nem felzárkóztatás a célunk, hanem az adtt állapt megismerése annak érdekében, hgy saját képességei szerint és saját tempójával haladva minél magasabb szintre jussn el a gyermek. Fejlődés nymn követő naplónk egy nagyn apróléks, kidlgztt személyiség nymn követést tartalmaz. Az egyes gyermekek személyes és szciális készségeinek, képességeinek megismerési gyakrlata. Az egyes gyermekek személyes és szciális képességeinek fejlesztési gyakrlata. (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.) A gyerekek személyes és szciális készségeinek, képességeinek megismerésére és fejlesztésére különféle módszereket és eszközöket használunk. Nem felzárkóztatás a célunk, hanem az adtt állapt megismerése annak érdekében, hgy saját képességei szerint és saját tempójával haladva minél magasabb szintre jussn el a gyermek. Fejlődés nymn követő naplónk egy nagyn apróléks, kidlgztt személyiség nymn követést tartalmaz. Fejlesztésünk alapfeltétele a flyamats megismerés. Természetes közegben, a csprtszbában és természetes tevékenység közben (játék, tanulás stb.) figyeljük meg a gyerekeket. Évente kétszer jegyezzük ősz vége és április- május elején táblázatainkba az adatkat róluk. A gyermekek szciális hátrányainak enyhítésének gyakrlata: Óvdánkba járó minden gyermek szciális helyzetével kapcslatban megfelelő infrmációval rendelkezünk. Minden pedagógus és óvdai dlgzó munkaköri kötelessége a rábíztt gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. Előítéletektől mentes, el- és 25

26 Alsózslcai 2. sz. Óvda befgadó magatartás szükséges ahhz, hgy intézményünkben egyetlen óvdás se érezze magát peremhelyzetűnek. Alapvető elvárás a felnőttekkel szemben, hgy tetteikkel sugárzzák a feltétel nélküli szeretetet és azt, hgy: Tisztellek téged, fnts vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Megszervezzük a felzárkóztatást. Különféle segítséget (ruházat,) nyújtunk. Jó kapcslatt tartunk fenn - óvdánk gyermekvédelmi felelősén keresztül - a helyi gyermekvédelmi rendszerében érintett szervekkel, személyekkel. A gyermek személyiségének egészséges fejlődésének elsődleges feltétele az óvda és a család őszinte bizalmn alapuló, és a feltétel nélküli együttműködése. Biztsítjuk a gyermekek számára mindazkat a jgkat, és ellátáskat, amelyeket óvdánk számára a vnatkzó jgszabályk és rendeletek előírnak. A tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a képességfejlesztés intézményi gyakrlata: Az óvdában a tanulás flyamats. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész nap flyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetekben, kiránduláskn, az általunk kezdeményezett tevékenységi frmákban és időkeretben valósul meg. Így érjük el azt, hgy minden óvdásunkban akár tehetséges, átlags, vagy lassan tanul kialakuljanak azk a képességek, amelyek alapján örömet jelent a későbbi tanulás és önfejlesztés. A tanulásnak és az értelmi fejlesztésnek is alapja a gyermeki kíváncsiság, melyet tevékenységekben gyakrlva újabb és újabb tapasztalatkat, élményeket, ismereteket gyűjtve 26

27 Alsózslcai 2. sz. Óvda felhasználhattunk a gyermeki képességek fejlesztésére. A hatéknyságt egyértelműen meghatárzza óvdásaink mtiváltsága, a belső késztetés. A módszerek megválasztása az óvónő kmpetenciájába tartzik, néhány rendező elv megfgalmazása mellett. Ilyen pl.: a szemléletesség, fkzatsság, flyamatsság elve a kreativitás erősítése a meglevő képességből kell kiindulni és a hiánys képességet kell támgatni. Az egyes gyermekek fejlődésének nymn követése, pzitívumk, hiánysságk értékelése a gyakrlatban: Fejlődést nymn követő naplót a gyermekek flyamats megfigyelése, megismerése céljából vezetjük. Itt rögzítjük az egyéni tényfeltárást és fejlesztő feladatk tervezésével, minden gyermekről külön és flyamatsan vezetünk. A nagycsprts gyermekek fejlettségét a Pedagógiai Szakszlgálat szakemberei ősszel felmérik, és szükség esetén a szülővel egyeztetve egyéni fejlesztést javaslnak a gyermek számára. A gyermekek egyéni fejlesztését nymn követjük, a szülőket tájékztatjuk gyermekük fejlődéséről. Közösségfejlesztés: A gyermekek együttműködését támgató intézményi gyakrlat: Stratégiai és peratív terveinkben szereplő közösségfejlesztési feladatainkat megvalósítttuk. Jól követhetők az alapelvek és a feladatk megvalósításának eredményei, különös tekintettel az intézményi hagymányk áplására, a támgató szervezeti kultúrára. Óvdánkban kiemelt helye van a családkkal történő együttműködésnek. A család a szcializáció első színtere. A szülőknek jgaik és kötelezettségeik vannak gyermekük gndzásában, nevelésében, isklássá, alkalmassá tételében. Az óvda kiegészítő, 27

28 Alsózslcai 2. sz. Óvda segítő, támgató, szükség esetén hátránykmpenzáló szerepet vállal a családi nevelés erősítésében. A hátránys és halmzttan hátránys helyzetű gyermekek szüleit bevnjuk mindennapi óvdai életünkbe, aktív részvételre ösztönözzük Őket, partneri kapcslatt tartunk fenn velük: családlátgatásk, közösségi rendezvények ( nevelési évenként 3 alkalmmal egészségnapk a védőnő és az rvs bevnásával, karácsnyi közös készülődés, anyák napja-évzáró, gyermeknap) szervezünk számukra, gyermekeik fejlődési mutatóit, fejlesztési tervét szükség szerint, legalább nevelési évenként két alkalmmal egyeztetjük velük. Kiemelt feladataink srába tartzik a családk flyamats, knstruktív bevnása a gyermekek egészséges életmódra nevelésében. Óvdánk vnzóvá tételében az élmény gazdag tevékenységek közpnti szerepet kapnak. Jó légkörben, hangulatban a közösségi nrmák, szkásk betartását nem érzi kényszernek a gyermek a szülő. A szkásknak a gyermekek közötti jbb együttműködést és az egészséges életmódt kell segíteniük. Intézményi közösségépítő tevékenységek: Óvdánk életében kiemelkedő jelentőségűek az időről-időre visszatérő közös események az ünnepek. Az ünnepek a szülőkkel való nyílt párbeszéd és a szrs együttműködés színtere. Ünnepeinknek, szkásainknak, hagymányainknak rendkívül nagy a közösségfrmáló szerepe. A működésbe való bevnódással a gyermekek és szüleik is elégedettek. A szülői értekezletek vnzóvá tétele lesz a tvábbiakban a cél. Általában kevesen vesznek részt. Megpróbálunk lyan prgramt alkalmazni, amelyben együtt tevékenykedhetünk, például bemutatjuk az óvdai játékkat. Ez talán majd vnzóbb lesz, mint a magyarázataink, előadásaink. 3. Eredmények 28

29 Alsózslcai 2. sz. Óvda Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők) Óvdánk Pedagógiai prgramjának egyik priritása a nevelés eredményessége. Célunk, hgy nevelőmunkánk eredményeként a gyerekek testileg, lelkileg egészségesek, kiegyensúlyzttak legyenek, hátrányaik csökkentése egyéni fejlesztésükkel alapzódjanak meg az egészséges életmód szkásai. Alakuljanak ki azk a képességek, amelyek alkalmassá teszik őket az isklai életmódra. Munkánk eredményességével mind a szülők, mi pedagógusk és a pedagógiai munkát segítők is elégedettek. Az intézmény szervezeti eredményei: Kiemelt nevelési céljainkhz kapcslódó eredményeink az elvártaknak megfelelően alakultak. Kllégáim és a nevelést segítő munkatársaim tevékenységét a gyermekek nevelése terén tett egyenletes munkájuk, egyéni erőfeszítéseik, emberi helytállásuk szerint értékelem. Az intézményi döntéseknél sk esetben teret adk munkatársaim véleményének, igényeinek, de elsősrban saját meggyőződésem és meglátásaim szerint cselekszem. Nevelési céljaink eléréséhez nagyn fnts, hgy mindenki egyfrmán akarja azt elérni, csak így tudunk eredményt felmutatni. A belső és külső mérési eredmények hasznsításának gyakrlata: Külső mérésen eddig még nem esett át intézményünk. Belső méréseink eredményeit felhasználva határzzuk meg erősségeinket és fejleszthető területeinket. Intézkedési tervet készítünk a fejlesztésre szánt feladatkra. Célunk, hgy nevelői tevékenységeinket még eredményesebbé tegyük. 29

30 Alsózslcai 2. sz. Óvda A gyermekek isklai beilleszkedésének, eredményeinek nymn követési gyakrlata: A gyerekek fejlődését az általáns iskla első évében kísérjük figyelemmel. A szülőkkel és az elsős tanítókkal való személyes beszélgetéseink srán érdeklődünk, a nevelési év másdik felében, ellátgatunk az isklába találkzunk vlt óvdásainkkal, látjuk fejlettségüket. A gyerekek kudarcmentesen illeszkednek az isklai életbe. 4. Belső kapcslatk, együttműködés Az infrmációátadás intézményi gyakrlata: Az összehanglt nevelőmunka érdekében alapvető fntsságú az infrmáció áramlása, a közös megbeszélések, értekezletek tartása. A megbeszéléseken fnts a vélemények higgadt, alktó érvényesítése, a nevelői álláspntk összehanglása, mérlegelése. Az értekezletek összehívása célszerűségi alapn történik, a témában az érdekeltek részvételével. Összesen öt nevelési értekezletet tartttunk ebben a nevelési évben. A nevelési évet nyitó és záró értekezleten a teljes alkalmaztti kör részt vett. A nevelést segítő munkatársaink aktuális tájékztatására alkalmaztti megbeszéléseket tartttunk. Ősszel és tavasszal nevelői értekezletet tartttunk az aktuális tennivalókkal kapcslatsan. A munkaterv elfgadására a szülői szervezet képviselőjét is meghívjuk. 5. Az intézmény külső kapcslatai Az intézmény legfntsabb partnerei: 30

31 Alsózslcai 2. sz. Óvda Nevelőmunkánk hatéknysága érdekében tartjuk fntsnak a kapcslattartáskat közvetlen partnereinkkel. Kulcsfntsságú partnereink köre ismert az óvda munkavállalói számára. Ha aktív és tartalmas a kapcslat külső partnereinkkel,, segítik a pedagógiai célk elérését, támgatják, ösztönzik a szakmai infrmációk cseréjét, az ismeretek bővítését, kiszélesítik a gyermekek számára biztsítható élmény-tapasztalatszerzési lehetőséget, szlgáltatásaikkal hzzájárulnak az óvda tartalmas működéséhez. A kapcslat gyakrisága nagymértékben meghatárzza a minőséget. Kötelező jellegű együttműködés (rvs, védőnő, Pedagógiai Szakszlgálat stb.) minősége a megldandó prblémától és a kapcslattartók személyétől függ. Az egyes partneri kapcslatk tartalma: A fenntartóval (Alsózslca Várs Képviselő-testületével) a kapcslat fenntartás célja vlt, a megfelelő infrmációáramlás, egymás munkáját segítő kapcslat kialakítása, jgszabály szerinti kötelezettségek teljesítése teljes mértékig segítő jellegű. A hivatals munkakapcslatn túl egymás jbb megismerésében csapatépítő jelleggel segítették a közös prgramjaink: Tr-kóstló, Sajó-vize összeköt, Közösségi Ház által szervezett prgramk. Részben önálló gazdálkdásunkból adódóan a Plgármesteri Hivatal munkatársaival napi, munkánkat maximálisan segítő kapcslatban állunk. A Pedagógiai Szakszlgálattal (lgpédus, szakvélemény kérése) a flyamats kapcslat biztsíttta, hgy segítséget nyújthassunk a családknak és a gyerekeknek. Családsegítő Szlgálattal segítő, szükség szerinti munkakapcslat, eseti megbeszélések, beszámlók készítése, gyermekvédelmi felelősünk segítette munkánkat. A szülői kapcslattartás a gyerekek eredményes fejlődése szempntjából vlt fnts. A szülők számára igyekeztünk körültekintően megfgalmazni észrevételeinket, hangsúlyzva hgy közös érdek vezérel bennünket, a gyerekek felkészítése a tvábbi életszakaszra. A kötelező felvételt biztsító iskla nyílt napkat szervez a leendő első sztálysk és szüleik számára. Közösségi Ház és Könyvtár részéről többször is megkeresték óvdásainkat. 31

32 Alsózslcai 2. sz. Óvda A kapcslataink minősítése minden partnerünkkel jónak mndható. A partnerek tájékztatása az intézmény eredményeiről: Óvdánk a jgszabályban előírt módn eleget tett tájékztatási kötelezettségeinek. Helyben szkáss módn tájékztatjuk külső partnereinket többféle lehetőség közül választva. A fenntartóknak a véleményezésre, elfgadásra készült anyagkat digitális/levél frmában megküldöm a jegyzőnek. Az óvdában hirdető táblánkra kifüggesztjük az intézményünkkel kapcslats értesítéseket. Pedagógiai prgramunk, Házirendünk, Szervezeti és Működési Szabályzatunk a szülők számára bármikr elérhető, lvasható az óvdában. 6. A pedagógiai munka feltételei 6.1.Szervezeti feltételek: Tárgyi, infrastrukturális feltételek Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében: Fenntartónk az óvda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet évről évre biztsítani tudja számunkra. A költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi keretet a 2014/2015 évben sem léptük túl. Pedagógiai prgramunk megvalósításáhz rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával. Belső infrastruktúránkat flyamatsan fejlesztjük, hgy a pedagógiai munka feltételein javítani tudjunk, pedagógiai céljaink elérése érdekében. Nagy segítséget jelentett a TÁMOP / pályázatunk, melynek segítségével játékk, könyvek, nymtató, cd lejátszók, digitális 32

33 Alsózslcai 2. sz. Óvda fényképezőgép beszerzésére vlt lehetőségünk. Az ÉMOP pályázatunk segítségével szintén játékkat, videó kamerát, nymtatót, tudtunk vásárlni. Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat. Csprtszbák, az óvda belső tere tthns, harmnikus hangulatt árasztanak, tükrözik Pedagógiai prgramunk sajátsságait, az óvdapedagógusk igényességét, az óvdai csprt attitűdjét. Udvarunk játszóhelyei, szerényebb játékai lehetőséget nyújtanak a megfelelő mzgáslehetőségre, fejlesztésre, munkatevékenységre. Nem minden játszótéri eszközünk felel a szabványnak, Óvdai nevelőmunkánk eszközrendszerének fejlesztésére célzttan törekszünk. Prgramunk előnye, hgy visznylag kevés anyagi ráfrdítás mellett is flytatható. Az alapellátáshz szükséges felszerelések, szakmai eszközök mennyiségi és minőségi pótlása, bővítése elengedhetetlen. A környezet kialakításában a környezettudatsság, környezetvédelem szempntjainak érvényesítése (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.) Pedagógiai prgramunk környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és szempntk szerint tervezzük és valósítjuk meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását. Flyamatsan ellenőrizzük a környezetvédelmi szempntk megvalósulását. Tudatsabban kell figyelnünk a szelektív hulladékgyűjtésre, környezetünk védelmére. Sajns ez leginkább rajtunk kívül álló kkból nehéz. A pályázatunk által és a Pedagógiai Prgramunkba adaptáltuk az Arnóti óvda Nem lehet elég krán kezdeni környezettudats magatartásunk frmálásában fg hatéknyan megvalósulni. 33

34 Alsózslcai 2. sz. Óvda IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői: Óvdánk IKT eszközökkel jól felszerelt. Fenntartónk támgatásával és az átgndlt gazdálkdásmnak köszönhetően a régi 2 db laptp mellé az elmúlt évben két új krszerűbb gép beszerzésére és egy krszerű fénymásló megvásárlására adódtt lehetőségünk a költségvetésünk terhére. A két régi laptpunk a kllégák csprts munkájánál jelentenek segítséget. A pályázataink szintén nagymértékben hzzájárultak tvábbi eszközök beszerzéséhez, így tudtunk: krszerű nymtatót, multifunkciós fénymáslót, digitális fényképezőgépet, videó felvevőt, prjektrt megvásárlni. Óriási segítség szintén fenntartónk engedélyével és támgatásával a wifi hálózat kialakítása, ami hzzájárul a kllégák IKT kmpetenciáinak fejlesztéséhez, ami elengedhetetlen lesz minősítésük sikeres teljesítéséhez, gyermekeink hatéknyabb fejlesztéséhez. IKT eszközeink jól kihasználtak. Minden krszerű infrmatikai gép, ill. kiépített hálózat rendelkezésünkre áll a mindennapi fejlesztő, irdai és csprt adminisztrciós munkánkhz Szervezeti feltételek A pedagógus-tvábbképzés preferált irányai: Óvdánk rendelkezik tvábbképzési prgrammal, melynek elkészítése a klléganő bevnásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt. Követjük a tvábbképzési prgramba leírtakat. Szintén a TÁMOP pályázatunk nyújttta lehetőséget kihasználva az elmúlt két évben minden klléganő részt vett a pedagógiai munkánk hatéknyabb megvalósulásáhz szükséges tvábbképzéseket. A teljes nevelőtestület a következő szakmai tvábbképzéseken fejlesztette szakmai kmpetenciáit a gyermekek esélyegyenlítő nevelésének szlgálatában: 34

35 Alsózslcai 2. sz. Óvda 3 naps képzés frmájában: kperatív tanulásszervezési eljárásk az óvdában 3 naps képzés frmájában: tehetséges gyermekek és fejlesztésük az óvdában 30 órás akkreditált képzés frmájában: Stresszkezelés és Burnut prevenció A teljes nevelőtestület és szülők részvételével: 3 naps képzés frmájában: Knfliktuskezelés az óvdában A képzés srán megszerzett ismereteket beépítjük a helyi pedagógiai prgramunkba, mindennapi nevelő-fejlesztő munkánkba Az intézmény hagymányápló, hagymányteremtő munkájának értékelése: Óvdánk számára fntsak hagymányaink, amelyek megjelennek alapdkumentumainkban, tetten érhetők a szervezet működésében, és nevelő munkánk részét képezik. Az itt dlgzók és velünk együtt külső partnereink is ismerik és áplják óvdánk hagymányait, nyitttak vagyunk új hagymányk teremtésére. Megünnepeljük a gyerekek születésnapját, hiszen a legtöbb családban nem köszöntik a gyermeküket. Óvdai ünnepélyeinket igyekszünk körültekintően megszervezni. A családknak meghívót küldünk. Az ünnepélyeken alkalmhz illő dekrációkkal, a gyerekek kedves műsrával meghitt hangulatt varázslunk. Hagymánys óvdai ünnepségeinken kívül részt veszünk a várs életében is pl. idősek köszöntése, vársnap, karácsny. Köszönjük fenntartónknak, hgy meghívásainkat elfgadják és megtisztelnek bennünket óvdánk ünnepségein. 35

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz Közlekedési Tagzat A Közlekedési Tagzat 2002. március havi küldöttgyűlésén megújíttta a Tagzat Elnökségének és Minősítő Bizttságának összetételét. Az újjáválaszttt, illetve új tagkból álló elnökség éves

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve 1 20080215. Az Országs Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve Budapest, 2008. február Bevezetés 3 1. Átfgó cél... 2 2. Kiemelt kulcsfntsságú feladatk... 3 3. Épület... 3 3.1 Alap megerősítés... 3 3.2

Részletesebben

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM Bajnkprgram 2001 14, majd 20 sprtág 14 14-18 18 éves sprtlók Cél A legtehetségesebb sprtlók kiválasztása, képzése. A felnőtt kr küszöbére a krsztálys nemzetközi színvnalat

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Intézmény neve: Szilvásváradi Manóvár Óvoda Címe: 3348 Szilvásvárad Park u. 2. OM azonosító: 201 861 Óvodavezetői beszámoló 2014/2015. nevelési év A beszámoló a Szilvásváradi Manóvár Óvoda és a Szilvásváradi

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámolója

2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámolója 2008 évi Közhasznúsági jelentés szöveges beszámlója A Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete teljes cél szerinti tevékenysége közhasznú tevékenység, mert mindaz amit az egyesület megvalósít, az 1997. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

:ljb. számú előterjesztés

:ljb. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere :ljb. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben